Verdwenen of geruimde grafmonumenten.

Zie ook: onbekende plekken.

Naar hoofdmenu.

Hier is plaats voor uw eigen plek. U kunt een plekje "aanvragen" op deze webpagina voor een overleden voorouder, voorheen begraven op dit kerkhof. Neem contact op met webmaster@breurhenket.com.

Ergens op een plek op het kerkhof werden omtrent 1980 nog een drietal grafkruizen gefotografeerd. Deze grafkruizen zijn vermoedelijk afkomstig of van het kerkhof van Slavante of van het oude kerkhof bij de St. Lambertuskapel. In 2004 waren deze grafkruizen niet meer aanwezig. Foto's: Stichting Oud Sint Pieter. Bron: DTB St. Pieter, deel 2, blz. 24 - 29.

Tryn Teellen

- Een kruis, laat-gotische minuskels -

Tryn teellen lygg / hyr begraven und / es gest / orven / a 52 den / 2 dach van no / vember.

Trijn overleed 2 november 1652. Zij werd 2 november 1652 te St. Pieter begraven.


 

Lucia Mathis

- Een kruis -

Hir ligt / begraven Lucia / Mathis dochter / van Jan Mathis sterf A° / ..07 in Augusto op St. Ph. / En St. Jacob / dach. / Bidt God voer / de zeel

De ouders van Lucia MATHIS waren vermoedelijk Joannes MATHIS (MATTHIJS) en Elisabeth NN.

Lucia overleed in augustus 1607 en werd begraven te St. Pieter. St. Philippus- en St. Jacobdag is op 1 mei.

Petrus Teuten- Margarita Rijckeles

- Een Calvariekruis -

A° XVc LVIII / Peter Teuten Ede? Margriet / Rijckeles cyn hoesvrou

XV LVIII = 1558.

Petrus TEUTEN werd begraven in 1558 te St. Pieter.
 

 

Ploijm

Nn PlOIJM werd begraven te St. Pieter.

Marie NN

Ici gist / Marie / Henri pries pour son / ame 1636

 

Verder nog (geen afbeeldingen bekend): Bidprentje van Joannes Leonardus Hubertus Vossen ( 1857-1911). Symbolische voorstelling H. Hart

 - Boven in het kruis het zinnebeeld van het Heilig Hart van Jezus, met kruis en vlammen uitgebeiteld en IHS -

Hier ligt / begraven / Catharina de huisvrouw van / Aert Van de Beessen. sterf A° 1616 den 30 Octobris ende / syn sone Aert van de Beessen.

De ouders van Arnoldus VAN DEN BIJSSEN (VAN DE BEESSEN) waren Joannes VAN DER BIESEN (VAN BIESSEN) geboren ongeveer (geschat) 1570. Hij huwde Annae JAMPSEN of DE CLERST omtrent 1590.

Aert werd geboren ongeveer (geschat) 1595.  Hij huwde (1) Catharina VAN ECKELRAIJ. Catharina overleed 30 oktober 1616 en werd te St. Pieter begraven.
 

Bekende kinderen:
i. Aert VAN DE BEESSEN (VAN DEN BEESEN). Aert werd begraven op 30 oktober 1616 te St. Pieter.
ii. Gertrudis VAN DEN BIJSSEN. Gertrud werd gedoopt op 21 juni 1617 te St. Pieter. De doopgetuigen waren: Jacobus BASTIJNS en Elijzabet VAN ECKELRAIJ.
 


Aert huwde (2) Elisabeth NN.

 

Zoon:
i. Arnoldus VAN DE BEESSEN. Arnold werd gedoopt in 1623 te St. Pieter. De doopgetuigen waren Joannes LOUVERIX en Cecilia GELEN.

 

Vak AA 11 geruimd april 2019

Bernardus Antonius Derksen - Wilhelmina Hendrika de Krijger

W.H. De Krijger / * 12-8-1912 / † 24-6-1995 / ∞ / Bernard Derksen / * 29-10-1911 / † 19-4-1997

De ouders van Bernardus Antonius DERKSEN waren Adrianus DERKSEN en Gosina Maria STEVENS.

Bernard werd 29 oktober 1911 geboren en gedoopt in Amsterdam. Bernard overleed 19 april 1997, 85 jaar oud en werd 24 april 1997 bijgezet te St. Pieter. Schipper van beroep. Bernard en Wilhelmina Hendrika DE KRIJGER, dochter van Johannes Hendrikus DE KRIJGER en Aleida Theodora Wilhelmina DRIESSEN, zijn 7 mei 1936 getrouwd te Renkum.
Mies werd 12 augustus 1912 geboren te Rotterdam. Zij overleed 24 juni 1995, 82 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.

 

Langs de zuidmuur. Niet meer teruggevonden (1998 nog aanwezig).

 Joannes  Heris  - Joanna  Isermans

- Een schildje, beladen met drie flapkannen, 2 en 1 -

Hier / Ligt Begraven - Ian - Heris / Alias - Cannemans - In - /  Sinen - Lewen - Boergemes= / ter - Deser - Vriheit - Van - S - / Piter - Starf - Anno - 1624 D / 23 Septem / bris - Ende / Ienneken / Isarmans / Sin - Hvyes / vrovw - starf / Anno 1620 / Den .. / [Iv)ny.

Joannes HERIS (HERIJS), alias Cannemans, huwde Joanna ISERMANS (ISARMANS) omtrent 1580.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen:
Ida HERREIJ geboren omtrent 1582. Zij huwde Agidius EESDEN 9 februari 1603 te St. Pieter. De huwelijksgetuigen waren: Johannes HERRIJ, Claudius PICART en Nn. RICHART.

 

Jan werd begraven te St. Pieter. Hij was was getuige bij het huwelijk van Bartholomeus LAN en Traudel VAN PORESA op 1 mei 1601 te St. Pieter.
Jan overleed 23 september 1624 en werd bijgezet te St. Pieter. Hij was "boergemeester dezer vrijheit" (Sint Pieter). Jenneken overleed juni 1620 en werd begraven te St. Pieter.

 

In het begraafboek van St. Pieter werden enkele enkele grafstenen getekend en beschreven, waaronder het kruis Heris-Isarmans. Bron: DTB St. Pieter, deel 2, blz. 25.

 

 

Een flapkan (ook: flepkan, flap) is een drinkkan met flapdeksel en werd zowel voor bier, wijn als (karne)melk gebruikt. De flap is eigenlijk de deksel, maar "flap" werd pars pro toto ook wel voor "flapkan" gebruikt.

21 september 2008. Mevr. Viviane Yzermans vergezeld door Dhr. Ger Coolen in het museum van Stg. Oud Sint Pieter op zoek naar haar roots en een verdwenen grafkruis. Foto: Dhr. Richard Babczuk.

 

 

Langs de zuidmuur. Uit de oude kerk afkomstig. 1961 nog aanwezig.

 

Petrus  Klöcker - Catharina Elisabeth Jentis

- Twee wapens naast elkaar: 1. een keper, vergezeld van drie geklepelde klokken, 2 en 1; helm met wrong en dekkleden; helmteken: twee uitkomende olifantstrompen; 2 gedeeld: a. vijf dwarsbalken; b: drie staande eikenbladen; helm met wrong en dekkleden; helmteken: een blad uit het schild.

Lager in een eenvoudige cartouche (lijst):

Bid voor de Zielen Van  / Zaliger den Heer Piter / Klocker oud Scheepen / der Stadt Maastricht / En voorheen Schout / Der Vrye Heerlykheid / St Pieter Overleeden Te / Maastricht Den 20 Augti / 1827 In Den Ouderdom Van / 87 Iaaren I Maand 17 Dagen / En / Deszelfs Huysvrouw / Mevrouw Catharina / Elisabeth Ientis Overl / eeden Den 12 maart 1795 / R.I.P.

 

Tekening gemaakt in de DTB-boeken van St. Pieter (deel 2). Door Max van Heyst (†) werd op 17 september 1955 een tekening van de steen gemaakt. Deze werd afgedrukt in Marutgen 46 (september 1986).

De ouders van Petrus KLÖCKER waren Petrus KLÖCKERS en Anna NOIJEN (NOYEN). Petrus werd gedoopt op 27 december 1683 te Maastricht in de parochie St. Jacob. Hij werd begraven op 9 maart 1760, 76 jaar oud zijnde te Maastricht, parochie St. Jacob. Piter huwde Anna NOIJEN, dochter van Johannes NOIJEN en Catharina FRANSSEN, 7 januari 1733 te Maastricht, parochie St. Jacob. Anna werd gedoopt op 15 juni 1698 te Maastricht. Zij werd begraven op 13 september 1770, 72 jaar oud zijnde te Maastricht.

De familie Noyen was een brouwersfamilie. In 1664 begon Jan VAN NOYE de brouwerij De Rozemarijn in de St. Bernardusstraat nr.11 te Maastricht. Ook de broers van Anna zijn als brouwer bekend.

Pi(e)ter werd gedoopt (Luiks) op 3 juli 1740 te Maastricht in de parochie St. Jacob. De doopgetuigen waren zijn oom Christianus NOIJEN als plaatsvervanger voor Petrus COLLET en zijn tante Maria Gertrudis NOIJEN. Hij huwde Catharina Elisabetha JENTIS, afkomstig uit Luik, gedoopt omtrent 1740 te Luik in de parochie Notre-Dame-aux-Fonts (Onze-Lieve-Vrouwe-van-de-doopvont) 22 februari 1778 te Maastricht in de parochie St. Nicolaas met dispensatie wegens bloedverwantschap. De huwelijksgetuigen waren Henricus RUTTEN, Petrus RUTTEN, Maria RUTTEN en Anna KLÖCKER. Piter overleed 20 augustus 1827, 87 jaar, 1 maand en 17 dagen oud te Maastricht. Hij werd begraven op 22 augustus 1827 te St. Pieter in de kerk. Dagboek Rosier: "met 3 koetsen naar St. Pieter gebracht". Catharina JENTIS overleed overleed 12 maart 1795 te Maastricht, parochie St. Nicolaas en werd begraven op 14 maart 1795.

De inschrijving in het begrafenisboek van de parochie St. Nicolaas.

Hij was gezworene in 1792; oud schepen van Maastricht, voorheen schout van de vrije heerlijkheid St. Pieter. Hij volgde de in 1773 overleden schout Joannes Stassen op in 1773; 2 september 1784 opnieuw beëdigd als Hoog Officier van de vrijheid St. Pieter - Henri Engelbert CARTENSTAT, advocaat, zal Klocker op 14 september 1792 opvolgen als schout te St. Pieter; "gepensioneerde van den Lande" en woonde bij zijn overlijden in de Koestraat 883 - momenteel  nr. 23, Coiffeur Philippe - in het huis St. Christoffel te Maastricht. Omtrent 1803 woonde hij volgens de inwonerslijst Kwartier Maastricht-Zuid, An XI (1803) in de Rue de l'Enfer 30 (Helstraat, thans St. Bernardusstraat) samen met Maria Anna Jentis, ex-religieuze, waarschijnlijk een schoonzus of nicht van zijn echtgenote en de dienstmeid A.G. Kuijpers. Hij was toen rentenier.

Uit: de Genachten (dingboeken of rolregisters) van St. Pieter van 15 september 1784.

Uit: Journal de la province de Limbourg van 25 november 1827.

Hij was een broer van de onder nr. 15 genoemde Catharina KLÖCKERS. De familie KLÖCKERS is afkomstig van Aken. Beroepsmatig waren zij goud- en zilversmeden.

In 1774 schenkt Pieter aan de kerk twee reliekhouders (zichtzijde van zilver). Aan de achterzijde staat gegraveerd: uyt enkele liefde tot de kerke en gemeente gegeven door P. Klôcker Hoog officier der v.h.l. S. Pieter  ANNO 1774. Een reliek is een deel van de wieg (?) van Jezus Christus en de andere is een reliek van de martelaar St. Georgij (Joris).

 

Dhr. W. Boersma meldt: op 15 oktober 1980 werd door Albert Rutten (∞ Thirion) op het Hoofdbureau van politie te Maastricht aangifte gedaan van het verdwijnen van deze grafsteen:

 

Om eventuele opsporing te vergemakkelijken werd de beschrijving van deze grafsteen, zoals in Publications S.H.A.L.M. 1960-61 is weergegeven op blz.236, gekopieerd door de politie. Dezelfde functionaris vertelde, dat enkele jaren daarvóór 2 gevelstenen te Maastricht waren ontvreemd nl. een in de Stokstraat met als opschrift “In den Zwaan” en voorstellende een zwaan en de andere eveneens in de Stokstraat met als aanduiding “In de duizendvrees”.

 

De diefstal van de gevelsteen “In den Zwaan” is vermoedelijk gepleegd door een Duitser, die door buren was gesignaleerd. Deze diefstallen werden ook niet opgelost, evenmin die van de schout.

 

De buitmaking van de kleinere en bovenste wapensteen, waarop de wapens van Klöckers en van de familie Jentis prijkten, is op een zeer geraffineerde wijze geschied. De grafzerk met erboven de aparte steen met de familiewapens, was afkomstig uit de oude kerk van St. Pieter en is destijds tegen de muur van het kerkhof aldaar geplaatst. De blazoensteen werd met 2 lange ijzeren pinnen vastgehouden. Deze stenen bevonden zich in de nabijheid van de oude grafzerk van Nicolaus Rutten-Klöckers (moet zijn Nicolaus Rutten-Lousberchs), welke tegen de muur van de pastorie van St. Pieter nog altijd aanwezig is. Vanaf de muur van het kerkhof groeide klimop, die van tijd tot tijd werd verwijderd. De ondergetekende is in bezit van 2 foto’s van de grafsteen Klöckers-Jentis, die wij hopen te kunnen publiceren.

 

 

 

 

 

Op een gegeven dag, dat ik weer op het kerkhof te St. Pieter moest zijn, zag ik dat de klimop de bovenste steen helemaal aan het zicht had onttrokken. Tot mijn verbijstering (sic) zag ik na verwijdering van de begroeiing, alleen maar de bakstenen muur en rechts nog een lange ijzeren pin, die men niet had kunnen loskrijgen. De dubbele steen met de blazoenen was verdwenen. Ik heb toen met de pastoor gesproken, die er zowaar helemaal niet van onder de indruk was en heel laconiek antwoordde “dit is dan gebeurd tijdens het vorige pastoraat”.

Er niet op gerust zijnde, dat het kerkbestuur dit misschien niet ter ore zou worden gebracht, heb ik vervolgens aangifte gedaan aan Dhr. Miessen van het kerkbestuur van St. Pieter en wonende aan de Lage Kanaaldijk, aldaar.

 

Tot zover deze vastlegging door Albert Rutten.

 

NB: deze aangifte is juridisch gezien gedaan door de verkeerde persoon. Alle grafstenen op het kerkhof van St. Pieter zijn het eigendom van het kerkbestuur! De aangifte van "verdwijning" zou dus gedaan moeten zijn door iemand van het toenmalige kerkbestuur.

 

Over Petrus Klöckers wordt in hetzelfde nummer (45 van juni 1986) vermeld: als schout bewoonde hij het landgoed St.Pieters Wijngaardsberg langs de Maas, waarvan het herenhuis nog is bewaard; de erbij behorende hoeve c.a. zijn destijds afgebroken. Zie: Henket-Roymans.

 

In het boek Maastrichts Zilver staat een werkstuk, een schuttersplaat van de hand van Petrus Klockers jr. afgebeeld. Op de schuttersplaat staat de inscriptie: WILLEM GORRE KONING DER VRIJHEERLIJKHEIJD SINT PIETER 1775. Ook staat er een afbeelding van een werkstuk, een mosterdvat van de hand van zijn broer Joannes jr. afgebeeld. Literatuur: I.S. Szénássy: Maastrichts zilver. Tentoonstellingscatalogus Bonnefantenmuseum - Maastricht 1978.

Schuttersplaat
Petrus Klockers (jr.)
Merken: meesterteken: klokje 12,3 x 9,1
Inscriptie: 'WILLEM GORRE KONING DER VRIJHEERLIJKHEIJD SINT PIETER 1775'
Afkomstig van de schutterij Sint Pieter van Maastricht.
Collectie: Gemeente Maastricht.
Bruikleen Bonnefantenmuseum.
Inv. nr 830 M

De in slechte staat verkerende gevelsteen van het pand St. Christoffel, momenteel Koestraat nr.23 te Maastricht.

 

 

Vak AA 20 geruimd september 2018.

Josephus Brok

Jef  Brok / * 30-6-1927  † 7-2-1996 / ∞ / Tiny van de Weijer

Vak A 10.

Maria Elisabeth Hubertina VOSSEN

 

De ouders van Maria Elisabeth Hubertina VOSSEN waren Jan Hubert VOSSEN en Anna Maria Elisabeth Hubertina THIJSSEN. Zie: vak B Vossen.


Elisabeth werd geboren in 1914. Zij overleed overleed 29 juni 1915, 10 maanden oud te St. Pieter en werd begraven te St. Pieter.
 

Het verdwenen kruisje op dit graf. Foto omtrent 1970.

 

Vak A II 2 geruimd na 1996.

Nn PAULy

De ouders van Nn PAULY waren Léon Elie Ghislain PAULY en Charlotte VAN DAATSELAAR. Léon werd geboren omtrent 1920 te Lanaye. Hij huwde Charlotte VAN DAATSELAAR 13 november 1942 te Maastricht. Léon overleed 28 april 2011, 92 jaar oud te Maastricht en werd gecremeerd op 4 mei 2011 te Geleen. Léon was fabrieksarbeider. Drager van de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Onderscheiden met de Industriële medaille eerste klasse te België.

Charlotte VAN DAATSELAAR geboren op 18 maart 1923 te Hellevoetsluis. Charlotte overleed 17 juli 2019, 96 jaar oud te Maastricht en werd gecremeerd. Het gezin woonde te Klein-Ternaaien (België).

Nn werd levenloos geboren op 24 april 1946 te Maastricht en 27 april 1946 begraven te St. Pieter.
 

Vak A 12 geruimd 2017.

Henry van der Tier

Henry VAN DER TIER werd levenloos geboren op 16 mei 1946 en werd 18 mei 1946 te St. Pieter begraven. Sterfhuis Papenweg 14.

De ouders van Henry VAN DER TIER waren:
Piet VAN DER TIER geboren op 10 mei 1912. Hij overleed 26 maart 1995, 82 jaar oud te Maastricht. Piet werd bijgezet te Maastricht op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg. Boekhouder van beroep.
Maria WILLEMS geboren op 3 januari 1916. Zij overleed 22 september 1988, 72 jaar oud en werd 27 september 1988 te Maastricht op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg begraven.

Vak A II 4 geruimd na 19 juli 1932.

Maria Anna JONGEN

De ouders van Maria Anna JONGEN waren:
Wilhelmus Hubertus JONGEN geboren op 2 september 1834 te St. Pieter en gedoopt op 3 september 1834 te St. Pieter. Willem huwde Joanna Catharina (Elisabeth) BENDER (BENDERS) 23 september 1861 te St. Pieter. Willem overleed 19 maart 1915, ruim 80 jaar oud te St. Pieter en werd 22 maart 1915 bijgezet te St. Pieter. Landbouwer. Kanaaldijk.
Joanna Catharina (Elisabeth) BENDER (BENDERS) geboren op 5 september 1839 te Mörsenbroich (Duitsland). Elisabeth overleed 23 maart 1911, ruim 71 jaar oud te St. Pieter en werd 27 maart 1911 begraven te St. Pieter.

Anna werd geboren op 6 mei 1874 te St. Pieter. Zij overleed 19 juli 1922, 48 jaar oud te Maastricht (St. Pieter). Sterfhuis Kanaaldijk 116. Zij werd 22 juli 1922 begraven te St. Pieter. Zij was ongehuwd.

 

Vak A 13 geruimd 2016.

Servatius Christianus Hubertus Brouns

- Een kruis, engeltje, een kindergraf -

Serveke Brouns / * 16.9.1945 / 23.5.1946

De ouders van Servé BROUNS waren Johannes BROUNS en Beloona Peternella GEIJEN. Zie: vak D Brouns.

 

Servéke werd geboren op 16 september 1945 te Maastricht, St. Pietersluisweg 56. Servéke overleed 23 mei 1946 aan de wiegendood en werd 25 mei 1946 begraven te St. Pieter. 

Vak A VI 4. Geruimd voor 2 juli 1943.

Helena Wilhelmina JONGEN

De ouders van Helena Wilhelmina JONGEN waren:
Dominicus Hubertus JONGEN geboren op 22 mei 1887 te St. Pieter en gedoopt op 23 mei 1887 te St. Pieter. Hij huwde Maria Josephina HAMELERS 10 mei 1918 te St. Pieter; 11 mei 1918 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; huwelijksgetuigen waren Matheus HAMELERS en Hubertus JONGEN. Dominicus overleed 29 oktober 1967, 80 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven te St. Pieter. Landbouwer 1919. 1919: Deken.
Maria Josephina HAMELERS geboren op 30 januari 1889 te St. Pieter. Josephina huwde (1) Matheus Hubertus SATIJN 27 juni 1913 te St. Pieter; 28 juni 1913 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen waren Joannes HAMELERS en Petrus SATIJN. Matheus werd geboren op 30 april 1886 te St. Pieter en gedoopt op 3 mei 1886 te St. Pieter. Hij overleed 8 april 1916, bijna 30 jaar oud te St. Pieter en werd begraven 10 april 1916 te St. Pieter. Landbouwer in 1913 en 1916. Bij overlijden Deken. Josephina overleed 28 april 1969, 80 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.

Helena werd geboren op 5 juni 1921 te Maastricht (St. Pieter). Zij overleed 3 maart 1926, 4 jaar en 8 maanden oud te Maastricht en werd begraven op 5 maart 1926 te St. Pieter.

Kindje Nn JONGEN werd geboren op 4 oktober 1919 te St. Pieter. Nn overleed 4 oktober 1919 brevi post nativitatem (kort na de geboorte) te St. Pieter en werd begraven op 6 oktober 1919 te St. Pieter.

 

Vak A IV 1 geruimd na 16 september 1951.

Joannes Petrus Maria GROSSIER

De ouders van Joannes Petrus Maria GROSSIER waren:
Johannes Servatius GROSSIER werd geboren op 23 november 1875 te Maastricht. Hij huwde Johanna Catharina Theodora Leonie BAIJA 22 december 1903 te Maastricht. Johannes overleed 11 april 1955, 79 jaar oud te Nijmegen en werd begraven op 14 april 1955 te Nijmegen. 1903 onderwijzer aan de Rijkskweekschool.
Johanna Catharina Theodora Leonie BAIJA geboren op 21 april 1875 te Maastricht. Zij overleed 11 juni 1951, 76 jaar oud te Nijmegen.


Joannes werd geboren op 8 september 1910 te St. Pieter. Hij overleed 16 september 1911, ruim 1 jaar oud Glacisweg te St. Pieter en werd 18 september 1911 begraven te St. Pieter.
 

Vak A 31 geruimd na 25 januari 1999.

Joannes Hubertus  Jongen - Petronella Gertrudis Claessens

- Een Christushoofd -

Bid voor de ziel / van zaliger / Joannes Hubertus / Jongen / geb. te St. Pieter / 20 febr. 1856 / aldaar overl. / 13 nov. 1929 / echtgenoot van / Petronella / Gertrudis /Claessens / geb. te / Oud-Vroenhoven / 13 febr. 1859

Overl. te St. Pieter / 27 juli 1950

De ouders van Joannes Hubertus JONGEN waren:
Servatius Hubertus JONGEN geboren en gedoopt op 4 mei 1820 te St. Pieter. De doopgetuigen waren Paulus JONGEN en Maria Ida HENKET. Hij huwde Maria Agnes Hubertina GORREN 22 juni 1849 te St. Pieter. Servaas overleed 16 januari 1880, 59 jaar oud te St. Pieter en werd 8 januari 1880 begraven te St. Pieter.
Maria Agnes Hubertina GORREN geboren op 26 mei 1820 te St. Pieter. Zij overleed 1 maart 1873, 52 jaar oud te St. Pieter en werd 3 maart 1873 begraven te St. Pieter (samen met haar zus in een graf).
 

Foto: collectie Dhr. John Claessens.

 

 


Joannes, bijgenaamd "de Jezer" werd geboren op 20 februari 1856 te St. Pieter. Hij huwde Petronella Gertrudis CLAESSENS (CLAASSENS),
dochter van Gerardus Hubertus CLAESSENS en Helena MARES, 8 februari 1883 te Oud-Vroenhoven.
 

Kinderen allen geboren te St. Pieter:


i. Helena Hubertina JONGEN geboren op 5 januari 1884. Lena huwde Augustus Petrus Joseph Marie FRISSEN 29 november 1912 te St. Pieter en overleed 3 februari 1970, 86 jaar oud te Maastricht (St. Pieter). Zij werd 7 februari 1970 te St. Pieter begraven.
Zie:
geruimd V 12.
 

ii. Servatius Gerardus Hubertus JONGEN geboren op 11 januari 1885. Hij huwde Anna Maria Philomena GORREN 6 januari 1911 te St. Pieter. Servatius overleed 13 mei 1947, 62 jaar oud te St. Pieter en werd 16 mei 1947 begraven te St. Pieter. Zie: vak H Jongen.
 

iii. Henricus Hubertus JONGEN geboren op 30 augustus 1886. Henri overleed 8 juli 1887, 10 maanden oud te St. Pieter en werd 10 juli 1887 begraven te St. Pieter.
 

iv. Hermanus Josephus Henricus JONGEN geboren op 3 november 1887 te St. Pieter. Hij huwde Anna Margaretha RODOLF 7 juni 1918 te St. Pieter. Jos overleed 10 januari 1951, 63 jaar oud Ziekenhuis St. Annadal te Maastricht en werd 13 januari 1951 begraven te St. Pieter. Zie: vak F Jongen.

 

Hun kindje Nn werd levenloos geboren op 12 december 1920 te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 14 december 1920 te St. Pieter. Van een tweeling. Het broertje was Johannes Mathieu JONGEN, Jeu vaan de Jezer genoemd. Jeu werd geboren op 12 december 1920 te St. Pieter en overleed 6 september 2001, 80 jaar oud. Hij handelde in aardappelen en groente. Lid van het Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia Sint-Pieter. Papenweg.
 

v. Maria Anna Hubertina JONGEN geboren op 21 maart 1890. Zij huwde Ludovicus Josef Laurentius KRUIJTHOF 13 februari 1917 te St. Pieter. Maria overleed 1 april 1973, 83 jaar oud te Maastricht en werd  5 april 1973 begraven te St. Pieter. Zie: vak P Kruijthof.
 

vi. Jacobus Hubertus Ludovicus JONGEN geboren op 19 december 1891. Louis huwde Maria Anna Hubertina VEUGEN, dochter van Waltherus Hubertus VEUGEN en Maria Catharina Hubertina THUYS, 18 april 1922 te Maastricht. Hij overleed 8 januari 1962, 70 jaar oud te Maastricht en werd 11 januari 1962 bijgezet te St. Pieter. Hij was seinhuiswachter van beroep. Bekend adres: Papenweg 50 te Maastricht. Anna werd geboren op 18 december 1894 te Maastricht. Zij overleed 7 april 1961, 66 jaar oud te Maastricht en werd 11 april 1961 begraven te St. Pieter. Zij was lid van de St. Anna-Congregatie. Het graf in vak R 5 werd geruimd voor 25 juli 1994.
 

 

vii. Maria Agnes Petronella JONGEN geboren op 26 december 1893. Zij huwde Gerardus Johannes KRUIJTHOF 16 januari 1915 te St. Pieter. Agnes overleed 5 februari 1923, 29 jaar oud Java Ned. Oost Indieën te Tjimahi.

 

Bidprentje Agnes Jongen. Photo Sohl, Maastricht. Collectie Breur Henket.


 

 

viii. Henricus Hubertus JONGEN geboren op 27 augustus 1897 en 28 augustus 1897 gedoopt te St. Pieter. Harie huwde Anna Maria Josephina ROSIER 14 januari 1921 te Maastricht. Hij overleed 20 december 1950, 53 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 23 december 1950 te St. Pieter begraven. Zie: vak F Rosier.
 

ix. Maria Hubertina Isabella JONGEN geboren op 12 september 1899 en gedoopt op 13 september 1899 te St. Pieter. Isabella huwde Wilhelmus Joannes Petrus Hubertus GORREN, zoon van Joannes Hubertus GORREN en Maria Agnes Hubertina JONGEN, 5 januari 1923 te Maastricht; 6 januari 1923 kerkelijk huwelijk te St. Pieter, getuigen waren Servatius JONGEN en Augustus FRISSEN. Huwen met dispensatie wegens bloedverwantschap. Zij overleed 21 augustus 1955, 55 jaar oud te Maastricht, Ziekenhuis St. Annadal en werd 25 augustus 1955 begraven te St. Pieter in vak L 26 (= geruimd). Bij overlijden Lage Kanaaldijk 59. Wilhelmus werd geboren op 29 april 1899 te St. Pieter en gedoopt op 30 april 1899 te St. Pieter. Hij overleed 13 april 1974, 74 jaar oud te Maastricht en werd 17 april 1974 te St. Pieter bijgezet.


Joannes overleed 13 november 1929, 73 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd op 16 november 1929 te St. Pieter begraven. Hij was landbouwer te St. Pieter. Bekend adres: Lage Kanaaldijk 74/78 te Maastricht (St. Pieter). Petronella werd geboren op 13 februari 1859 te Oud-Vroenhoven. Petronella "meer Nel" woonde aan de Lage Kanaaldijk 78, hoek Houwsteeg ("Slouw"). Zij overleed 27 juli 1950, 91 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd te St. Pieter 31 juli 1950 bijgezet in het graf van haar echtgenoot. Zij was landbouwster van beroep.

 

 

Advertentieblad voor Limburg 3 februari 1923.

Lage Kanaaldijk 78 - hoek Houwsteeg vroeger en nu.

 

 

Vak A 41 geruimd na 7 mei 1988.

Leonardus Hubertus Josephus Beusen


De ouders van Leonardus Hubertus BEUSEN waren:
Johannes BEUSEN geboren op 10 januari 1900 te Meerssen. Hij huwde Joanna Maria VYVEY 28 februari 1930 te Maastricht. Johannes overleed 6 juli 1993, 93 jaar oud te Maastricht en werd 10 juli 1993 te St. Pieter begraven.
Joanna Maria VYVEY geboren op 3 oktober 1907 te Oostende. Zij overleed 3 januari 1996, 88 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 6 januari 1996 te St. Pieter. Adres 1945: Papenweg 95 te Maastricht (St. Pieter).
Zie: vak H Beusen.

Leonardus werd geboren op 5 maart 1936 te Maastricht. Hij overleed 11 september 1945, 9 jaar en 6 maanden oud te Maastricht en werd begraven op 14 september 1945 te St. Pieter. Sterfhuis Papenweg 95.
 

Foto van 7 mei 1988.

 

Vak A V 5. Geruimd na 13 januari 1933.

Josephus Hubertus GIELKENS

De ouders van Joseph Hubertus GIELKENS waren:
Jan Joseph GIELKENS geboren op 26 oktober 1888 te Bingelrade. Hij huwde Anna Maria Hubertina SPROKKEL 16 februari 1917 (17 februari 1917 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen waren Franciscus GIELKENS en Gasparus SPROKKEL) te St. Pieter. Jan overleed 27 augustus 1931, 42 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 29 augustus 1931 te St. Pieter. Hij overleed "morte subitanea et improvisa abreptus" (plotseling en onverwacht).
Tuinman in 1917; verniswerker in 1927.

 

Limburger Koerier van 9 oktober 1931:
Bron: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBDDD02:000216539:mpeg21:a0004.

Jan werd gevonden in de kelder van de vernismolen van de Sphinxfabriek ("Cannermolen") te Maastricht, waar hij tot voor kort had gewerkt. Hij was recentelijk ontslagen. 


Anna Maria Hubertina SPROKKEL geboren op 20 augustus 1889 te St. Pieter. Anna overleed 1 juni 1939, 49 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 3 juni 1939 te St. Pieter. Anna huwde (2) Hendrik Hubertus BECKERS 21 april 1933 te Maastricht.

Joseph werd geboren op 5 april 1918 te Bingelrade. Hij overleed 11 september 1927, 9 jaar en 5 maanden oud te Maastricht en werd begraven op 14 september 1927 te St. Pieter.
 

Vak A 43 voorheen A IV 5. Geruimd na 31 mei 1961.

Johan Gerard JÖRIS / Margaretha JÖRIS

De ouders van Johan Gerard JÖRIS waren Jan JÖRIS en Margaretha PELZER.

Jan werd geboren op 8 juni 1852 te Sittard. Hij huwde (1) Gertrud CREMER, dochter van Michael CREMER en Wilhelmina LINDEMAN. Gertrud werd geboren omtrent 1855 te Aken. Gertrud overleed 30 maart 1889, 34 jaar oud te Sittard. Hij huwde (2) Josephina WILLEMS, dochter van Heinrich WILLEMS en Josephina BOLDER, 21 november 1889 te Echt.

Dochter uit het eerste huwelijk Margaretha JÖRIS werd geboren op 11 maart 1882 te Aken. Zij overleed 31 mei 1951, 69 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 2 juni 1951 te St. Pieter. Lid van de Derde Orde. Sterfhuis Henric van Veldekeplein 22.

Jan overleed 22 september 1933, 81 jaar oud te Maastricht en werd 25 september 1933 begraven te St. Pieter. Schoenmaker, coupeur en kleermaker. Sterfhuis Burgemeester Ceulenstraat 1 A. Josephina werd geboren op 12 april 1844 te Niederkrüchten (Duitsland). Zij huwde (1) Jan Jacob TIMMERMANS. Josephina overleed 16 augustus 1919, 75 jaar oud te Maastricht.
 

Vak A 44/45 geruimd tussen 1970 en 1980.

Jean Hubert Clément Louis LENDERS - Louise Josephine Henriette BOUMAN

De ouders van Jean Hubert Clément Louis LENDERS waren:
Joannes Hubertus LENDERS geboren op 14 januari 1834 te Maastricht. Hij huwde Maria Elisabeth JENNEKENS 25 juni 1861 te Maastricht. Hij overleed 14 oktober 1885, 51 jaar oud te Maastricht.
Maria Elisabeth JENNEKENS geboren op 4 maart 1839 te Maastricht. Zij overleed 12 februari 1917, 77 jaar oud te Maastricht.

Jean werd geboren op 19 juli 1867 te Maastricht. Hij huwde Louise Josephine Henriette BOUMAN, geboren te Maastricht op 20 december 1872, dochter van Arie BOUMAN en Louisa Maria TOEBOSCH, 24 mei 1898 te Maastricht. Jean overleed 25 mei 1958, 90 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 28 mei 1958 te St. Pieter. Ridder in de Belgische Kroonorde. Bij overlijden Graaf van Waldeckstraat 15. Louise werd geboren op 20 december 1872 te Maastricht. Zij overleed 1 oktober 1953, 80 jaar oud Calvarieberg te Maastricht en werd 3 oktober 1953 bijgezet te St. Pieter.
 

 

27 september 1953.

 

Rechts naast het graf Lenders voorheen een steen met miskelk. Kapelaan of pastoor Jöris?Geruimd na 27 september 1953.


Kinderen:
i. Hubert Louis Joseph Paul LENDERS geboren op 29 juni 1899 te Maastricht. Hubert overleed 31 augustus 1900, 1 jaar oud te Maastricht.
ii. Alice Joséphine Marie Louise LENDERS geboren 10 december 1900 te Maastricht. Zij overleed 24 september 1933, 32 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 26 september 1933 te St. Pieter. Ongehuwd. Sterfhuis Parkweg 34.
iii. Maria Jeanne Henriette LENDERS geboren op 24 december 1901 te Maastricht.

iv. Louis Joseph Guillaume LENDERS geboren op 27 juni 1907 te St. Pieter. Louis overleed 11 november 1983, 76 jaar oud te Maastricht. Louis werd gecremeerd 16 november 1983.

 

Vak V 17 geruimd 2017.

Johannes Wilhelmus Franssen - Cornelia Maria Philomena Vangangelt -

- Een kruis -

In pace / Cornelia / Vangangelt / * 1900 † 1968 / echtg. van / Johannes W. / Franssen / *1898 † 1977

Cornelia werd geboren op 20 december 1900 te St. Pieter en gedoopt op 21 december 1900 te St. Pieter als dochter van Willem Hubert VANGANGELT en Maria Hubertina DAENEN. Zij huwde Johannes Wilhelmus FRANSSEN, zoon van Tossanus Josephus FRANSSEN en Anna Maria Barbara CONINGS 31 december 1925 te Maastricht. Kerkelijk huwelijk te St. Pieter op 5 januari 1926; getuigen hierbij waren Josephus FRANSSEN en Servatius VANGANGELT. Zij overleed 25 augustus 1968, 67 jaar oud te Maastricht in het ziekenhuis St. Annadal en werd 28 augustus 1968 begraven te St. Pieter. Johannes werd geboren op 4 september 1898 te Maastricht en gedoopt op 5 september 1898 te Maastricht, St. Servaas. Hij overleed 24 december 1977, 79 jaar oud en werd bijgezet op 29 december 1977 te St. Pieter. 1925: boekhouder. 1949 kantoorbediende. Dhr. Franssen was in leven voorzitter van de harmonie Sint Pieter en voorzitter van de voetbalclub Sint Pieter. Bij overlijden Glacisweg 51 te Maastricht.
 

Wilhelmus Petrus Hendrikus FRANSSEN


Zoon Willy werd geboren op 3 oktober 1934 te Maastricht (St. Pieter). Willy overleed 27 april 1940, 5 jaar oud in het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd 30 april 1940 begraven te St. Pieter. Sterfhuis Glacyweg 51.
 

 

 

 

 

 

 

Vak A 62 geruimd april 2019

CASPAR VERHEIJDE

Caspar Verheijde / * 12-10-1989  21-7-1998

 

Detail.

Vak A 63 geruimd januari 2018.

Johannes Gerardus Antonius Offermans

- Een kruis met engeltje, kindergraf -

Aan ons innig / geliefd / zoontje / en broertje / Tonny / Offermans / * 23-2-1937 / † 2-7-1943

wy willen om dit lieve kind / niet klagen / God kwam het zynE / niet het onze vragen

Tonny werd geboren op 23 februari 1937 te Maastricht als zoon van Gerard Hubertus OFFERMANS en Sophia Maria Hubertina HAEREN. Tonny overleed 2 juli 1943, 6 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 5 juli 1943 te St. Pieter. Sterfhuis Glacisweg 49. Zie: vak A Offermans - Haeren.

Vak A 70 geruimd na 24 december 1998.

 

Wilhelmina Johanna Catharina Adriana VERHOEVEN

 

De ouders van Wilhelmina Johanna Catharina Adriana VERHOEVEN waren:
Martinus Jacobus Wilhelmus Adrianus VERHOEVEN geboren op 26 juli 1899 te Heusden. Hij huwde Elisabeth Anna Maria Josepha HOSEMANS 9 februari 1926 te Tilburg. Martinus overleed 29 januari 1954, 54 jaar oud te Wassenaar. 1938 plaatsvervangend-secretaris aardewerkfabriek "Sphinx".
Elisabeth Anna Maria Josepha HOSEMANS werd geboren op 26 november 1902 te Tilburg.


Ineke werd geboren in 1930. Ineke overleed 24 december 1938, 8 jaar oud te Maastricht en werd 28 december 1938 begraven te St. Pieter. Sterfhuis Burgemeester Ceulenstraat 47.
 

Vak A 71 geruimd 2 november 2012.

Maria Hubertina Cornelia MESTROM - Joannes Hubertus THEELEN / Joseph Hubert Marie Aimé THEELEN

- Een kruis -

Cornelia Theelen / Mestrom / * 27 - 10 - 1857 / † 24 - 2 - 1942 / Jan Theelen / * 29 - 6 - 1892 / † 1 - 11 - 1909 / Jan Theelen / * 4 - 10 - 1855 / † 30 - 12 - 1926


De ouders van Joannes Hubertus THEELEN waren Joseph THEELEN en Beatrix PITERS. Joseph werd geboren 10 oktober 1821 te Eijsden. Joseph huwde Beatrix PITERS 12 april 1850 te Eijsden. Joseph overleed 7 april 1892, 70 jaar oud te Eijsden. Beatrix PITERS werd geboren 18 april 1826 te Eijsden. Beatrix overleed 22 november 1905, 79 jaar oud te Eijsden.

Joannes werd geboren 4 oktober 1855 te Eijsden. Hij huwde Maria Hubertina Cornelia MESTROM,
dochter van Johannes Henricus MESTROM en Aimée Felicite Josephine ROULEAU, 14 september 1888 te Eijsden. Joannes overleed 30 december 1926, 71 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Hij woonde in de Dorpstraat te Eijsden en was o.a. postbode. Vestigt zich 18 mei 1904 te St. Pieter vanuit Eijsden. In 1909 is hij postbeambte en woont aan de Kanaaldijk. 1919 assistent der posterijen. Cornelia werd geboren op 27 oktober 1857 te Roermond. Zij overleed 24 februari 1942, ruim 84 jaar oud, sterfhuis Ursulinenweg 4 te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 27 februari 1942 te St. Pieter.

 

Kinderen geboren te Maastricht:

i. Joseph Hubert Marie Aimé THEELEN geboren op 25 mei 1890. Joseph huwde Maria Antoinetta NYPELS 7 februari 1920 te Maastricht.
ii. Jean Joseph Marie Hubert THEELEN geboren op 29 juni 1892. Jan overleed 1 november 1909, ruim 17 jaar oud des namiddags ten half acht ure Kanaaldijk te St. Pieter en werd 4 november 1909 te St. Pieter begraven.
iii. Hubertus Toussaint Anne Joseph THEELEN geboren op 1 november 1894. Hubert overleed 3 mei 1988, 93 jaar oud om 19.30 uur te Maastricht en werd begraven op 7 mei 1988 te St. Pieter.
Zie: Theelen.
iv. Pierre Elberdin Marie Hubert THEELEN geboren op 21 januari 1898 en gedoopt op 23 januari 1898 te Maastricht, St. Mathias. Pierre huwde Anna (Annette) Catharina RITZ, 
dochter van Mathijs Hubert Michel RITZ en Margaretha DEBATS, 28 februari 1919 te St. Pieter. Kerkelijk huwelijk op 1 maart 1919 te St. Pieter; getuigen waren Joannes THEELEN en Antonius RITZ. Annette werd geboren op 30 april 1894 te Maastricht en gedoopt op 30 april 1894 te Maastricht, St. Mathias.
v. Cornélie Maria Anna Théodorina THEELEN geboren op 10 april 1900. Corry (Cornélie) overleed 1 april 1990, 89 jaar oud en werd te St. Pieter begraven.
Zie: vak J André.

 

Vak A 40 geruimd 6 november 2012.

Maria Jacobina Josephina Huizinga - Hubertus Tossaint Anne Joseph Theelen

- Een kruis -

In Memoriam / Josephina Huizinga / geb. 8-12-1889 / overl. 13-2-1970 /echtgenote van / Hubert Theelen / geb. 1-11-1894 / overl. 3-5-1988

 
De ouders van Hubertus Josephus THEELEN waren Joannes Hubertus THEELEN en Maria Hubertina Cornelia MESTROM. Joannes Hubertus werd geboren op 4 september 1855 te Eijsden. Hij en Maria Hubertina Cornelia MESTROM huwden 14 september 1888 te Eijsden. Joannes overleed 30 december 1926, 71 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Maria Hubertina Cornelia MESTROM werd geboren op 27 oktober 1857 te Roermond. Cornelia overleed 24 februari 1942, 84 jaar oud en werd bijgezet op 27 februari 1942 te St. Pieter. Zie:
Vak_A_71.
 

Hubert werd geboren op 1 november 1894 te Maastricht. Hij huwde Maria Jacobina Josephina HUIZINGA, dochter van Willem HUIZINGA (stationschef) en Maria Theresia DANIËLS, 23 december 1924 te Maastricht. Hubert overleed 3 mei 1988, 93 jaar oud en werd 7 mei 1988 bijgezet te St. Pieter, zo dicht mogelijk bij het oksaal. "Menier Theelen, Ome Hum, Noonk Hum" was Ridder in de Orde van St. Silvester en begiftigd met de Kerkelijke Onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Hubert was ruim 40 jaar werkzaam in het onderwijs geweest en meer dan 60 jaar dirigent van het koor St. Pieter op de Berg. Fien werd geboren op 8 december 1889 te Meerssen. Zij overleed 13 februari 1970, 80 jaar oud te Maastricht en werd 16 februari 1970 begraven te St. Pieter. Zij was onderwijzeres van beroep.

 

 

 

Het grafmonument voorheen.

Hubert Theelen. Portret van Dirk Oosterkamp.

 

 

 

 

 

Hubert Theelen. Portret van Dirk Oosterkamp.

 

1974 t.g.v. het 60-jarig jubileum van "d’n Hum". Hij ontving  de Orde van St. Silvester vanwege zijn 60-jarig lidmaatschap bij het Caeciliakoor.
 

Voorste rij:
Frans Ogg, Harrie Pieters, Alda Feij, Hubert Theelen, Jean Tilly, Ella Becks, Arnold Hameleers.
Tweede rij:
Riet Eikeboom, Jim Shepperd, Els Lejeune, Miets Rosier, Kit Henket, Thea Satijn, Puck Satijn, Ma Oldenbroek, Constant Feij, Jeu Jongen, Harie Hameleers.
Derde rij:
Henk Vink, Sjengske Frissen, Gerda Henket-Hameleers, Mia Liegois-Bemer, Jen de Bok, Anne Berghof-Boermans, Jeanne van Gangelt, José Keijenberg, Pa Nieste.
Achterste rij:
Ogg broer van Frans, Theresia Boermans, Giel Henket (de bakker), Juul Keijenberg, Feij (de leuke), Colla Weijts, Harie Vangangelt, Jo Rosier, Constant Hameleers, Phil Jansen.

Foto: Jo Rosier. Met dank aan de Facebookleden van de groep De Bis vaan Sint Pieter es ste ... en Thea Satijn-Nieste.

 

A VII 4. Geruimd na 15 maart 1939.

Maria Hubertina Agnes VRIJDAL

 

De ouders van Maria Hubertina Agnes VRIJDAL waren:
Egidius VRIJDAL geboren op 21 november 1890 te Maastricht. Egidius werd gedoopt te Maastricht, O.L.Vrouw. Hij huwde Helena Petronella HENDRIX 23 mei 1913 (24 mei 1913 kerkelijk huwelijk: getuigen Jacobus HENDRIX en Andreas HENDRIX) te St. Pieter. Egidius overleed 9 december 1976, 86 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 11 december 1976 te Maastricht. Elektricien in 1913. Bij overlijden Statensingel 91 te Maastricht.
Helena Petronella HENDRIX geboren op 22 januari 1895 te St. Pieter en gedoopt op 23 januari 1895 te St. Pieter. Zij overleed 1 februari 1983, 88 jaar oud en werd bijgezet te Maastricht.


Maria werd geboren op 13 augustus 1913 te St. Pieter. Zij overleed 15 maart 1929, 15 jaar oud gesticht "Calvariënberg" te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.

 

Haar zusje Lucia werd geboren op 3 december 1914 te St. Pieter. Lucia overleed 9 juni 1915, 7 maanden oud te St. Pieter en werd begraven op 11 juni 1915 te St. Pieter. Bij overlijden Blekerij.
 

Vak A VIII 2.

Aloysius VAN NESPEN

De ouders van Aloysius VAN NESPEN waren Jozef VAN NESPEN en Maria Ludovica VERSMISSEN. Jozef was zetschipper van beroep en het echtpaar was woonachtig te Turnhout.

Aloysius werd geboren omtrent 1925 te Turnhout. Hij overleed 12 augustus 1930, verdronken in het kanaal te St. Pieter, 5 jaar en 9 maanden oud. Aloysius werd begraven op 14 augustus 1930 te St. Pieter.

 

Vak A 72 + 73. Geruimd na 7 augustus 2001.

 Andreas Wilhelmus Claessens -  Hubertina Anna Maria Vangangelt / Anna Maria Hubertina CLAESSENS - Maria Anna Hubertina CLAESSENS.

De ouders van Maria Anna Hubertina CLAESSENS waren:
Andreas Wilhelmus CLAESSENS geboren op 16 maart 1889 te St. Pieter en gedoopt op 17 maart 1889 te St. Pieter. Dries huwde Hubertina Anna Maria VANGANGELT 30 juni 1911 (1 juli 1911 kerkelijk huwelijk; getuigen Gulielmus VAN GANGELT, Arnoldus CLAESSENS en Servatius WINANTS) te St. Pieter. Zij huwen met dispensatie wegens bloedverwantschap. 1934 en 1937 seinhuiswachter. Dries overleed 10 februari 1972 82 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 12 februari 1972 te St. Pieter. Bij overlijden St. Servaasbolwerk 39.
Hubertina Anna Maria VANGANGELT geboren op 3 januari 1888 te St. Pieter en gedoopt op 4 januari 1888 te St. Pieter. Hubertina overleed 13 januari 1965, 77 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 16 januari 1965 te St. Pieter in vak A 73. Bij overlijden Mergelweg 28.

Kinderen:

i. Anna Maria Hubertina CLAESSENS geboren op 5 januari 1912 te St. Pieter. Anna overleed 1 oktober 1928, 16 jaar oud Calvarieberg te Maastricht en werd 4 okt 1928 begraven te St. Pieter.

ii. Maria Joanna Catharina Hubertina CLAESSENS geboren op 12 februari 1913 te St. Pieter. Sjaan huwde Hubertus Johannes Maria HOENEN,
zoon van Jan Dominicus HOENEN en Anna Barbara SCHMITZ, 8 oktober 1937 te Maastricht. Hubertus werd geboren op 20 oktober 1909 te Munstergeleen. 1937 Sergeant infanterie koloniale reserve. Werd gevangen genomen in Indonesië en geïnterneerd in een Japans kamp tijdens WO II.

iii. Maria Anna Hubertina CLAESSENS geboren op 1 mei 1914 te St. Pieter. Zij huwde Karel BUILTJES,
zoon van Gerard BUILTJES en Petronella DERKS, 26 januari 1934 te Maastricht. Maria overleed 7 augustus 1941, 27 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 11 augustus 1941 te St. Pieter. Bij overlijden Mergelweg 28. Karel werd geboren op 19 april 1904 te Gennep. Letterzetter.

iv. Hendricus Andreas CLAESSENS geboren op 29 november 1915 te St. Pieter.

 

Vak A 74 geruimd na 6 december 1958.

 Marie Josèphe Henriette SELLENSLAGH


De ouders van Marie Josèphe Henriette SELLENSLAGH waren August SELLENSLAGH (geboren omtrent 1897) en Josephina Maria WIJCKMANS. August was schipper van beroep en woonachtig te Grobbendonk (België).

Marie-Josèphe werd geboren op 25 februari 1931 te Antwerpen. Zij overleed 6 december 1938, elf uren in de voormiddag, 7 jaren en negen maanden oud te Maastricht (St. Pieter, ter hoogte van ongeveer het Douanekantoor) en werd begraven op 9 december 1938 te St. Pieter.
 

Uit de Limburger Koerier van woensdag 7 december 1938:

 

 

 

 

 

 

 

 

Overlijdensaangifte van zeven december 1838 te Maastricht.

Vak A 75 geruimd na 1 oktober 1953

Maria Antonia Johanna Rosalie FAULHABER

De ouders van Maria Antonia Johanna Rosalie FAULHABER waren:
Josephus Franciscus Leopoldus FAULHABER geboren op 24 oktober 1864 te Maastricht. Hij huwde Anna Maria Louisa Barbara DELCOURT 10 mei 1898 te Maastricht. Josephus overleed 5 december 1918, 54 jaar oud te St. Pieter en werd bijgezet op 7 december 1918 te St. Pieter in het graf van zijn eerder overleden zoon
Joseph Clément Gérard FAULHABER. 1898 sergeant. 1911, 1916 en 1918: kantoorbediende/bureaubeambte Glacisweg.
Anna Maria Louisa Barbara DELCOURT geboren op 3 februari 1864 te Maastricht. Zij overleed 8 november 1954, 90 jaar oud te Maastricht en werd 10 november 1954 te Maastricht begraven. Modiste; 1898 modewerkster.

 

Kinderen:
i. Joseph Clément Gérard FAULHABER geboren op 10 maart 1899 te Maastricht. Hij overleed 29 augustus 1916, 17 jaar oud te St. Pieter en werd 31 augustus 1916 te St. Pieter bijgezet in vak B VIII 6. Hij was omgehuwd en elektricien van beroep. Bij overlijden Glacisweg. Het graf werd geruimd na 1 november 1953.
ii. Edouard Marie Gérard FAULHABER geboren op 23 oktober 1900 te Maastricht.
iii. Maria Antonia Johanna Rosalie FAULHABER geboren op 2 januari 1906. Rosalie overleed 18 mei 1911, 5 jaar oud Glacisweg te St. Pieter en werd 20 mei 1911 te St. Pieter begraven in vak A 75. Geruimd na 1 oktober 1953.
iv. Pierre Marie Antoine FAULHABER geboren op 13 juni 1907 te St. Pieter. Hij huwde Hubertina Maria Helena GRUIJTERS,
dochter van Martinus GRUIJTERS en Maria Alphonsius EWALDS, 14 februari 1936 te Maastricht. Pierre overleed 14 december 1949, 42 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 19 december 1949 te Maastricht, begraafplaats Tongerseweg. Sterfhuis Cannerweg 115. Prefect van de Aartsbroederschap van de H.Familie. Groepscommandant van het Rode Kruis Korps Afd. Maastricht en omstreken. Medewerker N.V. "De Sphinx" te Limmel.

 

 

Vak A 76 geruimd 2005.

 

Mathieu Hubert Vrijens - Charlotte Corvers

- Een kruis-

In Memoriam / Mathieu Vrijens / * 13-1-1907  17-9-1966 / echtg van / Charlotte /Corvers

De ouders van Mathieu Hubert VRIJENS waren Pieter VRIJENS geboren op 13 januari 1878 te Canne. Pierre huwde Maria Catharina Agnes LEBEN 18 oktober 1901 te Canne. Pierre overleed 14 december 1965, 87 jaar oud te Canne.
Maria Catharina Agnes LEBEN geboren op 30 mei 1879 te Canne. Maria overleed 17 oktober 1949, 70 jaar oud te Canne.

Mathieu werd geboren op 13 januari 1907 te Canne. Hij huwde Charlotte CORVERS, dochter van Petrus CORVERS en Anna Marianne FLORACK, 11 augustus 1933 te Maastricht. Mathieu overleed 17 september 1966, 59 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 21 september 1966 te St. Pieter. Hoge Kanaaldijk 57. 1933 stukadoor. Werkzaam bij de Radium N.V. Bataafsche Rubberindustrie te Maastricht. Begiftigd met het herdenkingskruis der gemeente Maastricht wegens bijzondere oorlogsverdiensten. Charlotte werd 7 januari 1912 geboren te Luik. Zij overleed te Maastricht in oktober 1991, 79 jaar oud en werd in stilte gecremeerd.

 

 

Vak A 81 geruimd 20 juli 2015.

Detail.

Wilhelmina Hendrika Maria Hubertina Poolen

† / Hier rust / Mientje Poolen / * 15-7-1915 / † 27-6-1974

De ouders van Wilhelmina Hendrika Maria Hubertina POOLEN waren Henricus Josephus POOLEN en Maria Hubertina VERVERGAARD. Zie: Poolen-Ververgaard.

Mientje werd geboren op 15 juli 1915 te St. Pieter en overleed 27 juni 1974, 58 jaar oud. Zij werd 2 juli 1974 te St. Pieter begraven. Zij was ongehuwd.
 

 

Vak A 83 geruimd na 18 januari 1961.

Gerardus Franciscus Maria Albertus Eduard RUTTEN

 

De ouders van Gerardus Franciscus Maria Albertus Eduard RUTTEN waren:
Franciscus Antonius RUTTEN geboren op 21 april 1894 te Tilburg. Hij huwde (1) Anna Catharina Elisa Antonia SIMONS,
dochter van Gerard Hubertus SIMONS en Maria Hendrika Gertruda SCHOENMAKERS, 23 november 1921 te Rotterdam en huwde (2) Sophia Jozefina Antonia SIMONS, dochter van Gerard Hubertus SIMONS en Maria Hendrika Gertruda SCHOENMAKERS, dus een zus van zijn overleden echtgenote † 25 februari 1933, 33 jaar oud te Maastricht, 26 januari 1934 te Maastricht. Franciscus overleed 25 oktober 1978, 84 jaar oud te Maastricht (Bejaardentehuis De Molenhof).
Sophia Jozefina Antonia SIMONS werd geboren op 4 maart 1902 te Maasbree. Zij overleed 17 december 1981, 79 jaar oud te Maastricht. De overledenen te Maastricht werden begraven op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg te Maastricht.


Gerard werd geboren op 29 december 1934 te Maastricht. Hij overleed 18 januari 1941, 6 jaar oud te St. Pieter en werd 21 januari 1941 te St. Pieter begraven. Bij overlijden Mergelweg 75.

 

 

Dhr. E.C.A.H. Rutten uit Eindhoven stuurde ons twee bidprentjes van de geruimde graven van zijn oudste broer en grootmoeder:

Maria Hendrika Gertruda SCHOENMAKERS

Zij werd geboren op 19 augustus 1871 te Maasbree en huwde Gerardus Hubertus SIMONS, zoon van Lambert SIMONS en Catharina JEURISSEN, 16 december 1898 te Maasbree. Zij overleed 10 januari 1947, 75 jaar oud te Maastricht en werd 13 jan 1947 te St. Pieter begraven vermoedelijk in vak D of G. Sterfhuis Mergelweg 75. Gerard werd geboren op 31 januari 1868 te Echt en overleed onverwacht door een verkeersongeval 6 juli 1931, 63 jaar oud te Venlo.

Uitnodiging opening Ontspanningsoord "Fort Sint Pieter" verstuurd naar de "Vereeniging Kunst en Vermaak". Bron: familiearchieven RHCL Maastricht.
 
De Limburger Koerier van 27 augustus 1944.
Ansichtkaart Ontspanningsoord Fort St. Pietersberg. Situatie 2007.

Foto F. Lahaye uit D.C. van Schaïk: De onderaardsche gangen in den St. Pietersberg. Geïllustreerde beschrijving van het gangenstelsel Zonneberg - Maastricht 1942.

 

Vak A X 3. Geruimd na 10 december 1942.

Hubert Lucien Marie GRÉGOIRE

Leonardus Hubertus GRÉGOIRE.

Foto: Natuurtijdschriften.nl/pub/1006778.

De ouders van Hubert Lucien Marie GRÉGOIRE waren:
Leonardus Hubertus GRÉGOIRE geboren op 24 juli 1892 te Maastricht. Leo overleed 22 september 1975, 83 jaar oud te Maastricht en werd begraven te Maastricht
, begraafplaats Tongerseweg. Hij huwde Johanna Maria Hubertina TRIJBELS 29 januari 1918 te Maastricht. 1918 boekhouder. 1932 Commies-chef der Gemeentewerken wonende Glacisweg 15. Botanisch onderzoeker. Zie: natuurtijdschriften.nl/pub/1006778. Geaffilieerd aan de Eerste Orde van St. Franciscus; begiftigd met de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Sterfhuis Caroluspension, St. Servaasklooster 8 te Maastricht.
Johanna Maria Hubertina TRIJBELS geboren op 17 augustus 1890 te Belfeld. Johanna overleed 7 februari 1973, 82 jaar oud te Maastricht. Secretaresse van de St. Anna-congregatie te St. Pieter. Lid van de Franciscaanse lekenorde. Bij overlijden Caroluspension, St. Servaasklooster 8 te Maastricht.


Hubert werd geboren op 13 oktober 1931 te Maastricht. Hij overleed 10 december 1932, 1 jaar oud te Maastricht en werd 13 december 1932 begraven te St. Pieter. Sterfhuis Glacisweg 15.
 

Vak B V 6. Geruimd na 21 april 1924.

 

Maria Christina UMMELS
 

De ouders van Maria Christina UMMELS waren:
Joannes UMMELS geboren op 17 februari 1815 te Bunde. Hij huwde Maria Sophia GIJSELAERS (GIJSELAARS) 18 oktober 1844 te Berg en Terblijt. Jan overleed 17 november 1871, 56 jaar oud te Bunde.
Maria Sophia GIJSELAERS (GIJSELAARS) geboren op 18 januari 1818 te Berg en Terblijt. Sophia overleed 13 september 1876, 60 jaar oud te Bunde.

Maria werd geboren op 1 februari 1857 te Bunde. Zij overleed 13 februari 1919, 62 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 17 februari 1919 te St. Pieter. Ongehuwd. Jonge dochter. Bij overlijden wonende te Houthem. Broers en zus:

 

i. Maria Elisabeth UMMELS geboren op 16 augustus 1845 te Berg en Terblijt. Zij huwde Arnoldus Hubertus BRAKEN 26 april 1867 (29 april kerkelijk huwelijk) te St. Pieter. Elisabeth overleed 6 mei 1914, 68 jaar oud te St. Pieter en werd begraven te St. Pieter.
ii. Gerardus Hubertus UMMELS geboren op 28 januari 1850 te Berg en Terblijt. Hij huwde Christina Hubertina Mechtildis SCHRIJNEMA(E)KERS 5 september 1881 te St. Pieter. Gradus overleed 21 december 1909, 59 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 24 december 1909 te St. Pieter.
iv. Jan Joseph UMMELS geboren op 14 november 1860 te Bunde. Hij huwde Joanna Hubertina NICOLAES 17 september 1886 te St. Pieter. Jan overleed 12 februari 1929, 68 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 15 februari 1929 te St. Pieter.

 

Vak B VIII 6. Geruimd na 29 december 1940.

Pieter Antoon HERMANS -  Josephine FERWERDA

De ouders van Pieter Antoon HERMANS waren Ludovicus Hubertus HERMANS en Maria Margaretha Hubertina ENGELS.

Pieter werd geboren op 10 augustus 1858 te Maastricht. Hij huwde Josephine FERWERDA, dochter van Joannes Hubertus FERWERDA en Maria Ida LENAERTS, 22 oktober 1890 te Maastricht.
 

Kinderen:

i. Ludovicus Hubertus HERMANS geboren op 6 augustus 1891 te Maastricht en gedoopt op 7 augustus 1891 te Maastricht, O.L.Vrouw. Louis huwde Anna Cornelia Hubertina VANDERBROECK 12 januari 1917 te St. Pieter; 13 januari 1917 kerkelijk huwelijk te St. Pieter.
ii. Johannes Hubertus HERMANS geboren op 27 augustus 1892 te Maastricht. Hij overleed 25 september 1892, 1 maand oud te Maastricht.
iii. Ida Maria HERMANS geboren op 4 augustus 1893 te Maastricht.

iv. Joannes Martinus HERMANS geboren op 3 februari 1895 te Meerssen.
v. Josephine HERMANS geboren op 13 mei 1896 te Meerssen. Josephine overleed 28 december 1899, 3 jaar oud te Maastricht.
vi. Hubertus Ludovicus HERMANS geboren op 1 juni 1898 te Meerssen.
vii. Hubertina Josephine HERMANS geboren op 30 mei 1899 te Meerssen.
viii. Matheus Hubertus HERMANS geboren op 28 mei 1900 te Maastricht. Hij overleed 25 april 1901, 9 maanden oud te Maastricht.
ix. Rosalie Marie Louisa HERMANS geboren op 28 september 1902 te Maastricht. Zij huwde Johannes Lambertus WACKERZAPP 4 mei 1923 te Maastricht.
x. Mathias Hubertus HERMANS geboren op 3 juni 1904 te Maastricht. Hij overleed 22 juni 1904, 19 dagen oud te Maastricht.
xi. Johannes Hubertus Antonius HERMANS geboren op 13 juli 1906 te Maastricht. Hij overleed 28 juli 1907, 1 jaar oud te Maastricht.

Pieter overleed 29 december 1935, 77 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven te St. Pieter. Koperslagersgezel; koperslager. Josephine werd geboren op 29 december 1861 te Maastricht. Josephine overleed 10 mei 1940, 78 jaar oud te Maastricht.
 

B XI 11 geruimd na 17 maart 1941.

Hendrik Aloyis Eugène (Henri Alexis Eugène) GOFFIN - Maria Catharina DASSEN / François  (Franciscus) Alex  Joseph GOFFIN

De ouders van Hendrik Aloyis Eugène (Henri Alexis Eugène) GOFFIN waren:
Joanna Catharina GOFFIN.

Henri werd geboren op 28 november 1819 te Luik. Hij huwde (1) Maria Catharina PLEIJERS, dochter van Frederik PLEIJERS en Anna Maria MONTAG, 17 februari 1862 te Slenaken. Maria werd geboren op 11 februari 1838 te Slenaken. Zij overleed voor 26 februari 1873.

Kinderen:

i. Alexis Simon Frederic GOFFIN geboren op 20 november 1862 geboren te Noorbeek. Hij overleed 17 juli 1877, 14 jaar oud te Gronsveld.
ii. Nn GOFFIN levenloos geboren op 27 maart 1864 geboren te Noorbeek.
iii. Maria Josephina GOFFIN geboren op 24 juni 1866 te Oirsbeek. Zij huwde en Edgar Emmanuel Nicolaas Franciscus Joseph RAIMOND 10 oktober 1887 te St. Pieter.
iv. Nn GOFFIN levenloos geboren op 27 april 1869 geboren te Urmond.


Henri huwde (2) Maria Catharina DASSEN, dochter van Johannes Laurents DASSEN en Maria DOIJEN, 26 februari 1873 te Gronsveld.
 

Kinderen:
i. Louisa Hubertina GOFFIN geboren op 4 december 1873 te Gronsveld. Louisa overleed 20 januari 1875, 1 jaar oud te Gronsveld.
ii. Lucia Catharina Hubertina GOFFIN geboren op 23 december 1874 te Gronsveld. Groote Straat Gronsveld.
iii. Hendrikus Hubertus GOFFIN geboren op 6 juni 1877 te Gronsveld. Dorpstraat Gronsveld. Hij huwde Anna Barbara COLOMBON 10 april 1901 te Maastricht. endrikus overleed te Maastricht op 7 oktober 1955, ziekenhuis St. Annadal, 78 jaar oud en werd 11 oktober 1955 begraven te Maastricht (Algemene Begraafplaats Tongerseweg).
iv. Willem Joseph Hubertus GOFFIN geboren op 11 maart 1879 te Gronsveld. Groote Straat Gronsveld. Hij overleed 26 oktober 1879, ruim 7 maanden oud langs het kanaal te St. Pieter en werd begraven op 28 oktober 1879 te St. Pieter.
v. Guillaume Joseph Lambert GOFFIN geboren op 10 september 1880 te St. Pieter. Hij huwde Maria Catharina Hubertina VANDERBROECK 12 juli 1901 te St. Pieter. Guillaume overleed voor 1967.
Zie:
Vak B Janssen.
vi. François Alex Joseph GOFFIN geboren op 12 februari 1883 te St. Pieter. François overleed 30 juni 1905, 22 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.
vii. Louisa Johanna Josephina GOFFIN geboren op 18 juli 1885 te St. Pieter.


Henri overleed 21 februari 1902, 82 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 24 februari 1902 te St. Pieter. Gepensioneerd onderofficier. Vestigde zich als gepensioneerd schilder op 29 augustus 1860 te Maastricht: Lang de Maas. Verliet op 26 september 1860 Maastricht: naar Harderwijk. Keerde terug en vestigde zich in Heer. 1879 en 1899 brugwachter te St. Pieter. Catharina werd geboren op 24 maart 1846 te Gronsveld. Zij overleed 17 maart 1899, 52 jaar oud Kanaaldijk te St. Pieter en werd 19 maart 1899 begraven te St. Pieter.

 

Vak B 5 geruimd 8 april 2017.

Wilhelmus Gerardus Habets - Lucia Meijers

 -Een kruis met grondplaat -

Lucie Meyers * 26-2-1919  † 5-5-1976 / ∞ / Giel Habets * 16-1-1916  † 19-12-1998

De ouders van Lucie MEIJERS waren:
Joannes MEIJERS geboren op 1 november 1891 te St. Pieter. Jan huwde Anna Elisabeth DEVREEDE 23 juli 1915 te St. Pieter. Jan overleed 17 december 1969, 78 jaar oud te Maastricht en werd 20 december 1969 begraven te St. Pieter.
Anna Elisabeth DEVREEDE werd geboren op 19 augustus 1895 te Maastricht. Lieske overleed 24 september 1977, 82 jaar oud te Maastricht en werd 28 september 1977 bijgezet te St. Pieter
Zie: vak P Meijers.

 

Lucie werd geboren op 26 februari 1919 te Maastricht. Zij overleed 5 mei 1976, 57 jaar oud te Maastricht en werd 8 mei 1976 te St. Pieter begraven. Zij was lid van de Derde Orde van St. Franciscus; lid van de damesvereniging en het Kerkelijk Zangkoor St. Theresia. Zij huwde Wilhelmus Gerardus HABETS 18 augustus 1939 te Maastricht. Giel werd geboren op 16 januari 1916 te St. Pieter. Hij overleed 19 december 1998, 82 jaar oud te Maastricht en werd 23 december 1998 bijgezet in het graf van zijn echtgenote op het kerkhof te St. Pieter. Hij was drager van het Erekruis Pro Ecclesia et Pontifice; drager van de Orde van de H. Gregorius de Grote en Lid van de Derde Orde. Giel zong ruim 60 jaar in de Zuid Nederlandse Opera en verschillende kerkkoren o.a. bijna 50 jaar bij het Kerkelijk Zangkoor St. Theresia te Maastricht. Ans DE GUCHTENEIRE (†) werd later de levensgezellin van Giel.

Vak B 17 voorheen B V 3. Geruimd na 2 oktober 1947.

Petrus Joannes WOUTERS


De ouders van Petrus Joannes WOUTERS waren Joannes Franciscus WOUTERS en Anna Catharina VEKENMANS.

Petrus werd geboren op 24 december 1894 te Turnhout. Hij overleed 9 juli 1937, 42 jaar oud te Maastricht en werd 13 juli 1937 begraven te St. Pieter. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 100. Opzichter cementfabriek. Hij was gehuwd met Maria Elisabeth CROLS. Zij vertrekt na het overlijden van haar echtgenoot met haar gezin van Lage Kanaaldijk 100 naar Turnhout.
 

