Dhr. B. Swaen: Nieuwe poorters van Maastricht afkomstig vanuijt

de Vreijheijt St. Pieter in 't lande van Luijck.

 

Nr. bis = 2de inschrij- ving a,b,c, enz.= kind Naam Voornaam Opmerking Afkorting geb = geboren ged = gedoopt van = afkomstig Plaats M/v Oud Ambacht Code Ambacht Datum inschr. Zie Boek Blz. Deel
1   Here Johannes de     van St.Pieter m - gerdener 20 01.10.1442 BUL 82 I
2   St. Petro Johannes f Amely de   f = filius - onvermeld m - vischer 19 01.12.1442 BUL 84 I
3   Lichtenberch Lambertus f  dňs Johannes de   f = filius - onvermeld m - lakenschere 10 20.01.1449 BUL 155 I
4   Lichtenberch Theodorus f.nl Dmc Rogerus de   nl = naturalis f = filius dns/dmc= dominicus - onvermeld m - timmer 2 30.09.1450 BUL 170 I
5   Hondert Marck Johannes     van St.Pieter m - volder 7 24.09.1459 BUL 259 I
6   Knoup Johannes nl   nl = naturalis van St.Pieter m - steenhouwer /metselaars 14 29.09.1459 BUL 261 I
7   Dassen Frans     van St.Pieter m - molener 5 05.10.1532 BUL 222 II
8   Dassen Sijmon     ged St.Pieter m - visscheren 19 07.08.1548 LHG 4 III
09   Bosse Lemmen der Jonge vanden     geb/ged St.Pieter m - moleneren 5 06.05.1552 LHG 10 III
09bis   Boss Lambrecht der Jonge     - onvermeld m - moleneren 5 06.05.1552 BUL 307 II
10   Pottems Olivier     geb/ged St.Pieter m - moleneren 5 21.10.1556 LHG 13 III
10bis   Pottens Olivier     - onvermeld m - moleneren 5 21.10.1556 BUL 325 II
11   Maes Thijs     van St.Pieter m - smeden 1 30.09.1557 BUL 329 II
12   Thelen Peter     geb  St.Pieter m - cremer 4 18.02.1559 LHG 18 III
13   Buetenaken Willem van     geb/ged St.Pieter m - gewantmaker  3 05.02.1562 LHG 22 III
13bis   Beutenaeken Wilhelm der ionge, van     - onvermeld m - gewantmaker 3 06.02.1562 BUL 363 II
14   Broeck Willem  vanden     geb/ged St.Pieter m - moleneren 5 19.07.1564 LHG 24 III
14bis   Broeck Wijllem vanden     - onvermeld m - moleneren 5 19.07.1564 BUL 370 II
15   Spauwen Thijs van wonende inden Ackerman op de Haestraet = Havenstraat   geb  St.Pieter m - bruweren 23 05.06.1570 BUL 408 II
16   Voetz Houb     geb/ged St.Pieter m - cortspoeller 12 04.05.1571 LHG 38 III
16bis   Voets Houb     van St.Pieter m - cortenspoel 12 05.05.1571 BUL 418 II
17   Kannemans Paes     geb/van St.Peter m - schoenmekeren 11 17.05.1571 LHG 39 III
17bis   Kannemans Paes     van St.Peter m - schoenmekeren 11 17.05.1571 BUL 422 II
18   Millen Thijs van     geb  St.Peter m - cremer 4 15.10.1571 LHG 40 III
18bis   Millen Matthijs van     van St.Peters m - cremeren 4 15.10.1571 BUL 430 II
19   Oleslegers Wilhem      geb/ged Ste Peters m - moleneren 5 10.12.1571 LHG 41 III
19bis   Olijsleger Wijlhem     van St.Peter m - mueleneren 5 10.12.1571 BUL 433 II
20   Nick Theil van wonende te Ste Peter   geb/ged Ste Peters m - steijnmetser 14 16.07.1573 LHG 41 III
20bis   Jaspers Tiel Ernolt zn Tiel van St.Peter Ernolt Jaspers soen   van St.Peter m - steijnmetzers 14 16.07.1573 BUL 435 II
21   Maes als Gruijsen Claes     geb/ged St.Peters m - bruwer  23 23.01.1582 LHG 45 III
21bis   Maes Claes     - onvermeld m - onvermeld 0 23.01.1582 BUL 453 II
22   Smeetz Jan     van Ste.Peter m - leurer 16 23.11.1582 LHG 46 III
22bis   Smeets Jan     - onvermeld m - leurders 16 04.07.1583 BUL 454 II
23   Bruwers Willem     van Ste Peter  m - bruwer 23 23.11.1582 LHG 46 III
24   Hallebay Bastijn van     van Ste Peters m - hulters 2 10.04.1584 LHG 50 III
24bis   Hallebeij Bastijn van     geb  Ste Peters m - hulters 2 10.04.1584 BUL 459 II
25   Liechtenborch Frans van     van Ste Peters m - onvermeld   18.07.1585 LHG 51 III
26   Becker Henrick     geb/van St.Peter m - schoenmakeren 11 13.07.1587 LHG 53 III
26bis   Beckers Henrick     van St.Peters m - scoenmekeren 11 03.08.1587 BUL 470 II
27   Denijs Frans Arbeijder en knecht van schaepdrijvers   van St.Pieter m - arbeijder 0 29.01.1604 LHG 70 III
27bis   Dionijs Frans     van St.Pieter m - arbeijder 0 29.01.1604 BUL 522 II
