Reeds vertaalde akten uit Lixhe.
1a. Akte uit de Registres Paroissiaux Nº 1 van Lixhe (België) - Dopen, huwelijken en overlijden van 1608 -  circa 1625. Bron: microfilm nr. 2192154 AEL te Luik.

Transcriptie en vertaling: met dank aan Boed Marres, Huib J. Plankeel, August De Man en J.W. Love.

In de marge:

12 Maij Ǽgidius Prethon s[olv]it ad computum 2. stupheros

30. sive [doorgehaald: ultima] penultima die Martii 1622

circa horam decimam

Maria Ronet relicta Junioris

Melotte uxor Jois  Ǽgidij Pieton

omnibus sacraementes ex[euntium] munita,  me

eius fratre et sororibus et multis aliis p[raes]entibus

obijt in D[omi]no.

Postridie in sepultura c[or]p[or]is exequie sunt celebrate

et prima die Aprilis est celebratum

tricenarium rogatus fui

in prandio utroq[ue] die praesertim

occasione docendi qu[a]e salutis sunt.
 

In de marge:

12 mei is Egidius Prethon verschenen en heeft ter verrekening 2 stuivers  betaald.

de 30ste ofwel de laatste dag van maart 1622, {waarna de laatste (ultima) is doorgestreept en vervangen door voorlaatste}

omstreekst tien uur in de ochtend

Maria Rouet (Ronet?) weduwe van de jongere (naamsvarianten: Ruet, Ruette, Rouet, Rouette, Ruwetten en Rouwet)

Melotte vrouw van Joannes Egidius Pieton (Preton?)(naamsvarianten: Piton, Pieton, Pijton en Phyton)

van alle sacramenten van de stervenden voorzien,

waarbij ik (de pastoor) haar broeder en zusters en vele anderen daarbij aanwezig

zij overleed in de Heer.

Daags daarop (31 maart) is bij het begraven van het lijk de uitvaart gecelebreerd

en op één april is

het tricenarium gecelebreed (tricenarium: tijdens een periode van 30 dagen wordt iedere dag een mis opgedragen)

bij de maaltijd (ontbijt of lunch) op beide dagen was ik gevraagd

vooral om bij deze gelegenheid aan de aanwezigen datgene te zeggen wat tot het zielenheil van de overledene dient.

Bovenstaande akte beschrijft de traditie van de rouwmaaltijd of "koffiemaaltijd". Na de begrafenis of crematie komen goede bekenden, buren, collega's, de pastoor en familieleden bij elkaar voor een gezamenlijke maaltijd. Zeker in vroegere tijden toen mensen elkaar minder gemakkelijk konden bereiken en lang onderweg waren, was het begrafenismaal dé gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten. In de zuidelijke Nederlanden worden broodjes gegeten (de zgn. pistolets), vlaai en tenslotte wordt er alcohol geschonken. Deze gezamenlijke activiteit is een onderdeel van de rouwverwerking. Het moge duidelijk zijn dat het alcoholgebruik de ingetogenen hielp hun emoties gemakkelijker te uiten. Zie ook: Begraafregisters, begraven en familierelaties op het kerkhof.
1b. Akte uit de Registres Paroissiaux Nº 1 van Lixhe (België) - Dopen, huwelijken en overlijden van 1608 -  circa 1625. Bron: microfilm nr. 2192154 AEL te Luik.

Transcriptie en vertaling: met dank aan Loe Giesen, Huib J. Plankeel, Richard Keijzer en August De Man.

In vigilia pentacostes intra

 

horam primam et secundam de mane

 

nata et eodem die circa tertiam

 

pomeridianam baptizata e[st]

 

AEgidia filia Jacobi .......

 

et Aylidis ..e.arket coniugum;

 

patrinus e[st] consanguineus in

 

tertio gradu cum dicto patre

 

susceptrix e[st] Maria filia

 

Valentini Nahan in tertio gradu

 

consanguinitat[is cum] dicta Maria

 

De avond van Pinksteren (15 mei 1622)

 

tussen het eerste en tweede uur in de ochtend

 

is geboren en dezelfde dag omtrent 3 uur

 

's middags gedoopt

 

Egidia dochter van Jacobus  ..geneucht..?  (zou Texheur, Charneux kunnen zijn)

 

en Aleidis ..e.arket, gehuwden (bekende variant is Heneket, Henryket)

 

de peter is bloedverwant in

 

de derde graad met de genoemde vader

 

meter is Maria dochter van

 

Valentijn Nahan in de derde graad van

 

bloedverwantschap met de genoemde Maria

2. Akte uit de Registres Paroissiaux Nº 1 van Lixhe (België) - Dopen, huwelijken en overlijden van 1608 -  circa 1625. Bron: microfilm nr. 2192154 AEL te Luik.

