De (vernieuwde) burgerinschrijvingen te Sint Pieter bij Maastricht.

 

Transcriptie Dhr. Ber Swaen. Ingetikt en geïndexeerd door Dhr. René Collaris met assistentie van Dhr. Harold Collaris; bewerkt door Dhr. Breur Henket.

 

De genoemde ambachten zijn:

 

Smeije - Smeden

Gardinaers (gardiniers) - Tuinders

Cortspoelders - Linnenwevers, verwerkers van vlas en wol.

Backers - Bakkers

 

Deze ambachten concurreerden hevig - althans in de ogen van de Maastrichtenaren - met de ambachten te Maastricht. 14 mei 1491 werd zelfs besloten heel St. Pieter af te breken op verzoek van de ambachten te Maastricht. Na het beleg van Maastricht in juni 1632 door Prins Frederik Hendrik moest St. Pieter alweer eens opnieuw opgebouwd worden; deze herbouw zou later ook nog diverse keren moeten gebeuren. In tijden van beleg werd St. Pieter op last van de Maastrichtenaren diverse malen tot op de grond afgebroken, ondanks het feit dat de Vrije Heerlijkheid van Sint Pieter het eigendom was van de Prins-bisschoppen van Luik (geestelijk bezit). Maastricht had immers behoefte aan een vrij schootsveld in tijden van beleg. In 1662 wordt er een overeenkomst gesloten tussen de Republiek (Nederland) en Engeland en tussen Frankrijk en de Republiek. De Nederlandse economie draait op een hoogtepunt. Te St. Pieter gaat men er van uit dat er stabielere tijden aanbreken en acht men het nodig om na een periode van onrust en vele veranderingen opnieuw een lijst op te maken van de ambachten; Gerardus De Rosier maakt de inventaris op. Deze Gerard De Rosier (ook De Ro[g]ier * omtrent 1600 † voor 20 maart 1671 gehuwd met Catharina Nijpels) was secretaris en koster te St. Pieter. In het Burgerboek van St. Pieter staat genoteerd dat op 12 mei 1632 "Gerard de ROSIER onser custer is". Vanaf 1672 zal Zonnekoning Lodewijk XIV weer zorgen voor het nodige oorlogsgeweld in onze streken (Guerre de Hollande). Zie: http://www.breurhenket.com/Verraad.htm

 

Blad 1:

 

No 5 van den Inventaris (St. Pieter No 103).

 

Renovatie der vier Amb[achten]

Deser vrijheijt Ste Peters

Adyijs van den heer Matthias [ de Grati ]

Lieaet inde Regten en Schout

Engel Maes ende Peter Sw[ennen]

Borguemrs ende den geheben R[aedt]

bij mij Gerad de Rosier S(ecretaris)

deser voors vrijeheijt Vnuewt e[nde]

gerenoueert ab Ao 1632

t + sedert het belegeruige d[er]

stadt Maestricht vnuewt

op den 14 dach 9 bris 1662

 

Ger de Rosier

 

 Index:

 