28   Maes Jan     geb  Ste Peters m - bruwer 23 29.01.1604 LHG 71 III
28bis   Maes Jan     van St.Peters m - brouwer 23 29.01.1604 BUL 523 II
29   Thonu Petrus     van Ste Pieters m - schijpper 18 04.02.1604 LHG 71 III
30   Waeterscheije Reijner van     van Ste Pieters buerich m - meuleners 5 07.09.1611 BUL 548 II
31   Eckelroijde Ardt van     geb  St.Peter bij Maestricht m - onvermeld 0 22.06.1616 LHG 82 III
31bis   St. Peter Art van     - onvermeld m - schoenmekers 11 22.06.1616 BUL 565 II
32   Pasmans Jan de Jonghen     geb  St. Peter m - onvermeld 0 17.01.1620 LHG 84 III
32bis   Pasman  Jan de Jonge     van Ste Peters m - gedeneren 20 17.01.1620 BUL 592 II
33   Lichtenborch Servaes van     geb/van St. Peters m - cremers 4 20.09.1621 LHG 87 III
33bis   Lichtenborch Servaes van     geb  Ste Peters m - cremers 4 20.09.1621 BUL 601 II
34   Rijckelt Paulus van     van St. Peter m - onvermeld 0 07.12.1622 LHG 89 III
35   Lichtenborch Frans van     geb  Ste Peters m - onvermeld 0 20.06.1630 LHG 96 III
35bis   Lichtenborch Frans van     geb  St.Peters m - moeleneren 5 20.06.1630 BUL 628 II
36   Bruers Wilhem      geb  St.Peters m - brouwers 23 13.10.1631 LHG 97 III
36bis   Brubers Willem     geb  St.Peters m - brouwer 23 15.10.1631 BUL 633 II
37   Haechs Dierick     van St.Peters m - schoenmaeckers 11 12.07.1633 LHG 99 III
37bis   Hax Dirick     geb  St.Peters m - schoenmaecker  11 12.07.1633 BUL 638 II
38   Louwerix Matthijs      van St.Peters m - schoenmaeckers 11 12.07.1633 LHG 99 III
38bis   Louwix  Mees     geb  St.Pieter m - schoenmaeckers 11 12.07.1633 BUL 638 II
39   Loubrix Ruth     geb  Ste Peters m - moelenaren 5 12.07.1633 BUL 638 II
40   Wijser Reijner van     geb  St.Peters m - vischer wordt vervolgd 30.09.1636 LHG 103 II
41   Drappier Frederick     geb  St.Peters m - brouwer   11.01.1639 LHG 104 III
41bis   Drappier Frederick     geb St.Peters m - brouwer   11.01.1639 BUL 648 II
42   Brouwers Conrardt     geb St.Peters m 27jr brouwer   08.10.1643 LHG 110 III
42bis   Brouwers Coen     geb St.Peters m - bruwer   08.10.1643 BUL 658 II
43   Maes Peter     van St.Peters m - gerdeneren   13.10.1643 LHG 110 III
43bis   Maes Peter     geb St.Peters m - gerdeners   20.10.1643 BUL 658 II
44   Moors Arnolt     geb St.Peters m - gewantmaeckers   08.02.1647 BUL 672 II
45   Ardts Jan     geb St.Peters m - smeede   13.10.1647 LHG 119 III
45bis   Aerts Jan     geb St.Peters m - smeede   14.10.1647 BUL 675 II
46   Walraeffs Cornelis     geb Ste Peters m - jardiniers   24.10.1648 LHG 126 III
46bis   Walraven Cornelis     geb St.Peter m - gerdeners   05.12.1648 BUL 683 II
47   Roesen Goessen     - onvermeld m - jardiniers   18.11.1649 LHG 134 III
47bis   Roesen Goessen     geb St.Peters m - gerdeners   18.11.1649 BUL 694 II
48   Kremmeeckers Peter Burger voor BHG i.p.v. LHG   geb St.Peters bij Maestricht m 21jr stoijtwagels   26.02.1650 BHG 115 IV
48bis   Kremmeckers Peter     geb St.Peters m - broederschap stootwagens   26.02.1650 BUL 695 II
49   Franssen Jacob     geb St.Peters m - vischer   20.06.1651 LHG 142 III
49bis   Franssen Hendrik     geb St. Peeters m - schippers   20.06.1651 BUL 704 II
50   Lemmens Hendrick     geb St.Peters m - smede    08.08.1652 LHG 147 III
50bis   Lemmens Henrick     geb St.Peters m - smede   09.08.1652 BUL 712 II
51   Hontem Jacob van Broederschappe van St. Christoffel off sackdraegers   geb St.Peter m - broederschap sackdraegers   22.01.1654 LHG 149 III
51bis   Hontem   Jacob van     geb St.Peter m - broederschap sackdragers   23.01.1654 BUL 718 II
52   Jansen Pieter     geb St.Peter m - timmerman   28.06.1656 LHG 153 III
52bis   Janssen Peter     geb St.Pieters m - hulters   28.06.1656 BUL 728 II
53   Peerbooms Jan     - onvermeld m - gardeneer   24.10.1659 LHG 165 III
53bis   Peerboom  Jan     geb St.Peters m - gardeniers   28.10.1659 BUL 748 II
54   Lucas Jan     geb St.Peters m - brouwer   05.05.1668 LHG 192 III
