Opmerking: U kunt op de plattegrond op een miniatuurplaatje klikken, dan komt U vervolgens automatisch bij de beschrijving van het graf.

Z

U

I

D

M

U

U

R

           

K

e

r

k

z

ij

d

e

Naar hoofdmenu.
     

 
   

Betula pendula 'Obelisk'-Zuilberk

Van dijck Ferrier

 
 
     

 
     

Kootstra-Wilhelmij

 
 
   

Voorheen

Oldenbroek

           
     

Dijk

           
   

Betula pendula 'Obelisk'-Zuilberk

 

±Voorheen Gregoire

voorheen

verm. Rosier Boverie

voorheen Smeets

 

 

     

Voorheen Mares Henderix

Hendrikx          
   

Voorheen Poolen

Voorheen

Paulussen

 

Voorheen

De BAAR?

Voorheen

Startz

 
    Beckers
Piters

 

Voorheen

montulet

Haeren

De wit

Offermans Haeren  Banens Krekelberg

Voorheen Rutten

     
   

Voorheen

Daenen

Voorheen

Van Nespen

Voorheen

Bergmans

Voorheen

Rosier

Voorheen

Jongen

     
     

Voorheen

Theelen Mestrom

Voorheen Vrijdal

 

Voorheen Cörvers

Voorheen
Vrijens

   

Hamelers-Adema

voorheen Verhoeven

   

Schreurs

 Janssen

 

Voorheen Builtjes-Claessens

Claessens

VangaNgelt

Vangangelt Geurts

 

Voorheen

SellenslagH

Van Knippenbergh

Hastier

 

Voorheen
Rosalie Faulhaber

   
 

 

Voorheen Hendrikx Voorheen Verheijde

Voorheen Dielemans 

Voorheen

Offermans

Voorheen JONGEN

 

 

Lamkin
Vossen
      Wishaupt

Tilli

Van Engelshoven

Van Engelshoven Broeren 

Brans Brabant

Defesche
Van de Port

Voorheen Houdret

 

 

Betula pendula 'Obelisk'-Zuilberk

voorheen Montulet voorheen Franssen

Voorheen Gielkens

 

Voorheen Dingena

   

Voorheen Alofs

   

Hameleers

Fey
Hameleers
 

Van Golde Gerets

Voorheen Claessens

     
 

Voorheen

Grossier

Voorheen Stroy

Janssen

Voorheen

Huizinga
Theelen 

 

Van Kan Langeweg

Voorheen Beusen

Krischer

Coolen

 

Marres

Balkestein

 

Voorheen
Jöris

Janssen

Voorheen
Lenders

Bouman

 

Voorheen Steen

met miskelk. Kapelaan of pastoor

 

 

   

Voorheen

Sonneville Faulhaber

Rhododendron

'Catawbiense Boursault'-Grootbloemige Rododendron

   

Prick

Odekerken

Frenken

Voorheen Jongen Claessens

 Coolen

Stoltzenberg

  Closset Kasdorp Philippet Overmeijer Meijs
Van der Luer
   
 

Voorheen
 Deckers

Hollander

 
   

Lamberti

Deckers Willems

Jennekens

Heijman

 

A

Jongen

Meijers

Vanderbroeck

Geelen

 

Van aalst

Meijers

Callemeijn Coenen

Eisenga

Meijers

van thor

Meijers

Berghmans 

   
 

Voorheen

Vossen

Voorheen Notermans

Voorheen Pauli

VOORHEEN

Van der Tier

±Voorheen Jongen

 

VOORHEEN

Brouns

Wessels

Van Rooijen

 

 

Closset

Cambresier

Genders

Jelinger

 

Timmermans Closset
   
     

 

    Closset
Fey
 
       
    Bar
Closset
 

Hardy

 Hamelers

Zeguers

Niessen

 

A

Niël

Closset

Dinjens

Vossen

  Lhoest
Regout
Bribosia

Hermans

Meuwissen Braken

INGANG

KERKHOF

Het vak ten zuiden van de kerk. Vak A.

Een van de oudste vakken van dit kerkhof. Een mix van oude en nieuwe graven. Enkele kindergraven.

Charles Jean Louis Dijk - Mathieu Charles Louis DIJK

Aan onze / lieveling / Charles Dijk / * 8 aug. 1929 / † 23 sept. 1932 / rust zacht

Jeu Dijk / * 19-12-1935  † 7-7-2019 / echtgenoot van / Jackie Rondagh

De ouders van Charles Jean Louis DIJK waren:
Hubertus Mathias Frederik DIJK geboren op 19 maart 1890 te Maastricht en gedoopt op 20 maart 1890 te Maastricht, O.L.Vrouw. Hubert huwde Maria Anna Antonia ROSIER 29 oktober 1920 te Maastricht. 30 oktober 1920 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen hierbij waren Servatius JONGEN en Carolus DIJK. Hubert overleed 22 april 1981, 91 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven te St. Pieter.
Maria Anna Antonia ROSIER geboren op 13 februari 1894 te St. Pieter en gedoopt op 14 februari 1894 te St. Pieter. Zij overleed 28 oktober 1940, 46 jaar oud in het Ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht. Antonia werd begraven op 31 oktober 1940 te St. Pieter.

Zie: Het adoptiegraf Dijk Rosier Marinus.

Charles werd geboren op 8 augustus 1929 te Maastricht (St. Pieter). Hij overleed 23 september 1932, 3 jaar en een 1 maand oud na een kortstondige ziekte te Maastricht (St. Pieter) en werd 26 september 1932 te St. Pieter begraven. Bij overlijden Lage Kanaaldijk 46 A.

Charles broer Jeu werd geboren op 19 december 1935 te Maastricht. Hij overleed 7 juli 2019, 83 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 13 juli 2019 te St. Pieter.

Zie verder: Gilissen-Dijk.

Overlijdensannonce uit De Limburger Koerier van 24 september 1932.

 

 

Joseph Matthias Johannes Hendrikx

 

- Een kruis met engeltje en motieven -

 

Hier rust / onze kleine lieveling / Joke Hendrikx / Geb. te St. Pieter / den 13-9-1929 / overl. in 't ziekenhuis / Calvariënberg 15-2-1935

 

De ouders van Joseph Matthias Johannes HENDRIKX waren Guillaume HENDRIKX en Ida Catharina MONTULET. Zie: Vak D Hendrikx Montulet.

 

Joke werd geboren op 13 september 1929 te St. Pieter en overleed 15 februari 1935, 5½ jaar oud in het ziekenhuis "Calvariënberg" te Maastricht. Joke werd 18 februari 1935 begraven te St. Pieter.

 

 

 

 

 

 

Detail.

 

 

  Matheus Lambertus Montulet - Anna Maria Leonie  Haeren

- Een kruis, Christushoofd met doornenkroon -

Helaas hebben wij geen adoptant kunnen vinden voor dit graf. Het graf werd geruimd januari 2018.

Juni 2018 werd een I.M.-steen geplaatst.

 

 

 

In Memoriam

Mathieu / Montulet / * 2-3-1906 / † 9-12-1990 / echtg. van / Leonie Haeren / * 4-7-1902 / † 20-4-1994

De ouders van Matheus Lambertus MONTULET waren: Lambertus Hubertus MONTULET geboren op 11 juni 1864 te St. Pieter. Hij huwde Catharina Hubertina ROSIER 6 juli 1894 (7 juli 1894 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; dit huwelijk werd voltrokken door pastoor Kribs). Lambèr overleed 8 april 1949 te Maastricht (St. Pieter). Hij werd 12 april 1949 te St. Pieter begraven in vak I 10 (inmiddels geruimd). Hij was begiftigd met het Eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau in zilver. Metselaar in 1894. 71 jaar berggids geweest.

Catharina Hubertina ROSIER geboren en gedoopt op 15 juni 1868 te St. Pieter. Net overleed 3 februari 1962, 93 jaar oud Abtstraat 2 te Maastricht en werd 6 februari 1962 bijgezet te St. Pieter. Bekend adres: Lage Kanaaldijk 91 te Maastricht (St. Pieter).

 

Limburgsch Dagblad van 18 november 1948:

Tachtig jaar „Bergrat" van de St. Pietersberg — Lambert Montulet, gids van twee koninginnen.

ER IS WEL REDEN om St. Pieter een bijzonder romantisch dorp te noemen, vooral in de dagen toen het nog niet zó vastgegroeid was aan Maastricht. Zijn merkwaardige ligging is al iets bijzonders, langs de helling van de St. Pietersberg, gerekt tussen Maas en stelle oever, met het gehucht „Neleke d'n Deke" en midden in de Jekervallei het gehucht „Lombok" en het vlek „Neckum". De naam van een dezer gehuchten is vereeuwigd in de titel van een van Marie Koenen's novellen. [De toren van Neekum]. Een oude benaming van de St. Pieternaren splitste hen in Jekerratten. Maasratten en Bergratten. De naam Maasratten duidt op de inlanders, die aan de overzijde van de Maas hun land hebben liggen, en met hun typische lange platte ponten aanhoudend van oever tot oever oversteken, de schuiten beladen met groenten, met hooi, zakken aardappels of kleurige bossen wortelen. De ponten liggen 's avonds bij elkaar getrosseld ln de maneschijn te dobberen tussen het riet...... Sint Pieterse schoonheid en romantiek.

Maar de romantiek is wel het overvloedigst aanwezig in de geheimzinnige mergelgroeven, die met hun duizenden gangen van de Pietersberg een labyrinth maken, onontwarbaarder dan het mythologische op Kreta kan geweest zijn. De vreemdeling kan zich nauwelijks denken, dat de St. Pieternaren, die in de gangen van oudsher hun cichorei geplant hebben, de metershoge fijne kardoen, en hun champignons, deze groeven kennen als hun eigen zak, en in hun prilste jeugd - laten we zeggen zes jaar oud - al met een kaarsje de gangen intrekken om vader, die blokzager of bergkweker is, zijn koffie en boterhammen te brengen. De ongekroonde koning van deze „Bergratten" is ongetwijfeld Lambert Montulet, die 71 jaren lang officieel gids in de St. Pietersberg was en 1 April a.s. op zijn lauweren gaat rusten. Van hem kunnen we waarlijk veronderstellen, dat hij zes jaar oud al geen schrik meer had voor de berggroeve, en dat betekent, daar hij nu 84 jaar oud is; dat hij in fikse gezondheid het zeldzame jubileum viert van zo'n kleine tachtig jaar lang door de gangen van de St. Pietersberg te hebben getrokken.

DE BERGGIDS MONTULET eens laten vertellen wat hij in die kleine eeuw aan merkwaardige voorvallen meegemaakt heeft, zou een extra-editie van dit blad kunnen vullen. Maar hij zelf zal het allereerst met trots vertellen, dat hij niet ééns, maar meermalen gids heeft mogen zijn bij bezoeken van de Koningin aan de mergelgroeven. Wilhelmina was nog héél jong, toen zij op haar tocht door de groeve plotseling begroet werd door een echte kabouter, die daar zo maar uit een spelonk te voorschijn sprong en in sierlijke verzen de Vorstin zijn hulde bracht ......
Ook de tegenwoordige Koningin, toen Prinses Juliana, heeft onder veilig geleide van Montulet door deze groeve gedwaald. Ook andere belangrijke personen werden door hem in de berg „gegidst". Tijdens de vorige oorlog begeleidde hij generaal Snijders door het inwendige van de St. Pietersberg. Verder de Engelse ambassadeur Sir Nevil Bland, en na de bevrijding nog brigade-generaal Rob. Alexis McClure. Legio malen heeft Montulet ook verdwaalden weer in de meest letterlijke zin aan het daglicht weten te brengen, en kortom allerlei diensten bewezen aan de mensen, vooral natuurlijk aan de toeristen, die om een of andere reden ons Limburg ook eens „inwendig" wilden bekijken. Zijn diensten als gids schonk hij het laatste decennium speciaal aan de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer, die de exploitatie van de groeve Zonneberg ter hand heeft genomen en opnieuw tot grote bloei bracht.

 

Kinderen van het echtpaar MONTULET-ROSIER:

 

 i. Waltherus Josephus MONTULET 18 maart 1895 geboren te St. Pieter. Hij overleed 23 december 1895, 9 maanden oud Kanaaldijk te St. Pieter en werd 25 december 1895 begraven te St. Pieter.

ii. Joannes Josephus Lambertus MONTULET 21 mei 1896 geboren te St. Pieter en 23 mei 1896 gedoopt te St. Pieter. Hij huwde Maria Agnes VAN GELEEN 1 april 1921 te Maastricht; 2 april 1921 kerkelijk huwelijk te St. Pieter. Jan overleed 30 december 1964, 68 jaar oud te Simpelveld.

iii. Maria Catharina Hubertina MONTULET 25 december 1897 geboren te St. Pieter. May huwde Pierre SCHREURS  22 januari 1926 te Brunssum. May overleed 19 november 1996, 98 jaar oud te Maastricht en werd 21 november 1996 begraven te St. Pieter.
Zie:
geruimd Schreurs-Montulet.

iv. Paulus Lambertus MONTULET 9 april 1899 geboren te St. Pieter. Hij huwde Maria Barbara VAN GELEEN 4 januari 1923 te Heerlen. Pol overleed 16 september 1984, 85 jaar oud te Sittard.

v. Josephus Joannes Lambertus MONTULET 15 oktober 1902 geboren te St. Pieter. Sjo huwde Theresia Josephina Hubertina ELIAS 28 juni 1935 te Maastricht. Sjo overleed 29 januari 1972, 69 jaar oud te Maastricht en werd 2 februari 1972 begraven te St. Pieter.
Zie: Montulet-Elias.

vi. Matheus Lambertus MONTULET 2 maart 1906 geboren te St. Pieter. Jeu huwde Anna Maria Léonie HAEREN 29 juni 1934 te Maastricht. Jeu overleed 9 december 1990, 84 jaar oud te Maastricht en werd 13 december 1990 begraven te St. Pieter.

vii. Lambertus Martinus Josephus MONTULET 26 oktober 1909 geboren te St. Pieter. Hij huwde Jeannette LONT 22 juni 1937 te Wieringen. Lambertus overleed 19 november 1985, 76 jaar oud te Hippolytushoef en werd 22 november 1985 begraven te Hippolytushoef, Rooms Katholieke begraafplaats Hippolytushoef. Hij gaat naar Wieringen in verband met de Zuiderzeewerken en was o.a. administrateur bij de Hollandse Betonmaatschappij. Drager van de gouden medaille in de Orde van Oranje-Nassau (1979).

 

Zie verder beneden.
 

 

 
 
Annonces 50-jarig huwelijksfeest op 1 juli 1944. Trouwboekje Lambertus Hubertus MONTULET en Catharina Hubertina ROSIER.
5 augustus 1948: het echtpaar Johannes Hubertus MONTULET en Maria Catharina Hubertina VAN DER BOOREN viert hun 50-jarige bruiloft. Links in de koets het echtpaar Johannes Hubertus MONTULET en Maria Catharina Hubertina VAN DER BOOREN. Het kleine meisje is kleindochter Marjo Montulet en het jongetje is de te jong overleden kleinzoon Tonny Satijn, begraven in vak V (zie: vak V Satijn); rechts het echtpaar Lambertus Hubertus MONTULET en Catharina Hubertina ROSIER. Zie: vak D en Kerkhistorie.

Jeu werd geboren op 2 maart 1906 te St. Pieter en overleed 9 december 1990, 84 jaar oud te Maastricht. Jeu werd 13 december 1990 begraven te St. Pieter. Jeu huwde Anna Maria Leonie HAEREN, dochter van Jacob Hubert HAEREN en Anna Maria Catharina DE WIT, 29 juni 1934 te Maastricht.

Jacob Hubert HAEREN werd geboren op 23 juni 1868 te Nuth als zoon van Joannes Wilhelmus Leopoldus HAEREN en Maria Sophia HERMANS. Hij huwde Anna Maria Catharina DEWIT (DE WIT), dochter van Dionisius Leonardus DEWIT en Anna PETERS, 17 oktober 1898 te Elsloo. Jacob overleed 23 juli 1951, 83 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 25 juli 1951 te St. Pieter. In 1914 was hij bierbrouwersknecht wonende aan de Glacisweg te St. Pieter. 1928 brouwmeester. 1951 Glacisweg 47. Anna werd geboren op 15 september 1867 te Elsloo. Zij overleed 20 oktober 1944, 77 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 24 oktober 1944 te St. Pieter. Zij werden begraven in het graf A 82 van Matheus Lambertus Montulet en Anna Maria Leonie Haeren.

Kinderen van Jacob Hubert HAEREN en Anna Maria Catharina DEWIT:

i. Anna Sophia Hubertina HAEREN geboren op 18 september 1899 te Maastricht. Anna overleed 16 oktober 1914, 15 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 19 oktober 1914 te St. Pieter in het graf A 82 (A VIII 3 of A X 3).
ii. Sophia Maria Hubertina HAEREN geboren op 24 mei 1901 te Maastricht. Zie:
Offermans - Haeren.
iii. Anna Maria Léonie HAEREN geboren op 4 juli 1902 te Maastricht. Leonie overleed 20 april 1994, 91 jaar oud te Maastricht.
Zie bovenstaand.

iv. Jean Joseph Antoine Léon HAEREN 12 december 1903 geboren te Maastricht.
v. Pierre Joseph Antoine Hubert HAEREN 4 juni 1905 geboren te Maastricht. Pierre overleed 5 augustus 1906, 1 jaar oud te Maastricht.
vi. Hubert Antoine Joseph HAEREN 4 juni 1907 geboren te Maastricht.

 

 

 

 

Overlijdensannonce Anna Maria Catharina DE WIT. Bron: Veritas, zaterdag 21 oktober 1944. Begrafenisrekening t.b.v. Anna Maria Catharina VAN HAEREN- DE WIT. Bron: collectie Dhr. J. Rosier.

Leonie werd geboren op 4 juli 1902 te Maastricht (op bidprentje wordt St. Pieter vermeld). Leonie overleed 20 april 1994, 91 jaar oud te Maastricht. Zij werd op 23 april 1994 bijgezet te St. Pieter. Lage Kanaaldijk 99 B.

Hun zoontje Lambertus Gerardus Antonius MONTULET werd geboren op 22 juli 1935 te Maastricht (St. Pieter). Bèrke overleed 9 december 1936, 1 jaar en 4 maanden oud Lage Kanaaldijk 114  te Maastricht. Bèrke werd begraven op 11 december 1936 te St. Pieter in vak A. Dit graf werd geruimd na 1946.

Zoon John MONTULET werd geboren op 19 april 1941 te Maastricht. Hij overleed 12 december 2012, 71 jaar oud  te Maastricht. John werd gecremeerd op 18 december 2012 te Geleen.

Jeus broer Josephus Joannes Lambertus MONTULET werd geboren op 21 mei 1896 te St. Pieter en gedoopt op 23 mei 1896 te St. Pieter. Hij huwde Maria Agnes VAN GELEEN, dochter van Joannes Hubert VAN GELEEN en Maria Elisabeth Hubertina HABETS, 1 april 1921 te Maastricht. Kerkelijk huwelijk op 2 april 1921 te St. Pieter; getuigen waren Joannes ROSIER en Hubertus WEUSTEN. Jan overleed 30 december 1964, 68 jaar oud te Simpelveld. Hij was spoorwegarbeider van beroep. Bekend adres: Gaasstraat te Simpelveld. Maria werd geboren en gedoopt op 6 november 1898 te Heer. Zij overleed 8 maart 1969, 70 jaar oud te Heerlen.  

Tactisch opgesteld onder het opschrift "Hulde aan H.M. de Koningin der Nederlanden en Z.K.H. den Prins der Nederlanden 1895 1903" poseren deze tijdelijke bezetters en c.s. tijdens de Tweede Wereldoorlog in de "grotten" van de St. Pietersberg voor deze groepsfoto. Rechts met toorts gids J. Montulet. Foto uit: A. Nieste: 70 jaar ENCI. Van mergel tot cement 1926-1996 - Stichting Historische Reeks Maastricht 1996.

Jeu was ondermeer bode bij de Enci. Directeur Moser van de Enci woonde bij hem in. Ook was hij "butler" bij directeur van de Enci, Gadiot. Jeu had "De Jacht" op de berg in pacht. Hij jaagde onder andere altijd met zijn vriend Devens van de Mergelweg. Jeu was Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Jeus zoon Jacques MONTULET ("De Knievel") overleed 31 oktober 1982, 46 jaar oud te Maastricht. De crematie vond plaats op 4 november 1982 te Heerlen. Hij was gehuwd met Margot PIRSON.

Jacques Montulet aan de bierpomp achter de toog van Casino Slavante. Foto: collectie familie Montulet.

Bron: Enci Schakels okt/nov 1982.

Jeu Montulet gefotografeerd tijdens twee van zijn talrijke favoriete bezigheden. Jeu's jachtvriend was bakker Harie Devens. Zie: vak E Devens. Foto's: Stichting Oud Sint Pieter.

Gerard Hubertus Offermans - Sophia Maria Hubertina Haeren

- Sterre der Zee -

Gerard Offermans / * 4-1-1899 † 2-1-1970 / echtg.van / Sophie Haeren / * 24-5-1901 / † 4-9-1991

Gerard werd geboren op 4 januari 1899 te Wittem en gedoopt op 6 januari 1899 te Wahlwiller als zoon van Anselm Johan OFFERMANS en Maria Elisabeth SCHMETZ. Hij overleed 2 januari 1970, 70 jaar oud te Maastricht en werd 6 januari 1970 begraven te St. Pieter. Gerard huwde Sophia Maria Hubertina HAEREN, dochter van Jacob Hubert HAEREN en Anna Maria Catharina DE WIT, 31 augustus 1928 te Maastricht. Kerkelijk huwelijk te St. Pieter op 8 september 1928. Getuigen waren Joannes OFFERMANS en Jacobus HAEREN. Gerard was klerk bij het landbouwproefstation. Begiftigd met de eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau.

 

Jacob Hubert HAEREN werd geboren op 23 juni 1868 te Nuth. Jacob huwde Anna Maria Catharina DE WIT 17 oktober 1898 te Elsloo. Anna werd geboren op 15 september 1867 te Elsloo. Zij overleed 20 oktober 1944 Glacisweg 47, 77 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 24 oktober 1944 te St. Pieter om 10 ½ uur begraven.

 

Sophie werd geboren op 24 mei 1901 te Maastricht en gedoopt op 25 mei 1901 te Maastricht, St. Servaas. Zij overleed 4 september 1991, 90 jaar oud te Maastricht en werd 9 september 1991 bijgezet te St. Pieter. Sophie is een zus van Leonie HAEREN. Het gezin Offermans-Haeren woonde op de Glacisweg 47 op het stukje tussen de Burgemeester Ceulenstraat en groenteboer/kruidenier Poismans.

 

Kinderen o.a.:

i. Joannes Maria Gerardus OFFERMANS geboren op 15 augustus 1932 te Maastricht (St. Pieter). Hij overleed 15 augustus 1932 te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 17 augustus 1932 te St. Pieter. Bij overlijden Burgemeester Ceulenstraat 23.
ii. Johannes Gerardus Antonius OFFERMANS geboren op 23 februari 1937 te Maastricht. Tonny overleed 2 juli 1943, 6 jaar oud te Maastricht. Tonny werd begraven 5 juli 1943 te St. Pieter.
Zie:
Tonny Offermans.

