Het kerkhof van Sint Pieter te Maastricht in de media.

 

9 september 2012: in het kader van de Open Monumentendagen 2012 verzorgde Stichting Grafmonumenten Sint Pieter evenals in 2011 een rondleiding op het kerkhof van St. Pieter.

Leon Bok, oprichter van Bureau Funeraire Adviezen, publiceerde een artikel in het tijdschrift De Begraafplaats nr. 4, augustus 2012 met de titel "Begraven is zonder meer van deze tijd". Een fragment uit dit artikel:

 

12 januari 2012: dagblad De Limburger.

In het najaar van 2009 is het Europees initiatief "Sociale Innovatie Instandhouding klein Religieus Erfgoed" (SIRE) gestart. Het project maakt deel uit van Interreg IVa en geldt in eerste aanleg voor een periode van 3 jaar. Vanaf april/mei 2010 kon een beroep worden gedaan op een substantiële bijdrage in het onderhoud en de restauratie van kruisen, kapellen, beelden en ander klein religieus erfgoed. De voorbereiding en coördinatie wordt uitgevoerd door Monumentenwacht Limburg. Onze aanvraag werd beloond. Klik op de afbeelding om het artikel te lezen.

9 november 2011: dagblad De Limburger berichtte over een "teruggevonden" grafkruis onder de kop "Een schatje is opgedoken".

24 september 2011 vierde de vereniging De Terebinth haar 25-jarig bestaan. Bij die gelegenheid werd een jubileumboek uitgebracht, waarin ruim 40 autoriteiten op funerair gebied hun visie geven op de toekomst en ontwikkeling van de funeraire wereld. In het boek worden zoveel mogelijk alle aspecten rond dood en begraven toegelicht.  Breur Henket verzorgde een item over adoptie en hergebruik van graven voor deze publicatie.

 

De Terebinth is een onafhankelijke landelijke vereniging met regionale vertegenwoordiging. De vereniging zet zich in voor de funeraire cultuur in Nederland. Behoud van en aandacht voor waardevolle begraafplaatsen en grafmonumenten staat daarbij voorop. Bovendien streeft zij naar een brede toegankelijke funeraire structuur, waarbinnen burgers gemakkelijk hun weg weten te vinden en waar informatie in alle openheid voor iedereen voorhanden is. Ook streeft de vereniging naar een goede en respectvolle zorg voor onze doden en hun nabestaanden. Zie: Vereniging De Terebinth.

 

8 juli 2010: dagblad De Limburger berichtte over Stichting Grafmonumenten Sint Pieter onder de kop "Bij een ander in het graf". Klik op de afbeelding om het artikel te lezen.

Siebrand Vos van Dagblad De Limburger in gesprek met secretaris Breur Henket. Ook voorzitter Eddy de Beaumont werd bevraagd. Grafdelver en kerkhofverzorger Andrew van Thor luistert aandachtig.
 

Wamsteeker - Jelinger - Eyssen. Het behouden waard.

In het najaar van 2009 is het Europees initiatief "Sociale Innovatie Instandhouding klein Religieus Erfgoed" (SIRE) gestart. Het project maakt deel uit van Interreg IVa en geldt in eerste aanleg voor een periode van 3 jaar. Vanaf april/mei 2010 kon een beroep worden gedaan op een substantiële bijdrage in het onderhoud en de restauratie van kruisen, kapellen, beelden en ander klein religieus erfgoed. De voorbereiding en coördinatie wordt uitgevoerd door Monumentenwacht Limburg. Onze aanvraag werd beloond. Klik op de afbeelding om het artikel te lezen.

 

Mei 2009: in het bisdomblad De Sleutel nr. 5 jaargang 36 - mei 2009 wordt in het item Loewende klokken bericht over het kerkhof van St. Pieter onder de titel "Dodenakker tot leven gebracht".

Stichting Grafmonumenten Sint Pieter draagt letterlijk en figuurlijk een steentje bij aan onderstaande activiteit:

Persbericht
3 april 2009

DoodLeven!

Een belevenis met historische voorwerpen, fascinerende kunst, opmerkelijke vertellingen en uniek theater.

In en rond de Hoofdwacht op het Vrijthof in Maastricht.

Van 18 april t/m 13 september 2009.
Dinsdag t/m zondag van 12.00 u tot 18.00u.
Toegang gratis.

Vanaf zaterdag 18 april presenteert Zicht op Maastricht, de culturele biografie van een stad, een uniek project. Een belevenis met historische voorwerpen, fascinerende kunst, opmerkelijke vertellingen en uniek theater. Uniek in eerste instantie vanwege de locatie die als centrum van het evenement dient: de Hoofdwacht aan het Vrijthof. Dit gebouw vormde tot in de 19de eeuw het  middelpunt van Maastricht als vestingstad. Toen die status verloren ging, bleef de Hoofdwacht slechts een onderdeel van het historisch decor van Maastricht.

