Verdwenen of geruimde grafmonumenten.Naar hoofdmenu.

Letter voor letter ontcijferen ... een kwestie van geduld.- Grafschrift -

 

Och Slivvenier / Iech laog iers hei / op 't kerkhof vaan Sint Pieter / Neet dat vaan 't Vaticaan / dat vaan de Paus / meh bei Mestreech / vaan Sintervaos / Iech deeg väöl fout / mèr ouch wel ins gèt good / sjus wie ederein / hei op deen hoof

Breur 2004.

 

Met dank aan de kerkhofbeheerders Dhr. P. Swaen en Mevr. L. Swaen-Mordang en grafdelver Dhr. A. van Thor voor de verstrekte informatie en medewerking.

 

Hier is een plek voor verdwenen en/of geruimde graven.

 

 

 

 

 

Hier is plaats voor uw eigen plek. U kunt een plekje "aanvragen" op deze webpagina voor een overleden voorouder, begraven op dit kerkhof. Stuur of mail een foto van het graf en de gegevens van uw voorouder(s), naar webmaster@breurhenket.com, of naar het volgend postadres: Breur Henket, Prof. P. Willemsstraat 29/b, 6224 CC te Maastricht. 

 

Ergens op een plek op het kerkhof werden omtrent 1980 nog een drietal grafkruizen gefotografeerd. Deze grafkruizen zijn vermoedelijk afkomstig of van het kerkhof van Slavante of van het oude kerkhof bij de St. Lambertuskapel. In 2004 waren deze grafkruizen niet meer aanwezig. Foto's: Stichting Oud Sint Pieter. Bron: DTB St. Pieter, deel 2, blz. 24 - 29.

Tryn Teellen

- Een kruis, laat-gotische minuskels -

Tryn teellen lygg / hyr begraven und / es gest / orven / a 52 den / 2 dach van no / vember.

Trijn overleed 2 november 1652. Zij werd 2 november 1652 te St. Pieter begraven.


 

Lucia Mathis

- Een kruis -

Hir ligt / begraven Lucia / Mathis dochter / van Jan Mathis sterf A° / ..07 in Augusto op St. Ph. / En St. Jacob / dach. / Bidt God voer / de zeel

De ouders van Lucia MATHIS waren vermoedelijk Joannes MATHIS (MATTHIJS) en Elisabeth NN.

Lucia overleed in augustus 1607 en werd begraven te St. Pieter. St. Philippus- en St. Jacobdag is op 1 mei.

Petrus Teuten- Margarita Rijckeles

- Een Calvariekruis -

A° XVc LVIII / Peter Teuten Ede? Margriet / Rijckeles cyn hoesvrou

XV LVIII = 1558.

Petrus TEUTEN werd begraven in 1558 te St. Pieter.
 

 

Ploijm

Nn PlOIJM werd begraven te St. Pieter.

Marie NN

Ici gist / Marie / Henri pries pour son / ame 1636

 

Verder nog (geen afbeeldingen bekend): Bidprentje van Joannes Leonardus Hubertus Vossen ( 1857-1911). Symbolische voorstelling H. Hart

 - Boven in het kruis het zinnebeeld van het Heilig Hart van Jezus, met kruis en vlammen uitgebeiteld en IHS -

Hier ligt / begraven / Catharina de huisvrouw van / Aert Van de Beessen. sterf A° 1616 den 30 Octobris ende / syn sone Aert van de Beessen.

De ouders van Arnoldus VAN DEN BIJSSEN (VAN DE BEESSEN) waren Joannes VAN DER BIESEN (VAN BIESSEN) geboren ongeveer (geschat) 1570. Hij huwde Annae JAMPSEN of DE CLERST omtrent 1590.

Aert werd geboren ongeveer (geschat) 1595.  Hij huwde (1) Catharina VAN ECKELRAIJ. Catharina overleed 30 oktober 1616 en werd te St. Pieter begraven.
 

Bekende kinderen:
i. Aert VAN DE BEESSEN (VAN DEN BEESEN). Aert werd begraven op 30 oktober 1616 te t. Pieter.
ii. Gertrudis VAN DEN BIJSSEN. Gertrud werd gedoopt op 21 juni 1617 te St. Pieter. De doopgetuigen waren: Jacobus BASTIJNS en Elijzabet VAN ECKELRAIJ.
 


Aert huwde (2) Elisabeth NN.

 

Zoon:
i. Arnoldus VAN DE BEESSEN. Arnold werd gedoopt in 1623 te St. Pieter. De doopgetuigen waren Joannes LOUVERIX en Cecilia GELEN.

 

Onbekende plek: kindergraf geruimd na 22 augustus 1960.

Nn Schulte

Maria Hubertina Antonia Constance MAUSSEN  werd geboren op 19 september 1904 te Maastricht en huwde Johann Eugenius SCHULTE op 25 november 1926 te Maastricht. Constance overleed op 24 november 1965 te Maastricht, 61 jaar oud. Bij haar verloving in 1925 woonde zij in de  Wijcker Brugstraat 16 te Maastricht.

De ouders van Maria Hubertina Antonia Constance MAUSSEN waren:
Johan Joseph Hubert MAUSSEN geboren op 9 augustus 1867 te Nieuwenhagen. Johan huwde Adèle Marie Joseph THOMASSEN 21 oktober 1902 te Maastricht. Adèle Marie Joseph THOMASSEN werd geboren op 30 maart 1876 te Maastricht. Adèle overleed in 1948, 72 jaar oud.

Johann Eugenius SCHULTE werd geboren op 13 juli 1889 te Bourtange. Jan was arts-chirurg van beroep.

De ouders van Johann Eugenius SCHULTE waren:
Nicolaas SCHULTE geboren in 1852 te Lorup (Duitsland). Hij huwde Gesina WERTMÖLDER 25 oktober 1881 te Vlagtwedde. Gesina WERTMÖLDER werd geboren omtrent 1854 te Vlagtwedde.

 

Annonce in de Limburger Koerier van 25 november 1926.


Hun kind Nn SCHULTE werd levenloos geboren op 22 augustus 1940 en werd begraven te St. Pieter.

 

Onbekende plek. Geruimd na 1 oktober 1959.

Klaas WAKKER


De ouders van Klaas WAKKER waren:
Willem WAKKER geboren op 4 juli 1837 te Varik (Gelderland). Willem huwde (1) Johanna Maria VAN DER LOO 29 mei 1865 te Varik. Willem huwde (2)Johanna VAN KOEVERDEN 22 mei 1886 te Varik. Hij overleed 18 november 1921, 84 jaar oud te Varik.
Johanna Maria VAN DER LOO werd geboren omtrent 1839 te Varik. Zij overleed 3 maart 1885, 46 jaar oud te Varik.

Klaas werd geboren op 7 september 1869 te Varik. Hij overleed 1 oktober 1949, 80 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven te St. Pieter. Jekerweg 54 A. Klaas huwde Elisabeth Louisa VAN DEN BERG.

Kinderen:
i. Maria Geertruida Johanna WAKKER geboren op 18 mei 1909 te 's-Gravenhage.
ii. Petronella Wilhelmina Catharina WAKKER geboren op 26 november 1914 te 's-Gravenhage.


 

Langs de zuidmuur. Niet meer teruggevonden (1998 nog aanwezig).

 Joannes  Heris  - Joanna  Isermans

- Een schildje, beladen met drie flapkannen, 2 en 1 -

Hier / Ligt Begraven - Ian - Heris / Alias - Cannemans - In - /  Sinen - Lewen - Boergemes= / ter - Deser - Vriheit - Van - S - / Piter - Starf - Anno - 1624 D / 23 Septem / bris - Ende / Ienneken / Isarmans / Sin - Hvyes / vrovw - starf / Anno 1620 / Den .. / [Iv)ny.

Joannes HERIS (HERIJS) alias Cannemans huwde Joanna ISERMANS (ISARMANS) omtrent 1580.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen:
Ida HERREIJ geboren omtrent 1582. Ida huwde Agidius EESDEN 9 februari 1603 te St. Pieter. De huwelijksgetuigen waren HG: Johannes HERRIJ (vermoedelijk een broer van Joannes HERIS), Claudius PICART en Nn. RICHART.

 

Jan werd begraven te St. Pieter. Hij was was getuige bij het huwelijk van Bartholomeus LAN en Traudel VAN PORESA op 1 mei 1601 te St. Pieter.
Jan overleed 23 september 1624 en werd bijgezet te St. Pieter. Hij was "boergemeester dezer vrijheit" (Sint Pieter). Jenneken overleed juni 1620 en werd begraven te St. Pieter.

 

In het begraafboek van St. Pieter werden enkele enkele grafstenen getekend en beschreven, waaronder het kruis Heris-Isarmans. Bron: DTB St. Pieter, deel 2, blz. 25.

 

 

Een flapkan (ook: flepkan, flap) is een drinkkan met flapdeksel en werd zowel voor bier, wijn als (karne)melk gebruikt. De flap is eigenlijk de deksel, maar "flap" werd pars pro toto ook wel voor "flapkan" gebruikt.

21 september 2008. Mevr. Viviane Yzermans vergezeld door Dhr. Ger Coolen in het museum van Stg. Oud Sint Pieter op zoek naar haar roots en een verdwenen grafkruis. Foto: Dhr. Richard Babczuk.

 

 

Langs de zuidmuur. Uit de oude kerk afkomstig. 1961 nog aanwezig.

 

Petrus  KlÖcker - Catharina Elizabetha Jentis

- Twee wapens naast elkaar: 1. een keper, vergezeld van drie geklepelde klokken, 2 en 1; helm met wrong en dekkleden; helmteken: twee uitkomende olifantstrompen; 2 gedeeld: a. vijf dwarsbalken; b: drie staande eikenbladen; helm met wrong en dekkleden; helmteken: een blad uit het schild.

Lager in een eenvoudige cartouche (lijst):

Bid voor de Zielen Van  / Zaliger den Heer Piter / Klocker oud Scheepen / der Stadt Maastricht / En voorheen Schout / Der Vrye Heerlykheid / St Pieter Overleeden Te / Maastricht Den 20 Augti / 1827 In Den Ouderdom Van / 87 Iaaren I Maand 17 Dagen / En / Deszelfs Huysvrouw / Mevrouw Catharina / Elisabeth Ientis Overl / eeden Den 23 Maart 1796 / R.I.P.

 

Tekening gemaakt in de DTB-boeken van St. Pieter (deel 2). Door Max van Heyst (†) werd op 17 september 1955 een tekening van de steen gemaakt. Deze werd afgedrukt in Marutgen 46 (september 1986).

De ouders van Petrus KLÖCKER waren Petrus KLÖCKERS en Anna NOIJEN (NOYEN). Petrus werd gedoopt op 27 december 1683 te Maastricht in de parochie St. Jacob. Hij werd begraven op 9 maart 1760, 76 jaar oud zijnde te Maastricht, parochie St. Jacob. Piter huwde Anna NOIJEN, dochter van Johannes NOIJEN en Catharina FRANSSEN (de familie Noyen was een brouwersfamilie. In 1664 begon Jan VAN NOYE de brouwerij De Rozemarijn in de St. Bernardusstraat nr.11 te Maastricht. Ook de broers van Anna zijn als brouwer bekend), 7 januari 1733 te Maastricht, parochie St. Jacob. Anna werd gedoopt op 15 juni 1698 te Maastricht. Zij werd begraven op 13 september 1770, 72 jaar oud zijnde te Maastricht.

Pi(e)ter werd gedoopt (Luiks) op 3 juli 1740 te Maastricht in de parochie St. Jacob. De doopgetuigen waren zijn oom Christianus NOIJEN als plaatsvervanger voor Petrus COLLET en zijn tante Maria Gertrudis NOIJEN. Hij huwde Catharina Elisabetha JENTIS, afkomstig uit Luik parochie Beata Maria Virginie ad fontem (de Heilige Maagd Maria van de bron) 22 februari 1778 te Maastricht in de parochie St. Nicolaas met dispensatie wegens bloedverwantschap. De huwelijksgetuigen waren Henricus RUTTEN, Petrus RUTTEN, Maria RUTTEN en Anna KLÖCKER. Piter overleed 20 augustus 1827, 87 jaar, 1 maand en 17 dagen oud te Maastricht. Hij werd begraven op 22 augustus 1827 te St. Pieter in de kerk. Dagboek Rosier: met 3 koetsen naar St. Pieter gebracht.

Hij was gezworene in 1792; oud schepen van Maastricht, voorheen schout van de vrije heerlijkheid St. Pieter - hij volgde de in 1773 overleden schout Joannes Stassen op in 1773; "gepensioneerde van den Lande" en woonde bij zijn overlijden in de Koestraat 883 - momenteel  nr. 23, Coiffeur Philippe - in het huis St. Christoffel te Maastricht. Omtrent 1802 woonde hij in de Rue de l'Enfer 30 (Helstraat, thans St. Bernardusstraat) samen met waarschijnlijk een schoonzus en een dienstmeid en was toen rentenier.

Uit: Journal de la province de Limbourg van 25 november 1827.

Hij was een broer van de onder nr. 15 genoemde Catharina KLÖCKERS. Catharina JENTIS overleed 23 maart 1796 (op de grafsteen staat 12 maart 1795) te Maastricht en zij werd op 24 maart 1796 te St. Pieter in de kerk begraven. De familie KLÖCKERS is afkomstig van Aken. Beroepsmatig waren zij goud- en zilversmeden.

 

Dhr. W. Boersma meldt: op 15 oktober 1980 werd door Albert Rutten (∞ Thirion) op het Hoofdbureau van politie te Maastricht aangifte gedaan van het verdwijnen van deze grafsteen:

 

Om eventuele opsporing te vergemakkelijken werd de beschrijving van deze grafsteen, zoals in Publications S.H.A.L.M. 1960-61 is weergegeven op blz.236, gekopieerd door de politie. Dezelfde functionaris vertelde, dat enkele jaren daarvóór 2 gevelstenen te Maastricht waren ontvreemd nl. een in de Stokstraat met als opschrift “In den Zwaan”  en voorstellende een zwaan en de andere eveneens in de Stokstraat met als aanduiding “In de duizendvrees”.

 

De diefstal van de gevelsteen “In den Zwaan” is vermoedelijk gepleegd door een Duitser, die door buren was gesignaleerd. Deze diefstallen werden ook niet opgelost, evenmin die van de schout.

 

De buitmaking van de kleinere en bovenste wapensteen, waarop de wapens van Klöckers en van de familie Jentis prijkten, is op een zeer geraffineerde wijze geschied. De grafzerk met erboven de aparte steen met de familiewapens, was afkomstig uit de oude kerk van St. Pieter en is destijds tegen de muur van het kerkhof aldaar geplaatst. De blazoensteen werd met 2 lange ijzeren pinnen vastgehouden. Deze stenen bevonden zich in de nabijheid van de oude grafzerk van Nicolaus Rutten-Klöckers (moet zijn Nicolaus Rutten-Lousberchs), welke tegen de muur van de pastorie van St. Pieter nog altijd aanwezig is. Vanaf de muur van het kerkhof groeide klimop, die van tijd tot tijd werd verwijderd. De ondergetekende is in bezit van 2 foto’s van de grafsteen Klöckers-Jentis, die wij hopen te kunnen publiceren.

 

 

 

 

 

Op een gegeven dag, dat ik weer op het kerkhof te St. Pieter moest zijn, zag ik dat de klimop de bovenste steen helemaal aan het zicht had onttrokken. Tot mijn verbijstering (sic) zag ik na verwijdering van de begroeiing, alleen maar de bakstenen muur en rechts nog een lange ijzeren pin, die men niet had kunnen loskrijgen. De dubbele steen met de blazoenen was verdwenen. Ik heb toen met de pastoor gesproken, die er zowaar helemaal niet van onder de indruk was en heel laconiek antwoordde “dit is dan gebeurd tijdens het vorige pastoraat”.

Er niet op gerust zijnde, dat het kerkbestuur dit misschien niet ter ore zou worden gebracht, heb ik vervolgens aangifte gedaan aan Dhr. Miessen van het kerkbestuur van St. Pieter en wonende aan de Lage Kanaaldijk, aldaar.

 

Tot zover deze vastlegging door Albert Rutten.

 

NB: deze aangifte is juridisch gezien gedaan door de verkeerde persoon. Alle grafstenen op het kerkhof van St. Pieter zijn het eigendom van het kerkbestuur! De aangifte van "verdwijning" zou dus gedaan moeten zijn door iemand van het toenmalige kerkbestuur.

 

Over Petrus Klöckers wordt in hetzelfde nummer (45 van juni 1986) vermeld: als schout bewoonde hij het landgoed St.Pieters Wijngaardsberg langs de Maas, waarvan het herenhuis nog is bewaard; de erbij behorende hoeve c.a. zijn destijds afgebroken. Zie: vak B Henket-Roymans.

 

 

In het boek Maastrichts Zilver staat een werkstuk, een schuttersplaat van de hand van Petrus Klockers jr. afgebeeld. Op de schuttersplaat staat de inscriptie: WILLEM GORRE KONING DER VRIJHEERLIJKHEIJD SINT PIETER 1775. Ook staat er een afbeelding van een werkstuk, een mosterdvat van de hand van zijn broer Joannes jr. afgebeeld. Literatuur: I.S. Szénássy: Maastrichts zilver. Tentoonstellingscatalogus Bonnefantenmuseum - Maastricht 1978.

Schuttersplaat
Petrus Klockers (jr.)
Merken: meesterteken: klokje 12,3 x 9,1
Inscriptie: 'WILLEM GORRE KONING DER VRIJHEERLIJKHEIJD SINT PIETER 1775'
Afkomstig van de schutterij Sint Pieter van Maastricht.
Collectie: Gemeente Maastricht.
Bruikleen Bonnefantenmuseum.
Inv. nr 830 M

De in slechte staat verkerende gevelsteen van het pand St. Christoffel, momenteel Koestraat nr.23 te Maastricht.

 

Koestraat 23 te Maastricht. Bron: Google Earth.

 

Vak A 10.

Maria Elisabeth Hubertina VOSSEN

 

De ouders van Maria Elisabeth Hubertina VOSSEN waren Jan Hubert VOSSEN en Anna Maria Elisabeth Hubertina THIJSSEN. Zie: vak B Vossen.


Elisabeth werd geboren in 1914. Zij overleed overleed 29 juni 1915, 10 maanden oud te St. Pieter en werd begraven te St. Pieter.
 

Het verdwenen kruisje op dit graf. Foto omtrent 1970.

 

Vak A 12 geruimd 2017.

Henry van der Tier

Henry VAN DER TIER overleed 16 mei 1946 en werd te St. Pieter begraven.

De ouders van Henry VAN DER TIER waren:
Piet VAN DER TIER geboren op 10 mei 1912. Hij overleed 26 maart 1995, 82 jaar oud. Piet werd bijgezet te Maastricht op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg.
Mia WILLEMS werd geboren op 3 januari 1916. Zij overleed 22 september 1988, 72 jaar oud en werd 27 september 1988 te Maastricht op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg begraven.

Limburgs Dagblad van 27 september 1988.

Vak A 13 geruimd 2016.

Serveke Brouns

- Een kruis, engeltje, een kindergraf -

Serveke Brouns / * 16.9.1945 / 23.5.1946

De ouders van Servé BROUNS waren Johannes Brouns en Beloona Peternella Geijen. Zie: vak D Brouns.  

Servéke werd geboren op 16 september 1945 te Maastricht, St. Pietersluisweg 56. Servéke overleed 23 mei 1946 aan de wiegendood en werd begraven te St. Pieter. 

Vak A 31 geruimd na 25 januari 1999.

Joannes Hubertus  Jongen - Petronella Gertrudis Claessens

- Een Christushoofd -

Bid voor de ziel / van zaliger / Joannes Hubertus / Jongen / geb. te St. Pieter / 20 febr. 1856 / aldaar overl. / 13 nov. 1929 / echtgenoot van / Petronella / Gertrudis /Claessens / geb. te / Oud-Vroenhoven / 13 febr. 1859

Overl. te St. Pieter / 27 juli 1950

De ouders van Joannes Hubertus JONGEN waren:
Servatius Hubertus JONGEN geboren en gedoopt op 4 mei 1820 te St. Pieter. De doopgetuigen waren Paulus JONGEN en Maria Ida HENKET. Hij huwde Maria Agnes Hubertina GORREN 22 juni 1849 te St. Pieter. Servaas overleed 16 januari 1880, 59 jaar oud te St. Pieter.
Maria Agnes Hubertina GORREN werd geboren op 26 mei 1820 te St. Pieter. Zij overleed 1 maart 1873, 52 jaar oud te St. Pieter.
 

Foto: collectie Dhr. John Claessens.

 

 


Joannes, bijgenaamd "de Jezer" werd geboren op 20 februari 1856 te St. Pieter. Hij huwde Petronella Gertrudis CLAESSENS (CLAASSENS),
dochter van Gerardus Hubertus CLAESSENS en Helena MARES, 8 februari 1883 te Oud-Vroenhoven.
 

Kinderen allen geboren te St. Pieter:


i. Helena Hubertina JONGEN geboren op 5 januari 1884. Lena huwde Augustus Petrus Joseph Marie FRISSEN 29 november 1912 te St. Pieter en overleed 3 februari 1970, 86 jaar oud te Maastricht (St. Pieter). Zij werd te St. Pieter begraven.
Zie:
geruimd V 12.
 

ii. Servatius Gerardus Hubertus JONGEN geboren op 11 januari 1885. Hij huwde Anna Maria Philomena GORREN 6 januari 1911 te St. Pieter. Servatius overleed 13 mei 1947, 62 jaar oud te St. Pieter en werd te St. Pieter begraven. Zie: vak H Jongen.
 

iii. Henricus Hubertus JONGEN geboren op 30 augustus 1886. Henri overleed 8 juli 1887, 10 maanden oud te St. Pieter.
 

iv. Hermanus Josephus Henricus JONGEN geboren op 3 november 1887 te St. Pieter. Hij huwde Anna Margaretha RODOLF 7 juni 1918 te St. Pieter. Jos overleed 10 januari 1951, 63 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Zie: vak F Jongen.
 

v. Maria Anna Hubertina JONGEN geboren op 21 maart 1890. Zij huwde Ludovicus Josef Laurentius KRUIJTHOF 13 februari 1917 te St. Pieter. Maria overleed 1 april 1973, 83 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Zie: vak P Kruijthof.
 

vi. Jacobus Hubertus Ludovicus JONGEN geboren op 19 december 1891. Louis huwde Maria Anna Hubertina VEUGEN, dochter van Waltherus Hubertus VEUGEN en Maria Catharina Hubertina THUYS, 18 april 1922 te Maastricht. Hij overleed 8 januari 1962, 70 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. Hij was seinhuiswachter van beroep. Bekend adres: Papenweg 50 te Maastricht. Anna werd geboren op 18 december 1894 te Maastricht. Zij overleed 7 april 1961, 66 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Zij was lid van de St. Anna-congregatie. Het graf in vak R 5 werd geruimd voor 25 juli 1994.
 

 

vii. Maria Agnes Petronella JONGEN geboren op 26 december 1893. Zij huwde Gerardus Johannes KRUIJTHOF 16 januari 1915 te St. Pieter. Agnes overleed 5 februari 1923, 29 jaar oud Java Ned. Oost Indieën te Tjimahi.

 

Bidprentje Agnes Jongen. Photo Sohl, Maastricht. Collectie Breur Henket.


 

 

viii. Henricus Hubertus JONGEN geboren op 27 augustus 1897. Harie huwde Anna Maria Josephina ROSIER 14 januari 1921 te Maastricht. Hij overleed 20 december 1950, 53 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd te St. Pieter begraven. Zie: vak F Rosier.
 

ix. Maria Hubertina Isabella JONGEN geboren op 12 september 1899. Isabella overleed 21 augustus 1955, 55 jar oud en werd begraven te St. Pieter in vak L 26, geruimd na 26 januari 2001.

Joannes overleed 13 november 1929, 73 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd te St. Pieter begraven. Hij was landbouwer te St. Pieter in 1882 en 1911. Bekend adres: Lage Kanaaldijk 78 te Maastricht (St. Pieter). Petronella werd geboren op 13 februari 1859 te Oud-Vroenhoven. Petronella "meer Nel" woonde aan de Lage Kanaaldijk, hoek Houwsteeg ("Slow"). Zij overleed 27 juli 1950, 91 jaar oud en werd te St. Pieter bijgezet in het graf van haar echtgenoot.

 

 

Lage Kanaaldijk 78 - hoek Houwsteeg vroeger en nu.

 

 

 

Vak A 41 geruimd na 7 mei 1988.

Leonardus Hubertus Beusen


De ouders van Leonardus Hubertus BEUSEN waren:
Johannes BEUSEN geboren op 10 januari 1900 te Meerssen. Hij huwde Joanna Maria VYVEY 28 februari 1930 te Maastricht. Johannes overleed 6 juli 1993, 93 jaar oud te Maastricht en werd 10 juli 1993 te St. Pieter begraven.
Joanna Maria VYVEY geboren op 3 oktober 1907 te Oostende. Zij overleed 3 januari 1996, 88 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 6 januari 1996 te St. Pieter. Adres 1945: Papenweg 95 te Maastricht (St. Pieter).
Zie: vak H Beusen.

Leonardus werd geboren omtrent 1936 te Maastricht. Hij overleed 11 september 1945, 9 jaar en 6 maanden oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.
 

Foto van 7 mei 1988.

 

Vak A 44/45 geruimd tussen 1970 en 1980.

Jean Hubert Clément Louis LENDERS - Louise Josephine Henriette BOUMAN

De ouders van Jean Hubert Clément Louis LENDERS waren:
Joannes Hubertus LENDERS geboren op 14 januari 1834 te Maastricht. Hij huwde Maria Elisabeth JENNEKENS 25 juni 1861 te Maastricht. Hij overleed 14 oktober 1885, 51 jaar oud te Maastricht.
Maria Elisabeth JENNEKENS geboren omtrent 1840 te Maastricht. Zij overleed 12 februari 1917, 77 jaar oud te Maastricht.

Jean werd geboren op 19 juli 1867 te Maastricht. Hij huwde Louise Josephine Henriette BOUMAN, geboren te Maastricht op 20 december 1872, dochter van Arie BOUMAN en Louisa Maria TOEBOSCH, 24 mei 1898 te Maastricht.

 

27 september 1953.

 

Rechts naast het graf Lenders voorheen een steen met miskelk. Kapelaan of pastoor Jöris. Geruimd na 27 september 1953.


Kinderen:
i. Hubert Louis Joseph Paul LENDERS geboren in 1899. Hubert overleed 31 augustus 1900, 1 jaar oud te Maastricht.
ii. Alice Joséphine Marie LENDERS geboren 10 december 1900 te Maastricht.
iii. Maria Jeane Henriette LENDERS geboren op 24 december 1901 te Maastricht.

 

Vak A 52 geruimd na 15 april 1998.

Wilhelmus Petrus Hendrikus FRANSSEN
 

De ouders van Wilhelmus Petrus Hendrikus FRANSSEN waren:
Johannes Wilhelmus FRANSSEN geboren op 4 september 1898 te Maastricht. Hij overleed 24 december 1977, 79 jaar oud en werd 29 december 1977 bijgezet te St. Pieter.
Cornelia Maria Philomène VANGANGELT werd geboren op 20 december 1900 te St. Pieter. Zij overleed 25 augustus 1968, 67 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.
Zie: vak V Franssen.
 


Willy werd geboren op 3 oktober 1934 te Maastricht (St. Pieter). Willy overleed 27 april 1940, 5 jaar oud in het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.
 

Vak A 70 geruimd na 24 december 1998.

 

Wilhelmina Johanna Catharina Adriana VERHOEVEN

 

De ouders van Wilhelmina Johanna Catharina Adriana VERHOEVEN waren:
Martinus Jacobus Wilhelmus Adrianus VERHOEVEN geboren omtrent 1900. Hij overleed 29 januari 1954, 54 jaar oud te Wassenaar.
Elisabeth Anna Maria Josepha HOSEMANS.


Ineke werd geboren in 1930. Ineke overleed 24 december 1938, 8 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.
 

Vak A 71 geruimd 2 november 2012.

Maria Hubertina Cornelia MESTROM - Joannes Hubertus THEELEN / Joseph Hubert Marie Aimé THEELEN

- Een kruis -

Cornelia Theelen / Mestrom / * 27 - 10 - 1857 / † 24 - 2 - 1942 / Jan Theelen / * 29 - 6 - 1892 / † 1 - 11 - 1909 / Jan Theelen / * 4 - 10 - 1855 / † 30 - 12 - 1926


De ouders van Joannes Hubertus THEELEN waren Joseph THEELEN en Beatrix PITERS. Joseph werd geboren 10 oktober 1821 te Eijsden. Joseph huwde Beatrix PITERS 12 april 1850 te Eijsden. Joseph overleed 7 april 1892, 70 jar oud te Eijsden. Beatrix PITERS werd geboren 18 april 1826 te Eijsden. Beatrix overleed 22 november 1905, 79 jaar oud te Eijsden.

Joannes werd geboren 4 oktober 1855 te Eijsden. Hij huwde Maria Hubertina Cornelia MESTROM,
dochter van Johannes Henricus MESTROM en Aimée Felicite Josephine ROULEAU, 14 september 1888 te Eijsden. Joannes overleed 30 december 1926, 71 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Hij woonde in de Dorpstraat te Eijsden en was o.a. postbode. In 1909 is hij postbeambte en woont aan de Kanaaldijk. Cornelia werd geboren op 27 oktober 1857 te Roermond. Cornelia overleed 24 februari 1942, 84 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.
 

Kinderen geboren te Maastricht:

i. Joseph Hubert Marie Aimé THEELEN geboren op 25 mei 1890. Joseph huwde Maria Antoinetta NYPELS 7 februari 1920 te Maastricht.
ii. Jean Joseph Marie Hubert THEELEN geboren op 29 juni 1892. Jan overleed 1 november 1909, ruim 17 jaar oud des namiddags ten half acht ure Kanaaldijk te St. Pieter en werd 4 november 1909 te St. Pieter begraven.
iii. Hubertus Toussaint Anne Joseph THEELEN geboren op 1 november 1894. Hubert overleed 3 mei 1988, 93 jaar oud om 19.30 uur te Maastricht en werd begraven op 7 mei 1988 te St. Pieter.
Zie: Theelen.
iv. Pierre Elberdin Marie Hubert THEELEN geboren op 21 januari 1898. Pierre huwde Anette Catharina RITZ 28 februari 1919 te St. Pieter.
v. Cornélie Maria Anna Théodorina THEELEN geboren op 10 april 1900. Corry (Cornélie) overleed 1 april 1990, 89 jaar oud en werd te St. Pieter begraven.
Zie: vak J André.

 

Vak A 40 geruimd 6 november 2012.

Josephina Huizinga - Hubertus Tossaint Anne Joseph Theelen

- Een kruis -

In Memoriam / Josephina Huizinga / geb. 8-12-1889 / overl. 18-2-1970 /echtgenote van / Hubert Theelen / geb. 1-11-1894 / overl. 3-5-1988

 
De ouders van Hubertus Josephus THEELEN waren Joannes Hubertus THEELEN en Maria Hubertina Cornelia MESTROM. Joannes Hubertus werd geboren op 4 september 1855 te Eijsden. Joannes en Maria Hubertina Cornelia MESTROM huwden 14 september 1888 te Eijsden. Joannes overleed 30 december 1926, 71 jaar oud. Maria Hubertina Cornelia MESTROM werd geboren op 27 oktober 1857 te Roermond. Cornelia overleed 24 februari 1942, 84 jaar oud. Beiden werden begraven te St. Pieter. Zie:
vak_A_71.
 

Hubert werd geboren op 1 november 1894 te Maastricht en overleed 3 mei 1988, 93 jaar oud te Maastricht. Hij werd 7 mei 1988 begraven te St. Pieter zo dicht mogelijk bij het oksaal. "Menier Theelen, Ome Hum, Noonk Hum" was Ridder in de Orde van St. Silvester en begiftigd met de Kerkelijke Onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Hubert was ruim 40 jaar werkzaam in het onderwijs geweest en meer dan 60 jaar dirigent van het koor St. Pieter op de Berg. Fien werd geboren op 8 december 1889. Zij overleed 18 februari 1970, 80 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.

 

Het grafmonument voorheen.

Hubert Theelen. Portret van Dirk Oosterkamp.

 

 

 

 

 

Hubert Theelen. Portret van Dirk Oosterkamp.

 

 

Vak A 74 geruimd na 6 december 1958.

 Marie Josèphe Henriette SELLENSLAGH


De ouders van Marie Josèphe Henriette SELLENSLAGH waren August SELLENSLAGH (geboren omtrent 1897) en Josephina Maria WIJCKMANS. August was schipper en woonachtig te Grobbendonk (België).

Marie-Josèphe werd geboren in maart 1931 te Antwerpen (B). Zij overleed 6 december 1938, elf uren in de voormiddag, 7 jaren en negen maanden oud te Maastricht (St. Pieter, ter hoogte van ongeveer het Douanekantoor).
 

Uit de Limburger Koerier van woensdag 7 december 1938:

 

 

 

 

 

 

 

 

Overlijdensaangifte van zeven december 1838 te Maastricht.

Vak A 75 geruimd omtrent 1950.

Maria Antonia Johanna Rosalie FAULHABER

De ouders van Maria Antonia Johanna Rosalie FAULHABER waren:
Josephus Franciscus Leopoldus FAULHABER geboren op 24 oktober 1864 te Maastricht. Hij huwde Anna Maria Louisa Barbara DELCOURT 10 mei 1898 te Maastricht. Josephus overleed 5 december 1918, 54 jaar oud te St. Pieter.
Anna Maria Louisa Barbara DELCOURT werd geboren geboren op 3 februari 1864 te Maastricht.

 

Kinderen:
i. Joseph Clément Gérard FAULHABER geboren op 10 maart 1899 te Maastricht. Hij overleed 29 augustus 1916, 17 jaar oud te St. Pieter.
ii. Edouard Marie Gérard FAULHABER geboren op 23 oktober 1900 te Maastricht.
iii. Maria Antonia Johanna Rosalie FAULHABER geboren op 2 januari 1906. Rosalie overleed 18 mei 1911, 5 jaar oud te St. Pieter en werd te St. Pieter.
begraven.
iv. Pierre M.A. FAULHABER.
 

Vak A 76 geruimd 2005.

 

Mathieu Vrijens - Charlotte Corvers

- Een kruis-

In Memoriam / Mathieu Vrijens / * 13-1-1907  17-9-1966 / echtg van / Charlotte /Corvers

 

Vak A 81 geruimd 20 juli 2015.

Wilhelmina Hendrika Maria Hubertina PoolenDetail.

† / Hier rust / Mientje Poolen / * 15-7-1915 / † 27-6-1974

De ouders van Wilhelmina Hendrika Maria Hubertina POOLEN waren Henricus Josephus POOLEN en Maria Hubertina VERVERGAARD. Zie: Poolen-Ververgaard.

Mientje werd geboren op 15 juli 1915 en overleed 27 juni 1974, 58 jaar oud. Zij werd te St. Pieter begraven.
 

 

Vak A 83 geruimd na 18 januari 1961.

Gerardus Franciscus Maria Albertus Eduard RUTTEN

 

De ouders van Gerardus Franciscus Maria Albertus Eduard RUTTEN waren:
Franciscus Antonius RUTTEN geboren op 21 april 1894 te Tilburg. Hij huwde Anna Catharina Elisa Antonia SIMONS 23 november 1921 te Rotterdam. Hij huwde (2) Sophia Jozefina Antonia SIMONS 26 januari 1934 te Maastricht. Franciscus overleed 25 oktober 1978, 84 jaar oud in het Bejaardenhuis De Molenhof te Maastricht en werd begraven te Maastricht.
Sophia Jozefina Antonia SIMONS werd geboren op 4 maart 1902 te Maasbree. Sophia overleed 17 december 1981, 79 jaar oud te Maastricht en werd begraven te Maastricht.


Gerard werd geboren op 29 december 1934 te Maastricht. Hij overleed 18 januari 1941, 6 jaar oud te St. Pieter en werd 22 januari 1941 te St. Pieter begraven.

 

 
 

Vak Z en D of G:

Dhr. E.C.A.H. Rutten uit Eindhoven stuurde ons twee bidprentjes van de verdwenen graven van zijn oudste broer en grootmoeder:

Gerardus Franciscus Maria Albertus Eduard RUTTEN

De ouders van Gerardus Franciscus Maria Albertus Eduard RUTTEN waren:
Franciscus Antonius RUTTEN geboren op 21 april 1894 te Tilburg. Hij huwde (1) Anna Catharina Elisa Antonia SIMONS, dochter van Gerard Hubertus SIMONS en Maria Hendrika Gertruda SCHOENMAKERS, 23 november 1921 te Rotterdam en (2) Sophia Jozefina Antonia SIMONS, dochter van Gerard Hubertus SIMONS en Maria Hendrika Gertruda SCHOENMAKERS
, dus een zus van zijn overleden echtgenote † 25 februari 1933 te Maastricht, 26 januari 1934 te Maastricht. Franciscus overleed 25 oktober 1978 te Maastricht (Bejaardentehuis De Molenhof).
Sophia Jozefina Antonia SIMONS werd geboren op 4 maart 1902 te Maasbree. Zij overleed 17 december 1981, 79 jaar oud te Maastricht. De overleden te Maastricht werden begraven op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg te Maastricht.

 

Maria Hendrika Gertruda SCHOENMAKERS

Zij werd geboren op 19 augustus 1871 te Maasbree en huwde Gerard Hubertus SIMONS. Zij overleed 10 januari 1947 en werd te St. Pieter begraven vermoedelijk in vak D of G. Gerard werd geboren op 31 januari 1868 te Echt en overleed onverwacht door een verkeersongeval 6 juli 1931, 63 jaar oud te Venlo.

Uitnodiging opening Ontspanningsoord "Fort Sint Pieter" verstuurd naar de "Vereeniging Kunst en Vermaak". Bron: familiearchieven RHCL Maastricht.
 
De Limburger Koerier van 27 augustus 1944.
Ansichtkaart Ontspanningsoord Fort St. Pietersberg. Situatie 2007.

Foto F. Lahaye uit D.C. van Schaïk: De onderaardsche gangen in den St. Pietersberg. Geïllustreerde beschrijving van het gangenstelsel Zonneberg - Maastricht 1942.

 

 

Vak B 5 geruimd 8 april 2017.

Wilhelmus Gerardus Habets - Lucia Meijers

 -Een kruis met grondplaat -

Lucie Meyers * 26-2-1919  † 5-5-1976 / ∞ / Giel Habets * 16-1-1916  † 19-12-1998

De ouders van Lucie MEIJERS waren:
Joannes MEIJERS geboren op 1 november 1891 te St. Pieter. Jan huwde Anna Elisabeth DEVREEDE 23 juli 1915 te St. Pieter. Jan overleed 17 december 1969, 78 jaar oud te Maastricht.
Anna Elisabeth DE VREEDE werd geboren op 19 augustus 1895 te Maastricht. Lieske overleed 24 september 1977, 82 jaar oud te Maastricht. Beide echtgenoten werden te St. Pieter begraven.

 

Lucie werd geboren op 26 februari 1919 te Maastricht. Zij overleed 5 mei 1976, 57 jaar oud en werd 8 mei 1976 te St. Pieter begraven. Zij was lid van de Derde Orde van St. Franciscus; lid van de damesvereniging en het Kerkelijk Zangkoor St. Theresia. Zij huwde Wilhelmus Gerardus HABETS 26 februari 1939. Giel werd geboren op 16 januari 1916 te St. Pieter. Hij overleed 19 december 1998, 82 jaar oud te Maastricht en werd 23 december 1998 bijgezet in het graf van zijn echtgenote op het kerkhof te St. Pieter. Hij was drager van het Erekruis Pro Ecclesia et Pontifice; drager van de Orde van de H. Gregorius de Grote en Lid van de Derde Orde. Giel zong ruim 60 jaar in de Zuid Nederlandse Opera en verschillende kerkkoren o.a. bijna 50 jaar bij het Kerkelijk Zangkoor St. Theresia te Maastricht. Ans DE GUCHTENEIRE (†) werd later de levensgezellin van Giel.

Vak B 30 en 31 geruimd na 17 december 1997.

 

Theodorus Johannes DE BRUIN - Adriana Louisa WIJNVOORD (WIJNVOORT) / Rudolf Engelbert DE BRUIN - Louise Felicia Josephina PROTIN

 

De ouders van Theodorus Johannes DE BRUIN waren Rudolph DE BRUIN en Johanna TEEUWEN.

Theodorus werd geboren op 28 maart 1858 te Rotterdam. Hij overleed 4 maart 1929, 70 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Hij was (brood)bakker in 1907 en 1909 en huwde Adriana Louisa WIJNVOORD (WIJNVOORT), dochter van Pieter WIJNVOORD en Anna Maria Josepha Hubertina BECKERS, 19 oktober 1881 te 's-Gravenhage. Adriana werd geboren op 19 september 1852 te 's-Gravenhage. Zij overleed 26 april 1941, 88 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter.
 

Kinderen:

i. Johanna Maria Louisa DE BRUIN geboren op 2 september 1882 te 's-Gravendeel.


ii. Maria Anna Francisca DE BRUIN geboren op 16 mei 1885 te 's-Gravenhage. Zij huwde Antonius Victor HELLWIG 7 augustus 1907, 8 augustus 1907 kerkelijk huwelijk, te St. Pieter. Hij was herbergier in 1907; zij was naaister in 1907. Maria overleed 10 november 1970, 85 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.
Zie:
Vak Q Hellwig.
 

iii. Rudolf Engelbert DE BRUIN geboren op 2 juli 1891 te Maastricht. Hij huwde Louise Felicia Josephina PROTIN 28 april 1916 te St. Pieter. Rudolf overleed 16 september 1957, 66 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven te St. Pieter. Bureaubeambte in 1919 wonende Observantenweg te St. Pieter. Louise werd geboren omtrent 1891 te Visé. Zij overleed 25 maart 1968, 77 jaar oud te Maastricht (St. Pieter). Zij werd 28 maart 1968 te St. Pieter bijgezet. Bij overlijden Mergelweg 425 te Maastricht (St. Pieter). Hun kindje Nn DE BRUIN werd levenloos geboren op 8 februari 1919 te St. Pieter en werd begraven op 10 februari 1919 te St. Pieter.

 

iv. Theodorus Johannes Victor DE BRUIN geboren op 15 oktober 1898 te Maastricht. Hij overleed 19 februari 1918, ruim 19 jaar oud te St. Pieter.

 


 

v. Theodora Louisa (Ludovica) DE BRUIN geboren op 28 juni 1888 te 's-Gravenhage en gedoopt op 26 juni 1888 te 's-Gravenhage, O.L.Vrouw. Zij huwde Antoine Marie Ernest Jérôme GOFFIN (Antonius Maria Ernestus Hieronymus) 9 juli 1909 te St. Pieter. 13 juli 1909 werd het kerkelijk huwelijk te St. Pieter ingezegend; Hubertus SIJEN, Victor HELLWIG en Carolus COUNET waren de getuigen.Jérôme werd geboren op 29 januari 1879 te Maastricht. Hij overleed 24 maart 1958, 79 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven te St. Pieter. Hij was expediteur in 1909. Adres bij overlijden: Lage Kanaaldijk 126 te Maastricht. Het graf werd geruimd voor 29 maart 1988 en was in eigendom van 1958 tot 1998.

 

De handtekeningen onder de huwelijksaangifte te St. Pieter op 23 juni 1909.

Jérôme Goffin 1902. Collectie Breur Henket.

 

 

De ouders van Antoine Marie Ernest Jérôme GOFFIN waren:
Hubertus Ludovicus (Lodewijk) Ernest GOFFIN geboren op 12 april 1839 te Kanne. Hij huwde Maria Elisabeth Hubertina HAMELEERS 9 november 1871 te Oud-Vroenhoven. Hubertus overleed 13 juli 1900, 61 jaar oud te St. Pieter.
Maria Elisabeth Hubertina HAMELEERS geboren op 3 augustus 1848 te Oud-Vroenhoven. Elisabeth overleed 12 december 1925, 77 jaar en 4 maanden oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 15 december 1925 te St. Pieter begraven. Werd zij begraven bij haar ouders in vak C 52? Zij was herbergierster in 1909. Lid van de Derde Orde van den H. Dominicus.

 

 

Het douanekantoor Petit Lanaye - Sint Pieter. In de deuropening op nummer 126 waarschijnlijk Joke Goffin, dochter van het echtpaar Goffin - De Bruin.

Dezelfde huizen in juli 1931, huisnummer 126 is nog niet herbouwd.

Voor huisnummer 125, de doorlaatpost, een ambtenaar Jan de Kreij.  Zie: vak G Schöne.

De huidige situatie.

 

Heiligdomsvaart Maastricht 12-27 juli 1930. Elisabeth Theodora Ernestiene (Alice) Goffin, de zus van Joke als gravin de Merode te paard. De linker foto is genomen boven aan de Tongersestraat bij het Aldenhofpark:

Op de smalle weg langs het Kanaal ging het wel eens mis: ongeval op 15 juli 1934.

Het bijbehorend krantenbericht uit de Limburger Koerier Maastricht van 16 juli 1934.

 

 

 

Zoon Jean Ernest Ludovicus GOFFIN van het echtpaar Goffin - De Bruin werd geboren op 12 mei 1912 te St. Pieter. Jean overleed 11 november 1949, 37 jaar oud na een voetbalwedstrijd te Maastricht en werd begraven te St. Pieter in vak E 50. Dit graf werd geruimd na 1989 en voor 7 juni 1990. Jean was gehuwd met Catharina MEIJ.

 

 

Op de foto het Purfina (later Fina) depot van Jean Goffin.

 

 

 

vi. Theodorus Johannes DE BRUIN geboren omtrent 1909. Hij overleed 19 februari 1918, 9 jaar oud te St. Pieter en werd te St. Pieter begraven.

 

vii. Joanna Maria DE BRUIN. Joanna overleed 23 januari 1966. Zij werd begraven te St. Pieter. Zij was ongehuwd.

 

Met dank aan Erik Bazen voor de geleverde informatie en foto's.

 

Vak B 43. Het grafteken werd 17 maart 2016 verwijderd.

Petrus Hubertus Haagmans - Sophia Franssen

- Afbeelding Christus -

Hier rust / Pierre Haagmans / * 10-1-1911 † 15-7-1977 / echtg. van / Sophie Franssen / * 29-6-1909 † 29-11-1998

De ouders van Petrus Hubertus HAAGMANS waren:
Johannes HAAGMANS geboren op 17 juli 1880 te Meerssen. Hij huwde Maria Helena KESSEN 18 augustus 1909 te Maastricht. Johannes overleed 24 februari 1962, 81 jaar oud en werd begraven op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg te Maastricht. Hij was in 1909 ovenwerker; aardewerker in 1911; 1931, 1932 en 1935 mijnwerker.
Maria Helena KESSEN geboren op 12 december 1886 te Maastricht. Zij overleed 12 mei 1974, 87 jaar oud en werd begraven op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg te Maastricht. Maria Helena was in 1909 ovenwerkster.

Pierre werd geboren op 10 januari 1911 op de Herbenusstraat 84 te Maastricht. Hij overleed 15 juli 1977, 66 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Pierre was gelegenheidsbruggenwachter (niet in dienst van de Rijkswaterstaat) en bootsman bij de Maastrichtse Cano Club. Sophie werd geboren op 29 juni 1909. Zij overleed 29 november 1998, 89 jaar oud en werd 4 december 1998 te St. Pieter bijgezet. 9 november 1931 Amsterdam als marinier. 24 mei 1932 vertrek naar Soerabaja. Het gezin Haagmans-Franssen woonde vanaf 3 augustus 1936 aan de Gerard van Wermweg 18 te Maastricht, later aan de Schutterijweg. Voorheen woonden zij aan het Brandenburgerplein te Maastricht.

 

 

 

 

Het zgn. huisje van Haagmans aan de Schutterijweg.

 

Sophie Franssen en Pierre Haagmans.

Pierre Haagmans.

Annie Dassen, Sophie Franssen en Pierre Haagmans. De eerste drie foto's zijn afkomstig uit de collectie van Dhr. Peter Haagmans, kleinzoon.

Pierre Haagmans. Aan de rechterzijde van Pierre Haagsma de echtgenote van Joseph Hendrikx, Christina Kürvers, die in 1987 overleed en ook te St. Pieter begraven werd. De andere vrouw ter linkerzijde is Margriet Bergmans. Foto: collectie Dhr. Rob Kamps. Zie ook vak D Hendrikx.

 

 

Vak B 51: geruimd 1 november 2012.

Detail.

Anna Maria C. TILLIJ - Nicolaus Hubertus GROOTHAUSEN

A.M.C. Tilly / * 17.3.1880 / † 18.5.1936 / N.H. Groothausen / * 1.10.1878 / † 29.1.1946

De ouders van Nicolaus Hubertus GROOTHAUSEN waren:
Petrus Gaspar Hubertus GROOTHAUSEN geboren op 6 januari 1852 te St. Pieter. Hij huwde Hubertina Maria ZENTHNER (ZENTHER) 13 februari 1874 te St. Pieter. Petrus overleed 16 juni 1946, 94 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter.
Hubertina Maria ZENTHNER (ZENTHER) werd geboren op 27 augustus 1848 te St. Truiden (België). Hubertina overleed 22 december 1927, 79 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 26 december 1927 te St. Pieter.

 

 

Nicolaus werd geboren 1 oktober 1878 te St. Pieter. Hij huwde Anna Maria C. TILLIJ, dochter van Nicolaus Robertus TILLIJ en Sophia Hubertina JONGEN, 13 mei 1904 te St. Pieter. Nicolaus overleed 29 januari 1946, 67 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Anna werd geboren op 17 maart 1880 te St. Pieter. Zij overleed 18 mei 1936, 56 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.

 

Het echtpaar GROOTHAUSEN - TILLIJ woonde in een klein huisje aan de Jeker bij de molen van Lombok. Hij was vroeger geweermaker bij een wapenfabriek(je) dat bij de molen van Lombok was gevestigd.

Mededeling en foto's van Dhr. P.L.A. RITCHI, kleinzoon van Nicolaus Hubertus GROOTHAUSEN, waarvoor dank.

 

Kinderen:

i. Hubertina Maria GROOTHAUSEN geboren op 26 augustus 1905. Maria overleed 31 oktober 1996, 91 jaar oud en werd begraven te Maastricht.
ii. Agnes Hubertina GROOTHAUSEN geboren in 1910. Zij overleed 25 december 1916, 6 jaar oud te St. Pieter.
iii. Paulus Ludovicus Hubertus GROOTHAUSEN geboren in 1911. Hij overleed 27 december 1916, 5 jaar oud te St. Pieter.
iv. Sophie Josephine GROOTHAUSEN geboren in 1916. Zij overleed 13 december 1918, 2 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 16 december 1918 te St. Pieter.

 

Vak B 57: geruimd in 2014.

J.H. Lazarus - WIESKE POOLEN

- Een kruis -

In pace / Jo. J.H.Lazarus / * 8.5.1911 † 6.10.1969 / ∞ / Wieske Poolen * 26.5.1911 † 15.6.1985

Jo LAZARUS werd geboren op 8 mei 1911. Hij overleed 6 oktober 1969, 58 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Hij huwde Wieske POOLEN.

De ouders van Louisa Maria Anna Hubertina POOLEN waren:
Henricus Josephus POOLEN geboren op 27 december 1868 te Amby. Hij huwde (1) Maria Anna KLAASSENS  (KLAESSENS) 7 september 1893 te Maastricht. Henricus huwde (2) Maria Hubertina VERVERGAARD 9 juni 1897 te Maastricht. Henricus overleed 21 januari 1941, 72 jaar oud te St. Pieter. Henricus werd begraven te St. Pieter.
Maria Hubertina VERVERGAARD werd geboren op 3 augustus 1876 te Tegelen. Zij overleed 15 februari 1956, 79 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter.
Zie:
vak B2 Poolen.Wieske werd geboren op 26 mei 1911. Zij overleed 15 juni 1985, 74 jaar oud en werd 19 juni 1985 bijgezet te St. Pieter.

 

Vak B 58 geruimd op 4 april 2016.