Transcriptie en vertaling: met dank aan Richard van Schaik, Richard Keijzer, Loe Giesen, August de Man, Pieter J. Cramwinckel en Cor van den Bergh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus et Jo[ann]es filij geme[l]-


li Gerardi Gerotte et Mariae


Ordij coniugum ex naije nati

   
sunt ipso nativitatis domini

       
circa nonam matutinam  

          
1622 et baptizati eadem  

      
die post duodecimam [;] patri-  

 
nus amborum Henricus

        
filius Henrici Heneket


matrina Erasmi Aleidis  

 
filia Nicolai Grindaijt


matrina Joannis Mari-  

 
a filia Henrici Heneket

 

 

Joannes Lassaux pastor


hac curianus pro suo

 
confratre de Lyxhe

 

Erasmus en Joannes tweelingen

 

van Gerardus Gerotte en Maria

 

Ordij echtpaar uit Lanaye

 

zijn geboren precies op Kerstmis (letterlijk de geboorte van Christus),

 

omtrent 9 uur in de morgen

 

1622 en gedoopt op dezelfde dag

 

na twaalven; peet-

 

vader van beiden was Henricus

 

zoon van Henricus Heneket

 

peetmoeder van Erasmus was Aleidis

 

dochter van Nicolaas Grindaijt

 

en peetmoeder van Joannes Mari

 

a dochter van Henricus Heneket

 

Joannes Lassaux pastoor

 

bij deze gelegenheid zielzorger in plaats van

 

collega te Lixhe

 

Opmerking: Joannes Balduini a Tilia (de Thioux) was pastoor van Lixhe van 1608 tot in 1622. Januari 1608 neemt hij zijn intrek in de de pastorie, maar zoals toentertijd gebruikelijk, ging de benoeming pas in op 24 juni - het feest van Joannes de Doper - en ontving hij vanaf deze dag de inkomsten hieruit voortvloeiend. Voorheen had hij, vanaf juli 1599, in de parochie Jupille gedurende 9 jaren de functie van kapelaan en schoolmeester vervuld. Hij was afkomstig van Izier (Luxemburg). Zelf vermeldt hij op 30 oktober 1622 "moy A. Tilia curé, absent et célébrant à Hermalle". Hij treft zijn pastorie geplunderd aan. Troepen van de Prins van Oranje, de Prins van Saksen en de Prins van Holstein zijn in dit gebied gelegerd; zoals gewoonlijk worden de plaatselijke bewoners slachtoffer door inkwartiering, plundering en vernieling. Jean-Bauduin werd benoemd tot pastoor van Hermalle-sous-Argenteau, waar hij overlijdt op 10 juni 1631. Hij was van het dak van de kerk gevallen! Hij wordt opgevolgd door Nicolas Oranus vanaf 13 september 1624. Deze overlijdt aan de pest te Lixhe op 5 oktober 1635. Reeds eerder, 26 februari 1617 was de moeder van Jean-Bauduin a Tilia - Marie Marchand - eveneens aan de gevolgen van de pest overleden. Joannes Lassaux was pastoor van Haccourt en was zijn vervanger omdat A Tilia "confratre absent" was. Het waren dus roerige tijden in 1622 rondom Lixhe (1609-1621 Twaalfjarig Bestand).

Fraai signatuur van Jean-Bauduin À Tilia.

 

De kerk van Lixhe (Saint-Lambert).

De kerk van Lixhe met kerkhof vanuit het noordwesten.

 Bij het gedenkmonument voor de slachtoffers van beide wereldoorlogen in Lixhe twee oude grenspalen: links de Nederlandse Leeuw met zeven pijlen (de zeven provinciën) in zijn klauw, rechts de dubbelkoppige Oostenrijkse adelaar. Foto's: Breur Henket.

3. Akte uit de Registres Paroissiaux Nº 1 van Lixhe (België) - Dopen, huwelijken en overlijden van 1608 -  circa 1625. Bron: microfilm nr. 2192154 AEL te Luik.

Transcriptie en vertaling: met dank aan Ronald, Richard Keizer, Richard van Schaik, Ton Hokken, Loe Giesen, John Paulussen en August de Man.