54bis   Lucas Jan     geb St.Peter m - brouwer   05.05.1668 BUL 10 V
55   Partouls Peter     - onvermeld m - timmer   30.07.1668 LHG 195 III
55bis   Pardouns Peter     geb St.Peter lande van Luyck m - timmermans   30.07.1668 BUL 13 V
56   Jacobs Jan     geb Ste Peters m - meulenaers   11.12.1669 LHG 198 III
56bis   Jacobs Jan     geb St. Peters m - molenaers   11.12.1669 BUL 20 V
57   Walraeve Peter     geb St.Peter lande van Luyck m - backer   26.09.1670 LHG 199 III
57bis   Walraven Peter     geb St.Peters lande van Luyck m - beckers   26.09.1670 BUL 25 V
58   Hameleers Peter     geb St.Peter m - stoeldraijer   27.07.1671 LHG 201 III
58bis   Haemelers Peter     geb St.Peters m - cuper   24.07.1671 BUL 27 V
59   Bougard Laurens       onvermeld m - brouwer   20.10.1677 LHG 215 III
59bis   Boggeia Laurens     geb St.Peters m - brouwers   20.10.1677 BUL 69 V
60   Bovens Jan     geb St.Peters m - meulenaers   19.07.1681 LHG 224 III
60bis   Boegens Jan     geb St.Peters m - meulenaeren   19.07.1681 BUL 100 V
61   Boiaert [Bojaert] Pet:       onvermeld m - schipper    04.12.1681 LHG 226 III
61bis   Bodia Peter     geb St.Peters m - schippers   04.12.1681 BUL 103 V
62   Maes Jan     geb St.Peters m - brouwer   16.11.1682 LHG 227 III
62bis   Maes Jan     geb St.Peters m - brouwer   16.11.1682 BUL 106 V
63   Jacops Willem     geb St.Peters lande van Luyck m - meuleners   07.09.1685 LHG 231 III
63bis   Jacobs Willem     geb St.Peters m - moeleners   07.09.1685 BUL 119 V
64   Rosier Geurt, de     geb St.Peters m - hulter   24.01.1690 LHG 236 III
64bis   Rogier Geurt, de     geb St.Peters m - houter   25.01.1690 BUL 137 V
65   Janssen Lenard     geb St.Peters m - sackdraeger   01.04.1693 LHG 247 III
65bis   Janssen Lenart     geb St.Peters lande van Luyck m - sackdraeghers   01.04.1693 BUL 156 V
66   Meyers Joest     geb St.Peters m - molenaers   18.03.1694 LHG 249 III
66bis   Meijers Jan     geb St.Peter m - molenaers   18.03.1694 BUL 139 V
67   Everarts Paul     geb St.Peters m - brouwer   21.05.1695 LHG 251 III
67bis   Everarts Paulus       geb St.Peter m - brouwers   21.05.1695 BUL 165 V
68   Hamelers Aerd     geb St.Peters m - hoveniers   31.08.1695 LHG 254 III
68bis   Hamelaers Aerd       St.Peter bij Maestricht m - guardeniers   31.08.1695 BUL 171 V
69   Haemelers Willem     geb St.Peters m - gardeniers   24.10.1695 LHG 255 III
69bis   Haemelaers Willem     geb St.Peter m - guardeniers   24.10.1695 BUL 172 V
70   Janssen Peter     van St.Peters m - cremer   21.11.1695 LHG 256 III
70bis   Janssen Peter     geb St.Peter m - cremers   21.11.1695 BUL 173 V
71   Herten Lenard     geb St.Peters m - sackdraeger   02.06.1696 LHG 260 III
71bis   Hacken Lenard     geb St.Peter m - schipper   02.06.1696 BUL 178 V
72   Maes Peter     geb St.Peters m - brouwer   12.12.1696 LHG 263 III
72bis   Maes Peter     geb St.Peter m - brouwers   12.12.1696 BUL 183 V
73   Honthem Simon, van     geb St.Peters m - broederschap sackdraegers   03.02.1698 LHG 266 III
73bis   Honthum Jacob, van     geb St.Peter m - broederschap saeckdraeghers   03.02.1698 BUL 190 V
74   Botsieha Joannes     geb St.Peters m - hulter   26.08.1705 LHG 286 III
74bis   Bogga Johannes     geb Ste Peters m - hulter   26.08.1705 BUL 238 V
75   Dassen Peter     van St.Peters m - vleeshouwer   04.11.1709 LHG 295 III
75bis   Dassen Peter     geb St.Peter m - slachters   04.11.1709 BUL 259 V
76   Krets Laurens     geb St.Peter m - cremer   12.11.1714 LHG 304 III
76bis   Crets Laurens     geb St.Peter lande van Luyck m - cremer   12.11.1714 BUL 278 V
77   Franssen Judocus     van Lichtenborgh m - cremer   11.09.1715 LHG 307 III
77bis   Franssen Judocus     geb/van St.Pieter/Lichtenburg m - cremer   11.09.1715 BUL 285 V
78   Franssen Marcus     van Lichtenborgh m - hoveniers   12.09.1715 LHG 307 III
78bis   Franssen Marcus     geb/van St.Pieter/Lichtenburg m - hoveniers   12.09.1715 BUL 285 V