Alexander Hubertus Maria Poolen / Henricus Josephus POOLEN - Maria Hubertina VERVERGAARD

 - Een kruis -

Hier rusten in vrede / A.J. Poolen / * 12.6.1897 † 21.3.1917 / H.J. Poolen / 27.12.1868 † 21.1.1941 / en zijn echtgen. / M.H. Poolen / Ververgaard / * 3.8.1876 † 15.2.1956

De ouders van Henricus Josephus POOLEN waren:
Joannes Petrus POOLEN geboren op 5 augustus 1834 te Amby. Hij huwde Maria Catharina HERMANS, geboren te Amby op 23 maart 1833, 4 oktober 1862 te Amby. Joannes overleed 28 juni 1896, 61 jaar oud te Maastricht. Maria overleed 6 februari 1892, 58 jaar oud te Maastricht.


Henricus werd geboren op 27 december 1868 te Amby. Hij huwde (1) Maria Anna KLAASSENS,
dochter van Lambertus KLAASSENS en Anna Catharina Hubertina BERTUS, 7 september 1893 te Maastricht. Na het overlijden van zijn eerste vrouw op 13 mei 1894 te Maastricht huwde hij Maria Hubertina VERVERGAARD, dochter van Theodoor VERVERGAARD en Maria HOUZER, 9 juni 1897 te Maastricht. Henricus was brievenbesteller en kantoorkecht van beroep. Hij vestigde zich op 9 mei 1901 te St. Pieter. Woonadres: Glacisweg te Maastricht (St. Pieter).
 

Kinderen:

i. Alexander Hubertus Maria POOLEN geboren op 12 juni 1897 te Maastricht. Alex overleed 21 maart 1917, 19 jaar oud te St. Pieter en werd aldaar begraven.
ii. Theodorus Alexander Hubertus POOLEN geboren op 27 oktober 1899 te Maastricht. Theodorus overleed 27 juni 1987, 87 jaar oud te Brunssum en werd aldaar begraven op 1 juli 1987. Hij was gehuwd met Elisabeth Johanna Josephina BRANS.
iii. Wilhelmina Anna Maria Hubertina POOLEN geboren omtrent 1899. Wilhelmina overleed 19 september 1914, 5 jaar oud te St. Pieter. Wellicht een tweelingzus van iii.
iv. Cornelia Maria Hubertina POOLEN geboren op 16 februari 1902. Corrie overleed 4 november 1985 te Maastricht en werd op 7 november 1985 te St. Pieter begraven.
v. Maria Catharina Josephina POOLEN geboren op 29 maart 1904 te St. Pieter. Zij overleed 2 februari 1918, 13 jaar oud te St. Pieter.
vi. Josine Nicolassine Maria POOLEN geboren op 7 december te St. Pieter. Josine overleed in 1989 en werd begraven te St. Pieter.
Zie:
Josine Poolen.
vii. Louisa Maria Anna Hubertina POOLEN geboren op 26 mei 1911. Wieske overleed 15 juni 1985 en werd begraven op 19 juni 1985 te St. Pieter.
Zie:
geruimd.
viii. Sophia Maria Hubertina POOLEN geboren op 13 augustus 1913 te St. Pieter. Fieke overleed 26 oktober 2001, 88 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 31 oktober 2001 te St. Pieter.
Zie: Fieke Poolen.
ix. Wilhelmina Hendrika Maria Hubertina POOLEN geboren op 15 juli 1915. Mientje overleed 27 juni 1974 en werd begraven te St. Pieter.
Zie: Mientje Poolen.
x. Anna Maria POOLEN geboren in 1917.
xi. Johannes Josephus Hubertus POOLEN geboren op 24 september 1919 te St. Pieter. Jan overleed 26 februari 2003, 83 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 1 maart 2003 te St. Pieter.
Zie: Poolen-Caberg.

Henricus Josephus overleed 21 januari 1941, 72 jaar oud te St. Pieter en werd aldaar begraven in het graf van zijn zoon Alexander. Maria Hubertina werd geboren op 3 augustus 1876 te Tegelen. Zij overleed 15 februari 1956, 79 jaar oud te Maastricht en werd 18 februari 1956 bijgezet in het graf van haar zoon en echtgenoot.

 

Vak B-60b geruimd op 9 september 2015.

Alexander Leonardus Simaijs - Elisa Catharina van Iterson

- Een kruis -

Elisa van Iterson / * 1903    † 1978 / echtg. van / Leo Simaijs / * 1908    †  1982

De ouders van Alexander Leonardus SIMAIJS waren:
Pieter Leonardus SIMAIJS, geboren op 14 maart 1874 te Maastricht. Leo huwde Maria Catharina Hubertina LAMBERTI 3 mei 1905 te Maastricht. Leo overleed 2 december 1958, 84 jaar oud te Maastricht. Hij was tailleur van beroep, Luikerweg 9 te Maastricht.
Maria Catharina Hubertina LAMBERTI werd geboren op 5 oktober 1875 te Maastricht. Catharina overleed 27 december 1964, 89 jaar oud te Maastricht.

 

Leo werd geboren op 7 juni 1908 te St. Pieter. Leo huwde Elisa Catharina VAN ITERSON, dochter van Thomas Hubertus Wilhelmus VAN ITERSON en Maria Hubertina Josephina PENDERS, 6 november 1931 te Maastricht.

 

 


 

Kinderen:
i. Jozef Petrus Leonardus SIMAIJS, geboren op 12 september 1933 te Heerlen.
ii. Josephina Wilhelmina Hubertina SIMAIJS, geboren 2 maart 1937 te Maastricht. Tity huwde A. J. KRAAN 31 mei 1958 (kerkelijk huwelijk) te St. Pieter beneden.
iii. Petrus Leonardus Theodorus SIMAIJS, geboren 28 juli 1939 te Maastricht.

Elisa werd geboren op 3 december 1903 te Heer. Elisa overleed 4 augustus 1978, 74 jaar oud te Maastricht. Leo werd geboren op 7 juni 1908 te St. Pieter en overleed 16 juni 1982. Beiden werden begraven te St. Pieter.
Zie: vak Q.

 

 

Het echtpaar Simaijs-Lamberti omtrent 1945 (40 jaar gehuwd). Foto: collectie Dhr. P. Simaijs (nr.13 op de foto).

 

Het gezin woonde o.a. op de Luikerweg 9 (pand inmiddels afgebroken) en de Mergelweg te Maastricht. Begonnen als mergelwerker werkte Leo bij de brandweer van de Gemeente Maastricht en is als brandweerman gepensioneerd. Bij zijn 25-jarig jubileum als brandwacht krijgt hij door burgemeester Van Kessenich van Maastricht een onderscheiding opgespeld (foto: collectie Tity Kraan-Simaijs en Ton Kraan):

 

 

 

1=Elisa Simaijs-Van Iterson (x met 2)

2=Alexander Simaijs (x met 1)

3=Leonardus Lamberti (broer van 11)

4=Pol Stevens (x met 9)

5=Maria Simaijs-Hermans (x met 6)

6=Pie Simaijs (x met 5 en broer van 2)

7=Jouke Simaijs (zoon van 1 en 2)

8=Leo Simaijs (x met 11 en vader van 2)

9=Maria (Mai) Stevens-Simaijs (x met 4 en zus van 2)

10=Tity Simaijs (dochter van 1 en 2)

11=Catharina Simaijs-Lamberti (x met 8 en moeder van 2)

12=Eddie Simaijs (zoon van 5 en 6)

13=Pieke Simaijs (zoon van 1 en 2)

14=Leon Simaijs (zoon van 5 en 6)

 

 

De meisjesschool Regina Pacis omtrent 1948 te St. Pieter (Bergweg).

 

1=? 2=? 3=? 4=Marina Nn 5=Nn Groothuysen † 6=Ellie NN 7=Ria Konings 8=Marina Hogenboom 9=de toen 11-jarige Tity Simaijs 10=Truus Parren (slagerij Papenweg) 11=? 12=? 13=pastoor Joseph Steegmans (zie: Steegmans) 14=kapelaan Kamps 15=mejuffrouw De Vries.

 

Herkent U iemand of heeft U een aanvulling bij een naam, mail dat dan s.v.p. aan Breur Henket via Contactgegevens kerkhof St. Pieter.

Foto's: collectie Tity Kraan-Simaijs en Ton Kraan.

 

Vak B 61: geruimd 2 november 2012.

Anna  Schefman - Jozef  Bertram

- Een Sterre der Zee -

In memoriam / Anna  Schefman / * 1895    † 1978 / ∞ / Jozef  Bertram / * 1893    † 1978

Jozef werd geboren op 23 juli 1893 te Wijlre en overleed 3 november 1978, 85 jaar oud te Maastricht. Anna werd geboren in 1895. Zij overleed in 1978 en werd begraven te St. Pieter.

Vak B 62: geruimd 6 november 2012.

Jacobus Joannes Daenen

- Een kruis -

Jacques Daenen / * 10-10-1910 / † 5-4-1978

De ouders van Jacobus Joannes DAENEN waren:
Jacobus Hubertus Everardus DAENEN geboren op 3 november 1874 te St. Pieter. Jacobus huwde Gertrudis GHIJBELS (GHYBELS) 9 oktober 1896 te St. Pieter. Hij overleed 13 maart 1957, 82 jaar oud Maastricht (St. Pieter) en werd te St. Pieter begraven.
Gertrudis GHIJBELS (GHYBELS) werd geboren op 18 juni 1876 te Maastricht. Zij overleed 7 maart 1960, 83 jaar oud te Maastricht.

Jacques werd geboren op 10 oktober 1910 te St. Pieter. Hij overleed 5 april 1978, 67 jaar oud te Maastricht en werd 8 april 1978 te St. Pieter begraven.

 

 

 

 

 

 


 

Vak B 56 geruimd na 1 september 1961.

Quirinis Hubertus BECKERS - Ida Agnes Hubertina GROOTHAUSEN

 

De ouders van Quirinis Hubertus BECKERS waren:
Willem Hubert BECKERS geboren op 19 maart 1819 te Oud-Vroenhoven. Hij huwde Catharina MIESSEN (MIESEN) 15 september 1846 te Maastricht. Hij overleed 28 december 1865, 46 jaar oud te Maastricht.
Catharina MIESSEN werd geboren op 29 december 1817 te Maastricht. Zij overleed 13 februari 1869, 51 jaar oud te Maastricht.

Quirinis werd geboren op 17 juni 1857 te Maastricht. Hij huwde Ida Agnes Hubertina GROOTHAUSEN, dochter van Petrus Gaspard GROOTHAUSEN en Joanna Elisabeth RETERAT (RETRO RETROT), 2 oktober 1885 te St. Pieter.
 

Kinderen allen geboren te St. Pieter:

 

i. Wilhelmus Hubertus BECKERS geboren op 23 augustus 1886. Hij overleed 16 mei 1893, 7 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 18 mei 1893 te St. Pieter.
ii. Catharina Hubertina BECKERS geboren op 30 mei 1888. Zij huwde Petrus Hubertus VANAUBEL 5 september 1919 te St. Pieter.
iii. Johanna Elisabeth Hubertina BECKERS geboren op 8 juli 1889 te St. Pieter.
iv. Anna Elisabeth Hubertina BECKERS geboren op 6 september 1890. Zij huwde Franciscus Wilhelmus SCHOENMAKERS 30 augustus 1912 te St. Pieter.
v. Maria Hubertina BECKERS geboren op 23 april 1893. May overleed 25 april 1987 te Maastricht en werd begraven op 29 april 1987 te St. Pieter.
Zie:
vak B2 Mille-Beckers.
vi. Leonardus Hubertus BECKERS geboren op 14 september 1894. Hij huwde Elisabeth SARNEEL 1 september 1920 te Maastricht.
vii. Petrus Hubertus BECKERS geboren op 15 oktober 1895.
viii. Hubertus BECKERS geboren op 26 mei 1898. Hij overleed 4 september 1898, 3 maanden oud te St. Pieter.
ix. Paulus Hubertus BECKERS geboren op 11 augustus 1899.

x. Wilhelmus Hubertus BECKERS geboren op 15 maart 1901.
xi. Agnes Hubertina BECKERS geboren in 1903. Zij overleed 18 oktober 1927, 24 jaar en 3 maanden oud in het ziekenhuis te Maastricht en werd begraven op 20 oktober 1927 te St. Pieter in vak E 3 (geruimd).

 Quirinis overleed 7 oktober 1916, 59 jaar oud te St. Pieter en werd te St. Pieter begraven. Mergelweg 22 te St. Pieter. Agnes werd geboren op 24 december 1862 te St. Pieter. Zij overleed 23 januari 1949, 86 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter.

 

Vak B 71 geruimd na 1971.

Tossanus Pieter NIJSTEN - Hélène DAENEN

De ouders van Tossanus Pieter NIJSTEN waren:
Petrus Hendricus NIJSTEN geboren op 19 december 1820 te Lanaken. Hij huwde (1) Anna Mechtildis ANTEN 5 april 1842 te Oud-Vroenhoven. Petrus overleed 15 april 1881, 60 jaar oud te Oud-Vroenhoven.
Anna Mechtildis ANTEN geboren op 3 oktober 1815 te Vroenhoven. Zij overleed 26 februari 1881, 65 jaar oud te Oud-Vroenhoven.

Tossanus werd geboren op 27 januari 1843 te Oud-Vroenhoven. Hij huwde Maria Isabella Hubertina VRANKEN, dochter van Mathijs VRANKEN en Isabella BASTIAENS, 21 februari 1878 te Oud-Vroenhoven. Hij werd
Henderick Niesten in de Molen genoemd en was molenaar van beroep.

Isabella werd geboren op 25 januari 1852 te Oud-Vroenhoven. Zij huwde (1) Fredericus Hubertus DAEMEN, zoon van Johannes Hubertus DAEMEN en Catharina THEUNISSEN, 13 november 1871 te Oud-Vroenhoven. Frederick werd geboren op 7 april 1843 te Oud-Vroenhoven. Hij overleed 12 mei 1874, 31 jaar oud te St. Pieter en werd op 15 mei 1874 (uitvaartdienst te St. Pieter) te Wolder begraven. "Uit de molen". Molenaar. Woonde op de molen.
 

Isabella en Frederick kregen een dochter:
i. Maria Catharina Rosa Hubertina DAEMEN geboren op 30 augustus 1872 te St. Pieter.


Kinderen van Isabella en Tossanus allen geboren te St. Pieter:
i. Maria Hubertina Henrina NIJSTEN geboren op 1 augustus 1879. Zij overleed 30 november 1945, 66 jaar oud Abtstraat 2 te Maastricht. Zij was ongehuwd.
ii. Anna Hubertina Joanna NIJSTEN geboren op 27 september 1880. Zij huwde Peter Jozef Hubert HANSSEN (schoenmaker te Maastricht) 16 november 1906 te St. Pieter. Zij woonde voor haar huwelijk te Luik.
iii. Maria Catharina Hubertina NIJSTEN geboren op 11 november 1881 te St. Pieter.
iv. Isabella Maria Hubertina NIJSTEN geboren op 29 mei 1883 te St. Pieter.
v. Elisabeth Maria Philipina NIJSTEN geboren op 26 mei 1884 te St. Pieter.
vi. Maria Hubertina Henrica NIJSTEN geboren op 29 augustus 1885 te St. Pieter. Zij overleed 20 juli 1886, bijna 11 maanden oud "in de molen" woonachtig te St. Pieter en werd 23 juli 1886 te St. Pieter.


Tossanus huwde (2) Hélène DAENEN,
dochter van Richardus DAENEN en Catharina BIESMANS, 18 november 1891 te St. Pieter.
 

Kinderen geboren te St. Pieter:

i. Helena Catharina Hubertina NIJSTEN geboren op 17 februari 1892. Helena huwde Everardus Hubertus BUIJTENDIJK 7 juni 1918 te St. Pieter. Zij overleed 10 december 1965, 73 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 15 december 1965 te Maastricht.
ii. Egidius Henricus Hubertus NIJSTEN geboren op 12 juni 1896. Harrie huwde Anna Maria Catharina RENKENS 22 april 1921 te Maastricht. Harrie overleed 4 september 1966, 70 jaar oud.

Tossanus overleed 18 december 1914, 71 jaar oud te St. Pieter. Hélène werd geboren omtrent 1866 te Sichen. Zij overleed 8 september 1941, 75 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter.
 

Vak B 98 geruimd op 20 november 2012.

Maria Antonia Cornelia Weerts / Maria Hubertina Antoinette Weerts

- Een kruis, Sterre der Zee -

Cor Weerts / * 1897  † 1985  en haar zus / May Weerts / * 1899  † 1987

In memoriam

 

De ouders van Maria Antonia Cornelia WEERTS waren:
Hendricus Hubertus WEERTS geboren op 10 november 1865 te Maastricht. Hendrikus huwde Maria Joanna Hubertina HAMELEERS 24 december 1896 te Oud-Vroenhoven. Maria Joanna Hubertina HAMELEERS werd geboren op 14 januari 1867 te Maastricht.

 

Cornelia werd geboren op 18 november 1897 te Maastricht. Zij overleed 22 december 1985, 88 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.

Haar zus Maria Hubertina Antoinette WEERTS werd geboren op 18 september 1899 te Maastricht. May overleed 8 augustus 1987, 87 jaar oud te Maastricht. Zij werd 12 augustus 1987 te St. Pieter bijgezet.
 

 

Vak B 121 geruimd op 2 september 2011.

Maria Elisabeth Jongen - Pierre Hubertus Arnold Bergmans / Johannes Bergmans

 Dit grafteken was in vervallen staat en is geadopteerd; de stoffelijke resten op deze plek aangetroffen zijn 2 september 2011 herbegraven op dezelfde plek.

 

 

 

 

 

 

Herbegraving op2 september 2011.

 

November 1999 was dit kruisbeeld nog aanwezig.

Tijdens de herbegraving bleek dat dit graf al eerder verstoord was, waarschijnlijk in 1956. Er werd een kistschroef aangetroffen te dateren eind negentienhonderd/begin 20ste eeuw. Waarschijnlijk is op deze plek al eerder het echtpaar PRICK-LIJNEN (huurgraf grafnummer B X 1a) begraven geweest. Het basement uit 1939 werd nog aangetroffen. Dit was gebroken in 3 delen en niet meer herbruikbaar.

De ouders van Henricus Hubertus PRICK waren:
Henricus Hubertus PRICK geboren op 15 januari 1807 te St. Pieter. Henry Hubert (Hendrick) werd gedoopt op 15 januari 1807 te St. Pieter. Hij huwde (1) Maria Ida HAMELEERS 24 november 1842 te St. Pieter. Henry Hubert (Hendrick) huwde (2) Maria Anna SCHIEPERS (SCHEPERS) 30 januari 1856 te Maastricht. Henry Hubert (Hendrick) overleed 4 maart 1862, 55 jaar oud te Maastricht (Wijck).
Maria Ida HAMELEERS werd geboren op 18 februari 1820 te St. Pieter. Zij werd gedoopt op 19 februari 1820 te St. Pieter. Maria overleed 24 november 1849, 29 jaar oud te Maastricht.

Henricus werd geboren op 17 december 1843 te Maastricht. Hij huwde Maria Margaretha LIJNEN, dochter van Jan Mathijs LIJNEN (LYNEN) en Maria KEIJEN (KEYEN) 11 augustus 1874 te Maastricht.
 

Kinderen allen geboren te Maastricht:
i. Anna Maria Hubertina PRICK geboren op 14 juli 1875. Zij overleed 21 november 1957, 82 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.
ii. Joannes Henricus Hubertus PRICK geboren op 21 augustus 1876. Hij overleed 6 oktober 1876 te Maastricht.
iii. Gerardus Hendrikus Hubertus PRICK geboren op 2 september 1877. Hij overleed 23 januari 1907, 29 jaar oud des namiddags ten zes ure te St. Pieter en werd begraven op 26 januari 1907 te St. Pieter.
iv. Hendrikus Hubertus PRICK geboren op 28 september 1878. Hij overleed 19 december 1906, 28 jaar oud des namiddags ten zes ure Papenweg te St. Pieter en werd begraven op 22 december 1906 te St. Pieter.
v. Gertrudis Maria Anna PRICK geboren op 7 oktober 1879. Zij huwde Antonius Hubertus Josephus EBERHARD (bierbrouwer) 5 juli 1902 te Maastricht.  Zij overleed 21 juli 1960, 80 jaar oud te Maastricht.
vi. Anna Maria Bertha PRICK geboren op 28 september 1880. Zij overleed 1 april 1955, 74 jaar oud te Maastricht.
vii. Michel Joseph Hubert PRICK geboren op 21 november 1881.
viii. Petrus Hubertus Cornelis PRICK geboren op 17 mei 1883.
ix. Servais Jean Hubert PRICK geboren op 13 mei 1884.
x. Sophia Caroline Hubertine PRICK geboren op 17 augustus 1885. Zij huwde Johannes Hubertus Leonardus EBERHARD 4 mei 1912 te St. Pieter.
xi. Franciscus Hubertus (Henricus) PRICK geboren op 11 augustus 1887. Hij overleed 12 oktober 1892, 5 jaar oud te Maastricht.
xii. Margaretha Lambertina Hubertina PRICK geboren op 17 september 1889. Zij huwde Petrus Hubertus Marius SCHREURS (tandarts) 18 juli 1916 te St. Pieter. Margaretha overleed 27 januari 1926, 36 jaar oud te Maastricht.

Henricus overleed 6 september 1918, 74 jaar oud Burgemeester Ceulenstraat 36 te St. Pieter en werd begraven te St. Pieter. Maria werd geboren op 10 juli 1848 te Maastricht. Zij overleed 30 januari 1938, 89 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 2 februari 1938 te St. Pieter.
Het echtpaar begon een brouwerij in de Rechtstraat, later op het Kleine Grachtje. Eind 19de eeuw Bierbrouwerij DE DRIE LEEUWEN. Achter de Molens te Maastricht. Men verkocht het bier rechtstreeks aan de afnemers in het etablissement Het Hemelke.

In memoriam / M.E.Jongen / * 22-7-1886 / † 25-9-1956 / Echtg. van / P.H.A.Bergmans / * 27-12-1886 / † 28-3-1978 / en zoon

De ouders van Pierre Arnold Hubertus BERGMANS waren:
Arnoldus Hubertus BERGMANS geboren op 5 maart 1856 te St. Pieter.

Arnold huwde Petronella Hubertina CLAESSENS 12 september 1884 te St. Pieter. Hij overleed 1 november 1930, 74 jaar oud te Maastricht.
Petronella Hubertina CLAESSENS werd geboren op 28 augustus 1861 te St. Pieter. Nel (Nelke) overleed 28 januari 1939, 77 jaar oud in haar woning aan de Lage Kanaaldijk 123 te Maastricht (St. Pieter).

16 december 1910: de handtekeningen onder de huwelijksaangifte te St. Pieter.


Pierre werd geboren op 27 december 1886 te St. Pieter. Pierre huwde Maria Elisabeth JONGEN, dochter van Arnoldus Hubertus JONGEN en Maria Catharina JAMIN, 13 januari 1911 te St. Pieter. Pierre overleed 28 maart 1978, 91 jaar oud te Maastricht en werd 31 maart 1978 te St. Pieter begraven. Elisa werd geboren op 22 juli 1886 te St. Pieter. Zij overleed 25 september 1956, 70 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd bijgezet te St. Pieter.

Hun zoon Johannes Arnoldus BERGMANS werd te St. Pieter begraven bij zijn ouders: hij werd geboren omtrent 1916 en overleed 8 september 1939, 23 jaar oud te Maastricht.
 

Zie: Arnoldus Hubertus BERGMANS-Petronella Hubertina CLAESSENS.

 

Vak B 120 geruimd omtrent 1995.

Bern(h)ardus Brigg - Maria Johanna Hubertina Duchateau

De ouders van Bern(h)ardus BRIGG waren: Heinrich Wilhelm BRIGG en Charlotte Margaretha Wilhelmine HEGEWISCH.

Bern(h)ard werd geboren omtrent 1862. Hij huwde Maria (Joanna) Jeanne Hubertina DUCHATEAU,
dochter van Andreas Joannes Josephus Theodorus Hubertus DUCHATEAU en Maria Ida GILISSEN, 26 januari 1893 te Amsterdam.

 

Kinderen:
i. Hubertina Marianne Elise BRIGG geboren omtrent 1894. Zij overleed 18 mei 1930, 36 jaar oud te Heerlen.

ii. Heinrich Wilhelm BRIGG geboren in 1895. Hij overleed 28 december 1918, 23 jaar oud te Cadier en werd begraven op 31 december 1918 te St. Pieter.
iii. August BRIGG geboren in 1896. Zijn nakomelingen zeggen de grafhuur op, omdat er in Maastricht niemand meer is om dit graf te bezoeken en te onderhouden. Hij overleed 11 juni 1971.
iv. Elise Hubertina Joanna BRIGG geboren op 5 maart 1901 te Maastricht. Elisa overleed 4 mei 1949, 48 jaar oud te Heerlen.
v. Maria Ida Julia BRIGG geboren in 1903. Julia Hubertina overleed 18 september 1903, 5 maanden oud des voormiddags ten zeven ure te St. Pieter en werd begraven op 20 september 1903 te St. Pieter.


Bernard overleed 26 juli 1922, 60 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Hij was van Schotse afkomst; winkelier in 1893;coupeur in 1903 en verder beheerder van de camping en horeca Caestert te Caestert. Jeanne werd geboren op 10 juni 1865.
Zie: De historie van kasteel hoeve Lichtenberg.

Met dank voor de informatie afkomstig van Dhr. Maurice Bastin, achterkleinkind van Bernard Brigg.

 

Vak B 137 Geruimd 2017.

Christiaan Johannes OTTEN - Maria Petronella Bodar

- Een kruis met roos -

In memoriam / Christiaan OTTEN / * 3-10-1895 / † 2-5-1975 / echtg. van / Maria Bodar / * 1-1-1898 † 21-1-1988

 

De ouders van Christiaan Johannes OTTEN waren:

Johannes OTTEN werd geboren omtrent 1853 te Driel. Hij huwde Maria DE GROOT 1 mei 1878 te Lihoijen, gemeente Oss.
Maria DE GROOT werd geboren omtrent 1853. Zij overleed 27 december 1933, 80 jaar oud te Maastricht.

Christiaan werd geboren op 3 oktober 1895 te Vianen. Hij huwde Maria Petronella BODAR,
dochter van Wilhelmus Petrus BODAR en Elisabeth Allegonda PIGMANS, 7 mei 1919 te 's-Hertogenbosch. Christiaan overleed 2 mei 1975, 79 jaar oud te Maastricht en werd te St. Pieter begraven. Maria werd geboren op 1 januari 1898 te 's-Hertogenbosch. Zij overleed 21 januari 1988, 90 jaar oud te Maastricht en werd 26 januari 1988 te St. Pieter bijgezet. Schippersechtpaar.

Hun zoon Johannes OTTEN werd geboren op 13 maart 1920 te Maastricht. Hannes overleed 22 augustus 2008, 88 jaar oud te Maastricht en werd op 28 augustus 2008 te Geleen gecremeerd. Hij was gehuwd met Johanna Maria (Annie) DE BAAR. Annie werd geboren op 7 februari 1924 te Dongen. Adressen: diverse adressen in Europa als schipper. 1948: Van Hasseltkade 5 te Maastricht; 1954 en 1964: Rozenstraat 2 te Mechelen-aan-de-Maas; Bergweg 42 Maastricht (St. Pieter). In 1947 werkt hij op de "Paul". Hij werd eigenaar van de motorspits De Evenaar voorheen eigendom van J. Van Kessel, resp. F. de Kimpe (Antwerpen) en G. Bal (Luik). De Evenaar werd gebouwd in 1908.

Zoon Christiaan OTTEN werd geboren op 17 januari 1923. Chris overleed 21 oktober 1996, 73 jaar oud en werd 26 oktober 1996 te St. Pieter begraven. Hij was schipper van beroep.

 

Internationaal rijbewijs afgegeven op 26 juni 1958 te Luik t.b.v. Johannes Otten. Hannes bezat een motorrijwiel van het merk Hercules. Collectie Breur Henket.

Vak B 142 geruimd op 14 maart 2012.

Pieter Dinjens - Sophia Tillij / Petrus Hubertus Dinjens / Sebastianus Hubertus Dinjens

- Een kruis met Xp -

In memoriam / Pieter Dinjens / * 8-1-1854  † 7-3-1936 / Sophia Tillij / * 17-9-1852  †  22-4-1937 / Gilles Dinjens / * 17-5-1879  † 4-7-1964 / Hubertus Dinjens / * 18-9-1895  † 14-12-1969

De ouders van Pieter DINJENS waren Mathijs DINJENS en Theresia WESCHE. Mathijs werd geboren op 22 maart 1811 te Maastricht. Hij huwde Theresia WESCHE 6 oktober 1836 te Maastricht. Mathijs overleed 24 december 1867, 56 jaar oud te Maastricht. Theresia WESCHE werd geboren op 29 december 1814 te Maastricht. Zij overleed 10 mei 1881, 66 jaar oud te Maastricht.

Pieter werd geboren op 8 januari 1854 te Maastricht. Hij huwde Sophia TILLIJ,
dochter van Nicolaus Hubertus TILLIJ en Maria Cornelia Hubertina VANGANGELT, 7 januari 1876 te St. Pieter.

Kinderen allen geboren te St. Pieter:

i. Joannes Matheus DINJENS geboren op 17 juni 1876. Jean huwde Lucia Elisabeth HECKER 9 juni 1904 te Oud-Vroenhoven. Jean overleed 13 januari 1938, 61 jaar oud te Maastricht en werd begraven te Wolder. Jean was van beroep landbouwer. Adres o.a. Cannerweg te Maastricht.
 

ii. Michaël Hubertus DINJENS geboren op 16 december 1877. Michel huwde Maria Sophia Gertrudis DAENEN 30 augustus 1901 te St. Pieter en overleed 29 augustus 1947, 69 jaar oud te St. Pieter. Michel werd te St. Pieter begraven. Hij was landbouwer en tuinder van beroep. Adressen o.a. Mergelweg te Maastricht.
 

 

 

iii. Gilles DINJENS geboren op 17 mei 1879. Gilles overleed 4 juli 1964, 85 jaar oud te Maastricht.
 

iv. Nicolaus Hubertus DINJENS geboren op 20 maart 1881. Nicolaas huwde Maria Josephina DEVENS 17 april 1909 te Oud-Vroenhoeven. Nicolaas overleed 1 maart 1961, 80 jaar oud te Maastricht. Nicolaas werd 4 maart 1961 te Maastricht begraven op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg. Van beroep was hij landbouwer en tuinder. Adressen o.a. Oude Wolderweg 14 en 8 september 1926 Oude Wolderweg 10 te Maastricht. Hij was lid van de Canisius Congregatie.

 

v. Sebastianus Hubertus DINJENS geboren op 27 april 1883. Basch huwde Maria Helena Hubertina JONGEN, dochter van Leonardus Hubertus JONGEN en Maria Catharina Hubertina CLAESSENS, 4 februari 1916 te St. Pieter. Hij overleed 14 december 1969, 86 jaar oud en werd bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. Van beroep was hij landbouwer in 1916. Tuinder. Adressen o.a. Cannerweg 208 of 288. 24 juni 1920 Cannerweg 168 te Maastricht. Maria Helena Hubertina JONGEN werd geboren op 24 augustus 1883 te St. Pieter. Lèneke overleed 3 oktober 1959, 76 jaar oud te Maastricht. Lèneke werd begraven op 7 oktober 1959 te Maastricht.

 

 

Het echtpaar Dinjens-Jongen.  Foto: Historia Traiectum ad Mosam (Facebook)

 

 

vi. Johanna Hubertina DINJENS geboren op 8 november 1885. zij huwde Franciscus VAN GORP 13 december 1918 te St. Pieter. Johanna overleed 9 mei 1974, 88 jaar oud te Maastricht en werd te St. Pieter begraven. Zie: François van Gorp-Johanna Hubertina Dinjens/Pieter F. van Gorp.
 

vii. Maria Gertrudis DINJENS geboren op 10 januari 1888. Zij huwde Andreas Jacobus Hubertus LIEBEN 29 juni 1917 te Maastricht. Zij overleed 1 januari 1982, 93 jaar oud te Maastricht en werd begraven op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg te Maastricht.
 

Vak I 30 geruimd na 7 februari 1995:

viii. Petrus Hubertus DINJENS geboren op 10 oktober 1889. Hij huwde Maria Hubertina Elisabeth LEMEER, dochter van Lambertus LEMEER en Catharina Hubertina HECKER, 9 april 1915 te St. Pieter. Petrus Hubert overleed 2 april 1970, 80 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. Van beroep was hij landbouwer in 1915, na 1920 tuinder. Hij was lid van de fanfare St. Servatius. Adressen o.a. Mergelweg; 9 mei 1932 Mergelweg 148, Mergelweg 50 te Maastricht. Maria Hubertina Elisabeth LEMEER werd geboren op 11 maart 1891 te Oud-Vroenhoven. Zij overleed 6 september 1944, 53 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven te St. Pieter.

 

 

Maria Hubertina Elisabeth LEMEER.

 

ix. Cornelia Hubertina DINJENS geboren op 7 september 1891. Cornelia overleed 15 juni 1894, 2 jaar en 9 maanden oud, verdronken in het Broek te St. Pieter. Zij werd begraven op 17 juni 1894 te St. Pieter.
 

x. Agnes Johanna Hubertina DINJENS geboren 26 januari 1894. Agnes overleed 7 april 1894, 2 maanden oud te St. Pieter.

 

xi. Johannes Hubertus DINJENS geboren op 18 september 1895. Hij overleed 14 december 1969, 74 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter.

Pieter overleed 7 maart 1936, 82 jaar oud te Maastricht (St. Pieter). Hij was dagloner in 1876; landbouwer in 1915 en 1916; tuinder na 1920. Lid van de Retraitantenbond te St. Pieter. Adres Kalfstraat 13 te Maastricht. Sophia werd geboren op 17 september 1852 te Maastricht. Zij overleed 22 april 1937, 84 jaar oud te Maastricht. Beiden werden begraven in het familiegraf te St. Pieter.

 

Vak B. In 1961 waarschijnlijk nog aanwezig.

MARIE Thérése Hubertine Ceulen

- Een kindergraf -

A la / Memoire / de Marie / Thérése Hubertine Ceulen / Née le 9 Avril 1849 / Mort le 28 Decembre 1849 / Ange du Ciel trop tot ravie / a notre / amour / prie pour / tes parents desoles1. Marie Thérèse Hubertine CEULEN

 

De ouders van Marie Thérèse Hubertine CEULEN waren Petrus Hubertus CEULEN en Maria Gertrudis VRIJENS. Pieter werd geboren op 13 december 1809 te St. Pieter. Hij huwde Maria Gertrudis VRIJENS 31 december 1829 te Oud-Vroenhoven. Pieter overleed 29 juni 1877 te St. Pieter. Maria Gertrudis VRIJENS werd geboren op 17 januari 1811 te Oud-Vroenhoven. Zij overleed  19 maart 1884 te St. Pieter. Pieter Hubert was vanaf 4 januari 1838 burgemeester van St. Pieter tot 1877 en landbouwer. Zie: Vak C Marres.

 

Marie werd geboren op 9 april 1849. Zij overleed 28 december 1849 in de Groenstraat te St. Pieter. Marie werd begraven te St. Pieter.

 

Vak B 71 geruimd na 5 september 2004.

Dirk van den Broek - Catharina Henrietta Maria Hubertina VAN SCHIJNDEL

- Een kruis -

Dirk van den Broek / * 13-3-1898 † 28-11-1975 / echtg. van / Cath. Van Schijndel

 

 

 

 

 

 

De ouders van Catharina Henrietta Maria Hubertina VAN SCHIJNDEL waren:
Wilhelmus Johannes VAN SCHIJNDEL geboren te Rotterdam. Hij huwde Johanna Hubertina Maria SCHREURS 10 juni 1889 te Venlo. Johanna Hubertina Maria SCHREURS werd geboren te Venlo.

 
Catharina VAN SCHIJNDEL werd geboren op 11 juni 1896 te Venlo. Zij overleed 17 juni 1979, 83 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter. Zij huwde (1) Henricus Hubertus PAULUS,
zoon van Joseph Nicolaas PAULUS en Johanna DE GROOT, 20 september 1920 te Venlo. Zij huwde na scheiding in 1942 (2) Dirk VAN DEN BROEK. Dirk werd geboren op 13 maart 1898. Hij overleed 28 november 1975, 77 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.

  

Vak B 73.

Petrus Joannes Julianus CORNELISSEN - Johanna Baptista VAN DAM

De ouders van Petrus Joannes Julianus CORNELISSEN waren Cornelis CORNELISSEN en Sophia Geertruijda DE REUVER.

Piet werd geboren te Lanaken. Hij huwde Johanna Baptista VAN DAM, dochter van Leonardus Adrianus Cornelis VAN DAM en Debora Sara PIERSON, 17 december 1913 te 's-Hertogenbosch. Piet werd 22 november 1976 te St. Pieter begraven. Jans werd geboren op 8 januari 1892 te 's-Hertogenbosch. Zij overleed 11 januari 1980, 88 jaar oud te Maastricht en werd 16 januari 1980 bijgezet te St. Pieter.

Vak B 76 geruimd 20 november 2012.

 Leonard Hendrik van der Helden - Maria Anna Arnouts

- Een kruis -

Hier rust / Maria Anna / Arnouts / * 28-9-1895 / † 21-5-1976 / echtg. van / Leonard / Hendrik / van der Helden / * 15-3-1892 / † 6-3-1985

De ouders van Leonard Hendrik VAN DER HELDEN waren Bert Cornelis VAN DER HELDEN en Hendrika DE WIT.

Leonard Hendrik VAN DER HELDEN geboren op 15 maart 1892 te Schijndel. Hij huwde Maria Anna ARNOUTS, dochter van Cornelis ARNOUTS en Allegonda VAN VUGT, 22 april 1914 te 's-Hertogenbosch. Leonard overleed 6 maart 1985, 92 jaar oud en werd 9 maart 1985 bijgezet te St. Pieter.
Maria Anna ARNOUTS werd geboren op 28 september 1895 te 's-Hertogenbosch. Zij overleed 21 mei 1976, 80 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.

 

 

 

 

 

 

Vak B 77 geruimd op 24 juni 2015.

Maria Fr. Woutera van der Helden

- Een kruis -

Marietje van der Helden / * 3-8-1937 † 28-7-1994 / ∞ /  Wim van Alem

De ouders van Maria Fr. Woutera VAN DER HELDEN waren Leonard Hendrik VAN DER HELDEN en Maria Anna ARNOUTS Zie: geruimd vak B76.

Hun dochter Marietje van der Helden werd geboren op 3 augustus 1937 en overleed 28 juli 1994, 56 jaar oud. Zij werd begraven te St.Pieter.

 

Voorheen - tot 1987 - lag grootmoeder van de Van Alems kant, Johanna Maria KLARENBEEK-WALRAVEN hier begraven. Johanna werd geboren omtrent 1870 te Wamel. Zij huwde Willem KLARENBEEK, zoon van Hermanus KLARENBEEK en Arnolda SOETEKOUW, 19 juli 1893 te Rotterdam. Johanna overleed 23 januari 1948 te Maastricht. Willem werd geboren op 8 augustus 1864 te Druten. Hij overleed 26 juni 1934, 69 jaar oud te Maastricht. Willem was schipper van beroep. Hoge Kanaaldijk 57 te Maastricht (St. Pieter).
 

Dochter Cornelia Maria KLARENBEEK werd geboren op 21 september 1901 te Rotterdam. Cornelia huwde Adrianus VAN ALEM 3 oktober 1928 te Weert. Cornelia overleed 11 juni 1955, 53 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter (het graf is geruimd).

 

Vak B 127 geruimd februari 2007.

Maria Johanna Gielen -Bronnenberg / Maria Helena Elisabeth Dolhain - Gielen

- Een portret -

Hier rust in vrede / Maria Johanna Gielen / geb. Bronnenberg / geb. te Maastricht / 28 jan.1870 / overl. te St. Pieter / 27 dec. 1928 / R. I. P.

E. Dolhain - Gielen / * 23-12-1902  † 9-7-1971

De ouders van Maria Johanna BRONNENBERG waren:
Jean Pierre BRONNENBERG geboren op 6 september 1840 te Geleen. Hij overleed 7 augustus 1903, 62 jaar oud te Maastricht.
Maria Helena Elisabeth HOS werd geboren op 1 december 1843 te Fouron le Comte (België). Marie Hélène overleed 11 september 1913, 69 jaar oud te Maastricht.

Maria werd geboren op 28 januari 1870 te Maastricht. Zij huwde Gillis Hubertus GIELEN, zoon van Michaël GIELEN en Maria DE GROOT, 5 december 1900 te Maastricht.
 

Kinderen:

i. Maria Helena Elisabeth GIELEN geboren op 23 december 1902 te Maastricht. Elisabeth overleed 9 juli 1971, 68 jaar oud. Zij werd gecremeerd en haar as uitgestrooid boven zee. Zij huwde Marie Joseph Jean André DOLHAIN, zoon van Mathias Hubertus DOLHAIN en Maria Alphonsina Hubertina Catharina Victorina DEFRESNE. André werd geboren op 5 november 1888 te St. Pieter. Hij overleed 31 januari 1969, 80 jaar oud te Maastricht.
ii. Maria Lucia GIELEN geboren begin 1905. Zij overleed 13 augustus 1905, 8 maanden oud te Maastricht.

Maria overleed 27 december 1928, 58 jaar oud te St. Pieter en werd aldaar begraven.

 

 

 

Vak B 102: geruimd na 13 april 1968.

Leonardus VERVOORT

 

De ouders van Leonardus VERVOORT waren Frans Jacob VERVOORT en Maria Sibilla VAN HELDEN.

Leonardus werd geboren op 18 november 1860 te Grubbenvorst. Hij huwde Maria Theodora BUSSEMAKERS, dochter van Joannes BUSSEMAKERS en Jacoba KLEUSKENS, 26 januari 1891 te Sevenum.
 

Bekende kinderen:

i. Jean Gustave Bernard VERVOORT geboren op 11 oktober 1891 te Maastricht. Hij overleed 28 augustus 1892, 8 maanden oud te Maastricht.
ii. Jean Gustave Bernard VERVOORT geboren op 11 oktober 1894 te Maastricht.
iii. Wilhelmina Anna Francisca VERVOORT geboren op 10 oktober 1898 te Sneek. Zij overleed 11 augustus 1899, 10 maanden oud te St. Pieter en werd 14 augustus 1899 te St. Pieter begraven.
iv. Sibilla Theodoor Apollinia VERVOORT geboren op 8 februari 1902 te St. Pieter.
v. Jean Désiré Adolphe VERVOORT. Hij overleed 16 augustus 1905, 6 maanden oud te Maastricht.

Leonardus overleed 8 juli 1911, 50 jaar oud te St. Pieter en werd aldaar begraven. Hij was rijksambtenaar in 1891. Maria Theodora werd geboren op 31 juli 1864 te Sevenum. Zij overleed 3 juli 1947, 82 jaar oud te Schinnen.

 

Vak B 103: geruimd op 4 april 2016.

Petrus Servatius Hubertus NICOLAES - Maria Sophia GOESSENS

- Een kruis -

In memoria / P. Servatius H. / Nicolaes / * 16.3.1865 † 29.2.1932 / en zijn echtgenote / Maria S. Goessens / * 24.12.1875 † 14.11.1963

Rust  in  vrede

Opmerking: dit graf lag oorspronkelijk in omgedraaide richting.

De ouders van Petrus Servatius Hubertus NICOLAES waren:
Petrus NICOLAES, geboren op 2 januari 1832 te Canne. Pierre huwde Maria Gertrudes JANSSEN 29 juni 1860 te Canne. Pierre overleed 11 maart 1913, 81 jaar oud te St. Pieter. 1885: beambte Rijkswaterstaat, 1886: herbergier en landbouwer. Bij overlijden: Kanaaldijk.
Maria Gertrudis JANSSEN. Zij werd geboren op 22 februari 1836 te Maastricht en overleed 21 december 1911, 75 jaar oud te St. Pieter.

Servaes werd geboren op 16 maart 1865 te St. Pieter. Hij huwde (1) Gertrudis Hubertina JONGEN, dochter van Servatius Hubertus JONGEN en Maria Agnes Hubertina GORREN, 30 januari 1885 te St. Pieter.


 

 

 

Kinderen:
i. Anna Maria Gertrudis NICOLAES geboren op 18 april 1885 te St. Pieter. Zij overleed 4 januari 1886, 8 maanden te St. Pieter en werd begraven op 6 januari 1886 te St. Pieter.

ii. Petrus Joannes Hubertus NICOLAES geboren op 4 juli 1886 te St. Pieter.

iii. Joannes Servatius Hubertus NICOLAES geboren op 16 augustus 1887 te St. Pieter.
iv. Anna Maria Agnes Hubertina NICOLAES geboren op 28 juli 1889 te St. Pieter. Zij overleed 9 september 1889, 1 maand oud te St. Pieter.
v. Servatius Hendricus Hubertus NICOLAES geboren op 23 september 1890 te St. Pieter. Hij overleed 22 oktober 1890, 1 maand oud te St. Pieter.
vi. Petrus Servatius Lambertus NICOLAES geboren op 15 november 1891 te St. Pieter. Hij overleed 23 januari 1892, 2 maanden oud te St. Pieter.

Petrus huwde (2) - na het overlijden op 4 augustus 1893 van Gertrudis Hubertina JONGEN, Maria Sophia GOESSENS, dochter van Joannes Hubertus GOESSENS en Sophia QUAADEN, 8 maart 1895 te St. Pieter.

 

Kinderen:

i. Maria Catharina NICOLAES geboren in februari 1895. Maria overleed 8 maart 1895, 1 maand oud te Heer.
ii. Maria Joanna Hubertina Gertrudis NICOLAES geboren op 7 april 1897 te St. Pieter. Zij overleed 5 augustus 1897, 4 maanden oud Kanaaldijk des voormiddags te negen ure te St. Pieter en werd begraven op 7 augustus 1897 te St. Pieter.
iii. Petrus Servatius NICOLAES geboren op 22 maart 1896 te St. Pieter. Hij huwde Hubertina ENGELS 5 mei 1922 te Maastricht.
iv. Maria Hubertina Catharina NICOLAES geboren op 12 mei 1898 te St. Pieter. Zij overleed 28 augustus 1899, 15 maanden oud langs het Kanaal des namiddags te twee ure te St. Pieter en werd begraven op 30 augustus 1899 te St. Pieter.
v. Gerardus Lambertus Servatius NICOLAES geboren op 23 februari 1900 te St. Pieter. Hij huwde Gertrudis Maria HAMELEERS 24 februari 1922 te Maastricht. Gerardus overleed 6 april 1962, 62 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.
vi. Maria Elisabeth Francisca NICOLAES geboren op 21 juni 1901 te St. Pieter. Zij huwde Hendrikus Hubertus Antonius WELTERS 18 augustus 1922 te Maastricht. Zij werd begraven op 19 december 1984 te St. Pieter.
vii. Maria Hubertina Ludovica NICOLAES geboren in mei 1905. Zij overleed 11 juni 1905, 5 weken oud te St. Pieter.
viii. Anna Maria Hubertina NICOLAES geboren op 7 oktober 1911 te St. Pieter. Tina huwde Pierre Théodore Joseph Marie CLAASSEN 1 maart 1935 te Maastricht. Tina overleed 10 december 1982, 71 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 15 december 1982 te St. Pieter.
 

Servaes overleed 29 februari 1932, 66 jaar oud te Maastricht. Hij was landbouwer/tuinder. 1913: Kanaaldijk. Sophia werd geboren op 24 december 1875 te Maastricht. Zij overleed 14 november 1963, 87 jaar oud te Maastricht. Beiden werden begraven te St. Pieter.

 

 

 

Vak B 131: geruimd na 4 april 2004.

Hubertus Nicolaas Groothausen - Geertruida Elizabetha Wauben

- Een kruis -

In memoriam / Nicolaas Groothausen / * 20.11.1884 † 21.6.1967 / echtgenoot van / Geertruida Wauben / * 28.5.1898 † 6.12.1987

De ouders van Hubertus Nicolaas GROOTHAUSEN waren:
Petrus Gaspar Hubertus GROOTHAUSEN geboren op 6 januari 1852 te St. Pieter. Petrus huwde Hubertina Maria ZENTHNER (ZENTHER) 13 februari 1874 te St. Pieter. De vader van de bruid is niet aanwezig bij het huwelijk.
Hubertina Maria ZENTHNER (ZENTHER) werd geboren op 27 augustus 1848 te St. Truiden (België). Hubertina overleed 22 december 1927, 79 jaar en 3 maanden oud te Maastricht. Op de tweede kerstdag - 26 december 1927 - werd de kist "gezonken"; de lijkdienst is op 28 december geweest om 9 uren te St. Pieter.
 

 

 

Nicolaas werd geboren op 20 november 1884 te St. Pieter en overleed 21 juni 1967, 82 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Hij huwde Geertruida Elisabetha WAUBEN. Geertruida werd geboren op 28 mei 1898 te Molenbeek. Zij overleed 6 december 1987, 89 jaar oud te Maastricht en werd 9 december 1987 te St. Pieter bijgezet. Het gezin leefde jarenlang in een huis in de mergelgroeve vlak bij de St. Pietersberg.

Kinderen:

i. Nn GROOTHAUSEN  levenloos geboren op 5 februari 1935 te Maastricht.

ii. Hubertus GROOTHAUSEN geboren op 5 of 6 februari 1935 te Maastricht. Hubertus overleed 6 februari 1935, 4 uur oud te Maastricht.

iii. Maria Josephina Theresia GROOTHAUSEN geboren op 11 juli 1937 te Maastricht. Zij overleed 28 april 1956, 18 jaar oud in het ziekenhuis St. Annadal te Maastricht.

 


iv. Hubertina Josephina GROOTHAUSEN geboren op 25 oktober 1943 te Maastricht. Zij huwde Johannes Leonardus RAADSCHILDERS 30 juli 1965 (30 juli 1965 kerkelijk St. Petrus en Paulus St. Pieter) te Maastricht.
 

Vak B 134: geruimd voor 26 juli 1993. Familie Drossaerts, Burchtstraat 10 te Heer.

Cornelius Adrianus Albertus David DROSSAERTS - Maria Anna Josephina MULLENS / Antoinette VOS - Martin Charles Albert DROSSAERTS

Een koopgraf.

De ouders van Cornelius Adrianus Albertus David DROSSAERTS waren Cornelis Adrianus (Corneille) DROSSAERTS en Margaretha (Marguerite) VELDHUIJZEN.

Corneille werd geboren op 30 december 1831 te Culemborg. Hij overleed 31 december 1907, 76 jaar oud te St. Pieter en werd 4 januari 1908 te St. Pieter begraven. Hij huwde Maria Anna Josephina MULLENS. Zij werd geboren in 1867. Josephine overleed 27 mei 1938, 71 jaar oud te Heer en werd bijgezet te St. Pieter.

Kinderen:

i. Martin Charles Albert DROSSAERTS geboren omtrent 1890 te Grubbenvorst. Hij huwde Antoinette VOS, dochter van Johann Emil Josef VOS en Maria Brigitta WUNDERLICH, 14 juni 1909 te Maastricht. Martin overleed 12 juni 1971 en werd bijgezet te St. Pieter. Antoinette werd geboren omtrent 1890 te Aken. Zij overleed in 1964 en werd bijgezet te St. Pieter.
ii. Maria Cornelia Josephina DROSSAERTS geboren op 26 augustus 1891 te Valkenburg. Zij overleed 23 december 1891, 4 maanden oud te Valkenburg.
iii. Eugène Hubert Corneille Joseph DROSSAERTS geboren op 26 januari 1902 te St. Pieter.
 

VaK B 138 geruimd op 10 maaart 2017:

Eric Flesseman

- Een natuursteen -

Eric Flesseman / 8-4-1936 / 20-11-1996

Eric werd geboren op 8 april 1936. Hij overleed 20 november 1996, 60 jaar oud. Hij werd 26 november 1996 te St. Pieter begraven.

 

 

 

 

 

 

 

Eric Flesseman, geschilderd door zijn echtgenote Bettine Flesseman.

 

Vak B onbekend (waarschijnlijk B XI 7):

Anna Maria Helena ELIE-VAN DER BROECK

De ouders van Franciscus Augustinus Josephus Philippus ELIE waren:
Hubertus Jacobus ELIE geboren op 31 oktober 1847 te Maastricht. Hij huwde Johanna BERKHUIZEN, dochter van Jacobus Frederik BERKHUIZEN en Hester LEEMANS, 14 juli 1886 te Voorschoten. Onderofficier in 1889; 1891: gepensioneerd sergeant vroeger te Leiden wonende en nu te Maastricht. Hubertus overleed 25 maart 1900, 52 jaar oud te Maastricht. Bij overlijden conciërge woonachtig St. Pieterstraat 2 te Maastricht. Hij huwde (2) Catharina Maria Hubertina DORLO, dochter van Joannes Henricus Hubertus DORLO en Maria Catharina SEVAY, 29 juli 1891 te Maastricht.

