Geraadpleegde bronnen / Literatuur.

 

GENEALOGIE:

In Nederland zijn alle gegevens voor iedereen ter inzage, mits ze oud genoeg zijn. De ministeriele richtlijn is dat geboorteakten na 100 jaar openbaar zijn, huwelijken na 75 jaar en overlijdens na 50 jaar. Soms, vooral in kleinere genmeenten, wijkt men hiervan af. Bij het Centraal Bureau voor Genealogie - Centrum voor Familiegeschiedenis kan men tegen betaling kopieën van persoonskaarten opvragen van iedereen die sinds ca. 1938 in Nederland is overleden. De Mormonen uit Salt Lake City hebben heel veel registers en akten op microfiche gezet vanaf de jaren 50, ook van bronnen in Limburg.

J.C. Ramaer: Het Nederlands Biografisch Woordenboek deel 6 1924.
F.F.C. Fischer: Vocabularium Op Caesaris Bellum Gallicum - Herzien door C. A. De Leeuw - Groningen 1967.
Diverse auteurs: Huldeblijk. Bundel opstellen aangeboden aan de genealoog Jan J.M.H. Verzijl - Maastricht 1967.
Aad van der Tang: Stamboom onderzoek. Speuren naar het familieverleden. Prima Pocket 1948 - Utrecht 1987.
Het Nederlands Repertorium van Familienamen in Limburg XIV Limburg - Zutphen 1988.
F. Debrabandere: Verklarend Woordenboek van de Familienamen in België en Noord-Frankrijk, Brussel 1993.
Gerard van de Nes: Maak uw eigen stamboom - Handboek voor genealogie en heraldiek. Tirion - Baarn 1994.
Régis de la Haye: Limburgse Voorouders - Handleiding voor genealogisch onderzoek in Limburg - Maastricht 1994.
J. Crott en J. Hoen: Familienamen in Limburg - Maastricht/Geleen 1995Gens Digit Magazine, IJsselstein 1996.

Rob van Drie, Opkomen voor je nummer. Nationale militie in de negentiende eeuw. Kwartaalblad Genealogie, van het Centraal Bureau voor Genealogie, jaargang 6, nummer 2, juni 2000.

Cd-rom Gendalim schijf 1 t/m 6; een productie van de Stg. Limburgs Genealogisch Archief en Stg. Geschiedkunde "De Maaskèntj". 
 

Tevens zijn gegevens afkomstig van het project WieWasWie (voorheen GenLias project) te raadplegen via: WieWasWie.nl

Zoekwijzer 8, Militieregisters, uitgaven van de Rijksarchiefdienst.

 

Bidprentjes en krantenannonces zijn, voor zover niet anders vermeld, afkomstig uit:

 

De bidprentjesverzameling van Stichting Oud Sint Pieter.

De collectie Familieadvertenties van het Centraal Bureau voor Genealogie.

Bidprentjes collectie van het RAL (thans HCL).

De collectie van de Achelse Kluis.

De verzameling van Anja Kerkhof-Buuts.

Bidprentjes Seniorweb.

De collectie van Peter Jenniskens.

De collectie van John Claessens.

De collectie van Breur Henket.

De collectie van Ineke Ten Horn - Akkermans.

De collectie van Kee en Jules Bonnet.

De collectie van Sermon Smitshuysen.

De collectie van Heemkundevereniging Kanne.

En met dank aan Riet van den Beuken voor de trouwe levering van bidprentjes.

 

HERALDIEK / GEVELSTENEN:

L. Herckenrode: Collection de tombes, épitaphes et blasons, recueillis dans les églises et couvents de la Hesbaye [...] - Louvain  1960.

E. Poswick: Histoire Biographique et Généalogique de la Noblesse Limbourgeoise. Tome prmier - Luik 1873.

J.B. Rietstap: Armorial Général - Précédé d'un dictionnaire des termes du blason. Tome I & II - Gouda 1884-1887.

J.M. v.d. Venne en L. Pilet: Limburgsche wapens. Van Aelst - Maastricht 1925.

C.E.G. ten Houte de Lange: Repertorium familiewapens van bekende Nederlandse geslachten: een overzicht van de wapens van de adel, het patriciaat en aanverwante geslachten van het Koninkrijk der Nederlanden - 's-Gravenhage.
L. Herckenrode: Collection de tombes, épitaphes et blasons, recueillis dans les églises et couvents de la Hesbaye [...] - Louvain 1960.A. J. Van der AA: Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden - Gorichem 1839. Herdruk van 1845.
C. Pama: Heraldiek en Genealogie - Een Encyclopedisch Vademecum - Utrecht/Antwerpen.
Nederlandsche Gemeentewapens en Nederlandsche Heraldiek, album II, Koffie Hag Albums 1925-1933. (Cd-rom).
Jef Bartelet: Catalogus van Maastrichtse gevelstenen versie 2003. (Cd-rom).

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIE:

A.J. Van der AA: Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden - Gorichem 1839.

Karl Baedeker: Manuel du voyageur. Belgique et Hollande y compris Le Luxembourg - Leipzig/Paris 1910.

J. Halkin: Géographie La Belgique - Troisième Partie - Namur 1937.

Ph. Vander Maelen: Dictionnaire Géographique Du Limbourg - Assen 1978 (herdruk van 1835).

Kleine Atlas voor de geschiedenis van beide Limburgen - Maastricht 1989.

Atlas van historische vestingwerken in Nederland Limburg - Stichting Menno van Coehoorn  - Utrecht 1998.

 

ARCHIEVEN:

Lixhe: Registres paroissiaux, 1610-1925:
Authors: Eglise catholique. Paroisse de Lixhe (Liège) (Main Author). Notes: Microfilm des originaux aux Archives de l'Etat, Liège et les Archives du Royaume, Bruxelles. Roman Catholic parish registers of Lixhe, Liège, Belgium. Includes baptisms, marriages and deaths. Subjects: Belgium, Liège, Lixhe - Church records. Format: Manuscript (On Film). Publication: Salt Lake City, Utah: Filmés par la Genealogical Society of Utah, 1960-2000. Physical: 5 bobines de microfilm 35 mm.
Baptêmes 1610-1613 -- sépultures 1608-1614 -- baptêmes 1613-1621, 1608-1610, 1621-1623 -- sépultures 1618-1623 -- mariages 1623, 1612-1622 -- contributions ca. 1610 -- mariages 1608-1612, 1622-1623 - VAULT INTL Film [ 2192154 ].
Table de baptêmes, mariages, sépultures 1675-1804 - FHL INTL Film [ 318136 ].
Baptêmes, mariages, décès 1674-1805 Confirmations 1706-1795 - FHL INTL Film [ 318137 ].
Baptêmes 1805-1893 Mariages, décès 1805-1925 Confirmations 1831-1872 - FHL INTL Film [ 618861 ].
Débiteurs 1800 siècle - FHL INTL Film [ 615070 ].

Parochie Register Lixhe nr. 1 – microfilm n° 219215413308 AEL te Luik. DTB 1608-1625. (Zie voorafgaand; met dank aan Ria en Gilbert Ruette-Mertens).

