Stichting GRAFMONUMENTEN Sint Pieter.

 H Hubertus MIESSEN - Henricus Hubertus MIESSEN - Maria Helena Hubertina MIESSEN - Maria Gertrudis Hubertina MIESSEN

- Een kruis, ornamenten -

Hardsteen, stijl eind 19de eeuw.

Eeuwigdurend graf

Hier ligt begraven / de heer / Hubertus Miessen / jongman kerkmeester / lid van het gemeentebestuur / overleden te St Pieter / den 18 januari 1893 / in den ouderdom van 72 jaren / de heer / Henricus Hub. Miessen / overleden te St Pieter / den 1 october 1904 / in den ouderdom / van 85 jaren

Voetsegment:

mejuffrouw / Maria Hel. Hub. Miessen / overleden te St Pieter 20 december 1901 / in den ouderdom van 70 jaren / Mejuffrouw / Gertrudis Hub. Miessen / overleden te St Pieter 21 april 19o2 / in den ouderdom van 74 jaren / R. I. P.

Het grafmonument voor de restauratie in 2009.

Hubertus MIESSEN werd geboren en gedoopt op 12 oktober 1820 te St. Pieter. Hij overleed 18 januari 1893, 72 jaar oud te St. Pieter en werd 18 januari 1893 begraven te St. Pieter. Hij was ongehuwd. Kerkmeester en lid van het gemeentebestuur van St. Pieter.

Henricus Hubertus MIESSEN werd geboren en gedoopt op 15 april 1819 te St. Pieter. Hij overleed 1 oktober 1904, 85 jaar oud des voormiddags ten half twaalf ure Papenstraat te St. Pieter en werd op 4 oktober 1904 bijgezet te St. Pieter. Hij was ongehuwd en landbouwer wonende aan de Papenstraat.

Maria Helena Hubertina MIESSEN werd geboren op 1 mei 1831 te St. Pieter. Zij overleed 20 december 1901, 70 jaar oud des namiddags ten negen ure te St. Pieter en werd bijgezet te St. Pieter.

Maria Gertrudis Hubertina MIESSEN werd geboren en gedoopt op 14 mei 1828 te St. Pieter. Zij overleed 21 april 1902, 74 jaar oud des namiddags ten tien ure te St. Pieter en werd bijgezet op 24 april 1902 te St. Pieter. Zij was ongehuwd.

 

Waarschijnlijk werden hier ook begraven (geruimde bodemplaat?) Joannes Hubertus MIESSEN - Maria Margaretha HAMELEERS.

Jean Hubert werd geboren op 29 januari 1817 te St. Pieter en gedoopt op 30 januari 1817 te St. Pieter. Hij huwde Maria Margaretha HAMELEERS, dochter van Lambertus HAMELEERS en Maria Catharina HAMELEERS, 24 februari 1859 te St. Pieter. Jean Hubert overleed 12 oktober 1881, 64 jaar oud des voormiddags om half vijf te St. Pieter en werd begraven op 15 oktober 1881 te St. Pieter. Hij was landbouwer van beroep en woonde in 1881 Op den Deken. Maria werd geboren op 25 oktober 1824 te Maastricht. Zij overleed 28 maart 1899, 74 jaar oud te St. Pieter en werd aldaar bijgezet.

De ouders van Joannes Hubertus MIESSEN en de ander boven genoemden waren:
Joannes MIESSEN geboren op 26 maart 1774 te Maastricht. Jean huwde Maria Mechtildis (Mechtilda) GORREN 21 mei 1813 te St. Pieter. Het kerkelijk huwelijk werd gesloten op 30 mei te St. Pieter 1813. Jean overleed 21 maart 1843, 68 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 2 april 1843 te St. Pieter.
Maria Mechtildis (Mechtilda) GORREN werd geboren op 3 februari 1791 te St. Pieter. Mechtilde overleed 28 mei 1870, 79 jaar oud te St. Pieter en werd bijgezet op 30 mei 1870 te St. Pieter.