Johanna BERKHUIZEN werd geboren op 10 juni 1852 te Voorschoten. Zij overleed overleed 11 april 1890, 37 jaar oud te Oegstgeest. Catharina Maria Hubertina DORLO werd geboren op 12 september 1847 te Maastricht. Zij overleed 25 december 1921, 74 jaar oud te Maastricht.

Gustaaf werd geboren op 6 juni 1889 te Leiden. Hij huwde Anna Maria Helena VANDERBROECK, dochter van Hendricus Hubertus VANDERBROECK en Joanna Maria Anna MIESSEN, 24 oktober 1913 te St. Pieter. Hij was boekbinder bij het huwelijk en in 1916 boekbinder wonende te Maastricht. Gustaaf overleed 28 juni 1954, 65 jaar oud te Maastricht. Anna werd geboren op 19 mei 1890 te St. Pieter - op het bidprentje staat abusievelijk 9 mei 1890 vermeld. De getuigen bij de aangifte van de geboorte waren Joannes Hermanus VRANCKEN, veldwachter, 40 jaar oud en Jacob VOLKERS, 78 jaar oud, gepensioneerd ontvanger beiden wonende te St. Pieter, Zij overleed 12 april 1915, 24 jaar oud te St. Pieter ("Oude Molen") en werd te St. Pieter begraven.

 


 

Franciscus Augustinus Josephus Philippus ELIE.

Met dank aan Dhr. Peter Elie.

 

 

Vak C 7b geruimd 2017.

 

Reinier Jacobus Theodorus Kartner - Marie Eugenie Vossen

- Een Sterre der Zee -

Eugenie Vossen / * 16-2-1885 / † 5-9-1974 / echtgenote van / Reinier Kartner / * 19-9-1885 / † 5-6-1985

Rust in vrede

De ouders van Reinier Jacobus Theodorus KARTNER waren Johannes Baptista KARTNER en Anna Maria VERVEURT.  Johannes Baptista KARTNER werd geboren op 7 september 1838 te Helmond. Hij huwde Anna Maria VERVEURT 27 mei 1871 te Deurne (België). Johannes overleed 13 augustus 1904, 65 jaar oud te Deurne.
Anna Maria VERVEURT werd geboren op 22 juni 1841 te Grubbenvorst. Zij overleed 9 april 1896, 54 jaar oud te Deurne.

 

 

 

 

 

 

Reinier werd geboren op 19 september 1885 te Someren. Hij huwde Marie Eugenie VOSSEN, dochter van Wilhelmus VOSSEN en Anna Catharina COUMANS, 3 januari 1911 te Nederweert.

Hun zoon Hendrik KARTNER werd geboren in 1925. Hendrik overleed 6 september 1939, 14 jaar oud te Nieuwland.

Reinier overleed 5 juni 1985, 99 jaar oud te Maastricht en werd op 8 juni 1985 te St. Pieter bijgezet. Eugenie werd geboren op 16 februari 1885 te Nederweert. Zij overleed 5 september 1974, 89 jaar oud te Maastricht en werd te St. Pieter begraven. Reinier was schipper en voer op "De Eugenie".

 

Vak C 7 geruimd voor 22 september 1999.

Michael Hubertus Devens - Marie Elisabeth Hubertina Janssen

De ouders van Michael Hubertus DEVENS waren:
Michael DEVENS geboren op 2 januari 1818 te Oud-Vroenhoven. Hij huwde (1) Maria Anna Hubertina JANSSEN 3 september 1846 te St. Pieter. Michael huwde (2) Maria PRINTEN 26 juni 1855 te St. Pieter. Michael huwde (3) Anna Gertrudis BUSGENS 2 juni 1858 te St. Pieter. Michael overleed 24 januari 1868, 50 jaar oud te St. Pieter en werd 27 januari 1868 te St. Pieter begraven.
Anna Gertrudis BUSGENS werd geboren op 12 september 1823 te Urmond. Anna huwde (1) Joannes GHIJBELS 3 mei 1848 te Maastricht. Anna overleed 29 september 1904, 81 jaar oud te St. Pieter. Zij werd bijgezet op 2 oktober 1904 te St. Pieter.

Michael werd geboren op 6 maart 1859 te St. Pieter. Hij huwde Marie Elisabeth Hubertina JANSSEN, dochter van Joannes Hubertus JANSSEN en Cornelia Sophia CRAAIJENBUIL, 12 oktober 1883 te St. Pieter.
 

Kinderen allen geboren te St. Pieter:

i. Johannes Hubertus DEVENS geboren op 28 april 1884. Hij werd begraven te St. Pieter. Hij huwde Lambertina Maria Anna TILLIE 28 maart 1913 te St. Pieter.
ii. Maria Catharina Hubertina DEVENS geboren op 28 april 1886. Zij huwde Johannes Hubertus JANSSEN 29 april 1904 te St. Pieter. Maria overleed 6 april 1959, 72 jaar oud te Maastricht (St. Pieter).
Zie:
vak P 25.
iii. Christina Hubertina DEVENS geboren op 7 mei 1888. Zij huwde Pierre Joseph HELLWIG 29 juli 1910 te St. Pieter.
iv. Anna Maria DEVENS geboren op 10 september 1891. Zij huwde Petrus Wilhelmus GROOTHAUSEN,
zoon van Nicolaus Hubertus GROOTHAUSEN en Maria Ida Hubertina JONGEN, 8 september 1911 te St. Pieter. Anna overleed 24 oktober 1946, 55 jaar en een maand oud om dertien uur vijf en veertig Glacyweg 58 te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven te St. Pieter. Petrus Wilhelmus werd geboren op 22 maart 1887 te St. Pieter. Hij overleed 19 februari 1958, 70 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. Het graf in vak H 22 werd geruimd na 24 oktober 1966.
v. Michiel DEVENS geboren op 12 mei 1894. Hij overleed 16 augustus 1894, 3 maanden oud te St. Pieter. Michiel werd begraven op 18 augustus 1894 te St. Pieter.
vi. Josephina Maria Virginie DEVENS geboren op 15 mei 1896. Zij huwde Joannes Hubertus CLAESSENS 15 juli 1921 te Maastricht.
vii. Hubertus Joannes DEVENS geboren op 1 juni 1898. Hij overleed 8 juni 1898,  8 dagen oud te St. Pieter en werd begraven te St. Pieter.
viii. Cornelia Sophia DEVENS geboren op 9 augustus 1901. Zij overleed 8 december 1901, 4 maanden oud te St. Pieter.


Michael overleed 7 oktober 1914, 55 jaar oud te St. Pieter en werd te St. Pieter begraven. Landbouwer in 1903. Cannerstraat. Marie werd geboren op 21 januari 1863 te Maastricht. Zij overleed 7 december 1929, ruim 66 jaar oud Mergelweg no. 18 te Maastricht (St. Pieter). Zij werd 10 december 1929 te St. Pieter bijgezet.

 

Vak C 9 geruimd na 1965.

Willem Hubert VANGANGELT - Maria Hubertina DAENEN
 

De ouders van Willem Hubert VANGANGELT waren:
Hendrikus Hubertus VANGANGELT geboren op 5 juli 1823 te St. Pieter. Hij huwde Maria Hubertina MOERMANS 1 februari 1856 te St. Pieter. Hendrikus overleed 4 maart 1902, 78 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 6 maart 1902 te St. Pieter.
Maria Hubertina MOERMANS werd geboren op 22 december 1829 te St. Pieter. Zij overleed 21 november 1911, 81 jaar oud te St. Pieter.


Willem werd geboren op 8 oktober 1857 te St. Pieter. Hij huwde Maria Hubertina DAENEN, dochter van Everardus DAENEN en Cornelia Helena Hubertina MOERS, 4 mei 1898 te St. Pieter.
 

Kinderen:
i. Maria Cornelia Henriette VANGANGELT geboren op 15 augustus 1899 te St. Pieter. Zij overleed in 1972. Maria huwde Petrus Josephus Maria HERBERGHS in 1923.
ii. Cornelia Maria Philomène VANGANGELT geboren op 20 december 1900 te St. Pieter. Cornelia overleed 25 augustus 1968, 67 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Zij huwde Johannes Wilhelmus FRANSSEN.

Willem overleed 3 maart 1925, 67 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Hij was landbouwer. Lid van de Retraitenbond te St. Pieter. Maria werd geboren op 4 juli 1869 te Maastricht. Zij overleed 6 januari 1935, 65 jaar oud te Maastricht en werd 9 januari 1935 bijgezet te St. Pieter. Sterfhuis: Glacisweg 51.

 

 


 

Vak C 14 geruimd na 1967.

Hugo Egidius Hubertus PAULISSEN - Hubertina Cornelia ADAMS

 

De ouders van Hugo Egidius Hubertus PAULISSEN waren:
Paulus PAULISSEN geboren op 1 februari 1823 te Vroenhoven (B). Hij huwde Maria Margaretha BASTIAENS (BASTIAANS) 17 november 1870 te Oud-Vroenhoven. Paulus overleed 22 mei 1882, 59 jaar oud te Oud-Vroenhoven.
Maria Margaretha BASTIAENS (BASTIAANS) werd geboren op 15 juli 1846 te Oud-Vroenhoven. Zij overleed 30 december 1913, 67 jaar oud te Oud-Vroenhoven.


Hugo werd geboren op 14 augustus 1871 te Oud-Vroenhoven. Hij huwde Hubertina Cornelia ADAMS,
dochter van Hubertus ADAMS en Gertrudis BASTIAENS, 8 augustus 1913 te Oud-Vroenhoven. Hugo overleed 10 oktober 1936, 65 jaar oud te Maastricht en werd 14 oktober 1936 bijgezet te St. Pieter. Sterfhuis Blekerij 34. Hij was lid van de Broederschap van den H. Joseph en H. Drievuldigheid; Onder-Voorzitter der Harmonie Wilhelmina van Oud-Vroenhoven. Hubertina werd geboren op 7 juni 1875 te Lanaken (B). Zij overleed 7 februari 1927, 52 jaar en 8 maanden oud Blekerij te Maastricht (St. Pieter). Hubertina werd begraven  op 9 februari 1927 te St. Pieter.
 

 

Vak D 15: huurgraf, geruimd na 1 februari 1960.

 

Janske van der Heijden - VERMAZEN / Johannes Herman VAN DER HEIJDENDe ouders van Janske VERMAZEN waren Hendrik VERMAZEN en Gerritje VAN BINSBERGEN.

Janske werd geboren omtrent 1873 te Heerewaarden. Zij huwde Arnoldus VAN DER HEIJDEN, zoon van Joannes VAN DER HEIJDEN en Jacoba VAN LENT, 23 juni 1894 te 's-Hertogenbosch. Janske overleed 1 februari 1940, 67 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.
 

Hun zoon Johannes Herman VAN DER HEIJDEN werd geboren omtrent 1902 te Seilles (België). Jean Herman overleed 13 maart 1941, 39 jaar oud te Hengelo en werd bijgezet te St. Pieter in het graf van zijn moeder. Hij was schipper van beroep en wonende te Maastricht.
 

Vak D 19: huurgraf, geruimd na 18 december 1997.

 

Hendrik Alphonsus MOEBERS - Maria Theresia WINANTS
 

De ouders van Hendrik Alphons MOEBERS waren:
Leonard MOEBERS geboren op 19 juni 1804 te Geulle. Hij huwde Maria Catharina LAMBERTI 22 november 1847 te Geulle. Leonard overleed 17 januari 1886, 81 jaar oud te Geulle. Maria Catharina LAMBERTI werd geboren op 25 februari 1817 te Geulle. Zij overleed 12 april 1869, 52 jaar oud te Geulle.


Hendrik werd geboren op 22 augustus 1858 te Geulle. Hij huwde Maria Theresia WINANTS, dochter van Hendrikus WIJNANTS en Anna Maria BROUNS, 22 januari 1885 te Geulle.

 

Kinderen:

i. Maria Catharina MOEBERS geboren op 7 maart 1886 te St. Pieter.


ii. Wilhelmus Lambertus MOEBERS geboren op 14 december 1887 te St. Pieter.


iii. Nicolaus Hubertus MOEBERS geboren op 7 december 1889 te St. Pieter. Hij overleed 9 november 1957, 67 jaar oud. Hij verdronk in de Jeker. Nicolaus werd begraven te St. Pieter op 20 november 1957 in vak D 19. Hij was tuinder van beroep.

 

   

Bron: Friese koerier, onafhankelijk dagblad voor Friesland en aangrenzende gebieden van 18 november 1957.

 


iv. Nicolaus Hendrikus MOEBERS geboren op 13 februari 1893 te St. Pieter. Hij huwde Clara Maria VAN HESTEREN,
dochter van Franciscus Johannes VAN HESTEREN en Maria Catharina WOLFS. Nicolaus overleed 31 maart 1972, 79 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven te St. Pieter. Clara werd geboren op 8 januari 1900 te Tiel. Zij overleed 17 november 1981, 81 jaar oud  te Maastricht en werd 21 november 1981 te St. Pieter bijgezet in vak D 19.
 

 

 

Hendrik overleed 13 februari 1944, 85 jaar oud te Maastricht en werd 16 februari 1944 bijgezet te St. Pieter. Adres: bij overlijden Papenweg 64 te Maastricht (St. Pieter). Maria werd geboren op 26 april 1850 te St. Pieter. Zij overleed 11 februari 1923, 72 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.

Haar broer Christiaan Hubert WINANTS werd geboren op 5 juli 1848 te St. Pieter. Christiaan Hubert overleed 24 april 1923, 74 jaar oud  te Maastricht.
Christiaan Hubert huwde Maria Petronella HEIJENS.
Dochter Maria Catharina Hubertina WINANTS werd geboren op 1 december 1892 te Maastricht.

 

  

Vak C 17:

Cornelius VALLEN - Maria Antonetta Johanna KUIJPERS

De ouders van Cornelius VALLEN waren Renier Hubert Jacob VALLEN geboren te Venlo. Hij huwde Anna Maria Magdalena BURHENNE 3 november 1897 te Venlo. Anna Maria Magdalena BURHENNE werd geboren te Venlo.

Cornelis werd geboren te Peer (België). Hij huwde Maria Antonetta Johanna KUIJPERS, dochter van Leonardus Hubertus Antonius KUIJPERS en Maria Johanna MULDER, 7 juni 1920 te Venlo. Hij overleed 27 november 1980 en werd bijgezet te St. Pieter. Maria werd geboren op 28 maart 1896 te Venlo. Zij overleed 13 maart 1972, 75 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.

Veritas 12 oktober 1944: geboorte annonce van kleindochter Maria Irene Leonie HAMELERS.

 

Zoon Mart VALLEN werd geboren op 6 december 1928 te Venlo. Hij overleed 4 augustus 1972, 43 jaar oud te Maastricht en werd 8 augustus 1972 begraven te St. Pieter.

 

Vak C 23a: geruimd op 23 oktober 2012:

Grafsteen en detail.Emmanuel Stanislaus Theodoor Smeets

Rechts beneden:

Emmanuel Smeets / 1-2-1949 / Weert / 3-10-1981 / M'stricht

 

 

Vak C 23:

Joannes Christianus Hubertus VANGANGELT - Maria Anna WINANTS
 

De ouders van Joannes Christianus Hubertus VANGANGELT waren Hendrikus Hubertus VANGANGELT geboren op 5 juli 1823 te St. Pieter. Hij huwde Maria Hubertina MOERMANS 1 februari 1856 te St. Pieter. Hendrikus overleed 4 maart 1902, 78 jaar oud te St. Pieter.
Maria Hubertina MOERMANS werd geboren op 22 december 1829 te St. Pieter. Zij overleed 21 november 1911, 81 jaar oud te St. Pieter.

Joannes werd geboren op 6 november 1861 te St. Pieter.Hij huwde Maria Anna WINANTS, dochter van Hendrikus Hubertus WINANTS en Maria Catharina Hubertina WILLEMS, 4 september 1885 te St. Pieter.
 

Kinderen allen geboren te St. Pieter:
i. Maria Agnes Hubertina VANGANGELT geboren op 7 juli 1886. Zij overleed 18 juli 1887, 1 jaar oud te St. Pieter en werd 20 juli 1887 te St. Pieter begraven.
ii. Hubertina Anna Maria VANGANGELT geboren op 3 januari 1888. Zij huwde Andreas Wilhelmus CLAESSENS 30 juni 1911 te St. Pieter. Hubertina overleed 13 januari 1965, 77 jaar oud te Maastricht.
iii. Maria Anna Hubertina VANGANGELT geboren op 6 december 1889. Zij huwde Johannes Hendrikus Hubertus SCHEEN 19 oktober 1917 te St. Pieter.
iv. Wilhelmus Hubertus VANGANGELT geboren op 18 september. Hij overleed 9 november 1891, 7 weken oud te St. Pieter.
v. Servatius Hubertus VANGANGELT geboren op 12 januari 1893. Hij overleed 15 april 1893, 3 maanden oud te St. Pieter en werd 17 april 1893 te St. Pieter begraven.
vi. Hendricus Josephus Hubertus VANGANGELT geboren op 7 juni 1894. Hij huwde Gertruda Antonia KRYN (KRIJN) 17 juni 1921 te Maastricht. Hendricus overleed 2 april 1970, 75 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.
vii. Josephus Leonardus Hubertus VANGANGELT geboren op 19 maart 1896. Hij overleed 10 mei 1896, 2 maanden oud te St. Pieter en werd 12 mei 1896 te St. Pieter begraven.
viii. Wilhelmus Hubertus VANGANGELT geboren op 26 mei 1897. Hij overleed 1 oktober 1897, 4 maanden oud, langs het Kanaal te St. Pieter des namiddags te elf ure en werd begraven op 3 oktober 1897 te St. Pieter.
ix. Nicolaus Hubertus VANGANGELT geboren op 11 oktober 1898. Nicolas overleed 20 januari 1900, 15 maanden oud des voormiddags ten vier ure Kanaaldijk te St. Pieter en werd 22 januari 1900 te St. Pieter begraven.
x. Wilhelmus Hubertus VANGANGELT geboren op 24 augustus 1900. Wilhelmus (Guillaume) overleed 18 februari 1926, 25 jaar en 5 maanden oud te Maastricht en werd 22 februari 1926 begraven "met de harmonie" in het ouderlijk graf te St. Pieter. hij was lid van de harmonie te St. Pieter.

 Joannes overleed 30 januari 1949, 87 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. Hij was landbouwer van beroep. Maria Anna werd geboren op 1 oktober 1860 te St. Pieter. Zij overleed 2 december 1940, 80 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.

 

Vak C 35 geruimd na 18 juni 1997.

Bernardus Heeseman - Maria Theodora Janssen
 

De ouders van Bernardus HEESEMAN waren Wilhelmus HEESEMAN en Helena VAN TIEL.

Bernard werd geboren omtrent 1893 te WAMEL. Hij huwde Maria Theodora JANSSEN, dochter van Johann JANSSEN en Arnoldina NUIJ, 24 mei 1922 te Rotterdam. Bernard werd begraven op 18 december 1971 te St. Pieter. Maria Theodora werd geboren op 10 december 1895 te Düsseldorf. Zij overleed 1 december 1986, 90 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 5 december 1986 te St. Pieter.

 

 

Het grafmonument op 5 december 1986.


 

Kinderen:
i. Wilhelmus Johannes HEESEMAN.
ii. A.H. HEESEMAN. Dina overleed in januari 2008.
iii. H.J. HEESEMAN.
iv. Th.W. HEESEMAN.

 

Vak C 40: geruimd na 1967.

Franciscus Gerardus BALTUSSEN -  Anna Barbara Hubertina SIMONSDe ouders van Franciscus Gerardus BALTUSSEN waren Johannes Henricus BALTUSSEN en Petronella Elizabeth ROOZEGAARDE

Franciscus werd geboren omtrent 1848 te Kralingen. Hij huwde Anna Barbara Hubertina SIMONS, dochter van Jan Jozef SIMONS en Anna Barbara GELISSEN, 2 februari 1875 te Maastricht.

Hun zoon Andreas Maria Hubertus BALTUSSEN werd geboren te Rotterdam. Hij huwde Edith Maria Josepha SCHLIMBACH 12 februari 1920 te Roermond.

Franciscus overleed 18 november 1927, 79 jaar en 9 maanden oud te Maastricht en werd begraven op 22 november 1927 te St. Pieter; grafhuur 10 jaar. Winkelier. Anna werd geboren op 2 juni 1848 te Maastricht.

 

Vak C 41 geruimd op 21 november 2012.

Jan Caspar Hauwé - Maria Sophia Stevens

In memoriam / Sophie Stevens / * 4-3-1893 / † 29-8-1971 / echtgenote van Caspar Hauwé / * 3-10-1886 † 31-7-1980

De ouders van Jan Caspar HAUWÉ waren:
Jan Leonard HAUWÉ geboren op 18 mei 1841 te Limbricht. Hij huwde Maria Agnes STEVENS 29 januari 1875 te Limbricht. Jan overleed 20 oktober 1922, 81 jaar oud te Limbricht.
Maria Agnes STEVENS geboren op 21 december 1849 te Limbricht. Zij overleed 18 maart 1911, 61 jaar oud te Limbricht.

Caspar werd geboren op 3 oktober 1886 te Limbricht. Hij overleed 31 juli 1980, 93 jaar oud in de Verpleegkliniek Klevarie te Maastricht en werd bijgezet op 5 augustus 1980 te St. Pieter. Sophie werd geboren op 4 maart 1893 te Einighausen en overleed 29 augustus 1971, 78 jaar oud te Sittard. Zij werd begraven te St. Pieter. Het echtpaar woonde op de Glacisweg 18 te Maastricht (St. Pieter).

 

 

 

 

 

Caspar Hauwé. Foto: collectie Dhr. John Claessens.

 

Vak C 44: geruimd voor 25 augustus 1992.

 

Hendrikus Wilhelmus Hubertus VANDERBROECK - Maria Hubertina LEENDERS
 


De ouders van Hendrikus Wilhelmus Hubertus VANDERBROECK waren:
Henricus (Hendricus) Hubertus VAN DEN BROEK (VANDERBROECK) geboren op 14 januari 1847 te St. Pieter. Hij huwde Maria Elisabeth HENDRIKX 16 november 1877 te St. Pieter. Henricus overleed 22 juli 1899, 52 jaar oud te St. Pieter en werd te St. Pieter begraven.
Maria Elisabeth HENDRIKX werd geboren op 29 juni 1852 te St. Pieter. Zij overleed 19 augustus 1900, 48 jaar oud te St. Pieter en werd te St. Pieter bijgezet.
Zie: Stichting Grafmonumenten Sint Pieter. Het grafmonument Van den Broek - Hendrikx - Winants - Henket - Janssen. Een adoptiegraf.

 

 

Op deze foto van 3 november 1971 is rechts naast het graf van Louis Claessens het geruimde graf Vanderbroeck-Leenders nog deels zichtbaar. Op de achtergrond is het ijzeren hekwerk voor de begraafplek van de zusters van het Arme Kind Jezus nog vaag zichtbaar. Foto: collectie Dhr. John Claessens.

Uitgegraven fundamentsteen (2016).

De verankeringpunten van het verdwenen hekwerk zijn nog zichtbaar.

 

 

Guillaume werd geboren op 4 juni 1885 te St. Pieter. Hij huwde (1) Maria Hubertina LEENDERS, dochter van Joannes Jacobus LEENDERS en Magdalena MELAERTS, 17 april 1907 te Maastricht.

 

Kinderen:
i. Magdalena Francisca VANDERBROECK geboren op 5 december 1907 te Maastricht. Lène huwde Matheus Servatius ROSIER 26 april 1935 te Maastricht. Zij overleed 23 augustus 1970, 62 jaar oud te Maastricht en werd 27 augustus 1970 begraven te St. Pieter.
Zie:
vak C Vanderbroeck.
ii. Hendricus Hubertus VANDERBROECK geboren op 24 mei 1908 te Maastricht. Harie overleed 24 november 1975, 67 jaar oud te Maastricht en werd 27 november 1975 begraven te St. Pieter.
Zie: vak M Vanderbroeck.
iii.  Hendricus Wilhelmus Carolus VANDERBROECK geboren op 4 maart 1909 te Maastricht. Guillaume overleed 19 augustus 1965, 56 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.
Zie: vak O Vanderbroeck.
iv. Maria Hubertina Wilhelmina VANDERBROECK geboren in 1911. Zij overleed 25 juli 1912, 10 maanden oud te St. Pieter.
v. Bèr VANDERBROECK geboren op 13 juni 1913 te St. Pieter. Bèr overleed 18 oktober 1989, 76 jaar oud te Maastricht. Hij werd begraven te Maastricht.


Guillaume overleed 4 juni 1962, 77 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. Hij was spoorwegarbeider en tussen 1910 en 1920 woonachtig aan Kanaaldijk 133 te St. Pieter, later Lage Kanaaldijk 61 te St. Pieter. Maria werd geboren op 13 december 1882 te Maastricht. Zij overleed 9 oktober 1926, 43 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Haar lichaam werd opgehaald uit het Kanaal ter hoogte van de Lage Kanaaldijk nr. 61. Zij wilde het waswater uitgooien en heeft haar evenwicht verloren. Daar ze niet kon zwemmen is ze verdronken. Guillaume huwde (2) Anna COOLEN weduwe van Lambertus Hubertus HELWIG. Anna werd geboren op 7 februari 1876 te Maastricht als dochter van Jacob COOLEN en Wilhelmina GREFKENS. Zij overleed 19 juli 1964, 88 jaar oud te Maastricht.

 

Lambertus Hubertus HELWIG werd geboren op 4 september 1875 te Maastricht. Hij huwde Anna COOLEN 20 januari 1897 te Maastricht. Hubertus overleed 25 augustus 1921, 45 jaar oud te Maastricht. In 1897 was hij porseleindrukker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vak D 7: twee huurgraven; geruimd na 24 januari 1999.

 

Joannes Lambertus Lenssen - Helena Hubertina Theunissen / Theodora Margareta Leonie Lenssen - Henricus Louis Ignace Marie Pieters
 


De ouders van Theodora Margareta Leonie LENSSEN waren:
Joannes Lambertus LENSSEN geboren op 18 februari 1861 te Neerbeek. Jacques huwde Helena Hubertina THEUNISSEN 5 januari 1886 te St. Pieter. Hij overleed 6 mei 1918, 57 jaar oud te St. Pieter en werd te St. Pieter begraven.
Helena Hubertina THEUNISSEN geboren op 27 maart 1859 te St. Pieter. Zij overleed 23 oktober 1945, 86 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. Adres bij overlijden Papenweg 66 te Maastricht (St. Pieter).


Theodora werd geboren op 11 mei 1887 te St. Pieter. Zij huwde Henricus Louis Ignace Marie PIETERS, zoon van Jacobus Hubertus PIETERS en Maria Sibilla CLOBUS, 25 februari 1922 te Maastricht.
Theodora overleed 1 juli 1979, 92 jaar oud te Maastricht. Zij werd bijgezet op 4 juli 1979 te St. Pieter. Harie werd geboren op 22 juli 1887 te Maastricht. Hij overleed 10 november 1958, 71 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.

 

 

 

Vak D 24 geruimd op 22 november 2012.

Anna Maria Lamkin - Jacobus  Josephus  Volkers / Franciscus  Thomissen - Maria Hubertina  Elisabeth Volkers

- Een kruis -

A. M. Lamkin / 1873 + 1935 / J.  J.  Volkers / 1868  +  1943 / Fr.  Thomissen / 1898  +  1978 / M.  H.  E. Volkers / 1897  +  1979

De ouders van Anna Maria LAMKIN waren:
Martinus Hubertus Henricus LAMKIN geboren op 2 april 1846 te St. Pieter. Martinus huwde Maria Hubertina BROUNS 21 februari 1873 te St. Pieter.
Maria Hubertina BROUNS werd geboren op 19 mei 1849 te St.

Anna werd geboren op 21 december 1873 te St. Pieter. Zij huwde Jacobus Josephus Hubertus VOLKERS,
zoon van Hendrik Jacob VOLKERS en Philomena Josephina Hubertina LINTZEN, 11 september 1896 te St. Pieter. Anna overleed 9 december 1935, 61 jaar oud te Maastricht. Zij werd te St. Pieter begraven. Jacob werd geboren in 1868 te Wittem en overleed in 1943, 75 jaar oud. Jacob was van beroep meubelmaker en had een eenmanszaak. Hij maakte ook doodskisten en hoedenmallen. In 1914 was hij wolspinner van beroep.

Hendrik Jacob VOLKERS werd geboren op 15 mei 1840 te Helmond. Hij huwde Philomena Josephina Hubertina LINTZEN 16 maart 1867 te Wittem. Hendrik overleed 6 februari 1909, 68 jaar en 8 maanden oud te Maastricht.
Philomena Josephina Hubertina LINTZEN werd geboren op 12 februari 1845 te Wittem. Zij overleed 17 januari 1927, 81 jaar en 11 maanden oud te Maastricht en werd begraven op 29 januari 1927 te St. Pieter.

Kinderen:

i. Maria Hubertina Elisabeth VOLKERS geboren op 8 juli 1897 te St. Pieter. Zij overleed 6 juni 1979, 81 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. Maria huwde Franciscus THOMISSEN, zoon van Joseph Hubert THOMISSEN en Cornelia PLAUM. Hun zoontje Joseph Hubertus THOMISSEN werd geboren op 2 november 1932. Joseph overleed 4 november 1932, 2 dagen oud te Maastricht. Franciscus werd geboren op 25 december 1898 te Heer. Franciscus overleed 13 augustus 1978, 79 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.

 

Jacob Volkers met hoedenmal in zijn hand.ii. Josephina Hubertina Philomena VOLKERS geboren op 21 juni 1899 te St. Pieter. Josephina - zuster Marie Martha O.S.U. - overleed 18 december 1961, 62 jaar oud in het klooster der Ursulinen van de Romeinse Unie te Maastricht.
Zie:
vak E Ursulinen.
 

iii. Franciscus Johannes Jacobus VOLKERS geboren op 18 september 1901 te St. Pieter.

iv. Josef VOLKERS. Josef overleed 18 augustus 1977 te Maastricht. Hij was gehuwd met Magdalena SARNEEL.

v. Anna Maria Agnes VOLKERS geboren in 1907 te St. Pieter. Anna huwde Daniel Hubertus Adrianus Leonardus DERICHS,
zoon van Jean Leonard DERICHS en Johanna Antonia Jacoba HAGEMAN, 13 september 1930 (kerkelijk huwelijk) te St. Pieter. Anna overleed 2 mei 1993, 86 jaar oud in de Verpleegkliniek Klevarie te Maastricht. Dochter Anna Leonie Elisabeth DERICHS werd geboren op 21 oktober 1934 te Maastricht. Annie huwde Johannes Hubertus CLAESSENS, zoon van Johannes Ludovicus Servatius CLAESSENS en Maria Josephina Catharina BONNEMAIJERS, 20 september 1958 te Maastricht. Zie:
vak G Claessens.

Foto van het huwelijk van Daniel Hubertus Adrianus Leonardus Derichs en Anna Maria Agnes Volkers. Foto waarschijnlijk genomen op de dag van het kerkelijk huwelijk op 13 september 1930 voor het ouderlijk huis van Anna aan de Bleekerij te Sint Pieter:


Onderste rij zittend:
2de van links: Jean Leonard Derichs, vader van bruidegom; 3de van links: Johanna Antonia Jacoba Hageman, moeder van bruidegom;
1ste van rechts: Maria Hubertina Elisabeth Volkers, zuster van Anna Maria Agnes Volkers; 2de van rechts: Jacobus Josephus Hubertus Volkers, vader van bruid; 3de van rechts: Anna Maria Lamkin, moeder van bruid.

Middelste rij staand:
1ste van rechts: Franciscus Thomissen, echtgenoot van Maria Hubertina Elisabeth Volkers. De andere personen zijn (nog) niet bekend.

Foto's: collectie Anna Leonie Elisabeth Derichs, kleindochter van Jacob Volkers. Met dank aan Dhr. John Claessens.

Vak B 81 geruimd na 1957.

Martinus Hubertus Henricus LAMKIN - Maria Hubertina BROUNS

 

De ouders van Martinus Hubertus Henricus LAMKIN waren:
Petrus Josephus LAMKIN geboren en gedoopt op 10 maart 1813 te St. Pieter. Hij huwde Maria Margaretha MASSING 23 februari 1843 te St. Pieter. Pieter Jozef overleed 22 november 1881, 68 jaar oud namiddags om acht ure te St. Pieter en werd begraven op 25 november 1881 te St. Pieter.
Maria Margaretha MASSING werd geboren op 8 december 1818 te Houthem. Margeriete overleed 3 februari 1888, 69 jaar oud te St. Pieter en werd 5 februari 1888 te St. Pieter bijgezet.

Martinus werd geboren op 2 april 1846 te St. Pieter. Hij huwde Maria Hubertina BROUNS, dochter van Nicolaus Tossanus Hubertus BROUNS en Anna VANDERBROECK (VAN DER BROECK), 21 februari 1873 te St. Pieter.
 

Kinderen allen geboren te St. Pieter:

i. Anna Maria LAMKIN.
Zie bovenstaand.

ii. Henricus Hubertus LAMKIN geboren op 16 december 1875. Hij overleed 23 december 1875 te St. Pieter en werd 24 december 1875 te St. Pieter begraven.

iii. Franciscus Hubertus LAMKIN geboren op 31 januari 1877. Hij overleed 29 april 1880, 3 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 1 mei 1880 te St. Pieter.

iv. Christianus Hubertus LAMKIN geboren op 13 augustus 1878 (afwijkend van bidprentje). Chrétien huwde Marie Catharina Helena VOSSEN 20 februari 1911 te St. Pieter. Chrétien overleed 13 juli 1963 te St. Pieter en werd begraven te St. Pieter. Bij huwelijk pottenbakker. Voormalig kassier.

v. Maria Helena LAMKIN geboren op 26 november 1879. Zij huwde Hendrikus Hubertus Willem Servatius SCHRIJNEMAKERS 2 november 1900 te St. Pieter. Maria overleed 12 oktober 1952, 72 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.

vi. Anna Maria Agnes LAMKIN geboren op 11 juni 1882. Zij huwde Pieter Joseph François ENGELEN 1 september 1905 te St. Pieter. Anna overleed 4 juni 1941, 58 jaar oud te Maastricht.

 vii. Maria Catharina Margaretha LAMKIN geboren op 17 november 1884. Margaretha huwde Andreas Ludovicus Martinus KESSELAER 31 januari 1913 te St. Pieter. Zij overleed 28 februari 1963, 78 jaar oud in het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.

viii. Hendricus Hubertus LAMKIN geboren op 14 mei 1891 te St. Pieter. Hij huwde (1) Hubertina Maria Josephina FLORAX 24 november 1916 te St. Pieter. Hendricus huwde (2) Maria Helena HULST 18 november 1921 te Maastricht.

Martinus overleed 7 mei 1926, 80 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter. Hij was landbouwer in 1913. Maria Hubertina BROUNS werd geboren op 19 mei 1849 te St. Pieter. Zij overleed 11 februari 1914, 64 jaar oud te St. Pieter en werd begraven te St. Pieter. Landbouwster.

 

Vak D 40 geruimd op 16 april 2016.

Wilhelmus Roijakkers - Cornelia Maria Hubertina Poolen

- Een kruis -

Bij God leeft / Corrie Poolen / * 16-2-1902 / † 4-11-1985 / echtgenote van / Giel Royakkers / * 16-12-1900 † 13-6-1988

 

De ouders van Wilhelmus ROIJAKKERS waren:
Mathieu ROIJAKKERS geboren op 22 februari 1872 te Maastricht. Mathieu huwde Maria HABETS 6 oktober 1898 te Hulsberg. Goudverfbereider in 1925. Maria HABETS werd geboren op 19 juni 1875 te Hulsberg.

De ouders van Cornelia Maria Hubertina POOLEN waren Henricus Josephus POOLEN en Maria Hubertina VERVERGAARD. Zie: Poolen-Ververgaard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrie werd geboren op 16 februari 1902. Zij overleed 4 november 1985, 83 jaar oud te Maastricht en werd 7 november 1985 te St. Pieter begraven. Giel werd geboren op 16 december 1900 te Oud-Vroenhoven. Hij overleed 13 juni 1988, 87 jaar oud te Maastricht en werd 16 juni 1988 te St. Pieter bijgezet.

 

Vak D 42 geruimd na oktober 1993.

Petrus Hubertus BUCK- Anna Maria FRISSEN

 

De ouders van Petrus Hubertus BUCK waren Johannes Leonardus BUCK (ovenwerker in 1925) en Helena Maria ERENS.

Petrus werd geboren op 10 maart 1901 te Meerssen. Hij huwde Anna Maria FRISSEN,
dochter van Joannes FRISSEN en Margaretha DINJENS, 11 september 1925 te Maastricht.
 

Kinderen:
i. Nn BUCK werd levenloos geboren op 20 juli 1927 te Maastricht.
ii. Johannes G.L. BUCK.


Petrus overleed 5 februari 1973, 71 jaar oud te Maastricht en werd te St. Pieter begraven. 1925: magazijnknecht. Schoenmaker, winkelier, Bleekerij 31. Maij werd geboren op 2 juni 1894 te Maastricht. Zij overleed 19 juli 1983, 89 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter.

 

 

 

Vak D 43 geruimd op 28 oktober 2016.

Anselmus Wouter de Bruijn - Mathildis Eulalia van Rumste

- Een kruis -

Anselmus De Bruijn / * 1890 † 1972 / echtg. van / Mathildis Van Rumste / * 1900 † 1992

Rust in vrede

De ouders van Anselmus Wouter DE BRUIJN waren:
Hubertus Gerardus DE BRUIJN geboren op 27 mei 1861 te Waspik. Hij huwde (1) Johanna BUIJS 11 juli 1889 te Waspik en huwde (2) Catharina LUIJKS 7 juni 1894 te Oosterhout. Hubertus overleed 21 april 1930, 68 jaar oud te Oosterhout. Schoenmaker.
Johanna BUIJS werd geboren op 17 maart 1858 te Waspik.

Anselmus werd geboren op 2 januari 1890 te Waspik. Hij overleed in augustus 1972, 82 jaar oud te Maastricht en werd 29 augustus 1972 te St. Pieter begraven. Bij overlijden Lage Kanaaldijk 38 te Maastricht (St. Pieter).

Mathildis werd geboren op 7 januari 1900 te Antwerpen. Zij overleed 6 oktober 1992, 92 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 10 oktober 1992 te St. Pieter.

 

Vak D 45 geruimd 20 november 2012.

Michaël Knubben / Maria Knubben - Petrus Mares

- Een kruis -

In memoriam / Michaël Knubben / * 1879 † 1973 / wed. van Maria Conraad / Maria Knubben / * 1903 † 1977 / echtg. van / Petrus Mares / * 1905 † 1979

 

Vak D 47 geruimd op 21 november 2012

Hubertus Martinus Niesten - Maria Catharina Petronella Bergmans

- Een kruis -

In pace / Netta Bergmans / * 15.9.1893 † 13.2.1970 / echtg. van / Hubertus Martinus Niesten / * 27.1.1892 † 24.1.1979

De ouders van Maria Catharina Petronella BERGMANS waren Arnoldus Hubertus BERGMANS en Petronella Hubertina CLAESSENS.

Zie: Arnoldus Hubertus BERGMANS - Petronella Hubertina CLAESSENS en Vak C Niesten.

 

 

 

Netta werd geboren op 15 september 1893 te St. Pieter. Zij huwde Hubertus Martinus NIESTEN,  zoon van Michael Hubertus NIESTEN en Anna Maria NOTERMANS, 26 oktober 1920 te Maastricht. Netta overleed 13 februari 1970, 76 jaar oud te Maastricht. Martin werd geboren op 27 januari 1892 te Maastricht. Hij overleed 24 januari 1979, 86 jaar oud te Maastricht. Martin werd bijgezet op 27 januari 1979 te St. Pieter bij zijn echtgenote.

Kinderen:

i. Petronella Maria Michel NIESTEN geboren op 27 augustus 1921 te Heerlen. Nelly huwde Maurice André Henri Jean LAGEOT op 25 oktober 1949 in de parochiekerk van St. Pieter te Maastricht. Zij woonde voor haar huwelijk aan de Mergelweg 46 te Maastricht. Nelly overleed 21 augustus 2008, 86 jaar oud in Huize Lieve Moenssens te Dilsen-Stokkem (België). Zij werd in besloten kring gecremeerd. Maurice werd geboren omtrent 1918. Hij overleed 4 juli 1960, 42 jaar oud Rue Foidart 129 te Bressoux-Luik en werd 7 juli 1960 begraven te Bressoux-Luik. Voor huwelijk: Rue Emile Vandervelde 153 te Bressoux-Luik. Na huwelijk: Place de la Résistance 1 in Bressoux-Luik. 1960: Rue Foidart 129 te Bressoux-Luik.

 


ii. Arnoldus Martinus Michel NIESTEN geboren op 29 januari 1923 te Heerlen. Nol huwde Antonia HOONHOUT 5 december 1956 te Utrecht. Nol overleed 27 november 1999, 76 jaar oud te Maastricht. Toos werd geboren op 2 juli 1927 te De Bilt. Toos overleed 2 november 2015, 88 jaar oud te Maastricht. De crematie was op 9 november 2015 te Eijsden.
iii. Madeleine Gerardine Josephine Catherina NIESTEN geboren op 1 juli 1924 te Heerlen. Mady huwde J. H. (Jacques) CIMMERMANS 22 december 1948. Zij overleed 18 mei 2013, 88 jaar oud te Maastricht. Mady werd gecremeerd op 24 mei 2013 te Geleen.

 


iv. Michel Petrus Martin Gerardus NIESTEN geboren op 11 februari 1926 te Heerlen. Michel huwde W.T. VROMANS 14 september 1955 te Heer. Michel overleed 18 augustus 2009, 83 jaar oud te Maastricht. De crematie was op 22 augustus 2009 te Eijsden.
v. Isabelle Gerardine Marie Thérèse Leonie NIESTEN geboren op 8 mei 1930 te Maastricht. Ella huwde J.H. BECKS 17 juli 1957. Ella overleed 2 november 1996, 66 jaar oud te Maastricht.
vi. Martinus Gerardus Arnoldus Michel NIESTEN geboren op 8 mei 1932 te Maastricht. Tin huwde Maria Anna Catharina LIEBEN 5 juni 1957 te Maastricht. Tin overleed 25 oktober 1983, 51 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.
vii. Marie Thérèse Gérardine Cathérine NIESTEN geboren op 28 juli 1934 te Maastricht. Thea huwde W.A.H. SATIJN 19 augustus 1959 te Maastricht.
viii. Léonardus Martinus Gerardus NIESTEN geboren op 16 september 1937 te Maastricht. Léon huwde M. JONGEN 4 augustus 1965 te Maastricht.

 

Vak D 49 geruimd 8 november 2012.

Johannes Coenrardus Hubertus Jansen - Anna Maria Hubertina Montulet

- Een notenbalk met de noot a -

Sjeng Jansen / 1900  1977 / ∞ / Anna Montulet / 1902  1988

De ouders van Anna Maria Hubertina MONTULET waren:
Johannes Hubertus MONTULET geboren in 1868 te St. Pieter. Hij huwde Maria Catharina Hubertina VAN DER BOOREN 5 augustus 1898 te St. Pieter en overleed in 1950.
Maria Catharina Hubertina VAN DER BOOREN werd geboren op 11 september 1879 te St. Pieter. Maria overleed 27 april 1956 te Maastricht (St. Pieter). Beide echtgenoten werden te St. Pieter begraven in Vak F.

Anna werd geboren op 17 januari 1902 te St. Pieter. Zij huwde Johannes Coenrardus Hubertus JANSEN, zoon van Petrus Nicolaus Hubertus JANSEN en Cecilia Wilhelmina LOFFELD, 5 augustus 1922 te Maastricht. Anna overleed 24 maart 1988, 86 jaar oud te Vught en werd 29 maart 1988 te St. Pieter bijgezet. Sjeng werd geboren op 26 april 1900 te Maastricht en overleed in 1977. Hij werd 16 juni 1977 begraven te St. Pieter.

 

 

 

Sjeng had onder andere een piano- en muziekhandel in Breda en ging voor de oorlog het hele land door om concertpiano's te stemmen. Vandaar de notenbalk op zijn graf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vak D 52 geruimd op 18 september 2015.

Mathias H. Joseph Weijden - Eisabeth M. A. Robbers

- Een kruis -

Dr. Joseph Weijden / * 6-5- 1903 / † 18-8-1974 / echtg. van / Elisabeth Robbers / * 30-1-1902 / † 14-10-1990

 

Vak D 53: geruimd na 8 januari 2002.

Wilhelmus Marinus OTTEN - Maria Adriana MEIJER

De ouders van Wilhelmus Marinus OTTEN waren Johannes OTTEN en Maria DE GROOT.

Wilhelmus werd geboren op 2 oktober 1890 te Lith. Hij overleed 11 augustus 1978, 87 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. Wilhelmus huwde Maria Adriana MEIJER, dochter van Henricus Johannes MEIJER (houtdraaier in 1894) en Johanna Catharina WILTHUIJSEN, 28 september 1917 te 's-Hertogenbosch. Maria werd geboren op 19 januari 1894 te 's-Hertogenbosch. Zij overleed 12 augustus 1970, 76 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Schippersgezin. Bekend adres: Papenweg 75 te Maastricht.

Doopakte Maria Adriana Meijer. Bron: akte 52, Stadsarchief 's-Hertogenbosch.

Bekende kinderen:

i. G. OTTEN.
ii. H. OTTEN.

 

Vak E 1 geruimd na 16 juni 1956.

Petrus Gaspar Hubertus GROOTHAUSEN - Hubertina Maria ZENTHNER (ZENTHER)De ouders van Petrus Gaspar Hubertus GROOTHAUSEN waren:
Petrus Gaspard GROOTHAUSEN geboren op 22 juli 1813 te Meerssen. Hij huwde Joanna Elisabeth RETERAT (RETRO RETROT) 8 april 1850 te Heer. Pieter Casper overleed 14 juli 1891, 77 jaar oud te St. Pieter en werd bijgezet te St. Pieter.
Joanna Elisabeth RETERAT (RETRO RETROT) geboren op 5 juli 1823 te Heer. Zij overleed 9 februari 1907, ruim 83 jaar oud De Deken des voormiddags ten een ure te St. Pieter en werd begraven op 11 februari 1907 te St. Pieter.

Petrus werd geboren op 6 januari 1852 te St. Pieter. Hij huwde Hubertina Maria ZENTHNER (ZENTHER), dochter van François Joseph ZENTHNER en Anna Elisabeth MEES, 13 februari 1874 te St. Pieter.
De vader van de bruid is niet aanwezig bij huwelijk.
 

Kinderen allen geboren te St. Pieter:
i. Petrus Hubertus GROOTHAUSEN geboren op 25 april 1874. Hij huwde Maria SCHIRBACH 15 februari 1901 te St. Pieter. Petrus overleed na 1912.
ii. Anna Elisabeth Hubertina GROOTHAUSEN  geboren op 8 juni 1875. Zij overleed 24 juli 1875, 46 dagen oud te St. Pieter en werd begraven op 25 juli 1875 te St. Pieter.
iii. Paulus Ludovicus Hubertus GROOTHAUSEN geboren op 12 juli 1876. Hij huwde Maria Margaretha JANSSEN 31 augustus 1906 te St. Pieter. Hij overleed 12 juli 1940, 64 jaar oud te Maastricht.
iv. Nicolaus Hubertus GROOTHAUSEN geboren op 1 oktober 1878. Hij huwde Anna Maria Catharina TILLIJ 13 mei 1904 te St. Pieter. Nicolaus overleed 29 januari 1946, 76 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.
v. Maria Hubertina GROOTHAUSEN geboren op 18 juni 1880. Zij huwde Gerard Joseph DAEMEN 27 april 1906 te St. Pieter.
vi. Agnes Hubertina GROOTHAUSEN geboren op 21 september 1882. Zij huwde Arnoldus Hendricus Hubertus SATIJN 16 oktober 1903 te St. Pieter. Agnes overleed 17 januari 1965, 82 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.
vii. Hubertus Nicolaas GROOTHAUSEN geboren op 20 november 1884. Nicolaas overleed 21 juni 1967, 83 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.
viii. Joanna Maria Hubertina GROOTHAUSEN geboren op 7 december 1887. Zij huwde Johannes Mathijs BRABANT 27 mei 1920 te Maastricht. Joanna overleed in 1984.
ix. Anna Hubertina GROOTHAUSEN geboren op 29 oktober 1889. Zij huwde Joseph Pierre NICOLAES 12 april 1912 te St. Pieter.

Petrus overleed 16 juni 1946, 94 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. 1874: geweermaker. 1901, 1903 en 1920 landbouwer. 1925: fabrieksarbeider. Hubertina Maria ZENTHNER werd geboren op 27 augustus 1848 te St. Truiden (België). Zij overleed 22 december 1927, 79 jaar en 3 maanden oud op Tweede Kerstdag. De kist werd gezonken op 26 december 1927 te St. Pieter en de lijkdienst is op 28 december geweest om 9 uren te Maastricht. 1874: dienstmeid.

 

Vak E 3 geruimd op 22 november 2012.

Ger Willems

- Een kruis -

Ger Willems / geb. 14.8.1917 / overl. 29.1.1972 / echtgenoot van Annie Vlaspoel

Ger werd geboren op 14 augustus 1917. Ger huwde A.H.C. (Annie) VLASPOEL, dochter van Hendrikus VLASPOEL en Catharina KERKHOFS. Ger overleed 29 januari 1972, 54 jaar oud en werd begraven op 2 februari 1972 te St. Pieter. Ger werkte bij de Staatmijnen.

 

 

Vak E 104 geruimd na 25 maart 1987.

Roelof Kuperus

De ouders van Rudie KUPERUS zijn Roelof KUPERUS. Roelof werd 26 november 1932 te Hattum geboren. Hij was eerst koksmaatje, vervolgens ankerverzetter, bakschipper en uitvoerder van waterwerken. Hij huwde Hendrika Catharina Johanna ROSSEN 4 juni 1955. Roelof overleed 9 juni 2008, 75 jaar oud.
Hendrika Catharina Johanna (Riek) ROSSEN werd geboren te Hoensbroek.
Roelof Kuperus had de leiding over de dempingswerkzaamheden van het Kanaal van Luik naar Maastricht. Willem Rossen, oom van Rudie Kuperus en uitvoerder, raakte gewond bij het inzakken van de ophaalbrug bij de Bonne Femme. Het echtpaar KUPERUS-ROSSEN woonde te Nijmegen.

 

 

 

 

 

 

 

Maart 1961: Rudie Kuperus, moeder Riek Kuperus-Rossen en dochtertje Sylvia Kuperus (later zouden nog een zoon Rudy en een meisje het levenslicht zien binnen dit gezin).

Vader Roelof Kuperus.

 

Drooglegging kanaal bij de O.L. Vrouwekade 24 april 1963.

 

Rudie werd geboren op 16 mei 1959 te Roermond. Hij overleed 8 november 1962, 3 jaar en 5 maanden oud Hoge Kanaaldijk Woonark "De Zwerver". Rudie verdronk in het Kanaal van Luik naar Maastricht en werd 12 november 1962 te St. Pieter begraven. 

Rudie was al spelend vanaf de woonark te water geraakt en verdronk. Het ongeval gebeurde op 8 november 1962. Rudie's oom Wim Rossen, nog niet zo lang hersteld van de klap op zijn hoofd bij het incident met de ophaalbrug bij de Bonne Femme, was toevallig ook op De Zwerver en sprong hem na. Zie: meer over drenkelingen en ongelukken gebeurd in samenhang met het Kanaal van Luik naar Maastricht.

Uit het Archief van de Gemeentepolitie Maastricht:

8 november 1962:

"13.00 uur. Omstreeks 11.40 uur werd telefonisch ten burele kennisgegeven dat ter hoogte van de Papenweg een kind te water was geraakt in het kanaal Maastricht-Luik. Door mij wachtcommandant is terstond de GG en GD, de Gemeentelijke Brandweer alsmede de afdeling recherche gewaarschuwd. Adjudant Inspecteur Brugman was eveneens ter plaatse. Geneeskundige hulp mocht niet meer helpen. Bij aankomst in het ziekenhuis was het jongetje overleden."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De woonark is '"De Zwerver", hier niet in Maastricht maar te Belfelt gefotografeerd, lag in 1962/1963 net voorbij de draaibrug aan de Papenweg, ter hoogte van de reserve sluisdeur, aan de oostelijke kanaalzijde.

