Kerk
zijde

Naar hoofdmenu.

Opmerking: U kunt op de plattegrond op een miniatuurplaatje klikken, dan komt U vervolgens automatisch bij de beschrijving van het graf.

muur
zijde

Dijk

Dickmeis Bondewel

VAK I  

Voorheeen

 Franssen Van Hoorn

 

Van Pul

Voorheeen

 Dirix

Felix

 

Bendermacher Willems

Voorheeen

Kraft Hamelers

 

Backes BastIaens

Voorheeen

 Houdret

 

Bruijnzeels Wilmes

 

 

Voorheen

De Bok Cornelissen

 

Van Doorn

Brunott

Voorheeen  Montulet Rosier

 

Wijsen

Voorheeen Claassens Sniers

 

Voorheen

Vangangelt

Winants

Rosier

Engelbert Bertus

Dinjens Bastiaens

Claessens

Bucx

Hameleers

  Voorheen Dingena Lucas

voorheen

Brouns Blom

Voorheen

Thomassen Van Lent Gerardu

Voorheen

Engelbert Abrahams

Voorheeen

Dinjens

Lemeer

 

Debats

Muller

Kolen

Hermans

Speerstra

  

Thijssen

Hameleers

 

Jaegers Hoogers 

   

Voorheen

Ogg

Timmers

 

Halders Theunissen

Geijen

 Mulder

 

A

 

Smeets

Van Elswijck

Schirbach Narings Kohnen Scheeren 

Van den Boorn Hamelers

Ubachs

Scholten Huysmans

voorheen

Dubislav-Lenoir

 

Voorheen

Wolfs

Boon 

 

Hameleers

 

Voorheen

Van Riele Kroes

Voorheen Cuijpers-Castermans

 

Lucassen

El-zein

Hameleers

 Voorheeen Everaerts Hameleers

 

Voorheen Bock

Voorheen

Peters Pieters

Voorheen

Roes

Van Doorn

±voorheen

Tilli

 

Voorheen

Schrijnemakers

Veltman

 

Voorheen

Verlinden Romijn 

   

Smeets

Satijn

    Rosier Pappers Moermans

 

Jongen Hamelers Satijn Smeets

Vink Grimbergen

Coerver

JONGEN

 Brouns Gorren

 

       

Voets

Van der meulen

 

Voorheen

Van Ermingen

HolLinde

 

Sijstermans

Vanderbroeck

  Ronda Nicolaes  Wittelings Hamelers

Voorheen Deneke WehnerT

 

Bartels

 Van Deursen Peters Muller Moes

Voorheen Schrijnemakers Lamkin

Voorheen

Nafzger wingers

 

Van der Ploeg Snijers

 

VoorheeN

Nijsten Koolen

Rosier

Feij

Dijkstra

 

A

 

Voorheen

Pletzers

 Van Noppen

 

Voorheen

Pletzers Wassen

vOORHEEN

Weijts Claessens

Voorheen Keurvers Bruls

Voorheen Claessens Hendrix

 

Voorheen

Tillmans

 

Voorheen

Van den Berg Theunissen

Voorheen Schulteis Gielkens

 

  Sprenger Burgers

 

Voorheen Stiennon

Lacroix Schouten

Belfi

Braken Nicolaes Hayen Meijers Schenk

 

Voorheen Pijls

Van de Winkel

Bovens-Hellwig

 

Voorheen

Hamelers Hensen

 

 

 

  

Vak I. Vanaf 1941.

Detail.

Harke Antonius van der Ploeg - Petronella Anna Snijers / Maria Clémence Petronella van der Ploeg / Catharina Francisca Maria van der Ploeg

- Een kruis -

Im Memoriam / Harke A. van der Ploeg / * 5-10-1876  † 14-1-1947 /∞ / Petronella A. Snijers / * 19-10-1880  † 11-1-1957 / alsmede / Maria C.P. van der Ploeg / * 28-6-1915  † 27-8-1962 / en / Catharina F.M. van der Ploeg / * 16-3-1911  † 14-3-2010

 

 

 

Het oude monument.De ouders van Harke Antonius VAN DER PLOEG waren Petrus VAN DER PLOEG en Catharina AARTS.

Harke werd geboren op 5 oktober 1876 te Geertruidenberg. Hij huwde Petronella Anna SNIJERS,
dochter van Johannes SNIJERS en Francisca Cornelia MATHER, 10 augustus 1908 te Bergen op Zoom.

 

Kinderen o.a.:

 

i. Johannes Petrus Maria VAN DER PLOEG geboren op 4 juli 1909 te Nijmegen. Hij was een Nederlandse Dominicaan, priester, hoogleraar, taalkundige, auteur, rooms-katholiek apologeet, archeoloog en wetenschapper. Van der Ploeg was tevens oud-rector magnificus van de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen. Jan overleed 4 augustus 2004, 95 jaar oud te Nijmegen en werd op het Dominicaner kloosterkerkhof te Rijckholt begraven.


ii. Maria Clémence Petronella VAN DER PLOEG geboren op 28 juni 1915 te Putte. Maria overleed 27 augustus 1962, 47 jaar oud als gevolg van een noodlottig ongeval te Maastricht en werd 30 augustus 1962 te St. Pieter bijgezet in het graf van haar ouders. Zij was sociale werkster bij de N.V. Koninklijke Sphinx-Céramique. Ere-commissaresse van de Katholieke Verkennerij.

 

 

 

 

 

 

 

iii. Catharina Francisca Maria VAN DER PLOEG geboren op 16 maart 1911 te Nijmegen. Zij overleed 14 maart 2010, 98 jaar oud te Susteren en werd 19 maart 2010 te St. Pieter bijgezet. Zij was onderwijzeres en hoofd der Christus Koning Meisjesschool te Maastricht (Caberg). Op deze school heeft uw webmaster als onderwijzer vervangen en diens echtgenote gewerkt.

 

 

  Schooljaar 1962/'63. Juffrouw Van der Ploeg achterste rij in het midden. Bron: SchoolBANK.nl klassenfoto. Op de tweede rij van beneden, uiterst rechts (rechts naast het meisje met de donkere vlechten) zit oudste dochter Joke van het echtpaar Pie en Riet Claessens-Morreau. Zie: vak B 2.
 

 

iv. Petrus Harke Antonius VAN DER PLOEG geboren op 28 september 1924 te Maastricht. Piet overleed 25 juli 2013, 88 jaar oud te Sittard en werd begraven op 31 juli 2013 te St. Pieter. Zie: vak J Gorren - Tribulet.


Harke overleed 14 januari 1947, 70 jaar oud te Maastricht en werd 18 januari 1947 bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. Sterfhuis Parkweg 41. 1909 onderwijzer, later hoofd ener school. Limburger koerier van 21 mei 1920: door de vereeniging „Katholiek Onderwijs" te MAASTRICHT zijn benoemd tot hoofden der nieuw op te richten bijzondere jongensscholen: aan de Herbenusstraat de heer Van der Ploeg ... Petronella werd geboren op 19 oktober 1880 te Oudenbosch. Zij overleed 11 januari 1957, 76 jaar oud te Maastricht en werd 15 januari 1957 bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. Sterfhuis Parkweg 41.

 

 

 

Beschrijving wapen Snijer.

Schild: gevierendeeld: I en IV, In blauw drie gehakkelde zilveren sikkels met een gouden handvat (Snyder); I en III, In zwart twee omgekeerde, schuingekruiste gouden zwaarden (Van den Broecke).

Helmteken: een getande zilveren sikkel met gouden handvat.

Dekkleed: rechts: zilver en blauw, links: goud en zwart.

Dit geslacht is oorspronkelijk uit Noord-Brabant, alwaar men den naam, soms evenwel gewijzigd in Snijer en de Snijder, in de 16e eeuw reeds in verschillende archieven vermeld vindt. Ook in Utrecht moet in dien tijd een tak van dit geslacht zijn gevestigd geweest. Bron: Stam- en Wapenboek van Aanzienlijke Nederlandsche Familiën, met Genealogische en Heraldische aanteekeningen, door A.A. Vorsterman van Oijen - Groningen bij J.B. Wolters, 1885, blz 155, plaat 80.

 

 

R Hendricus Hubertus BROUNS - Maria Anna Hubertina JONGEN

 Maria Christina Jongen - Martinus Hubertus Brouns / Anna Hubertina Gorren

- Een kruis met Christushoofd -

Hier rust onze lieve / echtgenote en moeder / Maria Christina / Jongen / * te St. Pieter 9-6-1876 / † aldaar 3-9-1948 / en haar echtgenoot / Martinus Hubertus Brouns / * te St. Pieter 10-12-1876 / † aldaar 25-3-1959

De ouders van Maria Christina JONGEN waren:
Wilhelmus Hubertus JONGEN geboren op 2 september 1834 te St. Pieter en gedoopt op 3 september 1834 te St. Pieter. Willem huwde Elisabeth (Johanna Catharina) BENDER (BENDERS) 23 september 1861 te St. Pieter. Willem overleed 19 maart 1915, ruim 80 jaar oud te St. Pieter en werd bijgezet op 22 maart 1915 te St. Pieter.
Elisabeth BENDER (BENDERS) geboren op 5 september 1839 te Morderbroich (Duitsland). Elisabeth overleed 23 maart 1911, 71 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 27 maart 1911 te St. Pieter.
 

 

 Detail.

Maria werd geboren en gedoopt op 9 juni 1876 te St. Pieter. Zij huwde Martinus Hubertus BROUNS, zoon van Hendricus Hubertus BROUNS en Maria Anna Hubertina JONGEN, 24 april 1903 te St. Pieter. 25 april 1903 werd het huwelijk kerkelijk ingezegend te St. Pieter; getuigen waren Joannes JONGEN en Servatius BROUNS.

Hendricus werd geboren op 8 juni 1852 te St. Pieter. Hij huwde Maria Anna Hubertina JONGEN, dochter van Servatius Hubertus JONGEN en Maria Agnes Hubertina GORREN, 11 september 1874 te St. Pieter. Hij overleed 20 april 1917, ruim 64 jaren oud te St. Pieter en werd begraven te St. Pieter. Landbouwer. Bij overlijden Kanaaldijk. Anna werd geboren op 25 juli 1851 te St. Pieter. Zij overleed 28 augustus 1920, 69 jaar oud te Maastricht (St. Pieter), sterfhuis Kanaaldijk 90 en werd 30 augustus 1920 bijgezet te St. Pieter. Op het graf een kruis. Fl. 5,-- werd betaald op 23 juli 1917. Fl. 5,-- was in 1917 de grafhuur voor 5 jaren. Op 5 januari 1921 werd wederom fl. 5,-- betaald t.b.v. Anna BROUNS-JONGEN. Hun dochtertje Maria Anna Hubertina BROUNS werd geboren op 13 januari 1879 te St. Pieter. Zij overleed 27 september 1911, 32 jaar oud Kanaaldijk te St. Pieter en werd begraven op 30 september 1911 te St. Pieter. Zij was ongehuwd.

 

Handtekeningen huwelijksaangifte op 3 april 1903 te St. Pieter.

Detail.

 

Kinderen o.a.:
i. Maria Catharina Henrica BROUNS geboren 24 februari 1904 te St. Pieter. Maria overleed 22 juli 1908, ruim 4 jaar oud Kanaaldijk des namiddags ten elf ure te St. Pieter en werd begraven op 25 juli 1908 te St. Pieter.

 

ii. Anna Maria Wilhelmina Hubertina BROUNS geboren op 28 september 1909 te St. Pieter. Zij overleed 7 maart 1911, 17 maanden oud Kanaaldijk te St. Pieter en werd 9 maart 1911 te St. Pieter begraven.

 

iii. Servatius Caspar Hubertus BROUNS geboren op 6 januari 1911 te St. Pieter. Väös huwde Johanna Gertrudis BOVENS, dochter van Christiaan BOVENS en Maria Gertrudis GRIESEN, 7 september 1934 te Maastricht. Väös overleed 20 oktober 1986, 75 jaar oud te Maastricht en werd gecremeerd op 23 oktober 1986 te Geleen.
Anna werd geboren op 8 januari 1914 te Maastricht. Väös was groentehandelaar.

Dochter Maria Christina BROUNS werd geboren op 21 juli 1938 te Maastricht. Zij overleed 1 februari 1939, 6 maanden oud te Maastricht en werd begraven op 3 februari 1939 te St. Pieter. Sterfhuis St. Pieterssluisweg 53.

iv. Johannes Hubertus Cornelius BROUNS geboren op 30 januari 1913 te St. Pieter. Sjang overleed 9 februari 1988 in het Academisch Ziekenhuis te Maastricht. Sjang werd 13 februari 1988 begraven te St. Pieter. Zie: vak D Brouns.

 

v. Nn BROUNS levenloos geboren op 25 december 1919 te St. Pieter.


Maria overleed 30 augustus 1948, 72 jaar oud Calvarieberg te Maastricht en werd op 3 september 1948 te St. Pieter begraven. Sterfhuis St. Pietersluisweg 53. Martin werd geboren op 10 december 1876 te St. Pieter. Hij overleed 25 maart 1959, 82 jaar oud te Maastricht (St. Pieter). Martin werd 28 maart 1959 bijgezet in het graf van zijn echtgenote te St. Pieter. Hij was landbouwer van beroep. Kanaaldijk. Sterfhuis St. Pietersluisweg 53.

 

Detail.

 

Benedensegment: moeilijk leesbaar, dus onder voorbehoud:

Anna Gorren / geb. 10-6-1903 / overl. 11-4-1979

Anna werd geboren op 10 juni 1903 te St. Pieter als dochter van Joannes Hubertus GORREN en Maria Agnes Hubertina JONGEN. Zij overleed 11 april 1979, 75 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 14 april 1979 te St. Pieter.

Anna Maria Gertruda Hameleers - Subhi El-Zein

- Een opengewerkt kruis -

Annemie Hameleers / * 30-1-1941 † 27-4-2001 / ∞ / Subhi El - Zein / * 2-6-1933 † 21-1-2023

De ouders van Annemie HAMELEERS waren:
Arnoldus Henricus Hubertus HAMELEERS geboren op 12 december 1897 te St. Pieter. Arnold overleed 25 juli 1975, 77 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.
Mary MONTULET geboren in 1905. Märy overleed 10 december 1999, 94 jaar oud en werd bijgezet in het graf van haar echtgenoot te St. Pieter.
Zie: vak Q Hameleers.

Annemie werd geboren op 30 januari 1941 te Maastricht. Zij overleed 27 april 2001, 60 jaar oud te Maastricht. Annemie werd 3 mei 2001 te St. Pieter begraven. Annemie huwde Subhi EL-ZEIN. Subhi werd 2 juni 1933 geboren te Nabatieh (Libanon). Subhi overleed te Maastricht op 21 januari 2013, 79 jaar oud en werd 24 januari 2023 bijgezet te St. Pieter.