1613

Marge: delle Naije

hac 3a (tertia) Augusti bapt(zata) est Aylid sive

Idela filia Michaelis S..nnen et

Maria(e) Henryket eius uxoris; sus-

ceptor Jo(ann)es Sauueur avuncu-

lus pueri, susceptrix Maria

Jamar

1613

Marge: Lanaye (Ternaaien)

Heden de 3de augustus werd gedoopt Aleidis genoemd

Idelette dochter van Michael S,,nnen (Swennen?) en

Maria Henryket zijn echtgenote; peter

is Joannes Sauveur oom

van dit kind van moederskant, meter is Maria

Jamar.

4. Akte uit de Registres Paroissiaux Nº 1 van Lixhe (België) - Dopen en  Overlijden vanaf 1 januari 1639 en eindigend 2 februari 1672. Bron: privé collectie Joseph Dortu.

Transcriptie en vertaling: met dank aan Peter van der Lee, August de Man, Huib J. Plankeel en Lou Giesen.

Marge: 3-1-1672

3a Jan(ua)ry Henricus filius Henrici Hinket et

Margarete Nicolai coniugum bapt(izat)us fuit, suscep(erunt) Egidius

Erasmi et Catharina Depuys uxor Henrici Depuis?

 

Marge: 3-1-1672

de 3de  januari Henricus zoon van Henricus Henket en

Margaretha Nicolai echtgenoten werd gedoopt, doopheffers waren Egidius

Erasmi en Catharina Depuys echtgenote van Henricus Depuis ?(de laatste letters zijn niet meer leesbaar)

5. Akte uit de Registres Paroissiaux Nº 1 van Lixhe (België) - Dopen, huwelijken en overlijden van 1608 - circa 1625. Bron: microfilm nr. 2192154 AEL te Luik.

Transcriptie en vertaling: met dank aan Paul De Clerck, August de Man, Mathieu Vandenbosch † en Erik Zwysen.

23. a 9bris 1612. Circa meridiem 

natus Io(ann)es filius Erasmi

Henrich Kyesse et Trinae sive

Catherinae a puteo uxoris et

renatus die 25.a circa meridiem

et fuit (sunt?) susceptor Thomas dictus

Thomsy de Sart , a Nivella

matris pueri

susceptrix Anna d'elle Venne

uxor Erasmi a puteo  avunculi pueri , amitta pueri

 

Op 23 november 1612. Rond de middag

werd geboren Joannes zoon van Erasmus 

Henricus KYESSE (ook KIES of CUITTE) en Trinet ook genoemd 

Catherina Depuis (ook DUPUIS DEPUTS VAN DER PUT) zijn echtgenote en

is herboren (gedoopt) de 25.e rond de middag

doopheffer was Thomas genoemd

Thomsin de Sart, van Nivelle

van de moeder van de jongen

en doophefster Anna Delle Venne

echtgenote van Erasmus Depuis, en tante van de jongen

6. Akte uit de Registres Paroissiaux Nº 1 van Lixhe (België) - Dopen, huwelijken en overlijden van 1608 -  circa 1625. Bron: microfilm nr. 2192154 AEL te Luik.

Transcriptie en vertaling: met dank aan Paul De Clerck, August de Man, Mathieu Vandenbosch † en Erik Zwysen.

hac die S(anc)ti Thome 21.a decembris

1612. nata est hora quarta

matutina Maria filia Jo(ann)is

Bartholomei et Isabelli Cresse (Cresset?)

uxoris  eius susceptor   ..

Guilhelmus Textoris Junioris.

susceptrix Jehenna  filia Matthie 

Pierlot d'elle Venne.

Op deze Sint Thomasdag de 21ste december

1612 geboren om 4 uur in de morgen

Maria Dochter van Joannes

Bartholomeus en van zijn echtgenote Isabella Cresse

Haar doopheffer was  ..

Guillaume  (zoon van?) Letexheur de jonge,

doophefster Johanna dochter van Matthijs 

Pierlot Delle Venne.