Het grafmonument bestond uit hardsteen voorzien van een marmeren plaat. Dit grafje heeft in vak E gelegen (nu het graf van De Beaumont-Majoie E 67), dit graf is geruimd in 1982, toen werd dit vak gebruikt om te begraven. In dit vak bevonden zich meerdere kindergraven.

 

 

 

 

 

 

 

 

De baggermolen van Prins van Wijngaarden moest ten behoeve van de kanaaldemping grind baggeren bij de Spoorbrug en het Stadspark. En passant stootte men hier op de resten van de Romeinse brug. Het opgebaggerde grind werd in de onderlossers gestort en die werden in konvooi via de Sint Pietersluis het kanaal opgesleept.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Dagblad De Nieuwe Limburger van 8 november 1962 en Dagblad De Nieuwe Limburgerr van 9 november 1962. Dhr. Rob Kamps wist de woonark de "Zwerver" jaren geleden nog te spotten in Overijssel. Foto's: collectie Dhr. Rob Kamps en Mevr. Willy Krebbers-Rossen.

Ook het grafje van Edward LAMBERTI - *18 januari 1960 †18januari 1960 - heeft in dit vak gelegen. Dit grafsteentje werd naar vak Z verplaatst en in 2005 werden de stoffelijke resten bijgezet in het graf van zijn vader Joseph Alphons Eduard LAMBERTI in vak A. Zie: vak A Lamberti.

Met dank aan Rob Kamps, Andrew van Thor en Willy Krebbers-Rossen.

 

Vak E 11: geruimd voor 1996.


Joannes Hendricus HOUGARDY (HOUGARDIJ) - Maria Anna FOOY (FOOIJ)


De ouders van Joannes Hendricus HOUGARDY (HOUGARDIJ) waren:
Balthazar Josephus HOUGARDIJ geboren op 22 maart 1815 te Maastricht. Hij huwde Maria Adriana BLAISE 21 mei 1845 te Maastricht. Balthazar overleed 27 juni 1889, 74 jaar oud in het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht. Hij was militair/verwersgezel van gebouwen te Maastricht in 1845.
Het echtpaar woonde Langs de Maas rond 1855; vervolgens aan de Visschersmaas 3091 en verhuisde naar Sint Pieter op 26 mei 1863. Adres: Onder de Berg 8. Men verhuisde weer naar Maastricht op 2 april 1875.
Huwelijksgetuigen waren: Seb. HOMMES, gepensioneerd sergeant, 58 jaar oud, aangetrouwde moederlijke oom; Arnold KLEIJN, dagloner, 50 jaar oud, aangetrouwde moederlijke oom van de bruid; Hendrik DAEMEN, schrijnwerker, 29 jaar oud en Hendrik ADAMS, passementmakersgezel, 29 jaar oud. Allen woonachtig te Maastricht.
Maria Adriana BLAISE werd geboren op 10 mei 1818 te Maastricht. Maria overleed 11 juni 1880, 62 jaar oud te St. Pieter.


Joannes werd geboren op 16 juni 1860 te Maastricht. Hij huwde Maria Anna FOOY, dochter van Joannes Hubertus FOOIJ (schippersknecht) en Maria Cornelia SCHIRBACH, 15 februari 1890 te St. Pieter. De huwelijksgetuigen waren: Arnoldus BERGMANS, 33 jaar oud, landbouwer wonende te St. Pieter, geen bloedverwant; Willem HERBEN, 42 jaar oud, dagloner wonende te Maastricht, geen bloedverwant; Joannes THIJSSEN, 23 jaar oud, wonende te St. Pieter, geen bloedverwant en Joannes Hermanus VRANKEN, 40 jaar oud, veldwachter wonende te St. Pieter en geen bloedverwant. Joannes overleed 13 januari 1927, 66 jaar oud en zes maanden om een uur voormiddags te Maastricht (St. Pieter)
aan de Lage Kanaaldijk 121 en werd 15 januari 1927 te St. Pieter begraven. De getuigen van de aangifte van zijn overlijden waren: Mathieu ROSIER, koster, 45 jaar oud en Simon FEIJ, kastelein, 49 jaar oud. Beiden wonend te St. Pieter.
 

De ondertekenaars op de huwelijksakte van 1890.


Hougardy trad in dienst bij de Waterstaat op 1 november 1889. Bij zijn overlijden op 13 januari 1927 was hij nog steeds werkzaam als brugwachter, vermoedelijk nog steeds
brugwachter aan de Lage Kanaaldijk 121. Adres bij overlijden: Lage Kanaaldijk 121 te St. Pieter in het grote brugwachterhuis vóór de grens uit 1899, afgebroken in 1973.
Maria werd geboren op 10 juli 1866 te Maastricht. Zij overleed 21 december 1946 te Maastricht, 80 jaar oud aan de Onze Lieve Vrouwe Wal 2 te Maastricht. Maria werd 24 december 1946 te St. Pieter bijgezet. Zij verhuisde op 31 oktober 1928 naar de Onze Lieve Vrouwe Wal 2 te Maastricht.

De 'eerste' brugwachterswoning op de VVV-poster uit 1890 (9 jaar na afbraak, gelijk met de kanaalverlegging) aan de ingang van het kanaal. Rechts de Vief Köp. De brugwachterswoning op deze poster is identiek aan de volgende ter hoogte van Closset en die van Hougardy.

De overlijdensannonces in de Limburger Koerier Maastricht.


 

Het gezin Hougardy - Fooy omtrent 1900 voor de brugwachterwoning aan de Lage Kanaaldijk nr. 3, de (latere) Sint Lambertuslaan (brug 6). De woning werd in 1911-1912 afgebroken ten gunste van het latere (nog bestaande) pand St. Lambertuslaan 52. Ter hoogte van de draaibrug aan de Papenweg.

De brugwachterswoning uit 1849-1850 moest het helaas in 1929 ontgelden vanwege de cementproductie van de ENCI. Te zien is dat de woning te dicht op het pad staat, in de tijd van paard en wagen nauwelijks een probleem, maar voor het vrachtverkeer een niet te nemen hindernis. De foto toont ook aan dat de woning veel eerder gebouwd werd dan de aangrenzende bebouwing. Zij stond bij de kanaalbouw alleen in het open veld.

De brugwachterwoning van Hougardy bleef het langst behouden, maar toonde al sporen van verval. De twee andere woningen in de buiten-vestingwerken verdwenen bij de kanaalverlegging in 1881. De eerste brugwachterwoning lag sinds de opening van het kanaal tot in 1881 op de plek waar het kanaal de werken binnenging, respectievelijk verliet, ongeveer op de zuidelijke rand van de huidige stadsvijver. Aan de overzijde van het tegelijkertijd verlegde kanaal verrees een nieuw gebouw op de (latere) hoek St Pieterskade/Prins Bisschopsingel. Dat werd later betrokken door de familie Rosier. Het werd afgebroken in 1954 en maakte plaats voor de PLEM-uitbreiding. De andere brugwachterwoning uit 1850 lag ter hoogte van de werf van Closset. De derde is die van Hougardy, gesloopt in 1911/'12. Foto's: collectie familie Henket.

Een foto van een nog onverharde Lage Kanaaldijk met in de verte op de linker kanaaloever de oude brugwachterswoning van Hougardy (situatie ca. 1890).

Op deze foto (omtrent 1886-1890) de Julie die opstoomt naar Luik. De achterzijde van de woning van Hougardy is duidelijk te zien. Op de achtergrond de toren van de St Martinuskerk in Wyck. Foto: Rien ten Bos.

 

 

Tekening links: op deze plek verrees later de St. Lambertuslaan. Naar het oosten gezien. Ingekleurde tekening van Jan Brabant, ca. 1860.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto rechts: hier passeert de Koningin Wilhelmina (1900) van Bonhomme brug 6 aan de St. Lambertuslaan. De oude brugwachterwoning uit 1850 is dezelfde als die op de foto van het gezin Hougardij - Fooy. Achter de brugwachterwoning liggen respectievelijk het huis van Krischer en de zeepfabriek van Dumonceau Frères. Foto: collectie Dhr. Rob Kamps.

 

 

St. Lambertuslaan 52 - hoek Lage Kanaaldijk nu. Foto: Breur Henket. Beneden: de situatie in 1871. In de rode cirkel de ligging van het brugwachtershuisje van Hougardy.

De oorspronkelijke situatie in 1845. Rechtsonder ligt draaibrug 6 met de eerste brugwachterwoning en de balkenloods. Ook de kanaalversmalling is duidelijk te zien. De bocht in de weg richting Sint Pieter is er de reden van dat de eerste huizen aan de Lage Kanaaldijk niet evenwijdig aan de weg liggen. Zie verder: Closset van Visé naar Maastricht. De oorspronkelijke loop van het kanaal van Luik naar Maastricht van 1850 tot 1881.

Het "loopplankje" vooraan op deze maquettefoto van Paul Tieman (zie: Maquette MAASTRICHT 1867 - Foto's van de maquette) geeft de eerste/laatste draaibrug weer in de voormalige vestingwerken die het kanaal naar Luik omgaven. De brugwachterwoningen zelf zijn niet weergegeven.

 

De loopplank ligt op de plek die nu wordt gemarkeerd door de zuidelijke rand van de vijver in het Stadspark. De brug met woning kwam dus in 1881 te vervallen bij de kanaalverlegging. De latere woning met brug (no. 7) van Rosier verrees datzelfde jaar aan de overzijde van het inmiddels beduidend breder geworden kanaal. In 1886 werd hier de St. Pieterskade aangelegd, in 1887 een kruisende landweg die zich zou ontwikkelen tot de Prins Bisschopsingel. De tweede brug in de verte lag ter hoogte van de werf van Closset (met een weergegeven loods). Ook hier zijn details niet ingevuld. Deze brug verviel eveneens in 1881 en werd niet vervangen door een grotere. Brug no. 7 kwam immers niet ver van de werf vandaan te liggen. 

Geheel in de verte, bij het derde plankje met de bomenrij, parallel aan het werk Hessen, ligt brug 6, met (vanaf 1889) de woning van Hougardy.

Kinderen:

i. Anna Maria Hubertina HOUGARDIJ geboren op 9 september 1890 te St. Pieter. Anna huwde Leonardus Thomas FRANSSEN 23 mei 1919 te St. Pieter.

ii. Anna Maria HOUGARDIJ geboren op 27 september 1891 te St. Pieter.

iii. Catharina Anna HOUGARDIJ geboren op 11 april 1893 te St. Pieter. Catharina huwde Jacobus Hubertus SCHUURMANS 27 december 1918 te St. Pieter. Catharina overleed 10 december 1981, 88 jaar oud en werd begraven te Maastricht.

iv. Joannes Hubertus Josephus HOUGARDIJ geboren op 18 maart 1895 te St. Pieter. Hij huwde Maria LANTIN (LATIJN) 31 januari 1919 te Maastricht.

v. Petrus Hendricus HOUGARDY geboren op 4 juni 1897 te St. Pieter. Petrus overleed 8 augustus 1909, 12 jaar oud te St. Pieter.

Met dank aan Dhr. Rob Kamps voor de aanvullende informatie.

Vak E 15 geruimd op 10 september 2015.

Matheus Joseph Sijstermans - Helena Vandermuhlen

- Een Christushoofd, kruis met aren -

In pace / Matheus Joseph / Sijstermans / * 5-7-1898 / † 5-4-1972 / echtg. van / Helena / Vandermuhlen / * 14-5-1902 / † 17-6-1974

 

Vak E 37: datum ruiming onbekend. Twee koopgraven in ongewijde grond (protestants).

Pieter Jacob VAN DER MUELEN MAARSSENBROEK - Margaretha Jeanne VAN DER BANK

De ouders van Pieter Jacob VAN DER MUELEN MAARSSENBROEK waren:
Carel Joseph VAN DER MUELEN MAARSSENBROEK geboren op 6 juli 1782 te IJsselstein. Hij huwde Maria Henrietta VAN DER MUELEN 27 april 1807 te Utrecht. Carel overleed 27 februari 1844, 61 jaar oud te Utrecht. Hij was Heer van Maarssenbroek, geneesheer, lid van de raad van Utrecht en lid  van de Provinciale Staten van Utrecht.
Maria Henrietta VAN DER MUELEN werd geboren op 14 juni 1785 te Utrecht. Marie overleed 6 juni 1855, 69 jaar oud te Driebergen. Zij was Vrouwe van Maarssenbroek.


Pieter werd geboren op 14 maart 1820 te Utrecht. Hij huwde Margaretha Jeanne VAN DER BANK, dochter van Matthieu André VAN DER BANK en Elisabeth Catharina Maria THEBEN TERVILE, 20 juli 1846 te Utrecht. Pieter overleed 17 maart 1894, 74 jaar oud te St. Pieter en en werd 23 maart 1894 te St. Pieter bijgezet. Marguérite werd geboren op 29 oktober 1822 te Vlissingen. Zij overleed 27 juli 1892, 69 jaar oud te St. Pieter en werd 30 juli 1892 begraven te St. Pieter.

Overlijdensberichten . Bron: Het Nieuws van den Dag van 29 juli 1892 en van 21 maart 1894.

 

Vak E 72 geruimd op 25 november 2012.

Joannes Ludovicus Mariaan Crols - Maria Gabriëls

- Een kruis -

Jan Crols / * 5-2-1901 † 13-8-1988 / ∞ / Maria Gabriëls / * 14-7-1906 † 3-2-1990

Jan werd geboren op 5 februari 1901 te Turnhout (België). Hij overleed 13 augustus 1988, 87 jaar oud te Maastricht en werd 17 augustus 1988 te St. Pieter begraven. Maria werd geboren op 14 juli 1906. Zij overleed 3 februari 1990, 83 jaar oud en werd 7 februari 1990 bijgezet te St. Pieter.
 

Vak J 6 geruimd na 1972.

Petrus Josephus HABETS -  Maria Elisabeth ELISSEN

De ouders van Petrus Josephus HABETS waren:
Joannes Josephus Hubertus HABETS geboren omtrent 1842 te Maastricht. Jan huwde (1) Maria Elisabeth BIJNENS 11 oktober 1865 te Maastricht. Jan huwde (2) Anna Elisabeth BIJNENS 7 november 1883 te Maastricht.
Maria Elisabeth BIJNENS werd geboren op 22 juni 1845 te Maastricht. Zij overleed 25 april 1882, 36 jaar oud te Maastricht.


Petrus werd geboren op 18 april 1875 te Maastricht. Hij huwde Maria Elisabeth ELISSEN, dochter van Laurentius Hubertus ELISSEN en Elisabeth PINCKERS, 27 juni 1900 te Maastricht.
Laurentius Hubertus ELISSEN werd geboren op 19 februari 1843 te St. Geertruid. Hij huwde Elisabeth PINCKERS 5 april 1871 te St. Geertruid. Laurentius overleed 3 september 1914, 71 jaar oud te Maastricht.
Elisabeth PINCKERS werd geboren op 7 november 1849 te St. Geertruid. Zij overleed 22 januari 1933, 83 jaar oud te Maastricht.
 

Kinderen:
i. Maria Elisabeth HABETS, zr. Johanna van de Ursulinen van de Romeinse Unie, geboren op 21 mei 1901 te Maastricht. Zij overleed 7 mei 1983, 81 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter op de begraaf plek van de Ursulinen van de Romeinse Unie.
ii. Laurentius Maria Hubertus HABETS geboren op 14 mei 1904  te St. Pieter. Hij overleed 21 mei 1904, 8 dagen oud des voormiddags ten acht ure te St. Pieter en werd begraven op 23 mei 1904 te St. Pieter.

iii. Helena Marie HABETS geboren op 28 juli 1905 te St. Pieter. Zij overleed 5 september 1905, 5 weken oud te St. Pieter.

iv. Anna Maria HABETS geboren op 5 augustus 1906 te St. Pieter.
v. Maria Anna HABETS geboren op 23 februari 1907 te St. Pieter.
vi. Hubertus Lambertus Josephus HABETS geboren op 17 september 1909 te St. Pieter. Hubertus overleed 19 augustus 1969, 59 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Hij was niet gehuwd.

vii. Lambertus Joannes HABETS geboren in 1912. Hij overleed 17 november 1912, 5 dagen oud te St. Pieter.

viii. Nn HABETS levenloos geboren op 15 november 1913 te St. Pieter.
ix. Wilhelmus HABETS. Giel overleed in 1956.
x. Nn HABETS levenloos geboren op 28 februari 1919 te St. Pieter en werd begraven op 4 maart 1919 te St. Pieter.
xi. H.M. HABETS.
xii. B.H. HABETS.


Petrus overleed 29 april 1952, 77 jaar oud en werd 1 mei 1952 begraven te St. Pieter. Schrijnwerker/timmerman. Adres: Glacisweg 60 te Maastricht. Maria Elisabeth ELISSEN werd geboren op 1 augustus 1875 te Maastricht. Zij overleed op 18 april 1956, 80 jaar oud en werd 21 april 1956 bijgezet te St. Pieter.

 

Vak F 1 geruimd na 8 juni 1981.

 

Arnoldus Hubertus JONGEN

 

De ouders van Arnoldus Hubertus JONGEN waren:
Joannes Baptista Hubertus (Joannes Baptiste) JONGEN geboren en gedoopt op 27 november 1824 te St. Pieter. De doopgetuigen waren Joannes Baptista HENKET (oom) en Maria Gertrudis JONGEN (tante); leenpaat is Ida GORREN. Adres in 1840: langs de Maas 69 te St. Pieter. Jan huwde Christina SUTHERLAND 28 februari 1851 te St. Pieter. Jan overleed 28 mei 1878, 53 jaar oud te St. Pieter en werd 30 mei 1878 te St. Pieter begraven.
Christina SUTHERLAND werd geboren op 24 augustus 1823 te Maastricht. Anna overleed 8 februari 1901, 77 jaar oud te St. Pieter. Zij was herbergierster in 1879 en 1895.

Arnoldus werd geboren op 28 augustus 1857 te St. Pieter. Arnoldus was getuige bij de geboorte van Joannes Franciscus JONGEN 30 augustus 1882 te St. Pieter. Arnoldus overleed 8 juni 1941, 83 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Hij was landbouwer in 1882 te St. Pieter.

Vak F 7 geruimd na 6 maart 1969.

Maria Hubertina Gertrudis DECKERS

 

De ouders van Maria Hubertina Gertrudis DECKERS waren:
Hubertus Ludovicus Josephus DECKERS geboren op 10 november 1822 te Maastricht. Lodewijck huwde (1) Anna Maria Cornelia DUIJKERS 26 november 1845 te Maastricht. Lodewijck huwde (2) Anna Barbara DRESENS 7 januari 1851 te Maastricht. Lodewijck overleed 5 januari 1911, 88 jaar oud te Maastricht. Hij was koopman in 1878; kantoorbediende in 1845; boekhouder in 1851 en koopman in 1904.
Anna Barbara DRESENS werd geboren op 25 december 1821 te Maastricht. Anna huwde (1) Joannes Quirinus Hubertus LEMMENS 24 augustus 1847 te Maastricht. Anna overleed 12 mei 1897, 75 jaar oud te Maastricht.


Maria werd geboren op 10 oktober 1851 te Maastricht. Zij huwde Joannes Henrikus Hubertus VAN HEUSDEN, zoon van Joannes Arnoldus VAN HEUSDEN - meubelmaker in 1837 - en Maria Margaretha SCHETTERS, 14 april 1887 te Maastricht. Zij overleed 6 maart 1939, 87 jaar oud te Meerssen (vertrekt 28 oktober 1938 naar Meerssen) en werd begraven te St. Pieter. Joannes Henrikus Hubertus VAN HEUSDEN werd geboren op 27 juli 1845 te Maastricht. Hij overleed 24 december 1913, 68 jaar oud te Maastricht. Meubelwerker in 1887.
 

Vak F 8 geruimd na 1958.

Petrus Franciscus STAAL

De ouders van Petrus Franciscus STAAL waren Johannes Jacobus STAAL en Virginie Henriette LEVEFRE.

Petrus werd geboren op 18 september 1854 te Maastricht. Hij huwde Josina Carolina Theodora Petronella VAN GEMERT, dochter van Johannes VAN GEMERT en Gijsberta MURKENS, 13 mei 1885 te Grave. Josina werd geboren op 27 februari 1861 te Grave. Zij overleed 14 oktober 1944, 83 jaar oud te Groesbeek.
 

Kinderen:

i. Virginie Ghijsberta Johanna Carolina STAAL geboren op 14 februari 1886 te Maastricht. Virginie overleed 10 april 1892, 6 jaar oud te Maastricht.
ii. Johannes Henricus Antonius STAAL geboren op 23 juni 1887 te Maastricht. Hij huwde Josephina Clemence Auguste Charlotte MEUTER 6 juni 1917 te SITTARD (NL). Johannes overleed 10 januari 1958, 70 jaar oud te 's-Hertogenbosch.
iii. Chrétien Conrad Jean Marie STAAL geboren op 22 maart 1893 te Maastricht.
iv. Chrétien Charles Hubert STAAL geboren op 1 september 1894 te Maastricht. Chrétien overleed 28 december 1898, 4 jaar en 3 maanden oud te Maastricht.
v. Henri Marie Conrard Antoine STAAL geboren op 30 januari 1895 te St. Pieter.
vi. Joseph Ghijsbert Leon Chrétien STAAL geboren op 5 april 1900 te St. Pieter.

 

De Limburger Koerier van 21 december 1938.Petrus overleed 29 november 1938, 84 jaar oud, Glacisweg 10 te Maastricht (St. Pieter). Hij werd op 2 december 1938 te St. Pieter begraven.
Petrus Franciscus was klerk bij het Entrepot (belastingen Maastricht); rijksboekhouder.

 

Vak F 13 geruimd na 24 januari 2000.

Paulus Hubertus Joannes BASTIAENS - Maria Hubertina Anna CLAESSENS / Johannes Laurentius Hermanus BASTIAENS

- Een kruis met  stralenkrans -

Hier rusten onze lieve / zoon en broer / Jean Bastiaens / * 19.9.1931†15.10.1948

Paulus Bastiaens / * 2.11.1895 † 17.7.1975 / echtgenoot van  / Anna Claessens / * 10.1.1898 † 27.7.1989

De ouders van Paulus Hubertus Joannes BASTIAENS waren:
Joannes Hubertus BASTIAENS geboren op 1 juli 1859 te Oud-Vroenhoven. Hij huwde Maria Isabella BRONZWAER 26 mei 1887 te Oud-Vroenhoven en overleed 14 februari 1933, 73 jaar oud te Maastricht.
Maria Isabella BRONZWAER werd geboren op 29 oktober 1861 te Oud-Vroenhoven. Zij overleed 30 november 1934, 73 jaar oud te Maastricht.

Paulus werd geboren op 2 november 1895 te Oud-Vroenhoven. Hij overleed 17 juli 1975, 79 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. Hij huwde Maria Hubertina Anna CLAESSENS. Anna werd geboren op 10 januari 1898. Zij overleed 27 juli 1989, 91 jaar oud en werd 1 augustus 1989 te St. Pieter bijgezet.
 

 

Hun zoon Johannes Laurentius Hermanus BASTIAENS werd geboren op 19 september 1931 te Maastricht. Jean overleed 15 oktober 1948, 17 jaar oud te Maastricht, Ziekenhuis Calvariënberg aan de gevolgen van een noodlottig ongeval op de fabriek "Staalwerken de Maas" te Maastricht en werd 19 oktober 1948 begraven te St. Pieter. Kalfstraat 66 te Maastricht (St. Pieter).

 

Vak F 16 geruimd na 1977. Doorgang voetpad.

De ouders van Joseph Simon Hubert LOUSBERG waren:
Francis LOUSBERG geboren op 13 november 1827 te Eijsden. Hij huwde Maria Catharina REI(J)NDERS 15 november 1855 te Eijsden. Francis overleed 16 maart 1915, 87 jaar oud te Eijsden.
Maria Catharina REI(J)NDERS  geboren op 21 januari 1836 te Oost-Eijsden. Zij overleed 19 juli 1897, 61 jaar oud te Eijsden.

Joseph werd geboren op 18 april 1875 te Eijsden. Hij huwde (1) Christina Maria Catharina TANS, dochter van Joannes Hubertus TANS en Elisabeth Maria VAN BEEK, 21 april 1921 te Maastricht. Christina werd geboren op 27 juli 1884 te Maastricht. Zij overleed 1 april 1923, 38 jaar oud te Maastricht.
Joseph huwde (2) de weduwe Anna Hubertina TANS,
dochter van Joannes Hubertus TANS en Elisabeth Maria VAN BEEK, 28 augustus 1924 te Maastricht. Anna werd geboren op 2 april 1882 te Maastricht. Zij huwde (1) de weduwnaar Pierre Henri Marie LE BRON DE VEXELA, zoon van Bernardus Franciscus Josephus Hennebert LE BRON DE VEXELA en Maria Christina ADRIAANS, 9 september 1918 te St. Pieter. Pierre werd geboren op 21 januari 1865 te Maastricht. Hij huwde (1) Maria Cornelia Wilhelmina HUBERT, dochter van Willem Pieter HUBERT en Maria Catharina Johanna WINKEL, 22 december 1906 te St. Pieter. Maria Cornelia Wilhelmina werd geboren op 15 augustus 1872 te Maastricht. Zij overleed 1 mei 1913 40 jaar oud te St. Pieter. Pierre overleed 9 juli 1923, 58 jaar oud te Maastricht. 1906: boekhouder wonende te Maastricht.

Joseph overleed 22 juni 1961, 86 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. Hij was kuiper van beroep en was woonachtig in de dorpstraat te Eijsden. 1947: Lage Kanaaldijk 20 te Maastricht (St. Pieter). Anna overleed 22 maart 1947, 64 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.
 

Detail.

Vak F 18 geruimd op 26 november 2012.

.Joannes Hubertus Sondeijker - Agnes Jaspers / Joannes Hubertus Sondeijker

- Een kruis -

J.H. Sondeijker / * 20-2-1864 † 11-2-1946 / ∞ / A. Jaspers / * 30-3-1871 † 26-9-1983 / J.H. Sondeijker / 8-3-1904 † 9-4-1983

De ouders van Joannes Hubertus SONDEIJKER waren:
Joannes SONDEIJKER (SONDEYKERS) geboren op 9 februari 1828 te Maastricht. Hij huwde Barbara THUIJS (THUYS) 3 november 1858 te Maastricht. Joannes overleed 26 april 1869 te Maastricht, 41 jaar oud te Maastricht. Hij was landbouwer in 1858.
Barbara THUIJS (THUYS) werd geboren omtrent 1831 te Maastricht. Zij overleed 14 januari 1903, 71 jaar oud te Maastricht.

Joannes werd geboren op 20 februari 1864 te Maastricht. Hij huwde Agnes JASPERS, dochter van Jacobus Hubertus JASPERS en Odilia GILISSEN, 9 juni 1897 te Maastricht.
 

Kinderen:
i. Hermanus SONDEIJKER geboren op 17 april 1898 te Maastricht. Herman overleed 14 januari 1975, 76 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Zie: vak S Sondeijker.
ii. Anna Maria SONDEIJKER geboren op 2 maart 1900 te Maastricht.
iii. Barbara SONDEIJKER geboren op 7 juni 1902 te Maastricht.
iv. Joannes Hubertus SONDEIJKER geboren op 8 maart 1904. Hij overleed 9 april 1983, 79 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter.

Joannes overleed 11 februari 1946, 81 jaar oud en werd te St. Pieter begraven. Hij was schoenmaker in 1897. Agnes werd geboren op 30 maart 1871 te Maastricht. Zij overleed 26 september 1948, 77 jaar oud en werd bijgezet in het graf van haar echtgenoot te St. Pieter.

Gilles Hubertus (Jules) SONDEIJKER, broer van Johannes Hubertus. Zie: Gillis Hubertus Jules - Arbre généalogique John Seegers - GeneaNet.

Jules Sondeijker op oudere leeftijd op de Markt van Maastricht. Collectie Daniëls; met dank aan Wil Lem.

Joannes Hubertus SONDEIJKER was een achter (groot) kleinzoon van Josephus SONDEREGGER -b.1750-1: Military Service: In 1778/79 he became soldier in the army of Gen.-Maj. Schmidt, 4th regiment/4th platoon. Naturalization: In the baptismal registers their children changed our original name into Sondrieker and Sondrieger. However around 1820 their son Paulus made the final change: the name Sondeijker was born. Bron: Genealogy Details - Family Pursuit.

 

Vak F 20 geruimd augustus 2011.

Anna Maria Jacobs - Victor Joseph Leonardus Grootaers

- Sint Gerardus -

Hier rust / A.M. Jacobs / * 1-4-1904 † 22-12-1989 / ∞ / V.J.L. Grootaers / * 11-12-1900 † 8-7-1990

Rust zacht lieve oma en opa

 

De ouders van Victor Joseph Leonardus GROOTAERS waren:
Arnold Victor GRO(O)TAERS geboren op 29 april 1874 te Luik. Hij huwde Maria Anna (Agnes) BECKERS 2 januari 1900 te Ulestraten. Victor overleed 18 september 1945, 71 jaar oud in het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Hij was in 1900 en 1936 van beroep tuinier. Hij verhuist van Ulestraten naar de Oude Wolderweg 33 te Maastricht in februari 1936. Bij overlijden Lage Kanaaldijk 26 te Maastricht (St. Pieter).
Maria Anna (Agnes) BECKERS werd geboren op 19 juli 1874 te Stockheim (België). Agnes overleed 12 december 1945, 71 jaar oud in het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.
 

Victor Joseph Leonardus GROOTAERS werd geboren op 11 december 1900 te Ulestraten. Sef huwde Anna Maria JACOBS, dochter van Jan Mathijs JACOBS en Maria Hubertina SMEETS, 31 mei 1930 te Ulestraten. Sef overleed 8 juli 1990, 89 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet in het graf van zijn echtgenote te St. Pieter. Maria werd geboren op 1 april 1904 te Schinveld. Zij overleed 22 december 1989, 85 jaar oud te Maastricht en werd te St. Pieter begraven.
 

 

Vak F 34 geruimd na 1961.

Egidius Joannes Baptist SCAF - Elisabeth BERGHOLTZ


De ouders van Egidius Joannes Baptist SCAF waren Lambertus Hubertus SCAF en Maria Catharina KLYNEN

Egidius werd geboren op 7 december 1867 te Maastricht. Hij huwde Elisabeth BERGHOLTZ, dochter van Petrus Hubertus BERGHOLTZ en Anna Catharina MIKKENIE, 4 augustus 1896 te Maastricht.

Kinderen:
i. Maria Catharina Hubertina SCAF geboren op 6 februari 1897 te Maastricht. Catharina huwde Johannes Josephus JONAS - broer van de bekende schilder Henri JONAS - 10 augustus 1920 te Heer. Catharina overleed 28 maart 1958, 61 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. Johannes werd geboren op 5 mei 1894 te Maastricht. Hij overleed 30 oktober 1957, 63 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Het graf in vak M nr. 24 is inmiddels geruimd.

ii. Lambertus Hubertus Josephus SCAF geboren op 19 maart 1898 te Maastricht. Hij overleed 20 augustus 1898, 5 maanden oud te Maastricht.
iii. Barbara Maria SCAF geboren op 27 augustus 1901 te Maastricht. Zij overleed 23 maart 1902, 7 maanden oud te Maastricht.
iv. Nn SCAF.
v. Nn SCAF levenloos geboren op 23 januari 1905 te Maastricht.
vi. Theresia Barbara Anna SCAF te Maastricht. Theresia huwde Henricus Hubertus SCHELLINGS 7 februari 1922 te Maastricht.

Egidius overleed 19 oktober 1907, 39 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Elisabeth werd geboren op 14 juni 1869 te Maastricht. Zij overleed 19 maart 1951, 81 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter.
 

Vak F 30 geruimd op 2 februari 2015.

Dominicus Maria Gerardus Lahaye

- Een kruis -

Don Lahaye / * 1-10-1933 / † 28-9-1986

 
De ouders van Dominicus Maria Gerardus LAHAIJE waren:
Pierre Joseph Dominique LAHAIJE geboren op 21 maart 1902 te Maastricht. Pierre overleed 11 mei 1985, 83 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.
Maria Hubertine Carolina BOCK geboren op 22 december 1907. Mies overleed 10 april 1993, 85 jaar oud. Mies werd bijgezet te St. Pieter.
Zie: vak E Lahaye.

Don werd geboren op 1 oktober 1933. Hij overleed 28 september 1986, 52 jaar oud. De crematie was in Heerlen op 2 oktober 1986. De urn werd bijgezet te St. Pieter. J.M.I. NARINX werd geboren op 6 oktober 1935. Beppie overleed 6 januari 2014, 78 jaar oud en werd gecremeerd op 11 januari 2014 te Eijsden.
 

 

 

Vak F 36 geruimd op 23 november 2012.

Antonius Hutten / Ans Hutten

- Een kruis -

Antonius Hutten / * 25-10-1889  † 19-4-1950

Ans Hutten / * 3-10-1930 † 28-12-1974

De ouders van Arnoldus Antonius HUTTEN waren:
Antonius HUTTEN geboren in 1851 te Deventer. Antonius huwde Maria WESTERVOORDE 19 mei 1881 te Deventer.
Maria WESTERVOORDE werd geboren in 1853 te Olst.


Antonius werd geboren op 25 oktober 1889 te Deventer. Antonius overleed 19 april 1950, 60 jaar oud. Antonius huwde Johanna Antonia LELIEVELD,
dochter van Aegidius Franciscus LELIEVELD en Alberta Hendrika SLOOT, 28 december 1921 te Zwolle.
 

Dochter Ans HUTTEN werd geboren op 3 oktober 1930. Ans overleed 28 december 1974, 44 jaar oud. Ans werd bijgezet in het graf van haar vader te St. Pieter.

Vak F 50 geruimd op 23 november 2012.

Johannes De Baar

- Een Christushoofd -

In memoriam / Johannes De Baar / Geb. te Seraing (B) / 31-12-1916 / door een / noodlottig ongeval / overl. te Lobith / 11-1-1950 / echtg. van / Jeannette Hendrikx

 

Zoon Johannes Josephus Martinus DE BAAR werd geboren omtrent februari 1944 te DUISBURG en overleed 17 april 1944, 2 maanden oud te Maastricht. Hij werd begraven te St. Pieter. Bij overlijden: Lage Kanaaldijk 116 te Maastricht (St. Pieter).

Zie: vak F De Baar.

 

Vak F 55 geruimd na 24 juli 1984.

Franciscus Hubertus SEMMELING
 

De ouders van Franciscus Hubertus SEMMELING waren:
Hendrik Lodewijk SEMMELING geboren op 28 augustus 1815 te Haaksberg. Hij huwde (1) Anna Helena FRIJNS, dochter van Henricus FRIJNS en Helena VAN AUBEL, 23 september 1841 te Nijmegen. Anna werd geboren op 27 maart 1815 te Maastricht. Zij overleed 2 augustus 1855, 40 jaar oud te Maastricht. Hendrik huwde Ursula (2) COENEN, dochter van Gerardus COENEN en Maria Catharina MASSOTTE (MASOTTE). Hendrik overleed 20 september 1890, 75 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 23 september 1890 te St. Pieter. Hendrik was oppasser in 1841; brugwachter te St. Pieter in 1885. Bij eerste huwelijk wettiging 1 kind (Maria). Woonde aan de Markt no. 987 te Maastricht; verhuisde op 25 april 1851 naar SP, Langs het Kanaal no. 20 of 23; 1870 Schotelstraat no. 1 te St. Pieter; omtrent 1885: aan het Kanaal, linkeroever no. 1 te St. Pieter. Hij was de schoonvader van brugwachter J.L. Maassen.
Ursula COENEN geboren op 18 februari 1837 (of 27 maart) te Neerharen. Ursula overleed 20 april 1905, 68 jaar oud te St. Pieter.


Franciscus werd geboren en gedoopt te St. Pieter op 3 december 1878. Hij huwde Maria Elisabeth Hubertina ROSIER,
dochter van Paulus Gerardus Hubertus ROSIER en Maria Christina Hubertina JANSSEN, 6 juli 1900 te St. Pieter.
 

Kinderen:
i. Ursula SEMMELING geboren op 5 januari 1901 te St. Pieter. Suul huwde Lambertus Hubertus LIEBEN 3 juni 1925 te Maastricht. Suul overleed 28 augustus 1999, 98 jaar oud te Maastricht. Suul werd begraven op 31 augustus 1999 te St. Pieter.
ii. Catharina Hubertina SEMMELING geboren op 1 oktober 1902 te St. Pieter. Zij overleed 19 januari 1903, 3 maanden oud te St. Pieter.
iii. Hubertina Margaretha SEMMELING in 1904. Margerieta overleed 14 maart 1906, 1 jaar en 9 maanden oud des voormiddags ten twee ure te St. Pieter en werd begraven op 16 maart 1906 te St. Pieter.


Franciscus overleed 12 februari 1957, 78 jaar oud te Maastricht. Tuindersgezin. Bezaten land aan de Lage Weerd. 1906: fabrieksarbeider. Maria Elisabeth Hubertina ROSIER werd geboren op 7 februari 1880 te St. Pieter. Zij overleed omtrent 1965 te Maastricht.

 

Vak F 56 geruimd op 6 april 1916.

Jan Hubert Alphons Cremers - Mia Wolffs / Hubertus Johannes Cremers

- Een kruis -

In vrede / Fons Cremers / * 1910  † 1989 / ∞ / Mia Wolffs / * 1913  † 1995 / Huub Cremers / * 1947  † 1983

Fons werd geboren op 10 juni 1910 te Maastricht. Hij overleed 12 mei 1989, 78 jaar oud te Maastricht en werd op 17 mei 1989 bijgezet te St. Pieter. Hij huwde Mia WOLFFS. Hij was Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Het gezin Cremers-Wolffs woonde aan de Graaf van Waldeckstraat te Maastricht (St. Pieter). Mia werd geboren op 13 januari 1913. Zij overleed 11 oktober 1995 en werd bijgezet op 13 oktober 1995 te St. Pieter.

Fons sr. was mede-eigenaar van aannemersbedrijf gebrs. Cremers met kantoor en timmerwerkplaats aan de Kommel. Het magazijn, garage en werkplaatsen lag aan de Calvariestraat, ongeveer naast garage Bollen. Een gedeelte van het terrein behoorde vroeger tot de Zoutfabriek.

Eind jaren 70, begin jaren 80 van de vorige eeuw heeft Fons jr. het bedrijf van zijn vader en oom overgenomen. Fons jr. was o.a. troepleider, vaandrig, hopman en groepsleider van toentertijd nog verkennersgroep Sint Gerlach. Fons jr. werd te Maastricht geboren op 26 oktober 1942 en overleed te Toulon in Frankrijk op 1 juni 2001, 56 jaar oud. Fons werd 9 juni 2001 begraven te Eijsden op de Algemene Begraafplaats aan de Hutweg Mariadorp-Eijsden. Hij was gehuwd met Ingrid HENQUET.

Zoon Hubertus Johannes CREMERS werd geboren op 18 augustus 1947 te Maastricht. Huub overleed 21 oktober 1983, 36 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 25 oktober 1983 te St. Pieter. Hij was kok van beroep en o.a. werkzaam in Château Neercanne, diverse restaurants in de Ardennen (Trôs Marets, Wirtzfeld hotel National) en uiteindelijk eigenaar van restaurant Portovino aan te Eijsden.

 

 

Vak F 61 geruimd op 10 september 2015.

Theresia Godefrida Maria Frijns - Franciscus P.A.M. FRIJNS

- Een kruis -

Frans Frijns / * 25-11-1947 / † 24-9-1994

Thea Frijns / * 29-5-1937 / † 3-4-1982

De ouders van Theresia Godefrida Maria FRIJNS waren:
Franciscus Antonius FRIJNS geboren op 26 november 1911 te Maastricht. Hij overleed 14 mei 1988, 76 jaar oud te Heerlen en werd begraven te St. Pieter. Bekend adres: Luikerweg 30 te Maastricht.
Maria Hubertina KRAFT werd geboren op 2 maart 1912 te St. Pieter. Hubertina overleed 6 oktober 1971, 59 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.

Thea werd geboren op 29 mei 1932. Zij  overleed 3 april 1982, 49 jaar oud en werd 7 april 1982 te St. Pieter begraven.
 

 

 

 

 

 

Broers en zussen:


ii. Nn FRIJNS levenloos geboren op 2 januari 1939 te Maastricht.

 

iii. Berthie FRIJNS geboren op 17 juli 1943 te Maastricht. Berthie overleed 12 september 2009,  66 jaar oud te Maastricht. Berthie werd 17 september 2009 te St. Pieter begraven (vak Aa op de voormalige graflocatie van broer Frans Frijns).
 

iv. Franciscus P.A.M. FRIJNS geboren op 25 november 1947 te Maastricht. Frans overleed 24 september 1994, 46 jaar oud te Maastricht. Frans werd oorspronkelijk begraven in vak Aa te St. Pieter, maar september 2009 opgegraven en bijgezet bij Thea.
 

v. Ludo FRIJNS.
 

De voormalige grafsteen van Berthie Hendrikx-Frijns in vak F. Nu rustend in vak Aa.

Vak F 63 geruimd in 2016.

Josephus Petrus Hubertus van Hinsberg - Agnes  Maria Grootaers

 - Een kruis -

Rust in vrede / Agnes Grootaers / * 28-9-1905 † 12-9-1948 / en echtgenoot / Sjef van Hinsberg / * 7-4-1904 † 23-12-1987

Sjef werd geboren op 7 april 1904 te Maastricht. Hij huwde Agnes Maria GROOTAERS. Sjef overleed 23 december 1987, 83 jaar oud te Maastricht en werd 28 december 1987 te St. Pieter bijgezet. Agnes werd geboren op 28 september 1905. Zij overleed 12 september 1948, 42 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Adressen te Maastricht: Lage Kanaaldijk 28, Meerssenerweg 9D en Koepelstraat 41.

 

Vak F 67 geruimd op 17 september 2014.

Bauke Raymakers

- Een kruis -

Bauke Raymakers / * 1925  † 1983 / ∞ / Marie Louise / Daelmans

Vak F 70 en 71. Geruimd na 1 april 1982.

 Maria Gertrudis Hubertina PAULUSSEN-NEVEN

 

De ouders van Maria Gertrudis Hubertina NEVEN waren Marcellus Hubertus NEVEN en Maria Huberta HONÉE (landbouwster in 1879).

Maria Gertruid Hubertina werd geboren op 9 januari 1858 te Oud-Vroenhoven. Zij huwde Joannes Hendrikus Hubertus PAULUSSEN,
zoon van Jan Hendrik PAULUSSEN (landmeter in 1879) en Anna Catharina LEMMENS, 31 december 1879 te Oud-Vroenhoven.
 

Kinderen allen geboren te Beek (Limburg):
i. Hendrik Hubert Marcel PAULUSSEN geboren op 5 april 1881.
ii. Alexander Hubert PAULUSSEN geboren op 12 maart 1882. Alexandre overleed 27 november 1882, 8 maanden oud te Beek.
iii. Marie Antoinette Hubertine PAULUSSEN geboren op 23 maart 1883.
iv. Wilhelmina Catharina Hubertina PAULUSSEN geboren op 28 maart 1884.
v. Thomas Hubert PAULUSSEN geboren op 5 maart 1885.
vi. Nn PAULUSSEN levenloos geboren op 7 februari 1886.
vii. Nn PAULUSSEN levenloos geboren op 8 februari 1887.
viii. Ferdinandus Hubertus Antonius Maria PAULUSSEN geboren op 15 februari 1888.
ix. Alexandre Joseph Hubert PAULUSSEN geboren op 17 maart 1889. Alexander overleed 13 maart 1890, 11 maanden oud te Beek.
x. Marie Joseph Hubert PAULUSSEN geboren op 28 maart 1891.

xi. Maria Johanna Hubertina PAULUSSEN geboren op 24 november 1892. Zij overleed 9 juli 1893, 7 maanden oud te Beek.
xii. Marie Joseph Hubert Guillaume PAULUSSEN geboren op 12 juni 1894.
xiii. Maria Anna Hubertina PAULUSSEN geboren op 27 juli 1895. Zij overleed 15 juni 1896, 10 maanden oud te Beek.
xiv. Maria Josephina Johanna PAULUSSEN geboren op 17 mei 1897. Zij Maria huwde Petrus Johannes VAN DER WAGT 21 november 1921 te Nijmegen.
xv. Maria Hubertina PAULUSSEN geboren op 12 april 1899.
xvi. Maria Anna Alexandrina Hubertina PAULUSSEN geboren op 25 februari 1901 te Beek

Maria Gertruid Hubertina overleed 6 november 1917, 59 jaar oud te Venray en werd begraven te St. Pieter. Jan Hendrik Hubert werd geboren op 24 april 1853 te Beek (Limburg). Hij was leerlooijer in 1879. Hij overleed 23 december 1911, 58 jaar oud te Beek.

 

Vak F 75 geruimd na 10 augustus 1984.

Arnoldus Hubertus ROSIER-Maria VAN CAUBERGH

 

De ouders van Arnoldus Hubertus ROSIER waren Paulus Gerardus Hubertus ROSIER en Maria Christina Hubertina JANSSEN. Zie: vak B2 Rosier Janssen.

Arnold werd geboren op 8 juni 1878 te St. Pieter. Hij huwde Maria VAN CAUBERGH, dochter van Nn NN en Maria Elisabeth VAN CAUBERGH (bruid erkend door moeder bij huwelijk 1902) 21 april 1902 te St. Pieter.
 

Kind:

i. Joannes Arnoldus Hubertus ROSIER werd geboren op 27 april 1902 te St. Pieter. Sjeng huwde Anna Maria HAMELERS 19 juni 1925 te Maastricht.

Arnold overleed plotseling op 7 augustus 1944, 66 jaar oud te Maastricht (St. Pieter). Hij werd begraven op 10 augustus 1944 te St. Pieter. Adressen: 15 januari 1910: Blekerij 23 te St. Pieter. 3 november 1910 naar Maastricht. 1944: Burgemeester Ceulenstraat 8 Maastricht (St. Pieter). Conducteur bij de spoorwegen.

Maria werd geboren op 20 maart 1882 te Maastricht. Zij overleed september 1956, 74 jaar oud te Maastricht en werd 17 september 1956 bijgezet te St. Pieter.

 

Limburger Koerier van 9 augustus 1944.

Vak F 78 geruimd op 14 maart 2014.

Johanna Hendrika DeclemY-Sitters / Hendrika DeclemY / Elisabeth P. Heijligers-DeclemY

- Een kruis -

In Pace / Joh. Declemy / Geb. Sitters / * 24.1.1857  † 23.12.1944 / Hendrika Declemy / * 24.12.1896  † 29.8.1968 / Elisabeth Heijligers / Declemy / *19.9.1888  † 10.9.1977

Mathieu DECLEMY werd geboren omtrent 1862. Hij huwde Johanna Hendrika SITTERS, dochter van Jacobus Johannes SITTERS en Gerarda Henrika DERKSEN, 16 augustus 1882 te 's-Gravenhage. Mathieu overleed 18 november 1935, 75 jaar oud te 's-Gravenhage. Johanna werd geboren op 24 januari 1857 te 's-Gravenhage. Zij overleed 23 december 1944, 87 jaar oud te Maastricht en werd te St. Pieter begraven. Adres bij overlijden Jekerweg 87 B te Maastricht
 

Kinderen:

i. Elisabeth P. DECLEMY geboren op 19 september 1888. Elisabeth overleed 10 september 1977, 88 jaar oud te Maastricht. Elisabeth werd in stilte bijgezet in het graf van haar moeder te St. Pieter. Zij was weduwe van Henricus J.J.B.A. HEIJLIGERS.
ii. Hendrika DECLEMY geboren op 24 december 1896. Hendrika overleed 29 augustus 1968 en werd bijgezet op 2 september 1968 in het graf van haar moeder te St. Pieter.

 

De stoffelijke resten werden herbegraven in vak V.

 

 

Waarschijnlijk vak F 79 geruimd na 29 oktober 1957.

Hendricus Philippus Hubertus DAENEN - Catharina Wilhelmina BOORMANSDe ouders van Hendricus Philippus Hubertus DAENEN waren:
Henricus Eduardus DAENEN geboren op 26 juni 1882 te Roermond. Hij huwde Helena Hubertina WIJNANDS 10 juli 1903 te St. Pieter. Hij was zandvormer en vuurstoker van beroep.
Helena Hubertina WIJNANDS geboren op 15 juli 1884 te Maastricht.


Hendricus werd geboren op 19 oktober 1904 te St. Pieter. Hij huwde Catharina Wilhelmina BOORMANS,
dochter van Peter Johannes BOORMANS (1894: aardewerker. 1917: dagloner)en Joanna KESLER, 28 juli 1926 te Maastricht.
 

Veritas 1 februari 1944.


Hun zoon Hubertus Wilhelmus Gerardus DAENEN werd geboren op 2 april 1929 te Maastricht. Broer huwde Anna Helena Jacoba Maria VAN DEN BEUKEN 24 mei 1949 te Tegelen. Hij overleed voor 2010.

Hendricus overleed 31 januari 1945, 40 jaar en 3 maanden oud te Maastricht (St. Pieter)  en werd begraven op 3 februari 1945 te St. Pieter. Hij was schoenmaker van beroep. Mergelweg 171. Catharina werd geboren op 26 november 1906 te Maastricht. Zij overleed 29 oktober 1947, 40 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter. Zij was aardewerkster van beroep (1926).

 

Waarschijnlijk vak F. Kindergrafje. Geruimd na 27 maart 1956.

Cornelia Jacoba Joanna SMEETSCornelia overleed 23 juli 1944 (?). Zij werd begraven te St. Pieter.

 

Vak F 17?

Leonardus Henricus J. SCHREUDERLeonardus overleed 24 februari 1946 en werd begraven te St. Pieter.
 

Vak F of G (F II 7) geruimd na 2 februari 1958.

 

Antonius Hubertus GORREN - Maria Agnes Hubertina ROIJMANS (ROYMANS)

 

De ouders van Antonius Hubertus GORREN waren:
Matheus Hubertus GORREN geboren en gedoopt op 31 december 1823 te St. Pieter. Hij huwde (1) Maria Hubertina ROIJMANS 28 maart 1856 te St. Pieter. Zij overleed 17 december 1867, 35 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 19 december 1867 te St. Pieter. Mathijs Hubert huwde (2) de zus van Maria Hubertina Maria Agnes Hubertina ROIJMANS (ROYMANS) 16 september 1868 te St. Pieter. Mathijs Hubert overleed 28 oktober 1903, 79 jaar oud des voormiddags ten vier ure te St. Pieter. Mathijs Hubert werd bijgezet op 30 oktober 1903 te St. Pieter. Hij was landbouwer wonende te St. Pieter op de Weert.

Maria Agnes Hubertina ROIJMANS (ROYMANS) geboren op 15 juli 1843 te St. Pieter. Agnes werd gedoopt op 16 juli 1843 te St. Pieter. Zij overleed 10 november 1896, 53 jaar oud, Kleine Weert des voormiddags te twee ure te St. Pieter. Agnes werd begraven op 12 november 1896 te St. Pieter. "29 november 1896 ontvangen voor 't graf van Agnes Roymans huisvrouw Gorren 2 gulden 40 cent".

Antonius Hubert werd geboren op 1 november 1868 te St. Pieter. Hij werd gedoopt op 2 november 1868 te St. Pieter. Hij huwde Josephina Ida SCHIRBACH,
dochter van Laurentius Hubertus SCHIRBACH en Anna Hubertina OFFERMANS, 16 september 1910 te St. Pieter.

Kind:
Maria Francisca Hubertina GORREN werd geboren omtrent 1912 te St. Pieter. Zij huwde Wilhelmus Josephus Christianus KLUIJT (CLUIT) 8 september 1933 te Maastricht.


Antonius Hubert overleed 2 oktober 1944, 75 jaar oud Heugemerweg 125 B te Maastricht en werd begraven op 5 oktober 1944 te St. Pieter. 1910: landbouwer. 1933: tuinder. Ida werd geboren op 12 maart 1879 te Maastricht. Zij overleed 9 maart 1953,73 jaar oud te Maastricht in het Ziekenhuis St. Annadal en werd op 12 maart 1953 bijgezet te St. Pieter.

De overlijdensannonce in Veritas op 4 oktober 1944.

 

 

Vak G 3a. Geruimd na 1980.

Mathijs Hendrix - Maria Lucia Saes

De ouders van Mathijs HENDRIX waren Jacobus HENDRIX en Maria Petronella VAN RIET.