 

 

 

 

Detail.

K Hendricus  hubertus Gerardus Hameleers / Hendrikus Gerardus Hubertus Maria HAMELEERS

 - Een kruis / H. Gerardus -

(Voorheen:  - In memoriam / Gerardus H. / Hameleers / geb. 9 dec. 1881 / overl. 11 sept. 1948)

Harry / HAmeleers / *1-2-1937 / † 28-3-2016

H. Gerardus bid voor hem

De ouders van Hendricus Hubertus Gerardus HAMELEERS waren:
Henricus HAMELEERS geboren op 28 april 1828 te Maastricht. Hendrick huwde Joanna Hubertina (Maria Joanna) ROIJMANS (ROYMANS) 9 mei 1856 te St. Pieter. Hij overleed 11 februari 1899, 70 jaar oud te 's-Hertogenbosch.
Joanna Hubertina (Maria Joanna) ROIJMANS (ROYMANS) geboren op 24 juni 1835 te St. Pieter. Joanna werd gedoopt op 25 juni 1835 te St. Pieter. De doopgetuigen waren Gerardus SCHIEPERS en Agnes ROIJMANS. "Dit kind heeft het pinxskruentje gekregen". Zij overleed 26 november 1882, 47 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 28 november 1882 te St. Pieter. Beiden waren landbouwer van beroep.


Hendrik werd geboren op 9 december 1881 te St. Pieter. Hij overleed 11 september 1948, bijna 67 jaar oud te Maastricht in het ziekenhuis Calvariënberg en werd 15 september 1948 te St. Pieter begraven. Hij was ongehuwd. Tuinder van beroep. Sterfhuis Burgemeester Ceulenstraat 90.
 

 

De H. Gerardus Majella (Muro Lucano, 23 april 1726 - Caposele, 16 oktober 1755, beide nabij Napels) is een rooms-katholiek volksheilige. Zijn naamdag is op 16 oktober. Hij is pas in 1904 heilig verklaard. Vanuit Wittem is zijn verering verbreid. Hij is bekend als patroon voor hopeloze zaken en voor een goede bevalling. Gerardus is frontaal afgebeeld, met een kruis voor de borst. Aan zijn voeten hoort een schedel te liggen als symbool van de vergankelijkheid - deze schedel(s) liggen hier dus letterlijk. 

 

 

Hendrikus Gerardus Hubertus Maria HAMELEERS, zoon van Arnoldus Henricus Hubertus HAMELEERS en Catharina Hubertina MONTULET, zie Hameleers-Montulet, werd geboren op 1 februari 1937 te Maastricht. Hij overleed 28 maart 2016, 79 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet in het graf van zijn peetoom op 2 april 2016 te St. Pieter. Harry was o.a. koster van St. Pieter "beneden".

 
1971: bij het 40-jarig priesterjubileum van pastoor Theunissen. Links Frans Kuipers, tweede van links is Patrick Creyghton, midden Harry Hameleers en rechts Jo Rosier. Foto: collectie Jo Rosier.

Parochieblad St.-Pieter Jaargang 62 No. 5, 14 mei 2016:

IN MEMORIAM HARRY HAMELEERS. Onlangs namen we afscheid van onze oud-koster Harry Hameleers. Meer dan 25 jaar was hij trouw van dienst in de kerk beneden. In alle eenvoud, dienstbaar en vriendelijk was hij bijna dagelijks in de kerk. Voor velen een vertrouwd persoon. Tot zijn gezondheid begon na te laten. Nadat hij ook voor zijn oude moeder had gezorgd bij wie hij woonde in de Burg.-Ceulenstraat, had hij zelf zorg nodig. Die kreeg hij in Grubbenveld. Daar is hij ook gestorven. Met een mooie uitvaart met gregoriaanse zang, geheel in zijn stijl namen we afscheid van hem en legden hem te ruste op ons kerkhof in Sint-Pieter. Harry bedankt voor wat je voor de parochie deed! Moge je nu voorgoed in Gods vrede zijn. F. Delahaye.

 

 

 

 

 

Detail.

H Johannes Wilhelmus Geijen - Henrica Mulder

- Een kruisbeeld -

A Dit grafmonument is beschikbaar voor adoptie.

In memoriam / J. Wilhelmus Geijen / * 19-6-1880  † 14-9-1948 / echtg. van / Henrica Mulder  / * 11-3-1887  † 3-2-1968

De ouders van Johannes Wilhelmus GEIJEN waren:
Leonardus GEIJEN geboren op 7 juni 1844 te Grevenbicht. Hij huwde Anna Maria SCHRIJNEMAKERS 20 oktober 1873 te Grevenbicht. Leonard overleed 30 november 1894, 50 jaar oud te Maastricht. Schipper van beroep.
Anna Maria SCHRIJNEMAKERS geboren op 6 september 1838 te Grevenbicht. Zij overleed 16 augustus 1908, 69 jaar oud te Maastricht.


Johannes werd geboren op 19 juni 1880 te Grevenbicht. Hij huwde Henrica MULDER,
dochter van Hendrikus MULDER (koopman van beroep) en Christina PEPERKAMP, 23 november 1910 te 's-Hertogenbosch.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen o.a.:

i. Christina Maria Gerardina GEIJEN op 1 december 1911 geboren te 's-Hertogenbosch. Christine huwde Johannes Hermanus SANDERS 14 augustus 1934 te Maastricht. Christine overleed 27 augustus 1994 82 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Zie: geruimd-Sanders.
ii. Marie Helene Josephine GEIJEN 25 december 1912 geboren te 's-Hertogenbosch. Zij huwde Jacob Alides Floris VAN ECK. Marie overleed 11 oktober 1992, 79 jaar oud en werd 15 oktober 1992 begraven te St. Pieter.
iii. Beloona Peternella GEIJEN.
Zie: vak D Brouns-Geijen.
iv. Wilhelmus Leonardus GEIJEN 20 maart 1919 geboren te 's-Hertogenbosch. Wim overleed 26 juni
1995, 76 jaar oud te Maastricht en werd te St. Pieter begraven. Zie: vak AA-Geijen.
 

 

Johannes overleed 14 september 1948, 68 jaar oud te Maastricht en werd 18 september 1948 te St. Pieter begraven. Hij was schipper van beroep. 1935, 1938, 1941 en 1948 caféhouder. Sterfhuis St. Pietersluisweg 55. Henrica werd geboren op 11 maart 1887 te 's-Hertogenbosch. Zij overleed 3 februari 1968, 80 jaar oud en werd 7 februari 1968 bijgezet in het graf van haar echtgenoot te St. Pieter.

 

 

Detail.

Handtekeningen onder de huwelijksakte van het echtpaar Geijen-Mulder op 23 november 1910 - Den Bosch. Linkerzijde de handtekeningen van het gehuwde echtpaar en moeder bruid; rechterzijde de handtekeningen van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand en de huwelijksgetuigen.

De Limburger van 13 januari 1938.


 

Detail.

Joseph Hendrik Hubert KOLEN - Maria Catharina Elisabeth HERMANS / Hubertina Antonia Elisabeth Kolen-Speerstra - Jan Arends SPEERSTRA

- Een kruis met stralenkrans -

In memoriam / Jozef / Kolen / * 24.3.1881 / † 20.7.1948 / echtg. van / Elisabeth / Hermans / * 11.7.1880 / † 7.11.1948

- Een palmtak -

Hier rust / onze lieve man en vader / Jan  Speerstra / * 13.12.1914 te Hemelumer (Fr.) / † 22.12.1964 te Maastricht / echtgenoot van / Tiny  Kolen / * 8.2.1920 † 8.1.2010

Het zij wij leven / het zij wij sterven / wij zijn des Godes / Rom.14.8

 

 

Toelichting: der gelovingen enige troost.

Want niemand van ons leeft zichzelven, en niemand sterft zichzelven. Want hetzij dat wij leven, wij leven den Heere; hetzij dat wij sterven, wij sterven den Heere. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. Romeinen 14 : 7-8.

 

 

 

 

 

 

 

 

De ouders van Joseph Hendrik Hubert KOLEN waren Jan Hendrik KOLEN geboren op 31 mei 1855 te Canne. Henri huwde Maria Hubertina Gertrudis JONGEN 14 januari 1881 te St. Pieter. Hij overleed 19 april 1925, 69 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 21 april 1925 te St. Pieter. Hij was arbeider en bergwerker van beroep. Maria Hubertina Gertrudis JONGEN werd geboren op 18 december 1856 te St. Pieter. Gertrudis overleed 9 augustus 1936, 79 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 12 augustus 1936 te St. Pieter. Bij overlijden Hoogbrugstraat 69. Het echtpaar was begraven in vak C 16 en dit graf werd geruimd na 1976.

 

Zoon Antonius Hubertus COLEN werd geboren op 1 december 1892 te Maastricht en gedoopt op 1 december 1892 te Maastricht, O.L.Vrouw. Hij huwde Maria Hubertina BONFRÈRE, dochter van Joannes Wilhelmus Christoffel BONFRÈRE en Gertrudis LOOMANS, 25 juli 1913 te St. Pieter. Maria Hubertina werd geboren op 14 september 1894 te Maastricht en gedoopt op 16 september 1894 te Maastricht, St. Mathias. Zij overleed 30 september 1926, 32 jaar oud Mergelweg 2a te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 2 oktober 1926 te St. Pieter.
 

 

 

 

Het echtpaar Jan Hendrik Kolen en Maria Hubertina Gertrudis Jongen.

In het huwelijksjaar 1881 werd waarschijnlijk door de echtelieden zelf, dit opschrift in groeve Caestert aangebracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opschrift in de Zonneberg: 2 januari 1902. 

25-jarig Huwelijksfeest in 1932 familie Joseph Kolen-Hermans met hun kinderen Jo - Truus en Tinie.

 

 

Jozef (Jean Henri) werd geboren op 24 maart 1881 te St. Pieter. Hij huwde Maria Catharina Elisabeth HERMANS, dochter van Jan Hendrik HERMANS en Anna Maria Hubertina MAESSEN, 25 oktober 1907 te St. Pieter. Jean Henri overleed plotseling op 20 juli 1948, 67 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven te St. Pieter. Hij was bergwerker in 1907. Elisabeth werd geboren op 11 juli 1880 te Maastricht. Zij overleed 7 november 1948, 68 jaar oud in het Ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd bijgezet in het graf van haar echtgenoot te St. Pieter. Zij was naaister in 1907.

 

 

Het echtpaar Kolen - Hermans.

 

 

 

 

Kinderen:

 

i. Johannes Hendrikus KOLEN geboren op 7 februari 1909 te St. Pieter. Jo overleed 27 maart 1982, 73 jaar oud te Maastricht en werd 31 maart 1982 te St. Pieter begraven. Zie: vak F Kolen.

 

ii. Gertrudis Maria Léonie KOLEN geboren op 2 mei 1912 te St. Pieter (Slavante). Truus overleed 20 oktober 1974, 62 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te Maastricht op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg. Truus huwde Adrianus LANGEWEG 15 mei 1937 te Maastricht. Arie werd geboren op 3 april 1912 te Scheveningen. Hij overleed 6 september 1973, 61 jaar oud te Maastricht en werd begraven te Maastricht op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg. Arie werkte bij de ENCI. Bekende adressen: Slavante, Lage Kanaaldijk en Burgemeester Ceulenstraat te Maastricht (St. Pieter).
 

Op voorwerk:

 

iii. Hubertina Antonia Elisabeth KOLEN geboren op 8 februari 1920 te Maastricht. Tiny overleed 8 januari 2010, 89 jaar oud te Maastricht en werd 13 januari 2010 te St. Pieter bijgezet. Zij huwde Jan Arends SPEERSTRA, zoon van Arend Eizes SPEERSTRA en Geeske Annes VAN DER ZEE, 5 april 1944 te Maastricht. Jan werd geboren op 13 december 1914 te Hemelumer (Friesland). Hij overleed 22 december 1964, 50 jaar oud te Maastricht en werd begraven op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg te Maastricht. 29 april 2010 werd hij bijgezet in het graf van zijn echtgenote op het kerkhof van St. Pieter. Jan was chef monteur van beroep.

 

 

 

De bijzetting op 29 april 2010.

 

 

 

 

iv. Ludovicus Johannes Josephus KOLEN geboren in 1923. Hij overleed 11 maart 1924, 10 maanden oud te Maastricht en werd begraven op 13 maart 1924 te St. Pieter.

 

 

Joseph Hendrik Hubert KOLEN als berggids.

Dhr. Willy Kolen werd in 2007 in het museum van Stichting Oud Sint Pieter gereïncarneerd in zijn (oud)oom, berggids Kolen. Helaas voor hem moesten de gidsattributen weer ingeleverd worden, maar even voelde hij het bloed van een berggids door de aderen stromen.

Met dank aan Theo en Lizy Bosch en Jolanda Jansson.

 

Bram Wijsen

Bram / Wijsen / 17    1986 / september / 28    2011

Mijn leven is verbinden en afscheid nemen

 

 

Detail.

Gaspard Hubertus Claessens - Hendrika Bucx / Wilhelmus Hubertus Claessens - Anna Gerardina Hameleers

Hier rust / Hubertus Claessens / * 20-5-1872 † 9-11-1948 / ∞ / Hendrika Bucx / * 23-4-1872 † 30-5-1955 / Guill Claessens / * 11-7-1901 † 31-10-1979 / † Anna Hameleers / * 19-1-1902 † 6-1-1999

De ouders van Gaspard Hubertus CLAESSENS waren Caspar Wilhelmus Hubertus CLAESSENS en Maria Mechtildis Hubertina VANDERBROECK (VANDENBROECK). Zie: vak D Claessens.

 

Het graf Claessens-Bucx en Claessens-Hameleers voor het overlijden van Anna Hameleers, 2de helft jaren negentig.
 


Gasper werd geboren op 20 mei 1872 te St. Pieter. Hij huwde Hendrika BUCX,
dochter van Jan Frederik BUCX (schoenmaker van beroep) en Gertrudis SCHORS, 25 september 1900 te St. Pieter.
 

 

 

 

 

 

Kinderen allen geboren te St. Pieter:

 

i. Wilhelmus Hubertus CLAESSENS geboren op 11 juli 1901 en gedoopt op 12 juli 1901 te St. Pieter. Giel (Claessens van de Bookvink) huwde Anna Gerardina HAMELEERS, dochter van Matheus Hubertus HAMELEERS en Maria Hubertina Isabella JONGEN, 24 september 1926 te Maastricht. Kerkelijk huwelijk te St. Pieter op 2 oktober 1926; getuigen waren Gerardus CLAESSENS en Henricus HAMELEERS. Hij overleed 31 oktober 1979, 78 jaar oud te Maastricht en werd 3 november 1979 te St. Pieter begraven. Hij was bankwerker bij de Nederlandse Spoorwegen. Adres: Burgemeester Ceulenstraat 73 te Maastricht (St. Pieter). Anna werd geboren en gedoopt op 19 januari 1902 te St. Pieter. Zij overleed 6 januari 1999, 96 jaar oud te Maastricht en werd 9 januari 1999 te St. Pieter bijgezet in het familiegraf te St. Pieter.