 

 

 

 

Joseph Hendrik Marie Banens - Nan KREKELBERG

Jef / Banens / 1919   2004    Nan / Krekelberg / 1924    2013

Sjef werd geboren op 3 januari 1919 te Maastricht. Hij overleed 6 december 2004, 85 jaar oud te Maastricht. Sjef werd 11 december 2004 begraven te St. Pieter. Nan werd geboren op 30 januari 1924 te Maastricht. Zij overleed 6 april 2013, 89 jaar oud te Maastricht en werd 12 april 2013 te St. Pieter bijgezet.

 

 

Marie Amélie Adrienne Denyse Hastier - Peter Johannes VAN KNIPPENBERGH

- Een dubbelgraf met kruissymbool van verbondenheid-

Denise M.A.A. / van Knippenbergh - Hastier / * Parijs 7 juli 1926 / † Maastricht 3 februari 2006 Peter Johannes / Van Knippenbergh / * Venlo 29 juli 1928 / † Maastricht 13 juli 2009
 

Denise werd geboren op 7 juli 1926 te Parijs. Zij overleed 3 februari 2006, 79 jaar oud te Maastricht en werd 10 februari 2006 te St. Pieter begraven. Piet werd geboren op 29 juli 1928 te Venlo. Hij overleed 13 juli 2009 te Maastricht, 80 jaar oud en werd 18 juli 2009 te St. Pieter bijgezet in het graf van zijn tweede echtgenote. Piet was weduwnaar van Els Leenen.

 

Anna Maria Clara Beckers / Joannes Theodorus Beckers  / Johannes Josephus Beckers - MARIA Francisca Piters / Mia Beckers

- Een kruis, Christus met doornenkroon, ornamenten -

Hier rusten / onze geliefde kinderen / en zuster en broeder / Anna Beckers / geb. 4 aug. 1912 / overl. 15 oct. 1926 / en / Jan Beckers / geb. 10 april 1915 / overl.2 sept. 1931

En ouders / Johannes Beckers / * 14.5.1879 † 21.5.1934 / en echtgenote / Francisca Piters / * 10.1.1888 † 17. 8.1975

Mia Beckers / * 18-9-1919 / † 3-4-2001

De ouders van Johannes Josephus BECKERS waren Walterus Joannes BECKERS en Maria Jeanette Christina Elisabeth ACKERMANS. Walterus Joannes BECKERS werd geboren 19 april 1850 te Roosteren. Hij huwde Maria Jeanette Christina Elisabeth ACKERMANS 10 mei 1875 te Wijlre. Walterus overleed 31 mei 1930, 80 jaar oud te Amstenrade. Maria Jeanette Christina Elisabeth ACKERMANS werd geboren 28 augustus 1854 te Wijlre. Zij overleed 16 april 1942, 87 jaar oud te Amstenrade.
Jan Josef werd geboren 14 mei 1879 te Amstenrade. Jan Josef en Maria Francisca PITERS,
dochter van Theodoor PITERS en Anna Maria JEUKENS, huwden 11 november 1911 te Eijsden. Hij overleed 21 mei 1934, 55 jaar oud te Calvarieberg te Maastricht en werd 24 mei 1934 begraven te St. Pieter. Adjunct-commies der directe Belastingen. Papenweg 26. Francisca werd geboren 10 januari 1888 te Caastert-Eijsden. Zij overleed 17 augustus 1975, 87 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter.

Theodoor PITERS werd geboren op 8 november 1846 te Eijsden. Theodoor huwde Anna Maria JEUKENS 15 juni 1876 te Eijsden. Hij overleed 30 oktober 1914, 67 jaar oud te Eijsden.
Anna Maria JEUKENS werd geboren op 4 juni 1852 te Caestert-Eijsden. Zij overleed 30 november 1934, 55 jaar oud te Eijsden.

Maria Francisca PITERS was een nicht van Beatrix PITERS. Zie: Maria Hubertina Cornelia MESTROM - Joannes Hubertus THEELEN.

Kinderen:
i. Anna Maria Clara BECKERS geboren op 4 augustus 1912 te Maastricht. Anna overleed 15 oktober 1926, 14 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 18 oktober 1926 te St. Pieter.

ii. Jeannette Marie Theodora BECKERS geboren op 4 augustus 1912 te Maastricht. Zij overleed 22 augustus 1912, 18 dagen oud te Maastricht.

iii. Joannes Theodorus BECKERS geboren op 10 april 1915 te St. Pieter. Jan overleed 2 september 1931 te Maastricht (St. Pieter), 16 jaar oud en werd 5 september 1931 bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. Sterfhuis: Papenweg 26 te Maastricht (St. Pieter).
iv. Mia BECKERS geboren op 18 september 1919 te St. Pieter. Mia overleed 3 april 2001, 81 jaar oud te Maastricht en werd 7 april 2001 bijgezet in het familiegraf te St. Pieter.

 

Franciscus Henricus Marie Schreurs - Maria Petronella Janssen

- Dubbelgraf, afbeelding en ornamenten -

Frans Schreurs / * Venlo 6 februari 1922 / † Maastricht 30 december 2013/ echtgenoot van Maria P. Janssen

Maria P. Janssen / * Tegelen 20 mei 1924 / † Maastricht 9 juni 2002 / echtgenote van / Frans H.M. Schreurs


 

 

Detail.

 

Maria werd geboren op 20 mei 1924 te Tegelen. Zij overleed 9 juni 2002, 78 jaar oud te Maastricht en werd 13 juni 2002 te St. Pieter begraven.

Frans werd geboren op 6 februari 1922 te Venlo. Hij overleed 30 december 2013, 91 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 4 januari 2014 te St. Pieter. Frans was Kapitein-luitenant ter zee vlieger bij de Marine Luchtvaartdienst b.d.; Oud-Directeur VIB, Ministerie van Landbouw en Officier in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden.

 

 

Ada Hameleers-Adema

Ada / Hameleers-Adema / * 24 januari 1949 / 24 november 2023 / ∞

- Een oud kruis op zonder opschrift in bruikleen -

Ada werd 24 januari 1949 geboren. Zij overleed te Maastricht op 24 november 2023, 74 jaar oud. De asbus werd 27 januari 2024 bijgezet te St. Pieter. Ada was gehuwd met Ton HAMELEERS, zoon van Hubertus Matheus HAMELEERS en Christine GRAANOOGST.

 

Maria Catharina Hubertina Vangangelt - Nicolaas Geurts

- Diverse ornamenten. Christushoofd -

Annette / Vangangelt . geb 4 mei 1924 / overl 7 aug 1981 / echtgenote van / Nico Geurts / geb 19 nov 1922 / overl 6 jan 2000 / waar liefde is / daar is God / R.I.P.

Annette werd geboren op 4 mei 1924 te Maastricht (St. Pieter) als dochter van Wilhelmus Antonius VANGANGELT en Anna Maria Hubertina HAMELEERS. Zie: geruimd Vangangelt. Zij overleed 7 augustus 1981, 57 jaar oud en werd 11 augustus 1981 begraven te St. Pieter. Annette en Nicolaas GEURTS, zoon van Leonardus GEURTS en Elisabeth CAMPSTEIJN, zijn 2 februari 1957 getrouwd te St. Pieter (kerkelijk huwelijk). Nico werd geboren op 19 november 1922 te Maastricht. Hij overleed 6 januari 2000, 77 jaar oud te St. Odiliënberg en werd 10 januari 2000 te St. Pieter bijgezet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernardus Hubertus Henricus Lamkin

- Een kindergraf, een kruis, engeltje -

Hier rust / Bernard Lamkin / * 22-9-1915 / † 9-7-1925

Christianus Hubertus Lamkin - Marie Catharina Hélène Vossen / Martin Lamkin

Grondplaat: - Een kruis -

In Memoriam / Chretien Lamkin / * 13-8-1878  † 13-7-1963 / Echtg. van / Helena Vossen / 14-6-1887 † 22-5-1968 / Martin Lamkin / * 27-8-1912 † 17-10-1991

De ouders van Christianus Hubertus LAMKIN waren:
Martinus Hubertus Henricus LAMKIN, geboren en gedoopt op 2 april 1846 te St. Pieter. Martinus huwde Maria Hubertina BROUNS 21 februari 1873 te St. Pieter. Hij overleed 7 mei 1926, 80 jaar oud te Maastricht en werd 10 mei 1926 te St. Pieter bijgezet.
Maria Hubertina BROUNS geboren op 19 mei 1849 te St. Pieter. Zij overleed 11 februari 1914, 64 jaar oud te St. Pieter en werd 14 februari 1914 te St. Pieter begraven. Dit graf in vak B (81) werd na 1957 geruimd.

 

 


Chrétien werd geboren op 13 augustus 1878 te St. Pieter en gedoopt op 14 augustus 1887 te St. Pieter. Opmerkelijk is dat de geboortedatum van Chrétien Lamkin op het bidprentje (13 augustus 1887) afwijkt van de datum op de grafsteen (13 augustus 1878). Chrétien huwde Marie Catharina Hélèna VOSSEN, dochter van Bernard Hubertus VOSSEN en Maria Catharina SCHIEPERS, 20 februari 1911 te St. Pieter. Kerkelijk huwelijk op 21 februari te St. Pieter; getuigen waren Joannes VOSSEN en Joseph VOLKERS. Chrétien was bij huwen pottenbakker en later kassier van beroep. Secretaris-penningmeester van het kerkelijk zangkoor St. Pieter op de Berg. Hij overleed vrij plotseling op 13 juli 1963, 75 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 17 juli 1963 te St. Pieter begraven. Vanaf zijn jeugd tot aan zijn overlijden was hij lid van het kerkelijk zangkoor. Papenweg. Bij overlijden Burgemeester Ceulenstraat 3. Hélène werd geboren 14 juni 1887 te Canne (België). Zij overleed 22 mei 1968, 80 jaar oud te Maastricht ziekenhuis St.-Annadal en werd bijgezet op 25 mei 1968 te St. Pieter. Bij overlijden Bergerstraat 45 te Amby. Zie: vak B 1.  

Kinderen:

Detail grondplaat.i. Christianus Martinus Bernardus LAMKIN geboren op 27 augustus 1912 te St. Pieter. Martin huwde Gerda Habets, dochter van Laurens Joseph HABETS en Maria Catharina Josephina JACOBS, op 10 mei 1938 te Meerssen. Martin overleed 17 oktober 1991, 79 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 22 oktober 1991 te St. Pieter. Hij was gemeentesecretaris van Amby van 1935 tot 1970. 29 juni 1970 benoemd tot ereburger van de gemeente Amby vanwege zijn belang voor de samenleving. Hij was o.a. bestuurslid van de Harmonie en medeoprichter van de eerste kring schooltandverzorging.
ii. Bernardus Hubertus LAMKIN geboren op 4 december 1913 te St. Pieter. Hij overleed 25 augustus 1914, ruim 8 maanden oud te St. Pieter en werd begraven op 27 augustus 1914 te St. Pieter.
iii. Bernardus Hubertus Henricus LAMKIN geboren op 22 september 1915 te St. Pieter. Bernard overleed 9 juli 1925, 9 jaar en 9 maanden oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 13 juli 1925 te St. Pieter.

 

Limburgsch Dagblad van 11 juli 1925:

"Donderdagavond is het 10-jarig zoontje van den heer L., wonende Papenweg no. 55 met een fonkelnieuwe fiets van huis gereden, doch is niet weergekeerd. Omstreeks half tien is hij op den Kanaaldijk gezien. Nadat de politie nauwkeurig navraag had gedaan, werd Vrijdag begonnen met dreggen bij de laadplaats aan de mergelgroeven. Vrijdagmiddag om 3 uur werd eerst de fiets en daarna het ontzielde lichaam van den ongelukkigen knaap op het droge gebracht van tusschen een schip en de kade. De verlegenheid der ouders is te begrijpen."

 

Bijna een identiek ongeluk gebeurde in 1955. Door moedig optreden van de 17-jarige Ida BRAKEN liep alles op het laatste moment nog goed af. Bron: ENCI-Schakels 15de jaargang No. 2 - Februari 1956.

Ida Joseph BRAKEN was een dochter van het echtpaar Arnoldus Johannes Hubertus BRAKEN en Anna Maria WILLEMS. Arnold BRAKEN werd geboren op 12 april 1907 te St. Pieter. Arnold huwde Anna Maria WILLEMS, dochter van Thomas WILLEMS en Maria Gertrudis GERARDS, 1 juli 1932 te Maastricht. Hij overleed 12 november 1963, 56 jaar oud in het ziekenhuis St. Annadal te Maastricht en werd 15 november 1963 begraven te St. Pieter. In 1932 was Arnold voerman. Anna Maria WILLEMS werd geboren op 11 november 1909 te Maastricht. May overleed 13 oktober 1988, 78 jaar oud te Eijsden werd bijgezet op 17 oktober 1988 te St. Pieter. Dit echtpaar had gedurende acht jaar het café "De Grot" op de hoek van de Lage Kanaaldijk en de Ursulinenweg. Daarna woonde de familie aan de Lage Kanaaldijk nr. 51. Ida werd geboren op 12 januari 1938 te Maastricht. Zij overleed 26 oktober 1987, 49 jaar oud te Maastricht. Zij huwde Gérard MARTENS.

Het gezin Braken-Willems: linksboven Ida Braken. Locatie café de Grot. Foto: privé collectie.

Locatie De Grot. De ansichtkaart kaart is te dateren tussen 1905 en 1912. Bron: collectie Dhr. Wil Lem.

 

Josephus Hubertus VAN ENGELSHOVEN - Maria Catharina TILLI

- Een kruis -

Hier rusten / onze lieve ouders / Maria Catharina / VAN ENGELSHOVEN / geb. Tilli / geb. te Maastricht / 19 april 1854 / overl. te St Pieter / 26 febr. 1919 / en haar echtgenoot / Josephus Hubertus / Van Engelshoven / oud wethouder / geb. te Heer 28 juli 1851 / overl. te St Pieter / 23 april 1934

De ouders van Josephus Hubertus VAN ENGELSHOVEN waren:
Joannes VAN ENGELSHOVEN geboren op 20 juli 1801 te Heer. Jean huwde Maria Mechtildis FRISSEN 23 juli 1829 te Ulestraten. Hij overleed 28 oktober 1883, 82 jaar oud te Maastricht. Hij was in 1829 landbouwer van beroep.
Maria Mechtildis FRISSEN werd geboren op 18 december 1806 te Ulestraten. Zij overleed 1 februari 1858, 51 jaar oud te Heer.

 

 

 

 

 

De Limburger Koerier van 24 april 1934.

 

Josephus omtrent 1912.

 

Het echtpaar Josephus Hubertus van Engelshoven - Maria Catharina Tilli. Foto's: collectie Mevr. Brans Brabant - Van Engelshoven.

Franciscus Hubertus VAN ENGELSHOVEN.
Franciscus Hubertus VAN ENGELSHOVEN, broer van Josephus Hubertus Van ENGELSHOVEN. Franciscus werd geboren op 9 februari 1854 te Heer. Hij huwde Elisabeth KONINGS, dochter van Corneille KONINGS en Anna Elisabeth BEUMERS, 2 mei 1877 te Maastricht. Franciscus overleed 17 mei 1921, 66 jaar oud te Maastricht. Hij was spoorwegbeamte in 1877.

 

Joseph werd geboren op 28 juli 1851 te Heer. Hij huwde Maria Catharina TILLI (TILLIJ TILLY), dochter van Hendrik TILLI en Agnes BEESMANS, 17 oktober 1877 te Maastricht. Joseph overleed 23 april 1934, 82 jaar oud te St. Pieter en werd 26 april 1934 bijgezet in het graf van zijn echtgenote te St. Pieter. Het sterfhuis was Bleekerij 30 te Maastricht (St. Pieter). Hij was o.a. smidsgezel in 1877 en oud-wethouder van de Gemeente St. Pieter. Oprichter van Van Engelshoven Machinereparatie- en Constructiebedrijf (VEMAC). Maria werd geboren op 19 april 1854 te Maastricht en overleed 26 februari 1919, 64 jaar oud te St. Pieter alwaar zij op 1 maart 1919 werd begraven.

 

Kinderen:

i. Maria Agnes Josephina VAN ENGELSHOVEN geboren te Maastricht op 14 december 1877. Zij huwde Johannes Hubertus HOUDRET 5 augustus 1905 te St. Pieter. Agnes overleed 10 april 1960 te Maastricht. Zie: Josephine Agnes Maria Brouwers-Houdret.

ii. Joannes Hubertus VAN ENGELSHOVEN geboren op 30 november 1879 te St. Pieter. Hij huwde Annette PRUPPERS 17 januari 1905 te Maastricht.

iii. Jacobus Nicolaas Hubertus VAN ENGELSHOVEN. Zie: Jacobus Nicolaas Hubertus VAN ENGELSHOVEN.

iv. Henrikus Hubertus VAN ENGELSHOVEN geboren op 15 februari 1884 te St. Pieter en gedoopt op 17 februari 1884 te St. Pieter. Harry huwde Maria Margarita Gertrudis VOSSEN, dochter van Bernard Hubertus VOSSEN en Maria Catharina SCHIEPERS, 8 juli 1913 te St. Pieter. De getuigen bij de kerkelijke inzegening van het huwelijk te St. Pieter eveneens op 8 juli 1913 waren Joannes VOSSEN en Joannes VAN ENGELSHOVEN. Hij overleed 20 november 1918, 34 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 23 november 1918 te St. Pieter. 1914: mecanicien. 1917 werktuigbouwkundige en wonende te Lichtenberg. Bij overlijden Blekerij. Zie ook vak B1: Bernard Hubertus Vossen - Maria Catharina Schiepers / Bernard Hubert Vossen / Pie. J. H. Vossen. Marie Marguerite werd geboren op 22 mei 1882 te Canne en gedoopt op 22 mei 1882 te Canne, St. Hubertus. Zij overleed 15 oktober 1936, 54 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd bijgezet op 17 oktober 1936 te St. Pieter. Sterfhuis Lichtenberg 115 (Lage Kanaaldijk 115).

Kinderen:

i. Josephus Bernardus Hubertus VAN ENGELSHOVEN geboren op 10 september 1914 te St. Pieter. Hij overleed 23 januari 1915, 4 maanden oud te St. Pieter en werd begraven op 25 januari 1915 te St. Pieter.
ii. Maria Catharina Hubertina VAN ENGELSHOVEN geboren op 17 december 1915 te St. Pieter.
iii. Bernardus Johannes Hubertus VAN ENGELSHOVEN geboren op 11 september 1917 te St. Pieter en gedoopt op 12 september 1917 te St. Pieter. Hij overleed 15 september 1917, 4 dagen oud te St. Pieter en werd begraven op 17 september 1917 te St. Pieter.Bij overlijden Lichtenberg.

v. Petrus Hubertus VAN ENGELSHOVEN geboren op 21 oktober 1886 te St. Pieter. Piet overleed 22 juli 1956 en werd begraven te St. Pieter. Zie: vak  L Van Engelshoven.

vi. Joseph Guillaume Jacques VAN ENGELSHOVEN geboren op 15 oktober 1889 te St. Pieter. Wim overleed te St. Pieter op 6 november 1893, 4 jaar oud op de Blekerij en werd 8 november 1893 begraven te St. Pieter.
vii. Hubert VAN ENGELSHOVEN geboren op 20 mei 1893 te St. Pieter. Hij huwde Erna HESSE. Erna werd geboren op 18 mei 1898 te Ludenscheid. Zij overleed 5 maart 1970, 71 jaar oud te Rotterdam en werd begraven op 10 maart 1970 te Rotterdam. Hubert overleed 4 april 1954, 60 jaar oud te Maastricht en werd 7 april 1954 begraven te St. Pieter. Constructeur en werktuigkundig ingenieur. Sterfhuis Blekerij 30.
Zie:
vak K  Van Engelshoven.
viii. Wilhelmus Joseph Hubertus VAN ENGELSHOVEN geboren op 5 december 1894 te St. Pieter. Hij huwde Marie Frederika Johanna Josephina VAN BOXTEL,
dochter van Adrianus Christoffel VAN BOXTEL en Maria Martina Josephina VAN ENGELSHOVEN, 6 november 1922 te Breda. Mary werd geboren op 29 december 1896 te Breda. Hubert overleed 25 november 1974, 79 jaar oud te Breda. Mary overleed 29 oktober 1992, 95 jaar oud in het St. Elisabethshuis te Etten-Leur. Onderwijzeres bij huwelijk. Hun kleindochter Ingrid Katharina VAN ENGELSHOVEN is sinds 26 oktober 2017 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zie: het tijdschrift Sint-Pieter vroeger en nu Najaar 2019.

ix. Maria Hubertina VAN ENGELSHOVEN - moeder Maria Bernadette bij de Carmelitessen - geboren op 20 november 1896 te St. Pieter. May ("tante" May) overleed 8 december 1991, 95 jaar oud te Kakaskasen (Indonesië) en werd begraven op 9 december 1991 te Kakaskasen.  

 

   

Jacobus Nicolaas Hubertus VAN ENGELSHOVEN - Maria Hubertina BROEREN / Erna Emma VAN ENGELSHOVEN-Brans BRabant

- Maria met kind -

Jacques Van Engelshoven / * 19-12-1881   † 6-8-1966 / Maria Broeren / * 14-1-1885  † 6-5-1976 / Erna van Engelshoven / * 4-9-1925  † 6-3-2018 / echtgenote van Jean Brans Brabant

Rust in vrede

De ouders van Jacobus Nicolaas Hubertus VAN ENGELSHOVEN waren:
Josephus Hubertus VAN ENGELSHOVEN geboren op 28 juli 1851 te Heer. Josephus huwde Maria Catharina TILLI (TILLIJ TILLY)) 17 oktober 1877 te Maastricht. Hij overleed 23 april 1934, 82 jaar oud te St. Pieter en werd 26 april 1934 te St. Pieter bijgezet. Oud wethouder en smidsgezel in 1877.
Maria Catharina TILLI (TILLIJ TILLY) geboren op 19 april 1854 te Maastricht. Maria overleed 26 februari 1919, 64 jaar oud te St. Pieter en werd 1 maart 1919 te St. Pieter begraven.

Jacobus Nicolaas Hubertus VAN ENGELSHOVEN werd geboren op 19 december 1881 te St. Pieter en gedoopt op 21 december 1881 te St. Pieter. Jacques huwde Maria Hubertina BROEREN, dochter van Petrus Josephus BROEREN en Maria Hubertina WOLTERS, 10 oktober 1908 te St. Pieter. Tevens kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen waren Petrus BROEREN en Joannes VAN ENGELSHOVEN. In 1908 was hij werktuigbouwkundige wonende te St. Pieter. Hij overleed 6 augustus 1966, 84 jaar oud te Maastricht en werd 10 augustus 1966 begraven te St. Pieter. Bij overlijden St. Servaasbolwerk 39. Hij woonde een groot gedeelte van zijn leven aan de Blekerij en was praeses van de Broederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid. Maria Hubertina BROEREN werd geboren op 14 januari 1885 te 's-Hertogenbosch en gedoopt op 14 januari 1885 te 's-Hertogenbosch, St. Jacobus. Zij overleed 6 mei 1976, 91 jaar oud te Maastricht in het Verpleegtehuis Klevarie en werd 8 mei 1976 te St. Pieter bijgezet.


De handtekeningen onder de huwelijksaangifte te St. Pieter op 23 september 1908.

 
Bidprentje Jacobus Nicolaas Hubertus van Engelshoven. Bidprentje Jacobus Nicolaas Hubertus van Engelshoven.