Mathijs werd geboren op 28 september 1865 te Weert. Hij huwde Maria Lucia SAES,
dochter van Andreas SAES en Dorothea JANSSEN, 10 november 1886 te Weert.

Kinderen:


i. Antonius Jacobus HENDRIX geboren op 13 oktober 1887 te Weert. Hij huwde Maria Elisa Theresia NELISSEN,
dochter van Leonard Hubert NELISSEN en Elisabeth WASSERMAN, 15 oktober 1909 te St. Pieter. 1909: drukker wonende te St. Pieter.

 

De handtekeningen onder de huwelijksaangifte op 29 september 1909 te St. Pieter.ii. Andreas Lambertus HENDRIX geboren op 27 februari 1890 te St. Pieter. Hij huwde (1) Maria Mechtildis MESTERS 7 augustus 1914 te St. Pieter. Andreas huwde (2) Anna Maria Hubertina GODDING 28 juli 1920 te Maastricht. Andreas overleed 21 mei 1968, 78 jaar oud en werd begraven te Maastricht.

iii. Matheus Albertus HENDRIX geboren op 24 februari 1891 te St. Pieter. Hij huwde Maria COLSON 1 december 1916 te St. Pieter.

iv. Elisa Petronella HENDRIX geboren op 13 november 1893 te St. Pieter. Zij overleed 5 september 1894, 9 maanden oud te St. Pieter. Petronelia werd begraven op 7 september 1894 te St. Pieter.

v. Helena Petronella HENDRIX geboren op 22 januari 1895 te St. Pieter. Helena huwde Egidius VRIJDAL,
zoon van Maria Hubertina Agnes VRIJDAL (kantwerkster in 1913), 23 mei 1913 te St. Pieter.
Egidius werd geboren op 21 november 1890 te Maastricht. Hij was electricien in 1913.

 

Kinderen (waarschijnlijk een tweeling):

 

 i. Maria Hubertina Agnes VRIJDAL geboren op 13 augustus 1913 te St. Pieter. Zij overleed 15 maart 1929, 15 jaar oud in het gesticht "Clavariënberg" te Maastricht.
 

ii. Lucia VRIJDAL geboren in 1914. Lucia overleed 9 juni 1915, 7 maanden oud te St. Pieter.
 

vi. Ludovicus Josephus HENDRIX geboren op 31 mei 1897 te St. Pieter. Hij overleed 28 juni 1897, 4 weken oud Blekerij des namiddags te drie ure te St. Pieter en werd 30 juni 1897 te St. Pieter begraven.

Mathijs overleed 7 april 1942, 76 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter. Hij was herbergier in 1909. Lucie werd geboren op 25 mei 1864 te Weert. Zij overleed 19 augustus 1936, 72 jaar oud in het Ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht. Lucie werd begraven op 22 augustus 1936 te St. Pieter. Zij was herbergierster in 1909.
 

Vak G 9.

Maria Anna Elisabeth FRISSEN / Maria Josephina Hubertina FRISSEN - Nicolas Joseph LEINDERS


De ouders van Maria Anna Elisabeth FRISSEN waren:
Joannes Lambertus Hubertus FRISSEN geboren en gedoopt op 2 mei 1833 te St. Pieter. Lambert huwde Maria Joanna Hubertina STARMANS, dochter van Joannes Petrus STARMANS en Maria Anna (Anna Maria) SMEETS, 11 april 1863 te Amby. Lambert overleed 1 maart 1903, 69 jaar oud te St. Pieter.
Maria Joanna Hubertina STARMANS werd geboren op 6 oktober 1841 te Amby. Hubertina overleed 4 mei 1913, 70 jaar oud te St. Pieter.

Kinderen van het echtpaar FRISSEN - STARMANS allen geboren te St. Pieter:

i. Anna Maria Hubertina FRISSEN geboren op 23 januari 1864. Zij huwde Johannes HUISMANS, zoon van Leonardus HUISMANS en Anna Catharina MEINEKE, 30 december 1902 te St. Pieter. Anna overleed 7 mei 1931, 67 jaar oud te Maastricht.

ii. Maria Anna Hubertina FRISSEN geboren op 25 januari 1865. Zij overleed 15 januari 1866, 1 jaar oud te St. Pieter.

iii
.
Maria Josephina Hubertina FRISSEN werd geboren op 6 mei 1866. Zij huwde Nicolas Joseph LEINDERS, zoon van Peter Joseph LEINDERS en Catharina Josepha of Maria Catharina KÖHLEN, 23 mei 1906 te St. Pieter. Josephine overleed 18 januari 1945, 78 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Adres bij overlijden Boschstraat 95 te Maastricht. Nicolas werd geboren op 21 november 1873 te Sittard. Hij overleed 19 december 1957, 84 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. 1906: molenaar wonende te Maastricht. Huurgraf; 40 jaar geldig na begraven derde lijk.

De handtekeningen onder de huwelijksaangifte te St. Pieter op 2 mei 1906.

iv. Maria Anna Elisabeth FRISSEN geboren op 13 november 1867. Elisa overleed 11 oktober 1937, 69 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Zij was ongehuwd.

v. Anna Catharina Frederica FRISSEN geboren op 6 april 1869. Zij overleed 24 juli 1869, 3 maanden oud te St. Pieter en werd 26 juli 1869 te St. Pieter begraven.

vi. Mathijs Jacobus Hubertus FRISSEN geboren op 31 mei 1870. Hij overleed 9 augustus 1870, 2 maanden oud te St. Pieter en werd 11 augustus 1870 te St. Pieter begraven.

vii. Johannes Josephus Hubertus FRISSEN geboren op 17 mei 1871. Hij werd gedoopt op 18 mei 1871 te St. Pieter. Joannes huwde Maria Hubertina Margaretha VAN FLOROP,
dochter van Pieter Willem VAN FLOROP en Maria Hubertina HOUBEN, 9 augustus 1902 te Meerssen. Joannes overleed 5 april 1924, 52 jaar oud te Maastricht.


viii. Matheus Hubertus FRISSEN geboren op 27 februari 1873. Hij overleed 17 mei 1874, 1 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 18 mei 1874 te St. Pieter.

ix. Arnoldus Hubertus FRISSEN geboren op 19 december 1874. Hij overleed 24 januari 1876, 1 jaar oud te St. Pieter.

x. Ida Joanna Philomena FRISSEN geboren op 18 maart 1877. Pauline huwde Hubertus JONGEN,
zoon van Servatius Hubertus JONGEN en Hubertina Helena JANSSEN, 29 november 1912 te St. Pieter. Zij overleed 27 april 1963, 86 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Zie:
geruimd R 12.

xi. Johannes Hubertus FRISSEN werd geboren op 29 september 1879 te St. Pieter. Joannes huwde Johanna Francisca ROOSENBOOM, dochter van Franciscus ROOSENBOOM en Maria Elisabeth PIEPERS, 21 december 1906 te St. Pieter. Joannes overleed 24 april 1954 te Maastricht.

xii. Petrus Nicolaus Hubertus FRISSEN geboren op 26 september 1881. Hij overleed 6 oktober 1881, 11 dagen oud te St. Pieter en werd begraven op 8 oktober 1881 te St. Pieter.

xiii. Augustus Petrus Joseph Marie FRISSEN geboren op 1 maart 1887. Guus huwde Helena Hubertina JONGEN,
dochter van Joannes Hubertus JONGEN  en Petronella Gertrudis CLAESSENS, 29 november 1912 te St. Pieter. Hij overleed 30 november 1970, 83 jaar oud in het ziekenhuis St. Annadal te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Zie:
geruimd V 12.

 

Vak G 12 geruimd na 1976.

Nicolaus Hubertus Joannes FRENAY

 

De ouders van Nicolaus Hubertus Joannes FRENAY waren:
Joannes Petrus Hubertus FRENAY (FRENAIJ) geboren op 10 maart 1825 te Maastricht. Hij overleed 16 oktober 1896, 71 jaar oud te Maastricht.
Joanna COLLETTE geboren omtrent 1832. Zij overleed 30 januari 1897, 65 jaar oud te Maastricht.

Nicolaus werd geboren op 1 januari 1871 te Maastricht. Hij overleed 6 maart 1942, 71 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.
 

Vak G 22  geruimd tussen 2 april 1957 en 12 maart 1989.

 

Hendrick Hubert FEIJ - Maria Johanna LEM
 

De ouders van Hendrick Hubert FEIJ waren Henricus Hubertus (Hendrik Jan Hubert) FEIJ (FEY) en Maria Catharina (Hubertina) GORREN. Zie: het grafmonument Feij-Winants-Hupkens.

Henri (Huub) werd geboren op 11 juli 1874 te St. Pieter. Hij huwde Maria Johanna LEM, dochter van Franciscus LEM en Wilhelmina GIELINGH, 16 april 1912 te Heteren. Henri overleed 29 maart 1939, 64 jaar oud in het Ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd 1 april 1939 te St. Pieter begraven. Bij het huwelijk was hij landbouwer. Hij was lid van het R.K. Kerkbestuur van St. Pieter. Marie werd geboren op 13 april 1881 te Heteren. Zij overleed 29 september 1956, 75 jaar oud in het rusthuis Calvariënberg te Maastricht en werd 2 oktober 1956 te St. Pieter bijgezet.

Fiat voluntas tua, sicut in caelo, in terra = Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel is een zin uit het Onze Vader, een van de bekendste gebeden van de kerk.

Vak G 23 geruimd op 4 april 2016.

JOHANNES HERMANUS SANDERS - CHRISTINA GEIJEN

- Een Sterre der Zee -

In memoriam / J.H. Sanders / * 8-11-1903 / † 10-2-1989 / ∞ / C. Geijen / * 1-12-1911 † 27-8-1994

Johannes Hermanus SANDERS werd geboren op 8 november 1903. "Ome Jan" overleed 10 februari 1989, 85 jaar oud en werd 15 februari 1989 te St. Pieter begraven.

Christina GEIJEN was een dochter van Joannes Wilhelmus GEIJEN, geboren op 19 juni 1880 te Grevenbicht. Hij huwde Henrica MULDER 23 november 1910 te 's-Hertogenbosch. Joannes overleed 14 september 1948, 68 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Hij was schipper van beroep.
Henrica MULDER werd geboren op 11 maart 1887 te 's-Hertogenbosch. Zij overleed 3 februari 1968, 80 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter.
Zie: vak I Geijen.

Christine werd geboren op 1 december 1911. Zij overleed 27 augustus 1994, 82 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter.
Adres: St. Pietersluisweg 55 te Maastricht.

 

 

Bron: Dagblad De Limburger:

 

 

Vak G 31 geruimd op 27 mei 2016.

Johannes Hubertus Leonardus Eyssen - Maria Helena Gertruida Thomassen / Maria Josephina Dohmen-Eyssen

- Een kruis -

Johannes Eyssen / * 11-12-1880 † 13-3-1939 / ∞ / Helena Thomassen / * 30-6-1882 † 24-2-1954 / Maria / Josephina / Eyssen / * 22-3-1915 / † 2-3-1992

De ouders van Johannes Hubertus Leonardus EIJSSEN waren:
Pieter Mathijs Hubert EIJSSEN geboren op 1 december 1850 te Beek (L). Pieter huwde Anna Maria STEVENS 9 juli 1879 te Maastricht. Hij was in 1879 koetsier van beroep. Pieter overleed 24 februari 1902, 51 jaar oud te Maastricht.
Anna Maria STEVENS werd geboren op 24 oktober 1857 te Maastricht. 1912: Langs het Kanaal 35 te St. Pieter. Anna overleed 4 oktober 1925, 67 jaar oud te Maastricht.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de ruimwerkzaamheden op 27 mei 2016 werd de originele tekst op het gietbetonnen grafkruis zichtbaar:

De huwelijksaangifte van 23 september 1904 te St. Pieter.

Het echtpaar Eijssen-Thomassen. Foto: collectie Mevr. Fieny Beckers-Eyssen.


Leo werd geboren op 11 december 1880 te Maastricht. Hij huwde Maria Helena Gertruida THOMASSEN, dochter van Hendrik THOMASSEN en Maria Josephina FLORACK, 14 oktober 1904 te St. Pieter.

Kinderen:

i. Petrus Wilhelmus EIJSSEN geboren op 6 juni 1905 te Maastricht. Hij overleed 20 december 1905 te Maastricht.

ii. Leonardus Johannes Hubertus EIJSSEN geboren op 26 december 1906 te Maastricht. Leo huwde Anna ZEGERS 6 oktober 1933 te Maastricht. Zie: vak T Eyssen.

iii. Johannes Hubertus EIJSSEN geboren op 15 februari 1909 te Maastricht. Sjeng huwde Maria Helena Regina CLAASENS 2 juli 1937 te Maastricht. Sjeng overleed 3 juli 1992 te Maastricht. Sjeng werd 8 juli 1992 te St. Pieter begraven.
Zie: Claasens.

iv. Maria Barbara EIJSSEN geboren op 22 juni 1913 te Tongeren. Zij huwde Simon Pierre FEIJ 29 oktober 1937. Maria overleed 20 mei 1974 en werd te St. Pieter begraven.
Zie:
Feij.

v. Maria Josephina EIJSSEN geboren op 22 maart 1915 te Maastricht. Zij huwde Johannes Chr. Hub. DOHMEN 12 juni 1936. Maria overleed 2 maart 1992, 76 jaar oud en werd 7 maart 1992 te St. Pieter bijgezet in het graf van haar ouders.


vi. Anna EIJSSEN geboren op 26 september 1920. Annie huwde Jo COENEN 3 mei 1949 te Maastricht. Zij overleed 21 februari 2000, 79 jaar oud en werd op 25 februari 2000 te St. Pieter begraven.

vii. Ludovicus EYSSEN geboren op 28 april 1922. Hij huwde Maria Hubertina LAENEN 14 april 1948 te Maastricht. Louis overleed 24 april 1986, 63 jaar oud om 4.30 uur te Maastricht. Hij werd 26 april 1986 te St. Pieter begraven.
Zie:
vak F Eyssen.

Leo overleed 13 maart 1939, 58 jaar oud te Maastricht. Leo was o.a. wisselloper en magazijnmeester van beroep. Adressen: Grote Gracht 84, 14 augustus 1922 Luikerweg 6 en 20; 6 juli 1936 Mergelweg 207; 13 maart 1939 Papenweg 63. Helena werd geboren op 30 juni 1882 te Maastricht. Zij overleed 24 februari 1954, 71 jaar oud in het Ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht. Zij werd 27 februari 1954 te St. Pieter bijgezet in het graf van haar echtgenoot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een relatieschema: burgemeester Joannes Eijssen is de oudvader van Johannes Hubertus Leonardus Eijssen.

Het familiewapen Eijssen. Zie: De famile Eijssen.

 

Vak G 32 geruimd na 13 november 1960.

Henricus SCHRODERS - Maria Johanna JANSSEN

De moeder van Henricus SCHRODERS was Maria SCHRODERS.

Henricus werd geboren op 13 april 1862 te 's-Hertogenbosch. Hij huwde Maria Johanna JANSSEN, dochter van Cornelis JANSSEN en Johanna KLEIJS, 8 februari 1888 te 's-Hertogenbosch.

Hun zoon Henricus Johannes Christianus SCHRODERS werd geboren op 18 oktober 1899 te Maastricht. Hij overleed 23 april 1965, 65 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Hij huwde Gertruida SLOOTJES. Geertruida werd geboren op 4 september 1903. Zij overleed 24 oktober 1972, 69 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.

Henricus overleed 13 november 1940, 78 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter. Henri was gepensioneerd sergeant tamboer. Maria werd geboren op 20 september 1863 te Kampen Zij overleed 15 maart 1939, 75 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Zie: vak T Cretz.

 

Vak G 34  geruimd na 15 december 1997.

Johannes Hubertus JONGEN / Robertus Hubertus JONGEN

De ouders van Johannes Hubertus JONGEN waren:
Hubertus JONGEN geboren op 16 augustus 1880 te St. Pieter. Hij huwde Ida Joanna Philomena FRISSEN 29 november 1912 te St. Pieter. Hubertus overleed 21 februari 1961, 80 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Hubertus was landbouwer in 1912.
Ida Joanna Philomena FRISSEN werd geboren op 18 maart 1877 te St. Pieter. Pauline overleed in 1963, 85 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter.
Zie: vak R Jongen- Frissen. Een broer van Hubertus JONGEN, Robertus Hubertus JONGEN werd geboren op 23 februari 1889 te St. Pieter. Robertus overleed 7 augustus 1939, 50 jaar oud te Maastricht en werd in vak G 34 begraven.


Jean werd geboren op 31 mei 1916 te St. Pieter. Hij overleed 24 april 1976 door een noodlottig ongeval te Maastricht, 59 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Antonia MILLAUER werd geboren op 25 september 1924. Tonie overleed 11 februari 2009, 84 jaar oud te Kanne. Zij was van herkomst Oostenrijkse.

Vak G 36 geruimd na 10 februari 1995 en voor 25 augustus 2002.

 

Leonardus Hubertus HAMELEERS (HAMELERS) - Cornelia FLORENS

 

De ouders van Leonardus Hubertus HAMELEERS (HAMELERS) waren Mathias HAMELEERS geboren op 8 september 1824 te St. Pieter. Mathijs huwde Anna Maria MIESEN 4 februari 1853 te St. Pieter. Mathijs overleed 14 augustus 1890, 66 jaar oud te St. Pieter en werd 17 augustus 1890 bijgezet te St. Pieter. Anna Maria MIESEN werd geboren op 12 januari 1821 te St. Pieter. Anna huwde (1) Nicolaus AERTS 7 september 1849 te St. Pieter. Anna overleed 27 februari 1883, 62 jaar oud te St. Pieter en werd 1 maart 1883 te St. Pieter begraven. Zie: Vak C Hameleers.
 

Leonard werd geboren op 11 februari 1857 te St. Pieter. Hij huwde Cornelia FLORENS, dochter van Fredericus FLORENS en Ida FRISSONG. Cornelia werd geboren omtrent 1864 te Gellick (België).

 

Kinderen:
i. Matheus Hubertus HAMELERS geboren op 17 april 1887 te St. Pieter.
ii. Frederik Hubertus HAMELERS geboren op 15 juli 1888 te St. Pieter. Hij huwde Maria HENSEN (HENZEN) 1 oktober 1909 te St. Pieter. Frederik Hubertus overleed 16 maart 1949, 60 jaar oud  te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.
Zie:
geruimd vak I 44.
iii. Hendriens Hubertus HAMELERS geboren op 23 september 1889 te St. Pieter.
iv. Theresia Maria HAMELERS geboren op 18 januari 1891 te St. Pieter. Theresia huwde Ludovicus Hubertus Martinus LAMKIN 5 november 1915 te St. Pieter. Theresia overleed 22 december 1973, 82 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.
v. Leonardus HAMELERS geboren op 1 oktober 1893 te St. Pieter.
vi. Ida Isabella HAMELEERS geboren op 13 februari 1895 te St. Pieter.
vii. Anna HAMELEERS geboren in 1896. Anna overleed 8 september 1896, bijna 4 maanden oud Op den Deken des namiddags te drie ure te St. Pieter. Anna werd begraven op 9 september 1896 te St. Pieter.
viii. Anna Maria HAMELEERS geboren op 22 augustus 1897 te St. Pieter.


Leonard overleed 14 maart 1897, 39 jaar oud in het gesticht Calvariënberg te Maastricht en werd 16 maart 1897 te St. Pieter begraven. Landbouwer in 1896. Opzichter cementfabriek. Cornelia huwde (2) Hendricus Hubertus HAMELERS, zoon van Mathias HAMELEERS en Anna Maria MIESSEN en broer van haar overleden echtgenoot op 4 januari 1898 te St. Pieter.
 

Kinderen:
i. Pierre HAMELERS geboren op 7 augustus 1899 te St. Pieter. Hij overleed 28 november 1899, 4 maanden oud te St. Pieter en werd begraven te St. Pieter.
ii. Anna Maria HAMELERS geboren op 3 september 1900 te St. Pieter. Anna huwde Lambert Jean Nicolas GILSON 25 november 1921 te Maastricht.
iii. Elisa HAMELERS geboren op 1 augustus 1902 te St. Pieter.

 

Cornelia overleed 26 december 1939, 75 jaar oud te Maastricht.

 

Vak G 37: graf verviel 31 juli 1961.

Gerardus Hubertus SEURENDe ouders van Gerardus Hubertus SEUREN waren:
Joannes SEUREN geboren op 14 maart 1834 te Horst. Jan huwde Jacoba Huberta WEIJS 23 juni 1862 te Broekhuizen. Hij overleed 17 augustus 1899, 65 jaar oud te Broekhuizen.
Jacoba Huberta WEIJS geboren op 3 april 1836 te Grubbenvorst. Jacoba overleed 12 juni 1879, 43 jaar oud te Broekhuizenvorst.

Gerardus werd geboren op 23 september 1873 te Broekhuizen. Hij huwde (1) Wilhelmina Hendrika VAN DEN BERGH, dochter van Petrus VAN DEN BERGH en Huberdina PETERS
, 19 oktober 1903 te Broekhuizen. Wilhelmina werd geboren op 20 maart 1878 te Arcen en Velden. Zij overleed 23 augustus 1906, 28 jaar oud te St. Pieter.

Dochter Maria Christina SEUREN overleed 2 februari 1906, 4 dagen oud des voormiddags ten een ure te St. Pieter. Zij werd begraven op 3 februari 1906 te St. Pieter.

Gerardus huwde (2) Sophia Hermina CLAASSENS,
dochter van Theodorus Carolus CLAASSENS en Anna Elisabeth HERMANS, 5 juni 1907 te St. Pieter. Sophia werd geboren op 27 augustus 1882 te Dreumel (Gelderland). Zij overleed 31 juli 1951, 68 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter.

 

De handtekeningen onder de huwelijksaangifte te St. Pieter op 24 mei 1907.

Hun kind Nn SEUREN werd levenloos geboren op 10 februari 1908 te St. Pieter op de Glacisweg ten twaalf ure des 's middags. Nn werd begraven op 12 februari 1908 te St. Pieter.

Gerardus overleed 24 april 1940, 66 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Hij was van beroep gevangenis bewaarder in 1907, wonende te St. Pieter. Cipier in 1908. Glacisweg te St. Pieter.

 

Vak G 53 geruimd na 12 oktober 1962.

Servatius Hubertus JONGEN - Hubertina Helena JANSSEN

De ouders van Servatius Hubertus JONGEN waren:
Hubertus JONGEN geboren op 6 november 1803 te St. Pieter. Hubert huwde Maria Elisabeth MIESSEN (MIESEN MISSEN) 6 juni 1833 te St. Pieter. Hubert overleed 2 september 1870, 66 jaar oud te St. Pieter en werd 4 september 1870 te St. Pieter begraven. Hij was tuinder van beroep en woonde bij zijn overlijden Achter den berg.
Maria Elisabeth MIESSEN werd geboren op 20 april 1812 te Maastricht. Elisabeth overleed 30 januari 1886, 73 jaar oud te Maastricht. Zij werd bijgezet op 2 februari 1886 te St. Pieter.

Hun zoon Hubertus werd geboren op 30 oktober 1835 (28 april 1835 volgens bidprentje) te St. Pieter. Hij werd gedoopt op 30 oktober 1835 te St. Pieter. De doopgetuigen waren Joannes ROSIER, Anna Maria MIESSSEN en Cornelius MAGERMANS. Hubert overleed 9 december 1903 (volgens bidprentje 8 december 1903), 68 jaar oud te Maastricht. Hubert was jonkman (=ongehuwd).

Servatius werd geboren op 12 mei 1855 te St. Pieter. Hij huwde Hubertina Helena JANSSEN, dochter van Joannes Christianus Hubertus JANSSEN en Maria Catharina JONGEN, 19 juli 1880 te St. Pieter.

Kinderen allen geboren te St. Pieter:

i. Hubertus JONGEN geboren op 16 augustus 1880. Hij huwde Ida Joanna Philomena FRISSEN 29 november 1912 te St. Pieter. Hubertus overleed 21 februari 1961, 80 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.

ii. Joannes Leonardus Hubertus JONGEN geboren op 23 december 1881. Ongehuwd. Hij overleed 1 mei 1911, 29 jaar oud te St. Pieter.
 

iii. Catharina Hubertina JONGEN geboren op 13 januari 1884. Annette huwde Leonardus HABETS 4 september 1908 te St. Pieter. Annette overleed 28 januari 1958, 74 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.
 

iv. Wilhelmus Servatius Hubertus JONGEN geboren op 22 november 1885. Hij huwde Maria Cornelia SCHIRBACH 10 oktober 1913 te St. Pieter. Willem overleed 29 april 1964, 78 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.
 

v. (Servatius) Dominicus Hubertus JONGEN geboren op 22 mei 1887. Hij huwde Maria Josephina HAMELERS 10 mei 1918 te St. Pieter. Dominicus overleed 29 oktober 1967, 80 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven te St. Pieter.

vi. Robertus Hubertus JONGEN geboren op 23 februari 1889. Hij overleed 7 augustus 1939, 50 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.

vii. Maria Hubertina JONGEN geboren op 15 september 1892. Zij overleed 16 juni 1893, 9 maanden oud te St. Pieter en werd 18 juni 1893 te St. Pieter begraven.
 

viii. Jacobus Joseph JONGEN geboren op 14 februari 1894. Hij overleed 5 juni 1894, 3 maanden oud te St. Pieter.

Servatius overleed 28 juni 1895, 40 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 30 juni 1895 te St. Pieter. Hubertina werd geboren op 30 juni 1860 te St. Pieter. Zij overleed 12 oktober 1942, 82 jaar oud te Maastricht en werd te St. Pieter bijgezet. Zij was landbouwster in 1908 en 1918.

 

Vak G 58 geruimd na 1973.

Martinus Hubertus VONCKEN


De ouders van Martinus VONCKEN waren Jan Lambert VONCKEN en Helena Helena WELTERS.

Martinus werd geboren op 13 mei 1869 te Schimmert. Hij huwde Maria Elisabeth MOUREAUX, dochter van Gillis MOUREAUX en Elisabeth CRETEN, 27 november 1902 te Schimmert.
 

Hun zoontje Jan Louis VONCKEN werd geboren op 16 april 1905 te Schimmert en overleed 16 april 1905, 1 uur oud te Schimmert.

Martinus overleed 19 mei 1944, 75 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Adres bij overlijden: Drabbelstraat 10 te Maastricht.

 

Vak G 59 1980 geruimd.

Prudence Jeanne PHARAZIJN

 

De ouders van Prudence Jeanne PHARAZIJN waren Martin PHARAZIJN en Josèphe PORTON.

Prudence werd geboren op 12 september 1887 te Bourg Leopold (België). Zij overleed 21 juli 1944, 56 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 24 juli 1954 te St. Pieter. Adres bij overlijden bij overlijden: Lage Kanaaldijk 46 te Maastricht (St. Pieter)
Prudence huwde Johannes SEMMELING,
zoon van Mathias Hubertus SEMMELING en Catharina Gertrudis Hubertina GORREN.
Jean werd geboren op 9 mei 1887 te St. Pieter. Hij was bakkersknecht bij de Maastrichtse broodfabriek (MABRO). Adressen: Elisabeth Strouvenplein 2, lees Goeman Borgesius Plantsoen 2; op 16 juni 1919 naar St. Pieter.

Kind:

 i. Henri Martin Mathieu SEMMELING geboren op 9 oktober 1914 te Maastricht. Hij huwde Josephina BROUNER. Josephina werd geboren op 23 maart 1913 te Maastricht zij overleed 1 maart 2002, 88 jaar oud te Maastricht.
 

Vak G 80 geruimd in 2007.

Wilhelmus Jansen - Adriana Petronella Joosen

 - Een kruis met XP -

In memoriam / Wilhelmus Jansen / * 16.3.1895 † 23.1.1949 / echtg. van / Adriana Joosen / * 4.10.1896 † 18.12.1970

Rust zacht / lieve papa

De ouders van Wilhelmus JANSEN waren Antoine JANSEN en Johanna VISSERS.

Wilhelmus werd geboren op 16 maart 1895 te Princenhage (bij Breda). Hij huwde Adriana Petronella JOOSEN,
dochter van Walterus JOOSEN en Maria Petronella AARTSE, 1 augustus 1921 te Breda. Wilhelmus overleed 23 januari 1949, 53 jjar oud te Maastricht. Hij conducteur van beroep. Lid van de mannen-congregatie, voorzitter van de Katholieke Arbeiders Beweging en Credo Pugnoclub afdeling St. Pieter.

Adriana werd geboren op 4 oktober 1896 te Teteringen (bij Breda). Zij overleed 18 december 1970, 74 jaar oud. Beiden werden begraven te St. Pieter.

 

 

 

 

 

Vak G 43 geruimd na 1 januari 1981.

Franciscus PETRI - Celestine Hubertine CLOSE

 

- Een kruis -


De ouders van Franciscus PETRI waren:

Lambertus PETRI geboren op 8 juni 1857 te Maastricht. Hij huwde Theodora Wilhelmina Maria SCHILDWACHT 18 april 1877 te Maastricht. Lambertus overleed 21 februari 1916, 58 jaar oud te Maastricht.
Theodora Wilhelmina Maria SCHILDWACHT werd geboren op 18 november 1853 te Delft.

De ouders van Celestine Hubertine CLOSE waren:
Franciscus Hubertus CLOSE geboren op 1 januari 1854 te Maastricht. Hij huwde Maria Catharina BOLLEN 1 mei 1878 te Maastricht. Franciscus overleed 8 april 1888, 34 jaar oud te Maastricht.
Maria Catharina BOLLEN werd geboren op 30 juli 1856 te Maastricht. Zij huwde (2) Carl Leonard DARMSTADT 16 oktober 1889 te Maastricht. Maria Catharina overleed 6 april 1905, 48 jaar oud te Maastricht.

Franciscus werd geboren op 27 april 1878 te Maastricht. Hij huwde Celestine Hubertine CLOSE, dochter van Franciscus Hubertus CLOSE en Maria Catharina BOLLEN
, 5 mei 1909 te Maastricht.

Franciscus overleed 21 januari 1958, 79 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. Hij was koetsier in 1909. Celestine Huberine werd geboren op 30 mei 1879 te Maastricht. Zij overleed 23 januari 1941, 61 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.

Vak G 56 geruimd na 15 mei 1953.

Martinus Hendrikus WIJNANTS


De ouders van Martinus Hendrikus WIJNANTS waren:
Guillaume (Wilhelmus) Servatius Hubertus WIJNANTS geboren op 10 november 1884 te St. Pieter. Hij huwde Maria Wilhelmina Elisabeth Hubertina BLANCKERS, dochter van Hendricus Hubertus BLANCKERS en Maria Cornelia Hubertina CLAESSENS, 31 augustus 1906 te St. Pieter. Guillaume overleed 21 juni 1963, 78 jaar oud te St. Pieter.
Maria Wilhelmina Elisabeth Hubertina BLANCKERS werd geboren op 20 september 1883 te St. Pieter. Zij overleed 28 november 1944, 62 jaar oud te Maastricht (St. Pieter).

Martinus werd geboren op 7 november 1919 te St. Pieter. Hij huwde Isabella BOURS, dochter van Jean Mathieu BOURS en Maria Helena EMMENES
, 30 januari 1942 (31 januari 1942 kerkelijk huwelijk in de St. Lambertuskerk) te Maastricht. Martinus overleed 15 mei 1943, 24 jaar oud aan de gevolgen van een ziekte opgelopen bij Arbeitseinsatz in het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.
 

Vak G 65 geruimd 2017.

Hendrikus Dinnissen - Helena Maria Houtermans

- Een kruis -

Hier rust / in vrede / Hendrik / Dinnissen / * 1897 † 1981 / echtg. van / Helena / Houtermans / * 1900 † 1990

De ouders van Hendrikus DINNISSEN waren:
Petrus DINNISSEN geboren op 13 februari 1856 te Hatert. Hij huwde Johanna OTTEN 27 april 1882 te Nijmegen. Peter overleed 13 april 1926, 70 jaar oud te Wijchen. Hij was landbouwer van beroep.
Johanna OTTEN geboren op 14 september 1855 te Hatert. Zij overleed 14 november 1924, 69 jaar oud te Nijmegen.

Hendrik werd geboren op 28 mei 1897 te Hatert. Hij overleed 21 april 1981, 83 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Hendrik huwde Helena Maria HOUTERMANS, dochter van Gerardus HOUTERMANS en Christina STROUKX, 4 september 1931 te Maastricht. Helena werd geboren op 2 januari 1900 te Venlo, overleed 22 februari 1990, 90 jaar oud te Brunssum en werd bijgezet te St. Pieter. Bekend adres: Nekummerweg 22 te Maastricht.

Kinderen:
i. Gerrit Jan Jozef DINNISSEN geboren op 4 december 1934. Hij overleed 18 december 1934, 4 dagen oud te Maastricht.
ii. Gerardus Hubertus Leonardus DINNISSEN geboren op 27 juli 1936. Hij overleed 31 juli 1936, 4 dagen oud te Maastricht.
iii. Hermina Sophia Maria Gerarda DINNISSEN geboren op 18 juni 1937. Zij overleed 21 juli 1937, 3 dagen oud te Maastricht.
iv. Petrus Johannes Gerardus Maria DINNISSEN geboren op 28 maart 1939. Hij overleed 31 maart 1939, 3 dagen oud te Heerlen.

 

Vak Z 13, 14 en 15: volgens de handmatige kerkhofadministratie uit die tijd werden drie kinderen Dinnissen bijgezet in vak Z te St. Pieter in de jaren 1933, 1934 en 1935. Vermoedelijk betreft het de kinderen i, ii en iii.

 

Vak G 77 geruimd na 1970.

Henricus Antonius JANSSENS - Antonia Adriana Maria BURG

De ouders van Henricus Antonius JANSSENS waren:
Hubertus Theodorus JANSSENS geboren omtrent 1883. Hubert Theodor huwde Antoinetta Huberta ENGELBERTS te 's-Hertogenbosch.
Antoinetta Huberta ENGELBERTS geboren op 22 januari 1844 te Venray. Antonetta overleed 15 juni 1897, 53 jaar oud te Maastricht.

Henricus werd geboren op 12 juni 1882 te Maastricht. Hij  huwde Antonia Adriana Maria BURG, dochter van Machiel BURG (koetsier in 1886) en Adriana DRAAT, 21 februari 1906 te 's-Hertogenbosch.
 

Kinderen:
i. Maria Sophia JANSSENS geboren in september 1907. Zij overleed 27 oktober 1907, 1 maand oud te Maastricht.
ii. Anna Cornelia Antonia JANSSENS werd geboren in 1909. Zij overleed 22 april 1912, 3 jaar oud te Maastricht.
iii. Coenraad Joseph JANSSENS geboren in juni 1910. Hij overleed 1 juli 1910, 7 dagen oud te Maastricht.
iv. Adriaan JANSSENS. Adriaan overleed 26 augustus 1920 te Maastricht.
v. Antonia Adriana JANSSENS in 1919. Zij overleed 30 januari 1921, 2 jaar oud te Maastricht.


Henricus overleed 18 juni 1950 en werd begraven te St. Pieter. Antonia werd geboren op 9 december 1886 te 's-Hertogenbosch, Doode Nieuwstraat wijk B 353. Zij overleed 6 maart 1957, 70 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Bekend adres:
Papenweg 103 te Maastricht.

 

 

Vak G 77 geruimd op 23 november 2012.

 

Detail.

Antoine Martin Marie Cremers - Lucia Johanna RINGHS

- Een kruis -

Gedeeltelijk niet meer leesbaar

??? / ∞ / Ton Cremers / * 15-5-1920 / † 25-6-1999

 

 

 

 

De ouders van Antoine (Antonius) Martin Marie CREMERS waren:
Johannes Hubertus Martinus CREMERS geboren op 15 oktober 1888 te Maastricht. Hij huwde Maria Anna Hubertina KESSELAER 20 februari 1914 te Oud-Vroenhoven. Johannes overleed 6 november 1953, 65 jaar oud te Maastricht en werd te Maastricht begraven op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg.
Maria Anna Hubertina KESSELAER werd geboren op 8 december 1884 te Venlo. Zij overleed 15 mei 1968, 83 jaar oud en werd bijgezet te Maastricht op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg.
Zie: vak H Kesselaer-Bosch.

Ton werd geboren op 15 mei 1920 te Maastricht. Hij huwde Lucia Johanna (Joanna) RINGHS,
dochter van Johannes Hubertus RINGHS en Anna Maria HEUGEN, 2 april 1948 te Maastricht (19 november 1949 kerkelijk huwelijk te Maastricht St. Mathias). Ton overleed 25 juni 1999, 79 jaar oud en werd gecremeerd op 29 juni 1999 te Geleen.
Bekende adressen: Mosasaurusweg 54, Kleine Looiersstraat 27 en St. Servaasbolwerk 23 C en 69 B te Maastricht.
Lucia Jo(h)anna RINGHS werd geboren op 6 mei 1925 te Heer. Zij overleed 11 november 1980, 55 jaar oud te Maastricht. Lucia werd 15 november 1980 te St. Pieter begraven.
 

 

Vak G 82 geruimd tussen Allerheiligen 1956 en 28 mei 2001.

Servatius Hubertus Brouns - Maria Isabella Hubertina Jongen

- Een kruis -

In memoriam / Servatius Brouns / * 28-6-1875 / † 15-1-1949 / echtgenoot van / Isabella Jongen / * 18-1-1875 / † 21-4-1956

Rust zacht

De ouders van Servatius Hubertus BROUNS waren:

Hendricus Hubertus BROUNS geboren op 8 juni 1852 te St. Pieter. Hij huwde Maria Anna Hubertina JONGEN 11 september 1874 te St. Pieter. Hendrik overleed 20 april 1917, 64 jaar oud te St. Pieter.
Maria Anna Hubertina JONGEN geboren op 25 juli 1851 te St. Pieter. Zij overleed 28 augustus 1920, 69 jaar oud te Maastricht.

 

Servaas werd geboren op 28 juni 1875 te St. Pieter. Hij huwde Maria Isabella Hubertina JONGEN, dochter van Leonardus Hubertus JONGEN en Maria Catharina Hubertina CLAESSENS, 27 april 1900 te Maastricht. Servaas overleed 15 januari 1949, 73 jaar oud ten gevolge van een noodlottig ongeval in het Ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht. Lid van de Maria-Congregatie en van het Broederschap van het Allerheiligste Sacrament. Bel werd geboren op 18 januari 1875 te St. Pieter. Bel overleed 21 april 1956, 81 jaar oud te Maastricht. Lage Kanaaldijk 96 te Maastricht in 1940. Beide echtgenoten werden te St. Pieter begraven.

 

Foto: Dhr. John Claessens.

 

Uit de Limburger Koerier van zaterdag 23 maart 1940.

 

 

Kinderen:

i. Hendrikus Hubertus BROUNS geborenop 13 april 1901 te St. Pieter. Hij huwde Maria STARREN 18 februari 1925 te Maastricht.

ii. Leonardus Hubertus BROUNS geboren op 20 juli 1903 te St. Pieter. Hubert huwde Anna Maria BLOM 24 april 1925 te Margraten. Hubert overleed 30 januari 1969, 65 jaar oud te St. Pieter. Hubert werd begraven te St. Pieter. Zie: vak I Brouns.

iii. Martinus Hubertus BROUNS geboren op 8 april 1905 te St. Pieter.

iv. Arnoldus Hubertus BROUNS geboren op 21 juli 1906 te St. Pieter. Arnoldus huwde Mathilde LEMMENS 4 september 1931 te Maastricht.

v. Maria Hubertina BROUNS geboren op 29 augustus 1907 te St. Pieter. Marieke huwde Jan Hubertus Balthasar LEUNESSEN 30 augustus 1929 te Maastricht. Marieke overleed 29 juni 1988, 80 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 2 juli 1988 te St. Pieter.

vi. Petronella Ludovica (Louisa) Hubertina BROUNS geboren op 21 december 1908 te St. Pieter. Zuster Maria Ursula overleed 25 november 1931, 22 jaar oud in het Laurentiusziekenhuis te Roermond. Zij behoorde bij de Kongregatie der Zusters van den H. Jozef te Heerlen.

 

 


vii. Maria Isabella Helena BROUNS geboren op 6 maart 1910 te St. Pieter. Lena huwde Bastiaan Cornelis VERHOEF 1 september 1933 te Maastricht. Lena overleed 21 juli 1994 te Maastricht en werd begraven op 25 juli 1994 te St. Pieter.

viii. Maria Hubertina Henriette BROUNS geboren in 1914. Zij overleed 14 januari 1922, 8 jaar en 5 maanden oud te Maastricht. Zij werd 16 januari 1922 te St. Pieter  begraven.

 

Vak G 83 geruimd na 14 mei 1989 en voor 24 oktober 1992.

 Petrus Josephus BASTIAENS - Maria FOPPEN

De ouders van Petrus Josephus BASTIAENS waren:
Mathias BASTIAENS geboren op 3 oktober 1832 te Oud-Vroenhoven. Mathias huwde Ida VAN WEERT 1 februari 1866 te Oud-Vroenhoven. Hij overleed 10 april 1886 53 jaar oud te Oud-Vroenhoven.
Ida VAN WEERT werd geboren op 6 januari 1843 te Vlijtingen (België). Ida overleed 2 maart 1939, 96 jaar oud te Maastricht.


Petrus werd geboren op 8 februari 1880 te Oud-Vroenhoven. Hij huwde Maria FOPPEN, dochter van Hendrikus Antonius Hermanus FOPPEN en Anna Maria VOISIN, 28 juli 1906 te Oud-Vroenhoven. Petrus overleed 24 juli 1925, 45 jaar oud te Maastricht in het ziekenhuis Calvariënberg en werd 27 juli 1925 begraven te St. Pieter. Hij was lid der Maastrichtse Canisius-Congregatie. Maria werd geboren op 18 april 1878 te Maastricht. Zij overleed 4 december 1948, 70 jaar oud en werd 7 december 1948 bijgezet te St. Pieter. Bekende adressen: Glacisweg 42 en Bastionstraat 7a te Maastricht.

 

Hendrikus Antonius Hermanus FOPPEN werd geboren op 2 maart 1848 te Maastricht. Hij huwde Anna Maria VOISIN 1 mei 1872 te Maastricht en overleed 28 februari 1888, 39 jaar oud te Maastricht.
Anna Maria VOISIN werd geboren op 10 september 1841 te Maastricht. Anna huwde (1) Pieter SCHILLINGS  (overleden op 26 oktober 1866, 24 jaar oud) 18 januari 1865 te Maastricht. Anna huwde (2) Hendrikus Antonius Hermanus FOPPEN 1 mei 1872 te Maastricht. Zij overleed 4 oktober 1917, 76 jaar oud te Maastricht.

 

Vak H 1 geruimd tussen 1993 en 7 januari 1994.

Servatius Johannes Hubertus PILMEIJER -Maria Helena VERHAM

De ouders van Servatius Johannes Hubertus PILMEIJER waren:
Joannes Theodorus PILMEIJER geboren omtrent 1860 te Maastricht. Hij huwde Maria Josephina DIRCKE 19 februari 1889 te Maastricht. Joannes overleed 21 augustus 1894, 34 jaar oud te Maastricht.
Maria Josephina DIRCKE geboren op 14 september 1867 te Maastricht. Maria overleed 6 juli 1914, 46 jaar oud te Oud-Vroenhoven.

Servatius werd geboren op 21 februari 1891 te Maastricht. Hij huwde Maria Helena VERHAM, dochter van Joannes VERHAM en Eugénie Elisabeth DROSTEN, 25 augustus 1915 te Maastricht. Servatius overleed 15 juli 1967, 76 jaar oud. Hij werd te St. Pieter begraven. Maria werd geboren op 1 september 1891 te Maastricht. Maria overleed 19 februari 1948, 56 jaar oud. Zij werd te St. Pieter begraven.

Vak H 10 geruimd na 24 februari 1960.

Joseph SPEETJENS - Josephina Maria RADEMAEKERS


De ouders van Joseph SPEETJENS waren:
Franciscus SPEETJENS geboren op 25 augustus 1859 te Oud-Vroenhoven. Hij huwde Anna SMIDS 11 december 1878 te Maastricht. Franciscus overleed 27 september 1911, 52 jaar oud te Maastricht.
Anna SMIDS geboren op 27 december 1858 te Maastricht. Anna overleed 30 maart 1928, 69 jaar oud te Maastricht.

Joseph werd geboren op 9 mei 1885 te Maastricht. Hij huwde Josephina Maria RADEMAEKERS, dochter van Antoon Hubert RADEMAEKERS en Maria Helena BOURS, 16 januari 1907 te Maastricht.
 

Hun dochter Helena SPEETJENS werd geboren in 1909. Helena overleed 11 augustus 1910, 10 maanden oud te Maastricht.

Joseph overleed 24 februari 1950, 64 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. Hij was ovenwerker in 1907. Josephina werd geboren op 9 september 1885 te Maastricht. Zij overleed 4 mei 1945, 59 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. 1907: aardewerkster. Bij overlijden Mergelweg 8 B Maastricht (St. Pieter)

 

H 12 in padruimte?

 

Petrus Leonardus BUSCHGENS - Johanna Maria LIEBETONDe ouders van Petrus Leonardus BUSCHGENS waren:
Johannes Leonardus BUSCHGENS geboren op 4 augustus 1825 te Urmond. Hij huwde Joanna Catharina GRUILS 1 juli 1862 te Urmond. Johannes overleed 30 maart 1897, 71 jaar oud te Urmond. 1862: landbouwer.
Joanna Catharina GRU(I)LS geboren op 1 augustus 1839 te Limbricht. Zij overleed 15 augustus 1906, 67 jaar oud te Urmond. 1862: dienstmeid.


Leonard werd geboren op 4 januari 1864 te Urmond. Hij huwde Johanna Maria LIEBETON,
dochter van Theodorus LIEBETON en Maria Wilhelmina WELLING, 2 januari 1895 (ondertrouw in 1894) te Rotterdam.

 

Kinderen:
i. Maria Wilhelmina BUSCHGENS geboren op 9 juli 1895 te Rotterdam.
ii. Jean Henri Mathieu BUSCHGENS geboren omtrent 1897. Jean overleed 21 augustus 1932, ruim 35 jaren oud te Maastricht. Jean werd begraven op 25 augustus 1932 te Maastricht. Schipper van beroep.
iii. Albert Henri BUSCHGENS geboren omtrent 1899 te Tilleur (België). Hij huwde Antonia DE RIJK 4 augustus 1920 te Rotterdam.
iv. Charles Leonardus BUSCHGENS geboren omtrent 1900 te Woudrichem. Hij huwde Catharina DE RIJK (zus van Antonia DE RIJK) 2 februari 1927 te Rotterdam. Charles overleed 17 januari 1938, 38 jaar oud te Maastricht. Hij was zetschipper van beroep. Van Rotterdam naar Glacisweg 2 Maastricht (St. Pieter) tussen 24 en 1 juli 1929.
v. Jean Joseph BUSCHGENS geboren op 24 maart 1901 te Rotterdam. Jef overleed omtrent 8 april 1975, 74 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 9 april 1975 (uitvaartdienst) te St. Pieter.


Leonard overleed 21 juni 1945, 81 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Hij komt tussen 4 en 12 januari 1928 van Urmond naar de Van Hasseltkade 15 te Maastricht. 1944: Glacisweg 2. Jeanne Marie werd geboren omtrent 1871 te Ruhrort (Duitsland). Zij overleed 27 oktober 1950, 79 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter.

 

Vak H 12 geruimd 2014.

 

 

Joannes Winandus Hubertus Krischer

 

- Een kruis -

Jean Krischer / * 1930 † 1976 / ∞ / Mia Maes
 

De ouders van Joannes Winandus Hubertus KRISCHER waren:
Theodorus Nicolaas KRISCHER. Hij overleed 18 maart 1962 en werd te St. Pieter begraven.
Christina Elisa VAN ENGELSHOVEN werd geboren omtrent 1909. Christien overleed 2 januari 1999 in de Verpleegkliniek De Zeven Bonnen te Maastricht, 90 jaar oud. Christien werd op 7 januari 1999 te Geleen gecremeerd.

 

Dit graf lag in vak H en is geruimd na 29 december 1997. Momenteel graf Gijs SATIJN.

Joannes werd geboren in 1930. Hij overleed 1 augustus 1976, 46 jaar oud en werd 4 augustus 1976 te St. Pieter begraven. Hij was gehuwd met Mia Maes. Mia werd geboren op 15 juni 1931. Zij overleed 25 september 2014, 83 jaar oud te Maastricht. De crematie vond plaats op 30 september 2014 te Geleen.

 

 

Vak H 15 geruimd tussen 1993 en 14 oktober 1999.

Petrus Joannes Hubertus UMMELS - Anna Maria BECKERS

 

De ouders van Petrus Joannes Hubertus UMMELS waren:
Jan Joseph UMMELS geboren op 14 november 1860 te Bunde. Hij huwde Joanna Hubertina NICOLAES 17 september 1886 te St. Pieter. Jan overleed 12 februari 1929, 68 jaar oud te Maastricht.
Joanna Hubertina NICOLAES geboren op 25 augustus 1861 te St. Pieter. Joanna overleed 10 maart 1938, 76 jaar oud te Maastricht. Beiden waren landbouwer(ster) in 1913.

Petrus werd geboren op 19 december 1889 te St. Pieter. Hij huwde (1) Anna Maria BECKERS,
dochter van Laurentius BECKERS en Christina NOTTEN (Laurentius was arbeider bij de Zinkwit in 1913), 14 november 1913 te St. Pieter. Petrus was landbouwer in 1913. Hij overleed 9 oktober 1968, 78 jaar oud te Maastricht en werd 12 oktober 1968 begraven te St. Pieter. Anna werd omtrent 1890 te Maastricht geboren. In 1913 was zij dienstmeid. Zij overleed 1 februari 1946 en werd begraven te St. Pieter. Petrus huwde (2) de weduwe Josephina KOBBING, dochter van Frans KOBBING en Katharina CASTEL. Dit echtpaar woonde op de Papenweg 85 te Maastricht (St. Pieter). Petrus overleed 9 oktober 1968, 78 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Jos KOBBING werd geboren op 10 november 1890 te Groot-Wischera. Zij huwde (1) huwde Gilles Hubertus VAN HONTEM , zoon van Jozef VAN HONTEM en Maria Anna WALHEER, 26 november 1913 te Maastricht. Jos overleed 25 mei 1980, 89 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Zie: vak M Van Hontem

 

Vak H 16 geruimd na 24 september 1997.

 

Leonardus Hubertus HAMELERS - Maria Mathia VERHOEF

 

Leon werd geboren omtrent 1911. Hij huwde (1) Maria Mathia VERHOEF, dochter van Christoffel VERHOEF en Berdina VAN DER VEEKE, 4 september 1936 te Maastricht. Leon overleed 21 oktober 1975, 64 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd bijgezet op 25 oktober 1975 te St. Pieter. 1936: Mergelwerker. Mergelweg 163 te Maastricht (St. Pieter). Maria Mathia werd geboren omtrent 1912 te Zes Gehuchten (Geldrop). Zij overleed 15 maart 1946, 34 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.

Leon huwde (2) Gerda RUTTEN. Gerda werd geboren omtrent 1923. Zij overleed 20 april 2013, 90 jaar oud te Maastricht en werd gecremeerd op 25 april 2103 te Geleen.

 

Vak H 17 geruimd omtrent 1960.
 

Leonard Jozef HAEREN - Anna Hubertina DOBBELSTEIN
 

De ouders van Leonard Jozef HAEREN waren:
Joannes Wilhelmus Leopoldus HAEREN geboren op 31 maart 1839 te Wijnandsrade. Jan huwde Maria Sophia HERMANS 16 juli 1867 te Nuth. Hij overleed 6 juli 1909, 70 jaar oud te Maastricht.
Maria Sophia HERMANS werd geboren op 5 maart 1840 te Nuth. Zij overleed 2 april 1923, 83 jaar oud te Maastricht.


Leonard werd geboren op 27 augustus 1871 te Nuth. Hij huwde Anna Hubertina DOBBELSTEIN,
dochter van Joannes DOBBELSTEIN en Maria Ida PEPELS, 12 april 1912 te Beek. Leonard overleed 27 juli 1947, 75 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Anna werd geboren op 27 augustus 1871 te Beek. Anna overleed 8 mei 1945, 73 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Glacisweg 46 Maastricht (St. Pieter). Geen kinderen.
Dit graf was in gebruik van 1945 tot omtrent 1960.

 

Vak H 18 geruimd voor voor 16 juli 1979.