Parochie Register Lixhe 2 t/m 7 en Burgerlijke Stand LIXHE 1800-1850 (met dank aan Joseph Dortu).

FamilySearch Kerkelijke registers Lanaye. Trouwen 1687-1806. Begraven 1687-1806. Rekeningen 1687-1779. Filmnr. 008410330.

Parochie Register Lanaye - microfilm n° 0613308 Rijksarchief te Hasselt België. BS: Overlijden 1849 t/m 1925.

Burgerlijke stand van Lanaye 1797-1823, op microfilm 1812447 van het Rijksarchief van Luik.

Burgerlijke stand van Lanaye 1823 - 1831, op microfilm 1812448 van het Rijksarchief van Luik.

Fundatie-Missen St. Pietersvoeren - St. Pietersvoeren 1950.

Titelblad van het overlijdensregister van de St. Matthiasparochie (Maastricht) beginnend in 1704.A. M. S. van Hees; R. J. I. Goossens: beschrijving van de doop-, huwelijks en overlijdensregisters. Bijlage 3 – Maastricht 1980. De burgerlijke stand (1796 - ca. 1900), de kerkelijke doop-, trouw- en begraafregisters en de huwelijksbijlagen van het Gemeentearchief Maastricht betreffende de Gemeente Maastricht en de geannexeerde voormalige gemeenten o.a. Sint Pieter en Oud Vroenhoven.

Het Burgerboek van de Luikse Schout 1547-1766 - Gemeentearchief Maastricht.

Klapper op de gichtregisters van het Brabants hooggerecht 1707-1779 - Gemeentearchief Maastricht.

De D.T.B. registers van de parochies te Maastricht.

Memoires van successie - RijksArchief Limburg te Maastricht. Gemeentearchief te Maastricht.

De D.T.B. -registers van de parochie van de H. Martinus te Breust (Eijsden St.Christina) vanaf 1604 en Huwelijksbijlagen Eijsden van het RijksArchief Limburg te Maastricht.

Overlijden Nederlandse Hervormde Gemeente Borgharen 1728-1815 - RijksArchief Limburg te Maastricht.

Doopregisters R.K. Parochie H. Martinus te Borgharen 1596-1811 -Microfiches bevolking gezinskaarten Maastricht RHCL. RijksArchief Limburg te Maastricht.

Registers parochie H. Martinus en Nederlands Hervormde Gemeente te Beek (L.).

Klappers bruid/bruidegom - RijksArchief Limburg Maastricht.

Klappers overlijden - RijksArchief Limburg Maastricht.

Franse Conscriptielijsten en Nationale Militielijsten - RijksArchief Limburg Maastricht.

Register van de Algemene Begraafplaats Tongerseweg Gemeente Maastricht.

Inventaris Bouwvergunningen 1845-1904 - Gemeentearchief Maastricht.

De burgerlijke stand van het Gemeentearchief te Den Haag.

 

 

NOTARIAAT:

L.J. Suringar: Bijdrage tot de kennis van de regeringsvorm van Maastricht 1632-1794 - Leiden 1873.

A.F. Gehlen: Het notariaat in het tweeherig Maastricht. Een rechtshistorische schets van de inrichting en practijk van het Maastrichts notariaat vanaf zijn opkomst tot aan het einde van de tweeherigheid over de stad (1292-1794). Maaslandse Monografieën 33 - Assen 1981.

Aktes notaris Veestraten; Maastricht.

De repertoria van notaris Jessé, Pierre Dominique; standplaats Maastricht.

Repertoria van notaris Hupkens, Petrus Dionisius; standplaats Maastricht.

Repertoria van notaris Joannes Piters; standplaats Eijsden.

Repertoria van notaris F.G.H. Brouwers; standplaats Gronsveld.

 

GESCHIEDENIS MAASTRICHT e.o.:

M. Schoonbrood en J.S. Grossier: Schetsen uit de geschiedenis van Maastricht en omstreken - Maastricht 1928

Willem Jan Knoop: Krijgs- en geschiedkundige beschouwingen over Willem den derde, Tweede deel (1674-1688). Krijgsverrichtingen van 1674 in de Nederlanden - Schiedam 1862.

Gids van Maastricht en Omstreken met plattegrond van Maastricht en wandelkaart der omstreken. Benevens en aantal afbeeldingen. Uitgegeven door de Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer "Maastricht-Attractions (Maas en Jeker) - Maastricht 1898.

Pierre Kemp: Limburgse sagen en legenden - Maastricht.

W. Rosenkranz/H.F. van den Eerenbeemt: Adresboek van Maastricht en Wijk - Maastricht 1875, 1900, 1913, 1921, 1923, 1926, 1929, 1931, 1934, 1938 en 1958.

Edm. van Wintershoven: Uit de trouwboeken der landdekenen van Maastricht. Overdruk uit de Publications 38 (1902).

P. Doppler: Het Tweede Burgerboek Van Maastricht (1421-1442). Overgedrukt uit: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 50ME ANNÉE 1915. Maastricht.

P. Wyers: Waarachtige historie van de Gevangenis en Dood van den Eerwaardigen Pater Servatius Vinck. Minderbroeder in het Convent te Maastricht - Maastricht 1696.

Arnaud de Trega: Ramp en Misdaad 1632-1638. Historische roman - Brugge 1925.

Publications de la Societé Historique et Archéologique 63. O.a. Jaargetijdenboek van het Klooster der Begaarden te Maastricht en Schepenbrieven van het Kapittel van O.L. Vrouw te Maastricht. Maastricht 1927. 

M. Schoonbrood en J.S. Grossier: Schetsen uit de geschiedenis van Maastricht en omstreken - Maastricht 1928.

J. L. Blonden: De straatnamen van Maastricht, die door den gemeenteraad vanaf 1859 gegeven werden - Maastricht 1933.

H.J.E. Endepols: Mestreechter spraok Doe zeute taol - Maastricht 1933.

B.H.M. Vlekke: Van 't gruwelijk verraet in den jaere 1638 op Maestricht gepractiseert - Antwerpen 1938.

Diversen redactie: Gedenkboek der Gemeentelijke Hoogere Burgerschool te Maastricht 1864-1939 - Maastricht 1939.

1940-1945. Van bezetting tot bevrijding. Inleiding: Dr. A. Kessen. Foto's: Em. H.C. Nijst .en Montage P.A.M. Pans. Uitgeversmaatschappij Ernest van Aelst - Maastricht (N) - Vroenhoven (B).

P.H.M. Shepherd: Van Taol naar Taal - Maastricht 1946.

F. Kurris: Van Brouwerij tot Bierglas - Doetichem 1948.

Honderd Jaren Papierfabriek 1850-1950 Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek N.V. - Maastricht 1950.

De monumenten van Geschiedenis en Kunst in de provincie Limburg. Eerste Stuk: De monumenten in de Gemeente Maastricht. Vijfde aflevering - 's-Gravenhage 1953.

Dr. Joseph Viegen: Balans Der Moderne Limburgse Wand- En Glasschilderkunst - Maastricht 1955.