 

Zoon Josephus Hubertus Jacobus VAN ENGELSHOVEN werd geboren op 18 januari 1909 te St. Pieter. Jef overleed 16 januari 1964, 54 jaar en 11 maanden oud te Maastricht. Jef werd begraven te Maastricht. Hij was apotheker-scheikundige van het Ziekenhuis St. Annadal te Maastricht. Hij huwde Maria Anna Theresia Lambertina PANS, dochter van Franciscus Nicolaus Hubertus PANS en Maria Anna Petronella Francisca BANENS. Trees werd geboren op 31 maart 1905 te Maastricht. Zij overleed 4 november 1998, 93 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te Maastricht.

Het zusje van Trees, Anna Maria Josephina PANS werd geboren en gedoopt op 1 december 1924 te Maastricht (St. Pieter). Zij overleed 9 december 1924, 9 dagen oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 11 december 1924 te St. Pieter.
 

Nn VAN ENGELSHOVEN werd levenloos geboren op 4 oktober 1921 te Maastricht en begraven op 4 oktober 1921 te St. Pieter.

 

 

Dochter Erna VAN ENGELSHOVEN werd geboren op 4 september 1925 te Maastricht. Erna en Johannes Hendrikus Maria BRANS BRABANT, zoon van Petrus Ludovicus BRANS BRABANT en Elisabeth Hubertina WEUSTEN, zijn 16 juli 1953 getrouwd te Maastricht. Jean werd geboren op 14 december 1923 te Borgharen. Hij overleed 2 juni 1990, 66 jaar oud en werd begraven te Maastricht (R.K. Kerhof te Borgharen). Constructeur van beroep. Blekerij 26 te Maastricht. Erna overleed 6 maart 2018, 92 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet in het ouderlijk graf op 10 maart 2018 te St. Pieter.

Zie vak K: Wilhelmus Joseph Hubertus VAN ENGELSHOVEN.

Kwartierstaat (alle voorouders in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn) van Josephus Hubertus VAN ENGELSHOVEN - 5 generaties: 

Naam: Geboren Gehuwd Overleden
1. Josephus Hubertus VAN ENGELSHOVEN ∞ 28 Jul 1851 17 Okt 1877 23 Apr 1934
     Maria Catharina TILLI 19 apr 1854   26 feb 1919
2. Joannes VAN ENGELSHOVEN 20 Jul 1801 23 Jul 1829 28 okt 1883
3. Maria Mechtildis FRISSEN 18 Dec 1806    1 feb 1858
      
4. (H)arDEwickus VAN ENGELSHOVEN 13 Nov 1755 1 Okt 1780 11 Mar 1839
5. Anna Maria BONTEN  2 aug 1759    8 jun 1838
      
6. Leonardus FRISSEN 16 Mar 1774 22 Mei 1806  9 apr 1857
7. Maria Anna VOSSEN  9 JAN 1780  26 jan 1847
      
8. Servatius VAN ENGELSHOVEN 31 Okt 1711 17 Nov 174315 mar 1791
9. Maria Joanna HANSEN 13 okt 1720    5 okt 1781
      
16. Franciscus (VAN) EIJGHELSHOVEN geschat 1690  ± 171013 okt 1713
17. Maria HERBEN  3 sep 1684   22 jan 1746

 

Krantenannonce en bidprentje van Franciscus VAN ENGELSHOVEN.

Franciscus VAN ENGELSHOVEN, zoon van Hardewicus VAN ENGELSHOVEN. Hardewick werd gedoopt op 13 november 1755 te Vilt. Hij huwde Anna Maria BONTEN (VAN BONTEN) 1 oktober 1780 te Vilt. Hardewick overleed 11 maart 1839, 83 jaar oud te Heer. Hardewick was landbouwer; in 1796 wordt hij vermeld als zijnde schoenmaker. Anna Maria BONTEN (VAN BONTEN) werd gedoopt op 2 augustus 1759 te Heer. Anna overleed 8 juni 1838, 78 jaar oud te Heer.

Zoon François werd geboren op 17 juli 1799 te Heer. François huwde Maria Catharina (Marie Catherine) UTENS, dochter van Jan (Jean) UTENS en Anna Margaretha (Anne Marguerite) JONGEN, 8 april 1820 te Maastricht. François overleed 4 oktober 1885, 86 jaar oud te Maastricht en werd 6 oktober 1885 te Maastricht begraven. Hij was bode geweest bij het Gouvernement van Limburg van 1829 tot 1879. Hieraan wordt ook gerefereerd in de ode aan het diamanten bruidspaar. François kreeg van zijn werkgever ter gelegenheid van zijn 50-jarig dienstjubileum een "zedeleer" aangeboden. Deze prachtige met houten leeuwenkopjes versierde leunstoel (nog altijd in familiebezit) draagt echter de jaartallen 1839 -1879. Catharine UTENS werd geboren op 2 juli 1800 te Maastricht. Zij overleed 11 oktober 1899, 89 jaar oud te Maastricht.

In 1880 was dit echtpaar 60 jaar getrouwd, ook nog gevolgd door een 65 jarige huwelijksviering (8 april 1885). In een krantenberichtje van het archief van de Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant van zaterdag 11 april 1885 werd er gewag van gemaakt:

Bij het 50-jarig en het 60-jarig huwelijksjubileum zijn "jubelzangen" gemaakt. De oorkonde van het 60-jarig jubileum hangt ingelijst in de kamer van Dhr. en Mevr. Nijst-Selis. De namen van de dan nog levende kinderen worden op de oorkonde vermeld:

Maria Margaretha VAN ENGELSHOVEN geboren op 30 mei 1820 te Maastricht. Zij huwde Joannes Franciscus Leopoldus GERARD, zoon van Joannes GERARD en Maria Elisabeth MENNENS, 19 april 1841 te Maastricht. Joannes werd geboren op 10 februari 1817 te Maastricht. Hij overleed 2 oktober 1846, 29 jaar oud te Maastricht. Letterzetter van beroep. Zij huwde blijkbaar (2) Alexander ZORGLOOS. Van deze ZORGLOOS zijn (nog) geen gegevens bekend.

 

Hubertus Dominicus Martinus VAN ENGELSHOVEN (hij was al overleden in 1880). Hubertus werd geboren op 3 augustus 1822 te Maastricht. Hij huwde Catharina Hubertina SCHRUERS, dochter van Lambertus SCHRUERS en Maria Agnes HERMANS, 21 januari 1845 te Maastricht. Hubertus overleed 30 oktober 1871, 49 jaar oud te Maastricht. 1845 schoenmaker. Catharine werd geboren op 16 oktober 1823 te Maastricht. Zij was weduwe in 1880.

 

Maria Barbara Hubertina VAN ENGELSHOVEN geboren op 10 juli 1824 te Maastricht en gehuwd met Pierre LEMAIRE.

 

Hubertus Joannes VAN ENGELSHOVEN geboren op 26 april 1826 te Maastricht. Hij huwde (1) Hubertina Margaretha JANSSEN, dochter van Joannes JANSSEN en Joanna ENGELSHOVEN, 2 juli 1856 te Heer. Margaretha werd geboren op 7 november 1823 te Heer en Keer. Zij  overleed 3 juni 1887, 63 jaar oud te Maastricht. In 1856 herbergierster. Hij huwde (2) Maria Helena JOSKIN (JOSQUIN), dochter van Jacobus JOSKIN en Maria Elisabeth OFFERMANS, 21 juni 1888 te Oud-Vroenhoven. Maria werd geboren op 20 maart 1825 te Gronsveld. Zij overleed 30 december 1896, 71 jaar oud te Gronsveld.
Joannes overleed 24 april 1894, 68 jaar oud te Gronsveld. 1856 stadsambtenaar; 1888 gepensioneerd Rijksambtenaar.

 

Hubertus Henricus Carolus VAN ENGELSHOVEN geboren op 3 maart 1835 te Maastricht. Hij huwde Johanna MUISHOUT, dochter van Cornelia MUISHOUT, 2 juli 1863 te Breda. Zij was weduwe van Willem VAN DEN BROEK. Hendrikus overleed 23 november 1921 in het R. K. Gasthuis te Breda. Smidsknecht; machinaal draaier van beroep. Johanna werd geboren op 27 september 1830 te Breda. Zij overleed 11 januari 1910, 79 jaar oud te Breda.

 

Maria Hubertina Elisabeth VAN ENGELSHOVEN weduwe van Johannes Hubertus BRANDT(overgrootouders van inzendster Annemiek Selis). Zie verder beneden.

Niet genoemd worden:

zoon Joannes Franciscus Hubertus VAN ENGELSHOVEN geboren op 29 februari 1844 te Maastricht. Hij huwde Maria Catherina Hubertina SLOUSEN, dochter van Pieter Arnold SLOUSEN en Anna Catharina Odilia JANSEN, 9 oktober 1889 te Maastricht. Hij overleed 8 juni 1892 48 jaar oud aan de Nieuwe Prinsenkade te Breda. Meubelmaker. De aangifte van zijn overlijden werd gedaan door 2 hoofdagenten. Ongeluk, verdrinking?

Zoon Hubertus Petrus Ludovicus VAN ENGELSHOVEN geboren op 15 november 1830 te Maastricht. Hij huwde Maria Josephina TONNEN, dochter van Bernardus TONNEN en Maria Catharina STULENS, 22 april 1857 te Maastricht. Hubertus overleed 22 februari 1876, 45 jaar oud te Maastricht.

Hun dochter Maria Catharina VAN ENGELSHOVEN werd geboren op 21 januari 1865 te Maastricht. Maria huwde Servatius GERARDU 24 mei 1892 te Burtscheid-Aken. Maria overleed 24 maart 1908, 43 jaar oud te Burtscheid.

 

Maria Catharina VAN ENGELSHOVEN.

Bidprentje en geboorte-uittreksel van Maria Hubertina Elisabeth VAN ENGELSHOVEN.

Elisabeth werd geboren op 30 oktober 1838 te Maastricht. Elisabeth huwde Johannes Hubertus BRANDT, geboren op 8 november 1832 te Delft, zoon van Johannes BRANDT en Maria Josepha BAYA, 27 januari 1864 te Maastricht. Johan Hubert was bij huwelijk sergeant majoor. 1868 sergeant majoor bij het 3de regiment vestingartillerie. Hij overleed 7 mei 1869, 36 jaar oud te Nijmegen.

Kinderen:
i. Maria Hubertina Josepha BRANDT geboren op 10 november 1864 te Nijmegen. Fien huwde Franciscus SNEL,
zoon van Arnoldus SNEL en Maria Catharina RAEMAEKERS, 8 juli 1889 te Maastricht. Fien overleed 28 juli 1936, 71 jaar oud te Maastricht. François werd geboren op 9 maart 1864 te Maastricht. Hij overleed 24 januari 1933, 68 jaar oud te Maastricht. Hij was eigenaar van een schilderszaak.
ii. Johannes Hubertus Wilhelmus BRANDT geboren op 12 januari 1866 te Nijmegen. Willem overleed 9 september 1940, 74 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 12 september 1940 te Maastricht.
iii. Maria Hubertina Francisca Margritha BRANDT geboren op 22 september 1868 te Nijmegen. Zij huwde Marie Jean Joseph SELIS,
zoon van Pierre Arnold SELIS en Anna Catherine DEBYE, 11 augustus 1892 te Maastricht. Maria overleed in januari 1952, 84 jaar oud. Joseph werd geboren op 16 september 1862 te Tongeren. Hij overleed 23 oktober 1922, 60 jaar oud te Maastricht. Boekhouder. Tafelstraat 30.


Elisabeth overleed 29 september 1925, 86 jaar oud te Maastricht.

 

Franciscus VAN ENGELSHOVEN, een broer Servatius VAN ENGELSHOVEN, werd geboren en gedoopt op 4 augustus 1796 te Heer. Servaas huwde Magdalena SCHIFFERS, dochter van Gilles SCHIFFERS en Elisabeth KÖTGENS, 6 oktober 1825 te Maastricht. Servaas overleed 6 december 1877, 81 jaar oud te Maastricht. Hij was in 1825 houder van dwangbevelen. Magdalena werd geboren op 8 mei 1802 te Vaals. Zij overleed 12 oktober 1873, 71 jaar oud te Maastricht.

 

Dochter Maria Françoise VAN ENGELSHOVEN werd geboren op 15 augustus 1829 te Maastricht. Zij huwde Johannes Antonius MULLER. Marie overleed 16 april 1910, 80 jaar oud te Maastricht.
 

1908: 28 juli 1908, ter herinnering aan broeder Piet en familie.  

Van links naar rechts achterste rij staande: François Snel (1864-1933) gehuwd met Fien Brandt; ??; Maria Hubertina Francisca Margaritha Brandt, dochter van Elisabeth Brandt-Van Engelshoven (1868-1952) gehuwd met Joseph Selis; Joseph Selis (1862-1922); Broeder Piet; ??; ??; Willem Brandt (1866-1940), zoon van Elisabeth Brandt-Van Engelshoven.

Zittend middelste rij van links naar rechts: Fien Snel-Brandt (1864-1936), dochter van Elisabeth Brandt-Van Engelshoven; ??; Elisabeth Brandt-van Engelshoven (1838-1925); ??.

Vooraan zittend op een poef: Frans Selis (1901-1973) en zijn zus Maria Begas-Selis (1897-1972).

 

Met dank aan Dhr. en Mevr. Nijst-Selis en Mevr. Brans Brabant-Van Engelshoven voor de ingestuurde foto's, bidprentjes en informatie.

 

 

 Detail.

Janine van de Port - Pieter Defesche

- Een kruis -

In pace / Janine van de Port / 1929 † 1976 / echtg. van Piet Defesche

De ouders van Janine VAN DE PORT waren Justin Hubert Antoine VAN DE PORT en
Marie Josephe Rolande PIETERS
. Zie vak V Van de Port.

 

Janine werd geboren in 1929. Janine overleed in 1976, 47 jaar oud en werd te St. Pieter begraven. Piet werd geboren op 12 juni 1921 te Maastricht. Hij overleed 20 december 2007, 86 jaar oud in het Zorgcentrum De Voorsterkleef te Nuth. Piet werd 27 december 2007 bijgezet in het graf van zijn echtgenote te St. Pieter. "Ridder in de Orde van Oranje Nassau".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele publicaties van Pieter Defesche:

 

Heerlen een nieuwe stad, Gemeente Heerlen. Heerlen 1962.

Kunst in Heerlen, uitgave Gemeente Heerlen. Heerlen 1975.

De Amsterdamse Limburgers De Limburgse bijdrage aan de Nederlandse kunst tussen 1950 en 2000. Nuth, Rosbeek Books- 2001.

Pieter Defesche was een neef van naamgenoot en kunstenaar Pieter Defesche  * Maastricht 1921 † Maastricht 1998.

 

H Maria Agnes HAMELEERS

- Een kindergraf. Een engeltje, bewerkte zijrand -

Hier rust in vrede / ons dierbaar zusje / Maria - Agnes / Hameleers / geb. den 1 febr. 1900 / overl. den 20 sept. 1906 / R. I. P.

De ouders van Maria Agnes HAMELEERS waren:
Joannes Henricus Hubertus HAMELEERS geboren op 18 april 1857 te Maastricht. Harie huwde Maria Hubertina JONGEN 8 februari 1884 te St. Pieter. Hij overleed 19 februari 1927, 69 jaar oud te Maastricht en werd 22 februari 1927 te St. Pieter bijgezet.
Maria Hubertina JONGEN geboren op 10 november 1858 te St. Pieter. Zij overleed 9 maart 1904, 45 jaar oud Papenstraat te St. Pieter en werd 12 maart 1904 te St. Pieter begraven.


Maria Agnes werd geboren op 1 februari 1900 te St. Pieter. Maria Agnes overleed 20 september 1906, 6 jaar oud te St. Pieter en werd te St. Pieter begraven.
Zie Vak D: Maria Hubertina Jongen-Joannes Henricus Hubertus Hameleers.

 

H Servatius Petrus Hubertus Feij - Maria Catherina Hameleers 

 - Een kruis -

In memoriam / Servatius Petrus / Fey / * 18 juni 1884 / † 26 maart 1940 / Echtgenoot van / Maria Catherina / Hameleers / * 3 maart 1889 / † 3 jan. 1968

De ouders van Servatius Petrus Hubertus FEIJ (FEY) waren:

Joannes Petrus Hubertus FEIJ geboren en gedoopt op 1 december 1843 te St. Pieter. Petrus huwde (1) Maria Ida MAESEN (MAESSEN) 3 mei 1876 te St. Pieter. Petrus huwde (2) Maria Josephina THUIJS 3 april 1894 te St. Pieter. Hij overleed 28 december 1910, 67 jaar oud Kanaaldijk te St. Pieter.
Maria Ida MAESEN (MAESSEN) geboren op 6 november 1846 te Gellick (België). Ida overleed 8 september 1893, 46 jaar oud en 10 maanden te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.
Zie: Hupkens.


Servaas werd geboren en gedoopt op 18 juni 1884 te St. Pieter. Hij huwde Maria Catharina HAMELEERS, dochter van Joannes Henricus Hubertus HAMELEERS en Maria Hubertina JONGEN, 21 april 1911 te St. Pieter; 25 april 1911 werd het kerkelijk huwelijk ingezegend te St. Pieter, getuigen daarbij waren: Mattheus HAMELEERS en Gerardus HAMELEERS. Servaas overleed 26 maart 1940, 55 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 28 maart 1940 te St. Pieter begraven. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 22 B (nu 't Drifke). In 1911 was hij landbouwer wonende te St. Pieter; 1914: herbergier Kanaaldijk; 1918: caféhouder. 1933 Café Lage Kanaaldijk 22. Hij werd ook wel "de witte Feij" genoemd. Maria Catharina werd geboren op 3 september 1889 te St. Pieter, gedoopt op 4 september 1889 te St. Pieter en overleed op 3 januari 1968, 78 jaar oud te Tilburg (waarschijnlijk bij haar enige dochter). Zij werd bijgezet in het graf van haar echtgenoot te St. Pieter. Zie: vak IJ Petrus FEY en vak D Hameleers-Jongen.

 

 

 

6 april 1911: de handtekeningen onder te huwelijksaangifte te St. Pieter.

 
 
 

Kinderen:


i. Joseph Petrus Hubertus Henricus FEIJ geboren op 17 juli 1912 te St. Pieter. Hij overleed 15 december 1912, bijna 5 maanden oud Kanaaldijk te St. Pieter en werd begraven op 17 december 1912 te St. Pieter.

 

ii. Maria Gertrudis FEIJ geboren op 2 december 1913 te St. Pieter. Zij overleed 5 september 1914, 9 maanden oud te St. Pieter en werd bijgezet op 7 september 1914 te St. Pieter in het graf van haar broertje Joseph Petrus Hubertus Henricus FEIJ.

 

iii. Maria Constantina Hubertina FEIJ. Zij werd geboren op 6 juni 1915 te St. Pieter en overleed 26 augustus 1983, 68 jaar oud te Tilburg. Zij huwde Petrus Antonius Adrianus Maria VAN GELOVEN, zoon van Antonius Adrianus VAN GELOVEN en Josina Lucia NOIJEN, 2 november 1934 te Maastricht. 3 november 1934 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen waren Simon FEIJ en Jan VAN GELOVEN. Petrus werd geboren op 19 mei 1906 te Tilburg. Hij overleed 1 september 1975, 69 jaar oud te Leuven en werd te Tilburg begraven.

 

iv. Anna Maria Henriette FEIJ gedoopt op 7 oktober 1918 te St. Pieter. Anna overleed 21 november 1918, ruim 1 maand oud te St. Pieter en werd begraven op 23 november 1918 te St. Pieter. Bij overlijden Kanaaldijk.
 

 

 

 

 

 

 

Ida Josephina Johanna Van Golde / Anna Maria Josephina Gerets - Petrus Van Golde

- Een kruis met engeltje; kindergraf en ouders -

Aan ons / innig geliefd / dochtertje / en zusje / Yvonneke / Van Golde / * 29 oct. 1937 † 7 mei 1944

wy willen om dit lieve kind / niet klagen / God kwam het zynE / niet het onze vragen

Marie Gerets / * 1902 † 1983 / ∞ / Pie Van Golde / * 1902 † 1987

 

De ouders van Petrus VAN GOLDE waren:
Hubertus VAN GOLDE geboren op 2 november 1873 te Maastricht. Hij huwde Helena POOLMANS 17 april 1895 te Maastricht. Hubertus overleed 22 maart 1957, 83 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 25 maart 1957 te Maastricht. Hubert was aardewerker, in 1925 ovenwerker van beroep.

Helena POOLMANS geboren op 1 november 1875 te Maastricht. Zij overleed 30 december 1959, 84 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te Maastricht. Sterfhuis van beide echtgenoten: Proosdijweg 103 te Maastricht.
 

Pie van Golde werd geboren op 8 december 1902 te Maastricht en gedoopt op 9 december 1902 te Maastricht, St. Mathias. Hij huwde Anna Maria Josephina GERETS, dochter van Joannes Henricus GERETS en Maria Josepha WILLEMS, 4 september 1925 te Maastricht. Kerkelijk huwelijk te St. Pieter op 5 september 1925; getuigen waren Joannes VAN GOLDE en Josephus PIETERS. Hij overleed 1 mei 1987, 84 jaar oud te Maastricht en werd 6 mei 1987 te St. Pieter bijgezet. Hij was in 1925 magazijnknecht en later handelsreiziger van beroep. 1944: Observantenweg 30 te Maastricht (St. Pieter)  Maria Gerets werd geboren op 7 augustus 1902 te St. Pieter en gedoopt op 8 augustus 1902 te St. Pieter. Zij overleed 3 februari 1983, 80 jaar oud te Maastricht en werd 8 februari 1983 te St. Pieter bijgezet.

 

Hun dochtertje Ida Josephina Johanna VAN GOLDE werd geboren op 29 oktober 1937 te Maastricht (St. Pieter). Yvonneke overleed 7 mei 1944, 6 jaar en 6 maanden oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 10 mei 1944 te St. Pieter begraven. Sterfhuis Observantenweg 30.

 

De ouders van Maria Gerets waren Joannes Henricus GERETS en Maria Josepha WILLEMS. Jan werd geboren op 7 juli 1870 te Reckheim (België). Hij huwde Maria Josepha WILLEMS, dochter van Joannes Nicolaus WILLEMS en Anna Maria FRIJNS, 17 augustus 1901 te St. Pieter. Jan overleed 2 oktober 1934, 64 jaar oud Calvarieberg te Maastricht en werd begraven op 5 oktober 1934 te St. Pieter in vak B IX 50 (graf is geruimd). 1901 dagloner, 1908 fabrieksarbeider, 1925 en 1934 landbouwer. Lage Kanaaldijk 54.

 

Anna Maria FRIJNS werd geboren op 12 juli 1837 te Geulle. Zij huwde Joannes Nicolaus WILLEMS 26 oktober 1856 te St. Pieter. Anna overleed 21 maart 1911, 73 jaar oud Kanaaldijk te St. Pieter en werd 23 maart 1911 begraven te St. Pieter. Joannes werd geboren op 15 maart 1835 te Ulestraten. Hij overleed 14 mei 1932, 97 jaar en 2 maanden oud te St. Pieter en werd bijgezet op 17 mei 1932 te St. Pieter. 1856 dienstknecht. Herbergier in 1888, vervolgens landbouwer. Bij overlijden Lage Kanaaldijk 57.