 

 

Giel Claessens.

 

 

 

ii. Maria Frederika CLAESSENS geboren op 18 augustus 1902. Maria overleed 6 juni 1903 te St. Pieter.
 

iii. Johannes Hubertus CLAESSENS geboren op 2 juni 1905. Sjeng huwde Maria Cornelia JONGEN 21 oktober 1932 te Maastricht. Sjeng overleed 20 september 1985, 80 jaar oud te Maastricht en werd 24 september 1985 te St. Pieter begraven.

 

Gasper overleed 9 november 1948, 76 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 12 november 1948 te St. Pieter begraven. Hendrika werd geboren op 23 april 1872 te Maastricht. Zij overleed 30 mei 1955, 83 jaar oud te Maastricht in het Ziekenhuis Calvariënberg en werd 3 juni 1955 bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. Bekend adres: Blekerij 18 te Maastricht.

 

 

Met dank aan Dhr. John Claessens.

 

Alida Maria Brunott - Jacobus Gerardus Maria van Doorn

- Een kruis -

Alida Brunott / * 20-9-1919 † 23-4-1994 / echtg. van / Jacobus van Doorn / * 8-9-1916 † 27-8-1998

Co werd geboren op 8 september 1916. Hij huwde Alida Maria BRUNOTT, dochter van Bernardus BRUNOTT en Catharina Antonia Gerardina PLEKKER, 16 april 1952 te Maastricht. Co overleed 27 augustus 1998, 81 jaar oud te Den Haag en werd 2 september 1998 te St. Pieter bijgezet. Ada werd geboren op 20 september 1919. Zij overleed 23 april 1994, 74 jaar oud te Maastricht en werd 28 april 1994 begraven te St. Pieter.

Detail.

Karel Eduard Jacobus Hubertus Dijk - Maria Laurentia Dickmeis / Agnes Bondewel

- Een kruis -

Charles Dijk / * 1881 † 1949 / en / Maria Dickmeis / * 1876 † 1953

Agnes Bondewel / Dijk / * ???? † 2 mei 2001

De ouders van Karel Eduard Jacobus Hubertus DIJK waren:
Ludovicus Henricus Hubertus DIJK geboren op 27 december 1847 te Maastricht. Hij huwde Maria Ida Hubertina REIJNAERTS 8 juni 1880 te Maastricht. Ludovicus overleed 3 januari 1919, 71 jaar oud te Maastricht. Hij was winkelier in 1880 en slager in 1905.
Maria Ida Hubertina REIJNAERTS geboren op 18 september 1848 te Valkenburg. Zij huwde (1) Jacob LINSSEN 14 april 1875 te Maastricht. Zij huwde (2) Ludovicus Henricus Hubertus DIJK 8 juni 1880 te Maastricht. Maria Ida Hubertina overleed 7 januari 1923, 74 jaar oud te Maastricht.

Charles werd geboren op 26 april 1881 te Maastricht. Hij huwde Maria Laurentia DICKMEIS, dochter van Petrus Franciscus DICKMEIS en Clara SIEVERT, 27 december 1905 te Maastricht. Maria Louise werd geboren op 29 november 1876 te Maastricht. Zij overleed 15 mei 1953, 76 jaar oud Ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd 19 mei 1953 bijgezet te St. Pieter.


Detail.
Kinderen:
i. Nn DIJK. Hij huwde Agnes BONDEWEL,
dochter van  Charles BONDEWEL en Antonia LUIJS. Agnes overleed 2 mei 2001 en werd begraven op 9 mei 2001 te St. Pieter.
ii. Maria Ida Hubertina DIJK geboren in 1908. Zij overleed 29 september 1909, 1 jaar oud te Maastricht.
iii. Louisa Maria DIJK geboren in 1913. Zij overleed 21 september 1914, 1 jaar oud te Maastricht.
iv. Dirk Jean Hubert DIJK geboren in 1920. Hij overleed 14 juli 1921, 1 jaar oud te Maastricht.

Charles overleed 20 april 1949, 67 jaar oud te Maastricht en werd 25 april 1949 te St. Pieter begraven. In 1905 was hij slagersknecht van beroep. Sterfhuis Boschstraat 33.

 

 

 

 

Detail.

Antony Theodoor Willem Josep Sprenger / Johan Antoon Jozef Sprenger - Theodora Geertruida Henriëtte Maria Burgers

- Een kruis -

- In memoriam / Ton Sprenger / cand.clas.lettt. / * 12-9-1950  † 11-9-1978

Dr. Jan Sprenger / * 13-11-1913 / † 10-8-1989 / ∞ / Do Burgers / * 19-11-1908 † 23-3-1996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Antoon Jozef SPRENGER werd geboren op 13 november 1913, te Maastricht. Jan overleed 10 augustus 1989, 75 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet in het graf van zijn zoon te St. Pieter. Do werd geboren op 19 november 1908 te Weurt. Theodora Geertruida Henriëtte Maria overleed 23 maart 1996, 87 jaar oud te Maastricht en werd 26 maart 1996 te St. Pieter bijgezet in het familiegraf. Jan was archeoloog en kunsthistoricus.

 

 

Jongste kind Antony Theodoor Willem Joseph SPRENGER werd geboren op 12 september 1950. Ton overleed 11 september 1978, 27 jaar oud en werd 16 september 1978 te St. Pieter begraven. Ton was kandidaat in de Klassieke Letteren; zijn wens was om priester te worden.
 

 

Maria Johanna Josephina Nicolaes - Joannes Hubertus Braken /Maria Lambertina Hayen - Joseph Arnoldus Petrus Braken

- Een kruis -

Ter nagedachtenis aan / onze geliefde / echtgenoote en moeder / Josephine Nicolaes / geb. te St. Pieter 15 aug. 1877 / overl. aldaar 23 sept. 1941 / echtgenoote van / Joannes Braken / geb. 1 april 1875 overl. 11 sept. 1963

Mijn Jezus Barmhartigheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail.

 

 

 

De ouders van Maria Johanna Josephina Hubertina NICOLAES waren: Petrus NICOLAES geboren op 2 januari 1832 te Canne. Hij huwde Maria Gertrudis JANSSEN 29 juni 1860 te Canne. Pierre overleed 11 maart 1913, 81 jaar oud te St. Pieter en werd 13 maart 1913 te St. Pieter bijgezet. 1885: beambte Rijkswaterstaat; 1886: herbergier en landbouwer. Bij overlijden: Kanaaldijk. Maria Gertrudis JANSSEN geboren op 22 februari 1836 te Maastricht. Zij overleed 21 december 1911, ruim 75 jaar oud Kanaaldijk te St. Pieter en werd begraven op 23 december 1911 te St. Pieter.


Josephine werd geboren en gedoopt op 15 augustus 1877 te St. Pieter. Josephine huwde Joannes Hubertus BRAKEN,
zoon van Arnoldus Hubertus BRAKEN en Maria Elisabeth UMMELS (zie verder: vak B2 Willems-Claessens), 13 februari 1914 te St. Pieter. 14 februari 1914 werd het kerkelijk huwelijk ingezegend te St. Pieter; getuigen waren Servatius NICOLAES en Joseph BRAKEN. Josephine overleed 23 september 1941, 64 jaar oud te Maastricht en werd 27 september 1941 te St. Pieter begraven. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 99. Sjang werd geboren en gedoopt op 1 april 1875 te St. Pieter. Hij overleed 11 september 1963, 88 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. Landbouwer. Kanaaldijk.

 

Kinderen:

i. Nn BRAKEN levenloos geboren op 28 januari 1915 te St. Pieter. Nn werd gedoopt op gedoopt door een arts ("a medico baptisatus") en begraven op 30 januari 1915 te St. Pieter.
ii. Joseph Arnoldus Petrus BRAKEN.
Zie beneden.
iii. Nn BRAKEN levenloos geboren op 26 april 1917 te St. Pieter.
iv. Nn BRAKEN levenloos geboren op 20 mei 1918  te St. Pieter.

 

Op grondplaat:

 

 

 

 

Detail.

Maria Hayen / * 28-12-1913 † 3-6-1998 / ∞ / Jef Braken / * 13-1-1916 † 4-1-2008


Zoon Joseph Arnoldus Petrus BRAKEN werd geboren op 13 januari 1916. Sjef overleed 4 januari 2008, 91 jaar oud in het Hospice Trajectum te Maastricht. Sjef werd 9 januari 2008 te St. Pieter bijgezet in het familiegraf. Hij was tuinier van beroep. Sjef huwde Maria HAIJEN. Zij werd geboren op 28 december 1913 te Maastricht en overleed 3 juni 1998, 84 jaar oud te Maastricht. Maria werd 6 juni 1998 te St. Pieter bijgezet in het familiegraf.

 

Hun kindje Nn BRAKEN werd levenloos geboren op 7 januari 1946 te Maastricht en werd begraven op 9 januari 1946 te St. Pieter.
 

Dochtertje Josephina Francisca Elisabeth BRAKEN werd geboren op 17 augustus 1955 te Maastricht. Zij overleed 26 maart 1956, 7 maanden oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 28 maart 1956 te St. Pieter.

 

 

 

 

 

 

 

Joseph Hendrikus Meijers - Léonie Caroline Schenk

- Een kruis -

Hier rust / Joseph Meijers / * 23-5-1907 † 16-3-1983 / ∞ / Léonie Schenk / * 16-3-1913 † 22-11-2003

De ouders van Joseph Hendrikus waren Henri Hubertus MEIJERS en Hubertina VLUGGEN.

Joseph werd geboren op 23 mei 1907 te Meerssen. Hij huwde Léonie Caroline SCHENK, dochter van Jacobus Johannes SCHENK en Maria CORSIUS, 1 september 1939 te Maastricht. Joseph overleed 16 maart 1983, 75 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 19 maart 1983 te St. Pieter. Oud-algemeen directeur van N.V. Chemische Verfstoffenfabriek voorheen L. Th. ten Horn.

Lie werd geboren op 16 maart 1913 te Maastricht. Zij  overleed 22 november 2003, 90 jaar oud en werd 27 november 2003 te St. Pieter bijgezet.

 

 

Met dank aan Mevr. M. Dassen-Meijers.

 

Maria Godefrida Anna HELLWIG

Margo Hellwig / * 15-1-1956  † 1-8-2020 / ∞ / Lei Bovens

Detail.

Vak I 45 geruimd 2022.

Petrus Cornelius Johannes Pletzers - Wilhelmina Hubertina Wassen

- Sterre der Zee -

In dankbare / herinnering / Pierre Pletzers / * 27-1-1906 / † 19-8-1983 / ∞ / Hubertine Wassen / * 10-10-1908 / † / 21-1-1993

Pierre werd geboren op 27 januari 1906 te St. Pieter als zoon van Willem PLETZERS en Maria Agnes VAN NOPPEN. Pierre huwde Wilhelmina Hubertina WASSEN, dochter van Johan Godfried WASSEN en Anna Maria Catharina BENAU, 5 juli 1929 te Maastricht. Pierre overleed 19 augustus 1983, 77 jaar oud te Maastricht en werd 24 augustus 1983 te St. Pieter begraven.
Hubertina werd geboren op 10 oktober 1908 te Ubach over Worms. Zij overleed 21 januari 1993, 84 jaar oud op de Observantenweg 22 te Maastricht en werd 25 januari 1993 te St. Pieter bijgezet in het graf van haar echtgenoot te St. Pieter.
Zie: geruimd Pletzers.

 

 

 

 

 

 

Vak I 46 geruimd september 2018.

Detail.

Maria Catharina Hubertina Claessens - Nicolaes Weijts

- Een kruis -

Marieke Claessens / * 7-1-1907 † 2-7-1982 / echtg. van / Colla Weijts / * 25-11-1900 † 13-4-1989

De ouders van Maria Catharina Hubertina CLAESSENS waren:
Emmanuel Ludovicus Hubertus CLAESSENS en Maria Catharina HENDRIX.
Zie: vak G Claessens.

 

 

 

 

Marieke (Merieke) werd geboren op 7 januari 1907 te St. Pieter. Zij huwde 11 september 1931 Nicolaes WEIJTS (WEYTS), zoon van Willem WEIJTS (WEYTS) en Maria Gertruidis WIJNANDS. Willem WEIJTS werd geboren op 21 februari 1860 te Gronsveld. Hij huwde Maria Gertruidis WIJNANDS 25 mei 1887 te Borgharen. Willem overleed 8 mei 1939, 79 jaar oud te Borgharen. Maria Gertruidis WIJNANDS werd geboren op 29 mei 1861 te Borgharen. Zij overleed 2 januari 1935, 73 jaar oud te Borgharen.

 

11 september 1931: huwelijk Colla Weyts en Marieke Claessens.

1955: Frans Weyts en Truia Claessens (broer van Colla Weyts en zus van Marieke Claessens). 1960: Colla Weyts. Bron: familieadvertenties CBG.

 

De nichtjes Marieke Claessens (rechts) en Tina Hameleers - Claessens (links). Foto's en onderstaande bidprentjes: collectie Dhr. John Claessens.

Marieke Claessens met haar vader Louis Claessens, bijgenaamd Louis Bolhoed. Louis was landbouwer van beroep.

Kinderen:
i. Willem WEIJTS geboren op 29 maart 1934 te Maastricht. Willy overleed 1 februari 2021, 86 jaar oud te Valkenburg.
ii. Emmanuel Gerardus Hubertus WEIJTS geboren op 14 juni 1936 te Maastricht. Emmanuel overleed 26 augustus 1936, ruim 2 maanden oud te Maastricht en werd begraven op 28 augustus 1936 te St. Pieter. Bij overlijden Lage Kanaaldijk 105.
iii. Elisabeth Marie Gertruda WEIJTS geboren op 11 juli 1937 te Maastricht.
iv. Maria Johanna Hubertina WEIJTS geboren op 2 februari 1941 te Maastricht.


Marieke (Merieke) overleed 2 juli 1982, 75 jaar oud te Maastricht en werd 6 juli 1982 te St. Pieter begraven. Colla werd geboren op 25 november 1900 te Borgharen. Hij overleed 13 april 1989, 88 jaar oud te Maastricht. Colla werd 18 april 1989 bijgezet in het graf van zijn echtgenote te St. Pieter. 1936 kistenmaker. Marieke Claessens en Colla Weijts woonden samen met hun kinderen in het ouderlijk huis van Marieke aan de Lage Kanaaldijk nr. 105 te St. Pieter. Later verhuisde men naar de Kalfstraat 54 te St. Pieter.

