Crebolder Hoekx

Voorheen Jacobs

 Voorheen

Souren

 

Van den Broek Keulaerds

Voorheen Dignum

 

Voorheen

Cardous

Daenen

 

Willems

Hartgerink

Daenen Ghijbels    

Voorheen Herben

Jung

Rosenmöller
Ten Horn

voorheen

Van Loo

Vanderbroeck Vanhaeren

Voorheen Van Kruchten-Mulders

Hageman Büner

Van Hontem Kobbing Moors meijers

Adams

 

Voorheen Van Alem Klarenbeek

Voorheen

Aussems Groothausen

 

Voorheen

Claessens Jongen

Voorheen

Cuppens Lemmen
Beek

Voorheen Ditmer-Colpa

 

Bonnemayers Jongen
Closset Maris Voorheen Poismans-Hameleers

Heerkens Thijssen De Nerée tot Babberich

SOULIER

 

Voorheen

Hendriks Van Bun

Hameleers Penders

 

Voorheen Haenen

Wishaupt Niesten Schuurmans

 

Voorheen Jonas

Scaf

Hendriks Leysen

 

Voorheen Prick

VAN DEN Bosch Vandenboorn

Gilissen
Dijk

 

Voorheen Vanderbroeck Maes

VANDENBOORN

Westenberg

 

Voorheen Welters Nicolaes

Vandenboorn Beaulen

schroeders

van hontem

 

Voorheen

Verbert Broex

Voorheen  Dinjens

Moonen Brackel
 

 Vak M. Voorheen vak H IV. Vanaf 1955.

 

Detail.Maria Digna Johanna Meijers - EMmanuel Henricus Gerardus Moors / Frank Hein Paul Moors

Maria Moors Meijers / * 26-4-1908 † 18-5-1957

Emanuel Moors / * 25-12-1907 † 20-7-1970

Frank Moors / *4-6-1962 † 20-7-1970

 

 

 

 

 

Emmanuel werd geboren op 25 december 1907te Roermond als zoon van Jacob MOORS en Maria Cornelia VERHEES. Emmanuel huwde (1) Maria Digna Johanna MEIJERS, dochter van Augustinus Josephus Hubertus MEIJERS en Juliana Magdalena Christina CRASBORN, 16 mei 1939 te Roermond. Hij overleed 20 juli 1970, 62 jaar oud en werd samen met zijn zoontje Frank begraven op 30 juli 1970 in het familiegraf te St. Pieter. Beiden verongelukten bij een vliegtuigongeval te Locarno.  Maria werd geboren op 26 april 1908 te Roermond. Zij overleed 18 mei 1957, 49 jaar oud te Maastricht en werd 22 mei 1957 te St. Pieter begraven.

Frank Hein Paul MOORS werd geboren op 4 juni 1962 te Heerlen. Frank overleed 20 juli 1970, 8 jaar oud en werd 30 juli 1970 te St. Pieter bijgezet.

Emmanuel huwde (2) Johanna Maria Theresia SCHEFMAN.

Hun dochtertje Maria Digna MOORS overleed 10 maart 1961 en werd 11 maart 1961 begraven te St. Pieter. Zie: vak Z Moors.

 

Limburgs Dagblad van 28 juli 1970:

 

Ludovica Maria Eduarda Bonnemayers / Petrus Joannes Bonnemayers - Marie-Louise Barbara Laurence JONGEN

 - Een kruis tussen 2 zuilen -

Ludy Bonnemayers / * 24-5-1959 † 5-4-1979 / Pierre Bonnemayers / * 29-12-1929 † 3-9-1982 / ∞ / Marie-Louise Jongen

De ouders van Petrus Joannes BONNEMAYERS waren:
Thomas Hubertus Joseph BONNEMAYERS geboren op 19 augustus 1892 te St. Pieter. Tomma huwde Maria Gertrudis EGGEN 18 mei 1920 te Maastricht. Tomma overleed 26 december 1952, 60 jaar oud Franquinetstraat 10 te Maastricht. Tomma werd begraven op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg te Maastricht.
Maria Gertrudis EGGEN geboren op 30 augustus 1894 te Maastricht. Maij overleed 11 juli 1972, 77 jaar oud te Maastricht en werd 14 juli 1972 bijgezett e Maastricht.

Pierre werd geboren op 29 december 1929 te Maastricht. Hij overleed plotseling op 3 september 1982, 52 jaar oud te Maastricht en werd 7 september 1982 te St. Pieter begraven. Marie-Louise werd geboren op 15 december 1930 te Maastricht. Zij overleed 20 december 2018, 88 jaar oud te Maastricht en werd 28 december 2018 te St. Pieter bijgezet.

Uit het parochieblad 2019 nr. 1: op 20 december jl. overleed onze mede-parochiaan, mevrouw Marie Marie-Louise Bonnemayers-Jongen (88 jaar). Ze was meer dan 50 jaar lid en vele jaren voorzitter van het dameskoor in de kerk van St.-Pieter-boven, een groepje zangeressen o.l.v. Axel Jansen, dat onze overledenen zo mooi-meditatief bij hun uitvaart begeleidt naar Gods Paradijs. Ze heeft haar functie in het koor echt betrokken uitgeoefend, trots op “haar” dames en hartelijk in de omgang.
 

Ludy Bonnemayers.
Dochter Ludy van Pierre BONNEMAYERS en Marie-Louise JONGEN werd geboren op 24 mei 1959 te Maastricht. Ludy overleed plotseling, 19 jaar oud op 5 april 1979 te Maastricht. Ludy werd op 9 april 1979 begraven te St. Pieter.
Ludy Bonnemayers.


 

Detail.

H Lucie Marie-Elisabeth Heerkens Thijssen De Nerée tot Babberich - Joan August Marie Heerkens Thijssen

 - Een kruis  -

Lucie M.-E. / Heerkens Thijssen / De Nerée tot Babberich / * 15-11-1920 † 23-11-1983 / ∞ / Joan A.M. / Heerkens Thijssen * 26-2-1907 † 21-5-1990

De ouders van Lucie Marie-Elisabeth DE NERÉE TOT BABBERICH waren:
Louis Marie DE NERÉE TOT BABBERICH geboren op 11 januari 1889 te Arnhem. Hij huwde Johanna Sophia Maria REGOUT 10 juli 1917 te 's-Gravenhage. Wiet overleed 9 juni 1970, 81 jaar oud.
Johanna Sophia Maria REGOUT geboren op 29 april 1894 te Maastricht. Jo overleed 16 december 1981, 87 jaar oud.