Maria Josepha Willems werd geboren op 18 april 1863 te St. Pieter. Zij huwde (1) Christianus PIETERS,
zoon van Lambert PIETERS en Petronella VRIJENS, 17 juni 1887 te St. Pieter. Chrétien werd geboren op 29 maart 1859 te Canne. Hij overleed 14 oktober 1898, 39 jaar en 6 maanden oud te Maastricht. 1892 herbergier te St. Pieter; 1896 en 1898 metselaar wonende te Maastricht. Maria huwde (2) Joannes Henricus GERETS, zoon van Martinus GERETS en Gertrudis GERETS, 17 augustus 1901 te St. Pieter. Maria overleed 8 oktober 1939, 76 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter in vak G (graf is geruimd).
 

 

Maria Josephina Gerets.
 

 

Theresia Maria Beatrijs Wishaupt

- Een kruis -

Hier rust/ onze kleine lieveling / Treesie Wishaupt / * 5-2-1938 / † 3-8-1941


De ouders van Theresia Maria Beatrijs WISHAUPT waren:
Hendrikus Lambertus Leonardus WISHAUPT geboren op 15 december 1902 te Maastricht. Harie huwde Josephina Antonia Maria THEWISSEN 30 september 1930 te Maastricht. Harie overleed 30 juni 1999, 96 jaar oud te Maastricht. Harie werd 5 juli 1999 te St. Pieter bijgezet.
Josephina Antonia Maria THEWISSEN werd geboren op 30 januari 1904 te Maastricht. Fien overleed 2 mei 1954, 50 jaar oud te Maastricht en werd 5 mei 1954 begraven te St. Pieter.
Zie: vak L Thewissen.

Treesie werd geboren op 5 februari 1938 te Maastricht en overleed 3 augustus 1941, 3 ½ jaar oud te Maastricht. Zij werd werd 6 augustus 1941 begraven te St. Pieter.

Sculptuur: twee ruiters. Let op het verschil in houding.

Matheus Josephus Van Kan / H.A.S.M. Langeweg

- Een zuil, naambord en sculptuur -

Mr. M. J. van Kan / advocaat - procureur

Opmerking: het originele naambord van de advocatenpraktijk is in dit grafmonument verwerkt, evenals een sculptuur.

* 21-9-1935 / 26-5-2005

H.A.S.M. Langeweg / * 10-10-1937 / † 26-4-2018

Theo was in leven advocaat en procureur in het arrondissement Maastricht. Daarnaast vervulde hij allerlei maatschappelijke functies. Hij was o.a. Stadsprins They d'n IIIe in 1970, bestuurslid van de Stichting het Graf van St. Servaas en van Stichting Futura/Speeltuin Fort Willem.

 

 

 

 
 

 

H Maria Christina Hubertina STOLTZENBERG - Willem Hubertus Coolen

- Een kruisbeeld -

Ter nagedachtenis aan / Mej. Maria Christina / STOLTZENBERG / overl.te StPieter den 28 Nov.1925 / in den ouderdom van 80 jaren / Echtgenoote van den heer / Willem Hubertus / Coolen

Myn Jezus Barmhartigheid

Huurgraf vak A 32. Dit grafmonument is geadopteerd en werd gerestaureerd door Stichting GRAFMONUMENTEN Sint Pieter. Dit graf is geadopteerd door Dhr. en Mevr. Geurtz - Laarmans.

 

 

 

 

 

 

A. Lejeune uit Maastricht maakte dit grafmonument.

 

 

De ouders van Maria Christina Hubertina STOLTZENBERG waren
Henricus Wilhelmus STOLZENBERG (STOLTZENBERG), gedoopt op 17 januari 1810 te Roermond. Hij huwde Gertruidis MEESSEN 20 juli 1844 te Vaals. Hij wordt notarieel genoemd te Weert op 5 december 1864 en op 25 maart 1867; hij was Rijksontvanger in 1876. Gertruidis MEESSEN werd geboren omtrent 1824 te Aken. Gertruda overleed 11 september 1892, 68 jaar oud te Medemblik.

Maria werd geboren op 17 april 1845 te Stevensweert. Zij huwde Willem Hubertus COOLEN, zoon van Joannes COOLEN en Wilhelmina REIJNDERS -Wilhelmina REIJNDERS werd geboren omtrent 1800. Zij overleed 3 juni 1872, 72 jaar oud te Roermond, 23 september 1879 te Gennep. Willem werd geboren op 3 april 1845 te Maasbracht. Hij overleed 23 februari 1932, 10 uren namiddag, 86 jaar en 10 maanden oud bij de XII Apostelen Bogaardenstraat 1A te Maastricht en werd op 26 februari 1932 bijgezet te St. Pieter. Bij het huwelijk was hij Rijksambtenaar van beroep. Maria ("van Coolen op de scheepswerf") overleed 28 november 1925, 80 jaar oud St. Pieterskade 21a te St. Pieter en werd 1 december 1925 te St. Pieter begraven in een "voor 2 man gehuurd graf". Woonadressen St. Pieterskade 12 en 21a te St. Pieter.

Kinderen:

i. Henriëtte Wilhelmina Hubertina Theresia COOLEN. Zie beneden.

ii. Wilhelmina Hubertina Christina Clara COOLEN geboren op 19 januari 1882 te Heijthuysen. Wilhelmina overleed 5 september 1882, 7 maanden oud te Heijthuysen.

 

  Bron: Roermondsche Families.
De eerder genoemde Henricus Wilhelmus STOLTZENBERG is een zoon van het echtpaar Henricus Josephus STOLTZENBERG en Anna (Maria) Gertrudis OP DE GRAEF.

De restauratie:

2 juli 2010 werd begonnen met het verwijderen van het voorwerk van dit grafmonument:

De opgraving en herbegrafenis van het echtpaar Coolen - Stoltzenberg had plaats op 8 juli 2010.

Detail kruis: dit kruis is gekapt uit de massieve steen in haut-reliëf. De buitenranden van de kruisarmen zijn afgeschuind. Foto midden: de naamgeving; de data van de echtgenoot zijn nooit bijgegraveerd. 16 juli 2010 werd de restauratie afgerond; op de voorgrond het grafmonument van het echtpaar Coolen - Stoltzenberg, daarachter het grafmonument van dochter Henriëtte Coolen en schoonzoon Pierre Krischer.

H Henriette Coolen - Petrus Krischer

 - Een kruis met doornenkroon rondlopend, PAX (vrede) en stralenkrans, zandloper -

Zandloper.

De zandloper wijst naar het kortstondige van het leven en het gestadig naderen van het stervensuur. Als symbool van de dood komt de zandloper voor het eerst voor in de late middeleeuwen. De meeste zandlopers zijn voorzien van vleugels. Die symboliseren de tijd die vervliegt en de vergankelijkheid van de mens (Psalm 90). Meestal zijn het de vleugels van een duif, maar het komt ook voor dat de zandloper is voorzien van één duifvleugel en één vleermuisvleugel. Dit staat symbool voor het vervliegen van het leven, bij dag en bij nacht, bij goed en bij kwaad. De omkeerbaarheid van de zandloper wordt in de christelijke traditie gezien als het nieuwe leven en de wederopstanding.


Ter nagedachtenis aan / Henriette Coolen / overleden te St Pieter den 8 juli 1932 / in den ouderdom van 52 jaren / echtgenoote van / Petrus Krischer / overleden te StPieter den 22 jan 1955 / in den ouderdom van 85 jaren

De ouders van Petrus Egidius Hubertus KRISCHER waren:
Petrus Egidius Hubertus KRISCHER, geboren op 5 augustus 1824, om drie uur 's morgens te St. Pieter. Pierre huwde Maria Theresia LAMBRIEX,
dochter van Mathijs LAMBRIEX (schrijnewerker in 1826) en Maria Margaretha GOESSENS, 7 mei 1867 te Maastricht. Hij overleed 24 november 1887, 62 jaar en 4 maanden oud te St. Pieter en werd 27 november 1887 te St. Pieter begraven. Scheepstimmerman. Hij was de oprichter van de scheepstimmerwerf op St. Pieter en dus een directe concurrent van de scheepswerf van CLOSSET. Ook was hij gemeenteraadslid van St. Pieter.

De Limburger Koerier van 25 februari 1893:
 

Maria Theresia LAMBRI(E)X werd geboren op 8 augustus 1839, om drie uur 's ochtends te Maastricht. Zij overleed 25 januari 1915, 75 jaar oud te Maastricht. Sterfhuis: Kleine Staat 12. Zij werden begraven op 28 januari 1915 te St. Pieter in vak IJ. Dit koopgraf werd voor 15 oktober 1976 helaas geruimd.

1 januari 1890 herbergierster op de Blekerij. 10 oktober 1890 vertrek naar Maastricht. Adressen: 10 oktober 1890 Villapark 12 te St. Pieter; 24 februari 1902 naar Bredestraat 21 te Maastricht. In huis woonde Amélie Bertha Désirée VAN PARIJS. Zij werd geboren op 9 februari 1870 te Lessinel (België). Zij arriveert in huize weduwe Krischer-Lambriex op 19 maart 1902 vanuit Spa (België). Zij was niet verwant en modiste (ook dienstmeid?) van beroep. In 1906 keert zij terug naar Spa.

Kinderen:

i. Nn KRISCHER. Nn werd begraven op 3 januari 1867 te St. Pieter. Waarschijnlijk een voorkind.

ii. Martinus Joannes Josephus Hubertus KRISCHER geboren op 2 maart 1868 te St. Pieter. Martinus werd gedoopt op 2 maart 1868 te St. Pieter. Hij overleed 22 augustus 1868, 5 maanden oud te St. Pieter en werd 24 augustus 1868 te St. Pieter begraven.

iii. Petrus Egidius Hubertus KRISCHER. Zie verder beneden.

iv. Egidius Hubertus KRISCHER geboren op 9 december 1870 te St. Pieter. Egidius overleed 18 augustus 1871, 8 maanden oud te St. Pieter en werd 20 augustus 1871 te St. Pieter begraven.

v. Petrus Gilis Hubertus KRISCHER gedoopt op 22 januari 1871 te St. Pieter.

vi. Jan Willem Maria Alphonsus KRISCHER geboren op 20 juni 1872 te St. Pieter. Alphons huwde Maria Cornelia Theresia HEUNDERS, dochter van Joannes Hubertus Antonius HEUNDERS en Maria Ida DAAMEN, 11 februari 1901 te Maastricht.

vii. Joannes Edmondus Hubertus KRISCHER geboren op 23 oktober 1874 te St. Pieter. Hij overleed te St. Pieter op 19 januari 1875, 3 maanden oud en  werd 21 januari 1875 begraven te St. Pieter.

viii. Maria Margaretha Hubertina KRISCHER geboren op 29 december 1875 te St. Pieter. Maria huwde Chrisostomus Etienne Gustave BAILLIEUX, zoon van Pierre BAILLIEUX (BALLIEUX) - smid van beroep - en Maria MULLER, 2 juli 1900 te St. Pieter. Maria overleed te Maastricht op 10 mei 1955, 79 jaar oud. Chrisostome werd geboren op 4 oktober 1874 te Maastricht. Hij overleed 24 januari 1959, 84 jaar oud te Maastricht.


ix. Theresia Jacoba Catharina KRISCHER geboren op 23 augustus 1877 te St. Pieter.

x. Maria Louisa Rosalia KRISCHER geboren op 30 juli 1885 te St. Pieter.  

 

5 augustus 1824 te St. Pieter: de geboorteakte van Petrus Egidius Hubertus KRISCHER, opgemaakt door schout Wilhelmus ROYMANS. De getuigen bij de aangifte van geboorte waren: Renerus WILLEMS, acht en twintig jaar oud, suikereidroger en Henricus ROYMANS, drie en dertig jaar oud, Gemeente Secretaris, beiden woonachtig te St. Pieter.

8 augustus 1839: de geboorteakte van Maria Theresia LAMBRIEX, opgemaakt door schepen J.A. Engelen. De getuigen bij de aangifte van geboorte waren: Johan Matthias MICHEELS, uit Maastricht, verver van gebouwen, vier en veertig jaar oud en Joannes Lambertus BELLEFROID, woonachtig te Maastricht, bode bij het Stedelijk Bestuur oud drie en vijftig jaren.

 

16 februari 2009: inventarisatie van uit te voeren werkzaamheden. 8 mei 2009 werden de eerste werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de restauratie van dit grafmonument.

18 juni 2009 werd het gerestaureerde graf opgeleverd. Dhr. en Mevr. Cox-Wetzels hebben dit graf geadopteerd.

 

De werf van Petrus Egidius Hubertus Krischer werd opgericht in 1859 en had als huisnummer Sint Pieterskade 12 (niet te verwarren met het huidige pand nr. 12). Het toenmalige nr. 12 van de familie Krischer is het nog bestaande nr. 23 met de trap, enigszins schuin liggend aan de ventweg aldaar. Pierre Krischer had, net als zijn latere buurman Closset, al een ruime ervaring met het herstellen van houten schepen aan de Maas, maar negen jaar na de ingebruikname van het kanaal begon hij ter hoogte van het huidige huisnummer 23 een scheepstimmerwerf waarvan het terrein zich uitstrekte tot aan de (rechter)flank van het kroonwerk Hessen. Zie: de foto's van de maquette van Paul Tieman op www.maastricht-1867.nl.

2 juni 2009 vond de opgraving en herbegraving plaats van het echtpaar Krischer-Coolen.

Na de slechting van deze rechterflank van het kroonwerk Hessen, in de jaren 1884-1886, bleef dit terrein onbebouwd tot 1913 toen de heer Vissers daar zijn monumentale villa bouwde. Dit geeft de begrenzing van het terrein van de familie Krischer weer in zuidelijke richting. Naar het noorden werd het terrein afgebakend door een grondstuk in privé-eigendom van de weduwe Delnooij. Pal daarachter vestigde zich eind 1865 de familie Closset. Zie: overzicht van de ligging van de scheepstimmerwerven van P. Krischer en H. Closset in 1865.

Een foto van het kanaal in zuidelijke richting, situatie ca. 1900, met op de achtergrond (in het verlengde van de geopende draaibrug) de toenmalige bruggenwachterswoning, afgebroken in 1912. De schuur uiterst rechts is van Closset, de ingang naar het dok is duidelijk zichtbaar. Het gebouw in het midden is het nog bestaande huidige nummer 23, toen 12, behorend aan Krischer, met als opschrift "Luiker Kolen". Het gebouw met schoorsteen is van zeepziederij Dumonçeau Frères. De foto is genomen van de draaibrug aan de Prins Bisschopsingel. Foto: collectie R.H.C.L. Maastricht. Nummer G.A.M. 38807.

Pierre werd geboren op 30 maart 1869 te St. Pieter. Hij huwde Henriëtte Wilhelmina Hubertina Theresia COOLEN, dochter van Willem Hubertus COOLEN en Maria Christina Hubertina STOLTZENBERG, 6 juni 1905 te Sittard. Pierre overleed 22 januari 1955 in het Ziekenhuis St. Annadal te Maastricht, 85 jaar oud aan de gevolgen van een longontsteking en werd op 25 januari 1955 in het familiegraf te St. Pieter bijgezet. Henriëtte werd 10 juni 1880 te Gennep geboren. Zij overleed 8 juli 1932, 52 jaar oud te St. Pieter en werd 11 juli 1932 te St. Pieter begraven. Sterfhuis: St. Pieterskade 20. Pierre was scheepstimmermanleerling en een gepassioneerd tuinier. Ook was hij eigenaar van een kolenhandel. Adressen: 1910-1920: Bleekerij 46. 1920-1938: St. Pieterskade 17; 1955: St. Pieterskade 20 te Maastricht (St. Pieter). Na het overlijden van zijn vrouw Henriëtte Coolen verkoopt hij juli 1932 de kolenhandel aan zijn neef Mathias Hubertus DOLHAIN (1860-1937).

Dienstmeiden in huize Krischer - Lambriex waren:

Anna Elisabeth PLAHEÉ, geboren op 22 april 1881 te Mechelen (België). 30 oktober 1911: Maria Theresia ESSERS, geboren op 11 oktober 1894 te Valkenburg. 3 februari 1915: Elisabeth Hubertina ESSERS, geboren 6 oktober 1895 te Valkenburg, zus van vorige; 22 februari 1918(5?): Maria Paulina BROCK geboren 30 maart 1896 te Vaals.

 

 

 

2 april 1869: de geboorteakte van Petrus Egidius Hubertus Krischer jr., opgemaakt door de burgemeester van St. Pieter en tevens ambtenaar van de Burgerlijke Stand Pierre Hubert CEULEN. De aangevers zijn naast de vader Petrus Egidius Hubertus KRISCHER, Joannes Gerardus Nicolaus HERMANS, hoofdonderwijzer te St. Pieter, 44 jaar oud, wonende te St. Pieter en Joannes LEGENHOEK, veldwachter, 42 jaar oud en wonende te Maastricht.

 

Dochter Maria Theresia Wilhelmina Petronella KRISCHER werd 13 april 1906 te Maastricht geboren en 15 april 1906 te St. Pieter gedoopt. Doopgetuigen waren Guilielmus Hubertus COOLEN (grootvader) en Maria Theresia LAMBRIX (grootmoeder). Marie-Thérèse ontving de Eerste Communie op 17 mei 1914 te St. Pieter. Zij overleed 17 maart 1968, 61 jaar oud in het St. Joannes de Deo te Haarlem. Marie-Thérèse (Mia) en Henri Johannes Wilhelmus Maria KOENEN, zoon van Wilhelmus Adrianus KOENEN en Cecilia Alouisia Elisabeth KUTSCHRÜTTER, zijn 2 september 1936 getrouwd te Maastricht. 5 september 1936 kerkelijk huwelijk te St. Pieter.

 

Advertentieblad voor Limburg van 24 december 1920:

 

In het telefoonboek van het Maastrichts Rijkstelefoonkantoor van 1915 vinden we:
Krischer, Fa. P., Brandstoffen, Bassin 23 (9-12, 2-7)
293 Krischer, Fa. P., Brandstoffen, St. Pieterskade 12
201 Dolhain-Defresne, M., Kolenh., Bleekerij 5, St. Pieter
Adresboek voor Maastricht (1929): Nederlandsch-Belgische Olie-import Mij. NV., Bassin 21 a, tel. 1615.

Briefhoofd van M. Dolhain-Defresne, firma G. Dolhain. Bron: privé collectie.

De ouders van Mathias Hubertus DOLHAIN waren:

Egidius DOLHAIN geboren op 2 maart 1817 te Lanaye. De getuigen bij de aangifte van zijn geboorte te Lanaye waren: Antoine POTMANS, 75 jaar oud,  veldwachter en Joseph DEVISÉ, 27 jaar oud, landbouwer beiden woonachtig te Lanaye. Koopman te St. Pieter. Gilles huwde Joanna Francisca Hubertina KRISCHER 30 april 1846 te St. Pieter. Hij overleed 7 september 1878, 61 jaar oud te St. Pieter en werd 9 september 1878 te St. Pieter begraven in een koopgraf voor 2 personen (B 117- inmiddels geruimd). Hij was schipper in 1848. 1848: Bleekerij 2 bij Krischer. Koopman te St. Pieter. Joanna Francisca Hubertina KRISCHER werd geboren op 4 juni 1826 te St. Pieter. Helena Annette overleed 16 januari 1918, 91 jaar oud te St. Pieter en werd te St. Pieter bijgezet. 1879: koopvrouw in steenkoolen te St. Pieter. Zij vertrekt rond 1890 naar Roermond. Zie: vak G Dolhain.

Mathias (Henri) werd geboren op 15 april 1860 te St. Pieter. Hij huwde Maria Alphonsina Hubertina Catharina Victor DEFRESNE, dochter van Antonius Mathias Hubertus Ludovicus (Antoon Martijn Hubert Louis) DEFRESNE en Maria Anna Monica THOMASSEN, 23 augustus 1887 te St. Pieter. Henri overleed 27 september 1937, 77 jaar oud St. Lambertuslaan 44 te Maastricht (St. Pieter) en werd 30 september 1937 te St. Pieter begraven. Hij was lid van de Heeren Congregatie en van de Broederschap van het Heilig Sacrament. Maria Alphonsina Hubertina Catharina Victor DEFRESNE werd geboren op 29 januari 1863 te Geleen. Zij overleed 17 oktober 1944, 81 jaar oud te Maastricht en werd 21 oktober 1944 bijgezet te St. Pieter. Bij overlijden Scharn no.21.

 

Pierre Egidius Hubertus KRISCHER was een oom van Mathias Hubertus DOLHAIN. Dolhain-Defresne: 9 september 1927 verhuizen zij van de Blekerij 10 naar de Parkweg 8 te Maastricht St. Pieter. De ouders van Petrus Egidius Hubertus KRISCHER waren:
Wilhelmus (Guillaume) KRISCHER (KREIJSCHER) geboren op 20 juni 1784 te St. Pieter. Willem huwde Maria Catharina CLAESSENS (
uit de "De Rode Haan"),  6 juni 1817 (9 juni 1817 kerkelijk huwelijk te St. Pieter). Hij overleed 17 augustus 1850, Op de Blekerij 02.00 uur, 66 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 19 augustus 1850 te St. Pieter. Maria Catharina CLAESSENS werd geboren op 30 september 1799 (8 Vendémiaire An VIII) te St. Pieter. Catharina overleed 1 februari 1862 Blekerij 03.00 uur, 62 jaar oud te St. Pieter. Willem was scheepstimmerman, herbergier (1824, 1840). 1840: Blekerij 1; 1848 Blekerij 2: herbergier en scheepstimmerman. 1850: Blekerij 1.

 

Bevolking St. Pieter 1850/1860:  

 

 

De Krischers waren ook actief als uitbaters van een casino.

 

 

Met dank aan Tiny Feij:

 

De haon dee is geplök

De vere zien gevloge

Vaan hei tot aon de brögk

Ze zègke 't is geloge

Bijein, bijein

Bij Krischer op nómmer ein! 2×

Beluister hier het fragment: D'n Haon dee is geplök.

Le courrier de la Meuse van 8 mei 1875:

Le courrier de la Meuse van 8 september 1877:

Petrus Egidius Hubertus Krischer (1824-1887) sr. en zijn overlijdensannonce. Het graf in vak IJ gelegen werd voor 1976 geruimd.

Pierre Krischer jr. (1869-1955) en echtgenote Henriette Coolen (1880-1932) - Pierre Krischer jr. op latere leeftijd.

Overlijdensannonce en rouwbrief Pierre Krischer januari 1955.

Koningin-regentes Emma en koningin Wilhelmina passeren de brug over de St. Lambertuslaan in 1895. Op de achtergrond het huis van Krischer.

Drukte bij de kolenloodsen van Krischer. De werf van Closset lag net voorbij de bocht in het kanaal.

In tegenstelling tot Closset beschikte Krischer niet over een droogdok. Deze foto werd echter veel later genomen toen Krischer het vak van scheepstimmerman vaarwel had gezegd en in de kolenhandel was gegaan. Situatie ca. 1900.

De woning van Pierre Krischer jr. die hij ca. 1905 bouwde met daar achter de kolenloodsen, gesloopt in 1956. Vermoedelijk stonden zij op het terrein dat voorheen toebehoorde aan de weduwe Delnooij.

 

St. Pieterskade omtrent 1905.

Kanunnik STIENNON woonde in huis Krischer St. Pietershoeve en werd begraven in vak I 40. Dit graf is geruimd. Zie: geruimd I 40.

St. Pietershof aan de Papenweg te Maastricht anno 2009. De eigenaar van dit hotel-restaurant was in het begin van de vorige eeuw Heinrich Lingelsheim.