 

Frans werd geboren op 26 april 1904 te Borgharen. Hij huwde Maria Gertrudis CLAESSENS, dochter van Emmanuel Ludovicus Hubertus CLAESSENS en Maria Catharina HENDRIX, 25 april 1930 te Maastricht. Frans overleed 1 augustus 1991, 87 jaar oud te Maastricht. Truia werd geboren op 23 januari 1903 te St. Pieter. Zij overleed 6 maart 1986, 83 jaar oud te Maastricht. Beide echtgenoten werden gecremeerd.

Dochter Johanna Maria Carola WEIJTS werd geboren op 3 november 1942 te Maastricht. Zij overleed 4 november 1942, 1 dag oud te Maastricht en werd begraven op 7 november 1942 te St. Pieter. Sterfhuis Kalfstraat 52.

 

 

Vak I 47 geruimd 2022.

Wilhelmus Johannes Franciscus Tillmans

In memoriam / Wil Tillmans / * 20-1-1934 † 11-2-1991 / echtgenoot van / An Jonkers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail.

Johannes Ronda - Josephina Adolphina Maria Nicolaes

- Sterre der Zee -

Johannes Ronda / * 18-7-1901 / † 25-10-1966 / echtg. van / Josephina A.M. / Nicolaes / * 27-4-1903 / † 12-2-1981

O. L. Vrouw Sterre der zee bid voor ons

Johannes werd geboren op 18 juli 1901 te Maastricht als zoon van  Andreas RONDA  (broodbezorger) en Anna Maria BECKERS. Hij werd gedoopt op 19 juli 1901 te Maastricht, St. Servaas. Hij huwde Josephina Adolphina Maria NICOLAES, dochter van Petrus Servatius Hubertus NICOLAES en Maria Sophia GOESSENS, 15 mei 1925 te Maastricht. Kerkelijk huwelijk te St. Pieter op 16 mei 1925; getuigen waren Josephus BOUMAN en Servatius NICOLAES.
Hij overleed 25 oktober 1966, 65 jaar oud te Maastricht en werd 19 oktober 1966 begraven te St. Pieter. 1925 handelsreiziger van beroep. Josephina werd geboren op 27 april 1903 te St. Pieter. Zij overleed 12 februari 1981, 77 jaar oud en werd 16 februari 1981 bijgezet in het graf van haar echtgenoot te St. Pieter. Dit echtpaar kreeg 7 kinderen. Zie verder: geruimd Nicolaes Goessens.


Dochter Maria Sophia RONDA werd geboren op 24 september 1926. Mia overleed 5 september 1981, 54 jaar oud. Zij werd 10 september 1981 te St. Pieter begraven.
Zie: vak H Bollen-Ronda.

 

Margaretha Bartels

Margaretha / Bartels / * 1920 † 2006

Matje werd geboren in 1920. Zij overleed 25 mei 2006, 86 jaar oud. Matje werd 30 mei 2006 te St. Pieter begraven.

Detail.

Wilhelmus Wittelings - Mieny Hamelers

-Sterre der Zee en Basiliek -

Rust in vrede

Giel Wittelings / * 29-7-1917 † 29-1-1989 / ∞/ Mieny Hamelers / * 5-2-1926 † 2-8-2005

De ouders van Wilhelmus WITTELINGS waren:
Alphonse Joseph Guillaume WITTELINGS geboren op 20 september 1881 te Maastricht. Alfons huwde Maria Anna Elisabeth ENGELEN omtrent 1909. Alfons overleed 23 april 1936, 54 jaar oud te Maastricht. Slager van beroep.
Maria Anna Elisabeth ENGELEN geboren op 12 augustus 1881 te Maastricht. Marie overleed 5 december 1966, 85 jaar oud te Maastricht.


Giel werd geboren op 29 juli 1917 te Maastricht. Hij huwde Mieny HAMELERS,
dochter van Frederik Hubertus HAMELERS en Maria HENSEN, 31 augustus 1949 te Maastricht. Zie: https://www.breurhenket.com/Geruimd/Geruimd.htm#Vak_I_44. Hij overleed 29 januari 1989, 71 jaar oud te Maastricht en werd 2 februari 1989 begraven te St. Pieter. Giel was keeper bij MVV. Zijn bijnaam was "Giel de plukpik".
Mieny werd geboren op 5 februari 1926. Zij overleed 2 augustus 2005, 79 jaar oud. Mieny werd 5 augustus 2005, bijgezet in het graf van haar echtgenoot te St. Pieter.

Dochter Hilde WITTELINGS werd geboren op 11 september 1955. Hilde overleed 27 januari 2005, 49 jaar oud te Maastricht. Zij werd 1 februari 2005 te St. Pieter begraven in vak AC.
 

 

Detail.

 

Bron: Limburgsch Dagblad van 6 mei 1972.

 

Anna Elisabth Hendrina Maria Peters - Johannes Franciscus Hubertus Maria van Deursen / Henriette Maria Lyons - van Deursen / E.H.M. van Deursen / Auke BLOEM

- Een kruis -

A.E.H.M. Peters / * 1901     † 1966 / echtg. van / J.F.H.M. v. Deursen / * 1896     † 1981

H.M. Lyons - v. Deursen / * 1925    † 2002

E.H.M. v. Deursen / * 1938     † 1997 / echtg. van / A. Bloem / * 1940    † 2006

Johannes Franciscus Hubertus Maria VAN DEURSEN, zoon van Henricus Jacobus Johannes VAN DEURSEN en Henriette Marie Hubertina KOX, werd geboren op 21 september 1896 te 's-Hertogenbosch. Jan huwde Anna Elisabeth Hendrina Maria PETERS, dochter van Herman Johan Willem PETERS en Carolina Maria BRÜCKMANN (zie geruimd G 75), 26 juli 1923 te Amsterdam. Jan overleed 14 augustus 1981, 84 jaar oud te Maastricht en werd 19 augustus 1981 te St. Pieter bijgezet in het graf van zijn echtgenote te St. Pieter. Henri Govaertsweg 6. Graficus en schilder.
Anna Elisabeth werd geboren op 16 december 1901 te Amsterdam. Lies overleed 30 augustus 1966, 64 jaar oud te Maastricht en werd 30 augustus 1966 begraven te St. Pieter.

Henricus Jacobus Johannes VAN DEURSEN werd geboren op 16 augustus 1866 te 's-Hertogenbosch. Hij huwde Henriette Marie Hubertina KOX 16 mei 1893 te Venlo. Henricus overleed 19 april 1955, 88 jaar oud te Echt.
Henriette Marie Hubertina KOX werd geboren op 2 september 1861 te Venlo. Henriette overleed 19 april 1934, 72 jaar oud  in het St. Oda-gesticht te St. Oedenrode en werd begraven op 23 april 1934 te St. Pieter.

Uit S.J. Mak van Waay; Lexicon van Nederlandsche schilders en beeldhouwers 1870-1940 - Amsterdam 1944: DEURSEN, JOHANNES FRANCISCUS HUBERTUS MARIA VAN Opl.: Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers te Amsterdam. Daarna Rijks-Academie, eerst les van Jan Visser, dan onder de prof's: Jurres, van der Waay, Derkinderen en Aarts. Lid van den „Limburgschen Kunstkring" en exposeert op de tentoonstelling van Limburger Kunstenaars. Onderwerp: Landschap, Stilleven en de laatste jaren voornamelijk Stadsgezicht uit België en Maastricht. Ook etsen. Is leeraar aan de Middelbare Kunstnijverheidsschool te Maastricht.

Leraar Henric van Veldeke-College te Maastricht. M.O. tekenen.

 

Kinderen o.a.:

i. Henriette Maria VAN DEURSEN geboren in 1925. Zij huwde Wilhelmus Clemens LYONS. Henriette overleed in 2002 en werd bijgezet in het familiegraf te St. Pieter.
ii. E.H.M. VAN DEURSEN geboren in 1938. Zij overleed 12 april 1997 en de urn werd bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. Echtgenoot Auke BLOEM werd geboren in 1940, overleed in 1960 en de urn werd bijgezet te St. Pieter.

 

J. van Deursen 1950.

 

Het docentencorps van het Henric van Veldeke-College te Maastricht schooljaar 1960/61. Geheel rechts vooraan eerste rij tekenleraar Van Deursen.

 

Detail.

K René Jacques Simon Muller / Edouard Charles Hubert Muller - Helena Paulina Moes

- Een kruis -

 René Muller / * 17-1-1920 / † 6-6-1966

Edouard Muller / * 31-10-1911 / † 3-4-1991 / ∞ / Madeleine Moes / * 30-5-1919 / † 18-7-2004

Edouard Charles Hubert MULLER werd geboren op 31 oktober 1911 te Maastricht als zoon van Charles Pierre Joseph MULLER en Lucia Hubertina RIJNDERS. Hij overleed 3 april 1991, 79 jaar oud te Maastricht en werd 8 april 1991 te St. Pieter bijgezet in het graf van zijn broer René MULLER. Ee en Helena Paulina MOES, dochter van Stephanus MOES en Petronella SONDEIJKER, zijn 25 mei 1943 getrouwd te Maastricht.  11 september 1945 werd dit huwelijk kerkelijk ingezegend in de St. Matthiaskerk te Maastricht. Ee was illustrator-tekenaar en gaf les aan de kunstacademie. Zelf maakte hij mooie tekeningen en schilderijen van zijn leefomgeving. Bloemen hoorden thuis in de natuur en niet op een graf. Het toeval wil dat zijn "buurman" Van Deursen zijn tekenleraar is geweest. Ee was een echte Maastrichtenaar, kon goed vertellen, was een geziene gast tijdens feestjes, tekenende jaren op een cynische en humoristische manier in de Carnavalsgazet (De Oprechte Leugenaar ?).

Madeleine (Lein) werd geboren op 30 mei 1919 te Maastricht. Zij overleed 18 juli 2004, 85 jaar oud te Maastricht en werd 22 juli 2004 te St. Pieter bijgezet in het graf van haar echtgenoot.

Hun kindje Nn MULLER werd levenloos geboren op 6 februari 1948 te Maastricht en werd begraven op 9 februari 1948 te St. Pieter. Sterfhuis Jekerweg 107.

Ee's broer René MULLER werd geboren op 17 januari 1920 te Maastricht. Hij overleed 6 juni 1966, 46 jaar oud en werd 11 juni 1966 te St. Pieter begraven.

Nakomelingen zorgen dat dit graf er pico bello uitziet.

Het ontwerp van het herdenkingsbord "Bevrijding van Maastricht door de Amerikanen 14 sept. 1944", met beeltenissen van een Amerikaanse soldaat tussen de St. Servaas, de St. Jan, de O.L. Vrouwekerk en de beschadigde Maasbrug, is van Edouard Muller, de gravure van Alphons Sonneville. Achterkant: Maastricht the first liberated city of Holland. Bord: collectie Breur Henket.
Ee Muller legde een repetitie vast van de komische opera "Trijn de Begijn". 12 november 1966 opende het Carnavalsseizoen 1966 in een volle Sfinxzaal met de première van de komische opera "Trijn de Begijn" van de gebroeders Fons en Guus Olterdissen. De opera werd uitgevoerd door het zangkoor "Maasvogels" van de Papierfabriek KNP met medewerking van de Avantikapel. Bron: Tachtigjarige historie van de Avanti-Kapel te Maastricht (1901-1981) Maastricht-Heer 1981. Tekeningen van E. Muller.

't Mestreechs Volkleed is oorspronkelijk het slotlied uit de kemikke opera Trijn de Begijn, op tekst van Alphonse Olterdissen; de muziek werd geschreven door zijn broer Gustave Olterdissen. De melodie is grotendeels gebaseerd op die van het Albanese volkslied, gecomponeerd door de Roemeense componist Ciprian Porumbescu (1853-1883).

 

 

Op 12 november 1966 ging de musical Trijn de Begijn in première in de Sphinxzaal. Deze musical, die jong en oud verraste, vermaakte 5 volle zalen. Eind 1968, begin 1969 werden in eerste instantie 5 voorstellingen gegeven van de opera ‘De Kapitein vaan Köpenick’, eveneens van de gebroeders Olterdissen. Het publiek en de pers waren zeer enthousiast. Zowel Trijn de Begijn als de Kapitein vaan Köpenick werden op de plaat vastgelegd. Er werden honderden platen verkocht en zelfs aan Maastrichtenaren woonachtig in Amerika, Australië, Noorwegen en Canada. Bron: Mestreechter Operètte Vereiniging - Historie.

Foto met bijschrift op de achterzijde van Eduard Muller. De begrafenisstoet is hier op de hoek Bouillonstraat/Tongersestraat te Maastricht.

Alfons Olterdissen op zijn sterfbed, 58 jaar oud. Tekening toegeschreven aan Pilet, 1923. Bron: Stichting Historische Reeks Maastricht (Facebook).

 

Joannes Hendrikus Martinus Smeets - Maria Catharina Hubertina Satijn

- Een kruis -

In pace / J.H.M. Smeets / * 1902  - † 1966 / echtg. van / M.C.H. Satijn / * 1904  † 2002

 

De ouders van Joannus SMEETS waren Leonardus Hubertus SMEETS geboren op 31 oktober 1873 te Oud-Vroenhoven; Leonard overleed 27 maart 1955, 81 jaar oud te Maastricht en Maria Christina Gertrudis GIDDELO geboren op 5 september 1875 te Lanaken. Zij overleed 4 juli 1947, 71 jaar oud te Maastricht. Volkstelling 1947: Maria Ch.G. Smeets-Giddelo, geb. 5-9-1875, won. Hertogsingel 48, Maastricht.

 

Kinderen van het echtpaar Smeets-Giddelo:

 

i. Joannes Hendrikus Martinus SMEETS. Zie beneden.
ii. Hubertus Martinus Hendrikus SMEETS geboren in april 1905. Hij overleed 25 juni 1905, 2 maanden oud te Oud-Vroenhoven.
iii. Gertrudis Maria Helena SMEETS in april 1905. Zij overleed 13 mei 1905, 1 maand oud te Oud-Vroenhoven.
iv. Elizabeth Helena Maria SMEETS geboren op 3 oktober 1908 te Oud-Vroenhoven. Zij huwde Jacobus Hubertus WESCHE 10 oktober 1930 te Maastricht. Elizabeth overleed 6 februari 2000, 91 jaar oud te Born en werd 10 februari 2000 te Born begraven.
 

