Stichting GRAFMONUMENTEN Sint Pieter.

 

Petrus Egidius Hubertus CLAESSENS - Maria Catharina SCHILLINGS

Léon Elise Henri DAEMEN

- Een kruis met rozet, ornamenten -

Oorspronkelijk een koopgraf voor 2 personen.

Dit graf is geadopteerd.

Ter / nagedachtenis / van zaliger / Maria Catharina / Schillings / echtgenoote van / P. E. H. Claessens / geb. te Kerkrade / 25 october 1825 / deze dierbare / overl. te Maastricht / 7 februari 1893 / P. E. H. Claessens / wed van mej / Maria Catharina / Schillings / geb te ST Pieter 11 feb 1826 / overl te Vaals 19 oct 1908

De ouders van Petrus Egidius Hubertus CLAESSENS waren:

Franciscus CLAESSENS geboren op 8 november 1797 (18 Brumaire an VI) te St. Pieter. Francis (Francus) huwde Maria Marguerita MEERTENS (MERTENS) 9 april 1825 te Vroenhoven (12 april kerkelijk huwelijk te Wolder). Francis overleed 2 september 1860 Op de Blekerij te St. Pieter om 15.00 uur, 63 jaar oud.
Maria Marguerita MEERTENS (MERTENS) werd geboren op 1 januari 1803 (11 Nivôse an XI) te Vroenhoven. Margaretha overleed 9 augustus 1838 Op de Blekerij 13 te St. Pieter om 19.00 uur, 34 jaar oud enkele dagen na de bevalling van het laatste kind Helena Catharina Hubertina CLAESSENS. Margaretha werd begraven op 11 augustus 1838 te St. Pieter.


Petrus werd geboren op 11 februari 1826 te St. Pieter en gedoopt op 12 februari te St. Pieter. Hij huwde Maria Catharina SCHILLINGS, dochter van Antoon SCHILLINGS en Maria Josepha Gertrudis SCHUURMAN (SCHEURMAN), 6 september 1862 in Kerkrade. Petrus overleed 19 oktober 1908, 82 jaar oud te Vaals en werd bijgezet in het graf van zijn echtgenote te St. Pieter. Petrus was rijksambtenaar te Oirsbeek en Kerkrade; hij vestigde zich na zijn pensioen te St. Pieter en later te Maastricht. Maria werd geboren op 25 oktober 1825 te Kerkrade. Zij overleed 7 februari 1893, 67 jaar oud te Maastricht en werd 10 februari 1893 begraven te St. Pieter.

 

 

Op basement:

Léon Daemen / * 11-04-1928  † 15 11 2013 /

 

Léon werd geboren op 11 april 1928 te Maastricht. Hij overleed 15 november 2013, 85 jaar oud  te Maastricht en werd begraven op 21 november 2013 te St. Pieter.

 

Situatie voorheen.

16 november 2013: het grafmonument schoongemaakt.

 

23 november 2013.

16 mei 2014.

16 mei 2014.

Start restauratie adoptiegraf 12 november 2013. 16 mei 2014 afgerond. 40ste project van Stichting Grafmonumenten Sint Pieter.