Lucie werd geboren op 15 november 1920 te Maastricht. Lucie huwde Joan August Maria HEERKENS THIJSSEN,
zoon van Joan Nicolaas Joseph Eduard THIJSSEN en Laura Francisca Johanna Maria VAN DER KUN, in 1948. Lucie overleed 23 november 1983, 63 jaar oud te Maastricht en werd 26 november 1983 te St. Pieter begraven. Joan werd geboren op 26 februari 1907 te Haarlem. Joan overleed 21 mei 1990, 83 jaar oud te Leiden en werd 25 mei 1990 te St. Pieter bijgezet. Deze grafsteen werd onlangs (2008) grondig opgeknapt.

 

 

Bron: http://www.iisg.nl/ondernemers/pdf/pers-1069-02.pdf. Zie verder: http://www.iisg.nl/ondernemers/pdf/pers-0626-01.pdf en http://www.iisg.nl/ondernemers/pdf/pers-0626-02.pdf.

 

 

H Adrianus Christianus Josephus Moonen - Elisabeth Henriette Emillie Brackel

- Grafkelder met twee nissen. Een hardstenen tombe (sarcofaagmodel) op een hardstenen basement. Een opgelegd licht geprofileerd hardstenen kruis -

Dit graf is geadopteerd.Detail.

In memoriam / Adriaan C.J.Moonen / * 21 april 1881 / † 14 december 1958 / echtg.van / Elisabeth E.H.Brackel / * 16 november 1885 / † 19 augustus 1974

 

 

 

 

De ouders van Adrianus Christianus Josephus MOONEN waren: Henricus Franciscus MOONEN en Maria Cecilia Allegonda TIES(S)ELINCK. Henricus Franciscus MOONEN werd geboren op 15 december 1846 te Stratum. Hij overleed 26 februari 1892, 45 jaar oud te Eindhoven. Maria Cecilia Allegonda TIES(S)ELINCK werd geboren op 29 november 1843 te Utrecht en overleed 7 februari 1928, 84 jaar oud te Eindhoven.

Detail.

Het grafmonument voor de restauratie in 2013.

Annonce uit de Limburger Koerier van 9 augustus 1933.

Uit het Limburgs Dagblad van 21 augustus 1974.

Adriaan werd geboren op 21 april 1881 te Uden. Hij huwde Elisabeth Henriette Emillie BRACKEL, dochter van Gustav Franz Theodor BRACKEL en Johanna BOERACKER, 26 juli 1915 te Eindhoven. Adriaan overleed 14 december 1958, 77 jaar oud te Maastricht en werd 17 december 1958 te St. Pieter begraven. Bij overlijden Parkweg 5. Elisabeth werd geboren op 16 november 1885 te Eindhoven. Zij overleed 19 augustus 1974, 88 jaar oud te Maastricht en werd 22 augustus 1974 te St. Pieter bijgezet. Adriaan Moonen was de eerste voorzitter van de Stichting Licht en Liefde. In het dagelijks leven was hij voorzitter van de Raad van Arbeid te Maastricht Adriaan is de peetoom van de adoptiehouder.

In augustus 2009 bestond Ogenkliniek, later bekend als “Licht en Liefde” op de Prins Bisschopsingel te Maastricht, een bijzondere zorglocatie volledig gespecialiseerd in zorg aan blinden en slechtzienden, 100 jaar. In de publicatie kunt u lezen welke rol Dhr. Moonen en de Adriaan Moonen Stichting heeft vervuld.
Open publication

Enkele artikelen over de carrière van Dhr. Moonen:

Het Vaderland 9 september 1933.

 

Limburger Koerier van  4 oktober 1921.

Limburger Koerier  27 februari 1925

Limburger Koerier 4 november 1938.

Limburgsch Dagblad van 20 november 1948.

Van te ruimen graf naar adoptiegraf:

In de originele kerkhofadministratie werden geen bijzonderheden vermeld over deze begraafplek (M 17). Na verwijdering van de grafzerk bleken er twee nissen gemetseld te zijn. De oudste nis was afgedekt met platen van gewapend beton. Op deze platen was bij de tweede bijzetting een nieuwe nis gemetseld met een soort bims blokken. De onderste nis was geheel gevuld met grond. Degene die het graf indertijd gemaakt heeft, heeft blijkbaar niet de moeite genomen om de aarde af te voeren. Dat zal niet de bedoeling geweest zijn! De afmetingen van de nissen voldoen ook niet aan de voorschriften. Op het laagste niveau hebben wij een ruimte gecreëerd voor de opgegraven stoffelijke resten. Bij een volgende bijzetting kunnen deze resten daar geplaatst worden en de huidige nieuwe kist verwijderd worden.

28 februari 2013 werd deze tombe ontmanteld ter restauratie.

5 maart 2013 vond de herbegraving plaats.

De tombe werd 3 mei 2013 teruggeplaatst.

 


K Joseph van Hontem / Gilles Hubertus van Hontem - Josephina Godding (Kobbing)

 - De kruisafname (13de kruiswegstatie) -

Ich höb leef gehad / Jeff van Hontem / beeldend kunstenaar / drager van het Verzets herd. kruis 1940 1945 / 17-4-1914 29-7-2005 /

G.H. van HoNtem Jos Godding
11-12-1884 10-11-1890
31-8-1957 25-5-1980

De ouders van Joseph VAN HONTEM waren:
Gilles Hubertus VAN HONTEM geboren op 11 december 1884 te 's-Hertogenbosch. Hij huwde Josephina GODDING (= KOBBING),
dochter van Frans KOBBING en Katharina CASTEL, 26 november 1913 te Maastricht. Gilles overleed 31 augustus 1957, 72 jaar oud te Maastricht en werd 3 september 1957 begraven te St. Pieter. Hij was rijwielhandelaar in 1913. Papenweg 85.
Josephina KOBBING geboren op 10 november 1890 te Groot-Wischera (Rusland). Jos huwde (1) Petrus UMMELS. Zij overleed 25 mei 1980, 89 jaar oud en werd 28 mei 1980 bijgezet te St. Pieter.
 

 

 

Overlijdensannonce Dagblad De Limburger van 1 augustus 2005.

Jeff van Hontem: de kruisafname 1958.

