Stichting GRAFMONUMENTEN Sint Pieter.

H Maria Gertrudis Hubertina Mares / Maria Gertrudis Hubertina Henderix / Maria Catharina Hubertina Henderix - Johannes Hubertus Mares

Cornelus G. Smeets / 5 mei 1933    28 sept. 2020

- Een kruis met IHS en motieven, grondplaat ontbreekt waarschijnlijk vanaf 1983 -

Huurgraf. Dit graf is geadopteerd. Dit grafmonument werd in 2010/2011 gerestaureerd door Stichting GRAFMONUMENTEN Sint Pieter.

Ter nagedachtenis / van / Mej Maria G.H. Mares / geb. te St Pieter den 11-9-1902 / overleed aldaar 19-10-1908 / -.- / Mej Maria G.H. Henderix / geb. te St Pieter 7-10-1859 / overleed aldaar 14-9-1913 / -.- / Mme Maria C.H. Henderix / echtgenoote van / den Heer / Johannes H.Mares / geb. te St Pieter 24-9-1856 / overleden aldaar 15-11-1923 / R.I.P.

De ouders van Maria Catharina Hubertina HENDERIX waren:

Arnoldus Hubertus HENDERIX (HENDRIX) geboren op 4 april 1832 te St. Pieter. Hij huwde Maria Joanna MOERMANS 8 juni 1855 te St. Pieter. Arnoldus overleed 6 februari 1885, 52 jaar oud te St. Pieter, langs het Kanaal. 1855: landbouwer. Brugwachter tegenover Slavante. Wonende: Dorpstraat 1.
Maria Joanna MOERMANS werd geboren op 16 oktober 1824 te Maastricht. Maria werd gedoopt op 17 oktober 1824 te St. Pieter. Zij overleed 8 maart 1885, 60 jaar oud langs het Kanaal te St. Pieter. Landbouwster.
 

Katherina (Anet) werd geboren op 24 september 1856 te St. Pieter. Zij huwde Johannes Hubertus MARES, zoon van Mathijs MARES en Maria Anna PAULUSSEN, 19 januari 1888 te Oud-Vroenhoven. Zij overleed 15 november 1923, 67 jaar oud te St. Pieter en werd 17 november 1923 te St. Pieter begraven. Johannes werd geboren op 27 april 1852 te Oud-Vroenhoven. Hij overleed 11 februari 1931, 78 jaar oud te Maastricht en werd 14 februari 1931 te St. Pieter in het familiegraf bijgezet. Voorheen was Johannes Hubertus landbouwer te Oud-Vroenhoven; later werd hij brugwachter te St. Pieter. Hij vestigde zich op 24 januari 1888 te Sint Pieter in de woning van de in 1888 overleden brugwachter Arnoldus Hubertus HENDERIX - zijn schoonvader - tegenover Slavante.

 

 

Kinderen geboren en overleden te St. Pieter:

 

i. Nn MARES levenloos geboren op 28 december 1892. Nn werd begraven op 30 december 1892 te St. Pieter.

ii. Nn MARES levenloos geboren op 8 januari 1892. Nn werd begraven op 10 januari 1895 te St. Pieter.

iii. Thossanus Johannes Hubertus MARES geboren op 19 januari 1896. Hij overleed 1 februari 1896, 12 dagen en werd begraven op 3 februari 1896 te St. Pieter.
iv. Hugo Joseph Johannes Hubertus MARES geboren op 16 maart 1897. Hij overleed 30 maart 1897, 14 dagen oud langs 't Kanaal des voormiddags te vier ure en werd begraven op 1 april 1897 te St. Pieter.
v. Maria Gertrudis Hubertina MARES geboren op 11 februari 1902. Zij overleed 19 oktober 1908, 6 jaar oud en werd bijgezet in het familiegraf te St. Pieter.

Een andere dochter van het echtpaar Henderix-Moermans, Maria Gertrudis Hubertina HENDERIX werd geboren op 7 oktober 1859 te St. Pieter. Zij overleed 14 september 1913, 53 jaar oud Kanaaldijk te St. Pieter en werd bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. Zijn was ongehuwd.

Het grafmonument werd vervaardigd door R. Sweek uit Tongeren. Bij de verlenging van de grafhuur op 17 oktober 1944 voor 20 jaar werd er de voorwaarde gesteld dat er geen bezwaar gemaakt zou worden bij verplaatsing van het graf wegens uitbreiding van sacristie of kerk.

De restauratie:

het grafmonument werd na een grondige schoonmaakbeurt volledig op de oude locatie (A 91) afgebroken gelet op de slechte staat van de fundering en werd verplaatst naar vak B, achter de apsis. Zo ontstaat meer ruimte voor herinrichting van het gedeelte in vak A bij de sacristie. Op de nieuwe locatie (B 42)  werd het grafmonument geheel gefundeerd en opgebouwd. Het voorwerk werd gemaakt van hardsteen.

 

Het grafmonument werd op de oude locatie schoongemaakt en vervolgens afgebroken. In vak B werd een nieuwe fundatie aangebracht. Het monument werd op 19 november 2010 op de nieuwe plek opgebouwd. Het strenge winterweer vertraagde de plaatsing van een nieuw voorwerk. 24 maart 2011 werd de restauratie van dit grafmonument afgerond. Foto's: Breur Henket.

 

15 november 2010 werd begonnen met de restauratie van het grafmonument MARES - HENDERIX. 24 maart 2011 werd de restauratie afgerond. Adoptiegraf en 20ste project van Stichting Grafmonumenten Sint Pieter

2 oktober 2020 werd de adoptiehouder Cornelus Gerardus SMEETS bijgezet. Cor werd 5 mei 1933 geboren te Sittard. Hij overleed 28 september 2020, 87 jaar oud te Maastricht. Cor was oud-notaris te Maastricht, muziekliefhebber en bergboer.