 

 

 

 

 



Joannes werd geboren op 24 september 1902 te Oud-Vroenhoven. Hij huwde Maria Catharina Hubertina SATIJN,
dochter van Lodewijk Hubertus SATIJN en Maria Mechtildis MARTENS op 5 oktober 1928. Joannes overleed 13 december 1966, 64 jaar oud te Maastricht en werd 17 december 1966 te St. Pieter begraven. 1942 bureelchef. Administratief hoofdambtenaar A der Rijkswaterstaat. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Netteke werd geboren op 24 januari 1904 te Maastricht. Zij overleed 2 september 2002, 98 jaar oud te Maastricht. Zij werd 5 september 2005 bijgezet in het graf van haar echtgenoot te St. Pieter. Netteke was coupeuse van beroep. Bekende adressen: Pater Lemmensstraat 11 en Achter de Hoven 25 kamer 207 te Maastricht.

 

 

 

 

 

 

Kinderen:

i. Piet SMEETS.
ii. Harmen SMEETS.
iii. Christina Louisa SMEETS. Tiny werd geboren in 1929. Zij overleed overleed 16 september 1929, 3 ½  maand oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter in vak A 84 (geruimd). Sterfhuis Herbenusstraat 162.
iv. Hubert Marie Johan SMEETS. Huubke werd op 6 januari 1935 te Maastricht. Hij overleed 25 maart 1942, 7 jaar oud Calvarieberg te Maastricht en werd begraven te St. Pieter in vak A 84 (geruimd). Sterfhuis Pater Lemmensstraat 11.
v. Nellie SMEETS. Zij overleed in 1947. Nellie werd begraven te St. Pieter in vak A 84 (geruimd).

vi. Cornelia Jacoba Catharina Johanna SMEETS geboren op 20 februari 1946 te Maastricht. Cornelia overleed 23 juli 1946, 5 maanden oud te Maastricht en werd begraven op 25 juli 1946 te St. Pieter. Sterfhuis Pater Lemmensstraat 11.

 

Detail.

Vak I 61 geruimd oktober 2019.

Wilhelm Carl Hubert Bock

- XP-

In / Christus Vrede / Ber Bock / * 4-8-1905 / † 16-12-1966 / echtgenoot van / Mia Bours


De ouders van Wilhelm Carl Hubert BOCK waren:
Nicolaas Joseph BOCK en Josephina Hubertina PELZER.
Zie: vak E Bock.
 

Bèr werd geboren op 4 augustus 1905 te Maastricht. Hij overleed 16 december 1966, 61 jaar oud te Maastricht en werd 21 december 1966 begraven te St. Pieter. Luikerweg 49. Bèr huwde Maria Alphonsina Hubertina BOURS in 1941 te Valkenburg.

Maria Alphonsina Hubertina BOURS werd geboren op 10 april 1912 te Oud Valkenburg. Mia overleed 20 november 2007, 95 jaar oud te Valkenburg aan de Geul.

 

Vak I 62. Geruimd juli 2020.

Detail.Wilhelmus Theodorus Johannes Peters - Hélène Ignace Marie José Pieters

- Een kruis -

In memoriam / Wilhelmus Peters / * 18-2-1935 / † 9-1-1967 / echtgenoot van / Helene Pieters / * 14-3-1925 / † 3-12-1967

Wilhelmus Theodorus Johannes PETERS werd geboren op 18 februari 1935 te Nijmegen. Wim overleed 9 januari 1967, 31 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 13 januari 1967 te St. Pieter. Bij overlijden Kleine Looiersstraat 20. Hélène werd geboren op 14 maart 1925. Zij overleed 3 december 1967, 42 jaar oud te Heerlen en werd bijgezet op 7 december 1967 te St. Pieter.

Servatius Hubertus Rosier - Johanna Marie Hubertina Moermans / Arnoldus Johannes Hubertus ROSIER - Frederica Johanna Pappers

In memoriam / Servatius H. Rosier  / * 1886 † 1967 / echtg. van / Johanna M.H. / Moermans / * 1885 † 1969

Arnold / Rosier / 27-1-1924 / 9-3-2013

Jeanny / Pappers / 21-10-1924 / 16-9-2020
 

De ouders van Servatius Hubertus ROSIER waren:
Paulus Gerardus Hubertus ROSIER Maria Christina Hubertina JANSSEN.
Zie: vak B 2 Rosier Janssen.

Väös werd geboren op 14 juli 1886 te St. Pieter en gedoopt op 15 juli 1886 te St. Pieter. Hij huwde Maria Joanna Hubertina MOERMANS, dochter van Andreas Hubertus MOERMANS en Maria Elisabeth Hubertina CLAESSENS, 6 juni 1913 te St. Pieter. 7 juni 1913 werd het huwelijk kerkelijk ingezegend te St. Pieter; getuigen: Joannes ROSIER en Joannes MOERMANS.

Väös overleed 1 maart 1967, 80 jaar oud en werd 4 maart 1967 te St. Pieter begraven. Bij overlijden Schepenenplein 16. Johanna werd geboren op 9 mei 1885 te St. Pieter en gedoopt op 10 mei 1885 te St. Pieter. Zij overleed 21 juni 1969, 84 jaar oud te Maastricht en werd 25 juni 1969 te St. Pieter bijgezet.

Väös bediende de brug aan de Belgische grens voorbij de douane. Hij woonde aan de Zwanengracht. Zijn bijnaam was "De Keffer". Zijn drie zoons werden allen geboren in de oude brugwachterwoning aan de St. Pieterskade 8. Rosier woonde er tot midden jaren dertig; daarna werd het gebouw door Rijkswaterstaat aan ander personeel verhuurd. Agent Voncken, belast met toezicht in het Stadspark (hij moest o.a. te innig dansende paartjes uit elkaar houden) en een koopman waren de laatsten die er woonden. Het gebouw werd medio 1954 gesloopt.

Op 25 februari 1935 bevond Väös zich buiten voor zijn huis aan de St. Pieterskade. Hij hoorde enkele personen hulp roepen vanaf de Parkweg. Väös zag iets drijven in het water ter hoogte van de Van Heylerhofflaan en zag bij nadering dat het een persoon was. Hij sprong gekleed te water en haalde de persoon - het bleek een vrouw te zijn - op het droge. De vrouw was bewusteloos en werd door de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst weggehaald. Zij overleefde het gebeuren. Zal had veel last van liefdesverdriet bleek later en dat was de reden "dat zij te water was gegaan".

Het vernieuwde voorstuk van het grafmonument is een ontwerp van frater Leon Disch (Mamelis) en werd geplaatst op 10 september 2013.

 

Situatie voor 13 maart 2013.

Detail.

Brugwachter Rosier bij zijn volkstuin aan de St Lambertuslaan. Op deze plek stond tot 1912 de brugwachterwoning van Hougardy. Foto: collectie Rob Kamps. Zie ook: geruimd Hougardy.

 

 

 

Kinderen:

i. Paulus Gerardus Hubertus geboren op 14 oktober 1914 te Maastricht. Pol overleed 30 juni 1992, 77 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Zie: vak E Rosier.

ii. Andreas Hubertus ROSIER geboren op 31 mei 1916 te Maastricht. Andreas huwde Maria Catharina PEIJMEN, dochter van Lambertus Antonius PEIJMEN en Anna Maria Catharina BLOM, 29 augustus 1939 te Maastricht.
iii.
Arnoldus Johannes Hubertus ROSIER geboren op 27 januari 1924. Hij huwde Frederica Johanna PAPPERS, dochter van Hubertus Gerardus PAPPERS en Anna Maria Catharina KICKEN, 20 september 1956 te Maastricht. Nol overleed 9 maart 2013, 89 jaar oud te Maastricht en werd in besloten kring bijgezet in het ouderlijk graf op 13 maart 2013 te St. Pieter. Jeanny werd 21 oktober 1924 geboren te Maastricht. Zij overleed 16 september 2020, 95 jaar oud te Maastricht en werd 22 september 2020 bijgezet te St. Pieter.

 

 

 

Detail.

Servatius  Dominicus Hubertus Jongen - Maria Josephina  Hamelers / Ida Josephina Satijn - Willem Smeets / Annelies Smeets

- Een kruis -

In memoriam / Servatius / D.H.Jongen / * 1887  † 1967 / echtg. van / Josephina / M.Hamelers / * 1889  † 1969

Grondplaat:

Ida Satijn / * 1915  † 1992 / ∞ / Wullem Smeets / * 1911  † 1993 / Annelies Smeets / * 1948  † 1994 / ∞ / Otto Paalman

 

De ouders van Dominicus Hubertus JONGEN waren:
Servatius Hubertus JONGEN geboren op 12 mei 1855 te St. Pieter. Hij huwde Hubertina Helena JANSSEN 19 juli 1880 te St. Pieter. Servatius overleed 28 juni 1895, 40 jaar oud te St. Pieter in het Broek en werd begraven op 30 juni 1895 te St. Pieter. Hij was landbouwer van beroep. 1919: Deken.
Hubertina Helena JANSSEN geboren op 30 juni 1860 te St. Pieter. Hubertina overleed 12 oktober 1942, 82 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter.

Dominicus werd geboren op 22 mei 1887 te St. Pieter en gedoopt op 23 mei 1887 te St. Pieter. Hij huwde Maria Josephina HAMELERS,
dochter van Wilhelmus Hubertus HAMELERS en Maria Ida WILLEMS, landbouwers van beroep, 10 mei 1918 te St. Pieter.
11 mei 1918 werd het huwelijk kerkelijk ingezegend te St. Pieter; getuigen Matheus HAMELERS en Hubertus JONGEN.

 

Wilhelmus Hubertus HAMELERS werd geboren op 15 september 1857 te St. Pieter. Hij huwde Maria Ida WILLEMS 10 april 1888 te St. Pieter. Willem overleed 30 januari 1941, 83 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 1 februari 1941 te St. Pieter. Landbouwer. Cannerstraat te St. Pieter. 1939 Kalfstraat 14. Sterfhuis Kalfstraat 30. Maria Ida werd geboren op 21 december 1857 te St. Pieter. Ida overleed 20 juli 1930, 72 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 22 juli 1930 te St. Pieter. Landbouwster. Sterfhuis Kalfstraat 14.

 

Kinderen:

i. Nn JONGEN geboren op 4 oktober 1919 te St. Pieter en overleed 4 oktober 1919 brevi post nativitatem (kort na de geboorte) te St. Pieter. Nn werd begraven op 6 oktober 1919 te St. Pieter.
ii. Helena Wilhelmina JONGEN geboren in 1921. Zij overleed 3 maart 1926, 4 jaar en 8 maanden oud te Maastricht en werd begraven op 5 maart 1926 te St. Pieter.


Dominicus overleed 29 oktober 1967, 80 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 1 november 1967 te St. Pieter begraven. Landbouwer van beroep. 1919: Deken. Bij overlijden Luikerweg 17. Josephina werd geboren op 30 januari 1889 te St. Pieter. Josephina huwde (1) Matheus Hubertus SATIJN, landbouwer van beroep,
zoon van Antoon SATIJN en Maria Anna Hubertina JONGEN, landbouwers van beroep, 27 juni 1913 te St. Pieter. Zij overleed 28 april 1969, 80 jaar oud Abtstraat 2 te Maastricht en werd 30 april 1969 bijgezet in het graf van haar tweede echtgenoot te St. Pieter. Matheus werd geboren op 30 april 1886 te St. Pieter en gedoopt op 3 mei 1886 te St. Pieter. Hij overleed 8 april 1916, bijna 30 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 10 april 1916 te St. Pieter. Hij was landbouwer van beroep. Bij overlijden Deken.

Dochter Ida Josephina SATIJN werd 4 juli 1915 geboren te St. Pieter uit het huwelijk Satijn-Hamelers (eerste huwelijk moeder). Mia overleed 29 februari 1992, 77 jaar oud en de urn werd 21 juni 1994 bijgezet in het graf van haar moeder te St. Pieter. Zij huwde Willem SMEETS, zoon van Joseph SMEETS en Hubertine NIJST, 23 april 1937 te Maastricht. Willem werd geboren op 5 februari 1911 te Maastricht. Hij overleed 2 november 1993, 82 jaar oud te Maastricht en werd 6 november 1993 bijgezet in het graf van zijn echtgenote te St. Pieter.

Hun dochter Annelies SMEETS werd geboren in 1948. Anne overleed 21 juni 1994, 46 jaar oud te Maastricht en werd gecremeerd op 24 juni 1994 te Geleen. De urn werd bijgeplaatst in het familiegraf te St. Pieter. Zij was gehuwd met Otto PAALMAN.

 

Petit-Paris eind jaren 50. Het Sint-Amorsplein was het middelpunt en werd tien dagen lang omgedoopt tot La Place d'Amour inclusief een Moulin Rouge, Eiffeltoren, Franse reclamezuilen en zelfs kunstenaarsoord Montmartre verrees in dit stuk Maastrichts centrum dat met toegangspoorten aan het Vrijthof en de Wolfstraat was afgebakend. Bron: Piele Hameleers - Forum MestreechOnline.

Speldje Petit Paris 1965. Collectie Breur Henket.

 

John Hoenen vertelt: stadsfiguur Piele Hameleers woonde een deur verder. Om de hoek, in de Struys, kwamen hij en zijn vrienden al vroeg bij elkaar om te bedenken hoe ze in de boonte störm zouden duiken. „Ik kon anderen van instrumenten voorzien en leerde ze de eerste beginselen.
Soms niet meer dan: hoempa hoempa. Ik schreef dan in schemaschrift welk ventiel te bespelen. André de Jong speelde saxofoon, ikzelf
trompet. Wij waren de muzikale trekpaarden die de melodieën aangaven. Verder moest iemand de maat houden. De rest speelde er naar hartelust tegenin. De mensen zeiden al snel: dao kump de zaate herremenie. Dat hebben we erin gehouden. We speelden de Maastrichtse carnavalsliedjes van na 1946. De bedoeling was om jezelf én anderen te amuseren. Plezier was en is de drijfveer. De mensen liepen in drommen achter ons aan en zongen de liedjes mee; dát was toen carnaval. De vriendenkring van Hoenen verplaatste zich in de jaren 60 naar de Knijnspiep in de Muntstraat. Toon Hermans liep in die tijd ook vaak een dag mee.

Inschrijving voor de grote optocht was meestal in een café van Willem Smeets, een legendarische Maastrichtse kastelein.
In die tijd ging je niet naar café ‘zus of zo’, maar naar de kastelein. Willem Smeets zat toen in wat nu Au Mouton Blanc heet. Zijn dochter Marjos liep op zeker moment bij ons voorop. Toen ze een relatie kreeg met D'n Ingel, liep die ook mee.

 

Platielstraaat anno 2009. Foto Breur Henket.
De Nieuwe Limburger 26 juni 1967.