Vak B 26 geruimd na 1 februari 2001.

Alite Janssen

- Een kruis met een roos omwonden -

Alite Janssen / * 19-9-1915 / 10-11-1977 / echtg. van / Gaston Kerbusch

Alite werd geboren op 19 september 1915 te Maastricht. Zij  overleed 10 november 1977, 62 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 14 november 1977 te St. Pieter. Bij overlijden Luikerweg 11 te Maastricht. Zie ook: vak Q Kerbusch-Kraft.

 

Vak B V 6. Geruimd na 27 mei 1945.

Anna Catharina KITZEN


De ouders van Anna Catharina KITZEN waren Johannes KITZEN en Anna Catharina BROUWERS.

Anna werd geboren op 29 oktober 1868 te Grevenbicht. Zij huwde Henricus Michiel DEMANDT, zoon van Hubertus DEMANDT en Maria Barbara DULLENS, 13 november 1903 te Grevenbicht. Zij overleed 27 mei 1935, 66 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 29 mei 1935 begraven te St. Pieter. Bij overlijden Burgemeester Ceulenstraat 9. Henricus werd geboren op 15 februari 1867 te Born. Hij overleed 1 januari 1937, 69 jaar oud te Sittard. Stukadoor van beroep.
 

Vak B 30 en 31 geruimd na 17 december 1997.

 

Theodorus Johannes DE BRUIN - Adriana Louisa WIJNVOORD / Rudolf Engelbert DE BRUIN - Louise Félicie Josephine Hadeline PROTIN

 

De ouders van Theodorus Johannes DE BRUIN waren Rudolph DE BRUIN en Johanna TEEUWEN.

Theodorus werd geboren op 28 maart 1858 te Rotterdam. Hij overleed 4 maart 1929, 70 jaar oud te Maastricht en werd 7 maart 1929 begraven te St. Pieter. Hij was (brood)bakker in 1907 en 1909 en huwde Adriana Louisa WIJNVOORD, dochter van Pieter WIJNVOORD en Anna Maria Josepha Hubertina BECKERS, 19 oktober 1881 te 's-Gravenhage. Adriana werd geboren op 19 september 1852 te 's-Gravenhage. Zij overleed 26 april 1941, 88 jaar oud te Maastricht en werd 29 april 1941 bijgezet te St. Pieter. Bij huwelijk naaister. Sterfhuis Papenweg 74.
 

Kinderen:

i. Johanna Maria Louisa DE BRUIN werd geboren op 2 september 1882 te 's-Gravenhage. Zij overleed 23 januari 1966, 83 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet in het ouderlijk graf op 27 januari 1966 te St. Pieter. Zij was ongehuwd. Bij overlijden Henric van Veldekeplein 22.


ii. Maria Anna Francisca DE BRUIN geboren op 16 mei 1885 te 's-Gravenhage. Zij huwde Antonius Victor HELLWIG 7 augustus 1907, 8 augustus 1907 kerkelijk huwelijk, te St. Pieter. Hij was herbergier in 1907; zij was naaister in 1907. Maria overleed 10 november 1970, 85 jaar oud en werd 13 november 1970 begraven te St. Pieter.
Zie:
vak Q Hellwig.

 

iii. Theodora Louisa DE BRUIN. Zie verder beneden.

 

iv. Rudolf Engelbert DE BRUIN geboren op 2 juli 1891 en gedoopt op 3 juli 1891 te Maastricht. Hij huwde Louise Félicie Josephine Hadeline PROTIN, dochter van Servais Hubert Henri Martin PROTIN en Josephina Marie Barba STASSART, 28 april 1916 te St. Pieter. 28 april 1916 werd het huwelijk kerkelijk ingezegend te St. Pieter; getuigen waren Hieronymus GOFFIN en Victor HELLWIG. Rudolf overleed 16 september 1957, 66 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 20 september 1957 begraven te St. Pieter. Bureaubeambte in 1919 wonende Observantenweg te St. Pieter. In leven Ere-Commissaris der „Harmonie Sint-Pieter Semper Avanti”. Louise werd geboren en gedoopt op 13 januari 1891 te Visé. Zij overleed 25 maart 1968, 77 jaar oud te Maastricht (St. Pieter). Zij werd 28 maart 1968 te St. Pieter bijgezet. Bij overlijden Mergelweg 425 te Maastricht (St. Pieter).

Hun kindje Nn DE BRUIN werd levenloos geboren op 8 februari 1919 te St. Pieter en werd begraven op 10 februari 1919 te St. Pieter.

v. Theodorus Johannes Victor DE BRUIN geboren op 15 oktober 1898 te Maastricht. Hij overleed 19 februari 1918, ruim 19 jaar oud te St. Pieter en werd 21 februari 1918 begraven te St. Pieter.

 


 

iii. Theodora Louisa (Ludovica) DE BRUIN geboren op 28 juni 1888 te 's-Gravenhage en gedoopt op 26 juni 1888 te 's-Gravenhage, O.L.Vrouw. Zij huwde Antoine Marie Ernest Jérôme GOFFIN (Antonius Maria Ernestus Hieronymus) 9 juli 1909 te St. Pieter. 13 juli 1909 werd het kerkelijk huwelijk te St. Pieter ingezegend; Hubertus SIJEN, Victor HELLWIG en Carolus COUNET waren de getuigen. Theodora overleed 7 februari 1968, 79 jaar oud te Bakel en Milheeze en werd 10 februari 1968 bijgezet te St. Pieter. Jérôme werd geboren op 29 januari 1879 te Maastricht. Hij overleed 24 maart 1958, 79 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 27 maart 1958 begraven te St. Pieter. Hij was expediteur in 1909. Adres bij overlijden: Lage Kanaaldijk 126 te Maastricht. Het graf in vak Q werd geruimd voor 29 maart 1988 en was in eigendom van 1958 tot 1998.

 

De handtekeningen onder de huwelijksaangifte te St. Pieter op 23 juni 1909.

Jérôme Goffin 1902. Collectie Breur Henket.

 

 

De ouders van Antoine Marie Ernest Jérôme GOFFIN waren:
Hubertus Ludovicus (Lodewijk) Ernest GOFFIN geboren op 12 april 1839 te Kanne. Hij huwde Maria Elisabeth Hubertina HAMELEERS 9 november 1871 te Oud-Vroenhoven. Hubertus overleed 13 juli 1900, 61 jaar oud te St. Pieter.
Maria Elisabeth Hubertina HAMELEERS geboren op 3 augustus 1848 te Oud-Vroenhoven. Elisabeth overleed 12 december 1925, 77 jaar en 4 maanden oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 15 december 1925 te St. Pieter begraven. Werd zij begraven bij haar ouders in vak C 52? Zij was herbergierster in 1909. Lid van de Derde Orde van den H. Dominicus.

 

 

Het douanekantoor Petit Lanaye - Sint Pieter. In de deuropening op nummer 126 waarschijnlijk Joke Goffin, dochter van het echtpaar Goffin - De Bruin.

Dezelfde huizen in juli 1931, huisnummer 126 is nog niet herbouwd.

Voor huisnummer 125, de doorlaatpost, een ambtenaar Jan de Kreij.  Zie: vak G Schöne.

De huidige situatie.

 

Heiligdomsvaart Maastricht 12-27 juli 1930. Elisabeth Theodora Ernestiene (Alice) Goffin, de zus van Joke als gravin de Merode te paard. De linker foto is genomen boven aan de Tongersestraat bij het Aldenhofpark:

Op de smalle weg langs het Kanaal ging het wel eens mis: ongeval op 15 juli 1934.

Het bijbehorend krantenbericht uit de Limburger Koerier Maastricht van 16 juli 1934.

 

 

 

Zoon Jean Ernest Ludovicus GOFFIN van het echtpaar Goffin - De Bruin werd geboren op 12 mei 1912 te St. Pieter. Hij huwde Catharina MEIJ, dochter van Jacobus Johannes MEIJ en Maria MAES, 27 juni 1941 te Maastricht. Jean overleed 11 november 1949, 37 jaar oud na een voetbalwedstrijd te Maastricht en werd begraven te St. Pieter in vak E 50. Dit graf werd geruimd na 1989 en voor 7 juni 1990. Hij was depothouder van een oliehandel.  Sterfhuis Papenweg 74.

 

 

Op de foto het Purfina (later Fina) depot van Jean Goffin.

 

 

 

Met dank aan Erik Bazen voor de geleverde informatie en foto's.

 

Vak B 41 geruimd april 2019.

Gilles Antonius Hubertus TROQUAY - Clasina Maria Hubertina Sophia HOUDRET

- Een kruis -

Jules Troquay / * 1893  † 1979 / ∞ / Clasine Houdret * 1897  † 1998

De ouders van Clasina Maria Hubertina Sophia HOUDRET waren:
Denis Hubert HOUDRET geboren op 18 augustus 1871 te Maastricht. Hij huwde (1) Maria Joanna Sophia WILLEMS 15 september 1896 te Maastricht. Denis overleed 21 september 1956, 84 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 24 september 1956 te Maastricht. Denis huwde (2) Cornelia Josephina Maria WILLEMS, zus van zijn overleden echtgenote, op 16 juni 1917 te Maastricht. Cornelia werd geboren op 17 maart 1882 te Maastricht. Zij overleed 16 juni 1972, 90 jaar oud te Maastricht.
Maria Joanna Sophia WILLEMS geboren op 7 november 1872 te Maastricht. Zij overleed 2 januari 1916, 43 jaar oud te Maastricht.

Clasine werd geboren op 19 september 1897 te 's-Hertogenbosch. Zij huwde Gilles Antonius Hubertus TROQUAY, zoon van Henri Hubert TROQUAY en Marie Hubertine VRANKEN, 3 mei 1919 te Maastricht. Clasine overleed 6 maart 1998, 100 jaar oud te Maastricht en werd 11 maart 1998 te St. Pieter bijgezet. Jules werd geboren op 25 september 1893 te Maastricht. Hij overleed 9 maart 1979, 85 jaar oud te Maastricht en werd 13 maart 1979 begraven te St. Pieter. Zie ook: vak F Wijnen - Troquay.

 

 

Vak B 42 geruimd september 2018.

Josephus Wilhelmus Rozemeijer - Maria Catharina Servais

 

In memoriam / Willem Rozemeijer / * 9-3-1910 † 23-12-1976 / echtg. van / Maria Servais / * 2-2-1919 † 23-6-1987

Willem werd geboren op 9 maart 1910 te Velsen als zoon van Josephus Wilhelmus ROZEMEIJER en Antje TUIN. Hij huwde Maria Catharina SERVAIS, dochter van Henricus Josephus (Joseph Hubert) SERVAIS en Maria Josephina Francisca VANGANGELT. Willem overleed 23 december 1976, 66 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Maria Catharina werd geboren op 2 februari 1919 te St. Pieter. Zij overleed 23 juni 1987, 68 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 27 juni 1987 te St. Pieter bijgezet.

 

Vak B 43. Het grafteken werd 17 maart 2016 verwijderd.

Petrus Hubertus Haagmans - Sophia Franssen

- Afbeelding Christus -

Hier rust / Pierre Haagmans / * 10-1-1911 † 15-7-1977 / echtg. van / Sophie Franssen / * 29-6-1909 † 29-11-1998

De ouders van Petrus Hubertus HAAGMANS waren:
Johannes HAAGMANS geboren op 17 juli 1880 te Meerssen. Hij huwde Maria Helena KESSEN 18 augustus 1909 te Maastricht. Johannes overleed 24 februari 1962, 81 jaar oud en werd begraven op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg te Maastricht. Hij was in 1909 ovenwerker; aardewerker in 1911; 1931, 1932 en 1935 mijnwerker.
Maria Helena KESSEN geboren op 12 december 1886 te Maastricht. Zij overleed 12 mei 1974, 87 jaar oud en werd begraven op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg te Maastricht. Maria Helena was in 1909 ovenwerkster.

Pierre werd geboren op 10 januari 1911 op de Herbenusstraat 84 te Maastricht. Hij overleed 15 juli 1977, 66 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Pierre was gelegenheidsbruggenwachter (niet in dienst van de Rijkswaterstaat) en bootsman bij de Maastrichtse Cano Club. Sophie werd geboren op 29 juni 1909. Zij overleed 29 november 1998, 89 jaar oud en werd 4 december 1998 te St. Pieter bijgezet. 9 november 1931 Amsterdam als marinier. 24 mei 1932 vertrek naar Soerabaja. Het gezin Haagmans-Franssen woonde vanaf 3 augustus 1936 aan de Gerard van Wermweg 18 te Maastricht, later aan de Schutterijweg. Voorheen woonden zij aan het Brandenburgerplein te Maastricht.

 

 

 

 

Het zgn. huisje van Haagmans aan de Schutterijweg.

 

Sophie Franssen en Pierre Haagmans.

Pierre Haagmans.

Annie Dassen, Sophie Franssen en Pierre Haagmans. De eerste drie foto's zijn afkomstig uit de collectie van Dhr. Peter Haagmans, kleinzoon.

Pierre Haagmans. Aan de rechterzijde van Pierre Haagsma de echtgenote van Joseph Hendrikx, Christina Kürvers, die in 1987 overleed en ook te St. Pieter begraven werd. De andere vrouw ter linkerzijde is Margriet Bergmans. Foto: collectie Dhr. Rob Kamps. Zie ook vak D Hendrikx.

 

 

Vak B 46 geruimd na 5 april 1940.

Ferdinandus Hubertus Josephus SCHOLS

 

De ouders van Ferdinandus Hubertus Josephus SCHOLS waren:
Joannes Petrus Georgius SCHOLS geboren op 2 juni 1819 te Maastricht. Pierre Gillis huwde Maria Hubertina Hendrica Josepha UBAGHS 25 mei 1847 te Maastricht. Pierre Gillis overleed 23 maart 1854, 34 jaar oud te Maastricht. Hij was juwelier, goudsmid, en koopman in wijnen te Maastricht.
Maria Hubertina Hendrica Josepha UBAGHS geboren op 10 december 1822 te Maastricht. Maria huwde (2) Johannes Franciscus Matheus VAN MAL 5 november 1855 te Maastricht. Maria overleed na 1900. 1855 koopvrouw; rentenierster in 1900 wonende te Vilvoorde (B).


Ferdinandus werd geboren op 6 maart 1853 te Maastricht. Hij overleed 5 april 1900, 47 jaar en bijna een maand oud te St. Pieter en werd  begraven te St. Pieter. Woonde te St. Pieter. Zonder beroep.

 

Zijn broer Charles Mathieu SCHOLS werd geboren op 28 maart 1849 te Maastricht. Hij overleed 10 maart 1897, 47 jaar oud te Delft. Hij studeerde aan de Polytechnische school in Delft en werd daar later hoogleraar in de landmeetkunde en de geodesie, na eerst op de Koninklijke Militaire Academie te Breda gedoceerd te hebben. Hij werd verkozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. In Maastricht is de Professor Scholsstraat naar hem vernoemd.

 

Vak B 49 geruimd op 30 augustus 2017.

Joannes Pieter BEMER - Gertrudis Hubertina BROENS / Elisabeth Maria Gerarda Bemer - Wilhelmus Hubertus Hamelers

- Een kruis met Maria met kind -

Hier rust / fam. Bemer Broens / Elisabeth Bemer / * 1901 † 1979 / echtg. van Wilhelmus Hamelers / * 1896 † 1983

De ouders van Elisabeth BEMER waren:
Jan (Joannes) Pieter BEMER geboren op 10 november 1867 te Canne (België). Hij overleed 1 oktober 1942, 74 jaar oud te Maastricht en werd 3 oktober 1942 te St. Pieter bijgezet in vak B XIV 4. Sterfhuis Glacisweg 79. Jan Pieter was landbouwer van beroep. Hij huwde Gertrudis Hubertina BROENS,
dochter van Gerard BROENS (BROERS) en Anna Catharina GEIBBELS (GUBBELS), geboren op 23 oktober 1863 te Thorn. Gertrudis overleed 2 januari 1932, 68 jaar oud te Maastricht en werd 5 januari 1932 te St. Pieter begraven in vak B XIV 4. Geruimd na 1953.

 

De ouders van Jan Pieter Bemer waren:

Laurent BEMER geboren omtrent 30 augustus 1822 te Maastricht of omgeving. Laurens overleed 8 februari 1871, 48 jaar oud bij tijdelijk verblijf in het Ziekenhuis Oud Calvariënberg aan de Abtstraat te Maastricht. 1857 metselaar zegge arbeider van beroep; dagloner van beroep in 1871 en woonachtig te Canne. Laurens en Elisabeth SCHUFFELEER (SCHUFFELERS SCHIFFELEERS), dochter van Josephus SCHUFFELEERS en Maria Gertrudis SERPENTIER, zijn 31 mei 1856 getrouwd te Canne. Elisabeth werd 22 november 1823 geboren te Canne. Zij overleed 15 december 1904, 81 jaar oud te St. Pieter. In 1857 was zij dienstmeid van beroep.

 

 

 

Laurent was een vondeling. Op 5 september 1822 werd aangifte gedaan bij de Burgerlijke Stand te Maastricht door de dochter van de beheerder van het tehuis Josephina ALBERT en werd het kind in het Vondelingenhuis opgenomen. Onbekende ouders. Op 4 september 1822 ´s avonds om 10.30 uur werd een kind van het mannelijk geslacht in de rol geplaatst van het Vondelingenhuis aan de Lenculenstraat te Maastricht.  Door de dochter werd de voor- en achternaam gekozen en opgegeven. De geboortedatum is fictief vastgesteld op 30 augustus 1822 omdat het kind omtrent 6 dagen oud werd geschat.

 

 

 

Kinderen van Jan Pieter Bemer en Gertrudis Hubertina Broens allen geboren te St. Pieter:

i. Laurentius Hubertus BEMER geboren op 9 februari 1893. Laurent huwde Wilhelmina Josephina MAYEUR, dochter van Petrus Joseph MAYEUR en Maria Catharina Hubertina BLANCKERS, in december 1942 te Maastricht. Laurent overleed 27 maart 1960, 67 jaar oud te Maastricht en werd 30 maart 1960 te St. Pieter begraven in vak P 8, geruimd na 27 maart 1980. Tuinder, landbouwer. Bij overlijden Mergelweg 185. Wilhelmine Josephine werd geboren op 6 maart 1909 te St. Pieter. Zij overleed 1 januari 1974, 64 jaar oud en werd 4 januari 1974 bijgezet op te St. Pieter. Zij was dagdienstbode bij huwelijk.

 

Petrus Joseph MAYEUR werd geboren op 25 september 1874 te Canne. Pierre Joseph huwde Maria Catharina Hubertina BLANCKERS, dochter van Wilhelmus Hubertus BLANCKERS en Maria Ida Hubertina JANSSEN, 12 juni 1903 te St. Pieter. 13 juni 1903 kerkelijk huwelijk te te St. Pieter; getuigen hierbij waren Egidius MAJEUR, Leo BLANCKERS en Joannes ROSIER. Pierre Joseph overleed 2 februari 1922, 47 jaar oud te Maastricht. 12 juni 1903 fabrieksarbeider wonende te Canne. 1922: glasblazer. Bij overlijden Luikerweg. Maria werd geboren op 27 mei 1884 te St. Pieter. Zij overleed 22 februari 1958, 73 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 26 februari 1958 te St. Pieter. Bij overlijden Mergelweg 185.

 

Leonardus Hubertus MAYEUR, zoon van Petrus Joseph MAYEUR en Maria Catharina Hubertina BLANCKERS, werd geboren op 21 juli 1917 te St. Pieter en gedoopt op 22 juli 1917 te St. Pieter. Hij overleed 2 maart 1920, 2 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 4 maart 1920 te St. Pieter.
 

ii. Joannes Gerardus BEMER geboren op 5 januari 1894. Hij huwde Maria Lucia SABEL 1 december 1916 te Eijsden. Hij overleed 5 maart 1958, 64 jaar oud te Maastricht. Hij was van beroep stukadoor; fabrieksarbeider. 1923 van Luikerweg 19 naar Eijsden: Mgr. Nolensstraat 51.

 

Zoon Hubertus Laurentius BEMER werd geboren op 21 april 1920 te Eijsden. Hij overleed 8 juni 1920, 6 weken oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 10 juni 1920 te St. Pieter.
 

iii. Petrus Lambertus BEMER geboren op 5 januari 1894. Hij overleed 24 juli 1894, 6 maanden oud te St. Pieter en werd 26 juli 1894 te St. Pieter begraven.

iv. Catharina Petronella Maria BEMER geboren op 8 juni 1896 en gedoopt op 9 juni 1896 te St. Pieter. Zij huwde Johannes Lambertus Nicolaas HAMELERS, zoon van Wilhelmus Hubertus HAMELERS en Maria Ida WILLEMS, 24 september 1920 te Maastricht. Catharina overleed 28 oktober 1955, 59 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 31 oktober 1955 te St. Pieter begraven. Zie: geruimd Hamelers.
v. Servatius Hubertus BEMER geboren op 2 april 1898. Hij huwde Anna Maria Josephina HICK 26 oktober 1921 te Maastricht. Servatius overleed 16 april 1963, 65 jaar oud te Maastricht.
vi. Elisabeth Maria Gerarda BEMER.
Zie beneden.
vii. Joseph Pierre BEMER geboren op 27 januari 1903.
viii. Petrus Hubertus BEMER geboren op 18 juni 1904. Hij huwde Maria Wilhelmina Gertruda CUIJPERS 9 februari 1934 te Maastricht. Petrus overleed 7 juni 1963, 58 jaar oud te Maastricht.
ix. Johannes Hubertus BEMER geboren op 29 juni 1906.
Zie beneden.

Lies werd geboren op 15 januari 1901 te St. Pieter. Zij overleed 3 oktober 1979, 78 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 6 oktober 1979 te St. Pieter. Lies huwde Wilhelmus Hubertus HAMELERS, zoon van Wilhelmus Hubertus HAMELERS en Maria Ida WILLEMS, 1 maart 1935 te Maastricht. Giel werd geboren op 18 januari 1896 te St. Pieter. Giel overleed 15 mei 1983, 87 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 18 mei 1983 bijgezet in het graf van zijn echtgenote St. Pieter.

Wilhelmus Hubertus HAMELERS, zoon van Renerus Hubertus HAMELERS en Maria Helena (Josephina) KLÖTERS (KLEIDTERS), werd geboren op 15 september 1857 te St. Pieter. Hij huwde Maria Ida WILLEMS, dochter van Joannes Nicolaus WILLEMS en Anna Maria FRIJNS, 10 april 1888 te St. Pieter. Willem overleed 30 januari 1941, 83 jaar oud te Maastricht. Landbouwer. 1939 Kalfstraat 14. Ida werd geboren op 21 december 1857 te St. Pieter. Ida overleed 20 juli 1930, 72 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 22 juli 1930 te St. Pieter.

 

 

 

Vak B 51 geruimd 1 november 2012.

Detail.

Anna Maria Catharina TILLIJ - Nicolaus Hubertus GROOTHAUSEN

A.M.C. Tilly / * 17.3.1880 / † 18.5.1936 / N.H. Groothausen / * 1.10.1878 / † 29.1.1946

De ouders van Nicolaus Hubertus GROOTHAUSEN waren:
Petrus Gaspar Hubertus GROOTHAUSEN geboren op 6 januari 1852 te St. Pieter. Hij huwde Hubertina Maria ZENTHNER (ZENTHER) 13 februari 1874 te St. Pieter. Petrus overleed 16 juni 1946, ruim 94 jaar oud te Maastricht en werd 18 juni 1946 bijgezet te St. Pieter (volgens begraafboek parochie St. Pieter). Sterfhuis Drabbelstraat 9. Volgens rouwadvertentie overleden 17 juni 1946 en begraven op 19 juni 1946.
Hubertina Maria ZENTHNER (ZENTHER) werd geboren op 27 augustus 1848 te St. Truiden (België). Hubertina overleed 22 december 1927, 79 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 26 december 1927 te St. Pieter. "Op 2de kerstdag kist gezonken de lijkdienst is op 28 december geweest 9 uren te Maastricht".

Nicolaus werd geboren en gedoopt op 1 oktober 1878 te St. Pieter. Hij huwde Anna Maria Catharina TILLIJ, dochter van Nicolaus Hubertus TILLIJ en Sophia Hubertina JONGEN, 13 mei 1904 te St. Pieter. Nicolaus overleed 29 januari 1946, 67 jaar oud en werd 1 februari 1946 bijgezet te St. Pieter. 1916: bierbrouwerknecht wonende te St. Pieter Broeck. 1918 landbouwer. Sterfhuis Drabbelstraat 12. Anna werd geboren en gedoopt op 17 maart 1880 te St. Pieter. Zij overleed 18 mei 1936, 56 jaar oud te Maastricht en werd 20 mei 1936 begraven te St. Pieter. Bij overlijden Drabbelstraat 12.

Nicolaus Hubertus TILLIJ, zoon van Nicolaas TILLIJ en Elisabeth Hubertina JANSSEN, werd geboren op 26 februari 1844 te Maastricht. Hij huwde Sophia Hubertina JONGEN, dochter van Hubertus JONGEN en Maria Elisabeth MIESSEN, 21 april 1871 te St. Pieter. Hubertus overleed 6 juli 1922, 78 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 8 juli 1922 te St. Pieter. 1882: Cannerstraat. 1914: dagloner wonende Lombok. Landbouwer in 1889, 1892 en 1915. Sophia werd geboren op 3 april 1850 te St. Pieter. Zij overleed 16 maart 1914, 64 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 18 maart 1914 te St. Pieter. Bij overlijden Lombok.

Het echtpaar GROOTHAUSEN-TILLIJ woonde in een klein huisje aan de Jeker bij de molen van Lombok. Hij was vroeger geweermaker bij een wapenfabriek(je) dat bij de molen van Lombok was gevestigd.

Mededeling en foto's van Dhr. P.L.A. RITCHI, kleinzoon van Nicolaus Hubertus GROOTHAUSEN, waarvoor dank.

 

Kinderen:

i. Petrus Hubertus GROOTHAUSEN geboren op 9 juli 1904 te St. Pieter. Hij huwde Anna Maria BORRO 22 april 1927 te Maastricht.

ii. Hubertina Maria GROOTHAUSEN geboren op 26 augustus 1905 te St. Pieter. Maria huwde (1) Josephus Hubertus TEN HAAF 22 april 1925 te Maastricht. Zij huwde (2) Johannes Hubertus RITCHI 9 februari 1934 te Maastricht. Maria overleed 31 oktober 1996, 91 jaar oud en werd begraven te Maastricht.

iii. Nicolaas GROOTHAUSEN geboren op 25 november 1906 te Oud-Vroenhoven. Nicolaas huwde Maria Josephina Hubertina WAUBEN 2 september 1931 te Maastricht.
iv. Anna Hubertina GROOTHAUSEN geboren op 4 augustus 1908 te St. Pieter. Zij huwde Petrus Lambertus Antonius SATIJN 21 augustus 1938. Anna overleed 18 maart 1987, 78 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 23 maart 1987 te St. Pieter.
v. Agnes Hubertina GROOTHAUSEN geboren op 29 maart 1910 te St. Pieter en gedoopt op 30 maart 1910 te St. Pieter. Agnes overleed 25 december 1916, 6 jaar en 9 maanden oud te St. Pieter en werd begraven op 27 december 1916 te St. Pieter.
vi. Paulus Ludovicus Hubertus GROOTHAUSEN geboren op 25 november 1911 te St. Pieter en gedoopt op 26 november 1911 te St. Pieter. Hij overleed 27 december 1916, 5 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 29 december 1916 te St. Pieter.

vii. Johanna Maria Hubertina GROOTHAUSEN geboren op 1 augustus 1915 te Maastricht. Zij huwde Henricus Hubertus KERKHOFS 28 april 1937 te Maastricht. Johanna overleed 6 maart 1985, 69 jaar oud in het Ziekenhuis St. Annadal te Maastricht en werd begraven te Maastricht, Oud-Caberg.

Dochter Anna werd geboren op 22 mei 1941 te Maastricht. Zij overleed 3 december 1943, 2 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 7 december 1943 te St. Pieter. Dit graf werd geruimd na 3 december 1953.

vii. Sophie Josephine GROOTHAUSEN geboren op 2 december 1916 te St. Pieter. Zij overleed 13 december 1918, 2 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 16 december 1918 te St. Pieter.

ix. Henricus Hubertus GROOTHAUSEN geboren omtrent 1920 te Maastricht. Harie overleed 4 november 2012, 92 jaar oud te Maastricht. Harie werd gecremeerd. Harie huwde Agnes Margaretha PÜTS 2 augustus 1940 te Maastricht.

 

Een broer van Nicolaus Hubertus, Paulus Ludovicus Hubertus (Paul Lodewijk Hubertus) GROOTHAUSEN werd 12 juli 1876 geboren te St. Pieter. Hij huwde Maria Margaretha JANSSEN, dochter van Joannes Christianus Hubertus JANSSEN en Maria Catharina JONGEN, 31 augustus 1906; 1 september1906 kerkelijk huwelijk te St. Pieter. Huwelijksgetuigen waren Leonardus JANSSEN en Petrus GROOTHAUSEN. Paulus overleed 12 juli 1940, 64 jaar oud te Maastricht en werd 15 juli 1940 bijgezet te St. Pieter. 1906 landbouwer wonende te St. Pieter. 1911: Koestraat St. Pieter. Sterfhuis Kalfstraat 41. Maria werd 5 januari 1872 geboren te St. Pieter. Zij overleed 13 april 1926, 54 jaar en 3 maanden oud te Maastricht en werd 16 april 1926 begraven te St. Pieter.
 


 

Vak B 52 geruimd na 6 december 1997.

Johannes Petrus JENNEKENS - Maria Hubertina Cornelia KEULEMANS
 

De ouders van Johannes Petrus JENNEKENS waren:
Johannes Petrus JENNEKENS geboren op 1 augustus 1860 te Maastricht. Hij huwde Maria Catharina COENEN 23 april 1884 te Maastricht. Johannes overleed 19 januari 1933, 72 jaar oud te Maastricht.
Maria Catharina COENEN geboren op 19 juli 1853 te Berg en Terblijt. Zij overleed 28 mei 1917, 63 jaar oud te Maastricht.


Johannes werd geboren op 8 augustus 1888 te Maastricht. Hij huwde Maria Hubertina Cornelia KEULEMANS, dochter van Joannes KEULEMANS en Anna Maria SCHUFFELERS, 10 september 1910 te Oud-Vroenhoven. Hij overleed 24 mei 1955, 66 jaar oud te Maastricht en werd 28 mei 1955 bijgezet te St. Pieter. 1918: aardewerker. 1955 Abtstraat 2. Maria werd geboren op 13 september 1887 te St. Pieter. Zij overleed 3 juli 1936, 48 jaar oud in het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht. Maria werd begraven op 7 juli 1936 te St. Pieter. 1936: Mergelweg 141.

 

Vak B 57 geruimd in 2014.

Jozef Johannes Hubertus Lazarus - Louisa Maria Anna Hubertina POOLEN

- Een kruis -

In pace / Jo. J.H.Lazarus / * 8.5.1911 † 6.10.1969 / ∞ / Wieske Poolen * 26.5.1911 † 15.6.1985

Jo LAZARUS werd geboren op 8 mei 1911 te Meerssen. Hij huwde Louisa Maria Anna Hubertina POOLEN, dochter van Henricus Josephus POOLEN en Maria Hubertina VERVERGAARD (zie beneden), 5 februari 1937 te Maastricht. Jo overleed 6 oktober 1969, 58 jaar oud te Meerssen en werd 10 oktober 1969 begraven te St. Pieter. 1937 huisschilder. Wieske werd geboren op 26 mei 1911 te St. Pieter. Zij overleed 15 juni 1985, 74 jaar oud en werd 19 juni 1985 bijgezet te St. Pieter.

De ouders van Louisa Maria Anna Hubertina POOLEN waren:
Henricus Josephus POOLEN geboren op 27 december 1868 te Amby. Hij huwde (1) Maria Anna KLAASSENS  (KLAESSENS) 7 september 1893 te Maastricht. Henricus huwde (2) Maria Hubertina VERVERGAARD 9 juni 1897 te Maastricht. Henricus overleed 21 januari 1941, 72 jaar oud te St. Pieter en werd 24 januari 1941 begraven te St. Pieter. Maria Hubertina VERVERGAARD geboren op 3 augustus 1876 te Tegelen. Zij overleed 15 februari 1956, 79 jaar oud te Maastricht en werd
18 februari 1956 bijgezet te St. Pieter.

Vak B 58 geruimd op 4 april 2016.

Alexander Hubertus Maria Poolen / Henricus Josephus POOLEN - Maria Hubertina VERVERGAARD

 - Een kruis -

Hier rusten in vrede / A.J. Poolen / * 12.6.1897 † 21.3.1917 / H.J. Poolen / 27.12.1868 † 21.1.1941 / en zijn echtgen. / M.H. Poolen / Ververgaard / * 3.8.1876 † 15.2.1956

De ouders van Henricus Josephus POOLEN waren:
Joannes Petrus POOLEN geboren op 5 augustus 1834 te Amby. Hij huwde Maria Catharina HERMANS, geboren te Amby op 23 maart 1833, 4 oktober 1862 te Amby. Joannes overleed 28 juni 1896, 61 jaar oud te Maastricht. Maria overleed 6 februari 1892, 58 jaar oud te Maastricht. Landbouwster.


Henricus werd geboren op 27 december 1868 te Amby. Hij huwde (1) Maria Anna KLAASSENS,
dochter van Lambertus KLAASSENS en Anna Catharina Hubertina BERTUS, 7 september 1893 te Maastricht. Na het overlijden van zijn eerste vrouw op 13 mei 1894 te Maastricht huwde hij Maria Hubertina VERVERGAARD, dochter van Theodoor VERVERGAARD en Maria HOUZER, 9 juni 1897 te Maastricht. Henricus was brievenbesteller en kantoorknecht van beroep. Hij vestigde zich op 9 mei 1901 te St. Pieter. Woonadres: Glacisweg te Maastricht (St. Pieter).

 


 

Kinderen:

i. Alexander Hubertus Maria POOLEN geboren op 12 juni 1897 te Maastricht. Alex overleed 12 maart 1917, 19 jaar oud te St. Pieter en werd 14 maart 1917 te St. Pieter begraven. Hij was ongehuwd, kantoorklerk. Bij overlijden Glacisweg. Het graf werd geruimd na 12 maart 1927.
ii. Theodorus Alexander Hubertus POOLEN geboren op 27 oktober 1899 te Maastricht. Theodorus overleed 27 juni 1987, 87 jaar oud te Brunssum en werd aldaar begraven op 1 juli 1987. Hij was gehuwd met Elisabeth Johanna Josephina BRANS.
iii. Cornelia Maria Hubertina POOLEN geboren op 16 februari 1902 te St. Pieter.
Zie:
Roijakkers-Poolen.
iv. Maria Catharina Josephina POOLEN geboren op 29 maart 1904 te St. Pieter. Zij overleed 2 februari 1918, ruim 13 jaar oud te St. Pieter en werd 5 februari 1918 begraven te St. Pieter in vak A VIII 2. Het graf werd geruimd na 2 januari 1923.
v. Josine Nicolasine Marie Hubertine POOLEN geboren op 7 december te St. Pieter. Josine overleed in 1989 en werd begraven te St. Pieter.
Zie: vak B Onstenk-Poolen.

vi. Wilhelmina Anna Maria Hubertina POOLEN geboren op 18 februari 1909 te St. Pieter. Wilhelmina overleed 19 september 1914, ruim 5 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 22 september 1914 te St. Pieter.
vii. Louisa Maria Anna Hubertina POOLEN geboren op 26 mei 1911. Wieske overleed 15 juni 1985 en werd begraven op 19 juni 1985 te St. Pieter. Zie: geruimd.
viii. Sophia Maria Hubertina POOLEN geboren op 13 augustus 1913 te St. Pieter. Fieke overleed 26 oktober 2001, 88 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 31 oktober 2001 te St. Pieter.
Zie: Fieke Poolen.

ix. Wilhelmina Hendrika Maria Hubertina POOLEN geboren op 15 juli 1915 te St. Pieter. Mientje overleed 27 juni 1974, 58 jaar oud en werd 2 juli 2001 begraven te St. Pieter. Zie: Mientje Poolen.
x. Anna Maria POOLEN geboren op 22 mei 1917 geboren te St. Pieter. Anneke overleed 12 december 1990, 73 jaar oud te Maastricht. Zij was gehuwd met Harie STEVENS.

 

 


xi. Johannes Josephus Hubertus POOLEN geboren op 24 september 1919 te St. Pieter. Jan overleed 26 februari 2003, 83 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 1 maart 2003 te St. Pieter.
Zie: Poolen-Caberg.

Henricus Josephus overleed 21 januari 1941, 72 jaar oud te St. Pieter en werd 24 januari 1941 begraven in het graf van zijn zoon Alexander. Sterfhuis Jekerweg 69. Maria Hubertina werd geboren op 3 augustus 1876 te Tegelen. Zij overleed 15 februari 1956, 79 jaar oud te Maastricht en werd 18 februari 1956 bijgezet in het graf van haar zoon en echtgenoot. Sterfhuis Jekerweg 69 te Maastricht.

 

Vak B-60b geruimd op 9 september 2015.

Alexander Leonardus Simaijs - Elisa Catharina van Iterson

- Een kruis -

Elisa van Iterson / * 1903    † 1978 / echtg. van / Leo Simaijs / * 1908    †  1982

De ouders van Alexander Leonardus SIMAIJS waren:
Pieter Leonardus SIMAIJS, geboren op 14 maart 1874 te Maastricht. Leo huwde Maria Catharina Hubertina LAMBERTI 3 mei 1905 te Maastricht. Leo overleed 2 december 1958, 84 jaar oud te Maastricht. Hij was tailleur van beroep, Luikerweg 9 te Maastricht.
Maria Catharina Hubertina LAMBERTI geboren op 5 oktober 1875 te Maastricht. Catharina overleed 27 december 1964, 89 jaar oud te Maastricht.

 

Leo werd geboren op 7 juni 1908 te St. Pieter. Hij huwde Elisa Catharina VAN ITERSON, dochter van Thomas Hubertus Wilhelmus VAN ITERSON en Maria Hubertina Josephina PENDERS, 6 november 1931 te Maastricht.

 

 


 

Kinderen:
i. Jozef Petrus Leonardus SIMAIJS, geboren op 12 september 1933 te Heerlen.
ii. Josephina Wilhelmina Hubertina SIMAIJS, geboren 2 maart 1937 te Maastricht. Tity huwde A. J. KRAAN 31 mei 1958 (kerkelijk huwelijk) te St. Pieter beneden.
iii. Petrus Leonardus Theodorus SIMAIJS, geboren 28 juli 1939 te Maastricht.

Elisa werd geboren op 3 december 1903 te Heer. Elisa overleed 4 augustus 1978, 74 jaar oud te Maastricht enwwrd begraven op 8 augustus 1978 te St. Pieter. Leo werd geboren op 7 juni 1908 te St. Pieter. Hij overleed 16 juni 1982, 74 jaar oud te Maastricht en werd 9 juni 1982 te St. Pieter bijgezet.
Zie: vak Q.

 

 

Het echtpaar Simaijs-Lamberti omtrent 1945 (40 jaar gehuwd). Foto: collectie Dhr. P. Simaijs (nr.13 op de foto).

 

Het gezin woonde o.a. op de Luikerweg 9 (pand inmiddels afgebroken) en de Mergelweg te Maastricht. Begonnen als mergelwerker werkte Leo bij de brandweer van de Gemeente Maastricht en is als brandweerman gepensioneerd. Bij zijn 25-jarig jubileum als brandwacht krijgt hij door burgemeester Van Kessenich van Maastricht een onderscheiding opgespeld (foto: collectie Tity Kraan-Simaijs en Ton Kraan):

 

 

 

1=Elisa Simaijs-Van Iterson (x met 2)

2=Alexander Simaijs (x met 1)

3=Leonardus Lamberti (broer van 11)

4=Pol Stevens (x met 9)

5=Maria Simaijs-Hermans (x met 6)

6=Pie Simaijs (x met 5 en broer van 2)

7=Jouke Simaijs (zoon van 1 en 2)

8=Leo Simaijs (x met 11 en vader van 2)

9=Maria (Mai) Stevens-Simaijs (x met 4 en zus van 2)

10=Tity Simaijs (dochter van 1 en 2)

11=Catharina Simaijs-Lamberti (x met 8 en moeder van 2)

12=Eddie Simaijs (zoon van 5 en 6)

13=Pieke Simaijs (zoon van 1 en 2)

14=Leon Simaijs (zoon van 5 en 6)

 

 

De meisjesschool Regina Pacis omtrent 1948 te St. Pieter (Bergweg).

 

1=? 2=? 3=? 4=Marina Nn 5=Nn Groothuysen † 6=Ellie NN 7=Ria Konings 8=Marina Hogenboom 9=de toen 11-jarige Tity Simaijs 10=Truus Parren (slagerij Papenweg) 11=? 12=? 13=pastoor Joseph Steegmans (zie: Steegmans) 14=kapelaan Kamps 15=mejuffrouw De Vries.

 

Herkent U iemand of heeft U een aanvulling bij een naam, mail dat dan s.v.p. aan Breur Henket via Contactgegevens kerkhof St. Pieter.

Foto's: collectie Tity Kraan-Simaijs en Ton Kraan.

 

Vak B 61: geruimd 2 november 2012.

Anna Maria Elisabeth  Schefman - Joannes Josephus  Bertram

- Een Sterre der Zee -

In memoriam / Anna  Schefman / * 1895    † 1978 / ∞ / Jozef  Bertram / * 1893    † 1978

Anna werd geboren op 23 februari 1895 te Maastricht. Zij overleed 28 augustus 1978, 83 jaar oud te Maastricht en werd 1 september 1978 te St. Pieter begraven. Jozef werd geboren op 23 juli 1893 te Wijlre en overleed 3 november 1978, 85 jaar oud te Maastricht. Hij werd bijgezet op 7 november 1978 te St. Pieter.

Vak B 62: geruimd 6 november 2012.

Jacobus Joannes Daenen

- Een kruis -

Jacques Daenen / * 10-10-1910 / † 5-4-1978

De ouders van Jacobus Joannes DAENEN waren:
Jacobus Hubertus Everardus DAENEN geboren op 3 november 1874 te St. Pieter. Jacobus huwde Gertrudis GHIJBELS (GHYBELS) 9 oktober 1896 te St. Pieter. Hij overleed 13 maart 1957, 82 jaar oud Maastricht (St. Pieter) en werd te St. Pieter begraven.
Gertrudis GHIJBELS (GHYBELS) geboren op 18 juni 1876 te Maastricht. Zij overleed 7 maart 1960, 83 jaar oud te Maastricht.

Jacques werd geboren op 10 oktober 1910 te St. Pieter. Hij overleed 5 april 1978, 67 jaar oud te Maastricht en werd 8 april 1978 te St. Pieter begraven.

 

 

 

 

 

 


 

Vak B 68 geruimd januari 2018.

Peter Cadier - Agnes Jongen

- Een kruis -

Peter Cadier / * 25-11-1913  † 12-8-1975 / echtgenoot van / Aggie Jongen / * 6-8-1912 † 7-9-1995

De ouders van Peter CADIER waren:
Nicolas CADIER geboren op 21 februari 1878 te Maastricht. Nicolas huwde Catharina Foekje BROUWER 29 oktober 1902 te Maastricht. Hij overleed 2 juni 1959, 81 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 5 juni 1959 te Maastricht op het R.K. Kerkhof Oostermaas. Nicolas was ovenwerker van beroep.
Catharina Foekje BROUWER geboren op 4 juni 1877 te Amby. Foekje werd begraven op 27 december 1950 te Maastricht op het R.K. Kerkhof Oostermaas. Sterfhuis Albertiplein 7 Maastricht. Werkte 37 jaar bij Royal Cinema.

 

Peter werd geboren op 25 november 1913 en overleed 12 augustus 1975, 61 jaar oud te Maastricht. Hij werd begraven te St. Pieter. Bij overlijden St. Amandusstraat 1 te Maastricht (St. Pieter). 44 jaar in dienst bij de NV Provinciale Limburgse Elektriciteits Maatschappij (PLEM). Chef binnendienst meterafdeling.
Peter huwde Agnes JONGEN
dochter van Johannes Jongen - Anna Maria Dams. Zie: vak T Jongen - Dams. Aggie werd geboren op 6 augustus 1912. Zij overleed 7 september 1995, 83 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter.
 

Vak B 56 geruimd na 1 september 1961.

Quirinus Hubertus BECKERS - Ida Agnes Hubertina GROOTHAUSEN

 

De ouders van Quirinus Hubertus BECKERS waren:
Willem Hubert BECKERS geboren op 19 maart 1819 te Oud-Vroenhoven. Hij huwde Catharina MIESSEN (MIESEN) 15 september 1846 te Maastricht. Hij overleed 28 december 1865, 46 jaar oud te Maastricht.
Catharina MIESSEN geboren op 29 december 1817 te Maastricht. Zij overleed 13 februari 1869, 51 jaar oud te Maastricht.

Quirinus werd geboren op 17 juni 1857 te Maastricht. Hij huwde Ida Agnes Hubertina GROOTHAUSEN, dochter van Petrus Gaspard GROOTHAUSEN en Joanna Elisabeth RETERAT (RETRO RETROT), 2 oktober 1885 te St. Pieter.
 

Kinderen allen geboren te St. Pieter:

 

i. Wilhelmus Hubertus BECKERS geboren op 23 augustus 1886. Hij overleed 16 mei 1893, 7 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 18 mei 1893 te St. Pieter.
ii. Catharina Hubertina BECKERS geboren en gedoopt op 30 mei 1888 te St. Pieter. Zij huwde Petrus Hubertus VAN AUBEL,
zoon van Leonardus Joannes VAN AUBEL en Elisabeth SOUDANT, 5 september 1919 te St. Pieter; 6 september 1919 kerkelijk huwelijk te St. Pieter: getuigen waren Petrus BECKERS en Paulus BECKERS. Catharina overleed 3 september 1975, 87 jaar oud te Heer. Petrus werd geboren en gedoopt op 2 juni 1882 te Amby. Hij overleed 29 mei 1968, 85 jaar oud te Scharn Heer.
iii. Johanna Elisabeth Hubertina BECKERS geboren op 8 juli 1889 te St. Pieter.
iv. Anna Elisabeth Hubertina BECKERS geboren op 6 september 1890. Zij huwde Franciscus Wilhelmus SCHOENMAKERS 30 augustus 1912 te St. Pieter.
v. Maria Hubertina BECKERS geboren op 23 april 1893. May overleed 25 april 1987 te Maastricht en werd begraven op 29 april 1987 te St. Pieter.
Zie:
vak B2 Mille-Beckers.
vi. Leonardus Hubertus BECKERS geboren op 14 september 1894. Hij huwde Elisabeth SARNEEL 1 september 1920 te Maastricht.
vii. Petrus Hubertus BECKERS geboren op 15 oktober 1895.
viii. Hubertus BECKERS geboren op 26 mei 1898. Hij overleed te St. Pieter op 4 september 1898, ruim 3 maanden oud Cannerstraat en werd 5 september 1898 begraven te St. Pieter.
ix. Paulus Hubertus BECKERS geboren op 11 augustus 1899.

x. Wilhelmus Hubertus BECKERS geboren op 15 maart 1901.
xi. Agnes Hubertina BECKERS geboren op 5 juli 1903. Zij overleed 18 oktober 1927, 24 jaar en 3 maanden oud in het ziekenhuis te Maastricht en werd begraven op 20 oktober 1927 te St. Pieter in vak E 3 (geruimd).

 Quirinus overleed 7 oktober 1916, 60 jaar oud te St. Pieter en werd 9 oktober 1916 te St. Pieter begraven. Landbouwer B 56. Mergelweg 22 te St. Pieter. Agnes werd geboren op 24 december 1862 te St. Pieter. Zij overleed 23 januari 1949, 86 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 27 januari 1949 bijgezet te St. Pieter.

 

Vak B 71 geruimd na 1971.

Tossanus Pieter NIJSTEN - Helena DAENEN

De ouders van Tossanus Pieter NIJSTEN waren:
Petrus Hendricus NIJSTEN geboren op 19 december 1820 te Lanaken. Hij huwde Anna Mechtildis ANTEN 5 april 1842 te Oud-Vroenhoven. Petrus overleed 15 april 1881, 60 jaar oud te Oud-Vroenhoven. Anna Mechtildis ANTEN geboren op 3 oktober 1815 te Vroenhoven. Zij overleed 26 februari 1881, 65 jaar oud te Oud-Vroenhoven.

Tossanus werd geboren op 27 januari 1843 te Oud-Vroenhoven. Hij huwde Maria Isabella Hubertina VRANKEN, dochter van Mathijs VRANKEN en Isabella BASTIAENS, 21 februari 1878 te Oud-Vroenhoven. Hij werd
Henderick Niesten in de Molen genoemd en was molenaar van beroep. 1902 kantonnier. 1914: Cannerstraat.

Isabella werd geboren op 25 januari 1852 te Oud-Vroenhoven. Zij huwde (1) Fredericus Hubertus DAEMEN, zoon van Johannes Hubertus DAEMEN en Catharina THEUNISSEN, 13 november 1871 te Oud-Vroenhoven. Frederick werd geboren op 7 april 1843 te Oud-Vroenhoven. Hij overleed 12 mei 1874, 31 jaar oud te St. Pieter en werd op 15 mei 1874 (uitvaartdienst te St. Pieter) te Wolder begraven. "Uit de molen". Molenaar. Woonde op de molen. Isabella overleed te St. Pieter op 17 mei 1886, ruim 34 jaar oud en werd 20 mei 1886 begraven te St. Pieter. Bij overlijden in den Molen.
 

Isabella en Frederick kregen een dochter:
i. Maria Catharina Rosa Hubertina DAEMEN geboren op 30 augustus 1872 te St. Pieter.


Kinderen van Isabella en Tossanus allen geboren te St. Pieter:
i. Maria Hubertina Henrina NIJSTEN geboren op 1 augustus 1879. Zij overleed 30 november 1945, 66 jaar oud Abtstraat 2 te Maastricht. Zij was ongehuwd.
ii. Anna Hubertina Joanna NIJSTEN geboren op 27 september 1880. Zij huwde Peter Jozef Hubert HANSSEN,
zoon van Peter Jozef HANSSEN en Maria Catharina SCHEEPERS, (schoenmaker te Maastricht) 16 november 1906 te St. Pieter. 17 november 1906 kerkelijk huwelijk te St. Pieter: getuigen Lambertus CRIJNS en Mathias RONGEN. Zij woonde voor haar huwelijk te Luik.
iii. Maria Catharina Hubertina NIJSTEN geboren op 11 november 1881.
iv. Isabella Maria Hubertina NIJSTEN geboren op 29 mei 1883.
v. Elisabeth Maria Philipina NIJSTEN geboren op 26 mei 1884.
vi. Maria Hubertina Henrica NIJSTEN geboren op 29 augustus 1885. Zij overleed 20 juli 1886, bijna 11 maanden oud "in de molen" woonachtig te St. Pieter en werd 23 juli 1886 te St. Pieter.


Tossanus huwde (2) Hélène DAENEN,
dochter van Richardus DAENEN en Catharina BIESMANS, 18 november 1891 te St. Pieter.
 

Kinderen geboren te St. Pieter:

i. Helena Catharina Hubertina NIJSTEN geboren op 17 februari 1892. Helena huwde Everardus Hubertus BUIJTENDIJK, zoon van Lambertus Johannes BUIJTENDIJK en Elisabeth Hubertina VAN HELDEN, 7 juni 1918 te St. Pieter. 8 juni 1918 werd het huwelijk kerkelijk ingezegend te St. Pieter; getuigen: Stephanus BUITENDIJK en Henricus NIJSTEN. Zij overleed 10 december 1965, 73 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 15 december 1965 te Maastricht. Everardus werd geboren op 6 maart 1892 te Maastricht. Hij was kantoorbediende van beroep.

ii. Anna Joanna Hubertina NIJSTEN geboren en gedoopt op 9 oktober 1894. Anna huwde Leonardus Matheus DE VREDE, zoon van Nicolaas DE VREDE en Maria Catharina LAENEN, 1 oktober 1920 (2 oktober 1920 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen waren Henricus NIJSTEN en Everardus BUITENDIJK) te Maastricht. Anna overleed november 1978, 84 jaar oud te Maastricht. Leonardus werd geboren op 14 juni 1895 te Maastricht en gedoopt op 16 juni 1895 te Maastricht, O.L.Vrouw. Hij overleed november 1980, 85 jaar oud te Maastricht en werd 24 november 1980 begraven te Maastricht. Typograaf van beroep.

iii. Egidius Henricus Hubertus NIJSTEN geboren op 12 juni 1896. Zie: vak I Nijsten.
iv. Maria Anna Lambertina NIJSTEN geboren en gedoopt op 8 september 1899 te St. Pieter. Zij huwde Hendrikus Hubertus WILLEMS,
zoon van Franciscus Andreas WILLEMS en Christina Philomena KRUCHTEN, in 1925. Kerkelijk huwelijk te St. Pieter op 24 oktober 1925; getuigen waren Franciscus WILLEMS en Henricus NIJSTEN. Hendrikus werd gedoopt op 23 februari 1902 te Maastricht, O.L. Vrouw.

v. Henriette Maria Elisabeth Hubertina NIJSTEN  geboren op 29 december 1900 en gedoopt op 30 december 1900 te St. Pieter. Henriette huwde Franciscus Wilhelmus Hubertus HERTOGEN, zoon van Wilhelmus HERTOGEN en Maria DAEMEN, 26 november 1926 te Maastricht. Kerkelijk huwelijk te St. Pieter op 27 november 1926; getuigen waren Petrus HERTOGEN en Henricus NIJSTEN. Franciscus werd geboren op 5 juni 1903 te Oud-Vroenhoven en gedoopt op 6 juni 1903 te Oud-Vroenhoven. Hij overleed 16 november 1945, 42 jaar oud te Maastricht. 1926 schoenmaker.

vi. Anna Françoise Hubertine NIJSTEN geboren op 3 december 1902.

Tossanus overleed 18 december 1914, 71 jaar oud te St. Pieter en werd 21 december 1914 te St. Pieter begraven. Hélène werd geboren op 16 november 1865 te Sichen Sussen Bolder (België). Zij overleed 8 september 1941, 75 jaar oud te Maastricht en werd 11 september 1941 bijgezet te St. Pieter. Sterfhuis Mergelweg 32.
 

Vak B X 7.
 

Hendricus Hubertus VANDERBROECK  - Joanna Maria Anna MIESSEN

De ouders van Hendricus Hubertus VANDERBROECK waren:
Matthias Hubertus VANDERBROECK geboren op 11 oktober 1819 te St. Pieter en gedoopt op 11 oktober 1819 te St. Pieter. Mathijs huwde Maria Anna Hubertina WILLEMS 4 september 1845 te St. Pieter. Hij overleed 23 mei 1886, 68 jaar oud te St. Pieter en werd bijgezet op 25 mei 1886 te St. Pieter.
Maria Anna Hubertina WILLEMS geboren op 11 augustus 1817 te St. Pieter. Anna Maria overleed 30 maart 1881, 63 jaar en zeven maanden oud te St. Pieter en werd begraven op 1 april 1881 te St. Pieter.


Hendricus werd geboren op 8 maart 1856 te St. Pieter. Hij  huwde Joanna Maria Anna MIESSEN, dochter van Joannes Christianus MIESSEN (bijnaam de zouk) en Anna MUITJENS (MUIJTJENS), 1 augustus 1884 te St. Pieter.
 

Kinderen allen geboren te St. Pieter:
i. Hendrikus Hubertus VANDERBROECK geboren op 12 juni 1882 en gedoopt op 13 juni 1882 te St. Pieter. Hij huwde Ida GEELEN 18 september 1903 (26 september 1903 kerkelijk huwelijk) te St. Pieter. Harie overleed 13 augustus 1966, 84 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 18 augustus 1966 te St. Pieter.
ii. Mathijs Hubertus VANDERBROECK geboren op 3 april 1885 en gedoopt op 3 april 1885 te St. Pieter. Mathieu huwde Maria MAES 27 januari 1905. 28 januari 1905 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen hierbij waren Arnoldus SATIJN en Henricus MAES. Mathieu overleed 14 januari 1958, 72 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 18 januari 1958 te St. Pieter.
Het 40-jarig huwelijksfeest op zaterdag 27 januari 1945 werd vanwege de tijdsomstandigheden uitgesteld. Mathieu was stukadoor van beroep. Lage Kanaaldijk 27.

 

Veritas 22 januari 1945:


iii. Maria Wilhelmina Hubertina VANDERBROECK geboren op 16 juli 1886 en gedoopt op 16 juli 1886 te St. Pieter. Maria huwde Joseph Barthelemi HUIDTS,
zoon van Jean Gaspard HUIDTS en Marie Françoise SMEETS, 5 januari 1921 (8 januari 1921 kerkelijk huwelijk te St. Pieter). Maria overleed te Kanne op 28 november 1964, 78 jaar oud en werd begraven te Kanne. Joseph overleed te Kanne op 13 maart 1968, 84 jaar oud en werd bijgezet te Kanne. Bergwerker van beroep.
iv. Christina Josephina VANDERBROECK geboren op 27 maart 1888. Christina overleed 17 juli 1892, 4 jaar oud op den Deken te St. Pieter en werd begraven op 19 juli 1892 te St. Pieter.
v. Anna Maria Helena (Anna Helena Hubertina) VANDERBROECK  geboren op 19 mei 1890 en gedoopt op 19 mei 1890 te St. Pieter. Anna huwde Franciscus Augustinus Josephus Philippus ELIE 24 oktober 1913 te St. Pieter. Zij overleed 12 april 1915, bijna 25 jaar oud te St. Pieter.
vi. Paulus Hubertus VANDERBROECK geboren op 26 augustus 1892. Hij overleed 15 april 1893, ruim 7 maanden oud op den Deken te St. Pieter en werd begraven op 17 april 1893 te St. Pieter.
vii. Wilhelmus Hubertus VANDERBROECK geboren op 10 april 1894. Wilhelmus huwde Gertrudis VEGTER,
dochter van Hendrik VEGTER en Anna VAN DUURLING, 6 oktober 1920 te Maastricht. Wilhelmus overleed 31 oktober 1923, 29 jaar oud Calvarieberg te Maastricht en werd begraven op 3 november 1923 te St. Pieter. Wever. Sterfhuis Luikerweg. Gertrude werd geboren op 4 december 1891 te Maastricht. Zij overleed 4 november 1967, 75 jaar oud te Geulle. Zij hertrouwde Peter KITZEN.
viii. Gerardus Hubertus VANDERBROECK geboren op 14 oktober 1896. Gèr overleed 4 april 1973, 76 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 7 april 1973 te St. Pieter.
ix. Joseph Henricus Hubertus VANDERBROECK geboren en gedoopt te St. Pieter op 21 juni 1899. Hij huwde Maria Catharina EMONDS,
dochter van Joris Mathijs EMONDS en Maria GILISSEN, 25 mei 1921 te Maastricht. Kerkelijk huwelijk op 28 mei 1921 te St. Pieter; getuigen: Henricus VAN DEN BROEK en Matheus EMONDS. 1921 stukadoor. Maria Catharina werd geboren op 8 januari 1900 te Gronsveld en gedoopt op 8 januari 1900 te Heugem. Zij overleed 6 augustus 1943, 43 jaar oud te Limmel en werd begraven op 10 augustus 1943 te Limmel. Sterfhuis Stuw Borgharen.
x. Maria Christina VANDERBROECK (VAN DEN BROECK) geboren op 4 juli 1902 te St. Pieter. Maria en Bernardus Gerardus KOCK,
zoon van Gerhardus Bernardus KOCK en Hendrika Maria Antoinetta HUISMAN, zijn 30 juni 1937 te Maastricht getrouwd. Kerkelijk huwelijk 3 juli 1937 te St. Pieter. Getuigen kerkelijk huwelijk: Gerardus Bernardus KOCK ex Wolder en Henricus VANDERBROECK St. Pieter.
Maria overleed te Maastricht op 19 januari 1982, 79 jaar oud. Bernardus werd 17 november 1910 geboren te Herwen en Aerdt. Hij overleed te Maastricht op 1 november 1981, 70 jaar oud.


Hendricus overleed 5 december 1913, 57 jaar oud te St. Pieter en werd 9 december 1913 begraven te St. Pieter. Bij huwelijk erkenning van een kind van het mannelijk geslacht geboren op 12 juni 1882 te St. Pieter. 1890: landbouwer Cannerstraat te St. Pieter. 1893: fabrieksarbeider; 1913 landbouwer. Bij overlijden "oude molen". Joanna werd geboren op 9 april 1861 te St. Pieter. Zij overleed 23 februari 1938, 76 jaar oud te Maastricht en werd 25 februari 1938 bijgezet te St. Pieter. Sterfhuis Cannerweg 187 B. Landbouwster.

 

Vak B 91 geruimd na 22 oktober 1990.

Johannes HOLTACKERS - Maria Elisabeth GEUSKENS
 

De ouders van Johannes HOLTACKERS waren:
Cornelius HOLTACKERS geboren op 28 juli 1826 te Baarlo. Cornelis huwde Margaretha ROEMEN 3 oktober 1853 te Tegelen.
Margaretha ROEMEN geboren op 27 december 1832 te Tegelen. Zij overleed 7 november 1878 46 jaar oud te Tegelen.

Johan werd geboren op 21 juni 1866 te Tegelen. Hij huwde Maria Elisabeth GEUSKENS, dochter van Sevrijn GEUSKENS en Anna Helena HOUBEN, 10 april 1893 te Echt.


Kinderen:
i. Sevrien Cornelius HOLTACKERS geboren op 14 januari 1894 te Tegelen. Hij huwde Maria Joanna DULLENS 27 november 1918 te Klimmen. Sevrien overleed 8 mei 1987, 93 jaar oud en werd begraven op 13 mei 1987 te Roosteren.
ii. Peter Sevrinus HOLTACKERS geboren op 5 mei 1895 te Lobberich. Frits huwde Anna Maria Elisabeth KRUTSER 21 november 1919 te Kerkrade.
iii. Helena Margaretha HOLTACKERS geboren op 9 oktober 1896 te Winnekendonk (Duitsland). Greta overleed 3 januari 1956, 59 jaar oud te Heerlen.
iv. Helena Maria HOLTACKERS geboren op 15 mei 1898 te Maasniel. Maria overleed 15 februari 1986, 87 jaar oud te Kerkrade.
v. Theodorus HOLTACKERS geboren op 10 december 1900 te Grevenich. Theo overleed in augustus 1953, 52 jaar oud te Eygelshoven.
vi. Helena HOLTACKERS geboren op 8 juni 1902 te Weriten. Helena overleed in 1924, 22 jaar oud.
vii. Christiaan HOLTACKERS geboren op 8 november 1903 te Eller (Duisland). Christiaan overleed 5 juni 1950, 46 jaar oud.
viii. Hubertina Agnes HOLTACKERS geboren op 7 januari 1905 te Hüls (Duitsland). Zij overleed 9 december 2001, 96 jaar oud te Weert en werd begraven op 13 december 2001 te Weert.
ix. Anna Elisabeth HOLTACKERS geboren op 8 december 1907 te Venlo. Anna overleed 3 oktober 1982, 74 jaar oud te Herzogenrath.
x. Catharina HOLTACKERS geboren op 20 februari 1910 te Leuth (Duitsland). Zij huwde Wilhelm Hubert SCHÖLGENS 31 januari 1930 te Eygelshoven. Catharina overleed 11 juni 1985, 75 jaar oud te Kerkrade.
xi. Michael Matthias HOLTACKERS  geboren op 17 mei 1911 te Leuth. Jeu huwde Gertruda KESSELAER 2 maart 1916 te St. Pieter. Jeu overleed 11 april 1986, 74 jaar oud te Kerkrade en werd begraven op 16 april 1986 te Kerkrade.
Zie:
vak T Kesselaer.

Johan overleed 16 november 1942, 76 jaar oud te Kerkrade en werd bijgezet te St. Pieter. Anna werd geboren op 10 juni 1871 te Echt. Zij overleed 27 juni 1933, 62 jaar oud Calvarieberg te Maastricht en werd 30 juni 1933 begraven te St. Pieter. Sterfhuis Papenweg 66.
 

Vak B 96 voorheen B XI 7. Geruimd na 23 mei 1952.

Maria Helena WALTHIE
 

De ouders van Maria Helena WALTHIE waren Nicolaas WALTHIE en Isabella BRIQUIER.

Maria werd geboren op 15 december 1866 te Maastricht. Zij overleed 23 mei 1932, 65 jaar en 6 maanden oud te 7 uur voormiddag te Maastricht en werd 25 mei 1932 begraven te St. Pieter. Bij overlijden Blekerij 32. Maria huwde Petrus Joannes FRANSEN, zoon van Pieter FRANSEN en Anna Catharina HULSKENS, 30 november 1887 te Maastricht. Aardewerkster.
Petrus werd geboren op 8 juli 1863 te Maastricht. Hij overleed 26 juli 1946, 83 jaar oud te Maastricht. 1887 mandenmaker.

 

Petrus NOLLÉE - Anna Gertrudis BENG

 

Vak B VI 9. Geruimd na 24 april 1929.

De ouders van Petrus NOLLÉE waren:
Lambertus NOLLÉE geboren op 28 augustus 1811 te Maastricht. 1837 verwersgezel. Hij huwde Anna Maria SCHILS 30 november 1837 te Maastricht. Lambertus overleed 28 januari 1849, 37 jaar oud te Maastricht.
Anna Maria SCHILS geboren op 15 oktober 1803 te Eijgenbilsen (België). Zij overleed 9 juni 1873, 69 jaar oud te Maastricht.


Pieter (Pierre) werd geboren op 2 december 1838 te Maastricht. Hij huwde Anna Gertrudis BENG,
dochter van Franciscus Hubertus BENG (azijnmaker, rentenier) en Anna Margaretha GOOSSENS, 20 oktober 1874 te Maastricht. Pieter overleed 4 april 1917, ruim 78 jaar oud te St. Pieter en werd 7 april 1917 begraven te St. Pieter. 1874 winkelier. Bij overlijden Kanaaldijk. Anne Gertrude werd geboren op 17 oktober 1848 te Antwerpen. Zij overleed 26 mei 1923, 74 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 29 mei 1923 te St. Pieter.

 

Kinderen:

i. Anna Margaretha NOLLÉE geboren op 18 mei 1876 te Maastricht. Zij overleed 18 juli 1929, 53 jaar oud te Bunde en werd 20 juli 1929 bijgezet te St. Pieter in vak B VII 9. Geruimd na 14 september 1929. 1899 winkeljuffrouw.

ii. Elisa Francisca Josephina NOLLÉE geboren op 16 maart 1882 te Eijsden. Zij huwde Rudolphus Henricus (Raoul Henri) GOOVAERTS 28 mei 1906. 29 mei 1906 kerkelijk huwelijk te St. Pieter: getuigen waren Mattheus BENG en Lambertus GOOVAERTS. Elisa overleed 16 oktober 1958, 76 jaar oud te Schaesberg en werd 20 oktober 1958 begraven te Schaesberg. Raoul werd geboren op 5 december 1878 te Maastricht. Hij overleed 20 mei 1918, 39 jaar en 5 maanden oud te Maastricht, tijdelijk verblijvend Bouillonstraat 10 te Maastricht. Raoul werd begraven op 23 mei 1918 te St. Pieter. 1906: huisschilder wonende te Maastricht. 1918: boekhouder wonende te St. Pieter. Bij overlijden tijdelijk Bouillonstraat 10 wonende te St. Pieter en werd begraven te St. Pieter in vak B V 9. Geruimd na 14 september 1929.

 

Kinderen echtpaar GOOVAERTS-NOLLÉE:

i. Françoise Anna Henriëtte GOOVAERTS 22 augustus 1907 geboren te St. Pieter. Françoise overleed 18 januari 1948, geheel onverwacht, 40 jaar oud te Spekholzerheide en werd 22 januari 1948 begraven te Spekholzerheide.

 

 


ii. Petrus Josephus GOOVAERTS 18 februari 1910 geboren te St. Pieter. Pierre huwde Clémentine Jeanne Angeline HERMANS 26 augustus 1942 te Maastricht. Pierre overleed 1 november 1985, 75 jaar oud St.-Jozefziekenhuis te Kerkrade. Hij werd 6 november 1985 gecremeerd in Heerlen.
iii. Anna Theodora Maria GOOVAERTS 29 augustus 1913 geboren te St. Pieter. Annie huwde Peter Jozef WIJNEN 17 januari 1948 te Spekholzerheide. Annie overleed, 64 jaar oud in het ziekenhuis te Heerlen en werd 21 maart 1978 begraven te Schaesberg.

 

Vak B 98 geruimd op 20 november 2012.

Maria Antonia Cornelia Weerts / Maria Hubertina Antoinette Weerts

- Een kruis, Sterre der Zee -

Cor Weerts / * 1897  † 1985  en haar zus / May Weerts / * 1899  † 1987

In memoriam

 

De ouders van Maria Antonia Cornelia WEERTS waren:
Hendricus Hubertus WEERTS geboren op 10 november 1865 te Maastricht. Hij huwde Maria Joanna Hubertina HAMELEERS 24 december 1896 te Oud-Vroenhoven. Hendricus overleed 22 november 1943, 78 jaar oud in het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd begraven op 25 november 1943 te Maastricht. Maria Joanna Hubertina HAMELEERS werd geboren op 14 januari 1867 te Maastricht. Zij overleed 20 november 1944, 77 jaar oud te Maastricht.

 

Cornelia werd geboren op 18 november 1897 te Maastricht. Zij overleed 22 december 1985, 88 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Zij was onderwijzeres van beroep.

Haar zus Maria Hubertina Antoinette WEERTS werd geboren op 18 september 1899 te Maastricht. May overleed 8 augustus 1987, 87 jaar oud te Maastricht. Zij werd 12 augustus 1987 te St. Pieter bijgezet. Beide zussen waren ongehuwd.
 

 

Vak B 100 geruimd na 7 januari 1998.