DoodLeven! brengt hierin verandering en blaast de Hoofdwacht nieuw leven in. In opdracht van Zicht op Maastricht transformeerde het atelier van Paul Tieman het gebouw tot een ‘tentoonstellingsbelevenis’, of een ‘belevingstentoonstelling’. Het project is zeker zo uniek vanwege het thema: de omgang met de dood in Maastricht. De dood in de ruimste betekenis van het woord! DoodLeven!. Het concept van de culturele biografie is het uitgangspunt voor dit evenement. Dit betekent dat verhalen, objecten en afbeeldingen niet op zichzelf staan. Het geheel van verhalen, belevenissen, objecten en de samenhang daartussen vormt immers de basis van de culturele biografie. De samenhang tussen verhaal en voorwerp vormt dan ook de rode draad in DoodLeven! Geen tentoonstelling in de klassieke zin van het woord: een collage-project dat bestaat uit talloze onderwerpen, die elk hun eigen verhaal vertellen en die de bezoeker confronteren met even zovele aspecten van de dood in relatie tot het leven. De bezoeker wordt uitgenodigd op ontdekking te gaan in drie ambiances. Zwart omvat de onderwerpen die betrekking hebben op de dood als een gewelddadige bezoeker. Grijs staat voor ‘doodnormaal’: de dood als alom aanwezig aspect van het dagelijks leven en als ‘levend’ aspect doorheen de geschiedenis van vele generaties Maastrichtenaren. Wit gaat over het leven na de dood in de ruimste betekenis denkbaar.

 
Door de brede opzet, de gratis toegankelijkheid en de vele activiteiten rond DoodLeven! geeft het project de Hoofdwacht zijn dynamiek van weleer terug. Het gebouw wordt weer de bijenkorf die het was in de tijd voor 1867, het jaar waarin het gebouw zijn oorspronkelijke functie verloor. Met één verschil: het publiek is nu ook binnen welkom. Iets dat vroeger alleen aan militairen was voorbehouden.

Naast de belevingswereld DoodLeven! in de Hoofdwacht, is er een uitgebreid activiteitenprogramma. Door middel van lezingen, voordrachten, muziek en theater wordt aan DoodLeven! op verschillende locaties betekenis gegeven.

 

Een collage van afbeeldingen uit de belevingswereld DoodLeven! Foto's: Breur Henket.

 

 April 2009. De Begraafplaats nummer 2 | jaargang 11 | april 2009. Tijdschrift van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen.

 

8 april 2008.  Dagblad De Limburger. Ingezonden brieven.

30 maart 2008. Inzegening van de gerestaureerde graven Closset.

Bron L1: Monumentale graven opgeknapt en ingewijd.

Het had niet veel langer moeten duren anders waren ze waarschijnlijk helemaal ingestort. Maar na een grondige restauratie konden dit weekend twee monumentale graven op het Maastrichtse kerkhof Sint Pieter weer door de pastoor worden ingewijd. De restauratie is het werk van de Stichting Grafmonumenten Sint Pieter. Die wil nog veel meer grafmonumenten van de ondergang redden.

Klik op mij!

Links een foto-impressie van deze activiteit: een interview, de inzegening van de graven en even nagenieten.... Klik op de foto voor een beeldverslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 maart 2009: "Sommige websites laten zich lezen als een beeldverhaal. De website over het kerkhof van Sint Pieter "Op de Berg" bij Maastrichts is een goed voorbeeld. Geen lange, droge stukken tekst, maar korte teksten afgewisseld met allerlei beeldmateriaal. Met recht een virtuele rondleiding, zoals de ondertitel van de website luidt. Als bezoeker kan men als het ware tussen de graven door wandelen. Naast foto's van graven zijn veel doodsprentjes te zien, soms met een begeleidende foto van de overledene. De website toont de geschiedenis van een gemeenschap, zonder dat je je als bezoeker een voyeur hoeft te voelen. Hiermee vormt de website een bijzonder tijdsdocument. Op het kerkhof vindt men geen beroemdheden, maar de website laat de geschiedenis zien van de gewone mens. Eigenlijk juist dat deel van de geschiedenis wat altijd in het verborgene blijft. Aandacht is er doorgaans voor mensen met bijzondere prestaties, grote gebeurtenissen. Juist die kleine geschiedenissen maken een kerkhof interessant en levend." Bron: Funerair Digitaal Erfgoed op het web. Nieuwsbrief Stichting Dodenakkers.nl - maart 2009. Jaargang 3 nummer 2.
10 oktober 2008: Ted Reckman publiceerde in Stadskrant DE STER 5 in de rubriek KRONIEK VAAN MESTREECH een helder geschreven en goed geïllustreerd artikel onder de kop "Willem I was maar één jaar Hertog van Limburg". Het naschrift in dit artikel maakte uw webmaster wel een ietwat verlegen.