 

Elisabetha Johanna van der Elst - VAN DEN HEUVELDe ouders van Andreas Marinus VAN DER ELST waren:
Petrus VAN DER ELST geboren op 5 oktober 1847. Hij huwde Anna WELLENS 10 februari 1872 te 's-Hertogenbosch.
Anna WELLENS geboren op 29 juni 1845 te 's-Hertogenbosch.


Andreas werd geboren op 16 mei 1873 te 's-Hertogenbosch. Hij huwde Elisabetha Johanna VAN DEN HEUVEL, dochter van Cornelis VAN DEN HEUVEL en Hendrina Johanna LAMMERS, 7 december 1894 te 's-Hertogenbosch.
 

Kinderen:
i. Petrus VAN DER ELST geboren op 3 november 1893 te 's-Hertogenbosch. Hij huwde Maria WELTERS 22 april 1919 te Heer en Keer.
ii. Catharina VAN DER ELST geboren omtrent 1899 te 's-Hertogenbosch. Zij huwde Carolus Lambertus Henricus VAN GEFFEN 5 februari 1921 te 's-Hertogenbosch.
iii. Andreas Wilhelmus VAN DER ELST geboren in 1902. Hij overleed 24 augustus 1919, 17 jaar oud te Heer.
iv. Johan VAN DER ELST geboren in 1905. Hij overleed 7 maart 1925, 20 jaar oud te Maastricht.
v. Theodorus VAN DER ELST geboren op 6 oktober 1905 te 's-Hertogenbosch. Hij huwde Maria Joanna Helena ADRIAENS 18 april 1928 te Maastricht.
vi. Gerardina VAN DER ELST geboren op 5 september 1907 te 's-Hertogenbosch. Zij huwde Johannes Maria Hubertus BRAKEN in 1931. Gerardine overleed 13 november 1983, 76 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 16 november 1983 te St. Pieter.
vii. Maria Johanna VAN DER ELST geboren in 1910 te 's-Hertogenbosch. Zij overleed 17 februari 1918, 8 jaar oud te Heer.
viii. Johanna Elisabeth VAN DER ELST geboren in 1913 te Holthausen (Duitsland). Zij overleed 1 december 1916, 3 jaar oud te Maastricht.
ix. Cornelis Johannes VAN DER ELST geboren te 's-Hertogenbosch. Hij huwde Cornelia WILLEMS 22 juli 1918 te Moergestel.


Andreas overleed 15 augustus 1960, 87 jaar oud te Maastricht. Hij was sigarenmaker, schipper en baggermolenbaas.

Elisabeth Johanna werd geboren omtrent 1876 te 's-Hertogenbosch. Zij overleed 26 juni 1946, 70 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.

 

Vak H 19 geruimd na 1956.

 

Eduard MUIJRES - Sophia PERELAERDe ouders van Eduard MUIJRES waren:
Frans Cornelis MUIJRES geboren op 26 augustus 1831 te Nieuwstadt. Hij huwde Maria Cornelia STELTEN 27 februari 1867 te Nieuwstadt. Frans overleed 14 maart 1911, 79 jaar oud te Nieuwstadt. Landbouwer.
Maria Cornelia STELTEN geboren op 16 mei 1839 te Nieuwstadt. Zij overleed 18 augustus 1912, 73 jaar oud te Maastricht.


Eduard werd geboren op 26 februari 1868 te Nieuwstadt. Hij huwde Sophia PERELAER,
dochter van Paulus Augustinus Hubertus PERELAER en Cornelia DE WELF, 13 februari 1896 te Oud-Vroenhoven.
 

Kinderen allen geboren te Maastricht:
i. Theophile MUIJRES geboren op 1 juni 1896.
ii. Antonius Michel MUIJRES geboren op 31 juli 1897.
iii. Michiel Christiaan MUIJRES geboren op 26 juni 1899.
iv. Nicolaas Petrus Hubertus MUIJRES geboren op 4 juni 1900.
v. Paulus Augustinus Hubertus MUIJRES geboren op 22 juli 1902.
vi. Anna Cornelia MUIJRES geboren op 15 september 1904.


Eduard overleed 23 juli 1947, 79 jaar oud en werd bijgraven te St. Pieter. Hij was fabriekswerker, glassorteerder en opzichter. Sophia werd geboren op 6 april 1871 te Maastricht. Zij overleed 4 december 1947, 76 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter.

 

Vak H 20 geruimd na 5 augustus 1966.

 

Gerardus Matheus Hubertus CLAESSENS - Maria Agnes SISTERMANS

 


De ouders van Gerardus Matheus Hubertus CLAESSENS waren:
Caspar Wilhelmus Hubertus CLAESSENS geboren en gedoopt op 4 juni 1842 te St. Pieter. Hij huwde Maria Mechtildis Hubertina VANDERBROEK (VAN DEN BROEK VANDENBROECK) 28 juli 1871 te St. Pieter. Willem Hubert overleed 4 september 1920, ruim 78 jaar oud Kanaaldijk 59 te Maastricht (St. Pieter). Hij werd begraven op 7 september 1920 te St. Pieter.
Maria Mechtildis Hubertina VANDERBROEK (VAN DEN BROEK VANDENBROECK) geboren op 1 juni 1847 te St. Pieter. Zij overleed 16 februari 1930, 82 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd bijgezet te St. Pieter.
Zie: vak D Claessens - Vanderbroek.

Gerard werd geboren op 21 februari 1881 te St. Pieter. Hij huwde Maria Agnes SISTERMANS.
dochter van Joannes Hubertus SISTERMANS (landbouwer) en Clara Hubertina TILLI, 29 april 1911 te Heer en Keer.

Hun zoon Gerardus Wilhelmus Hubertus CLAESSENS werd geboren op 17 maart 1913. Giel huwde Catharina WACKERZAPP 29 juli 1938 (1 augustus 1938 kerkelijk huwelijk te Maastricht) te Maastricht. Giel overleed 29 oktober 1960, 48 jaar oud Oude Tweebergerpoort 3 A te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Zie: vak R Claessens - Wackerzapp.

Gerard overleed 31 december 1947, 63 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter. Landbouwer. Oude Tweebergerpooort 3A. Maria Agnes werd geboren op 23 juli 1874 te Heer en Keer. Zij overleed 5 augustus 1946, 72 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.

 

Met dank aan Dhr. Roger Claessens.

Graf H 21 geruimd na 26 januari 2000.

Sebastianus KOEVOETS -  Maria VAN DIJKDe ouders van Sebastianus KOEVOETS waren Franciscus KOEVOETS en Catharina SCHUURBIERS.

Sebastiaan werd geboren op 27 november 1885 te Woensdrecht. Sebastiaan huwde Maria VAN DIJK, dochter van Antonius Franciscus VAN DIJK en Adriana BEUKE, 24 november 1911 te Nigtevecht.
Kinderen:

i. Catharina Adriana Maria KOEVOETS geboren omtrent 1914 te Jutphaas. Zij overleed 11 februari 1946, 32 jaar oud te Heeswijk.
ii. Maria Anna Elisabeth KOEVOETS geboren op 28 mei 1926 te Velsen. Zij huwde Hermanus Johannes Wilhelmus BRUGMAN 2 juni 1951 te Maastricht. Maria overleed 5 mei 2004, 77 jaar oud te Deventer.


Sebastiaan overleed 29 september 1946 te Maastricht (St. Pieter). Hij was sluismeester. Hij komt in september 1931 van Den Helder naar de Hoge Kanaaldijk 62 te Maastricht (St. Pieter). Marie werd geboren op 14 december 1885 te Nederhorst den Berg. Marie overleed 14 september 1955, 69 jaar oud te Maastricht (St. Pieter). Beiden werden begraven te St. Pieter.

 

Vak H 22

Petrus Wilhelmus GROOTHAUSEN - Anna Maria DEVENS


De ouders van Petrus Wilhelmus GROOTHAUSEN waren:

Nicolaus Hubertus GROOTHAUSEN geboren op 10 juni 1850 te St. Pieter. Nicolaus huwde Maria Ida Hubertina JONGEN 30 juni 1874 te St. Pieter. Nicolaus overleed 11 maart 1929, 78 jaar oud te Maastricht. Hij was landbouwer van beroep.
Maria Ida Hubertina JONGEN geboren op 2 oktober 1845 te St. Pieter. Zij werd gedoopt op 3 oktober 1845 te St. Pieter. Maria overleed 21 december 1929, 84 jaar oud te Maastricht. Landbouwster van beroep. 1929: Glacyweg 58 te Maastricht (St. Pieter).


Guillaume werd geboren op 22 maart 1887 te St. Pieter. Hij huwde Anna Maria DEVENS, dochter van Michael Hubertus DEVENS en Marie Elisabeth Hubertina JANSSEN, 8 september 1911 te St. Pieter. Guillaume overleed 19 februari 1958, 70 jaar oud te Maastricht. Hij was landbouwer van beroep. Anna werd geboren op 10 september 1891 te St. Pieter. Anna overleed 24 oktober 1946, 55 jaar en een maand oud Glacyweg 58 te Maastricht (St. Pieter).

Zie: Eleveld-Grooothausen.Vak H 44 geruimd omtrent 2007/2008.

Caspar Hubertus SPROKKEL - Maria Josephina Francisca VANGANGELT


De ouders van Caspar Hubertus SPROKKEL waren:
Gerardus SPROKKEL (SPROKEL) geboren op 12 december 1846 te Canne. Gerard huwde Philomena LINOTTE 9 april 1874 te Oud-Vroenhoven. Hij overleed 6 januari 1927, 80 jaar oud te Maastricht. Gerard huwde Philomena LINOTTE 9 april 1874 te Oud-Vroenhoven. Philomena LINOTTE werd geboren op 18 augustus 1848 te Oud-Vroenhoven. Zij overleed 19 november 1929, 81 jaar oud te Maastricht.

Caspar werd geboren op 7 september 1885 te St. Pieter. Caspar huwde (1) Maria DREESSENS, dochter van Joannes Hubertus Julius DREESENS en Margaretha D'ELFANT, 29 juni 1917 te St. Pieter. Caspar overleed 6 januari 1963, 77 jaar oud te Maastricht (St. Pieter). Caspar werd begraven te St. Pieter. Hij was aardewerker in 1917.
Caspar huwde (2) Maria Josephina Francisca VANGANGELT. Marie werd geboren op 5 mei 1894 te St. Pieter. Zij overleed 22 oktober 1973, 79 jaar oud te Maastricht.

Op 18 februari 1820, om 3 uur ’s middags, deed Josephina Albert, de dochter van de "huishouder" van het Vondelingenhuis in de Lenculenstraat, aangifte van het feit dat de avond tevoren, om 8 uur, een baby van ongeveer 8 dagen oud in de rol van het vondelingenhuis was geplaatst. Het jongetje kreeg de voornaam Joseph, en de familienaam Sprokkel. De naam is afgeleid van de naam van de maand, toen het kind gevonden werd, de "Sprokkelmaand", de oud-Nederlandse benaming voor de maand februari.
Joseph Sprokkel was dagloner en "meerderjarige zoon van onbekende ouders", toen hij op 6 juli 1844 in Oud-Vroenhoven trouwde met de 22-jarige Maria Ida Vrijens, dochter van Gerardus Vrijens en Maria Gelen. Hun zoon Gerardus werd geboren in Kanne op 8 december 1846. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand liet toen per ongeluk een "k" weg, zodat deze tak van de familie door het leven gaat onder de naam Sprokel. Gerardus Sprokel trouwt op 9 april 1874 in de gemeente Oud-Vroenhoven met Philomena Linotte, en van hem stamt de Maas-
trichts-Kerkraadse tak van de familie af, onder de naam Sprokel.
Bron: RHCL De eerste Sprokkel heette Joseph (Régis de la Haye).

 

 

Dit pand aan de Lenculenstraat was van 1690 tot 1912 protestants weeshuis. Tussen 1810 en 1825 maakten de wezen tijdelijk plaats voor de vondelingen. Van 1914 tot 1951 was hier het Provinciaal Museum gevestigd en vanaf 1951 de Toneelacademie. Foto van circa 1900. Bron: HCL Maastricht.

Vak H 41 geruimd op 2 december 2012.

Ludovicus Bartelet / Hubertus Bartelet - Maria Hubertina Christophe

Hier rusten in vrede / Hubertina Bartelet / Christophe / * 9-9-1881 † 16-3-1962 / ∞ / Louis Bartelet / * 19-2-1886 † 16-9-1973 / Bér Bartelet / * 8-11-1919 † 21-8-1981. Hubertina CHRISTOPHE
 

Louis Bartelet.


De ouders van  Maria Hubertina CHRISTOPHE waren:

Frans Lambert Nicolaas CHRISTOPHE geboren in 1857 te Maastricht. Frans huwde Margaretha LOOSVELD 18 juni 1879 te Maastricht. Frans overleed 28 juli 1894, 36 jaar oud te Maastricht.
Margaretha LOOSVELD werd geboren in 1858 te Maastricht. Margaretha huwde Frans Lambert Nicolaas CHRISTOPHE 18 juni 1879 te Maastricht. Margaretha overleed 29 augustus 1939, 80 jaar oud te Maastricht.

Hubertine werd geboren op 9 september 1881 te Maastricht.
Hubertine huwde Ludovicus BARTELET,
zoon van Christiaan Hubertus BARTELET en Helena BERKHOF, 12 augustus 1908 te Maastricht.
 

 

Kinderen:

i. Riet BARTELET geboren op 9 juni 1909 te Maastricht. Riet overleed 24 mei 1993, 83 jaar oud te Maastricht. Riet werd begraven te St. Pieter. Zij was ongehuwd.
Zie:
VakD.htm#bartelet.

ii. Trees BARTELET geboren op 13 december 1910 te Maastricht. Trees overleed 3 maart 1993, 82 jaar oud te Maastricht. Trees werd begraven te St. Pieter. Zij was ongehuwd.
Zie: VakD.htm#bartelet.

iii. Clement BARTELET geboren op 15 juni 1912 te Oud-Vroenhoven. Clement overleed 28 augustus 1980, 68 jaar oud te Sittard.

iv. Chrétien BARTELET werd geboren op 12 augustus 1913 te Oud-Vroenhoven. Chrétien overleed 25 juni 1998, 84 jaar oud te Maastricht. Chrétien werd begraven te St. Pieter.

v. Jules BARTELET geboren op 18 april 1915 te Oud-Vroenhoven. Jules overleed 17 september 1968, 53 jaar oud te Maastricht.

vi. Mia BARTELET geboren op 3 juli 1916 te Maastricht.

vii. Els BARTELET geboren op 23 november 1917 te Maastricht.

viii. Hubertus BARTELET geboren op 8 november 1919 te Maastricht. Bèr overleed 21 augustus 1981, 61 jaar oud te Maastricht. Bèr werd 25 augustus 1981 te St. Pieter bijgezet in het graf van zijn ouders. Hij was ongehuwd.

Bèr was V.V.V.-gids. Screenfoto uit Ondergrondse geheimen 2, een productie van Tv Maastricht (Vitrien). Dit opschrift is te vinden in het Noordelijk gangenstelsel.
 

ix. Jean BARTELET werd geboren op 25 april 1921 te Maastricht. Jean bleef ongehuwd.


 

 

 

 

Hubertine overleed 16 maart 1962, 80 jaar oud te Maastricht. Zij werd te St. Pieter begraven. Louis werd geboren op 19 februari 1886 te Maastricht. Louis overleed 16 september 1973, 87 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet in het graf van zijn echtgenote te St. Pieter. Hij was hoedenmaker, handelsreiziger, agentuur(houder) en assuradeur. Hij woonde vanaf 8 mei 1935 tot aan zijn overlijden op de Mergelweg 293.

 

Vak H 45 geruimd omtrent 1987.

Fredericus DINGENA - Maria Catharina MAWHIN

De ouders van Fredericus DINGENA waren:
Franciscus DINGENA geboren omtrent 1856 te Maastricht. Franciscus huwde (1) Anna Maria DRIESSEN 3 maart 1880 te Maastricht. Franciscus huwde (2) Maria Elisabeth HERTOGS 17 augustus 1887 te Maastricht. Franciscus overleed 7 november 1918, 62 jaar oud te Maastricht.
Maria Elisabeth HERTOGS werd geboren omtrent 1859 te Maastricht. Maria huwde Alphonse Nicolas VAN DEN BOGAARD 15 juni 1881 te Maastricht. Maria overleed 29 december 1914, 55 jaar oud te Maastricht.

Fredericus werd geboren op 21 oktober 1893 te Maastricht. Fredericus huwde Maria Catharina MAWHIN, dochter van Joannes Lambertus MAWHIN en Anna Maria Barbara Margaretha DEN BESTEN, 29 april 1914 te Maastricht. Maria werd geboren op 8 mei 1893 te Maastricht.

Hun zoontje Leonardus DINGENA werd geboren in 1922. Leonard overleed 1 april 1932, 10 jaar oud te Maastricht.

 

Vak H 55 geruimd 2005.

Chrétien Joseph VERTOMMEN - Margaretha Petronella JANSSEN

 - Een kruis I H S -

Hier rust in vrede / Maria P. M. Janssen / * 1-8-1874 / † 6-7-1949 / echtgenote van / Chretien Vertommen / * 23-4-1876 / † 25-3-1958

De ouders van Chrétien Joseph (Christianus Josephus) VERTOMMEN waren Joannes Franciscus VERTOMMEN en Ida Antoinetta SCHIJEN. Joannes Franciscus VERTOMMEN werd geboren te Campenhout (België). Hij huwde Ida Antoinetta SCHIJEN 2 oktober 1872 te Maastricht. Joannes overleed 19 augustus 1920 te Maastricht. Huisschilder; Herbenusstraat 46 te Maastricht. Ida Antoinetta SCHIJEN werd geboren te Maastricht. Ida overleed 6 april 1911 te Maastricht.

Chrétien werd geboren op 23 april 1876 te Maastricht. Hij huwde Margaretha Petronella JANSSEN,
dochter van Peter JANSSEN en Ida STOOT, 3 maart 1905 te St. Pieter. De kerkelijke huwelijksgetuigen waren Lambertus VERTOMMEN en Gulielmus JANSSEN.
Chrétien overleed 25 maart 1958, bijna 82 jaar oud te Maastricht. Hij was in 1905 verversgezel wonende te Maastricht. 1910: huisschilder Glacisweg; 1949 en 1958 Notgerusweg. Hij was lid van de Mannencongregatie. Maria werd geboren op 1 augustus 1874 te Venlo. Zij overleed 6 juli 1949, 74 jaar oud. 1905: wonende te St. Pieter, voorheen Meerssen. Beiden werden begraven te St. Pieter.

 

De handtekeningen onder de huwelijksaangifte te St. Pieter op 8 februari 1905.

 

Kinderen:

i. Franciscus Hubertus VERTOMMEN geboren op 12 december 1905 te Maastricht. Frans huwde Marieke FRISSEN in mei 1949. Frans overleed 14 februari 1970, 64 jaar oud te Maastricht. Frans werd begraven te St. Pieter. Zie vak V.
ii. Pierre VERTOMMEN geboren omtrent 1907. Pierre overleed 26 september 1988, 81 jaar oud te Maastricht. Pierre werd gecremeerd 30 september 1988 te Heerlen.
iii. Lambertus Hubertus Antonius VERTOMMEN geboren omtrent 1909. Lambertus overleed 31 december 1972, 63 jaar oud te Scheveningen.
iv. Anna Maria Francisca VERTOMMEN geboren in 1910 te St. Pieter. Anna overleed 27 september 1910, 6 maanden oud Glacisweg te St. Pieter.
 

Vak H 50 geruimd tussen 1988 en 14 maart 1995.

Hubertus Lambertus ALFERS / Lambertus ALFERS

De ouders van Hubertus Lambertus ALFERS waren:
Peter Joseph Ottgerus ALFERS geboren omtrent 1849 te Havert (Pruissen). Peter huwde Elisabeth DOLDERS 16 oktober 1879 te Maastricht. Peter overleed 21 juni 1892, 43 jaar oud te Maastricht. Elisabeth DOLDERS werd geboren op te Reckheim (België).

Hubert werd geboren op 24 april 1888 te Maastricht. Hij huwde Maria Elisabeth KRIJN, dochter van Joseph Willem Hubert KRIJN en Carolina VAN DER LOO, 22 september 1921 te Maastricht. Hubert overleed 24 april 1948, 60 jaar oud en werd te St. Pieter bergraven. Maria Elisabeth werd geboren omtrent 1891 te Linne. Zij overleed 10 maart 1936, 45 jaar oud te Wittem-Nijswiller. Huberts broer Lambertus overleed 9 januari 1960.
Hij werd te St. Pieter bijgezet in het graf van zijn broer.

 

Vak H 54 geruimd na 27 mei 1959.

Maria Anna COLPA-BECKERS / Wilhelmus Joannes Marie COLPA


De ouders van Hendrik COLPA waren Hubertus COLPA geboren op 7 augustus 1824 te Leiden. Hubertus huwde Rozetta LUKSENBURG 12 februari 1846 te Leiden. Rozetta LUKSENBURG werd geboren op 10 juni 1821 te Leiden.

Hendrik werd geboren op 22 mei 1852 te Boskoop. Hij huwde (1) Clara Maria SPIERINGS, dochter van Johannes Hendrikus SPIERINGS en Allegonda VAN DEN HEUVEL, 3 februari 1876 te Tiel. Clara werd geboren op 19 september 1840 te Rotterdam. Zij overleed 7 september 1897, 57 jaar oud des voormiddags te elf ure Kanaaldijk St. Pieter en werd 8 september 1897 te St. Pieter begraven. Clara was weduwe van Nicolaas Martinus Franciscus VAN HESTEREN, overleden op 13 juli 1874 te Tiel.

Kinderen:
i. Rosetta Catharina Maria COLPA geboren op 10 juni 1877 te Tiel.
ii. Berthe Cornelia COLPA geboren op 7 september 1878 te Tiel.
iii. Johannes Hendrikus COLPA geboren op 12 mei 1880 te Tiel.
iv. Franciscus Jozef COLPA geboren op 13 maart 1885 te Maastricht. Hij overleed 14 augustus 1885, 5 maanden oud te Maastricht.


Hendrik huwde (2) Maria Anna BECKERS,
dochter van Wilhelmus Hubertus BECKERS en Maria BOS, 27 september 1898 te Maastricht.
 

Kinderen:
i. Wilhelmina Clara COLPA geboren op 18 augustus 1899 te Luik. Zij overleed 6 januari 1917, 17 jaar oud te Maastricht.
ii. Gerardus Wilhelmus Josephus COLPA geboren op 2 november 1901 te Uden. Hij overleed 8 december 1959, 58 jaar oud te Maastricht. Gerardus huwde Anna Cornelia MUIJRES 14 november 1930 te Maastricht.
iii. Maria Catharina COLPA geboren op 10 februari 1903 te Uden. Zij huwde Frederik DITMER in juni 1937 te Maastricht. Maria overleed 26 januari 1958, 54 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.
iv. Hubertus COLPA geboren op 25 juni 1904 te Geldern (Duitsland). Hij overleed 20 april 1927, 22 jaar oud te Maastricht.
v. Rosetta Catharina COLPA geboren op 18 juli 1905 te Maastricht. Rosetta overleed 23 augustus 1905, 5 weken oud te Maastricht.
vi. Wilhelmus Joannes Marie COLPA geboren omtrent 1907 te Amby. Guillaume overleed 27 mei 1949, 42 jaar oud te Maastricht. Guillaume werd begraven te St. Pieter.
vii. Johanna Rosetta COLPA geboren op 16 april 1908 te Amby. Josephine huwde Mathieu Hubertina VAN GLABBEECK 1 september 1926 te Maastricht.

Hendrik overleed 5 juni 1915, 63 jaar oud te Oud-Vroenhoven. 1876; boomkweker. 1898: bakker te Luik. Maria Anna BECKERS werd geboren op 30 september 1865 te Maastricht. Zij overleed 26 juli 1949, 83 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter.
Mergelweg 8 b. Op 15 juli 1929 wordt het pand Maagdendries 15b bewoond door weduwe M.E.Beckers-Bartels en weduwe M.A.Colpa-Beckers, z.b. (Adresboek van Maastricht 15 Juli 1929).

 

Vak I 3; de grondplaat werd vernieuwd eind 2006. Op de foto de oude grondplaat.

Ir. Johan Henri Marie Verlinden - Mevr.Catharina A. E. Romijn

 - Een kruis -

In memoriam / Ir.J.J.M.h.Verlinden / * 21.7.1890 / † 21.4.1947 / echtgenoot van / Mevr.C.A.E.Romijn / * 24.5.1890 / † 6.5.1981

Vak I 9 geruimd eind 2006.

Detail.

Eugenius Josephus ClaasSens - Maria Sniers

 - Een kruis en Christus draagt het kruis -

In memoriam / Eugenius Joseph / Claassens / * te Borgharen / 21 febr. 1883 / † te Maastricht / 6 feb. 1949 / echtgenoot van / Maria Sniers / * te Weert / 10 aug 1883 / † te Maastricht / 13 jan. 1968

De ouders van Eugenius Josephus CLAASSENS waren:
Joseph Hubertus CLAASSENS geboren op 18 november 1852 te Borgharen. Hij huwde Maria Helena Regina RONNEN 17 april 1882 te Borgharen. Joseph overleed 20 februari 1903, 50 jaar oud te Borgharen. Hij was landbouwer van beroep.
Maria Helena Regina RONNEN werd geboren op 16 maart 1851 te Borgharen. Zij overleed 28 mei 1928, 77 jaar oud te Borgharen.

Eugène werd geboren op 21 februari 1883 te Borgharen. Hij huwde Maria SNIERS,
dochter van Petrus Joannes SNIERS en Anna Helena VAN DEN BOOGAERTS, 4 oktober 1910 te St. Pieter.
De kerkelijke inzegenig van het huwelijk was op 8 november 1910 te St. Pieter; getuigen hierbij waren Hubertus CLAASSENS en Gulielmus PIETERS. Eugène overleed 6 februari 1949, 65 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Hij was tuinman te St. Pieter in 1910. Marie werd geboren op 10 augustus 1883 te Weert. Zij overleed 13 januari 1968, 84 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter. Marie was dienstmeid te St. Pieter in 1910.

 

De handtekeningen onder de huwelijksaangifte te St. Pieter op 19 oktober 1910.

Zie: vak G Claassens.

 

Vak I 20 geruimd na 13 januari 1967.

Antonius Josephus SCHULTEIS - Maria Gertrudis GIELKENS

 

De ouders van Antonius Josephus SCHULTEIS waren Alexander Edmond SCHULTEIS en Maria Agatha KORVER

Antoon werd geboren op 5 maart 1887 te Kerkrade. Hij huwde Maria Gertrudis GIELKENS, dochter van Peter Joseph GIELKENS en Maria Rosa GOOIJEN
, 1 februari 1911 te Kerkrade.
Antoon overleed 13 januari 1957, 69 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. Hij was mijnwerker in 1911. Maria Gertrudis werd geboren op 29 april 1884 te Bingelrade. Zij overleed 5 september 1942, 58 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Zij was dienstmeisje in 1911.

 

Vak I 24 geruimd na 27 september 1981.

Sophia Catharina VAN ERMINGEN - HOLLINDEDe ouders van Sophia Catharina HOLLINDE waren Guillaume Frederic HOLLINDE en Maria Hubertina HUNDERS.

Sophia werd geboren op 11 december 1868 te Maastricht. Zij huwde Gilles Hubert VAN ERMINGEN, zoon van Hubertus Leonardus Lambertus VAN ERMINGEN (zilversmid in 1846; geweermaker)men Maria Catharina Dina THEWISSEN, 29 augustus 1896 te Maastricht.

Hun dochter Maria Sophia Lambertina VAN ERMINGEN werd geboren op 16 juli 1897 te Maastricht. Zij overleed 15 augustus 1908, 11 jaar oud te Maastricht.

Sophia overleed 27 september 1941, 72 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Gilles werd geboren op 10 januari 1863 te Maastricht. Hij was schoenmaker in 1896. Vertrekt van Glacyweg 46 te St. Pieter naar Geleen (Bron: De Limburger Koerier van 6 oktober 1942). Onduidelijk is of haar echtgenoot ook te St. Pieter begraven werd.
 

Vak I 28 geruimd op 6 april 2016.

 

Petrus Cornelis Wilhelmus Wolfs - Margaretha Josephina bOON

- Een kruis -

Petrus Wolfs / * 18-11-1904 † 25-8-1975 / echtgenoot van / Margaretha bOON / * 21-4-1907 † 5-10-1983

Petrus Cornelis Wilhelmus WOLFS werd geboren op 18 november 1904 te Amsterdam. Hij huwde Margaretha Josephina BOON. Petrus overleed 25 augustus 1975, 70 jaar oud te Maastricht. Margaretha werd geboren op 21 april 1907. Zij overleed 5 oktober 1983, 76 jaar oud. Beiden werden begraven te St. Pieter.

Zie verder: http://www.advandenoord.nl/biografieen/Wolfs_PCW.html.

 

 

 

 

Vak I 32 geruimd 2017.

Dorus de Bok - Sophia Johanna Elisabeth Cornelissen

- Een kruis -

Rust zacht / Dorus de Bok / * 30-1-1913 † 27-1-1989 / echtgenoot van / Fia Cornelissen / * 27-3-1916 † 9-11-1993

Dorus werd geboren op 30 januari 1913. Hij overleed 27 januari 1989, 75 jaar oud en werd 31 januari 1989 bijgezet te St. Pieter. Sophia Johanna Elisabeth CORNELISSEN werd geboren op 27 maart 1916. Fia overleed 9 november 1993, 77 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 13 november 1993 te St. Pieter.

Vak I 43 geruimd voor 19 maart 1983.

Hendricus PIJLS - Dorothea VAN DE WINKEL

 

De ouders van Hendricus PIJLS waren Henricus PIJLS en Jacoba HOUBEN.

Hendrik werd geboren op 24 mei 1874 te Nederweert. Hij huwde Dorothea VAN DE WINKEL, dochter van Peter Hubertus VAN DE WINKEL en Anna Maria WALKERS, 27 juli 1904 te Maastricht.

Hendrik overleed 15 oktober 1941, 67 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Bij huwen was hij agent van politie. Dorothea werd geboren op 2 augustus 1878 te Weert. Dorothea overleed 5 december 1957, 79 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter.

 

Vak I 44 geruimd op 20 juli 2012.

 

Detail.

Frederik Hubertus Hamelers /Hubertus Hamelers - Maria Henzen (HENSEN)

- Een kruis, Christushoofd -

Bid voor de ziel / van onze geliefde moeder / Maria Henzen / geb. te Rosmeer (B) / 19 juni 1884 / overl. te St. Pieter / 18 october 1941 / Frederik Hubertus / Hamelers / geb. te St. Pieter / 15 juli 1888 / overl. te Maastricht / 16 maart 1949 / Hub. Hamelers / * 29-9-1917 † 7-2-1943 / Mijn Jezus Barmhartigheid

De ouders van Maria HENZEN waren Pieter HENSEN en Maria Catharina RAETS.

Maria werd geboren op 19 juni 1884 te Rosmeer (België). Zij huwde Frederik Hubertus HAMELERS,
zoon van Leonardus Hubertus HAMELERS (HAMELEERS) en Cornelia FLORENS, 1 oktober 1909 te St. Pieter. Maria overleed 18 oktober 1941, 57 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd te St. Pieter begraven.  Zij was dienstmeid in 1909 wonende te Maastricht. Frederik Hubertus werd geboren op 15 juli 1888 te St. Pieter. Hij overleed 16 maart 1949, 60 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. Landbouwer in 1909.

 

 

 


 

De handtekeningen onder de huwelijksinschrijving te St. Pieter op 16 augustus 1909.


Hun zoon Hubertus HAMELERS werd geboren op 29 september 1917. Hij overleed 7 februari 1943, 25 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. Hij was gehuwd met Maria Eva GOVERS.
Dochter Mieny HAMELERS werd geboren op 5 februari 1926. Mieny overleed 2 augustus 2005, 79 jaar oud. Mieny werd begraven op 5 augustus 2005 te St. Pieter.
Zie:
Wittelings.


 

Vak I 45 geruimd na 17 januari 1982.

Willem PLETZERS - Maria Agnes VAN NOPPEN

 

De ouders van Willem PLETZERS waren:
Cornelis PLETZERS geboren op 1 februari 1835 te Oud-Vroenhoven. Hij huwde Helena BASTIAENS (BASTIAANS) 13 april 1863 te Oud-Vroenhoven. Cornelis overleed 14 september 1877, 42 jaar oud te Oud-Vroenhoven.
Helena BASTIAENS (BASTIAANS) geboren op 25 september 1839 te Oud-Vroenhoven. Helena overleed 7 januari 1914, 74 jaar oud te Maastricht.

Willem werd geboren op 27 februari 1864 te Oud-Vroenhoven. Hij huwde Maria Agnes VAN NOPPEN, dochter van Laurent VAN NOPPEN en Maria Barbara STEVENS, 30 april 1903 te Oud-Vroenhoven.
 

Hun zoon Paulus Laurentius PLETZERS werd geboren in 1911 te St. Pieter. Hij overleed 10 februari 1919, 8 jaar en 10 maanden oud te Maastricht en werd begraven op 12 februari 1919 te St. Pieter.

Willem overleed 15 oktober 1943, 79 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. Hij was veldwachter te St. Pieter en woonachtig op de Observantenweg.  Maria Agnes werd geboren op 7 oktober 1867 te Oud-Vroenhoven. Zij overleed 18 december 1941, 74 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.

 

 

Het laatste gemeentebestuur van St. Pieter (1919). In het midden burgemeester Léon Ceulen, rechts wethouder N. Willems en links wethouder A. Jongen . Verder de fungerende gemeentesecretaris J. Feij, de raadsleden M. Dinjens, M. Ghijbels, N. Gilissen, P. Le Bron de Vexela en J.P.G. Meijer. Staande de rijksveldwachter B. van Bergen (rechts) en links gemeenteveldwachter W. Pletzers. Bron: Stichting Oud Sint Pieter.

De handtekening van Willem Pletzers in 1914.

 

 

Vak I 46. Geruimd na 3 februari 1982.

Henricus Johannes KEURVERS - Louisa Josephina BRULS

 

De ouders van Henricus Johannes KEURVERS waren Christiaan Willem KEURVERS en Anna Hubertina Mechtilde HEIJNEN.

Henricus werd geboren op 6 juli 1886 te Maastricht. Hij huwde Louisa Josephina BRULS, dochter van Hendrik Mathijs Hubert BRULS en Anna Maria DAENEN
, 10 mei 1918 te Oud-Vroenhoven. Henricus overleed 5 november 1949, 63 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter.
Hij was kantoorbediende in 1918. Jekerweg 46 te Maastricht (St. Pieter). Louisa werd geboren op 8 november 1889 te Oud-Vroenhoven. Zij overleed 3 februari 1942, 52 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.

 

Vak I 80 geruimd op 3 december 2012.

  Franciscus Dingena - Elisabeth Maria Lucas

- Een kruis -

In memoriam / Elisabeth Maria Lucas / * 2-11-1911 † 18-1-1969 / echtgenote van / Franciscus Dingena

Elisabeth Maria LUCAS werd geboren op 2 november 1911. Zij overleed 18 januari 1969, 57 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Zij huwde Franciscus DINGENA. Leonard DINGENA, een broer van Franciscus, werd begraven in vak A omtrent 1930 (geruimd).

Vak I 85 geruimd 2016.

Jean Engelbert - Maria hubertina Margaretha Abrahams

- Een kruis -

 In pace / Jean Engelbert / * 13-8-1892 / † 13-7-1969 / echtg. van / Margaretha Abrahams / * 24-1-1894 / † 6-2-1978

Jean werd geboren op 13 augustus 1892. Hij overleed 13 juli 1969, 76 jaar oud en werd te St. Pieter begraven.
Hij huwde Maria Hubertina Margaretha ABRAHAMS,
dochter van Theodorus Hendrikus ABRAHAMS en Elisabeth SEMMELING. Margaretha werd geboren op 24 januari 1894 te Maastricht. Zij overleed 6 februari 1978 en werd 9 februari 1978 te St. Pieter bijgezet in het familiegraf.

 

Kinderen:
i. E. ENGELBERT.
ii. Margriet ENGELBERT.
iii. Hubertus Joseph Theodoruse ENGELBERT geboren op 23 juni 1926. Bèr overleed 16 maart 1978, 51 jaar oud en werd 20 maart 1978 begraven te St. Pieter. Bèr huwde Gertrudis BERTUS, weduwe van Frans DEN HOED († 6 november 1943). Truus werd in 1917 geboren. Zij overleed 2 september 2002, 84 jaar oud en werd 7 september 2002 te St. Pieter bijgezet in het familiegraf.


De Engelberts dreven een groentezaak op de Glacisweg (nu Belinda) te Maastricht St. Pieter.

 

 Vak I 90 geruimd na 25 maart 1997.

Petrus L.H. FRANSSEN - Anna VAN HOORN

Petrus werd geboren op omtrent 1873. Hij huwde Anna VAN HOORN, dochter van Hubertus Joannes VAN HOORN en Elisabeth LOUIS, 12 april 1935.
Petrus overleed 21 april 1950.77 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Adres: Lage Kanaaldijk 44 te Maastricht.

Anna werd geboren op 22 september 1898 te Maastricht.
Anna huwde (1) Jules VAN HAARLEM, zoon van Franciscus Hubertus VAN HAARLEM en Sibilla PAULISSEN, 22 december 1920 te Maastricht.

 

Het grafmonument op 30 september 1986.


Kinderen:

i. Elisabeth VAN HAARLEM geboren op 23 januari 1924 te Maastricht.

ii. Johann VAN HAARLEM  geboren op 16 september 1925 te Maastricht. Hij huwde Helene Arthur Eduardine Josephine DUMOULIN 31 juli 1959 te Maastricht. Johann overleed 20 maart 1963, 37 jaar oud te Maastricht.
 

Anna en Jules werden gescheiden op 17 april 1934 (4 januari 1934 huwelijk ontbonden) te Maastricht.

Anna huwde (2) Petrus L.H. FRANSSEN op 12 april 1935. Zij overleed 26 september 1986, 13.45 uur, 88 jaar oud te Maastricht. Anna werd bijgezet op 30 september 1986 te St. Pieter.

 

Vak I 92 opgezegd 15 maart 1997.

 

Gedeelte van het grafmonument op 27 juni 1986.

De ouders van Hubertus Leonardus KRAFT waren:
Hubertus KRAF(T) geboren op 31 juli 1854 te Maastricht. Hubert huwde Maria Hubertina BOOSTEN 27 oktober 1884 te Beek (Limburg). Hij overleed 20 januari 1922, 67 jaar en 6 maanden oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.
Maria Hubertina BOOSTEN werd geboren op 21 maart 1854 te Beek (Limburg). Zij overleed 4 juli 1932, 78 jaar oud te Schaesberg en werd bijgezet op 6 juli 1932 te St. Pieter.
 

Leonard werd geboren op 24 maart 1887 te St. Pieter. Hij huwde Theresia Catharina Wilhelmina HAMELERS, dochter van Henricus (Renerus) Hubertus HAMELERS en Maria Mechtildis VAN GELEEN, 5 november 1909 te St. Pieter.
 

Kinderen o.a.:
i. Maria Mechtildis KRAFT geboren in 1910. Zij overleed 14 januari 1911, 4 maanden oud te St. Pieter (Deken).

ii. Maria Hubertina KRAFT geboren op 2 maart 1912 te St. Pieter. Hubertina overleed 6 oktober 1971, 59 jaar oud te Maastricht en werd begraven op te St. Pieter. zij was gehuwd met Franciscus Antonius FRIJNS.
iii. Elisabeth Mathilde KRAFT geboren op 19 november 1913 te St. Pieter. Mathilde overleed 13 oktober 1957, 43 jaar oud, verdronken in de sluis bij Ternaaien na autoongeluk te Lanaye. Mathilde werd begraven op 17 oktober 1957 te St. Pieter. zij wasgehuwd met Maria Eduard Lambert KERBUSCH.
iv. Hubertus Leonardus KRAFT geboren op 23 december 1919 te St. Pieter. Bèr overleed 19 juli 2008, 88 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 23 juli 2008 te St. Pieter. Hij was gehuwd met Mathilda Catharina Gertruda STAKENBORG.
iii. Alexander Renier KRAFT geboren in 1922. Hij overleed 15 mei 1922, 3 maanden oud te Maastricht.

 

1909: schrijnwerker wonende te St. Pieter. 1949 Mergelweg 117 te Maastricht (St. Pieter). Leonard overleed 30 september 1965, 78 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter.

Theresia werd geboren op 10 december 1886 te Oud-Vroenhoven. Zij overleed 27 maart 1950, 63 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 30 maart 1950 te St. Pieter. Sterfhuis Mergelweg 117.

 

 

13 oktober 1909: de handtekeningen onder de huwelijksaangifte te St. Pieter.

 

Vak J 9 geruimd na 1 december 1997.

Jan Herman Hubert WAUBEN-Maria Gertrudis LACROIX

De ouders van Jan Herman Hubert WAUBEN waren Jacob Hubert WAUBEN en Maria Joanna HOEDEMAKERS.

Jan werd geboren op 9 oktober 1893 te Geleen. Hij huwde Maria Gertrudis LACROIX, dochter van Hendricus Petrus LACROIX en Maria Elisabeth SCHOUTEN, 15 oktober 1921 te Maastricht. Jan overleed 12 december 1987 Huize Franciscus, 94 jaar oud om 12.30 uur te Beek en werd bijgezet op 16 december 1987 te St. Pieter.

Gertrudis werd geboren op 29 januari 1896 te Maastricht. Zij overleed 22 februari 1953, 57 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Zie: Belfi.

 

16 december 1987.
 

 

 

 

 

 

 

Detail.

Vak J 11 geruimd op 29 november 2012.

Pierre Schreurs - Maria Catharina Hubertina Montulet / Ria Schreurs

- De goede herder; een kruis -

Pierre Schreurs / * 1899 † 1979 / echtegenoot van / Maria Montulet / * 1887 † 1996 / en hun dochter / Ria Schreurs / * 1928 † 1953 / R. I. P.

De ouders van Pierre SCHREURS waren:
Franciscus SCHREURS geboren op 1 oktober 1870 te Maastricht. Hij huwde (1) huwde Joanna Catharina Hubertina LEMMENS 2 oktober 1897 te St. Pieter. Franciscus huwde (2) Barbara Elisabeth SONNEVILLE 2 oktober 1916 te St. Pieter. Hij overleed 23 oktober 1947, 77 jaar oud. Hij was broodbakker van beroep; bekend adres:  Glacisweg 12 te Maastricht (St. Pieter).
Joanna Catharina Hubertina LEMMENS werd geboren op 8 augustus 1877 te St. Pieter. Zij overleed 7 maart 1908, 30 jaar oud te Maastricht.
 

Pierre werd geboren op 15 oktober 1899 te Maastricht. Pie huwde Maria Catharina Hubertina MONTULET, dochter van Lambertus Hubertus MONTULET en Catharina Hubertina ROSIER. Pie overleed onverwacht 19 mei 1979, 79 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter. May ("Tant May") werd geboren op 25 december 1897 te St. Pieter. Zij overleed 19 november 1996, 98 jaar oud te Maastricht en werd 21 november 1996 bijgezet te St. Pieter.

 

 

Hun dochter Ria SCHREURS werd geboren in 1928. Zij overleed in 1953. Ria werd te St. Pieter begraven.

 

 

Bevolking Maastricht 1920-1938. RHCL Maastricht.

 

 

 

Detail.

Vak J 16 geruimd op 28 november 2012.

Gerrit Hilhorst - Anna Maria Hubertina Manderveld 

- Een kruis -

In memoriam / Anna M.H. Hilhorst / Manderveld / * 15-7-'83 † 20-4-'53 / en / Gerrit / Hilhorst / * 10-2-'88 † 20-7-'66

De ouders van Anna Maria Hubertina MANDERVELD waren Henricus Hubertus MANDERVELD en Petronella Hubertina CUIJPERS. Zij zijn gehuwd op 22 januari 1879 te Maastricht.

Hubertina werd geboren op 15 juli 1883 te Maastricht.
Zij huwde (1) Willem Hubertus LEJEUNE,
zoon van Mathijs LEJEUNE (LEJEUN) en Maria Gertrudis Hubertina HENKET, 29 juli 1903 te Maastricht. Willem werd geboren op 22 augustus 1883 te Maastricht. Willem overleed 7 augustus 1916, 32 jaar oud te Maastricht.
 

Kinderen:

i. Clara Maria LEJEUNE geboren in 1908. Clara overleed 23 november 1909, 1 jaar oud te Maastricht.
ii. Johanna Maria Clara Wilhelmina LEJEUNE geboren in 1910. Johanna overleed 5 januari 1911, 4 maanden oud te Maastricht.

Hubertina huwde (2) Gerrit HILHORST,
zoon van Hendrik HILHORST en Grada Johanna REGELINK, 29 oktober 1919 te Maastricht. Hubertina overleed 20 april 1953, 69 jaar oud en werd op 23 april 1953 te St. Pieter begraven. Sterfhuis: Mergelweg 121. Gerrit werd geboren op 10 februari 1888 te Vorden (Gelderland). Gerrit overleed 20 juli 1966, 78 jaar oud en werd te St. Pieter bijgezet.

Vak J 19

Matheus Hubertus Rosier - Anna Maria Elisabeth Satijn

Zie: vak D Rosier - Satijn.

Kinderen:

i. Anna Maria Hubertina (Anna) ROSIER geboren op 12 juli 1909 te Maastricht. Zij huwde Wilhelmus Hubertus A. WIJNANDS.

ii. Petrus Hubertus (Pie) ROSIER geboren op 3 juli 1913 te St. Pieter. Pie huwde (1) Maria Theresia THANS 20 maart 1935 te Heer. Maria Theresia THANS werd geboren op 24 juni 1915 te Meerssen. Zij overleed 17 februari 1947, 31 jaar oud te Maastricht. Petrus huwde (2) Petronella Francisca Johanna STIL 19 maart 1947 te 's-Gravenhage. Zij werd geboren op 27 augustus 1924 te 's-Gravenhage. Petronella overleed in 2004 te Lelystad. Petrus overleed 10 november 1970, 57 jaar oud te 's-Gravenhage.

 

Pie Rosier omtrent 1945.

Truus Rosier in 1970.

Foto's: collectie Mevr. P. De Waal-Rosier, dochter van Pie Rosier en Nel Stil.


iii. Arnoldus Joannes ROSIER geboren op 31 januari 1916 te St. Pieter. Nol overleed in 1973, 56 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Zie: vak B Rosier - Coumans.
 

iv. Gertrudis Maria (Truus) ROSIER geboren op 2 juni 1922 te Maastricht. Zij huwde J. HOLLANDER.


 

Vak J 21 geruimd voor 3 april 1984.

Johannes Hubertus WESCHÉ - Antoinetta FABRY

De ouders van Johannes Hubertus WESCHÉ waren:
Hubertus Jacobus WESCHE geboren op 29 juni 1858 te Maastricht. Hij huwde Elisabeth Hubertina MOERS 12 oktober 1881 te Maastricht. Hubertus overleed 26 februari 1912, 53 jaar oud te Maastricht. Hij was meubelmaker van beroep.
Elisabeth Hubertina MOERS werd geboren op 20 december 1855 te Oud-Vroenhoven. Zij overleed 2 december 1899, 43 jaar oud te Maastricht.

Johannes werd geboren op 12 september 1882 te Maastricht. Hij huwde Antoinetta FABRY, dochter van Jean Guillaume FABRY en Maria Hubertina HAEMERS (HAMERS)) 17 mei 1905 te Maastricht.

Kinderen o.a.:
i. Jean Pierre Joseph WESCHE geboren in 1906. Hij overleed 14 maart 1908, 2 jaar oud te Maastricht.

ii. Jacobus Hubertus WESCHE geboren op 4 november 1906 te Maastricht. Jacques huwde Elizabeth Helena Maria SMEETS 10 oktober 1930 te Maastricht. Jacques overleed 30 september 1980, 73 jaar oud te Sittard in het ziekenhuis "De Goddelijke Voorzienigheid" en werd 4 oktober 1980 te Born begraven.

iii. Digna Catharina WESCHE geboren in 1909. Zij overleed 14 augustus 1911, 2 jaar oud te Maastricht.

iv. Florence Antoinette WESCHE geboren op 11 februari 1910 te Maastricht. Zij huwde Arnoldus Hendrikus Hubertus SATIJN 9 september 1932 te Maastricht. Florence overleed 14 juli 1984, 74 jaar oud in de Verpleegkliniek Klevarie te Maastricht. Zij werd 18 juli 1984 te Heerlen gecremeerd. Nol werd geboren op 20 april 1909 te St. Pieter. Hij overleed 15 maart 1991, 81 jaar oud te Maastricht. Nol was dagloner; aanvankelijk bij kantonnier; sluisknecht bij verschillende sluizen; woonde aan het Bassin no. 5; vanaf 3 november 1938 Papenweg 67. Daarna Papenweg 83B en 63 te Maastricht (St. Pieter)


Johannes overleed 8 oktober 1952, 70 jaar oud in het Ziekenhuis St. Annadal te Maastricht en werd begraven op 10 januari 1952 te St. Pieter. Hij was sigarenmaker, ovenwerker, voerman. Huurgraf. Papenweg 67 te Maastricht. Antoinette werd geboren op 19 december 1879 te Maastricht. Zij overleed 24 november 1954, 74 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter.

 

 

 

 

 

N.B.: Bidprentjes werden vaak in series gedrukt. Diverse voorzijden met identieke achtertekst.

Vak K 6 geruimd voor 24 januari 1991.

Gerard Laurend Hubert BEMER - Agnes Hubertina GROOTHAUSEN

De ouders van Gerard Laurend Hubert BEMER waren:

Laurentius BEMER geboren te Canne en Anna Hubertina BROENS( BROUNTS) geboren op 31 juli 1858 te Thorn. Anna overleed 31 december 1933, 75 jaar oud te Maastricht.

Gerard werd geboren op 23 april 1885 te Canne. Hij huwde Agnes Hubertina GROOTHAUSEN, dochter van Nicolaus Hubertus GROOTHAUSEN en Maria Ida Hubertina JONGEN, 14 augustus 1907 te St. Pieter.
 

De handtekeningen onder de huwelijksaangifte te St. Pieter op 2 augustus 1907.

Kinderen:

 

i. Laurent Gerardus Hubertus BEMER.  Laurent overleed 3 oktober 1908 te St. Pieter.

ii. Anna Maria Hubertina Antonia BEMER geboren op 10 mei 1910 te St. Pieter. Anna overleed 7 september 1987, 77 jaar oud.

iii. Laurent BEMER. Laurent overleed 24 juni 1910 te St. Pieter.

iv. Guillaume Antonius Gerardus Laurentius BEMER geboren op 3 april 1913 te St. Pieter.

v. Petrus Laurentius Josephus BEMER. Hij overleed 18 januari 1915 te St. Pieter.

vi. Joannes Maria Hubertinus BEMER. Hij werd begraven op 23 januari 1915 te St. Pieter.
 

Gerard overleed 30 januari 1954, 68 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Hij was schrijnwerker van beroep. Agnes werd geboren op 27 april 1884 te St. Pieter. Zij overleed 10 februari 1959, 74 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. Café- en winkelhoudster.


 

Vak K 9 geruimd na 15 januari 1998.

Maria Gertrudis Hubertina Sophia UMMELS - Arnoldus Wilhelmus Hubertus CLAESSENS

- Een kruis -

Hier rust in vrede / Gertrudis Ummels / geb. 11-2-1888 / overl. 16-2-1954 / echtgenote van / Arnoldus Claessens / geb. 17-10-1885 / overl. 15-8-1975

De ouders van Arnoldus Wilhelmus Hubertus CLAESSENS waren Christianus Hubertus CLAESSENS en Catharina Hubertina BERGMANS. Zie: vak B Bergmans-Claessens.

Noël werd geboren op 17 oktober 1885 te St. Pieter. Hij huwde Maria Gertrudis Hubertina Sophia UMMELS, dochter van Jan Joseph UMMELS en Joanna Hubertina NICOLAES, 6 februari 1914 te St. Pieter. Noël overleed 15 augustus 1975, 89 jaar oud te Maastricht en werd op 19 augustus 1975 te St. Pieter bijgezet. Hij was cementwerker van beroep. Trui werd geboren op 11 februari 1888 te St. Pieter. Zij overleed 16 februari 1954, 66 jaar oud te Maastricht in het Ziekenhuis St. Annadal en werd 18 februari 1954 begraven te St. Pieter. Bekend adres: Lage Kanaaldijk 129 en Abtstraat 2 te Maastricht.