Jean Paul Guillaume MEIJER - Anna Maria Hubertina TILLIJ


De ouders van Jean Paul Guillaume MEIJER waren Jean André MEIJER, schoenmaker van beroep, en Ida STEVENS. Jean werd geboren op 15 augustus 1862 te Luik. Jean overleed 9 december 1951, 89 jaar oud te Maastricht. Hij huwde Ida STEVENS op 15 oktober 1884 te Maastricht. Ida werd geboren op 8 maart 1865 te Maastricht. Zij overleed 9 december 1951, 86 jaar oud te Maastricht.

Jean werd geboren op 12 november 1888 te Maastricht en gedoopt op 12 november 1888 te Maastricht, St. Mathias. Hij huwde Anna Maria Hubertina TILLIJ, dochter van Nicolaas Michiel TILLIJ (TILLY) en Ida Hubertina SATIJN (zie: vak G Tillij), 4 september 1914 te St. Pieter. 5 september 1914 werd het huwelijk kerkelijk ingezegend te St. Pieter; getuigen waren Arnoldus TILLIJ en Joannes BORGMAN. Jean overleed 12 augustus 1975, 86 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 16 augustus 1975 te St. Pieter. Mergelweg 44. Anna werd geboren op 19 februari 1887 te St. Pieter en gedoopt op 20 februari 1887 te St. Pieter. Zij overleed 8 juni 1973, 86 jaar te Maastricht oud en werd 12 juni 1973 begraven te St. Pieter.
 

Vak B 107 geruimd april 2019.

Johannes Hubertus Bemer  - Maria Elisabeth Loozen

- Een wenende Maria -

Hier rust in vrede / Johannes H.Bemer / * 29-6-1906 /† 28-2-1974 / ∞ / Marie Loozen / * 3-2-1905 / † 15-1-1997

De ouders van Johannes Hubertus BEMER waren Jan Pieter BEMER en Gertrudis Hubertina BROENS. Zie: geruimd Bemer.

Johannes – Sjeng de BEMER - werd geboren op 29 juni 1906 te St. Pieter. Hij huwde Maria Elisabeth – Marie - LOOZEN, dochter van Willem Hubertus LOOZEN en Maria Elisabeth LARDINOIS, 16 augustus 1929 te Maastricht. 17 augustus 1929 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen hierbij waren Laurentius BEMER en Gerardus LOOZEN. Sjeng overleed 28 februari 1974, 67 jaar oud in zijn woning aan de Luikerweg 21 en werd 4 maart 1974 te St. Pieter begraven. Na kort op de ENCI te hebben gewerkt, werd hij zelfstandig schoenmaker en oefende zijn beroep uit vanuit zijn huis. Hij was een begenadigd handboogschutter, oefende regelmatig – onder het genot van ’n drupke & sigaar of piep – in café De Kojl aan de Mergelweg en speelde de bombardon in de harmonie van St. Pieter. Marie werd geboren in een boerenfamilie met twaalf kinderen op 3 februari 1905 in het gehucht de Dil/Del (nabij Euverem in de buurt van Gulpen). Omdat haar vader vroeg stierf, gingen de kinderen al vroeg de kost mee verdienen. Zo ging Marie op haar dertiende werken als dienstmaagd bij een welgestelde familie. Na haar huwelijk occupeerde ze zich met haar eigen huishouden en hielp mee met het stikwerk van leer en het met de fiets uitbrengen van gerepareerde schoenen en tassen. Tot op hoge leeftijd bracht zij ook het parochieblaadje rond in St. Pieter. Haar grote passie was kienen en daarbij viel zij regelmatig in de prijzen. Marie zou tot aan haar dood op 15 januari 1997 zelfstandig op de Luikerweg 21 blijven wonen. Op 18 januari 1997 werd zij te St. Pieter bijgezet. Sjeng en Marie kregen twee kinderen en zeven kleinkinderen. Hun zoon Laurent Jean Marie Bemer is op 27 maart 2020 in het graf van zijn ouders te ruste gelegd. Zie: vak B Laurent Bemer.

 

 

1954: het gezin Bemer ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van de ouders. Dochter Mia, Sjeng & Marie, zoon Laurent.

Marie Bemer-Loozen op latere leeftijd (voorzijde bidprentje).

Binnenzijde bidprentje Marie Bemer-Loozen met daarin de tekst die zij zelf hiervoor bestemd had.

Met dank aan kleindochter Mevrouw Sandra Bemer.

 

Vak B 121 geruimd op 2 september 2011.

Maria Elisabeth Jongen - Pierre Hubertus Arnold Bergmans / Johannes Bergmans

 Dit grafteken was in vervallen staat en is geadopteerd; de stoffelijke resten op deze plek aangetroffen zijn 2 september 2011 herbegraven op dezelfde plek.

 

 

 

 

 

 

Herbegraving op2 september 2011.

 

November 1999 was dit kruisbeeld nog aanwezig.

Tijdens de herbegraving bleek dat dit graf al eerder verstoord was, waarschijnlijk in 1956. Er werd een kistschroef aangetroffen te dateren eind negentienhonderd/begin 20ste eeuw. Waarschijnlijk is op deze plek al eerder het echtpaar PRICK-LIJNEN (huurgraf grafnummer B X 1a) begraven geweest. Het basement uit 1939 werd nog aangetroffen. Dit was gebroken in 3 delen en niet meer herbruikbaar.

De ouders van Henricus Hubertus PRICK waren:
Henricus Hubertus PRICK geboren op 15 januari 1807 te St. Pieter. Henry Hubert (Hendrick) werd gedoopt op 15 januari 1807 te St. Pieter. Hij huwde (1) Maria Ida HAMELEERS 24 november 1842 te St. Pieter. Henry Hubert (Hendrick) huwde (2) Maria Anna SCHIEPERS (SCHEPERS) 30 januari 1856 te Maastricht. Henry Hubert (Hendrick) overleed 4 maart 1862, 55 jaar oud te Maastricht (Wijck).
Maria Ida HAMELEERS werd geboren op 18 februari 1820 te St. Pieter. Zij werd gedoopt op 19 februari 1820 te St. Pieter. Maria overleed 24 november 1849, 29 jaar oud te Maastricht.

 Henricus werd geboren op 17 december 1843 te Maastricht en gedoopt op 19 december 1843 te Maastricht. Hij huwde Maria Margaretha LIJNEN, dochter van Jan Mathijs LIJNEN (LYNEN) en Maria KEIJEN (KEYEN) 11 augustus 1874 te Maastricht.
 

Kinderen allen geboren te Maastricht:
i. Anna Maria Hubertina PRICK geboren op 14 juli 1875. Zij overleed 21 november 1957, ruim 82 jaar oud en werd begraven op 25 november 1957 te St. Pieter in vak M 23. Ongehuwd. Dit graf is geruimd na 1967.
ii. Joannes Henricus Hubertus PRICK geboren op 21 augustus 1876. Hij overleed 6 oktober 1876 te Maastricht.
iii. Gerardus Hendrikus Hubertus PRICK geboren op 2 september 1877. Hij overleed 23 januari 1907, 29 jaar oud des namiddags ten zes ure te St. Pieter en werd begraven op 26 januari 1907 te St. Pieter.
iv. Henricus Hubertus PRICK geboren op 28 september 1878. Hij overleed 19 december 1906, 28 jaar oud des namiddags ten zes ure Papenweg te St. Pieter en werd begraven op 22 december 1906 te St. Pieter.

 


v. Gertrudis Maria Anna PRICK geboren op 7 oktober 1879. Zij huwde Antonius Hubertus Josephus EBERHARD,
zoon van Johannes Leonardus Hubertus EBERHARD en Anna Catharina Hubertina HEINRICHS, 5 juli 1902 te Maastricht. Gertrudis overleed 21 juli 1960, 80 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 25 juli 1960 te Maastricht, Begraafplaats Tongerseweg. Joseph Antoine Hubert EBERHARD werd geboren op 21 september 1877 te Maastricht. Hij overleed 1 februari 1947 na een langdurende ziekte, ruim 69 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 5 februari 1947 te Maastricht, Begraafplaats Tongerseweg. Sterfhuis Achter de Molens 12 te Maastricht. Hij was koopman/bierbrouwer van beroep en een broer van de bekende schilder en medeoprichter van de Limburgse Kunstkring Guillaume Antoine Gustave (Giel) EBERHARD (1879-1949).

 

 

  Algemeen Handelsblad van 18 februari 1949.

Bron: fotocollectie GAM nummer: 19467. Omtrent 1925 familie Eberhard - Prick. Jos en Gertruda met hun kinderen. Wonende Achter de Molens 12. Van links naar rechts: Gertrude Prick, Jos Eberhard, Sophie Eberhard, Oma Prick - Lijnen, Servais (Prick?), Anna Eberhard, Gerard en Pie. Zittend op de voorgrond: Leonie Eberhard en Maria Eberhard.

De familie bezat eigendom op de Markt te Maastricht. Dit pand werd onteigend i.v.m. de bouw nieuwe brug (Wilhelminabrug - Markt doorbraak).

Limburger koerier van 19 mei 1931:
ONTEIGENING. Uittreksel uit het vonnis der Arrondlssements-Rechtbank te Maastricht, Eerste Kamer, van den 30 April 1931, gewezen ln zake de Commissaris der Koningin ln de provincie Limburg, zijnde thans Meester Eduard Otto Joseph Maria Baron van Hövell van Wezeveld en Westerflier, wonende te Maastricht, op wiens naam Ingevolge de Wet het geding tot onteigening is gevoerd, doch ten behoeve van het Rijk, gevestigd te 's Gravenhage, eischer, tegen: Joseph Antoine Hubert of Joseph Eberhard, gehuwd met Gertrude Maria Anna Prick, bierbrouwer, wonende te Maastricht [Achter de Molens 2], gedaagde. De Arrondissements-Rechtbank enz. Spreekt uit de onteigening ten behoeve en ten name van het Rijk van: No. 36 van het grondplan - het perceel huls en plaats, kadastraal bekend Gemeente Maastricht Sectie A. nummer 1083, groot 60 centiaren. Stelt het bedrag der schadeloosstelling vast op: zes duizend zeven honderd acht en tachtig gulden een en vijftig cents (ƒ 6788.51). Verstaat dat, enz. Voor uittreksel. De Officier van Justitie bij voornoemde Rechtbank BRANTJES.

 


vi. Anna Maria Bertha PRICK geboren op 28 september 1880 en gedoopt op 29 september 1880 te Maastricht, St. Mathias. Zij overleed 1 april 1955, 74 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 4 april 1955 te Maastricht. Sterfhuis St. Jacobstraat 6. Anna huwde Petrus Hubertus Marius SCHREURS,
zoon van Joannes Marinus SCHREURS en Anna Catharina GREIN, met dispensatie (hij was eerder gehuwd geweest met haar zus Margaretha Lambertina Hubertina), 29 september 1926 te Maastricht. Kerkelijk huwelijk te St. Pieter op 30 september 1926. Getuigen waren Andreas SCHREURS en Gulielmus EBERHARD. Petrus werd geboren op 4 april 1881 te Maastricht en gedoopt op 4 april 1881 te Maastricht, St. Servaas. Hij was tandarts van beroep.
vii. Michel Joseph Hubert PRICK geboren op 21 november 1881.
viii. Petrus Hubertus Cornelis PRICK geboren op 17 mei 1883.
ix. Servais Jean Hubert PRICK geboren op 13 mei 1884.
x. Sophia Caroline Hubertine PRICK geboren op 17 augustus 1885. Zij huwde Johannes Hubertus Leonardus EBERHARD,
zoon van Johannes Leonardus Hubertus EBERHARD en Anna Catharina Hubertina HEINRICHS, 4 mei 1912 te St. Pieter. Sophie overleed 31 januari 1968, 82 jaar oud in Huize "Licht en Liefde" te Maastricht en werd 8 februari 1968 begraven te St. Pieter in vak O 26 (geruimd). Léon werd geboren op 4 april 1876 te Maastricht en gedoopt op 5 april 1876 te Maastricht O.L.Vrouw. Hij overleed 27 februari 1959, 82 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 3 maart 1959 te St. Pieter. Sterfhuis Papenweg 13; koopman. Vak O 26 (geruimd). Hij was een broer van de bekende kunstschilder Guillaume Antoine Gustave EBERHARD.
xi. Franciscus Hubertus (Henricus) PRICK geboren op 11 augustus 1887. François overleed 12 oktober 1892, 5 jaar en 2 maanden oud te Maastricht.
xii. Margaretha Lambertina Hubertina PRICK geboren op 17 september 1889. Zij huwde Petrus Hubertus Marius SCHREURS,
zoon van Joannes Marinus SCHREURS en Anna Catharina GREIN, 18 juli 1916 te St. Pieter. Kerkelijk huwelijk te St. Pieter op 18 juli 1916; getuigen waren Mathias SCHREURS en Josephus EBERHARD. Margaretha overleed 27 januari 1926, 36 jaar oud te Maastricht.

Henricus overleed 6 september 1918, 74 jaar oud Burgemeester Ceulenstraat 36 te St. Pieter en werd 9 september 1918 begraven te St. Pieter. Maria werd geboren op 10 juli 1848 te Maastricht. Zij overleed 30 januari 1938, 89 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 2 februari 1938 te St. Pieter. Sterfhuis Papenweg 13.
Het echtpaar begon een brouwerij in de Rechtstraat, later op de Kleine Gracht nr. 640, nu 36. Omtrent 1888 Stoombierbrouwerij en mouterij "DE DRIE LEEUWEN", Achter de Molens nr. 2 te Maastricht. Men verkocht het bier rechtstreeks aan de afnemers in het etablissement "Het Hemelke".

In memoriam / M.E.Jongen / * 22-7-1886 / † 25-9-1956 / Echtg. van / P.H.A.Bergmans / * 27-12-1886 / † 28-3-1978 / en zoon

De ouders van Pierre Arnold Hubertus BERGMANS waren:
Arnoldus Hubertus BERGMANS geboren op 5 maart 1856 te St. Pieter. Arnold huwde Petronella Hubertina CLAESSENS 12 september 1884 te St. Pieter. Hij overleed 1 november 1930, 74 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 4 november 1930 te St. Pieter. Hij was landbouwer van beroep. Sterfhuis: Lage Kanaaldijk 123.
Petronella Hubertina CLAESSENS geboren op 28 augustus 1861 te St. Pieter. Nel (Nelke) overleed 28 januari 1939, 77 jaar oud in haar woning aan de Lage Kanaaldijk 123 te Maastricht (St. Pieter). Zij werd bijgezet op 31 januari 1939 te St. Pieter.

16 december 1910: de handtekeningen onder de huwelijksaangifte te St. Pieter.


Pierre werd geboren op 27 december 1886 te St. Pieter. Pie huwde Maria Elisabeth JONGEN, dochter van Arnoldus Hubertus JONGEN en Maria Catharina JAMIN, 13 januari 1911 te St. Pieter. 14 januari 1911 kerkelijk huwelijk te St. Pieter, getuigen waren Joannes JONGEN en Petrus CLAESSENS. Zij huwen met dispensatie wegens bloedverwantschap 3de graad. Pierre overleed 28 maart 1978, 91 jaar oud te Maastricht en werd 31 maart 1978 te St. Pieter begraven. Hij was landbouwer en tuinder van beroep. Elisa werd geboren en gedoopt op 22 juli 1886 te St. Pieter. Zij overleed 25 september 1956, 70 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 27 september 1956 bijgezet te St. Pieter. Bij overlijden Lage Kanaaldijk 104.

Hun zoon Johannes Arnoldus BERGMANS werd 11 september 1939 te St. Pieter begraven in wat later het ouderlijk graf werd. Hij werd geboren op 8 februari 1916 te St. Pieter en overleed 8 september 1939, 23 jaar oud te Maastricht. Landbouwersknecht. Ongehuwd. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 104.
 

Zie: Arnoldus Hubertus BERGMANS-Petronella Hubertina CLAESSENS.

 

 

Vak B 120 geruimd omtrent 1995.

Bern(h)ardus Brigg - Maria Johanna Hubertina Duchateau / August Brigg

De ouders van Bern(h)ardus BRIGG waren: Heinrich Wilhelm BRIGG en Charlotte Margaretha Wilhelmine HEGEWISCH.

Bern(h)ard werd geboren op 11 mei 1862 te Amsterdam. Hij huwde Maria (Johanna) Jeanne Hubertina DUCHATEAU,
dochter van Andreas Joannes Josephus Theodorus Hubertus DUCHATEAU en Maria Ida GILISSEN, 26 januari 1893 te Amsterdam.

 

Kinderen:
i. Hubertina Marianne Elise BRIGG geboren op 4 december 1893 te Amsterdam. Zij overleed 18 mei 1930, 36 jaar oud te Heerlen.

 

ii. Heinrich Wilhelm BRIGG geboren op 11 april 1895 te Amsterdam. Hij overleed 28 december 1918, 23 jaar oud te Cadier en werd begraven op 31 december 1918 te St. Pieter.


iii. August BRIGG geboren op 22 maart 1896 te Amsterdam. August huwde Annette Marie Louise HAMERS 23 november 1928 te Maastricht. Hij overleed 11 juni 1971, 75 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 15 juni 1971 te St. Pieter.
1928 hotelbediende. Cannerweg 124 A. Zijn nakomelingen zeggen de grafhuur op, omdat er in Maastricht niemand meer is om dit graf te bezoeken en te onderhouden. Annette Marie Louise HAMERS (Jeanne, Sjaan) werd geboren op 16 december 1905 te Luik. Zij overleed 5 januari 2000, 94 jaar oud te Maastricht.

 

 

Annonce uit Het Advertentieblad voor Limburg van 2 juli 1945.

 


iv. Elise Hubertina Joanna BRIGG geboren op 5 maart 1901 te Maastricht. Elisa overleed 4 mei 1949, 48 jaar oud te Heerlen.


v. Maria Ida Julia BRIGG geboren op 19 april 1903 te St. Pieter. Julia Hubertina overleed 18 september 1903, 5 maanden oud des voormiddags ten zeven ure te St. Pieter en werd begraven op 20 september 1903 te St. Pieter.


Bernard overleed 26 juli 1922, 60 jaar oud te Maastricht (Oud-Vroenhoven) en werd begraven op 29 juli 1922 te St. Pieter. Sterfhuis: Brusselseweg 77 te Maastricht. Hij was van Schotse afkomst; 1893 koopman en winkelier in lakens, Warmoestraat 92 te Amsterdam. 1897 koopman; coupeur in 1903 en verder beheerder van de camping en horeca Caestert te Caestert. Marie werd geboren op 10 juni 1865 te St. Pieter en
overleed 28 augustus 1965, ruim 100 jaar oud te Maastricht Abtstraat 2 Calvariënberg. Zij werd 1 september 1965 bijgezet te St. Pieter. Zie verder: De historie van kasteel hoeve Lichtenberg.

 

Limburgsch Dagblad 11 juni 1965:

Wethouder Korn kwam gelukwensen.
Maastrichts oudste werd honderd jaar.
MAASTRICHT, 11 juni — Toen honderd jaar geleden onze grootouders in diligences rondreden en de wereld nog niet was vergiftigd door bromfietsen en televisie, werd in het gezin Duchateau te St. Pieter een meisje geboren, genaamd Maria Johanna Hubertina. Gisteren heeft zij, mevr. Brigg-Duchateau, die sedert enkele jaren wordt verpleegd in Calvariën, haar honderdste verjaardag gevierd. Zonder veel drukte maar wel op feestelijke wijze deelden velen mee in de viering. Om half twaalf maakte wethouder mr. W. Korn namens de gemeente zijn opwachting bij de honderdjarige. Hij bood mevr. Brigg een bloemstuk aan. Tevoren was het Burgelijk armbestuur met bloemen komen aandragen. In de ochtenduren had de Koot o.f.m., op de ziekenzaal de mis opgedragen. Tijdens de korte bijeenkomst aan het ziekbed van de jarige toonde mevr. Brigg de aanwezigen op welke wijze zij de honderd had gehaald. Zonder veel omhaal dronk ze een glaasje cognac. Maria Duchateau is de eerste honderdjarige in Maastricht sinds 38 jaar. In 1927 was het nl. mevr. Magnee, die deze mijlpaal bereikte. Mevr. Brigg kan niet meer lopen, maar verder is haar toestand zo slecht nog niet. Toch zou een feestje te druk voor haar zijn geweest. Daarom werd de verjaardag in kleine familiekring gevierd.

 

Maastrichts oudste inwoonster, mevr. M. Brigg-Duchateau, die gisteren haar honderdste verjaardag vierde. Aan haar bed de verpleegsters van de afdeling van Calvariënberg, waar de honderdjarige wordt verpleegd.

Mevrouw Magnee(-Prechter), die op 7 augustus 1927 honderd jaar werd en 3 juli 1932 is overleden. Na haar is mevr. Brigg de eerste in onze stad, die de eeuw heeft mogen volmaken.

Met dank voor de informatie afkomstig van Dhr. Maurice Bastin, achterkleinkind van Bernard Brigg.

 

Vak B 137 geruimd 2017.

Christiaan Johannes OTTEN - Maria Petronella Bodar

- Een kruis met roos -

In memoriam / Christiaan OTTEN / * 3-10-1895 / † 2-5-1975 / echtg. van / Maria Bodar / * 1-1-1898 † 21-1-1988

 

De ouders van Christiaan Johannes OTTEN waren:

Johannes OTTEN werd geboren omtrent 1853 te Driel. Hij huwde Maria DE GROOT 1 mei 1878 te Lihoijen, gemeente Oss.
Maria DE GROOT werd geboren omtrent 1853. Zij overleed 27 december 1933, 80 jaar oud te Maastricht.

Christiaan werd geboren op 3 oktober 1895 te Vianen. Hij huwde Maria Petronella BODAR,
dochter van Wilhelmus Petrus BODAR en Elisabeth Allegonda PIGMANS, 7 mei 1919 te 's-Hertogenbosch. Christiaan overleed 2 mei 1975, 79 jaar oud te Maastricht en werd te St. Pieter begraven. Maria werd geboren op 1 januari 1898 te 's-Hertogenbosch. Zij overleed 21 januari 1988, 90 jaar oud te Maastricht en werd 26 januari 1988 te St. Pieter bijgezet. Schippersechtpaar.

Hun zoon Johannes OTTEN werd geboren op 13 maart 1920 te Maastricht. Hannes overleed 22 augustus 2008, 88 jaar oud te Maastricht en werd op 28 augustus 2008 te Geleen gecremeerd. Hij was gehuwd met Johanna Maria (Annie) DE BAAR. Annie werd geboren op 7 februari 1924 te Dongen. Adressen: diverse adressen in Europa als schipper. 1948: Van Hasseltkade 5 te Maastricht; 1954 en 1964: Rozenstraat 2 te Mechelen-aan-de-Maas; Bergweg 42 Maastricht (St. Pieter). In 1947 werkt hij op de "Paul". Hij werd eigenaar van de motorspits De Evenaar voorheen eigendom van J. Van Kessel, resp. F. de Kimpe (Antwerpen) en G. Bal (Luik). De Evenaar werd gebouwd in 1908.

Zoon Christiaan OTTEN werd geboren op 17 januari 1923. Chris overleed 21 oktober 1996, 73 jaar oud en werd 26 oktober 1996 te St. Pieter begraven. Hij was schipper van beroep.

 

Internationaal rijbewijs afgegeven op 26 juni 1958 te Luik t.b.v. Johannes Otten. Hannes bezat een motorrijwiel van het merk Hercules. Collectie Breur Henket.

Vak B 142 geruimd op 14 maart 2012.

Pieter Dinjens - Sophia Tillij / Petrus Hubertus Dinjens / Sebastianus Hubertus Dinjens

- Een kruis met Xp -

In memoriam / Pieter Dinjens / * 8-1-1854  † 7-3-1936 / Sophia Tillij / * 17-9-1852  †  22-4-1937 / Gilles Dinjens / * 17-5-1879  † 4-7-1964 / Johannes Hubertus Dinjens / * 18-9-1895  † 14-12-1969

De ouders van Pieter DINJENS waren Mathijs DINJENS en Theresia WESCHE. Mathijs werd geboren op 22 maart 1811 te Maastricht. Hij huwde Theresia WESCHE 6 oktober 1836 te Maastricht. Mathijs overleed 24 december 1867, 56 jaar oud te Maastricht. Theresia WESCHE werd geboren op 29 december 1814 te Maastricht. Zij overleed 10 mei 1881, 66 jaar oud te Maastricht.

Pieter werd geboren op 8 januari 1854 te Maastricht. Hij huwde Sophia TILLIJ,
dochter van Nicolaus Hubertus TILLIJ en Maria Cornelia Hubertina VANGANGELT, 7 januari 1876 te St. Pieter.

Kinderen allen geboren te St. Pieter:

i. Joannes Matheus DINJENS geboren op 17 juni 1876. Jean huwde Lucia Elisabeth HECKER 9 juni 1904 te Oud-Vroenhoven. Jean overleed 13 januari 1938, 61 jaar oud te Maastricht en werd begraven te Wolder. Jean was van beroep landbouwer. Adres o.a. Cannerweg te Maastricht.
 

ii. Michaël Hubertus DINJENS geboren op 16 december 1877. Michel huwde Maria Sophia Gertrudis DAENEN 30 augustus 1901 te St. Pieter. Hij overleed 29 augustus 1947, 69 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 2 september 1947 te St. Pieter begraven. Hij was landbouwer en tuinder van beroep. Adressen o.a. Mergelweg te Maastricht.
 

 

 

iii. Gilles DINJENS geboren op 17 mei 1879. Gilles overleed 4 juli 1964, 85 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 8 juli 1964 te St. Pieter. Meesenbroekweg 37.
 

iv. Nicolaus Hubertus DINJENS geboren op 20 maart 1881. Nicolaas huwde Maria Josephina DEVENS 17 april 1909 te Oud-Vroenhoeven. Nicolaas overleed 1 maart 1961, 80 jaar oud te Maastricht. Nicolaas werd 4 maart 1961 te Maastricht begraven op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg. Van beroep was hij landbouwer en tuinder. Adressen o.a. Oude Wolderweg 14 en 8 september 1926 Oude Wolderweg 10 te Maastricht. Hij was lid van de Canisius Congregatie.

 

v. Sebastianus Hubertus DINJENS geboren op 27 augustus 1883 en gedoopt op 28 augustus 1883 te St. Pieter. Basch huwde Maria Helena Hubertina JONGEN, dochter van Leonardus Hubertus JONGEN en Maria Catharina Hubertina CLAESSENS, 4 februari 1916 te St. Pieter. 5 februari 1916 werd het huwelijk kerkelijk ingezegend te St. Pieter; getuigen waren  Joannes DINJENS en Ludovicus JONGEN. Hij overleed 26 februari 1963, 79 jaar  oud te Maastricht en werd bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. Van beroep was hij landbouwer in 1916. Tuinder. Adressen o.a. Cannerweg 208 of 288. 24 juni 1920 Cannerweg 168 te Maastricht. Maria Helena Hubertina JONGEN werd geboren op 24 augustus 1883 te St. Pieter en gedoopt op 25 augustus 1883 te St. Pieter. Lèneke overleed 3 oktober 1959, 76 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 7 oktober 1959 te Maastricht.

 

 

Bron: bidprentjesverzameling Rijckheyt.

Het echtpaar Dinjens-Jongen.  Foto: Historia Traiectum ad Mosam (Facebook)

 

 

vi. Johanna Hubertina DINJENS geboren op 8 november 1885. Zij huwde Franciscus VAN GORP 13 december 1918 te St. Pieter. Johanna overleed 9 mei 1974, 88 jaar oud te Maastricht en werd 13 mei 1974 te St. Pieter begraven. Zie: François van Gorp-Johanna Hubertina Dinjens/Pieter F. van Gorp.
 

vii. Maria Gertrudis DINJENS geboren op 10 januari 1888. Zij huwde Andreas Jacobus Hubertus LIEBEN 29 juni 1917 te Maastricht. Zij overleed 1 januari 1982, 93 jaar oud te Maastricht en werd begraven op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg te Maastricht.
 

Vak I 30 geruimd na 7 februari 1995:

 

viii. Petrus Hubertus DINJENS geboren op 10 oktober 1889 en gedoopt op 11 oktober 1889 te St. Pieter. Hij huwde Maria Hubertina Elisabeth LEMEER, dochter van Lambertus LEMEER en Catharina Hubertina HECKER (landbouwers), 9 april 1915 te St. Pieter. 10 april 1915 werd het huwelijk kerkelijk ingezegend te St. Pieter; getuigen waren Michaël DINJENS en Jacobus HECKER. Petrus Hubert overleed 2 april 1970, 80 jaar oud te Maastricht en werd 4 april 1970 bijgezet te St. Pieter. Van beroep was hij landbouwer in 1915, na 1920 tuinder. Hij was lid van de fanfare St. Servatius. Adressen o.a. Mergelweg; 9 mei 1932 Mergelweg 148, Mergelweg 50 te Maastricht. Maria Hubertina Elisabeth LEMEER werd geboren en gedoopt op 11 maart 1891 te Oud-Vroenhoven. Zij overleed 6 september 1944, 53 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 9 september 1944 begraven te St. Pieter.

 

 

Lambertus LEMEER werd geboren op 8 april 1865 te Maastricht. Hij huwde Catharina Hubertina HECKER, dochter van Joannes Lambertus HECKER en Maria DEVENS, 27 november 1890 te Oud-Vroenhoven. Lambert overleed 10 december 1931, 66 jaar oud te Maastricht (Biesland). Landbouwer. Catharina werd geboren op 5 juli 1865 te Oud-Vroenhoven. Zij overleed 5 september 1924, 59 jaar oud te Maastricht.
Maria Hubertina Elisabeth LEMEER.

 

ix. Cornelia Hubertina DINJENS geboren op 7 september 1891. Cornelia overleed 15 juni 1894, 2 jaar en 9 maanden oud, verdronken in het Broek te St. Pieter. Zij werd begraven op 17 juni 1894 te St. Pieter.
 

x. Agnes Johanna Hubertina DINJENS geboren 26 januari 1894. Agnes overleed 7 april 1894, ruim 2 maanden oud in het Broek te St. Pieter en werd 9 april 1894 begraven te St. Pieter.

 

xi. Johannes Hubertus DINJENS geboren op 18 september 1895. Hij overleed 14 december 1969, 74 jaar oud en te Maastricht en werd 18 december 1969 bijgezet te St. Pieter. Meesenbroekweg 87.

Pieter overleed 7 maart 1936, 82 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 10 maart 1936 te St. Pieter. Hij was dagloner in 1876; 1894 zandvormer, landbouwer in 1915 en 1916; tuinder na 1920. Lid van de Retraitantenbond te St. Pieter. Adres Kalfstraat 13 te Maastricht. Sophia werd geboren op 17 september 1852 te Maastricht. Zij overleed 22 april 1937, 84 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 26 april 1937 te St. Pieter. Landbouwster. Bij overlijden Kalfstraat 13.

 

Vak B. In 1961 waarschijnlijk nog aanwezig.

MARIE Thérése Hubertine Ceulen

- Een kindergraf -

A la / Memoire / de Marie / Thérése Hubertine Ceulen / Née le 9 Avril 1849 / Mort le 28 Decembre 1849 / Ange du Ciel trop tot ravie / a notre / amour / prie pour / tes parents desoles1. Marie Thérèse Hubertine CEULEN

 

De ouders van Marie Thérèse Hubertine CEULEN waren Petrus Hubertus CEULEN en Maria Gertrudis VRIJENS. Pieter werd geboren op 13 december 1809 te St. Pieter. Hij huwde Maria Gertrudis VRIJENS 31 december 1829 te Oud-Vroenhoven. Pieter overleed 29 juni 1877 te St. Pieter. Maria Gertrudis VRIJENS werd geboren op 17 januari 1811 te Oud-Vroenhoven. Zij overleed  19 maart 1884 te St. Pieter. Pieter Hubert was vanaf 4 januari 1838 burgemeester van St. Pieter tot 1877 en landbouwer. Zie: vak C Marres.

 

Marie werd geboren op 9 april 1849. Zij overleed 28 december 1849 in de Groenstraat te St. Pieter. Marie werd begraven te St. Pieter.

 

Vak B 71 geruimd na 5 september 2004.

Dirk van den Broek - Catharina Henrietta Maria Hubertina VAN SCHIJNDEL

- Een kruis -

Dirk van den Broek / * 13-3-1898 † 28-11-1975 / echtg. van / Cath. Van Schijndel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ouders van Catharina Henrietta Maria Hubertina VAN SCHIJNDEL waren:
Wilhelmus Johannes VAN SCHIJNDEL (schipper) geboren op 22 maart 1852 te Rotterdam. Hij huwde Johanna Hubertina Maria SCHREURS 10 juni 1889 te Venlo. Wilhelmus overleed 24 februari 1945, 92 jaar oud te Helden. Johanna Hubertina Maria SCHREURS geboren op 1 mei 1865 te Venlo. Zij overleed 29 oktober 1944, 79 jaar oud te Helden.


Catharina VAN SCHIJNDEL werd geboren op 11 juni 1896 te Venlo. Toke overleed 17 juni 1979, 83 jaar oud te Maastricht en werd 20 juni 1979 bijgezet te St. Pieter. Zij huwde (1) Henricus Hubertus PAULUS,
zoon van Joseph Nicolaas PAULUS en Johanna DE GROOT, 20 september 1920 te Venlo. Zij huwde na scheiding in 1942 (2) Dirk VAN DEN BROEK. Dirk werd geboren op 13 maart 1898. Hij overleed 28 november 1975, 77 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.

 

 

 


 

Vak B 73.

Petrus Joannes Julianus CORNELISSEN - Johanna Baptista VAN DAM

De ouders van Petrus Joannes Julianus CORNELISSEN waren Cornelis CORNELISSEN en Sophia Geertruijda DE REUVER.

Piet werd geboren op 9 januari 1890 te Lanaken. Hij huwde Johanna Baptista VAN DAM, dochter van Leonardus Adrianus Cornelis VAN DAM en Debora Sara PIERSON, 17 december 1913 te 's-Hertogenbosch. Piet werd 22 november 1976 te St. Pieter begraven. Zetschipper van beroep. Jans werd geboren op 8 januari 1892 te 's-Hertogenbosch. Zij overleed 11 januari 1980, 88 jaar oud te Maastricht en werd 16 januari 1980 bijgezet te St. Pieter.

 

Dochter Sophia Johanna Elisabeth CORNELISSEN werd geboren op 27 maart 1916 te Venlo. Fia huwde Theodorus DE BOK 5 augustus 1936 te Maastricht. Fia overleed 9 november 1993, 77 jaar oud te Maastricht en werd 13 november 1993 te St. Pieter begraven. Zie: geruimd vak I 32.

 

Vak B 76 voorheen B X 8. Geruimd na 14 maart 1949.

Lodewijk Frans EERAERTS

De ouders van Lodewijk Frans EERAERTS waren Jan Lodewijk EERAERTS en Joanna Maria DE HONDT.

Lodewijk werd geboren op 4 juni 1887 te Willebroeck (België). Hij overleed 14 maart 1934, 46 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 16 maart 1934 te St. Pieter. Hij was gehuwd met Maria Rosalie STEENACKERS. Hij was schipper, wonende te Lixhe.

 

Vak B 76 geruimd 20 november 2012.

 Leonard Hendrik van der Helden - Maria Anna Arnouts

- Een kruis -

Hier rust / Maria Anna / Arnouts / * 28-9-1895 / † 21-5-1976 / echtg. van / Leonard / Hendrik / van der Helden / * 15-3-1892 / † 6-3-1985

De ouders van Leonard Hendrik VAN DER HELDEN waren Bert Cornelis VAN DER HELDEN en Hendrika DE WIT.

Leonard Hendrik VAN DER HELDEN geboren op 15 maart 1892 te Schijndel. Hij huwde Maria Anna ARNOUTS, dochter van Cornelis ARNOUTS en Allegonda VAN VUGT, 22 april 1914 te 's-Hertogenbosch. Leonard overleed 6 maart 1985, 92 jaar oud en werd 9 maart 1985 bijgezet te St. Pieter.
Maria Anna ARNOUTS werd geboren op 28 september 1895 te 's-Hertogenbosch. Zij overleed 21 mei 1976, 80 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.

 

 

 

 

 

 

Vak B 77 geruimd op 24 juni 2015.

Maria Fr. Woutera van der Helden

- Een kruis -

 

Marietje van der Helden / * 3-8-1937 † 28-7-1994 / ∞ /  Wim van Alem

 

De ouders van Maria Fr. Woutera VAN DER HELDEN waren Leonard Hendrik VAN DER HELDEN en Maria Anna ARNOUTS Zie: geruimd vak B76.

 

Hun dochter Marietje van der Helden werd geboren op 3 augustus 1937 en overleed 28 juli 1994, 56 jaar oud. Zij werd begraven te St. Pieter.

 

Voorheen - tot 1987 - lag grootmoeder van de Van Alems kant, Johanna Maria KLARENBEEK-WALRAVEN hier begraven. Johanna werd geboren op 5 mei 1870 te Wamel. Zij huwde Willem KLARENBEEK, zoon van Hermanus KLARENBEEK en Arnolda SOETEKOUW, 19 juli 1893 te Rotterdam. Johanna overleed 23 januari 1948, 77 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 27 januari 1948 te St. Pieter. Willem werd geboren op 8 augustus 1864 te Druten. Hij overleed 26 juni 1934, 69 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 28 juni 1934 te St. Pieter. Willem was schipper van beroep. Hoge Kanaaldijk 57 te Maastricht (St. Pieter).

 

Kinderen:

i. Hermanus Adrianus KLARENBEEK geboren in 1895 te Ruhrort (Duitsland). Herman overleed 1 december 1943, 48 jaar oud te Maastricht en werd  4 december 1943 begraven te St. Pieter in vak G 57. Geruimd na 1975.
ii. Gerarda Anna KLARENBEEK geboren op 2 september 1896 te Rotterdam. Zij huwde Antonius Hendrikus EMANS 12 december 1928 te Rotterdam.
iii. Arnolda Catharina KLARENBEEK geboren omtrent 1898 te Uerdingen (Pruisen).
iv. Cornelia Maria KLARENBEEK geboren op 21 september 1901 te Rotterdam. Cornelia huwde Adrianus Gerardus Petrus Josephus VAN ALEM 3 oktober 1928 te Weert. Cornelia overleed 11 juni 1955, 53 jaar oud Wilhelminakade op het schip Corrie te Maastricht. Cornelia werd begraven op 15 juni 1955 te St. Pieter
(het graf in vak M 3 is geruimd).
v. Gerardus Antonius KLARENBEEK geboren omtrent 1904 te Neuss (Duitsland). Hij overleed 2 mei 1912, 8 jaar oud te Nederweert.
vi. Leo KLARENBEEK geboren op 1 februari 1906 te Millingen aan de Rijn. Leo overleed 26 juni 1969, 63 jaar oud te Kerensheide-Stein. Hij was gehuwd met Jacoba Petronella Maria NIJENHUIJZEN.
vii. Antonius KLARENBEEK geboren op 21 september 1907 te Deest (Druten).
viii. Theodore Jean KLARENBEEK geboren omtrent 1910 te Seraing (België). Theodore huwde Catharina Adriane JANSSEN 24 juli 1935 te Hillegersberg.
ix. Adriana KLARENBEEK geboren op 1 mei 1900 te Antwerpen. Zij overleed 31 oktober 1965, 65 jaar oud Abtstraat 2 te Maastricht en werd begraven op 5 november 1965 te St. Pieter in vak G 57. Geruimd na 1975.

 

Vak B 59 voorheen B XII 10.

 

Marcellus Cornelius Maria VAN SANTVOORT  / Joannes Leonardus VAN SANTVOORTDe ouders van Joannes Leonardus VAN SANTVOORT waren Adrianus Cornelius VAN SANTVOORT en Jacoba Maria VAN SPAANDONCK.

Jean Leon werd geboren op 16 januari 1883 te Turnhout (België). Hij overleed 24 december 1937, 54 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 28 december 1937 te St. Pieter. Hij was gehuwd met Maria Philomena Francisca CORNELISSEN. Leon was pr
ocuratiehouder en chef de bureau bij de N.V. E.N.C.I. Sterfhuis St. Lambertuslaan 4 a.

Zoon Marcel VAN SANTVOORT werd geboren in 1913 te Turnhout. Hij overleed 15 augustus 1930, 17 jaar oud en 4 maanden oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 18 augustus 1930 te St. Pieter. Sterfhuis Parkweg 25.

Beide lijken werden in 1938 opgegraven en vervoerd naar Turnhout.

 

Vak B 90 geruimd 16 augustus 2005.

 

Wilhelmus Laurens SMIDT - Marie Hubertine BULTE

 

De ouders van Wilhelmus Laurens SMIDT waren:
Albertus Jacobus SMIDT geboren op 12 november 1854 te Huissen. Hij huwde Catharina Anna Rosina MEINTSER 28 juli 1880 te Leiden. Albertus overleed 7 november 1933, 78 jaar oud te Rotterdam. Schipper van beroep.
Catharina Anna Rosina MEINTSER geboren op 21 november 1855 te Leiden. Zij overleed 27 oktober 1920, 64 jaar oud te Rotterdam.

Wilhelmus werd geboren op 6 februari 1886 te Amsterdam. Hij huwde Marie Hubertine BULTE, dochter van Leonardus BULTE (schippersknecht, scheepslosser en mijnwerker) en Catharina Gertrudis WALTHIE (glasslijpster), 7 juli 1915 te Maastricht. Hij overleed 22 december 1977, 91 jaar oud en werd bijgezet op 24 december 1977 te St. Pieter. Schipper. Marie werd geboren op 3 augustus 1896 te Luik. Zij overleed 21 april 1976, 79 jaar oud en werd begraven op 24 april 1976 te St. Pieter. Glasslijpster. Papenweg 67 te Maastricht bij overlijden.

 

Dochter Geertruida L. SMIDT werd geboren in 1916 te Maastricht. Truus huwde Gerardus Lambertus MEESTERS, zoon van Martinus MEESTERS (schipper) en Johanna WENTING, 28 augustus 1939 te Maastricht. Gerrit werd geboren op 30 januari 1911 te Nederweert. Hij overleed 16 juli 1977, 66 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 20 juli 1977 te St. Pieter in vak B 80 a. Dit graf is geruimd op 16 augustus 2005. Papenweg 67 te Maastricht. Schipper van beroep.

Vak B 127 geruimd februari 2007.

Maria Johanna Gielen -Bronnenberg / Maria Helena Elisabeth Dolhain - Gielen

- Een portret -

Hier rust in vrede / Maria Johanna Gielen / geb. Bronnenberg / geb. te Maastricht / 28 jan.1870 / overl. te St. Pieter / 27 dec. 1928 / R. I. P.

E. Dolhain - Gielen / * 23-12-1902  † 9-7-1971

De ouders van Maria Johanna BRONNENBERG waren:
Jean Pierre BRONNENBERG geboren op 6 september 1840 te Geleen. Hij overleed 7 augustus 1903, 62 jaar oud te Maastricht.
Maria Helena Elisabeth HOS geboren op 1 december 1843 te Fouron le Comte (België). Marie Hélène overleed 11 september 1913, 69 jaar oud te Maastricht.

Maria werd geboren op 28 januari 1870 te Maastricht. Zij huwde Gillis Hubertus GIELEN, zoon van Michaël (Michel) GIELEN en Maria DE GROOT, 5 december 1900 te Maastricht.
 

Kinderen:

i. Maria Helena Elisabeth GIELEN geboren op 23 december 1902 te Maastricht. Elisabeth overleed 9 juli 1971, 68 jaar oud. Zij werd gecremeerd en haar as uitgestrooid boven zee. Zij huwde Marie Joseph Jean André DOLHAIN, zoon van Mathias Hubertus DOLHAIN en Maria Alphonsina Hubertina Catharina Victorina DEFRESNE. André werd geboren op 5 november 1888 te St. Pieter. Hij overleed 31 januari 1969, 80 jaar oud te Maastricht.
ii. Maria Lucia GIELEN geboren begin 1905. Zij overleed 13 augustus 1905, 8 maanden oud te Maastricht.

Maria overleed 27 december 1928, 58 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 29 december 1928 te St. Pieter begraven. Gillis werd geboren op 31 augustus 1875 te Maastricht. Hij overleed 19 maart 1950, 74 jaar oud te Vaals.

 

 

Vak B 102: geruimd na 13 april 1968.

Leonardus VERVOORT

 

De ouders van Leonardus VERVOORT waren Frans Jacob VERVOORT en Maria Sibilla VAN HELDEN.

Leonardus werd geboren op 18 november 1860 te Grubbenvorst. Hij huwde Maria Theodora BUSSEMAKERS, dochter van Joannes BUSSEMAKERS en Jacoba KLEUSKENS, 26 januari 1891 te Sevenum.
 

Bekende kinderen:

i. Jean Gustave Bernard VERVOORT geboren op 11 oktober 1891 te Maastricht. Hij overleed 28 augustus 1892, 8 maanden oud te Maastricht.
ii. Jean Gustave Bernard VERVOORT geboren op 11 oktober 1894 te Maastricht.
iii. Wilhelmina Anna Francisca VERVOORT geboren op 10 oktober 1898 te Sneek. Zij overleed 11 augustus 1899, 10 maanden oud te St. Pieter en werd 14 augustus 1899 te St. Pieter begraven.
iv. Sibilla Theodoor Apollinia VERVOORT geboren op 8 februari 1902 te St. Pieter.
v. Jean Désiré Adolphe VERVOORT. Hij overleed 16 augustus 1905, 6 maanden oud te Maastricht.

Leonardus overleed 8 juli 1911, 50 jaar oud te St. Pieter en werd 11 juli 1911 te St. Pieter begraven. Hij was rijksambtenaar in 1891. Maria Theodora werd geboren op 31 juli 1864 te Sevenum. Zij overleed 3 juli 1947, 82 jaar oud te Schinnen.

 

Vak B 103: geruimd op 4 april 2016.

Petrus Servatius Hubertus NICOLAES - Maria Sophia GOESSENS

- Een kruis -

In memoria / P. Servatius H. / Nicolaes / * 16.3.1865 † 29.2.1932 / en zijn echtgenote / Maria S. Goessens / * 24.12.1875 † 14.11.1963

Rust  in  vrede

Opmerking: dit graf lag oorspronkelijk in omgedraaide richting.

De ouders van Petrus Servatius Hubertus NICOLAES waren:
Petrus NICOLAES, geboren op 2 januari 1832 te Canne. Pierre huwde Maria Gertrudes JANSSEN 29 juni 1860 te Canne. Pierre overleed 11 maart 1913, 81 jaar oud te St. Pieter en werd 13 maart 1913 bijgezet te St. Pieter. 1885: beambte Rijkswaterstaat, 1886: herbergier en landbouwer. Bij overlijden: Kanaaldijk.
Maria Gertrudis JANSSEN. Zij werd geboren op 22 februari 1836 te Maastricht en overleed 21 december 1911, 75 jaar oud te St. Pieter. 23 december 1911 werd zij begraven te St. Pieter.

Servaes werd geboren op 16 maart 1865 te St. Pieter. Hij huwde (1) Gertrudis Hubertina JONGEN, dochter van Servatius Hubertus JONGEN en Maria Agnes Hubertina GORREN, 30 januari 1885 te St. Pieter.


 

 

 

 

Kinderen:
i. Anna Maria Gertrudis NICOLAES geboren op 18 april 1885 te St. Pieter. Zij overleed 4 januari 1886, ruim 8 maanden te St. Pieter op de Torentjes en werd begraven op 6 januari 1886 te St. Pieter.

ii. Petrus Joannes Hubertus NICOLAES geboren op 4 juli 1886 te St. Pieter.

iii. Joannes Servatius Hubertus NICOLAES geboren op 16 augustus 1887 te St. Pieter.
iv. Anna Maria Agnes Hubertina NICOLAES geboren op 28 juli 1889 te St. Pieter. Zij overleed 9 september 1889, ruim 1 maand oud te St. Pieter.
v. Servatius Hendricus Hubertus NICOLAES geboren op 23 september 1890 te St. Pieter. Hij overleed 22 oktober 1890, bijna 1 maand oud te St. Pieter langs het kanaal.
vi. Petrus Servatius Lambertus NICOLAES geboren op 15 november 1891 te St. Pieter. Hij overleed 23 januari 1892, 2 maanden oud te St. Pieter langs het kanaal.

vii. Nn NICOLAES, 4 augustus 1893 levenloos geboren te St. Pieter langs het kanaal. Nn werd 6 augustus 1893 begraven te St. Pieter.
 

Petrus huwde (2) - na het overlijden op 4 augustus 1893 van Gertrudis Hubertina JONGEN, Maria Sophia GOESSENS, dochter van Joannes Hubertus GOESSENS en Sophia QUAADEN, 8 maart 1895 te St. Pieter.

 

Kinderen:

i. Maria Catharina NICOLAES geboren op 22 januari 1895 te Heer. Zij overleed 8 maart 1895, 1 maand oud te Heer.
ii. Petrus Servatius Lambertus NICOLAES geboren en gedoopt op 22 maart 1896 te St. Pieter. Hij huwde Maria Hubertina ENGELS, dochter van Willem ENGELS en Francisca OP 'T EIJNDE, 5 mei 1922 te Maastricht. Kerkelijk huwelijk op 6 mei 1922 te St. Pieter; getuigen hierbij waren Mathieu VAN DER BROECK, stukadoor van beroep en Henricus WELTERS, bode van beroep. Servaes overleed 22 maart 1963, 67 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg. Hubertina werd geboren te Lanaeken en gedoopt op 5 februari 1901 te Lanaeken. Zij overleed 24 oktober 1955, 54 jaar oud te Maastricht en werd begraven te Maastricht op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg).Dienstbode bij huwelijk.

iii. Maria Joanna Hubertina Gertrudis NICOLAES geboren op 7 april 1897 te St. Pieter. Zij overleed 5 augustus 1897, 4 maanden oud Kanaaldijk des voormiddags te negen ure te St. Pieter en werd begraven op 7 augustus 1897 te St. Pieter.
iv. Maria Hubertina Catharina NICOLAES geboren op 12 mei 1898 te St. Pieter. Zij overleed 28 augustus 1899, 15 maanden oud langs het Kanaal des namiddags te twee ure te St. Pieter en werd begraven op 30 augustus 1899 te St. Pieter.
v. Gerardus Lambertus Servatius NICOLAES geboren op 23 februari 1900 te St. Pieter. Hij huwde Gertrudis Maria HAMELEERS 24 februari 1922 te Maastricht. Gerardus overleed 6 april 1962, 62 jaar oud en werd 10 april 1962 begraven te St. Pieter.
vi. Maria Elisabeth Francisca NICOLAES geboren op 21 juni 1901 te St. Pieter. Zij huwde Hendrikus Hubertus Antonius WELTERS 18 augustus 1922 te Maastricht. Zij werd begraven op 19 december 1984 te St. Pieter.

vii. Josephina Adolphina Maria NICOLAES geboren op 27 april 1903 te St. Pieter. Josephina huwde Johannes RONDA, zoon van Andreas RONDA en Anna Maria BECKERS, 15 mei 1925 te Maastricht. Josephina overleed 12 februari 1981, 77 jaar oud en werd begraven op 16 februari 1981 te St. Pieter.
viii. Maria Hubertina Ludovica NICOLAES geboren op 3mei 1905 te St. Pieter. Zij overleed 11 juni 1905, 5 weken oud te St. Pieter.

ix. Maria Catharina Gertrudis NICOLAES geboren en gedoopt op 19 juni 1906 te St. Pieter. Zij huwde Hubertus Egidius HOGENBOOM, zoon van Egidius Hubertus HOGENBOOM en Maria Christina Hubertina MOORS, 19 augustus 1927 te Maastricht. Kerkelijk huwelijk te St. Pieter op 20 augustus 1927; getuigen waren Henricus HOGENBOOM en Servatius NICOLAES. Hubertus werd geboren op 11 mei 1907 te Oud-Vroenhoven en gedoopt op 12 mei 1907 te Oud-Vroenhoven. Hij overleed 18 december 1939, 32 jaar oud te Maastricht. 1927 grondwerker.

x. Petrus Servatius Hubertus NICOLAES geboren op 23 februari 1909 te St. Pieter. Hij huwde Maria Hubertina WINTGENS, dochter van Andreas Hubertus WINTGENS en Maria Catharina THELISSEN, 8 november 1929 te Maastricht. Petrus overleed 5 september 1962, 53 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 8 september 1962 te St. Pieter. Hij was tuinder van beroep bij huwelijk. Maria Hubertina werd geboren op 24 oktober 1906 te Meerssen. Zij overleed 18 november 1980, 74 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 21 november 1980 te St. Pieter. Het graf in vak S 7 is geruimd.
xi. Anna Maria Hubertina NICOLAES geboren op 7 oktober 1911 te St. Pieter. Tina huwde Pierre Théodore Joseph Marie CLAASSEN 1 maart 1935 te Maastricht. Tina overleed 10 december 1982, 71 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 15 december 1982 te St. Pieter.
 

Servaes overleed 29 februari 1932, 66 jaar oud te Maastricht en werd 2 maart 1932 begraven te St. Pieter. Hij was landbouwer/tuinder. 1913: Kanaaldijk. Sophia werd geboren op 24 december 1875 te Maastricht. Zij overleed 14 november 1963, 87 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 18 november 1963 te St. Pieter. Landbouwster. Lage Kanaaldijk 55.

 

 

 

Vak B 105. Grafhuur opgezegd na 2003.

Martinus Quirinus Maria VAN GRINSVEN - Aleida Maria TER LINDE


De ouders van Martinus Quirinus Maria VAN GRINSVEN waren Martinus Quirinus VAN GRINSVEN en Christina RAGAS.

Martinus werd geboren op 26 maart 1894 te Doesburg. Hij huwde Aleida Maria TER LINDE, dochter van Gerrit TER LINDE en Aleida DIJKHUIS, 22 november 1927 te Doesburg. Martinus overleed 1 maart 1975, 80 jaar oud en werd begraven op 6 maart 1975 te St. Pieter. Burgemeester Ceulenstraat 50 te Maastricht. 1927 opzichter. Aleida werd geboren op 10 december 1897 te Oldenzaal.  Zij overleed 19 juli 1983, 85 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 23 juli 1983 te St. Pieter.

 

Vak B 126 (B XV 6). Geruimd na 6 maart 1930.

Ludovicus Hubertus TANS
 

De ouders van Ludovicus Hubertus TANS waren:
Andreas TANS geboren op 23 november 1870 te Maastricht. Andries huwde Maria Gertrudis Hubertina ROSIER 20 juli 1894 te St. Pieter. Andries overleed 26 juni 1932, 61 jaar en 7 maanden oud te negen uur voormiddag Parkweg 19 te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 28 juni 1932 te St. Pieter.
Schrijnwerker zegge herbergier. 1923 landbouwer. 1932 groentenkweker.
Maria Gertrudis Hubertina ROSIER geboren op 28 november 1874 te St. Pieter. Gertrudis overleed 21 september 1910, 35 jaar oud te Maastricht en werd 23 september 1910 begraven te St. Pieter.


Ludovicus werd geboren op 17 augustus 1898 te Maastricht. Hij overleed 3 maart 1922, 23 jaar en 6 maanden oud te Maastricht. Ludovicus werd 6 maart 1922 begraven te St. Pieter. Hij was ongehuwd en woonachtig Parkweg 10 te Maastricht (St. Pieter).

 

Vak B 131: geruimd na 4 april 2004.

Hubertus Nicolaas Groothausen - Gertrudis Elisabeth Wauben

- Een kruis -

In memoriam / Nicolaas Groothausen / * 20.11.1884 † 21.6.1967 / echtgenoot van / Geertruida Wauben / * 28.5.1898 † 6.12.1987

De ouders van Hubertus Nicolaas GROOTHAUSEN waren:
Petrus Gaspar Hubertus GROOTHAUSEN geboren op 6 januari 1852 te St. Pieter. Petrus huwde Hubertina Maria ZENTHNER (ZENTHER) 13 februari 1874 te St. Pieter. De vader van de bruid is niet aanwezig bij het huwelijk. Petrus overleed 16 juni 1946, 94 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 18 juni 1946 te St. Pieter. Geweermaker, landbouwer en fabrieksarbeider. Sterfhuis Drabbelstraat 9.
Hubertina Maria ZENTHNER (ZENTHER) werd geboren op 27 augustus 1848 te St. Truiden (België). Hubertina overleed 22 december 1927, 79 jaar en 3 maanden oud te Maastricht. Op de tweede kerstdag - 26 december 1927 - werd de kist "gezonken"; de lijkdienst is op 28 december geweest om 9 uren te St. Pieter.
 

Nicolaas werd geboren op 20 november 1884 te St. Pieter. Hij huwde Gertrudis Elisabeth WAUBEN, dochter van Eustachius WAUBEN en Cornelia Hubertina Barbara DOUZE, 17 april 1925 te Maastricht. Nicolaas overleed 21 juni 1967, 82 jaar oud te Maastricht in het Ziekenhiuis St. Annadal en werd 24 juni 1967 begraven te St. Pieter. Landbouwer. Geertruida werd geboren op 31 mei 1898 te Sint-Jans-Molenbeek (België). Zij overleed 6 december 1987, 89 jaar oud te Maastricht en werd 9 december 1987 te St. Pieter bijgezet. Het gezin leefde jarenlang in een huis in de mergelgroeve vlak bij de St. Pietersberg.

 

Kinderen:

i. Nn GROOTHAUSEN  levenloos geboren op 5 februari 1935 te Maastricht.

ii. Hubertus GROOTHAUSEN geboren op 5 of 6 februari 1935 te Maastricht. Hubertus overleed 6 februari 1935, 4 uur oud te Maastricht.

iii. Maria Josephina Theresia GROOTHAUSEN geboren op 11 juli 1937 te Maastricht. Zij overleed 28 april 1956, 18 jaar oud in het ziekenhuis St. Annadal te Maastricht.

 


 

Vak B 134 geruimd voor 26 juli 1993.

Cornelius Adrianus Albertus David DROSSAERTS - Maria Anna Josephina MULLENS / Antoinette VOS - Martin Charles Albert DROSSAERTS

Een koopgraf.

De ouders van Cornelius Adrianus Albertus David DROSSAERTS waren Cornelis Adrianus (Corneille) DROSSAERTS en Margaretha (Marguerite) VELDHUIJZEN.

Corneille werd geboren op 30 december 1831 te Culemborg. Hij huwde (1) Maria Sophia DE FRAITURE, dochter van Jan Willem DE FRAITURE en Maria Christina FABRIJ, 14 november 1860 te Breda. Corneille overleed 31 december 1907, 76 jaar oud des 's middags ten twaalf ure te St. Pieter en werd 4 januari 1908 te St. Pieter begraven. Hij huwde (2) Maria Anna Josephina MULLENS, dochter van Martin MULLENS en Marie Françoise CHARLIER, 18 juli 1890 te Luik.
Zij werd geboren op 16 juli 1866 te Valkenburg. Josephine overleed 27 mei 1938, 71 jaar oud te Heer en werd 31 mei 1938 bijgezet te St. Pieter.

Kinderen:

i. Martin Charles Albert DROSSAERTS geboren op 14 juli 1889 te Grubbenvorst. Erkend en gewettigd bij het huwelijk door Corneille Adrien Albert David Drosgaerts op 18 juli 1890 te Luik. Hij huwde Antoinette VOS, dochter van Johann Emil Josef VOS en Maria Brigitta WUNDERLICH, 14 juni 1909 te Maastricht. Martin overleed 12 juni 1971, 81 jaar oud en werd 16 juni 1971 bijgezet te St. Pieter. Antoinette werd geboren op 10 mei 1890 te Aken. Zij overleed 21 oktober 1964, 74 jaar oud te Heer en werd 24 oktober 1964 bijgezet te St. Pieter.
ii. Maria Cornelia Josephina DROSSAERTS geboren op 26 augustus 1891 te Valkenburg. Zij overleed 23 december 1891, 4 maanden oud te Valkenburg.
iii. Eugène Hubert Corneille Joseph DROSSAERTS geboren op 26 januari 1902 te St. Pieter. Burghtstraat 10 te Heer.
 

Vak B 136 geruimd na 14 december 1989.

Jozef Karel Victor DUBOIS - Maria Agnes BONGAERTS
 

De ouders van Jozef Karel Victor DUBOIS waren:
Johannes Jacobus DUBOIS geboren op 5 juni 1846 te Middelburg. Hij huwde Josephina VAN DOOREN 7 juli 1880 te Maastricht. Johannes overleed 17 juni 1917, 71 jaar oud te Oud-Vroenhoven. Metselaarsknecht.
Josephina VAN DOOREN geboren op 20 januari 1857 te Maastricht. Zij overleed 30 juni 1917, 60 jaar oud te Oud-Vroenhoven.


Jef werd geboren op 19 augustus 1888 te Maastricht. Hij huwde Maria Agnes BONGAERTS, dochter van Theodoor Hubert BONGAERTS en Maria Catharina Hubertina REINER, 5 oktober 1917 te Oud-Vroenhoven. Jef overleed 3 november 1959, 71 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 6 november 1959 te St. Pieter. Sergeant in 1917; gepensioneerd beroeps onderofficier. Bij overlijden Notgerusweg 27 A (Maastricht St. Pieter). Agnes overleed 5 januari 1967, 78 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 9 januari 1967 te St. Pieter. Bij overlijden Notgerusweg 27 A.
 

Vak B 138 geruimd op 10 maaart 2017:

Eric Flesseman

- Een natuursteen -

Eric Flesseman / 8-4-1936 / 20-11-1996

Eric werd geboren op 8 april 1936. Hij overleed 20 november 1996, 60 jaar oud. Hij werd 26 november 1996 te St. Pieter begraven.

 

 

 

 

 

 

 

Eric Flesseman, geschilderd door zijn echtgenote Bettine Flesseman.

 

Vak B onbekend (waarschijnlijk B XI 7):

Anna Maria Helena ELIE-VAN DER BROECK

De ouders van Franciscus Augustinus Josephus Philippus ELIE waren:
Hubertus Jacobus ELIE geboren op 31 oktober 1847 te Maastricht. Hij huwde Johanna BERKHUIZEN,
dochter van Jacobus Frederik BERKHUIZEN en Hester LEEMANS, 14 juli 1886 te Voorschoten. Onderofficier in 1889; 1891: gepensioneerd sergeant vroeger te Leiden wonende en nu te Maastricht. Hubertus overleed 25 maart 1900, 52 jaar oud te Maastricht. Bij overlijden conciërge woonachtig St. Pieterstraat 2 te Maastricht. Hij huwde (2) Catharina Maria Hubertina DORLO, dochter van Joannes Henricus Hubertus DORLO en Maria Catharina SEVAY, 29 juli 1891 te Maastricht.
Johanna BERKHUIZEN werd geboren op 10 juni 1852 te Voorschoten. Zij overleed overleed 11 april 1890, 37 jaar oud te Oegstgeest. Catharina Maria Hubertina DORLO werd geboren op 12 september 1847 te Maastricht. Zij overleed 25 december 1921, 74 jaar oud te Maastricht.

Gustaaf werd geboren op 6 juni 1889 te Leiden. Hij huwde Anna Maria Helena VANDERBROECK, dochter van Hendricus Hubertus VANDERBROECK en Joanna Maria Anna MIESSEN, 24 oktober 1913 te St. Pieter. Hij was boekbinder bij het huwelijk en in 1916 boekbinder wonende te Maastricht. Gustaaf overleed 28 juni 1954, 65 jaar oud te Maastricht. Anna werd geboren en gedoopt op 19 mei 1890 te St. Pieter - op het bidprentje staat abusievelijk 9 mei 1890 vermeld. De getuigen bij de aangifte van de geboorte waren Joannes Hermanus VRANCKEN, veldwachter, 40 jaar oud en Jacob VOLKERS, 78 jaar oud, gepensioneerd ontvanger beiden wonende te St. Pieter, Zij overleed 12 april 1915, 24 jaar oud te St. Pieter ("Oude Molen") en werd begraven op 15 april 1915 te St. Pieter.

 


 

Franciscus Augustinus Josephus Philippus ELIE.

Met dank aan Dhr. Peter Elie.

 

Vak B XII 1.

Elisabeth Petronella Hubertina FRANSEN

 

De ouders van Elisabeth Petronella Hubertina FRANSEN waren:
Hendrik FRANSEN geboren op 26 april 1824 te Maastricht. Schoenmaker van beroep. Hij huwde Anna Catharina SCHENKELBERG 22 oktober 1850 te Maastricht. Hendrik overleed 14 mei 1887, 63 jaar oud te Maastricht.
Anna Catharina SCHENKELBERG 1 april 1820 geboren te Horschbach (Duitsland). Zij overleed 22 mei 1882, 62 jaar oud te Maastricht.

Elisabeth werd geboren op 2 februari 1851 te Maastricht. Zij overleed 9 oktober 1900, 49 jaar oud Papenstraat te St. Pieter en werd begraven te St. Pieter. Zij was niet gehuwd.

 

Vak C 17. D VIII 4. Geruimd na 9 november 1960.

Henricus Matheüs Hubertus GORREN - Maria Hubertina MARES

De ouders van Henricus Matheüs Hubertus GORREN waren:
Matheus Hubertus GORREN geboren en gedoopt op 31 december 1823 te St. Pieter. Mathijs Hubert huwde Maria Hubertina ROIJMANS (1) 28 maart 1856 te St. Pieter. Mathijs Hubert huwde (2) Maria Agnes Hubertina ROIJMANS 16 september 1868 te St. Pieter. Mathijs Hubert overleed 28 oktober 1903, 79 jaar oud des voormiddags ten vier ure te St. Pieter en werd begraven op 30 oktober 1903 te St. Pieter.
Maria Hubertina ROIJMANS geboren op 12 mei 1832 te St. Pieter. Zij Maria overleed 17 december 1867, 35 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 19 december 1867 te St. Pieter.


Henricus werd geboren op 26 juli 1865 te St. Pieter. Hij huwde Maria Hubertina MARES, dochter van Pieter MARES en Maria Henrica MOOTZELAAR, 4 oktober 1889 te St. Pieter.


Kinderen allen geboren te St. Pieter:
i. Maria Henrica GORREN geboren op 14 augustus 1890. Zij huwde Franciscus Jozef PLEUMEEKERS,
zoon van Laurentius Hubertus PLEUMEEKERS en Maria Helena SMAL, 14 juli 1920 te Maastricht. Maria overleed 21 december 1965, 75 jaar oud te Maastricht en werd 24 december 1965 begraven te Maastricht (Algemene Begraafplaats Tongerseweg).
ii. Maria Agnes Hubertina GORREN geboren op 1 november 1892. Zij huwde Salomon Adriaan NOELS,
zoon van Cornelis NOELS en Jacoba DE VISSCH, 30 juni 1921 te Roermond. Maria overleed 7 februari 1945, 52 jaar oud te Dordrecht. Haar onwettige zoon Joseph GORREN werd geboren en gedoopt op 5 april 1916 te St. Pieter. Joseph overleed 15 november 1916, 7 maanden oud te St. Pieter en werd begraven op 17 november 1916 te St. Pieter. Bij overlijden Lombok.
iii. Maria Ida Antonia GORREN geboren op 10 december 1894. Zij overleed in oktober 1976, 81 jaar oud en werd 26 oktober 1976 begraven te Maastricht (Algemene Begraafplaats Tongerseweg).
iv. Johannes Hubertus GORREN geboren op 4 juni 1897. Hij overleed 15 december 1902, ruim 5 jaren oud des namiddags ten acht ure te St. Pieter en werd 17 december 1902 te St. Pieter begraven.
v. Hubertus Henricus GORREN geboren op 29 augustus 1899. Hij huwde Agnes DUBISLAV,
dochter van Hubertus Matheus DUBISLAV en Maria LENOIR, 22 april 1927 te Maastricht. Harie overleed 23 augustus 1976, bijna 77 jaar oud te Maastricht en werd 26 augustus 1976 begraven te Maastricht (Algemene Begraafplaats Tongerseweg). 1927 wolspinner. Hij woonde tot zijn huwelijk in Lombok en daarna tot zijn overlijden op de Mergelweg 175.

 

 

Hubertus Henricus GORREN.

Met dank aan Anjo Gorren.


vi. Anna Philomena GORREN geboren op 22 augustus 1902.

vii. Anna Maria Hubertina GORREN 25 december 1908 geboren. Hubertina en Josephus Joannes JONGEN, zoon van Adolf Jozef JONGEN en Catharina Maria LUCAS, zijn 1 februari 1929 getrouwd te Maastricht; 2 februari 1929 kerkelijk huwelijk te St. Pieter.


Henricus overleed 9 november 1925, 60 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 12 november 1925 begraven te St. Pieter. Landbouwer. 1925: Drabbelstraat 12 te Maastricht. Maria Hubertina MARES werd geboren op 5 april 1866 te Maastricht. Zij overleed 2 maart 1931, 64 jaar oud te Maastricht en werd 5 maart 1931 begraven te St. Pieter in vak B XII 8 (geruimd). Landbouwster.

 

Vak C 18 geruimd september 2018.

Petrus Jacobus Maria Stijns

- Een kruis -

Pierre Stijns / * 13-8-1909 / † 16-8-1972

De ouders van Petrus Jacobus Maria STIJNS waren:
Peter Jacob STIJNS geboren op 18 maart 1883 te Elsloo. Hij huwde Maria Elisabeth Joanna KEMPENERS 28 oktober 1908 te Maastricht. Peter overleed 14 juli 1912, 29 jaar oud te Maastricht. Gegag. O. I. Militair en magazijnsknecht.
Maria Elisabeth Joanna KEMPENERS geboren op 17 maart 1883 te Maastricht. Zij huwde (2) Andreas Nicolas STIJNS,
zoon van Peter STIJNS en Maria Louisa BROEKHOVEN, 9 juni 1915 te Maastricht. Maria overleed 11 maart 1967, 84 jaar oud te Maastricht. Bij overlijden St. Pietersluisweg 54.


Pierre werd geboren op 13 augustus 1909 te Maastricht. Hij overleed 16 augustus 1972, 63 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 19 augustus 1972 te St. Pieter. Hij was gehuwd met Jeanne Jongen,
dochter van Servatius Gerardus Hubertus JONGEN en Anna Maria Philomena GORREN.

 

D VII 5 (vak C ). Geruimd na 28 september 1940.