ACHTERNAAM

Voornaam

Blad

AUST van

Ambis

25

AUST van

Peter

2

BECKERS

Jan

15

BELBOOMS

Guilhelmus

33

BIESSEN van den

Jan

32, 7, 2

BLANCHARS

Aers

28, 11

BLANCKARTS

Jan

11

BOCKHOLT

Jacob

16

BOIJSON

Antoine

24

BOUGAERDT

Jan

21, 19

BOUGARD

Helken

27

BOUGARD

Peter

26, 14

BOVENS

Weren

26, 14

BOVENS

Willem

26

BOVENS

Jan

14

BREULS

Palm

27

BROINS

France

27

BRONS

Frans

14

BROUWER

Jan

13

CAEN

Jan

27

CAETERS

Tuenus

18, 7

CAUWEN

Reiner

27

CLAESSENS

Loudewick

29

CLERMONT van

Giridt

24

COLLETTE

Goddefroi Augustin

28

COOBUSIER

Matthi

15

COOL

Peter

9

CORFMAECKER

Maria

23

COUMANS

Jan

21

CREL

Peter

1

CRIJTIN

Leonard

6

CUSTERS

Willem

9

DAELEN van

Peter Coel

19

DASSEN

Peter

9, 7, 6, 5

DASSEN

Jan

7

DASSEN

Peter

18

DECKEREN

Bartholomeijs

1

DEDEREN

Bartholomeus

22

DEIJS

Michael

22

DIDEREN

Bartholome

27

DONCK van

Renier Mouar

19

DRESSENS

Jan

10

DUIJCKARS

Jacob

32, 19

EUREDT

Thijs

10

FHETTEN

Giridt

21

FLIPEN

Godefroid

34

FRANCEN

France

35, 34

FRANCKEN

Feijt

31

FRANCKEN

Lins

31

GANGELT van

Maximilian

25, 13, 12

GERRIN

Laurens

27

GODDIN

Thijri

25

GODTSWATS

Nijst

16

GORREN

Arnoudt

7

GORREN

Gerard

20, 12

GORREN

Herman

11, 7

GRATI de

Canonick

3, 2, 1

GUBBELS

Lenardt

32

GUBBELS

Annecken

32

GUEL van

Peter

13

HACX

Peter

8

HACX

Jan

8

HAECKENS

Hendrick

10

HAEMEKERS

Rener

23

HAEMELAERS

Willem

31, 12

HAEMELAERS

Conrard

31

HAEMELAERS

Pouw

31

HAEMELAERS

Jan

20

HAEMELAERS

Rener

12

HAEMELAERS

Sebastiaen

11

HAMELERS

Jan Poulus

28

HAMELERS

Lambricht

26, 15, 14, 13, 12

HENDRICK

Joris

19, 18

HERE van

Jacob

19

HERIS

Hendrick

18

HOEFFNAEGEL

Hendrick

23, 13

HONTEM van

Jacob

25, 23, 22, 21

HONTEM van

Crijn

21, 1

HONTEM van

Crin

21

HONTEM van

Jan

21

HUIJNEN

Wilhem

34

ISERMANS

Houbricht

10

ISERMANS

Willem

6

ISERMANS

Houbricht

6, 1

ISERMANS

Houben

27, 23, 10

ISERMANS

Guert

11

JANSSEN

Claes

8

JANSSEN

Wolter

2

JANSSEN

Jan

1

JANSSEN

Jacob

34

JANSSEN

Hendrick

30

JANSSEN

Jani

19

JANSSEN

Peter

19

JANSSEN

Joris

18

JANSSEN

Lenaert

13, 10

JOURISSEN

Lemne

17

JOUSTE

France

35, 34, 31

JOUSTEN

Joust

31

KHETTEN

Thomas

5

KNOREN

Jan

12

KUUBEN

Jan

33

L'ABBAIJE

Gille

5

LAEFFELT van

Joris

8, 1

LAMMENS

Jan

21

LEMMENS

Jan

1

LENSSENS

Aerd

8

LIBRIX

Lipen

35, 34, 15, 4

LIEGEOIS de

Jan

25

LOVERIX

Peter

9

LOVERIX

Giridt

33

LOVERIX

Antonis

33

LOVERIX

Gerard

32, 31, 30

LUCAS

Jan

19

LUCASSEN

Lucas

19

MAES

Wilhem

25, 14, 11

MAES

Engel

11, 5, 1

MAISTRE le

Peter

29

MARCHAER

Jaspar

26

MARICHAL

Jaspar

26

MARTIN

Guilheame

23, 22, 19, 6

MATTHIJS

Jan

26, 25, 24, 21, 20, 2

MATTHIJS

Jan

20, 14, 1

MELOTS

Jan

9

MERTENS

Hendrick

33

METS

Michael

32

MOERS

Ardt

13

MOLENAER

Antoine

5, 2, 1

MOLENAERS

Antonie

18

MOMBOIR

Piron

6

MOMBOIR

Gerard

11

MONAR

Renier

31

MONAR

Arnoud

31

MUERMANS

Jonckmans Joannes

35

NELISSEN

Jan

16

NELISSEN

Thijs

15, 4

OULESLAIGERS

Lambrix

35

OULESLAIGERS

Peter

35

PARTHENS

Jan

30

PAULI

Jan

8

PAULI

Wijnandt

6

PAULI

Peter

27

PAULUS

Willem

18

PAUWELSEN

Peter

23

PEIJS

Michuel

1

PELSERS

Lambricht

28

PERBOEMS

Dirick

13

PERBOMS

Jan

25, 20, 13

PERIS

Michel

25

PHILIPPIN

Philippe

32, 18, 5

QUELLIN

Gille

7

RAEDTS

Matthijs

13, 7

RAETS

Jan

7, 6

ROESEN

Gousen

8

ROESEN

Gonsen

18

RONDA

Servaes

16

RONDAU

Servaes

28

RONDEA

Saul

22

ROOIER de

Catharina

23

ROSIER

Jacob

14

ROSIER 

Philippe

15

ROSIER de

Gerad

1

RUTTEN

Jan

24

SCHOLS

Guert

26

SCHOUWER

Peter

10

SCHRIJNEMAECKERS

Rener

9

SCHRIJNEMAECKERS

Simon

9

SCHUTS

Guert

1

SCHUTS

Guert

20, 11

SERVA

Joes

16

SERVA

Antoen

15

SEVERIN

Willem

22

SICHEN van

Rener Hans

20, 12

SONNEN

Jan

10

SONNEN

Lonijs

10, 9, 7

SONNEN

Conrard

9, 6

SPAZ

Antoine

30

SPRONCKEN

Matthijs

10

STAS

Paulus

1

STAS

Lisbet

34, 22

STAS

Jan

22

STAS

Paulus

22, 20

STASSEN

Jan

25

STROUVEN

Arnoldus

29

SWENNEN

Peter

5, 1

SWENNEN

Jan

16

THEUS

Jan

33, 30

THEUS

Thomas

32, 31, 30

THEUS

Matthijs

30, 10

THEUS

Lenert

15, 14, 13

THOMAS

Chatarina

5

VAECKENS

Willem

19

VINCENT

Jan

25, 24, 20, 2

VLETINGEN van

Jan Michiel

12

WALRAFF

Peter

34

WIJER van der

Herman

6

WILLEMS

Jan

31

WILRE van

Lins

8

WILRE van

Herman

8, 7, 6, 5

WILRE van

Rener

8

WILRE van

Willem

12, 8

ZUETTEN

Geradt

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originele titelpagina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een voorbeeld van de niet meer volledig aanwezige originele index op folio.

 

Vervolg blad 1:

 

Smeye ambacht.

 

Anthonis Molenaers  Fol. 26

Joris van Laiffelt        Fol. 26

 

Peter C         Fol. 27

Jan Janssen  Fol. 27

 

Paulus Stas    Fol. 28            

Guert Schuts  Fol. 28

 

Jan Mathijs          Fol. 29 ?

Crijn van Hontem  Fol. 29 ?

 

Geradt Zuetten van Huegem  Fol. 35

 

Jan Lemmens van Sussen  Fol. 30

Michuel Peys                    Fol. 30

 

Bartholomeijs Deckeren  Fol. 31

Houbrecht Isermans       Fol. 31

 

Blad 2

 

Den eerw: heer Canonink de grati [in den naeme]

vanden heer officier deser vryeheyt Ste Pet[ers]

ende daer beneffens Jan van den Biessen Antoine

Molenners absent Borghemas Vorstaende

dat Jan Vincent ende Jan Matthijs [mrs van]

dat Smeije Ambacht der vors Vrey[heyt]

souden hun vstouwt hebben, sonder ken[nisse]

vanden heer officier noch borguemrs vs.

iae sonder eenighe bede te gebruycken,

die getouwen te executeren, van een seecker

Wolter Janssen steijnmetser via facti, en

buijten alle forme van recht, streckende

expresselijck teghen d’authoriteyt vanden

heer officier waer van is reserverende

sijne clacht teghen die vors. misbruycken

dat en alsoe. Actum den 16 7bris 1667

et Inthi……tus ende stont onderteeckent

Henr: de Grati in naeme vanden heer officier

neder Jan vanden Biessen ss de post

comparerende Antoine Moleners ende

heeft dit V[oer]gaende geapprobeert *……..

