Vakken CB. Columbarium. Urnen vanaf 13 mei 2010.

 

Een columbarium (Latijn voor duiventil), is een urnenmuur. Indien een stoffelijk overschot niet wordt begraven maar gecremeerd, zijn er diverse bestemmingsmogelijkheden voor de as. Die kan worden uitgestrooid: soms gebeurt dat boven zee, waarbij de as van meerdere overledenen tegelijk uit een helikopter wordt geworpen. In de nabijheid van een crematorium bevindt zich doorgaans ook een strooiveld voor de verstrooiing van de as. In deze gevallen is uiteraard nauwelijks sprake van een concreet aanwijsbare laatste rustplaats.
Indien nabestaanden de voorkeur geven aan een identificeerbare plek, of als de overledene heeft beschikt dat die er moet zijn, kan de as worden bijgezet in een urn. Speciaal daartoe bestemde muren of muurachtige bouwsels. De herkenbaarheid en vindbaarheid worden nog bevorderd doordat ook persoonsgegevens als de naam en het jaar van geboorte en van overlijden kunnen worden vermeld.
Columbaria bestaan al sinds de oudheid; toen vormden zij necropolen ("dodensteden") voor de armere bevolking van een stad. Voorheen kon een columbarium ook een muur of kelder zijn met graven erin; in hedendaags verband wordt het woord alleen gebruikt als het om de as van een overledene gaat. Bron: Wikipedia

Op het kerkhof van Sint Pieter zijn  bodemurnengraven aanwezig. Urnen (asbussen) kunnen ook bijgezet worden in een bestaand graf. Steeds vaker werd de afgelopen 10 jaar gevraagd naar de mogelijkheid om urnen te plaatsen in een columbarium. Het Kerkbestuur ontwikkelde plannen hiervoor.

Een impressie van het vak voorheen en de bouwfase. Klik op de playbutton.

 

13 mei 2010 vond de inzegening van de urnenmuur plaats en werd de eerste urn bijgezet.

 

 

Philip Houben gedachte.. nis.
 

Oktober 2013 werden de kruisvakken voorzien van urndekplaten in een andere steensoort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: u kunt op de plattegrond op een miniatuurplaatje klikken, dan komt U vervolgens automatisch bij de beschrijving van de naamplaat.

CB1 Voorzijde

 
Beker Van Neer Van Neer Mourmans-Wolfs Willerscheid Van den Toren Van Bun Weits Limpens-Janssen Niesten Martens Van Hugten Nelissen-Van Hugten
             
Halders-Voet Jaspers Heuberger-systermans               Groothuysen Kleinen-De jong Oidtmann
DiTTrich-Brugmans Godfroy Bazen Gilissen Vandenboorn Corvers Bessems Snelder Stapper Schobbe Lustermans

Dresschers

smeets

Wijsen Van Monfort Hersbach Kerbusch

 

 

Engelien Beker

Rene van Neer

Toos Mourmans-Wolfs

Wolfgang Willerscheid

Henny van den Toren

Johannes Wijnandus van Bun - Elisabeth Weijts

Annie Limpens-Janssen

Michel Niesten

Marie-Louise Martens

Nico van Hugten

Betsie Nelissen-Van Hugten

Anne-Marie Halders-Voet

Willy Jaspers

Miet Heuberger-Systermans

Sjeng Groothuysen

Aaltje Kleinen-De Jong

Alexander William Udo Oidtmann

Philomène Dittrich-Brugmans

Jean Godfroy - Mies Bazen

Breur Gilissen

Huub Vandenboorn

Pierre Corvers - Lies Bessems

Gerard Snelder - Jeanne Kapper

Ton Schobbe

Marc Lustermans

Pierre Dresschers - Lies Smeets

Bèr Wijsen - Liekse Willems

Sjef van Montfort - Lenie Hersbach

Math Kerbusch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CB1 Achterzijde

   
LA FONTAINE-À CAMPO SPROKEL SCHRIJEN   VAN DER WERF-WILLEMS BRUEKERS

CLAESSENS

SCHIFERLI

SCHUNCK-BROUWERS TIMMERMANS CREMERS ROELOFS-HUSKES RONDA-RAMAEKERS RONDA
             
VAN DE PUT BeUKEN-DUIJSENS Thijssen NIJSTEN               AlKEN-PITERS Buytendijk Braeken-Wolfs
Van den BOOREN-Roomer WILLEMS Rutten

Feij

THEWISSEN

WIJSEN Ubachs PAFFEN

CLAESSENS

HITZ

Rosier

SIMONS SMEETS Beckers

Lilian Ronda

Lène Braeken-Wolfs

 

Jean Beckers

Maria Ronda-Ramaekers

Lou Buytendijk

John Smeets

Laura Roelofs-Huskes

Jeanny Alken-Piters

Jeu Simons

Ferd Timmermans - Rie Cremers

Bèr Rosier

Joke Schunck-Brouwers

Huub Claessens - Ria Hitz

Bèr Claessens - Willy Schiferli

Léon Paffen

Bert Bruekers / Marjo

Jef Ubachs

Marie-José Ch. Willems

Willy Wijsen

 

Clemence Thewissen - Jean Feij

E.J.M. Schrijen

Fieke en Huub

Alphonse Rutten

Jo Sprokel

Ann Beuken-Duijsens

Fritz Willems

Annelie la Fontaine-À Campo

Alphons van de Put

Adrienne van den Booren-Roomer

CB2 Voorzijde

         
Meyer Viol Lhoëst Meyer Viol     Van de Weijer-Verdijk

Moens

Tans

Curfs-Ackermans   Packlé   Jorissen VERBEET RUTTEN
                       
    Timmers                    
             
Busselman         Willems Van Dijk Damas     Paulusma Engelen  
 

Paul Godfried Leon Meyer Viol

Françoise Lhoëst Meyer Viol

Loulou Maria Busselman

Wim Engelen

Geert Verbeet - Irène Rutten

Jean Jorissen

Mien Curfs-Ackermans

Nico Willems

Andre Packlé

Jeanny van Dijk / Fabrice Damas

Jeanny Timmers

Marian van de Weijer-Verdijk

Joke Tans - Rob Moens

Henk Paulusma