17 oktober 2009: zwarte zaterdag op het kerkhof van St. Pieter. 28 februari 2010: wederom schade door rukwinden.

 

Brandweer Maastricht kwam kijken en adviseerde ons. Met dank!

Eerste schade. Bij de volgende windvlaag kwam wederom een grote tak naar beneden.

 - 17 oktober 2009: wij werden vandaag opgeschrikt door de melding van een stuk gewaaide boom op het kerkhof. Veel grafstenen werden ernstig beschadigd. Het betreft een aantal graven in vak B en E. Het kerkhof is tijdelijk gesloten. De oude esdoorn zal zo spoedig mogelijk gekapt worden en de grafstenen weer in orde worden gemaakt. Meer info volgt ... Beelden en foto's: Breur Henket.

 

 

 

Maandag 19 oktober: het kerkhof is weer beperkt geopend. Dhr. Van Thor sluit echter het kerkhof als hij geen toezicht kan houden. Blijft U uit de buurt van de betreffende boom en de beschadigde grafstenen! Onze verzekering komt morgen de schade opnemen. Zoals het er nu uitziet kan het rooien van de boom morgen (dinsdag) ingepland worden.

Luistert u voor meer naar: Balkon van Limburg.

 

 

 

Dinsdag 20 oktober 12.00 uur. Het kerkhofbeheer heeft het kerkhof wederom moeten sluiten en nu definitief totdat de boom gerooid is. Sommige "bezoekers" volgen de aanwijzingen van het kerkhofbeheer niet op; door de opstekende wind vallen opnieuw delen uit de boom. A.s. Vrijdag om 8.30 uur begint de firma Dolmans met het rooien van de boom en het opruimen van de takken.

 

Klik op het artikel van Dagblad De Limburger om te vergroten.

 

21 oktober 2009: onderstaand het gebied van de getroffen graven. Hoe meer naar links, hoe minder schade. De exacte schade is pas bekend na het rooien van de boom op vrijdag 23 oktober a.s., het opruimen van alle takken en een grondige inspectie van de graven. Het herstel van de graven zal niet gerealiseerd kunnen worden voor Allerzielen. Doe zelf niets aan de betreffende graven! U kunt daardoor problemen veroorzaken met onze verzekering en de uitvoering van de herstelwerkzaamheden. Kerkbestuur en kerkhofbeheer regelen alle zaken betreffende dit onderwerp.

Zodra de plek op een veilige manier bereikbaar is, zal Breur Henket namens Stg. Grafmonumenten Sint Pieter en in samenwerking met het kerkhofbeheer, foto's maken van alle getroffen graven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 23 oktober 2009: het kappen van de esdoorn verloopt voorspoedig. De takken worden een voor een vastgemaakt aan de telescoopkraan, afgezaagd, over de muur getild en daar versnipperd. Foto's: Breur Henket en Andrew van Thor.

 

 

- 17 maart 2010: dankzij het betere weer werd er hard gewerkt aan het herstel van de door de storm van 17 oktober 2009 beschadigde graven te St. Pieter. De herstelwerkzaamheden werden 19 maart 2010 afgerond; enkele kleine details moeten nog uitgevoerd worden. Sommige vernieuwde elementen moeten nog "bijkleuren"; dit kan enkele jaren duren.

 

 

- 11 juni 2010: 17 mei 2010 werd begonnen met de werkzaamheden betreffende het herstel van de schade veroorzaakt door de rukwinden van 28 februari 2010 aan enkele grafmonumenten. Inmiddels zijn een zestal bomen/struiken verwijderd ter voorkoming van toekomstige schade. De werkzaamheden werden 11 juni 2010 afgerond.