……..*   

                           Antoine Moleners

 

* = onleesbaar

 

Blad 3

 

Op date voers 1), sce heeft den Eerw:

Heer Canonick de Grati, in naeme van [den]

Heer officier deser Vrijeheijt Ste Pet[er]

ordinantie gesteelt over d’Ambachten

deser vs. Vrijeheijt, te weten, Dat

in toecoemende sullen die rechten

coemende van d’Ambachten in drije

gedeijlt worden, te weten twee gulden

aen den heer officier, twee gulden

aen burguemrs Regt, ende twee

guld: aen die meesters der ambacht

waer over dat idereen sal sich hebben

daer naer Reguleren ff: ende stont

onderteckent Henr: de Grati in

naeme vanden Heer Officier

 

1) 16 7bris 1667

 

Blad 4

 

Geboekt onder Smeij Ambacht

Ditto 1) heft Thijs Nelissen de groete

poterschap gegolden ende het gardeniers

ambacht gekoese vermits de kennisse

aende mrs welcke hem is verleent

 

op den 8 juny 1678 heft Lipen Librix

de groete poterschap gegolen ende gekoese

het gardeniers ambacht mits te geven

als hi executeren sal aen mrs d’ordinarisse

kennise

  

1) 1678 20/4

 

Blad 5

 

Volght die gheene die dat Gerdeniers

ambacht besitten in deser Vrijeheijt

Ste Peters : int iaere 1662

 

Engel Maes heeft sich verclaert te wesen

borger te wesen bennen dat Gardinaers

ambacht van ouders tot ouders………..

wesende bongermr: deser vrijeheijt dese lopende

jaer 1662

 

Philippe Philippin is poeten worden

bennen die gardinaers ambacht op

29 9bris 1656

 

Peter Swennen *  tegenwordich bongemester

heeft sich V claert te wesen poeter

bennen het gardinaers ambacht bij

hem gegolden do 1649 opden 15 julij

* = Peter Swennen van Can

 

Antoine Molenaer oudt borguemr ende

gesworen heeft sich V claert te wesen

bennen dat gardinaers ambacht

Ao 1662 V neuwt :

 

Op den 14 9bris 1662 heeft sich Gille

L’Abbaije V claert borger te wesen onder

het gardinaers ambacht ab Ao 1659

wesende halffve winne op Lichtenbergh

 

Ao 1660 opden 22 aprilis heeft Thomas

Khetten van Huegem dat Gardinaers

ambacht wesende groete poeter inder

Smey ambacht, gesworen meesters der

voors. Gardinaers Herman van Wilre

ende Peter Dassen den Alden

 

Blad 6

 

Herman vander Wijer als groet poeter

heeft sich Vclaert te wesen onder

het Gaerdinners ambacht hebbende

gegolden aen Wijnandt Pauli, ende

ende Leonard Crijtin, doen der tijt meesters

der voors ambacht Ao 1654

 

Ao 1660 opden 22 aprilis heeft Willem

Isermans, wesende vollen poeter in dat

Gaerdenners ambacht gegolden overmits

recht, aen Peter Dassen ende Herman

van Wilre meesters der voors ambacht

 

Op den 11 den Maij 1660 heeft Jan Raets

van Boelre, groete poeter sijnde inden

Gardinaers ambacht gegolden aen Peter

Dassen ende Herman van Wilre overmits

Borguemren ende den geswooren raedt

 

Opden eeleffden maij 1660 heeft Coen

Sonnen dat gardinaers ambacht

gereleveert, wesende meesters der selver

Herman van Wilre ende Peter Dassen

 

Op datum voors heeft Piron Momboir

sijn kenisse gegeven, van het gardinaers

aen Peter Dassen ende Herman van Wilre

 

Op datum als voor heeft Guilheame Martin *

dat gardinaers ambacht gegolden ------

overmits t recht aen Peter Dassen

ende Herman van Wilre

* = van Ste Severin in Condrot

 

Houbricht Isermans heeft dat gardi -

naers ambacht gereleveert, overmits

recht op datum voors

 

Blad 7

 

Gille (Q)uellin als groete poeter sijnde

heeft mij betaelt de registratie van

dese renovatie wesende onder het gardinaers

ambacht…….

 

Lonijs Sonnen heeft sich Vclaert te wesen

een oudt poeter bennen het gardinaers

ambacht ende sulcx van ouders t’ouders

 

Antonis Caeters heeft sich poeter

vclaert ende te hebben gegolden het

gardinaers ambacht int jaere 1659

wesende meesters der selver Peter Dassen

ende Herman van Wilre-----

 

Mathis Raets den soene van Jan

Raets heeft seijne kenisse gegeven

bennen het gardinaers ambacht

wesende geboeren poeter deser vrijeheijt

 

Herman Gorren den soene van Arnoudt

Gorren, heeft sich vclaert te

wesen onder het gardinaers

ambacht deser vrijeheijt

 

Jan Dassen der Jongen heeft sich vclaert

te wesen poeter geboeren onder het

gardinaers ambacht ende sulx van

ouders t’ouders

 

Jan van den Biessen oudt borguemr

ende gesworen heeft sich vclaert

te wesen groet poeter geboeren onder

het gardinners ambacht deser vrijeheijt

van ouders t’ouders

 

Blad 8

 

Lins van Wilre den soene van Willem

van Wilre heeft sich vclaert geboeren

te sijn groet poeter onder het gardinaers

ambacht

 

Gousen Roesen heeft sich vclaert te wesen

geboeren groete poter inden gardinaers

ambacht deser vrijeheijt Ste Peters

 

Herman van Wilre, heeft sich vclaert

te sijn eenen geboeren poeter wesende

den soene van Rener van Wilre Sal:,

Inden gardinaers ambacht geboeren van ouders

t’ouders

 

Peter Hacx den soene van Jan Hacx Sal:

heeft sich vclaert te wesen eene geboeren

poeter, onder het gardinaers ambacht

ende sulx van ouders t’ouders

 

Joris van Laeffelt heeft sich vclaert

die peterschap gegolden te hebben ende

daer beneffens den gardinaers ambacht

over eenighe jaeren

 

Jan Pauli heeft sich vclaert te sijn

onder het gardinaers ambacht sijnde

aefgaende meester der selve, Ao 1662

Aerdt Lenssens heeft sich vclaert te wesen

onder het gardinaers ambacht

 

Claes Janssen van Sichen heeft sich

vclaert te wesen een vollen poeter

over sessendertich jaeren, onder het gardinaers

Ambacht

 

Blad 9

 

Willem Custers van Gellick heeft sich

vclaert te wesen een vollen poeter

onder het gardinaers ambacht vcregen

over eenighe jaeren

 

Peter Cool geboeren van Daelen int

lant van Limborgh, heeft sich vclaert

te wesen eenen poeter deser vrijeheijt

gegolden hebbende over eenighe jaeren

ende sulx onder dat gardinaers ambacht

 