79   Biessen Hub:, vander     geb St.Pieter lande van Luyck m - moolenmaecker   28.08.1716 LHG 313 III
79bis   Beessen Houbrich, vande     geb St.Peter m - meuleners   28.08.1716 BUL 291 V
80   Nelissen Paulus     geb St.Peter m - stootwagens   05.07.1717 LHG 315 III
80bis   Nelissen Paulus     van St.Peters bij Maestricht lande van Luijck m - schippers   05.07.1717 BUL 295 V
81   Partouns Joes     geb St.Peter m - backer   26.02.1718 LHG 316 III
81bis   Partoens Joannes     geb St.Pieter lande van Luyck m - backer   26.02.1718 BUL 299 V
82   Quellingh Huberich     geb Ste Pieter m - cremer   02.10.1724 LHG 326 III
82bis   Quelling  Hubert     geb St.Pieter lande van Luyck m - cremer   02.10.1724 BUL 324 V
83   Janssen Henderick     geb St.Pieter m - holtmaecker   03.02.1726 LHG 328 III
83bis   Janssen Hendrick     geb Ste Peter m - hulter   03.02.1726 BUL 328 V
84   Dassen Joannes     geb Ste Peter m - broederschap sackdragers   10.07.1726 LHG 329 III
84bis   Dassen Johannes     geb St.Piter lande van Luyck m - confrerie sackedrager   10.07.1726 BUL 330 V
85   Haemelers Willem     geb Ste Peter m - hoveniers   15.05.1727 LHG 331 III
85bis   Hamelaers Willem     geb St.Peter m - guardeniers   15.05.1727 BUL 333 V
86   Knaep Jacobus     geb St.Peter lande van Luyck m - gardeniers   06.12.1734 LHG 350 III
86bis   Knaap Jacobus     geb St.Pieter m - guardeniers   06.12.1734 BUL 363 V
87   Schreven Hubertus Henricus, van     geb St.Peter m - hoveniers   24.05.1736 LHG 354 III
87bis   Schreeder Hubertus Henricus, van     geb St.Pieter m - guardeniers   24.05.1736 BUL 369 V
88   Stassen Joannes     geb Ste Peter bij Maestricht m - cremer   04.09.1736 LHG 354 III
88bis   Stas Joannes     geb St.Peter m - cremer   04.09.1736 BUL 371 V
89   Hamelaars Willem     geb St.Peter bij Maestricht lande van Luijck m - cremer   27.07.1740 LHG 368 III
89bis   Hamelers Wilhelmus     geb St.Peter m - cremer   27.07.1740 BUL 391 V
90   Matthijs Joannes     geb St.Peter bij Maestricht m - schrijnewerckers   30.04.1742 LHG 373 III
90bis   Matthijs Joannes     geb St.Peter bij Maestricht m - hulter   21.05.1742 BUL 403 V
91   Heunen Willem     geb St.Peter m - cremer   20.10.1742 LHG 374 III
91bis   Huynen Willem     geb St.Piter   m - cremer   20.10.1742 BUL 405 V
92   Krets Henr.     geb St.Peter lande van Luyck m - guardeniers   03.12.1743 LHG 377 III
  a Krets Quir         m -            
  b Krets Mart         m -            
  c Krets Laur          m -            
92bis   Crets Hendrik     geb St.Piter bij Maestrigt m - guardeniers   04.12.1743 BUL 411 V
  a Crets Quirijn         m -            
  b Crets Martin         m -            
  c Crets Laurens         m -            
93   Schrijnemaakers Jansin     geb St.Peter lande van Luyck m - kremers   03.02.1744 LHG 378 III
93 bis   Schrijnemakers Jampsin     geb St.Pieter bij dese stadt m - cremer   03.02.1744 BUL 412 V
94   Bovens Jacobus     geb St.Peter lande van Luyck m - euffmenger   23.11.1746 LHG 388 III
94 bis   Bovens Jacobus     geb St.Peter bij dese stadt m - euffmengers   23.11.1746 BUL 437 V
95   Caenen Peter     geb St.Peter lande van Luyck m - cremer   12.04.1747 LHG 389 III
95bis   Caenen Pieter     geb St.Pieter bij Maestricht lande van Luijck m - cremer   12.04.1747 BUL 439 V
96   Krets Martinus     van St.Peter lande van Luyck   - cremer   31.08.1748 LHG 395 III
96bis   Crets Martinus     geb St.Pieter bij Mastrigt m - cremer   31.08.1748 BUL 454 V
97   Miessen Leonard     geb St.Peter lande van Luyck m - schoenmakers   11.10.1748 LHG 395 III
97bis   Miessen Leonardus     geb St.Pieter bij Maestricht m - schoenmakers   11.10.1748 BUL 455 V
98   Raijen Quirinus     geb St.Peter m - hoveniers   11.11.1748 LHG 397 III
  a Raijen Lambert          m              
  b Raijen Querin         m              
