Vakken CB I en CB II. Columbarium. Urnen vanaf 13 mei 2010.

 

Een columbarium (Latijn voor duiventil), is een urnenmuur. Indien een stoffelijk overschot niet wordt begraven maar gecremeerd, zijn er diverse bestemmingsmogelijkheden voor de as. Die kan worden uitgestrooid: soms gebeurt dat boven zee, waarbij de as van meerdere overledenen tegelijk uit een helikopter wordt geworpen. In de nabijheid van een crematorium bevindt zich doorgaans ook een strooiveld voor de verstrooiing van de as. In deze gevallen is uiteraard nauwelijks sprake van een concreet aanwijsbare laatste rustplaats.
Indien nabestaanden de voorkeur geven aan een identificeerbare plek, of als de overledene heeft beschikt dat die er moet zijn, kan de as worden bijgezet in een urn. Speciaal daartoe bestemde muren of muurachtige bouwsels. De herkenbaarheid en vindbaarheid worden nog bevorderd doordat ook persoonsgegevens als de naam en het jaar van geboorte en van overlijden kunnen worden vermeld.
Columbaria bestaan al sinds de oudheid; toen vormden zij necropolen ("dodensteden") voor de armere bevolking van een stad. Voorheen kon een columbarium ook een muur of kelder zijn met graven erin; in hedendaags verband wordt het woord alleen gebruikt als het om de as van een overledene gaat. Bron: Wikipedia

Op het kerkhof van Sint Pieter zijn bodemurnengraven aanwezig. Urnen (asbussen) kunnen ook bijgezet worden in een bestaand graf. Steeds vaker werd de afgelopen 10 jaar gevraagd naar de mogelijkheid om urnen te plaatsen in een columbarium. Het Kerkbestuur ontwikkelde plannen hiervoor.

 

De bouw van het columbarium 2009-2010.

 

 

13 mei 2010 vond de inzegening van de urnenmuur plaats en werd de eerste urn bijgezet.

 

 

Philip Houben gedachte.. nis.
 

Oktober 2013 werden de kruisvakken voorzien van urndekplaten in een andere steensoort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: u kunt op de plattegrond op een miniatuurplaatje klikken, dan komt U vervolgens automatisch bij de beschrijving van de naamplaat.

CB I Voorzijde

 
Beker Van Neer Van Neer Mourmans-Wolfs Gijzen Van Bun Cobbenhagen Braeken Van Bun Weits Limpens-Janssen Niesten Martens Van Hugten Van Kuijen Nelissen-Van Hugten
   
Halders-Voet Jaspers

RamaEkers

Jongen

    Feij Lamberti Reiters-Crals Baaten Dickhaut-Lagro Groothuysen Seegers Kleinen-De jong Oidtmann
DiTTrich-Brugmans Kievits-pasmans Gilissen Aardening Vandenboorn Corvers Bessems Snelder Stapper Dinjens Schobbe Lustermans

Dresschers

smeets

Wijsen Van Monfort Hersbach Kerbusch

 

Engelien Beker

Engelien werd 16 augustus 1950 geboren te Lent. Zij huwde Niek JANSSEN 23 september 1975. Engelien overleed 13 januari 2019, 68 jaar oud te Maastricht. Engelien werd 21 januari 2019 gecremeerd en de urn werd 19 april 2019 te St. Pieter bijgezet in het columbarium.

Engelien heeft in haar werkzame leven 40 jaar bij een krant gewerkt, waarvan 35 jaar als journaliste. In totaal werkte ze 10 jaar (tot 1978) bij De Gelderlander in Nijmegen en 30 jaar bij De Limburger (tot 2007).

Met dank aan Dhr. Niek Janssen voor de verstrekte informatie.

 

 

 

 

Mia van Neer- Leon van Neer

Rene van Neer

Toos Mourmans-Wolfs

Maximiliaan Gerard Hubert Cobbenhagen

Maximiliaan Gerard Hubert COBBENHAGEN, zoon van Johannes Adolphus Hubertus COBBENHAGEN en Maria Josephina HORBACH (familiebedrijf kaarsenfabriek in Gulpen), werd 6 oktober 1933 geboren te Gulpen. Hij overleed te Maastricht op 8 oktober 2022, 89 jaar oud in de Beyart te Maastricht.

 

Max heeft 30 jaar aan de Lage Kanaaldijk 126 (in)gewoond bij de weduwe Fien VANGANGELT (1928-2010); later verhuisde hij alleenstaand naar het Sint Servaasbolwerk. De laatste maanden van zijn leven heeft hij doorgebracht in het woonzorgcentrum De Beyart aan de Brusselsestraat te Maastricht.

Max werd 15 oktober 2022 gecremeerd in Eijsden. De asbus werd bijgezet te St. Pieter.