Peter Loverix heeft sich verclaert

vollen poeter te sijn, onder het

gardinaers ambacht – over neghenthien

jaeren heerwaets

 

Conrard Sonnen den soene van Lonijs

Sonnen heeft sich vclaert te wesen

geboeren poeter onder het gardinaers

ambacht

 

Rener Schrijnemaeckers den soene van Simon

Schrijnemaeckers heeft sich vclaert te sijn

een geboeren poeter, onder het gardinaers

ambacht van ouders t’ouders

 

Op den 6den Xber 1662 heeft sich Jan Melots

vclaert te wesen groete poeter worden

int jaere 1658 bemen het gardinaers

ambacht

 

Peter Dassen der Jongen heeft sich vclaert te

wesen geboeren poeter,bennen het gardinaers

ambacht van ouders t’ouders

 

Blad 10

 

Thijs Euredt van Sussen heeft sich vclaert

te wesen groet poeter onder het gardinaers

ambacht, vcregen op den 23 julij 1661

 

Houbricht Isermans den soene van Houb

Isermans den Alden, heeft sich vclaert te

wesen geboeren poeter bennen het

gardinaers ambacht

 

Peter Schouwer van Itteren heeft sich

vclaert te wesen groete poeter, bennen

het gardinaers ambacht

 

Lenaert Janssen van Maesbergh heeft sich aenbracht

te wesen groete poeter, hebbende vcregen

int jaer 1637 – op den 2den 7ber bennen

dat gardinaers ambacht : deser vrijeheijt

 

Jan Dressens heeft sich vclaert te wesen

geboeren poeter in het gardinaers

ambacht vcregen bij sijnen vaeder Jan

Dressens sal:

 

Jan Sonnen den soene van Lonijs Sonnen

heeft sich vclaert te wesen geboeren

poeter onder het gardinaers ambacht

ende sulcx van ouders t’ouders

 

Matthijs Theus den soene van Matthijs Theus

alias Sproncken heeft sich vclaert te

wesen eenen geboeren poeter onder

het gardinaers ambacht

 

Hendrick Haeckens van Canne, heeft sich

vclaert groete poeter te sijn onder het

gardinaers ambacht deser vrijeheijt

 

Blad 11

 

Guert Isermans heeft sich vclaert te wesen

geboeren poeter, onder het gardinaers

ambacht

 

Herman Gorren den alden heeft sich vclaert

te wesen geboeren poeter, onder het gardinaers

ambacht ende daer beneffens vcregen dat

smeije ambacht

 

Guert Schuts heeft sich vclaert te wesen groet

poeter onder het gardinaers ambacht

hebbende daer beneffens vcregen dat

smeije ambacht

 

Gerard Momboir van Emael heeft sich

vclaert groet poeter te wesen onder

het gardinaers ambacht, ende daer

beneffens heeft vcregen dat smeije -

ambacht deser vrijeheijt

 

Willem Maes den soene van Engel

Maes heeft sichvclaert te wesen

geboeren poeter onder het gardinaers

ambacht, van ouders t’ouders

 

Sebastiaen Haemelaers heeft sich vclaert

te wesen geboeren groete poeter

onder het gardinaers ambacht

 

Aert Blanckart den soene vanJan

Blanckarts, heeft sich vclaert te wesen

geboeren poeter onder het gardinaers

ambacht ( mede te wesen, onder dat

smeije ambacht, vcregen bij sijnen

vaeder sal :

 

Blad 12

 

Gerard Gorren heeft sich vclaert te wesen

groete poeter geboeren onder het gardinaers

ambacht van ouders t’ouders

 

Rener Jans van Sichen heeft sich vclaert

ambachtsman te wesen, vcregen hebbende

den smeije ambacht d’lesten 7bris jaere

1662 – sacht onder dat smeije ambacht

 

Jan Knoren als gesworen meester der gardi -

naers ambacht, heeft sich vclaert te wesen

geboeren groet poeter, onder het vs

ambacht

 

Willem Haemelaers den soene van Willem

Haemelaers den ouden, wesende gesworen

meester der gardinaers ambacht

heeft sich vclaert te wesen geboeren

onder het voors ambacht

 

Jan Michiel van Vletingen heeft sich vclaert

poeter te sijn onder het gardinaers

ambacht

 

Lambricht Haemelaers den soene van

Rener Haemelaers, sal : heeft sich vclaert

borger te wesen, onder het gardinaers

ambacht

 

Willem van Wilre heeft sich vclaert te wesen

onder het gardinaers ambacht

 

Maximiliaen van Gangelt heeft

sich vclaert te wesen geboeren

poeter, onder het gardinaers

ambacht

 

Blad 13

 

Op den 23 junij 1664 heeft Peter van Guel

 

Op den 30 julij 1664 heeft Jan Brouwer

van Wilre, vercregen het gardinaers

ambacht deser vrijeheijt wesende geswoer :

meesters den selver ambacht

Maximiliaen van Gangelt ende Lenaert

Janssen vnidts v

 

Op den 27 julij 1666 compareerde Ardt Moers

van Canne, ende heeft vsocht dat gardinaers

ambacht te gelden aen Lenaer Janssen

ende Matthijs Raedts als gesworen meesters

der voors ambacht ende aengesien dat

hij moers een borgers dochter getrouwt

heeft soe dient hem dat hallefft actum

ut supra

 

Op den 2 julij 1671 heft Ririck Perboems

soen van Jan Perboems borger deser vrijeheijt

sijne kennisse gegeven aen Lambricht Hamelers

Lenert Theus geswoeren gardenaers mrs van

het gardeners ambacht ende dat om [dat]

hij een gaerdeners soen is hier in de

vrieheijt getrouwt is ende is hem a[lsoe]

verleent

 

datum als boven heft Hendrick Hoffnagels

verclaert in patie van t’recht ende alsoe

bij ver ordatie bevonden die hij Hoffnagels

het gardeners ambacht met die poeterschap

gegolden ende gecoesen hadde en is alsoe

verleent

 

Blad 14

 

Den 15 julij 1671 comparerende Weren

Bovens soen van Jan Bovens welcke heft

sijne simpel kennisse gegeven aen Lambricht

Hamelers ende Lenert Theus geswoeren

gaerdeners mrs ende is alsoe verleent

 

Den 15 julij 1671 comparerende Jacob

Rosier oft sijne huysfue: in sijne naem

welcke heft sijne kennisse gegeven

van het gaerdeners ambacht aen Lambricht

Hamelers ende Lenert Theus geswoeren

gaerdeners mrs mits die rechten aen

t’recht voer die helleff als die meer

rest hebbende ende is alsoe verleent

 