Op de Begraafplaats Oostermans bevindt zich het grafmonument van Louis Joseph Tilli. Waarschijnlijk werk van Jeff van Hontem.

Louis Joseph TILLI, zoon van Hubertus TILLI Hubertus en Magdalena Cecilia MAILLARD, werd 13 december 1906 geboren te Maastricht.
Louis huwde Antonia Josephina LOONTJENS,
dochter van Alexander Henricus LOONTJENS en Maria Elisabeth Christina HERMANS, 30 maart 1934 te Maastricht.
Louis overleed 30 juli 1945, 38 jaar oud te Haelen en werd begraven te Maastricht (R.K. Begraafplaats Oostermaas).
 

Kinderen:

i. Joseph VAN HONTEM. Jeff werd geboren op 17 april 1914 te Maastricht. Hij overleed 29 juli 2005, 91 jaar oud te Maastricht en werd 3 augustus 2005 te St. Pieter begraven.

Kinderen van Jeff en Lie WITTELINGS:
 
 i. Giel VAN HONTEM.

   ii. Jos VAN HONTEM.
   iii. Hilde VAN HONTEM.

Jef(f) was beeldend kunstenaar. Tijdens de Tweede Wereldoorlog schilderde hij als bijverdienste en nam deel aan diverse tentoonstellingen. In 1945 werkzaam bij de hulppolitie te Maastricht. Hij debuteerde als professionele kunstenaar in 1955 en exposeerde bij Jef Mordang in de Boonte Kooi te Maastricht. Drager van het Verzetsherdenkingskruis 1940-1945. Hij hielp onderduikers aan geld en distributiebonnen. Als kind woonde hij op de Papenweg te Maastricht (St. Pieter). 1945 St. Servatiusweg 9 te Maastricht.

ii. Mia VAN HONTEM geboren op 6 maart 1921. Mia overleed 15 januari 2000, 78 jaar oud. Zie: vak D Rijnders.

iii. Netty VAN HONTEM geboren op 3 november 1922 te Maastricht. Netty overleed 25 augustus 2000, 77 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Zie: vak O.

iv. Anny VAN HONTEM. Anny werd geboren op 7 februari 1928 te Maastricht. Zij overleed overleed 13 juni 2012, 84 jaar oud te Maastricht en werd 19 juni 2012 te St. Pieter begraven. Anny huwde Annie en Pieter Antoon SCHROEDERS. Pierre werd geboren 13 juli 1926 te Kanne. Hij overleed 17 januari 2019, 92 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 28 januari 2019 te St. Pieter.

 

Jeff van Hontem.

 

Pieter Antoon SCHROEDERS - Anny Van HONTEM

- Een kruis -

Anny van Hontem / * 7-2-1928  † 13-6-2012 / ∞ / Pierre Schroeders / * 13-7-1926  † 17-1-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Maximilianus Marie Hageman - Wilhelmina Büner

 - Een kruis met roos -

God gaf God nam / Max Hageman / * 2-2-1909 † 4-9-1978 / ∞ / Mien Büner / 16-9-1914  † 13-12-2002

 

 

 

 

 

Max Hageman in actie op zijn laatste schooldag. Met dank aan zijn zoon Dhr. John Hageman.

 

 

 

 

Max was conciërge van het Hendrik van Veldeke-College vanaf 1945. Het gezin Hageman woonde in de dienstwoning van het Veldeke College te St. Pieter. Als oud leerling van het Veldeke viel mij op dat Max Hageman vaak midden tussen het docentencorps en de leerlingen stond en beide "partijen" al zijn goedheid gaf zonder te mopperen. Het dagelijks verschijnen in de lokalen om de absenten op te nemen, stiekem een boodschap door te geven, zijn vaderlijke benadering voor degenen die weer eens de klas uitgestuurd waren en zijn altijd klaarstaan voor iedereen typeren hem. Harde woorden of het dreigen met strafwerk had Max niet nodig. Max werd begiftigd met de Pauselijke onderscheiding "Pro Ecclesia et Pontifice".

 

 

Petrus Hubertus Joannes Vandenboorn - Alice Marie Gertrude Beaulen / Anna Maria Vandenboorn

- Twee zuilen met ingesloten kruis -

Pierre Vandenboorn / * 31-3-1903    † 21-12-1975 / ∞ / Alice BEAULEN / * 14-2-1911    † 23-6-1991 / dochter Annemie / * 15-11-1950    † 30-1-2015

De ouders van Alice Marie Gertrude BEAULEN waren:
Joannes Hubertus Maria BEAULEN geboren op 15 augustus 1876 te Maastricht. Hij huwde Hubertina Gertruda Josephina JANSSENS 22 september 1908 te Maastricht. Henri overleed 14 oktober 1949, 73 jaar oud te Maastricht. 1929: aannemer publieke werken. 1945 aannemer bestratingen Papenweg 82 te Maastricht (St. Pieter).
Hubertina Gertruda Josephina JANSSENS geboren op 23 april 1885 te Maastricht. Zij was winkelierster in 1908.


Alice werd geboren op 14 februari 1911 te Maastricht. Zij huwde huwde Petrus Johannes Hubertus VANDENBOORN,
zoon van Sebastianus Joannes VANDENBOORN en Hendrika Josephina Maria Anna GOFFIN, 15 mei 1929 te Maastricht. Zij overleed 23 juni 1991, 80 jaar oud te Maastricht en werd 28 juni 1991 bijgezet in het graf van haar man te St. Pieter.
Haar broer Willem Antoine Marie BEAULEN werd geboren in februari 1922 te Maastricht. Willem overleed 8 maart 1945, 23 jaar en 1 maand oud te Bonn. Hij was transportarbeider van beroep.

 

Pierre (Pitsje) werd geboren op 31 januari 1903. Hij overleed 21 december 1975, 72 jaar oud werd begraven te St. Pieter.  1932 vrachtrijder. Landbouwer.

 

 

Kinderen:

i. Antoine Arie VANDENBOORN geboren op 30 september 1930 te Maastricht (St. Pieter). Hij overleed 8 januari 1932, 1 jaar en 3 maanden oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 11 januari 1932 te St. Pieter. Luikerweg 13 bij overlijden.
 

ii. Jo VANDENBOORN geboren op 28 januari 1933. Jo overleed 24 juli 2011, 78 jaar oud te Maastricht en werd 29 juli 2011 te St. Pieter begraven naast het graf van zijn ouders.