Het volledige gezin MIESSEN - GORREN:

i. Christianus Hubertus MIESSEN geboren en gedoopt op 15 april 1814 te St. Pieter. Hij overleed 8 augustus 1814, 4 maanden oud te St. Pieter en werd begraven op 9 augustus 1814 te St. Pieter.
ii. Henricus Hubertus MIESSEN geboren en gedoopt op 5 juli 1815 te St. Pieter. Henry Hubert overleed 4 juli 1816, 1 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 5 juli 1816 te St. Pieter.
iii. Joannes Hubertus MIESSEN.
iv. Henricus Hubertus MIESSEN.
v. Hubertus MIESSEN.
vi. Maria Catharina Hubertina MIESSEN (MIESEN) geboren en gedoopt op 29 oktober 1822 te St. Pieter. Marie huwde Leonardus Hubertus Martinus VOSSEN 6 januari 1854 te St. Pieter. Zij overleed 10 december 1892, 70 jaar oud te Maastricht.
vii. Anna Maria MIESSEN geboren op 10 januari 1825 te St. Pieter. Zij werd gedoopt op 11 januari 1825 te St. Pieter door de nieuwe pastoor W. Heijnen. Maria huwde Gerardus Hubertus THIJSSENS 6 september 1860 te St. Pieter. Maria overleed 8 juli 1887, 62 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 10 juli 1887 te St. Pieter.
viii. Maria Gertrudis Hubertina MIESSEN.
ix. Maria Helena Hubertina MIESSEN.

 

 

 

 

16 oktober 2009: de fundamenten van de grafsteen worden gemaakt.

22 oktober 2009: de definitieve afronding. Adoptiegraf. 7de project Stichting Grafmonumenten Sint Pieter. Een synthese van oud en recent.

 

Beschrijving monument:

 

Grafmonument voor de familie Miessen, opgericht na het overlijden van Hubertus Miessen in 1893. Het monument dateert dan ook waarschijnlijk uit dezelfde periode.

Het grafmonument betreft een klassieke hardstenen stèle* op een iets breder onderstuk, bekroond met een gestileerd Latijns kruis*. Het monument bestaat uit vijf delen, inclusief grondplaat. Op deze grondplaat is een fors basement geplaatst met bovenaan een inspringende rand. Aan de voorzijde is op het basement een tekstdeel opgenomen voor twee overledenen uit de familie. Bovenop het basement is een stèle geplaatst dat vooral aan de bovenzijde rijk is uitgewerkt volgens een klassiek schema. De schouders zijn uitgewerkte acroteria* met in het fries een naar beneden gekeerde palmet*. De bovenzijde is zodanig afgewerkt dat de schuine oplopende zijden een klein platform dragen. Hierop is een decoratief tussenstuk geplaatst dat in- en uitzwenkt en de voet vormt voor het kruis. In het centrum van het kruis is een gestileerde bloem uitgehouwen. De armen van het kruis zijn aan het uiteinde voorzien van uitzwenkingen. Centraal op de stèle is een iets naar voren liggend tekstvak opgenomen dat als het ware afgedekt wordt door een guirlande. De ingehakte letters betreffen een tekst voor weer twee overleden leden van de familie. De stèle is aan de onderzijde op de hoeken afgewerkt met gestileerde krullen.

Het grafmonument is gereinigd maar toont wel een behoorlijke slijtage. Er is verder geen schade door roestende doken* aangetroffen, wel is er enige schade op de hoeken te zien en er is sprake van enkele beginnende steken in sommige onderdelen.

Het grafmonument vertoont geen typische herkenbare funeraire symboliek maar volgt een klassiek bouwschema dat in de 19de eeuw op velerlei manier werd toegepast op grafmonumenten van meer wereldlijk georiënteerde families. Dat deze familie toch zondermeer een katholieke familie was, blijkt uit het kruis dat het monument bekroond, uit de titulatuur van de ongehuwde Hubertus Miessen en natuurlijk uit het feit dat het kerkhof van Sint Pieter omtrent 1900 een katholieke kerkhof was pur sang.

*

Stèle: van het Griekse woord voor rechtopstaand steenblok. Een rechtopstaande graf- of gedenksteen of gedenkzuil waarin een motief of inscriptie is uitgehouwen, gewoonlijk op een graf.

