Stichting GRAFMONUMENTEN Sint Pieter.

Het Sint-Hubertuspleintje:

De urnenbegraafplaats is al een tijdje gerealiseerd. Ter hoogte van de sacristie was geen plaats voor nieuwe graven vanwege ondergrondse leidingen en een zinkput.

Op het nieuwe gedeelte van het kerkhof lag eerder een graf met ring en zuil, waarop een beeld van Sint-Hubertus geplaatst was. Dit beeld stond los op de zuil en dreigde eraf te vallen. Wij hebben het beeld van de zuil gehaald en in depot geplaatst, toen de grafhuur niet verlengd werd en het grafmonument geruimd zou worden. Voor meer informatie over Jef Courtens en het geruimde graf zie: geruimd vak R 12. We hebben de zuil, grondring en het beeld nu hergebruikt: het is geplaatst bij de sacristie in het middelpunt van drie zitbankjes. Op die plek is reeds een urn bijgezet. Er is nog plaats voor twee andere urnengraven bij het beeld. Het hergebruik van grafornamenten draagt bij aan de beeldbepalende sfeer op een kerkhof. Bovendien dient een kerkhof duurzaam te zijn, voor zover mogelijk.

De situatie in 2010.

De situatie op 26 april 2013.

Verloop van de werkzaamheden:

1 februari 2013 werden de eerste elementen geplaatst.

8 februari 2013.

Mariėtte Willemina / Kootstra - Wilhelmij / Oud-Beijerland  Maastricht / * 22-7-1939   † 31-12-2012

Veel heb ik lief gehad,

maar meer is mij gegeven.

Mariėtte Willemina WILHELMIJ werd geboren op 22 juli 1939 te Oud-Beijerland. Mariėtte overleed 31 december 2012, 73 jaar oud te Maastricht. Zij werd gecremeerd op 7 januari 2013. De asbus werd bijgezet op 3 maart 2013 te St. Pieter. Zij huwde Gauke KOOTSTRA.

 

25 april 2013 werd het pleintje beplant.

Jan Marius van Dijck / Eindhoven  Maastricht / * 28-12-1930  † 9-10-2011 / Jonkvrouw Myriam / Van Dijck - Ferrier / Sint-Gillis  Maastricht / * 16-2-1934  † 6-1-2018

Tu es en Dieu

Jan Marius VAN DIJCK werd geboren op 28 december 1930 te Eindhoven. Hij huwde Myriam FERRIER. Jan Marius overleed 9 oktober 2011, 80 jaar oud te Maastricht en werd gecremeerd in oktober 2011. De asbus werd 25 augustus 2013 te St. Pieter bijgezet. Hij was Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Myriam werd geboren op 16 februari 1934 te Sint-Gillis. Zij overleed 6 januari 2018, 83 jaar oud te Maastricht. Myriam werd gecremeerd op 13 januari 2018 te Eijsden. De asbus werd op 19 augustus 2018 te St. Pieter bijgezet.

 

Voor het muurtje bij de sacristie werd een beukenhaagje aangeplant ter completering van het "hofje" bij de kerk en ter gedeeltelijke camouflage van de muur van de sacristie.