 

Foto: Breur Henket.

 

 

 

Dagblad De Limburger 1 oktober 2007:

 

 

 

22 september 2007. Dagblad De Limburger. Annelies Hendrikx: Interview. Maastrichtse politiecommissaris Jan Erckens neemt afscheid.

 

Jan Erckens, met de kerk van Sint Pieter Boven op de achtergrond: "Hier zijn we getrouwd, net als onze twee kinderen, en onze vier kleinkinderen zijn er gedoopt." Foto: Annemiek Mommers.

 

 

Dagblad De Limburger. Janine Leunessen 23 maart 2007:

 

 

 

 

 

In het tijdschrift VEER nr. 6 van maart 2007 vertelt Breur Henket een liefdesverhaal uit vervlogen tijden. U kunt betreffend artikel lezen door op onderstaande afbeelding van het artikel te klikken (pdf-bestand).
 

 

In week 3 van 2007 werd onze site www.grafmonumentensintpieter.nl verkozen tot aanrader van de week door

 

Kirsten Paulus interviewde in Balkon van Limburg, een programma van L1 Radio van 19 januari 2007, onze medewerker Dhr. Rob Kamps over zijn kennis, onderzoek en passie betreffende het kanaal van Luik naar-Maastricht.

 

Uitzending gemist of wilt U zijn verhaal nog een keer horen:

 

Deel 1:  Balkon1.MP3 Deel 2: Balkon2.MP3 Deel 3: Balkon3.MP3
   

De Kesselskade toen...

 

In opdracht van Tv Maastricht werden op 20 december 2006 opnamen gemaakt in het kader van het programma Poort Waerachtig over Stichting Grafmonumenten Sint Pieter op het kerkhof van Sint Pieter te Maastricht. De uitzending was te bekijken vanaf 8 januari 2007 op Tv Maastricht na het programma Stadslicht.

 

 

 

Ron Ramaekers, Breur Henket en Gwen Teo aan het werk voor U.

 

Correctie: Johannes Eijssen is niet burgemeester van Maastricht geweest.

 

Dagblad De Limburger besteedde op 14 april 2006 reeds een artikel over de Stichting GSP:

 

 

Klik op de foto om te vergroten.

Enige aanvullende opmerkingen:

"vrienden van" betalen vooralsnog een bijdrage naar goeddunken. Petrus Egidius Klaessens koopt op 22 november 1827 van Christiaan Brouwers en Thomas Van Lijf het voormalige klooster der Minderbroeders Observanten, in de volksmond "Slavante", voor 4000 Nederlandse Gulden. De koper liet de kerk en het grootste gedeelte van de kloostergebouwen afbreken en het overblijvende gedeelte inrichten als casino. Pierre Swaen is kerkhofbeheerder en niet kerkmeester van het kerkhof van Sint Pieter.

Achter de coulissen: fotograaf Frits Widdershoven in actie.

Bovenstaand werd nog vervolgd op 13 juni 2006 in Dagblad De Limburger.

Tv Maastricht heeft, in het kader van het project Vrijwilligers Tv Maastricht, op 2 februari 2005 opnames gemaakt o.a. op het kerkhof van St. Pieter i.v.m. de "hobby" van Breur Henket. Het resultaat was te zien in het programma Vitrien.

Werkopnames op een gure februaridag.

 
E stökske Mestreechse historie: Samenstelling: Janine Coenen, Jeff Huynen, Chris Henket, Frans van de Laar en Marcel Roes.

 

Dagblad De Limburger besteedde 2 augustus 2002 in de reeks "ONTDEK JE PLEKJE" aandacht aan de begraafplaats van Sint Pieter op de Berg. Grafdelver Dhr. Andrew van Thor vertelt:
 

Met dank aan Mevr. Oda van den Borne-Janssen.

Ook met het invallen van de duisternis en ondanks gure weersomstandigheden is grafdelver Andrew van Thor (derde van rechts) - in gezelschap van Miets en Jo Morreau van Stichting Oud Sint Pieter én vrienden van Stichting Grafmonumenten Sint Pieter - nog vaak te vinden op "zijn" kerkhof.