98bis   Raijen Quirinus     geb St.Pieter bij Maestricht m - hoveniers   11.11.1748 BUL 457 V
99   Eijssen Willem     geb St.Pieter bij Maestricht m - kremers   03.08.1750 LHG 406 III
99bis   Eijssen Wilhelmus     geb St.Pieter bij Maestricht m - cremer   03.08.1750 BUL 477 V
100   Hamelers Theodorus       geb St.Peter lande van Luyck m - kremers   06.05.1752 LHG 410 III
100bis   Hamelers Theodorus       geb St.Pieter bij Maestrigt m - cremer   06.05.1752 BUL 490 V
101   Jorissen Gerrit     geb Ste Peter m - hoveniers   16,09.1752 LHG 412 III
  a Jorissen Peter         m              
101bis   Jorissen Gerrit     geb St.Pieter m - hoveniers   16.09.1752 BUL 492 V
  a Jorissen Peter         m              
102   Wijnants Paulus     geb St.Peter   - hoveniers   15.01.1753 LHG 413 III
  a Wijnants Lambertus           m              
102bis   Wijnants Paulus     geb St.Pieter bij dese stad m - hoveniers   15.01.1753 BUL 495 V
  a Wijnants Lambert         m              
103   Wijnants Joannes     geb St.Peter bij Maestricht m - guardeniers   11.08.1755 LHG 422 III
103bis   Wynants Joannes     geb St.Pieter bij Maestricht m - hoveniers   11.08.1755 BUL 517 V
104   Schrack Maria Christina huysvr.     - onvermeld v              
    Craff Joannes     - onvermeld m - cremer   19.06.1758 LHG 427 III
104bis   Schrack Maria Christina huysvr.     geb St.Pieter: Vryheyd bij de Stadt v -            
    Craft Joannes Jacobus     geb St.Pieter: Vryheyd bij de Stadt m - cremer   19.06.1758 BUL 533 V
105   Bours Lamb:     geb St.Peter bij Maestricht m 44jr cremer   21.07.1760 LHG 432 III
105bis   Bours Lambert     geb St.Pieter bij dese stad m - cremer   22.07.1760 BUL 549 V
106   Kleijn Martinus     geb St.Pieter bij dese stad m 36jr schoenmakers   08.10.1764 LHG 433 III
106bis   Kleijn Martinus     geb St.Pieter bij Maestricht m - schoenmakers   08.10.1764 BUL 574 V
107   Alauns Thomas     geb St.Pieter m 44jr metzelaers   19.03.1765 LHG 445 III
  a Alauns Joannes Servatius         m 3jr            
  b Alauns Maria Anna         v 10jr            
107bis   Allons Thomas     geb St.Pieter alhier m - metzelaers   19.03.1765 BUL 578 V
  a Allons Joes Servatius         m -            
108   Herbens Hubertus       geb St.Pieter m 32jr hoveniers   14.07.1766 LHG 448 III
  a Herbens Maria Catharina         v -            
  b Herbens Maria Joanna         v -            
108bis   Herben  Hubertus     geb St.Pieter bij dese stad m - hoveniers   14.07.1766 BUL 586 V
  a Herben  dochter         v -            
  b Herben  dochter         v -            
109   Hamelers Mathias     geb St.Pieter m 70jr hoveniers   15.07.1766 LHG 449 III
109bis   Haemelers Matthijs     geb St.Pieter bij dese stad m - hoveniers   16.07.1766 BUL 586 V
110   Miessen Thomas     geb St.Pieter m 50jr hoeveniers   21.07.1766 LHG 1 VI
  a Miessen Hermanus         m 23jr            
  b Miessen Matthijs         m 19jr            
  c Miessen Maria Elisabeth         v 16jr            
110bis   Miessen Thomas     geb St.Pieter bij dese stad m - hoveniers   21.07.1766 BUL 586 V
  a Miessen Hermanus         m -            
  b Miessen Matthijs         m -            
  c Miessen Maria         v -            
111   Nelissen Servatius     geb St.Pieter m 39jr hoveniers   24.07.1766 LHG 1 VI
  a Nelissen Matthias         m 7jr            
  b Nelissen Jacobus Servatius         m 3jr            
  c Nelissen Franciscus         m 7mnd            
  d Nelissen Maria Catharina         v 13jr            
  e Nelissen Maria Gertruijd         v 8jr            
  f Nelissen Joanna Maria         v 5jr            
111bis   Nelissen Servaes       geb St.Pieter m - hoveniers   24.07.1766 BUL 586 V
  a Nelissen Matthias         m -            
  b Nelissen Jacobus Servatius         m -            
  c Nelissen Franciscus         m -            
  d Nelissen Maria Catharina         v -            
  e Nelissen Maria Gertruid         v -            