 

St. Pieterskade nr. 21 anno 2008: voor- en zijgevel.

St. Pieterskade nr. 21 anno 2008. Links detail voortuin - originele elementen. In de achtertuin: originele toegangszuiltjes ingang van de voortuin?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN DE GULDE CROOIN BY LENARTS - Sint Pieterskade 23.

 

Bron foto's betreffende P. Krischer: collectie Mevr. Betty Koenen, collectie Dhr. Rob Kamps, collectie Stichting Oud Sint Pieter en Dhr. Breur Henket.

 

 

 

 

 

Anna Catharina Odilia Balkestein - Edmond Henri Marie August Marres

- Een kruis -

Anna Catharina Odilia / Balkestein / * 19-12-1930 / † 5-8-2008 / ∞ / Edmond Henri Marie August / Marres / * 6-5-1928 / † 3-2-2012

De ouders van Anna Catharina Odilia BALKESTEIN waren Gerardus Balthazar BALKESTEIN en Josephina Margaretha Odilia MOTKÉ.
Catrien werd geboren op 19 december 1930 te Kruiningen. Zij overleed 5 augustus 2008, 77 jaar oud. Zij werd op 12 augustus 2008 te St. Pieter begraven. Catrien huwde Edmond Henri Marie August MARRES, Prof. Dr., zoon van Henri August Marie MARRES en Maria Clara Casparina Josephina DE RUYTER, 5 februari 1958 te Maastricht. Ed werd geboren op 6 mei 1928 te Roermond. Hij overleed 3 februari 2012, 83 jaar oud te Maastricht en werd 10 februari 2012 te St. Pieter bijgezet. Zie verder:
vak C.

 

 

 

Jacques Janssen

- Een kruis -

Jacques Janssen / 1930 - 2007 / *

Jacques werd 12 juli 1930 geboren. Hij huwde Elisabeth Maria Magdalena PINCKAERS, dochter van Gillis Hubertus PINCKAERS en Elisabeth Catharina Geertruida SCHEEPERS, 8 september 1956. Jacques overleed op 24 september 2007, 77 jaar oud en werd 29 september 2007 begraven te St. Pieter. Van beroep was hij architect. Sebastianenweg 23 te Maastricht.

 

 

 

Martin Marie Jacques Janssen

Maarten Janssen / 31 mei 1960  -  9 september 2023

 

Maarten, zoon van Jacques JANSSEN en Els PINCKAERS, werd 31 mei 1960 geboren te Maastricht. Hij overleed te Maastricht op 9 september 2023, 63 jaar oud. Maarten werd 16 september 2023 begraven te St. Pieter.

 

De graven van de familie Closset. Zie voor meer details, foto's, bronvermeldingen e.d. Project Stichting Grafmonumenten Sint Pieter.

HR Joseph Leonard Closset

 - Een kruis, ornamenten, doodshoofd met gekruiste beenderen -

A la / memoire / de notre / bien aimé fils / Joseph Leonard / fils de Jean Henri Closset / et de Dieudonée Closset  née Cambresier / né a Visé le 19 mars 1844 / pieusement décédé a St. Pierre / le 3 mars 1871 / - . - / par la foi / chers parents / le jeune ami / est sauvée / je prie au  sel? / de dieu / pour ceux / qui lont / guidée /  ~

R. I. P.

Grondsegment:

H Jean Henri Closset - Dieudonnée Cambresier

Ici repose / monsieur / Jean henri Closset / rentier / né a / devant le pont de visé / le 9 novembre 1805 / pieusement décéde / à St. Pierre le 27 mars 1886 / priez pour son ame

 

et son epouse / madame / Dieudonnee Cambresier / rentiere / né à / devant le pont de visé / le 11 mars 1807 / pieusement decedé / a St. Pierre le 11 mars 1887 / priez pour son ame

 

 

 

 

H Henricus Petrus Arnoldus Bar - Maria Elisabeth Gertrudis Closset

- Een kruis, zuil met detail -

Bertha Elisabeth Closset - Petrus Hubertus Dinjens / Marie Gertruda Henriette Dinjens / Marie Gertrude Henriette Dinjens / Margaretha Josephina Marie Dinjens / Johanna Maria Catharina Dinjens - François Leon Hubert Vossen

- Een kruis -

* 1882 B. Closset † 1964 / ∞ / * 1882 P. Dinjens † 1966 / * 1912 M. Dinjens † 1916 / * 1919 M. Dinjens † 1934 / * 1913 R. Dinjens † 2008 / * 1913 C. Dinjens † 1993 / ∞ / * 1906 F. Vossen † 1995 

Zie: Grafmonumenten Dinjens - Closset.

 

Henri Joseph CLOSSET - Anna Maria Nicolaas Genders / Marie Guillemine CLOSSET - Wilhelm August Frans Jelinger

Henri Joseph CLOSSET / * 25-6-1884 † 6-2-1953 / Ø / Anna Maria Genders / * 9-11-1882 † 29-1-1968 / Marie Guillemine CLOSSET / * 25-11-1913 † 23-2-2002 / Ø / Wilhelm August Frans Jelinger / * 25-7-1919 † 23-8-2003

 


 

Henri Joseph Hadelin Closset - Catharina Hubertina Fey

H Jean Henri Closset / Marie Closset

- Een kruis met IHS, klimopranken en ornamenten, zespuntige ster -

A la memoire / de notre fils et / frère bien aimé / Mr  Henri Closset / décédé accidet / à St Pierre / le 6 sept 1899 / à l'âge de 22 ans / - . - / priez pour lui

Et de sa soeur / Madle Marie Closset / Y décédée le 1 octobtre 1901 / a l'age de 16 ans

Dit grafmonument werd in 2008 gerestaureerd door Stichting GRAFMONUMENTEN Sint Pieter. 1ste projekt en mogelijk gemaakt door een schenking van Stichting Elisabeth Strouven en een schenking van een privé persoon.

Oscar Timmermans - Marie Gertrude CLOSSET

- Een kruis -

Oscar Timmermans / * 26-12-1921 † 15-12-1990 / echtg. van / Truus Clossset / * 26-5-1923 † 28-9-2013


K Thérèse Joséphine Marie Elise Closset -  Matheus Marie Josephus KASDORP / Lambert Joseph CLOSSET - Marie Therese PHILIPPET

- Een graf met sculptuur gemaakt door Jef Wishaupt; in dit grafmonument is de oude steen geïntegreerd -

Elly Closset / * 4-8-1935 / † 7-11-1988 / ∞ / Thijs Kasdorp / * 1933  † 2016 / ∞ / Tonny Roomans

FAMILLE CLOSSET-PHILIPPET

 

Zie voor meer details, foto's, bronvermeldingen e.d. Project Stichting Grafmonumenten Sint Pieter Elly Closset en: Aanverwanten - de familie Kasdorp.

Detail. De schaduw van het beeld uit de steen gehouwen.

Lambert Joseph CLOSSET / 18 avril 1851 - 4 avril 1926 / Marie Therese PHILIPPET / nee 9-1-1850 - decedee 24-9-31

    

H Henrica Geertruida Overmeijer - Michael Petrus Meijs / Petrus Henricus Conradus Antonius Meijs - Elisabeth Eugenia Antonia van der Luer

- Een kruis -

Henrica / Overmeijer / * 5-5-1872 / † 3-10-1927 / Echtg. van / Michael / Meijs / * 13-6-1869 / † 7-4-1940

Coenrardus Meijs / * 16-11-1897 / † 2-11-1973 / Echtg. van / Elisabeth v. d. Leur / * 5-12-1902 / † 8-5-2001

Henrica Geertruida OVERMEIJER werd geboren 5 mei 1872 te Den Bosch als dochter van Adriaan OVERMEIJER en Hendrika VAN DER STAAK. Zij huwde Michael Petrus MEIJS, zoon van Petrus Theodorus MEIJS en Hubertina Aldegonda SAVELKOULS, 6 oktober 1896.

Hun zoon Petrus Henricus Conradus Antonius MEIJS werd geboren op 16 november 1897 te 's-Hertogenbosch. Coen overleed 2 november 1973, 75 jaar oud te Maastricht en werd 6 november 1973 bijgezet te St. Pieter. 1924 sergeant. Coen huwde Elisabeth Eugenia Antonia VAN DER LUER, dochter van Josephus Leo Martinus (Joseph Léon Martin) VAN DER LUER en Gertrudis Johanna Maria MOERS, 22 april 1924 te Amby. Elisabeth VAN DER LUER werd geboren op 5 december 1902 te Maastricht. Lies overleed 8 mei 2001, 98 jaar oud en werd 15 mei 2001 te St. Pieter bijgezet. 1924 kantoorschrijfster.

Henrica overleed 3 oktober 1927, 55 jaar en 4 maanden oud te Maastricht in het gesticht Calvariënberg te Maastricht en werd 6 oktober 1927 begraven te St. Pieter in een "gehuurd graf 10 jaar".

Michael Petrus MEIJS werd geboren 13 juni 1869 te Venlo. Michel overleed 7 april 1940, 70 jaar oud te Maastricht en werd 9 april 1940 bijgezet te St. Pieter. Hij was sergeant der Infanterie en Provinciaal adjudant-onderofficier van de Provincie Limburg. Sterfhuis: Papenweg 39.

De zwarte platen op dit kruis werden pas aangebracht na 1953.

 

Het echtpaar Meijs-Overmeijer.

Het gezin Meijs-Overmeijer rond 1915.

                                                                      

H Paulus Hubertus Prick - Maria Sophia Odekerken 

 - Een kruis, ornamenten -


Hier rust in vrede / de heer / Paulus Hub Prick / hoofd der O.L. School / te St Pieter / 1874    1929 / weduwn van / mej Anna Fey / echtgenoot van / mej Maria Sophia / Odekerken / 1886    1971 / R.  I.  P.

 

Zie ook vak IJ: Wilhelmus Hubertus FEIJ - Elisabeth Hubertina KRUIJEN. Anna Maria Elisabeth Wilhelmina FEIJ.

 

De ouders van Paulus Hubertus PRICK waren Franciscus Hen(d)ricus Hubertus PRICK geboren op 18 november 1842 te Oud-Vroenhoven. Franciscus huwde Maria Petronella Hubertina MEERTENS 26 april 1866 te Oud-Vroenhoven. Hij overleed 1 maart 1912, 69 jaar oud te Oud-Vroenhoven.
Maria Petronella Hubertina MEERTENS geboren op 13 december 1845 te Oud-Vroenhoven. Maria overleed 13 mei 1927, 81 jaar oud te Maastricht.


Paulus werd geboren op 13 februari 1874 te Oud-Vroenhoven. Hij huwde (1) Anna Maria Elisa Guillemina FEIJ,
dochter van Wilhelmus Hubertus FEIJ en Maria Elisabeth Hubertina KRUIJEN, 26 augustus 1907 te St. Pieter. Paulus huwde (2) Maria Sophia ODEKERKEN, dochter van Joannes Hubertus ODEKERKEN en Marie Catharina DEFOSSE, 10 februari 1916 te St. Pieter. Paulus overleed 1 juli 1929, 55 jaar oud te Maastricht en werd 4 juli 1929 begraven te St. Pieter. 1901 onderwijzer. 1907: onderwijzer wonende te Oud-Vroenhoven. 26 januari 1929 naar Glacisweg 35. Hoofd der O.L. School te St. Pieter. Lid van den Retraitantenbond te St. Pieter. Kassier van de Boerenleenbank te St. Pieter. Lid v.d. Heerencongregatie te Maastricht. Lid v.d. St. Vincentiusvereeniging te Maastricht. Voorzitter v.d. R.K. Kiesvereeniging "St. Servatius" te Maastricht. Maria Sophia werd geboren op 1 januari 1886 te Maastricht. Zij huwde (1) Jean Pierre Hubert DEJONG, zoon van Joannes Petrus DEJONG en Maria Hubertina Elisabeth TELMANS (TILMANS), 3 november 1910 te Maastricht. Zij overleed 23 maart 1971, 85 jaar oud te Maastricht en werd op 27 maart 1971 bijgezet in het graf van haar tweede echtgenoot te St. Pieter.

 

 

De Limburger Koerier van 24 augustus 1901:


St. PIETER, 24 Aug. In de gisteren gehouden raadsvergadering zijn de jaarwedden van het onderwijzend personeel aan de openbare lagere school verhoogd als volgt: van den heer Th. C. Kuijser, hoofd der school, met f 150.—, van den heer P. H. Prick, onderwijzer, met f 25.—, en van mej. M. Dazert, onderwijzeres, met f 50.—. Deze verhoogingen worden gerekend in te gaan met 1 Januari a.s.

De handtekeningen onder de huwelijksaangifte op 6 augustus 1907 te St. Pieter.

Dit grafmonument is in het verleden omgevallen en werd weer teruggeplaatst.

Dochter uit het eerste huwelijk Guillemine Petronella Maria PRICK werd geboren op 27 mei 1910 te St. Pieter. Mien overleed 8 juni 2003, 93 jaar oud Bejaardenhuis Molenhof te Maastricht en werd begraven 13 juni 2003 te St. Pieter. Zie: vak IJ Kruijen.  

Ir. G.A.M. Prick / * 19-9-1921 † 18-10-2004

 

 

 

Hun zoon Gerardus (Sjra) werd geboren op 19 september 1921 te Maastricht. Gerard overleed 18 oktober 2004, 83 jaar oud te Venlo. Hij werd bijgezet in het graf van zijn ouders op 22 oktober 2004. Hij was ingenieur van beroep; studeerde aan de landbouwhogeschool te Wageningen

Zoon Hubertus Paulus Franciscus PRICK werd geboren op 9 mei 1917 te St. Pieter. Bert / Dom Amandus Prick was rustend abt van het trappistenklooster Ulingsheide in Tegelen. Dom Amandus overleed 2 september 2016, 99 jaar oud te Tegelen en werd 7 september 2016 bijgezet te Tegelen op het kloosterkerkhof.

In 1938, op 21-jarige leeftijd, trad hij in. Het kloosterleven werd toen gekenmerkt door gewijde stilte en ascese. Prick werd in 1956 tot abt benoemd. Hij is nu 95 jaar en kijkt terug op zijn leven en de geschiedenis van zijn klooster.
Er is tijdens zijn leven veel veranderd. De samenleving, de kerk, de moraal en hijzelf is veranderd. De ernstige jongeman uit Zuid-Limburg reisde de hele wereld over en trachtte de vernieuwingen na het Tweede Vaticaans Concilie structuur te geven. Hij wilde geen revolutionair zijn, maar ging steeds meer in de waarde van de vernieuwingen geloven. Zijn beschouwingen getuigen van een door het kloosterleven gerijpte levensvisie. Zijn soms relativerende en ironische zienswijze is verfrissend.
Dom Amandus Prick wil dat de geschiedenis van zijn klooster ook in onze tijden nog verteld wordt. Daarvoor was hij bereid de kloosterarchieven te openen. De zwijgende monniken hebben veel geschreven en niet alleen maar vrome teksten. We lezen over de stichters en hun beweegredenen, over de beginjaren van het klooster, over de verheffing van het klooster tot abdij, over de verschrikkelijke oorlogsjaren, over het proces van vernieuwing na het Tweede Vaticaans Concilie en de tijden daarna.
Dom Amandus Prick maakt ons deelgenoot van zijn diepste overtuiging. Hij heeft zijn geloof behouden en verlangt naar God. Het is opmerkelijk dat hij voor het schrijven van dit boek iemand uitgekozen heeft die niet tot de rooms-katholieke kerk behoort. Ook wie niet op de hoogte is van de katholieke kerk en het kloosterleven, zal geboeid raken door de menselijke aspecten van het kloosterleven en de sprankelende spiritualiteit van Amandus. Wim Rhebergen schreef het boek Dom Amandus Prick, een sprekende trappist. Een geschiedenis van trappistenklooster Ulingsheide. Zie:
Uitgeverij Valkhof Pers: Dom Amandus Prick, een sprekende trappist - Wim Rhebergen. Het boek werd gepresenteerd op 9 november 2012.
 

De lagere school te St. Pieter in 1920. De meesters Prick, Theelen en André op één foto. Foto: collectie Dhr. Theo Montulet.

Zie: Hubert Theelen en André.

H  - Pierre Jozef Herman LAMBERTI  - Maria Clementina Deckers

- Een kruis -

Hier rusten /onze lieve ouders / Maria Clementina / Deckers / * 30 - 11 - 1856  † 20 -5 -1930 / Pierre Jozef Herman / LAMBERTI / * 19 - 11 - 1857  † 20 - 9 - 1937

De ouders van Maria Clementina DECKERS waren:
Hubertus Ludovicus Josephus DECKERS geboren op 10 november 1822 te Maastricht. Hubert Lodewijk Josef huwde (1) Anna Maria Cornelia DUIJKERS 26 november 1845 te Maastricht. Hij huwde (2) Anna Barbara DRESENS 7 januari 1851 te Maastricht. Hubert Lodewijk Josef overleed 5 januari 1911, 88 jaar oud te Maastricht.
Anna Barbara DRESENS werd geboren op 25 december 1821 te Maastricht. Zij overleed 12 mei 1897, 75 jaar oud te Maastricht.


Maria werd geboren 30 november 1856 te Maastricht. Zij overleed 20 mei 1930, 73 jaar oud Calvarieberg te Maastricht en werd 23 mei 1930 begraven te St. Pieter. Zij huwde Pieter Joseph Herman LAMBERTI, zoon van Hendrik LAMBERTI en Barbara LAMBERTI, 25 augustus 1887 te Maastricht. Joseph werd geboren 19 november 1857 te Maastricht en overleed 20 september 1937, 79 jaar oud te Meerssen. Hij werd 23 september 1937 begraven te St. Pieter. Van beroep was hij blikslager en zelfstandig ondernemer.

 

Kinderen:

i. Louis Clement LAMBERTI.
ii. Jean Joseph LAMBERTI.
Zie: geruimd Lamberti.
iii. Marie Joseph Leon LAMBERTI.
iv. Jean Joseph Alphonse LAMBERTI.
v. Antoine Joseph Eduard LAMBERTI.
vi. Joseph Albert Louis LAMBERTI.
vii. Henri Joseph Emile LAMBERTI.
viii. Antoine Louis Joseph LAMBERTI .

Zie ook: Maria Hubertina Catharina HOLLANDER - Joannes Alphonsus Desiderius DECKERS.

 

Het echtpaar Pierre Jozef Herman Lamberti en Maria Clementina Deckers.

 

De overlijdensannonce in de Limburger Koerier van 21 mei 1930.

 

Bovenstaande zerk werd gebruikt voor de bijzetting van hun kleinzoon Jo LAMBERTI; aan de rechterzijkant is een herinnering aan de grootouders gegraveerd:

Joseph Alphons Eduard Lamberti - Marie Jeanne Willems

J.A.E. Lamberti / * 7-12-1923  † 15-2-2005 / ∞ / M.J. Willems / * 11-10-1928  † 2-10-2020

Lamberti - Deckers
† 1937       † 1930

 

 

Jo werd geboren op 7 december 1923 te Magelang (Indonesië). Hij huwde Marie Jeanne WILLEMS 30 november 1957 (St. Servaas kerkelijk huwelijk) te Maastricht. Hij overleed 15 februari 2005, 81 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 19 februari 2005 te St. Pieter. Jeanne werd 11 oktober 1928 geboren te Heer. Zij overleed 2 oktober 2020 te Geulle en werd 7 oktober 2020 bijgezet te St. Pieter.

 

Zoon Edward van J0 LAMBERTI werd geboren op 18 januari 1960 te Maastricht. Edward overleed na een nooddoop op 18 januari 1960 te Maastricht. Zijn stoffelijke resten werden bijgezet in het graf van zijn vader. Edward was voorheen begraven in vak E en Z.
 

 

Zie vak L: Antoine Joseph Eduard LAMBERTI-Louisa Anna Catharina SOONS.

 

Anna Maria Hubertina Vanderbroeck / Ida Geelen - Hendrikus Hubertus Vanderbroeck

Theo Van Aalst

 - De goede herder, kruis met grondplaat -

 Dit grafmonument is geadopteerd.

In memoriam / Anna Vanderbroeck / *29.12.1903.†26.1.1917 / Ida Geelen / *28.2.1882 † 6.5.1961 / echtgenote van / H.H. VANDERBROECK / *12.6.1882 † 13.8.1966 / Mijn Jezus / Barmhartigheid 

Theo van Aalst / *19-12-1935  †20-11-2021

De ouders van Hendrikus Hubertus VANDERBROECK waren Hendricus Hubertus VANDERBROECK en Johanna Maria Anna MIESSEN. Hendrik werd geboren op 8 maart 1856 te St. Pieter en huwde Johanna Maria Anna MIESSEN 1 augustus 1884 te St. Pieter. Hendrik overleed 5 december 1913, 57 jaar oud te St. Pieter en werd 9 december 1913 begraven te St. Pieter. Johanna Maria Anna MIESSEN werd 9 april 1861 geboren te St. Pieter. Zij overleed 23 februari 1938, 76 jaar oud te Maastricht en werd 25 februari 1938 begraven te St. Pieter in vak B XI 1 (oude nummering) nu ongeveer B 138.

Harie werd geboren op 12 juni 1882 te St. Pieter en gedoopt op 13 juni 1882 te St. Pieter. Hij huwde Ida GEELEN, dochter van Pieter GEELEN en Joanna CAENEN, 18 september 1903 te St. Pieter. Kerkelijk huwelijk te St. Pieter op 26 september 1903. De kerkelijke huwelijksgetuigen waren Petrus Hubertus MIESSEN en Henricus Josephus BRAHAM.

 

 

 

Steenhouwer L. Pieters, Tongerseweg 145 te  Maastricht, maakte het grafmonument. L. Pieters (rechts) met knecht. Datering: 1/1/1929 - 31/12/1929
Bron: Fotocollectie GAM Nummer 2436.

Handtekening van Ida Geelen op 31 augustus 1903 onder de huwelijksaangifte te St. Pieter. Hendrik verklaarde het schrijven onkundig te zijn.