Henricus Josephus Hubertus Nicolaus ALBERT - Anna Gertrudis POLMAN
 

De ouders van Henricus Josephus Hubertus Nicolaus ALBERT waren:

Johannes Nicolaus ALBERT geboren op 8 februari 1824 te Maastricht. Hij huwde Maria Francisca Josephina HEINRICHS 13 december 1849 te Heer en Keer. Johannes overleed 22 juli 1900, 76 jaar oud te Maastricht. 1849 bontwerker; 1878 winkelier.
Maria Francisca Josephina HEINRICHS geboren op 9 mei 1825 te Heinsberg. Francisca overleed 21 september 1903, 78 jaar oud te Maastricht.

Henri werd geboren op 6 november 1850 te Maastricht. Hij huwde huwde Gertrudis POLMAN, dochter van Theodorus Hendricus POLMAN en Anna Maria DOLHAIEN, 30 september 1895 te St. Pieter. Henri overleed 31 mei 1914, 63 jaar oud te Maastricht (parochie St. Servaas) en werd 3 juni 1914 begraven te St. Pieter. 1895 handelsagent; daarna letterzetter, kantoorklerk. Gertrude werd geboren op 6 augustus 1849 te Maastricht. Zij overleed 28 september 1920, 71 jaar oud te Maastricht en werd 2 oktober 1920 bijgezet te St. Pieter.

 

Vak C 50. Samen met C 52 dubbelgraf. Voorheen D VII 9. Geruimd na 1968.

Petrus Lambertus POLMAN -Maria Joanna Hubertina SCHEPERS / Herman Joseph Hubert Pierre POLMAN - Louise PolmanDe ouders van Petrus Lambertus POLMAN waren:
Hendrik Theodoor POLMAN geboren op 26 november 1826 te Maastricht. Hij huwde Anna Maria DOLHAIEN,
dochter van Petrus Lambertus DOLHAIEN en Anna (Gertrudis) VISSERS, 12 december 1848 te Maastricht. Hendrik Theodoor overleed 2 februari 1861, 34 jaar oud te Maastrichtw en werd begraven te St. Pieter. Werkman in 1848.
Anna Maria DOLHAIEN geboren op 16 maart 1824 te Maastricht. Maria huwde (2) Johannes Petrus PREVOO,
zoon van Willem PREVOO en Anna Catharina NIJSTEN, 16 augustus 1864 te Oud Valkenburg. Maria overleed 7 december 1889, 65 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 10 december 1889 te St. Pieter. Bij overlijden Groenstraat. Jan Pieter PREVOO werd geboren op 22 maart 1841 te Oud-Valkenburg. Hij was ornamentsteker van beroep.

Pierre Lambert werd geboren op 1 juni 1851 te Maastricht. Hij huwde (1) Maria Hubertina Virginia BONNEMAIJERS, dochter van Joannes Henricus BONNEMAYERS en Maria Joseph YERNA, 14 mei 1878 te Maastricht. Maria Hubertina Virginia BONNEMAIJERS werd geboren op 20 mei 1852 te Maastricht. Virgenie overleed 2 juli 1879, 27 jaar oud te Maastricht.
 

Kind:
i. Marie Pierre Hubertine POLMAN geboren op 24 juni 1879 te Maastricht. Zij overleed 1 juli 1879, 7 dagen oud te Maastricht.


Petrus huwde (2) Maria Joanna Hubertina SCHEPERS, dochter van Hubert SCHEPERS en Maria Ida Hubertina CLOOT, 26 september 1881 te Maastricht.
 

Kinderen:
i. Jean Pierre Hubert POLMAN geboren op 14 maart 1884 te St. Pieter.
ii. Herman Joseph Hubert Pierre POLMAN geboren op 24 september 1886 te St. Pieter. Herman huwde Louise AHN,
dochter van Johannes Gerardus Martinus AHN en Anna Maria Cornelia KNOPS, 7 april 1932 te Maastricht. Hij overleed 21 oktober 1948, 62 jaar oud te Maastricht en werd 25 oktober 1948 begraven te St. Pieter. 1932 assuradeur. Lage Kanaaldijk 29. Louise werd geboren op 21 september 1894 te Maastricht. Zij overleed 1 maart 1958, 63 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 6 maart 1958 te St. Pieter.
Wegens plaatsgebrek niet op C 50 maar op C 11 begraven?

iii. Maria Anna Hubertina POLMAN geboren op 27 juli 1882 te Maastricht. Zij huwde Albertus Julius Natalis (Albert Jules Noël) DONNAIJ 26 april 1909 (tevens kerkelijk huwelijk: getuigen
Eugenius DUCHESNE, Th. DE FOOZ en Petrus POLMAN) te St. Pieter. 1909: industrieel wonende te Luik.
iv. Marcel Hubert Herman POLMAN geboren op 10 juni 1891 te Maastricht.

Pierre Lambert overleed 3 augustus 1931, 80 jaar en 2 maanden oud Lage Kanaaldijk 29 te Maastricht (St. Pieter) en werd 6 augustus 1931 bijgezet te St. Pieter. Maria Joanna Hubertina SCHEPERS werd geboren op 27 januari 1859 te Maastricht. Jeannette overleed 28 november 1923, 64 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 1 december 1923 begraven te St. Pieter.
 

Vak C 7  en C 37 geruimd na 30 januari 1995.

 

Hendrika CORNELISSEN-BLOMMERS - Cornelis CORNELISSEN

 

De ouders van Hendrika BLOMMERS waren Hendrik Lambertus BLOMMERS en Elizabeth VRIJDAG.

Hendrika werd geboren op 10 oktober 1887 te Zwijndrecht. Zij huwde Gerardus Henricus Jacobus CORNELISSEN,
zoon van Cornelis CORNELISSEN en Sophia Geertruijda DE REUVER, 26 februari 1914 te Dordrecht. Gerardus werd geboren op 25 juli 1886 te 's-Hertogenbosch. Hij overleed 5 juli 1949, 62 jaar oud te Rotterdam. Zetschipper van beroep.

Zoon Cornelis CORNELISSEN werd geboren op 14 februari 1914 te Dordrecht. Hij huwde Emerentia DE BOK, dochter van Johannes DE BOK en Johanna RASENBERG, 22 september 1937 te Maastricht. Cornelis overleed 2 oktober 1971, 57 jaar oud te Maastricht en werd 5 oktober 1971 begraven te St. Pieter in vak C 37. Zetschipper. Lage Kanaaldijk 29 te Maastricht. Emerentia werd geboren op 23 maart 1914 te Made en Drimmelen.

Hun kindje Nn CORNELISSEN werd levenloos geboren op 21 september 1956 te Maastricht en werd 25? september 1956 begraven te St. Pieter.

Hendrika overleed 16 september 1974, 86 jaar oud en werd 19 september 1974 te St. Pieter begraven.

 

Vak C 39 geruimd voor 28 januari 1995.

 

Johanna RASENBERG

 

De ouders van Johannes DE BOK waren Theodorus DE BOK en Emerentiana VAN LANGERAK.

Johannes werd geboren op 17 november 1888 te Oosterhout. Hij huwde Johanna RASENBERG,
dochter van Pieter RASENBERG en Adriana MAIJVIS, 19 april 1912 te Made en Drimmelen. Johannes overleed 10 oktober 1936, 47 jaar oud te Weert. Hij was zetschipper van beroep. Johanna werd geboren op 24 december 1889 te Made en Drimmelen. Zij overleed 30 augustus 1971, 81 jaar oud te Maastricht en werd 2 september 1971 begraven te St. Pieter. Lage Kanaaldijk 29 te Maastricht.

 

Vak C 7b /8 geruimd 2017.

 

Reinier Jacobus Theodorus Kartner - Marie Eugenie Vossen

- Een Sterre der Zee -

Eugenie Vossen / * 16-2-1885 / † 5-9-1974 / echtgenote van / Reinier Kartner / * 19-9-1885 / † 5-6-1985

Rust in vrede

De ouders van Reinier Jacobus Theodorus KARTNER waren Johannes Baptista KARTNER en Anna Maria VERVEURT.  Johannes Baptista KARTNER werd geboren op 7 september 1838 te Helmond. Hij huwde Anna Maria VERVEURT 27 mei 1871 te Deurne (België). Johannes overleed 13 augustus 1904, 65 jaar oud te Deurne.
Anna Maria VERVEURT werd geboren op 22 juni 1841 te Grubbenvorst. Zij overleed 9 april 1896, 54 jaar oud te Deurne.

 

 

 

 

 

 

Reinier werd geboren op 19 september 1885 te Someren. Hij huwde Marie Eugenie VOSSEN, dochter van Wilhelmus VOSSEN en Anna Catharina COUMANS, 3 januari 1911 te Nederweert.

Hun zoon Hendrik KARTNER werd geboren in 1925. Hendrik overleed 6 september 1939, 14 jaar oud te Nieuwland.

Reinier overleed 5 juni 1985, 99 jaar oud te Maastricht in de Verpleegkliniek Klevarie en werd op 8 juni 1985 te St. Pieter bijgezet. Eugenie werd geboren op 16 februari 1885 te Nederweert. Zij overleed 5 september 1974, 89 jaar oud te Maastricht en werd 9 september 1974 te St. Pieter begraven. Reinier was schipper en voer op "De Eugenie".
Zie verder: vak AA Geijen - Kartner.

 

Vak B XI 6. Geruimd na 26 oktober 1954.

Michael Hubertus Devens - Marie Elisabeth Hubertina Janssen

De ouders van Michael Hubertus DEVENS waren:
Michael DEVENS geboren op 2 januari 1818 te Oud-Vroenhoven. Hij huwde (1) Maria Anna Hubertina JANSSEN 3 september 1846 te St. Pieter. Michael huwde (2) Maria PRINTEN 26 juni 1855 te St. Pieter. Michael huwde (3) Anna Gertrudis BUSGENS 2 juni 1858 te St. Pieter. Michael overleed 24 januari 1868, 50 jaar oud te St. Pieter en werd 27 januari 1868 te St. Pieter begraven.
Anna Gertrudis BUSGENS werd geboren op 12 september 1823 te Urmond. Anna huwde (1) Joannes GHIJBELS 3 mei 1848 te Maastricht. Anna overleed 29 september 1904, 81 jaar oud te St. Pieter. Zij werd bijgezet op 2 oktober 1904 te St. Pieter.

Michael werd geboren op 6 maart 1859 te St. Pieter. Hij huwde Marie Elisabeth Hubertina JANSSEN, dochter van Joannes Hubertus JANSSEN en Cornelia Sophia CRAAIJENBUIL, 12 oktober 1883 te St. Pieter.
 

Kinderen allen geboren te St. Pieter:

i. Johannes Hubertus DEVENS geboren en gedoopt op 28 april 1884 te St. Pieter. Hij huwde Lambertina Maria Anna TILLIE 28 maart 1913 te St. Pieter. Johannes overleed 2 november 1955, 71 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 5 november 1955 te St. Pieter.Zie: vak L Devens.


ii. Maria Catharina Hubertina DEVENS geboren op 28 april 1886. Zij huwde Johannes Hubertus JANSSEN,
zoon van Petrus Hubertus JANSSEN en Maria Anna Seraphina LOUSBERG, 29 april 1904 te St. Pieter. 30 april 1904 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen waren Nicolaus Hubertus JANSSEN en Joannes Hubertus DEVENS. Catharina overleed 6 april 1959, 72 jaar oud te Maastricht en werd 9 april 1959 begraven te St. Pieter.
Sterfhuis Pastoor Kribsweg 9. Johannes Hubertus JANSSEN werd geboren op 27 november 1878 te Maastricht. Hij overleed 4 oktober 1962, 83 jaar oud te Maastricht. Winkelier. Bij huwelijk 1904: landbouwer wonende te St. Pieter, vroeger te Maastricht. 1928 zuurkoolfabrikant. Zie: vak P 25.

Dochter Maria Hubertina Elisabeth JANSSEN werd geboren op 6 augustus 1906 te Maastricht en gedoopt op 7 augustus 1906 te Maastricht, O.L.Vrouw. Mia overleed 30 december 1985, 79 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 2 januari 1986 te St. Pieter. Zie: geruimd Royakkers-Janssen.

Dochter Sophia Hubertina Seraphina JANSSEN werd geboren op 3 april 1911 te Maastricht. Seraphine overleed 23 oktober 1966, 55 jaar oud Pastoor Kribsweg 9 te Maastricht en werd 26 oktober 1966 bijgezet in het graf van haar ouders.
 

iii. Christina Hubertina DEVENS geboren op 7 mei 1888 en gedoopt op 8 mei 1888 te St. Pieter. Zij huwde Pierre Joseph HELLWIG, zoon van Joannes HELLWIG en Maria Margaretha FRANKEN, 29 juli 1910 te St. Pieter. 30 juli 1910 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen waren Victor HELLWIG en Joannes DEVENS. Christina overleed 18 maart 1952, 63 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 21 maart 1952 te Treebeek. Pierre werd geboren op 14 januari 1886 te Maastricht en gedoopt op 15 januari 1886 te Maastricht, St. Mathias. Hij overleed 30 januari 1971, 85 jaar oud te Maastricht.
iv. Anna Maria DEVENS geboren en gedoopt op 10 september 1891 te St. Pieter. Zij huwde Petrus Wilhelmus GROOTHAUSEN,
zoon van Nicolaus Hubertus GROOTHAUSEN en Maria Ida Hubertina JONGEN, 8 september 1911 te St. Pieter. 9 september 1911 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen waren Petrus KEULEN en Joannes DEVENS. Anna overleed 24 oktober 1946, 55 jaar en een maand oud om dertien uur vijf en veertig Glacisweg 58 te Maastricht (St. Pieter) en werd 28 oktober 1946 begraven te St. Pieter. Petrus Wilhelmus werd geboren op 22 maart 1887 te St. Pieter en gedoopt op 23 maart 1887 te St. Pieter. Guillaume overleed 19 februari 1958, 70 jaar oud en werd 22 februari 1958 bijgezet te St. Pieter. Pater Lemmensstraat 5 A. Landbouwer. Het graf in vak H 22 werd geruimd na 24 oktober 1966.
v. Michiel DEVENS geboren op 12 mei 1894. Hij overleed 16 augustus 1894, 3 maanden oud Cannerstraat te St. Pieter en werd begraven op 18 augustus 1894 te St. Pieter.
vi. Josephina Maria Virginie DEVENS geboren en gedoopt op 15 mei 1896 te St. Pieter. Zij huwde Joannes Hubertus CLAESSENS,
zoon van Christianus Hubertus CLAESSENS (de Witte) en Catharina Hubertina BERGMANS, 15 juli 1921 te Maastricht. 16 juli 1921 kerkelijk huwelijk te St. Pieter. Virginie overleed in augustus 1975, 80 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 6 augustus 1975 te Maastricht. Jean werd geboren op 5 januari 1894 te St. Pieter en gedoopt op 6 januari 1894 te St. Pieter. Hij overleed in 1973. Jean (Sjeng) was eigenaar van de zuurkoolfabriek aan de Mergelweg 30 te Sint Pieter.
Zie: Eleveld-Grooothausen.

vii. Hubertus Joannes DEVENS geboren op 1 juni 1898. Hij overleed 8 juni 1898, 8 dagen oud Cannerstraat te St. Pieter en werd 9 juni 1898 begraven te St. Pieter.
viii. Cornelia Sophia DEVENS geboren op 9 augustus 1901. Zij overleed 8 december 1901, 4 maanden oud te St. Pieter.


Michael overleed 7 oktober 1914, 55 jaar oud te St. Pieter en werd 10 oktober 1914 te St. Pieter begraven. Landbouwer in 1903. Cannerstraat. Marie werd geboren op 21 januari 1863 te Maastricht. Zij overleed 7 december 1929, ruim 66 jaar oud Calvarieberg te Maastricht en werd 10 december 1929 te St. Pieter bijgezet.

 

Vak C 9 geruimd na 1965.

Willem Hubert VANGANGELT - Maria Hubertina DAENEN
 

De ouders van Willem Hubert VANGANGELT waren:
Hendrikus Hubertus VANGANGELT geboren op 5 juli 1823 te St. Pieter. Hij huwde Maria Hubertina MOERMANS 1 februari 1856 te St. Pieter. Hendrikus overleed 4 maart 1902, 78 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 6 maart 1902 te St. Pieter.
Maria Hubertina MOERMANS geboren op 22 december 1829 te St. Pieter. Zij overleed 21 november 1911, 81 jaar oud te St. Pieter en werd bijgezet op 23 november 1911 te St. Pieter.


Willem werd geboren op 8 oktober 1857 te St. Pieter. Hij huwde Maria Hubertina DAENEN, dochter van Everardus DAENEN en Cornelia Helena Hubertina MOERS, 4 mei 1898 te St. Pieter.
 

Kinderen:
i. Maria Cornelia Henriette VANGANGELT geboren op 15 augustus 1899 te St. Pieter en gedoopt op 16 augustus 1899 te St. Pieter. Zij overleed te Heerlen op 1 februari 1972, 72 jaar oud en werd 5 februari 1972 begraven te Heerlen (Begraafplaats Imstenrade). Zij huwde Petrus Josephus Maria HERBERGHS,
zoon van Paulus Joannes HERBERGHS en Helena HOOFS, 19 oktober 1923 te Maastricht. 23 oktober 1923 kerkelijk huwelijk te St. Pieter. Getuigen hierbij waren Gulielmus VAN GANGELT en Leonardus HERBERGHS. Joseph werd geboren en gedoopt op 5 december 1895 te Borgharen. Hij overleed te Heerlen op 26 september 1973, tengevolge van een verkeersongeval in het Ziekenhuis te Heerlen 77 jaar oud en werd 29 september 1973 begraven te Heerlen (Begraafplaats Imstenrade). 1923: kantoorbediende.
Hun zoon Leo HERBERGHS (1924-2019) was een bekende dichter en schrijver.

 


ii. Cornelia Maria Philomena VANGANGELT geboren op 20 december 1900 te St. Pieter en gedoopt op 21 december 1900 te St. Pieter. Zij huwde Johannes Wilhelmus FRANSSEN,
zoon van Tossanus Josephus FRANSSEN en Anna Maria Barbara CONINGS, 31 december 1925 te Maastricht. Kerkelijk huwelijk te St. Pieter op 5 januari 1926; getuigen waren Josephus FRANSSEN en Servatius VANGANGELT. Cornelia overleed 25 augustus 1968, 67 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Johannes werd geboren op 4 september 1898 te Maastricht en gedoopt op 5 september 1898 te Maastricht, St. Servaas. Hij overleed 24 december 1977, 79 jaar oud en werd bijgezet op 29 december 1977 te St. Pieter. 1925: boekhouder. Bij overlijden Glacisweg 51 te Maastricht. Graf in vak V (17) is geruimd in 2017. Zie:
vak V 17.

 

iii. Servaas Willem Antonius VANGANGELT 17 januari 1903 geboren te St. Pieter. Servé en Cornelia KONINGS, dochter van Adrianus KONINGS en Adriana VAN NISPEN, zijn 23 november 1949 te St. Pieter getrouwd (kerkelijk huwelijk). De huwelijksgetuigen waren Johan FRANSSEN en Petrus HERBERGHS. Servé overleed te Maastricht op 31 januari 1996, 93 jaar oud en werd begraven te Maastricht (Algemene Begraafplaats Tongerseweg).


Willem overleed 3 maart 1925, 67 jaar oud te Maastricht en werd 5 maart 1925 begraven te St. Pieter. Hij was landbouwer. Lid van de Retraitenbond te St. Pieter. Maria werd geboren op 4 juli 1869 te Maastricht. Zij overleed 6 januari 1935, 65 jaar oud te Maastricht en werd 9 januari 1935 bijgezet te St. Pieter. Sterfhuis: Glacisweg 51.

 

 


 

Ongeveer vak C 9 (D VII 7). Ruimdatum niet duidelijk.

Wijnandus Joannes GERAERTS - Hubertina BUIJSMAN


De ouders van Wijnandus Joannes GERAERTS waren Jan GERAERTS en Catharina SMEETS.

Winandus werd geboren op 24 mei 1854 te Gellick (België). Hij huwde (1) Maria Philomena HOUBEN, dochter van Arnoldus HOUBEN en Johanna Maria RETRAE, 20 mei 1891 te Maastricht. Maria Philomena werd geboren op 6 januari 1851 te Schimmert. Zij overleed 13 juni 1894, 43 jaar oud te Maastricht.
Winandus huwde (2) Hubertina BUIJSMAN,
dochter van Jacob BUIJSMAN en Maria Catharina BROUCKEN, 23 april 1895 te St. Pieter. Hubertina werd geboren op 8 april 1855 te Maastricht.
Zij overleed 5 augustus 1933, 78 jaar oud Calvarieberg te Maastricht en werd 8 augustus 1933 bijgezet te St. Pieter. Sterfhuis Blekerij 46. Winkelierster. Winandus overleed 17 oktober 1924, 70 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 20 oktober 1924 te St. Pieter. 1891 grondwerker; 1895 winkelier wonende op de Blekerij.

Kind:

Nn GERAERTS levenloos geboren op 11 oktober 1896 te St. Pieter. Nn overleed 11 oktober 1896 op de Blekerij te vier uur namiddag te St. Pieter en werd begraven op 15 oktober 1896 te St. Pieter.

 

Vak C 14 geruimd na 1967.

Hugo Egidius Hubertus PAULISSEN - Hubertina Cornelia ADAMS

 

De ouders van Hugo Egidius Hubertus PAULISSEN waren:
Paulus PAULISSEN geboren op 1 februari 1823 te Vroenhoven (B). Hij huwde Maria Margaretha BASTIAENS (BASTIAANS) 17 november 1870 te Oud-Vroenhoven. Paulus overleed 22 mei 1882, 59 jaar oud te Oud-Vroenhoven.
Maria Margaretha BASTIAENS (BASTIAANS) geboren op 15 juli 1846 te Oud-Vroenhoven. Zij overleed 30 december 1913, 67 jaar oud te Oud-Vroenhoven.


Hugo werd geboren op 14 augustus 1871 te Oud-Vroenhoven. Hij huwde Hubertina Cornelia ADAMS,
dochter van Hubertus ADAMS en Gertrudis BASTIAENS, 8 augustus 1913 te Oud-Vroenhoven. Hugo overleed 10 oktober 1936, 65 jaar oud te Maastricht en werd 14 oktober 1936 bijgezet te St. Pieter. Sterfhuis Blekerij 34. Hij was lid van de Broederschap van den H. Joseph en H. Drievuldigheid; Onder-Voorzitter der Harmonie Wilhelmina van Oud-Vroenhoven. Hubertina werd geboren op 7 juni 1874 te Lanaken (B). Zij overleed 7 februari 1927, 52 jaar en 8 maanden oud Blekerij te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 9 februari 1927 te St. Pieter. Sterfhuis Blekerij 34.

 

Zoon Johan Joseph PAULISSEN werd geboren op 11 december 1917 te St. Pieter. Johan overleed 7 maart 1922, 5 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 9 maart 1922 te St. Pieter.


 

 

Vak C 15 geruimd na 13 september 2000.

Guillaume Antonius Hubertus SATIJN - Nicolazina OOMS


De ouders van Guillaume Antonius Hubertus SATIJN waren:
Arnoldus Hubertus SATIJN geboren op 27 september 1877 te St. Pieter. Arnold huwde Maria Helena MAES 25 juli 1900 te Maastricht. Arnold overleed 27 oktober 1946, 69 jaar oud te Maastricht (St. Pieter).
Maria Helena MAES geboren op 7 februari 1882 te Maastricht. Helena overleed 30 september 1949, 67 jaar oud.

Twan werd geboren en gedoopt op 13 augustus 1902 te St. Pieter. Hij huwde Nicolazina OOMS, dochter van Wilhelmina OOMS, 29 augustus 1923 te Maastricht. 1 september 1923 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen waren Arnoldus SATIJN en Henricus SATIJN. Twan overleed 24 januari 1983, 80 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 28 januari 1983 te St. Pieter. Tuinder. Mergelweg 145 te Maastricht (St. Pieter). Clasina werd geboren en gedoopt op 19 april 1900 te Oerle. Clasina overleed 26 februari 1976, ruim 75 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.

 

Vak C 30 geruimd 22 maart 2019.

Maria Hubertina Kraft - Franciscus Antonius Frijns

- Sterre der Zee -

In memoriam / Hubertina Kraft / * 1912  † 1971 / echtg. van / Franciscus Frijns / * 1911  † 1988

 

De ouders van Franciscus Antonius FRIJNS waren:
Renerus Godefridus FRIJNS geboren op 14 augustus 1884 te Maastricht. Hij huwde Anna Josephina VAN RIJN 18 januari 1911 te Maastricht. Hij overleed 17 oktober 1947, 63 jaar oud te Heel en Panheel. Schipper van beroep.
Anna Josephina VAN RIJN geboren op 21 februari 1885 te Maastricht. Zij overleed 17 maart 1969, 84 jaar oud en werd 20 maart 1969 begraven te St. Pieter in vak G 51, geruimd na 1979.

 

Hubertina werd geboren op 2 maart 1912 te St. Pieter als dochter van Hubertus Leonardus KRAFT en Theresia Catharina Wilhelmina HAMELERS. Hubertina en Franciscus Antonius FRIJNS, zoon van Renerus Godefridus FRIJNS en Anna Josephina VAN RIJN, zijn 9 november 1934 getrouwd te Maastricht. Hubertina overleed 6 oktober 1971, 59 jaar oud te Maastricht en werd 11 oktober 1971 begraven te St. Pieter. Frans werd geboren op 26 november 1911 te Maastricht. Hij overleed 14 mei 1988, 76 jaar oud te Heerlen en werd 19 mei 1988 te St. Pieter bijgezet. Woonde Luikerweg 30 te Maastricht.

 

Een kind werd levenloos geboren op 2 januari 1939 te Maastricht.

 

 

 

 

 

 

 

Vak D 15 geruimd na 1 februari 1960.

 

Janske van der Heijden - VERMAZEN / Johannes Herman VAN DER HEIJDENDe ouders van Janske VERMAZEN waren Hendrik VERMAZEN en Gerritje VAN BINSBERGEN.

Janske werd geboren op 20 april 1872 te Heerewaarden (Maasdriel). Zij huwde Arnoldus VAN DER HEIJDEN, zoon van Joannes VAN DER HEIJDEN en Jacoba VAN LENT, 23 juni 1894 te 's-Hertogenbosch. Janske overleed 1 februari 1940, 67 jaar oud te Maastricht, parochie St. Jozef en werd begraven op 3 februari 1940 te St. Pieter. Sterfhuis Hoenderstraat 17.

 

Hun zoon Johannes Herman VAN DER HEIJDEN werd geboren op 7 juni 1901 te Seilles (België). Jean Herman overleed 13 maart 1941, 39 jaar oud te Hengelo en werd 18 maart 1941 bijgezet te St. Pieter in het graf van zijn moeder. Hij was schipper van beroep en wonende te Maastricht.

 

Zoon Henricus Arnoldus VAN DER HEIJDEN werd geboren op 17 juli 1903 te Jemeppe (België). Hij overleed 18 maart 1955 te Givet (Frankrijk) en werd begraven op 21 maart 1955 te St. Pieter.

 

Vak D 19: huurgraf, geruimd na 18 december 1997.

 

Hendrik Alphonsus MOEBERS - Maria Theresia WINANTS
 

De ouders van Hendrik Alphons MOEBERS waren:
Leonard MOEBERS geboren op 19 juni 1804 te Geulle. Hij huwde Maria Catharina LAMBERTI(J) 22 november 1847 te Geulle. Leonard overleed 17 januari 1886, 81 jaar oud te Geulle. Maria Catharina LAMBERTI werd geboren op 25 februari 1817 te Geulle. Zij overleed 12 april 1869, 52 jaar oud te Geulle.


Hendrik werd geboren op 22 augustus 1858 te Geulle. Hij huwde Maria Theresia WIJNANTS (WINANTS), dochter van Hendrikus WIJNANTS en Anna Maria BROUNS, 22 januari 1885 te Geulle.

 

Kinderen:

i. Maria Catharina MOEBERS geboren op 7 maart 1886 te St. Pieter. Annetta overleed 12 januari 1971, 84 jaar oud te Maastricht Abtstraat 2 en werd 15 januari  1971 te St. Pieter begraven in vak R 2
(=geruimd). Zij was ongehuwd.


ii. Wilhelmus Lambertus MOEBERS geboren op 14 december 1887 te St. Pieter. Hij overleed 1 januari 1961, 73 jaar oud te Maastricht en werd 4 januari 1961 te St. Pieter begraven in vak R 2.


iii. Nicolaus Hubertus MOEBERS geboren op 7 december 1889 te St. Pieter. Hij overleed 17 november 1957, 67 jaar oud. Hij verdronk in de Jeker. Nicolaus werd begraven te St. Pieter op 20 november 1957 in vak D 19. Hij was tuinder van beroep.

 

   

Bron: Friese koerier, onafhankelijk dagblad voor Friesland en aangrenzende gebieden van 18 november 1957.

 


iv. Nicolaus Hendrikus MOEBERS geboren op 13 februari 1893 te St. Pieter en gedoopt op 14 februari 1893 te St. Pieter. Hij huwde Anna Clara Maria VAN HESTEREN,
dochter van Franciscus Johannes VAN HESTEREN (koffiehuishouder, boomkweker) en Maria Catharina WOLFS (herbergierster), 31 maart 1926 te Maastricht. Kerkelijk huwelijk te St. Pieter op 6 april 1926; getuigen waren Nicolaus MOEBERS en Matthaeus FEIJ. Nicolaus overleed 31 maart 1972, 79 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 5 april 1972 begraven te St. Pieter. 1926 tuinder. Clara werd geboren op 8 januari 1900 te Tiel en gedoopt op 8 januari 1900 te Tiel, St. Dominicus. Zij overleed 17 november 1981, 81 jaar oud te Maastricht en werd 21 november 1981 te St. Pieter bijgezet in vak D 19.
 

 

 

Hendrik overleed 13 februari 1944, 85 jaar oud te Maastricht en werd 16 februari 1944 bijgezet te St. Pieter. Adres: bij overlijden Papenweg 64 te Maastricht (St. Pieter). Maria werd geboren op 26 april 1850 te St. Pieter. Zij overleed 11 februari 1923, 72 jaar oud te Maastricht en werd 13 februari 1923 begraven te St. Pieter.

Haar broer Christiaan Hubert WINANTS werd geboren op 5 juli 1848 te St. Pieter. Hij huwde Maria Petronella HEIJENS, dochter van Mathijs HEIJENS en Ida JANSSEN, 22 oktober 1890 te Maastricht. Christiaan Hubert overleed 24 april 1923, 74 jaar oud te Maastricht. Maria werd geboren op 31 mei 1857 te Boorsheim (België). Zij overleed 14 januari 1936, 78 jaar oud te Maastricht.
 

Dochter Maria Catharina Hubertina WINANTS werd geboren op 1 december 1892 te Maastricht.

 

  

Vak C 33:

Cornelius VALLEN - Maria Antonetta Johanna KUIJPERS

De ouders van Cornelius VALLEN waren Renier Hubert Jacob VALLEN geboren op 8 oktober 1873 te Venlo. Hij huwde Anna Maria Magdalena BURHENNE 3 november 1897 te Venlo. Renier overleed 8 juni 1932, 58 jaar oud te Venlo. Huzaar in 1893. Tuinder; groentehandelaar. Anna Maria Magdalena BURHENNE werd geboren op 20 oktober 1876 te Venlo. Zij overleed 12 maart 1944, 67 jaar oud te Venlo.

Cornelis werd geboren op 13 februari 1899 te Peer (België). Hij huwde Maria Antonetta Johanna KUIJPERS, dochter van Leonardus Hubertus Antonius KUIJPERS en Maria Johanna MULDER, 7 juni 1920 te Venlo. Hij overleed 24 november 1980, 81 jaar oud in Huize Molenhof te Maastricht en werd 27 november 1980 bijgezet te St. Pieter. Maria werd geboren op 28 maart 1896 te Venlo. Zij overleed 13 maart 1972, 75 jaar oud te Maastricht en werd 16 maart 1972 begraven te St. Pieter. Lage Kanaaldijk 32.

Veritas 12 oktober 1944: geboorte annonce van kleindochter Maria Irene Leonie HAMELERS.

 

Zoon Martinus Nicolaas VALLEN werd geboren op 6 december 1928 te Venlo. Hij overleed 4 augustus, 1972, 43 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 8 augustus 1972 te St. Pieter in vak C 19 (= geruimd). Hij was gehuwd met Annie Lemmens. Mergelweg 62 te Maastricht.

 

Vak C 22.

Geertruida DE WIT

De ouders van Geertruida DE WIT waren Antonius DE WIT en Hendrika VAN ZUTPHENT.

Geertruida werd geboren op 17 oktober 1890 te Breda. Zij huwde Johannes VAN POPPEL 8 juli 1912 te Breda. Geertruida overleed 25 februari 1971, 80 jaar oud te Heerlen en werd begraven te St. Pieter.

 

Vak C 23a geruimd op 23 oktober 2012:

Grafsteen en detail.Emmanuel Stanislaus Theodoor Smeets

Rechts beneden:

Emmanuel Smeets / 1-2-1949 / Weert / 3-10-1981 / M'stricht

 

 

Vak C 23:

Joannes Christianus Hubertus VANGANGELT - Maria Anna WINANTS

- Een Christushoofd -

In pace / Hendricus Vangangelt / * 7-6-1894 † 2-4-1970 / echtg. van / Elisabeth Tillie / * 23-6-1894 † 7-5-1981

 

De ouders van Joannes Christianus Hubertus VANGANGELT waren Hendrikus Hubertus VANGANGELT geboren en gedoopt op 5 juli 1823 te St. Pieter. Hij huwde Maria Hubertina MOERMANS 1 februari 1856 te St. Pieter. Hendrikus overleed 4 maart 1902, 78 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 6 maart 1902 te St. Pieter.
Maria Hubertina MOERMANS werd geboren op 22 december 1829 te St. Pieter en gedoopt op 23 december 1829 te St. Pieter. Zij overleed 21 november 1911, ruim 81 jaar oud Kanaaldijk te St. Pieter.

Joannes werd geboren op 6 november 1861 te St. Pieter. Jan huwde Maria Anna WINANTS, dochter van Hendrikus Hubertus WINANTS en Maria Catharina Hubertina WILLEMS, 4 september 1885 te St. Pieter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen allen geboren te St. Pieter:
i. Maria Agnes Hubertina VANGANGELT geboren op 7 juli 1886. Zij overleed 18 juli 1887, 1 jaar oud te St. Pieter en werd 20 juli 1887 te St. Pieter begraven.
ii. Hubertina Anna Maria VANGANGELT geboren op 3 januari 1888. Zij huwde Andreas Wilhelmus CLAESSENS 30 juni 1911 te St. Pieter. Hubertina overleed 13 januari 1965, 77 jaar oud te Maastricht en werd 16 januari 1965 begraven te St. Pieter.
Zie:
geruimd Claessens-Vangangelt.
iii. Maria Anna Hubertina VANGANGELT geboren op 6 december 1889 en gedoopt op 7 december 1889 te St. Pieter. Zij huwde Johannes Hendrikus Hubertus SCHEEN,
zoon van Joannes SCHEEN en Anna Maria Isabella CRIJNS, 19 oktober 1917 te St. Pieter. 20 oktober 1917 werd het huwelijk kerkelijk ingezegend te St. Pieter; getuigen: Henricus VAN GANGELT en Josephus SCHEIJEN. Maria overleed 25 november 1976, 86 jaar oud te Maastricht (Heer). Johannes werd geboren en gedoopt op 26 maart 1889 te Maastricht. Hij overleed 25 februari 1971, 81 jaar oud te Maastricht. Landbouwer. Demerststraat 82 te Heer.
iv. Wilhelmus Hubertus VANGANGELT geboren op 18 september 1891. Hij overleed 9 november 1891, 7 weken oud te St. Pieter te Maasenburg.
v. Servatius Hubertus VANGANGELT geboren op 12 januari 1893. Hij overleed 15 april 1893, 3 maanden oud te Maasenburg te St. Pieter en werd 17 april 1893 te St. Pieter begraven.
vi. Hendricus Josephus Hubertus VANGANGELT geboren op 7 juni 1894. Hij huwde (1) Gertruda Antonia KRYN (KRIJN) 17 juni 1921 te Maastricht. Hendricus huwde (2) Maria Hubertina Elisabeth TILLIE 12 februari 1926 te Maastricht. Harie overleed 2 april 1970, 75 jaar oud en werd 6 april 1970 begraven te St. Pieter.
Zie:
vak V Vangangelt.
vii. Josephus Leonardus Hubertus VANGANGELT geboren op 19 maart 1896. Hij overleed 10 mei 1896, bijna 2 maanden oud Kanaaldijk te St. Pieter en werd 12 mei 1896 te St. Pieter begraven.
viii. Wilhelmus Hubertus VANGANGELT geboren op 26 mei 1897. Hij overleed 1 oktober 1897, 4 maanden oud, langs het Kanaal te St. Pieter des namiddags te elf ure en werd begraven op 3 oktober 1897 te St. Pieter.
ix. Nicolaus Hubertus VANGANGELT geboren op 11 oktober 1898. Nicolas overleed 20 januari 1900, 15 maanden oud des voormiddags ten vier ure Kanaaldijk te St. Pieter en werd 22 januari 1900 te St. Pieter begraven.
x. Wilhelmus Hubertus VANGANGELT geboren op 24 augustus 1900. Wilhelmus (Guillaume) overleed 18 februari 1926, 25 jaar en 5 maanden oud te Maastricht en werd 22 februari 1926 begraven "met de harmonie" in het ouderlijk graf te St. Pieter. Hij was lid van de harmonie te St. Pieter.

xi. Anna Maria Josephina VANGANGELT geboren op 25 augustus 1903 en 26 augustus 1903 gedoopt te St. Pieter. Zij huwde Hermann Josef DIELEMANS 9 september 1927 te Maastricht. Anna overleed 4 augustus 1975, 71 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Zie: vak Q Dielemans.
 

 Jan overleed 30 januari 1949, 87 jaar oud te Maastricht en werd 3 februari 1949 bijgezet te St. Pieter. Hij was landbouwer van beroep. Sterfhuis Mergelweg 28. Maria Anna werd geboren op 1 oktober 1860 te St. Pieter. Zij overleed 2 december 1940, 80 jaar oud te Maastricht en werd 4 december 1940 begraven te St. Pieter. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 16. Zij was landbouwster van beroep.

 

Vak C 32 geruimd januari 2018.

Joannes Antonius Piets - Maria Hubertina Gertruda Krüse

- Een kruis met roos -

Hier rust / Jean Piets / * 12-1-1885 † 13-3-1972 / echtg. van / M. G. H. Kruse / * 14-6-1891 † 13-7-1982

De ouders van Joannes Antonius PIETS waren:

Jacobus Joannes (Jacques Jean) PIETS geboren op 24 maart 1857 te Borgharen. Jacobus overleed 20 mei 1935, 78 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 22 mei 1935 te Limmel. Aannemer in 1890; 1917 fabrieksopzichter. Sterfhuis: Dolmansstraat 81 te Limmel.
Maria Agnes ORIJ geboren omtrent 1856 te Tongeren. Zij overleed 26 juni 1940, 84 jaar oud te Maastricht.


Jean werd geboren op 12 januari 1885 te Borgharen. HIj huwde Maria Hubertina Gertruda KRUSE,
dochter van Karel Wilhelmus KRUSE en Maria Hubertina Elisa DAENEN, 24 augustus 1917 te Oud-Vroenhoven.

Karel Wilhelm was in 1888 spekslager wonende te Maastricht; 1917 en 1931 slager. Stokstraat 6; Stenenwal 29 te Maastricht. 5 april 1901 vestiging te St. Pieter. Hij werd geboren op 18 januari 1863 te Maastricht en overleed 8 december 1942, 79 jaar oud te Maastricht. Hij huwde Maria Hubertina Elisa DAENEN, dochter van Everardus DAENEN en Cornelia Helena Hubertina MOERS, 15 april 1887 te St. Pieter.

Maria Hubertina werd geboren op 19 december 1865 te Maastricht. Zij overleed 12 januari 1917, 51 jaar oud te Oud-Vroenhoven.

 

Jean overleed 13 maart 1972, 87 jaar oud te Maastricht en werd 17 maart 1972 begraven te St. Pieter. 1917 elektricien. Burg. Ceulenstraat 14. Maria werd geboren op 14 juni 1891 te Maastricht. Zij overleed 13 juli 1982, 91 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 16 juli 1982 te St. Pieter.

 

Vak C 35 geruimd na 18 juni 1997.

Bernardus Heeseman - Maria Theodora Janssen
 

De ouders van Bernardus HEESEMAN waren Wilhelmus HEESEMAN en Helena VAN TIEL.

Bernard werd geboren op 17 mei 1893 te WAMEL. Hij huwde Maria Theodora JANSSEN, dochter van Johann JANSSEN en Arnoldina NUIJ, 24 mei 1922 te Rotterdam. Bernard overleed 18 december 1971, 78 jaar oud Abtstraat 2 te Maastricht en werd begraven op 22 december 1971 te St. Pieter. Maria Theodora werd geboren op 10 december 1895 te Düsseldorf. Zij overleed 1 december 1986, 90 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 5 december 1986 te St. Pieter.

 

 

Het grafmonument op 5 december 1986.


 

Kinderen:
i. Wilhelmus Johannes HEESEMAN.
ii. A.H. HEESEMAN. Dina overleed in januari 2008.
iii. H.J. HEESEMAN.
iv. Th.W. HEESEMAN.

 

Vak C 40: geruimd na 1967.

Franciscus Gerardus BALTUSSEN -  Anna Barbara Hubertina SIMONSDe ouders van Franciscus Gerardus BALTUSSEN waren Johannes Henricus BALTUSSEN en Petronella Elizabeth ROOZEGAARDE

Franciscus werd geboren omtrent 1848 te Kralingen. Hij huwde Anna Barbara Hubertina SIMONS, dochter van Jan Jozef SIMONS en Anna Barbara i, 2 februari 1875 te Maastricht.

Hun zoon Andreas Maria Hubertus BALTUSSEN werd geboren te Rotterdam. Hij huwde Edith Maria Josepha SCHLIMBACH 12 februari 1920 te Roermond.

Franciscus overleed 18 november 1927, 79 jaar en 9 maanden oud te Maastricht en werd begraven op 22 november 1927 te St. Pieter; grafhuur 10 jaar. Winkelier. Anna werd geboren op 2 juni 1848 te Maastricht.

 

Vak C 41 geruimd op 21 november 2012.

Jan Caspar Hauwé - Maria Sophia Stevens

In memoriam / Sophie Stevens / * 4-3-1893 / † 29-8-1971 / echtgenote van Caspar Hauwé / * 3-10-1886 † 31-7-1980

De ouders van Jan Caspar HAUWÉ waren:
Jan Leonard HAUWÉ geboren op 18 mei 1841 te Limbricht. Hij huwde Maria Agnes STEVENS 29 januari 1875 te Limbricht. Jan overleed 20 oktober 1922, 81 jaar oud te Limbricht. Landbouwer.
Maria Agnes STEVENS geboren op 21 december 1849 te Limbricht. Zij overleed 18 maart 1911, 61 jaar oud te Limbricht.

Caspar werd geboren op 3 oktober 1886 te Limbricht. Hij huwde Maria Sophia STEVENS, dochter van Willem Hendrik STEVENS en Anna Maria Clara ALBERTS, 13 februari 1919 te Limbricht. Caspar overleed 31 juli 1980, 93 jaar oud in de Verpleegkliniek Klevarie te Maastricht en werd bijgezet op 5 augustus 1980 te St. Pieter. Rijksklerk in 1919. Sophie werd geboren op 4 maart 1893 te Limbricht en overleed 29 augustus 1971, 78 jaar oud te Sittard. Zij werd begraven op 1 september 1971 te St. Pieter. Het echtpaar woonde op de Glacisweg 18 te Maastricht (St. Pieter).

Willem Hendrik STEVENS werd geboren op 10 september 1846 te Limbricht. Hij huwde Anna Maria Clara ALBERTS 14 februari 1873 te Limbricht. Willem overleed 19 januari 1912, 65 jaar oud te Limbricht. Maria werd geboren op 18 augustus 1851 te Limbricht. Zij overleed 6 december 1918, 67 jaar oud te Limbricht.
 

 

 

 

Caspar Hauwé. Foto: collectie Dhr. John Claessens.

 

Vak C 44: geruimd voor 25 augustus 1992.

 

Hendrikus Wilhelmus Hubertus VANDERBROECK - Maria Hubertina LEENDERS
 


De ouders van Hendrikus Wilhelmus Hubertus VANDERBROECK waren:
Hendricus Hubertus VANDERBROECK (
VAN DEN BROEK) geboren op 14 januari 1847 te St. Pieter en gedoopt op 15 januari 1847 te St. Pieter. Hij huwde Maria Elisabeth HENDRICKX (HENDRIKX) 16 november 1877 te St. Pieter. Hendrik overleed 22 juli 1899, 52 jaar oud op Schotel te St. Pieter en werd 25 juli 1899 te St. Pieter begraven.
Maria Elisabeth HENDRICKX geboren op 29 juni 1852 te St. Pieter. Zij overleed 19 augustus 1900, 48 jaar oud te St. Pieter en werd begraven te St. Pieter.

Zie verder: Stichting Grafmonumenten Sint Pieter Janssen.

 

Maria Hubertina Leenders.

Hendrikus Wilhelmus Hubertus Vanderbroeck.

De kinderen Vanderbroeck-Leenders.

Magdalena Francisca Vanderbroeck en Hendricus Wilhelmus Carolus Vanderbroeck.

Familiefoto's: collectie Mevr. Henket-Vanderbroeck.

Op deze foto van 3 november 1971 is rechts naast het graf van Louis Claessens het geruimde graf Vanderbroeck-Leenders nog deels zichtbaar. Op de achtergrond is het ijzeren hekwerk voor de begraafplek van de zusters van het Arme Kind Jezus nog vaag zichtbaar. Foto: collectie Dhr. John Claessens.

Uitgegraven fundamentsteen (2016).

De verankeringpunten van het verdwenen hekwerk zijn nog zichtbaar.

 

 

Guillaume werd geboren op 4 juni 1885 te St. Pieter. Hij huwde (1) Maria Hubertina LEENDERS, dochter van Joannes Jacobus LEENDERS en Magdalena MELAERTS, 17 april 1907 te Maastricht.

 

Kinderen o.a.:
i. Magdalena Francisca VANDERBROECK geboren op 5 december 1907 te Maastricht. Lène huwde Matheus Servatius ROSIER 26 april 1935 te Maastricht. Zij overleed 23 augustus 1970, 62 jaar oud te Maastricht en werd 27 augustus 1970 begraven te St. Pieter.
Zie:
vak C Vanderbroeck.
ii.  Hendricus Wilhelmus Carolus VANDERBROECK geboren op 4 maart 1909 te Maastricht. Guillaume overleed 19 augustus 1965, 56 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.
Zie: vak O Vanderbroeck.
iii. Maria Hubertina Wilhelmina VANDERBROECK geboren op 23 september 1911 te Maastricht. Zij overleed 25 juli 1912, 10 maanden oud Kanaaldijk te St. Pieter en werd begraven op 27 juli 1912 te St. Pieter.
iv. Hubertus Antonius Wilhelmus VANDERBROECK geboren op 13 juni 1913 te St. Pieter. Bèr overleed 18 oktober 1989, 76 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te Maastricht. Bèr huwde Maria Elisabeth HARDY,
dochter van Henricus Severinus HARDY en Elisabeth VAN DE BOORN, 28 mei 1937 te Maastricht. Bertha werd 15 mei 1913 geboren te Maastricht. Zij overleed 18 juli 1978, 65 jaar oud en werd begraven te Maastricht (Algemene Begraafplaats Tongerseweg).
 

Guillaume overleed 4 juni 1962, 77 jaar oud te Maastricht Abtstraat 2 en werd 7 juni 1962 bijgezet te St. Pieter. Hij was spoorwegarbeider en tussen 1910 en 1920 woonachtig aan Kanaaldijk 133 te St. Pieter, later Lage Kanaaldijk 61 te St. Pieter. Maria werd geboren op 13 december 1882 te Maastricht. Zij overleed 9 oktober 1926, 43 jaar oud te Maastricht en werd 12 oktober 1926 te St. Pieter bijgezet. Haar lichaam werd opgehaald uit het Kanaal ter hoogte van de Lage Kanaaldijk nr. 61. Zij wilde het waswater uitgooien en heeft daarbij haar evenwicht verloren. Daar ze niet kon zwemmen, is ze verdronken. Guillaume huwde 10 mei 1935 te Maastricht Anna COOLEN, weduwe van Lambertus Hubertus HELWIG. Anna werd geboren op 7 februari 1876 te Maastricht als dochter van Jacob COOLEN en Wilhelmina GREFKENS. Zij overleed 19 juli 1964, 88 jaar oud te Maastricht.

 

 

 

Lambertus Hubertus HELWIG werd geboren op 4 september 1875 te Maastricht als zoon van Bernard Adolf HELWIG en Joanna Maria Lambertina NELISSEN. Hij huwde Anna COOLEN, 20 januari 1897 te Maastricht. Hubertus overleed 25 augustus 1921, 45 jaar oud te Maastricht. In 1897 was hij porseleindrukker.

 

Bernard Adolf HELWIG werd geboren op 9 november 1842 te Maastricht. Hij huwde Joanna Maria Lambertina NELISSEN12 september 1866 te Maastricht.
Bernard overleed 4 mei 1889, 46 jaar oud te Maastricht. 1866 geweermaker. Joanna Maria Lambertina NELISSEN werd geboren op 14 april 1845 te Maastricht. Zij overleed 11 maart 1926, 81 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 13 maart 1926 te St. Pieter.

 

Lambertus broer Joannes Renerus Hubertus HELWIG werd geboren op 7 april 1867 te Maastricht. Hij huwde Anna Gertrudis MESTERS, dochter van Jan Mathijs MESTERS en Maria Catharina LANGHOOR, 19 november 1890 te Maastricht. Joannes overleed 7 november 1922, 55 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 10 november 1922 te St. Pieter. 1890 smidsgezel. Anna werd geboren op 27 oktober 1862 te Meerssen. Zij overleed 3 april 1938, 75 jaar oud te Meerssen.

 

 

Vak C 46 geruimd april 2019.

Maria Barbara Limpens - Alphons Mathieu Janssen

- Een kruis -

M.B. Limpens / * 1918 † 1992 / ∞ / Math Janssen / * 1912 † 1998

Math werd geboren op 14 september 1912 te Sittard als zoon van Michiel Josephus JANSSEN en Maria Josephina ROBERTS. Hij huwde Maria Barbara LIMPENS, dochter van Karel LIMPENS en Maria KÖSTERS, 9 augustus 1940 te Sittard. Math overleed in 1998 en werd 16 december 1998 te St. Pieter bijgezet. Mie werd geboren op 25 februari 1918 te Sittard. Zij overleed 16 augustus 1992, 74 jaar oud te Maastricht en werd 21 augustus 1992 begraven te St. Pieter.

Vak C 47Voorheen D X 8. Geruimd na 8 december 1946.

Gérard Hubert PETERS

De ouders van Gérard Hubert PETERS waren Gaspar PETERS en Catherine LEIJSTEN.

Gérard werd geboren op 14 maart 1857 te Venlo. Hij overleed 8 december 1926, 69 jaar en 8 maanden oud te Maastricht. Gérard werd begraven op 10 december 1926 te St. Pieter. Hij huwde Maria Elisabeth KERCKHOFFS, dochter van Guillaume KERCKHOFFS en Maria Anna HEUTS. Maria Elisabeth werd geboren op 18 februari 1853 te Amby. Zij overleed 13 april 1935, 82 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 16 april 1935 te St. Pieter.
D X 8. Bij overlijden Lage Kanaaldijk 114.

Dochter Maria Elisabeth PETERS werd geboren op 2 januari 1887 te Maastricht. Zij overleed 5 april 1887, 3 maanden oud te Maastricht.

 

Vak D IX 5 geruimd na 14 april 1951.

 

Servatius Joannes GROSSIER - Maria Hubertina Gertrudis LAVALAIJE

 

De ouders van Servatius Joannes GROSSIER waren:
Servaas Andreas GROSSIER geboren op 28 april 1801 te Maastricht. Hij huwde Ida PETIT 4 mei 1820 te Maastricht. Servaas overleed 11 februari 1887, 85 jaar oud te Maastricht. 1820 schoenmakersgezel.
Ida PETIT geboren op 3 oktober 1799 te Maastricht. Ida overleed 27 mei 1875, 75 jaar oud te Maastricht.


Servatius werd geboren 9 oktober 1842 te Maastricht. Hij huwde Maria Hubertina Gertrudis LAVALAYE, dochter van Nicolaas Til(le)man LAVALAYE en Anna Maria BOLDI (BOLDER), 25 november 1873 te Maastricht.
 

Kinderen:

i. Maria Anna Gertrudis GROSSIER geboren op 27 oktober 1874 te Maastricht. Zij huwde Petrus Paulus Wilhelmus DESSERS 27 november 1902 te Maastricht. Maria overleed 12 februari 1960, 85 jaar oud te Utrecht.
ii. Johannes Servatius GROSSIER geboren op 23 november 1875 te Maastricht. Hij huwde Johanna Catharina Theodora Leonie BAIJA 22 december 1903 te Maastricht. Johannes overleed 11 januari 1955, 79 jaar oud te Nijmegen en werd begraven op 14 april 1955 te Nijmegen op het R.K. Kerkhof "Jonkerbos".
iii. Nicolaus Thomas Hubertus GROSSIER geboren op 26 juni 1877 te St. Pieter. Nicolaus overleed 28 juni 1877, 2 dagen oud te St. Pieter en werd begraven op 30 juni 1877 te St. Pieter.


Servatius overleed 10 mei 1907, 64 jaar oud Papenweg des namiddags ten acht ure te St. Pieter en werd begraven te St. Pieter. 1903 boekhouder van beroep. Maria werd geboren op 23 mei 1845 te Maastricht. Zij overleed 23 februari 1911, 65 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 27 februari 1911 te St. Pieter.

Haar broer Nicolaas Hubertus Thomas LAVALAIJE werd geboren op 14 mei 1836 te Maastricht. Nicolaas huwde Maria Josephina Elisabeth CRIJNS, dochter van Nicolas CRIJNS en Maria THE(E)LEN), 6 mei 1879 te Maastricht. Nicolaas overleed 27 september 1918, 82 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 30 september 1918 te St. Pieter. Goudsmid Grote Staat 41. 16 september 1904: Kesselskade 58. 2 april 1902 naar St. Pieter vanuit Maastricht. Bij overlijden Papenweg.
 

 

Vak D XIII 3 geruimd na 13 november 1943.

Paulus Louis Hubertus JONGEN - Elisabeth Hubertina JANSSEN


De ouders van Paulus Louis Hubertus JONGEN waren:
Hubertus JONGEN geboren op 6 november 1803 te St. Pieter. Hij huwde Maria Elisabeth MIESSEN 6 juni 1833 (9 juni 1833 kerkelijk huwelijk) te St. Pieter. Hubert overleed 2 september 1870, 66 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 4 september 1870 te St. Pieter.
Maria Elisabeth MIESSEN geboren op 20 april 1812 te Maastricht en gedoopt op 21 april 1812 te St. Pieter. Elisabeth overleed 30 januari 1886, 73 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 2 februari 1886 te St. Pieter.

Paulus werd geboren op 9 september 1852 te St. Pieter. Hij huwde Elisabeth Hubertina JANSSEN, dochter van Ludovicus Hubertus JANSSEN en Maria Gertrudis Hubertina WELDERS (WILDERS WIJLER), 29 december 1882 te St. Pieter.
 

Kinderen:
i. Nn JONGEN levenloos geboren op 30 augustus 1884
te St. Pieter. Nn werd begraven op 31 augustus 1884 te St. Pieter.
ii. Elisabeth Hubertina JONGEN geboren op 29 december 1885
te St. Pieter.
iii. Dominicus Hubertus JONGEN geboren op 29 december 1885
te St. Pieter. Dominicus huwde (1) Anna JALHAY, dochter van Mathijs JALHAY en Catharina JURRIEN, 30 oktober 1907 te Maastricht. Dominicus huwde (2) Marie Elisabeth SCHILS, dochter van Hermanus SCHILS en Maria Anna KRIJNS, 4 januari 1928 te Maastricht. Zij was eerder gehuwd geweest met Lambertus KERKHOFS. Dominicus overleed 12 april 1961, 75 jaar oud te Maastricht en werd 15 april 1961 te St. Pieter begraven. Bij overlijden Jekermolenweg 76. Marie Elisabeth SCHILS werd geboren op 18 januari 1883 te Oud-Vroenhoven. Zij overleed 9 januari 1965, 81 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 13 januari 1965 te St. Pieter. Bij overlijden Cannerweg 239.
iv. Anna Hubertina JONGEN geboren op 1 augustus 1888
te St. Pieter. An huwde Anton DÜTZ, zoon van Michael DÜTZ en Helena ODENTHAL, 4 november 1910 te Valkenburg. Zij overleed 26 oktober 1956, 68 jaar oud te Maastricht.
v. Servatius Hubertus JONGEN geboren op 5 november 1889
te St. Pieter. Hij overleed 11 maart 1891 te Maastricht (Amby) en werd begraven op 13 maart 1891 te St. Pieter.
vi. Michiel Hubertus JONGEN geboren op 22 augustus 1891 te Maastricht. Hij huwde Josephina HECKERS,
dochter van Lodewijk HECKERS en Maria Anna ROYAKKERS, 31 december 1913 te Maastricht.
vii. Petrus Hubertus JONGEN geboren op 14 november 1892 te Maastricht en gedoopt te St. Pieter. Pie huwde Agnes MEIJERS,
dochter van Jacobus MEIJERS alias GUTZ en Maria Catharina CALLEMEIJN, 8 november 1912. 9 november 1912 kerkelijk huwelijk; getuigen waren Dominicus Hubertus JONGEN, Joannes GÜTZ en Joannes ROSIER. Pie overleed 26 juli 1972, 79 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 29 juli 1972 te St. Pieter. Jekerweg 34.
viii. Nn JONGEN  levenloos geboren op 17 juli 1895 te St. Pieter. Nn werd begraven op 18 juli 1895 te St. Pieter.
ix. Hubertus Lambertus JONGEN geboren op 18 juli 1896 te St. Pieter en gedoopt op 20 juli 1896 te St. Pieter. Hij huwde Maria Hubertina JANSSEN, d
ochter van Wilhelmus Hubertus JANSSEN en Maria Hubertina HEGT, 10 januari 1919 te St. Pieter. 11 januari 1919 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen waren  Dominicus JONGEN en Petrus TONNAER.
x. Maria Catharina JONGEN geboren op 23 juni 1902 te St. Pieter en
gedoopt op 24 juni 1902 te St. Pieter. Zij huwde Adrianus EVERS, zoon van Johannes EVERS en Jacoba MAAS, 10 november 1922 te Maastricht. 11 november 1922 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen waren Henricus GHIJBELS en Michael JONGEN. Adrianus werd geboren en gedoopt op 7 augustus 1899 te Princenhage. 1922 en 1936 mijnwerker van beroep. 1936 Drabbelstraat 10 te Maastricht.

Hun kindje Nn werd levenloos geboren op 2 oktober 1936 te Maastricht en werd 4 oktober 1936 te St. Pieter begraven.

Paulus overleed 13 oktober 1933, 81 jaar oud Calvarieberg te Maastricht en werd 16 oktober 1933 bijgezet te St. Pieter. 1884: langs het kanaal. Landbouwer. Elisabeth werd geboren op 7 februari 1862 te St. Pieter. Zij overleed 4 november 1932, 70 jaar oud te Maastricht en werd 7 november 1932 begraven te St. Pieter. Sterfhuis Hoogfrankrijk 11. Woonde vermoedelijk in een caponnière van het Fort St. Pieter. Caponnières zijn vooruitstekende gebouwtjes voor het geven van flankvuur. Landbouwster.

 

 

Vak D 7: twee huurgraven; geruimd na 24 januari 1999.

 

Joannes Lambertus Lenssen - Helena Hubertina Theunissen / Theodora Margaretha Leonie Lenssen - Henri Louis Ignace Marie Pieters


De ouders van Theodora Margaretha Leonie LENSSEN waren:
Joannes Lambertus LENSSEN geboren op 18 februari 1861 te Neerbeek. Jacques huwde Helena Hubertina THEUNISSEN 5 januari 1886 te St. Pieter. Hij overleed 6 mei 1918, ruim 57 jaar oud te St. Pieter en werd 10 mei 1918 te St. Pieter begraven. 1916 en 1917: Gemeente-Ontvanger wonende te St. Pieter. 1918: Papenweg.
Helena Hubertina THEUNISSEN geboren op 26 maart 1859 te St. Pieter. Zij overleed 23 oktober 1945, 86 jaar oud te Maastricht en werd 27 oktober 1945 bijgezet te St. Pieter. Sterfhuis Papenweg 66 te Maastricht (St. Pieter).


Leonie werd geboren op 11 mei 1887 te St. Pieter en gedoopt op 12 mei 1887 te St. Pieter. Zij huwde Henri Louis Ignace Marie PIETERS, zoon van Jacobus Hubertus PIETERS (meubelwerker) en Maria Sibilla CLOBUS, 30 januari 1922 te Maastricht. Kerkelijk huwelijk op 25 februari 1922 te St. Pieter; getuigen hierbij waren Josephus PIETERS en Emmanuel HENKET. Leonie overleed 1 juli 1979, 92 jaar oud te Maastricht. Zij werd bijgezet op 4 juli 1979 te St. Pieter. Harie werd geboren op 22 juli 1887 te Maastricht en gedoopt op 23 juli 1887 te Maastricht, O.L. Vrouw. Hij overleed 10 november 1958, 71 jaar oud en werd 13 november 1958 begraven te St. Pieter. 1922 meubelfabrikant. Bij overlijden Kleine Looiersstraat 20 te Maastricht.

 

Hun kindje Nn werd geboren op 4 januari 1924 te Maastricht (St. Pieter) en gedoopt door de vader (nooddoop). Nn overleed 4 januari 1924 en werd 7 januari 1924 te St. Pieter begraven.

 

 

 

Vak D III 1. Geruimd na 10 november 1942.

Maria Helena BOURS
 

De ouders van Maria Helena BOURS waren Jan Willem BOURS en Anna Maria PREVOO.

Maria werd geboren op 1 februari 1856 te Berg en Terblijt. Zij huwde Antoon Hubert RADEMAEKERS, zoon van Peter Hubertus RADEMAEKERS en Maria Geertruid JONGEN, 17 oktober 1883 te Maastricht. Maria overleed 10 november 1938, 82 jaar oud te Maastricht en werd 12 november 1938 begraven te St. Pieter. Sterfhuis Mergelweg 8 B. 1883 dienstmeid. Antoon werd geboren op 23 februari 1858 te Maastricht. Hij overleed 31 augustus 1908, 50 jaar oud te Maastricht. 1883 geweermaker. Zie: Speetjens-Rademaekers.

 

Vak D III 3 geruimd na 17 maart 1943.

Hubertus Wilhelmus Petrus POPER


De ouders van Hubertus Wilhelmus Petrus POPER waren:
Reinerus Hubertus POPER geboren op 25 januari 1853 te St. Pieter. Hij huwde Maria Johanna Agnes VRIJENS 16 november 1876 te Oud-Vroenhoven. Landbouwer van beroep.
Maria Johanna Agnes VRIJENS geboren op 27 september 1852 te Oud-Vroenhoven. Agnes overleed 4 juni 1890, 37 jaar oud te Maastricht.


Hubertus werd geboren op 23 november 1877 te Oud-Vroenhoven. Hij overleed 17 maart 1938, 60 jaar oud te Maastricht en werd 21 maart 1938 begraven te St. Pieter. Sterfhuis Luikerweg 46. Hubertus huwde Maria Hubertina JANS, dochter van Franciscus Augustinus Antonius JANS, meubelwerker en Carolina Catharina SCHWIEBERT.

 

DVII 6 Vak C.

Joannes Hubertus JONGEN - Anna Maria Ursula Gertruda GOFFIN

De ouders van Joannes Hubertus JONGEN waren:
Wilhelmus Hubertus JONGEN geboren op 2 september 1834 te St. Pieter. Willem werd gedoopt op 3 september 1834 te St. Pieter. Hij huwde Joanna Catharina BENDER 23 september 1861 te St. Pieter. Willem overleed 19 maart 1915, ruim 80 jaar oud te St. Pieter en Willem werd bijgezet op 22 maart 1915 te St. Pieter.
Joanna Catharina BENDER geboren op 5 september 1839 te Derendorf-Mörsenbroich (Duitsland). Zij overleed 23 maart 1911, ruim 71 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 27 maart 1911 te St. Pieter.

Joannes werd geboren op 15 juni 1870 te St. Pieter. Hij huwde Anna Maria Ursula Gertruda GOFFIN, dochter van Hubertus Ludovicus Ernest GOFFIN en Maria Elisabeth Hubertina HAMELEERS, 30 augustus 1894 te St. Pieter. Trui werd geboren 7 augustus 1874 te Maastricht en gedoopt op 8 augustus 1874 te Maastricht, St. Servaas. Zij overleed 31 oktober 1957, 83 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 4 november 1957 te St. Pieter. Bij overlijden Ursulinenweg 18. Landbouwster.
 

Kinderen van Joannes en Trui:
i. Hubertus Wilhelmus JONGEN geboren en gedoopt op 31 oktober 1894 te St. Pieter. Willem huwde Marie Josephine VOSSEN 12 april 1921 (12 april 1921 tevens kerkelijk huwelijk te St. Pieter) te Maastricht. Willem overleed 23 februari 1977, 82 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.
ii. Maria Anna Elisabeth JONGEN geboren op 3 januari 1896 te St. Pieter. Zij huwde Godefridus Hubertus HABETS 4 januari 1921 te Rijckholt. Maria overleed 19 augustus 1938, 42 jaar oud in het Ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht.
iii. Gerardina Isabella JONGEN geboren op 25 november 1900 te St. Pieter.
iv. Matheus Johannes Ludovicus Hubertus JONGEN geboren op 21 september 1914 te St. Pieter en gedoopt op 22 september 1914 te St. Pieter. Matheus overleed 27 februari 1915, 5 maanden oud te St. Pieter en werd begraven op 1 maart 1915 te St. Pieter.
v. I. JONGEN


Joannes overleed 7 oktober 1924, 54 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 9 oktober 1924 te St. Pieter begraven. Hij was lid van het Broederschap van het H. Sacrament. 1915: landbouwer Kanaaldijk. 1921 landbouwer. 1924 Lage Kanaaldijk 129.

 

 

Vak D 16 geruimd na 1981.

Johannes HOUTERMANS - Louisa Wilhelmina VOET
 

Joannes werd geboren op 27 augustus 1870 te Maashees en Overloon als zoon van Johannes HOUTERMANS en Louisa Wilhelmina STRICK. Joannes huwde Louisa Wilhelmina VOET, dochter van Marcelis VOET en Johanna PIKETH, 3 juni 1903 te Lith. Hij overleed 14 augustus 1957, 86 jaar oud te Maastricht in het Ziekenhuis Sint Annadal en werd bijgezet op 17 augustus 1957 te St. Pieter. Bij overlijden Lage Kanaaldijk 62. Wilhelmina werd geboren op 25 september 1880 te Lith. Zij overleed 5 november 1952, 72 jaar oud te Maastricht in het Ziekenhuis Sint Annadal en werd begraven op 8 november 1952 te St. Pieter. Bij overlijden Hoge Kanaaldijk 57.

Albert Aegidius VOET eveneens zoon van Marcelis VOET en Johanna PIKETH werd geboren op 1 september 1890 te Lith. Hij huwde Petronella Maria BONGERS, dochter van Wilhelmus Johannes BONGERS en Elisabeth Maria VAN HOOFT, 28 november 1918 te Lith. Albert overleed 15 mei 1961, 70 jaar oud te Maastricht en werd 19 mei 1961 begraven te St. Pieter in vak F 45, geruimd na 1971. Hij was schipper van beroep. Papenweg 22. Petronella werd geboren op 23 augustus 1898 geboren in Seraing-sur-Meuse (België).
 

Vak D 21. Dubbel huurgraf. Geruimd na 6 mei 1958.

Heinrich Wilhelm PETERS - Maria Johanna Catharina VAN DE WIJGAART

De ouders van Heinrich Wilhelm PETERS waren Hermann Wilhelm (Hermanus Wilhelmus) PETERS (zetschipper) en Johanna Maria KO(E)NINGS.

Hendrik Willem werd geboren op 29 augustus 1870 te Grieth (Duitsland). Hij huwde Maria Johanna Catharina VAN DE WIJGAART, dochter van Johannes Franciscus VAN DE WIJGAART, schipper aan boord van de Cornelia, en Antonia VERMUNT, 19 december 1900 te Rotterdam. Hendrik Willem overleed 11 maart 1938, 67 jaar oud te Maastricht en werd 15 maart 1938 begraven te St. Pieter. Sterfhuis Papenweg 105. Hij was zetschipper van beroep. Maria werd geboren op 23 juli 1873 te Roosendaal en Nispen. Zij overleed 10 maart 1952, 78 jaar oud te Maastricht en werd 13 maart 1952 bijgezet te St. Pieter. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 81.
 

Vak D 24 geruimd op 22 november 2012.

Anna Maria Lamkin - Jacobus  Josephus  Volkers / Franciscus  Thomissen - Maria Hubertina  Elisabeth Volkers

- Een kruis -

A. M. Lamkin / 1873 + 1935 / J.  J.  Volkers / 1868  +  1943 / Fr.  Thomissen / 1898  +  1978 / M.  H.  E. Volkers / 1897  +  1979

De ouders van Anna Maria LAMKIN waren:
Martinus Hubertus Henricus LAMKIN geboren en gedoopt op 2 april 1846 te St. Pieter. Hij huwde Maria Hubertina BROUNS 21 februari 1873 te St. Pieter. Martinus overleed 7 mei 1926, 80 jaar oud te Maastricht en werd 10 mei 1926 bijgezet te St. Pieter.
Maria Hubertina BROUNS geboren op 19 mei 1849 te St. Pieter. Zij overleed 11 februari 1914, 64 jaar oud te St. Pieter en werd 14 februari 1914 begraven te St. Pieter. Sterfhuis Blekerij.