 

 

 

Joseph Gerard Alphons Smeets - Louisa Johanna Maria Van Elswijck / Gerardus Lambertus Johannes Smeets   

- Een kruis -

Gerard Smeets / * 27-3-1955 † 20-9-1968  / Alphons Smeets / *10-2-1922 † 25-12-1996 / ∞ / Wies van Elswijck / * 30-8-1921 † 31-3-2015

Alphons SMEETS werd geboren op 10 februari 1922. Hij overleed 25 december 1996, 74 jaar oud en werd 30 december 1996 te St. Pieter bijgezet. Alphons huwde Wies VAN ELSWIJCK. Wies werd geboren op 30 augustus 1921 te Sittard. Zij overleed 31 maart 2015, 93 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 4 april 2015 te St. Pieter.

Hun zoontje Gerardus Lambertus Johannes SMEETS werd geboren op 27 maart 1955 te Maastricht. Gerard overleed 20 september 1968, 13 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 24 september 1968 te St. Pieter.

Vergeet-mij-nietjes.

Anna Maria Schirbach - Nicolaas Narings

- Een kruis -

In pace / Anna Schirbach / * 14.9.1893 † 3.8.1968 / echtg. van / Nicolaas Narings / * 18.7.1901 † 20.6.1986

Dood / maar niet / vergeten

De ouders van Anna Maria SCHIRBACH waren:
Hendrik Hubert SCHIRBACH geboren op 27 oktober 1849 te Maastricht. Hij huwde Maria Helena Barbara SCHOBBEN 18 juli 1877 te Maastricht. Hendrik overleed 30 juni 1897, 47 jaar oud te Oud-Vroenhoven. Hij was voerman in 1877.
Maria Helena Barbara SCHOBBEN geboren op 24 februari 1854 te Maastricht. Zij overleed 1 april 1925, 71 jaar oud te Maastricht.


Anna werd geboren op 14 september 1893 te Maastricht. Zij  overleed 3 augustus 1968, 74 jaar oud  te Maastricht werd 8 augustus 1968 te St. Pieter begraven. Anna huwde Nicolaas NARINGS,
zoon van Petrus Hubertus NARINGS en Anna Maria DRITTY, 8 oktober 1937 te Maastricht. Nico werd geboren op 18 juli 1901. Hij overleed 20 juni 1986, 84 jaar oud te Maastricht en werd 25 juni 1986 te St. Pieter bijgezet in het graf van zijn echtgenote.
 

Karl Matthias Kohnen - Anna Catharina Scheeren

- Een kruis met aar -

In pace / Karl Kohnen / * 15.12.1913 † 2.7.1968 / Enny Scheeren / * 20.4.1927 † 7.12.2006

Karl werd geboren op 15 december 1913 te Aken. Hij huwde Anna Catharina SCHEEREN. Karl overleed 2 juli 1968, 54 jaar oud te Maastricht en werd 5 juli 1968 te St. Pieter begraven. Enny werd geboren op 20 april 1927 te Bocholtz. Zij overleed 7 december 2006, 79 jaar oud te Maastricht en werd 12 december 2006 te St. Pieter bijgezet in het graf van haar echtgenoot. Deze echtelieden exploiteerden jarenlang een Spar supermarkt aan de Papenweg 15 te Sint Pieter.

 

Detail.

Vak I 73 geruimd september 2023

Johannes Peter Antonius van Riele - Sofia Francisca Kroes

- Een kruis -

Joop van Riele / * 24-12-1912 † 18-2-1968 / ∞ / Ciska Kroes / * 24-12-1913 / † 6-5-1993

Joop werd geboren op 24 december 1912 te Zwolle als zoon van Albertus Johannes VAN RIELE en Johanna Maria KOETSIER. Hij overleed 18 februari 1968, 55 jaar oud te Maastricht en werd 21 februari 1968 begraven te St. Pieter. Joop en Sofia Francisca KROES, dochter van Hendrikus KROES en Johanna ELSBEEK, zijn in 1939 getrouwd te Raalte. Ciska werd geboren op 24 december 1913. Zij overleed 6 mei 1993, 79 jaar oud te Maastricht en werd 10 mei 1993 te St. Pieter bijgezet in het graf van haar echtgenoot.
 

Detail.

Anna Maria Elisabeth van den Boorn - Hendrik Hubertus Hamelers / Maria Lambertina Bernadetta Ubachs

- Een kruis -

In pace / Elisabeth / van den Boorn / * 19-7-1895 / † 22-1-1968 / echtg. van / Hendrik Hamelers / * 4-9-1893 / † 24-1-1982

Rust in vrede

De ouders van Anna Maria Elisabeth VAN DEN BOORN waren:
Leonardus Hubertus VAN DEN BOORN geboren op 2 november 1871 te Maastricht. Bertus huwde Maria Joanna JANSSEN 10 april 1891 te St. Pieter. Hij overleed 10 februari 1929, 57 jaar oud te Maastricht en werd 12 februari 1929 begraven te St. Pieter. Hij was landbouwer van beroep.
Maria Joanna JANSSEN geboren op 13 juni 1869 te Maastricht. "Memke" overleed 15 februari 1937, 67 jaar oud te Maastricht en werd 17 februari 1937 bijgezet te St. Pieter
 

Elisabeth werd geboren en gedoopt op 19 juli 1895 te St. Pieter. Lies huwde Hendrik Hubertus HAMELERS, zoon van Renerus Hubertus HAMELERS en Maria Mechtildis VAN GELEEN, 29 juli 1921 te Maastricht. Kerkelijk huwelijk op 30 juli 1921 te St. Pieter; getuigen waren Henricus VAN DEN BOORN en Matheus HAMELERS. Lies overleed 22 januari 1968, 72 jaar oud te Maastricht en werd 26 januari 1968 te St. Pieter begraven. Bij overlijden Mergelweg 89. Harie werd geboren op 4 september 1893 te St. Pieter en gedoopt op 6 september 1893 te St. Pieter. Hij overleed 24 januari 1982, 88 jaar oud te Maastricht en werd 28 januari 1982 te St. Pieter bijgezet in het graf van zijn echtgenote. Zie: vak H Hamelers.

 

 

 

Schoondochter Maria Lambertina Bernadetta UBACHS werd geboren op 20 november 1938 te Sittard. Zij huwde Wannie HAMELERS.
Mia overleed 7 mei 2015, 76 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 13 mei 2015 te St. Pieter. Wannie werd 17 april 1930 geboren te Maastricht. Hij overleed 9 november 2019, 89 jaar oud te Maastricht en werd 18 november 2019 bijgezet te St. Pieter.

 

Anna Maria Huijsmans - Josephus Gerardus Cornelis Maria  Scholten / Josephus Antonius Maria Scholten / Elisabeth Rosalie Antonia Maria SCHOLTEN

- Een kruis -

Da pacem domine (geef ons vrede Heer; de 17de zondag na drie-eenheid) / Huysmans / 1902 - 1968 / Josje Scholten / 1948 - 1969 / Joop Scholten / 1910 - 1998

Josephus Gerardus Cornelis Maria SCHOLTEN werd 6 mei 1910 geboren te Amsterdam, als zoon van Gerardus Rudolphus Maria SCHOLTEN en Rosalie Francisca Maria LANG. Joop  huwde Anne Maria HUIJSMANS, dochter van Hendrik Pascal HUIJSMANS en Maria Hubertina Elisabeth HENKES, 12 augustus 1942 te Maastricht. Hij overleed 4 december 1998, 88 jaar oud en werd 8 december bijgezet te St. Pieter. 1930 radiotechnieker.
Ans werd geboren op 14 december 1902, Wolfstraat 2 te Maastricht. Zij overleed 2 januari 1968, 65 jaar oud te Maastricht en werd 4 januari 1968 te begraven te St. Pieter. Bij overlijden Boschstraat 83.

Dochter Elisabeth Rosalie Antonia Maria SCHOLTEN werd geboren op 11 augustus 1943 te Maastricht. Elsbeth overleed 10 mei 2010, 66 jaar oud, Jekerschans 65 te Maastricht (St. Pieter) en werd 15 mei 2010 te St. Pieter bijgezet.

Zoon Josephus Antonius Maria SCHOLTEN werd geboren op 1 maart 1948 te Maastricht. Josje overleed 22 maart 1969, 20 jaar oud te Slenaken en werd bijgezet te St. Pieter.

 


 

Agnes Maria Hubertina Hameleers - Petrus Arnoldus Joannes Hubertus Thijssen

- Een kruis -

Agnes Hameleers / * 10-8-1892 † 21-1-1969 / ∞ / Petrus Thijssen / * 28-10-1888 † 14-12-1982

De ouders van Petrus Arnoldus Joannes Hubertus THIJSSEN waren:
Joannes Hubertus THIJSSEN geboren op 6 juli 1856 te St. Pieter. Hij huwde Maria Gertrudis Elisabeth NICOLAES 19 november 1886 te St. Pieter. Joannes overleed 27 mei 1890, 34 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 29 mei 1890 te St. Pieter.
Maria Gertrudis Elisabeth NICOLAES geboren op 1 januari 1863 te St. Pieter. Elisabeth huwde (1) Joannes Hubertus THIJSSEN 19 november 1886 te St. Pieter. Zij huwde (2) Servatius Hubertus WINANTS (WIJNANTS) 29 november 1907 te St. Pieter. Elisabeth overleed 28 mei 1933 op Klevarie te Maastricht, 70 jaar oud en werd bijgezet op 31 mei 1933 te St. Pieter.

Pie werd geboren en gedoopt op 28 oktober 1888 te St. Pieter. Hij huwde Agnes Maria Hubertina HAMELEERS,
dochter van Mathias Lambertus HAMELEERS en Gertrudis Hubertina VANGANGELT, 7 januari 1916 te St. Pieter. 8 januari 1916 werd het huwelijk kerkelijk ingezegend te St. Pieter; getuigen waren Matheus HAMELEERS en Joannes VOSSEN.
 

Kinderen:

i. Servé THIJSSEN geboren omtrent 1919. Hij overleed 4 november 1990, 71 jaar oud en werd 8 november 1990 te Heerlen gecremeerd. Hij was uitbater van de dancing Julia in Smeermaas. Hij huwde Fieke (Julia) NIJSTEN. Zij werd geboren op 17 september 1929 te Maastricht en overleed 8 augustus 2017, 87 jaar oud in het Zorgcentrum Larisa te Maastricht.
ii. Wilhelmus Petrus Johannes THIJSSEN geboren en gedoopt op 25 oktober 1921 te St. Pieter. Hij overleed 24 januari 1922, 3 maanden oud te Maastricht en werd begraven op 26 januari 1922 te St. Pieter.
iii. A. THIJSSEN.
iv. Jeannette THIJSSEN geboren in 1924. Jeannette overleed overleed 10 oktober 1996 en werd begraven te St. Pieter in vak AA. Zij was gehuwd met Petrus Henricus VAN DONGEN.
v. J. THIJSSEN.
vi. P. THIJSSEN.
vii. M. THIJSSEN.
viii. T. THIJSSEN.


Pie overleed 14 december 1982, 94 jaar oud te Maastricht. Hij werd 17 december 1982 te St. Pieter bijgezet in het graf van zijn echtgenote te St. Pieter. Chauffeur in 1916. Burgemeester Ceulenstraat 41. Agnes werd geboren op 10 augustus 1892 te St. Pieter. Zij overleed 21 januari 1969 te Maastricht (St. Pieter) en werd 24 januari 1969 te St. Pieter begraven.

 

 

Helena Maria Hendrica Hoogers - Jean Arnauld Eugène Marie Jaegers / Jeannette Henriette Petronella Marie Jaegers

 - Een kruis -

In memoriam / Hélène Hoogers / * 21-7-1912 † 26-3-1969 / echtg. van / Jan Jaegers / * 8-2-1905 † 8-1-1988

Jeannon Jaegers / * 5-1-1940  † 23-2-2013

De ouders van Jean Arnauld Eugène Marie JAEGERS waren:
Jan Joseph Arnauld Marie JAEGERS geboren op 12 december 1874 te Rosendaal en Nispen. Jan huwde Johanna Wilhelmina SWARTS 20 januari 1904 te 's-Hertogenbosch. Hij overleed 22 december 1952, 78 jaar oud te Maastricht.
Johanna Wilhelmina SWARTS werd geboren op 28 april 1885 te 's-Hertogenbosch. Johanna overleed 12 augustus 1960, 75 jaar oud te Maastricht en werd te Maastricht begraven.

Jan werd geboren op 8 februari 1905 te Rotterdam. Hij huwde Helena Maria Hendrica HOOGERS,
dochter van Pieter Jan HOOGERS en Maria HERMSE, 20 september 1934 te Maastricht. Jan overleed 8 januari 1988, 82 jaar oud te Maastricht en werd 12 januari 1988 te St. Pieter bijgezet in het familiegraf. Hij woonde laatstelijk op de Henri Govaertsweg 21 B te Maastricht. Begiftigd met de Eremedaille Oranje Nassau. Hélène werd geboren op 21 juli 1912 te Maastricht. Zij overleed 26 maart 1969, 56 jaar oud te Maastricht en werd 29 maart 1969 te St.
Pieter begraven.

 

 

Hun dochter Jeannette Henriette Petronella Marie Jaegers werd geboren op 5 januari 1940 te Maastricht. Jeannon overleed 23 februari 2013, 73 jaar oud te Maastricht en werd 2 maart 2013 te St. Pieter bijgezet.

 

 

Vak I 84 geruimd oktober 2019.

Johannes Gerardus Thomassen - Cornelia Gerardu / Hendricus Victor Thomassen - elisabeth Francisca Anna van Lent

- Een kruis met aar -

 Johannes Thomassen / * 5.1.1888 † 23.5.1969 / echtg. van / Cornelia Gerardu / * 17.12.1894 † 31.12.1969 / Henk Thomassen / * 27.12.1921 † 19.5.1992 / ∞ / Lies van Lent

Rust in vrede

 

De ouders van Johannes Gerardus THOMASSEN waren Reijnier Hendrikus THOMASSEN en Elisabeth VAN WELIE.

Johannes werd geboren op 5 januari 1888 te Dordrecht. Hij huwde Cornelia GERARDU,
dochter van Victor Joseph GERARDU en Cornelia JANSEN, 27 september 1919 te Maastricht.
 

Hun zoon Hendricus Victor THOMASSEN werd geboren op 27 december 1921 te Duisburg. Henk overleed 19 mei 1992, 70 jaar oud te Maastricht en werd 22 mei 1992 te St. Pieter bijgezet in het ouderlijk graf. Lies werd geboren op 12 september 1920 te Rotterdam. Zij overleed 4 augustus 2007, 86 jaar oud te Maastricht.
 

Johannes overleed 23 mei 1969, 81 jaar oud te Maastricht en werd 27 mei 1969 te St. Pieter begraven. Cornelia werd geboren op 17 december 1894 te Maastricht. Zij overleed 31 december 1969, 75 jaar oud te Maastricht en werd 3 januari 1970 bijgezet in het graf van haar echtgenoot te St. Pieter. Papenweg 30.