 

 

Kinderen:

i. Anna Maria Hubertina VANDERBROECK geboren en gedoopt op 29 december 1903 te St. Pieter. Anna overleed 26 januari 1917, 13 jaar oud te St. Pieter en werd 29 januari 1917 begraven te St. Pieter.

ii. Michael Lambertus VANDERBROECK geboren en gedoopt op 30 oktober 1905 te St. Pieter. Hij huwde Elisabeth VAN WUNNIK, dochter van Johannes Henricus VAN WUNNIK en Helena SCHUIMER, 12 november 1926 te Maastricht. Kerkelijk huwelijk te St. Pieter op 13 november 1926; getuigen waren Cornelius VAN WUNNIK en Joannes BIJLEVELD. 1926 mecanicien. Elisabeth werd geboren op 17 oktober 1906 te Maastricht en gedoopt op 18 oktober 1906 te Maastricht, St. Servaas. Aardewerkster in 1926.

iii. Martinus Hubertus VANDERBROECK 25 oktober 1907 geboren te St. Pieter. Jeu huwde Maria Hubertina GERRITSEN, dochter van Hubertus Wilhelmus GERRITSEN en Maria Elisabeth GERAERTS, 1 april 1932 te Maastricht. Jeu overleed te Heerlen op 24 september 1991, 83 jaar oud Bejaardencentrum Douvenrade en werd 27 september 1991 bijgezet te Heerlen (Algemene Begraafplaats Imstenrade). Riet werd 24 maart 1907 geboren te Maastricht. Zij overleed in 1981 en werd begraven te Heerlen (Algemene Begraafplaats Imstenrade).

iv. Nn VANDERBROECK  7 maart 1910 levenloos geboren te Heer.
v
. Mathias Hubertus VAN DER BROECK 4 maart 1911 geboren te St. Pieter. Hij huwde Maria Josephina LEUNISSEN, dochter van Jan Pieter LEUNISSEN en Maria Gertrudis HEUTZ, 3 augustus 1935 te Amby.
vi. Anna Maria VANDERBROECK 23 juni 1912 geboren te St. Pieter. Anna overleed te St. Pieter op 27 september 1912, 3 maanden oud te St. Pieter, Blekerij.

vii. Nn VANDERBROECK levenloos geboren op 13 november 1913 te St. Pieter. Hij werd gedoopt (nooddoop) door de vroedvrouw Hubertina HERMANS gehuwd met HEUTS.

viii. Willem VANDERBROECK 27 maart 1916 geboren te St. Pieter. Giel (Willem) huwde Anna DESSART, dochter van Nicolaas Hubertus DESSART en Maria Catharina HITZ, 22 april 1938 te Maastricht. Giel (Willem) overleed 13 april 1949, 33 jaar oud door een noodlottig ongeval te Maastricht en werd begraven op 16 april 1949 te St. Pieter. Zie: vak F Vanderbroeck-Dessart.
ix. Nn VANDERBROECK levenloos geboren op 18 mei 1921 te Maastricht.

x. Nn VANDERBROECK levenloos geboren op 26 januari 1923 te Maastricht.

 

Harie overleed 13 augustus 1966, 84 jaar oud te Venray en werd 18 augustus 1966 bijgezet in het graf van zijn dochter en echtgenote te St. Pieter. Hij was arbeider in 1903, 1913 en 1915 wisselwachter Staatsspoor; seinhuiswachter in 1923, 1926 en 1935. 1913: Blekerij 1; 1943: Mergelweg 119 te Maastricht (St. Pieter). Ida werd geboren en gedoopt op 28 februari 1882 te Veldwezelt. Zij was dienstmeid te Veldwezelt in 1903. Ida overleed 6 mei 1951, 69 jaar oud te Heerlen en werd op 9 mei 1961 te St. Pieter begraven.

 

Detail.Hubertus Wilhelmus Jennekens - Maria Ida Heijman

- Een kruis, ornamenten -

Hier rusten / onze lieve ouders / H. W. Jennekens / en / Ida Heyman / AR.I.P / Mijn Jezus / Barmhartigheid

A Dit grafmonument kan geadopteerd worden.

De ouders van Hubertus Wilhelmus JENNEKENS waren Joannes Jacobus JENNEKENS geboren op 6 april 1827 te Amby. Hij huwde Maria Antoinetta RITZEN 10 november 1858 te Maastricht. Joannes overleed 12 januari 1903, 75 jaar oud te Maastricht.
Maria Antoinetta RITZEN geboren op 12 augustus 1828 te Maastricht. Zij overleed 6 september 1904, 76 jaar oud te Maastricht.

Hubert werd geboren op 27 oktober 1866 te Maastricht. Hij huwde Maria Ida HEIJMAN, dochter van Joannes HEIJMAN en Gertrudis MANGELS, 29 november 1893 te Maastricht. Hij overleed 19 mei 1927, 60 jaar en 6 maanden oud te Maastricht en werd 21 mei 1927 bijgezet te St. Pieter. Van beroep was hij spoorwegbeambte. Adres: Jekerweg 20 te Maastricht (St. Pieter).

Maria Ida werd geboren op 19 augustus 1865 te Stevensweert. Zij overleed 17 augustus 1924, 58 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 20 augustus 1924 begraven te St. Pieter.

 

Joannes HEIJMAN werd geboren op 30 augustus 1828 te Stevensweert. Jan huwde Gertrudis MANGELS 26 augustus 1859 te Stevensweert.
Gertrudis MANGELS werd geboren op 4 augustus 1835 te Stevensweert. Zij overleed 31 maart 1870, 34 jaar oud te Stevensweert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Limburger Koerier van 19 augustus 1924.

 

Kinderen:

i. Hubertus Wilhelmus JENNEKENS geboren op 11 februari 1894 te Maastricht.
ii. Anna Maria Gertrude JENNEKENS geboren op 4 juni 1896 te Maastricht en  gedoopt op 5 juni 1896 te Maastricht, St. Servaas. Zij huwde Antoine SCHLOESSER,
zoon van Jean SCHLOESSER en Catherine JUST, 23 oktober 1920 te St. Pieter (tevens kerkelijk huwelijk; getuigen waren: Ludovicus HEIJMANS en Gulielmus JENNEKENS). Antoine werd geboren omtrent 1890 te Noertrange gemeente Winseler (Luxemburg) en gedoopt op 20 november 1889 te Voertringen? (Luxemburg). Antoine overleed 17 juli 1969, 79 jaar oud te Wassenaar. Hij was boekhouder van beroep. Chevalier de l'ordre de la Couronne de Chêne (Ridder in de Orde van de Eiken Kroon).

 

Petrus Hubertus Jongen - Agnes Meijers / Agnes Jongen

- Een kruis met XP -

XP: een monogram van Christus; de X en de P vormen de eerste letters van de naam "Christus" (CHR).

In memoriam / Petrus Jongen / * 14-11-1892 † 26-7-1972 / en echtg. / Agnes Meijers / * 1-11-1891 † 23-8-1972 / en dochtertje Agnes / * 11-2-1932 † 7-9-1932

 

De ouders van Petrus Hubertus JONGEN waren Paulus Louis Hubert JONGEN en Elisabeth Hubertina JANSSEN. Paulus Louis Hubert werd geboren op 9 september 1852 te St. Pieter. Hij huwde Elisabeth Hubertina JANSSEN 29 december 1882 te St. Pieter. Paulus overleed 13 oktober 1933, 81 jaar oud te Maastricht.
Elisabeth Hubertina JANSSEN werd geboren op 7 februari 1862 te St. Pieter. Zij overleed 4 november 1932, 70 jaar oud te Maastricht.
 

Petrus (Pie) werd geboren op 14 november 1892 te Maastricht. Hij huwde Agnes MEIJERS, dochter van Jacobus MEIJERS en Maria Catharina CALLEMEIJN, 8 november 1912 te St. Pieter. 9 november werd het kerkelijk huwelijk ingezegend te St. Pieter met als getuigen Dominicus Hubertus JONGEN, Joannes GÜTZ en Joannes ROSIER. Zie: Meijers-Callemeijn.  

Petrus overleed 26 juli 1972, 79 jaar oud. Hij werd bijgezet op 29 juli 1972 bij zijn dochtertje te St. Pieter. 1932 ladingmeester, 1934 spoorwegarbeider. Zijn vrouw Agnes werd geboren op 1 november 1891 te St. Pieter. Zij overleed 23 augustus 1972, 80 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 26 augustus 1976 bijgezet in het graf van haar recent begraven echtgenoot op het kerkhof van St. Pieter. Jekerweg 34.

 

 

 

 

Caponnières zijn vooruit stekende gebouwtjes voor het geven van flankvuur. Later woonden mensen in deze ruimten. Ook op het Fort St. Pieter. Hier zien wij waarschijnlijk Elisabeth Hubertina Janssen samen met haar dochter (Foto: G. Cruts).

Kinderen:

i. Paulus Hubertus JONGEN geboren op 11 maart 1913 te Maastricht. Hij huwde Margaretha Catharina CANDEL 22 september 1934 te Maastricht.
ii. Martinus Hubertus JONGEN geboren op 9 juli 1915 te Oud-Vroenhoven. Hij overleed 16 augustus 1989, 74 jaar oud te Maastricht.
iii. Johannes JONGEN geboren op 9 december 1920 te Maastricht. Hij overleed 16 oktober 1995, 74 jaar oud te Maastricht.
iv. Marie Catharina JONGEN geboren op 25 december 1926 te Maastricht. Zij overleed 24 maart 1988, 61 jaar oud te New Yersey (USA).
v. Anna Theresia JONGEN geboren op 1 augustus 1928 te Maastricht. Zij overleed 5 augustus 1993, 65 jaar oud te Weert.
vi. Barend Johan Christiaan JONGEN geboren op 10 februari 1930 te Maastricht. Barend en Anna Gertruda Laura COOLEN,
dochter van Gerardus COOLEN en Maria Hubertina BONFRÈRE, zijn 26 januari 1949 getrouwd te Maastricht. 28 april 1949 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen hierbij waren Paulus JONGEN en Henricus CHAPIN. Barend overleed 9 september 2000, 70 jaar oud te Maastricht.
vii. Agnes JONGEN geboren op 11 februari 1932 te Maastricht. Agnes overleed 7 september 1932, 6 maanden oud te Maastricht en werd begraven op 10 september 1932 te St. Pieter. Bij overlijden Jekerweg 36.

 

Bidprentje Joannes Hubertus Petrus Meijers.

Elisabeth Louisa Meijers - Joannes Hubertus Petrus MEIJERS

- Een kruis, 2 portretten -

In Memoriam / Elisabeth Meijers / geb. te St. Pieter 11 oct. 1883 / overl. aldaar 14 nov. 1936 / echtgenoote van / Joannes Meijers / geb te St. Pieter 16 juli 1870 / overl. aldaar 31 oct. 1940

Het echtpaar Meijers-Meijers.

 

 

 

De ouders van Joannes Hubertus Petrus MEIJERS waren:
Pieter MEIJERS (MEYERS) geboren op 26 augustus 1839 te Oud-Vroenhoven. Pieter huwde Maria Catharina Hubertina SCHEVELERS,
dochter van Joannes SCHEVELERS en Sophia JONGEN, 2 april 1869 te St. Pieter. Pieter overleed 16 november 1910, 71 jaar oud te St. Pieter.
Maria Catharina Hubertina SCHEVELERS werd geboren op 29 november 1840 te St. Pieter en gedoopt op 30 november 1840 te St. Pieter. Zij overleed 19 november 1914, 73 jaar oud aan de Jekerweg te St. Pieter. Haar zus
Maria Helena Hubertina SCHEVELERS werd geboren op 5 september 1852 te St. Pieter. Zij overleed 1 november 1917, 65 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 5 november 1917 te St. Pieter. Ongehuwd. Bij overlijden Groenstraat.

Joannes werd geboren op 16 juli 1870 te St. Pieter en gedoopt op 17 juli 1870 te St. Pieter. Hij huwde Elisabeth Louisa MEIJERS,
dochter van Jacobus MEIJERS (GUTZ) en Maria Catharina CALLEMEIJN (VERESCHILDT) 16 april 1909 te St. Pieter. 20 april 1909 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen hierbij waren Ludovicus MEIJERS en Martinus MEIJERS.

 

De handtekening van Jan Meijers op 26 maart 1909 onder de huwelijksaangifte te St. Pieter. De aanstaande bruid verklaarde het schrijven onkundig te zijn.

 

Kinderen:
i. Petrus MEIJERS geboren op 27 januari 1910 te St. Pieter. Pie overleed 18 augustus 1999, 89 jaar oud te Maastricht. Pie huwde Maria Elisabeth Genette VAN POPPEL,
dochter van Johannes VAN POPPEL en Geertruida DE WIT, 13 augustus 1930 te Maastricht.
ii. Anna Hubertina MEIJERS geboren op 30 november 1911 te St. Pieter. Anna huwde Joseph GIJSEN,
zoon van Hubertus GIJSEN en Catharina VERVAECK, 31 maart 1937 te Maastricht. Zij overleed 31 januari 2005, 93 jaar oud te Maastricht. Joseph werd geboren op 14 augustus 1912 te Düren (Duitsland). Hij overleed 13 maart 1947, 34 jaar oud te Maastricht en werd 17 maart 1947 begraven te St. Pieter in vak H 27 (= geruimd). 1937 grondwerker.1947 gevangenisbewaarder. Sterfhuis Jekerweg 84.
iii. Ludovicus Hubertus MEIJERS geboren op 30 november 1913 te St. Pieter.
Zie beneden.

 

Joannes overleed vrij plotseling op 31 oktober 1940, 70 jaar oud te Maastricht en werd 2 november 1940 te St. Pieter bijgezet in het graf van zijn echtgenote. Sterfhuis Jekerweg 84. Landbouwer van beroep. Elisabeth werd geboren op 11 oktober 1883 te St. Pieter. Zij overleed 14 november 1936, 53 jaar oud Calvarieberg te Maastricht en werd begraven op 18 november 1936 te St. Pieter.

 

Joannes SCHEVELERS werd geboren en gedoopt op 24 januari 1810 te St. Pieter. Jean (Jan) huwde Sophia JONGEN 4 april 1839 te St. Pieter; 8 april 1839 kerkelijk huwelijk te St. Pieter.
 

Kinderen:
i. Renerus Hubertus SCHEFFELEERS geboren en gedoopt op 13 december 1839 te St. Pieter. Renerus werd begraven op 16 december 1839 te St. Pieter.
ii. Maria Catharina Hubertina SCHEVELERS.
Zie boven.
iii. Maria SCHEVELERS geboren en gedoopt op 15 februari 1843 te St. Pieter. Maria overleed 19 november 1914, 71 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 23 november 1914 te St. Pieter. Ongehuwd. Bij overlijden Groenstraat.
iv. Wilhelmus Hubertus SCHEFFELEERS geboren en gedoopt op 11 november 1845 te St. Pieter. Hij overleed 13 januari 1932, 86 jaar en 2 maanden oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 15 januari 1932 te St. Pieter. Landbouwer. Hij was ongehuwd. Bij overlijden Burgemeester Ceulenstraat 10.
v. Franciscus Hubertus SCHEVELERS geboren op 20 februari 1849 te St. Pieter. Frans overleed 18 juni 1931, 82 jaar en 3 maanden oud Calvarieberg te Maastricht en werd begraven op 20 juni 1931 te Maastricht. Ongehuwd. Landbouwer. Bij overlijden Burgemeester Ceulenstraat 10.
vi. Maria Helena Hubertina SCHEVELERS geboren op 5 september 1852 te St. Pieter. Zij overleed 1 november 1917, 65 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 5 november 1917 te St. Pieter. Ongehuwd. Bij overlijden Groenstraat.


Jean overleed 1 november 1883, ruim 73 jaar oud te St. Pieter. Landbouwer. Bij overlijden Groenstraat. Sophia werd geboren en gedoopt op 13 augustus 1812 te St. Pieter. Zij overleed 30 december 1885, ruim 77 jaar oud te St. Pieter en werd bijgezet op 2 januari 1886 te St. Pieter. Bij overlijden Groenstraat.

 

 Theresia BERGHMANS - Ludovicus Hubertus MEIJERS  

Treeske Berghmans / * 7-4-1914 / † 17-4-1998 / ∞ / Louis Meijers / * 30-11-1913 / † 18-4-2006

De ouders van Theresia BERGHMANS waren:
Louis BERGHMANS geboren op 10 juli 1891 te Maastricht. Louis huwde Josephina Hubertina ENGELS, 31 december 1913 te Maastricht. Josephina Hubertina ENGELS werd geboren op 23 april 1894 te Maastricht. Zij overleed 4 december 1966, 72 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 7 december 1966 te Maastricht, begraafplaats Tongerseweg.

Treeske werd geboren op 7 april 1914 te Maastricht. Zij huwde Ludovicus Hubertus MEIJERS, zoon van Joannes Hubertus MEIJERS en Elisabeth Louisa MEIJERS, 24 november 1937. Ludovicus Hubertus (Louis) MEIJERS was melkboer van beroep en werd "Lewie de Meijer" genoemd. Treeske overleed 17 april 1998, 84 jaar oud te Maastricht en werd 21 april 1998 te St. Pieter begraven. Lewie werd geboren op 30 november 1913

te St. Pieter. Hij overleed 18 april 2006, 92 jaar oud te Maastricht en werd in stilte gecremeerd.

Het echtpaar Meijers-Berghmans. De foto is genomen in de Stokstraatkwartier te Maastricht. Rechts: pater Castorius (Arnoldus Anthonius Groothuis 1912-1989).

Bron: de fotoverzameling van Huub Reinders.

 

Het grafmonument voorheen:

Grafschrift voorheen.
   
   

De Limburger Koerier van 27 februari 1939. Gouden huwelijksfeest van opa en oma ENGELS - VOORHAM.

 

Eeuwigdurend graf; originele bodemplaat in bewaring gegeven.

Detail.

- Een Christushoofd -

H Andreas Meijers - Josephina Coenen / Jacobus Meijers - Maria Catharina Callemeijn / Hubertus Franciscus, Joannes Jacobus en Petrus Meijers

- Een afbeelding, 4 portretten -

In Memoriam / Dries Meijers / * 5-5-1897 † 4-3-1985 / echtgenoot van / Fien Coenen / * 4-12-1919 † 13-5-2002 / en grootouders / Meijers Callemeijn / en kinderen / Frans Johannes en Petrus

Foto's op grafsteen: het echtpaar Jacobus Meijers-Maria Catharina Callemeijn en hun zoon Dries Meijers met echtgenote Fien Coenen.

Huwelijksfoto echtpaar Meijers-Callemeijn 1877.

Familiefoto van het gezin Meijers-Callemeijn, omtrent 1902, wellicht bij gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van Jacob Meijers en Maria Calemeijn.

1 = Franciscus Hubertus Meijers (Frèns) uit Rekem? (x 1. Anna Weerts en 2. Gertruda Nijpels). 2 = Agnes Meijers (x Petrus Hubertus Jongen). 3 = Andreas (Dries) Meijers (x 1. Anna Sibilla Ramakers en 2. Josephina (Fien) Coenen). 4 = Elisabeth Louisa Meijers (x Joannes Hubertus Meijers). 5 = ? 6 = Jacobus Meijers (de vader). 7 = Maria Catharina Vereschildt (de moeder van Maria Catharina Callemeijn). 8 = Hubertina Meijers (x Bart Eisenga). 9 = Maria Catharina Callemeijn (moeder). 10 = Een kennis (huisvriend) van Maria Catharina Vereschildt (de oma). 11 = Martijn (van de "Keet Meijers"). 12 = Matthieu uit Heer? 13 = Pauline Meijers (x Willems): het laatste echtpaar dat op het fort woonde voor het begin van de horeca-exploitatie in 1938.

 

Barend Johan Christiaan Eisenga - Hubertina Meijers / Maria Josephina VAN THOR

- Een kruis -

Maria van Thor / * 15-6-1937 † 18-1-2021 / ∞ / Leopold Eisenga

 

In Memoriam / Barend Eisenga /* 18-5-1901 † 26-3-1985 / echtgenoot van / Hubertina Meijers / * 10-8-1900 † 18-2-1997 / Rust in vrede

Concession à PerPéTuité

 

 

 

 

Bidprentje Bart Eisenga.
 

Uit het privé archief van pastoor Dohmen.

 

Het Haantje en de "Heilige Geis" 2007. Foto: Breur Henket.

Ook Dries MEIJERS - zijn schoonbroer - ontving dezelfde onderscheidingen voor zijn bijdrage bij het reddingswerk bij de instorting  in de Cannerberg (zie bidprentje). Dries bezat een grote kennis van de ondergrondse gangen. Dit kwam hem ook goed van pas tijdens de Tweede Wereldoorlog; Dries was betrokken bij een netwerk van personen welke gecrashte geallieerde piloten verder hielp naar België via de ondergrondse gangen. Dries was een markant figuur. Er zijn talrijke anekdotes bekend over zijn "schelmenstreken".

De bijnaam "Leemboer" wordt door velen met ere in het vaandel gedragen. De leem werd op de markt te Maastricht verkocht. De opbrengst werd omgezet "in natura" en met wat er nog van overbleef, werd het thuis nog vaak een gezellige avond. Tot en met heden zijn nog Meijers als groenteboer te treffen op de markt te Maastricht. Peter en Lies Meijers staan achter de marktkraam bij het Mooswief. Met dank aan Dhr. Guido Meijers.

 

 

Anna Maria Gutz.

1903 zou Prins Hendrik deze caponnièrewoning bezocht hebben en er zou een foto gemaakt zijn waarop hij afgebeeld is met Anna Gutz. Een caponnière is een overdekte galerij voorzien van schietgaten ter verdediging van de flanken van een droge gracht.

De families Groothausen, Rood, Claessens, Willems-Meijers en Rutten waren huurders van "woningen" Op 't Fort (huisnummers 127 t/m 130).

Anna Maria Gutz.

De buitenkant van een caponnière bij het fort St. Pieter in gebruik als boerderij. Bron: fotocollectie GAM nummer 4433.

De ouders van Anna Maria GUTZ waren:
Jacobus GUTZ (ook GOTS en HITZ) geboren op 19 november 1805 te Maastricht. Jacques huwde (1) Helena PEIX (PECX) 10 oktober 1833 te Maastricht. Jacques huwde (2) Maria Josephina LOUIS 16 juli 1846 te Maastricht. Jacques overleed 11 september 1888, 82 jaar oud te Maastricht. Jacques was dagloner van beroep.
Helena PEIX werd geboren op 5 maart 1807 te Maastricht. Helena overleed 8 augustus 1845, 38 jaar oud te Maastricht.


Anna werd geboren op 21 februari 1837 om 16.00 uur in de Gracht Straat te Maastricht. De getuigen bij de aangifte van de geboorte op 22 februari 1837 waren Nicolaas BERKHOF, schoenmakersgezel, 29 jaar oud en Joannes WELTERS, barbier, 22 jaar oud, beiden van Maastricht. Anna huwde (1) Henricus Hubertus MEIJERS, zoon van Joannes Hermannus MEIJERS en Maria Catharina COOL, 8 juni 1859 te Maastricht. Anna huwde (2) Peter KOHLEN (SMEETS), zoon van Pieter KOHLEN en Petronel SMEETS, 18 september 1867 (8 september 1867 burgerlijk huwelijk aangifte te Stein) te Maastricht. Anna overleed 22 april 1902, 65 jaar oud te Oud-Vroenhoven.

De ouders van Jacobus MEIJERS waren Henricus Hubertus MEIJERS geboren op 28 december 1833 te Maastricht en Anna Maria GUTZ. Bij hun huwelijk op 8 juni 1859 te Maastricht wordt hun zoon Jacobus GUTZ wettelijk erkend. Hendrik overleed 11 december 1866 (aangifte 12 december 1866), 32 jaar oud te Maastricht. Anna werd geboren op 21 februari 1837 te Maastricht. Zij overleed 22 april 1902, 65 jaar oud te Oud-Vroenhoven (NL).

De aangifte geboorte van Anna Maria Gutz. Bron: RHCL Maastricht. Met aan Dhr. Jean Soeters. Fort St. Pieter omstreeks 1900. Vanaf de Mergelweg richting fort zicht op het woonhuis (links) en stallingen (rechts). Bron: fotocollectie GAM nummer 2092.

Jacob werd geboren (als GUTZ) op 24 september 1857 te Maastricht. Hij huwde Maria Catharina CALLEMEIJN (VERESCHILDT), dochter van Franciscus CALLEMEYN en Maria Catharina VERESCHILDT, 5 september 1877 te Maastricht. Hij overleed 30 januari 1914, 56 jaar oud in het Ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd begraven op 2 februari 1914 te St. Pieter. Maria Catharina werd geboren (als VERESCHILDT) op 25 december 1855 te Maastricht. Bij het huwelijk van haar ouders op 22 juli 1857 te Maastricht volgt de wettelijke erkenning. Zij overleed 7 maart 1933, 77 jaar oud in het Ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd 9 maart 1933 bijgezet te St. Pieter.