Den 15 july 1671 comparerende Peter

Bougard borgers soen deser vrieheijt welcke

sijne kennisse simpelijck gegeven aen

die gaerdeners mrs te weten Lambricht

Hamelers ende Lenert Theus ende is alsoe

verleent

 

Den 15 july 1671 comparerende Jan

Matthijs als getrouwt hebbende die

wedwe Willem Maes welcke het voir

sijne kennisse te geven aen Lambricht

Hamelers ende Lenert Theus geswoeren

gaerdeners mrs voer die helleft ende

alsoe verleent

 

Den 28 julij 1671 comparerende Frans

Brouns als getrout hebbende een borger

dochter welcke heft verclaert met sijn

poeterschap het gardeners ambacht gekoesen te hebben

alsoe sijne simpel kennisse gegeven aen

Lambricht Hamelers ende Lenert Theus

geswoere gaerdeners mrs ende is alsoe

verleent

  

Blad 15

 

Den 28 julij 1671 comparende Philippe

Rosier getrouwt hebbende een gaerdeners

dochters welcke verclaert met sijne

poeterschap het gardeners ambacht te

kijsen ende alsoe heft sijne simpel kennisse

gegeven aen Lambricht Hamelers ende

Lenert Theus geswoere gaerdeners mrs ende is

alsoe verleent

 

Op den 24 mert 1676 Antoen Serva den

jonge groete poeter geworde ende heft

gekocht het gardeniers ambacht met

de ordinarisse kennisse aen mrs der selve

t’welck is hem verleent

 

Op 20 aprilis 1678 heft Thijs Nelissen de

groete poterschap gegolden ende gekoese het

gardeners ambacht mits gevende een kennisse

aen mrs t’welck is hem vleent

 

Op den 8 junij 1678 Lipen Librix de

groete poterschap gegolden ende gekocht het

gardeners ambacht mits gevende een

kennisse aen mrs t’welck is hem verleent

 

Op den 12 julij 1679 heft Matthi Coobusier

een tot lichtenberch gehoese het gardeniers

ambacht in gelden van poeterschap

t’welck is hem verleent mits d’ordinaersse

kennisse aen mrs

 

Den 8 mert 1680 heft Jan Beckers de groete

poterschap gegolden en de gekoese het

gardeniers ambacht mits gevende kennisse

als ordinaris aen mrs t’welck is hem vleent

 

Blad 16

 

Den 20 Xbris 1680 heft Jan Swennen de groete

poterschap gecocht ende gekoese het gardeniers

ambacht mits d’ordinarisse rechten aen mrs ende

geadmitteert

 

Servaes Ronda heft den 27 7bris 1681 sijn

kennisse gegeven aen gardeniers ambacht

ende    boven sijn gekoese ambacht van

smeij oft brouwer ambacht t’welck is

hem vleent

 

Den 7 july 1682 heft Nijst Godtswats

gegolde de groete poterschap ende gekoese

het gardeniers ambacht mits te betaelen

de kennisse aen mrs t’welck is hem

verleent

 

Den 17 july 1682 hef Jan Nelissen de

groete poterschap gegolde ende gekoese

het gardeniers ambacht t’welck is hem

vleent mits d’ordinarisse kennisse aen

mrs te betaelen t’welck is alsoe vleent

 

Den 20 Jan: 1683 heft Joes Serva

gegolde de groete poterschap ende gekoese

het gardeniers ambacht mitsd’ordinarisse

kennisse t’welck is alsoe vleent

 

Den 4 8bris 1683 heft Jacob Bockholt

de groete poterschap gegolde ende gekoese

het gardeniers ambacht mits d’ordinarisse

rechten aen mrs t’welck is alsoe vleent

 

Blad 17

 

Den 21 augusti 1697 heft Lemne

Jourissens van breden heft

de groete poeterschap soe voer

hem als voor sijn dochter

Chatarine ontfang ende

gecosen het gardeners ambacht

mijst d’ordinarisse rechten

aen mesters is alsoe verleent

 

Blad 18

 

Volghen die gheenen die dat

smeije ambacht besitten in

deser vrijeheijt Ste Peters

vnuewt ab anno 1632 ende

begonst op de 14 9bris 1662

 

Ierstelijck heeft sich aen bracht Philippe

Philippin te wesen bennen der smeije

ambacht ende daer beneffens gecoesen

meester der selve op Petri ad Vinculas

dach leestleden 1662

 

Antonie Molenaers oudt borghemr heeft

sich vclaert te wesen oick bennen dat

smeije ambacht ende borger ao 1662

op de 14 9bris geregistreert

 

Tuenus Caeters heeft sich vclaert groet

poeter te wesen bennen het smeije -

ambacht gegolden hebbende int jaere

1636

 

Joris Hendrickx den soene van Hendrick

Heris sal. heeft sich vclaert te

wesen geboeren groet poeter onder

het smeije ambacht deser vrijeheijt

 

Gonsen Roesen heeft sich vclaert te wesen

onder dat smeije ambacht veregen

deur hem selve vanden mesters der selver

 

Joris Janssen van Laeffelt heeft sich

vclaert te hebben gegolden het smeije -

ambacht aen Willem Paulus ende

Peter Dassen

 

Blad 19

 

Peter Coel van Daelen int lant van

Limborgh heeft sich aen bracht te wesen

onder het smeije ambacht

 

Renier Moüar van Donck heeft sich vclaert

te sijn groet poter vcregen int jaar 1661

op den 29 november ende daer beneffens

het smeije ambacht aen Jan Bougaert

ende Joris Hendrick mrs der vs ambacht

 

Willem Vaeckens van Marent heeft

sich vclaert te wesen groete poeter

vcregen op den 15 martij 1655 : ende daer

beneffens het smeije ambacht aen Guilh:

Martins ende Jacob van Here mesters

doen der tijt vanden voirs ambacht

 

Lucas Lucassen den soene van Jan Lucas sal.

heeft sich vclaert te wesen groete poeter

geboeren onder het smeije ambacht

ende daer beneffens bennen het gardinaers

ambacht

 

Jani Janssen den soene van Peter Janssens

heeft sich vclaert te sijn geboeren

poeter, bennen het smeij ambacht her -

coemende van sijnen vaeder, ende hebbende

gereleveert over eenige jaeren

 