 

 

 

 

Noël en Trui kregen de volgende kinderen:

i. Maria Gertrudis Hubertina CLAESSENS geboren op 24 februari 1914 te St. Pieter. Tina huwde A. Fr. DE KONING 22 april 1938. Tina overleed 14 mei 2000, 86 jaar oud te Heerlen.Joséke Claessens.

ii. Arnoldus Hubertus Johannes CLAESSENS geboren op 11 juni 1915 te St. Pieter. Jean huwde Mia CORTLEVEN 28 oktober 1938 te Maastricht. Jean overleed 30 januari 2009, 93 jaar oud in het Academisch Ziekenhuis Maastricht en werd 4 februari 2009 te Maastricht begraven.

 Joséke Claessens

- Een kruis met IHS en bloemmotief -

Hier rust / onze / lieveling / Joséke / Claessens / * 16-1-41†16-5-45

Hun dochtertje Josephina Arnoldina CLAESSENS werd geboren op 16 januari 1941 te Maastricht. Joséke overleed 16 mei 1945, 4 jaar oud te Maastricht aan de gevolgen van een ongeluk. Joséke werd overreden op de Kanaaldijk en door Amerikanen naar het Ziekenhuis Calvariënberg gebracht. Zij werd begraven in vak A 56. Dit kindergrafje is geruimd.

 

 

 

 

 

iii. Maria Gertrudis Elisa CLAESSENS geboren op 1 september 1918 te St. Pieter. Wieza huwde Mathieu HENDRIX 27 juni 1941. Jeu werd geboren op 25 juni 1918 te St. Pieter. Hij overleed 5 juni 1991, 72 jaar oud te Maastricht (Daalhof).
 

iv. Maria Hubertina Catharina CLAESSENS geboren op 31 december 1922 te Maastricht. Netta (Nettie) huwde L.C. BAADE op 8 maart 1946.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vak K 15 geruimd 2005.Detail.

- Een kruis; sterk verweerde grafplaat -

 LOUIS OLVERS

Hier rust / Louis Olvers / * 20 10 1917 † 8 10 1954 / echtgenote van / Anna SNELS

Louis werd geboren op 20 oktober 1917 te Maastricht. Hij overleed 8 oktober 1954 te Maastricht. Louis werd 12 oktober 1954 te St. Pieter begraven. Hij was gehuwd met Anna Catharina Ludovica SNELS. Anna overleed te Margraten.

Bekende zoon: Gustave OLVERS.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis Olvers werd door de CBR uit België naar St. Pieter gestuurd om mee te werken aan de bouw van de Enci-fabriek te Maastricht. Later werd hij fietsenhandelaar en had een fietsenzaak in de Rechtstraat te Maastricht. Bekend adres: Kasteel Neuborgweg 50 te Maastricht.

Met dank aan Dhr. G. Olvers en Dhr. J. Snels voor de verstrekte informatie.

Vak K geruimd 2005.

Alite Janssen

- Een kruis met een roos omwonden -

Alite Janssen / * 19-9-1915 / 10-11-1977 / echtg. van / Gaston Kerbusch

Zie ook: Familie Kerbusch: De genealogie van de familie Maes-Kerbusch.

 

 

Vak K 11 op verzoek van R. Berger:Detail.

Maximiliaan Hubert Berger - Gertrude Barbe Adrienne Lambertine Louise NIJST

Hier rust in vrede / Max. Hub. Berger / * 14-12-1901 † 5-1-1955 / echtgenoot van Louise Nijst

Maximiliaan Hubert (Max) BERGER werd geboren op 14 december 1901 in Simpelveld, zoon van Hubertus Cornelis (Hubert) BERGER en Johanna Hubertina Elisabeth (Elisa) VAN WERSCH. Max overleed 5 januari 1955 in Roermond, 53 jaar oud. Hij werd begraven te St. Pieter. Max trouwde, 38 jaar oud, in 1939 in Simpelveld met Gertrude Barbe Adrienne Lambertine Louise NIJST, 39 jaar oud. Louise werd 21 juni 1900 te Maastricht geboren. Louise overleed 3 maart 1993 in Maastricht, 92 jaar oud en werd 9 maart 1993 bijgezet in het graf van haar man (zonder data vermelding).

Meer info op: www.famberger.nl. Zie: vak K.

Vak K 16 geruimd 2017.

Martinus Hubertus MEIJERS - Hubertina Henriette Josephine ROUMEN

- Een kruis XP -

In Memoriam / Hubertine H.J. / Roumen / * 2.11.1882 / 12.7.1954 / echtg. van / Martinus.H. / Meijers / * 2.5.1886 / 27.2.1958

De ouders van Martinus Hubertus MEIJERS waren Jacobus MEIJERS en Maria Catharina CALLEMEIJN.

Martin werd geboren op 2 mei 1886 te St. Pieter. Hij huwde Hubertina Henriette Josephine ROUMEN, dochter van Andreas ROUMEN en Marie Sidonie BEKEN, 26 mei 1909 te Maastricht. Martin "Van de keet" overleed 27 februari 1958, 71 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter. Tina werd geboren 2 november 1882 te Maastricht. Zij overleed 12 juli 1954, 71 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.

 

A LA GROTTE BENIE NOUS AVONS PRIE POUR VOUS

 

 

Kinderen:

i. Johannes Jacobus MEIJERS geboren op 9 maart 1910 te St. Pieter. Hij overleed 28 april 1910, ruim 1 maand oud te St. Pieter.
ii. Maria Catharina MEIJERS geboren op 10 maart 1911 te Maastricht. Zij huwde Leonardus Hubertus JONGEN,
zoon van Joannes Hubertus JONGEN en Elisabeth SAVELKOUL, 9 juni 1933 te Maastricht. Leonardus werd geboren op 12 april 1908 te Maastricht. Hij overleed 4 oktober 1995, 87 jaar oud te Maastricht en werd 7 oktober 1995 te Maastricht begraven.

iii. Elisabeth MEIJERS geboren op 26 september 1913 te Maastricht. Bertha huwde (1) Johannes Joseph SCHURGERS, zoon van Pieter Leonard SCHURGERS en Maria Catharina MERKELBACH, 9 oktober 1934 te Maastricht. Zij huwde (2) Joannes Antonius Maria BLANCKERS, zoon van Wilhelmus Hubertus BLANCKERS en Anna Maria Petronella Ernestina GOFFIN, in 1955. Bertha overleed 1 oktober 1981, 68 jaar oud te St. Pieter en werd te St. Pieter begraven. Zie: vak J Schurgers.
iv. Leonardus MEIJERS geboren op 23 januari 1920 te Maastricht. Hij huwde Anna Maria SPEES 27 oktober 1943 te Maastricht. Leonard overleed 24 januari 2000, 80 jaar oud te Maastricht. Anna werd geboren op 6 mei 1925 te Maastricht. Zij overleed 24 maart 1993, 67 jaar oud te Maastricht.

v. Jean MEIJERS geboren op 13 april 1923 te Maastricht. Jean overleed 17 september 2011, 88 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 24 september 2011 te Maastricht.

 

Zie ook: Elisabeth Louisa Meijers - Joannes Hubertus Petrus Meijers / T. Berghmans. Het vak ten zuiden van de kerk. Vak A.

 

Vak L 6 geruimd op 27 november 2012.

Jan HAMELERS  - Catharina Petronella Maria BEMER

- Een kruisbeeld -

In memoriam / Catharina / Bemer / * 8-6-1896 / † 28-10-1955 / echtg. van / Jan Hamelers / * 3-1-1891 † 7-4-1978

Mijn Jezus Barmhartigheid

De ouders van Catharina Peternella Maria BEMER waren:

Jan Pieter BEMER geboren op 10 november 1867 te Kanne. Jan overleed 1 oktober 1942, 74 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Landbouwer van beroep.
Gertrudis Hubertina BROENS (BROERS) geboren op 23 oktober 1863 te Thorn. Zij overleed 2 januari 1932, 68 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.
 

Catharina werd geboren op 8 juni 1896 te St. Pieter. Zij huwde Jan HAMELERS 24 september 1920 te Maastricht, zoon van Wilhelmus Hubertus HAMELERS en Maria Ida WILLEMS. Wilhelmus Hubertus HAMELERS werd geboren op 15 september 1857 te St. Pieter. Hij huwde Maria Ida WILLEMS 10 april 1888 te St. Pieter. Willem overleed 30 januari 1941, 83 jaar oud te Maastricht. Landbouwer in 1888, 1906, 1913 en 1918.  Maria Ida WILLEMS werd geboren op 21 december 1857 te St. Pieter. Ida overleed 20 juli 1930, 72 jaar oud te Maastricht. Landbouwster in 1888.

 


 


Catharina overleed 28 oktober 1955, 59 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd te St. Pieter begraven. zij was lid van de St. Anna-Congregatie van St. Pieter. Jan werd geboren op 3 januari 1891 te St. Pieter. Hij overleed 7 april 1978, 87 jaar oud te Maastricht en werd 11 april 1987 bijgezet te St. Pieter. Hij was tuinder van beroep.
Zie: Jan Pieter BEMER - Gertrudis Hubertina BROENS / Elisabeth BEMER - Wilhelmus HAMELEERS.

 

 

 

Vak L 9 geruimd 2017.

Fredericus Johannes Heijmen - Gerarda Francisca Hendrika Bimbergen

- Een kruis met Christushoofd -

R.I.P. / F.J.Heijmen / * 1884 † 1955 / ∞ / G.F.H.Bimbergen / * 1893 † 1971

De ouders van Fredericus Johannes HEIJMEN waren Bernardus HEIJMEN en Leonarda VAN INGEN.

Fredericus werd op 26 februari 1884 te Duisburg geboren. Hij huwde Gerarda Francisca Hendrika BIMBERGEN,
dochter van Marcelus BIMBERGEN en Hendrika DEN BEKKER, 14 juli 1914 te Berghem. Fredericus overleed 7 februari 1955, 70 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Hij wasschipper van beroep. Gerarda werd op 17 januari 1893 te Rotterdam geboren. Zij overleed in 1971 en werd bijgezet te St. Pieter.

Kinderen o.a.:

 

i. Johanna Leonarda Anna Frederica HEIJMEN geboren op 10 april 1915 te 's-Hertogenbosch. Zij huwde Antonius Hubertus VALCKENBORGH 1 juni 1937 te Thorn. Johanna overleed 15 juli 1958, 43 jaar oud te Maastricht en werd begraven te Maastricht.
 

ii. Marcel Martin HEIJMEN geboren op 8 december 1916 te Luik (België).

iii. Johannes Hendrikus HEIJMEN geboren op 14 augustus 1918 te Hoboken (België).

iv. Henri Fréderic HEIJMEN geboren op 10 september 1921 te Namèche (Frankrijk).

Fritske HEIJMEN, waarschijnlijk een kleinkind, werd geboren op 21 mei 1951. Hij overleed 29 mei 1959, 8 jaar oud en werd begraven te St. Pieter in vak D 10 (geruimd).

 

Vak L 13 geruimd op 28 november 2012.Detail.

Petrus Joseph Mathias van Den Boorn

- Een Christushoofd met doornenkroon -

In memoriam / Petrus J.M. / v.d.Boorn / * 18.3.1901 / † 15.6.1955 / Echtg. van / Anna Math / Boere

De ouders van Petrus Joseph Mathias VAN DEN BOORN waren:
Leonardus Hubertus VAN DEN BOORN geboren op 2 november 1871 te Maastricht. Bertus huwde Maria Joanna JANSSEN 10 april 1891 te St. Pieter. Hij overleed 10 februari 1929, 57 jaar oud te Maastricht.
Maria Joanna JANSSEN werd geboren op 13 juni 1869 te Maastricht te Maastricht. Memke overleed 15 februari 1937, 67 jaar oud te Maastricht.


Petrus werd geboren op 18 maart 1901 te St. Pieter. Pie huwde Anna Mathilde BOERE 9 september 1933 te Maastricht. Hij overleed 15 juni 1955, 54 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 18 juni 1955 begraven te St. Pieter.

 

 

 

Kinderen van het echtpaar Van den Boorn-Janssen allen geboren te St. Pieter tenzij anders vermeld:

i. Johannes Hubertus VAN DEN BOORN geboren op 23 juni 1891. Hij overleed 22 september 1891, 3 maanden oud te St. Pieter.
ii. Leonardus Hubertus VAN DEN BOORN geboren op 5 september 1892. Hij overleed 24 maart 1893, 6 maanden oud te St. Pieter en werd 26 maart 1893 begraven te St. Pieter.
iii. Johannes Hendricus VAN DEN BOORN geboren op 22 december 1893. Harrie huwde Sophia Maria AARTS 6 mei 1924 te Helmond. Hij overleed 21 oktober 1963, 69 jaar oud te Helmond en werd 24 oktober 1963 te Helmond begraven
op de begraafplaats "aan de Molenweg". Hij was in 1924 (bij zijn huwelijk) agent van Politie te Helmond.
iv. Anna Maria Elisabeth VAN DEN BOORN  geboren op 19 juli 1895. Lies huwde Hendrik Hubertus HAMELERS 29 juli 1921 te Maastricht. Zij overleed 22 januari 1968, 72 jaar oud en werd 26 januari 1968 begraven te St. Pieter.
v. Joannes Hubertus VAN DEN BOORN geboren op 12 juni 1898. Hij overleed 21 september 1898, 3 maanden oud te St. Pieter.
vi. Johannes Bastianus VAN DEN BOORN geboren op 25 januari 1900 te Maastricht. Sjeng huwde Anna Maria WAUBEN 11 oktober 1929 te Maastricht. Hij overleed 17 maart 1951, 51 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 20 maart 1951 te St. Pieter.
Hij was in 1929 (bij zijn huwelijk) agent van Politie te Maastricht. Zie:
vak F Van den Boorn.
vii. Petrus Joseph Mathias VAN DEN BOORN.
Zie boven.
viii. Anna Hubertina Maria VAN DEN BOORN geboren op 12 juli 1902.

ix. Joannes Hubertus VAN DEN BOORN geboren op 10 december 1903. Hubeer huwde Maria Gerardina Gertruda Anna BLANCKERS 29 oktober 1925 te Heerlen. Hubeer overleed 5 december 1975, 71 jaar oud te Eindhoven en werd begraven op 9 december 1975 te Eindhoven op de R.K. Begraafplaats Sint Jozef Tivoli.
x. Gerardus Bernardus Antonius VAN DEN BOORN geboren in 1906. Hij overleed 20 augustus 1906, 6 maanden oud te St. Pieter.

xi. Joseph Lambertus VAN DEN BOORN geboren op 3 maart 1908. Jos huwde Leonie Gertruda HOUBEN 3 augustus 1934 te Maastricht. Jos overleed 27 oktober 1977, 69 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 31 oktober 1977 te St. Pieter. Hij was in 1934 (bij zijn huwelijk) agent van Politie te Maastricht.
xii. Leonardus Hubertus VAN DEN BOORN geboren op 1 mei 1911. Leo huwde Anna Catharina VAN MULKEN 12 november 1935 te Elsloo. Leo overleed 14 november 1971 60 jaar oud aan de gevolgen van een ongeluk te St. Truiden en werd begraven 19 november 1971 te Geleen op de Begraafplaats Vouersveld.
 

Met dank aan Dhr. Wil van den Boorn voor correcties en aanvullingen.

 

Vak L 14 geruimd na 1975.

Jan ELEVELD - Elisabeth Hubertina Maria GROOTHAUSEN

De ouders van Jan ELEVELD waren Albert ELEVELD en Gertruida Hendrika RIBBERS.

Jan werd geboren op 14 maart 1909 te Recklinghausen. Hij verongelukte 13 mei 1955, 46 jaar oud te Veldwezelt. Jan huwde Elisabeth Hubertina Maria GROOTHAUSEN, dochter van Petrus Wilhelmus GROOTHAUSEN en Anna Maria DEVENS. Elisa werd geboren op 9 april 1914 te Maastricht. Zij verongelukte 13 mei 1955, 41 jaar oud te Veldwezelt. Het echtpaar werd begraven te St. Pieter.

Leidsch Dagblad van 16 mei 1955.Hun zoon Freddy ELEVELD werd geboren op 6 december 1942 te Maastricht.

 

Vak L 18 geruimd november 2016.

Anna Maria Josephina Hermens / Anne Marie Celine Jeanne Croes

- Een kruis -

In memoriam / Maria Hermens / wed. van / Victor Croes / * te Maastricht 10-8-1870 / † te St.Pieter 6-9-1956

Daaronder:

Celine Croes / * 2.4.1896 † 24.4.1975

De ouders van Anna Maria Josephina HERMENS waren Johannes Simon HERMENS, geboren op 30 november 1834 te Arnhem en Maria Philomena Gertrudis DECKERS Johan Simon was in 1854 gepasporteerd fourier in het regiment Dragonders en in 1869 winkelier. Maria Philomena Gertrudis DECKERS werd geboren op 30 januari 1848 te Maastricht. Zij huwde Johannes Simon HERMENS (zijn 2de huwelijk - weduwnaar van Maria Hubertina HERBEN (Ida overleed 5 september 1869, 36 jaar oud te Maastricht), zoon van Johannes Hermanus HERMENS en Johanna Hendrica (Maria) RUPP, 16 november 1869 te Maastricht. Johannes Simon overleed 8 februari 1898, 63 jaar oud te Maastricht. Maria Philomena Gertrudis DECKERS overleed 10 november 1884, 36 jaar oud te Maastricht.
 

Maria werd geboren op 10 augustus 1870 te Maastricht. Zij huwde Victor Charles Hubert CROES, zoon van Wijnandus Josephus Gerardus CROES (wijnkoopman in 1870) en Maria Hubertina BASTINGS, 10 april 1896 te St. Pieter. Maria overleed 6 september 1956, 86 jaar oud te St. Pieter en werd aldaar begraven. Victor werd geboren op 1 augustus 1873 te Maastricht. Hij overleed 14 maart 1931, 57 jaar oud te Maastricht. 1899: handelsreiziger. 1914: hondendresseur Cannerstraat te Maastricht
 

Hun dochter Anne Marie Celine Jeanne CROES werd geboren op 2 april 1896. Celine overleed 24 april 1975, 79 jaar oud en werd te St. Pieter bijgezet.

 

28 oktober 2013: tijdens een windvlaag waaide het kopstuk om.

 

Vak L 24 geruimd op 22 november 2012.

  Leonard  Reijnders - Maria Catharina Van Cann

- Een Christushoofd -

In memoriam / Maria Catharina / Van Cann / * 25.2.1883 / † 26.11.1955 / echtg. van / Leonard / Reijnders * 11.3.1877 / † 2.4.1976

 

De ouders van Maria VAN CANN waren Cornelis VAN CANN en Maria Catharina SCHMITZ.

Maria werd geboren op 25 februari 1883 te Melick. Zij huwde Leonard REIJNDERS,
zoon van Jan REIJNDERS en Theresia Hubertina CHARLIER, 28 september 1908 te Melick en Herckenbosch. Maria overleed 26 november 1955, 72 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Leonard werd geboren op 11 maart 1877 te Maasniel. Hij overleed op 2 april 1976, 99 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.

Vak M 5 geruimd op 27 november 2012.Detail.

Luovicus Maria P.G.J. Souren

- Een kruis -

Rust in vrede / Louis Souren / * 28-1-1950 † 1-8-1981 / echtg. van / Marie-Louise Wijnands

Echte vrun blieve vrun

Vak M 6 geruimd 2016.

Maria hubertina Margaretha Daenen - Petrus Cardous

- Een kruis -

Hier rust / Margaretha Daenen / * 4-4-1899 / † 31-8-1972 / echtg. van / Petrus Cardous / * 9-3-1892 † 12-8-1973

De ouders van Maria Hubertina Margaretha DAENEN waren Jacobus Hubertus Everardus DAENEN en Gertrudis GHIJBELS (GHYBELS). Zie boven.

Margaretha (Miet) werd geboren op 4 april 1899 te St. Pieter. Zij  overleed 31 augustus 1972, 73 jaar oud en werd begraven op 2 september 1976 te St. Pieter. Petrus werd geboren op 9 maart 1892 te St. Pieter. Petrus overleed 12 augustus 1973, 81 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 16 augustus 1973 te St. Pieter. Hij was mergelwerker in 1923. Het echtpaar huwde in 1923.

 

Kinderen:
i. Nn CARDOUS levenloos geboren op 22 mei 1925 te Maastricht.
ii. Petrus Hubertus CARDOUS geboren in 1925. Hij overleed 25 november 1929, 4 jaar oud te Maastricht.

iii. Netty CARDOUS geboren op 5 juni 1927 te Maastricht. Nettie overleed 28 februari 2015, 87 jaar oud te Maastricht; de crematie vond plaats op 6 maart 2015 te Eijsden. Zij was gehuwd met P.H. BETSCH. Pierre werd geboren op 25 december 1921 te Maastricht. Hij overleed 2 december 2007, 85 jaar oud te Maastricht en werd gecremeerd op 6 december 2007 te Heerlen.

iv. Nn CARDOUS geboren november 1930 te Maastricht.
v. CARDOUS geboren maart 1933 te Maastricht.

vi. Clement CARDOUS.
 

 

Vak M 10. Steenloos graf 28 maart 1996 opgezegd.

Theodorus HERBEN - Helena JUNG


De ouders van Theodorus HERBEN waren:
Pieter Hubert HERBEN geboren op 6 september 1851 te Maastricht. Petrus huwde (1) Martina DE KONNIGH 19 juni 1878 te Maastricht. Petrus huwde (2) Helena VERHOEVEN 25 augustus 1886 te Maastricht.
Hij overleed 30 december 1918, 67 jaar oud Blekerij te St. Pieter en werd begraven op 2 januari 1919 te St. Pieter. 1915 dagloner; 1918 aardewerker wonende Blekerij te St. Pieter.
Helena VERHOEVEN werd geboren op 5 september 1853 te Maastricht. Zij overleed 6 mei 1915, 61 jaar oud Blekerij te St. Pieter.


Theodorus werd geboren op 5 januari 1887 te Maastricht. Hij huwde Helena JUNG, dochter van Heinrich JUNG en Maria Barbara STEIJNS, 24 februari 1911 te St. Pieter. Theodorus overleed 24 juli 1969, 82 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. 1911: fabrieksarbeider wonende te Sint-Pieter;
1918: porceleinschilder wonende te St. Pieter. Helena werd geboren op 9 december 1886 te Maastricht. Zij overleed 9 juli 1957, 70 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. 1911: fabrieksarbeidster wonende te Maastricht.

 

St. Pieter 30 januari 1911: de handtekening onder de huwelijksaangifte.

 

Vak M 18 geruimd 18 juni 2012.

Detail. Liza Broex - Hubertus Verbert

- Een kruis en een verdwenen ornament -

Liza Broex / *1912  †1982 / ∞ / Bér Verbert / *1907  †1988

Dit graf heeft zwaar geleden onder een bijgroeiende walnoot. De boom werd verwijderd.

Bér werd geboren op 19 oktober 1907 te Maastricht. Hij huwde Liza BROEX. Bér overleed 22 juli 1988, 80 jaar oud te Maastricht en werd 26 juli 1988 te St. Pieter bijgezet. Liza werd geboren in 1912. Zij overleed in 1982 en werd 9 oktober 1982 begraven te St. Pieter. Dit huwelijk bleef kinderloos.

 

 

 

 

 

 
Detail.

Tijdens de ruiming werd een geldkistje aangetroffen. Het geldkistje is een product van "De ijzeren ledikantenfabriek" aan de Meerssenerweg te Maastricht van De Beaumont. Zie: vak T De Beaumont.

Het geëmailleerde omgevouwen kruisbeeld is afkomstig uit Wolterman's Emailkunst Atelier, Jodenstraat 15 te Maastricht. Op een stickertje aan de achterzijde aanwezig wordt vermeld: Gouden medaille internationale kunsttentoonstelling München (Duitsland). Zie verder:

Geschiedenis van Woltermans Emailkunst Atelier.

 

Vak M 20 geruimd na 30 januari 1995.


Hendrikus Hubertus Antonius WELTERS - Maria Elisabeth Francisca NICOLAES

 

 

De ouders van Hendrikus Hubertus Antonius WELTERS waren:
Nicolas WELTERS geboren op 9 maart 1873 te Maastricht. Hij huwde (1) Christina AERTS 20 november 1895 te Maastricht. Nicolas huwde (2) Maria COURTENS na 1896. Nicolas overleed 22 maart 1930, 57 jaar oud te Maastricht.
Christina AERTS geboren op 24 april 1875 te Maastricht. Christina overleed 6 maart 1916, 40 jaar oud te Maastricht.


Hendrikus werd geboren op 29 augustus 1899 te Maastricht (St. Pieter). Hij huwde Maria Elisabeth Francisca NICOLAES, dochter van Petrus Servatius Hubertus NICOLAES en Maria Sophia GOESSENS, 18 augustus 1922 te Maastricht.

 

Het graf op 19 december 1984.

 

 

 

 

 


 

Kinderen:
i. Maria Sophia WELTERS.
Zie:
vak G Welters.
ii. Maria Catharina WELTERS in 1926. Maria overleed 16 mei 1926, 5 dagen oud te Maastricht.
iii. Servaes WELTERS.

 

Hendrikus  overleed op 19 januari 1958, 58 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 22 januari 1958 begraven St. Pieter. Maria Elisabeth Francisca NICOLAES werd geboren op 21 juni 1901 te St. Pieter. Zij werd bijgezet op 19 december 1984 te St. Pieter.

 

 


 

Vak M 21 geruimd na 26 maart 1997.

Mathijs Hubertus VANDERBROECK (VANDENBROEK) - Maria MAES

De ouders van Maria MAES waren:
Hendrikus MAES geboren op 13 maart 1860 te Maastricht. Hendrik overleed 22 oktober 1918, 58 jaar oud te St. Pieter. HIj huwde Maria MARTIN 14 december 1881 te Maastricht.
Maria MARTIN werd geboren op 2 juli 1862 te Maastricht. Zij overleed 4 maart 1917, 54 jaar oud te Heer.


Maria werd geboren op 21 december 1886 te Maastricht. Zij huwde Mathijs Hubertus VANDERBROECK, zoon van Hendricus Hubertus VANDERBROECK en Johanna Maria Anna MIESSEN, 27 januari 1905 te St. Pieter; 28 januari 1905 kerkelijk huwelijk te St. Pieter. De getuigen bij het kerkelijk huwelijk waren Arnoldus SATIJN en Henricus MAES.

 

Handtekening van Maria Maes onder de huwelijksaangifte op 4 januari 1905 te St. Pieter. Haar aanstaande echtgenoot was "schrijvens onkundig".

Uit: Onder Ons No. 4 Februari 1955 Parochie "St. PIETER op de BERG":

Maria overleed 10 februari 1976, 89 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter. 1905: aardewerkster wonende te St. Pieter. Mathieu werd geboren op 3 april 1885 te St. Pieter. Hij overleed 14 januari 1958, 72 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. 1905: stucadoor wonende te St. Pieter.

Haar zus Maria Eva MAES werd geboren op 8 februari 1890 te Maastricht. Zij huwde Antonius Franciscus HAMELERS, zoon van Reinerus Hubertus HAMELERS en Maria Mechtildis VANGELEEN (VAN GELEEN), 6 mei 1910 te St. Pieter. Zij overleed 10 oktober 1973, 83 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. Antonius werd geboren op 15 oktober 1889 te St. Pieter. Hij overleed 15 januari 1962, 72 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.
 

 

Kinderen:

i. Anna Hubertina VANDERBROECK geboren in 1912 te Maastricht. Anna overleed 6 juni 1916 4, jaren oud Deken te St. Pieter (NL).
ii. Annetta Eva VANDENBROEK geboren omtrent 1915 te St. Pieter. Annetta overleed 21 mei 1916, 15 maanden oud Deken te St. Pieter. Annetta werd begraven op 23 mei 1916 te St. Pieter.
iii. Joannes VANDENBROEK geboren  in maart 1916 te St. Pieter. Johan overleed 7 mei 1916, 2 maanden oud Deken te St. Pieter en werd begraven op 9 mei 1916 te St. Pieter.
iv. M. VANDERBROECK.
v. Gertruda VANDERBROECK geboren in 1917 te St. Pieter. Gertruda overleed 14 april 1918, 10 maanden oud te St. Pieter.
vi. A. VANDERBROECK geboren omtrent 1922. Mariëtte huwde Martin VAN DER PUT 6 maart 1943 (kerkelijk huwelijk) te St. Pieter. Mariëtte overleed in 2017, 95 jaar oud te Maastricht.
vii. Gerardus VANDERBROECK geboren op 24 oktober 1926. Cherry overleed 4 september 1994, 67 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Cherry huwde Annie CRUTS te Bemelen.
viii. H. VANDERBROECK.
ix. J. VANDERBROECK.
x. H. VANDERBROECK.
 

 

 

Vak O 4.

Opmerking: deze grafsteen is vervangen door een bodemplaat met: Victor Hellwig * 1883 † 1957 / ∞ / Maria DE BRUIN * 1885 † 1970 / Jean HELLWIG * 1909 + 1995 / ∞ / Miety JANSSEN.

Zie: Vak Q.

De foto's zijn ingestuurd door Adolf Hellwig (de overledene is zijn oudoom Antonius Victor Hellwig):

Antonius VICTOR Hellwig

Hier rust / Mijn lieve man / vader en grootvader / Antonius V. Hellwig / * 23 . 6 . 1883 † 27 . 7 . 1957 / Echtg. van / Maria De Bruin / * 16 . 5 . 1885 † 10 . 11 . 1970Victor Hellwig.

De ouders van Antonius Victor HELLWIG waren:
Joannes HELLWIG geboren op 1 oktober 1857 te Maastricht. Hij huwde Maria Margaretha FRANKEN 3 augustus 1881 te Maastricht. Hij was fabrieksarbeider in 1907. Joannes overleed 23 december 1940, 83 jaar oud te Maastricht.
Maria Margaretha FRANKEN werd geboren op 10 juli 1858 te Maastricht. Zij overleed 4 oktober 1925, 67 jaar oud om 23.30 uur Kesselskade 65 te Maastricht.

 

De begrafenis in 1957

 

Vic werd op 23 juni 1883 te Maastricht geboren. De aangifte van zijn geboorte werd getekend door Gustave FRANKEN, geweermaker, 48 jaar oud en Mathijs NIËL, barbier, 38 jaren oud; beiden woonachtig te Maastricht. Hij huwde Maria Anna Francisca DE BRUIN, dochter van Theodorus Johannes DE BRUIN en Adriana Louisa WIJNVOORT, 7 augustus 1907 te St. Pieter. Hij was herbergier in 1907. Vic overleed 27 juli 1957, 74 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Maria werd geboren op 16 mei 1885 te 's-Gravenhage. Zij was naaister in 1907; overleed 10 november 1970, 85 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter.
 

De begrafenis 1957.

"Mijn oudoom werd Victor genoemd. Hij had een boerderij aan de Mergelweg, vlak voor het witte café, dat meen ik "d'n Doolhaert" of iets dergelijks heette. Het huis staat er nog, maar zijn bouwgrond is nu deel van de stadskwekerij. Mijn oudoom was ook een van de eerste directeuren van de Boerenleenbank aldaar."Woonhuis foto uit de jaren negentig

 

Het woonhuis van Victor Hellwig, foto uit de jaren negentig.

Café d'n Doolhaart (Den Dolhaert - Mergelweg 332) anno 2004. De naam verwijst naar een langs de Jeker gelegen stuk land bestaande uit vier smalle stukken "een toren" (denk aan De Viertorenstraat bij de Kalfstraat): het Sint Pietersbroek, de Bisschopskommel, de Dollaert en het St. Servaasbroek bij de St. Servaasbron aan de Cannerweg.

 

Vak O 5 geruimd op 26 juni 2012.

Bernardus SCHEEREN
 

 - Christushoofd -

 

In memoriam / Bernardus / Scheeren / weduwn. van / Johanna / Walraven / * 23.10.1862 / † 25.5.1958

 

De ouders van Bernardus SCHEEREN waren Steven SCHEEREN (knopenmaker van beroep in 1897) en Bernardina KIEVITS.

Bernardus werd geboren op 23 oktober 1862 te Leeuwen. Hij huwde Johanna Anna WALRAVEN,
dochter van Adrianus WALRAVEN en Catharina EVERS JANSSEN, 29 juli 1897 te Nijmegen. Bernard overleed 25 mei 1958, 95 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Hij was schipper van beroep. Johanna werd geboren op 27 juli 1872 te Nijmegen. Zij overleed 14 augustus 1946, 74 jaar oud te Weert.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vak O 10 geruimd na 4 juni 1996.

 

Christiaan Gerardus DE JONG - Maria Joanna Jeannette HAMELEERS

 

De ouders van Christiaan Gerardus DE JONG waren Nicolaas DE JONG en Maria JANSEN.
 

Christiaan werd geboren op 2 mei 1892 te Gouda. Hij huwde Maria Joanna Jeannette HAMELEERS, dochter van Matheus Hubertus HAMELEERS en Maria Hubertina Isabella JONGEN, 16 september 1922 te Maastricht.

 

Kinderen o.a. Matheus Hubertus DE JONG. Hij overleed 18 september 1969 en werd begraven te St. Pieter.

Christiaan overleed 7 februari 1959, bijna 67 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 10 februari 1959 te St. Pieter. Bij overlijden Papenweg 9 te Maastricht (St. Pieter). 1922 spoorwegconducteur.
Maria Joanna Jeannette HAMELEERS werd geboren op 9 september 1895 te St. Pieter. Zij overleed 21 januari 1962, 66 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter.

 

Vak O 17 geruimd op 11 april 2016. Deze plek is getranformeerd in anonieme urnbegraafplek.

 

Joannes Franciscus Jongen - Eva Desirée Gustavine Galler

- Een kruis op plaat -

Caveau / des / epoux / J.Jongen-Galler

Een grafkelder.

De ouders van Joannes Franciscus JONGEN waren:
Henricus Hubertus JONGEN geboren op 29 september 1854 te St. Pieter. Hij huwde (1) Maria Hubertina LOSKUS 25 juli 1879 te St. Pieter. Hij huwde (2) Elisabeth Maria (Maria Elisabeth) VAN CAUBERGH 30 augustus 1901 te St. Pieter. Henricus overleed 25 juni 1941, 86 jaar oud te Maastricht. In 1879 en 1882 was hij smid van beroep.
Maria Hubertina LOSKUS werd geboren op 26 maart 1858 te Maastricht. Zij overleed 8 oktober 1883, 25 jaar oud te St. Pieter.

 

 

 


 

 

Joannes werd geboren op 30 augustus 1882 Op de Blekerij te St. Pieter. De geboorte-aangifte werd verzorgd door Arnoldus JONGEN (oom), landbouwer van beroep, toen 25 jaar oud en wonende te St. Pieter en door Joannes Hubertus JONGEN (eerste neef eenmaal verwijderd), ook van beroep landbouwer, toen 26 jaar oud en wonende te St. Pieter. Vanuit Seraing vestigde hij zich te St. Pieter op 24 juli 1918. Als beroep wordt aangegeven kleermaker en nadien vrachtrijder. Woonadressen o.a. Op de Kanaaldijk 119, Op de Lage Kanaaldijk 74 en Lage Kanaaldijk 80 (St. Pieter). Hij overleed 30 december 1962 80 jaar oud Menno van Coehoornstraat 22 (pension) te Maastricht en werd bijgezet in de grafkelder.
Eva werd geboren op 21 augustus 1887 te Saint Georges nabij Luik en overleed overleed 21 juli 1962, 74 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet in de grafkelder. Het echtpaar bleef kinderloos.

 

 

 

Oom Arnoldus Hubertus Jongen (1857-1941).

Het echtpaar Jongen - Galler 40 jaar gehuwd. Foto: collectie Stichting Oud Sint Pieter.

 

 

 

"Snijder" Jongen was verliefd op een dochter van het niet onbemiddelde gezin Galler te Luik. Beroepshalve, Jongen was groentehandelaar (inkoper), kwam hij vaak te Luik waar Eva Galler woonde. De ouders Galler vonden Jongen "te min" voor hun dochter, waren beducht voor zijn levenswijze en waren daarom tegen hun omgang. Jongen heeft toen in een nacht met behulp van een ladder dochter Eva geschaakt en meegenomen naar St. Pieter. Jongen stond bekend als een "vrolijke Frans". Hij kon ook kleren maken, vandaar de bijnaam Schneider. Figuurlijk sneed hij de mensen ook wel eens wat betreft de prijs van de groente bij inkoop. Het is de vraag welke activiteit zijn bijnaam heeft laten ontstaan. Het echtpaar bleef kinderloos. Eva beschouwde dit als een straf van God voor het zonder toestemming van haar ouders te huwen met deze vrolijke Frans. Na het overlijden van Eva werden haar eigendommen, waaronder vele antieke meubels, door Jongen voor een habbekrats verkocht aan een dokter te Maastricht. Het echtpaar woonde o.a. aan de Lage Kanaaldijk 80 (In de Beurstel) te St. Pieter, na de dood van Nol Jongen waren ze op dit adres komen wonen. Ook Harie en Leonie Jongen woonden in dit pand.

 

Vak O 22 geruimd in 2014.

Johannes Hubertus Jongen

- Een kruis -

Johannes Hubertus / Jongen / * 24-6-1923 † 19-3-1984

Johannes Hubertus Jongen werd geboren op 24 juni 1923 te Maastricht. Hij overleed 19 maart 1984, 60 jaar oud te Zeist en werd te St. Pieter begraven.

 

 

 

 

 

Vak P 12 geruimd na 23 januari 2001.

Peter Felix Ludovicus BONGERS - Magdalena VAN DER ZANDER
 

De ouders van Peter Felix Ludovicus BONGERS waren:
Petrus Henricus BONGERS geboren op 23 januari 1868 te Nederweert. Peter huwde Maria KORSTEN 3 juli 1891 te Nederweert. Hij overleed 17 december 1946, 78 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. 1924 bakker.
Het graf H 25 werd geruimd na 17 december 1976.

Maria KORSTEN geboren op 5 december 1866 te Weert. Zij overleed 11 november 1949, 82 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter.

Felix werd geboren op 20 juni 1892 te Nederweert. Hij huwde Magdalena VAN DER ZANDER, dochter van Werner VAN DE ZANDER en Maria Agnes SPEEL, 16 mei 1924 te Schinveld. Felix overleed 14 juli 1960, 68 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Bakker. Papenweg 5.

Magdalena werd geboren op 20 mei 1895 te Schinveld. Magdalena overleed 10 juni 1971, 76 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. 1924 winkeljuffrouw.

 

Vak P 14 geruimd op 8 september 2015.

Wilhelmus George Gribnau - Antonia Catharina Theodora Barenbrug

- Een kruis met XP -

In memoriam / Wilhelmus G. Gribnau / * 10-11-1909 † 11-10-1959 / echtgenoot van Antonia C. Th. Barenbrug / * 7-5-1914 † 4-3-1994

De ouders van Wilhelmus George GRIBNAU waren Karel GRIBNAU en Johanna Antonia HESSELING.

Wim werd geboren op 10 november 1909 te Arnhem. Hij huwde Antonia Catharina Theodora BARENBRUG,
dochter van Josephus Theodorus BARENBRUG en Antonia Jacoba Cornelia VAN KORTENHOF, 30 november 1935 te Arnhem. Wim overleed 11 oktober 1959 te Maastricht en werd begraven op 15 oktober 1959 te St. Pieter. Drager van de Verzetster Oost-Azië 1942/1945. Netty werd geboren op 7 mei 1914 te Arnhem. Zij overleed 4 maart 1994 te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter.
 

Zie: Genealogie van Wim Gribnau & Myrna Bischot.

 

Vak P 25 geruimd na 23 november 1999.

Maria Catharina Hubertina Devens / Sophia Hubertina Seraphina JANSSEN

De ouders van Johannes Hubertus JANSSEN waren:
Petrus Hubertus JANSSEN geboren op 1 augustus 1839 te St. Pieter. Hij huwde Maria Anna Seraphina LOUSBERG 25 november 1871 te Borgharen. Petrus overleed 6 oktober 1925, 86 jaar oud te Maastricht.
Maria Anna Seraphina LOUSBERG werd geboren op 15 oktober 1845 te Borgharen. Zij overleed 5 juli 1902, 56 jaar oud te Maastricht.

Johannes Hubertus werd geboren op 27 november 1878 te Maastricht. Hij huwde Maria Catharina Hubertina DEVENS, d
ochter van Michael Hubertus DEVENS en Marie Elisabeth Hubertina JANSSEN, 29 april 1904 te St. Pieter. Bij huwelijk 1904: landbouwer wonende te St. Pieter, vroeger te Maastricht. Adres: Pastoor Kribsweg 9 te Maastricht (St. Pieter). Maria Catharina Hubertina DEVENS werd geboren op 28 april 1886 te St. Pieter. Zij overleed 6 april 1959, 72 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd te St. Pieter begraven. Zie: Vak C 7.

De handtekeningen onder de huwelijksaangifte te St. Pieter op 11 april 1904.

Dochter Sophia Hubertina Seraphina JANSSEN werd geboren omtrent 1911. Seraphine overleed 23 oktober 1966, 55 jaar oud Pastoor Kribsweg 9 te Maastricht (St. Pieter) en werd bijgezet te St. Pieter in het graf van haar moeder.

 

Vak Q 12 geruimd 2015.

Augustus Jacobus Johannes Adan - Cecile Augustine Marie Wijnans

- Een kruis -

A.J.J.Adan / Lnt-kolonel der infanterie / * 18-7-1897 † 1-10-1973 / C.A.M. Adan-Wijnans / * 1-8-1901 † 10-11-1988

De ouders van Augustus Jacobus Johannes ADAN waren Augustus Johannes Alphonsus ADAN, geboren te Ossendrecht en Juliia Johanna Cornelia VAN DEN EIJNDEN.

Limburgsch Dagblad van 15 november 1955:


August werd geboren op 18 juli 1897 te Ossendrecht. Hij huwde Cecile Augustine Marie WIJNANS,
dochter van Adolphe Paulin Emile Arthur WIJNANS en Cecile Wilhelmine Marie Hubertine CUSTERS, 2 december 1922 te Maastricht. August overleed 1 oktober 1973, 76 jaar oud te Maastricht en werd 5 oktober 1973 begraven te St. Pieter. Cecile werd geboren op 1 augustus 1901 te Maastricht. Zij overleed 10 november 1988, 87 jaar oud te Maastricht en werd 15 november 1988 bijgezet te St. Pieter.

 

Vak Q 19 a geruimd na 2003.

René F. Renckens

- Een kruis -

R. F. Renckens / 10 - 9 - 1906 / 19 - 9 - 1983

René werd geboren op 10 september 1906. Hij overleed 19 september 1983, 77 jaar oud. De urn werd bijgezet op op 22 september 1984 (23 september 1983 was de uitvaart te St. Pieter) te St. Pieter. René was gehuwd met Truus VAN DER VELDEN, dochter van Willem VAN DER VELDEN en Geertruida Petronella ENSING.

 

 

 

 

 

 

 

Vak R 3 geruimd voor 12 maart 1993.

Arnoldus Hendricus Hubertus SATIJN - Agnes Hubertina GROOTHAUSEN


De ouders van Arnoldus Hendricus Hubertus SATIJN waren:
Antoon SATIJN geboren op 12 november 1846 te Heugem-Gronsveld (NL). Hij huwde (1) Louisa WALSTOCK, dochter van Hendrik WALSTOCK en Anna Maria Catharina DETRIJ, 13 oktober 1869 te Maastricht. Louisa werd geboren op 10 oktober 1847 te Maastricht. Zij overleed 21 september 1873, 25 jaar oud te St. Pieter.
Antoon huwde (2) Maria Anna Hubertina JONGEN, dochter van Henricus Hubertus JONGEN en Maria Elisabeth GORREN, 10 april 1874 te St. Pieter. Hij overleed 31 oktober 1899, bijna 53 jaar oud op den Deken des namiddags te acht ure te St. Pieter. Antoon werd begraven op 3 november 1899 te St. Pieter.

Antoon was landbouwer in 1886. Zijn bijnaam was "De Sjelen Toon". Hij woonde "op het Goedje": "De kercke van St. Pieter en wiert oock niet gespaard maar wirdt oock afgebroken; zij stondt alsdoen op eene andere plaats als de tegenwoordige, waervan ick in het vervolgh op eene andere wijze zal beschrijven. Onder aen den voet van St. Pietersfort (tegenover de toenmalige hoofdingang van de onderaardse gangen aan de Mergelweg) stont een allerschoonst plaisant huis, toebehoorende aen de heer Collette, hoogschout van Maestricht, hetwelk door de soldaten oock met geweld afgebroken wirdt (1747); in dit huis was eenen trap of opganck, die 100 gouden pistolen gekost had; alles was naer advenandt daerbinnen even schoon met zalen, kamers en keldeers evenwel voorzien; in dit huis wirdt op eenen voor-den-middag alles geruineert en bedorven; tegenswoordig heeft den Cononick Godding, neeve van voorschreven heer Collette (volgens schrijver dezes zijn kleinzooon), later Deken der Rijkskerke van St. Servaes, dit goed anders doen opbouwen (" 't geudsje"), doch heeft het tiende part geen schoonheid of weerde meer tegen het eerste".

Bron: Victor de Stuers: Chronijk van het dorp Opcanne W. Mengels 1740-1778 in de Publications de la Société Historique et Archéologique dans Le Duché de Limbourg, Tome 24, 1887, blz.167-297.

Maria Anna Hubertina JONGEN werd geboren op 11 juni 1847 te St. Pieter. Anna overleed 20 januari 1914, 66 jaar oud te St. Pieter.

Hendrik werd geboren op 27 oktober 1882 te St. Pieter. Hij huwde Agnes Hubertina GROOTHAUSEN, dochter van Petrus Gaspar Hubertus GROOTHAUSEN en Hubertina Maria ZENTHNER (ZENTHER), 16 oktober 1903 te St. Pieter. Zie: vak B 51.

De handtekeningen bij de huwelijksaangifte te St. Pieter op 21 september 1903.

Kinderen:

i. L. SATIJN.

ii. Petrus Hubertus SATIJN geboren op 22 juni 1905 te St. Pieter. Piet overleed 14 september 1972, 67 jaar oud te Maastricht en werd begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg te Maastricht.

iii. A. SATIJN geboren in 1906. Toine overleed in 1971 en werd begraven te Maastricht (Borgharen).

iv. Arnoldus Hubertus SATIJN geboren op 18 december 1909 te St. Pieter. Arnoldus overleed 13 mei 1989, 79 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 17 mei 1989 te St. Pieter.

v. Mia SATIJN geboren op 4 december 1914. Zij overleed 13 december 1999, 85 jaar oud en werd begraven te Cadier en Keer.

vi. H. SATIJN

vii. Maria Anna SATIJN geboren op 16 november 1918 te St. Pieter. Maria overleed 6 oktober 1998, 79 jaar oud te Maastricht. Zij huwde Petrus Leonardus FRISSEN. Pierre werd geboren op 16 mei 1927 te Maastricht. Hij overleed onverwacht op 11 februari 1959, 31 jaar oud te Maastricht.

 


viii. Gerardus SATIJN


Hendricus overleed 26 februari 1961, 78 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Adres: Meezenbroekweg 29 te Maastricht. Hij was landbouwer te St. Pieter in 1903. Agnes werd geboren op 21 september 1882 te St. Pieter. Zij overleed 17 januari 1965, 82 jaar oud te Maastricht en werd
bijgezet te St. Pieter.
 

Vak R 8 geruimd na 10 maart 2003.

 

Antonius Arnoldus Hubertus HERMANS- Julienne Hubertina Joanne SCHOLBERG

 

De ouders van Antonius Arnoldus Hubertus HERMANS waren:
Joannes Ludovicus Hubertus HERMANS geboren op 9 juni 1844 te Maastricht. Hij huwde Maria Frederica COLLAERT 2 juli 1878 te Maastricht.
Maria Frederica COLLAERT geboren omtrent 1849 te Maastricht. Zij overleed 23 april 1942, 93 jaar oud te Maastricht.

Antonius werd geboren op 10 juli 1887 te Maastricht. Hij huwde Julienne Hubertina Joanne SCHOLBERG, dochter van Hermanus Hubertus SCHOLBERG (metselaar in 1915) en Marie Ide NOËL, 16 april 1915 te Oud-Vroenhoven. Antonius overleed 17 september 1961, 74 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Bij zijn huwelijk was hij onderofficier. Julienne werd geboren omtrent 1892 te Kanne. Zij overleed 9 juni 1968, 76 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. Bekend adres: Julianalaan 6 te Meerssen.

 

Vak R 9 Geruimd na 8 november 1999.

Emile Heinrich BACKERRA - Maria Catharina KREUWELS

Emile werd geboren op 26 september 1888 te Krefeld (Duitsland). Emile overleed 6 oktober 1961, 73 jaar oud te Maastricht en werd te St. Pieter begraven. Hij huwde Maria Catharina KREUWELS, dochter van Lambertus Josephus KREUWELS (landbouwer, rademaker; woont te Margraten bij huwelijk) en Maria Hubertina DUIJSENS. Maria werd geboren op 7 maart 1887 te St. Geertruid. Zij overleed 17 juli 1976, 89 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. Bekende adressen: Jekerweg 112 en Wolkammersdreef 43A te Maastricht.

 

Vak R 11: geruimd op 23 oktober 2012.

 Gerardus Waltherus Hubertus Keulen - Maria Johanna Hubertina Claessens / Maria Anna Josephina Claessens

- Een kruis -

In memoriam / Gerardus W. H. Keulen / * 16-12-1872 † 1-12-1961 / echtgenoot van / Anna Claessens / * 14-11-1873 † 27-6-1964 / en hun dochter / Maria Keulen / * 24-12-1912 † 5-8-1971

De ouders van Gerardus Waltherus Hubertus KEULEN waren:

Jan Joseph KEULEN geboren op 24 april 1840 te Bunssum. Hij huwde Elisabeth Anna Francisca DIJK 18 januari 1871 te Maastricht. Jan overleed 13 januari 1920, 79 jaar oud te Maastricht.
Elisabeth Anna Francisca DIJK geboren omtrent 1844. Zij overleed 25 december 1901, 57 jaar oud te Maastricht.

Gerardus werd geboren op 16 december 1872 te Maastricht. Hij huwde Maria Johanna Hubertina CLAESSENS, dochter van Caspar Wilhelmus Hubertus CLAESSENS en Maria Mechtildis Hubertina VANDERBROEK, 2 september 1910 te St. Pieter. Zie: vak D Claessens Vanderbroek.

 

 

 

Het grafmonument nog in goede conditie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dochter Maria Anna Josephina KEULEN werd geboren op 24 december 1912 te St. Pieter. Zij overleed 5 augustus 1971, 58 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd te St. Pieter bijgezet. Zij was ongehuwd.

 

 

 

 

 

Gerardus overleed 1 december 1961, 88 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Hij was slager. Bekend adres: Papenweg 94 te Maastricht. Anna werd geboren op 14 november 1873 te St. Pieter. Zij overleed 27 juni 1964, 90 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd te St. Pieter bijgezet.

 

Met dank aan Dhr. John Claessens voor foto grafmonument, annonce en de diverse gedachtenisprentjes.

 

Vak R 12: geruimd 27 augustus 2012; restant op 27 augustus 2012. Dit grafmonument is herplaatst als adoptiegraf. Zie: het St. Hubertuspleintje.

Detail.

 Hubertus Jongen - Ida Joanna Philomena Frissen

- H. Hubertus op zuil -

Hubertus / Jongen / * 1880  † 1961 / Pauline Frissen / * 1877  † 1963

De ouders van Hubertus JONGEN waren:
Servatius Hubertus JONGEN geboren op 12 mei 1855 te St. Pieter. Hij huwde Hubertina Helena JANSSEN 19 juli 1880 te St. Pieter. Servatius overleed 28 juni 1895, 40 jaar oud te St. Pieter. Hij werd begraven op 30 juni 1895 te St. Pieter in vak G 53. Dit graf werd geruimd na 12 oktober 1962.
Hubertina Helena JANSSEN geboren op 30 juni 1860 te St. Pieter. Hubertina overleed 12 oktober 1942, 82 jaar oud te Maastricht. Zij werd bijgezet te St. Pieter in vak G 53. Landbouwster in 1908 en 1918.

Hubertus werd geboren op 16 augustus 1880 te St. Pieter.
Hij huwde Ida Joanna Philomena FRISSEN,
dochter van Joannes Lambertus Hubertus FRISSEN en Maria Joanna Hubertina STARMANS, 29 november 1912 te St. Pieter.
 