Gemeentebedrijven Maastricht sinds 1853. Maastricht 1959.

Dr. A.J.Fr. Maenen: Petrus Regout 1801-1878. Een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis van Maastricht - Nijmegen 1959.

J.F.E. Regout: 125 Sphinx - Ceramique 100 - Maastricht 1959.

De Bouwrevue Maastricht Jaargang 1959.

H. Kerkhoffs: Lustrum in het zilver. 125 jaar liefdezusters van de H. Carolus Borromeus "Onder de Bogen " Maastricht 29 april 1962 - Nijmegen 1962.

Maastricht in 1964. Jaarverslag 1964 - Maastricht.

Pauline Plantenberg-Marres: En toen brak de hel los. Roman. De verwoesting van Maastricht door Parma in 1579 - Maastricht 1967.

M.A.F.C. Thewissen: Oud Maastricht - Baarn 1968.

H.J.H. Schurgers: Waar de brede stroom der Maas… Beknopte geschiedenis van Limburg - Valkenburg 1972.

E. Jaspar: Kint geer eur eige stad? - Maastricht 1973.J.J.M. Timmers: In het voetspoer van Ph.G.J.Van Gulpen. DSM-kalender -  Heerlen 1978.

H.H.E. Wouters: Maastricht, stad aan heerbaan en rivier - Maastricht 1977.

Jef Leunissen: De Kus Van De Ijzeren Maagd: En Andere Merkwaardige, Historische En Scandaleuze Geschiedenissen Uit Vroeger Eeuwen - Maasbracht.

L.J. Morreau: Die yseren stadt Maestricht. 1673-1973. Uit de geschiedenis van Nederlands meest befaamde vesting. Overdruk van een viertal artikelen uit de "Maagouw", L.G.O.G. - Maastricht.

Limburg's Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG): De Maasgouw 1 - 3. Ongewijzigde herdruk van de jaargangen 1879-1881 -  Maastricht 1977.

Limburg's Geschied- en Oudheidkundig Genootschap: De Maasgouw 4 - 7. Ongewijzigde herdruk van de jaargangen 1882-1885 -  Maastricht 1978.

Limburg's Geschied- en Oudheidkundig Genootschap: De Maasgouw 20 - 25. Ongewijzigde herdruk van de jaargangen 1898-1903 -  Maastricht 1981.

J.J.M. Timmers: In het voetspoer van Ph.G.J.Van Gulpen. DSM-kalender -  Heerlen 1978.

F. van Hees: Maastrichtse Monumententaal - Heerlen 1979.

J. van Term/Jos Nelissen: Kerken van Maastricht - Maastricht 1979.

J. Giele: De arbeidsenquête van 1887. Een kwaad leven. Maastricht in 1887. Heruitgave van de “Enquête betreffende werking en uitbreiding der wet van 19 September 1874 (Staatsblad No. 130) en naar den toestand van fabrieken en werkplaatsen” (Sneek, 1887), Deel 2 Maastricht - Nijmegen 1981.Diverse auteurs: D'Artagnan gevallen vóór Maastricht. Stichting Historische Reeks Maastricht. Vierkant Maastricht 37 - Maastricht 2003.

F. Lahey: Maastricht vroeger en nu. Herdruk - Maastricht 1981.

M.G.M.A. van Heyst: De poort van Beusdael te Wyck-Maastricht in: Werken nr. 8, uitgegeven door het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap - Maastricht 1982.

F. van Hees: Maastrichtenaren en anderen. Tekeningen van Guus van Eck - Maastricht 1983.

R. Philips: Mestreechs Aajt. Stichting Historische Reeks Maastricht - Maastricht 1984.

70 jaar Beter Wonen 1915-1985, een uitgave van de Coöperatieve Bouwvereniging Beter Wonen ter gelegenheid van haar 70-jarig bestaan. Samenstellers: Ton Hameleers en Jules Ruyters - Maastricht 1985.

C. Cillekens, J. van den Boogaard, B.P.A. Gales: Loop naar de pomp. Geschiedenis van de watervoorziening en de waterleiding in Maastricht - Maastricht 1988.

Stichting Werkgroep Industriële Archeologie Maastricht: Koninklijke Nederlandse Papierfabriek. Een industrieel-archeologische verkenning. Deelrapport 4 Maastricht 1989.

P.M.M.A. Bronzwaer: Maastricht bevrijd! En toen ..? deel I en II. Stichting Historische Reeks Maastricht, deel 12 - Maastricht 1989.

Bert Lejeune: Maastricht onbekende Molenstad -  Maastricht 1990.

S. Minis: Gebeiteld & Verguld. Gevelstenen in Maastricht. Stichting Historische Reeks Maastricht. Vierkant Maastricht 18 - Maastricht 1991.

Drs. B.D.M. Damhuis en Drs. J.L.M. Joskin (hoofdredactie): JEANNE D'ARC COLLEGE MAASTRICHT 1916-1991. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan - Maastricht 1991.

F. Roebroeks: Verboden vruchten in de hemelse Helstraat. Archief Sprokkels 14. De Maaspost - Maastricht 30 juni 1993.

P.J.H. Ubachs: Nieuwe burgers van Maastricht 14de eeuw-1795 - Geleen 1993.

W. Lem: Maastricht zo was het. Prentbriefkaarten - Almere Haven 1995.

Huub Noten: Tuinen van stilte - Maastricht 1998.

Ach Lieve Tijd. Twintig eeuwen Maastricht, diverse afleveringen - Zwolle 1996.

P.J.H. Ubachs: Handboek voor de geschiedenis van Limburg. Maaslandse Monografieën 63 - Hilversum 2000.

Diverse auteurs: Het Rijksarchief Limburg. Een nieuwe huisvesting voor het RAL te Maastricht - Den Haag 1996.W. Lem: Wyck Entree van Maastricht - Maastricht/Zaltbommel 2008.

M.J.M. Put: Energiek Maastricht. Anderhalve eeuw Nutsvoorzieningen 1850-3000. Vierkant Maastricht 34 - Maastricht 2001.

I. Evers en P. Ubachs: Maastrichtse Mythen - Maastricht 2003.

Diverse auteurs: D'Artagnan gevallen vóór Maastricht. Stichting Historische Reeks Maastricht. Vierkant Maastricht 37 - Maastricht 2003.

J. Bartelet: cd-rom Catalogus van Maastrichtse gevelstenen. Versie 2003.

T. Reckman: Kroniek vaan Mestreech; deel 1 t/m 4 - Maastricht 2002 2003 2004.

P. Ubachs en I. Evers: Historische Encyclopedie Maastricht - Zutphen 2005.

W. van Mastricht: Spaans Vuur - Uithoorn 2007.

H. Thewissen: De (goede) ambachten van Maastricht. 1135-1795. Organisatie-Regulering-Economische en charitatieve ambities - Maastricht 2007.

W. Lem: Wyck Entree van Maastricht - Maastricht/Zaltbommel 2008.

S. Minis, M. Paris-Vankan, S. Vrancken: Sint Martinuskerk Wyck Maastricht 1858-2008 - Maastricht 2008.

E. Steegen: Kleinhandel en stedelijke ontwikkeling: het kramersambacht te Maastricht in de vroegmoderne tijd. Maaslandse Monografieën 69 - Hilversum 2006.