Jacob Duyckarts van Voeren heeft

sijch aenbracht te sijn poeter geworden

onder dat smeije ambacht over

ses jaeren heerwaerts

 

Blad 20

 

Paulus Stas van ter neijen heeft sich

vclaert te wesen onder dat smeije -

ambacht hebbende gegolden over

de vijffendertich jaeren

 

Guert Schuts heeft sich vclaert te wesen

groet poter onder het smeije ambacht

 

Gerard Gorren heeft sich vclaert te wesen

groete poeter onder het smeije ambacht

 

Jan Perbooms van Eijsden heeft sich

vclaert te sijn groete poeter onder

dat smeije ambacht

 

Peter van Aust heeft sich vclaert

te wesen vollen borger, onder dat

smeije ambacht van ouders t’ouders

 

Jan Haemelaers den soene van Lambricht

Haemelaers sal. , heeft sich vclaert

te wesen geboeren poeter onder

dat smeije ambacht mede onder

het gardinaers ambacht

 

Jan Vincent van Herstal heeft sich vclaert

te weesen onder het smeije ambacht

 

Jan Mathis den soene van Jan Matthijs

alias Goitshulp heeft sich vclaert te wesen

onder dat smeije ambacht

 

Rener Hans van Sichen heeft sich vclaert

te wesen een ambachts man onder het

smeije ambacht vcregen hebbende in het

vleden jaere 1662

  

Blad 21

 

Jan Bougeardt heeft sich vclaert

te sijn bonger geboeren onder dat

smeije ambacht

 

Jacob van Hontem den Auden heeft sich vclaert

te wesen onder dat smeije ambacht

 

Crijn van Hontem heeft sijne kennisse

gegeven te weten registratie gelt eens

blau mueser, onder dat smeije ambacht

 

Op den 20 9bris 1663 comparerende

Crin van Hontem ende heeft sijne

kennisse gegeven van dat smeije

ambacht, overmits het recht

wesende meesters der selver ambacht

Jan Maththijs ende Jan Coumans

des sal sijne soene Jan van

Hontem mueghen het selleffste

ambacht besitten met sijnen

tijt

 

Op den 11 7bris 1663 overmidts het

recht des vrijheijt comparerende

Giridt Fhetten van Hwegem Steijn -

metser der stadt Maestricht ende

heeft dat smije ambacht gegolden

aen Jan Matthijs ende Jan Coumans

gesworen meesters der selve ambacht

ende promptelijck betaelt

 

Op den 29 Aprilis 1664 overmits trecht comparerende

Sofia facta

Jan Lammens van Sussen steijnmetser ende

heeft vsocht dat smeije ambacht te gelden

wesende gesworen mesters der selver Jan

Matthijs ende Jan Cowmans ende is hem

vleent salve etc

 

Blad 22

 

Op den 17e  Xbris 1664 overmidts t’recht

compareerden Jan Stas gedaecht weghen

Jacob van Hontem ende Willem Severin

als meesters der smeije ambacht, ende

heeft indat voers ambacht sijne kennisse

gegeven aen die voers gesworen meesters

als dat selven ambacht gehad hebbende

sijnen vaeder Paulus Stas

 

Op den 14 aprilis 1665 overmidts t’recht

comparerende Saul Rondea want

ende heeft vsoecht dat smeije ambacht

t’ontfangen, aen Jacob van Hontum

ende Guilheaume Martin gesworen

meesters der voors ambacht

ende is hem vleent salvo 3:

 

Op den 23 junij 1665 overmidts t’recht

comparerende Michael Peijs van

Acken getrouwt hebben Elisabeth

Stas, ende heeft vsocht dat

smeije ambacht te ontfangen

wesende gesworen meesters der

selver, Jacob van Hontem ende

Willem Martin, ende is hem

vleent salvo ff:

 

Op den 4den januarij 1667 compareerde

Bartholomeus Dederen ende heeft vsoecht

dat smeije ambacht t’ontfangen wesende

gesworen meesters der selver ambacht

Jacob van Hontum ende Guilheame

Martin ss: ende is hem vgunt midts

een pataycon. Actum ut supra

 

Blad 23

 

Op den 19 aprilis 1667 compareerden

Hendrick Hoeffnaegel, borger deser

vrijeheijt, ende heeft versoecht dat

smeije ambachtt’ontfangen aen

Jacob van Hontum ende Guilheame

Martin gesworen mrs der vors

ambacht, ende is hem vleent

salvo, ende is in houden gekeert

 

Op den lesten julij 1667 compareerden

Guilheame Martin gesworen meester

der smeije ambacht met sijnen consoer

Jacob van Hontum claerende dat

vs ambacht vgunt te hebben, aen

Maria Corfmaecker wed Rener Hae -

mekers s(al) midts die ordinarisse rechten

ss ende is in houden gekeert

 

die selve vs meesters hebben vclaert

op datum vors, vcocht te hebben

aen Houbricht Isermans der jongen

getrouwt hebbende Catharina de

Rooier, dat smeije ambacht vs

midts de behoirlijcke rechten ss:

die welcke instantelijck vdaen

 

Op den lesten julij 1667 comparerende

Peter Pauwelsen ende heeft vsoecht

dat smeije ambacht t’ontfangen aen

Guilheame Martin ende Jacob van

Hontem, ende is hem vgunt

midts ects: ende is in houden gekeert

 

Blad 24

 

Ce jour de huij 13de  7bris 1667 comparut

personnellement parcht bourguemrs Jurez

et conseil de ceste franchise de St Piere

Antoine Boijson mrs masson et bourgeoij

de la bonne ville de Vysé , lequel et

humblemt regnis d’acquirir le bon mestier

de masson de Gt franchise resontant du

bon mestier de mareschal, estam mrs

et Jurez d’Iceluy Jan Matthijs en Jan

Vincent et luij at estré octroije salvo

 

Op den 17 aprilis sesthienhondert ende

achtensestich : overmidts het recht

comparerende mr Jan Rutten van

Eijsden borger der stadt Maestricht

ende heeft dat smeije ambacht deser

vrijeheijt vsoecht t’ontfangen ende

is hem vleent mits : C: wesende

meesters der vors ambacht Jan

Matthijs ende Jan Vincent ende is

in houden gekeert

 

Op den 20 julij 1668 compareerden

mr Giridt van Clermont steijnmetser

der stadt Maestricht ende heeft

dat smeij ambacht deser vrijeheijt

gereleveert wesende gesworen mrs

der selver ambacht Jan Matthijs

ende Jan Vincent ende midts dat

sijnen vader dat ambacht hier bevorens

gehad heeft gehadt soe dient hem soe veel

 