Anna werd geboren op 21 december 1873 te St. Pieter. Zij huwde Jacobus Josephus Hubertus VOLKERS,
zoon van Hendrik Jacob VOLKERS en Philomena Josephina Hubertina LINTZEN, 11 september 1896 te St. Pieter. Anna overleed 9 december 1935, 61 jaar oud te Maastricht en werd te St. Pieter begraven. Jacob werd geboren op 28 maart 1868 te Wittem en overleed 31 december 1943, 75 jaar oud te Maastricht. Hij werd 4 januari 1944 te St. Pieter bijgezet. Sterfhuis Blekerij 36. Jacob was meubelmaker van beroep en had een eenmanszaak. Hij maakte ook doodskisten en hoedenmallen. In 1914 was hij wolspinner van beroep.

Hendrik Jacob VOLKERS werd geboren op 15 mei 1840 te Helmond. Hij huwde Philomena Josephina Hubertina LINTZEN 16 maart 1867 te Wittem. Hendrik overleed 6 februari 1909, 68 jaar en 8 maanden oud te Maastricht.
Philomena Josephina Hubertina LINTZEN werd geboren op 12 februari 1845 te Wittem. Zij overleed 17 januari 1927, 81 jaar en 11 maanden oud te Maastricht en werd begraven op 20 januari 1927 te St. Pieter.

Kinderen:

i. Maria Hubertina Elisabeth VOLKERS geboren en gedoopt op 8 juli 1897 te St. Pieter. Zij overleed 6 juni 1979, 81 jaar oud te Spaubeek en en werd 11 juni 1979 bijgezet te St. Pieter. Maria huwde Franciscus THOMISSEN, zoon van Joseph Hubert THOMISSEN en Cornelia PLAUM, 23 mei 1925 te Maastricht. Kerkelijk huwelijk te St. Pieter op 23 mei 1925; getuigen waren Joannes THOMISSEN en Henricus VOLKERS. Hun zoontje Joseph Hubertus THOMISSEN werd geboren op 2 november 1932 te Maastricht Blekerij 36. Joseph overleed 4 november 1932, 2 dagen oud Blekerij 36 te Maastricht en werd begraven op 5 november 1932 te St. Pieter. Franciscus werd geboren op 25 december 1898 te Heer en gedoopt op 26 december 1898 te Heer. Hij overleed 13 augustus 1978, 79 jaar oud en werd 17 augustus 1978 begraven te St. Pieter. 1925 mijnwerker. Bij overlijden Bejaardencentrum "Campagne" Médoclaan 60 E te Maastricht.

 

Jacob Volkers met hoedenmal in zijn hand.ii. Josephina Hubertina Philomena VOLKERS geboren op 21 juni 1899 te St. Pieter. Josephina - zuster Marie Martha O.S.U. - overleed 18 december 1961, 62 jaar oud in het klooster der Ursulinen van de Romeinse Unie te Maastricht.
Zie:
vak E Ursulinen.
 

iii. Franciscus Johannes Jacobus VOLKERS geboren op 18 september 1901 te St. Pieter.

 

iv. Henricus Josephus Hubertus VOLKERS geboren op 15 januari 1904 te St. Pieter. Henri huwde Marie Angeline BUNCKE, dochter van Karel Joannes BUNCKE en Anna Barbara Hubertina LINDAUER, 16 januari 1931 te Maastricht. Henri overleed 29 april 1976, 72  jaar oud en werd begraven te Maastricht (Begraafplaats Tongerseweg).

v. Anna Maria Agnes VOLKERS geboren op 26 mei 1907 te St. Pieter. Anna huwde Daniël Hubertus Adrianus Leonardus DERICHS, zoon van Jean Leonard DERICHS en Johanna Antonia Jacoba HAGEMAN, 5 september 1930 te Maastricht. 13 september 1930 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen hierbij waren Franciscus THOMASSEN en Franciscus VOLKERS. Anna overleed 2 mei 1993, 86 jaar oud in de Verpleegkliniek Klevarie te Maastricht. Daniël werd 2 oktober 1904 geboren te Maastricht. Hij overleed te Maastricht op 24 november 1971, 67 jaar oud.

Dochter Anna Leonie Elisabeth DERICHS werd geboren op 21 oktober 1934 te Maastricht. Annie huwde Johannes Hubertus CLAESSENS, zoon van Johannes Ludovicus Servatius CLAESSENS en Maria Josephina Catharina BONNEMAIJERS, 20 september 1958 te Maastricht. Zie: vak G Claessens.

vi. Joseph VOLKERS geboren op 1 oktober 1911 te St. Pieter. Josef huwde Magdalena SARNEEL, dochter van Leonardus SARNEEL en Maria HERTOGS, 28 april 1937 te Maastricht. Josef overleed 18 augustus 1977, 65  jaar oud te Maastricht. 1937: broodbezorger.

 

Foto van het huwelijk van Daniel Hubertus Adrianus Leonardus Derichs en Anna Maria Agnes Volkers. Foto waarschijnlijk genomen op de dag van het kerkelijk huwelijk op 13 september 1930 voor het ouderlijk huis van Anna aan de Bleekerij te Sint Pieter:

1=waarschijnlijk Elisabeth Antoinette Derichs, dochter van 2 en 3

2=Jean Leonard Derichs, vader van bruidegom

3=Johanna Antonia Jacoba Hageman, moeder van bruidegom

4=Daniel Hubertus Adrianus Leonardus Derichs, bruidegom

5=Anna Maria Agnes Volkers, bruid

6= Anna Maria Lamkin, moeder van bruid

7=Jacobus Josephus Hubertus Volkers, vader van bruid

8=Maria Hubertina Elisabeth Volkers, zus van Anna Maria Agnes Volkers gehuwd met 14 Frans Thomissen

14= Franciscus Thomissen, echtgenoot van Maria Hubertina Elisabeth Volkers

15=Cornelis Verhoef gehuwd  met 16 Helena Maria Mathilda Rosier

16= Helena Maria Mathilda Rosier

17=Johannes Franciscus Volkers, broer van 7 Jacobus Josephus Hubertus Volkers

18=Maria Johanna Margaretha Volkers, dochter van 17 en 19

19=Maria Johanna Blanckers, gehuwd met 17 Frans Volkers

20=Anna Catharina Haane gehuwd met 21 Harry Volkers

21= Hendricus Antonius Jacobus Volkers

 

Foto's: collectie Anna Leonie Elisabeth Derichs, kleindochter van Jacob Volkers. Met dank aan Dhr. John Claessens en Dhr. Ton Janmaat.

Vak B 81 geruimd na 1957.

Martinus Hubertus Henricus LAMKIN - Maria Hubertina BROUNS

 

De ouders van Martinus Hubertus Henricus LAMKIN waren:
Petrus Josephus LAMKIN geboren en gedoopt op 10 maart 1813 te St. Pieter. Hij huwde Maria Margaretha MASSING 23 februari 1843 te St. Pieter. Pieter Jozef overleed 22 november 1881, 68 jaar oud namiddags om acht ure te St. Pieter en werd begraven op 25 november 1881 te St. Pieter.
Maria Margaretha MASSING werd geboren op 8 december 1818 te Houthem. Margeriete overleed 3 februari 1888, 69 jaar oud te St. Pieter en werd 5 februari 1888 te St. Pieter bijgezet.

Martinus werd geboren op 2 april 1846 te St. Pieter. Hij huwde Maria Hubertina BROUNS, dochter van Nicolaus Tossanus Hubertus BROUNS en Anna VANDERBROECK (VAN DER BROECK), 21 februari 1873 te St. Pieter.
 

Kinderen allen geboren te St. Pieter:

i. Anna Maria LAMKIN.
Zie bovenstaand.

ii. Henricus Hubertus LAMKIN geboren op 16 december 1875. Hij overleed 23 december 1875 te St. Pieter en werd 24 december 1875 te St. Pieter begraven.

iii. Franciscus Hubertus LAMKIN geboren op 31 januari 1877. Hij overleed 29 april 1880, 3 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 1 mei 1880 te St. Pieter.

iv. Christianus Hubertus LAMKIN geboren op 13 augustus 1878 (afwijkend van bidprentje). Chrétien huwde Marie Catharina Helena VOSSEN 20 februari 1911 te St. Pieter. Chrétien overleed 13 juli 1963 te St. Pieter en werd begraven te St. Pieter. Bij huwelijk pottenbakker. Voormalig kassier.

v. Maria Helena LAMKIN geboren op 26 november 1879. Zij huwde Hendrikus Hubertus Willem Servatius SCHRIJNEMAKERS,
zoon van Wilhelmus Hubertus Antonius SCHRIJNEMAKERS en Maria Elisabeth COOX, 2 november 1900 te St. Pieter. Maria overleed 12 oktober 1952, 72 jaar oud te Maastricht en werd 15 oktober 1952 bijgezet te St. Pieter in vak I 22 (= geruimd). 1900 naaister. Sterfhuis Scharnerweg 52. Hendrikus werd geboren op 31 augustus 1876 te Maastricht. Hij overleed 10 april 1943, 66 jaar oud ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd begraven op 14 april 1943 te St. Pieter. Hij was schoenmaker van beroep. Sterfhuis Parkweg 23.

vi. Anna Maria Agnes LAMKIN geboren op 11 juni 1882. Zij huwde Pieter Joseph François ENGELEN 1 september 1905 te St. Pieter. Anna overleed 4 juni 1941, 58 jaar oud te Maastricht.

 vii. Maria Catharina Margaretha LAMKIN geboren op 17 november 1884. Margaretha huwde Andreas Ludovicus Martinus KESSELAER 31 januari 1913 te St. Pieter. Zij overleed 28 februari 1963, 78 jaar oud in het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.

viii. Hendricus Hubertus LAMKIN geboren op 14 mei 1891 te St. Pieter. Hij huwde (1) Hubertina Maria Josephina FLORAX, dochter van
Jan Willem FLORAX (1916 varkensslager) en Maria Josephina MOLLING, 24 november 1916 te St. Pieter. Hendricus huwde (2) Maria Helena HULST 18 november 1921 te Maastricht. Hubertina Maria Josephina FLORAX werd geboren op 11 augustus 1893 te Maastricht. Zij overleed 21 september 1919, 26 jaar oud te St. Pieter en werd 23 september 1919 begraven te St. Pieter. Sterfhuis Blekerij. Hendricus Hubertus werd geboren op 14 mei 1891 te St. Pieter. Hay overleed in april 1966 te Maastricht en werd begraven te Maastricht, begraafplaats Tongerseweg. 1916 landbouwer; 1919 molenaarsknecht; 1921 molenaarsgezel. Molenaarsgezel bij de molen van Clemens (Leeuwenmolen) op de St. Pieterstraat 29. 1942 25-jarig dienstjubileum (bij E. Clemens). Maria Helena HULST werd geboren op 5 augustus 1895 te Oud-Vroenhoven. Van de Louwberg Wolder. Zij overleed 24 februari 1973, 77 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 28 februari 1973 te Maastricht, begraafplaats Tongerseweg.

Dochter Josephina LAMKIN werd geboren op 6 maart 1918 te St. Pieter. Josephine overleed 6 maart 1923, 5 jaar oud te Maastricht en werd 8 maart 1923 bijgezet te St. Pieter in het graf van haar moeder. Geruimd na 11 maart 1933.

 

De Leeuwenmolen.

Martinus overleed 7 mei 1926, 80 jaar oud te Maastricht en werd 10 mei 1926 bijgezet te St. Pieter. Hij was landbouwer van beroep. Maria Hubertina BROUNS werd geboren op 19 mei 1849 te St. Pieter. Zij overleed 11 februari 1914, 64 jaar oud Blekerij 30 te St. Pieter en werd 14 februari 1914 begraven te St. Pieter. Landbouwster.

 

Voorheen vak B X 4 geruimd na 31 november 1943.

Maria Christina UMMELS

De ouders van Maria Christina UMMELS waren:
Gerardus Hubertus UMMELS geboren op 28 januari 1850 te Berg en Terblijt. Gradus huwde Christina Hubertina Mechtildis SCHRIJNEMAEKERS 5 september 1881 te St. Pieter. Hij overleed 21 december 1909, 59 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 24 december 1909 te St. Pieter. Landbouwer.
Christina Hubertina Mechtildis SCHRIJNEMAEKERS geboren op 13 oktober 1850 te St. Pieter. Zij overleed 19 september 1903, 52 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 21 september 1903 te St. Pieter.


Maria werd geboren op 28 december 1891 te St. Pieter. Zij huwde Hendrikus Lambertus KLIJN, zoon van Arnoldus KLIJN en Maria Hubertina Virginia DASSEN, 16 mei 1917 te Maastricht. Maria overleed 29 september 1933, 41 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 2 oktober 1933 te St. Pieter.
Sterfhuis: Papenweg 71. Hendrikus werd geboren op 15 september 1893 te Maastricht. Hij huwde (2) Dorothea Maria Hubertina Helena VAN HINSBERG, dochter van Peter Lambertus VAN HINSBERG en Maria Mechtildis ROUMEN, 29 januari 1936 te Maastricht. Hendrikus overleed 12 mei 1942, 48 jaar oud te Maastricht en werd met korpseer begraven te Maastricht, begraafplaats Tongerseweg. 1917 porseleinwerker. 1936 agent van politie wonende te Maastricht.

 

Voorheen B IX 5 geruimd na 4 februari 1937.

Leonardus Hubertus JANSSEN

 

De ouders van Leonardus Hubertus JANSSEN waren:
Joannes Christianus Hubertus JANSSEN  geboren op 21 februari 1836 te St. Pieter en gedoopt op 22 februari 1836 te St. Pieter. Hij huwde Maria Catharina JONGEN 9 februari 1857 te St. Pieter. Joannes overleed 15 mei 1873, 37 jaar oud te St. Pieter.
Maria Catharina JONGEN geboren en gedoopt op 2 april 1833 te St. Pieter. Zij overleed 13 augustus 1910, 77 jaar oud Broek te St. Pieter.


Leonardus werd geboren op 21 februari 1858 te St. Pieter. Hij huwde Joanna Hubertina GROOTHAUSEN, dochter van Petrus Gaspard GROOTHAUSEN en Joanna Elisabeth RETERAT (RETRO RETROT), 23 november 1888 te St. Pieter.


Kinderen:
i. Petrus Hubertus JANSSEN alias GROOTHAUSEN geboren en gedoopt op 27 november 1882 te St. Pieter. Hij
huwde Marie Ida Hubertina MARES 30 september 1910 (1 oktober 1910 kerkelijk huwelijk) te St. Pieter. Petrus overleed 20 februari 1951, 68 jaar oud te Maastricht.
ii. Petrus Johannes Hubertus JANSSEN geboren en gedoopt op 30 augustus 1889 te St. Pieter. Hij huwde Maria Margaretha MUIJTJENS,
dochter van Jan Pieter Hubert MUIJTJENS en Jeannette Josephina SIMONS, 6 december 1912
te St. Pieter. 7 december 1912 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen waren Joseph MUIJTJENS en Alphons SCHREURS. Petrus overleed 25 januari 1972 te Maastricht, 82 jaar oud en werd 29 januari 1972 begraven te St. Pieter. Zinkwitarbeider. 1936 grondwerker. Zie: Janssen Muijtjens.
iii. Servatius JANSSEN geboren op 14 november 1890 te St. Pieter. Hij huwde Maria Theresia PRICKEN,
dochter van Willem Hubertus PRICKEN en Barbara Hubertina SAVELBERG, 5 september 1917 te Maastricht. Servatius overleed 27 april 1964, 73 jaar en 5 maanden oud te Maastricht.
iv. Helena Hubertina JANSSEN geboren en gedoopt 14 maart 1892 te St. Pieter. Zij huwde Egidius Joannes Hendrik DEKKERS,
zoon van Gerardus Joannes DEKKERS en Maria Catharina BASTIAANS, 11 augustus 1916
te St. Pieter. 12 augustus 1916 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen hierbij waren Petrus JANSSEN en Joannes JANSSEN. Helena overleed 5 juli 1952, 60 jaar oud te Maastricht.
v. Maria Hubertina Helena JANSSEN geboren op 16 mei 1893 te St. Pieter. Zij overleed in 1976 en werd bijgezet te Maastricht, begraafplaats Tongerseweg.
vi. Qurinus Hubertus JANSSEN geboren op 30 april 1895 te St. Pieter. Qurinus overleed 21 juli 1895, ruim 2 maanden oud in het Broek te St. Pieter en werd begraven op 23 juli 1895 te St. Pieter.
vii. Agnes Hubertina JANSSEN geboren en gedoopt op 19 april 1896 te St. Pieter. Zij huwde Johannes Egidius BRULS,
zoon van Jan Michaël BRULS en Ida VAN LIJF, 10 oktober 1916
te St. Pieter. 11 november 1916 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen hierbij waren Michaël BRULS en Petrus JANSSEN. Agnes overleed 25 juli 1962, 66 jaar oud te Maastricht. Zij was lid van de Derde Orde. Johannes werd geboren op 12 juli 1881 te Maastricht en gedoopt op 12 juli 1881 te Maastricht, St. Martinus. Hij overleed 5 augustus 1943, 62 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 9 augustus 1943 te St. Pieter. 1943 mergelwerker. Sterfhuis Kalfstraat 4.
viii. Quirinus JANSSEN geboren op 10 september 1898 te St. Pieter en gedoopt op 11 september 1898 te St. Pieter. Hij huwde Cornelia Hubertina LAMKIN,
dochter van Gerardus Hubertus LAMKIN en Anna Hubertina KLINKERS, 2 juli 1920 te Maastricht. 3 juli 1920 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen hierbij waren Petrus JANSSEN en Josephus LAMKIN. Quirinus overleed in mei 1973, 74 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 11 mei 1973 te Maastricht, begraafplaats Tongerseweg. Fabrieksarbeider. Cornelia werd geboren op 14 juni 1898 te St. Pieter en gedoopt op 15 juni 1898 te St. Pieter. Zij overleed in 1973 en werd begraven te Maastricht,
begraafplaats Tongerseweg.

Leonardus overleed 19 december 1933, 75 jaar oud te Maastricht en werd 22 december 1933 bijgezet te St. Pieter. Sterfhuis Ruttensingel 32. Landbouwer. Joanna werd geboren op 20 januari 1860 te St. Pieter. Zij overleed 5 november 1910, 50 jaar oud Broek te St. Pieter en werd begraven op 8 november 1910 te St. Pieter.

 

Vak D 23. Voorheen D XIII 4. Geruimd na 6 december 1933.

Maria Hubertina PEEK


De ouders van Maria Hubertina PEEK waren Franciscus Bernardus PEEK en Maria Catharina UMMELS.

Maria werd geboren op 4 april 1889 te Maastricht en gedoopt op 5 april 1889 te Maastricht, St. Servaas. Zij huwde Arnoldus Hubertus JONGEN, zoon van Arnoldus Hubertus JONGEN en Maria Catharina JAMIN, 5 september 1913 (6 september 1913 kerkelijk huwelijk; getuigen Joannes JONGEN en Bernardus PEEK). Arnoldus werd geboren op 1 februari 1891 te St. Pieter en gedoopt op 2 februari 1891 te St. Pieter. Hij huwde (2) Hubertina Geertruda HENDRIKS, dochter van Joannes Wilhelmus HENDRIKS en Maria Hubertina Ida ADRIAENS, 27 september 1929 te Maastricht. Hubertina werd geboren op 29 april 1895 te Maastricht. Arnold overleed 23 december 1945, 54 jaar oud te Maastricht. Mijnwerker; 1913 portier, 1916 tuinier, 1929 kantoorknecht. Komt 22 september 1913 van St. Pieter naar St. Pieterstraat 38 te Maastricht. 27 oktober 1919 Kanaaldijk 122. Bij overlijden Begoniastraat 12 te Maastricht.
 

Kinderen:
i. Franciscus Bernardus JONGEN geboren op 11 februari 1914 te Maastricht. Hij overleed 16 oktober 1916, 2 jaar oud te Maastricht.
ii. Nn JONGEN levenloos geboren op 11 november 1927 te Maastricht.

iii. Maria Victorina JONGEN 29 maart 1918 geboren te Maastricht. Zij huwde Wilhelmus Antonius Maria HERMANS, zoon van Leo Hubertus HERMANS en Maria Agnes LEMMENS, 2 februari 1940 te Maastricht. Maria overleed 1 april 1970, 52 jaar oud te Maastricht. Wilhelmus werd 6 juni 1909 geboren te Oud-Vroenhoven. Hij overleed 23 december 1963, 54 jaar oud te Maastricht. Koster van de St. Hubertuskerk te Maastricht.
 


Maria overleed 6 december 1927, 38 jaar en 8 maanden oud te Maastricht en werd begraven op 9 december 1927 te St. Pieter.
 

Vak D 30 geruimd na 17 november 1926.

Bartholomeus Hubertus VAN SONSBEEK - Maria Francina VAN HECK

De ouders van Bartholomeus Hubertus VAN SONSBEEK waren Nicolaas VAN SONSBEEK en Johanna KUSTERS.

Huibert werd geboren op 3 september 1856 te Dreumel. Hij huwde Maria Francina VAN HECK, dochter van Hendrik VAN HECK en Hendrika VAN OORT, 23 mei 1889 te Dreumel. Huibert overleed 29 maart 1941, 84 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 2 april 1941 te St. Pieter. Sterfhuis Glacisweg 55. Schipper.
Maria werd geboren op 13 april 1854 te Driel. Maria overleed 14 november 1921, 67 jaar en 7 maanden oud te Maastricht en werd begraven op 17 november 1921 te St. Pieter. Schippersvrouw. Lage Kanaaldijk 62 te Maastricht.

 

Vak D 35 geruimd op 1 april 2019.

Servatius Martinus Gerardus Henket

- Een kruis -

Servé  Henket / * 1937  † 1988 / ∞ / Wies Gerardu

De ouders van Servatius Martinus Gerardus waren Renerus Henricus Hubertus HENKET, geboren op 24 maart 1901 te St. Pieter en Louisa Anna Maria ROSIER. Renier huwde Louisa Anna Maria ROSIER 28 juni 1929 te Maastricht. Renier overleed 8 december 1973, 72 jaar oud te Maastricht en werd 12 december 1973 te St. Pieter bijgezet. Louisa Anna Maria ROSIER werd geboren op 25 augustus 1902 te St. Pieter. Lewis overleed 12 november 1967, 65 jaar oud te Maastricht en werd 15 november 1967 te St. Pieter begraven. Zie: Henket-Rosier

Servé werd geboren op 16 mei 1937 te Maastricht. Hij huwde Maria Louisa Johanna GERARDU,
dochter van Henricus Johannes GERARDU en Johanna Maria Hubertina STIJNS, 15 december 1967 te Maastricht. Servé overleed 26 juni 1988, 51 jaar oud te Maastricht en werd 1 juli 1988 begraven te St. Pieter.

 

In Café Maasdal eind jaren 60.

Van links naar rechts: Nn Moers, Winand van der Put, Servé Henket, Ed Moers en Jean Hendrikx. Foto: collectie Dhr. Jo Rosier.

 

 

Vak D 40 geruimd op 16 april 2016.

Wilhelmus Roijakkers - Cornelia Maria Hubertina Poolen

- Een kruis -

Bij God leeft / Corrie Poolen / * 16-2-1902 / † 4-11-1985 / echtgenote van / Giel Royakkers / * 16-12-1900 † 13-6-1988

 

De ouders van Wilhelmus ROIJAKKERS waren:
Mathieu ROIJAKKERS geboren op 22 februari 1872 te Maastricht. Mathieu huwde Maria HABETS 6 oktober 1898 te Hulsberg. Goudverfbereider in 1925. Maria HABETS werd geboren op 19 juni 1875 te Hulsberg.

De ouders van Cornelia Maria Hubertina POOLEN waren Henricus Josephus POOLEN en Maria Hubertina VERVERGAARD. Zie: Poolen-Ververgaard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Corrie werd geboren op 16 februari 1902 te St. Pieter en gedoopt op 17 februari 1902 te St. Pieter. Zij huwde Wilhelmus ROIJAKKERS, zoon van Mathieu ROIJAKKERS en Maria HABETS, 2 oktober 1925 te Maastricht. Kerkelijk huwelijk te St. Pieter op 3 oktober 1925. Getuigen waren Matthaeus ROIJAKKERS en Henricus POOLEN. Zij overleed 4 november 1985, 83 jaar oud te Maastricht en werd 7 november 1985 te St. Pieter begraven. Giel werd geboren op 16 december 1900 te Oud-Vroenhoven en gedoopt op 17 december 1900 te Oud-Vroenhoven. Hij overleed 13 juni 1988, 87 jaar oud te Maastricht en werd 16 juni 1988 te St. Pieter bijgezet. Chauffeur in 1925.

 

Vak D V 3 geruimd na 4 juli 1942.

Hubertus KRAFT - Maria Hubertina BOOSTEN

De ouders van Hubertus KRAFT waren:
Joannes KRAF(T) geboren op 22 oktober 1829 te Maastricht. Hij huwde Maria Gertrudis DIAR 20 november 1851 te Maastricht. Joannes overleed 24 mei 1908, 78 jaar oud te Maastricht. Tabaksverwerker.
Maria Gertrudis DIAR geboren geboren op 7 maart 1832 te Maastricht. Zij overleed 7 juli 1861, 29 jaar oud te Maastricht.

 

De ouders van Maria Hubertina BOOSTEN waren:
Joannes Henricus BOESTEN (BOOSTEN) geboren op 30 september 1806 te Beek. Jean Henry (Jan Hendrik) huwde Maria Mechtildis VROEMEN (VROOMEN) 30 oktober 1834 te Schimmert. Jean Henry overleed 2 januari 1885 te Beek en werd begraven op 2 januari 1885 te Beek. Hij was schoenmakervan beroep.
Maria Mechtildis VROEMEN (VROOMEN) geboren op 10 juli 1813 te Kruis bij Schimmert. Marie Mechtilde overleed 2 februari 1899, 85 jaar oud op den Deken te St. Pieter en werd begraven te St. Pieter. Koster Rosier noteert: "16 Feb. 1899 Ontvangen voor 't graf van Mechtild. Vroomen 2 gulden 40 cent". 1834: naaister.


Hubert werd geboren op 31 juli 1854 te Maastricht. Hij huwde Maria Hubertina BOOSTEN, dochter van Joannes Henricus BOESTEN (BOOSTEN) en Maria Mechtildis VROEMEN (VROOMEN), 27 oktober 1884 te Beek.
 

Kinderen:
i. Petrus Hubertus KRAFT geboren en gedoopt op 17 augustus 1885 te St. Pieter. Hij huwde Maria Christina DAELMANS 1 april 1910 (2 april 1910 kerkelijk huwelijk) te St. Pieter. Hubert overleed 4 oktober 1965, 80 jaar oud te Schaesberg.
ii. Hubertus Leonardus KRAFT geboren op 24 maart 1887 te St. Pieter en gedoopt op 25 maart 1887 te St. Pieter. Hij huwde Theresia Catharina Wilhelmina HAMELERS 5 november 1909 (6 november 1909 kerkelijk huwelijk) te St. Pieter. Leonard overleed 30 september 1965, 78 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.
iii. Maria Gertrudis KRAFT geboren op 24 maart 1887 te St. Pieter en gedoopt op 25 maart 1887 te St. Pieter. Zij huwde Johannes Franciscus Wijnandus NIESTE 1 mei 1908 (2 mei 1908 kerkelijk huwelijk) te St. Pieter. Zij overleed 27 februari 1962, 74 jaar oud te Maastricht.
iv. Petrus Josephus Hubertus KRAFT geboren op 7 augustus 1888 te St. Pieter. Hij overleed 13 februari 1893, 4 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 14 februari 1893 te St. Pieter.


Hubert overleed 20 januari 1922, 67 jaar en 6 maanden oud te Maastricht en werd op 23 januari 1922 te St. Pieter begraven.
Sterfhuis Luikerweg 3. Schrijnwerker. Maria werd geboren en gedoopt op 21 maart 1854 te Beek. Zij overleed 4 juli 1932, ruim 78 jaar oud te Schaesberg en werd bijgezet op 6 juli 1932 te St. Pieter.

 

Vak D 42 geruimd na oktober 1993.

Petrus Hubertus BUCK - Anna Maria FRISSEN

 

De ouders van Petrus Hubertus BUCK waren Johannes Leonardus BUCK (ovenwerker in 1925) en Helena Maria ERENS.

Pierre werd geboren op 10 maart 1901 te Meerssen. Hij huwde Anna Maria FRISSEN,
dochter van Joannes FRISSEN en Margaretha DINJENS, 11 september 1925 te Maastricht.
 

Kinderen:
i. Nn BUCK levenloos geboren op 20 juli 1927 te Maastricht.
ii. Johannes G.L. BUCK.


Pierre overleed 5 februari 1973, 71 jaar oud te Maastricht en werd 8 februari 1973 te St. Pieter begraven. 1925: magazijnknecht. Schoenmaker, winkelier, Bleekerij 31. Papenweg 87. May werd geboren op 2 juni 1894 te Maastricht. Zij overleed 16 juli 1983, 89 jaar oud te Maastricht en werd 19 juli 1983 bijgezet te St. Pieter.

 

 

 

Vak D 43 geruimd op 28 oktober 2016.

Anselmus Wouter de Bruijn - Mathildis Eulalia van Rumste

- Een kruis -

Anselmus De Bruijn / * 1890 † 1972 / echtg. van / Mathildis Van Rumste / * 1900 † 1992

Rust in vrede

De ouders van Anselmus Wouter DE BRUIJN waren:
Hubertus Gerardus DE BRUIJN geboren op 27 mei 1861 te Waspik. Hij huwde (1) Johanna BUIJS 11 juli 1889 te Waspik en huwde (2) Catharina LUIJKS 7 juni 1894 te Oosterhout. Hubertus overleed 21 april 1930, 68 jaar oud te Oosterhout. Schoenmaker.
Johanna BUIJS geboren op 17 maart 1858 te Waspik.

Anselmus werd geboren op 2 januari 1890 te Waspik. Hij overleed 25 augustus 1972, 82 jaar oud te Maastricht en werd 29 augustus 1972 te St. Pieter begraven. Bij overlijden Lage Kanaaldijk 38 te Maastricht (St. Pieter). Mathildis werd geboren op 7 januari 1900 te Antwerpen. Zij overleed 6 oktober 1992, 92 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 10 oktober 1992 te St. Pieter.

 

 

Vak D 45 geruimd 20 november 2012.

Michaël Knubben / Maria Knubben - Petrus Hubertus Mares

- Een kruis -

In memoriam / Michaël Knubben / * 1879 † 1973 / wed. van Maria Conraads / Maria Knubben / * 1903 † 1977 / echtg. van / Petrus Mares / * 1905 † 1979

 

De ouders van Michaël KNUBBEN waren Jan Mathijs KNUBBEN en Maria Elisabeth AKENS.

Michaël werd geboren op 24 mei 1879 te Cadier en Keer. Hij overleed 8 februari 1973, 93 jaar oud te Maastricht en werd 12 februari 1973 te St. Pieter. Hij was h
outzager (scieur de long) van beroep. 1927: Papenweg 103 te Maastricht (St. Pieter). Michaël huwde Anna Maria Catharina CONRAADS, dochter van Antoon CONRAADS en Maria Hubertina MAGERMANS, 8 november 1900 te Gulpen. Maria werd geboren op 15 augustus 1878 te Gulpen.
 

Dochter Marie KNUBBEN werd geboren op 3 februari 1902 te Montzen (België) en gedoopt op 4 februari 1902 te Montzen. De doopgetuigen waren Joannes KNUBBEN en Catharina CONRAADS geboren MAGERMANS. Zij overleed 23 juli 1977, 75 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Zij huwde Petrus Hubertus MARES, zoon van Mathias Hubertus MARES en Maria Catharina Josephina GHELEN, 22 juli 1927 te Maastricht; 23 juli 1927 (kerkelijk huwelijk) te St. Pieter. Getuigen waren: Petrus COSTONGS en Hubertus KNUBBEN, beiden uit Maastricht. Petrus werd geboren op 4 januari 1905 te Oud-Vroenhoven en gedoopt op 5 januari 1905 te Caberg. Pie overleed 4 november 1979, 74 jaar oud te Maastricht en werd 7 november 1979

bijgezet te St. Pieter. Zoon Michaël MARES werd geboren op 25 april 1928 te Maastricht. Michaël overleed 11 mei 1928, 16 dagen oud te Maastricht en werd begraven op 14 mei 1928 te St. Pieter.

 

 

 

 

Extract doopregister uit Montzen.


 

Vak D 47 geruimd op 21 november 2012.

Hubertus Martinus Niesten - Maria Catharina Petronella Bergmans

- Een kruis -

In pace / Netta Bergmans / * 15.9.1893 † 13.2.1970 / echtg. van / Hubertus Martinus Niesten / * 27.1.1892 † 24.1.1979

De ouders van Maria Catharina Petronella BERGMANS waren Arnoldus Hubertus BERGMANS en Petronella Hubertina CLAESSENS.

Zie: Arnoldus Hubertus BERGMANS - Petronella Hubertina CLAESSENS en Vak C Niesten.

Het echtpaar Niesten-Bergmans. Foto: familie Niesten.

 

Netta werd geboren op 15 september 1893 te St. Pieter en gedoopt op 17 september 1893 te St. Pieter. Zij huwde Hubertus Martinus NIESTEN,  zoon van Michael Hubertus NIESTEN en Anna Maria NOTERMANS, 26 oktober 1920 te Maastricht. Tevens op 26 oktober 1920 kerkelijk huwelijk te St. Pieter: getuigen hierbij waren Gerardus HEILIGERS en Petrus BERGMANS. Netta overleed 13 februari 1970, 76 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 16 februari 1970 te St. Pieter. Sterfhuis Mergelweg 46. Martin werd geboren op 27 januari 1892 te Maastricht en gedoopt op 27 januari 1892 te Maastricht, O.L. Vrouw. Hij overleed 24 januari 1979, 86 jaar oud te Maastricht. Martin werd bijgezet op 27 januari 1979 te St. Pieter. Hij was in 1920 boekhouder. Sterfhuis Mergelweg 46. Begiftigd met de pauselijke onderscheiding pro ecclesia et pontifice.

Kinderen:

i. Petronella Maria Michel NIESTEN geboren op 27 augustus 1921 te Heerlen. Nelly huwde Maurice André Henri Jean LAGEOT, zoon van Jean Baptist François Angèle LAGEOT en Mariette Josephine Jeanne MAGERES, op 25 oktober 1949 in de parochiekerk van St. Pieter te Maastricht. Zij woonde voor haar huwelijk aan de Mergelweg 46 te Maastricht. Nelly overleed 21 augustus 2008, 86 jaar oud in Huize Lieve Moenssens te Dilsen-Stokkem (België). Zij werd in besloten kring gecremeerd. Maurice werd geboren op 21 september 1917 te Bressoux (België). Hij overleed 4 juli 1960, 42 jaar oud Rue Foidart 129 te Bressoux-Luik en werd 7 juli 1960 begraven te Bressoux-Luik. Voor huwelijk: Rue Emile Vandervelde 153 te Bressoux-Luik. Na huwelijk: Place de la Résistance 1 in Bressoux-Luik. 1960: Rue Foidart 129 te Bressoux-Luik.

 


ii. Arnoldus Martinus Michel NIESTEN geboren op 29 januari 1923 te Heerlen. Nol huwde Antonia HOONHOUT,
dochter van Adrianus Petrus Jacobus HOONHOUT en Elisabeth Maria VAN MILTENBURG, 5 december 1956 te Utrecht. Nol overleed 27 november 1999, 76 jaar oud te Maastricht. Toos werd geboren op 2 juli 1927 te De Bilt. Toos overleed 2 november 2015, 88 jaar oud te Maastricht. De crematie was op 9 november 2015 te Eijsden.
iii. Madeleine Gerardine Josephine Catherina NIESTEN geboren op 1 juli 1924 te Heerlen. Maddy huwde Jacobus Hubertus (Jacques) CIMMERMANS,
zoon van Léon Mathieu Henri Charles Jean Marie CIMMERMANS en Hubertine Anne-Marie CONEN, 22 december 1948. Kerkelijk huwelijk op 17 mei 1949 te St. Pieter. Maddy overleed 18 mei 2013, 88 jaar oud te Maastricht en werd gecremeerd op 24 mei 2013 te Geleen. Jacques werd in 1922 te Maastricht geboren. Hij overleed te Maastricht op 3 oktober 1982, 61 jaar oud en werd 6 oktober 1982 gecremeerd in Heerlen. Hij was accountant van beroep.

 


iv. Michel Petrus Martin Gerardus NIESTEN geboren op 11 februari 1926 te Heerlen. Michel huwde W.T. (Mien) VROMANS 14 september 1955 te Heer. Michel overleed 18 augustus 2009, 83 jaar oud te Maastricht. De crematie was op 22 augustus 2009 te Eijsden. De asbus werd op 10 juli 2010  bijgezet in columbarium op het kerkhof te St. Pieter.
Zie:
columbarium I Niesten.
v. Isabelle Gerardine Marie Thérèse Leonie NIESTEN geboren op 8 mei 1930 te Maastricht. Ella huwde Johannes Hubertus Gulielmus BECKS 17 juli 1957. Ella overleed 2 november 1996, 66 jaar oud te Maastricht. Ella werd begraven op 7 november 1996 te St. Pieter. Jean werd 16 mei 1929 geboren te Maastricht. Hij overleed te Maastricht op 31 december 2014, 85 jaar oud en werd 8 januari 2015 gecremeerd te Eijsden. Sterfhuis Bieslanderweg 19C.
Zie: vak AA Niesten.
vi. Martinus Gerardus Arnoldus Michel NIESTEN geboren op 8 mei 1932 te Maastricht. Tin huwde Maria Anna Catharina (Miets) LIEBEN,
dochter van Lambertus Hubertus LIEBEN en Hubertina Ursula SEMMELING, 5 juni 1957 te Maastricht. 17 mei 1958 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen hierbij waren Jean LIEBEN en Leon NIESTEN.Tin overleed 25 oktober 1983, 51 jaar oud te Maastricht en werd 28 oktober 1983 begraven te St. Pieter. Miets werd 22 april 1934 geboren te Maastricht. Zij overleed te Maastricht op 25 oktober 2020, 86 jaar oud.
vii. Marie Thérèse Gérardine Cathérine NIESTEN geboren op 28 juli 1934 te Maastricht. Thea huwde W.A.H. (Willy) SATIJN,
zoon van Arnoldus Hubertus SATIJN en Annette Marguerithe Servatia Mathea VELTMAN, 29 augustus 1959 te Maastricht. Willy werd 7 mei 1931 geboren te Maastricht. Hij overleed te Maastricht op 8 september 2022, 91 jaar oud en werd 13 september 2022 gecremeerd .
viii. Léonardus Martinus Gerardus NIESTEN geboren op 16 september 1937 te Maastricht. Léon huwde Margareta (Grety) JONGEN,
dochter van Hubertus JONGEN en Helena BONS, 4 augustus 1965 te Maastricht. Kerkelijk huwelijk op 11 september 1965 te St. Pieter; getuigen hierbij waren Martin NIESTEN en Lambertus PIETERS. Mergelweg 46. Léon overleed te Maastricht op 13 oktober 2020, 83 jaar oud.

 

Vak D 49 geruimd 8 november 2012.

Johannes Coenrardus Hubertus Jansen - Anna Maria Hubertina Montulet

- Een notenbalk met de noot a -

Sjeng Jansen / 1900  1977 / ∞ / Anna Montulet / 1902  1988

 

De ouders van Anna Maria Hubertina MONTULET waren:
Johannes Hubertus MONTULET geboren in 1868 te St. Pieter. Hij huwde Maria Catharina Hubertina VAN DER BOOREN 5 augustus 1898 te St. Pieter en overleed in 1950.
Maria Catharina Hubertina VAN DER BOOREN werd geboren op 11 september 1879 te St. Pieter. Maria overleed 27 april 1956 te Maastricht (St. Pieter). Beide echtgenoten werden te St. Pieter begraven in vak F.

 

Anna werd geboren op 17 januari 1902 te St. Pieter en gedoopt op 19 januari 1902 te St. Pieter. Zij huwde Johannes Coenrardus Hubertus JANSEN, zoon van Petrus Nicolaus Hubertus JANSEN en Cecilia Wilhelmina LOFFELD, 5 augustus 1922 te Maastricht. Tevens op 5 augustus 1922 kerkelijk huwelijk Joannes JANSSEN en Matheus MONTULET te St. Pieter. Getuigen daarbij waren Joannes JANSSEN en Matheus MONTULET. Anna overleed 24 maart 1988, 86 jaar oud te Vught en werd 29 maart 1988 te St. Pieter bijgezet. Sjeng werd geboren op 26 april 1900 te Maastricht en gedoopt op 26 april 1900 te Maastricht, O.L.Vrouw. Hij overleed in 1977, 77 jaar oud te Maastricht en werd 18 juni 1977 begraven te St. Pieter.

 

Sjeng had onder andere een piano- en muziekhandel in Breda en ging voor de oorlog het hele land door om concertpiano's te stemmen. Vandaar de notenbalk op zijn graf. Bij overlijden Vrijthof 14 te Maastricht.

 

 

 

 

 

 

Vak D 51 geruimd september 2018.

Pierre Boessen 1948.

Petrus Paulus Boessen - Hubertina Helena Catharina Montulet

- Een G-sleutel -

Pierre Boessen / echtg. H.H.C. Montulet / 1911 - 1997 / 1910 - 1976

Pierre (Pie) werd geboren op 29 juni 1910 te Maastricht als zoon van Wilhelmus BOESSEN en Margaretha Helena JANSSEN. Hij overleed overleed 4 juni 1976, 65 jaar oud te Maasmechelen en werd 9 juni 1976 te St. Pieter begraven. Pie huwde Hubertina Helena Catharina MONTULET, dochter van Joannes Hubertus MONTULET en Maria Catharina Hubertina VAN DER BOOREN, 11 september 1936 te Maastricht. Mad (Maddy, Madelein) werd geboren op 22 januari 1911 te St. Pieter. Zij overleed 18 januari 1997, bijna 86 jaar oud te Maastricht en werd 22 januari 1997 te St. Pieter bijgezet.

Pierre was beroepszanger (bas-bariton) bij het Operakoor in Hilversum, vandaar de muzieksleutel op zijn graf en hij staat toevallig op de foto tijdens het zingen in de kerk bij de 50-jarige bruiloft van Johannes Hubertus MONTULET en Maria Catharina Hubertina VAN DER BOORN in 1948; het receptieboekje van die dag werd geschreven door Pater Constantius Mattheus HAMELEERS.

 

Vak D 52 geruimd op 18 september 2015.

Mathias Hubert Joseph Weijden - Elisabeth Maria Adriana Robbers

- Een kruis -

Dr. Joseph Weijden / * 6-5- 1903 / † 18-8-1974 / echtg. van / Elisabeth Robbers / * 30-1-1902 / † 14-10-1990

De ouders van Mathias Hubert Joseph WEIJDEN waren Hubert Joseph WEIJDEN en Maria Mechtildis Hubertina HORBACH.

Joseph werd geboren op 6 mei 1903 te Kerkrade. Hij overleed 18 augustus 1974, 71 jaar oud te Sittard en werd begraven op 22 augustus 1974 te St. Pieter. Leraar. 1 september 1953 werd hij benoemd tot adjunct-directeur en hoofd van de dependance Oost van de H.B.S., het huidige Henric van Veldekecollege, waaruit later het St. Maartenscollege groeide, waarvan hij directeur werd. Hij maakte zich buiten schoolverband verdienstelijk als bestuurslid van de "Culturele Jeugdmiddagen Maastricht". Op landelijk niveau raakte hij bekend als voorzitter van de "Adviescommissie voor de samenstelling van de eindexamenstof Duits". Bijnaam: "De kleine Pruus". Officier in de Orde van Oranje Nassau. Sterfhuis Hoge Kanaaldijk 13. Joseph huwde Elisabeth Maria Adriana ROBBERS,
dochter van Linderus Hermanus ROBBERS en Adriana Maria VAN DEN HEUVEL, augustus 1930 te Nijmegen. Elisabeth (Bep) werd geboren op 30 januari 1902 te Nijmegen. Zij overleed 14 oktober 1990, 88 jaar oud te Sittard en werd 17 oktober 1990 bijgezet te St. Pieter.

 

Vak D 53: geruimd na 8 januari 2002.

Wilhelmus Marinus OTTEN - ER

De ouders van Wilhelmus Marinus OTTEN waren Johannes OTTEN en Maria DE GROOT.

Wilhelmus werd geboren op 2 oktober 1890 te Lith. Hij overleed 7 augustus 1978, 87 jaar oud en werd 11 augsutus 1978 bijgezet te St. Pieter. Wilhelmus huwde Maria Adriana MEIJER, dochter van Henricus Johannes MEIJER (houtdraaier in 1894) en Johanna Catharina WILTHUIJSEN, 28 september 1917 te 's-Hertogenbosch. Maria werd geboren op 19 januari 1894 te 's-Hertogenbosch. Zij overleed 12 augustus 1970, 76 jaar oud te Maastricht en werd 15 augustus 1970 begraven te St. Pieter. Schippersgezin. Bekend adres: Papenweg 75 te Maastricht.

 

Doopakte Maria Adriana Meijer. Bron: akte 52, Stadsarchief 's-Hertogenbosch.

 

 

Kinderen o.a.:

Wilhelmus Marinus OTTEN geboren op 7 februari 1920. Wim overleed 20 november 1996, 76 jaar oud. Wim werd begraven te St. Pieter.
 

 
Vak D 60 geruimd september 2018.

LODEWIJK MATHIAS VAN DE WEIJER - ELISABETH BOOSTEN

- Een kruis -

TER HERINNERING / LOUIS V.D.WEIJER / * 1903 † 1969 / ECHTG. VAN / ELISABETH BOOSTEN / * 1905 † 1991

De ouders van Lodewijk Mathias VAN DE WEIJER waren Mathias Joseph VAN DE WEIJER en Maria Elisabeth DUIJS.

Louis werd geboren op 16 april 1903 te Wahlwiller. Hij huwde Elisabeth BOOSTEN, dochter van Jan Hendrik BOOSTEN en Maria Gertruda Apolonia MAES, 9 juni 1933 te Maastricht. Louis overleed in oktober 1969, 66 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 25 oktober 1969 te St. Pieter. 1933 kleermaker. Pastoor Kribsweg 5. Elisabeth werd geboren op 5 september 1905 te Voerendaal. Zij overleed in april 1991, 85 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 20 april 1991 te St. Pieter.

Vak E 1 geruimd na 16 juni 1956.

Petrus Gaspar Hubertus GROOTHAUSEN - Hubertina Maria ZENTHNER (ZENTHER)


De ouders van Petrus Gaspar Hubertus GROOTHAUSEN waren:
Petrus Gaspard GROOTHAUSEN geboren op 22 juli 1813 te Meerssen. Hij huwde Joanna Elisabeth RETERAT (RETRO RETROT) 8 april 1850 te Heer. Pieter Casper overleed 14 juli 1891, 77 jaar oud te St. Pieter en werd bijgezet te St. Pieter.
Joanna Elisabeth RETERAT (RETRO RETROT) geboren op 5 juli 1823 te Heer. Zij overleed 9 februari 1907, ruim 83 jaar oud De Deken des voormiddags ten een ure te St. Pieter en werd begraven op 11 februari 1907 te St. Pieter.

Petrus werd geboren op 6 januari 1852 te St. Pieter. Hij huwde Hubertina Maria ZENTHNER (ZENTHER), dochter van François Joseph ZENTHNER en Anna Elisabeth MEES, 13 februari 1874 te St. Pieter.
De vader van de bruid is niet aanwezig bij huwelijk.
 

Kinderen allen geboren te St. Pieter:
i. Petrus Hubertus GROOTHAUSEN geboren op 25 april 1874. Hij huwde Maria SCHIRBACH 15 februari 1901 te St. Pieter. Petrus overleed na 1912.
ii. Anna Elisabeth Hubertina GROOTHAUSEN  geboren op 8 juni 1875. Zij overleed 24 juli 1875, 46 dagen oud te St. Pieter en werd begraven op 25 juli 1875 te St. Pieter.
iii. Paulus Ludovicus Hubertus GROOTHAUSEN geboren op 12 juli 1876. Hij huwde Maria Margaretha JANSSEN 31 augustus 1906 te St. Pieter. Hij overleed 12 juli 1940, 64 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 15 juli 1940 te St. Pieter. 1906: landbouwer wonende te St. Pieter. 1911: Koestraat (= Kalfstraat) te St. Pieter. Sterfhuis Kalfstraat 41.
iv. Nicolaus Hubertus GROOTHAUSEN geboren op 1 oktober 1878. Hij huwde Anna Maria Catharina TILLIJ 13 mei 1904 te St. Pieter. Nicolaus overleed 29 januari 1946, 76 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.
v. Maria Hubertina GROOTHAUSEN geboren op 18 juni 1880. Zij huwde Gerard Joseph DAEMEN 27 april 1906 te St. Pieter.
vi. Agnes Hubertina GROOTHAUSEN geboren op 21 september 1882. Zij huwde Arnoldus Hendricus Hubertus SATIJN 16 oktober 1903 te St. Pieter. Agnes overleed 17 januari 1965, 82 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.
vii. Hubertus Nicolaas GROOTHAUSEN geboren op 20 november 1884. Nicolaas overleed 21 juni 1967, 83 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.
viii. Joanna Maria Hubertina GROOTHAUSEN geboren op 7 december 1887. Zij huwde Johannes Mathijs BRABANT,
zoon van Willem BRABANT en Maria Elisabeth WALRAVEN, 27 mei 1920 te Maastricht; tevens kerkelijk huwelijk te St. Pieter. Getuigen waren Petrus BRABANT en Nicolaus GROOTHAUSEN. Joanna overleed in 1984. Johannes werd geboren op 7 juli 1890 te Meerssen en gedoopt op 7 juli 1890 te Limmel. Hij overleed 10 februari 1966, 75 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 12 februari 1966 te St. Pieter in vak E 1. Metselaaar. Bij overlijden Burg. Ceulenstraat 91.
ix. Anna Hubertina GROOTHAUSEN geboren op 29 oktober 1889. Zij huwde Joseph Pierre NICOLAES 12 april 1912 te St. Pieter.

Petrus overleed 16 juni 1946, 94 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. 1874: geweermaker. 1901, 1903 en 1920 landbouwer. 1925: fabrieksarbeider. Hubertina Maria ZENTHNER werd geboren op 27 augustus 1848 te St. Truiden (België). Zij overleed 22 december 1927, 79 jaar en 3 maanden oud; de kist werd gezonken op 26 december 1927 (Tweede Kerstdag) te St. Pieter en de lijkdienst is op 28 december 1927 geweest om 9 uren te Maastricht. 1874: dienstmeid.

 

Vak E 3 geruimd op 22 november 2012.

Hubertus Gabriel Gerardus Willems

- Een kruis -

Ger Willems / geb. 14.8.1917 / overl. 29.1.1972 / echtgenoot van Annie Vlaspoel

Ger werd geboren op 14 augustus 1917 te Maastricht als zoon van Hubertus Christoffel WILLEMS en Margaretha Theresia KOOLEN. Ger en Anna Henriette Christine VLASPOEL, dochter van Hendrikus VLASPOEL en Catharina KERKHOFS, zijn 5 februari 1943 getrouwd te Maastricht. Ger overleed 29 januari 1972, 54 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 2 februari 1972 te St. Pieter. Ger werkte bij de Staatmijnen. Sterfhuis Papenweg 76.

 

 

Vak E 104 geruimd na 25 maart 1987.

Roelof Wilhelmus Kuperus

De ouders van Rudie KUPERUS zijn Roelof KUPERUS. Roelof werd 26 november 1932 te Hattum geboren. Hij was eerst koksmaatje, vervolgens ankerverzetter, bakschipper en uitvoerder van waterwerken. Hij huwde Hendrika Catharina Johanna ROSSEN 4 juni 1955. Roelof overleed 9 juni 2008, 75 jaar oud.
Hendrika Catharina Johanna (Riek) ROSSEN werd geboren te Hoensbroek.
Roelof Kuperus had de leiding over de dempingswerkzaamheden van het Kanaal van Luik naar Maastricht. Willem Rossen, oom van Rudie Kuperus en uitvoerder, raakte gewond bij het inzakken van de ophaalbrug bij de Bonne Femme. Het echtpaar KUPERUS-ROSSEN woonde te Nijmegen, Biezendwarsstraat 66.

 

 

 

 

 

 

 

Maart 1961: Rudie Kuperus, moeder Riek Kuperus-Rossen en dochtertje Sylvia Kuperus (later zouden nog een zoon Rudy en een meisje het levenslicht zien binnen dit gezin).

Vader Roelof Kuperus.

 

Drooglegging kanaal bij de O.L. Vrouwekade 24 april 1963.

 

Rudie werd geboren op 16 mei 1959 te Roermond. Hij overleed 8 november 1962, 3 jaar en 5 maanden oud Hoge Kanaaldijk Woonark "De Zwerver". Rudie verdronk in het Kanaal van Luik naar Maastricht en werd 12 november 1962 te St. Pieter begraven. 

Rudie was al spelend vanaf de woonark te water geraakt en verdronk. Het ongeval gebeurde op 8 november 1962. Rudie's oom Wim Rossen, nog niet zo lang hersteld van de klap op zijn hoofd bij het incident met de ophaalbrug bij de Bonne Femme, was toevallig ook op De Zwerver en sprong hem na. Zie: meer over drenkelingen en ongelukken gebeurd in samenhang met het Kanaal van Luik naar Maastricht.

Uit het Archief van de Gemeentepolitie Maastricht:

8 november 1962:

"13.00 uur. Omstreeks 11.40 uur werd telefonisch ten burele kennisgegeven dat ter hoogte van de Papenweg een kind te water was geraakt in het kanaal Maastricht-Luik. Door mij wachtcommandant is terstond de GG en GD, de Gemeentelijke Brandweer alsmede de afdeling recherche gewaarschuwd. Adjudant Inspecteur Brugman was eveneens ter plaatse. Geneeskundige hulp mocht niet meer helpen. Bij aankomst in het ziekenhuis was het jongetje overleden."

 

De woonark is '"De Zwerver", hier niet in Maastricht maar te Belfelt gefotografeerd, lag in 1962/1963 net voorbij de draaibrug aan de Papenweg, ter hoogte van de reserve sluisdeur, aan de oostelijke kanaalzijde.

 

 
Het grafmonument bestond uit hardsteen voorzien van een marmeren plaat. Dit grafje heeft in vak E gelegen (voorheen het graf van De Beaumont-Majoie. Het graf werd geruimd in 1982. In dit vak bevonden zich meerdere kindergraven.

 

De baggermolen van Prins van Wijngaarden moest ten behoeve van de kanaaldemping grind baggeren bij de Spoorbrug en het Stadspark. En passant stootte men hier op de resten van de Romeinse brug. Het opgebaggerde grind werd in de onderlossers gestort en die werden in konvooi via de Sint Pietersluis het kanaal opgesleept.

Bron: Dagblad De Nieuwe Limburger van 8 november 1962 en Dagblad De Nieuwe Limburger van 9 november 1962. Dhr. Rob Kamps wist de woonark de "Zwerver" jaren geleden nog te spotten in Overijssel. Foto's: collectie Dhr. Rob Kamps en Mevr. Willy Krebbers-Rossen.

Met dank aan Rob Kamps, Andrew van Thor en Willy Krebbers-Rossen.

 

Vak E 10 geruimd na 1967.

Nicolaas JANSSEN - Maria Elisabeth MOERMANS


De ouders van Nicolaas JANSSEN waren Francis JANSSEN en Anna Maria PEUSENS.

Nicolaas werd geboren op 1 augustus 1857 te Eijsden. Hij huwde Maria Elisabeth MOERMANS,
dochter van Nicolaus Wilhelmus Hubertus MOERMANS en Anna BECKERS, 18 oktober 1907 te St. Pieter. 19 oktober 1907 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen waren Franciscus RUTTEN en Martinus BECKERS.

 

Kinderen o.a.:
i. Anna Hubertina JANSSEN geboren op 29 maart 1899 te St. Pieter en gedoopt op 31 maart 1899 te St. Pieter. Zij huwde Willem PURNOT 14 april 1920 te Maastricht. 15 april 1920 kerkelijk huwelijk te St. Pieter.
ii. Anna Maria JANSSEN geboren op 6 november 1908 te St. Pieter. Zij huwde Joseph PURNOT 15 oktober 1930 te Maastricht.

iii. Nn JANSSEN  levenloos geboren op 19 maart 1910 Kanaaldijk te St. Pieter. Nn werd begraven op 21 maart 1910 te St. Pieter.

Nicolaas overleed 9 oktober 1938, 81 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 11 oktober 1938 te St. Pieter. Voerman in 1907 en 1910. Kanaaldijk. 1920: magazijnsknecht. Sterfhuis Glacyweg 70. Elisabeth werd geboren op 22 januari 1877 te St. Pieter. Zij overleed 27 september 1957, 80 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 1 oktober 1957 te St. Pieter. Bij overlijden Abtstraat 2.

 

Vak E 11: geruimd voor 1996.

Joannes Hendricus HOUGARDY (HOUGARDIJ) - Maria Anna FOOY (FOOIJ)

De ouders van Joannes Hendricus HOUGARDY (HOUGARDIJ) waren:
Balthazar Josephus HOUGARDIJ geboren op 22 maart 1815 te Maastricht. Hij huwde Maria Adriana BLAISE 21 mei 1845 te Maastricht. Balthazar overleed 27 juni 1889, 74 jaar oud in het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht. Hij was militair/verwersgezel van gebouwen te Maastricht in 1845.
Het echtpaar woonde Langs de Maas rond 1855; vervolgens aan de Visschersmaas 3091 en verhuisde naar Sint Pieter op 26 mei 1863. Adres: Onder de Berg 8. Men verhuisde weer naar Maastricht op 2 april 1875.
Huwelijksgetuigen waren: Seb. HOMMES, gepensioneerd sergeant, 58 jaar oud, aangetrouwde moederlijke oom; Arnold KLEIJN, dagloner, 50 jaar oud, aangetrouwde moederlijke oom van de bruid; Hendrik DAEMEN, schrijnwerker, 29 jaar oud en Hendrik ADAMS, passementmakersgezel, 29 jaar oud. Allen woonachtig te Maastricht.
Maria Adriana BLAISE werd geboren op 10 mei 1818 te Maastricht. Maria overleed 11 juni 1880, 62 jaar oud te St. Pieter.


Joannes werd geboren op 17 juni 1860 te Maastricht. Hij huwde Maria Anna FOOY, dochter van Joannes Hubertus FOOIJ (schippersknecht) en Maria Cornelia SCHIRBACH, 15 februari 1890 te St. Pieter. De huwelijksgetuigen waren: Arnoldus BERGMANS, 33 jaar oud, landbouwer wonende te St. Pieter, geen bloedverwant; Willem HERBEN, 42 jaar oud, dagloner wonende te Maastricht, geen bloedverwant; Joannes THIJSSEN, 23 jaar oud, wonende te St. Pieter, geen bloedverwant en Joannes Hermanus VRANKEN, 40 jaar oud, veldwachter wonende te St. Pieter en geen bloedverwant. Joannes overleed 13 januari 1927, 66 jaar oud en zes maanden om een uur voormiddags te Maastricht (St. Pieter)
aan de Lage Kanaaldijk 121 en werd 15 januari 1927 te St. Pieter begraven. De getuigen van de aangifte van zijn overlijden waren: Mathieu ROSIER, koster, 45 jaar oud en Simon FEIJ, kastelein, 49 jaar oud. Beiden wonend te St. Pieter.
 

De ondertekenaars op de huwelijksakte van 1890.


Hougardy trad in dienst bij de Waterstaat op 1 november 1889. Bij zijn overlijden op 13 januari 1927 was hij nog steeds werkzaam als brugwachter, vermoedelijk nog steeds
brugwachter aan de Lage Kanaaldijk 121. Adres bij overlijden: Lage Kanaaldijk 121 te St. Pieter in het grote brugwachterhuis vóór de grens uit 1899, afgebroken in 1973.
Maria werd geboren op 10 juli 1866 te Maastricht. Zij overleed 21 december 1946 te Maastricht, 80 jaar oud aan de Onze Lieve Vrouwe Wal 2 te Maastricht. Maria werd 24 december 1946 te St. Pieter bijgezet. Zij verhuisde op 31 oktober 1928 naar de Onze Lieve Vrouwe Wal 2 te Maastricht.

De 'eerste' brugwachterswoning op de VVV-poster uit 1890 (9 jaar na afbraak, gelijk met de kanaalverlegging) aan de ingang van het kanaal. Rechts de Vief Köp. De brugwachterswoning op deze poster is identiek aan de volgende ter hoogte van Closset en die van Hougardy.

De overlijdensannonces in de Limburger Koerier Maastricht.


 

Het gezin Hougardy - Fooy omtrent 1900 voor de brugwachterwoning aan de Lage Kanaaldijk nr. 3, de (latere) Sint Lambertuslaan (brug 6). De woning werd in 1911-1912 afgebroken ten gunste van het latere (nog bestaande) pand St. Lambertuslaan 52. Ter hoogte van de draaibrug aan de Papenweg.

De brugwachterswoning uit 1849-1850 moest het helaas in 1929 ontgelden vanwege de cementproductie van de ENCI. Te zien is dat de woning te dicht op het pad staat, in de tijd van paard en wagen nauwelijks een probleem, maar voor het vrachtverkeer een niet te nemen hindernis. De foto toont ook aan dat de woning veel eerder gebouwd werd dan de aangrenzende bebouwing. Zij stond bij de kanaalbouw alleen in het open veld.
De brugwachterwoning van Hougardy bleef het langst behouden, maar toonde al sporen van verval. De twee andere woningen in de buitenvestingwerken verdwenen bij de kanaalverlegging in 1881. De eerste brugwachterwoning lag sinds de opening van het kanaal tot in 1881 op de plek waar het kanaal de werken binnenging, respectievelijk verliet, ongeveer op de zuidelijke rand van de huidige stadsvijver. Aan de overzijde van het tegelijkertijd verlegde kanaal verrees een nieuw gebouw op de (latere) hoek St Pieterskade/Prins Bisschopsingel. Dat werd later betrokken door de familie Rosier. Het werd afgebroken in 1954 en maakte plaats voor de PLEM-uitbreiding. De andere brugwachterwoning uit 1850 lag ter hoogte van de werf van Closset. De derde is die van Hougardy, gesloopt in 1911/'12. Foto's: collectie familie Henket.

Een foto van een nog onverharde Lage Kanaaldijk met in de verte op de linker kanaaloever de oude brugwachterswoning van Hougardy (situatie ca. 1890).

Op deze foto (omtrent 1886-1890) de Julie die opstoomt naar Luik. De achterzijde van de woning van Hougardy is duidelijk te zien. Op de achtergrond de toren van de St Martinuskerk in Wyck. Foto: Rien ten Bos.

 

 

Tekening links: op deze plek verrees later de St. Lambertuslaan. Naar het oosten gezien. Ingekleurde tekening van Jan Brabant, ca. 1860.

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto rechts: hier passeert de Koningin Wilhelmina (1900) van Bonhomme brug 6 aan de St. Lambertuslaan. De oude brugwachterwoning uit 1850 is dezelfde als die op de foto van het gezin Hougardij - Fooij. Achter de brugwachterwoning liggen respectievelijk het huis van Krischer en de zeepfabriek van Dumonceau Frères. Foto: collectie Dhr. Rob Kamps.

 

 

St. Lambertuslaan 52 - hoek Lage Kanaaldijk nu. Foto: Breur Henket. Beneden: de situatie in 1871. In de rode cirkel de ligging van het brugwachtershuisje van Hougardy.

De oorspronkelijke situatie in 1845. Rechtsonder ligt draaibrug 6 met de eerste brugwachterwoning en de balkenloods. Ook de kanaalversmalling is duidelijk te zien. De bocht in de weg richting Sint Pieter is er de reden van dat de eerste huizen aan de Lage Kanaaldijk niet evenwijdig aan de weg liggen. Zie verder: Closset van Visé naar Maastricht. De oorspronkelijke loop van het kanaal van Luik naar Maastricht van 1850 tot 1881.

Het "loopplankje" vooraan op deze maquettefoto van Paul Tieman (zie: Maquette MAASTRICHT 1867 - Foto's van de maquette) geeft de eerste/laatste draaibrug weer in de voormalige vestingwerken die het kanaal naar Luik omgaven. De brugwachterwoningen zelf zijn niet weergegeven.

 

De loopplank ligt op de plek die nu wordt gemarkeerd door de zuidelijke rand van de vijver in het Stadspark. De brug met woning kwam dus in 1881 te vervallen bij de kanaalverlegging. De latere woning met brug (no. 7) van Rosier verrees datzelfde jaar aan de overzijde van het inmiddels beduidend breder geworden kanaal. In 1886 werd hier de St. Pieterskade aangelegd, in 1887 een kruisende landweg die zich zou ontwikkelen tot de Prins Bisschopsingel. De tweede brug in de verte lag ter hoogte van de werf van Closset (met een weergegeven loods). Ook hier zijn details niet ingevuld. Deze brug verviel eveneens in 1881 en werd niet vervangen door een grotere. Brug no. 7 kwam immers niet ver van de werf vandaan te liggen. 

Geheel in de verte, bij het derde plankje met de bomenrij, parallel aan het werk Hessen, ligt brug 6, met (vanaf 1889) de woning van Hougardy.

Kinderen:

i. Anna Maria Hubertina HOUGARDIJ geboren en gedoopt op 9 september 1890 te St. Pieter. Anna huwde Leonardus Thomas FRANSSEN, zoon van Joannes FRANSSEN en Catharina Hubertina CROMVOETS, 23 mei 1919 te St. Pieter. 24 mei 1919 werd het huwelijk kerkelijk ingezegend te St. Pieter; getuigen waren Joannes FRANSSEN en Jacobus SCHUURMANS. Leonardus werd geboren op 29 december 1883 te Maastricht en gedoopt op 30 december 1883 te Maastricht, St. Servaas. Hij huwde (1) (Catharina) Annette NELISSEN, dochter van Wilhelmus Hubertus NELISSEN en Maria Paulina Elisabeth DAEMEN, 30 augustus 1911 te Maastricht. Annette werd geboren op 3 mei 1881 te Maastricht. Annette overleed 10 november 1918, 37 jaar oud te Maastricht.
1911 porceleindrukster. Leonardus overleed 15 augustus 1956, 72 jaar oud te Maastricht. 1911 glasslijper. Anna overleed februari 1976, 85 jaar oud te Maastricht.

ii. Maria Anna HOUGARDIJ geboren op 27 september 1891 te St. Pieter.

iii. Catharina Anna HOUGARDIJ geboren en gedoopt op 11 april 1893 te St. Pieter. Catharina huwde Jacobus Hubertus SCHUURMANS, zoon van Henri SCHUURMANS (1919 pompenmaker) en Catharina Maria METZ, 27 december 1918 te St. Pieter. 28 december 1918 werd het kerkelijk huwelijk voltrokken te St. Pieter; getuigen waren Leonardus FRANSSEN en Ludovicus MEIJER. Catharina overleed 10 december 1981, 88 jaar oud en werd begraven te Maastricht. Jacobus werd geboren op 26 oktober 1897 te Maastricht en gedoopt op 28 oktober 1897 te Maastricht, O.L.Vrouw. 1919 spoorwegarbeider.
13 april 1920 naar St. Jans Molenbeek. Maastricht in 1946.

iv. Joannes Hubertus Josephus HOUGARDIJ geboren op 16 maart 1895 te St. Pieter en gedoopt op 18 maart 1895 te St. Pieter. Jozef huwde Maria LANTIN, dochter van Joannes Theodorus (Jan Theodoor) LANTIN en Catharina Elisabeth BODUIN, 31 januari 1919 te St. Pieter. Kerkelijk huwelijk op 1 februari 1919 te St. Pieter; getuigen waren Ludovicus MEIJERS en Leo FRANSSEN. Jozef overleed 7 november 1962, 67 jaar oud te Sanderbout-Sittard. Maria werd geboren op 12 mei 1884 te Dilsen (B) en gedoopt op 14 mei 1884 te Dilsen.

v. Maria Helena Barbara HOUGARDY geboren op 29 juni 1900 te St. Pieter. Bertha huwde Jacobus Hubertus VAN DEN BROEK 21 juni 1929 te Oirsbeek.

vi. Petrus Hendricus HOUGARDY geboren op 4 juni 1897 te St. Pieter. Petrus overleed 8 augustus 1909, 12 jaar oud te St. Pieter, Kanaaldijk en werd 10 augustus 1909 begraven te St. Pieter.

vii Nn HOUGARDY levenloos geboren op 22 april 1911 te St. Pieter en begraven op 4 april 1911 te St. Pieter.

 

Vak C II 2 (nu vak E 13) geruimd na 10 maart 1958.

Johannes Josephus UMMELS - Joanna Hubertina NICOLAES

De ouders van Jan Joseph UMMELS waren:
Joannes UMMELS geboren op 17 februari 1815 te Bunde. Hij huwde Maria Sophia GIJSELAERS (GIJSELAARS) 18 oktober 1844 te Berg en Terblijt. Jan overleed 17 november 1871, 56 jaar oud te Bunde.
Maria Sophia GIJSELAERS (GIJSELAARS) geboren op 18 januari 1818 te Berg en Terblijt. Sophia overleed 13 september 1876, 60 jaar oud te Bunde.

Jan werd geboren op 14 november 1860 te Bunde. Hij huwde Joanna Hubertina NICOLAES, dochter van Petrus NICOLAES en Maria Gertrudis JANSSEN, 17 september 1886 te St. Pieter.
 

Kinderen:
i. Maria Gertrudis Hubertina Sophia UMMELS geboren op 11 februari 1888 te St. Pieter en gedoopt op 12 februari 1888 te St. Pieter. Zij huwde Arnoldus Wilhelmus Hubertus CLAESSENS.
Zie:
vak K 9.
ii. Petrus Joannes Hubertus UMMELS geboren en gedoopt op 19 december 1889 te St. Pieter. Petrus huwde Anna Maria BECKERS.
Zie: vak H 15.
iii. Maria Elisabeth Hubertina UMMELS geboren op 7 november 1891 te St. Pieter en gedoopt op 8 november 1891 te St. Pieter. Zij huwde Coenradus Antonius FRÈREJEAN 6 juli 1917 (7 juli 1917 kerkelijk huwelijk te St. Pieter) te St. Pieter. Maria overleed 6 oktober 1923, 31 jaar oud te Maastricht.
iv. Maria Sophia Hubertina UMMELS geboren en gedoopt op 12 augustus 1893 te St. Pieter. Zij huwde Johannes Dingeman BRABER 21 november 1913 (22 november 1913 kerkelijk huwelijk te St. Pieter) te St. Pieter.
v. Maria Hubertina Josephina UMMELS geboren op 1 augustus 1895 te St. Pieter. Zij huwde Hermanus Leonardus SCHOLL 13 februari 1919 te Stratum.
vi. Maria Hubertina Christina UMMELS geboren op 22 november 1897 te St. Pieter en gedoopt op 23 november 1897 te St. Pieter. Zij huwde Henricus Hubertus BORRO 13 januari 1922 (14 januari 1922 kerkelijk huwelijk te St. Pieter) te Maastricht.
vii. Maria Sophia Hubertina UMMELS geboren op 20 juli 1900 te St. Pieter. Sophia huwde Ludovicus Antonius DEVENS 24 februari 1922 te Eindhoven.