J. Moers: Wijn in Maastricht en Omstreken 1400-2010 - Beek 2018.

 

GESCHIEDENIS SINT PIETER / KERKEN en KERKHOF SINT PIETER:

Archieven:

Het Regionaal Historisch Centrum Limbug (RHCL)

21.227A Maastricht: Heilige Petrus Sint Pieter. 1545-1954, 4,50 m. Toegang:

a. R. Hackeng, Inventaris van de archieven van de parochie van de H. Petrus te Sint Pieter 1545-1954 (Maastricht 1987) (Inventarisreeks 6),

b. inventaris van aanvulling op de archieven, 1727-1917. Openbaarheid beperkt: stukken, jonger dan 50 jaar, zijn niet openbaar.

N.B. bevat ook de volgende archieven en documentatie:

Archief van de koster, 1800-1929;
Broederschap van het Allerheiligste Sacrament en het College van Collectanten, 1771-1959;
Archief van de parochiebibliotheek, 1947-1955;
Archieven van afzonderlijke personen (pastoors en deservitor), 1755-1913;
Bibliotheek en documentatie, 18e-20e eeuw

 

01.071 HOOG- EN LAAGGERECHT EN GEZWOREN RAAD VAN SINT PIETER, 1436-1796, 10,50 m en 19 charters. Inventaris o.a..

01.071 Dr. A. Kessen: Inventaris van de gerechten en gezworen raad van Sint Pieter.

 

Frater Antonius Gonsales: De Reyse van Jerusalem - Antwerpen 1673.

Burgerboek vrijheid St. Pieter - RHCL Maastricht.  

De Archieven van de Parochie van de H. Petrus te Sint Pieter; Archief van de koster 1129a en 1129b; Dagboek van J. Rosier. Register van doopsels, huwelijken en begrafenissen - Sint Pieter 1838; 1130 Register van doopsels 1840-1920 - Sint Pieter. De diverse boeken van doop, huwelijk en overlijden aanwezig in het parochiearchief van de parochie Sint Pieter.

 

 - Gemeentearchief Maastricht.

Burgerboek vrijheid St. Pieter.

Parochiearchief van de parochie Sint Pieter. Kerkelijke huwelijks inschrijvingen

 

Arnoldus Blanckers: Lijst van de branden van de gemeente St. Peter van het jaar 1749.  

G.A. Collette: handschriftencollectie 18.A - RHCL Maastricht

Theodoor Ridderbeekx: Liste des Paroissiens de la Communauté de St. Pierre chez Maestrecht - Maestricht 9 juni 1763 - Rijksarchief te Luik; Fonds des Etats reg. 101.  

Inventaris Rijkswaterstaat te Maastricht 07.H05/2 nr. 1729, 1846 - RHCL Maastricht.

De Maasgouw I 1879, blz. 80 - Maastricht.

Chronijk van het dorp Opcanne W. Mengels 1740-1778 in Publications de la Soc. hist. du Limbourg Tome 24 1887 - Maastricht.
Bory de Saint-Vincent: Voyage souterrain, ou Description du Plateau de Saint-Pierre de Maestricht et de ses vastes cryptes;suivi d'une Relation de nouveaux Voyages entrepris dans les Montagnes Maudites par M. Léon Dufour, docteur en médecine de l'ancienne armée d'Aragon - Parijs1821.

M. Bory de St.-Vincent: Description du Plateau de St.-Pierre de Maestricht - Bruxelles.

Ph. Vandermaelen: Dictionnaire Géographique du Limbourg - Brussel 1835.

A.A. Vorsterman van Oijen en G.D. Franquinet: Annuaire généalogique des Pays Bas, Année 1874 - Maestricht 1874.

Louis Baron De Crassier: Succession Généalogique des Seigneurs de Lichtenberg lez Maestricht. Publiée dans les Publications du Limbourg 32e année 1895 - Maastricht 1896.Bladzijde uit het begrafenisregister(doodboek) van Sint Pieter 1666.

A. Welters: Eenige grafschriften in en om de kerk te Sint Pieter in De Maasgouw 38ste jaargang deel 33 - Maastricht 1918. 

G. Gorris S. J.: De "Oefening" van de godvruchtige moeder Clara Fey - Roermond 1920.

A. Welters: Een kostersfamilie te Sint Pieter, De Maasgouw 41e jaargang - Maastricht 1921. 

J. Philippens: De "Torentjes" te St. Pieter. De Maasgouw 47e jaargang - Maastricht 1927.

F.J.H. Lousberg: Natuur. Gedichten - Maastricht 1933.

Centraal Bureau voor Genealogie: Nederland's Patriciaat, 21e jaargang - ‘s-Gravenhage 1933/34.

Anoniem: geïllustreerde catalogus van den completen inboedel ... zich bevindende in Huize "de Torentjes" (Museum) te St. Pieter ... behoorende tot den inboedel van wijlen den Heer N.H.C.G. Gilissen, ... waarvan de publieke veiling zal plaats hebben in Huize "de Torentjes" op Maandag 17, Dinsdag 18 en Woensdag 19 Juni 1935, z.p., 1935, 42 p. (op de omslag staat: Catalogue illustre du mobilier complet ... se trouwant au Chateau "de Torentjes" (Musee) a St. Pierre ... dependant de la succession de feu Mr. N.H.C.G. Gilissen ....).

Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg à Maestricht Tome LXXI - Maastricht 1935.

P. Doppler: Jaargetijdenboek van het Klooster der Begaarden te Maastricht.

P. Doppler: Verzameling van charters en bescheiden betrekkelijk het Vrije Rijkskapittel van St. Servaas te Maastricht.

L.D.L.M. Coengracht: Het geslacht (De) (Van) Coenegracht(s). 

E. Poncelet: actes des Princes-Évèques de Liège. Hugues de Pierrepont 1200-1229 - Brussel 1941.

Ir. D.C. van Schaïk: De onderaardsche gangen in den St. Pietersberg. Geïllustreerde beschrijving van het gangenstelsel Zonneberg - Maastricht 1942.

Mathias Kemp: the grottos of Limburg - Maastricht 1945.

Ir. D.C. Van Schaïk: Maastricht en de Sint Pietersberg - Heer 1948.

Honderd Jaren Papierfabriek 1850-1950 Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek N.V. - Maastricht 1950.

Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg à Maestricht Tome LXXXVI-LXXXVII - Maastricht 1950-1951. Pater D. Van Heel: Necrologium van de Minderbroederskloosters te Maastricht en te Lichtenberg (Slavante) p. 273-327.

De monumenten van Geschiedenis en Kunst in de provincie Limburg. Eerste Stuk: De monumenten in de Gemeente Maastricht. Vijfde aflevering - 's-Gravenhage 1953.

J. Sprenger: Fundamentresten, een tweetal sarcophagen en een 17e eeuwse grafsteen gevonden te Sint Pieter, Maastricht. Verschenen in de Maasgouw 1956 - Maastricht.