 

iii. Anna Maria VANDENBOORN geboren op 15 november 1950 te Maastricht. Annemie overleed 30 januari 2015, 64 jaar oud te Maastricht. Annemie bijgezet op 6 februari 2015 te St. Pieter.
 

Jacobus Leopold Vandenboorn - Gerarda Gertruda Eugénie Westenberg

Jo Vandenboorn / * 28-1-1933 † 24-7-2011 /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henricus Hubertus Vanderbroeck - Johanna Catharina Vanhaeren

- Een kruis -

In memoriam / Harie Vanderbroeck / * 24-5-1908 † 24-11-1975 / echtg. van / Anette Vanhaeren / * 8-1-1910 † 28-3-1979

De ouders van Harie VANDERBROECK waren Mathijs Hubertus VANDERBROECK en Maria MAES. Zie: geruimd Vanderbroeck-Maes.

Harie werd geboren op 24 mei 1908 te Maastricht. Hij huwde Johanna Catharina VANHAEREN, dochter van Joannes Hubertus VANHAEREN en Anna Barbara BOUVRIE, 25 november 1932 te Maastricht. Harie overleed 24 november 1975, 67 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 27 november 1975 te St. Pieter. 1932 chauffeur monteur. 1943 transportondernemer. Anette werd geboren op 8 januari 1910 te Oud-Vroenhoven. Zij overleed 28 maart 1979, 69 jaar oud te Maastricht en werd 31 maart 1979 te St. Pieter bijgezet. Bekend adres: Lage Kanaaldijk 25 te Maastricht (St. Pieter).

 

Kinderen o.a.:
i. Mathijs Hubertus VANDERBROECK geboren op 30 augustus 1934 te St. Pieter. Mattie overleed 8 juni 1943, bijna 9 jaar oud Calvarieberg te Maastricht en werd begraven op 11 juni 1943 te St. Pieter
in vak I 23. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 25.
ii. Maria VANDERBROECK geboren op 16 augustus 1938. Mimi overleed 30 november 2005. Mimi werd begraven op 3 december 2005 te St. Pieter.
iii. Josephina VANDERBROECK.
iv. Wilhelmus Hubertus VANDERBROECK geboren op 18 december 1942 te St. Pieter. Willie overleed 18 september 1947, 4 jaar en 9 maanden oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven te St. Pieter.
v. Hubertus Mathias VANDERBROECK geboren op 7 februari 1948 te Maastricht.

De Vanderbroecks runden een vrachtwagenbedrijf op de Glacisweg; voor die tijd een van de grootste in Nederland.

 

Telefoongids 1950:

Annonce uit de Limburger Koerier van 10 juni 1943.

 

 

Rudolf Bernard Rosenmöller.

Rudolf Bernard Rosenmöller - Johanna Henriëtte Maria Ten Horn

 - Een kruis -

Rudolf Bernard Rosenmöller / * 17.6.1920 - † 2.8.2000 / ∞ / Jet Ten Horn / * 13.3.1924 - † 1.2.2004

 

 

 

De ouders van Rudolf Bernard ROSENMÖLLER waren J.B.A.R. ROSENMÖLLER en Anna SCHLATMANN. Rudolf ROSENMÖLLER werd geboren op 31 augustus 1881 te Hamburg. Hij overleed 13 april 1971, 89 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg te Maastricht. Hij was oprichter en directeur Vroom & Dreesmann te Maastricht.

"We schrijven de datum 19 november 1906, de dag waarop in het notariskantoor van Mr. Van de Gracht te Amsterdam de akte tot oprichting van de naamloze vennootschap ‘gepasseerd’ werd: “W.H. Vroom, koopman, wonende te Amsterdam. A.K.R. Dreesmann, koopman, wonende te Bussum. B.H. Vroom, koopman, wonende te Amsterdam, handelende bij deze ingevolge onderhandse akte van volmacht, den tweede november dezes jaar te Rotterdam getekend, die na den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door alle getekend te zijn, aan deze akte is gehecht als
lasthebber van de Heer J.B.A.R. Rosenmöller, koopman, wonende te Rotterdam”.
Bron: Archiefsprokkel V&D 20 jaar.pdf.

Catharina Bernardina Elisabeth SCHLATMANN werd geboren op 21 juli 1884 te Haarlem. Anna overleed 14 februari 1953, 68 jaar oud te Maastricht. Zij werd begraven op 18 februari 1953 op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg te Maastricht.
 

Rudi werd geboren op 17 juni 1920 te Maastricht. Hij overleed 2 augustus 2000, 80 jaar oud te Maastricht en werd 7 augustus 2000 te St. Pieter begraven.

Rudi huwde Henriëtte H. M. TEN HORN, dochter van Bernard Leo TEN HORN en Elisabeth Petronella Geertruida Maria VAN DER WAARDEN, 9 oktober 1951 (kerkelijk huwelijk) te Nijmegen in de parochiekerk van de H. Petrus Canisius. Rudi was bedrijfseconoom van beroep. Jet werd geboren op 13 maart 1924 te Nijmegen. Zij overleed 1 februari 2004, 79 jaar oud te Maastricht en werd 6 februari 2004 bijgezet te St. Pieter.

 

 

Kinderen:
i. Marie Hélène Bernadette Antonie ROSENMÖLLER.
ii. Marie Janine Henriëtte Bernadette ROSENMÖLLER.
iii. Marie Ghislaine Bernadette ROSENMÖLLER.

Annonces: Centraal Bureau voor Genealogie - Collectie Familieadvertenties - Ten Horn tot 1970.

Zie verder: de grafmonumenten van de familie Closset op het Kerkhof van Sint Pieter "op de berg" te Maastricht. Deel 2.

 

 

Jef Gilissen - Thea Dijk

- Een kruis -

In memoriam / Jef Gilissen / * 16-6-1920 / † 26-11-2000 / ∞ / Thea Dijk  * 10-06-1923 / † 1-5-2008

Jef werd geboren op 16 juni 1920 te Maastricht. Jef overleed 26 november 2000, 80 jaar oud in de Verpleegkliniek Klevarie te Maastricht. Jef werd 30 november 2000 te St. Pieter begraven. Jef was werkzaam bij de PLEM. Jef huwde Thea DIJK, dochter van Hubertus Mathias Frederik DIJK en Maria Anna Antonia ROSIER. Thea werd geboren op 10 juni 1923 te Maastricht. Thea overleed 1 mei 2008, 84 jaar oud te Maastricht en werd 6 mei 2008 bijgezet in het familiegraf te St. Pieter.