Jan overleed 12 februari 1929, 68 jaar oud te Maastricht en werd 15 februari 1929 begraven te St. Pieter. Landbouwer. 1917: bergwerker. 1922 nachtwaker. Joanna werd geboren op 25 augustus 1861 te St. Pieter. Zij overleed 10 maart 1938, 76 jaar oud in het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd 12 maart 1938 bijgezet te St. Pieter. 1938 wonende te Gronsveld aan het Veer.

 

Vak E 15 geruimd op 10 september 2015.

Matheus Joseph Sijstermans - Maria Helena VandermÜhlen

- Een Christushoofd, kruis met aren -

In pace / Matheus Joseph / Sijstermans / * 5-7-1898 / † 5-4-1972 / echtg. van / Helena / Vandermuhlen / * 14-5-1902 / † 17-6-1974

Mathijs Joseph werd geboren op 5 juli 1898 te Kerkrade als zoon van Willem SIJSTERMANS en Maria Hubertina Christina NELIS. Mathijs Joseph huwde Helena VANDERMÜHLEN, dochter van Willem VANDERMÜHLEN en Anna Maria KOULLEN, 29 april 1927 te Kerkrade. Mathijs Joseph overleed 5 april 1972, 73 jaar oud te Maastricht en werd 8 april 1972 begraven te St. Pieter. 1927 klerk. Leen werd geboren op 14 mei 1902 te Kerkrade. Zij overleed 17 juni 1974, 72 jaar oud te Maastricht en werd 20 juni 1974 bijgezet te St. Pieter. 1927 winkeljuffrouw.

Vak E 20 voorheen C II 9. Geruimd na 3 april 1935.

Servatius Hubertus WINANTS  - Maria Gertrudis Elisabeth NICOLAES

De ouders van Servatius Hubertus WINANTS (WINANDS WIJNANTS) waren:
Henrikus Hubertus WINANTS geboren op 17 juli 1810 te St. Pieter. Henderik huwde Maria Catharina Hubertina WILLEMS 28 februari 1851 te St. Pieter. Henderik overleed 14 maart 1883, 72 jaar oud te St. Pieter. Landbouwer in 1877; 1883 werkman. Bij overlijden Blekerij.
Maria Catharina Hubertina WILLEMS geboren en gedoopt op 11 december 1826 te St. Pieter. Zij overleed 14 januari 1869, 42 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 16 januari 1869 te St. Pieter.


Servatius werd geboren op 26 mei 1855 te St. Pieter. Hij huwde (1) Martina Hubertina CLAESSENS, dochter van Johannes CLAESSENS (CLAASSEN) en Maria Joanna GORREN, 12 september 1883 te St. Pieter. Hubertina werd geboren en gedoopt op 14 oktober 1843 te St. Pieter. Zij overleed 2 augustus 1907 Kanaaldijk om 18.00 uur, 63 jaar oud te St. Pieter.
Hij huwde (2) Maria Gertrudis Elisabeth NICOLAES
, dochter van Petrus NICOLAES en Maria Gertrudis JANSSEN, 29 november 1907 (30 november 1907 kerkelijk huwelijk; getuigen waren Servatius VAN GANGELT en Franciscus OGG) te St. Pieter.

Elisabeth werd geboren op 1 januari 1863 te St. Pieter. Zij huwde (1) Joannes Hubertus THIJSSEN, zoon van Arnoldus Ludovicus THIJSSEN en Maria Anna Hubertina HAMELERS (HAMELEERS), 19 november 1886 te St. Pieter. Jan werd geboren op 6 juli 1856 te St. Pieter. Hij overleed 27 mei 1890, 34 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 29 mei 1890 te St. Pieter. Landbouwer. Bij overlijden langs het Kanaal. Elisabeth overleed 28 mei 1933, 70 jaar oud Calvarieberg te Maastricht en werd bijgezet op 31 mei 1933 te St. Pieter. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 64.

Servatius overleed 11 januari 1928, 72 jaar oud te Maastricht en werd 14 januari 1928 te St. Pieter begraven. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 64. Zijn bijnaam was "de Kop van Sint Pieter" zo eigenwijs was hij volgens de familieverhalen. 1883: dienstknecht; 1890 en 1906 landbouwer; 1907: landbouwer wonende te St. Pieter. Ruim 55 jaar lid van het Kerkelijk zangkoor en harmonie van St. Pieter.

De Limburger koerier van 10 oktober 1921:

Een gouden jubilé.

ST. PIETER. — Zondag l.l. herdacht dhr. S. Wynants den dag, dat hij voor vijftig jaren toetrad als lid tot het kerkelijk zangkoor der parochie, van welk koor hij tot nu toe onafgebroken lid was. Deze dag werd op waardige feestelijke wijze herdacht. In de vroegmis ging de jubilaris ter H. Tafel, gevolgd door het bestuur en de leden van het zangkoor. Onder de Hoogmis nam de jubilaris plaats aan den voet van het altaar, terwijl de zangers hun mooiste mis uitvoerden. Na de Hoogmis was er receptie in de zaal der Ursulaschool, die voor deze gelegenheid stemmig versierd was. Het liep er werkelijk druk. De geestelijkheid der parochie, de burgemeester van Maastricht, afvaardigingen van plaatselijke vereenigingen als Burgerwacht, Tooneelvereeniging, Harmonie, Voetbalvereeniging enz., gedelegeerden van verschillende kerkkoren uit de stad, alle nog levende oud-directeuren en vele oud-zangers, die St. Pieter metterwoon verlaten hebben, verder nog vele particuliere personen kwamen den jubilaris feliciteeren of hem onder een gelegenheidstoespraak een bloemstuk aanbieden. 's Avonds brachten de Harmonie en de Zangvereeniging nog een serenade en werd er op een bootje in het kanaal voor de woning van den jubilaris nog vuurwerk te zijner eere afgestoken ; zoodat hier met recht kan gezegd worden : Het beeft den geachten jubilaris niet aan bewijzen van belangstelling ontbroken en hij kan met vreugde op dezen dag terugzien.

 

Vak C II 5 geruimd na 1910.  

Franciscus Hubertus VAN DER BOOREN

De ouders van Franciscus Hubertus VAN DER BOOREN waren:
Joannes Franciscus VAN DEN BOOREN (VANDERBOOREN). Jean François werd gedoopt op 27 oktober 1784 te St. Pieter. Hij huwde Maria Elisabeth VAN LEIJF (VAN LIJF) 31 augustus 1811 te Maastricht. 1 september 1811 kerkelijk huwelijk te St. Pieter. Jean François overleed 14 september 1863, 78 jaar oud te St. Pieter.
Maria Elisabeth VAN LEIJF (VAN LIJF) werd gedoopt op 20 november 1788 te St. Pieter. Elisabeth overleed 18 december 1877, 89 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 19 december 1877 te St. Pieter.

Francus Hubert werd geboren en gedoopt op 13 juni 1821 te St. Pieter. De doopgetuigen waren Gilis VAN LIJF en Maria Catharina VAN DER BOOREN. Francus Hubert huwde Agatha PENDERS, dochter van Leonardus PENDERS en Maria Catharina VOOGS, 10 oktober 1844 te St. Pieter. Kerkelijk huwelijk op 21 oktober 1844 te St. Pieter. Francus Hubert overleed 6 februari 1900, 78 jaar oud des namiddags ten negen ure Kanaaldijk te St. Pieter en werd begraven te St. Pieter. Dagloner. Landbouwer. Agatha werd geboren op 5 juli 1800 te Beek (Limburg). Zij overleed 2 januari 1883, 82 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 4 januari 1883 te St. Pieter. Bij huwelijk: dienstmeid. Bij overlijden Lage Kanaaldijk.
 

Vak E 18 voorheen C II 7. Geruimd na 10 augustus 1948.

Maria Helena Hubertina KÖRNER

De ouders van Maria Helena Hubertina KÖRNER waren
Lambertus Hubertus KÖRNER geboren op 11 april 1856 te Roermond. Hij huwde Theresia Maria STOCKBROEK 13 april 1880 te Roermond. Lambertus overleed 22 februari 1886, 29 jaar oud te Roermond.
Theresia Maria STOCKBROEK geboren op 9 april 1860 te Wessem. Zij overleed 14 november 1940 te Heel en Panheel. 1911: strijkster.

Maria werd geboren op 11 januari 1881 te Roermond. Zij huwde Petrus Henricus Hubertus SMEETS, zoon van Wilhelmus Jacobus Hubertus SMEETS en Gertrudis Hubertina SMEETS (beiden landbouwers in 1911), 24 augustus 1911 te Wessem. Zij overleed 10 augustus 1928, 47 jaar oud te Calvarieberg te Maastricht en werd 13 augustus 1928 begraven te St. Pieter. Peter Hendrik werd geboren op 14 februari 1879 te Wessem. In 1911 was hij schipper van beroep.
 

Vak C II 8 geruimd na 1954.

Joannes Jacobus LAHAIJE - Maria Sophia MAGNÉE
 

De ouders van Joannes Jacobus LAHAIJE waren:
Jacobus LAHAYE geboren op 1 mei 1815 te Maastricht. Hij huwde Ursula VAN GOLDE 7 oktober 1841 te Maastricht. Jacobus overleed 17 juni 1876, 61 jaar oud te Maastricht.
Ursula VAN GOLDE geboren op 25 september 1816 te Maastricht. Ursula overleed 12 januari 1886, 69 jaar oud te Maastricht.


Joannes werd geboren op 24 juli 1847 te Maastricht. Hij huwde Maria Sophia MAGNÉE, dochter van Hendrik MAGNÉE en Maria PRECHTER, 4 februari 1874 te Maastricht. Joannes overleed 20 augustus 1927, 80 jaar oud te Maastricht. 1874 werktuigbestierder. Maria Sophia werd geboren op 6 februari 1853 te Maastricht. Zij overleed 29 september 1944, 91 jaar oud te Maastricht. Bij overlijden Sint Antoniusstraat 39. Haar moeder was de bekend geraakte vrouw Magnée. De "wedevrouw" Magnée werd geboren op 7 augustus 1827 te Maastricht, woonde op de Mr. Ulrichweg en overleed 2 juli 1932 op Calvarie (oud ziekenhuis) te Maastricht, bijna 105 jaar oud. Zie: www.breurhenket.com/helstraat.htm.

 

 

Maria MAGNÉE-PRECHTER

 

Vak E 37: datum ruiming onbekend. Twee koopgraven in ongewijde grond (protestants).

Pieter Jacob VAN DER MUELEN VAN MAARSSENBROEK - Margaretha Jeanne VAN DER BANK

De ouders van Pieter Jacob VAN DER MUELEN VAN MAARSSENBROEK waren:
Carel Joseph VAN DER MUELEN MAARSSENBROEK geboren op 6 juli 1782 te IJsselstein. Hij huwde Maria Henrietta VAN DER MUELEN 27 april 1807 te Utrecht. Carel overleed 27 februari 1844, 61 jaar oud te Utrecht. Hij was Heer van Maarssenbroek, geneesheer, lid van de raad van Utrecht en lid  van de Provinciale Staten van Utrecht.
Maria Henrietta VAN DER MUELEN werd geboren op 14 juni 1785 te Utrecht. Marie overleed 6 juni 1855, 69 jaar oud te Driebergen. Zij was Vrouwe van Maarssenbroek.

Pieter werd geboren op 14 maart 1820 te Utrecht. Hij huwde Margaretha Jeanne VAN DER BANK, dochter van Matthieu André VAN DER BANK en Elisabeth Catharina Maria THEBEN TERVILE, 20 juli 1846 te Utrecht. Pieter overleed 17 maart 1894, 74 jaar oud te St. Pieter op de Blekerij en en werd 21 maart 1894 te St. Pieter bijgezet. Hij was advocaat van beroep. Marguérite werd geboren op 29 oktober 1822 te Vlissingen. Zij overleed 27 juli 1892, 69 jaar oud te St. Pieter op de Blekerij en werd 30 juli 1892 begraven te St. Pieter.

Overlijdensberichten. Bron: Het Nieuws van den Dag van 29 juli 1892 en van 21 maart 1894.

 

Vak E 64 geruimd september 2018.

Maria Hubertina ElisabetH Janssen - Joseph Royakkers

- Een kruis -

Mia Janssen / * 6-8-1906 † 30-12-1985 / echtgenote van / Jos Royakkers / * 5-9-1902 † 4-12-1986

Joseph werd geboren op 5 september 1902 te Maastricht en gedoopt op 5 september 1902 te Maastricht, St. Mathias als zoon van Mathieu ROIJAKKERS en Maria HABETS. Hij overleed 4 december 1986, 84 jaar oud te Maastricht en werd 8 december 1986 te St. Pieter bijgezet. Hij was slager van beroep. Joseph huwde Maria Hubertina Elisabeth JANSSEN, dochter van Johannes Hubertus JANSSEN en Maria Catharina Hubertina DEVENS, 15 juni 1928 te Maastricht. Kerkelijk huwelijk te St. Pieter op 21 juni 1928; getuigen waren Joannes ROIJAKKERS en Joannes DEVENS. Mia werd geboren op 6 augustus 1906 te Maastricht en gedoopt op 7 augustus 1906 te Maastricht, O.L.Vrouw. Zij overleed 30 december 1985, 79 jaar oud te Maastricht en werd 2 januari 1986 te St. Pieter begraven.

 

Vak E 67 geruimd maart 2019.

Joseph Marie Louis Antoine DE BEAUMONT - Josepha Maria Elisabeth MAJOIE

- Een kruis -

J.M.L.A. De Beaumont / geboren 3 aug. 1907 / overleden 1 mei 1987 / ∞ / J.M.E. Majoie / geboren 21 dec. 1911 / overleden 3 mrt. 1994

De ouders van Joseph Marie Louis Antoine DE BEAUMONT waren:
Charles Gabriël Alexandre DE BEAUMONT geboren op 27 november 1881 te Maastricht. Charles huwde Marie Louise Hubertine Nathalie GOFFIN 23 februari 1905 te Maastricht. Hij overleed 16 oktober 1965, 83 jaar oud te Maastricht. Charles werd 20 oktober 1965 bijgezet in het graf van zijn recent overleden echtgenote te St. Pieter.
Marie Louise Hubertine Nathalie GOFFIN geboren op 27 oktober 1882 te Maastricht. Nathalie overleed 24 juni 1965, 82 jaar oud te Maastricht en werd 28 juni 1965 begraven te St. Pieter.
Zie: De Beaumont-Goffin.

 

Jo werd geboren op 3 augustus 1907 te Maastricht. Hij overleed 1 mei 1987, 79 jaar oud te Maastricht en werd 5 mei 1987 begraven te St. Pieter. Jo huwde Josepha Maria Elisabeth MAJOIE, dochter van Charles Anne Marie Joseph MAJOIE en Elisabeth Cornelia Maria Josephina SWAGEMAKERS. Tip werd geboren op 21 december 1911 te Tilburg. Zij overleed 3 maart 1994, 82 jaar oud te Maastricht in het Academisch Ziekenhuis en werd 7 maart 1994 bijgezet in het graf van haar echtgenoot te St. Pieter.
 

Hun kind Nn DE BEAUMONT werd levenloos geboren op 14 oktober 1936 te Maastricht.

 

Zie: vak Q Majoie.

 

Vak E 58 geruimd na 20 oktober 1991.

 

Wilhelmus Franciscus Hubertus SCHRIJNEMAKERS - Maria Jozefina HOEN


De ouders van Wilhelmus Franciscus Hubertus SCHRIJNEMAKERS waren:
Franciscus Hubertus SCHRIJNEMAKERS en Maria Ludovica (Louisa) Hubertina HENDRIKX.
Zie: Schrijnemakers - Hendrikx.
 

Guillaume werd geboren op 10 april 1886 te St. Pieter. Hij huwde (1) Maria Jozefina HOEN, dochter van Balthasar HOEN en Philomèna L'ORTIJE, 30 september 1910 te Kerkrade. Guillaume overleed 18 februari 1967, 80 jaar oud te Sittard en werd 21 februari 1967 bijgezet te St. Pieter. Maria werd geboren op 28 januari 1879 te Oirsbeek. Zij overleed 20 oktober 1951, 72 jaar oud Calvarieberg te Maastricht en werd begraven op 23 oktober 1951 te St. Pieter. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 6. Guillaume huwde (2) Anna Elisabeth Emma Caroline STAAT.

 

Vak E 72 geruimd op 25 november 2012.

Joannes Ludovicus Maria Crols - Maria Gabriëls

 Een kruis -

Jan Crols / * 5-2-1901 † 13-8-1988 / ∞ / Maria Gabriëls / * 14-7-1906 † 3-2-1990

Jan werd geboren op 5 februari 1901 te Turnhout (België). Hij overleed 13 augustus 1988, 87 jaar oud te Maastricht en werd 17 augustus 1988 te St. Pieter begraven. Jan was fabrieksarbeider/cement molenaar en komt in november 1929 uit Lanaye naar de Lage Kanaaldijk 109 te Maastricht (St. Pieter). Maria werd geboren op 14 juli 1906. Zij overleed 3 februari 1990, 83 jaar oud te Maastricht en werd 7 februari 1990 bijgezet te St. Pieter.
 

Vak E 17 geruimd april 2019.

Johannes Cornelius Snels - Marie-Josée Elisabeth Nouwen

- Een kruis -

John C.Snels / * 1914  † 1978 / ∞ / Marie Josée E.Nouwen / * 1916  † 1978

John werd geboren op 25 april 1914 te Poppel (België). Hij overleed 13 oktober 1978, 64 jaar oud te Heidelberg aan de gevolgen van een verkeersongeluk. Marie-Josée werd geboren op 7 oktober 1916 te Zonhoven. Zij overleed overleed 3 oktober 1978, 62 jaar oud te Heidelberg aan de gevolgen van dit verkeersongeluk. Het echtpaar werd begraven te St. Pieter.

 

 

 

Vak E 81 geruimd na 1959.

Nn BOLLEN
 

De ouders van Erik BOLLEN waren:
Nicolas Hubert Michel BOLLEN geboren op 30 september 1918 te Maastricht. Michel huwde Marie José Alphonsine PANS 10 juli 1948 te Maastricht (kerkelijk huwelijk te St. Pieter). Michel overleed 17 februari 2006, 87 jaar oud te Maastricht en werd gecremeerd op 22 februari 2006 te Geleen. Marie José Alphonsine PANS werd geboren 23 december 1918 te St. Pieter.
 

Nn werd levenloos geboren op 4 augustus 1949 te Maastricht en werd 6 augustus 1949 begraven te St. Pieter.
 

Vak E 85 geruimd na 1962.

Gerardus Hubertus Mathieu Marie HAMELERS

 

De ouders van Gerardus Hubertus Mathieu Marie HAMELERS waren Hubertus Johannes HAMELERS en Anna Hendrika GRAVEN.

Gerrie werd geboren in 1952 te Meerssen. Hij overleed 6 september 1952, 3 maanden oud te Maastricht en werd 9 september 1952 begraven St. Pieter. Sterfhuis Papenweg 60.

 

Vak E 86 geruimd april 2019.

Emile Louis Maurice Nelissen - Elisa Wilhelmina Grégoire

- Een kruis -

Emile Louis Maurice / Nelissen / * 14-7-1907 † 11-1-1993 / ∞ / Elisa Wilhelmina Grégoire / * 24-4-1912 † 23-4-1995

 

Emile was ambtenaar bij het Burgerlijk Armbestuur en als vrijwilliger o.a. actief bij de Stichting Bijzondere Sociale Zorg, Centrale Caritas en Katholiek Maastricht.

 

Vak E 100 geruimd na 1969.

Hubertina Joseph Maria PENDERS

 

De ouders van Hubertina Joseph Maria PENDERS waren Petrus Hubertus PENDERS en Antoinetta MORTIAUX.

Ineke werd geboren op 22 december 1959 te Maastricht. Zij overleed 13 januari 1960, 22 dagen oud te Maastricht en werd begraven op 16 januari 1960 te St. Pieter. Luikerweg 13.

 

Vak E 103 geruimd na 1971.

Carlos Jacobus Johannes GÖRTZEN

Jacky werd geboren op 20 maart 1961 te Maastricht. Hij overleed 22 mei 1961, 2 maanden oud te Maastricht en werd begraven op 24 mei 1961 te St. Pieter. Papenweg 45.

 

Vak J 6 geruimd na 1972.

Petrus Josephus HABETS -  Maria Elisabeth ELISSEN

De ouders van Petrus Josephus HABETS waren:
Joannes Josephus Hubertus HABETS geboren op 22 december 1841 te Maastricht. Jan huwde (1) Maria Elisabeth BIJNENS 11 oktober 1865 te Maastricht. Jan huwde (2) Anna Elisabeth BIJNENS zus van Maria Elisabeth 7 november 1883 te Maastricht. Anna werd geboren op 22 augustus 1847 te Maastricht. Zij overleed 28 november 1922, 75 jaar oud te Maastricht. Bij overlijden Smedenstraat 14.
Maria Elisabeth BIJNENS geboren op 22 juni 1845 te Maastricht. Zij overleed 25 april 1882, 36 jaar oud te Maastricht.


Petrus werd geboren op 18 april 1875 te Maastricht. Hij huwde Maria Elisabeth ELISSEN, dochter van Laurentius Hubertus ELISSEN en Elisabeth PINCKERS, 27 juni 1900 te Maastricht.
Laurentius Hubertus ELISSEN werd geboren op 19 februari 1843 te St. Geertruid. Hij huwde Elisabeth PINCKERS 5 april 1871 te St. Geertruid. Laurentius overleed 3 september 1914, 71 jaar oud te Maastricht.
Elisabeth PINCKERS werd geboren op 7 november 1849 te St. Geertruid. Zij overleed 22 januari 1933, 83 jaar oud te Maastricht.
 

Kinderen:
i. Maria Elisabeth HABETS, zuster Marie Johanna van de Ursulinen van de Romeinse Unie van de orde van St. Ursula, geboren op 21 mei 1901 te Maastricht. Zij overleed 7 mei 1983, 81 jaar oud en werd 10 mei 1983 bijgezet te St. Pieter op de begraafplek van de Ursulinen van de Romeinse Unie.
ii. Laurentius Maria Hubertus HABETS geboren op 14 mei 1904  te St. Pieter. Hij overleed 21 mei 1904, 8 dagen oud des voormiddags ten acht ure te St. Pieter en werd begraven op 23 mei 1904 te St. Pieter.

iii. Helena Marie HABETS geboren op 28 juli 1905 te St. Pieter. Zij overleed 5 september 1905, 5 weken oud te St. Pieter.

iv. Anna Maria HABETS geboren op 5 augustus 1906 te St. Pieter.
v. Maria Anna HABETS geboren op 23 februari 1907 te St. Pieter.
vi. Hubertus Lambertus Josephus HABETS geboren op 17 september 1909 te St. Pieter. Hubertus overleed 19 augustus 1969, 59 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter op 23 augustus 1969,
in vak G nr. 30 geruimd na 26 mei 1997. Hij was niet gehuwd.
vii. Lambertus Joannes HABETS geboren op 13 november 1912 te St. Pieter. Hij overleed 17 november 1912, 5 dagen oud Glacisweg te St. Pieter en werd begraven op 20 november 1912 te St. Pieter.

viii. Nn HABETS geboren op 15 november 1913 te St. Pieter. Nooddoop door de vroedvrouw Elisa Elissen. Hij overleed 15 november 1913 te St. Pieter en werd 17 november 1913 te St. Pieter begraven.
ix. Wilhelmus HABETS. Giel overleed in 1956.
x. Nn HABETS levenloos geboren op 28 februari 1919 te St. Pieter en werd begraven op 2 maart 1919 te St. Pieter.
xi. H.M. HABETS.
xii. B.H. HABETS.


Petrus overleed 29 april 1952, 77 jaar oud en werd 1 mei 1952 begraven te St. Pieter. Schrijnwerker/timmerman. Adres: Glacisweg 60 te Maastricht. Maria Elisabeth ELISSEN werd geboren op 1 augustus 1875 te Maastricht. Zij overleed op 18 april 1956, 80 jaar oud en werd 21 april 1956 bijgezet te St. Pieter.

 

Voorheen F A 1.

Maria Louisa Hubertina EVERSEN / Josephus Marcellus Hubertus EVERSEN / Josephine Marie Bertha Hubertine EVERSEN

De ouders van Maria Louisa Hubertina EVERSEN waren:
Hermanus Paulus Hubertus EVERSEN geboren op 15 juni 1835 te Maastricht. Herman huwde Maria Louisa Ferdinanda BEMELMANS 19 juni 1862 te Maastricht. Herman overleed 9 juli 1883, 48 jaar oud Spilstraat 1170 (nu nr. 10) te Maastricht. Hij was rijkstelegrafist; gemeente- en rijksadjunct archivaris; archivaris der stad Maastricht, commieschartermeester aan het Rijksarchief in Limburg en bibliothecaris van het Limburgsch Oudheidkundig Genootschap.
Maria Louisa Ferdinanda BEMELMANS geboren op 13 januari 1843 te Maastricht. Zij overleed 22 juni 1914, 71 jaar oud te St. Pieter en werd 25 juni 1914 begraven te Maastricht.

Marie Louise werd geboren op 13 november 1866 te Maastricht. Zij overleed 10 november 1935, 68 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 12 november 1935 begraven te St. Pieter. In 1913 ongehuwd. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 10. Het stoffelijk overschot werd opgegraven.

Haar broer Josephus Marcellus Hubertus EVERSEN werd geboren op 12 mei 1865 te Maastricht. Joseph overleed 25 juli 1916, 51 jaar oud te St. Pieter en  werd begraven op 27 juli 1916 te St. Pieter. Ongehuwd. Klerk. Commies bij het Rijksarchief in Limburg en woonachtig te St. Pieter.

Zus Josephine Marie Bertha Hubertine EVERSEN werd geboren op 13 juli 1876 te Maastricht en gedoopt op 14 juli 1876 te Maastricht, St. Servaas. Josephine huwde Joannes Waltherus MOLS, zoon van Joannes Adamus MOLS en Maria Elisabeth Philomena PHILIPPENS, 1 mei 1905 te St. Pieter. Tevens kerkelijk huwelijk te St. Pieter op 1 mei 1905; getuigen hierbij waren Aloysius MOLS en Josephus Marcellus Hubertus EVERSEN. Josephine overleed 31 oktober 1947, 71 jaar oud Calvarieberg te Maastricht en werd 4 november begraven te Maastricht (Begraafplaats Tongerseweg). Onderwijzeres. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 10. Jean werd geboren op 14 juli 1877 te Maastricht en gedoopt op 14 juli 1877 te Maastricht, St. Martinus. Hij overleed 1 oktober 1958, 81 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 4 oktober 1958 te Maastricht (Begraafplaats Tongerseweg). 1905: hoofd van school wonende te Oud-Vroenhoven. 1933 inspecteur Lager Onderwijs. Leraar aan de Kweekschool voor onderwijzers te Maastricht; Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Lage Kanaaldijk 10.
 

Vak F 1 geruimd na 8 juni 1981.

 

Arnoldus Hubertus JONGEN

 

De ouders van Arnoldus Hubertus JONGEN waren:
Joannes Baptista Hubertus (Joannes Baptiste) JONGEN geboren en gedoopt op 27 november 1824 te St. Pieter. De doopgetuigen waren Joannes Baptista HENKET (oom) en Maria Gertrudis JONGEN (tante); leenpaat is Ida GORREN. Adres in 1840: langs de Maas 69 te St. Pieter. Jan huwde Christina SUTHERLAND 28 februari 1851 te St. Pieter. Jan overleed 28 mei 1878, 53 jaar oud te St. Pieter en werd 30 mei 1878 te St. Pieter begraven.
Christina SUTHERLAND werd geboren op 24 augustus 1823 te Maastricht. Anna overleed 8 februari 1901, 77 jaar oud te St. Pieter. Zij was herbergierster in 1879 en 1895. Winkelierster in 1889

Arnoldus werd geboren op 28 augustus 1857 te St. Pieter. Arnoldus was getuige bij de geboorte van Joannes Franciscus JONGEN 30 augustus 1882 te St. Pieter. Arnoldus overleed 8 juni 1941, 83 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Hij was landbouwer in 1882 te St. Pieter.

 

Arnoldus broer Joannes Jacobus JONGEN werd geboren op 23 maart 1862 te St. Pieter. Hij huwde (1) Maria GILISSEN, dochter van Reinier GILISSEN en Maria Helena RUTTEN, 23 maart 1887 te Maastricht. Maria werd geboren op 25 december 1862 te Maastricht. Zij overleed 20 maart 1888, 25 jaar oud te Maastricht.
Jacobus huwde (2) Maria Elisabeth VAN CAUBERGH,
dochter van Henricus VAN CAUBERGH en Maria Elisabeth ANSPACH (ANSBACH), 6 september 1889 te St. Pieter. Jacobus overleed 18 juni 1926, 64 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 21 juni 1926 te St. Pieter. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 80. Landbouwer in 1889, 1894 en 1906. Maria Elisabeth werd geboren op 3 augustus 1857 te Hulsberg. Zij overleed 11 juli 1894, bijna 37 jaar oud langs het Kanaal te St. Pieter en werd begraven op 13 juli 1894 te St. Pieter. 1889 naaister.

 

Vak F 6 geruimd na 1960.

Johannes Leonardus Alexander WILLEMS - Clara HEIJMANSDe ouders van Johannes Leonardus Alexander WILLEMS waren:
Hubertus Josephus WILLEMS geboren op 21 mei 1847 te Maastricht. Hij huwde Maria Elisabeth Hubertina WILLEMS 21 juni 1871 te Maastricht. Hubertus overleed 19 januari 1901, 53 jaar oud te Maastricht. Schoenmaker van Beroep.
Maria Elisabeth Hubertina WILLEMS  geboren op 30 november 1844 te Maastricht. Zij overleed 15 april 1918, 73 jaar oud te Maastricht.

Jan werd geboren op 14 februari 1879 te Maastricht. Hij huwde Clara HEIJMANS, dochter van Hartog HEIJMANS en Henriette HARTOG, 12 juli 1913 te Heer. Jan overleed 15 januari 1940, 60 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven 18 januari 1940 te St. Pieter. Hij was kleermaker van beroep. Sterfhuis Henri Goovaertsweg 3. Clara werd geboren op 30 januari 1877 te Maastricht. Clara overleed 21 mei 1943, vermoord te Sobidor (P).

 

Hartog HEIJMANS werd geboren op 24 maart 1832 te Utrecht. Hij huwde Henriette HARTOG 16 mei 1860 te Tilburg. Hartog overleed 1 augustus 1897, 65 jaar oud te Maastricht. Voorganger bij overlijden. Adres: Grote Gracht 58 te Maastricht. Henriette werd geboren op 29 december 1834 te Tilburg. Zij overleed 28 juni 1914, 79 jaar oud te Maastricht. Bij overlijden Nieuwstraat 8 te Maastricht.

 

Bron: het Joods Monument: Clara Willems-Heijmans was een hartelijk oude dame. Zij was de weduwe van een niet-joodse man. Het echtpaar had één kind dat de oorlog heeft overleefd. Clara Willems-Heijmans werd aanvankelijk met rust gelaten. In haar grote huis hield zij een joodse onderduiker verborgen. Zij werden verraden. Zowel de onderduiker als Clara Willems-Heijmans werden gearresteerd en meegenomen. Toevoeging van een bezoeker van de website.
 

Vak F 7 geruimd na 6 maart 1969.

Maria Hubertina Gertrudis DECKERS

 

De ouders van Maria Hubertina Gertrudis DECKERS waren:
Hubertus Ludovicus Josephus DECKERS geboren op 10 november 1822 te Maastricht. Lodewijck huwde (1) Anna Maria Cornelia DUIJKERS 26 november 1845 te Maastricht. Lodewijck huwde (2) Anna Barbara DRESENS 7 januari 1851 te Maastricht. Lodewijck overleed 5 januari 1911, 88 jaar oud te Maastricht. Hij was koopman in 1878; kantoorbediende in 1845; boekhouder in 1851 en koopman in 1904.
Anna Barbara DRESENS werd geboren op 25 december 1821 te Maastricht. Anna huwde (1) Joannes Quirinus Hubertus LEMMENS 24 augustus 1847 te Maastricht. Anna overleed 12 mei 1897, 75 jaar oud te Maastricht.


Maria werd geboren op 10 oktober 1851 te Maastricht. Zij huwde Joannes Henrikus Hubertus VAN HEUSDEN, zoon van Joannes Arnoldus VAN HEUSDEN - meubelmaker in 1837 - en Maria Margaretha SCHETTERS, 14 april 1887 te Maastricht. Zij overleed 6 maart 1939, 87 jaar oud te Meerssen (vertrekt 28 oktober 1938 naar Meerssen) en werd 8 maart 1939 begraven te St. Pieter. Joannes Henrikus Hubertus VAN HEUSDEN werd geboren op 27 juli 1845 te Maastricht. Hij overleed 24 december 1913, 68 jaar oud te Maastricht. Meubelwerker in 1887.
 

Vak F 8 geruimd na 1958.

Petrus Franciscus STAAL

De ouders van Petrus Franciscus STAAL waren Johannes Jacobus STAAL en Virginie Henriette LEVEFRE.

Petrus werd geboren op 18 september 1854 te Maastricht. Hij huwde Josina Carolina Theodora Petronella VAN GEMERT, dochter van Johannes VAN GEMERT en Gijsberta MURKENS, 13 mei 1885 te Grave. Josina werd geboren op 27 februari 1861 te Grave. Zij overleed 14 oktober 1944, 83 jaar oud te Groesbeek.
 

Kinderen:

i. Virginie Ghijsberta Johanna Carolina STAAL geboren op 14 februari 1886 te Maastricht. Virginie overleed 10 april 1892, 6 jaar oud te Maastricht.
ii. Johannes Henricus Antonius STAAL geboren op 23 juni 1887 te Maastricht. Hij huwde Josephina Clemence Auguste Charlotte MEUTER 6 juni 1917 te SITTARD (NL). Johannes overleed 10 januari 1958, 70 jaar oud te 's-Hertogenbosch.
iii. Chrétien Conrad Jean Marie STAAL geboren op 22 maart 1893 te Maastricht.
iv. Chrétien Charles Hubert Marie STAAL geboren op 1 september 1894 te Maastricht. Chrétien overleed 28 december 1898, 4 jaar en 3 maanden oud te Maastricht.
v. Henri Marie Conrard Antoine STAAL geboren op 30 januari 1895 te St. Pieter.
vi. Joseph Ghijsbert Leon Chrétien STAAL geboren op 5 april 1900 te St. Pieter.

 

De Limburger Koerier van 21 december 1938.Petrus overleed 29 november 1938, 84 jaar oud te Lanaken, St. Anna-Stichting. Hij werd op 2 december 1938 te St. Pieter begraven.
Petrus Franciscus was klerk bij het Entrepot (belastingen Maastricht); rijksboekhouder; oud-Chef de bureau bij 's Rijksbelastingen. Glacisweg 10.

 

Vak F 10 geruimd na 1963.

Johannes Josephus BULTMAN - Helena Mechelina GLAUDEMANS

De ouders van Johannes Josephus BULTMAN waren Jan BULTMAN en Christina Joanna VAN ELTEN.

Johannes werd geboren op 13 september 1866 te 's-Hertogenbosch. Hij huwde Helena Mechelina GLAUDEMANS 11 februari 1892 te Gestel en Blaarthem. Johannes overleed 8 februari 1936, 69 jaar oud te Maastricht en werd 11 februari 1936 begraven te St. Pieter. 1900 linnestrijker, wasserijhouder. Hollandsche Wasch-, Strijk- en Glansinrichting Herbenusstraat 41. 16 maart 1909 naar St. Pieter vanuit Maastricht. Helena werd geboren op 3 januari 1866 te 's-Hertogenbosch. Zij overleed 14 februari 1943, 77 jaar oud te Maastricht en werd 17 februari 1943 bijgezet te St. Pieter. Sterfhuis Parkweg 26.

Limburger Koerier van 31 december 1904.

 

Vak F 13 geruimd na 24 januari 2000.

Paulus Hubertus Joannes BASTIAENS - Maria Hubertina Anna CLAESSENS / Johannes Laurentius Hermanus BASTIAENS

- Een kruis met  stralenkrans -

Hier rusten onze lieve / zoon en broer / Jean Bastiaens / * 19.9.1931†15.10.1948

Paulus Bastiaens / * 2.11.1895 † 17.7.1975 / echtgenoot van  / Anna Claessens / * 10.1.1898 † 27.7.1989

De ouders van Paulus Hubertus Joannes BASTIAENS waren:
Joannes Hubertus BASTIAENS geboren op 1 juli 1859 te Oud-Vroenhoven. Hij huwde Maria Isabella BRONZWAER 26 mei 1887 te Oud-Vroenhoven en overleed 14 februari 1933, 73 jaar oud te Maastricht.
Maria Isabella BRONZWAER geboren op 29 oktober 1861 te Oud-Vroenhoven. Zij overleed 30 november 1934, 73 jaar oud te Maastricht.

Paulus werd geboren op 2 november 1895 te Oud-Vroenhoven. Hij huwde Maria Hubertina Anna CLAESSENS, dochter van Hermanus Servatius Hubertus CLAESSENS en Gertrudis Elisabeth LAMBRICHTS, 18 juni 1924 te Maastricht. Paulus overleed 17 juli 1975, 79 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. Beambte Spoorwegen. Anna werd geboren op 10 januari 1898 te Maastricht. Zij overleed 27 juli 1989, 91 jaar oud en werd 1 augustus 1989 te St. Pieter bijgezet.


 

Hun zoon Johannes Laurentius Hermanus BASTIAENS werd geboren op 19 september 1931 te Maastricht. Jean overleed 15 oktober 1948, 17 jaar oud te Maastricht, Ziekenhuis Calvariënberg aan de gevolgen van een noodlottig ongeval op de fabriek "Staalwerken de Maas" te Maastricht. Hij maakte een misstap van een generator en viel 10 meter diep. Hij werd met een schedelbreuk opgenomen en overleed aan de gevolgen. Jean werd 19 oktober 1948 begraven te St. Pieter. Sterfhuis Kalfstraat 66 te Maastricht.

 

Gazet van Limburg van 20 oktober 1948:

 

Vak F 16 geruimd na 1977. Doorgang voetpad.

De ouders van Joseph Simon Hubert LOUSBERG waren:
Francis LOUSBERG geboren op 13 november 1827 te Eijsden. Hij huwde Maria Catharina REI(J)NDERS 15 november 1855 te Eijsden. Francis overleed 16 maart 1915, 87 jaar oud te Eijsden.
Maria Catharina REI(J)NDERS  geboren op 21 januari 1836 te Oost-Eijsden. Zij overleed 19 juli 1897, 61 jaar oud te Eijsden.

Joseph werd geboren op 18 april 1875 te Eijsden en gedoopt op 18 april 1875 te Breust Eijsden. Hij huwde (1) Christina Maria Catharina TANS, dochter van Joannes Hubertus TANS en Elisabeth Maria VAN BEEK, 21 april 1921 te Maastricht. Christina werd geboren op 27 juli 1884 te Maastricht. Zij overleed 1 april 1923, 38 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 4 april 1923 te St. Pieter.

Joseph huwde (2) de weduwe Anna Hubertina TANS, dochter van Joannes Hubertus TANS en Elisabeth Maria VAN BEEK, 28 augustus 1924 te Maastricht. 28 augustus 1924 kerkelijk huwelijk tevens te St. Pieter; getuigen daarbij waren Franciscus LOUSBERG en Ludovicus TANS. Anna werd geboren op 2 april 1882 te Maastricht en gedoopt op 4 april 1882 te Maastricht, O.L.Vrouw. Zij huwde (1) de weduwnaar Pierre Henri Marie (Petrus Henricus Maria) LE BRON DE VEXELA, zoon van Bernardus Franciscus Josephus Hennebert LE BRON DE VEXELA en Maria Christina ADRIAANS, 9 september 1918 te St. Pieter. 10 september 1918 werd het huwelijk kerkelijk ingezegend te St. Pieter; getuigen waren Ludovicus TANS en Andreas TANS. Pierre werd geboren op 21 januari 1865 te Maastricht. Hij huwde (1) Maria Cornelia Wilhelmina HUBERT, dochter van Willem Pieter HUBERT en Maria Catharina Johanna WINKEL, 22 december 1906 te St. Pieter. Maria Cornelia Wilhelmina werd geboren op 15 augustus 1872 te Maastricht. Zij overleed 1 mei 1913, 40 jaar oud te St. Pieter. Pierre overleed 9 juli 1923, 58 jaar oud te Maastricht en werd 11 juli 1923 begraven te St. Pieter; het graf werd geruimd na 9 juli 1933. 1906: boekhouder wonende te Maastricht; 1923 kantoorbediende. Lage Kanaaldijk 20.

Joseph overleed 22 juni 1961, 86 jaar oud te Maastricht en werd 26 juni 1961 bijgezet te St. Pieter. Hij was kuiper van beroep en was woonachtig in de Dorpstraat te Eijsden. 1947: Lage Kanaaldijk 20 te Maastricht (St. Pieter). Anna overleed 22 maart 1947, 64 jaar oud te Maastricht en werd 25 maart 1947 begraven te St. Pieter. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 20.
 

Detail.

Vak F 18 geruimd op 26 november 2012.

.Joannes Hubertus Sondeijker - Agnes Jaspers / Jules Hubert Sondeijker

- Een kruis -

J.H. Sondeijker / * 20-2-1864 † 11-2-1946 / ∞ / A. Jaspers / * 30-3-1871 † 26-9-1983 / J.H. Sondeijker / 8-3-1904 † 9-4-1983

De ouders van Joannes Hubertus SONDEIJKER waren:
Joannes SONDEIJKER (SONDEYKERS) geboren op 9 februari 1828 te Maastricht. Hij huwde Barbara THUIJS (THUYS) 3 november 1858 te Maastricht. Joannes overleed 26 april 1869 te Maastricht, 41 jaar oud te Maastricht. Landbouwer van beroep in 1858.
Barbara THUIJS (THUYS) geboren op 18 januari 1831 te Maastricht. Zij overleed 14 januari 1903, 71 jaar oud te Maastricht.

Joannes werd geboren op 20 februari 1864 te Maastricht. Hij huwde Agnes JASPERS, dochter van Jacobus Hubertus JASPERS en Odilia GILISSEN, 9 juni 1897 te Maastricht.
 

Kinderen:
i. Hermanus SONDEIJKER geboren op 17 april 1898 te Maastricht. Herman overleed 14 januari 1975, 76 jaar oud en werd 18 januari 1975 begraven te St. Pieter. Zie: geruimd Sondeijker-Badon.
ii. Anna Maria SONDEIJKER geboren op 2 maart 1900 te Maastricht. Anna en Hendrikus Philippus Eduardus DAENEN,
zoon van Guillaume Lambert Eduard Hubert DAENEN en Maria Elisabeth Hubertina CHOLLY, zijn 17 mei 1929 getrouwd te Maastricht. Zij huwde (2) Henri MEESE. Anna overleed te Maastricht op 24 september 1995, 95 jaar oud.
iii. Barbara SONDEIJKER geboren op 7 juni 1902 te Maastricht en gedoopt op 8 juni 1902 te Maastricht, St. Mathias. Barbara huwde Petrus Wilhelmus TERLINGEN,
zoon van Gerardus Johannes TERLINGEN en Maria Catharina SCHILLINGS, 29 april 1927 te Maastricht.
Kerkelijk huwelijk te St. Pieter op 30 april 1927; getuigen waren Hermanus SONDEIJKER en Andreas TERLINGEN. Petrus werd geboren op 29 oktober 1901 te Maastricht en gedoopt op 30 oktober 1901 te Maastricht, O.L.Vrouw. 1926 timmerman.
iv. Jules Hubert SONDEIJKER geboren op 8 maart 1904 te Maastricht. Hij overleed 9 april 1983, 79 jaar oud te Maastricht en werd 12 april 1983 bijgezet te St. Pieter.

Joannes overleed 11 februari 1946, 81 jaar oud te Maastricht en werd 15 februari 1946 te St. Pieter begraven. Hij was schoenmaker in 1897; koffiehuishouder; 1927 nachtwaker. Sterfhuis Mergelweg 27. Agnes werd geboren op 30 maart 1871 te Maastricht. Zij overleed 26 september 1948, 77 jaar oud te Maastricht en werd 29 september 1948 bijgezet in het graf van haar echtgenoot te St. Pieter.

Gilles Hubertus (Jules) SONDEIJKER, broer van Johannes Hubertus.

Jules Sondeijker op oudere leeftijd op de Markt van Maastricht. Collectie Daniëls; met dank aan Wil Lem.

Joannes Hubertus SONDEIJKER was een achter (groot) kleinzoon van Josephus SONDEREGGER -b.1750-1: Military Service: In 1778/79 he became soldier in the army of Gen.-Maj. Schmidt, 4th regiment/4th platoon. Naturalization: In the baptismal registers their children changed our original name into Sondrieker and Sondrieger. However around 1820 their son Paulus made the final change: the name Sondeijker was born. Bron: Genealogy Details - Family Pursuit.

 

Vak F 20 geruimd augustus 2011.

Anna Maria Jacobs - Victor Joseph Leonardus Grootaers

- Sint Gerardus -

Hier rust / A.M. Jacobs / * 1-4-1904 † 22-12-1989 / ∞ / V.J.L. Grootaers / * 11-12-1900 † 8-7-1990

Rust zacht lieve oma en opa

 

De ouders van Victor Joseph Leonardus GROOTAERS waren:
Arnold Victor GRO(O)TAERS geboren op 29 april 1874 te Luik. Hij huwde Maria Anna (Agnes) BECKERS 2 januari 1900 te Ulestraten. Victor overleed 18 september 1945, 71 jaar oud in het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd 21 september 1945 begraven te St. Pieter. Hij was in 1900 en 1936 van beroep tuinier. Hij verhuist van Ulestraten naar de Oude Wolderweg 33 te Maastricht in februari 1936. Bij overlijden Lage Kanaaldijk 26 te Maastricht (St. Pieter).
Maria Anna (Agnes) BECKERS geboren op 19 juli 1874 te Stockheim (België). Agnes overleed 12 december 1945, 71 jaar oud in het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd 15 december 1945 begraven te St. Pieter.
 

Victor Joseph Leonardus GROOTAERS werd geboren op 11 december 1900 te Ulestraten. Sef huwde Anna Maria JACOBS, dochter van Jan Mathijs JACOBS en Maria Hubertina SMEETS, 31 mei 1930 te Ulestraten. Sef overleed 8 juli 1990, 89 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet in het graf van zijn echtgenote te St. Pieter. Maria werd geboren op 1 april 1904 te Schinveld. Zij overleed 22 december 1989, 85 jaar oud te Maastricht en werd te St. Pieter begraven.

 

Zijn zus Johanna Maria Agnes GROOTAERS werd geboren op 28 september 1905 te Meerssen. Zij overleed 12 september 1948, 42 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. 1948 Lage Kanaaldijk 28.
 

Vak F 34 geruimd na 1961.

Egidius Joannes Baptist SCAF - Elisabeth BERGHOLTZ


De ouders van Egidius Joannes Baptist SCAF waren Lambertus Hubertus SCAF en Maria Catharina KLYNEN.

Egidius werd geboren op 7 december 1867 te Maastricht. Hij huwde Elisabeth BERGHOLTZ, dochter van Petrus Hubertus BERGHOLTZ en Anna Catharina MIKKENIE, 4 augustus 1896 te Maastricht.

Kinderen:
i. Maria Catharina Hubertina SCAF geboren op 6 februari 1897 te Maastricht. Catharina huwde Johannes Josephus JONAS - broer van de bekende schilder Henri JONAS - 10 augustus 1920 te Heer. Catharina overleed 28 maart 1958, 61 jaar oud te Maastricht en werd 1 april 1958 bijgezet te St. Pieter. Sterfhuis Glacisweg 52 A. Johannes werd geboren op 5 mei 1894 te Maastricht. Hij overleed 30 oktober 1957, 63 jaar oud en werd 2 november 1957 begraven te St. Pieter. 1920 kantoorbediende. Sterfhuis Glacisweg 52 A. Het graf in vak M nr. 24 is inmiddels geruimd.

 

Dochter Alice Marie Thérèse Charlotte JONAS werd geboren op 21 februari 1922. Lieke overleed 11 mei 1970, 48 jaar oud verpleegkliniek Heerlen te Heerlen en werd bijgezet in het ouderlijk graf te St. Pieter in vak M 24. Zij was ongehuwd.

ii. Lambertus Hubertus Josephus SCAF geboren op 19 maart 1898 te Maastricht. Hij overleed 20 augustus 1898, 5 maanden oud te Maastricht.

iii.Theresia Barbara Anna SCAF geboren op 28 juni 1899 te Maastricht. Zij huwde Henricus Hubertus SCHELLINGS 7 februari 1922 te Maastricht.
iv. Barbara Maria SCAF geboren op 27 augustus 1901 te Maastricht. Zij overleed 23 maart 1902, 7 maanden oud te Maastricht.
v. Nn SCAF levenloos geboren op 23 januari 1905 te Maastricht.

vi. Hubertina Maria SCAF geboren op 6 september 1906 te Maastricht.


Egidius overleed 19 oktober 1907, 39 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Kleermaker van beroep. Elisabeth werd geboren op 14 juni 1869 te Maastricht. Zij overleed 9 maart 1951, 81 jaar oud en werd 12 maart 1951 bijgezet te St. Pieter. Glacisweg 61 A.
 

Vak F 31 geruimd op 2 februari 2015.

Dominicus Maria Gerardus Lahaye

- Een kruis -

Don Lahaye / * 1-10-1933 / † 28-9-1986

 
De ouders van Dominicus Maria Gerardus LAHAIJE waren:
Pierre Joseph Dominique LAHAIJE geboren op 21 maart 1902 te Maastricht. Pierre overleed 11 mei 1985, 83 jaar oud te Maastricht en de asbus werd bijgezet te St. Pieter.
Maria Hubertine Carolina BOCK geboren op 22 december 1907. Mies overleed 10 april 1993, 85 jaar oud. Mies werd bijgezet te St. Pieter.
Zie: vak E Lahaye.

Don werd geboren op 1 oktober 1933. Hij overleed 28 september 1986, 52 jaar oud. De crematie was in Heerlen op 2 oktober 1986. De urn werd bijgezet te St. Pieter. J.M.I. NARINX werd geboren op 6 oktober 1935. Beppie overleed 6 januari 2014, 78 jaar oud en werd gecremeerd op 11 januari 2014 te Eijsden.
 

 

 

Vak F 36 geruimd op 23 november 2012.

Arnoldus Antonius Hutten / Johanna Hutten

- Een kruis -

Antonius Hutten / * 25-10-1889  † 19-4-1950

Ans Hutten / * 3-10-1930 † 28-12-1974

De ouders van Arnoldus Antonius HUTTEN waren:
Antonius HUTTEN geboren in 1851 te Deventer. Antonius huwde Maria WESTERVOORDE 19 mei 1881 te Deventer.
Maria WESTERVOORDE werd geboren in 1853 te Olst.


Antonius werd geboren op 25 oktober 1889 te Deventer. Hij overleed 19 april 1950, 60 jaar oud te Maastricht. Antonius huwde Johanna Antonia LELIEVELD,
dochter van Aegidius Franciscus LELIEVELD (letterzetter van beroep) en Alberta Hendrika SLOOT, 28 december 1921 te Zwolle. 1921 winkelbediende. Later inspecteur ener Verzekering. Sterfhuis Henri Goovaertsweg 22. Johanna werd geboren op 4 februari 1896 te Zwolle. Zij overleed 13 maart 1985, 89 jaar oud te Zierikzee.

 

Dochter Ans HUTTEN werd geboren op 3 oktober 1930 te Maastricht. Zij overleed 28 december 1974, 44 jaar oud te 's-Gravenhage en werd 2 januari 1974 bijgezet in het graf van haar vader te St. Pieter.

Vak F 41  geruimd op 14 november 2017.

Petrus Hermanus Marie Croes

- Een kruis-

Rust in vrede / Pierre Croes / * 1915  † 1982 / ∞ / Anna Moust

De ouders van Petrus Hermanus Marie CROES waren:
Michel Maurits Josephus Marie CROES geboren op 11 augustus 1879 te Maastricht en gedoopt op 12 augustus 1879 te Maastricht, St. Servaas. Michel huwde Cornelia DASSEN 6 november 1903 te St. Pieter. Michel overleed 6 juni 1936, 56 jaar oud te Maastricht. Voor huwelijk smid te Maastricht. Smid wonende te St. Pieter. 1904: Deken. 1913: dagloner. 1914: steenkolenhandelaar/kachelsmid Jekerweg 118. 1919 koopman. 1925 wisselloper. 1936 steenkolenhandelaar, wonende Jekerweg 118.
Cornelia DASSEN geboren op 25 augustus 1879 te Maastricht en gedoopt op 26 augustus 1879 te Maastricht, St. Servaas. Cornelia overleed 22 juni 1934, 54 jaar oud Calvarieberg te Maastricht en werd begraven op 25 juni 1934 te Maastricht.

Pierre werd geboren op 15 december 1915 te St. Pieter. Hij huwde Anna MOUST, dochter van Christianus MOUST en Louisa SMEEKES, 19 oktober 1934 te Maastricht. Pierre overleed 20 oktober 1982, 66 jaar oud te Maastricht en werd begraven 23 oktober 1982 te St. Pieter. Timmerman. Tot aan zijn pensionering 31 jaar werkzaam bij de PLEM.

 

 

 

Vak F 43 geruimd na 1984.

Petrus Joannes VAN STIPELEN - Helena HUPPERTZ

De ouders van Petrus Joannes VAN STIPELEN waren Joannes VAN STIPELEN en Anna HORSMANS.

Petrus werd geboren op 3 februari 1885 te Lanaken (België). Hij huwde Helena HUPPERTZ, dochter van Wilhelm HUPPERTZ en Ida FISCHER, 18 november 1912 te Grevenbicht. Petrus overleed 9 augustus 1960, 75 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 12 augustus 1960 te St. Pieter. Cementwerker, stucadoor. Bij overlijden Mergelweg 165. Helena werd geboren op 20 mei 1893 te Hamborn (Duitsland). Zij overleed 30 januari 1974, 80 jaar oud te Maastricht en werd 2 februari 1974 bijgezet te St. Pieter. 1912 dienstbode.

Hun zoontje Felix Hubertus VAN STIPELEN werd in 1921 geboren te Meerssen. Felix overleed 18 mei 1932, 10 jaar en 6 maanden oud te Maastricht. Eerder was hij nog uit het Kanaal van Luik naar Maastricht gered.

De Limburger van 12 september 1929:


 

Vak F 50 geruimd op 23 november 2012.

Johannes De Baar

- Een Christushoofd -

In memoriam / Johannes De Baar / Geb. te Seraing (B) / 31-12-1916 / door een / noodlottig ongeval / overl. te Lobith / 11-1-1950 / echtg. van / Jeannette Hendrikx

 

De ouders van Johannes DE BAAR waren Johannes DE BAAR en Maria Geertruda LEEREVELD. Zie: vak F De Baar.

Jean werd geboren op 31 december 1916 te Seraing en overleed 12 januari 1950, 33 jaar oud door een droevig ongeval te Lobith en werd begraven op 18 januari 1950 te St. Pieter. Jean huwde Jeannette HENDRIKX, dochter van Matheus Joannes Hubertus HENDRIKX en Maria Catharina Hubertina FEIJ, 11 oktober 1940 te Maastricht. Jean was (zet)schipper van beroep. Jeannette overleed 12 februari 1983, 70 jaar oud te Maastricht.

Zijn zoon Johannes Josep Marinus DE BAAR werd geboren op 31 januari 1944 te Duisburg en overleed 17 april 1944, 2 maanden oud te Maastricht. Hij werd begraven te St. Pieter, waarschijnlijk in vak A. Bij overlijden: Lage Kanaaldijk 116 te Maastricht (St. Pieter).

 

Vak F 55 geruimd na 24 juli 1984.

Franciscus Hubertus SEMMELING - Maria Elisabeth Hubertina ROSIER
 

De ouders van Franciscus Hubertus SEMMELING waren:
Hendrik Lodewijk SEMMELING geboren op 28 augustus 1815 te Haaksberg. Hij huwde (1) Anna Helena FRIJNS, dochter van Henricus FRIJNS en Helena VAN AUBEL, 23 september 1841 te Nijmegen. Anna werd geboren op 27 maart 1815 te Maastricht. Zij overleed 2 augustus 1855, 40 jaar oud te Maastricht. Hendrik huwde Ursula (2) COENEN, dochter van Gerardus COENEN en Maria Catharina MASSOTTE (MASOTTE). Hendrik overleed 20 september 1890, 75 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 23 september 1890 te St. Pieter. Hendrik was oppasser in 1841; brugwachter te St. Pieter in 1885. Bij eerste huwelijk wettiging 1 kind (Maria). Woonde aan de Markt no. 987 te Maastricht; verhuisde op 25 april 1851 naar SP, Langs het Kanaal no. 20 of 23; 1870 Schotelstraat no. 1 te St. Pieter; omtrent 1885: aan het Kanaal, linkeroever no. 1 te St. Pieter. Hij was de schoonvader van brugwachter J.L. MAASSEN.
Ursula COENEN geboren op 18 februari 1837 (of 27 maart) te Neerharen. Ursula overleed 20 april 1905, 68 jaar oud te St. Pieter.


Franciscus werd geboren en gedoopt te St. Pieter op 3 december 1878. Hij huwde Maria Elisabeth Hubertina ROSIER,
dochter van Paulus Gerardus Hubertus ROSIER en Maria Christina Hubertina JANSSEN, 6 juli 1900 te St. Pieter.
 

Kinderen:
i. Hubertina Ursula SEMMELING geboren op 5 januari 1901 te St. Pieter en 6 januari 1901 gedoopt in St. Pieter. Suul huwde Lambertus Hubertus LIEBEN,
zoon van Joannes Hubertus LIEBEN en Maria Anna Catharina HECKER, 3 juni 1925 te Maastricht. Kerkelijk huwelijk te St. Pieter op 4 juli 1925. Suul overleed 28 augustus 1999, 98 jaar oud te Maastricht. Suul werd begraven op 31 augustus 1999 te St. Pieter. Zie:
vak F Lieben.
ii. Catharina Hubertina SEMMELING geboren op 1 oktober 1902 te St. Pieter. Zij overleed 19 januari 1903, 3 maanden oud te St. Pieter.
iii. Hubertina Margaretha SEMMELING 10 juni 1904 geboren te St. Pieter. Margerieta overleed 14 maart 1906, 1 jaar en 9 maanden oud des voormiddags ten twee ure te St. Pieter en werd begraven op 16 maart 1906 te St. Pieter.

iv. Hendrik Lodewiik Franciscus SEMMELING 9 maart 1906 geboren te St. Pieter. Hendrik en Maria Jeannetta Ursula Gertrude GORREN,
dochter van Joannes Hubertus GORREN en Maria Agnes Hubertina JONGEN, zijn 10 juli 1931 getrouwd te Maastricht. 11 jul 1931 te Maastricht. Kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen hierbij waren Henricus GORREN en Adolphus MOES. Harie overleed te Heugem-Maastricht op 30 mei 1978, 72 jaar oud en werd 3 juni 1978 begraven te Heugem-Maastricht. Gertruda (Truike) werd 24 oktober 1909 geboren te St. Pieter. Zij overleed te Maastricht op 25 april 1989, 79 jaar oud en werd 29 april 1989 bijgezet te Heugem-Maastricht.
v. Hubertine Charlotte SEMMELING 7 maart 1909 geboren te Herstal (België). Tina huwde Pieter AHLES,
zoon van Johannes AHLES en Bardina DEN HOLLANDER, 4 juli 1942 te Maastricht. Tina was voorheen gehuwd met Johannes COBBEN op 29 januari 1932 te Maastricht.

Franciscus overleed 12 februari 1957, 78 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 15 februari 1957 te St. Pieter. Bij overlijden Lage Kanaaldijk 95. Tuindersgezin. Bezaten land aan de Lage Weerd. 1906: fabrieksarbeider. Maria Elisabeth Hubertina ROSIER werd geboren op 7 februari 1880 te St. Pieter. Zij overleed overleed 10 maart 1967, 87 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 14 maart 1967 te St. Pieter. Bij overlijden Lage Kanaaldijk 95.

 

 

Vak F 56 geruimd na 24 maart 1970.

Anthonius Johannes CORNELISSEN

Anthonius werd geboren op 22 april 1895 te Duisburg. Hij overleed 21 maart 1960, 64 jaar oud en werd begraven op 24 maart 1960 te St. Pieter. Hij was schipper aan boord van het schip "Bertha" bij de N.V. Handel- & Scheepvaart Onderneming voorheen Fa. N. Daenen te Maastricht.

 

Vak F 56 geruimd op 6 april 1916.

Jan Hubert Alphons Cremers - Josephina Maria Wolffs / Hubertus Johannes Cremers

- Een kruis -

In vrede / Fons Cremers / * 1910  † 1989 / ∞ / Mia Wolffs / * 1913  † 1995 / Huub Cremers / * 1947  † 1983

Fons werd geboren op 10 juni 1910 te Maastricht. Hij overleed 12 mei 1989, 78 jaar oud te Maastricht en werd op 17 mei 1989 bijgezet te St. Pieter. Hij huwde Mia WOLFFS. Hij was Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Het gezin Cremers-Wolffs woonde aan de Graaf van Waldeckstraat te Maastricht (St. Pieter). Mia werd geboren op 13 januari 1913 te Reormond. Zij overleed 11 oktober 1995, 82 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 13 oktober 1995 te St. Pieter.

Fons sr. was mede-eigenaar van aannemersbedrijf gebrs. Cremers met kantoor en timmerwerkplaats aan de Kommel. Het magazijn, garage en werkplaatsen lag aan de Calvariestraat, ongeveer naast garage Bollen. Een gedeelte van het terrein behoorde vroeger tot de Zoutfabriek.

Eind jaren 70, begin jaren 80 van de vorige eeuw heeft Fons jr. het bedrijf van zijn vader en oom overgenomen. Fons jr. was o.a. troepleider, vaandrig, hopman en groepsleider van toentertijd nog verkennersgroep Sint Gerlach. Fons jr. werd geboren op 26 oktober 1942 te Maastricht en overleed 1 juni 2001, 56 jaar oud te Toulon in Frankrijk. Fons werd 9 juni 2001 begraven te Eijsden op de Algemene Begraafplaats aan de Hutweg Mariadorp-Eijsden. Hij was gehuwd met Ingrid HENQUET, dochter van Louis Jean Léon HENQUET en Maria Isabella Johanna HABETS.

Zoon Hubertus Johannes CREMERS werd geboren op 18 augustus 1947 te Maastricht. Huub overleed 21 oktober 1983, 36 jaar oud te Maastricht en werd op 25 oktober 1983 te St. Pieter begraven. Hij was kok van beroep en o.a. werkzaam in Château Neercanne, diverse restaurants in de Ardennen (Trôs Marets, Wirtzfeld hotel National) en uiteindelijk eigenaar van restaurant Portovino te Eijsden.

 

 

Vak F 61 geruimd op 10 september 2015.

Theresia Godefrida Maria Frijns - Franciscus P.A.M. FRIJNS

- Een kruis -

Frans Frijns / * 25-11-1947 / † 24-9-1994

Thea Frijns / * 29-5-1937 / † 3-4-1982

De ouders van Theresia Godefrida Maria FRIJNS waren:
Franciscus Antonius FRIJNS geboren op 26 november 1911 te Maastricht. Hij overleed 14 mei 1988, 76 jaar oud te Heerlen en werd 19 mei 1988 bijgezet te St. Pieter. Bekend adres: Luikerweg 30 te Maastricht.
Maria Hubertina KRAFT geboren op 2 maart 1912 te St. Pieter. Hubertina overleed 6 oktober 1971, 59 jaar oud te Maastricht en werd 11 oktober 1971 begraven te St. Pieter.

Thea werd geboren op 29 mei 1937 te Maastricht. Zij  overleed 3 april 1982, 44 jaar oud te Maastricht en werd 7 april 1982 te St. Pieter begraven.
 

 

 

 

 

 

Broers en zussen:


ii. Nn FRIJNS levenloos geboren op 2 januari 1939 te Maastricht.

 

iii. Berthie FRIJNS geboren op 17 juli 1943 te Maastricht. Berthie overleed 12 september 2009, 66 jaar oud te Maastricht. Berthie werd 17 september 2009 te St. Pieter begraven (vak Aa op de voormalige graflocatie van broer Frans Frijns).
 

iv. Franciscus P.A.M. FRIJNS geboren op 25 november 1947 te Maastricht. Frans overleed 24 september 1994, 46 jaar oud te Maastricht. Frans werd oorspronkelijk begraven in vak Aa te St. Pieter, maar september 2009 opgegraven en bijgezet bij Thea.
 

v. Ludo FRIJNS.
 

De voormalige grafsteen van Berthie Hendrikx-Frijns in vak F. Nu rustend in vak Aa.

Vak F 63 geruimd in 2016.

Josephus Petrus Hubertus van Hinsberg - Johanna Maria Agnes Grotaers

 - Een kruis -

Rust in vrede / Agnes Grootaers / * 28-9-1905 † 12-9-1948 / en echtgenoot / Sjef van Hinsberg / * 7-4-1904 † 23-12-1987

Sjef werd geboren op 7 april 1904 te Maastricht als zoon van Petrus Hubertus VAN HINSBERG (schipper van beroep) en Maria Hubertina LEMMENS. Hij huwde Johanna Maria Agnes GROTAERS, dochter van Arnold Victor GROTAERS en Maria Agnes BECKERS, 29 september 1928 te Ulestraten. Sjef overleed 23 december 1987, 83 jaar oud te Maastricht en werd 28 december 1987 te St. Pieter bijgezet. Hij was schipper van beroep. Agnes werd geboren op 28 september 1905 te Meerssen. Zij overleed 12 september 1948, 42 jaar oud te Maastricht en werd 15 september 1948 begraven te St. Pieter. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 28.

 

Vak F 67 geruimd op 17 september 2014.

Bauke Jacobus Raymakers

- Een kruis -

Bauke Raymakers / * 1925  † 1983 / ∞ / Marie Louise / Daelmans


Bauke werd geboren op 17 maart 1925 te Veghel. Hij overleed 19 april 1983, 58 jaar oud in het ziekenhuis "St. Annadal" te Maastricht. Bauke werd begraven 23 april 1983 te St. Pieter. Buke was schipper van beroep.

 

 

 

 

 

 

 

Vak F 70 en 71. Geruimd na 1 april 1982.

 Maria Gertrudis Hubertina PAULUSSEN-NEVEN

 

De ouders van Maria Gertrudis Hubertina NEVEN waren Marcellus Hubertus NEVEN en Maria Huberta HONÉE (landbouwster in 1879).

Maria Gertruid Hubertina werd geboren op 9 januari 1858 te Oud-Vroenhoven. Zij huwde Joannes Hendrikus Hubertus PAULUSSEN,
zoon van Jan Hendrik PAULUSSEN (landmeter in 1879) en Anna Catharina LEMMENS, 31 december 1879 te Oud-Vroenhoven.
 

Kinderen allen geboren te Beek (Limburg):
i. Hendrik Hubert Marcel PAULUSSEN geboren op 5 april 1881. Hij overleed 1 juni 1964, 83 jaar en 1 maand oud te Maastricht en werd begraven op 4 juni 1964 te St. Pieter. Ongehuwd. Bij overlijden wonende Brusselsestraat 33 te Maastricht.
ii. Alexander Hubert PAULUSSEN geboren op 12 maart 1882. Alexandre overleed 27 november 1882, 8 maanden oud te Beek.
iii. Marie Antoinette Hubertine (Maria Hubertina Antonetta) PAULUSSEN geboren op 23 maart 1883. Zij overleed 26 februari 1967,  83 jaar oud te Nijmegen en werd bijgezet in het graf van haar moeder op 1 maart 1967 te St. Pieter.
iv. Wilhelmina Catharina Hubertina PAULUSSEN geboren op 28 maart 1884.
v. Thomas Hubert PAULUSSEN geboren op 5 maart 1885.
vi. Nn PAULUSSEN levenloos geboren op 7 februari 1886.
vii. Nn PAULUSSEN levenloos geboren op 8 februari 1887.
viii. Ferdinandus Hubertus Antonius Maria PAULUSSEN geboren op 15 februari 1888.
ix. Alexandre Joseph Hubert PAULUSSEN geboren op 17 maart 1889. Alexander overleed 13 maart 1890, 11 maanden oud te Beek.
x. Marie Joseph Hubert PAULUSSEN geboren op 28 maart 1891.

xi. Maria Johanna Hubertina PAULUSSEN geboren op 24 november 1892. Zij overleed 9 juli 1893, 7 maanden oud te Beek.
xii. Marie Joseph Hubert Guillaume PAULUSSEN geboren op 12 juni 1894.
xiii. Maria Anna Hubertina PAULUSSEN geboren op 27 juli 1895. Zij overleed 15 juni 1896, 10 maanden oud te Beek.
xiv. Maria Josephina Johanna PAULUSSEN geboren op 17 mei 1897. Zij Maria huwde Petrus Johannes VAN DER WAGT 21 november 1921 te Nijmegen.
xv. Maria Hubertina PAULUSSEN geboren op 12 april 1899.
xvi. Maria Anna Alexandrina Hubertina PAULUSSEN geboren op 25 februari 1901 te Beek.