J. Grauwels: Sint Pieter in 1763 - De Maasgouw 1958 (72).   Ir. D.C. Van Schaïk: Maastricht en de Sint Pietersberg - Heer 1948.

Centraal Bureau voor Genealogie: Nederland's Patriciaat, 44e jaargang - ‘s-Gravenhage 1958.

L. Herckenrode: Collection de tombes, épitaphes et blasons, recueillis dans les églises et couvents de la Hesbaye [...] - Louvain 1960.

Enci-Schakels, personeelsblad E.N.C.I. - Maastricht jaargangen 1946-1960.

J. Belonje: Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Limburg, in: Publications, 1960-1961, deel 96-97 - Maastricht 1961. 

Met Heimans als gids over de Sint Pietersberg - Maastricht 1965.  

C. A. Huygen en J. A.Vrugt: Monumentaal Maastricht Foto-album II nr. 89. Een uitgave van de Vereniging Monumentaal Eigendom Limburg te Maastricht - 1966.

Diverse auteurs: Huldeblijk. Bundel opstellen aangeboden aan de genealoog Jan J. M. H. Verzijl - Maastricht 1967.

J.G.J. Koreman: Maastricht in oude ansichten - Zaltbommmel 1967.

J.M. Gijsen: Joannes Augustinus Paredis (1795-1886) bisschop van Roermond en het Limburg van zijn tijd. Maaslandse Monografieën - Assen 1968.

Pierre Kemp: Limburgse sagen en legenden - Maastricht.

J. Notermans: Vijf charters van vóór 1300 in zogenaamd Maaslandse taal - Maastricht 1970.

Div. auteurs: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Mei 1973, jaargang 72 - Leiden.

Edm. M.A.H. Delhougne (redactie): Genealogieën IV - Roermond 1974.

J.Th.H. de Win: "Kastelen in Limburg" - Hoensbroek 1975.

1875-1888 J. Craandijk Wandelingen door Nederland met afbeeldingen naar lithografieën van P. A. Schipperus - Groningen 1978.

I.S. Szénássy: Maastrichts Zilver. Tentoonstellingscatalogus Bonnefantenmuseum - Maastricht 1978.

P. Penning de Vries S. J.: Clara Fey, een geestelijk portret - Steyl 1978.

P. Haimon: Patrick Creyghton - Venlo 1978.

H.W.A. Lemmerling: Oet vreuger jaore. Deel 3. Volksleven en volkscultuur in en om het mergelland - Oirsbeek 1979.

F. Lahey: Maastricht vroeger en nu. Herdruk - Maastricht 1981.Enci-Schakels, personeelsblad E.N.C.I.

E. van Caster en R. op de Beeck: De grafkunst in Belgisch Limburg. Vloerzerken en -platen met persoonsvoorstellingen (13e tot 17e eeuw). Maaslandse Monografieën No. 4 - Assen 1981.

Tachtigjarige historie van de Avanti-Kapel te Maastricht (1901-1981) Maastricht-Heer 1981. Tekeningen van E. Muller.

G.M.I. Quaedvlieg: Orgels in Limburg - Zutphen 1982.

J.J.F. van den Boogard e.a. Maastrichts Silhouet 9: De Percee - Maastricht 1982.

D.C. Van Schaïk e.a.: De Sint Pietersberg met een aanvullend gedeelte van 1938-1983 - Thorn 1983.

Geheimpjes van Oud-Maastricht - Maastricht 1983.

Werkgroep K.750: 750 jaar Minderbroeders in Maastricht 1234 - 1984 (Binnenpandreeks 8) - Utrecht 1984.

L. Eijssen: Kwartierstaat Eijssen-Oosterbaan - Roermond 1988.

Limburgse zilversmeedkunst in de zeventiende en achttiende eeuw. Stadskeur en Meesterteken. DSM kalender 1989 -  Heerlen 1989.

Fred van Leeuwen: Frans Slijpen, toegepaste kunst & landschappelijkheden - Maastricht 1988.Marutgen Familieblad Rutten 1985, 1992, 1993, 1994, 1995-1999.

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie - Maastricht. 1973: E. F. Panhuysen: Familie Claessens te Sint-Pieter; 1978-1979: R. A. H. Schrijnemakers: Stamreeks Schrijnemakers: 1992: S. J. H. Vrancken: Het naammysterie van Maria Elisabeth Gorren; 1986-1996: J. M. Bouvrie: Kwartierstaten Bouvrie-Vangangel.

De Calepin van Oud Sint Pieter I, II en III - Maastricht 1975, 1982 en 1990.  

Centraal Bureau voor Genealogie: Nederland's Patriciaat, 74e jaargang - ‘s-Gravenhage 1990.

Werkgroep Oud Sint Pieter: Sint Pieter in oude ansichten. Deel 1 en 2 - Zaltbommel 1991.  

Collectie bidprentjes Stichting Oud Sint Pieter.

120e Mailbrief van Mithuma Missiethuisfront - Maastricht 1992.

Publications (PSHAL) 123 (1987) H. Stoepker: Archeologische kroniek van Limburg over 1986 - Maastricht 1987.

Centraal Bureau voor Genealogie: Nederland’s Patriciaat, Genealogieën van bekende geslachten, familie Marres, 76e Jaargang 1992 - ‘s-Gravenhage 1992.

Jo Caris, Jean Mordang, Miets Morreau-Magnée: 150 jaar Kerkelijk Zangkoor "Sint-Cecilia" Sint-Pieter op de berg - Maastricht 1992.

Publications (PSHAL) 129 (1993) T. A. S. M. Panhuysen, W. Dijkman en R. A. Hulst, met een bijdrage van L. Kooistra: Archeologische kroniek van Maastricht - Maastricht 1993.

J. Caris: Mooswiever vaan Sint-Pieter - Maastricht 1993.  

Pastoor P. Camps: Het kapeläönsje vaan St. Pieter - 1993.

M.L. De Kreek: De kerkschat van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht - Utrecht 1994.

Sietse van der Hoek: Tot in eeuwigheid. Op reis langs luisterrijke begraafplaatsen - Utrecht 1994.

Marutgen Familieblad Rutten 1985, 1992, 1993, 1994, 1995-1999.

Publications (PSHAL) 131(1995) T.A.S.M. Panhuysen, F. Brounen en R.A, Hulst: Archeologische kroniek vanSietse van der Hoek: Tot in eeuwigheid. Op reis langs luisterrijke begraafplaatsen - Utrecht 1994. Maastricht 1994; M. de Kreek en Z. van Ruyven-Zeman: de barokke koorinrichting van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Maastricht - Maastricht 1995.

Guy M.H. Regout: Généalogie de la famille Regout -1996.

A. Nieste: 70 jaar ENCI. Van mergel tot cement 1926-1996 - Stichting Historische Reeks Maastricht 1996.

Huub Noten: "Jao diech höbs us aon 't hart gelege, het leven van Fons Olterdissen" - Maastricht 1996.