 

 

 

Kinderen:
i. Marianne GILISSEN.
ii. Jessie GILISSEN.
iii. Math GILISSEN.
iv. Sjé GILISSEN.
v. Corné GILISSEN.
 

Jef Gilissen.

 

Vak M 9 geruimd 18maart 2022.

Petrus Mathijs Cuppens - Maria Elisabeth Dorothea Lemmen -- Maria Gertruda H.Beek

- Een kruis -

P.M.Cuppens / * 28-4-1895 † 9-6-1985 / ∞ / M.E.D.Lemmen  / * 5-8-1895 † 6-6-1957 / ∞ / M.G.H.Beek / * 17-2-1906 † 20-3-1977

Rust in vrede

De ouders van Petrus Mathijs CUPPENS waren:
Petrus Joannes CUPPENS geboren op 19 september 1852 te Weert. Hij huwde (1) Joanna Maria Catharina KUSTERS 13 mei 1886 te Weert. Petrus huwde (2) Antonet NIES 3 mei 1889 te Weert. Hij overleed 22 juli 1923 70 jaar oud te Weert. Landbouwer van beroep.
Antonet NIES werd geboren op 11 maart 1861 te Weert. Zij overleed 9 april 1907, 47 jaar oud te Nederweert.

Petrus werd geboren op 28 april 1895 te Weert. Hij huwde (1) Maria Elisabeth Dorothea LEMMEN,
dochter van Willem LEMMEN en Catharina DE POLLAERT, 4 mei 1920 te Weert.

Hun kind Nn CUPPENS werd levenloos geboren op 19 december 1927 te Maastricht.

Petrus Mathijs overleed 9 juni 1985, 90 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 12 juni 1985 te St. Pieter. Rangeerder van beroep. Maria werd geboren op 5 augustus 1895 te Weert. Zij overleed 6 juni 1957, 61 jaar oud te Maastricht en werd 11 juni 1957 begraven te St. Pieter. Petrus Mathijs huwde (2) Maria Gertruda H. BEEK. Zij werd geboren op 17 februari 1906 en overleed 20 maart 1977, 71 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 23 maart 1977 te St. Pieter.

 

 

Detail.

H Pierre Joseph Luciën van den Bosch

- Een kruis met lijdensdoek -

In memoriam / Luciën v.d. Bosch / * 1.1.1899 † 10.1.1958 / echtg. van / Anna Vandenboorn

 

De ouders van Pierre Joseph Luciën VAN DEN BOSCH waren:
Jan VAN DEN BOSCH geboren op 16 maart 1864 te Nuth. Hij huwde Maria Josepha RAMAKERS 19 mei 1892 te Wijlre. Jan overleed 4 juli 1921, 57 jaar oud te Maastricht.
Maria Josepha RAMAKERS geboren op 15 maart 1861 te Wijlre. Zij overleed 4 juni 1938, 77 jaar oud te Hoensbroek.
 

Pierre Joseph Luciën VAN DEN BOSCH werd geboren op 1 januari 1899 te Meerssen. Luciën overleed 10 januari 1958, 59 jaar oud te Maastricht en werd 15 januari 1958 te St. Pieter begraven. Bij overlijden Burgemeester Ceulenstraat 20.
 

Vak M 8 geruimd oktober 2019.

Johannes Hubertus Claessens - Maria Cornelia Jongen

- Een kruis -

Rust in vrede / Sjeng Claessens / * 2-6-1905 † 20-9-1985 / echtgenoot van / Maria Jongen / * 21-3-1907 † 16-7-1991

De ouders van Johannes Hubertus CLAESSENS waren:
Gaspard Hubertus CLAESSENS geboren op 20 mei 1872 te St. Pieter. Hij huwde Hendrika BUCX 25 september 1900 te St. Pieter. Gasper overleed 9 november 1948 te Maastricht en werd 12 november 1948 te St. Pieter begraven.
Hendrika BUCX geboren op 23 april 1872 te Maastricht. Hendrika overleed 30 mei 1955, 83 jaar oud in het Ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd 3 juni 1955te St. Pieter bijgezet.


Sjeng werd geboren op 2 juni 1905 te St. Pieter. Hij huwde Maria Cornelia JONGEN,
dochter van Joannes Hubertus JONGEN en Elisabeth SAVELKOUL, 21 oktober 1932 te Maastricht. Sjeng overleed 20 september 1985, 80 jaar oud te Maastricht en werd 24 september 1985 te St. Pieter begraven. Maria Cornelia JONGEN werd geboren op 21 maart 1907 te Maastricht. Zij overleed 16 juli 1991, 84 jaar oud te Maastricht en werd 19 juli 1991 te St. Pieter bijgezet. Zie: vak D Claessens-Vandenbroeck.

 

 

Detail.

Hubertus Hendriks - Maria Hubertina LeIJsen

- Een kruis -

In pace / Hub. Hendriks / *1894    † 1981 / ∞ / M.H.Leysen / * 1895    † 1981

De ouders van Hubertus HENDRIKS waren:
Joannes Jacobus HENDRIKS geboren op 27 december 1857 te Berg en Terblijt. Hij huwde (1) Maria Cornelia VLIEGEN 24 januari 1884 te Cadier en Keer. Hij huwde (2) Maria Catharina VLIEGEN, de zus van zijn overleden echtgenote, 15 oktober 1885 te Cadier en Keer. Joannes Jacobus overleed 21 juli 1898, 40 jaar oud te Cadier en Keer.
Maria Catharina VLIEGEN werd geboren op 17 november 1865 te Cadier en Keer.
 

 

Hubertus werd geboren op 12 december 1894 te Cadier en Keer. Hubertus huwde Maria Hubertina LEIJSEN, dochter van Wilhelmus Leonardus LEIJSEN en Maria Catharina BONTEN, 8 augustus 1922 te Heer. Hun kind Nn HENDRIKS werd levenloos geboren op 2 januari 1926 te Maastricht. Hubertus overleed in 1981, 86 jaar oud en 10 januari 1981 te St. Pieter begraven. Maria Hubertina werd geboren op 14 juni 1895 te Heer en Keer. Zij overleed ook in 1981, 85 jaar oud en werd 26 februari 1981 te St. Pieter bijgezet.