  f Nelissen Joanna Maria          v -            
112   Thuijs Thomas     geb St.Pieter m 32jr hoveniers   24.07.1766 LHG 1 VI
  a Thuijs Maria Gertruijd         v 6jr            
  b Thuijs Anna Elisabeth         v 3jr            
112bis   Thuijs Thomas     geb St.Pieter bij dese stad m - hoveniers   24.07.1766 BUL 586 V
  a Thuijs Maria Gertruid         v -            
  b Thuijs Anna Elisabeth         v -            
113   Hamelers Lambertus     geb St.Pieter m 60jr hoeveniers   24.07.1766 LHG 2 VI
  a Hamelers Wilhelmus         m 20jr            
  b Hamelers Matthijs         m 18jr            
  c Hamelers Lambertus         m 16jr            
113bis   Hamelers Lambert     geb St.Pieter m - hoveniers   24.07.1766 BUL 586 V
    Hamelers Willem         m -            
    Hamelers Mattijs         m -            
    Hamelers Lambert         m -            
114   Biessen Wilhelmus, vanden     geb St.Pieter m 31jr hoveniers   26.07.1766 LHG 2 VI
  a Biessen Wilhelmus         m 2jr            
  b Biessen Maria Cornelia         v -            
114bis   Biessen Willem, vanden     geb St.Pieter bij dese stad m - hoveniers   26.07.1766 BUL 587
  a Biessen Willem         m              
115   Coenen Catharina, Wed     geb St.Pieter v              
    Partouns Arnold     m 84jr hoveniers   31.07.1766 LHG 3 VI
  a Partouns Elisabeth         v              
  b Partouns Maria Agnes         v              
  c Partouns Helena         v              
115bis   Coenen Catharina, Wed     geb St.Pieter bij dese stad v              
    Partouns Arnold     m - hoveniers   31.07.1766 BUL 588 V
  a Partouns Elisabeth         v -            
  b Partouns Marie Agnes         v -            
  c Partouns Helena         v -            
116   Nelissen Lambertus jongman     geb St.Pieter bij dese stad m 30jr onvermeld   11.08.1766 LHG 4 VI
116bis   Nelissen Lambert     geb St.Pieter bij dese stad m - hoveniers   11.08.1766 BUL 588 V
117   Derosier Matthias     geb St.Pieter bij dese stadt m 50jr hoveniers   11.08.1766 LHG 4 VI
  a Derosier Gerardus         m 13jr            
  b Derosier Petrus         m 10jr            
  c Derosier Matthias         m 8jr            
117bis   Rosier Matthijs, de         m - hoveniers   11.08.1766 BUL 588 V
  a Rosier Gerard         m -            
  b Rosier Pieter         m -            
  c Rosier Matthijs         m -            
118   Janssen Michael     geb St.Pieter m 27jr hoveniers   25.08.1766 LHG 4 VI
118bis   Janssen Machiel     geb St.Pieter bij dese stad m - hoveniers   25.08.1766 BUL 589 V
119   Aerts Martinus     geb St.Pieter m 35jr hoveniers   03.09.1766 LHG 5 VI
  a Aerts Maria Elisabeth         v 2jr            
119bis   Aerts Martinus         m - hoveniers   04.09.1766 BUL 589 V
  a Aerts Maria Elisabeth         v -            
120   Dassen Petrus     geb St.Pieter m 26jr hoveniers   30.03.1767 LHG 6 VI
  a Dassen Maria Ida         v 4½jr            
  b Dassen Reijner          m 2½jr            
  c Dassen Petrus         m 7mnd            
120bis   Dassen Petrus     geb St.Pieter bij dese stad m - hoveniers   30.03.1767 BUL 595 V
  a Dassen Maria Ida         v -            
  b Dassen Renier         m -            
  c Dassen Pieter         m -            
121   Thuijs Leonard     geb St.Pieter bij dese stadt m 36jr hoveniers   01.06.1768 LHG 8 VI
  a Thuijs Anna Margareta         v -            
121bis   Theus Leonard     geb St.Pieter bij dese stadt m - hoveniers   01.06.1768 BUL 602 V
  a Theus Anna Margareta         v -            
122   Klijn Servatius     geb St.Pieter lande van Luyck m - hoveniers   21.05.1770 LHG 12 VI
  a Klijn Petrus Casper         m -            
122bis   Klijn Servaes     geb St.Pieter bij dese stad m - hoveniers   21.05.1770 BUL 614 V
  a Klijn Petrus Casper         m -            
123   Kleijn Theodorus     geb St.Pieter m 29jr hoveniers   13.02.1771 LHG 14 VI