R. Hackeng: De kerken van Sint Pieter I, Maastrichts Silhouet 48 - Maastricht 1998.  

R. Hackeng: De kerken van Sint Pieter II, Maastrichts Silhouet 49 - Maastricht 1998.  

J.M. Bouvrie Familiearchief Hameleers RHCL St.16.0539 - Maastricht 1998.

J. Silvertant: Caestert. De genese van het gangenstelsel - Maastricht 1999.

Annet A.B. Verbout-Wamsteeker: Genealogie Wamste(e)ker. Twee families afkomstig uit Gelderland - Utrecht 2000.

P. Defesche: De Amsterdamse Limburgers De Limburgse bijdrage aan de Nederlandse kunst tussen 1950 en 2000 - Nuth 2001.

H. van Dijk: Henri Hermans (1883-1947). De grondlegger van het Limburgs muziekleven. Maaslandse Monografieën 64 - Hilversum 2002.

Lambert Jacobs: de opvoeding van Balthasar Cruts tot honnête homme in LGOG Jaarboek 2003

Deel 139 - Maastricht 2003.

I. Evers en P. Ubachs: Maastrichtse Mythen - Maastricht 2003.

Pauline de Bok: Stof tot stof. Begraafplaatsen in Nederland - Amsterdam 2003.

Kastelen in Limburg 2005 Jaar van het kasteel - Utrecht 2005.

L. Spronck: Philippe van Gulpen. Chroniqueur met pen en penseel. Stichting Historische Reeks Maastricht 40 - Maastricht 2005.L. Spronck: Philippe van Gulpen. Chroniqueur met pen en penseel. Stichting Historische Reeks Maastricht 40 - Maastricht 2005.

C. Cillekens en V. Bartholomeus: Van Ravelijn tot Rivvelusie Maastricht in de jaren vijftig en zestig - Voerendaal 2005.

Zestig jaar vorsen in de geschiedenis van Parkstad Limburg. Jubileumboek Het Land van Herle 1945-2005. Historische Reeks Parkstad Limburg nr. 5 - Heerlen 2005.

Rolf Hackeng: Het middeleeuwse grondbezit van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht in de regio Maas-Rijn - Maastricht 2006.

® Encarta ® Winkler Prins Encyclopedie 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation/Het Spectrum. Alle rechten voorbehouden.

Ber Swaen: Nieuwe poorters van Maastricht afkomstig vanuijt de Vreijheijt St. Pieter in 't lande van Luijck. Geredigeerd door Dhr. Rob Dresens en Dhr. Breur Henket. Periode 1442-1775. Stichting Grafmonumenten Sint Pieter - Maastricht 2006.

Diverse auteurs - redactie Rindert Brouwer & Peter Henssen: Over 25 jaar. De toekomst van de funeraire cultuur. De Terebinth - 2011.A. Wolters: Chronijck van Canne, heruitgave van de Chronijk van het dorp Opcanne bij Maastricht (1740-1778) door Winand Mengels - Kerkrade 2006.

F. Leunissen: De plaets waer Gij staet, is heilig. Kapellen in de onderaardse kalksteengroeven van Zuid-Limburg - Maastricht 2007.

J. Notermans: Fort Sint Pieter, Maastrichts Silhouet 65 - Maastricht 2007.

Stichting Oud Sint Pieter: Sint-Pieter vroeger en nu. Alle afleveringen - Maastricht.

Parochieblad Parochie "St. Pieter op de Berg" Onder Ons, diverse jaargangen - Maastricht.

Parochieblad St. Pieter, diverse jaargangen - Maastricht. Zie: Parochieblad. Webpagina van de Parochie Sint-Pieter.

Wil Lem - Rob Kamps: Le canal de Liège à Maestricht / Het kanaal van Luik naar Maastricht - Stichting IN DE KIEKKAS Fotografisch erfgoed - 2009.

Diverse auteurs - redactie Rindert Brouwer & Peter Henssen: Over 25 jaar. De toekomst van de funeraire cultuur. De Terebinth - 2011.

Marcel Krutzen: Heythuysenaar Jos Steegmans, gevangenisaalmoezenier in 'Dachau' te Maastricht. In "De Bössel", het tijdschrift van de Heemkundevereniging Heitse 5de jaargang no.9 / 2011.

75 jaar kerk Sint-Pieter beneden. Parochie tussen dorp en stad. Een uitgave van het Kerkbestuur Parochie Sint-Pieter - Maastricht 2014.

 

 

 

 

 

GESCHIEDENIS EIJSDEN / BREUST:

M. Meerman: Watermolens in Eijsden. Uitgave Stichting Eijsdens Verleden - Eijsden 1990.

 

Stichting Eijsdens verleden: Uit Eijsdens verleden; jaargangen 1977-1995 2002-2004 - Eijsden.

A. Smeets: 90 jaar Zinkwitindustrie in Nederland 1870-1960 - Eijsden 1961.

J. van Lieshout: Ste. Cécile. De Rode draad in de historie van Eijsden aan de Maas van 1880 tot 1980 - Eijsden 1980.

J.L.H. Hartmann: De reconstructie van een middeleeuws landschap; nederzettingsgeschiedenis en instellingen van de heerlijkheden Eijsden en Breust bij Maastricht (10e-19e eeuw). Maaslandse Monografieën nr.44 - Assen/Maastricht 1986.

M. Meerman: Watermolens in Eijsden. Uitgave Stichting Eijsdens Verleden - Eijsden 1990.

H. Boersma: De bevolking van het kanton Eijsden in 1796 - Maastricht 2002.

A.P.L. Paquaij: Geboren, Gehuwd, Overleden in … 1600-1900 - Eijsden 1997. Geheel herziene druk 1600 t/m 1915 - Maastricht 2005.

H. van Hall: Eijsden, een vrijheid met Luikse stadsrechten. Maaslandse Monografieën 74 - Hilversum 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

GESCHIEDENIS LIXHE / LANAYE / CASTER / EMAEL / KANNE / NAVAGNE / LUIK / VISÉ:J. Knaepen: Les Bons Métiers de Visé (et region). Troisième partie. Notices Visétoises. nº97-100, 2006.

 

Chronijk van het dorp Opcanne bij Maastricht door Winand Mengels 1740-1778; in Publ. De la Société hist. Du Limbourg, T.24, 1887.

Edm. Van Wintershoven: Les inscriptions de L'Eglise d'Emael - Tongeren 1903.

Edm. van Wintershoven: Chronique tirée des registres paroissiaux d’Emael 1582-1815. Extrait du Bulletin de la Société Scientifique et Littéraire du Limbourg XXII - Tongeren 1904.

Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg à Maestricht, Tome LXIII, Th. Dorren: Maastrichtse Noodmunten en Gildepenningen p. 331-365 - Maastricht 1927.

P.J. Debouxhtay en F. Dubois: Histoire de la Seigneurie de Nivelle-sur-Meuse et de L’ancienne paroisse de Lixhe - Luik 1935.

F. Dehousse: Le bouchon de Lanaye - Luik 1939.

Jean Lejeune: La principauté de Liège - Luik 1948.