Blad 25

 

Op den tweeden dach des maents aprilis 1669

compareerden Thijri Goddin van Ambis

getrouwt hebbende Lucia van Aust

ende heeft sijne kennisse gegeven in dat

smeije ambacht aen het recht

deser vrijeheijt deur redenen dat gheene

gesworen meesters in dat ambacht sijn

 

Le 1r d’octobre 1669 compara personel -

lement Jan de Liegeois Charpentier

demeurant au Village de Nijvelle sur

Meuse. Lequel nous at humblement

requis d’aoquerir le bon mestier de

marschal de nre franchise estant

pour le pnt bourguemrs Jan Perboms

et Maximilian van Gangelt, Jan

Stassen at Michel Peris Jurez dudit

bon mestier et luy une otroye

parmi tous droits à offrant

 

Op den achden julij 1670 comparerende

Jan Matthijs getrout hebbende die

Wedue Wilhem Maes ende heft sijne

kennisse van smeijambacht gegeven

aen Jacob van Hontem ende Jan Vincent

ende is hem verlent mits

ende is alsoe in hoeden van recht

gekeert

 

Blad 26

 

Op den vierthienden october 1670

comparerende Lambricht Hamelers

geboeren borger deser vrieheijt

welcke heft versocht sijne

kennisse te geven aen het smeij -

ambacht welcke is hem verleent

mits en wesende mrs Jan Matthijs

ende Jaspar Marichal ende in hoeden

gekeert

 

# Den 15 julij 1671 comparerende Weren

Bovens soen van Willem Bovens welcke

sijne simpel kennisse aen Lambricht

Hamelers ende Lenert

# DEZE INSCHRIJVING IS LATER AFGEKRUIST

 

Den sesde  9ber 1672 overmits borgemrs

ende geswoere raet soe is duer Guert Schols

ende Peter Bougard mrs der smeij ambacht

in dese vrieheijt ( gestelt ende verleent aen Rener Mar..

mits 6 gulden te verdoelen)

een derdeste aen die geswoere borgemrs ende

die rest aen het recht het welck is

bevoelen te boeck gestelt te worden

 

Op den 1 maij 1671 is Jaspar

Malchaer poeter geworden ende het

smeij ambacht gekoese twelck is

hem verleent vermits kennisse aen

mrs der smei ambacht

 

Blad 27

 

Den 5 meert 1675 heft Jan Caen de

groete poterschap gegolde (n) ende gekoese (n)

het smei ambacht t’welck is hem

verleent mits………………………

 

Op den 10 maij 1675 soe heft France

Broins getrouwt met Helken Bougard

het smeij ambacht gecocht aen Laurens

Gerrin mrs der smeij ambacht ende in

plaetse van lijle Bartholome Dideren

den geheelen raet mits alle gewoenlijcken

rechten het welck is hem alsoe

verleent

 

Op datum als voor heft Reiner Cauwen

in het gelden vande poeter schap

gekoesen het smeijambacht het

welck is hem alsoe verleent mits

de gewoenlijcken rechten van kennisse

ende in hoeden gestelt

 

Op den 20 aprilis 1678 heft Houben Isermans

getrouwt met Anna de wed. Peter Pauli

versocht te gelden het smei ambacht

t’welck vermits de gewoenlijcken rechten

hem is verleent

 

De 2 maij 1680 heft Palm Breuls gecocht

het groete poterschap ende gekoesen het

smeij ambacht mits gevende kennisse als

ordinaris aen mrs t’welck is hem verleent

 

Blad 28

 

Den 27  7bris 1681 heft Servaes Rondau gecocht

de groete poterschap ende gekoesen het

smeijambacht t’welck mijt een kennisse aen

mrs is worden verleent

 

Nieuwicheijt

Op den 7 julij 1682 heft Lambricht Pelsers

de groete poterschap gegolden ende gekoesen

het smeij oft brouwers ambacht t’welck

is hem verleent mits betalende de

gerechticheijt van d’ambacht volgens raets

verdrach oft duer faut van dien hij sal

het brouwers ambacht niet mengen exerceren ma…

alleen bier tappen

 

Op den 17 may 1695 comparerende

den heer Goddefroi Augustin Collette

hoocht schoutit van dese vriehet St Peters

welcke heft versocht sijne kennisse

te geven aen het smeij ambacht

welecke is hem verlent wesende

mrs Aers Blanchars ende Jan Poulus

Hamelers is in hoeden gekeert

 

Den selve ditot comparerende den

ersame d’alraf Vonnett secretaris van

borgmrs ende gesworen den vriehet

St Peters welcke heft versocht sijne

kennisse te geven aen het smeijambacht

welecke is hem verlent wesende mrs

Aers Blanchars ende Jan Hamelers

is in hoeden gekeert

 

Blad 29

 

Den 5 Xbre 1711 heft Arnoldus

Strouven van Eijden het

smeije ambacht gecholt

met sees guld

 

Den 6 maije 1713 heft

Peter le Maistre de groete

poterschap gegolden ende

gekoese het smeije ambacht

mits d ordinarisse rechten

aen die mesters

 

Den 20 9bre 1713 het

Loudewick Claessens het

smaije ambacht verchout

te geloen mits 6 guld

 

Blad 30

 

Volgen die gheenen die dat cortspoelder

ambacht besitten in deser  vrijeheijt

Ste Peters begonst Ao 1662

 

Thomas Theus heft sich vclaert te wesen

inde het cortspoelder ambacht ende

is gesworen meester der selver ambacht

voor het loepende jaer 1662

 

Gerard Loverix heeft sich vclaert burger

te wesen onder dat cortspoelder

ambacht ende is gesworen

meester gecoesen der selve ambacht

in het loepende jaer 1662

 

Jan Theus den soene van Matthijs Theus

heeft sich vclaert te wesen geboeren poter

bennen het cortspoelder ambacht

ende sulx van ouders t’ouders

 

Jan Parthens heeft sich vclaert te wesen

poeter geboeren van ouders t’ouders

onder het cortspoelder ambacht

 

Hendrick Janssen van Maerent heeft sich

vclaert die poterschap gegolden te hebben

int jaere 1632 de 19 meij als blijckt

onder het cortspoelder ambacht

 