 

Johannes Hubertus Gerardus van den Broek - Maria Francisca Antonia Theresia Gerarda Keulaerds

Jo van den Broek / * 10-4-1927 / † 26-10-2013 / / Gerda Keulaerds / * 21-3-1931 / † 22-6-2021

Jo werd geboren op 10 april 1927 te Maastricht. Hij huwde Gerda KEULAERDS. Jo overleed 26 oktober 2013, 86 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 2 november 2013 te St. Pieter.

Gerda werd 21 maart 1931 geboren te Heerlen. Zij overleed 22 juni 2021, 90 jaar oud te Maastricht en werd 26 juni 2021 bijgezet te St. Pieter.

 

 

 

 

Léon Willems - Anna Hartgerink

Anna Hartgerink / * 2-12-1933 / † 25-1-2021 / ∞ / Léon Willems / * 25-9-1933 / † 10-5-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail.

H R Jacobus Hubertus  Everardus Daenen - Gertrudis Ghijbels / Jacobus Joseph Daenen

- Een kruisbeeld -

Hier rust in vrede / Jacobus Hubertus / Everardus Daenen / geb. te St. Pieter 3-11-1874 / overl. aldaar 13-3-1957 / echtgenoot van / Gertrudis Ghijbels / geb. te M'stricht 18-6-1876 / overl. aldaar 7-3-1960 / Jozef Daenen / geb. 15-3-1918 / overl. 12-9-1958

RUST ZACHT

De ouders van Jacobus Hubertus Everardus DAENEN waren:
Everardus DAENEN geboren op 6 september 1831 te Oud-Vroenhoven. Everardus huwde Cornelia Helena Hubertina MOERS 6 september 1861 te St. Pieter. Hij overleed 28 september 1888, 57 jaar oud op het Broek te St. Pieter en werd begraven op 30 september 1888 te St. Pieter. Hij was landbouwer in 1861. De vader des bruidegoms was niet niet aanwezig bij het huwelijk volgens de huwelijksakte. Broodbakker in de Plankstraat.
Cornelia Helena Hubertina MOERS geboren en gedoopt op 30 augustus 1836 (volgens bidprentje geboren op 3 augustus) te St. Pieter. De geboorteakte vermeldt 30 augustus 1836. De getuigen van de aangifte geboorte waren: Francis Hubert PRICK, kandidaat notaris, 32 jaar oud en Hendrik Hubert PRICK, zonder beroep. 29 jaar oud; beiden van St. Pieter. Cornelia overleed 22 augustus 1907, 71 jaar oud te St. Pieter. Landbouwster.

 

 

 


Jacobus werd geboren op 3 november 1874 te Maastricht. Hij huwde Gertrudis GHIJBELS (GHYBELS),
dochter van Henricus GHIJBELS en Theresia Agnes Hubertina HAMELERS, 9 oktober 1896 te St. Pieter.

Henri GHIJBELS werd geboren op 18 april 1849 te Maastricht. Hij huwde (1) Theresia Agnes Hubertina HAMELERS (HAMELEERS), dochter van Mathias Hubertus HAMELERS en Elisabeth Christina Hubertina VAN LIJF, 15 juli 1874 te Maastricht. Theresia werd geboren op 5 juni 1849 te St. Pieter. Zij overleed 5 april 1881, 31 jaar oud te Maastricht.
Henri huwde (2) Anna Maria Hubertina GROEVEN,
dochter van Jan GROEVEN en Anna Hubertina RAMAEKERS, 13 april 1887 te Maastricht.
Henri overleed 4 januari 1935, 85 jaar oud te Maastricht. Landbouwersknecht in 1874. 1887 Landbouwer. Stadswerkman in 1895. Dagloner in 1914 wonende te Oud-Vroenhoven. Anna werd geboren op 7 januari 1853 te Ransdaal. Zij overleed 31 januari 1922, 68 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 3 februari 1922 te St. Pieter. Werkvrouw in 1887.

Anna Maria Hubertina GROEVEN huwde (1) Petrus Franciscus BRASSEUR,
zoon van Petrus Jacobus BRASSEUR en Anna HAMELAERS, 26 november 1873 te Maastricht. Petrus werd geboren op 29 juni 1853 te Maastricht. Petrus huwde Anna Maria Hubertina GROEVEN, dochter van Jan GROEVEN en Anna Hubertina RAMAEKERS, 26 november 1873 te Maastricht. Petrus overleed 3 mei 1884, 31 jaar oud te Maastricht. Geweermaker in 1873.
 

Kinderen van het echtpaar Ghijbels-Daenen:
i. Cornelia Hubertina DAENEN geboren op 21 februari 1897 te St. Pieter en 22 februari 1897 gedoopt in St. Pieter. Zij huwde Hubertus Gerardus DEBEEFE,  zoon van Christiaan DEBEEFE en Josephina Wilhelmus KRANS,11 juni 1920 te Maastricht. Cornelia overleed 12 november 1958, ruim 61 jaar oud te Maastricht. Zij werd 15 november 1958 te St. Pieter begraven. Zie: vak O Debeefe.
ii. Anna Theresia DAENEN geboren op 17 april 1898 te St. Pieter. Zij overleed 17 juli 1898, 3 maanden oud op den Deken te St. Pieter en werd 19 juli 1898 begraven te St. Pieter.
iii. Maria Hubertina Margaretha DAENEN geboren op 4 april 1899 te St. Pieter en 5 april 1899 gedoopt in St. Pieter. Miet huwde Petrus Hubertus CARDOUS,
zoon van Hubertus CARDOUS en Maria Catharina Hubertina MIESSEN, 29 augustus 1923 te Maastricht. Margaretha overleed 31 augustus 1972, 73 jaar oud te Maastricht en werd 2 september 1972 begraven te St. Pieter. Zie:
Cardous-Daenen.

iv. Johannes Franciscus DAENEN geboren op 5 februari 1901 te St. Pieter. Hij overleed 31 december 1947, 46 jaar oud ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd 3 januari 1948 bijgezet te St. Pieter. Zie: Elisabeth Hameleers Johannes Daenen Maria Koolen.

v. Maria Hubertina DAENEN geboren op 9 maart 1902 te St. Pieter en gedoopt op 10 maart 1902 te St. Pieter. Maria huwde Antonius Leonardus LEENDERS, zoon van Robertus LEENDERS en Anna Maria LEENDERS, 25 februari 1927 te Maastricht. Kerkelijk huwelijk te St. Pieter op 26 februari 1927; getuigen waren Gustavus LEENDERS en Joannes DAENEN. Maria overleed 3 oktober 1995, 93 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te Maastricht, R.K. Kerkof Oud-Caberg.