Joh. de Bruyn: Hoofdlijnen nà 1815. Met supplement de Frande revolutie - Groningen-Batavia 1949.

J. C. Veldman: Nivellae Supra Mosam In Valle Obituarium; Notice Historique sur les inhumations dans les Eglises de Lixhe et de Lanaye - Lixhe 1967.

J.C. Veldman: Le fort royal de Navagne ou Elvenschans 1632-1674 - Lixhe 1967.

Uit Eijsdens verleden, september 1979, 3de jaargang nummer 3. Navagne: kasteel, fort, tolkantoor en boerderij, door A.J.L.G. Pinckers en J.H.M.M. van Hall.

G. Nauwelaers-Wanders: De scheepvaart in vroeger jaren Deel V. De voerman. La navigation pendant les années antérieures. Part V. Le Haleue - Antwerpen 1980.

Div. redactie: 1200 ans de commerce à Visé. Numéro spécial des notices Visétoises no 21 - Visé mars 1987.

Jan W.V. van Lieshout: De stamboom van een oorlog. Deel 1: van Napoleon tot MacArthur - Overloon 1994.

Rob Martens / Lieuwe Westra: Weerzien met de oude binnenvaart - Almere Haven 1995.

Jean-Pierre Lensen: Memoire en Images Visé-sur-Meuse - 1998.

N. Close en E. Devue: Tableaux noirs et bancs de bois - Eben-Emael 2003.

H. Boersma: Maarland - Maastricht 2004.

Jean-Pierre Lensen: Memoire en Images Visé-sur- Meuse tome II - 2006.

A.R.C. Section de Visé: Les rendez-vous de l'histoire 12 - Lanaye.

J. Knaepen: Les Bons Métiers de Visé (et region). Deuxième partie. Notices Visétoises. nº93-96 - Visé 2005.

J. Knaepen: Les Bons Métiers de Visé (et region). Troisième partie. Notices Visétoises. nº97-100 - Visé 2006.

 

LIMBURG / ALGEMEEN:

A. Groen en  E. Wolthuis: Door oor en oog en hand naar denken en expressie. Geschiedenis - Groningen.

Limburgs Jaarboek van het Limburgs Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen Taal en Kunst delen 12-21 (1906-1915) - Sittard.

Alan Bullock: Hitler. A study in tyranny - London 1952.

L.Roppe, G.W.A. Panhuysen, E.M. Nuyens: Werken nr.1, uitgegeven door het Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig Genootschap - Maastricht 1956.

Paul van 't Veer: Daendels. Maarschalk van Holland - Zeist 1963.

E.C.M.A. Batta e.a., Limburgs verleden. Geschiedenis van Nederlands Limburg tot 1815. Uitgegeven door LGOG. Deel I en II - Maastricht 1967.

Ad Welters: Uit Valkenburgs verleden. Historische schetsen van Ad.Welters. Oos Heim-serie - Uitgeverij Het Land van Valkenburg 1968.

K.J.Th. Janssen de Limpens: Leen- en Laathoven in de Maaslandse Territoria vóór 1795. Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap nr.6 - Maastricht 1974.

M. Verjans (red.) Synthese. Twaalf facetten van cultuur en natuur in Zuid-Limburg - Heerlen, DSM 1977.
H.W.J. Volmuller: Nijhoffs Geschiedenis lexicon Nederland en Belgie - 's-Gravenhage-Antwerpen 1981.

"Van der "Nyersen upwaert.” : Werken nr.7, uitgegeven door het Limburgs Geschiedkundig- en Oudheidkundig Genootschap - Maastricht 1981.

Limburg's Geschied- en Oudheidkundig Genootschap: De Maasgouw. Ongewijzigde herdruk van de jaargangen 1898-1903 - Maastricht 1981.

W.Jappe Alberts: Geschiedenis van de beide Limburgen. Beknopte geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg, deel II. Maaslandse monografieën 17 - Assen 1983.

B. Van Deurne: De provincie Henegouwen. Lekturama. Reizen door de Benelux - Breda 1987.

Eenheid en Scheiding van de beide Limburgen. Verslagbundel van het op 26 mei 1989 te Alden Biesen gehouden congres bij gelegenheid van de herdenking 150 jaar beide Limburgen - Leeuwarden / Maastricht 1989.J. Venner: Geschiedenis van Limburg deel II - uitgegeven door het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap - Maastricht 2001.

M.J.M. Bless / J. Bouckaert / J.A.M. Finger /E. Paproth: Oorsprong en winning van steenkool langs Henne, Samber, Maas en Worm - Tervuren 1990.

Diverse auteurs: Maaslands Melange, Opstellen over Limburgs verleden. LGOG - Maastricht 1990.

P.J.H. Ubachs en I.M.H. Evers: Ongewilde revolutie. Limburgs Maasland onder Frankrijk (1794-1814). Publications 1994 deel 130 - Maastricht 1994.

G. Fonteyn: Wallonië - Amsterdam/Antwerpen 1994.

Vlaamse Stam deel 4 1968, jaargang 32 1996 - Antwerpen.

J. Venner: Geschiedenis van Limburg deel I - uitgegeven door het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap - Maastricht 2000.

P.J.H. Ubachs: Handboek voor de geschiedenis van Limburg. Maaslandse Monografieën 63 - Hilversum 2000.

J. Venner: Geschiedenis van Limburg deel II - uitgegeven door het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap - Maastricht 2001.

Feiko H. Postma: De repatriëring van Sovjetonderdanen uit Nederland, 1944-1956. Mythe en Waarheid -Amsterdam 2003.

Jean Maenen, Raymond Driessen en Bruno Indekeu: Tesi Samanunga Vvas Edele Unde Scona. Liber Amicorum Theo Coun. Limburg-Het Oude Land van Loon. Extranummer 4 - Hasselt 2005.

Dorine Hermans en Daniela Hooghiemstra: Ooggetuigen van de koningen van Nederland, 1813-1890. "Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren". - Amsterdam 2008.

 

HENKET - HENQUET:

Familiearchief Jet Henket (familiebezit).

Familiearchief Jet Henket (familiebezit).

Archief der voormalige Gemeente Sint Pieter. Inventarisnummer 55 Inschrijvingsregister voor de Nationale Militie met bijlagen. Gemeentearchief Maastricht.

E. Henket: Handschrift Stadsarchief Maastricht 263: Voorouders van Professor Nicolaas Hubertus Henket - Maastricht 1921.

E. Henket: Stamboom van de familie Henket-Rosier en van Henket-Bock - Maastricht 1942.

Willem K. Coumans: Pottenberg een woonplaats - Maastricht 1966.

Paul van 't Veer, De Atjeh-oorlog, De Arbeiderspers - Amsterdam - 1980.

Le Parchemin Office, Genealogique et Heraldique de Belgique; Brussel 1985 - P. Hanquet: Frappez un bosquet … il en sort un Hanquet!

Serie Weerzien met Indië, aflevering 35, Waanders Uitgevers - Zwolle 1994.

Jan H. Kompagnie (eindred.), Soldaten Overzee, Onderzoeksgids. Centraal Bureau voor Genealogie - Den Haag, 1996.

