Beroepen:

In diverse registers worden voor de benaming van het uitgevoerde beroep van de vermelde personen Franse benamingen gebruikt. Beneden een lijst met de Frans / Nederlandse benamingen van deze beroepen:

 

Adjoint Lokaal bestuurder
Agent municipal Beambte, ambtenaar

Agriculteur 

Landbouwer

Amiral 

Admiraal
Apothicaire Apotheker
Aprenti Leerling, leerjongen, leerknecht

Arboriculteur

 Boomkweker
Ardoisier Maître Meester leidekker
Armurier Wapensmid

Arpenteur 

Landmeter
Artiste Kunstenaar
Assesseur Bijgevoegde rechter

Aubergiste 

Herbergier

Bailli, Maire 

Schout

Basculair 

Weegschaalbediende
Batelier 

Binnenschipper

Gevelsteen St. Pieterstraat 40 te Maastricht, een hommage aan de Maasschippers

Berger 

Schaapherder
Blancheur de toile Linnenbleker 
Blanchisseur Bleker, witmaker (van stoffen)
Blatier Farinier Grainetier Bladier Blaittier Blaetier Blastier Marchand blatier Marchand de blé Kleinhandelaar in graan

Bonne Domestique 

Dienstbode

Bottier 

Schoenmaker

Boucher 

Slager (beenhouwer)

Boulanger 

Bakker (brood)

Bourrelier 

Zadelmaker

Boutiquier 

Winkelier
Brandevenier Brandewijnstoker of verkoper

Brasseur 

(Bier)brouwer

Briqueteur 

Steenbakker

Bûcheron 

Houthakker

Cabaretier(ére) 

Herbergier(ster)

Chandelier 

Kaarsenmaker

Charbonnier 

Kolenhandelaar

Charcutier 

Slager (spekslager)
Chapelier Hoedenmaker

Charpentier 

Timmerman

Charretier, Charroyeur Charron 

Wagenmaker

Chaudronnier

 Koperslager De koperslager, the coppersmith, the brazier, der Kupferschmied, der Kesselmacher, le chaudronnier

Chaufournier 

Kalkbrander

Chef d’escadron 

Ritmeester
Chirurgien Heelmeester

Cocher 

Koetsier

Coiffeur 

Kapper

Colporteur 

Marskramer

Commerçant 

Koopman

Commerçant 

Winkelier

Cordier 

Touwslager

Couturier 

Dameskleermaker

Couturière 

Naaister

Couvreur en chaume

Rietdekker

Couvreur 

Dakdekker

Cuisinière 

Keukenmeid

Cultivateur 

Landbouwer

Domestique 

Dienstknecht

Ébéniste 

Meubelmaker

Encadreur

Lijstenmaker

Entrepeneu

Aannemer (van bouwwerken)

Fabricant de sangles, métier accessoire au sellier  

Zadelriemenfabrikant

Facteur 

Postbode

Femme au foyer

Huisvrouw

Femme de Chambre 

Kamenierster
Fendeur Kliever
Fendeur de bois Houtkliever
Fendeur de diamants Diamantkliever
Ferblantier Blikslager

Fermier(ère) 

Pachter(ster)

Filleuse 

Spinster

 Fileur d'or

Goudspinner

Fille de Basse-Cour 

Pluimveehoudster

Forgeron, forgeur 

Smid
Fossoyeur Grafdelver

Garde champêtre 

Veldwachter

Garde-magasin

Magazijnknecht

Gouvernante 

Vervangster huisvrouw, opvoeding kinderen

Graveur sur bois 

Houtsnijder

Homme de barre

Roerganger

Horlogier 

Klokkenmaker

Infirmière 

Verpleegster

Instituteur 

Onderwijzer

Jardinier 

Tuinman, tuinder, hovenier

De hovenier, the gardener, der Gärtner, le jardinier, warmoezenir

Journalier 

Dagloner

Juge 

Rechter
Juré Gezworene

Laboureur 

Boer, ploeger, landbouwer, akkerman

Lingère 

Linnennaaister

Lithographe 

Steendrukker

Maçon

Metselaar

Maire 

Burgemeester

Manouvrier

Dagloner

Marchand 

Koopman

Marchand de Chiffons

 Lompenkoopman

Marchand Quincaillier 

Ijzerhandelaar

Maréchal des Logis 

Wachtmeester

Maréchal ferrant 

Hoefsmid

Maréchal (de camp) 

Veldmaarschalk

Marinier 

Schipper
Marteleur Smid

Matelot (batellerie/pêche) 

Schippersgast

Ménagère 

Huishoudster

Menuisier 

Timmerman

Messager courrier huissier (dans une administration, une firme, usine etc.) 

Bode

Meunier 

Molenaar

Mineur 

Mijnwerkster

Néant 

Zonder, geen beroep

Négociant 

Handelaar

Notaire 

Notaris

Orfèvre 

Edelsmid

Ouvrier 

Arbeider

Panier 

Mandenmaker

Particuliér(e) 

Rentenier

Patissier 

Banketbakker

Paveur 

Stratenmaker

Peintre en bâtiments 

Huisschilder

Peintre 

Schilder

Pépiniériste 

Boomkweker

Peseur 

Weger
Pontonnier Ponton bouwer (pontonist: genietroepen), scheepstimmerman
Porteur de chaux Kalk(mergel)drager

Professeur

Leraar

Rémouleur

Scharesliep

Révendeur 

Wederverkoper, opkoper

Sabotier 

Klompenmaker

Sacristain 

Koster

Sage Femme 

Vroedvrouw
Salpêtrier salpêtrière Kruitmaker kruitmaakster

Savetier 

Schoenlapper

Savonnier

Zeepzieder

Scieur de bois 

Houtzager

Sculpteur sur bois 

Houtsnijder

Sellier 

Zadelmaker

Sergent 

Sergeant

Serrurier 

Slotenmaker

Servante 

Dienstmeid

Tailleur 

Kleermaker

Tanneur

 

Leerlooier

De leerlooier, the tanner, der Gerber, le tanneur, le corroyeur

Tapissier 

Tapijtwever

Tisserand 

Wever 
 Toile-tisserand Linnenwever

Tonnelier 

Kuiper
Tresseuse Vlechtster, kapster

Tresseur de paille 

Strovlechter

Tricoteuse 

Breister

Tuillier 

Pannenbakker

Valet de ferme 

Boerenknecht

Voiturier 

Voerman

Voller 

Volder
Zie ook:

www.vieuxmetiers.org
 

De getoonde gravures zijn afkomstig uit het boek "Het Menselyk Bedryf" van Jan Luyken. Dit boek werd in 1694 gepubliceerd. Het bevat een verzameling gravures van de Nederlandse kunstenaar Jan Luyken, met afbeeldingen van ambachten uit de late 17de eeuw. Bij iedere prent is een moralistisch gedicht toegevoegd. Graveren is een drukmethode waarbij de afbeelding in een metalen (meestal koperen) plaat wordt gegraveerd. De Amsterdamse kunstenaar en dichter Jan Luyken (1649-1712) was een van de belangrijkste etsers in de periode na Rembrandt. Luyken verkreeg de meeste bekendheid door zijn prentenboek "Het Menselyk Bedryf". Zijn zoon Casper (1672-1708) assisteerde bij de productie van het boek.