 


Antonius werd geboren op 22 september 1900 te Oud-Vroenhoven en gedoopt op 23 september 1900 te Oud-Vroenhoven. Leo overleed 22 mei 1979, 78 jaar oud en werd begraven te Maastricht, R.K. Kerkof Oud-Caberg. 1927 landbouwer. Postbaan 32 te Maastricht.

vi. Gertrudis DAENEN 22 juli 1903 geboren te St. Pieter. Gertrudis overleed 14 mei 1904, 10 maanden oud te St. Pieter en werd begraven op 16 mei 1904 te St. Pieter.

vii. Antonius Hubertus DAENEN geboren op 10 oktober 1904 te St. Pieter. Hij overleed 1 november 1967, 63 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 4 november 1967 te St. Pieter in vak B 95 (= geruimd). Antonius huwde Anna Maria BRABANT, dochter van Wilhelmus BRABANT en Maria Elisabeth WALRAVEN, 12 september 1938 te Maastricht. Anna werd 2 oktober 1899 geboren te Meerssen. Zij overleed in juni 1983, 84 jaar oud te Maastricht en werd 9 juni 1983 begraven te Maastricht.
viii. Elisabeth Maria Hubertina DAENEN geboren op 6 maart 1906 te St. Pieter. Lies huwde Achille Joseph MILLE 10 april 1931 te Maastricht. Zij overleed 9 april 1933, 27 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter in vak B XII 5; geruimd na 8 november 1938.

ix. Henricus Hubertus DAENEN geboren op 2 oktober 1907 te St. Pieter. Henricus overleed 29 juni 1990, 82 jaar oud in het Bejaardencentrum Campagne te Maastricht en werd begraven te Maastricht. Hij huwde Elisabeth Josephina Maria BEIJLEVELD 15 november 1935 te Maastricht. 1935 tuinder. Grafdelver Begraafplaats Tongerseweg te Maastricht. 1948 Brouwersweg 37.

x. Michiel Hubertus DAENEN geboren op 21 februari 1909 te St. Pieter. Hij huwde Elisabeth Maria Anna HOGENBOOM, dochter van Gijsbertus Hubertus HOGENBOOM en Maria Agnes SMEETS, 21 februari 1936 te Maastricht. Michiel overleed 12 april 1982, 73 jaar oud te Maastricht en werd 16 april 1982 begraven te Maastricht, Algemene Begraafplaats Tongerseweg. 1936 tuinder. Elisabeth werd 27 juni 1904 geboren te Oud-Vroenhoven. Zij overleed 16 september 1990, 86 jaar oud en werd bijgezet te Maastricht, Algemene Begraafplaats Tongerseweg.
xi. Jacobus Joannes DAENEN geboren op 10 oktober 1910 te St. Pieter. Jacques overleed 5 april 1978, 67 jaar oud en werd 8 april 1978 te St. Pieter begraven.
Zie:
vak B2 Jacques Daenen.
xii. Eduardus Hubertus DAENEN geboren op 27 februari 1912 te St. Pieter. Hij huwde Marie SCHIJLEN 17 mei 1935 te Maastricht. Eduard overleed 20 december 1958, 46 jaar oud te Maastricht. Eduard werd 24 december 1958 te St. Pieter begraven.
Zie: vak O Daenen.
xiii Hubertus DAENEN geboren op 4 oktober 1913 te St. Pieter. Hubert overleed 28 juni 1914, 9 maanden oud te St. Pieter en werd begraven op 30 juni 1914 te St. Pieter. Bij overlijden Broek.
xiv. Jacobus Joseph DAENEN geboren op 15 maart 1918 te St. Pieter. Hij overleed 12 september 1968, 50 jaar oud te Maastricht. Jozef werd 16 september 1968 bijgezet in het graf van zijn ouders te St. Pieter. Bij overlijden Paus Leo 13 plein 19.

xv. Sophia Hubertina Maria DAENEN. Zie: vak R Habets.

Jacobus overleed 13 maart 1957, 82 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 16 maart 1957 te St. Pieter. 1898: brandersknecht, 1914: bierbrouwersknecht, later landbouwer/tuinder. Meesenbroekweg 45. Gertrudis werd geboren op 18 juni 1876 te Maastricht. Zij overleed 7 maart 1960, 83 jaar oud te Maastricht en werd 10 maart 1960 bijgezet te St. Pieter.

 

Detail.

Elisabeth Maria Hubertina  Wishaupt - Franciscus Maria Joannes Niesten / Gerry Schuurmans

- Een kruis -

 In pace / Alice M. H. Wishaupt / * 31-3-1909  † 5-8-1995 / ∞ / Frans M. J. Niesten / * 1-9-1910  † 7-2-2002 / Gerry Schuurmans  / 5-10-1940  † 23-5-2004

De ouders van Frans H.J. NIESTEN waren:
Mathias NIESTEN geboren op 13 juli 1866 te Maastricht. Hij huwde Anna Maria Hubertina BROUNTS 18 november 1907 te Maastricht. fabrieksopzichter, Reserve Luitenant der Infanterie en boekhouder van beroep in 1910. Mathias overleed 17 februari 1946, 79 jaar oud en werd 20 februari 1946 begraven op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg te Maastricht. Sterfhuis Hertogsingel 40.
Anna Maria Hubertina BROUNTS geboren op 13 april 1872 te Maastricht. Zij overleed 8 mei 1962, 90 jaar oud en werd 11 mei 1962 bijgezet te Maastricht op de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg.
Sterfhuis Mosasaurusweg 24. Zie: vak R Van Rooy-Niesten.


Frans werd geboren op 1 september 1910 te Maastricht en overleed 7 februari 2002, 91 jaar oud te Maastricht. De asbus werd bijgezet in het graf van zijn echtgenote. Frans was technisch/bouwkundig tekenaar van beroep. Alice werd geboren op 31 maart 1909 te Maastricht en overleed 5 augustus 1995, 86 jaar oud te Maastricht. Alice werd 9 augustus 1995 begraven te St. Pieter.