Voorkomende namen in deze periode en onderling verwant:

KIES (KYESSE KIJES CUIS CUITE CUITTE en CUTE)

SART (DE SART, DESAR, DESAERT, DESART, DESSART, DESAIR, DESAIRE, DESSAIRE, ook alias DE PUZE, DELLE NAYE). DESAER is een Nederlandse variant; DESARDY (verlatijnsing). 1337 "Stevenins de SART" Salzinnes-Namur; 1355 "feu Johan DESAR"; 1453 "Johan DESART" Luik; 1540 "Johan TILLAR dè SAR" Stavelot; oorspronkelijk waals: sârt "essart". Een "sartor" is een kleermaker in het Latijn. In de 17de eeuw worden in de parochieregisters van Lixhe diverse DESAERT genoemd, ook alias de SART en DESART, genaamd d' Espagne.

Franck DESART dit le petit de Sart (gehuwd met Marguerite SINTANA) is overleden vóór 1669. Marie DESART dit Tomsin (echtgenote van Guilhelmus PHILIPPART) is overleden 3 maart 1726 te Lixhe.

DUPUIS (DEPUIS DEPUTS)

LE TEXHEUR (LETEXHEUR LETEHEUX)

DELLE VENNE (DELVENNE DELFEN)

BRIFFET

HENCKET (HENKET HENQUET HINKE)

De namen CRESSE en BARTHOLOMEUS blijven vooralsnog een vraag: wel nog gevonden het volgende overzicht (ook 1612, zelfde register):

Is dit een overzicht van het gezin Bartholomeus/Cresse?

Kaart van de Seigneurie van Nivelle-sur-Meuse.

 * opmerkingen:

Erasmus wordt bijna altijd Raskin genoemd in deze streek. De voornaam Trinet, afgeleid van Catharina, wordt in het Maastrichtse dialect nog altijd gebruikt, zoals blijkt uit een fragment van een Maastrichts carnavalsliedje uit 1971: 

Trinet, zwum met miech met
Veer duuke vaan Sint Jaan
Want Verhagen wet devaan
Trinet, zwum met miech met
Veer duuke vaan Sint Jaan
Want Verhagen wet devaan
Trinet, Trinet, Trinet
etc.

Afleidingen van de heiligennaam CATHARINA:

mannelijk: Trines-Trinus-Trienus-Rienus-Rien-Krien-Kater(Meijel)

Vrouwelijk: Carin-Catlijn-Catrijn-Cat(t)rein-Drien-Driena-Toos-Kaat-Katrien-Katriensje-Katrieng-Kato-Keet

Keetsche-Ketoo-Ketrien--Kien-Kitty-Netta-Net-Nèt-Netsje-Teuke-Tinneke

To-Toke-Too-Toos-Trein-Trein-gen-Treintgen-Treuke-Trina-Trien-Triene-Trieng

Triensje-Trienke-Trijn-Trijnken-Trijntje-Trincken-Tringen-Tringhen-Triena-Triene-Trienet-Trinet-Trinke-Trinette-Trenet-Trieng.

Nivelle is Nivelle bij Lixhe (Belgisch Limburg - ten zuiden van Maastricht) en niet Nivelle-Nijvel in Waals Brabant! Voor 1796  behoorden de Belgische dorpen Lixhe, Nivelle, Loën, Lanaye, Petit-Lanaye, Caster en Castert tot de Seigneurie (heerlijkheid) van Nivelle.

7. Akte uit de Registres Paroissiaux Nº 1 van Lixhe  (België) - Dopen, huwelijken en overlijden van 1608 - circa 1625. Bron: microfilm nr. 2192154 AEL te Luik.

Transcriptie en vertaling: met dank aan Paul De Clerck, August de Man en Erik Zwysen.

marge: baptus 4 ibidem, ?(... fit ?) patrinus
Baptus 4 ibidem) 1622 Nivelle

25a. Januarij 1622 circa hora

quinte B(en)e mane natus et postri-

die circa hora 3a p(r)omeridianus

baptizatus est Laurentius

filius Guilhelmi (L) textoris a

Nivella, et Mariae Ciesset g ... dayt 

coniugum. Patrinus est 

Nicolaus frater dicti patris

Susceptrix est Elyzabetha

uxor Martini ...g dayt con-

sanguinei in 2º gradu cum dicta

matre

marge: 24 jan. geboorte 25 jan. doop? 1622 Nivelle

 

25 januari 1622 rond 

5 uur 's morgens vroeg is geboren

en de volgende dag rond 3 uur 's namiddags

gedoopt Laurentius

zoon van Guilhelmus Le Texheur van

Nivelle, en Marie Ciesset (...)

gehuwden. Peter is 

Nicolaus, broer van genoemde vader

Meter is Elisabeth

echtgenote van Martinus ... bloed-

verwant in de 2de graad van genoemde

moeder

8. Akte uit de Registres Paroissiaux Nº 1 van Lixhe  (België) - Dopen, huwelijken en overlijden van 1608 - circa 1625. Bron: microfilm nr. 2192154 AEL te Luik.