Maria Gertruid Hubertina overleed 6 november 1917, 59 jaar oud te Venray en werd 9 november 1917 begraven te St. Pieter. Jan Hendrik Hubert werd geboren op 24 april 1853 te Beek (Limburg). Hij was leerlooijer in 1879. Hij overleed 23 december 1911, 58 jaar oud te Beek.

 

Vak F 74 geruimd januari 2018.

Hermanus Josephus Henricus Jongen - Anna Margaretha Rodolf / Jacobus Hubertus Ludovicus Jongen

- Een kruis -

In memoriam / Jos Jongen / * 3 nov. 1887  † 10 jan. 1951 / echtgenoot van / Maria Rodolf / * 29 sept. 1891  † 17 febr. 1951 / Ludovicus Jongen / * 29 juni 1924  † 19 dec. 1943

 

De ouders van Henricus Hubertus JONGEN waren Joannes Hubertus JONGEN en Petronella Gertrudis CLAESSENS. Zie: geruimd vak A 31.

Jos werd geboren op 3 november 1887 te St. Pieter. Hij huwde Anna Margaretha RODOLF,
dochter van Mathias RODOLF en Maria Anna NOBELEN, 7 juni 1918 te St. Pieter.

 

Kinderen:
i. Nn JONGEN levenloos geboren op 12 december 1920 te Maastricht.

ii. Johannes Mathieu JONGEN, Jeu vaan de Jezer, geboren op 12 december 1920. Hij handelde in aardappelen en groente. Lid van het Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Sint-Pieter. Hij overleed 6 september 2001, 80 jaar oud.
iii. Jacobus Hubertus Ludovicus JONGEN geboren op 29 juni 1924 te Maastricht (St. Pieter). Ludovicus overleed 19 december 1943, 19 jaar oud te Venray en werd 23 december 1943 begraven te St. Pieter. Hij was ongehuwd.

iv. Jo JONGEN geboren op 29 juni 1924. Hij overleed plotseling op 18 november 1996, 72 jaar oud en werd 22 november 1996 te St. Pieter begraven. Zie: vak J Jongen.

v. Fieke Jongen. Zie: vak AB Verheij-Jongen

vi. Mia Jongen, overleden te Venlo.

Jos overleed 10 januari 1951, 63 jaar oud in het Ziekenhuis St. Annadal te Maastricht en werd op 13 januari 1951 te St. Pieter bijgezet. Hij was tuinder van beroep. Maria werd geboren op 29 september 1891 te Maastricht. Zij overleed 17 februari 1951, 59 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 21 februari 1951 te St. Pieter.

 

Vak F 75 geruimd na 10 augustus 1984.

Arnoldus Hubertus ROSIER - Maria VAN CAUBERGH

De ouders van Arnoldus Hubertus ROSIER waren Paulus Gerardus Hubertus ROSIER en Maria Christina Hubertina JANSSEN. Zie: vak B2 Rosier Janssen.

Arnold werd geboren op 8 juni 1878 te St. Pieter en gedoopt op 9 juni 1878 te St. Pieter. Hij huwde Maria VAN CAUBERGH, dochter van Nn NN en Maria Elisabeth VAN CAUBERGH (bruid erkend door moeder bij huwelijk 1902) 21 april 1902 te St. Pieter. 23 april 1902 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen waren Joannes ROSIER en Henricus JONGEN.
 

Kind:

i. Joannes Arnoldus Hubertus ROSIER geboren op 27 april 1902 te St. Pieter en gedoopt op 28 april 1902 te St. Pieter. Sjeng huwde Anna Maria HAMELERS, dochter van Johannes Lambertus HAMELERS en Maria Ida HAUT, 19 juni 1925 te Maastricht. Kerkelijk huwelijk te St. Pieter op 20 juni 1925; getuigen waren Servatius ROSIER en Joannes FELIX. Sjeng overleed 8 december 1982, 80 jaar oud te Maastricht en werd gecremeerd op 10 december 1982 te Heerlen. 1925 kantoorbediende. Bij overlijden Burgemeester Ceulenstraat 8. Anna werd geboren op 10 december 1905 te Maastricht en gedoopt op 12 december 1905 te Maastricht, O.L.Vrouw.

Arnold overleed plotseling op 7 augustus 1944, 66 jaar oud te Maastricht (St. Pieter). Hij werd begraven op 10 augustus 1944 te St. Pieter. Adressen: 15 januari 1910: Blekerij 23 te St. Pieter. 3 november 1910 naar Maastricht. 1944: Burgemeester Ceulenstraat 8 Maastricht (St. Pieter). Conducteur bij de spoorwegen.

Maria werd geboren op 20 maart 1882 te Maastricht en gedoopt op 21 maart 1882 te Maastricht, St. Servaas. Zij overleed 17 september 1956, 74 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 20 september 1956 bijgezet te St. Pieter.

 

Limburger Koerier van 9 augustus 1944.

 

 

Vak F 78 geruimd op 14 maart 2014.

Johanna Hendrika Declemy-Sitters / Hendrika Maria Declemy / Elisabeth Petronella Heijligers-Declemy

- Een kruis -

In Pace / Joh. Declemy / Geb. Sitters / * 24.1.1857  † 23.12.1944 / Hendrika Declemy / * 24.12.1896  † 29.8.1968 / Elisabeth Heijligers / Declemy / *19.9.1888  † 10.9.1977

Matthieu DECLEMY werd geboren op 14 juli 1860 te 's-Gravenhage. Hij huwde Johanna Hendrika SITTERS, dochter van Jacobus Johannes SITTERS en Gerarda Henrika DERKSEN, 16 augustus 1882 te 's-Gravenhage. Matthieu overleed 17 november 1935, 75 jaar oud te 's-Gravenhage. Hij was passementwerker van beroep. Johanna werd geboren op 24 januari 1857 te 's-Gravenhage. Zij overleed 23 december 1944, 87 jaar oud te Maastricht en werd 27 december 1944 te St. Pieter begraven. Adres bij overlijden Jekerweg 87 B te Maastricht
 

Kinderen:

i. Matthieu DECLEMY 11 maart 1893 geboren te 's-Gravenhage. Hij huwde Maria Adriana Christina VAN DEELEN 24 januari 1912 te 's-Gravenhage.

ii. Johanna Grada Hendrica DECLEMY geboren op 22 januari 1886 te 's-Gravenhage.

iii. Elisabeth Petronella DECLEMY geboren op 19 september 1888 te 's-Gravenhage. Zij overleed 10 september 1977, 88 jaar oud te Maastricht en werd in stilte bijgezet in het graf van haar moeder te St. Pieter. Zij was weduwe van Henricus Josephus Joannes Baptista Anna HEIJLIGERS.

iv. Johannes Marie DECLEMY 1 mei 1891 geboren te 's-Gravenhage.
v. Eduard Marcellus DECLEMY 11 maart 1893 geboren te 's-Gravenhage. Hij overleed 29 april 1894, 13 maanden oud te 's-Gravenhage.

vi. Hubertinus Hendricus Marie DECLEMY 23 mei 1894 geboren te 's-Gravenhage.
vii. Hendrika Maria DECLEMY geboren op 24 december 1896
te 's-Gravenhage. Zij overleed 29 augustus 1968, 71 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 2 september 1968 in het graf van haar moeder te St. Pieter.

 

De stoffelijke resten werden herbegraven in vak V.

 

 

Waarschijnlijk vak F 79 geruimd na 29 oktober 1957.

Hendricus Philippus Hubertus DAENEN - Catharina Wilhelmina BOORMANSDe ouders van Hendricus Philippus Hubertus DAENEN waren:
Henricus Eduardus DAENEN geboren op 26 juni 1882 te Roermond en gedoopt op 27 juni 1882 te Roermond, St. Christoffelkerk. Hij huwde Helena Hubertina WIJNANDS 10 juli 1903 te St. Pieter. 11 juli 1903 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen hierbij waren Henricus DAENEN en Joanna OP DE CAMP. Henricus overleed 15 november 1964, 82 jaar oud te Tegelen. Hij was zandvormer en vuurstoker van beroep.
Helena Hubertina WIJNANDS geboren op 15 juli 1884 te Maastricht. Zij overleed 7 september 1969, 85 jaar oud te Tegelen.

Veritas 1 februari 1944.

Kinderen:

i. Anna Maria DAENEN geboren op 25 oktober 1903 te St. Pieter. Zij huwde Hubertus Johannes PELLAERS 29 februari 1924 te Maastricht.
ii. Hendricus Philippus Hubertus DAENEN.
Zie beneden.
iii. Theodorus DAENEN geboren op 24 januari 1907 te Maastricht. Theodorus huwde Elisabeth Jacoba STEVEN 12 juni 1929 te Maastricht.
iv. Guillaume Hubertus Lambert Eduardus DAENEN geboren op 11 augustus 1909 te St. Pieter. Guillaume overleed 17 mei 1910, 9 maanden oud Blekerij te St. Pieter en werd begraven op 19 mei 1910 te St. Pieter.
v. François Guillaume DAENEN geboren op 29 december 1910 te Maastricht. François overleed 19 april 1911, 3 maanden oud te Maastricht.

vi. Florentina Eduardine DAENEN geboren op 28 mei 1913 te St. Pieter.
vii. Nn DAENEN levenloos geboren op 21 maart 1916 te St. Pieter en werd begraven op 24 maart 1916 te St. Pieter.Hendricus werd geboren op 19 oktober 1904 te St. Pieter. Hij huwde Catharina Wilhelmina BOORMANS,
dochter van Peter Johannes BOORMANS (1894: aardewerker. 1917: dagloner)en Joanna KESLER, 28 juli 1926 te Maastricht.
 

Hun zoon Hubertus Wilhelmus Gerardus DAENEN werd geboren op 2 april 1929 te Maastricht. Broer huwde Anna Helena Jacoba Maria VAN DEN BEUKEN 24 mei 1949 te Tegelen. Hij overleed voor 2010.

Hendricus overleed 31 januari 1945, 40 jaar en 3 maanden oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 3 februari 1945 te St. Pieter. Hij was schoenmaker van beroep. Mergelweg 171. Catharina werd geboren op 26 november 1906 te Maastricht. Zij overleed 29 oktober 1947, 40 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter. Zij was aardewerkster van beroep (1926).

 

Waarschijnlijk vak F. Kindergrafje. Geruimd na 27 maart 1956.

Cornelia Jacoba Joanna SMEETSCornelia overleed 23 juli 1944 (?). Zij werd begraven te St. Pieter.

 

Vak F 17?

Leonard Hendrik Joseph SCHREUDER

De ouders van Leonard Hendrik Joseph SCHREUDER waren:
Fredericus Franciscus SCHREUDER geboren op 15 december 1824 te Nijmegen. Fredericus huwde Maria Antoinetta Adelaïda Hyacinta FALGER 4 juli 1867 te Maastricht. Fredericus overleed 9 mei 1876, 51 jaar oud te Wittem. In 1867 notaris van beroep.
Maria Antoinetta Adelaïda Hyacinta FALGER geboren op 12 april 1836 te Maastricht. Zij overleed 8 november 1912, 76 jaar oud te Oud-Vroenhoven.

Leonardus werd geboren op 7 juli 1871 te Noorbeek. Hij overleed 24 februari 1946, 74 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 27 februari 1946 te St. Pieter. Ongehuwd. Sterfhuis Rijksweg 8 Bunde.

 

Vak F of G (F II 7) geruimd na 2 februari 1958.

 

Antonius Hubertus GORREN - Maria Agnes Hubertina ROIJMANS (ROYMANS) - Josephina Ida SCHIRBACH

 

De ouders van Antonius Hubertus GORREN waren:
Matheus Hubertus GORREN geboren en gedoopt op 31 december 1823 te St. Pieter. Hij huwde (1) Maria Hubertina ROIJMANS 28 maart 1856 te St. Pieter. Zij overleed 17 december 1867, 35 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 19 december 1867 te St. Pieter. Mathijs Hubert huwde (2) de zus van Maria Hubertina Maria Agnes Hubertina ROIJMANS (ROYMANS) 16 september 1868 te St. Pieter. Mathijs Hubert overleed 28 oktober 1903, 79 jaar oud des voormiddags ten vier ure te St. Pieter. Mathijs Hubert werd bijgezet op 30 oktober 1903 te St. Pieter. Hij was landbouwer wonende te St. Pieter op de Weert.

Maria Agnes Hubertina ROIJMANS (ROYMANS) geboren op 15 juli 1843 te St. Pieter. Agnes werd gedoopt op 16 juli 1843 te St. Pieter. Zij overleed 10 november 1896, 53 jaar oud, Kleine Weert des voormiddags te twee ure te St. Pieter. Agnes werd begraven op 12 november 1896 te St. Pieter. "29 november 1896 ontvangen voor 't graf van Agnes Roymans huisvrouw Gorren 2 gulden 40 cent".

Antonius Hubert werd geboren op 1 november 1868 te St. Pieter en gedoopt op 2 november 1868 te St. Pieter. Hij huwde Josephina Ida SCHIRBACH, dochter van Laurentius Hubertus SCHIRBACH en Anna Hubertina OFFERMANS, 16 september 1910 te St. Pieter. De huwelijksgetuigen van het kerkelijk huwelijk waren Joseph SCHIRBACH en Henricus GORREN.

Kind van Antonius Hubert en Ida:
i. Maria Francisca Hubertina GORREN geboren op 8 mei 1912 te St. Pieter. Zij huwde Wilhelmus Josephus Christianus KLUYT,
zoon van Hermanus KLUIJT en Rosalie JONGEN, 8 september 1933 te Maastricht. Maria overleed 29 april 1975, 62 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter. Wilhelmus werd geboren op 18 maart 1908 te Maastricht. Hij overleed 14 november 1959, ruim 51 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 14 november 1959 te St. Pieter. Aardewerker in 1933. Sterfhuis Minister Talmastraat 33 te Maastricht. Zie:
vak B2 Kluyt - Gorren.

 

De overlijdensannonce in Veritas op 4 oktober 1944.

 Antonius Hubert overleed 2 oktober 1944, 75 jaar Heugemerweg 125 B te Maastricht (Heugem) en werd begraven op 5 oktober 1944 te St. Pieter. "Een kind van een tweeling" (Rosier): Nn GORREN. Nn werd levenloos geboren op 1 november 1868 te St. Pieter en werd begraven op 3 november 1868 te St. Pieter. 1910: landbouwer. 1933: tuinder. Ida werd geboren op 12 maart 1879 te Maastricht en gedoopt op 12 maart 1879 te Maastricht, O.L.Vrouw. Zij overleed 9 maart 1953, ruim 73 jaar oud te Maastricht in het Ziekenhuis St. Annadal en werd bijgezet op 12 maart 1953 te St. Pieter. Bij overlijden Monseigneur Schrijnenstraat Heugemerveld-Maastricht.

 

Vak FD II 1/ F II 28 (nu vak G). Geruimd na 6 juli 1950.

 

Maria Hubertina MEESSEN

 

De ouders van Maria Hubertina MEESSEN waren Hendrik Maternus Hubertus MEESSEN en Maria Theresia Hubertina HERBEN.

Maria werd geboren op 20 oktober 1903 te Wijlre Etenaken. Zij huwde Johannes Hendricus MESTERS, zoon van Johannes Hubertus MESTERS en Maria BOSCH, 28 augustus 1935 te Maastricht. Maria overleed 6 juli 1940, 36 jaar oud te Maastricht en werd op 8 juli 1940 te St. Pieter begraven. Sterfhuis Mergelweg 169. Johannes werd geboren op 5 augustus 1905 te Maastricht. Los werkman.
 

Vak G 1: geruimd na 25 januari 2001.

Franz Andreas IMMEKEPPEL - Maria Josephina Christina DECKERS
 

De ouders van Franz Andreas IMMEKEPPEL waren Theodor IMMEKEPPEL en Catharina HEBENSTREIT.

Frans werd geboren op 27 juni 1863 te Deutz (Keulen). Hij huwde Maria Josephina Christina DECKERS, dochter van Hubertus Ludovicus Josephus DECKERS en Anna Barbara DRESENS, 8 september 1900 te Maastricht.
 

Kinderen:
i. Marius Jean Joseph Theodore IMMEKEPPEL geboren op 6 november 1901 te Maastricht. Marius huwde Maria Catharina Engelberthe CANISIUS 9 november 1936 te Maastricht. Marius overleed 10 juli 1975, 73 jaar oud te Maastricht en werd begraven te Maastricht. Drs. Scheikunde. Bij overlijden Koningin Emmaplein 12 te Maastricht.
ii. Alphons Franz Josef IMMEKEPPEL geboren op 5 juni 1903 te Maastricht. Franz overleed 23 december 1980, 77 jaar oud na een noodlottig ongeval te Maastricht. Franz werd begraven op 29 december 1980 te St. Pieter.
iii. Marie Louise Clémence Amélie IMMEKEPPEL geboren op 23 maart 1906 te Maastricht. Zij overleed 2 april 1906, 10 dagen oud te Maastricht.

Frans overleed 11 mei 1936, 72 jaar oud te Maastricht en werd 14 mei 1936 begraven te St. Pieter. Leerling, winkelbediende, kantoorbediende en drogist. Munstraat 3, 24 januari 1906 Kleine Staat 16 te Maastricht, 12 april 1919 naar St. Pieter. Lage Kanaaldijk 5. Christina werd geboren op 12 december 1865 te Maastricht. Zij overleed 21 mei 1948, 82 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter. Zij was lid der Derde Orde van de H. Franciscus.

 

 

Leidsch Dagblad van 12 mei 1936.

 

Vak G 3a. Geruimd na 1980.

Mathijs Hendrix - Maria Lucia Saes

De ouders van Mathijs HENDRIX waren Jacobus HENDRIX en Maria Petronella VAN RIET.

Mathijs werd geboren op 28 september 1865 te Weert. Hij huwde Maria Lucia SAES,
dochter van Andreas SAES en Dorothea JANSSEN, 10 november 1886 te Weert.

Kinderen:


i. Antonius Jacobus HENDRIX geboren op 13 oktober 1887 te Weert. Hij huwde Maria Elisa Theresia NELISSEN,
dochter van Leonard Hubert NELISSEN en Elisabeth WASSERMAN, 15 oktober 1909 te St. Pieter. 1909: drukker wonende te St. Pieter.

 

De handtekeningen onder de huwelijksaangifte op 29 september 1909 te St. Pieter.ii. Andreas Lambertus HENDRIX geboren op 27 februari 1890 te St. Pieter en gedoopt op 28 februari 1890 te St. Pieter. Hij huwde (1) Maria Mechtildis MESTERS 7 augustus 1914 te St. Pieter. Andreas huwde (2) Anna Maria Hubertina GODDING 28 juli 1920 te Maastricht. Andreas overleed 21 mei 1968, 78 jaar oud en werd 24 mei 1968 te Maastricht begraven te Maastricht.
Zie:
Hendrix-Godding.

iii. Matheus Albertus HENDRIX geboren op 24 februari 1891 te St. Pieter. Hij huwde Maria COLSON 1 december 1916 te St. Pieter.

iv. Elisa Petronella HENDRIX geboren op 13 november 1893 te St. Pieter. Zij overleed 5 september 1894, 9 maanden oud te St. Pieter. Petronelia werd begraven op 7 september 1894 te St. Pieter.

v. Helena Petronella HENDRIX geboren op 22 januari 1895 te St. Pieter. Helena huwde Egidius VRIJDAL,
zoon van Maria Hubertina Agnes VRIJDAL (kantwerkster in 1913; zij huwde Petrus Franciscus DORLO 28 mei 1884 te Maastricht; Petrus overleed 14 februari 1889, 29 jaar oud te Maastricht), 23 mei 1913 te St. Pieter. Egidius werd geboren op 21 november 1890 te Maastricht. Hij was elektricien in 1913. Egidius overleed 9 december 1976, 86 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 11 december 1976 te Maastricht, Algemene Begraafplaats Tongerseweg. Helena overleed 1 februari 1983, 88 jaar oud en werd bijgezet te Maastricht, Algemene Begraafplaats Tongerseweg.

 

 

Kinderen (waarschijnlijk een tweeling):

 

 i. Maria Hubertina Agnes VRIJDAL geboren op 13 augustus 1913 te St. Pieter. Zij overleed 15 maart 1929, 15 jaar oud in het gesticht "Clavariënberg" te Maastricht en werd begraven op 18 maart 1929 te St. Pieter.
 

ii. Lucia VRIJDAL geboren in 1914. Lucia overleed 9 juni 1915, 7 maanden oud te St. Pieter.
 

vi. Ludovicus Josephus HENDRIX geboren op 31 mei 1897 te St. Pieter. Hij overleed 28 juni 1897, 4 weken oud Blekerij des namiddags te drie ure te St. Pieter en werd 30 juni 1897 te St. Pieter begraven.

Mathijs overleed 7 april 1942, 76 jaar oud te Maastricht en werd 10 april 1942 bijgezet te St. Pieter. Sterfhuis Blekerij 24. Fabrieksarbeider; herbergier in 1909; 1920 smid. Lucie werd geboren op 25 mei 1864 te Weert. Zij overleed 19 augustus 1936, 72 jaar oud in het Ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht. Lucie werd begraven op 22 augustus 1936 te St. Pieter. Zij was herbergierster in 1909.
 

Vak G 9.

Maria Anna Elisabeth FRISSEN / Maria Josephina Hubertina FRISSEN - Nicolas Joseph LEINDERS


Joannes Lambertus Hubertus FRISSEN werd geboren en gedoopt op 2 mei 1833 te St. Pieter "heeft het paaskruentje gekregen". Lambert huwde Maria Joanna Hubertina STARMANS 11 april 1863 te Amby. Hij overleed 1 maart 1903, 69 jaar oud te St. Pieter. Landbouwer.
Maria Joanna Hubertina STARMANS geboren op 6 oktober 1841 te Amby. Hubertina overleed 4 mei 1913, 70 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 6 mei 1913 te St. Pieter. Landbouwster in 1912. Bij overlijden Observantenweg.

Kinderen allen geboren te St. Pieter:

i. Anna Maria Hubertina FRISSEN geboren op 23 januari 1864. Zij huwde Johannes HUISMANS, zoon van Leonardus HUISMANS en Anna Catharina MEINEKE, 30 december 1902 (tevens kerkelijk huwelijk; getuigen waren Jacobus FRISSEN, Joseph FRISSEN en Nicolaus WILLEMS) te St. Pieter. Anna overleed 7 mei 1931, 67 jaar oud te Maastricht.

ii. Maria Anna Hubertina FRISSEN geboren op 25 januari 1865. Zij overleed 15 januari 1866, 1 jaar oud te St. Pieter.

iii
.
Maria Josephina Hubertina FRISSEN geboren op 6 mei 1866. Zij huwde Nicolas Joseph LEINDERS, zoon van Peter Joseph LEINDERS en Catharina Josepha of Maria Catharina KÖHLEN, 23 mei 1906 te St. Pieter. Josephine overleed 18 januari 1945, 78 jaar oud te Maastricht en werd 22 januari 1945 begraven te St. Pieter. Adres bij overlijden Boschstraat 95 te Maastricht. Nicolas werd geboren op 21 november 1873 te Sittard. Hij overleed 19 december 1957, 84 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. 1906: molenaar wonende te Maastricht. Huurgraf; 40 jaar geldig na begraven derde lijk.

De handtekeningen onder de huwelijksaangifte te St. Pieter op 2 mei 1906.

iv. Maria Anna Elisabeth FRISSEN geboren op 13 november 1867. Elisa overleed 11 oktober 1937, 69 jaar oud te Maastricht en werd 14 oktober 1937 begraven te St. Pieter. Sterfhuis Boschstraat 95 te Maastricht. Zij was ongehuwd.

v. Anna Catharina Frederica FRISSEN geboren op 6 april 1869. Zij overleed 24 juli 1869, 3 maanden oud te St. Pieter en werd 26 juli 1869 te St. Pieter begraven.

vi. Mathijs Jacobus Hubertus FRISSEN geboren op 31 mei 1870. Hij overleed 9 augustus 1870, 2 maanden oud te St. Pieter en werd 11 augustus 1870 te St. Pieter begraven.

vii. Johannes Josephus Hubertus FRISSEN geboren op 17 mei 1871. Hij werd gedoopt op 18 mei 1871 te St. Pieter. Joannes huwde Maria Hubertina Margaretha VAN FLOROP,
dochter van Pieter Willem VAN FLOROP en Maria Hubertina HOUBEN, 9 augustus 1902 te Meerssen. Joannes overleed 5 april 1924, 52 jaar oud te Maastricht.

 


viii. Matheus Hubertus FRISSEN geboren op 27 februari 1873. Hij overleed 17 mei 1874, 1 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 18 mei 1874 te St. Pieter.

ix. Arnoldus Hubertus FRISSEN geboren op 19 december 1874. Hij overleed 24 januari 1876, 1 jaar oud te St. Pieter.

x. Ida Joanna Philomèna FRISSEN geboren op 18 maart 1877 en gedoopt op 19 maart 1877 te St. Pieter. Pauline huwde Hubertus JONGEN,
zoon van Servatius Hubertus JONGEN en Hubertina Helena JANSSEN, 29 november 1912 te St. Pieter. Zij overleed 27 april 1963, 86 jaar oud te Maastricht en werd 1 mei 1963 begraven te St. Pieter. Zie:
geruimd R 12.

Vak G 39:

xi. Johannes Hubertus FRISSEN geboren op 29 september 1879 te St. Pieter. Hij huwde Johanna Francisca ROOSENBOOM, dochter van Franciscus ROOSENBOOM en Maria Elisabeth PIEPERS, 21 december 1906 te St. Pieter. 22 december 1906 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen waren Josephus FRISSEN en Petrus EIJMAEL. Joannes overleed 24 april 1954, 74 jaar oud te Maastricht in het ziekenhuis St. Annadal en werd bijgezet op 28 april 1954 te St. Pieter. Hij was de 1ste persoon die in de april 1954 heropende kerk van St. Pieter Boven werd begraven. 1906: bureaubeambte wonende te St. Pieter. Fabrieksopzichter. Bij overlijden Ursulinenweg 7. Johanna werd geboren op 14 juli 1880 te Maastricht. Zij overleed 29 juni 1940, 59 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 2 juli 1940 te St. Pieter. Sterfhuis Ursulinenweg 7. Zie over het zgn. huisje van Frissen: familie Eijssen.

 

 

xii. Petrus Nicolaus Hubertus FRISSEN geboren op 26 september 1881. Hij overleed 6 oktober 1881, 11 dagen oud te St. Pieter en werd begraven op 8 oktober 1881 te St. Pieter.

xiii. Augustus Petrus Joseph Marie FRISSEN geboren op 1 maart 1887 en gedoopt op 2 maart 1887 te St. Pieter. Guus huwde Helena Hubertina JONGEN,
dochter van Joannes Hubertus JONGEN  en Petronella Gertrudis CLAESSENS, 29 november 1912 te St. Pieter. 30 november 1912 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen waren Servatius JONGEN en Joseph LEINDERS. Hij overleed 30 november 1970, 83 jaar oud in het ziekenhuis St. Annadal te Maastricht en werd 3 december 1970 begraven te St. Pieter. Zie:
geruimd V 12.

 

Vak G 12 geruimd na 1976.

Francisca Louisa Barbara FRENAY / Nicolaus Hubertus Joannes FRENAY

 

De ouders Francisca Louisa Barbara FRENAY waren:
Joannes Petrus Hubertus FRENAY (FRENAIJ) geboren op 10 maart 1825 te Maastricht. Hij huwde Joanna COLLETTE 19 mei 1858 te Maastricht en overleed 16 oktober 1896, 71 jaar oud te Maastricht. Hij was schoenmaker van beroep.
Joanna COLLETTE geboren op 30 april 1831 te Luik. Zij overleed 30 januari 1897, 65 jaar oud te Maastricht.

Francisca Louisa Barbara FRENAY werd geboren op 3 december 1868 te Maastricht. Zij overleed overleed 20 november 1956, 87 jaar oud te Eindhoven en werd 25 november 1956 bijgezet te St. Pieter. Naaister van beroep.
Haar broer Nicolaas werd geboren op 1 januari 1871 te Maastricht. Hij overleed 6 maart 1942, 71 jaar oud in het Ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd 9 maart 1942 begraven te St. Pieter. Bij overlijden Papenweg 16. Schoenmaker.

 

Vak G 22  geruimd tussen 2 april 1957 en 12 maart 1989.

 

Henricus Hubertus FEIJ - Maria Johanna LEM
 

De ouders van Hendrick Hubert FEIJ waren Henricus Hubertus (Hendrik Jan Hubert) FEIJ (FEY) en Maria Catharina (Hubertina) GORREN. Zie: het grafmonument Feij-Winants-Hupkens.

Henri (Huub) werd geboren op 11 juli 1874 te St. Pieter. Hij huwde Maria Johanna LEM, dochter van Franciscus LEM en Wilhelmina GIELINGH, 16 april 1912 te Heteren. Henri overleed 29 maart 1939, 64 jaar oud in het Ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd 1 april 1939 te St. Pieter begraven. Bij het huwelijk was hij landbouwer. Hij was lid van het R.K. Kerkbestuur van St. Pieter. Marie werd geboren op 13 april 1881 te Driel. Zij overleed 29 september 1956, 75 jaar oud in het rusthuis Calvariënberg te Maastricht en werd 2 oktober 1956 te St. Pieter bijgezet. 1956 Papenweg 38B.

Fiat voluntas tua, sicut in caelo, in terra = Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel is een zin uit het Onze Vader, een van de bekendste gebeden van de kerk.

 

Vak G 23 geruimd op 4 april 2016.

JOHANNES HERMANUS SANDERS - CHRISTINA Maria Gerardina GEIJEN

- Een Sterre der Zee -

In memoriam / J.H. Sanders / * 8-11-1903 / † 10-2-1989 / ∞ / C. Geijen / * 1-12-1911 † 27-8-1994

Johannes Hermanus SANDERS werd geboren op 8 november 1903 te Gorinchem. "Ome Jan" overleed 10 februari 1989, 85 jaar oud en werd 15 februari 1989 te St. Pieter begraven.

Christina GEIJEN was een dochter van Johannes Wilhelmus GEIJEN, geboren op 19 juni 1880 te Grevenbicht. Hij huwde Henrica MULDER 23 november 1910 te 's-Hertogenbosch. Johannes overleed 14 september 1948, 68 jaar oud en werd 18 september 1948 begraven te St. Pieter. Hij was schipper van beroep.
Henrica MULDER werd geboren op 11 maart 1887 te 's-Hertogenbosch. Zij overleed 3 februari 1968, 80 jaar oud en werd 7 februari 1968 bijgezet te St. Pieter.
Zie: vak I Geijen.

Christine werd geboren op 1 december 1911 te 's-Hertogenbosch. Zij huwde Johannes Hermanus SANDERS,
zoon van Willem SANDERS en Johanna Helena WILLEMSEN, 14 augustus 1934 te Maastricht. Christine overleed 27 augustus 1994, 82 jaar oud en werd 31 augustus 1994 bijgezet te St. Pieter. Adres: St. Pietersluisweg 55 te Maastricht.

 

 

Bron: Dagblad De Limburger:

 

 

Vak G 31 geruimd op 27 mei 2016.

Johannes Hubertus Leonardus Eyssen - Maria Helena Gertruida Thomassen / Maria Josephina Dohmen-Eyssen

- Een kruis -

Johannes Eyssen / * 11-12-1880 † 13-3-1939 / ∞ / Helena Thomassen / * 30-6-1882 † 24-2-1954 / Maria / Josephina / Eyssen / * 22-3-1915 / † 2-3-1992

De ouders van Johannes Hubertus Leonardus EIJSSEN waren:
Pieter Mathijs Hubert EIJSSEN geboren op 1 december 1850 te Beek (L). Pieter huwde Anna Maria STEVENS 9 juli 1879 te Maastricht. Hij was in 1879 koetsier van beroep. Pieter overleed 24 februari 1902, 51 jaar oud te Maastricht.
Anna Maria STEVENS werd geboren op 24 oktober 1857 te Maastricht. 1912: Langs het Kanaal 35 te St. Pieter. Anna overleed 4 oktober 1925, 67 jaar oud te Maastricht.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de ruimwerkzaamheden op 27 mei 2016 werd de originele tekst op het gietbetonnen grafkruis zichtbaar:

De huwelijksaangifte van 23 september 1904 te St. Pieter.

Het echtpaar Eijssen-Thomassen. Foto: collectie Mevr. Fieny Beckers-Eyssen.


Leo werd geboren op 11 december 1880 te Maastricht. Hij huwde Maria Helena Gertruida THOMASSEN, dochter van Hendrik THOMASSEN en Maria Josephina FLORACK, 14 oktober 1904 te St. Pieter.

Kinderen:

i. Petrus Wilhelmus EIJSSEN geboren op 6 juni 1905 te Maastricht. Hij overleed 20 december 1905 te Maastricht.

ii. Leonardus Johannes Hubertus EIJSSEN geboren op 26 december 1906 te Maastricht. Leo huwde Anna ZEGERS 6 oktober 1933 te Maastricht. Zie: vak T Eyssen.

iii. Johannes Hubertus EIJSSEN geboren op 15 februari 1909 te Maastricht. Sjeng huwde Maria Helena Regina CLAASENS 2 juli 1937 te Maastricht. Sjeng overleed 3 juli 1992 te Maastricht. Sjeng werd 8 juli 1992 te St. Pieter begraven.
Zie: Claasens.

iv. Maria Barbara EIJSSEN geboren op 22 juni 1913 te Tongeren. Zij huwde Simon Pierre FEIJ 29 oktober 1937. Maria overleed 20 mei 1974 en werd te St. Pieter begraven.
Zie:
Feij.

v. Maria Josephina EIJSSEN geboren op 22 maart 1915 te Maastricht. Zij huwde Johannes Chr. Hub. DOHMEN 12 juni 1936. Maria overleed 2 maart 1992, 76 jaar oud en werd 7 maart 1992 te St. Pieter bijgezet in het graf van haar ouders.


vi. Anna EIJSSEN geboren op 26 september 1920. Annie huwde Jo COENEN 3 mei 1949 te Maastricht. Zij overleed 21 februari 2000, 79 jaar oud en werd op 25 februari 2000 te St. Pieter begraven.

vii. Ludovicus EYSSEN geboren op 28 april 1922. Hij huwde Maria Hubertina LAENEN 14 april 1948 te Maastricht. Louis overleed 24 april 1986, 63 jaar oud om 4.30 uur te Maastricht. Hij werd 26 april 1986 te St. Pieter begraven.
Zie:
vak F Eyssen.

Leo overleed 13 maart 1939, 58 jaar oud te Maastricht. Leo was o.a. wisselloper en magazijnmeester van beroep. Adressen: Grote Gracht 84, 14 augustus 1922 Luikerweg 6 en 20; 6 juli 1936 Mergelweg 207; 13 maart 1939 Papenweg 63. Helena werd geboren op 30 juni 1882 te Maastricht. Zij overleed 24 februari 1954, 71 jaar oud in het Ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht. Zij werd 27 februari 1954 te St. Pieter bijgezet in het graf van haar echtgenoot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een relatieschema: burgemeester Joannes Eijssen is de oudvader van Johannes Hubertus Leonardus Eijssen.

Het familiewapen Eijssen. Zie: De famile Eijssen.

 

Vak G 32 geruimd na 13 november 1960.

Henricus SCHRODERS - Maria Johanna JANSSEN

De moeder van Henricus SCHRODERS was Maria SCHRODERS.

Henricus werd geboren op 13 april 1862 te 's-Hertogenbosch. Hij huwde Maria Johanna JANSSEN, dochter van Cornelis JANSSEN en Johanna KLEIJS, 8 februari 1888 te 's-Hertogenbosch.

Hun zoon Henricus Johannes Christianus SCHRODERS werd geboren op 18 oktober 1899 te Maastricht. Hij overleed 23 april 1965, 65 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Hij huwde Gertruida SLOOTJES. Geertruida werd geboren op 4 september 1903. Zij overleed 24 oktober 1972, 69 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.

Henricus overleed 13 november 1940, 78 jaar oud te Maastricht en werd 15 november 1940 bijgezet te St. Pieter. Henri was gepensioneerd sergeant tamboer. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 43 A. Maria werd geboren op 20 september 1863 te Kampen. Zij overleed 15 maart 1939, 75 jaar oud te Maastricht en werd 18 maart 1939 begraven te St. Pieter. Sterfhuis Glacyweg 14. Zie: vak T Cretz.

 

Vak G 34  geruimd na 15 december 1997.

Johannes Hubertus JONGEN / Robertus Hubertus JONGEN

De ouders van Johannes Hubertus JONGEN waren:
Hubertus JONGEN geboren op 16 augustus 1880 te St. Pieter. Hij huwde Ida Joanna Philomena FRISSEN 29 november 1912 te St. Pieter. Hubertus overleed 21 februari 1961, ruim 80 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 24 februari 1961 te St. Pieter. Hubertus was landbouwer in 1912.
Ida Joanna Philomena FRISSEN werd geboren op 18 maart 1877 te St. Pieter. Pauline overleed overleed 27 april 1963, 86 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter.
Zie: Jongen- Frissen. Een broer van Hubertus JONGEN, Robertus Hubertus JONGEN werd geboren op 23 februari 1889 te St. Pieter. Robertus overleed 7 augustus 1939, 50 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 10 augustus 1939 te St. Pieter in vak G 34. Ongehuwd. Landbouwer. Sterfhuis Observantenweg 2.

 


Jean werd geboren op 31 mei 1916 te St. Pieter. Hij overleed 24 april 1976 door een noodlottig ongeval te Maastricht, 59 jaar oud en werd 28 april 1976 begraven te St. Pieter. Antonia MILLAUER werd geboren op 25 september 1924. Tonie overleed 11 februari 2009, 84 jaar oud te Kanne. Zij was van herkomst Oostenrijkse.

 

Vak G 35 geruimd omtrent 2015Detail..

Johannes Leonardus Marie Schreuder

Veur het / geval iech / slaop / Iech haw / verschrikkelik veul vaan / diech / Jean / 1937 / 1996

Jean werd 12 juni 1937 geboren te Maastricht als zoon van Leonardus Antonius Marie SCHREUDER en Lucia Anna Maria Noël SCHRÖDER. Jean en Josephine Julie Marie THEUNISSEN, dochter van Fernand Joseph Nicolas THEUNISSEN en Julie Gérardine Léonie Marie Hubertine DELVOIE, zijn 24 april 1964 getrouwd te Maastricht. Jean overleed te Maastricht op 21 juli 1996, 59 jaar oud. De asbus werd 24 juni 1997 bijgezet te St. Pieter.

Jean was Prins Carnaval in 1982 als Prins Jean d’n Ierste.

Vak G 36 geruimd na 10 februari 1995 en voor 25 augustus 2002.

 

Leonardus Hubertus HAMELEERS (HAMELERS) - Cornelia FLORENS

 

De ouders van Leonardus Hubertus HAMELEERS (HAMELERS) waren Mathias HAMELEERS geboren op 8 september 1824 te St. Pieter. Mathijs huwde Anna Maria MIESEN 4 februari 1853 te St. Pieter. Mathijs overleed 14 augustus 1890, 66 jaar oud te St. Pieter en werd 17 augustus 1890 bijgezet te St. Pieter. Anna Maria MIESEN werd geboren op 12 januari 1821 te St. Pieter. Anna huwde (1) Nicolaus AERTS 7 september 1849 te St. Pieter. Anna overleed 27 februari 1883, 62 jaar oud te St. Pieter en werd 1 maart 1883 te St. Pieter begraven. Zie: Vak C Hameleers.
 

Leonard werd geboren op 11 februari 1857 te St. Pieter. Hij huwde Cornelia FLORENS, dochter van Fredericus FLORENS en Ida FRISSONG, 16 september 1886 te Gellick (België). Cornelia werd geboren op 2 april 1864 te Gellick (België).

 

Kinderen:
i. Matheus Hubertus HAMELERS geboren op 17 april 1887 te St. Pieter.
ii. Frederik Hubertus HAMELERS geboren op 15 juli 1888 te St. Pieter. Hij huwde Maria HENSEN (HENZEN),
dochter van Pieter HENSEN en Maria Catharina RAETS, 1 oktober 1909 te St. Pieter. Frederik Hubertus overleed 16 maart 1949, 60 jaar oud  te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Zie:
geruimd vak I 44.
iii. Hendricus Hubertus HAMELERS geboren op 23 september 1889 te St. Pieter. Hari en Margaretha CUIJPERS,
dochter van Paulus CUIJPERS en Cornelia NOË, zijn 26 juli 1912,  27 juli 1912 kerkelijkhuwelijk getrouwd te St. Pieter.
iv. Theresia Maria HAMELERS geboren op 18 januari 1891 te St. Pieter en gedoopt op 19 januari 1891 te St. Pieter. Theresia huwde Ludovicus Hubertus Martinus LAMKIN,
zoon van Gerardus Hubertus LAMKIN en Anna Hubertina KLINKERS, 5 november 1915 te St. Pieter. Het kerkelijk huwelijk werd 6 november 1915 te St. Pieter ingezegend; getuigen waren Henricus LAMKIN en Fredericus HAMELERS. Theresia overleed 22 december 1973, 82 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. Louis werd geboren op 28 januari 1883 te St. Pieter en gedoopt op 29 januari 1883 te St. Pieter. Hij overleed 25 december 1933, 50 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 28 december 1933 te St. Pieter. Hij was wagenlichter bij het Staatsspoor, 1919: spoorwegarbeider. Observantenweg.
v. Leonardus HAMELERS geboren op 1 oktober 1893 te St. Pieter.
vi. Ida Isabella HAMELEERS geboren op 13 februari 1895 te St. Pieter.
vii. Anna HAMELEERS geboren 24 mei 1896 te St. Pieter. Anna overleed 8 september 1896, bijna 4 maanden oud Op den Deken des namiddags te drie ure te St. Pieteren werd begraven op 9 september 1896 te St. Pieter.
viii. Anna Maria HAMELEERS geboren op 22 augustus 1897 te St. Pieter en gedoopt op 23 augustus 1897 te St. Pieter. Zij huwde Joseph Hubert ERKENS,
zoon van Mathias ERKENS en Isabella MATHIJSSEN, 21 september 1918 te St. Pieter (tevens kerkelijk huwelijk; getuigen waren Hubertus LAMKIN en Joannes ERCKENS). Joseph werd gedoopt op 16 december 1893 te Canne. 1919: hoedenmaker.

 

Hun kindje Nn ERKENS werd levenloos geboren op 3 maart 1919 te St. Pieter en werd begraven op 4 maart 1919 te St. Pieter.
 

ix. Pieter Petrus HAMELERS 7 augustus 1899 geboren te St. Pieter. Pierre overleed te St. Pieter op 28 november 1899, 4 maanden oud en werd 30 november 1899 begraven te St. Pieter.


Leonard overleed 14 maart 1897, 40 jaar oud in het gesticht Calvariënberg te Maastricht en werd 16 maart 1897 te St. Pieter begraven. Landbouwer in 1896. Opzichter cementfabriek. Cornelia huwde (2) Hendricus Hubertus HAMELERS, zoon van Mathias HAMELEERS en Anna Maria MIESSEN en broer van haar overleden echtgenoot op 4 januari 1898 te St. Pieter. Hendricus werd geboren op 14 november 1860 te St. Pieter. Hij overleed 8 januari 1916, 55 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 10 januari 1916 te St. Pieter. 4 januari 1898 en 1916 landbouwer. Bij overlijden Observantenweg.
 

Kinderen o.a.:
i. Pierre HAMELERS geboren op 7 augustus 1899 te St. Pieter. Hij overleed 28 november 1899, 4 maanden oud te St. Pieter en werd 30 november 1899 begraven te St. Pieter.
ii. Anna Maria HAMELERS geboren en gedoopt op 3 september 1900 te St. Pieter. Anna huwde Lambert Jean Nicolas GILSON,
zoon van Oger Herman GILSON en Marie Barbe Josephine Hubertine PÉRY, 25 november 1921 te Maastricht. 26 november 1921 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen waren Fredericus HAMELERS en Nicolaus GILSON. Lambert werd geboren te Eben-Emael en gedoopt op 24 januari 1898 te Eben-Emael. Broodbakker.
iii. Elisa HAMELERS geboren op 1 augustus 1902 te St. Pieter.

iv. Anna Hubertina HAMELERS geboren op 23 april 1905 te St. Pieter en gedoopt op 24 april 1905 te St. Pieter. Anna huwde Arnoldus Hubertus Leonardus CREMERS, zoon van Johannes Ludovicus CREMERS en Maria Catharina Isabella Hubertina JONGEN, 6 april 1928  te Maastricht. Kerkelijk huwelijk te St. Pieter op 10 april 1928; getuigen waren Joannes CREMERS en Petrus HAMELERS. Arnoldus werd geboren en gedoopt op 23 november 1903 te St. Pieter. 1928 carrosseriewerker.

 

Cornelia overleed 26 december 1939, 75 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 28 december 1939 te St. Pieter. Sterfhuis Observantenweg 20. Zij was landbouwster.

 

Vak G 37: graf verviel 31 juli 1961.

Gerardus Hubertus SEUREN - Sophia Hermina CLAASSENSDe ouders van Gerardus Hubertus SEUREN waren:
Joannes SEUREN geboren op 14 maart 1834 te Horst. Jan huwde Jacoba Huberta WEIJS 23 juni 1862 te Broekhuizen. Hij overleed 17 augustus 1899, 65 jaar oud te Broekhuizen.
Jacoba Huberta WEIJS geboren op 3 april 1836 te Grubbenvorst. Jacoba overleed 12 juni 1879, 43 jaar oud te Broekhuizenvorst.

Gerardus werd geboren op 23 september 1873 te Broekhuizen. Hij huwde (1) Wilhelmina Hendrika VAN DEN BERGH, dochter van Petrus VAN DEN BERGH en Huberdina PETERS
, 19 oktober 1903 te Broekhuizen. Wilhelmina werd geboren op 20 maart 1878 te Arcen en Velden. Zij overleed 23 augustus 1906, 28 jaar oud te St. Pieter.

Dochter Maria Christina SEUREN overleed 2 februari 1906, 4 dagen oud des voormiddags ten een ure te St. Pieter. Zij werd begraven op 3 februari 1906 te St. Pieter.

Gerardus huwde (2) Sophia Hermina CLAASSENS,
dochter van Theodorus Carolus CLAASSENS en Anna Elisabeth HERMANS, 5 juni 1907 te St. Pieter. Huwelijksgetuigen waren Theodorus CLAASSENS en Franciscus SEUREN. Sophia werd geboren op 27 augustus 1882 te Dreumel (Gelderland). Zij overleed 31 juli 1951, 68 jaar oud te Gulpen en werd op 3 augustus 1951 bijgezet te St. Pieter.

 

De handtekeningen onder de huwelijksaangifte te St. Pieter op 24 mei 1907.

Hun kind Nn SEUREN werd levenloos geboren op 10 februari 1908 te St. Pieter op de Glacisweg ten twaalf ure des 's middags. Nn werd begraven op 12 februari 1908 te St. Pieter.

Gerardus overleed 24 april 1940, 66 jaar oud Calvarieberg te Maastricht en werd 26 april 1940 begraven te St. Pieter. Hij was van beroep gevangenisbewaarder in 1907, wonende te St. Pieter, cipier in 1908. Glacisweg te St. Pieter. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 34.

 

Vak G 37b. Geruimd na 8 februari 1982.

 

Andreas Joannes Josephus WILLEMS - Anna Maria Josephina Hubertina Egidius HENDRIKXDe ouders van Andreas Joannes Josephus WILLEMS waren:
Franciscus Hubertus WILLEMS geboren op 18 augustus 1834 te St. Pieter en gedoopt op 19 augustus 1834 te St. Pieter. Hij overleed 27 maart 1877, 42 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 30 maart 1877 te St. Pieter.
Maria Hubertina DELARUE geboren op 29 september 1842 te Meerssen. Hubertina overleed 15 april 1917, 74 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 18 april 1917 te St. Pieter. Bij overlijden Blekerij.

Andreas werd geboren op 8 februari 1873 te St. Pieter en gedoopt op 9 februari 1873 te St. Pieter. Andreas huwde Anna Maria Josephina Hubertina Egidius HENDRIKX, dochter van Aegidius Hubertus HENDRIKX en Christina Elisabeth SUTHERLAND, 15 februari 1896 te St. Pieter.
Andreas overleed 8 februari 1962, 89 jaar oud te Maastricht, Abtstraat 2 en werd 10 februari 1962 begraven te St. Pieter. 1896 smid, 1921 en 1922 bankwerker, 1924 monteur. Anna werd geboren op 30 november 1876 te St. Pieter. Zij overleed 14 november 1906, 29 jaar oud te St. Pieter en werd 16 november 1906 begraven (waarschijnlijk te St. Pieter). Sterfhuis Blekerij 3. Zij liet drie jeugdige kinderen na:


i. Egidius Hubertus WILLEMS 28 april 1896 geboren te St. Pieter. Egidius en Marie SEEGERS zijn 22 februari 1922 getrouwd te Maastricht.

ii. Hendricus Hubertus WILLEMS 30 maart 1897 geboren te St. Pieter. Hij overleed te Maastricht op 10 april 1969, 72 jaar oud. Hij huwde Carolina COBBEN 30 november 1921 te Maastricht.

iii. Andreas Franciscus Hubertus WILLEMS 23 augustus 1901 geboren te St. Pieter. Hij huwde Elisa Maria SONDEIJKER 31 december 1924 te Maastricht.

 

Vak G 41 geruimd januari 2018.

Maria Gertrudis Meens / Maria Johanna Meens

- Christus met kruis -

In memoriam / Maria Gertrudis / Meens / * 1885 † 1972 / Maria Johanna / Meens / * 1892 † 1985

De ouders van beide zussen waren:

Jan Renier MEENS geboren op 13 juni 1853 te Schinnen. Hij huwde Maria Agnes BROUNTS 19 november 1883 te Amby.
Maria Agnes BROUNTS geboren op 23 mei 1854 te Amby.

Maria Gertrudis MEENS werd geboren op 18 mei 1885 te Amby. Zij overleed 15 mei 1972, 86 jaar oud te Maastricht en werd 19 mei 1972 te St. Pieter begraven.

Haar zus Maria Joanna MEENS werd geboren in 1892. Zij overleed in 1985 en werd begraven op 4 maart 1985 te St. Pieter.

 

 

 

Vak G 44 geruimd na 7 november 2000.

 Johanna Gertrudis Louisa UBACHS

De ouders van Johanna Gertrudis Louisa UBACHS waren:
Gerardus UBACHS geboren op 11 augustus 1864 te Meerssen. Hij huwde Maria Theresia Ludovica GOOR 25 juni 1892 te Meerssen. Gerardus overleed 20 maart 1935, 70 jaar oud te Maastricht.
Maria Theresia Ludovica GOOR geboren op 27 november 1864 te 's-Herenthals (België). Maria overleed 24 maart 1932 (Witte Donderdag), 67 jaar oud Meerssenerweg 61a te Limmel en werd begraven op 28 maart 1932 te Limmel.


Jeanne werd geboren op 13 juni 1897 te Meerssen. Zij overleed 4 november 1980, 83 jaar oud in de Verpleegkliniek Klevarie te Maastricht en werd begraven op 7 november 1980 te St. Pieter.

 

Vak G 50 ? F II 1. Geruimd na 26 april 1969.

Joseph Hubert THEIJSSEN - Sophia Maria WIJNANTS
 

De ouders van Joseph Hubert THEIJSSEN waren:
Wilhelmus Hubertus THEIJSSEN geboren en gedoopt op 4 februari 1826 te St. Pieter. Hij huwde Maria Margaretha Hubertina SUTHERLAND 3 november 1855 te St. Pieter.
Maria Margaretha Hubertina SUTHERLAND geboren op 24 april 1827 te Maastricht. Zij werd gedoopt op 24 april 1827 te Maastricht, St. Mathijs.  Maria overleed 16 januari 1862, 34 jaar oud te Maastricht.

Joseph werd geboren op 3 september 1858 te St. Pieter. Hij huwde Sophia Maria WIJNANTS, dochter van Hermanus Gerardus WIJNANTS en Bellona VAN DER VEN, 7 mei 1884 te 's-Hertogenbosch.
 

Kinderen:
i. Anna THEIJSSEN geboren op 28 februari 1883 te 's-Hertogenbosch. Anna huwde Michael WIJNANDTS 21 december 1904 te Maastricht. Anna overleed 8 mei 1940, 57 jaar oud te Maastricht.
ii. Theresia Bello THEIJSSEN geboren op 21 oktober 1884 te 's-Hertogenbosch. Zij huwde Johannes Mathias MOES 25 juli 1906 te Maastricht.
iii. Wilhelmina Josephina THEIJSSEN geboren op 8 april 1889 te 's-Hertogenbosch. Zij huwde Johannes VAN DE STAAY 29 december 1909 te Maastricht.
iv. Martinus THEIJSSEN  geboren op 1 februari 1892 te Maastricht. Hij huwde Anna Maria Christina MESTERS 2 februari 1921 te Maastricht.
v. Johannes Wilhelmus THEIJSSEN geboren op 17 april 1894 te Maastricht.
vi. Hendrika Adriana THEIJSSEN geboren op 17 januari 1897 te Maastricht. Hendrika werd gedoopt op 18 januari 1897 te Maastricht, St. Servaas. Hendrika huwde Antonius OVERHOF 1 juni 1917; 2 juni 1917 kerkelijk huwelijk te St. Pieter. Hendrika overleed 20 november 1962, 65 jaar oud te Maastricht.
vii. Anna Sophia THEIJSSEN geboren op 19 juni 1899 te Maastricht. Anna overleed 10 januari 1902, 2 jaar oud te Maastricht.
viii. Barbara Johanna THEIJSSEN geboren op 25 juni 1901 te Maastricht. Zij huwde Petrus Hubertus FRISSEN 3 september 1919 te Maastricht.
ix. Cornelia THEIJSSEN geboren op 22 januari 1903 te Maastricht. Cornelia overleed 29 april 1903 te Maastricht.


Joseph overleed 15 maart 1948, 89 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 17 maart 1948 te St. Pieter. Grondwerker in 1917. 1921: los werkman. Sterfhuis Mergelweg 8 A. Sophia werd geboren op 12 juli 1865 te 's-Hertogenbosch. Zij overleed 26 april 1949, 83 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 29 april 1949 te St. Pieter.
Sterfhuis Mergelweg 8 A.

 

Vak G 51 geruimd na 1979.

Anna Josephina Frijns-Van Rijn


De ouders van Anna Josephina VAN RIJN waren Jozef VAN RIJN en Maria Cornelia RIJCKMANS.

Anna werd geboren op 21 februari 1885 te Maastricht. Zij huwde Renerus Godefridus FRIJNS, zoon van Matheus Hubertus FRIJNS en Maria Catharina BADON, 18 januari 1911 te Maastricht.

Kinderen:

i. Franciscus Antonius FRIJNS geboren op 26 november 1911 te Maastricht. Hij overleed 14 mei 1988, 76 jaar oud te Heerlen en werd begraven op 19 mei 1988 te St. Pieter in vak C.
ii. Ludovicus Cornelis FRIJNS geboren in 1918. Hij overleed 8 juli 1918, 5 maanden oud te Maastricht.


Anna overleed 17 maart 1969, 84 jaar oud en werd 20 maart 1969 begraven te St. Pieter. Grote Loooiersstraat 27. 1911 aardewerkverguldster, later schippersvrouw. Renerus werd geboren op 14 augustus 1884 te Maastricht. Hij overleed 17 oktober 1947, 63 jaar oud te Heel en Panheel. 1911 aardewerker.

 

Vak G 52

Johannes MAES / Helena Sophia VAN STIPELEN

 

De ouders van Johannes MAES waren:
Hendrikus MAES geboren op 13 maart 1860 te Maastricht. Hij huwde Maria MARTIN 14 december 1881 te Maastricht. Hendrik overleed 22 oktober 1918, 58 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 24 oktober 1918 te St. Pieter.
Maria MARTIN geboren op 2 juli 1862 te Maastricht. Zij overleed 4 maart 1917, 54 jaar oud te Heer.


Johannes werd geboren op 6 december 1896 te Maastricht. Hij huwde Anna Helena Catharina MOMMERS, dochter van Machiel MOMMERS en Virginie POOLMANS, 19 juli 1918 te St. Pieter. 20 juli 1918 werd het huwelijk kerkelijk ingezegend te St. Pieter; getuigen waren Arnoldus SATIJN en Antonius MOMMERS. Johannes overleed 23 juli 1942, 45 jaar oud te Maastricht en werd 27 juli 1942 begraven te St. Pieter. 1942 schoenmaker. Sterfhuis Heggenstraat 10 te Maastricht.
Annette huwde (2) Johan VAN GASTEREN. Annette overleed 9 augustus 1978, 82 jaar oud te Maastricht en werd gecremeerd op 14 augustus 1978 te Heeze.

Zoon Michel MAES huwde Helena Sophia VAN STIPELEN. Zij werd geboren op 29 januari 1936 te Maastricht. Helena overleed 22 maart 1973, 37 jaar oud en werd 27 maart 1973 bijgezet in het graf van haar schoonvader te St. Pieter.

Vak D 44 geruimd na 1989.

Machiel MOMMERS - Virginie POOLMANS
 

De ouders van Machiel MOMMERS waren:

Antonius Hubertus MOMMERS geboren op 14 maart 1847 te Meerssen Limmel. Hij huwde Anna Maria LECLERQ 9 augustus 1871 te Maastricht. Antonius overleed 13 februari 1931, 83 jaar oud Calvarieberg te Maastricht en werd begraven op 17 februari 1931 te St. Pieter. 1919 wonende te St. Pieter.
Anna Maria LECLERQ geboren op 10 september 1853 te Beek (Wurm Duitsland). Anna overleed 19 februari 1922 te Maastricht en werd begraven op 22 februari 1922 te St. Pieter. 1871 dagloonster.

Machiel werd geboren op 14 januari 1873 te Maastricht. Hij huwde Virginie POOLMANS, dochter van Nicolaas POOLMANS en Anna LOUIS, 17 april 1895 te Maastricht. Machiel overleed 3 oktober 1937, 64 jaar oud Calvarieberg te Maastricht en werd 5 oktober 1937 begraven te St. Pieter.  Goudschilder. In 1913: huisschilder wonende Deken; 1924: decoratieschilder, 1931 en 1937: huisschilder. Sterfhuis Mergelweg 153. Virginie werd geboren op 12 maart 1871 te Maastricht. Zij overleed 20 april 1957, 86 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 23 april 1957 te St. Pieter. Oplegster van beroep. Bij overlijden Hoogbrugstraat 37.

Dochter Maria Josephina MOMMERS werd geboren op 14 april 1912 te St. Pieter. Zij overleed 13 februari 1913, 10 maanden oud te St. Pieter en werd begraven op 16 februari 1913 te St. Pieter.

 

Vak G 45 geruimd september 2018.

Franciscus Felix Josephus LELTZ - Johanna LANSMAN / Maria LELTZ

- Een kruis met florale decoratie -

Hier rusten / in vrede / Johanna Lansman / * 27.2.1876 / † 9.2.1941 / echtgenote van / Franciscus Leltz / * 19.3.1874 / † 22.10.1948

Rust zacht / Marieke Leltz / †  10-12-1907 / 7-5-1997

De ouders van Franciscus Felix Josephus LELTZ waren:
Adrianus Felix LELTZ geboren op 7 maart 1844 te Heythuysen. Felix huwde Jacoba BRANDS 26 mei 1873 te Loon Op Zand. Felix overleed 30 juli 1907, 63 jaar oud te Waalwijk.
Jacoba BRANDS geboren op 6 augustus 1844 te Loon Op Zand.


Franciscus werd geboren op 19 maart 1874 te Loon Op Zand. Hij huwde Johanna LANSMAN,
dochter van Johannes LANSMAN en Catharina VAN HEST, 12 oktober 1898 te Baardwijk.
 

Kinderen o.a.:

 

i. Felix Adrianus Johannes LELTZ geboren op 5 september 1899 te Waalwijk. Felix huwde Gertruda Elisabeth KURSTEN 13 november 1925 te Maastricht. Hij overleed 16 september 1944, 45 jaar oud te Dubbeldam. Hij kwam tijdens een luchtgevecht te Dordrecht om het leven. Hij was spoorwachter en is in zijn spoorwachterhuisje omgekomen.

 

ii. Petrus Johannes LELTZ geboren op 7 maart 1901 te Waalwijk. Jo huwde Anna Catharina JONGEN 24 oktober 1923 te Maastricht. Hij overleed 7 januari 1976, 74 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 10 januari 1976 te Maastricht op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg.


iii. Catharina Jacoba LELTZ geboren op 1 augustus 1902 te Rotterdam. Catharina overleed 15 december 1902, 4 maanden oud te Rotterdam.

 

iv. Jacoba LELTZ geboren op 6 maart 1905 te Rotterdam en gedoopt op 7 maart 1905 te Rotterdam, St. Antonius van Padua. Jacoba huwde Louis Jean Nicolas BRUYÈRE, zoon van Jean Joseph Renier BRUYERE en Marie Gertrude GONDA, 13 juli 1928 te Maastricht. Kerkelijk huwelijk te St. Pieter op 14 juli 1928; getuigen waren Felix LELTZ en Petrus LELTZ. Jacoba overleed 27 november 1940, 35 jaar oud. Louis werd geboren op 27 mei 1904 te Eben-Emael en gedoopt op 29 mei 1904 te Emael. Louis overleed 17 september 1973 69 jaar oud. 1928 monteur.

 

v. Catharina Jacoba LELTZ geboren op 3 december 1903 te Rotterdam en gedoopt op 4 december 1903 te Rotterdam, St. Antonius van Padua. Cato huwde Nicolaas VINCK, zoon van Petrus VINCK en Maria Mechtildis DASSEN, 5 juli 1924 te Maastricht. 5 juli 1924 tevens kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen waren Petrus VINCK en Felix LELTZ. Cato overleed 8 mei 1994, 90 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 13 mei 1994 te Maastricht op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg. Nicolaas werd geboren op 21 oktober 1902 te Maastricht en gedoopt op 21 oktober 1902 te Maastricht, St. Mathias. Hij overleed 15 december 1990, 88 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 19 december 1990 te Maastricht op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg. 1924 sergeant infanterie.

 

vi. Maria LELTZ geboren op 10 december 1907 te Utrecht. Marieke huwde (1) Hubert Joseph GRASSÈRE, zoon van Paul Joseph GRASSÈRE en Maria Wilhelmina HERTOG, 20 april 1934 te Maastricht en huwde (2) Johannes Martinus RAMAKERS, zoon van Franciscus RAMAKERS en Maria Hyacintha Hubertina FRANSSEN, geboren op 3 januari 1914 te St. Pieter. Zijn vader Franciscus RAMAKERS had een schildersbedrijf aan de Brusselsestraat te Maastricht. Johannes Martinus is in 1943 of 1944 via Amerika naar Nederlands Indië als vrijwilliger in het KNIL vertrokken. Sinds 1946 of 1947 werd er niets meer van hem vernomen.

"Ik (= dochter Mia Wolff-Ramakers) weet wel nog dat hij op verlof naar huis zou komen en al op het schip was, toen hij wegens alarm weer eraf moest. Toen is hij wel gewond geweest. Ik kan me ook nog goed herinneren, dat er in ca. 1952 een zoon van familie Wolf(s) van de Lage Kanaaldijk bij mijn moeder is geweest om haar mee te delen, dat hij samen met mijn vader in een Jappenkamp was geweest. Mijn vader werd weggehaald en sindsdien had hij niets meer van hem gehoord."

Marieke overleed 7 mei 1997, 89 jaar oud te Wuppertal. Zij werd 13 mei 1997 bijgezet in het graf van haar ouders te St. Pieter.

 

 


 

vii. Franciscus Cornelis LELTZ geboren geboren op 25 augustus 1910 te Amsterdam. Frans huwde Maria Clara DASSEN 6 april 1934 te Maastricht. Frans overleed 24 december 1987, 77 jaar oud te Maastricht en werd gecremeerd op 29 december 1987 te Geleen.

 

viii. Joanna Cornelia LELTZ geboren op 3 december 1913 te St. Pieter. Joanna overleed 14 maart 1914, 3 maanden oud Blekerij te St. Pieter en werd 16 maart 1914 begraven te St. Pieter.
 

ix. Petrus Renerus LELTZ geboren op 12 oktober 1912 te St. Pieter. Petrus huwde Louisa WEIJTS 23 oktober 1936 te Maastricht.

 

x. Joanna Wilhelmina LELTZ geboren op 27 mei 1915 te St. Pieter en gedoopt op 28 mei 1915 te St. Pieter. Anna overleed 5 augustus 1915, 2 maanden oud te St. Pieter en werd begraven op 7 augustus 1915 te St. Pieter.


xi. Gerardus Alexander LELTZ geboren op 3 juli 1916 te St. Pieter. Sander huwde Catharina Josephina KOCH 26 april 1940 te Maastricht. Sander overleed 11 november 1981, 65 jaar oud te Maastricht en werd gecremeerd op 16 november 1981 te Heerlen.

 

 Franciscus overleed 22 oktober 1948, 74 jaar oud Calvarieberg te Maastricht en werd 26 oktober 1948 te St. Pieter bijgezet. Hij was (maat)schoenmaker van beroep. Door zijn activiteiten in het gehele land zijn veel van hun kinderen in verschillende steden geboren: Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Omstreeks 1910 zijn ze naar Maastricht gekomen. Het gezin heeft eerst op de Blekerij gewoond en later op de Papenweg 97 te St. Pieter. Johanna werd geboren op 27 februari 1876 te Baardwijk. Anna overleed 9 februari 1941, 64 jaar oud te Maastricht en werd te St. Pieter begraven. Sterfhuis Papenweg 97.

 

Vak G 53 geruimd na 12 oktober 1962.

Servatius Hubertus JONGEN - Hubertina Helena JANSSEN

De ouders van Servatius Hubertus JONGEN waren:
Hubertus JONGEN geboren op 6 november 1803 te St. Pieter. Hubert huwde Maria Elisabeth MIESSEN (MIESEN MISSEN) 6 juni 1833 te St. Pieter. Hubert overleed 2 september 1870, 66 jaar oud te St. Pieter en werd 4 september 1870 te St. Pieter begraven. Hij was tuinder van beroep en woonde bij zijn overlijden Achter den berg.
Maria Elisabeth MIESSEN werd geboren op 20 april 1812 te Maastricht. Elisabeth overleed 30 januari 1886, 73 jaar oud te Maastricht. Zij werd bijgezet op 2 februari 1886 te St. Pieter.

Hun zoon Hubertus werd geboren op 30 oktober 1835 (28 april 1835 volgens bidprentje) te St. Pieter. Hij werd gedoopt op 30 oktober 1835 te St. Pieter. De doopgetuigen waren Joannes ROSIER, Anna Maria MIESSSEN en Cornelius MAGERMANS. Hubert overleed 9 december 1903 (volgens bidprentje 8 december 1903), 68 jaar oud te Maastricht. Hubert was jonkman (=ongehuwd).

Servatius werd geboren op 12 mei 1855 te St. Pieter. Hij huwde Hubertina Helena JANSSEN, dochter van Joannes Christianus Hubertus JANSSEN en Maria Catharina JONGEN, 19 juli 1880 te St. Pieter.

Kinderen allen geboren te St. Pieter:

i. Hubertus JONGEN geboren op 16 augustus 1880. Hij huwde Ida Joanna Philomena FRISSEN 29 november 1912 te St. Pieter. Hubertus overleed 21 februari 1961, 80 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.

ii. Joannes Leonardus Hubertus JONGEN geboren op 23 december 1881. Ongehuwd. Hij overleed 1 mei 1911, 29 jaar oud te St. Pieter en werd 3 mei 1911 te St. Pieter begraven.
 

iii. Catharina Hubertina JONGEN geboren op 13 januari 1884. Annette huwde Leonardus HABETS, zoon van Joannes Josephus Hubertus HABETS en Anna Elisabeth BIJNENS, 4 september 1908 te St. Pieter. Annette overleed 28 januari 1958, 74 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter. Leo werd geboren op 9 augustus 1884 te Maastricht. Hij overleed 12 mei 1945, 60 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 15 mei 1945 te St. Pieter.
 

iv. Wilhelmus Servatius Hubertus JONGEN geboren op 22 november 1885. Hij huwde Maria Cornelia SCHIRBACH 10 oktober 1913 te St. Pieter. Willem overleed 29 april 1964, 78 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.
 

v. (Servatius) Dominicus Hubertus JONGEN geboren op 22 mei 1887. Hij huwde Maria Josephina HAMELERS 10 mei 1918 te St. Pieter. Dominicus overleed 29 oktober 1967, 80 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven te St. Pieter.

vi. Robertus Hubertus JONGEN geboren op 23 februari 1889. Hij overleed 7 augustus 1939, 50 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.

vii. Maria Hubertina JONGEN geboren op 15 september 1892. Zij overleed 16 juni 1893, 9 maanden oud te St. Pieter en werd 18 juni 1893 te St. Pieter begraven.
 

viii. Jacobus Joseph JONGEN geboren op 14 februari 1894. Hij overleed 5 juni 1894, 3 maanden oud te St. Pieter.

Servatius overleed 28 juni 1895, 40 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 30 juni 1895 te St. Pieter. Hubertina werd geboren op 30 juni 1860 te St. Pieter. Zij overleed 12 oktober 1942, 82 jaar oud te Maastricht en werd te St. Pieter bijgezet. Sterfhuis Meester Ulrichweg 3. Zij was landbouwster in 1908 en 1918.

 

Vak G 58 geruimd na 1973.

Martinus Hubertus VONCKEN - Maria Elisabeth MOUREAUX


De ouders van Martinus VONCKEN waren Jan Lambert VONCKEN en Helena Helena WELTERS.

Martinus werd geboren op 13 mei 1869 te Schimmert. Hij huwde Maria Elisabeth MOUREAUX, dochter van Gillis MOUREAUX en Elisabeth CRETEN, 27 november 1902 te Schimmert.
Martinus overleed 19 mei 1944, 75 jaar oud te Maastricht en werd 22 mei 1944 begraven te St. Pieter. 1902 werkman. Adres bij overlijden: Drabbelstraat 10 te Maastricht. Maria Elisabeth MOUREAUX werd geboren op 30 mei 1882 te Beringen. Zij overleed 14 mei 1963, 80 jaar oud te Maastricht en werd 16 mei 1963 bijgezet te St. Pieter.