Schoondochter Gerry SCHUURMANS werd 5 oktober 1940 geboren te Boxtel. Zij  overleed te Maastricht op 23 mei 2004, 63 jaar oud en de asbus werd bijgezet in het schoonouderlijk graf.

 

 

Johannes Henricus Hubertus Antonius Hameleers - Anna Maria Hubertina Penders

- Een kruis  -

Toine Hameleers / 1914  1979 / ∞ / Mia  Penders / 1911  1996

Toine werd geboren op 13 oktober 1914 te St. Pieter. Hij overleed 26 juli 1979, 64 jaar oud te Maastricht en werd 28 juli 1979 begraven te St. Pieter. Toine was oud-directeur van de Harmonie St. Pieter. Begiftigd met de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Hij huwde Anna Maria Hubertina PENDERS 19 april 1940 te Maastricht Mia werd geboren op 27 december 1911 te Geulle. Zij overleed 26 maart 1996, 84 jaar oud te Maastricht en werd 30 maart 1996 bijgezet te St. Pieter.

 

 

In 2015 werd dit grafmonument vernield als gevolg van stormschade. Het grafmonument werd in zijn geheel vervangen.

Rechts het vervangen grafmonument.

 

Bron: De Nieuwe Limburger 1976.

 

Ferdinand Joseph SOULIER

ferry soulier / 1926  2019 / ∞ / luuk tilli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnaud Joseph Marie Crebolder - Alice Henriëtte Marie Hoekx / Harry Frans Josef Marie CREBOLDER

- Een kruis -

Hier rust / A.J.M. Crebolder / * 12-3-1907 / † 22-5-1955 / echtgenoot van /  A.H.M. Hoekx / * 31-10-1915 / † 26-9-1972

 
De ouders van Arnoud Joseph Marie CREBOLDER waren Jacobus Alberdinus Nicolaus CREBOLDER en Josephina Maria Elisabeth Adriana METTROP.

Arnaud werd geboren op 12 maart 1907 te 's-Hertogenbosch. Hij huwde Alice Henriette Marie HOEKX,
dochter van Henricus Johannes Maria HOEKX en Francina Paulina Maria VAN DEN HEUVEL, 12 december 1936 te Valkenswaard. Naud overleed 22 mei 1955 aan de gevolgen van een auto-ongeluk, 48 jaar oud
in het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht. Hij werd begraven op 25 mei 1955 te St. Pieter. Arts. Geneeskundig Inspecteur van de Volksgezondheid voor Limburg. Hoge Kanaaldijk 17 te Maastricht (St. Pieter).

Alice werd geboren op 31 oktober 1915 te Valkenswaard. Zij overleed 26 september 1972, 56 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter op 30 september 1972.

 

 

 

 
 

De berichtgeving in het Limburgs Dagblad.

 

Detail.

K Stance Adams

- Een bronzen figuur ingekleurd: Stance Adams -

Stance / Adams / * 1-4-1958 / † 17-7-1998

Zij verhief het leven
tot een kunst

Stance werd geboren op 1 april 1958. Zij overleed 17 juli 1998, 40 jaar oud. Stance werd 22 juli 1998 te St. Pieter begraven.

 

Stance Adams.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Brandts publiceerde in Dagblad de Limburger in 1998 een artikel over dit opvallende grafmonument gemaakt door de kunstenaar Han Van Wetering. 

Han van Wetering:

Voor de achtste maal wordt door het Stedelijk Museum Zwolle samen met de sectie Cultuur van de gemeente Zwolle in de Broerenkerk in grote tentoonstelling op het terrein van de hedendaagse Nederlandse beeldhouwkunst georganiseerd.
Dit maal wordt het recente keramische werk van Johannes van Wetering uit Maastricht getoond.
De beelden van Johannes van Wetering, geboren in Maastricht in 1948, kennen verschillende gezichten. Aan de ene kant hebben ze iets ernstigs, aan de andere kant lijken ze humoreske uitbeeldingen van de werkelijkheid.

Van Wetering veranderde in de loop van de jaren de ingrediënten voor zijn beelden. Na de periode waarin hij voor zijn bronzen beelden dankbaar gebruik maakte van dierlijke resten (schedels, kattenlijken, vogelkoppen), verzamelde hij allerlei banaal speelgoed. Dit waren miniaturen die gemaakt zijn naar aanleiding van Hollywood-films uit de jaren '50 en '60 over 'heldendaden' in de Amerikaanse geschiedenis. De strijd tussen de 'good and the bad guys' (cowboys en indianen) en de ambiance met cactussen, zand, ranches, paarden, karren, (vredes)pijpen en wapens gebruikte Van Wetering voor zijn bizarre bronzen beelden die meestal in tegenstelling tot werk van andere beeldhouwers die met brons werken, met verf bedekt werden.


Daarna kwamen de incomplete portretten, extreem groot uitgebeelde delen van het menselijk gelaat, die aangevuld werden met uit natuur of techniek afkomstige elementen.

Het grootste deel van de keramische sculpturen betreft koppen, hoofden die persoonlijke en anonieme emoties en ervaringen uitstralen. De meeste lijken conglomeraten waarin humor, spel, spot, plezier, religieuze en andere symbolen, dieren en 'Januskoppen' verwerkt zijn. De van oorsprong kneedbare massa (klei) geeft Van Wetering grenzeloze mogelijkheden om de gestolde beweging nog steeds bewegelijk te laten lijken.

In de bronzen beeldengroep 't Zaate Hermenieke op het Vrijthof in Maastricht zijn de bewegingen van de vingers en handen van de kunstenaar zichtbaar. Deze en andere met humor en dubbele bodem doordrenkte beelden laten de relativerende houding van de kunstenaar zien.
De recente portretten zijn in tegenstelling tot de vroegere overkompleet. De 'personen' lijken van alles in zich te dragen en zijn getekend door allerlei historische ballast. Maar ook zijn voortdurende behoefte aan spel en humor komt in deze beelden tot zijn recht. Bron: Han van Wetering - Stedelijk Museum Zwolle : Expositie / Exhibition at GALERIES.NL.

"Zaate Herremenie" (1993) na beschildering. Foto: Breur Henket.

 

Het tabernakel in de H. Petruskerk beneden van de hand van Han van Wetering. Bovenop een landende duif en aan weerszijde 2 toortsdragende engelen zonder vleugels (Keuls-Rijnlandse makelij). Deze 2 engelen stonden tot 1939 op de communiebank in de kerk boven. Foto: Breur Henket.