Met dank aan Dhr. Rob Mulleneers voor de verstrekte informatie.

 

Johannes Wijnandus van Bun - Elisabeth Weijts

 

 

Annie Limpens-Janssen

Michel Niesten / Roel Niesten

Marie-Louise Martens

Nico van Hugten - Joke van Kuijen

Betsie Nelissen-Van Hugten

Anne-Marie Halders-Voet

Willy Jaspers

Bèr Ramaekers - Truus Jongen

Hugo Feij

Eduard Lamberti

Yvonne Braeken

Jeaninne Reiters-Crals

Ton Baaten

Jenny Dickhaut-Lagro

Sjeng Groothuysen - Truus Segers

Aaltje Kleinen-De Jong

Alexander William Udo Oidtmann

Philomène Dittrich-Brugmans

Clémence Kievits-Pasmans

Breur Gilissen - Corrie Aardening

Huub Vandenboorn

Pierre Corvers - Lies Bessems

Gerard Snelder - Jeanne Kapper

Michael Hubertus Dinjens

Ton Schobbe

Marc Lustermans

Pierre Dresschers - Lies Smeets

Bèr Wijsen - Liekse Willems

Sjef van Montfort - Lenie Hersbach

Math Kerbusch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CB I Achterzijde

   
LA FONTAINE-À CAMPO La Fontaine SPROKEL SCHRIJEN   VAN DER WERF WILLEMS BRUEKERS  

CLAESSENS

SCHIFERLI

SCHUNCK-BROUWERS TIMMERMANS CREMERS ROELOFS-HUSKES RONDA-RAMAEKERS RONDA
           
VAN DE PUT BeUKEN-DUIJSENS Thijssen NIJSTEN Willems             AlKEN-PITERS Buytendijk Braeken-Wolfs
   

Van den BOOREN

Roomer

  Rutten

Feij

THEWISSEN

WIJSEN Ubachs Kreijns   PAFFEN

CLAESSENS

HITZ

Rosier

SIMONS SMEETS Beckers

Lilian Ronda

Lène Braeken-Wolfs

 

Jean Beckers

Maria Ronda-Ramaekers

Lou Buytendijk

John Smeets

Laura Roelofs-Huskes

Jeanny Alken-Piters

Jeu Simons

Ferd Timmermans - Rie Cremers

Bèr Rosier

Joke Schunck-Brouwers

Huub Claessens - Ria Hitz

Bèr Claessens - Willy Schiferli

Léon Paffen

Bert Bruekers / Marjo

Jef Ubachs - Lily Kreijns

Marie-José Ch. Willems - Wybe H. van der Werf

Willy Wijsen

 

Clemence Thewissen - Jean Feij

E.J.M. Schrijen

Fieke en Huub

Alphonse Rutten

Jo Sprokel

Ann Beuken-Duijsens

Fritz Willems / Alexander Willems

Annelie la Fontaine - à Campo - Vic la Fontaine

Alphons van de Put

Adrienne  Roomer - John van den Booren

CB II Voorzijde

Meyer Viol Lhoëst Meyer Viol Hilgersom

Buijzen

Satijn

Van de Weijer-Verdijk

Moens

Tans

De la Haye Curfs-Ackermans Schenk Nieuwenhuis Packlé Seegers Jorissen VERBEET RUTTEN
  Gereserveerd

Daenen

Crijns

Montulet Timmers Builtjes Gilissen Biesmans-Heinen Vogt Bakker Henket Wittelings KASDORP   De meijer Hinskens Hartig
   
Busselman Palmans Konings-Leenders Heuvels   Willems   Van Dijk Damas Vinkenburg-Creijghton Percobic-Hesemans Paulusma Engelen Van der hoeven
 

Paul Godfried Leon Meyer Viol

Françoise Lhoëst Meyer Viol

Ronald Hilgersom

Harrie Buijzen - Nettie Satijn

Loulou Maria Busselman

Wim Engelen

Jo Hinskens - Annie Hartig

Mark van der Hoeven

Geert Verbeet - Irène Rutten

John Seegers

Jean Jorissen

Mien Curfs-Ackermans

Nico Willems

Andre Packlé

Jeanny van Dijk / Fabrice Damas

Trees Vinkenburg-Creijghton

Truus Crijns - Lam Daenen

Etienne Montulet

Jeanny Timmers

Gèr Builtjes

Esther Gilissen

Jack de Meijer

Marian van de Weijer-Verdijk

Joke Tans - Rob Moens

Peter De La Haye

Bernd Vogt - Tonny Bakker

Pierre Henket

Fons Wittelings

Ellen Kasdorp

Zie: Aanverwanten De familie Kasdorp.

Marjo Percobic-Hesemans

Henk Paulusma

Marie-Louise Schenk Nieuwenhuis

Wil Palmans

Annie Konings - Leenders

Leo Heuvels