123bis   Kleijn Theodorus     geb St.Pieter bij dese stad m - hoveniers   15.02.1771 BUL 619 V
124   Franssen Petrus     geb. St.Pieter m 34jr koolder   05.06.1772 LHG 17 VI
    [Franssen] [Piter]     m        
  a Franssen Piter         m 1½jr            
  b Franssen Maria         v 9mnd            
124bis   Franssen Pieter     geb St.Pieter: Vrijheijd m - schipper   05.06.1772 BUL 627 V
  a Franssen Peter         m -            
  b Franssen Marie           v -            
125   Nelissen Joannes     geb St.Pieter m 40jr onvermeld   28.07.1772 LHG 18 VI
  a Nelissen Matthijs         m 12jr            
  b Nelissen Maria Christina         v 7jr            
125bis   Nelissen Johannes     geb St.Pieter m - hoveniers   28.07.1772 BUL 627 VI
  a Nelissen Matthijs         m -            
  b Nelissen Maria Christina         v -            
126   Brouns Christianus     geb St.Piter m 53jr kramer   07.12.1772 LHG 20 VI
126bis   Brouns Christiaen     geb St.Pieter:Vrijheijt bij dese stad m - cremer   07.12.1772 BUL 632 V
127   Nelissen Joannes     geb St.Peter m 50jr hoeveniers   25.01.1773 LHG 21 VI
  a Nelissen Joannes         m 12jr            
  b Nelissen Petrus         m 7jr            
127bis   Nelissen Jan     geb St.Pieter:Vrijheijt bij dese stad m - hoveniers   25.01.1773 BUL 632 V
  a Nelissen zoon         m -            
  b Nelissen zoon         m -            
128   Schillings Henricus     geb St.Peter:Vrijheijt bij dese stad m 35jr hoveniers   31.12.1776 LHG 30 VI
128bis   Schillings Hendrick     geb St.Pieter bij dese stad m - hoveniers   08.01.1777 BUL 659 V
129   Theunissen Christianus     geb St.Peter:Vrijheijt bij dese stadt m 39jr hoveniers   15.06.1778 LHG 35 VI
  a Theunissen Joannes         m 4jr            
  b Theunissen Anna Maria         v 12jr            
129bis   Theunissen Christiaen     geb St.Pieter bij dese stad m - hoveniers   15.06.1778 BUL 9 IX
  a Theunissen Joannes         m -            
  b Theunissen Anna Maria         v -            
130   Lijff Joannes, van     geb St.Peter m 34jr hovenier   27.01.1779 LHG 37 VI
  a Lijff Joannes Wilhelmus         m -            
130bis   Leijff Joannes, van     geb St.Piter bij dese stad m - hovenier   29.01.1779 BUL 16 IX
  a Leijff Joannes Wilhelmus         m -            
131   Herben Petrus     geb St.Peter m 44jr hoveniers   05.02.1781 LHG 44 VI
  a Herben Hubertus         m 6mnd            
  b Herben Maria         v 3jr            
131bis   Herben Piter     geb St.Piter bij dese stad m - hoveniers   05.02.1781 BUL 31 IX
  a Herben Hubertus         m -            
  b Herben Maria         v -            
132   Miessen Joannes     geb St.Piter bij Maestricht lande van Luijck m 50jr hoveniers   17.01.1782 LHG 46 VI
  a Miessen Willem         m 11jr            
  b Miessen Ida         v 9jr            
  c Miessen Maria         v 5jr            
  d Miessen Elisabeth         v 3jr            
132bis   Miesen Wilhelmus     geb St.Piter bij dese stad m - hoveniers   18.01.1782 BUL 37 IX
  a Miesen Willem         m -            
  b Miesen Ida         v -            
  c Miesen Maria         v -            
  d Miesen Elisabeth         v -            
133   Lijff Simonis, van     geb St.Pieter bij deese stad m 34jr hoveniers   24.05.1782 LHG 48 VI
133bis   Lijff Simonis, van     geb St.Piter bij dese stad m - hoveniers   24.05.1782 BUL 39 IX
134   Servaes Franciscus     geb St.Peter bij deese stad m 27jr cremer   01.05.1784 LHG 53 VI
134bis   Servaes Franciscus     geb St.Pieter bij dese stad m - cremer   01.05.1784 BUL 54 IX
135   Schrijnemakers Hend: [Hendrik]     geb St.Pieter m 31jr hoveniers   20.03.1786 LHG 61 VI
  a Schrijnemakers Hend:         m 5jr            
  b Schrijnemakers Cornelia         v 1jr            
135bis   Schrijnemakers Hendrik       St.Piter bij dese stad m - hoveniers   20.03.1786 BUL 70 IX
  a Schrijnemakers