 

 

 

 

 

 

 

Vak  I 95 geruimd november 2023.

Hubertus Joseph Theodorus Engelbert - Gertrudis Bertus

- Een kruis met bloemen -

Ber Engelbert / * 1926  † 1978 / echtg. van / Truus Bertus / * 1917  † 2002

Bedankt voor al die / mooie jaren

De ouders van Hubertus Joseph Theodorus ENGELBERT waren Wilhelmus Hubertus ENGELBERT en Maria Hubertina Margaretha ABRAHAMS. Zie verder: geruimd Engelbert-Abrahams.

Bèr werd geboren op 23 juni 1926 te Maastricht. Hij overleed 16 maart 1978, 51 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 20 maart 1978 te St. Pieter. Truus werd geboren op 1 oktober 1917 geboren te Maastricht. Zij overleed 2 september 2002, 84 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 7 september 2002 te St. Pieter.

 

 

Dochter Margriet ENGELBERT en Petrus Arnoldus BERGMANS zijn 17 juli 1965 getrouwd te Maastricht. Pierre werd 2 mei 1941 geboren te Maastricht. Hij overleed te Maastricht op 15 februari 2024, 82 jaar oud en Pierre werd in stilte gecremeerd te Maastricht.

Vak I 94 geruimd september 2018.

Maria Agnes Hubertina Winants - Servatius Hubertus Vangangelt / Maria Isabella Antonia Rosier - Servatius Wilhelmus Hubertus Vangangelt

- Een kruis -

In memoriam / Maria Winants / * 24-1-1857 † 2-2-1907 [= 1908] / ∞ / Servatius / Vangangelt / * 18-12-1858 † 13-11- 1949 / Isabella Rosier / * 27-11-1900 † 26-3-1987 / ∞ / Servatius / Vangangelt / * 21-5-1900 † 17-10-1994

De ouders van Servatius Hubertus VANGANGELT waren:
Hendrikus Hubertus VANGANGELT geboren op 5 juli 1823 te St. Pieter. Hij huwde Maria Hubertina MOERMANS 1 februari 1856 te St. Pieter en overleed 4 maart 1902, 78 jaar oud te St. Pieter.
Maria Hubertina MOERMANS geboren op 22 december 1829 te St. Pieter. Zij overleed 21 november 1911, 81 jaar oud te St. Pieter.

Servatius werd geboren op 18 december 1858 te St. Pieter. Hij huwde Maria Agnes Hubertina WINANTS, dochter van Hendrikus Hubertus WINANTS en Maria Catharina Hubertina WILLEMS, 1 juli 1887 te St. Pieter.
 

Kinderen:
i. Anna Maria Hubertina VANGANGELT geboren op 19 juni 1888. Zij overleed 8 juni 1893, 4 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 9 juni 1893 te St. Pieter.

ii. Maria Anna VANGANGELT geboren op 5 juni 1889 te Maastricht. Zij overleed 8 juni 1893, 4 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 9 juni 1893 te St. Pieter.

iii. Wilhelmus Hubertus VANGANGELT geboren op 5 juni 1889 te Maastricht. Hij overleed 15 mei 1890, 11 maanden oud te St. Pieter.

iv. Catharina Maria Hubertina VANGANGELT geboren op 31 januari 1892 te St. Pieter. Henriette overleed 18 juni 1893, 17 maanden oud te St. Pieter en werd begraven op 20 juni 1893 te St. Pieter.


v. Hubertina Martina VANGANGELT geboren op 13 mei 1893 te St. Pieter. Hubertina overleed 28 juni 1893, 6 weken oud te St. Pieter en werd begraven op 30 juni 1893 te St. Pieter.

vi. Maria Josephina VANGANGELT geboren op 5 mei 1894 te St. Pieter. Zij huwde Joseph Hubert SERVAIS,
zoon van Simon Jean SERVAIS en Maria Catharina SCHIEPERS, 12 april 1918 te St. Pieter. Joseph werd geboren op 23 juni 1893 te Canne. Hij overleed 16 oktober 1920, 27 jaar oud te Maastricht. Trambeambte. Lage Kanaaldijk 30.


vii. Maria Agnes VANGANGELT geboren en gedoopt op 28 juli 1896 te St. Pieter. Zij huwde Jean Louis LEBEN,
zoon van Johannes LEBEN en Marie Françoise CHARLIER, 29 oktober 1920 te Canne. Kerkelijk huwelijk op 30 oktober 1920 te St. Pieter; getuigen waren: Gulielmus VAN GANGELT en Henricus VAN GANGELT. Maria overleed 17 juli 1978, 81 jaar oud in de St. Martinus-kliniek te B
ilzen (België) en werd op 20 juli 1978 begraven te St. Pieter in vak E (inmiddels geruimd). Jean werd geboren op 6 september 1899 te Canne en gedoopt op 7 september 1899 te Canne. Hij overleed 7 augustus 1942, 42 jaar oud te Solingen (Duitsland). Stukadoor van beroep. Aangemeld in Maastricht op 24 juli 1917. Oud-strijder 1914-1918: 1e regiment zware artillerie.

 

viii. Wilhelmus Antonius VANGANGELT geboren op 28 juli 1896 te St. Pieter. Hij overleed 24 maart 1975, 78 jaar oud. Wilhelmus huwde Anna Maria Hubertina HAMELEERS, dochter van Nicolaus Hubertus HAMELEERS en Maria Catharina Hubertina GROELS. Lage Kanaaldijk 57 te Maastricht. Graf geruimd vak IJ voor 24 maart 2002. Anna werd geboren op 28 december 1894 te Heer. Zij overleed 17 oktober 1976, 81 jaar oud in het Ziekenhuis St. Annadal te Maastricht. Zie: vak IJ Vangangelt.

 

Hun zoon Hendrikus S.J. VANGANGELT werd geboren op 6 oktober 1925 te Maastricht. Harie overleed 15 oktober 1976, 51 jaar oud te Heerlen en werd begraven te St. Pieter.


 

ix. Nn VANGANGELT werd 5 december 1897 levenloos geboren te St. Pieter en werd 6 december 1897 begraven te St. Pieter (op het algemeen kerkhof). Waarschijnlijk tweeling met x. Geboorte akte niet gevonden.

x. Maria Isabella Francisca VANGANGELT geboren op 7 december 1897 te St. Pieter. Zij overleed 24 mei 1898, 5 maanden oud te St. Pieter Kanaaldijk en werd 26 mei 1898 begraven te St. Pieter

xi. Servatius Wilhelmus Hubertus VANGANGELT geboren op 21 mei 1900 te St. Pieter en gedoopt op 22 mei 1900 te St. Pieter. Väös huwde Maria Isabella Antonia ROSIER,
dochter van Martinus Matheus Hubertus ROSIER en Maria Hubertina JONGEN, 2 juli 1926 te Maastricht. Kerkelijk huwelijk te St. Pieter op 3 juli 1926; getuigen waren Petrus CABERG en Gulielmus VAN GANGELT. Vöäs overleed 17 oktober 1994, 94 jaar oud te Maastricht en werd 21 oktober 1994 te St. Pieter bijgezet in het familiegraf. Bèlke werd geboren en gedoopt op 27 november 1900 te St. Pieter. Zij overleed 26 maart 1987, 86 jaar oud te Maastricht en werd 31 maart te St. Pieter bijgezet in het familiegraf. Vöäs was tuinder en woonachtig aan de Lage Kanaaldijk 65 te Maastricht (St. Pieter). Zie:
vak H Vangangelt.

 

 

 

 

Bèlke Rosier.
 

Väös en Bèlke Vangangelt-Rosier. Foto's: collectie families Rosier en Vangangelt. Zie: "Spreeuwarts Thoorenthien" (De Torentjes).

 

 

Kinderen van Väös en Bèlke:

 

i. Anna Maria Elisabeth VANGANGELT geboren op 10 juli 1927 te Maastricht. Zij overleed 21 september 1928, 1 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 24 september 1928 te St. Pieter. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 93.

ii. Maria Josephina Gerarda VANGANGELT geboren op 17 juni 1928 te Maastricht. Fien huwde Gerardus Wilhelmus DELNOY 10 november 1951. Fien overleed 3 februari 2010, 81 jaar oud te Maastricht. Fien werd gecremeerd 8 februari 2010 te Eijsden.

iii. Rina VANGANGELT geboren op 20 juli 1929 te Maastricht. Zij huwde Jef RINGHS. Rina overleed 9 april 2014, 84 jaar oud Zorgcentrum Koepelhof te Maastricht en werd begraven op 15 april 2014 te Maastricht.
iv. Servatius Antonius Gerardus VANGANGELT geboren op 6 november 1930 te Maastricht. Servé overleed 2 januari 1994, 63 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 7 januari 1994 te St. Pieter.
Hij huwde Mia CAP.
v. Maria Hubertina Gerarda VANGANGELT geboren in april 1933. Zij overleed 28 oktober 1933, 6 maanden oud te Maastricht. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 65.
vi. Mathieu Gerardus Cornelis VANGANGELT geboren op 24 januari 1935 te Maastricht.
Hij huwde Hubertina Maria CLAESSENS, dochter van Gaspar Wilhelmus Hubertus CLAESSENS en Maria Hubertina ROSIER. Jeu overleed 17 december 2010, 75 jaar oud te Maastricht en werd gecremeerd.

 

 

 


vii. Gerardus Joannes Servatius VANGANGELT geboren op 3 juni 1939 te Maastricht. Hij overleed 10 september 1939, 3 maanden oud te Maastricht en werd 12 september 1939 begraven te St. Pieter.
viii. Maria Johanna Gerarda VANGANGELT geboren op 8 september 1942 te Maastricht. Zij overleed 9 november 1942, 2 maanden oud Calvarieberg te Maastricht en werd begraven op 12 november 1942 te St. Pieter. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 65.

 

Vöäs overleed 13 november 1949, 90 jaar oud te Maastricht en werd te St. Pieter bijgezet in het familiegraf. Maria werd geboren op 24 januari 1857 te St. Pieter. Zij overleed 3 februari 1908, 51 jaar oud, Kanaaldijk des voormiddags ten zeven ure te St. Pieter en werd 5 februari 1908 te St. Pieter begraven. 1939 en 1949: Lage Kanaaldijk 65.

 

 

Lucia Maria Hendrika Bruijnzeels - Jo Wilmes

Luus Bruijnzeels / * 14-9-1929 / † 23-6-1986 / † Jo Wilmes / * 25-8-1925 † 7-9-2005

Luus werd geboren op 14 september 1929. Zij overleed 23 juni 1986, 56 jaar oud te Maastricht en werd 27 juni 1986 te St. Pieter begraven. Zij werkte vele jaren in het ziekenhuis St. Annadal te Maastricht.

Detail.

Frans Backes - Jessie Bastiaens

Frans Backes / * 1928 / † 1998 / ∞ / Jessie Bastiaens / * 1931 † 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter van Pul

Peter van Pul / *12-3-1957 / † 14-3-2009

 

 

Joseph Maria BENDERMACHER - Maria Josephina Christina WILLEMS

Jef Bendermacher / 1924 - 2015 / ∞ / Miets Willems / 1927 - 2020

Jef werd geboren op 4 november 1924 te Wittem. Hij overleed 10 maart 2015, 90 jaar oud te Maastricht. Jef werd begraven op 14 maart 2015 te St. Pieter. Miets werd 30 september 1927 geboren te Maastricht. Zij overleed 12 mei 2020, 92 jaar oud te Maastricht en werd 16 mei 2020 bijgezet te St. Pieter.
 

 

Detail.

Petrus Dinjens - Ida Maria Bastiaens

- Een afgeknotte boom, twee opvliegende duiven -

Pie Dinjens / * 1916 † 1973 / echtg. van / Ita Bastiaens / * 1916 † 2009

 

De ouders van Petrus DINJENS waren Petrus Hubertus DINJENS en Maria Hubertina Elisabeth LEMEER. Zie: geruimd Dinjens.
 

Pierre werd geboren op 7 januari 1916 te St. Pieter. Hij overleed 16 september 1973, 57 jaar oud te Maastricht en werd 20 september 1973 begraven te St. Pieter. Pierre huwde Ida Maria BASTIAENS 15 april 1942 te Maastricht. Meesenbroekweg 35. 1942 bedrijfstoezichthouder. Ita werd geboren op 2 februari 1916. Zij overleed 23 september 2009, 93 jaar oud en werd 28 september 2009 te St. Pieter bijgezet.
 

 

Michel Debats - Antoinette Marthe MULLER

- Een kruis -

Michel Debats / 23-6-1916  1-7-1998 / Antoinette Marthe / Debats-MULLER / 19-7-1921  12-6-2019

Michel werd geboren op 23 juni 1916 te Maastricht. Hij overleed 1 juli 1998, 82 jaar oud te Maastricht en werd 4 juli 1998 te St. Pieter begraven. Marthe werd geboren op 19 juli 1921 te Maastricht. Zij overleed 12 juni 2019, 97 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 20 juni 2019 te St. Pieter.

 

 

 

 

 

Bron: Jaarboek Maastricht 1977.

 

Vak I 20 geruimd december 2021.

Detail.

Pieter van den Berg - Josephine Marie ANToinette Theunissen

- Een kruis met roos -

 In pace / Pieter van den Berg / * 1896  † 1979 / echtgenoot van / Josephine Theunissen / * 1897  † 1988

 

Pieter werd geboren op 1 juni 1896 te Ooststellingerwerf als zoon van Tjibbe VAN DEN BERG en Gesina Johannes LAMPE. Hij huwde Josephine Marie Antoinette THEUNISSEN, dochter van Hendrikus Petrus THEUNISSEN - koopman en gemeenteontvanger - en Anna Maria Josephina Alexandrina HAENEN, 20 augustus 1924 te Deurne en Liessel. Pieter overleed 9 februari 1979, 82 jaar oud en werd 9 februari 1979 te St. Pieter begraven. Hij was commies bij de PTT en oud-directeur van het Postkantoor te Maastricht. Henri Goovaertsweg 19.

Josephine werd geboren op 17 augustus 1897 te Eijsden (Station). Zij overleed 17 april 1988, 90 jaar oud te Houthem en werd bijgezet op 21 april 1988 te St. Pieter.

Detail.

K Maria Josephina Mathilda Theunissen - Leo Halders

- Een kruis © IMMA 1957 -

 en dan zullen wij altijd samen zijn / met Hem Tess. 4

 

 

 

 

 

Thil Theunissen 3-5-1915 / 7-10-1980 / echtgenote van / Leo Halders / 30-6-1912 / 4-4-2001

 

 

 

Overlijdensannonce in Dagblad De Limburger van 5 april 2001.

Tessalonicenzen 4 (Nieuwe Testament).