Datum akte: 21 december 1619.

Transcriptie en vertaling: met dank aan August de Man en Ton Hokken.

 

die) S(anc)ti Jacobi circa horam primam

de nocte natus, et hodie

S(anc)ti Thomae circa horam 1am (primam) pro-

meridianam baptizatus est

Ægidius filius Gerardi Ge-

notte, et Mariæ Jockin  con-

iugum. Patrinus e(st) Laurentius

filius Georgii fratris patris matris, ma-

trim est Catherina filia

Henrici Henket consangui-

nea in quarto gradu cum

praefato puero.

Op St. Jacob is geboren rond één uur 

's nachts, en vandaag

op St. Thomas rond één uur 's middags gedoopt

Aegidius (=Gillis), zoon van Gerard Ge

notte en Maria Jockin, echt

genoten. Peetvader is Laurens

zoon van Georgius (=Joris), de broer van de vader

van de moeder, peet

moeder is Catherina

Hendriksdr Henket, bloedverwan

te in de vierde graad  met (van)

de voornoemde jongen.

9. Akte opgemaakt 18 juni 1674 voor notaris Christiaan Veestraten - notaris te Maastricht - nr. 12755 Gemeentearchief Maastricht.

Met dank aan August de Man, H. J. Plankeel, Patrick Vanhoucke en Erik Zwysen voor hun bijdrage in transcriptie en duiding van de akte.

 

L'an mil sixcent septante quatre du mois de juin le xviije jour
comparurent pardevant moij le nots. publ. soubsigné et en prec (ence)
des temoins cij embas denominéz Gerard Hentkin Henket del Naije
lequel at declaré, que Michiel Briffet son gendre auroit esté
soldat au fort Roijal de Nevaigne et qu'il seroit d'intention
de quiter le service pour se retirer a sa maison, demandant
la grace de son la Ex(cellen)ce Monseigr. le Comte d'estrades soubs
promesse de ne plus servire (verder in marge)

(in marge) ne fust qu'on le viendroit
eslever par force,
pour a quoij obvier.
il fera tout debvoir
possible pour avoir son
abolition de Bruxelles.

(verder in tekst) ce que sa d(ic)te. Ex(cellen)ce. at accordé comme declaret ledit comparant, pour
asseurance de quoij ledit Gerard Hentkin se fait fort et oblige
sa personne et cincq (s/z?) verges de terres gisant a la campagne
del Naije, joindant d'amont a Henrij despuis, d'aval a Henrij
depuis dit gelt, vers le thier audict Thier
, Constituant touts
porteurs de cest acte pour le premis (prevus?) realiser et renouveller
pardevant juge competent /

vervolg tweede deel akte ......

Vrij vertaald:

18 juni 1674 verschenen voor ondertekende notaris en getuigen Gerard Henket van Lanaye welke verklaart heeft, dat Michel Briffet zijn schoonzoon, soldaat geweest in het Koninklijk Fort van Navagne voornemens is de dienst te verlaten en zich in zijn huis terug te trekken en vraagt toestemming om de dienst te verlaten aan de graaf d'Estrades, onder de belofte niet meer in dienst te gaan. De graaf heeft toegestemd in de belofte van Michel niet meer in dienst te gaan, tenzij men hem (Michel Briffet) met geweld zou komen halen; om te vermijden dat men hem met geweld komt halen, zal hij (Michel Briffet) al het mogelijke ondernemen om van Brussel "kwijtschelding" in dit geval ontslag uit militaire dienst te verkrijgen. Gerard Henket stelt zichzelf borg met vijf roeden land "a la campagne del Naije", grenzend aan berg- en aan dalzijde aan een Henri Depuis en een Henri Depuis genaamd "Gelt" bij le Thier.

Identiek verzoek van Martin Sauvage t.b.v. zijn schoonbroer Servais Joasquin en op 23 juni 1674 van Margarite Ruet, weduwe van Mathias Philippart, t.b.v. haar zoon Nicolas Philippart. Ook deze verzoeken worden onder dezelfde voorwaarden gehonoreerd.

Godefroid graaf d' Estrades (1607-1686).

De ondertekening van bovenstaande akte en de ligging van "Au Thier".