Kinderen allen geboren te St. Pieter:

i. Hubertus Franciscus MEIJERS geboren op 11 januari 1879 op het fort. Hij overleed 27 oktober 1882, 5 uur namiddags op het fort, ruim 3 jaar oud als gevolg van een brand. Frans werd 31 oktober 1882 begraven te St. Pieter.  

ii. Joannes Jacobus MEIJERS geboren 2 april 1881 op het fort. Hij overleed 27 oktober 1882, 18 maanden oud op het fort om 5 uur namiddags eveneens als gevolg van deze brand. Joannes werd 31 oktober 1882 begraven te St. Pieter. De overlijdensaangifte van beide kinderen werd op 28 oktober 1882 te St. Pieter gedaan door Jacobus MEIJERS, dagloner, 24 jaar oud, vader en Joannes Hermanus VRANKEN, veldwachter, 33 jaar oud beiden woonachtig te St. Pieter. De beide kinderen werden samen in een graf graf begraven.

Uit De Limburger Courier van dinsdag 31 oktober 1882 (opmerking: de genoemde leeftijden zijn niet correct zoals blijkt uit aangiftes overlijden):

iii. Elisabeth Louisa MEIJERS geboren op 11 oktober 1883. Zij huwde Joannes Hubertus MEIJERS, zoon van Pieter MEIJERS en Maria Catharina Hubertina SCHEVELERS (SCHOVELERS), 16 april 1909 te St. Pieter. Elisabeth overleed 14 november 1936, 53 jaar oud te St. Pieter en werd aldaar begraven. Joannes werd geboren op 16 juli 1870 te St. Pieter. Hij overleed 31 oktober 1940, 70 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 2 november 1940 aldaar begraven. Hun zoon Ludovicus Hubertus (Louis) MEIJERS, huwde Theresia (Treeske) BERGHMANS. Zie: boven.

iv. Martinus Hubertus MEIJERS geboren op 2 mei 1886. Martin huwde Hubertina Henriette Josephine ROUMEN 26 mei 1909 te Maastricht. Hij overleed overleed 27 februari 1958, 71 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Zie vak K: Martinus Hubertus MEIJERS - Hubertina Henriette Josephine ROUMEN.

v. Hubertus Wilhelmus MEIJERS geboren op 20 januari 1889. Hubertus huwde Helena Hubertina HEUGEN 11 oktober 1912 te Heer. Hij overleed 28 juli 1939, 50 jaar oud te Heer.

vi. Agnes MEIJERS geboren op 1 november 1891. Zij huwde Petrus Hubertus JONGEN 8 november 1912 te St. Pieter. Agnes overleed 23 augustus 1972, 80 jaar oud te Maastricht. Zie ook: Petrus Hubertus JONGEN - Agnes MEIJERS / Agnes JONGEN.

vii. Johannes MEIJERS geboren op 1 november 1891. Jan overleed 17 december 1969, 78 jaar oud te Maastricht. Hij huwde Anna Elisabeth DE VREEDE 23 juli 1915 te St. Pieter. Zie vak P: Joannes Meijers - Anna Elisabeth De Vreede / Helena Meijers.

viii. Franciscus Hubertus MEIJERS geboren op 23 maart 1893. Frans huwde (1) Anna WEERTS, dochter van Arnold WEERTS en Agnes GERETS, 1 juni 1917 (2 juni 1917 te Caberg) te Oud-Vroenhoven. Anna werd 14 december 1894 geboren te Reckheim (België). Zij overleed 15 maart 1935, 40 jaar oud te Reckheim (= Rekem België) en werd aldaar begraven. Frans huwde (2) Gertruda NIJPELS, dochter van Hendrikus Joannes NIJPELS en Maria Catharina HEIJNEN, 23 december 1943 te Oud-Vroenhoven. Frans (Frenz) overleed 24 juni 1973, 80 jaar oud te Rekem en werd 27 juni 1973 aldaar begraven.

Huwelijksakte Frans Meijers en Anna Weerts. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

 

ix. Maria Catharina Hubertina MEIJERS geboren op 24 december 1894 en gedoopt op 25 december 1894 te St. Pieter. Haar kindje Nn werd levenloos geboren op 27 februari 1916 op het Fort te St. Pieter en werd begraven op 29 februari 1916 te St. Pieter. Niet wettelijk kind.

Zij huwde Leonardus Hubertus WILLEMS, zoon van Gillis Hubertus WILLEMS en Maria Catharina HEUGEN, 22 september 1916 te St. Pieter. 23 september 1916 werd het huwelijk kerkelijk ingezegend te St. Pieter; getuigen waren Franciscus MEIJERS en Eduardus KERBUSCH. Catharina overleed 5 februari 1943, 48 jaar oud te Maastricht. Sterfhuis Heerderweg 81. Dit echtpaar woonde voorheen in een caponnièrewoning "Op 't Fort". Leonard werd geboren en gedoopt op 6 maart 1891 te Heer. Hij overleed 14 april 1983, 92 jaar oud te Maastricht.

Kinderen:

i. Wilhelmus Hubertus WILLEMS  geboren op 15 februari 1920 te Maastricht. Hij overleed 28 juli 1944, 24 jaar oud te La Touche France (Frankrijk).
ii. Willem WILLEMS geboren op 19 december 1925 te Maastricht. Willem overleed 3 december 1926, 11 maanden oud te Maastricht en werd begraven op 6 december 1926 te St. Pieter.

x. Andreas MEIJERS (MEYERS) "de Meijer" werd geboren op 5 mei 1897 en gedoopt op 6 mei 1897 te St. Pieter. Dries overleed 4 maart 1985, 87 jaar oud te Maastricht en werd 8 maart 1985 begraven in het familiegraf te St. Pieter. Dries, wonende Luikerweg 79 "op de berg" te Maastricht (St. Pieter), wilde oorspronkelijk begraven worden bij zijn eerste vrouw op het kerkhof aan de Tongerseweg te Maastricht. Hij huwde (1) Anna Sibilla RAMAKERS 15 juni 1917 te St. Pieter. 16 juni 1917 werd het huwelijk kerkelijk ingezegend te  St. Pieter; getuigen waren Waltherus MEIJERS en Jacobus RAMAEKERS. Sibilla werd geboren en gedoopt op 6 oktober 1894 te Geulle. Zij overleed 24 oktober 1945, 51 jaar oud en werd op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg te Maastricht begraven. Dries huwde (2) Josephina COENEN uit Maastricht op 3 oktober 1947 te Maastricht. Zij werd geboren op 4 december 1919 en overleed 13 mei 2002, 82 jaar oud. Zij werd 17 mei 2002 bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. Dries was achtereenvolgens mijnwerker, mergelgraver en landbouwer. Zie: vak B2 Harroui.

Het graf van Anna Sibilla Ramakers. Foto: Graftombe.
 

Huub Noten schreef in De Limburger van vrijdag 27 oktober 1989 in zijn artikel "Dwalen over het mooiste kerkhof van Europa" naaststaande:

 

xi. Petrus MEIJERS geboren 11 juni 1899 te St. Pieter. Hij overleed 26 september 1899, 3 maanden oud te St. Pieter; hij verdronk in een waterput op het Fort des namiddags te drie ure en werd 28 september 1899 te St. Pieter begraven.

 

Bron Gemeente Maastricht 19 maart 2013:

 

Historische waterput gevonden bij werkzaamheden Fort Sint Pieter.

Bij de werkzaamheden rond het Fort Sint Pieter is de historische waterput gevonden die hoort bij het verdedigingswerk. In de komende periode wordt bekeken hoe de gevonden resten een plek krijgen in de nieuwe inrichting van het gebied. De vorm waarin dat gebeurt is nog niet bekend, en is afhankelijk van de kosten.
Fort Sint Pieter in oorspronkelijke staat.
De werkzaamheden zijn onderdeel van het omgevingsplan Fort Sint Pieter, waarbij de noordflank van de Sint-Pietersberg wordt heringericht. Voor het fort betekent dat een grondige restauratie, waarbij het in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht. Ook wordt het historische pad vanaf de Luikerweg naar het fort in ere hersteld, en komt de oorspronkelijke enveloppe van grond voor het verdedigingswerk terug. De vondst van de waterput kan daar nu aan worden toegevoegd.
Geschiedenis waterput.
Op historische beelden is te zien dat de put in een koepelvormig gebouwtje lag. Hiervan is de bakstenen en mergelstenen opbouw teruggevonden. De waterput is waarschijnlijk tijdens een van de bouwfases van het fort in de negentiende eeuw aangelegd. Onbekend is hoe oud hij precies is. Tot het begin van de twintigste eeuw is de put in gebruik gebleven. In het kader van de werkverschaffing zijn in 1936 alle resten van vestingwerken grondig geëgaliseerd. Daardoor verdween de waterput onder de grond.
De waterput hoorde bij het fort en zal gebruikt zijn door manschappen die het fort moesten bewaken. Waarschijnlijk zijn de putten buiten de muren van het fort gebruikt wanneer de stad niet belegerd werd. Men nam de waterput in het fort zelf pas in gebruik als dat nodig was. Toen de vesting werd opgeheven is het fort in onbruik geraakt en werd de waterput vooral gebruikt door bewoners van de huisjes die rond het fort (en in de caponnières) zijn gebouwd.


Geschiedenis fort.


Fort Sint Pieter werd in 1701-1702 opdracht van de militaire gouverneur van Maastricht Daniël Wolf, baron van Dopff, gebouwd in een vijfhoek ter verdediging van de zuidelijke vestingmuren van Maastricht. Dit werd noodzakelijk gevonden nadat de Fransen in 1673 de Sint-Pietersberg hadden ingenomen om van hieraf met kanonnen bressen te slaan in de zuidelijke vestingmuren. Vanuit dit fort zou voortaan elke zuidelijke aanval afgeslagen kunnen worden. In het begin van de negentiende eeuw is het nog ingrijpend gemoderniseerd om aan de eisen van de tijd te kunnen voldoen. Het vestingwerk verloor zijn verdedigingsfunctie na het opheffen van de vesting Maastricht in 1867.
Reactie wethouder.
Wethouder Gerdo van Grootheest: “De vondst van de waterput is een versterking van de restauratie van het Fort Sint Pieter. Eén van de markante monumenten van onze stad, dat lange tijd een belangrijke rol heeft vervuld in de verdediging van Maastricht. Ik ben er trots op dat we ook dit deel van onze geschiedenis, beleefbaar kunnen maken. Hiermee blijkt maar weer dat het Maastrichtse verleden springlevend is.”

 

 

Le Courrier de la Meuse van 11 juni 1887:
"Woensdag 15 Junij 1887, om 4 uren namiddag, ten herberge
Hub. Gilissen aan de brug te Heugem, op verzoek van den Heer Gr. Straetmans-Schoenmaeckers zal publiek verkopen ...... en van de weilanden op en om het voormalige fort St. Pieter, met genot van stalling en waterput."

 

20 maart 2013 verscheen in Dagblad De Limburger het volgende artikel:

De restanten van de buitenwaterput in 2016.

 

xii. Hubertina MEIJERS geboren op 10 augustus 1900 en gedoopt op 11 augustus 1900 te St. Pieter. Tieneke huwde Barend Johan Christiaan EISENGA, zoon van Willem Pieter EISENGA en Maria Catharina SCHEFFER, 28 oktober 1922 te Maastricht. 28 oktober 1922 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen waren Gerardus VAN DER MEER en Andreas MEIJERS. Bart werd geboren op 18 mei 1901 te Groningen en gedoopt op 19 mei 1901 te Groningen, St. Martinus. Hij overleed 26 maart 1985, 83 jaar oud en werd 30 maart 1985 begraven te St. Pieter. Tieneke overleed 18 februari 1997, 96 jaar oud in Canada en de asbus werd bijgezet in het graf van haar echtgenoot te St. Pieter.

Hun zoon Leopold EISENGA huwde Maria Josephina VAN THOR, dochter van Johannes Antonius Alphonse VAN THOR en Josephina NIJPELS. Mia overleed 18 januari 2021, 83 jaar oud te Rotterdam en werd 23 januari 2021 bijgezet te St. Pieter.

Momenteel bezit de familie Meijers nog land ten zuiden van de kerk. Het stuk waar de verkenners gehuisvest zijn, is niet meer in eigendom van de familie Meijers.

Het grafmonument van de familie Meijers-Weerts/Nijpels te Rekem (België).

U kunt hier het lied van Onze Lieve Vrouw afspelen ("O reinste der schepselen").

Detail.

Huwelijksfoto van Frans Meijers met Anna Weerts, juni 1917. Foto's: collectie Dhr. Thieu Tulleneers.

 

 

 

Kleinzoon Thieu Tulleneers vertelt over zijn grootvader en moeder: "Frans is te Rekem begraven met zijn twee vrouwen. In de familie deed het verhaal de ronde dat een grote herenboer razend was dat mijn grootvader een graf met eeuwigdurende vergunning op het hoofdperk wilde hebben en dit ook kocht. Zeker omdat het van iemand over de grens was. Nu was dat graf van die man slecht onderhouden, mijn oom vernieuwde alles bij mijn grootvader. Mijn grootvader was een vereerder van O. L. V. - Sterre der Zee. Nu is er een beeltenis bij opgehangen van deze Onze Lieve Vrouw, met twee golvende strepen verbeeldend de zee. Ook mijn moeder zong thuis het lied van de O. L. V. Sterre der Zee, ... totdat zelfs onze papegaai dit liedje vanbuiten zong. Na het overlijden van mijn moeder werd het afscheidslied - Sterre der Zee - in de kerk te Lanaken gezongen. Of hoe mensen toch hun verbondenheid van die andere plaatsen van bewoning meedragen in hun hart en je als kinderen dit als eerbetoon meegeeft. De viering van het gouden jubileum van mijn ouders, vierden we op Ford St. Pieter. Daarmee was de cirkel rond, en zagen achterkleinkinderen een stukje terug van hun verleden ... Door de eerste wereldoorlog in 1914 vluchtten vele Belgen naar het neutrale Nederland. Ook het gezin Weerts en Gerets, toch ten dele. De Duitsers spanden op een bepaald moment een prikkeldraadversperring. Op dat moment waren er ook al Belgen terug naar ons land gekomen. Mijn vader, ouders en zuster, waren ook gevlucht naar Borgharen, maar na enkele maanden gingen ze terug naar huis. Maar voor Anna Weerts en haar moeder stond het prikkeldraad in de weg. De familie zag zich dan aan beide zijden van de draad".

 

De Rode Draad bij Borgharen. Detail van een kaart afkomstig uit Pierre Baré en Nicole Close: Le Fil Rouge - Herstal 2008.

 

Opmerking: waar men wel meer van de oorlog merkte was in plaatsen aan de grens met België. Allereerst kwamen er na de val van Antwerpen (9 oktober 1914) heel veel Belgische vluchtelingen naar Nederland. Daarna probeerden de Duitsers de mogelijkheid om van België naar Nederland te vluchten onmogelijk te maken. Langs de hele grens kwam een muur van prikkeldraad onder stroom te staan. Zie: De Eerste Wereldoorlog en ook: Beusdael Grens-(V.V.V. Drie grenzen.

 

 

 

 

 

 

1. Agnes Gerets ( Arnold Weerts, peettante van 13 Lien Meijers)

2. Anna Weerts ( 6 Frans Meijers)

3. Bertha Meijers

4. Martha Meijers

5. Mariette Meijers

6. Frans Meijers ( 2 Anna Weerts)

7. Camille Dufour ( 8 Agnes Weerts)

8. Agnes Weerts ( 7 Camille Dufour)

10. Emilie Dufour

11. François Dufour

12. Marie-Louise Dufour

13. Lien Meijers

Overlijdensbrief van Frans MEYERS.

 

Bruiloftsfoto van Lambertus Mathieu Tulleneers (zoon van Petrus Joannes Lambertus Tulleneers en Elisabeth Schellingen) en Helena Agnes Meijers (dochter van Franciscus Hubertus Meijers en Anna Weerts), 26 juli 1941 in Rekem (België), ouders van Dhr. J. Tulleneers.

Na het officiële gedeelte, werd er een goede pint bier gedronken.

Met dank aan diverse familieleden fam. Meijers, Dhr. J. Tulleneers en Dhr. J. Jongen voor de verstrekte informatie en diverse fotomateriaal.

 

H Joannes Josephus Petrus Hardy - Catharina Gertrudis Hubertina Hamelers / Johannes Josephus Hubertus Zeguers - Maria Philomena Hubertina Victorina Hardy / Maria Alida Johanna Hubertina Zeguers / Donata Philomena Maria Hubertina Zeguers

Koopgraf, eeuwigdurend eigendom.

- Een kruisbeeld, ornament met bloem, kruisbeeld, een knielbankje -

In Memoriam / Petrus Hardy / Kerkmeester / * 26 . 6 . 1839 † 14 . 1. 1907 / en zijn echtgenote / Catharina Hamelers / * 19 . 7 . 1848 † 24 . 7. 1918 / - . - / Johannes Zeguers / kerkmeester / Oud-ontvanger van / Maastricht / * 12 . 2 . 1880 † 19 . 11 . 1959 / en zijn echtgenote / Maria Hardy  / * 18 . 4 . 1888 † 11 . 5 . 1986

Mariette Zeguers / * 8-12-1917 † 4-8-1953 / Donata Zeguers / *21-9-1919 †23-12-2001

De ouders van Jan Joseph Pieter HARDIJ waren:
Nicolaes Stephanus HARDY (HARDIJ) geboren op 3 mei 1803 te Hermalle (België). Hij huwde Clara Donée VAN HAEREN 10 mei 1836 te Eijsden. Nicolaas overleed 2 november 1860, 57 jaar oud te Caestert Eijsden.
Clara Donée VAN HAEREN werd geboren op 11 augustus 1804 te 's-Gravenvoeren (België). Zija overleed 18 september 1870, 66 jaar oud te Caestert Eijsden.

Peter werd geboren op 26 juni 1839 te Caestert Eijsden. Hij huwde Catharina Gertrudis Hubertina HAMELERS, dochter van Petrus Renerus Hubertus HAMELERS en Maria Magdalena THEUNISSEN, 18 augustus 1885 te St. Pieter. Hij overleed 14 januari 1907 ruim 67 jaar oud des namiddags ten twee ure te St. Pieter en werd begraven op 17 januari 1907 te St. Pieter. Catharina werd geboren op 19 juli 1848 te St. Pieter, overleed 24 juli 1918, 70 jaar oud en werd bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. In 1874 komt Peter Hardy van de herenhoeve Reinekenshof (poortpaviljoen uit 1722) te Laag-Caestert naar St. Pieter. Hij pacht de hoeve van Gregorius Egidius Philippus Straetmans gehuwd met Maria Josephina Paulina Schoenmaeckers. Kerkmeester. Bij overlijden wonende aan de Groenstraat. Peter was een paardenliefhebber. Hij bezat een eigen rijpaard en ging geregeld naar de paardenmarkt in Tongeren en Luik.

Kinderen:

i. Maria Magdalena Hubertina HARDY (HARDIJ) geboren op 25 juni 1886 te St. Pieter. Zij overleed 16 augustus 1887, 14 maanden oud te St. Pieter en werd 18 augustus 1887 te St. Pieter begraven.

ii. Maria Philomena Hubertina Victorine HARDIJ geboren 18 april 1888 te St. Pieter op de Lichtenberg. Haar jeugdjaren bracht zij door als interne pensionaire in het klooster van de Zusters Ursulinen te Eijsden (1897). Vanaf omtrent 1904 woonde zij in het huis Papenweg 108. Haar vader, Petrus Hardy, heeft dit huis laten bouwen. Zij bleef er wonen toen ze getrouwd was, haar kinderen zijn er geboren en opgegroeid. Zij is in het huis gestorven.

Papenweg 108.

Het voormalige  klooster van de Zusters Ursulinen te Eijsden.

Papenweg 108 te Maastricht nu.

Het voormalige klooster van de Zusters Ursulinen te Eijsden.

Hubertina huwde Joannes Josephus Hubertus ZEGUERS, zoon van Jan Hubert Mathijs David ZEGUERS en Maria Hubertina ODEKERKEN, 25 mei 1909 te St. Pieter. Zij overleed 11 mei 1986, 98 jaar oud aan de Papenweg 108 te Maastricht (St. Pieter) en werd 14 mei 1986 bijgezet in het familiegraf te St. Pieter.

Jan Hubert Mathijs David ZEGUERS

Maria Hubertina ODEKERKEN

De handtekeningen onder de huwelijksaangifte te St. Pieter op 5 mei 1909.

Het echtpaar Zeguers - Hardy.

Met dank aan kleindochter Willemijn Zeguers voor de verstrekte informatie.

Joannes werd geboren 12 februari 1880 te Maastricht. Hij overleed 19 november 1959, 79 jaar oud te Maastricht en werd 23 november 1959 bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. Papenweg 108. 1909: provinciaal ambtenaar wonende te Maastricht. Hij was kerkmeester (lid van de kerkfabriek) en oud-gemeenteontvanger van Maastricht. Hij collecteerde met een schaaltje van de schutterij. In dat schaaltje, dat oorspronkelijk bedoeld was om de platen van de schutterij te verzamelen voor het vogelschieten, waren de namen gegraveerd van de toenmalige burgemeesters Brouns en Theunissen.

Kleindochter Maria Alida Johanna Hubertina ZEGUERS werd geboren op 8 december 1917. Mariëtte overleed 4 augustus 1953, 35 jaar oud in het Ziekenhuis St. Annadal te Maastricht en werd 7 augustus 1953 bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. Mariëtte was lid van de Mary Ward Groep St. Pieter, groepsleidster van de gidsen.

Kleindochter Donata Philomena Maria Hubertina ZEGUERS werd geboren op 21 september 1919. Dons overleed 23 december 2001, 82 jaar oud en werd 29 december 2001 bijgezet in het familiegraf te St. Pieter.

 

 

 

Maria Hardy.

Dons Zeguers.

Zie ook vak IJ: het familiegraf Hamelers/Theunissen en Zeguers.

 Detail.

H R Adriana Maria Henrica Clasina Wessels-Van Rooijen

- Een kruis met bloemrankmotieven -

GRAFKELDER VAN J.A.G. WESSELS / Koopgraf

De ouders van Johannes Anthonius Gerardus WESSELS waren Engelbart WESSELS geboren op 19 mei 1811 te Steenderen. Engelbart overleed 22 juni 1891, 80 jaar oud te Utrecht. Engelbart was leerlooier en koopman van beroep.

Albertina Wilhelmina VERHOEFF geboren op 9 mei 1818 te Utrecht. Zij overleed 5 november 1872, 54 jaar oud te Utrecht.

Johannes werd geboren op 27 augustus 1841 te Utrecht. Johannes huwde (1) Adriana Maria Henrica Clasina VAN ROOIJEN, dochter van Rudolf Johannes VAN ROOIJEN en Anna Geertruida Clasina HEYMANS, 6 augustus 1872 te Utrecht. Adriana werd geboren op 25 mei 1840 te Utrecht. Adriana overleed plotseling 11 november 1898, 58 jaar en 5 maanden oud te St. Pieter in de Groenstraat en werd 14 november 1898 te St. Pieter bijgezet in de grafkelder. Johannes huwde (2) Arnolda Henrica SLITS, dochter van Gerardus SLITS en Geertruida D(I)ELISSE, 18 april 1899 te St. Pieter. Arnolda werd op 10 september 1872 te Gemert geboren. Zij huwde (2) Stephanus Josephus MEIJER, zoon van Johannes MEIJER en Cornelia BROUWERS, 25 februari 1919 te Utrecht. Stephan was scheepsbouwer van beroep en weduwnaar van Grada Engelina Maria BERNTSEN. Arnolda Henrica overleed 7 februari 1943, 70 jaar oud Huize St. Jozef te Ijsselstein en werd bijgezet in het familiegraf te Utrecht op 11 februari 1943.