Het Latijns kruis met dwarsbalk boven het middelpunt herinnert ons aan het offer van Jezus. Het lege kruis herinnert ons ook aan de opstanding en de hoop op het eeuwige leven. Indien de uiteinden gepunt zijn van dit latijnse kruis wijst dit op het lijden van Christus toen hij werd gekruisigd.

Acroteria:  bekroning van gevelhoeken of grafmonumenten met een beeld of ornament, soms in terracotta of zink.

Palmet: ornament in de vorm van gestileerd palmblad. Het Franse woord "palmet" betekent "kleine palm" en is afgeleid van het Latijnse woord "palma" dat ook vlakke hand betekent.

Dook (ook: dokke, ankerstaaf): de dook verbindt steenachtige materialen, vergelijkbaar met de deuvel voor houtachtige materialen.

 

Met dank aan Dhr. Leon Bok van Stichting Dodenakkers voor zijn deskundige bijdrage aan bovenvermelde beschrijving.
 

Kinderen allen geboren te St. Pieter:

i. Chrétien Hubert MIESSEN geboren op 15 april 1814. Chrétien overleed 8 augustus 1814, 4 maanden oud te St. Pieter.
ii. Henry Hubert MIESSEN geboren op 5 juli 1815. Henry overleed 4 juli 1816, 1 jaar oud te St. Pieter.

iii. Joannes Hubertus MIESSEN geboren op 30 januari 1817. Jean Hubert huwde Maria Margaretha HAMELEERS 24 februari 1859 te St. Pieter. Jean Hubert overleed 12 oktober 1881, 64 jaar oud te St. Pieter en werd begraven te St. Pieter.
iv. Henricus Hubertus MIESSEN geboren op 15 april 1819. Henri Hubert overleed 1 oktober 1904, 85 jaar oud te St. Pieter en werd begraven te St. Pieter.

v. Hubertus MIESSEN geboren op 12 oktober 1820. Hubert overleed 16 januari 1893, 72 jaar oud te St. Pieter en werd begraven te St. Pieter.
vi. Maria Catharina Hubertina MIESSEN geboren op 30 oktober 1822. Marie huwde Leonardus Hubertus Martinus VOSSEN 6 januari 1854 te St. Pieter. Marie overleed 10 december 1892, 70 jaar oud te Maastricht.
vii. Maria Anna MIESSEN geboren op 10 januari 1825. Maria huwde Gerardus Hubertus THIJSSENS 6 september 1860 te St. Pieter. Maria overleed 8 juli 1887, 62 jaar oud te St. Pieter.
viii. Maria Gertrudis Hubertina MIESSEN geboren op 14 mei 1828. Zij overleed 21 april 1902, 74 jaar oud te St. Pieter en werd begraven te St. Pieter.

i
x. Maria Helena Hubertina MIESSEN  geboren op 1 mei 1831. Zij overleed 20 december 1901, 70 jaar oud te St. Pieter en werd begraven te St. Pieter.

Dorien  Baeten - Verheggen

Dorien / Baeten -Verheggen / * 24-4-1952 1952  † 22-7-2009

Dorien werd geboren op 24 april 1952 te Buggenum. Zij overleed 22 juli 2009, 57 jaar oud te Maastricht. Dorien werd 27 juli 2009 te St. Pieter begraven.
 

Dit graf is geadopteerd. Bij onderzoek in juli 2009 bleken geen stoffelijke resten meer aanwezig te zijn. Deze zijn eerder geruimd of het grafmonument heeft oorspronkelijk verder naar achteren gestaan en is verplaatst bij de aanleg van de religieuze begraafplek. Dit grafmonument werd door Stichting Grafmonumenten Sint Pieter gerestaureerd in samenspraak met de familie van de overledene. 22 oktober 2009 werd de grafsteen geplaatst en ontstond een synthese van oud en recent. Het oude monument werd grondig schoongemaakt. Het topkruis opnieuw verankerd en vastgezet. Het graf moet nog goed drogen en de steenkleuren zullen als vanzelf naar elkaar toegroeien. De aanplant van een groen haagje en de gerealiseerde hardstenen plantenbak met bloemen dragen bij tot de samensmelting tot een grafmonument.

 

 

 

26 oktober 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 augustus 2009.