R. Philips: Limburgse brouwerijen en bierdrinkers. Vier opstellen over bierbrouwerijen en bierconsumptie, voornamelijk in Nederlands Limburg. Cahiers van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg 2 - Maastricht 1999.

Centraal Bureau voor Genealogie: Collectie Familieadvertenties tot 1970 en van 1970-2000 betreffende de families Henket en Henquet - Den Haag. Met dank aan Dhr. Ton van Dam.

Diverse auteurs: Stroop, Bier en Vlees - Sjroep, Beer en Vlèès - Het echtpaar Henquet-Schiffelaers en hun nazaten - Eijsden 2016.

 

 

 

 

KWARTIERSTAAT:

E. Quadflieg: Erbnamensitte beim Aachener und Kölner Patriziat im 13. bis 16. Jahrhundert - Aachen: Selbstverl. 1958. 48 S. Uit: Mittteilungen der Westdeutschen Gesellschaft fuer Familienkunde 18. Aken 1958.Publications de la Societé Historique et Archéologique 19; Genealogie der familie Dolmans - Maastricht 1882.

A.F. van Beurden: De Handelingen van den Magistraat der Stad Roermond van het jaar 1596 t/m het jaar 1696 - Roermond 1903 uit "Limburg" Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen Taal en Kunst; Limburgs Jaarboek 9. 

H.F. Macco: Aachener Wappen und Genealogien , 1907/1908.

L. Freiin von Coels: Die Aachener Schöffen.

Het geslacht (De) (Van) Coenegracht(s): uit Publications Tome LXXI 1935, Maastricht.

Mr. Corten: Genealogie Dumoulin of Du Moulin. De Limburgse Leeuw 3e jrg. No.3 januari/februari 1955.

J.M. van de Venne: Geschiedenis van Heer -1957.

E. Quadflieg: Erbnamensitte beim Aachener und Kölner Patriziat im 13. bis 16. Jahrhundert - Aachen: Selbstverl. 1958. 48 S. Uit: Mittteilungen der Westdeutschen Gesellschaft fuer Familienkunde 18. Aken 1958.

J. Belonje: Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Limburg, in: Publications, 1960-1961, deel 96-97 - Maastricht 1961.

De Limburgse Leeuw 2de jaargang 1952-53; 3de jaargang 1954-55; 4de jaargang 1955-56; 5de jaargang 1956; 6de jaargang 1957-58;13de jaargang 1965 - Roermond.

E. Quadflieg: Die Besitzer von Bergerhausen, Kerpener Heimatblätter 2/1966,  blz. 201.

J. Eversen: Inventaris familiearchief van het archief De Geloes - RijksArchief Limburg te Maastricht nr. 16.0515.

V.Th.J. Claessens, A.H.H. Houben, H.L. Raeven, H.G. Schols: Berg en Terblijt Van twee heerlijkheden naar een gemeente - Valkenburg aan de Geul 1981.

Liber Amicorum Edm. M.A.H. Delhougne - Roermond 1982.

Ber Gulikers: Gulikers 1543-1983 - Maastricht 1983.

H.J.J. Philippens: Houthems verleden - Eygelshoven 1983.

Nederlands Patriciaat, deel 13 p.413 toe Water; 38 p. 47 Bauduin en 40 p.241 Kruseman - ’s-Gravenhage.

Ons Limburg's Voorgeslacht 12. Het geslacht Haasen.

H.J.J. Philippens: Echo's uit Houthems verleden - Eygelshoven 1992.

Centraal Bureau voor Genealogie: Nederland’s Patriciaat, Genealogieën van bekende geslachten, 76e Jaargang 1992 - ‘s-Gravenhage 1992.

Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal. Jaarboek 1992; A. S. M. Patelski: De familie Kicken uit Wijlre in de 17e en 18e eeuw - Valkenburg aan de Geul 1992.

Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal. Jaarboek 1996; Fr.G.H.M. Crutzen: Laurens SMEETS (1781-1835). Stichter van de Gulpener Bierbrouwerij - Valkenburg aan de Geul 1996.

Limburgs Tijdschrift voor Genealogie - Maastricht. 1973; E.F. Panhuysen: Familie Claessens te Sint-Pieter; 1978-1979; F.C.S. Ramaekers: De Neerbeekerhof, zijn eigenaars en bewoners. 1982; R.M. Delahaye: Huwelijksdispensaties. 1985; H.C.J.M. Kreijns: Voorouders en verwanten van Aleijdis Roebroeks. 1985; I.M.H. Evers: Een volkstelling in Maastricht in 1607. 1990: H.C.J.M. Kreijns: Een onderzoek naar de familie Beltgens. 1991; H.J.L. M. Boersma: De kerkregisters van de RK. Parochie H. Martinus te Breust (1670-1705). 1992 ; R.A. H. Schrijnemakers : Stamreeks Schrijnemakers. 1992; H.J.L.M. Boersma: Genealogie Knibbens. 1995; S.J.H. Vrancken: Het naammysterie van Maria Elisabeth Gorren. 1986-1996; J.M. Bouvrie: Kwartierstaten Bouvrie-Vangangel.

R. de la Haye en J. Hoen: Herten in het Woud; Genealogie van de Familie de La Haye. Deel I en II - Geleen/Beek 1996/1997.

Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal. Jaarboek 1997; M.Th.L.W. Boersma: De familie Dolmans - Valkenburg aan de Geul 1997.

Gales/Luijten/Kreukels/Roebroeks: Het Burgerlijk Armbestuur Band 1 en 2. Twee eeuwen zorg voor armen, zieken en ouderen te Maastricht 1796-1996. Stichting Historische Reeks Maastricht. Vierkant Maastricht 26 en 27 - Maastricht 1997.

Marutgen Familieblad Rutten 1985, 1992, 1993, 1994, 1995-1999.

J.M. Bouvrie: Familiearchief Hameleers 16.0539 Rijksarchief Limburg - Maastricht 1998.Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal. Jaarboek 1999; Fr.G.H.M. Crutzen: Lidmaten van de gereformeerde gemeenten 's-Hertogenrade en Gulpen, 1632-1821. P. Bertram: Lijst van families in de schepenbank Holset-Vaals-Vijlen van 1665 - Valkenburg aan de Geul 1999.

J.H.M. Moers: Dolmans – genealogie en familiegeschiedenis. Stichting instituut voor genealogie en streekgeschiedenis – Roermond 2003.

Fons Heijnens: Inwonerslijst Houthem 1796.

H.C.J.M. Kreijns: Uit het duister van het verleden. Kwartierstaat Kreijns-Spaetgens - Geleen 2005.

Jubileum CD "25 jaar NGV Afdeling Zuid-Limburg" - 2006.

Lou Heynens: Adel in 'Limburg' of de Limburgse adel. Geschiedenis en repertorium. 1590-1990 - Maastricht 2008.

Els Hustinx en Joseph Moers: Hustinx-Quix, kwartierstaat-genealogie-familiegeschiedenis. Deel I, Maastricht 2013. Idem deel II, Maastricht 2017.

------