 
Broeders en zusters, in naam van de Heer Jezus vragen we u met klem te leven zoals wij het u hebben geleerd, dus zo dat het God behaagt. U doet dat al, maar wij sporen u aan het nog veel meer te doen. U kent de voorschriften die wij u op gezag van de Heer Jezus hebben gegeven. Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt: dat u zich onthoudt van ontucht, dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen
dat ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen – Ook mogelijk is de vertaling: ‘dat ieder van u heilig en eerbaar met zijn vrouw leeft’.
en dat u niet zoals de ongelovigen, die God niet kennen, toegeeft aan uw hartstocht en begeerte. Schaad of bedrieg uw broeder of zuster in dit opzicht niet, want de Heer vergeldt dit alles, zoals wij u vroeger al nadrukkelijk hebben voorgehouden. God heeft ons niet geroepen tot zedeloosheid, maar tot een heilig leven. Dus wie deze voorschriften verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u zijn heilige Geest geeft.
Over de onderlinge liefde hoeven wij u niets te schrijven, want u hebt zelf van God geleerd hoe u in liefde met elkaar moet omgaan. 10 U doet dat al met alle gelovigen in heel Macedonië, maar, broeders en zusters, wij sporen u aan het nog veel meer te doen 11 en er een eer in te stellen in alle rust uw eigen zaken te behartigen en uw eigen brood te verdienen. Dat hebben wij u opgedragen, 12 opdat u een eerzaam leven zult leiden in de ogen van hen die niet tot de gemeente behoren, en u van niemand afhankelijk bent.
13 Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. 15 Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. 16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, 17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. 18 Troost elkaar met deze woorden. Bron: 1 Tess 4 - BIBLIJA.net/BijbelOnline - Nederlands Bijbelgenootschap.

 

Detail.

Walter Hubertus Arnoldus Lucassen - Elisabeth Johanna Anna DEKKERS / Lodewijk Lucassen

- Een kruis -

Hier rust / Arnold Lucassen / * 24-5-1915 † 21-11-1973 / echtg. van Elisabeth Dekkers

Lou Lucassen / * 10-4-1949 † 26-6-1976 / echtg. van / Elmie Goltstein

Walter Hubertus Arnoldus LUCASSEN werd geboren op 24 mei 1915 te Eijsden. Arnold overleed 21 november 1973, 58 jaar oud en werd 21 november 1973 begraven te St. Pieter. Zijn echtgenote Elisabeth Johanna Anna DEKKERS werd geboren op 19 april 1920 te Maastricht. Lily overleed 2 mei 2012, 92 jaar oud te Maastricht en werd 7 mei 2012 te St. Pieter bijgezet.

 

 

Zoon Lou werd geboren op 10 april 1949 te Maastricht. Hij huwde Elmie GOLTSTEIN 25 juni 1976 (kerkelijk huwelijk) te St. Pieter. Lou overleed 26 juni 1976, 27 jaar oud op huwelijksreis te Bouligny sur Meuse (Verdun) door een tragisch ongeval. Lou werd begraven te St. Pieter.

 

 

Detail.- Een kruis -

Jeroen MatTheus Johannes VINK - Alida Margaretha GRIMBERGEN / Henk Vink - Lenie Coerver

In memoriam / Jeroen Mattheus / Johannes Vink / geb. te Brielle / 7 mei 1893 / overl. te Maastricht / 2 november 1943 / echtgenoot van / Alida Margaretha / Grimbergen / geb. te Rijnsburg / 21 februari 1895 / overl. te Maastricht / 8 december 1983

Hij ruste in vrede

Grondplaat:

In paradisum

Henk Vink / * 26-6-1921 / † 22-6-2005 / ∞ / Leny Coerver  / * 21-1-1924 / † 7-9-2012

De liefde blijft

 

 
 
 
 

 

De ouders van Jeroen Matheus Johannes VINK waren Martinus VINK en Margaretha Maria TIMMER.

 

 

 
Detail grondplaat. Jeroen werd geboren op 7 mei 1893 te Brielle. Hij huwde Alida Margaretha GRIMBERGEN, dochter van Hendrik GRIMBERGEN en Philippina Maria MOEREL, 27 augustus 1919 te Rijnsburg.

Henk werd geboren op 26 juni 1921. Hij overleed 22 juni 2005, 83 jaar oud en werd 28 juni 2005 te St. Pieter begraven. Leny werd geboren op 21 januari 1924 te Bocholtz. Zij overleed 7 september 2012, 88 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 12 september 2012 te St. Pieter.

 


 

Kinderen:

 

i. Henk VINK geboren op 26 juni 1921. Henk overleed 22 juni 2005, 83 jaar oud. Hij werd bijgezet te St. Pieter op 28 juni 2005 te St. Pieter. Hij huwde Lenie COERVER. Zij werd geboren op 21 januari 1924 te Bocholtz. Lenie overleed 7 september 2012, 88 jaar oud te Maastricht en werd 12 september 2012 te St. Pieter bijgezet.

 

ii. Nn VINK levenloos geboren op 24 december 1930 te Maastricht.
 

iii. Flip VINK 1935. Zij overleed 12 mei 2005, 70 jaar oud. Flip werd 17 mei 2005 te St. Pieter begraven. Zie: vak B 2 Flip Maessen-Vink.

 

Jeroen overleed 2 november 1943, 50 jaar oud te Maastricht en werd 5 november 1943 begraven te St. Pieter. Sterfhuis Papenweg 27. Hij was leraar aan de Ambachtsschool. Alida werd geboren op 21 februari 1895 te Rijnsburg. Zij overleed 8 december 1983, 88 jaar oud te Maastricht en werd 13 december 1983 te St. Pieter bijgezet.


In paradisum  wordt vaak gezongen bij een uitvaart in een Katholieke kerk als de kist met de overledene de kerk verlaat. Daaraan voorafgaand wordt de kist besprenkeld met wijwater en bewierookt, de zgn. absoute - een laatste eerbetoon aan het lichaam van de overledene en tevens een laatste gebed om vergeving van de zonden van de overledene.

 

TekstVertaling
In Paradisum
In paradisum deducant te angeli;
in tuo adventu suscipiant te martyres
et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem.
Chorus angelorum te suscipiat
et cum Lazaro, quondam paupere,
aeternam habeas requiem.
Ten Paradijze
Mogen de engelen u geleiden naar het paradijs;
dat de martelaren bij uw komst u zullen ontvangen
en u binnenleiden in de heilige stad Jeruzalem.
Moge het koor van de engelen u ontvangen
en moge u met Lazarus, eens een arme,
de eeuwige rust ontvangen.

Nicolas Winandus Voets - Ype van der Meulen

- Een kruis -

Nicolas Voets / * 1922  † 1986 / ∞ / Elsje Lenten / ∞ / Ype van der Meulen / * 1924  † 2001

De ouders van Nicolas Winandus VOETS waren Winandus Hubert VOETS en Sophia Maria Constantia VAN GEMERT. Zie: geruimd Voets.

Nicolas werd geboren op 21 februari 1922 te Wanze (België). Hij overleed plotseling op 22 augustus 1986, 64 jaar oud te Knokke-Heist (België) en werd op 26 augustus 1986 te St. Pieter begraven. Winand woonde aan de Papenweg 59A te Maastricht. Hij huwde (1) Helène DAELMANS. Zijn tweede echtgenote Elsje LENTEN werd geboren omtrent 1926. Zij overleed 30 juli 2009, 83 jaar oud, Papenweg 59A te Maastricht. 3 augustus 2009 vond de crematie plaats te Geleen. Haar tweede echtgenoot Ype VAN DER MEULEN werd geboren in 1924. Hij overleed 19 september 2001, 77 jaar oud en werd 22 september 2001 te St. Pieter bijgezet.

 

 

 


 

 

Detail.
8 november 2013.

 

A.W.J.G. Sijstermans - Maria Vanderbroeck - Ilonka Maria Helena Johanna Elisabeth Sijstermans - Wilhelmus Hubertus Vanderbroeck - Mathijs Hubertus Vanderbroeck

- Een kruis -

Mimi / Vanderbroeck / *1938  † 2005 / ∞ / Joseph Sijstermans / Ilonka / 1972

Ter linkerzijde:

Hier rust / Willie / Vanderbroeck / * 18-12-1942 / † 18-9-1947 / St. Pieter

Ter rechterzijde:

Hier rust / Mattie / Vanderbroeck / * 30 . 8 . 1934 † 8 .6 . 1943 / St. Pieter

 

 

 

De ouders van Maria VANDERBROECK waren Hendricus VANDERBROECK en Anette VANHAEREN. Zie: vak M Vanderbroeck.

Kinderen o.a.:

 

i. Mathijs Hubertus geboren op 30 augustus 1934 te St. Pieter. Mattie overleed 8 juni 1943, 8 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 11 juni 1943 te St. Pieter begraven.

 

ii. Maria geboren op 16 augustus 1938. Mimi huwde A.W.J.G. SIJSTERMANS.

Hun dochterje Ilonka Maria Helena Johanna Elisabeth SIJSTERMANS werd geboren op 25 september 1971 te Maastricht. Ilonka overleed 11 februari 1972 te Maastricht en werd 15 februari 1972 te St. Pieter bijgezet.
 

iii. Wilhelmus Hubertus geboren op 18 december 1942 te St. Pieter. Willie overleed 18 september 1947, 4 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 22 september 1947 te St. Pieter begraven.

Mimi overleed 30 november 2005, 67 jaar oud en werd 3 december 2005 te St. Pieter bijgezet. Joseph overleed 4 november 2013, 78 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 8 november 2013 te St. Pieter. Joseph was voormalig onderwijzer aan de Rijksleerschool te Maastricht en docent aan Mavo Biesland te Maastricht.

 

 

 

 

 

 

Detail.

Vak I 22 geruimd oktober 2019.

Jozef Nafzger - Maria Elisabeth Wingers

- Een kruis -

Sjo Nafzger / * 22-7-1906 / † 1-5-1979 / echtgenoot van / Mia Wingers / * 6-8-1906 / † 11-9-1998

De ouders van Jozef NAFZGER waren:
Mathias NAFZGER geboren op 28 mei 1883 te Maastricht. Mathias huwde Hubertina Elisabeth VONCKEN 10 mei 1905 te Maastricht. Hij overleed 17 augustus 1960, 77 jaar oud te Maastricht. Mathias was carrosseriebouwer van beroep.
Hubertina Elisabeth VONCKEN geboren op 17 april 1880 te Meerssen. Zij overleed 13 september 1952, 72 jaar oud.
Zie ook: www.frerejean.org.

Sjo werd geboren op 22 juli 1906 te Maastricht. Hij overleed 1 mei 1979, 72 jaar oud te Maastricht en werd 5 mei 1979 te St. Pieter begraven. Mia werd geboren op 6 augustus 1906 te Maastricht. Zij overleed 11 september 1998, 92 jaar oud te Zutendaal en werd 15 september 1998 te St. Pieter bijgezet. Bekend adres: Notgerusweg 15 te Maastricht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H Maria Anna Hubertina Rosier - Gerardus Lambertus Feij / Hendrikus Cornelis Dijkstra - Elisabeth Fey

- Een kruis -

A Dit grafmonument kan geadopteerd worden.

 In Memoriam / Maria Rosier / * 13-12-1874 † 5-3-1943 / echtg. van / Gerardus Feij / * 15-9-1874 / † 2-6-1948 / R.I.P.

Op grondplaat:Detail.

Albert Dijkstra / * 22-2-1915 † 9-8-1982 / echtg. van / Lies Fey / * 28-1-1912 † 18-3-1990

De ouders van Gerardus Lambertus FEIJ waren:
Servatius Hubertus FEIJ (FEY) geboren op 23 augustus 1841 te St. Pieter. Servé huwde Maria Constantina Hubertina ROIJMANS (ROYMANS) 31 december 1869 te St. Pieter. Servé overleed 24 februari 1914, 72 jaar oud te St. Pieter.
Maria Constantina Hubertina ROIJMANS (ROYMANS) geboren op 21 juli 1845 te St. Pieter. Marie overleed 9 januari 1898, 52 jaar oud te St. Pieter. Beide echtelieden werden begraven te St. Pieter.

Gerard werd geboren op 15 september 1874 te St. Pieter. Hij huwde huwde Maria Anna Hubertina ROSIER,
dochter van Matheus Hubertus ROSIER en Maria Anna Hubertina CLAESSENS, 27 januari 1899 te St. Pieter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen:

 

i. Servatius Antonius Josephus FEIJ geboren op 23 november 1899 te St. Pieter. Hij overleed 1 december 1900, 1 jaar oud te St. Pieter.

ii. Johannes Anthonius Josephus FEIJ geboren op 30 januari 1901 te St. Pieter.

 

iii. Martinus Antonius Josephus FEIJ geboren op 26 juli 1902 te St. Pieter. Hij overleed 10 december 1902 ruim vier maanden oud des voormiddags ten zeven ure te St. Pieter. Martinus werd begraven op 12 december 1902 te St. Pieter.

iv. Servatius Hubertus FEIJ geboren in 1907. Hij overleed 14 februari 1909, 2 jaar oud te St. Pieter.


v. Matheus Hubertus FEIJ geboren op 11 april 1909 te St. Pieter. Mathieu overleed 15 juli 1987, 78 jaar oud te Maastricht en werd te St. Pieter begraven.
Zie:
vak IJ Houdret.
 

vi. Elisabeth FEIJ geboren op 28 januari 1912 te St. Pieter. Lies overleed 18 maart 1990, 78 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter. Zij huwde Albert DIJKSTRA zoon van Johannes DIJKSTRA en Margaretha VAN ALPHEN. Albert werd geboren op 22 februari 1915 te Lith. Hij overleed 9 augustus 1982, 67 jaar oud te Maastricht en werd 12 augustus 1982 bijgezet te St. Pieter. Albert was werkzaam op een baggermolen in de Maas. De familie Dijkstra woonde in de jaren zestig in de portierswoning van de Torentjes boven aan de Ursulinenweg. Later adres: Lage Kanaaldijk 36 te Maastricht. Dit echtpaar zijn de ouders van o.a. de bekende ex-voetballer Johan DIJKSTRA. Zie: vak P Dijkstra - Van Alphen.

Hun kindje Nn DIJKSTRA werd levenloos geboren op 24 oktober 1953 te Maastricht en werd begraven op 26 oktober 1953 te St. Pieter.

Gerard overleed 2 juni 1948, 73 jaar oud en werd 5 juni 1948 bijgezet te St. Pieter. Hij was landbouwer van beroep. Adres: Kleine Weert 1 te St. Pieter. Maria werd geboren op 13 december 1874 te St. Pieter. Zij overleed 5 maart 1943, 68 jaar oud en werd 8 maart 1943 begraven te St. Pieter. Sterfhuis Kleine Weert 1.