Antoine Spaz heeft sich vclaert te wesen

groot poter vcregen int iaere 1653 op den

ersten Xbris ende dat beneffens dat

cortspoelder ambacht

 

Blad 31

 

Joust Jousten den soene van Frans Jouste van

Lichtenbergh heeft sich vclaert te wesen

groete poeter geboeren bennen het cortspoelder

ambacht ende van ouders t’ouders

 

Willem Haemelaers den alden heeft sich vclaert

te wesen geboeren poeter, bennen dat

cortspoelder ambacht ende van ouders

t’ouders

 

Jan Willems # den soene vanden voors Willem

hier boven vmelt, heeft sich vclaert

geboeren poeter onder het cortspoelder

ambacht

# Jan Willems Haemelaers

 

Conrard Haemelaers dan soene van Pouw

Hamelaers sal, heeft sich aenbracht

te wesen geboeren poeter bennen dat corts -

spoelder ambacht ende sulx van ouders

t’ouders

 

Op den 17 junij 1663 heeft Renier

Monar dat backer ambacht gegolden

aen Gwerdt Loverix ende Thomas Theus

meesters der cortspoelder ambacht

ende sal sijnen soene met naeme Arnoud

Monar oick dat voors ambacht genieten

 

Feijt Francken heeft sich vclaert te wesen

burger onder dat cortspoelder ambacht

als gegolden hebbende bij sijnen vaeder sal.

Lins Francken

 

Blad 32

 

Op den 25 martij 1662 overmits borguemrs

ende gesworen raedt deser vrijeheijt Ste Peter

beneffens die gesworen meesters der backer

ambacht deser voors vrijeheijt comparerenden

# Lenardt Gubbels backer der stadt Maestricht

ende heeft vsoecht dat becker ambacht te

gelden, ende is hem vleent met sijnen

ousten dochter met naeme Annecken

Gubbels midts & ende is in hoeden gekeert

# Lenaert Gubbels heeft copie vsoecht ende

   is hem vleent

 

Op den 15 junij 1666 compareerden

Michael Mets backer der stadt

Maestricht ende heeft dat backer

ambacht gegolden, aen Jan vanden

Biessen ende Jacob Duijckars doen der

tijt wesende borguemrs, die welcke

in qualiteijt als voor hebben hem

vgunt salvo

 

Op den 3den julij 1663 compareerden

Philippe Philippin ende heeft vsoecht

dat backer ambacht te gelden aen

Gerard Loverix ende Thomas Theus

gesworen meesters der cortspoelder ambacht

onder welcke is dat backer ambacht

resorterende ende is hem vleent

salvo ende is in hoeden gekeert

 

Blad 33

 

Opden 25 aprilis 1667 compareerden

Jan Kuuben backer der stadt Maestricht

ende heeft vsoecht t’ontfangen dat backer

ambacht deser vrijeheijt aen Giridt

Loverix ende Jan Theus gesworen mrs

der voors. ambacht, ende is hem

vgunt salvo: en is in hoeden gekeert

 

Opden 29 aprilis 1669 comparerenden

Hendrick Mertens backer der stadt

Maestricht den welcker heeft vsoecht

dat backer ambacht t’ontfangen

aen Jan Theus ende                 Loverix

gesworen meesters des voors. ambacht

ende is hem vleent in patie van Perboms

ende van Gangelt borguemrs soe voer

hem Hendrick als voer sijnen soen

Hendrick Mertens wetelijcke

vweckt salvo

 

Opden derthienden maij 1669 comparerende

mr Guilhelmus Belbooms backer

der stadt Maestricht den welcke

heeft vsoecht dat backer ambacht

deser vrijeheijt Ste Peters t’ontfangen

waer toe coedescenderende hebben die

geswoeren meesters der voors. ambacht

naementlijck Jan Theus ende Antonis

Loverix hem vleent salvo ende is

in hoeden gekeert

 

Blad 34

 

Op den 28 julij 1671 is gecompareert

Peter Walraff borgers soen vuijt dese

vrieheijt backer inde stadt Maestricht woenend

den welcken heft versocht dat backer

ambacht deser vrieheijt t’ontfangen

waer toe coedescenderende hebben de

geswoeren mrs namentlijck Jacob Janssen

ende Wilhem Huijnen hem selve verleent

mits die gewoenelijcke kennisse aen het

recht ende aen die selve mrs ende is in hoede

gekeert

 

Op den erste junij 1695

comparerende Godefroid Flipen

baker der stat mastricht de

welcken hef versocht dat bakers

ambacht deser vrieheijt t’ontfangen

waer toe coedescenderende hebben

die geswore mres namentlijck

Lipen Librix ende France Jouste

het selve verlent mits die

gewoenelijcke kenesse aen het

recht ende aen die selve mre ende

is in hoedes gekeert

 

Op den 27 julije 1695 is gecompaert

de wedue Lisbet Stas baker der

stat Mastricht den welecke heft

v’soucht dat baker ambacht

t ontfangen aen Lipen Librix

ende France Francen geworen

mesters der vors ambacht ende

is hem verlent mist die gewonlicke

kennisse aen het recht ende

die selve mrs end is in

hoedes gekee[r]t

 

Blad 35

 

Den 28 julij 1695 comparerende

Lambrix Ouleslaigers getrout

met Chatarina Thomas bakers

der staet mastricht de welecke

het versouck dat bakers

ambacht t’ontfangen soe voor

sijne soene Peter Ouleslaigers

als voor hem aen Lipen Librix

ende France Jouste ge[s]wouren

mesters der vors ambacht

ende is hem verlent miste

die gewonlick kennisse aen

het recht ende aen die

selve mrs ende is in hoede

gekeert

 

Op den 20 maij 1701 comparerende

Joannes Muermans Jonck -

mans backers der stadt

Mastricht de welck heft

versouck dat backers ambacht

tontfangen van desen vrieheijdt

St Peter waertoe coedescenderende

hebbe die geswoeren mrs

namentlijck Lipen Librix ende

France Francen het selve

verlent mits die gewoenilicke

kennisse aen het recht

ende aen die mesters ende

is alsoe verlent

 

Blad 36

  

Op den 2 april 1717

heeft Catrien

het backers ambacht

aen genoumen ende

heft haer kenisse betalt

met 6 guld 

 

Bron: 01.071 Hoog- en Laaggerecht en Gezworen Raad (Rechterlijk en Administratief) van Sint Pieter 4. Ambachten. 103 Register der ambachten van St Pieter. RHCL Maastricht.