Kinderen:St. Hubertus.
i. Leneke JONGEN geboren op 22 oktober 1913 te Maastricht. Leneke overleed 17 maart 2006 te Maastricht en werd 25 maart 2006 te St. Pieter begraven.
Zie:
vak E Tusek.
ii. Johannes Hubertus JONGEN geboren op 31 mei 1916 te St. Pieter. Jean overleed 24 april 1976 door een noodlottig ongeval te Maastricht en werd te St. Pieter begraven.
Zie: geruimd vak G.
iii. Robertus JONGEN. Hij overleed 7 juni 1939 en werd te St. Pieter begraven.
Zie: Robertus Hubertus JONGEN.

Hubertus overleed 21 februari 1961, 80 jaar oud te Maastricht en werd te St. Pieter begraven. Hij was landbouwer in 1912. Pauline werd geboren op 18 maart 1877 te St. Pieter. Zij overleed 27 april 1963, 86 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. Bekend adres: Mergelweg 91 te Maastricht.

 

Jef Courtens, een bekende van de familie, maakte deze mooie St. Hubertus. Het beeld werd tijdelijk verwijderd door het kerkhofbeheer en in opslag geplaatst, omdat het wankel stond op de zuil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jef Courtens.

 

De beeldhouwer Jef Courtens overleed zaterdag 16 mei 2009 op 85-jarige leeftijd  te Maastricht. Hij werd geboren te Maastricht op 12 augustus 1923.
Courtens, opgeleid door de bekende beeldhouwer Charles Vos, maakte een deel van zijn werkzame leven religieuze kunst.
In de pandtuin van St. Servaasbasiliek staat zijn beeld van de bisschoppen Monulfus en Gondulfus. In Venray staat naast de St.-Petrus Bandenkerk zijn beeld van een monnik die herinnert aan het rijke kloosterleven in Venray. Jef Courtens was afkomstig uit een gezin van twaalf kinderen in Maastricht. De toenmalige directeur van de Mosa, waar Jef als 13-jarige aan de slag ging, onderkende zijn artistieke talent. Courtens ging van 1940-1944 naar de kunstnijverheidsschool. Vanaf 1963 maakte hij vooral kinderportretten en moderne gevelstenen op speciaal verzoek.

 

Jef Courtens aan het werk bij de vervaardiging van twee verschillende boekensteunen in Chamotte klei: arbeidende mijnwerkers (kompels of koempels).
 

Vak R 21 geruimd op 29 november 2012.

Frans Joseph Hubert Jongen

- Een kruis -

In pace / Frans J.H. Jongen / * 18-3-1900 / † 15-4-1964 / echtgenoot van Wilhelmina E.A. / Wijnhoven

De ouders van Frans Joseph Hubert JONGEN waren:
Laurens Peter Joseph Hubert JONGEN geboren op 3 juni 1874 te Kerkrade. Hij huwde Maria Hubertina Rosalie HERMANS 31 januari 1899 te Klimmen.
Maria Hubertina Rosalie HERMANS geboren op 15 april 1869 te Klimmen. Zij overleed 4 februari 1938, 68 jaar oud te Simpelveld.

Frans werd geboren op 18 maart 1900 te Simpelveld. Hij huwde Wilhelmina Elisabeth Arnolda WIJNHOVEN,
dochter van Josephus Hubertus WIJNHOVEN en Maria DE JONG, 9 augustus 1929 te Eindhoven. Frans overleed 15 april 1964, 64 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Bekend adres: Monulphusweg 7 te Maastricht (St. Pieter). Bij zijn huwelijk was hij procuratiehouder bij de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML). Mien werd geboren op 23 juli 1908 te Eindhoven. Zij overleed 30 december 2007, 99 jaar oud te Eindhoven.
 

Vak P 11. Geruimd voor 11 maart 1999.

Martinus Hubertus BROUNS - Anne Maria Hubertina WETZELS

Martin werd geboren op 8 april 1905 te St. Pieter. Hij overleed 3 juni 1972, 67 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd bijgezet te St. Pieter. Er werd een nieuwe steen geplaatst in juni 1972. Martin huwde (1) Anne Maria Hubertina WETZELS. Anne overleed 12 april 1960 en werd begraven te St. Pieter. Martin huwde (2) Grada BORGERS.

 

Vak P 5 geruimd 2006.Detail.

Gerardus Hubertus Lamkin - Rosalie Theodora van Iterson -

- Een kruis -

In memoriam / Rosalia van Iterson / * 5 - 1 - 1897 / † 17 - 11 - 1959 / weduwe van W.H. van der Put / echtgenote van / Gerardus Lamkin / * 23 - 6 - 1907 / † 7 - 9 - 1970

Rust In Vrede

De ouders van Rosalie Theodora VAN ITERSON waren Thomas Hubertus Wilhelmus VAN ITERSON en Maria Hubertina Josephina PENDERS.

Rosalia werd geboren op 5 januari 1897 te Heer. Rosalia overleed 17 November 1959 en werd begraven te St. Pieter.
Rosalia huwde (1) Winandus Hubertus Antonius VAN DER PUT,
zoon van Martinus Wilhelmus VAN DER PUT en Maria Johanna Cornelia SMEETS, 10 juni 1921 te Maastricht. Winand werd geboren op 17 maart 1896 te St. Pieter. Winand overleed 10 februari 1927, 30 jaar oud te St. Pieter en werd te St. Pieter begraven.

Hun zoon Martin VAN DER PUT werd geboren op 26 april 1922. Martin overleed 21 oktober 1981, 59 jaar oud. Hij werd 24 oktober 1981 te St. Pieter begraven. Hij was machinebankwerker in 1942. Zie: vak E3 Van der Put.

Rosalie's tweede echtgenoot Gerard LAMKIN werd geboren op 23 juni 1907. Hij overleed 7 september 1970, 63 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Zie ook: vak Q.

 

 

Waarschijnlijk Martin van der Put. Bron: Enci-schakels.

 

 

Vak P 24 geruimd 1998.

Petrus Franciscus Hubertus Munnecom

 - Een kruis -

In Memoriam / P. Franciscus H. / Munnecom / * 30 - 7 - 1889 / † 22 - 11- 1958 / echtgenoot van / A. Philomene / Waber

Rust in vrede

De foto van het grafmonument is begin jaren 60 gemaakt.

Het echtpaar Peter Franciscus Hubertus MUNNECOM - Anna Philomena WABER.

Zie: vak P Vinck Munnecom.

 

 

 

 

Vak Q 2 geruimd op 27 november 2012.

Joseph Cornelis Schepers - Maria Christina Hubertina Rosier

- Een kruis -

In memoriam / Cornelis Schepers / * 25-9-1887 / † 28-9-1962 / echtg. van / Hubertina Rosier / * 30-4-1891/ † 19-4-1969

Bidprentje Cornelis Schepers.De ouders van Maria Christina Hubertina ROSIER waren Paulus Gerardus Hubertus ROSIER en Maria Christina Hubertina JANSSEN. Paulus Gerardus Hubertus ROSIER werd geboren op 8 november 1846 te St. Pieter. Hij huwde Maria Christina Hubertina JANSSEN 24 juli 1874 te St. Pieter. Maria Christina Hubertina JANSSEN werd geboren op 13 december 1855 te St. Pieter.

Hubertina werd geboren op 30 april 1891 te St. Pieter. Zij huwde Joseph Corneille (Cornelis) SCHEPERS,
zoon van Henri SCHEPERS en Maria Wilhelmina GILSON, 27 juni 1913 te St. Pieter. Hubertina overleed 19 april 1969, 77 jaar oud in het ziekenhuis St. Annadal te Maastricht. Nelis werd geboren op 25 september 1887 te Canne. Hij overleed 28 september 1962, 75 jaar oud. Beiden werden begraven te St. Pieter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelis Schepers en echtgenote Hubertina Rosier ter rechtzijde van directeur Mooser. Bron: ENCI-schakels 1952.

Vak R 15 geruimd op 17 september 2014.

Johannes Cornelis Zaaijer

- Een kruis -

In pace / Kees Zaaijer / kolonel der infanterie / * 1904 - † 1962

De ouders van Joannes Cornelis ZAAIJER waren:
Johannes (Johanneszn.) ZAAIJER geboren op 10 mei 1864 te Dirksland. Hij huwde (1) Jacoba PRINS 18 januari 1888 te Scheveningen. Hij huwde (2) Adriana KEUS 29 april 1896 te Scheveningen. Johannes overleed 14 augustus 1936, 72 jaar oud te 's-Gravenhage en werd in augustus 1936 te 's-Gravenhage begraven op de Begraafplaats "Oud Eik en Duinen".
Adriana KEUS geboren op 24 januari 1868 te Scheveningen. Zij overleed 3 december 1948, 90 jaar oud te Dordrecht en werd 7 december 1948 te Dordrecht op de Algemene Begraafplaats begraven.


Kees werd geboren op 21 oktober 1904 te Scheveningen. Hij huwde Theodora Maria GOVAARS,
dochter van Antonius Godefridus GOVAARS en Maria VAN DEN AKKER, 20 juli 1929 (ondertrouw 1 juli 1929 te Breda en kerkelijk huwelijk te Breda St. Joseph op 20 juli 1929) te Breda. Kees overleed 7 mei 1962, 57 jaar oud te Maastricht en werd 10 mei 1962 te St. Pieter begraven. Bekend adres: St. Monulphusweg 11 te Maastricht (St. Pieter). In het jaar 1928 was hij cursist van de Hoofdcursus aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Officier Koninklijke Landmacht, Kolonel der infanterie. Theodora Maria GOVAARS werd geboren op 14 november 1903 te Breda. Dora overleed 24 juli 1994, 90 jaar oud te Maastricht en werd 28 juli 1994 te Heerlen gecremeerd.
 

Vak S 2 geruimd na 22 januari 2001.

Alexander M.J. VAN DOOREN - Anne Maria VISSER

Alexander overleed 4 februari 1962 en werd te St. Pieter begraven. Hij huwde Anne Maria VISSER. Anne overleed 22 augustus 1974 en werd bijgezet te St. Pieter.

 

Vak S 11 geruimd 2006.

 

Gerrit Zwetheul

-  Een kruis -

In Memoriam / Gerrit Zwetheul / * 17-10-1910 / † 4-6-1963 / echtgenoot van / Mia Ahn

Gerrit is waarschijnlijk afkomstig uit Lochem. De ouders van Mia AHN zijn Hubertus Philippus AHN en Maria DINGENA. Zie: vak K.

De naam Zwetheul is een vondelingennaam: gevonden tussen het riviertje De Zwet en het riviertje De Heul.

Vak S 12 geruimd op 30 november 2012.

Henricus Johannes Vaessen - Antoinette Marie Pierre Cuypers

 - Een kruis -

Henricus Vaessen / * 1907 † 1963 / echtg. van / Antoinette Cuijpers / * 1909 † 1968

Henri werd geboren op 13 november 1907 te Maastricht. Hij huwde Antoinette Marie Pierre CUIJPERS 12 september 1931 te Maastricht. Henri overleed 8 juni 1963, 55 jaar oud te Maastricht en werd te St. Pieter begraven. Antoinette werd geboren op 24 november 1909 te Maastricht (St. Pieter). Zij overleed 23 mei 1968, 58 jaar oud op Hemelvaartsdag in het Ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd op 27 mei 1968 te St. Pieter bijgezet. Bekend adres: Glacisweg 12 te Maastricht (St. Pieter).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. Vaessen schilderde in een barre winter (1953-1954) de kerk "boven" voor de heropening en herinzegening. De ranken aan het plafond met bladeren zijn van zijn hand evenals de beschildering van de engelen aan de zijkant van het altaar. Vooral het aanbrengen van het bladgoud was een heel precies werkje. Met kannen warme koffie werd geprobeerd Dhr. Vaessen boven op de steigers een beetje warm te houden. Een van de voorouders van de echtgenote van Dhr. Vaessen, Dhr. Simons was betrokken bij het leiendekken van de kerk. Tragisch genoeg viel hij van het dak met dodelijke afloop. Zie verder: Lourdesgrot.

Met dank aan dochter Kitty Vaessen voor de verstrekte informatie.

 

 

 Vak S 14 geruimd op 17 oktober 2014.

hermanus Sondeijker - maria Margeretha badon

Detail.

- Een kruis -

m-m-badon / * 1895  † 1963 / echtg van / h-sondeyker / * 1898  † 1975

R.I.P.

De ouders van Hermanus SONDEIJKER waren:
Joannes Hubertus SONDEIJKER geboren op 20 februari 1864 te Maastricht. Hij huwde Agnes JASPERS 9 juni 1897 te Maastricht. Joannes overleed 11 februari 1946, 81 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Hij was schoenmaker in 1897.
Agnes JASPERS werd geboren op 30 maart 1871 te Maastricht. Zij overleed 26 september 1948, 77 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.
Zie: geruimd Sondeijker.

 

Herman werd geboren op 17 april 1898 te Maastricht. Hij huwde Maria Margaretha BADON, dochter van Servaas BADON (schoenmaker in 1887) en Maria Petronella FRANSSEN. Herman overleed 14 januari 1975, 76 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. Maria Margaretha werd geboren op 9 maart 1895 te Maastricht. Zij overleed 20 augustus 1963, 68 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Bekend adres: Mergelweg 27 te Maastricht (St. Pieter).

 Vak S 16 geruimd op 27 november 2012.

Gerardus Johannes Stijns - Anna Catharina Hubertina Tilly

- Een kruis -

In memoriam / G.J. Stijns / * 26-4-1896 / † 22-12-1963 / echtgenoot van / A.C. Tilly / * 22-8-1898 / † 13-3-1988

Rust in vrede

De ouders van Gerardus Johannes STIJNS waren:
Andreas Nicolaas STIJNS geboren op 30 november 1859 te Bunde. Hij huwde Maria Hubertina NOLLÉ 13 mei 1885 te Maastricht. Andreas overleed 10 maart 1933, 73 jaar oud te Maastricht. Hij was dagloner in 1885.
Maria Hubertina NOLLÉ werd geboren omtrent 1861 te Maastricht. Zij overleed 26 december 1939, 78 jaar oud te Maastricht.

Gerardus werd geboren op 26 april 1896 te Maastricht. Hij huwde Anna Catharina Hubertina TILLY, dochter van Nicolaas Michiel TILLIJ en Ida Hubertina SATIJN (Zie: vak G Tillij), 24 februari 1922 te Maastricht. Gerardus overleed 22 december 1963, 67 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Anna werd geboren op 22 augustus 1898 te St. Pieter. Zij overleed 13 maart 1988, 89 jaar oud en werd 17 maart 1988 te St. Pieter bijgezet. Bekend adres: Jekerweg 54A te Maastricht.

 

 

 

Vak S 19 geruimd op 30 november 2012.

Johannes Maria hubertus Braken - Gerardina van der Elst

- Een kruis -

In pace / Johannes Braken / * 1909  † 1964 / echtg van / Gerardina / van der Elst / * 1907  † 1983

De ouders van Johannes Maria Hubertus BRAKEN waren Gerardus Joseph Hubertus BRAKEN  en Maria Ida JONGEN. Zie: vak B 2 Braken-Jongen.

Jan werd geboren op 17 oktober 1909 te St. Pieter. Hij huwde Gerardina VAN DER ELST, dochter van Andreas Marinus VAN DER ELST en Elisabeth Johanna VAN DEN HEUVEL in 1931. Hij overleed 18 september 1964, 54 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Chauffeur in 1931 en groentehandelaar. Gerardina werd geboren op 5 september 1907 te 's-Hertogenbosch. Zij overleed 13 november 1983, 76 jaar oud te Maastricht en werd 16 november 1983 te St. Pieter bijgezet. Adressen: Papenweg 70 en Luikerweg 31 te Maastricht (St. Pieter).

 

 

 

 

 

 

Hun dochter Irma Maria BRAKEN werd geboren op 15 september 1933 te Maastricht. Zij overleed 11 juli 1979 te Eijsden en werd 16 juli 1979 te St. Pieter begraven. Zie: vak H Braken.

 

Vak S 21 geruimd.

Wilhelmus Hubertus BLANCKERS - Anna Maria Petronella Ernestina GOFFIN

De ouders van Wilhelmus Hubertus BLANCKERS waren:
Henricus Hubertus BLANCKERS geboren op 23 juli 1848 te St. Pieter. Hari huwde Maria Cornelia Hubertina CLAESSENS 9 juli 1875 te St. Pieter. Hij overleed 5 maart 1913, 64 jaar oud te St. Pieter en werd begraven te St. Pieter. Hari overleed 5 maart 1913, 64 jaar oud te St. Pieter en werd begraven te St. Pieter.
Maria Cornelia Hubertina CLAESSENS geboren op 29 maart 1849 te St. Pieter. Lèneke (Memke) overleed 18 maart 1943, 93 jaar oud Ursulinenweg 60 te St. Pieter en werd bijgezet op 22 maart 1943 te St. Pieter. Zie: vak B2 Volkers Blanckers Claessens

Wilhelmus werd geboren op 24 oktober 1881 te St. Pieter. Hij huwde Anna Maria Petronella Ernestina GOFFIN, dochter van Hubertus Ludovicus (Lodewijk) Ernest GOFFIN en Maria Elisabeth Hubertina HAMELEERS, 19 december 1902 te St. Pieter.
 

Kinderen:
i. Joseph Ernestus Henricus BLANCKERS geboren in 1903. Hij overleed 8 juli 1903, 4 maanden oud te St. Pieter.

ii. Anna Maria Cornelia BLANCKERS geboren op 11 juli 1904 te St. Pieter.
iii. Ernest Hendricus Hubertus BLANCKERS geboren op 31 juli 1905 te St. Pieter. Hij overleed 8 december 1905, 4 maanden oud des voormiddags ten negen ure te St. Pieter.
iv. Maria Gerardina Gertruda Anna BLANCKERS geboren op 19 oktober 1906 te St. Pieter.
v. Franciscus Ernest Hendricus BLANCKERS geboren in 1908. Hij overleed 6 juli 1908, 8 dagen oud Kanaaldijk des namiddags ten acht ure te St. Pieter.
vi. Jeannette Gerardina Hubertina BLANCKERS geboren op 16 oktober 1909 te St. Pieter.
vii. Joannes Antonius Maria BLANCKERS geboren op 27 mei 1913 te St. Pieter. Jean overleed 1 maart 1996,82 jaar oud in het AZM te Maastricht. Jean werd begraven te St. Pieter.

viii. Nn BLANCKERS  levenloos geboren op 20 november 1915 te St. Pieter.

ix. Guillaume Marie BLANCKERS geboren op 14 juni 1917 te St. Pieter. Guillaume overleed 11 februari 1984, 66 jaar oud Mergelweg 441 te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 15 februari 1984.
x. Leonardus M. H. BLANCKERS geboren op 17 december 1921 te Maastricht (St. Pieter).
xi. Ernest Wilhelmus Alice BLANCKERS geboren in 1924. Hij overleed 28 april 1925, 8 maanden oud Mergelweg 47 te Maastricht (St. Pieter).


Wilhelmus overleed in 1965 en werd bijgezet te St. Pieter. 19 december 1902: landbouwer. Voerman in 1908en 1915. 1908 en 1915: Kanaaldijk. Later Mergelweg 441 te Maastricht. Anna werd geboren op 6 mei 1883 te Maastricht. Zij overleed 25 november 1964, 81 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven te St. Pieter.

 

 

 

Vak T. Het liggend gedeelte werd eind 2006 geruimd.Detail.

Hortance van Gemert - Wienandus Voets

- Een kruis -

In memoriam / Hortance van Gemert / * 25.9.1888  † 20.5.1964 / echtgenote van / Wienandus Voets / * 14.8.1893  † 9.8.1980

Wienand werd geboren op 14 augustus 1893 te Vilosnes in Frankrijk. Hij overleed 9 augustus 1980, 86 jaar oud te Maastricht. Wienand werd bijgezet in het graf van zijn echtgenote te St. Pieter. Wienand was schipper van de Exponible. Hij woonde o.a. aan de Papenweg. Zijn echtgenote Sophie vaan GEMERT werd geboren op 25 september 1888. Sophie overleed 20 mei 1964, 75 jaar oud. Sophie werd begraven te St. Pieter.

Vak T 3 geruimd 2005.

Marinus Hendrik Janssen - Maria Catharina Philomina Wolfs

- Een kruis -

In pace / Marinus H. Janssen / * 26-7-1887  † 2-2-1964 / echtgenoot van / M.C.Philoména Wolfs / * 1-7-1888  † 15-7-1969

De ouders van Marinus Hendrik JANSSEN waren:

Jan JANSSEN geboren op 21 januari 1859 te Dreumel. Jan huwde Allegonda REUSER 8 mei 1885 te Appeltern. Hij overleed 16 januari 1945, 85 jaar te Lith. Jan was schoenmaker van beroep.
Allegonda REUSER werd geboren op 9 maart 1858 te Alphen. Zij overleed 17 augustus 1887, 29 jaar oud te Alphen.

Marinus werd geboren op 26 juli 1887 te Appeltern. Hij huwde Maria Catharina JANSSEN voor 1918. Hij huwde na het overlijden van zijn eerste echtgenote, Maria Catharina Philoména WOLFS,
dochter van Winandus Hubertus WOLFS en Maria Henriette Elisabeth SMEETS, 24 mei 1918 te St. Pieter. Marinus overleed 21 februari 1964, 76 jaar oud te Maastricht. Marinus was schipper van beroep. Philoména werd geboren op 1 juli 1888 te St. Pieter. Zij overleed 15 juli 1969, 81 jaar oud. Beiden werden begraven te St. Pieter.


Winand Hubert WOLFS werd geboren op 11 juli 1864 te Canne. Hij overleed 5 december 1943, 79 jaar oud te Maastricht Ziekenhuis Calvariëmberg en werd 9 december bijgezet te St. Pieter in vak B 73 (= geruimd). In 1916 woont hij reeds te St. Pieter. Adres bij overlijden Papenweg 57 Maastricht (St. Pieter). Hij was blokwerker in 1918, metselaar in 1921, 1929 en 1931. Op 1
1 juli 1864 komt hij voor in het registratie gevangenisregister weging poging tot uitvoer. Hij wordt veroordeeld tot 2 weken gevangenisstraf uit te zitten in het gesticht vanaf 20 juli 1916. Bron: Inschrijvingsregister gevangenen, Gevangenissen in 's-Hertogenbosch, 1815-1940.

Elisabeth werd geboren op 30 maart 1868 te Maastricht. Zij overleed 28 december 1933, 65 jaar oud te Maastricht en werd 1 januari 1934 te St. Pieter begraven.

 

 

 

 

 
De Limburger Koerier van 7 december 1943.


Hubertus en Maria Henriette (Hendrika) Elisabeth SMEETS,
dochter van Guillaume (Wilhelmus) SMEETS en Maria Philomena RITZEN, kregen de volgende kinderen:

 

i. Maria Catharina Philoména WOLFS. Zie bovenstaand.

ii. Maria Catharina Johanna WOLFS geboren op 11 februari 1890 te St. Pieter.

iii. Maria Helena Cornelia WOLFS geboren op 8 mei 1892 te St. Pieter.

iv. Maria Elisabeth Helena WOLFS geboren op 4 december 1894 te St. Pieter.

v. Petrus Hubertus Jozef WOLFS geboren op 26 januari 1897 te St. Pieter. Petrus overleed omtrent 13 maart 1924 (uit het water gehaald) door een ongeluk over boord gevalen en verdronken te Ougrée (België). Hij werd begraven op 15 maart 1924 te Ougrée.

vi. Petrus Josephus Hubertus WOLFS geboren op 26 januari 1898 te St. Pieter.
 

 


vii. Hubertus Wilhelmus WOLFS geboren op 22 augustus 1899 te St. Pieter. Hubertus huwde Mathilde LIMBOURG 2 maart 1921 te Maastricht.

viii. Winandus Hubertus WOLFS geboren op 15 maart 1902 te St. Pieter.

ix. Maria Helena WOLFS geboren omtrent 1904. Zij overleed 8 september 1929, 25 jaar oud te Maastricht.

 

x. Johannes Hubertus WOLFS geboren op 25 januari 1906 te St. Pieter. Sjeng huwde Helena LECLERQ 6 februari 1931 te Maastricht.

xi. Michael Franciscus Hubertus WOLFS geboren op 19 augustus 1908 te St. Pieter. Hij huwde Maria Agatha VAN DER LINDEN 31 mei 1929 te Maastricht.
 

 

Vak T 9 geruimd op 29 november 2012.

Johannes Henricus van der Wielen - Theodora Mulders

- Een kruis -

In pace / Jan v.d. Wielen / * 1899  † 1964 / echtg. van / Theodora Mulders / * 1903  † 1990

De ouders van Johannes Henricus VAN DER WIELEN waren Jan VAN DER WIELEN en Maria VAN DEN HOF.

Jan werd geboren in 1899 te 's-Hertogenbosch. Hij overleed 22 december 1964, 65 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Jan was schipper van beroep. Waladres: Bassin 23E te Maastricht. Theodora werd geboren in 1903. Zij overleed in 1990, 87 jaar oud en werd 20 november 1990 te St. Pieter bijgezet.

Vak T 17 geruimd op 14 september 2015.

Johannes de Vries - Anna Elisa TillIJ / Cor de Vries

- Een kruis -

Johannes de Vries / * 10 sept. 1888 / † 23 juni 1965 / Eliza Tilly / * 24 6 1889 / † 30 12  1971 / Cor de Vries / * 24 nov. 1916 / † 19 juni 1967

De ouders van Johannes DE VRIES waren Adrianus DE VRIES en Cornelia GROFFEN

Johannes DE VRIES werd geboren op 10 september 1888 te Bergen op Zoom. Hij overleed 23 juni 1965, 76 jaar oud en werd begraven begraven te St. Pieter. 1915: rijksambtenaar. Hij huwde Anna Elisa TILLIJ (TILLIY), dochter van Nicolaas Michiel TILLIJ (TILLY) en Joanna (Ida) Hubertina SATIJN 16 juli 1915 te St. Pieter. Eliza werd geboren op 24 juni 1889 te St. Pieter. Zij overleed 30 december 1971, 82 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. Zij was onderwijzeres van beroep.

Zoon Cor DE VRIES werd geboren op 24 november 1916. Hij overleed 19 juni 1967, 50 jaar oud en werd bijgezet St. Pieter.

Dochter Irma Adriana Jacqueline DE VRIES werd geboren op 21 oktober 1923 te Maastricht. Zij overleed 20 februari 2012, 88 jaar oud te Maastricht. Irma werd bijgezet op 25 februari 2012 te St. Pieter in vak AC.

 

Vak T 23 geruimd op 30 november 2012.

Jacobus Abraham Clavant - Elisa Maria Notten

Hier rust in vrede / Jacobus Clavant / * 1903  † 1965 / echtg. van / Elisabeth Notten / * 1908  † 1984De ouders van Jacobus Abraham CLAVANT waren Johannes CLAVANT en Maria Gerdina DIESVELD.

Jacob werd geboren op 13 augustus 1903 te Nijmegen. Hij huwde Elisabeth Maria NOTTEN, dochter van Wilhelmus NOTTEN en Anna Elisabeth VRANCKEN, 11 september 1931 te Meerssen. Jacob overleed 28 november 1965, 62 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Hij was mergelwerker in 1931. Mergelweg 213 te Maastricht.

Elisa Maria werd geboren op 9 oktober 1908 te Meerssen. Zij overleed 23 maart 1984, 75 jaar oud te Maastricht en werd 27 maart 1984 te St. Pieter bijgezet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 maart 1984.

 

Vak V 11 geruimd 2005.

Frans Vertommen

- Een kruis -

Frans Vertommen / * 12_12_1905 † 14_2_1970 / echtg. van / Marieke Frissen

 

Vak V 12 geruimd 2005.

Helena Hubertina Jongen - Augustus Petrus Joseph Marie Frissen

- Een kruis -

Helena Jongen / * 5_1_1884 † 3_2_1970 / echtg. van / August Frissen / * 1_3_1887 † 30_11_1970

De ouders van Helena Hubertina JONGEN waren:

Joannes Hubertus JONGEN geboren op 20 februari 1856 te St. Pieter. Hij huwde Petronella Gertrudis CLAESSENS (CLAASSENS) 8 februari 1883 te Oud-Vroenhoven en overleed 13 november 1929, 73 jaar oud te Maastricht. Hij werd begraven te St. Pieter.
Petronella Gertrudis CLAESSENS (CLAASSENS), "Meer Nel van de Lage Kanaaldijk hoek Slouw", werd geboren op 13 februari 1859 te Oud-Vroenhoven. Zij overleed 27 juli 1950, 91 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. Beide echtgenoten waren landbouwer te St. Pieter.


Helena werd geboren op 5 januari 1884 te St. Pieter. Zij huwde Augustus Petrus Joseph Marie FRISSEN,
zoon van Joannes Lambertus Hubertus FRISSEN en Maria Joanna Hubertina STARMANS, 29 november 1912 te St. Pieter. Helena overleed 3 februari 1970, 86 jaar oud te Maastricht (St. Pieter). August werd geboren op 1 maart 1887 te St. Pieter. Hij overleed vrij plotseling op 30 november 1970, 83 jaar oud in het ziekenhuis St. Annadal te Maastricht. Beide echtgenoten werden begraven te St. Pieter.

Hun dochter Marieke FRISSEN werd geboren op 30 mei 1922. Zij huwde Franciscus Hubertus VERTOMMEN. Zie vak V.
 

 

Vak V 17 geruimd 2017.

Johannes Wilhelmus Franssen - Cornelia Maria Philomena Vangangelt -

- Een kruis -

In pace / Cornelia / Vangangelt / * 1900 † 1968 / echtg. van / Johannes W. / Franssen / *1898 † 1977

Cornelia werd geboren op 20 december 1900 te St. Pieter als dochter van Willem Hubert VANGANGELT en Maria Hubertina DAENEN. Zij huwde Johannes Wilhelmus FRANSSEN, zoon van Tossanus Josephus FRANSSEN en Anna Maria Barbara CONINGS 31 december 1925 te Maastricht. Zij overleed 25 augustus 1968, 67 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Johannes werd geboren op 4 september 1898 te Maastricht. Hij overleed 24 december 1977, 79 jaar oud en werd bijgezet op 29 december 1977 te St. Pieter.

 

 

 

 

 

 

 

Vak V 18. Geruimd 2016.

- Een Christushoofd met Ecce Homo-

Hier rust / Marieke / Verhey / * 20-6-1900 / † 7-7-1981 / ∞ / Jef Baeten / * 24-9-1894 / † 1-3-1982

De ouders van Henri Joseph Marie BAETEN waren:
Mathis BAETEN geboren op 15 november 1852 te Heijthuysen. Hij huwde Joanna Maria Hubertina DE GROOT 30 juli 1885 te Weert.
Joanna Maria Hubertina DE GROOT werd geboren te Weert.


Jef werd geboren op 24 september 1884 te Schiedam. Hij huwde Clasina Wilhelmina Maria VERHEY,
dochter van Gerardus Hendrikus VERHEY en Bernardina Frederika MIENTJES, 21 februari 1922 te Maastricht. Jef overleed 1 maart 1982, 97 jaar oud en werd 5 maart 1982 te St. Pieter bijgezet. In 1922 was hij adjunct commies der Provinciale Griffie. Ook was hij de oom van oud-burgemeester van Maastricht Fons Baeten (*1920 †1996).
Marieke werd geboren op 20 juni 1900 te Maastricht. Zij overleed 7 juli 1981, 81 jaar oud en werd 11 juli 1981 te St. Pieter begraven. Bekende adressen: Huize St. Gerlachus, Bieslanderweg 48D en Koningsplein 101A te Maastricht.

 

 

Vak V 38. Geruimd 14 maart 2014.

Helena Maria Salens - Jan Adolf Rosier

- Een kruis -

in memoriam / Helena Salens / * 15-10-1919 † 23-4-1973 / echtg. van / Adolf Rosier / * 10-6-1911 † 4-2-1984

De ouders van Jan Adolf ROSIER waren:
Joannes Hubertus ROSIER geboren op 13 maart 1877 te St. Pieter. Hij huwde Maria Ida Hubertina JONGEN 16 augustus 1907 te St. Pieter en overleed 24 januari 1949, 71 jaar oud te Maastricht.
Maria Ida Hubertina JONGEN werd geboren op 16 september 1868 te St. Pieter. Tine overleed 7 september 1951, 82 jaar oud in het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd begraven op 11 september 1951 te St. Pieter.

Dolf (bijgenaamd "De Kromme") werd geboren op 10 juni 1911 te Maastricht. Hij overleed 4 februari 1984, 72 jaar oud te Maastricht en werd 7 februari 1984 te St. Pieter bijgezet. Hij huwde Helena Maria SALENS. Dolf was brugwachter, Lage Kanaaldijk 103; later Zwanenstraat 18 te Maastricht. Dolf was lid van het knapenkoor te St. Pieter. Lena werd geboren op 15 oktober 1919. Zij overleed 23 april 1973, 53 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.
 

 

Vak IJ 10 geruimd omtrent 2000.

K Elisabeth Hubertine Hortense Lahaije - Alexander Lambertus Emilius Roberti / Phine Roberti

 - Een Christushoofd en ornament -

Een Art Deco grafmonument opgebouwd uit mergel.

Berthe Lahaye / echtgenote van / Alexander Roberti / .......onleesbaar  / Alexander Roberti / weduwnaar van / Berthe Lahaye / .......onleesbaar

Phine Roberti / * 1891 † 1981

Foto: Sermon Smitshuysen, datum: 1994.

De ouders van Alexander Lambertus Emilius ROBERTI waren Adrianus Ludovicus Emilius ROBERTI geboren op 9 november 1818 te Sint-Truiden (België). Adrien Louis Emile huwde Anna Leonardina Josephina COENEGRACHT 27 augustus 1844 te Maastricht. Hij overleed 3 juni 1900, 81 jaar oud in huize Abshoven te Munstergeleen. Hij was controleur, inspecteur der belastingen.
Anna Leonardina Josephina COENEGRACHT werd geboren op 14 februari 1821 te Maastricht. Eleonore Annette Josephine overleed 15 februari 1890, 69 jaar oud 1890 huize Abshoven te Munstergeleen.

Alexander werd geboren geboren op 6 november 1855 te Heer. Hij huwde Elisabeth Hubertine Hortense LAHAIJE,
dochter van Franciscus Ludovicus Dominicus Hubertus LAHAIJE en Maria Josephina PFAFF, 17 januari 1891 te Maastricht. Alexander overleed 10 juni 1926, 70 jaar en 7 maanden oud en werd 14 juni 1926 te St. Pieter bijgezet. Hij was handelsagent en vestigt zich op 3 augustus 1903 te St. Pieter.

Berthe werd geboren op 10 april 1862 te Maastricht. Zij overleed 3 december 1920, 58 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. De ouders van Elisabeth Hubertine Hortense LAHAIJE waren Franciscus Ludovicus Dominicus Hubertus LAHAIJE, geboren op 21 juni 1835 te Maastricht. Hij huwde Maria Josephina PFAFF 28 november 1856 te Terneuzen. Maria Josephina PFAFF werd geboren op 20 augustus 1835 te Breda.

Kinderen:

i. Joséphine Emelie Berthe ROBERTI geboren op 15 november 1891 te Maastricht. Phine overleed 26 september 1981, 89 jaar oud en werd te St. Pieter begraven.
ii. Marie Françoise Adrienne ROBERTI geboren op 9 maart 1894 te Maastricht. Riet huwde Henri Adriaan JELINGER "de kardinaal" 28 september 1921 te Maastricht. Riet overleed 20 september 1965, 71 jaar oud Sint Servaasbolwerk 39 te Maastricht en werd te Maastricht begraven.
Zie: Grafmonumenten Closset.
iii. Emile Adrien Charles ROBERTI werd geboren op 12 september 1895 te Maastricht. Emile overleed of werd begraven op 28 juli 1952, 56 jaar oud. Hij werd begraven te St. Pieter. Emile huwde (1) Maria Pauline HAARTMANS. Emile huwde (2) Gertruda Maria BLOEMEN,
dochter van Arnoldus Plechelmus Petrus BLOEMEN en Geertruida Alida Maria TIDDENS op 6 juli 1932 te Gouda. Geertruida overleed of werd begraven op 27 augustus 1963. Zij werd begraven te St. Pieter. Emile was vertegenwoordiger N.V. Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda. 1933: Mathias Wijnandsstraat 18 Maastricht.
Het graf in vak J (8) werd na 1992 geruimd.

 

Vak V 42 geruimd op 2 februari 2015.

Helena Wolfs-Leclercq

- Maria met kind -

Hier rust / Helene Leclercq / * 11-5-1909 † 24-5-1974 / echtgenote van / Sjeng Wolfs

De ouders van Helena LECLERQ waren:
Joseph LECLERQ geboren op 4 februari 1874 te Maastricht. Hij huwde Barbara MEIJERS 16 oktober 1901 te Maastricht. Joseph overleed 21 april 1914, 40 jaar oud te 's-Hertogenbosch. Hij was dagloner in 1901.
Barbara MEIJERS werd geboren op 10 januari 1882 te Maastricht. Zij overleed 16 september 1959, 77 jaar oud te Maastricht.

Helene werd geboren op 11 mei 1909 te Maastricht. Zij huwde Johannes Hubertus WOLFS, zoon van Winandus Hubertus WOLFS en Maria Henriette (Hendrika) Elisabeth SMEETS, 6 februari 1931 te Maastricht. Johan Hubert was zetschipper in 1931. Helene overleed 24 mei 1974, 65 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Adres: Lage Kanaaldijk 81 te Maastricht (St. Pieter). Zij was winkelierster in 1931. Zie: geruimd Wolfs.

Vak IJ 6a geruimd op 17 september 2014.

Guillaume Henri François Emmanuel SCHRIJNEMAKERS - Elisa Huberta Johanna Louise Maria DEXTERS

G.H.F.E. SCHRIJNEMAKERS / * 26-10-1905 † 22-10-1973 / ∞ / E.H.J.L.M.  Dexters / * 12-2-1907 † 8-12-1992

De ouders van Guillaume Henri François Emmanuel SCHRIJNEMAKERS waren Mathias Franciscus Hubertus SCHRIJNEMAKERS en Wilhelmina Hubertina HENKET. Zij huwden 7 september 1904 te St. Pieter. Mathias werd geboren op 31 mei 1874 te St. Pieter en overleed 29 februari 1948, 73 jaar oud in het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter. Maria Magdalena Wilhelmina Hubertina HENKET werd geboren op 28 november 1873 te St. Pieter. Wilhelmina (Guillemine) overleed 10 september 1943, 69 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 14 september 1943 te St. Pieter begraven.

 

 

Guillaume Henri François Emmanuel SCHRIJNEMAKERS, september 1906. Collectie familie Henket.

 

Annonce in de Limburger Koerier van 12 september 1933.

De situatie in 2005.

Guillaume werd geboren op 26 oktober 1905 te Maastricht. Hij overleed onverwacht op 22 oktober 1973, 67 jaar oud te Maastricht en werd te St. Pieter begraven (volgens de pastoor was er toen geen plek in het familiegraf beschikbaar). Guillaume huwde Elisa Huberta Johanna Louise Maria DEXTERS, dochter van Josephus Hubertus Dionysius DEXTERS en Johanna Elisabeth Louisa Maria MARTENS, 20 september 1933 te Maastricht; 21 september 1933 was het kerkelijk huwelijk te Sint Pieter. Hij was kantoorbediende bij het huwelijk. Elisa werd geboren op 12 februari 1907 te Maastricht. Lilly overleed 8 december 1992, 85 jaar oud te Maastricht en werd 11 december 1992 te St. Pieter bijgezet in het graf van het echtgenoot te St. Pieter.

Kinderen:

 

i. Hélène SCHRIJNEMAKERS geboren op 28 juli 1934 te Maastricht (†).
ii. J.G.P.M. SCHRIJNEMAKERS geboren op 25 april 1936 te Maastricht. Joseph (Jef) overleed in 2002.
iii. Marie Josée SCHRIJNEMAKERS geboren op 13 februari 1939 te Maastricht.
iv. Wies SCHRIJNEMAKERS.

 

Zie verder: vak IJ Henket.

 

Vak IJ 11 geruimd na 1945.

 Matheus Theophilus WALPOT -Maria Hubertina Elisabeth BLOEMGARTEN


De ouders van Matheus Theophilus WALPOT waren:
Theodore Hubert WALPOT geboren omtrent 1828 te Moelingen. Hij huwde Maria Cecilia Hubertina VRANCKEN 14 februari 1856 te Maastricht. Theodore overleed 27 maart 1888, 60 jaar oud te Maastricht.
Maria Cecilia Hubertina VRANCKEN werd geboren op 21 maart 1834 te Maastricht. Zij overleed 24 augustus 1902, 68 jaar oud te Maastricht.


Theophil werd geboren op 27 januari 1857 (26 januari volgens bidprentje) te Maastricht. Hij huwde Maria Hubertina Elisabeth BLOEMGARTEN, dochter van Herman BLOEMGARTEN en Maria Elisabeth Hubertina BOEL, 28 december 1903 te St. Pieter. Theophil overleed 8 juli 1920, 63 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd te St. Pieter begraven. Oud-Leeraar en Onderwijzer in de Gymnastiek. Maria Hubertina Elisabeth BLOEMGARTEN werd geboren op 16 mei 1868 te Maastricht. Zij overleed 4 juni 1936, 67 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter.

23 november 1903: de handtekeningen onder de huwelijksaangifte te St. Pieter

 

Vak IJ 12.

Henricus Joseph BRAHAM - Anna Barbara ZWAAGMAN


De ouders van Henricus Joseph BRAHAM waren:
Hubertus Josephus BRAHAM geboren op 17 oktober 1840 te Wijlre. Hij huwde (1) Maria Catharina ZWAAGMAN 6 augustus 1867 te Maastricht. Zij overleed 22 juli 1871, 26 jaar oud te Maastricht. Hubertus huwde (2) Anna Barbara ZWAAGMAN, zus van Maria Catharina ZWAAGMAN, 23 december 1873 te Maastricht. Hubertus overleed 8 september 1902, 61 jaar en tien maanden oud te Maastricht. Hij was muziek-onderwijzer van beroep.
Anna Barbara ZWAAGMAN werd geboren te Maastricht.

Henricus werd geboren op 20 maart 1882 te Maastricht. Hij huwde Maria Cornelia Sophia JANSSEN, dochter van Christiaan Hubertus Michael JANSSEN en Christina Hubertina MIESSEN (beiden landbouwers), 23 januari 1903 te St. Pieter.

 

Handtekeningen, 3 januari 1903 te St. Pieter onder de huwelijksaangifte.


 

Kinderen:
i. Nn BRAHAM geboren op 17 december 1902 te St. Pieter.
ii. Elisabeth Maria Hubertina BRAHAM geboren omtrent 1906. Elisabeth overleed 16 juli 1931, 25 jaar oud te Maastricht.
iii. Michel BRAHAM geboren omtrent 1909. Michel overleed 9 april 1936, 27 jaar oud te Maastricht.
iv. Joanna Hubertina Maria BRAHAM geboren omtrent 1914. Maria overleed 25 augustus 1939, 25 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.


Henricus overleed 16 augustus 1919, 37 jaar oud te St. Pieter en werd begraven te St. Pieter. Hij was tuinier in 1903. Cornelia werd geboren op 16 maart 1882 te St. Pieter. Zij overleed 22 juli 1944, 62 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 26 juli 1944 bijgezet te St. Pieter. Adres bij overlijden: Luikerweg 40 te Maastricht (St. Pieter).

 

Vak IJ 30 en 31 geruimd na 22 maart 1968.

Maria Hubertina Theresia BEMELMANS - Catharina Hubertina SATIJN

De ouders van Catharina Hubertina SATIJN waren Joseph SATIJN en Maria Gertrudis Hubertina GORREN. Zie: vak B Satijn-Janssen.

Catharina werd geboren op 18 maart 1855 te St. Pieter. Zij huwde Leonardus Hubertus HENSSEN, zoon van Jean Jacques HENSSEN en Emerence CHANTRIN, 6 augustus 1898 te St. Pieter. Zij overleed 22 maart 1928, 73 jaar oud te Maastricht en werd te St. Pieter begraven.

Leonard werd geboren op 31 juli 1850 te Maastricht. Hij huwde (1) Maria Hubertina Theresia BEMELMANS, dochter van Joannes Gilles Hubertus BEMELMANS en Maria Catharina DASSEN en gewettigd bij het huwelijk van haar ouders, 1 juni 1882 te Maastricht. Theresia werd geboren op 6 januari 1849 te Maastricht. Zij overleed 4 januari 1898, 49 jaar oud te St. Pieter en werd te St. Pieter begraven. "18 Jan. 1898 ontvangen voor ´t koopgraf van Mad. Henssen geb. Ther. Bemelmans 40 gulden".
 

Hun zoon  Jean Jacques Joseph Hubert HENSSEN werd geboren op 19 november 1887 te Maastricht. Jean huwde Aafje Dirkje LIZOO 12 december 1917 te Gorichem.

Leonard huwde (2) Catharina Hubertina SATIJN. Leonard overleed 10 januari 1931, 80 jaar oud te Oss.

 

Vak IJ 33 geruimd voor 24 maart 2002.

Wilhelmus Antonius VANGANGELT- Anna Maria Hubertina HAMELEERS

De ouders van Wilhelmus Antonius VANGANGELT waren:
Servatius Hubertus VANGANGELT geboren op 18 december 1858 te St. Pieter. Hij huwde Maria Agnes Hubertina WINANTS 1 juli 1887 te St. Pieter. Servatius overleed 13 november 1949, 90 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter.
Maria Agnes Hubertina WINANTS werd geboren op 24 januari 1857 te St. Pieter. Zij overleed 2 februari 1907, 50 jaar oud te St. Pieter en werd begraven te St. Pieter.

Wilhelmus werd geboren op 28 juli 1896 te St. Pieter. Hij huwde Anna Maria Hubertina HAMELEERS,
dochter van Nicolaus Hubertus HAMELEERS en Maria Catharina Hubertina GROELS.

Hun zoon Hendrikus S.J. VANGANGELT werd geboren op 6 oktober 1925 te Maastricht. Harie overleed 15 oktober 1976, 51 jaar oud te Heerlen en werd begraven te St. Pieter. Zie: vak IJ  Vangangelt.

Wilhelmus overleed 24 maart 1975, 78 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Anna werd geboren op 28 december 1894 te Heer. Zij overleed 17 oktober 1976, 81 jaar oud in het Ziekenhuis St. Annadal te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter. Bekend adres: Lage Kanaaldijk 57 te Maastricht (St. Pieter). Café en winkel.

Vak V geruimd eind 2006.

Leopold Antonius Mathilde Adriaens

- Een kruis -

Antoine Adriaens / *27-3-1897  †16-12-1973

De ouders van Leopold Antonius Mathilde ADRIAENS waren:
Jan Matheus ADRIAENS geboren op 3 oktober 1867 te Maastricht. Hij huwde (1) Maria Isabella HOUTEN, d
ochter van Antoon HOUTEN en Maria Hubertina CILISSEN, 27 december 1895 te Oud-Vroenhoven. Jan huwde (2) Anna HOUBEN, dochter van Pieter Mathijs HOUBEN en Maria Anna LUIJTEN, 30 oktober 1913 te Oud-Vroenhoven. Jan overleed 28 oktober 1959, 92 jaar oud te Maastricht. Hij was smid van broep.
Maria Isabella HOUTEN geboren op 12 januari 1868 te Oud-Vroenhoven. Zij overleed 7 mei 1910, 42 jaar oud te Maastricht.

Antoine werd geboren op 27 maart 1897 te Oud-Vroenhoven. Hij overleed 16 december 1973, 76 jaar oud en werd te St. Pieter begraven. Aylvalaan 62 te Maastricht (St. Pieter).
 

Vak Z herbegraven in vak A in 2005.

Edward Lamberti

Edward Lamberti / * 18-1-1960 †

Edward LAMBERTI was een zoon van Joseph Alphons Eduard LAMBERTI en Marie Jeanne WILLEMS.  Jo overleed 15 Februari 2005 en werd begraven te St. Pieter. Het afgebeelde grafkruis van zijn zoontje werd bijgeplaatst in het familiegraf.

Zie: Joseph Alphons Eduard LAMBERTI.

Vak A

Maria Clementina Deckers - Pierre Jozef Herman LAMBERTI 

 

 
Vak Z bijplaatsing op 3 juni 2005.

Eric Roumans

- Een kruis -

Eric Roumans / * 23-5-1964 † 31-12-1964

Na het overlijden  van zijn moeder C.E. Roumans-Bruls werd de urn bijgezet op 3 juni 2005 en de grafplaat vervangen.

Zie vak Z: Eric Roumans/Liza Roumans-Bruls.

 

Vak Z 13, 14 en 15:

De ouders van Hendrikus DINNISSEN waren:
Petrus DINNISSEN geboren op 13 februari 1856 te Hatert. Hij huwde Johanna OTTEN 27 april 1882 te Nijmegen. Peter overleed 13 april 1926, 70 jaar oud te Wijchen. Hij was landbouwer van beroep.
Johanna OTTEN geboren op 14 september 1855 te Hatert.

Hendrik werd geboren op 28 mei 1897 te Hatert. Hij overleed 21 april 1981, 83 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Helena werd geboren in 1900, overleed in 1990 en werd bijgezet te St. Pieter. Bekend adres: Nekummerweg 22 te Maastricht. Zie: Vak G Dinnissen.

Kinderen:
i. Gerrit Jan Jozef DINNISSEN geboren op 4 december 1934. Hij overleed 18 december 1934, 4 dagen oud te Maastricht.
ii. Gerardus Hubertus Leonardus DINNISSEN geboren op 27 juli 1936. Hij overleed 31 juli 1936, 4 dagen oud te Maastricht.
iii. Hermina Sophia Maria Gerarda DINNISSEN geboren op 18 juni 1937. Zij overleed 21 juli 1937, 3 dagen oud te Maastricht.
iv. Petrus Johannes Gerardus Maria DINNISSEN geboren op 28 maart 1939. Hij overleed 31 maart 1939, 3 dagen oud te Heerlen.

 

 

 

Vak Z 28. Graf geruimd op 18 augustus 2012.

 

Leon HAMELERS

 

Leon Hamelers / * 24-12-1989 / † 3-2-1991

 ...ons jongste,

ons liefste...

 't stierf


De ouders van Leonke HAMELERS zijn Harry en Marcella HAMELERS.
 

Leonke werd geboren op 24 december 1989. Hij overleed 3 februari 1991 en werd begraven op 6 februari 1991 te St. Pieter.
 

Vak Z 53 kindergraf, geruimd op 23 oktober 2012.

Matheus Mathilde Cornelis Servatius ROYAKKERS

De ouders van Matheus Mathilde Cornelis Servatius ROYAKKERS zijn Cor ROYAKKERS en Anna Maria Gerarda ROSIER. Ans werd geboren op 7 oktober 1939 te Maastricht. Ans overleed 4 juli 1981, 41 jaar oud te Maastricht. Zie: vak C Rosier-Vanderbroeck.


Theo werd geboren op 13 januari 1966. Theo overleed 16 januari 1968, 2 jar oud en werd begraven te St. Pieter.

Vak Z 82 geruimd in 2008.

Jan Nelissen

- Een kruis -

Jan Nelissen / * 7-2-1927 / † 28-2-1995

papa was geschapen voor het licht, / voor de vreugde, / om te lachen en te zingen, / om te leven in liefde.

 

Vak Z 79 geruimd 16 maart 2016.

Willy Hupkens

- Een kruis -

Willy Hupkens / * 10-6-1934 / † 3-7-1995 / / Lilian Vlieks

Vak Z: urnen opgegraven omtrent 2008/2009 door familie ter asuitstrooiing elders.

Arthura Amelia Maria SONNEN - Wilhelmus Antonius Wynandus WELLING

 - Een urnengraf -

Thura Sonnen / * 1-8-1927 / † 15-10-1999 / ∞ / Willy Welling / * 23-1-1920

Arthura Amelia Maria SONNEN werd geboren op 1 augustus 1927 te Echt. Thura overleed 15 oktober 1999, 72 jaar oud te Maastricht en werd 20 oktober 1999 te Heerlen gecremeerd. De asbus werd 28 november 1999 bijgezet te St. Pieter. Wilhelmus Antonius Wynandus WELLING werd geboren op 23 januari 1920 te Maastricht. Willy overleed 5 februari 2007, 87 jaar oud te Maastricht en werd 10 februari 2007 te Heerlen gecremeerd. De asbus werd bijgeplaatst op 18 maart 2007 te St. Pieter.