Johannes was koopman en rentenier van beroep. Hij overleed 23 augustus 1912, 70 jaar oud te Utrecht.

Rondom dit grafmonument waren oorspronkelijk pilaren aanwezig en kettingen. In de parochie-administratie (Ontvangsten voor begraafplaatsen) werd genoteerd: "17 Dec. 1898 Ontvangen voor gekochte begraafplaats van zal. Mevrouw J. Wessels gebor. Adriana Mar. Clas. Van Rooijen 99 gulden en 90 cent." De totale koopprijs was fl. 200,00. Men betaalt fl. 209,--. De 9 gulden werd geboekt als een "gedeeltelijke schenking".

 

Detail.

H  Johannes Gerardus Nicolaus HERMANS - Maria Catharina MEUWISSEN / Elisabeth Maria Hubertina HERMANS / Otto Eduard Hubertus HERMANS - Maria Sophia Hubertina BRAKEN

- Op grondplaat een basement met opgemonteerde carrara marmeren plaat. Op grafstèle eveneens een opgemonteerde plaat van carrara marmer. Fronton met acroterea bekroond met drielobbig kruis; opengewerkt voorstuk omzoomd met hardstenen bandjes -

Dit grafmonument werd in oktober 2012 in opdracht van de nakomelingen gerestaureerd.

Koopgraf voor 2 personen: "30 november 1896 ontvangen van de weduwe N.Hermans 40 gulden voor een koopgraf van N.Hermans."

 

 

 

J.G.N. Hermans / * 20-1-1825  † 8-11- 1896 / ∞ / c. Meuwissen / * 9-6-1827  † 24-2-1907

E.M.H. Hermans / * 4-2-1901   23-5-1917

O.E.H. Hermans / * 2-8-1869 † 29-3-1945 / ∞ / M. Braken / * 6-11-1869  † 5-12-1956

De ouders van Joannes Gerardus Nicolaus HERMANS waren:

Jan Hendrikus (Henricus) HERMANS geboren op 2 november 1791 te Hulsberg. Jan Hendrik huwde Maria Sophia (Josepha) SCHIFFELERS 22 september 1821 te Nuth. Hendrik overleed 28 juni 1860, 68 jaar oud te Nuth.
Maria Josepha SCHIFFELERS geboren op 30 maart 1801 te Wijnandsrade. Zij overleed 6 oktober 1869, 68 jaar oud te Nuth.

Jan Gerard Nicolaas werd geboren op 20 januari 1825 te Nuth. Hij huwde Maria Catharina MEUWISSEN, dochter van Reijnier MEUWISSEN en Anna Mechtildus LEIJENDECKERS, 23 oktober 1854 te Linne.Het grafmonument voorheen.

2 maart 1868: Jan Gerard Nicolaas' handtekening als mede aangever van de geboorte van Martinus Joannes Josephus Hubertus KRISCHER.

 

 

Kinderen:
i. Jan Hendrik Hubert HERMANS geboren op 21 juli 1855 te St. Odiliënberg. Jan huwde Maria Gertrudis Hubertina GEURTS 31 januari 1880 te Kessel.

ii. Jan Theodoor Hubert HERMANS geboren op 6 oktober 1857 te St. Odiliënberg.

iii. Jan Nikolaas Hubert HERMANS geboren op 4 december 1859 1860 te Horst. Hij huwde (1) Anna Maria Margaretha STROEKS 9 augustus 1892 te St. Pieter. Anna overleed 25 november 1915, 52 jaar oud te St. Pieter en werd 27 november 1915 te St. Pieter begraven in vak B VIII 4. Sterfhuis Blekerij 5.
Jan huwde (2) Maria Elisabeth SOETERS 25 juli 1921 te Maastricht. Maria Elisabeth overleed 4 mei 1932, 70 jaar oud te Maastricht. Jan overleed 16 april 1926, 66 jaar en 4 maanden oud Calvarieberg te Maastricht en werd 19 april 1926 in het familiegraf bijgezet "voor 10 gehuur" te St. Pieter. Hij was bureaubeambte, kantoorbediende wonende op de Blekerij. Hij werd begraven in vak B VIII 4. Geruimd na 16 april 1936.

Kinderen van het echtpaar HERMANS - STROEKS:

 i. Maria Anna Jeanette HERMANS geboren op 22 mei 1893 te St. Pieter.
 ii. Pierre Chrétien Hubert Antoine HERMANS geboren op 30 september 1894 te St. Pieter.
iii. Theodorus Eduardus Hubertus HERMANS geboren op 28 december 1895 te St. Pieter. Hij overleed 22 april 1896, 4 maanden oud te St. Pieter en werd begraven op 24 april 1896 te St. Pieter.
iv. Maria Elisabeth Hubertina Victorine HERMANS geboren op 11 januari 1899 te St. Pieter.
v. Johannes Hubertus Theodorus Eduardus HERMANS geboren op 6 mei 1900 te St. Pieter.
vi. Joseph Mathieu Hubert Antoine HERMANS geboren in 1903 te St. Pieter. Mathieu overleed 17 oktober 1903, 5 maanden oud des voormiddags ten twee ure te St. Pieter en werd begraven op 19 oktober 1903 te St. Pieter.

 

Monument en teksten voor restauratie oktober 2012:

Johannes Gerardus / Nicolaus Hermans / geboren te Nuth / den 20 januari 1825 / en overleden alhier / den 8 november 1896 / en zijne echtgenoote / Catharina / Meuwissen / geboren te Linne / den 9 juni 1827 / en overleden te Maastricht / den 24 februari 1907

Op open voorstuk (voor oktober 2012):

Otto Eduard Hubertus HERMANS - Maria Sophia Hubertina BRAKEN

Hier rusten / O.E.H. Hermans / * te St. Pieter / 2 aug. 1869 / † te Groningen / 29 maart 1945

M. Braken / * 6 . 11 . 1869 / † 5 . 12 . 1956

 

 

 

 

iv. Hendrika Emma Marie Hubertina HERMANS geboren op 27 februari 1862 te Horst. Hendrika overleed 3 augustus 1930, 68 jaar oud te Valkenburg. Zij huwde Willem Leo Hubert REINARDS 25 april 1894 te Kessel.
v. Joannes Hubertus HERMANS geboren op 27 april 1864 te St. Pieter. Hij huwde Anna Josephina VAN BENEDEN 28 september 1893 te Maastricht. Joannes overleed 9 juni 1919, 55 jaar oud te Utrecht.
vi. Maria Sophia Hubertina HERMANS geboren op 18 juli 1866 te St. Pieter. Zij overleed 7 december 1866, 5 maanden oud te St. Pieter en  werd begraven op 9 december 1866 te St. Pieter.

vii. Otto Eduard Hubertus HERMANS. Zie: Otto Hermans.  

 

Jan Gerard Nicolaas overleed 8 november 1896, 71 jaar oud te St. Pieter, Kanaaldijk des namiddags te vijf ure en werd 11 november 1896 bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. Bij zijn huwelijk woont hij te St. Odiliënberg. 1 januari 1885 krijgt Jan Nicolaas Hermans eervol ontslag als hoofd van de school te St. Pieter. Oud-organist. Catharina werd geboren op 9 juni 1827 te Linne. Catharina was eerst gehuwd geweest met Andreas Hubertus SIMONS, zoon van Peter SIMONS en Margareta RUIJTEN, op 9 september 1850 te Linne. Catharina overleed 24 februari 1907, 79 jaar oud te Maastricht en werd 28 februari 1907 te St. Pieter in het familiegraf bijgezet.

 

 

Eduard werd geboren op 2 augustus 1869 te St. Pieter. Hij huwde Maria Sophia Hubertina BRAKEN, dochter van Arnoldus Hubertus BRAKEN en Maria Elisabeth UMMELS, 11 augustus 1893 te St. Pieter.
Eduard overleed 29 maart 1945, 75 jaar oud te Groningen en werd bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. Pastoor Steegmans noteert als datum bijzetting te St. Pieter 23 december 1945. In 1903 is hij bureaubeambte van beroep wonende te St. Pieter. Eduard woonde te Venlo en was koopman. Geëvacueerd uit Venlo bij overlijden. Maria werd geboren op 6 november 1869 te St. Pieter. Zij overleed 5 december 1956, 87 jaar oud te Sweykhuizen-Schinnen. Zij werd bijgezet in het familiegraf te St. Pieter op 10 december 1956.
Zie vak B2: Arnoldus Hubertus BRAKEN - Maria Elisabeth UMMELS.

 

 

 

Kinderen:

i. Johannes Marie Hubert HERMANS geboren op 4 december 1893 te St. Pieter. Hij overleed te St. Pieter op 9 februari 1894, 2 maanden oud Papestraat en werd 11 februari 1894 begraven te St. Pieter.
ii. Marie Josephine Elisabeth Hubertine HERMANS geboren op 26 januari 1895 te St. Pieter. Zij overleed 5 maart 1895, 5 weken oud te St. Pieter en werd 7 maart 1895 te St. Pieter begraven.
iii. Arnold Eduard Marie Hubert HERMANS geboren op 15 april 1897 te St. Pieter.
iv. Elisabeth Maria Hubertina HERMANS geboren op 4 februari 1901 te St. Pieter. Lisa overleed 22 mei 1917, 16 jaar oud te Maastricht aan de gevolgen van de Spaanse griep en werd 24 mei 1917 begraven te St. Pieter. De ouders verbleven bij haar overlijden in Bree te België. Door vertraging bij de controle door de Duitsers van de benodigde reispermissies arriveerden zij op het nippertje te St. Pieter; men droeg net de lijkkist uit de kerk naar het kerkhof.
v. Edward HERMANS.

 

 

 

Annonce in de Limburger Koerier van 22 mei 1917.

Met dank aan de fam. Thissen-Braken en Dhr. Pierre Hermans.

H Het familiegraf Lhoest - Regout

- Een grafkelder (koopgraf) en perktruimte-

Eeuwigdurend eigendom

La Famille / LHOEST - REGOUT / R. I. P. / CONCESSION A PERPETUITE

 

 

 

Linkersegment:

Leon LHOEST / epoux de / M L Bribosia / Né a St Pierre M'stricht / 28 oct 1898 / decedé le 28 juin / 1976

Louis Marcel Hubert J. / L'Hoest / * 28-10-1898 / † 19-1-1956

Laura Ignace Hubertine / Marie Regout / wed. van Louis Paul / Hubert Joseph L'Hoest / * Te M'stricht 16 april 1874 / † te Luik 29 sept. 1965

Louis LHOEST industrustriel / Epoux de Laura Regout / Ne a Maestricht / le 25 octobre 1871 / et y decede le 28 aout 1920 

 

Rechtersegment:

Notre Regrette / Guy  ne le 22 mars 1907 à St Pierre / et y decedé le 25 octobre 1909

Jolande Lhoest / née a St. Pierre M'stricht / le 13 mars 1916 / decedée le 28 oct 1975

Marie L. Bribosia / epouse de L. LHOEST / Namur 25 sept. 1905 / M'stricht 4 déc. 1989

 

 

20 febr. 1897.  Begrafenisrecht ontvangen voor de kerk bij de begrafenis van Mr. P. Regout 28 (gulden) 48 (cent). Bron: parochiearchief Parochie St. Pieter te Maastricht.


De ouders van Petrus Alexander Hubertus (Pierre Alexandre Hubert) REGOUT waren:
Petrus Laurentius REGOUT geboren op 23 maart 1801 (2 Germinal An IX) te Maastricht. Petrus (Pieter, Pie) huwde Maria Aldegonda HOEBERECHTS 17 juni 1825 te Maastricht. Hij overleed 18 februari 1878, 76 jaar oud in kasteel Vaeshartelt te Meerssen.
Maria Aldegonda HOEBERECHTS geboren op 19 september 1798 te Maastricht. Aldegonda overleed 14 november 1878, 80 jaar oud te Maastricht.

Petrus Laurentius REGOUT, bekend als Petrus Dominicus (1801-1878) afgebeeld als lid van de Eerste Kamer (1848-1859). Foto: Breur Henket.

Villa Canne.

Pierre werd geboren op 24 februari 1828 op de Boschstraat te Maastricht. Hij huwde Gertrudis Hubertina Amelia (Gertrude Hubertine Amélie) POLIS, dochter van Lodewijk Josef POLIS en Maria Catharina Theresia WIJNANDTS, 24 augustus 1852 te Maastricht. Pierre overleed 11 februari 1897, 68 jaar oud in Villa Canne, Cannerstraat des namiddags te acht ure te St. Pieter. Hij werd begraven te Meerssen. Vanaf 1879 verblijft hij in villa Canne. Hij was een oom van Laura Regout. Amelie werd geboren op 5 mei 1830 te Maastricht. Zij overleed 10 september 1904, 74 jaar oud in de villa Canne, des namiddags ten twee ure. De uitvaartdienst werd gehouden te St. Pieter. Amelie werd op 13 september 1904 bijgezet te Meerssen.

Uit het begrafenisregister van St. Pieter.

Overlijdensaangifte van Petrus Alexander Hubertus Regout op 13 februari 1897 te St. Pieter.

 

Overlijdensaangifte van Gertrudis Hubertina Amelia Polis op 12 september 1904 te St. Pieter.

 


Het familiewapen L'Hoëst.

Het familiewapen Regout.  

De huidige villa Lhoëst "la Motterie" aan de Blekerij te Maastricht.

Ingangspartij villa Lhoëst geschilderd op een impressionistische wijze door Guillaume Eberhard (1879-1949).

Louis Paul Hubert Joseph LHOEST.

Léon Joseph LHOEST.

De ouders van Louis Paul Hubert Joseph LHOEST waren Léon Joseph LHOEST en Maria-Hubertine SIEBERS. Léon Joseph LHOEST werd geboren op 10 september 1836 te Luik. Hij huwde Maria-Hubertine SIEBERS, dochter van Joannes Antonius SIEBERS en Maria Anna Gertrudis BEMELMANS, 30 juli 1867 te Maastricht. Léon overleed 31 maart 1893, 55 jaar oud te Maastricht. Maria-Hubertine SIEBERS werd geboren op 6 augustus 1829 te Maastricht. Marie Hubertine overleed 4 januari 1917, 87 jaar oud te Maastricht. Léon LHOEST was van 1860-1862 ingenieur, van 1862-1873 adjunct directeur, van 1873-1877 directeur en van 1887-1893 administrateur-directeur van de Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek N.V. Léon bezat een zomerwoning langs de Maas te St. Pieter: "La Motterie", een vroegere bezitting van Claude de Lannoy, comte de la Motterie (noord Frankrijk), militair gouverneur van Maastricht van 1616-1632.H. Petrus. Fa. Dr. Heinrich Oidtmann, ca. 1886. Bovenraam in het transept. Antiek-,kathedraalglas/lood/grisaille.

H. Jozef. Fa. Dr. Heinrich Oidtmann, ca. 1886. Bovenraam in het transept. Antiek-,kathedraalglas/lood/grisaille. Zie: http://www.glasmalerei-ev.de/pages/b3283/b3283.shtml.

Het echtpaar LHOEST-SIEBERS schonk de twee ramen aan de kerk van St. Pieter boven, aanwezig in de transepten.  Foto's: Breur Henket.

Louis werd geboren op 25 oktober 1871 te Maastricht. Hij huwde Laura Ignace Hubertine Marie REGOUT, dochter van Eugenius Bernardus Hubertus REGOUT en Maria Léonie Hubertine REGOUT, 16 april 1895 te Meerssen. Louis overleed 28 augustus 1920, 48 jaar oud in het gesticht Calvarieberg te Maastricht en werd 31 augustus 1920 bijgezet te St. Pieter. Hij was commissaris (1895-1911) en administrateur (1911-1920) van de Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek N.V. Laura werd geboren 15 april 1874 te Maastricht, overleed 29 september 1965, 91 jaar oud te Luik en werd 2 oktober 1965 bijgezet in het familiegraf te St. Pieter.

De Limburger Koerier van 31 augustus 1920.
Bidprentje Eugène Regout. Bidprentje Eugène Regout.
Eugène Bernard Hubert REGOUT was fabrikant (industrieel). Commenditaire van de Soc. "Petrus REGOUT & Co.". President van de Spyker en draad-nagel Fabriek. Directeur des services techniques et bâtiments à la faïencerie REGOUT. Oud lid van de Provinciale Staten. Eigenaar-bewoner Villa Wyckerveld te Meerssen.
9 september 1889: "Uiterste wil" geschreven door Eugène Regout en in bewaring gegeven bij notaris Mr. Petrus Jacobus Hubertus Jessé ter standplaats Maastricht.

Kinderen allen geboren te St. Pieter:

i. Marie-Louise Eugénie LHOEST geboren op 21 februari 1894. Marie huwde Albéric Pierre Marie G. CAPITAINE 11 februari 1926 te Luik. Marie overleed 14 februari 1980, 85 jaar oud te Parijs.

ii. Léonie Paula Anna Marie Hubertine LHOEST, zuster Vincent, kloosterzuster van de H. Vincentius à Paolo, geboren op 24 januari 1897.

iii. Léon Paul Marie Hubert LHOEST geboren op 28 oktober 1898. Léon huwde Marie-Louise Henriette Joséphine Ghislaine BRIBOSIA, dochter van François BRIBOSIA en Hélène MALISOUX, 21 juni 1926 te Namen. Marie-Louise werd geboren op 25 september 1905 te Namen. Zij overleed op 4 december 1989, 84 jaar oud te Maastricht en werd 8 december 1989 bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. Léon was vanaf 1933 directeur van de Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek N.V. Léon overleed op 28 juni 1976, 77 jaar oud te Maastricht en werd 1 juli 1976 bijgezet in het familiegraf te St. Pieter.

Bron: http://www.iisg.nl/ondernemers/pdf/pers-0922-02.pdf.

Annonces in het Limburgs Dagblad van 30 juni 1976.

iv. Louis Marcel Hubert Joseph LHOEST geboren op 28 oktober 1898. Louis huwde Elisabeth Henriette Gérardine Marie VAN LEDE 13 september 1926 te Kockelare (België). Louis overleed 19 januari 1956, 57 jaar oud te Luik en werd 23 januari 1956 bijgezet in het familiegraf - in de perkruimte - te St. Pieter.

v. Suzanne Marie Hubertine LHOEST geboren op 6 december 1905. Suzanne huwde Pierre Emmanuel Gustave PAQUOT 24 september 1929 te Luik. Suzanne huwde (2) na de dood van haar echtgenoot in 1944 op 4 januari 1950 te Montzen (België) met Alphonse P.J. DELCOURT. Suzanne overleed 29 september 1980, 74 jaar oud te Brussel.

vi. Guy Paul Emile Hubert LHOEST geboren op 22 maart 1907. Guy overleed 25 oktober 1909, 29 maanden oud des voormiddags ten half drie ure Bleekerij te St. Pieter. Hij werd begraven op 27 oktober 1909 te St. Pieter.

vii. Vitus Paulus Aemilius Hubertus LHOEST. Hij overleed 19 mei 1910 en werd begraven te St. Pieter.

vii. Yolande José Adèle Henriette L'HOEST geboren op 13 maart 1916. Yolande-José overleed 28 oktober 1975, 59 jaar oud te Tiège-Lez-Spa (België). Zij werd bijgezet in het familiegraf te St. Pieter.

Eugène Regout (1831-1908)

 Léonie Regout (1837-1906)

Villa Wyckerveld toen.

De huidige villa Wyckerveld - het ouderlijk huis van Laura Regout - aan de Meerssenerweg te Maastricht.

 

Voor de bouw van de nieuwe kerk "op de berg" schonk Petrus II Regout het middelste van de drie priesterkoorvensters met voorstellingen uit het leven van de Heilige Petrus (de sleuteloverdracht). De familie Ceulen schonk de beide anderen. De ramen werden gemaakt in het atelier van de glazenier Frans (François) Nicolas uit Roermond - grootvader van de glazenier Joep Nicolas. Ook werd door Petrus II de tweede steen van de bouw bij de toren gelegd, daarom noemde Petrus zich ook wel "patroon van de toren".

 

Detail met het familiewapen Regout en de tekst van de schenking:

H. Petrus, dit raam plaats ik / U tereere, opdat Gy den schat des geloofs in mijne nakomelingschap tot aan het laatste  / nageslacht, ongeschonden mogt bewaren. / PETRUS REGOUT. / int jaar O.H. / 1875

Klik op mij om te vergroten.


Meer weten over de familie Regout? Klik op de afbeelding van het naaststaande nieuwsartikel om te vergroten.
Het artikel is afkomstig uit PP Chem news. PP staat voor Phillips Petroleum nummer 10 juni 1982. N. b.: Reggie Regout werd geboren in Villa Canne. Eugène Regout was een grootoom van Reggie Regout.

 

K Katharine Joseph Marie NIESSEN

 - Een kindergraf met beeldhouwwerk van Charles Vos -

A Dit grafmonument kan geadopteerd worden.

In Christus vrede / Kitty NIESSEN / * Helmond 21 - 4 - 1944 / † Maastricht 17 - 10 - 1947 /__ _ __ / Ik zal verrijzen / en met U zijn / in 's Hemels Paradijzen


De ouders van Katharine Joseph Marie NIESSEN waren:
Edmund Helene Ludwig NIESSEN geboren op 2 november 1909 te Kerkrade. Edmund huwde Maria Hubertina WEIJDEN 25 juni 1935 te Kerkrade. Edmund overleed in 1969. Edmund werd bijgezet op het R.K. Kerkhof aan de Akerstraat te Heerlen. Edmund was mijnopzichter van beroep.
Maria Hubertina WEIJDEN geboren op 3 december 1909 te Kerkrade. Zij overleed 20 juni 1967, 57 jaar oud in het ziekenhuis te Sittard en werd op 24 juni 1967 te Heerlen op het R.K. Kerkhof aan de Akerstraat begraven.

Kitty werd geboren op 21 april 1944 te Helmond. Zij overleed 17 oktober 1947, 3 en een half jaar oud te Maastricht.
Kitty werd begraven op 21 oktober 1947 te St. Pieter. Bij overlijden Mergelweg 133 te Maastricht (St. Pieter).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limburgsch Dagblad van 20 oktober 1947.

 

Charles Vos maakte een voorstelling van een kind dat zich warmt aan het vuur waaruit een duif (de H. Geest) te voorschijn komt.

Bidprentje van Charles Vos. Bron: collectie Dhr. Breur Henket.


Selma Maria Antonia Johanna  Niël

- Een kruis, kindergraf -

Hier rust / onze lieveling Selma Niël / * 20.8.'55 / † 31.7.'60

De ouders van Selma NIËL zijn H.J.G. NIËL en L.A. JANSEN. Lily JANSEN werd geboren op 16 oktober 1925 te Maastricht. Lily overleed 11 november 2016, 91 jaar oud te Maastricht en werd 17 november 2016 in besloten kring gecremeerd.

Selma werd geboren op 20 augustus 1955 te Maastricht. Selma overleed 31 juli 1960, 4 jaar oud te Mopertingen. Selma werd 4 augustus 1960 begraven te St. Pieter.

Zie: vak K Visschers.