Stichting GRAFMONUMENTEN Sint Pieter.

 

 

 

Detail.

H - Een schildje, beladen met een handmerk -

Dit grafteken is geadopteerd.

Paulus Brouwers - Catharina Jeckerman

Hier Is / Begraven Pavwels Brovwers / Starf A 1636 - Den 30 Aprel / Ende Syn Hvysf. Catryn - Ieckerman / Starf A J6Z7 Den Z1 Ivlii - Bidt / Godt - Voord' / Sielen

De ouders van Paulus BROUWERS waren Godefridus (Guert) BRUWERS, geboren omtrent 1560 en Anna HERMENS of HUBEN.

Victor M.G. KAMM

 

Kinderen: 

i. Paulus BROUWERS omtrent 1580 geboren. Hij huwde Catharina IECKERMAN omtrent 1605. Paulus overleed 30 april 1636. Hij was consul van St. Pieter. Catryn werd geboren omtrent 1580. Zij overleed 21 juli 1627. Beiden werden begraven te St. Pieter, waarschijnlijk op het kerkhof van de oude kerk beneden bij de voormalige St. Lambertuskapel. Zie: historie van kerken en kerkhof St. Pieter. en vak P Brouwers.
ii. Anna Johanna BRUWERS (BROUWERS) geboren omtrent 1580 te St. Pieter. Joanna Anna huwde Hubertus ISSERMANS (ISERMANS) op 10 of 12 november 1603 te St. Pieter. Joanna Anna overleed voor 9 april 1654 te St. Pieter.
iii. Sijbilla BROUWERS gedoopt op 25 juli 1583 te Maastricht, parochie St. Catharina.
iv. Wilhelmus BRUWERS gedoopt op 24 maart 1588 te Maastricht, parochie St. Catharina.
v. Godefridus BROUWERS (BRUWERS) geboren omtrent 1595. Godefridus huwde Heijlwigis (Helena) LOERS 15 juni 1613 te Maastricht, parochie St. Catharina.

vi. Andreas BROUWERS omtrent 1605 geboren.
vii. Elisabet BRUWERS.

Bekende kinderen van Paulus (Pauwels) en Catryn allen gedoopt te St. Pieter:

i. Wilhelmus BRUWERS gedoopt op 6 april 1607.
ii. Conrardus BRUWERS gedoopt op 5 januari 1617.
iii. Ida BROUWERS gedoopt op 4 december 1620 (of 4 februari 1620).
iv. Maria BROUWERS gedoopt op 11 oktober 1621.
v. Christina BROUWERS gedoopt op 11 oktober 1621.

Deze foto, daterend van na 12 maart 1922, geeft de situatie aan voor de laatste uitbreiding van het kerkhof. Het kruis Brouwers of een van de andere spoorloos verdwenen grafkruizen stond indertijd bijna op dezelfde locatie als in 2012 teruggeplaatst.

Op enig moment werd het kruis langs zuidelijke kerkhofmuur neergezet, zonder fundament.

 

 

 

 

 

 

 

 

15 maart 2012 werd dit grafteken in depot gebracht in afwachting van hergebruik. De zwerfkruisen op dit kerkhof worden weer gebruikt in functie voor nieuwe begraafplekken. Op deze manier ontstaat een zorgplicht voor de bruikleenhouder. Het grafkruis zelf blijft eigendom van het Kerkbestuur. Bovendien kunnen de stenen gecontroleerd worden op ernstige breuklijnen of andere zaken. Het behoud van funerair erfgoed is een actief gebeuren. Niets doen leidt op termijn onvermijdelijk tot verval of ontvreemding.

Het kerkhof is op de eerste plaats bedoeld om mensen te begraven en de graven te bezoeken. Het is geen museum, de erfgoedfunctie is een gevolg van toevallige omstandigheden, het reglement van de diverse kerkbesturen in de loop der tijd en zelfs het ontbreken van ieder beleid in sommige tijdsperioden. De ruimte op het kerkhof van St. Pieter is te klein om alles te bewaren. Bovendien zijn de beheerskosten hoog. De zes religieuze begraafplekken en de begraafplaats van de familie Ceulen leveren geen geld op.

 

Victor M.G. Kamm

ir. V.M.G. Kamm / Vic / * 1-4-1925  29-10-2011 /

 

 

 

 

 

 

 

Willy Hageman en Victor Kamm zijn overleden. Twee illustere mannen van de Maastrichtse carnavalsvereniging De Tempeleers gingen dit weekend vrij kort na elkaar heen. De twee ruime tachtigers hebben ieder op hun eigen wijze veel betekent voor de Mestreechter Vastelaovend en voor hun Tempeleers.

Victor Kamm werd in 1956 uitgeroepen tot prins van zijn stad als Vic I. Hij was de eerste vrijgezel die de macht greep over het carnavalsrijk Maastricht. Willy Hageman was jarenlang actief als Tempeleer en in Maastricht zeker net zo bekend als koordirigent.

 In 2009 vierde Vic Kamm met zijn echtgenote zijn 55 jarig lidmaatschap bij de Tempeleers. Prins Patrick I (van de Wijer) kwam het echtpaar een prinselijk bezoek brengen. Bron: Tempeleers eminences grises Willie Hageman en Vic Kamm overleden.

 

Het carnavalsliedje uit 1956:  Lerang (L. Veugen/B vd Linden)

Prins Vic I (V. Kamm)

Koeplt:
Merieke had 'ne leve jong. Mh dee waor zoe verlege.
En wat 't meitske ouch verzon, 't zaot 'r altied tege.
Mh ins bij 'nne blinne moer dao weurt ze obstenaot,
en fluustert stlkes in z'n oer: iech geef diech eine raod:

Refrein:
Lerang bis neet zoe bang , geef miech e muilke, geef miech e muilke .
Lerang bis neet zoe bang , geef miech e muilke, op mn wang.
De hbs toch sjans pak d'ne kans, iech bin verleef dus ezzebleef,
doeg noe'ns neet serieus, geef miech e muilke op mn neus.
Lerang bis neet zoe bang , geef miech e muilke, op mn wang.

 

7 september 2012 werd het grafmonument geplaatst.

 

Achterzijde kruis Brouwers.