Hendrik

          -            
  b Schrijnemakers Cornelia           -            
136   Moermans Arnoldus     geb St. Pieter m 30jr hoveniers   03.04.1786 LHG 62 VI
136bis   Moeremans Arnoldus     geb St.Piter bij dese stad m - hoveniers   03.04.1786 BUL 70 IX
137   Servaes Pieter     geb St.Pieter m 50jr cremer   01.05.1786 LHG 63 VI
  a Servaes Joes Michael         m 9jr            
  b Servaes Pieter Matth:         m 7jr            
137bis   Servaas Pieter     geb St.Pieter bij dese stad m - cremer   01.05.1786 BUL 71 IX
  a Servaas Joannes Machiel         m -            
  b Servaas Peter Matthijs         m -            
138   Miessen Willem     geb St.Pieter m 39jr hoveniers   17.08.1789 LHG 72 VI
  a Miessen Hendrik         m 13jr            
  b Miessen Joannes         m 11jr            
  c Miessen Maria Elisabeth         v 6jr            
  d Miessen Maria         v 4jr            
  e Miessen Willem         m 2jr            
138bis   Miessen Willem     geb St.Pieter bij dese stad m - hoveniers   18.08.1789 BUL 91 IX
  a Miessen Hendrik         m -            
  b Miessen Joannes         m -            
  c Miessen Maria Elisabeth         v -            
  d Miessen Maria         v -            
  e Miessen Wilhelmus         m -            
139   Hamelaers Wilhelmus     geb St.Pieter m 27jr hoveniers   10.05.1790 LHG 75 VI
  a Hamelaers Wilhelmus         m 5jr            
  b Hamelaers Pieter         m 3jr            
139bis   Hamelers Willem     geb St.Piter bij dese stad m - hoveniers   10.05.1790 BUL 98 IX
  a Hamelers Willem         m              
  b Hamelers Piter         m              
140   Blanckers Engel     geb St.Pieter m 34jr hoveniers   28.07.1792 LHG 80 VI
  a Blanckers Joannes Franciscus         m 4mnd            
140bis   Blanckaers Engel     geb St.Pieter bij dese stad m - hoveniers   28.07.1792 BUL 112 IX
  a Blanckaers Joannes Franciscus         m -            
141   Wijnands Gerardus     geb St.Pieter lande van Luyck m - euffmengers   04.01.1795 LHG 89 VI
141bis   Wijnands Gerardus     geb St.Pieter bij dese stad m - euffmengers   04.01.1795 BUL 135 IX
142   Lodewijks Joannes     geb St.Pieter lande van Luyck m - euffmengers   04.01.1795 LHG 89 VI
142bis   Lodewijks       geb St.Piter bij dese stad m - euffmengers   04.01.1795 BUL 135 IX
143   Roijmans Wilhelmus     geb St.Pieter lande van Luyck m - euffmengers   17.01.1795 LHG 90 VI
143bis   Roijmans Wilhelmus     geb St.Piter m - euffmengers   17.01.1795 BUL 136 IX
144   Prick Henricus     geb St.Peeter bij dese stad lande van Luijck m 27jr schipper   10.08.1795 LHG 93 VI
144bis   Prick Henricus     geb St.Piter bij dese stad m 27jr schipper   10.08.1795 BUL 145 IX
 
  Latijnse benaming ambachten:

ortulator = gerdener

piscator, -is  = vischer

pannitonsor, -is = lakenscheerder
 

fabror = timmer

fullo, -nis  = volder

lapicida = steenhouwer / metselaar
  Aantal inschrijvingen

15e eeuw : 6

16e eeuw : 20

17e eeuw : 47

18e eeuw : 71 + 67 kinderen

Totaal 144

 

Boek:

LHG = Luijcks Hooggerecht (epi)

BUL = Burgemeesterboek Luijcks (epi)

BHG = Brabants Hooggerecht (ducis)

BUB = Burgemeesterboek Brabant (ducis)