 

Hun zoontje Jan Louis VONCKEN werd geboren op 16 april 1905 te Schimmert en overleed 16 april 1905, 1 uur oud te Schimmert.
 

Vak G 59 1980 geruimd.

Johannes Semmeling - Prudence Jeanne PHARAZIJN


De ouders van Johannes SEMMELING waren:
Mathias Hubertus SEMMELING geboren op 18 juni 1857 te St. Pieter. Mathijs huwde Catharina Gertrudis Hubertina GORREN 9 juli 1880 te St. Pieter. Mathijs overleed na 1903.
Catharina Gertrudis Hubertina GORREN geboren op 22 mei 1859 te St. Pieter. Trui overleed 22 mei 1899, 40 jaar oud Kanaaldijk te St. Pieter.

Jean werd geboren op 9 mei 1887 te St. Pieter. Hij overleed 27 december 1970, 83 jaar oud te Maastricht en werd 30 december 1912 bijgezet te St. Pieter. Hij was bakkersknecht bij de Maastrichtse broodfabriek. Elisabeth Strouvenplein 2, lees Goeman Borgesius Plantsoen 2; op 16 juni 1919 naar St. Pieter. Bij overlijden Proosdijweg 97 te Maastricht. Jean huwde (1) Prudence Jeanne PHARAZIJN. Jean huwde (2) Elisabeth ADRIAENS.
Prudence werd geboren op 12 september 1887 te Bourg Leopold (België). Zij overleed 21 juli 1944, 56 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 24 juli 1944 te St. Pieter. Sterfhuis: Lage Kanaaldijk 46 te Maastricht (St. Pieter).

Kind:

Henri Martin Mathieu SEMMELING geboren op 9 oktober 1914 te Maastricht. Hij huwde Josephina BROUNER. Josephina werd geboren op 23 maart 1913 te Maastricht. Zij overleed 1 maart 2002, 88 jaar oud te Maastricht.
 

Vak G 74 geruimd in 2012.

Leonide Lambertine Josephine  Mulders - Pierre Marie Hubert  Rutten

- Een kruis -

Nieke L.J.  Mulders / * 27-11-1905  † 21-7-1980 / Pierre M.H.  Rutten / * 23-1-1904  † 17-8-1980

Nieke werd geboren op 27 november 1905 te Amby als dochter van Lambertus Josephus MULDERS en Marie Sophie Louise LINSEN. Nieke huwde Pierre Marie Hubert RUTTEN, zoon van Henricus Hubertus Alphonsus RUTTEN en Maria Hubertina Anna KERSTEN, 6 augustus 1934 te Amby. Zij overleed 21 juli 1980, 74 jaar oud te Maastricht en werd 25 juli 1980 te St. Pieter begraven. Pierre werd geboren op 23 januari 1904 te Maastricht. Hij overleed 17 augustus 1980, 76 jaar oud te Maastricht en werd 21 augustus 1980 te St. Pieter bijgezet bij zijn recent overleden echtgenote.

 

 

Vak G 75

Herman Johan Willem PETERS - Carolina Maria BRÜCKMANN


De ouders van Herman Johan Willem PETERS waren Godfried Hubert PETERS en Anna Elisabeth SITSEN.

Herman werd geboren op 31 oktober 1869 te Venlo. Hij huwde Carolina Maria BRÜCKMANN, dochter van Georg BRÜCKMANN (zeeman) en Hendrina HOLST, 14 december 1898 te Amsterdam. Herman overleed 21 november 1950, 81 jaar oud te Maastricht en werd 24 november 1950 begraven te St. Pieter. 1898: bediende. 1923 winkelchef. Woonde te Amsterdam, Laplacestraat 62. Caroline werd geboren op 27 november 1873 te Amsterdam, Schipperstraatje no 416. Zij overleed 23 november 1955, 81 jaar oud te Maastricht en werd 25 november 1955 bijgezet te St. Pieter.

 

Vak G 80 geruimd in 2007.

Wilhelmus Jansen - Adriana Petronella Joosen

 - Een kruis met XP -

In memoriam / Wilhelmus Jansen / * 16.3.1895 † 23.1.1949 / echtg. van / Adriana Joosen / * 4.10.1896 † 18.12.1970

Rust zacht / lieve papa

De ouders van Wilhelmus JANSEN waren Antoine JANSEN en Johanna VISSERS.

Wilhelmus werd geboren op 16 maart 1895 te Princenhage (bij Breda). Hij huwde Adriana Petronella JOOSEN,
dochter van Walterus JOOSEN en Maria Petronella AARTSE, 1 augustus 1921 te Breda. Wilhelmus overleed 23 januari 1949, 53 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 27 januari 1949 te St. Pieter. Hij was conducteur van beroep. Lid van de mannen-congregatie, voorzitter van de Katholieke Arbeiders Beweging en de Credo Pugnoclub afdeling St. Pieter. Lage Kanaaldijk 31.

Adriana werd geboren op 3 oktober 1896 te Teteringen (bij Breda). Zij overleed 18 december 1970, 74 jaar oud Abtstraat 2 te Maastricht en werd 22 december 1970 bijgezet te St. Pieter.

 

 

 

 

 

Vak G 43 geruimd na 1 januari 1981.

Franciscus PETRI - Celestina Hubertina CLOSE

 

- Een kruis -


De ouders van Franciscus PETRI waren:

Lambertus PETRI geboren op 8 juni 1857 te Maastricht. Hij huwde Theodora Wilhelmina Maria SCHILDWACHT 18 april 1877 te Maastricht. Lambertus overleed 21 februari 1916, 58 jaar oud te Maastricht.
Theodora Wilhelmina Maria SCHILDWACHT geboren op 18 november 1853 te Delft. Zij overleed 25 januari 1919, 65 jaar oud te Maastricht.

De ouders van Celestine Hubertine CLOSE waren:
Franciscus Hubertus CLOSE geboren op 1 januari 1854 te Maastricht. Hij huwde Maria Catharina BOLLEN 1 mei 1878 te Maastricht. Franciscus overleed 8 april 1888, 34 jaar oud te Maastricht.
Maria Catharina BOLLEN werd geboren op 30 juli 1856 te Maastricht. Zij huwde (2) Carl Leonard DARMSTADT 16 oktober 1889 te Maastricht. Maria Catharina overleed 6 april 1905, 48 jaar oud te Maastricht.

Franciscus werd geboren op 27 april 1878 te Maastricht. Hij huwde Celestine Hubertine CLOSE, dochter van Franciscus Hubertus CLOSE en Maria Catharina BOLLEN
, 5 mei 1909 te Maastricht.

Franciscus overleed 21 januari 1958, 79 jaar oud te Maastricht en werd 24 januari 1958 bijgezet te St. Pieter. Bij overlijden Abtstraat 2. Hij was koetsier in 1909. Celestine Hubertine werd geboren op 30 mei 1879 te Maastricht. Zij overleed 23 januari 1941, 61 jaar oud te Maastricht en werd 25 januari 1941 begraven te St. Pieter. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 21.

 

Vak G 56 geruimd na 15 mei 1953.

Martinus Hendrikus WIJNANTS


De ouders van Martinus Hendrikus WIJNANTS waren:
Guillaume (Wilhelmus) Servatius Hubertus WIJNANTS geboren op 10 november 1884 te St. Pieter. Hij huwde Maria Wilhelmina Elisabeth Hubertina BLANCKERS,
dochter van Hendricus Hubertus BLANCKERS en Maria Cornelia Hubertina CLAESSENS, 31 augustus 1906 te St. Pieter. 1 september 1906 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen hierbij waren Wilhelmus BLANCKERS en Wilhelmus CLAESSENS. Dispensatie 3de graad bloedverwantscha. Guillaume overleed 21 juni 1963, 78 jaar oud te St. Pieter en werd bijgezet op 25 juni 1963 te St. Pieter.
Maria Wilhelmina Elisabeth Hubertina BLANCKERS geboren op 20 september 1883 te St. Pieter. Zij overleed 28 november 1944, 61 jaar oud te Maastricht (St. Pieter)
en werd begraven op 1 december 1944 te St. Pieter.

Zoon Wilhelmus Franciscus WIJNANTS werd geboren op 27 mei 1918 te St. Pieter en gedoopt op 27 mei 1918 te St. Pieter. Wilhelmus overleed 28 mei 1918, 1 dag oud te St. Pieter en werd begraven op 30 mei 1918 te St. Pieter.

Martinus werd geboren op 7 november 1919 te St. Pieter. Hij huwde Isabella BOURS, dochter van Jean Mathieu BOURS en Maria Helena EMMENES
, 30 januari 1942 (31 januari 1942 kerkelijk huwelijk in de St. Lambertuskerk) te Maastricht. Martinus overleed 15 mei 1943, 24 jaar oud aan de gevolgen van een ziekte opgelopen bij de Arbeitseinsatz in het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd 18 mei 1943 begraven te St. Pieter. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 119. Hij was cementwerker vsn beroep. Isabella werd geboren op 11 september 1922 te Maastricht. Zij overleed 4 augustus 2006, 83 jaar oud in het Zorgcentrum Oosterbeemd te Valkenburg. Isabella werd gecremeerd op 9 augustus 2006 te Geleen.
 

Vak G 62 geruimd na 1982.

Matheus VANDERBROECK


De ouders van Mathieu VANDERBROECK waren:
Gerardus Hubertus VANDERBROECK (VAN DEN BROECK) geboren op 14 oktober 1896 te St. Pieter. Gèr overleed 4 april 1973, 76 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 7 april 1973 te St. Pieter.
Marie Ida JENNEKENS geboren op 4 april 1897. Ida overleed 25 oktober 1983, 86 jaar oud te Maastricht. Ida werd begraven te Kanne. Zie: vak V Vanderbroeck.

Mathieu werd geboren op 11 oktober 1930 te Kanne. Hij overleed 2 januari 1945, 14 jaar en 2 maanden oud te Maastricht en werd 5 januari 1945 begraven te St. Pieter. Bij overlijden Lage Kanaaldijk 119 te Maastricht (St. Pieter).

 

Vak G 64.

Ludovicus Hubertus Edmondus JENNEKENS

De ouders van Ludovicus Hubertus Edmondus JENNEKENS waren Renier Hubert Louis JENNEKENS en Anna Maria Hubertina DECKERS.

Edmond werd geboren op 25 februari 1900 te Valkenburg. Hij overleed 24 januari 1980, 79 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 26 januari 1980 te St. Pieter. Maria Gertruda SATIJN-PÜTZ (Observantenweg 34) was de hospita van de alleenstaande Edmond Jennekens.

 

Vak G 65 geruimd 2017.

Hendrikus Dinnissen - Helena Maria Houtermans

- Een kruis -

Hier rust / in vrede / Hendrik / Dinnissen / * 1897 † 1981 / echtg. van / Helena / Houtermans / * 1900 † 1990

De ouders van Hendrikus DINNISSEN waren:
Petrus DINNISSEN geboren op 13 februari 1856 te Hatert. Hij huwde Johanna OTTEN 27 april 1882 te Nijmegen. Peter overleed 13 april 1926, 70 jaar oud te Wijchen. Hij was landbouwer van beroep.
Johanna OTTEN geboren op 14 september 1855 te Hatert. Zij overleed 14 november 1924, 69 jaar oud te Nijmegen.

Hendrik werd geboren op 28 mei 1897 te Hatert. Hij overleed 21 april 1981, 83 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Hendrik huwde Helena Maria HOUTERMANS, dochter van Gerardus HOUTERMANS en Christina STROUKX, 4 september 1931 te Maastricht. Helena werd geboren op 2 januari 1900 te Venlo, overleed 22 februari 1990, 90 jaar oud te Brunssum en werd bijgezet te St. Pieter. Bekend adres: Nekummerweg 22 te Maastricht.

 

Kinderen:
i. Gerrit Jan Jozef DINNISSEN geboren op 4 december 1934. Hij overleed 18 december 1934, 4 dagen oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.
ii. Gerardus Hubertus Leonardus DINNISSEN geboren op 27 juli 1936. Hij overleed 31 juli 1936, 4 dagen oud te Maastricht en werd begraven op 4 augustus 1936 te St. Pieter. Sterfhuis Mergelweg 460.
iii. Hermina Sophia Maria Gerarda DINNISSEN geboren op 18 juni 1937. Zij overleed 21 juli 1937, 3 dagen oud te Maastricht en werd 23 juli 1937 begraven te St. Pieter.
Sterfhuis Mergelweg 460.
iv. Petrus Johannes Gerardus Maria DINNISSEN geboren op 28 maart 1939. Hij overleed 31 maart 1939, 3 dagen oud te Heerlen.

v. Christina Maria Gerarda DINNISSEN geboren op 5 mei 1943 te Maastricht. Christina overleed 9 mei 1943, 4 dagen oud te Maastricht. Sterfhuis Mergelweg 460.

 

Vak Z 13, 14 en 15: volgens de handmatige kerkhofadministratie uit die tijd werden de drie kinderen Dinnissen bijgezet in vak Z te St. Pieter in de jaren 1933, 1934 en 1935. Het betreft kinderen van het echtpaar Dinnissen-Houtermans.

 

Vak G 66 geruimd na 1975.

Joseph Frederik MEIJ / Maria Hubertina MEIJ


De ouders van Joseph Frederik MEIJ waren:
Joannes Hubertus Christoffel MEIJ geboren op 13 juli 1861 te Maastricht. Hij huwde Anna CRAFT 21 augustus 1889 te Maastricht. Joannes overleed 11 november 1898, 37 jaar oud te Maastricht.
Anna CRAFT geboren op 1 december 1863 te Maastricht. Anna huwde (2) Hendrik CRAMER 6 februari 1901 te Maastricht. Zij overleed 19 maart 1902, 38 jaar oud te Maastricht.


Joseph werd geboren op 27 april 1893 te Maastricht. Hij was gehuwd met Maria Johanna SCHRIJEN, dochter van Peter SCHRIJEN en Maria Catharina GROOTJANS, 11 mei 1921 te Maastricht. Joseph overleed 12 maart 1948, 54 jaar oud te Maastricht en werd 15 maart 1948 begraven te St. Pieter. 1921 meubelmaker. Glacisweg 24.

Zijn zus Maria Hubertina MEIJ werd geboren op 7 oktober 1894 te Maastricht. Maria overleed 14 september 1969, 74 jaar oud te Maastricht en werd 18 september 1969 bijgezet te St. Pieter.

 


 

Vak G 74 geruimd na 1960.

Jacobus VAN WANROOIJ / Hubertina PERELAER-VAN WANROOIJ
 

De ouders van Hubertina VAN WANROOIJ waren:
Jacobus VAN WANROOIJ geboren op 23 maart 1862 te Maastricht. Hij huwde Elisabeth MUIJLKENS 12 april 1893 te Spaubeek. Jacobus overleed 3 april 1940, 78 jaar oud te Maastricht en werd 6 april 1940 begraven te St. Pieter. 1922 fabrieksopzichter. Sterfhuis Jekerweg 53 B.
Elisabeth MUIJLKENS geboren op 1 oktober 1871 te Schimmert. Zij overleed 2 februari 1930, 58 jaar oud te Meerssen.

Hubertina werd geboren op 8 februari 1897 te Meerssen. Zij huwde Edouard PERELAER, zoon van Theophile PERELAER - sigarenmaker, 1927 meesterknecht - en Anna Catharina BEKKERS, 28 mei 1927 te Meerssen. Hubertina overleed 21 december 1950, 53 jaar oud te Maastricht en werd 23 december 1950  begraven te St. Pieter. 1927 dienstbode. Jekerweg 53 B te Maastricht. Edouard werd geboren op 5 mei 1896 te Maastricht. 1927 fabrieksopzichter. Hij overleed in 1970, 73 jaar oud.

 

Vak G 77 geruimd na 1970.

Henricus Antonius JANSSENS - Antonia Adriana Maria BURG

De ouders van Henricus Antonius JANSSENS waren:
Hubertus Theodorus JANSSENS geboren omtrent 1883. Hubert Theodor huwde Antoinetta Huberta ENGELBERTS te 's-Hertogenbosch.
Antoinetta Huberta ENGELBERTS geboren op 22 januari 1844 te Venray. Antonetta overleed 15 juni 1897, 53 jaar oud te Maastricht.

Henricus werd geboren op 12 juni 1882 te Maastricht. Hij  huwde Antonia Adriana Maria BURG, dochter van Machiel BURG (koetsier in 1886) en Adriana DRAAT, 21 februari 1906 te 's-Hertogenbosch.
 

Kinderen:
i. Maria Sophia JANSSENS geboren in september 1907. Zij overleed 27 oktober 1907, 1 maand oud te Maastricht.
ii. Anna Cornelia Antonia JANSSENS werd geboren in 1909. Zij overleed 22 april 1912, 3 jaar oud te Maastricht.
iii. Coenraad Joseph JANSSENS geboren in juni 1910. Hij overleed 1 juli 1910, 7 dagen oud te Maastricht.
iv. Adriaan JANSSENS. Adriaan overleed 26 augustus 1920 te Maastricht.
v. Antonia Adriana JANSSENS in 1919. Zij overleed 30 januari 1921, 2 jaar oud te Maastricht.


Henricus overleed 8 juni 1950, 67 jaar oud in het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd 12 juni 1950 begraven te St. Pieter. Machine-zetter. Sterfhuis Papenweg 103 te Maastricht. Antonia werd geboren op 9 december 1886 te 's-Hertogenbosch, Doode Nieuwstraat wijk B 353. Zij overleed 6 maart 1957, 70 jaar oud te Maastricht en werd 9 maart 1957 bijgezet te St. Pieter.

 

 

Vak G 77 geruimd op 23 november 2012.

 

Detail.

Antoine Martin Marie Cremers - Lucia Johanna RINGHS

- Een kruis -

Gedeeltelijk niet meer leesbaar

??? / ∞ / Ton Cremers / * 15-5-1920 / † 25-6-1999

 

 

 

 

De ouders van Antoine (Antonius) Martin Marie CREMERS waren:
Johannes Hubertus Martinus CREMERS geboren op 15 oktober 1888 te Maastricht. Hij huwde Maria Anna Hubertina KESSELAER 20 februari 1914 te Oud-Vroenhoven. Johannes overleed 6 november 1953, 65 jaar oud te Maastricht en werd te Maastricht begraven op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg.
Maria Anna Hubertina KESSELAER geboren op 8 december 1884 te Venlo. Zij overleed 15 mei 1968, 83 jaar oud en werd bijgezet te Maastricht op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg.
Zie: vak H Kesselaer-Bosch.

Ton werd geboren op 15 mei 1920 te Maastricht. Hij huwde Lucia Johanna RINGHS,
dochter van Johannes Hubertus RINGHS en Anna Maria HEUGEN, 2 april 1948 te Maastricht (19 november 1949 kerkelijk huwelijk te Maastricht St. Mathias). Ton overleed 25 juni 1999, 79 jaar oud en werd gecremeerd op 29 juni 1999 te Geleen.
Bekende adressen: Mosasaurusweg 54, Kleine Looiersstraat 27 en St. Servaasbolwerk 23 C en 69 B te Maastricht.
Lucia Johanna RINGHS werd geboren op 6 mei 1925 te Heer. Zij overleed 11 november 1980, 55 jaar oud te Maastricht en werd 15 november 1980 te St. Pieter begraven.

 

 

Vak G 82 geruimd tussen Allerheiligen 1956 en 28 mei 2001.

Servatius Hubertus Brouns - Maria Isabella Hubertina Jongen

- Een kruis -

In memoriam / Servatius Brouns / * 28-6-1875 / † 15-1-1949 / echtgenoot van / Isabella Jongen / * 18-1-1875 / † 21-4-1956

Rust zacht

De ouders van Servatius Hubertus BROUNS waren:

Hendricus Hubertus BROUNS geboren op 8 juni 1852 te St. Pieter. Hij huwde Maria Anna Hubertina JONGEN 11 september 1874 te St. Pieter. Hendrik overleed 20 april 1917, ruim 64 jaar oud te St. Pieter en werd begraven te St. Pieter.
Maria Anna Hubertina JONGEN geboren op 25 juli 1851 te St. Pieter. Zij overleed 28 augustus 1920, 69 jaar oud te Maastricht werd bijgezet op 30 augustus 1920 te St. Pieter.
 

Servaas werd geboren op 28 juni 1875 te St. Pieter. Hij was de eerste dopeling in de nieuwe kerk te St. Pieter Boven. Hij huwde Maria Isabella Hubertina JONGEN, dochter van Leonardus Hubertus JONGEN en Maria Catharina Hubertina CLAESSENS, 27 april 1900 te Maastricht. Servaas overleed 15 januari 1949, 73 jaar oud ten gevolge van een noodlottig ongeval in het Ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd begraven op 19 januari 1949 te St. Pieter. Hij overleed door een ongeluk veroorzaakt door een op hol geslagen paard op de Lage Kanaaldijk. Lid van de Maria-Congregatie en van het Broederschap van het Allerheiligste Sacrament. Bel werd geboren op 18 januari 1875 te St. Pieter. Bel overleed 21 april 1956, 81 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd bijgezet op 25 april 1956 te St. Pieter. Lage Kanaaldijk 96 te Maastricht in 1940.

 

Foto: Dhr. John Claessens.

 

Uit de Limburger Koerier van zaterdag 23 maart 1940.

 

 

Kinderen:

i. Hendrikus Hubertus BROUNS geboren op 13 april 1901 te St. Pieter. Hij huwde Maria STARREN 18 februari 1925 te Maastricht.

ii. Leonardus Hubertus BROUNS geboren op 20 juli 1903 te St. Pieter. Zie verder beneden.

iii. Martinus Hubertus BROUNS geboren op 8 april 1905 te St. Pieter. Martin overleed 3 juni 1972, 67 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 7 juni 1972 te St. Pieter.
iv. Arnoldus Hubertus BROUNS geboren op 21 juli 1906 te St. Pieter. Arnoldus huwde Mathilde LEMMENS 4 september 1931 te Maastricht.
v. Maria Hubertina BROUNS geboren op 29 augustus 1907 te St. Pieter. Marieke huwde Jan Hubertus Balthasar LEUNISSEN 30 augustus 1929 te Maastricht. Marieke overleed 29 juni 1988, 80 jaar oud te Maastricht. Marieke werd begraven op 2 juli 1988 te St. Pieter.
vi. Petronella Ludovica (Louisa) Hubertina BROUNS, zr. Maria Ursula, geboren op 21 december 1908 te St. Pieter. Petronella overleed 25 november 1931 22 jaar oud Laurentius-Ziekenhuis te Roermond.
vii. Maria Isabella Helena BROUNS geboren op 6 maart 1910 te St. Pieter. Lena huwde Bastiaan Cornelis VERHOEF 1 september 1933 te Maastricht. Lena overleed 21 juli 1994 te Maastricht en werd begraven op 25 juli 1994 te St. Pieter.
viii. Servatius Martinus Hubertus BROUNS geboren op 7 november 1911 te St. Pieter. Hij huwde Elisa Maria LAENEN,
dochter van Henricus LAENEN en Maria Josephina SIMONS, 2 februari 1940 te Maastricht. Servatius overleed 26 oktober 1982, 70 jaar oud te Maastricht. Cementwerker, chauffeur. Papenweg 61. Elisa werd geboren op 6 november 1919 te Maastricht. Zij overleed overleed 19 januari 2007, 87 jaar oud te Maastricht.

ix. Maria Hubertina Henrietta BROUNS 21 juli 1913 geboren te St. Pieter en 22 juli 1913 gedoopt te St. Pieter. Zij overleed 14 januari 1922, Calvarieberg, 8 jaar en 5 maanden oud te Maastricht. Maria werd 16 januari 1922 begraven te St. Pieter.
x. Hubertina Johanna BROUNS 29 februari 1916 geboren te St. Pieter. Zij overleed in 1992. De asbus werd 8 februari 1992 bijgezet te St. Pieter in vak Z (geruimd in 2021).

 

Hubertina Johanna Brouns


- Een kruis -


Tina Brouns / * 29.2.1916 / † 15.11.1991


xi. Johannes Hubertus BROUNS 9 januari 1918 geboren te Maastricht. Sjeng huwde Henrica Philomena JASPERS,
dochter van Wilhelmus Johannes JASPERS en Maria Catharina KOLEN, 21 juni 1944 te Maastricht.

Kinderen van het echtpaar Brouns-Laenen:

i. Nn BROUNS levenloos geboren op 20 november 1944 te Maastricht en begraven op 22 november 1944 te St. Pieter.
ii. Nn BROUNS levenloos geboren op 2 november 1945 te Maastricht.
iii. De tweeling Nn BROUNS levenloos geboren op 10 april 1947 te Maastricht. Zij werden begraven op 12 april 1947 te St. Pieter.
iv. Nn BROUNS levenloos geboren op 7 december 1948 te Maastricht.
v. Nn BROUNS levenloos geboren op 27 december 1950 te Heerlen.
vi. Hendrikus Servatius BROUNS geboren op 2 augustus 1954 te Heerlen. Hij overleed 2 augustus 1954, 5 uur oud te Heerlen.
vii. Servaas BROUNS.
viii. Maria Hubertina Henriette BROUNS gedoopt op 22 juli 1913 te St. Pieter. Zij overleed 14 januari 1922, 8 jaar en 5 maanden oud te Calvarieberg te Maastricht en werd begraven op 16 januari 1922 te St. Pieter.

 

Vak I 85 geruimd januari 2018.

Leonardus Hubertus Brouns - Anna Maria Blom

- Een kruis -

 In memoriam / Leonardus Brouns /  * 20-7-1903 † 30-1-1969 / echtgenoot van / Anna Blom / * 21-5-1903 † 1-4-1990

De ouders van Leonardus Hubertus BROUNS waren:
Servatius Hubertus BROUNS geboren op 28 juni 1875 te St. Pieter. Hij huwde Maria Isabella Hubertina JONGEN 27 april 1900 te St. Pieter. Servatius overleed 15 januari 1949, 73 jaar oud ten gevolge van een noodlottig ongeval in het Ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd begraven op 19 januari 1949 te St. Pieter.
Maria Isabella Hubertina JONGEN werd geboren op 18 januari 1875 te St. Pieter. Bel overleed 21 april 1956, 81 jaar oud te Maastricht en werd 25 april 1956 bijgezet te St. Pieter. Dit graf is geruimd (voorheen G 82).
Zie: geruimd Brouns.
 

Hubert werd geboren op 20 juli 1903 te St. Pieter. Hij overleed 30 januari 1969, 65 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 3 februari 1969 begraven te St. Pieter. 1925 mergelwerker. Lage Kanaaldijk 96. Hubert huwde Anna Maria BLOM 24 april 1925 te Margraten. Anna werd geboren op 21 mei 1903 te Margraten. Zij overleed 1 april 1990, 86 jaar oud te Maastricht en werd 5 april 1990 te St. Pieter bijgezet in het graf van haar echtgenoot te St. Pieter.

 

 

 

iii. Martinus Hubertus BROUNS geboren op 8 april 1905 te St. Pieter. Martin overleed 3 juni 1972, 67 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven te St. Pieter.

iv. Arnoldus Hubertus BROUNS geboren op 21 juli 1906 te St. Pieter. Arnoldus huwde Mathilde LEMMENS 4 september 1931 te Maastricht.

v. Maria Hubertina BROUNS geboren op 29 augustus 1907 te St. Pieter. Marieke huwde Jan Hubertus Balthasar LEUNESSEN 30 augustus 1929 te Maastricht. Marieke overleed 29 juni 1988, 80 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 2 juli 1988 te St. Pieter.

vi. Petronella Ludovica (Louisa) Hubertina BROUNS geboren op 21 december 1908 te St. Pieter. Zuster Maria Ursula overleed 25 november 1931, 22 jaar oud in het Laurentius-ziekenhuis te Roermond. Zij behoorde bij de Congregatie der Zusters van den H. Jozef te Heerlen.

 

 


vii. Maria Isabella Helena BROUNS geboren op 6 maart 1910 te St. Pieter. Lena huwde Bastiaan Cornelis VERHOEF 1 september 1933 te Maastricht. Lena overleed 21 juli 1994 te Maastricht en werd begraven op 25 juli 1994 te St. Pieter.

viii. Maria Hubertina Henriette BROUNS gedoopt op 22 juli 1913 te St. Pieter. Zij overleed 14 januari 1922, 8 jaar en 5 maanden oud Calvarieberg te Maastricht en werd begraven op 16 januari 1922 te St. Pieter.

 

 

Vak G 83 geruimd na 14 mei 1989 en voor 24 oktober 1992.

 Petrus Josephus BASTIAENS - Maria FOPPEN

De ouders van Petrus Josephus BASTIAENS waren:
Mathias BASTIAENS geboren op 3 oktober 1832 te Oud-Vroenhoven. Mathias huwde Ida VAN WEERT 1 februari 1866 te Oud-Vroenhoven. Hij overleed 10 april 1886 53 jaar oud te Oud-Vroenhoven.
Ida VAN WEERT werd geboren op 6 januari 1843 te Vlijtingen (België). Ida overleed 2 maart 1939, 96 jaar oud te Maastricht.


Petrus werd geboren op 8 februari 1880 te Oud-Vroenhoven. Hij huwde Maria FOPPEN, dochter van Hendrikus Antonius Hermanus FOPPEN en Anna Maria VOISIN, 28 juli 1906 te Oud-Vroenhoven. Petrus overleed 24 juli 1925, 45 jaar oud te Maastricht in het ziekenhuis Calvariënberg en werd 27 juli 1925 begraven te St. Pieter. Gemeentewerkman. Hij was lid der Maastrichtse Canisius-Congregatie. Maria werd geboren op 18 april 1878 te Maastricht. Zij overleed 4 december 1948, 70 jaar oud te Maastricht en werd 7 december 1948 bijgezet te St. Pieter. Bekende adressen: Glacisweg 42 en Bastionstraat 7a te Maastricht.

 

Hendrikus Antonius Hermanus FOPPEN werd geboren op 2 maart 1848 te Maastricht. Hij huwde Anna Maria VOISIN 1 mei 1872 te Maastricht en overleed 28 februari 1888, 39 jaar oud te Maastricht.
Anna Maria VOISIN werd geboren op 10 september 1841 te Maastricht. Anna huwde (1) Pieter SCHILLINGS  (overleden op 26 oktober 1866, 24 jaar oud) 18 januari 1865 te Maastricht. Anna huwde (2) Hendrikus Antonius Hermanus FOPPEN 1 mei 1872 te Maastricht. Zij overleed 4 oktober 1917, 76 jaar oud te Maastricht.

 

Vak H 1 geruimd tussen 1993 en 7 januari 1994.

Servatius Johannes Hubertus PILMEIJER -Maria Helena VERHAM

De ouders van Servatius Johannes Hubertus PILMEIJER waren:
Joannes Theodorus PILMEIJER geboren op 11 augustus 1860 te Maastricht. Hij huwde Maria Josephina DIRCKE 19 februari 1889 te Maastricht. Joannes overleed 21 augustus 1894, 34 jaar oud te Maastricht. Hij was schrijnwerker van beroep. Maria Josephina DIRCKE geboren op 14 september 1867 te Maastricht. Maria overleed 6 juli 1914, 46 jaar oud te Oud-Vroenhoven. Maria huwde (2) Pierre François HOOFT 9 augustus 1900 te Maastricht. Pierre werd geboren op 28 september 1874 te Maastricht. Hij overleed 10 mei 1933, 58 jaar oud te Maastricht. 1900 meubelwerker.

Servatius werd geboren op 21 februari 1891 te Maastricht. Hij huwde Maria Helena VERHAM, dochter van Joannes VERHAM en Eugénie Elisabeth DROSTEN, 25 augustus 1915 te Maastricht. Servatius overleed 15 juli 1967, 76 jaar oud. Hij werd bijgezet op 18 juli 1967 te St. Pieter. 1915 schrijnwerker. Lage Kanaaldijk 38. Bij overlijden XII Apostelenhuis Bogaardenstraat 1B te Maastricht. Maria werd geboren op 1 september 1891 te Maastricht. Maria overleed 19 februari 1948, 56 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 23 februari 1948 te St. Pieter. 1915 papierinpakster. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 38.

Vak H 4

Franciscus SCHREURS - Barbara Elisabeth SONNEVILLE / Andreas Franciscus SCHREURS


De ouders van Franciscus SCHREURS waren:
Joannes Michiel SCHREURS geboren op 3 augustus 1841 te Maastricht. Michel huwde Sophia DENIE 22 oktober 1867 te Maastricht. Hij overleed 12 april 1910, 68 jaar oud te Maastricht. Slotmaker, winkelier.
Sophia DENIE geboren op 30 juli 1839 te Breda. Zij overleed 16 januari 1907, 67 jaar oud te Maastricht. Kunstbloemenmaakster, winkelierster.


Franciscus werd geboren op 1 oktober 1870 te Maastricht en gedoopt op 2 oktober 1870 te Maastricht, St. Servaas.
Franciscus huwde (1) Joanna Catharina Hubertina LEMMENS,
dochter van Hendrikus Hubertus LEMMENS (scheepstimmerman) en Maria Hubertina RAMAEKERS, 2 oktober 1897 te St. Pieter.

 

Kinderen:
i. Bertha SCHREURS geboren op 4 december 1898 te Maastricht. Bertha huwde Jan Petrus Karel BREMERS 12 februari 1926. Bertha overleed 9 december 1976, 78 jaar oud te Maastricht.
ii. Pierre SCHREURS geboren op 15 oktober 1899 te Maastricht. Pierre (Pie) overleed 19 mei 1979 te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.
Zie:
geruimd Schreurs - Montulet.
iii. Andreas SCHREURS geboren op 4 oktober 1900 te St. Pieter. Andreas overleed 31 oktober 1900, 26 dagen oud te St. Pieter.
iv. Joseph SCHREURS geboren op 30 mei 1902 te St. Pieter. Joseph overleed 19 oktober 1902, 5 maanden oud des namiddags ten een ure te St. Pieter en werd begraven op 21 oktober 1902 te St. Pieter.
v. Dieudonné SCHREURS geboren op 16 augustus 1903 te St. Pieter. Dieudonné overleed 25 september 1903, ruim 1 maand oud des namiddags ten twee ure te St. Pieter en werd begraven op 27 september 1903 te St. Pieter.
vi. Dieudonné SCHREURS geboren op 25 mei 1905 te St. Pieter. Dieudonné overleed 27 mei 1905, 3 dagen oud te St. Pieter.
vii. Joseph SCHREURS geboren op 25 mei 1905 te St. Pieter.
viii. Anna SCHREURS.

Franciscus huwde (2) Barbara Elisabeth SONNEVILLE, dochter van Petrus Lambertus SONNEVILLE en Maria SCHMIT, 2 oktober 1916 (tevens kerkelijk huwelijk) te St. Pieter. Getuigen waren
Petrus SONNEVILLE en Theodatus DE JONG.

 

Petrus Lambertus SONNEVILLE werd geboren op 6 april 1840 te Maastricht. Hij overleed 21 februari 1912, 71 jaar oud te Maastricht. Hij huwde Maria SCHMIT, dochter van Johannes Baptista SCHMIT en Elisabetha BENTZ. Maria werd geboren op 20 juli 1842 te Bissen (Luxemburg). Zij overleed 7 augustus, 1918, 76 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 10 augustus 1918 te St. Pieter. Bij overlijden Glacisweg.


Kinderen:
i. Andreas Franciscus SCHREURS geboren op 3 oktober 1917 te St. Pieter. Hij overleed 16 april 1974, 56 jaar oud en werd 20 april 1974 te St. Pieter bijgezet in het ouderlijk graf.
Ongehuwd. Lage Kanaaldijk 91.
ii. Pierre Antoine Michael SCHREURS.
iii. Franciscus SCHREURS.
iv. Alphons Dieudonné SCHREURS.

Franciscus overleed 23 oktober 1947, 77 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 28 oktober 1947 te St. Pieter. Suikerbakker en broodbakker van beroep. Glacisweg 12 te Maastricht (St. Pieter).

Joanna Catharina Hubertina LEMMENS werd geboren op 8 augustus 1877 te St. Pieter. Joanna overleed 7 maart 1908, 30 jaar en 6 maanden oud te Maastricht (verdronken) en werd begraven op 10 maart 1908 te St. Pieter.

Barbara Elisabeth SONNEVILLE werd geboren op 21 augustus 1879 te Maastricht en gedoopt op 21 augustus 1879 te Maastricht, St. Servaas. Barbara overleed 3 augustus 1953, 73 jaar oud te Maastricht en werd 6 augustus 1953 bijgezet te St. Pieter.

Vak H 9 geruimd na 2 februari 1999.

Petrus Johannes Hubertus JANSSEN - Maria Margaretha MUIJTJENS

 

De ouders van Petrus Johannes Hubertus JANSSEN waren:
Leonardus Hubertus JANSSEN geboren op 21 februari 1858 te St. Pieter. Hij huwde Joanna Hubertina GROOTHAUSEN 23 november 1888 te St. Pieter. Leonardus overleed 19 december 1933, 75 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter.
Joanna Hubertina GROOTHAUSEN geboren op 20 januari 1860 te St. Pieter. Joanna overleed 5 november 1910, 50 jaar oud Broek te St. Pieter en werd begraven op 8 november 1910 te St. Pieter.


Petrus werd geboren en gedoopt op 30 augustus 1889 te St. Pieter. Hij huwde Maria Margaretha MUIJTJENS,
dochter van Jan Pieter Hubert MUIJTJENS en Jeannette Josephina SIMONS, 6 december 1912. 7 december werd het huwelijk ingezegend te St. Pieter. Getuigen waren Joseph MUIJTJENS en Alphons SCHREURS.
 

Kinderen o.a.:

i. Annetta Josephina JANSSEN geboren op 18 oktober 1914 te Maastricht. Jeannette huwde Ludovicus Hubertus VAESSEN 11 september 1936 te Maastricht. Jeannette overleed 31 januari 1979, 64 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 3 februari 1979 te St. Pieter. Zie: vak B2 Vaessen.
ii. Helena JANSSEN geboren in 1916. Helena overleed 14 oktober 1917, 1 jaar oud te Maastricht.
iii. Joseph JANSSEN geboren in 1920. Joseph overleed 5 april 1921, 11 maanden te Maastricht.

Petrus overleed 25 januari 1972, 82 jaar oud te Maastricht en werd 29 januari 1972 bijgezet te St. Pieter. Hij was landbouwer van beroep. Lage Kanaaldijk 67. Maria Margaretha werd geboren op 4 augustus 1893 te Maastricht. Zij werd gedoopt op 4 augustus 1893 te Maastricht, O.L.Vrouw. Zij overleed 27 maart 1947, 53 jaar oud te Maastricht en werd 31 maart 1947 begraven te St. Pieter. 1912: fabrieksarbeidster. Sterfhuis Observantenweg 28.

Vak H 10 geruimd na 24 februari 1960.

Joseph SPEETJENS - Josephina Maria RADEMAEKERS


De ouders van Joseph SPEETJENS waren:
Franciscus SPEETJENS geboren op 25 augustus 1859 te Oud-Vroenhoven. Hij huwde Anna SMIDS 11 december 1878 te Maastricht. Franciscus overleed 27 september 1911, 52 jaar oud te Maastricht.
Anna SMIDS geboren op 27 december 1858 te Maastricht. Anna overleed 30 maart 1928, 69 jaar oud te Maastricht.

Joseph werd geboren op 9 mei 1885 te Maastricht. Hij huwde Josephina Maria RADEMAEKERS, dochter van Antoon Hubert RADEMAEKERS en Maria Helena BOURS, 16 januari 1907 te Maastricht.
 

Hun dochter Helena SPEETJENS werd geboren in 1909. Helena overleed 11 augustus 1910, 10 maanden oud te Maastricht.

Joseph overleed 24 februari 1950, 64 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter. Hij was ovenwerker in 1907. Josephina werd geboren op 9 september 1885 te Maastricht. Zij overleed 4 mei 1945, 59 jaar oud te Maastricht en werd 7 mei 1945 begraven te St. Pieter. 1907: aardewerkster. Bij overlijden Mergelweg 8 B Maastricht (St. Pieter).

 

H 12 in padruimte?

 

Petrus Leonardus BUSCHGENS - Johanna Maria LIEBETONDe ouders van Petrus Leonardus BUSCHGENS waren:
Johannes Leonardus BUSCHGENS geboren op 4 augustus 1825 te Urmond. Hij huwde Joanna Catharina GRUILS 1 juli 1862 te Urmond. Johannes overleed 30 maart 1897, 71 jaar oud te Urmond. 1862: landbouwer.
Joanna Catharina GRU(I)LS geboren op 1 augustus 1839 te Limbricht. Zij overleed 15 augustus 1906, 67 jaar oud te Urmond. 1862: dienstmeid.


Leonard werd geboren op 4 januari 1864 te Urmond. Hij huwde Johanna Maria LIEBETON,
dochter van Theodorus LIEBETON en Maria Wilhelmina WELLING, 2 januari 1895 (ondertrouw in 1894) te Rotterdam.

 

Kinderen:


i. Maria Wilhelmina BUSCHGENS geboren op 9 juli 1895 te Rotterdam.
 

ii. Jean Henri Mathieu BUSCHGENS  geboren op 16 oktober 1896 te Tilleur (België), Quai du Halage. Jean huwde Hélène Isabelle DOOMS. Hij overleed 21 augustus 1932, ruim 35 jaren oud te Maastricht en werd begraven op 25 augustus 1932 te Maastricht. Schipper van beroep.

 

De Sumatra post van 12 september 1932:

ZIJN LEVEN VOOR EEN DRENKELING OPGEOFFERD

 

Begrafenis te Maastricht


Te Maastricht, is ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den 35 jarigen schipper J. H. M. Buschgens, die in het Ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht aan typhus is overleden. Deze man heeft zijn leven opgeofferd om een medemensch te redden, meldt de Telegraaf. Op 14 Aug. zag hij een knaapje van het weeshuis alhier in den z.g. bloedbak (een verzamelplaats van afval en vuil) in de Jeker vallen. B. sprong hem achterna en kon het knaapje redden. Spoedig moest hij zich echter onder geneeskundige behandeling stellen, waarbij gebleken is, dat de redder met typhus besmet water had ingenomen. Op 21 Aug. j.l. is hij aan typhus overleden. Tal van te Maastricht liggende schippers volgden de baar, terwijl op alle schepen de vlag halfstok was geheschen uit piëteit voor dezen moedigen collega, die zijn hulpvaardigheid met het leven heeft betaald.

 

Links de "bloodbank", een duiker die het Jekerwater onder het Kanaal van Luik naar Maastricht doorvoerde in 1930. Toto 1901 lag hier dichtbij het gemeentelijk slachthuis. Dat loosde het slachtafval in de Jeker. Vandaar de locale benaming. Fotocollectie GAM nummer 15057.


iii. Albert Henri BUSCHGENS 5 oktober 1898 geboren te Tilleur (België). Hij huwde Antonia DE RIJK,
dochter van Henricus DE RIJK en Maria Catharina MIENTJES, 4 augustus 1920 te Rotterdam. Hij overleed te Rotterdam maart 1969, 70 jaar oud.


iv. Charles Leonardus BUSCHGENS 13 november 1899 geboren te Woudrichem. Hij huwde Catharina DE RIJK (zus van Antonia DE RIJK) 2 februari 1927 te Rotterdam. Charles overleed 17 januari 1938, 38 jaar oud te Maastricht. Hij was zetschipper van beroep. Van Urmond naar Glacisweg 2 Maastricht (St. Pieter) op 22 juli 1929.


v. Jean Joseph BUSCHGENS geboren op 24 maart 1901 te Rotterdam. Jef en Wilhelmina Maria HENDRIKS,
dochter van Arnoldus HENDRIKS en Wilhemina VAN LOOZE, zijn 8 februari 1928 getrouwd te Maastricht. Jef overleed omtrent 8 april 1975, 74 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 9 april 1975 (uitvaartdienst) te St. Pieter. Mientje werd 23 januari 1906 geboren te Duisburg (Duitsland). Mientje overleed te Maastricht 30 mei 1989, 83 jaar oud. 31 mei 1989 uitvaartdienst te St. Pieter.


Leonard overleed 21 juni 1945, 81 jaar oud te Maastricht en werd 23 juni 1945 begraven te St. Pieter. Hij komt tussen 4 en 12 januari 1928 van Urmond naar de Van Hasseltkade 15 te Maastricht. Sterfhuis Glacisweg 2. Schipper van beroep. Jeanne Marie werd geboren op 1 maart 1871 te Ruhrort (Duitsland). Zij overleed 27 oktober 1950, 79 jaar oud te Maastricht en werd 30 oktober 1950 bijgezet te St. Pieter. Sterfhuis Henric van Veldekeplein 22.

 

Vak H 12 geruimd 2014.

 

 

Joannes Winandus Hubertus Krischer

 

- Een kruis -

Jean Krischer / * 1930 † 1976 / ∞ / Mia Maes
 

De ouders van Joannes Winandus Hubertus KRISCHER waren:
Theodorus Nicolaas KRISCHER. Dor werd geboren op 6 december 1905 te Maastricht. Hij overleed 18 maart 1962, 56 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 21 maart 1962 te St. Pieter. Bankwerker. Begiftigd met de pauselijke onderscheiding Benemerenti. Bij overlijden Glacisweg 36C. Dor huwde Christina Elisa VAN ENGELSHOVEN 18 oktober 1929 te Maastricht.
Christina Elisa VAN ENGELSHOVEN werd op 29 oktober 1908 te Maastricht geboren. Christien overleed 2 januari 1999 in de Verpleegkliniek De Zeven Bonnen te Maastricht, 90 jaar oud. Christien werd op 7 januari 1999 te Geleen gecremeerd.

 

Dit graf lag in vak H 12 en is geruimd na 29 december 1997.

Jean werd geboren in 1930. Hij overleed 1 augustus 1976, 46 jaar oud te Rotterdam en werd 4 augustus 1976 te St. Pieter begraven. Hij was gehuwd in 1953 te Maastricht met Mia Maes. Mia werd geboren op 15 juni 1931. Zij overleed 25 september 2014, 83 jaar oud te Maastricht. De crematie vond plaats op 30 september 2014 te Geleen.

 

 

VAK H 13 geruimd na 1969.

 

Hendrikus Josephus WILLEMS - Hubertina JANSSEN
 

De ouders van Hendrikus Josephus WILLEMS waren:
Hubertus Josephus WILLEMS geboren op 21 mei 1847 te Maastricht. Hij huwde Maria Elisabeth Hubertina WILLEMS 21 juni 1871 te Maastricht. Hubertus overleed 19 januari 1901, 53 jaar oud te Maastricht.
Maria Elisabeth Hubertina WILLEMS geboren op 30 november 1844 te Maastricht. Zij overleed 15 april 1918, 73 jaar oud te Maastricht.

Hendrikus werd geboren op 19 mei 1881 te Maastricht. Hij huwde Hubertina JANSSEN, dochter van Andries JANSSEN en Maria Anna Hubertina KOUMANS, 21 februari 1914 te Heer en Keer. Hendrikus overleed 31 juli 1959, 78 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 4 augustus 1959 te St. Pieter. Kleermaker. Sterfhuis Papenweg 14. Hubertina werd geboren op 11 november 1879 te Maastricht. Zij overleed 12 november 1945, 66 jaar oud te Maastricht en werd 16 november 1945 begraven te St. Pieter. Sterfhuis Papenweg 14. Dameskleermaakster.

 

Vak H 15 geruimd tussen 1993 en 14 oktober 1999.

Petrus Joannes Hubertus UMMELS - Anna Maria BECKERS

 

De ouders van Petrus Joannes Hubertus UMMELS waren:
Jan Joseph UMMELS geboren op 14 november 1860 te Bunde. Hij huwde Joanna Hubertina NICOLAES 17 september 1886 te St. Pieter. Jan overleed 12 februari 1929, 68 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 15 februari 1929 te St. Pieter. Landbouwer 1915: bergwerker. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 119a.
Joanna Hubertina NICOLAES geboren op 25 augustus 1861 te St. Pieter. Joanna overleed 10 maart 1938, 76 jaar oud te Maastricht, Ziekenhuis Calvariënberg en werd bijgezet op 12 maart 1938 te St. Pieter.

Petrus werd geboren en gedoopt op 19 december 1889 te St. Pieter. Hij huwde (1) Anna Maria BECKERS,
dochter van Laurentius BECKERS en Christina MOTTEN (Laurentius was arbeider bij de Zinkwit in 1913), 14 november 1913 te St. Pieter. 15 november werd het kerkelijk huwelijk ingezegend te St. Pieter; getuigen waren Petrus THIJSSEN en Joannes VOSSEN. Petrus was landbouwer in 1913. Hij overleed 9 oktober 1968, 78 jaar oud te Maastricht en werd 12 oktober 1968 bijgezet te St. Pieter. Sterfhuis Papenweg 85. Anna werd geboren op 2 juli 1891 te Maastricht. In 1913 was zij dienstmeid. Zij overleed 1 februari 1946, 54 jaar oud te Gronsveld en werd begraven op 3 februari 1946 te St. Pieter. Petrus huwde (2) de weduwe Josephina KOBBING, dochter van Frans KOBBING en Katharina CASTEL. Dit echtpaar woonde op de Papenweg 85 te Maastricht (St. Pieter). Jos KOBBING werd geboren op 10 november 1890 te Groot-Wischera. Zij huwde (1) huwde Gilles Hubertus VAN HONTEM, zoon van Jozef VAN HONTEM en Maria Anna WALHEER, 26 november 1913 te Maastricht. Jos overleed 25 mei 1980, 89 jaar oud en werd 28 mei 1980 te St. Pieter bijgezet. Zie: vak M Van Hontem.

 

Het grafmonument UMMELS - BECKERS (rechts) en WILLEMS - JANSSEN (links) juli 1975. Het tussenliggen grafmonument PENDERS - CUSTERS - BRINGMANS is nog aanwezig. Bron uitsnede foto van juli 1975: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

 

Vak H 16 geruimd na 24 september 1997.

 

Leonardus Hubertus HAMELERS - Maria Mathia VERHOEF

 

Leon werd geboren op 19 oktober 1911 te St. Pieter. Hij huwde (1) Maria Mathia VERHOEF, dochter van Christoffel VERHOEF en Berdina VAN DER VEEKE, 4 september 1936 te Maastricht. Leon overleed 21 oktober 1975, 64 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd bijgezet op 25 oktober 1975 te St. Pieter. 1936 cementwerker. Mergelweg 163 te Maastricht (St. Pieter). Maria Mathia werd geboren op 16 maart 1912 te Zesgehuchten (Geldrop). Zij overleed 15 maart 1946, bijna 34 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 18 maart 1946 te St. Pieter. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 77.

Leon huwde (2) Gerda RUTTEN. Gerda werd geboren omtrent 1923. Zij overleed 20 april 2013, 90 jaar oud te Maastricht en werd gecremeerd op 25 april 2103 te Geleen.

 

Het grafmonument juli 1975. Bron uitsnede foto van juli 1975: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

Vak H 17 geruimd omtrent 1960.
 

Leonard Joseph HAEREN - Anna Hubertina DOBBELSTEIN
 

De ouders van Leonard Joseph HAEREN waren:
Joannes Wilhelmus Leopoldus HAEREN geboren op 31 maart 1839 te Wijnandsrade. Jan huwde Maria Sophia HERMANS 16 juli 1867 te Nuth. Hij overleed 6 juli 1909, 70 jaar oud te Maastricht.
Maria Sophia HERMANS geboren op 5 maart 1840 te Nuth. Zij overleed 2 april 1923, 83 jaar oud te Maastricht.


Leonard werd geboren op 27 augustus 1871 te Nuth. Hij huwde Anna Hubertina DOBBELSTEIN,
dochter van Joannes DOBBELSTEIN en Maria Ida PEPELS, 12 april 1912 te Beek. Leonard overleed 27 juli 1947, 75 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 30 juli 1947 bijgezet te St. Pieter. Anna werd geboren op 27 augustus 1871 te Beek. Anna overleed 8 mei 1946, 74 jaar oud en werd 11 mei 1946 te St. Pieter begraven. Sterfhuis Glacisweg 46 Maastricht (St. Pieter). Het echtpaar werd kinderloos. Dit graf was in gebruik van 1945 tot omtrent 1960.

 

Het grafmonument juli 1975. Bron uitsnede foto van juli 1975: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

Vak H 18 geruimd voor voor 16 juli 1979.

 

 Andreas Marinus VAN DER ELST - Elisabetha Johanna VAN DEN HEUVELDe ouders van Andreas Marinus VAN DER ELST waren:
Petrus VAN DER ELST geboren op 5 oktober 1847. Hij huwde Anna WELLENS 10 februari 1872 te 's-Hertogenbosch.
Anna WELLENS geboren op 29 juni 1845 te 's-Hertogenbosch.


Andreas werd geboren op 16 mei 1873 te 's-Hertogenbosch. Hij huwde Elisabetha Johanna VAN DEN HEUVEL, dochter van Cornelis VAN DEN HEUVEL en Hendrina Johanna LAMMERS, 7 december 1894 te 's-Hertogenbosch.
 

Kinderen:
i. Petrus VAN DER ELST geboren op 3 november 1893 te 's-Hertogenbosch. Hij huwde Maria WELTERS 22 april 1919 te Heer en Keer.
ii. Catharina VAN DER ELST geboren omtrent 1899 te 's-Hertogenbosch. Zij huwde Carolus Lambertus Henricus VAN GEFFEN 5 februari 1921 te 's-Hertogenbosch.
iii. Andreas Wilhelmus VAN DER ELST geboren in 1902. Hij overleed 24 augustus 1919, 17 jaar oud te Heer.
iv. Johan VAN DER ELST geboren in 1905. Hij overleed 7 maart 1925, 20 jaar oud te Maastricht.
v. Theodorus VAN DER ELST geboren op 6 oktober 1905 te 's-Hertogenbosch. Hij huwde Maria Joanna Helena ADRIAENS 18 april 1928 te Maastricht.
vi. Gerardina VAN DER ELST geboren op 5 september 1907 te 's-Hertogenbosch. Zij huwde Johannes Maria Hubertus BRAKEN in 1931. Gerardine overleed 13 november 1983, 76 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 16 november 1983 te St. Pieter.
vii. Maria Johanna VAN DER ELST geboren in 1910 te 's-Hertogenbosch. Zij overleed 17 februari 1918, 8 jaar oud te Heer.
viii. Johanna Elisabeth VAN DER ELST geboren in 1913 te Holthausen (Duitsland). Zij overleed 1 december 1916, 3 jaar oud te Maastricht.
ix. Cornelis Johannes VAN DER ELST geboren te 's-Hertogenbosch. Hij huwde Cornelia WILLEMS 22 juli 1918 te Moergestel.


Andreas overleed 15 augustus 1960, 87 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 18 augustus 1960 te St. Pieter. Hij was sigarenmaker, schipper en baggermolenbaas.
Bij overlijden Luikerweg 31. Elisabeth Johanna werd geboren op 16 juni 1876 te 's-Hertogenbosch. Zij overleed 26 juni 1946, 70 jaar oud te Maastricht en werd 29 juni 1946 begraven te St. Pieter. Wonende aan boord van het woonschip "'s Gravenhage achthonderd negen en zeventig".

 

 

Het grafmonument juli 1975. Bron uitsnede foto van juli 1975: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

Vak H 19 geruimd na 1956.

 

Eduard MUIJRES - Sophia PERELAERDe ouders van Eduard MUIJRES waren:
Frans Cornelis MUIJRES geboren op 26 augustus 1831 te Nieuwstadt. Hij huwde Maria Cornelia STELTEN 27 februari 1867 te Nieuwstadt. Frans overleed 14 maart 1911, 79 jaar oud te Nieuwstadt. Landbouwer.
Maria Cornelia STELTEN geboren op 16 mei 1839 te Nieuwstadt. Zij overleed 18 augustus 1912, 73 jaar oud te Maastricht.


Eduard werd geboren op 26 februari 1868 te Nieuwstadt. Hij huwde Sophia PERELAER,
dochter van Paulus Augustinus Hubertus PERELAER en Cornelia DE WELF, 13 februari 1896 te Oud-Vroenhoven.
 

Kinderen allen geboren te Maastricht:
i. Theophile MUIJRES geboren op 1 juni 1896.
ii. Antonius Michel MUIJRES geboren op 31 juli 1897.
iii. Michiel Christiaan MUIJRES geboren op 26 juni 1899.
iv. Nicolaas Petrus Hubertus MUIJRES geboren op 4 juni 1900.
v. Paulus Augustinus Hubertus MUIJRES geboren op 22 juli 1902.
vi. Anna Cornelia MUIJRES geboren op 15 september 1904.


Eduard overleed 23 juli 1946, 78 jaar oud te Maastricht en werd 26 juli 1946 begraven te St. Pieter. Sterfhuis Mergelweg 17. Hij was fabriekswerker, glassorteerder en opzichter. Sophia werd geboren op 6 april 1871 te Maastricht. Zij overleed 4 december 1947, 76 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 8 december 1947 bijgezet te St. Pieter. Sterfhuis Mergelweg 17.

 

Vak H 20 geruimd na 5 augustus 1966.

 

Gerardus Matheus Hubertus CLAESSENS - Maria Agnes SISTERMANS

 


De ouders van Gerardus Matheus Hubertus CLAESSENS waren:
Caspar Wilhelmus Hubertus CLAESSENS geboren en gedoopt op 4 juni 1842 te St. Pieter. Hij huwde Maria Mechtildis Hubertina VANDERBROEK (VAN DEN BROEK VANDENBROECK) 28 juli 1871 te St. Pieter. Willem Hubert overleed 4 september 1920, ruim 78 jaar oud Kanaaldijk 59 te Maastricht (St. Pieter). Hij werd begraven op 7 september 1920 te St. Pieter.
Maria Mechtildis Hubertina VANDERBROEK (VAN DEN BROEK VANDENBROECK) geboren op 1 juni 1847 te St. Pieter. Zij overleed 16 februari 1930, 82 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd bijgezet te St. Pieter.
Zie: vak D Claessens - Vanderbroek.

Gerard werd geboren op 21 februari 1881 te St. Pieter. Hij huwde Maria Agnes SISTERMANS.
dochter van Joannes Hubertus SISTERMANS (landbouwer) en Clara Hubertina TILLI, 29 april 1911 te Heer en Keer.

Hun zoon Gerardus Wilhelmus Hubertus CLAESSENS werd geboren op 17 maart 1913. Giel huwde Catharina WACKERZAPP 29 juli 1938 (1 augustus 1938 kerkelijk huwelijk te Maastricht) te Maastricht. Giel overleed 29 oktober 1960, 48 jaar oud Oude Tweebergerpoort 3 A te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Zie: vak R Claessens - Wackerzapp.

Gerard overleed 31 december 1947, 63 jaar oud te Maastricht en werd 3 januari 1948 bijgezet te St. Pieter. Landbouwer. Oude Tweebergerpooort 3 A. Maria Agnes werd geboren op 23 juli 1874 te Heer en Keer. Zij overleed 5 augustus 1946, 72 jaar oud te Maastricht en werd 8 augustus 1946 begraven te St. Pieter. Sterfhuis Abtstraat 6.

 

Met dank aan Dhr. Roger Claessens.

Graf H 21 geruimd na 26 januari 2000.

Sebastianus KOEVOETS -  Maria VAN DIJK


De ouders van Sebastianus KOEVOETS waren Franciscus KOEVOETS en Catharina SCHUURBIERS.

Sebastiaan werd geboren op 27 november 1885 te Woensdrecht. Sebastiaan huwde Maria VAN DIJK, dochter van Antonius Franciscus VAN DIJK en Adriana BEUKE, 24 november 1911 te Nigtevecht.
 

Kinderen:

i. Catharina Adriana Maria KOEVOETS geboren op 19 april 1913 Jutphaas. Zij overleed 11 februari 1946, 32 jaar oud te Heeswijk. Kloosterzuster.
ii. Maria Anna Elisabeth KOEVOETS geboren op 28 mei 1926 te Velsen. Zij huwde Hermanus Johannes Wilhelmus BRUGMAN 2 juni 1951 te Maastricht. Maria overleed 5 mei 2004, 77 jaar oud te Deventer.


Sebastiaan overleed 29 september 1946 te Maastricht (St. Pieter) en werd 3 oktober 1946 te St. Pieter begraven. Hij was sluismeester. Hij komt in september 1931 van Den Helder naar de Hoge Kanaaldijk 62 te Maastricht (St. Pieter). Marie werd geboren op 14 december 1885 te Nederhorst den Berg. Zij overleed 14 september 1955, 69 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 17 september 1955 bijgezet te St. Pieter. Sterfhuis: Lage Kanaaldijk 23.

 

 

Vak H 24 geruimd na 23 juni 1978.

 Hubertus Antonius CUIJPERS

De ouders van Hubertus Antonius CUIJPERS waren:
Joannes Mathijs CUIJPERS geboren op 22 januari 1888 te Oud-Vroenhoven. Hij huwde Maria Hubertina Elisabeth VERNAUS 18 september 1909 te Oud-Vroenhoven. Joannes overleed in november 1925, 37 jaar oud te Maastricht. 1909: voerman. 1925 kantonnier Brusselseweg 231.
Maria Hubertina Elisabeth VERNAUS geboren op 19 november 1887 te Maastricht. Zij overleed 12 augustus 1956, 68 jaar oud te Maastricht.

Hubertus werd geboren op 25 december 1912 te Oud-Vroenhoven. Hij overleed 15 december 1946, 33 jaar oud te Maastricht en werd 18 december 1946 begraven te St. Pieter. Sterfhuis Mergelweg 40. Cementwerker, 1946 grondwerker. Hij huwde Jeanne Madeleine NIJS, dochter van Pierre Joseph NIJS en Anna Catharina CATTENSTAART, 28 mei 1937 te Maastricht. Jeanne werd geboren op 21 juli 1912 te Canne. Zij overleed in augustus 1987, 75 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 5 augustus 1987 te Maastricht. 1937 dienstbode.

Vak H 44 geruimd omtrent 2007/2008.

Caspar Hubertus SPROKKEL - Maria Josephina Francisca VANGANGELT

De ouders van Caspar Hubertus SPROKKEL waren:
Gerardus SPROKKEL (SPROKEL) geboren op 12 december 1846 te Canne. Gerard huwde Philomena LINOTTE 9 april 1874 te Oud-Vroenhoven. Hij overleed 6 januari 1927, 80 jaar oud te Maastricht. Gerard huwde Philomena LINOTTE 9 april 1874 te Oud-Vroenhoven. Philomena LINOTTE werd geboren op 18 augustus 1848 te Oud-Vroenhoven. Zij overleed 19 november 1929, 81 jaar oud te Maastricht.

Caspar werd geboren op 7 september 1885 te St. Pieter en gedoopt op 8 september 1885 te St. Pieter. Caspar huwde (1) Maria DREESENS, dochter van Joannes Hubertus Julius DREESENS en Margaretha D'ELFANT, 29 juni 1917 te St. Pieter. 30 juni 1917 werd het huwelijk kerkelijk ingezegend te St. Pieter; getuigen waren Gulielmus SPROKKEL en Aegidius HASSINK. Caspar overleed 6 januari 1963, 77 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 9 januari 1993 begraven te St. Pieter. Mergelweg 458. Hij was aardewerker in 1917. Maria DREESENS werd geboren op 20 juni 1881 te Maastricht en werd gedoopt op 20 juni 1881 te Maastricht, St. Martinus. Zij overleed 19 april 1929, 47 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 22 april 1929 te St. Pieter. Dienstmeid in 1917. Sterfhuis: Mergelweg 38.
Caspar huwde (2) Maria Josephina Francisca VANGANGELT,
dochter van Servatius Hubertus VANGANGELT en Maria Agnes Hubertina WINANTS, 23 mei 1930 te Maastricht. 24 mei 1930 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen hierbij waren Gulielmus SPROKKEL en Gulielmus VANGANGELT. Maria Josephina Francisca VANGANGELT was weduwe van Henricus Josephus (Joseph Hubert) SERVAIS, zoon van Simon Jean SERVAIS en Maria Catharina SCHIEPERS. Joseph werd geboren en gedoopt op 21 juni 1893 te Canne. Hij huwde Maria Josephina Francisca VANGANGELT 12 april 1918 te St. Pieter. 13 april 1918 werd het huwelijk kerkelijk ingezegend te St. Pieter; getuigen waren Andreas CLAESSENS en Henricus VAN GANGELT. Joseph overleed 16 oktober 1920, 27 jaar oud in het gesticht Calvarieberg te Maastricht en werd begraven op 20 oktober 1920 te St. Pieter. Trambeambte. Lage Kanaaldijk 30. Marie werd geboren op 5 mei 1894 te St. Pieter. Zij overleed 22 oktober 1973, 79 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 26 oktober 1973 te St. Pieter.

Op 18 februari 1820, om 3 uur ’s middags, deed Josephina Albert, de dochter van de "huishouder" van het Vondelingenhuis in de Lenculenstraat, aangifte van het feit dat de avond tevoren, om 8 uur, een baby van ongeveer 8 dagen oud in de rol van het vondelingenhuis was geplaatst. Het jongetje kreeg de voornaam Joseph, en de familienaam Sprokkel. De naam is afgeleid van de naam van de maand, toen het kind gevonden werd, de "Sprokkelmaand", de oud-Nederlandse benaming voor de maand februari.
Joseph Sprokkel was dagloner en "meerderjarige zoon van onbekende ouders", toen hij op 6 juli 1844 in Oud-Vroenhoven trouwde met de 22-jarige Maria Ida Vrijens, dochter van Gerardus Vrijens en Maria Gelen. Hun zoon Gerardus werd geboren in Kanne op 8 december 1846. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand liet toen per ongeluk een "k" weg, zodat deze tak van de familie door het leven gaat onder de naam Sprokel. Gerardus Sprokel trouwt op 9 april 1874 in de gemeente Oud-Vroenhoven met Philomena Linotte, en van hem stamt de Maas-
trichts-Kerkraadse tak van de familie af, onder de naam Sprokel.
Bron: RHCL. De eerste Sprokkel heette Joseph (Régis de la Haye).

 

 

Dit pand aan de Lenculenstraat was van 1690 tot 1912 protestants weeshuis. Tussen 1810 en 1825 maakten de wezen tijdelijk plaats voor de vondelingen. Van 1914 tot 1951 was hier het Provinciaal Museum gevestigd en vanaf 1951 de Toneelacademie. Foto van circa 1900. Bron: HCL Maastricht.

Vak H 41 geruimd op 2 december 2012.

Ludovicus Bartelet / Hubertus Bartelet - Maria Hubertina Christophe

Hier rusten in vrede / Hubertina Bartelet / Christophe / * 9-9-1881 † 16-3-1962 / ∞ / Louis Bartelet / * 19-2-1886 † 16-9-1973 / Bér Bartelet / * 8-11-1919 † 21-8-1981. Hubertina CHRISTOPHE
 

Louis Bartelet.


De ouders van Maria Hubertina CHRISTOPHE waren:

Frans Lambert Nicolaas CHRISTOPHE geboren op 20 november 1857 te Maastricht. Frans huwde Margaretha LOOSVELD 18 juni 1879 te Maastricht. Frans overleed 28 juli 1894, 36 jaar oud te Maastricht.
Margaretha LOOSVELD geboren op 11 november 1858 te Maastricht. Margaretha huwde Frans Lambert Nicolaas CHRISTOPHE 18 juni 1879 te Maastricht. Margaretha overleed 29 augustus 1939, 80 jaar oud te Maastricht.

Hubertine werd geboren op 9 september 1881 te Maastricht. Zij huwde Ludovicus BARTELET,
zoon van Christiaan Hubertus BARTELET en Helena BERKHOF, 12 augustus 1908 te Maastricht.
 

 

Kinderen:

i. Maria Margaretha BARTELET BARTELET geboren op 9 juni 1909 te Maastricht. Riet overleed 24 mei 1993, 83 jaar oud te Maastricht. Riet werd begraven op 27 mei 1993 te St. Pieter. Zij was ongehuwd.
Zie:
vak D Bartelet.

ii. Maria Theresia BARTELET geboren op 13 december 1910 te Maastricht. Trees overleed 3 maart 1993, 82 jaar oud te Maastricht. Trees werd 6 maart`1993 begraven te St. Pieter. Zij was ongehuwd.
Zie: vak D Bartelet.

iii. Clement BARTELET geboren op 15 juni 1912 te Oud-Vroenhoven. Clement overleed 28 augustus 1980, 68 jaar oud te Sittard.

iv. Chrétien BARTELET werd geboren op 12 augustus 1913 te Oud-Vroenhoven. Chrétien overleed 25 juni 1998, 84 jaar oud te Maastricht. Chrétien werd 30 juni 1998 begraven te St. Pieter.

v. Jules BARTELET geboren op 18 april 1915 te Oud-Vroenhoven. Jules overleed 17 september 1968, 53 jaar oud te Maastricht.

vi. Mia BARTELET geboren op 3 juli 1916 te Maastricht.

vii. Els BARTELET geboren op 23 november 1917 te Maastricht. Zij overleed 13 februari 2006, 88 jaar oud te Cadier en Keer.

viii. Hubertus BARTELET geboren op 8 november 1919 te Maastricht. Bèr overleed 21 augustus 1981, 61 jaar oud te Maastricht en werd 25 augustus 1981 te St. Pieter bijgezet in het graf van zijn ouders. Hij was ongehuwd.

Bèr was V.V.V.-gids. Screenfoto uit Ondergrondse geheimen 2, een productie van Tv Maastricht (Vitrien). Dit opschrift is te vinden in het Noordelijk gangenstelsel.
 

ix. Jean BARTELET geboren op 25 april 1921 te Maastricht. Hij verleed 13 december 2010, 89 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 17 december 2010 te St. Pieter. Jean bleef ongehuwd.
 


 

Hubertine overleed 16 maart 1962, 80 jaar oud te Maastricht en werd 19 maart 1962 te St. Pieter begraven. Louis werd geboren op 19 februari 1886 te Maastricht. Louis overleed 16 september 1973, 87 jaar oud te Maastricht en werd 19 september 1973 bijgezet in het graf van zijn echtgenote te St. Pieter. Hij was hoedenmaker, handelsreiziger, agentuur(houder) en assuradeur. Hij woonde vanaf 8 mei 1935 tot aan zijn overlijden op de Mergelweg 293.

 

Vak H 51 na 1975 geruimd.

Johannes Hubertus Matheus HEILIGERS - Maria Catharina ZEGERS

 

De ouders van Johannes Hubertus Matheus HEILIGERS waren:
Joannes Gerardus HEILIGERS geboren op 9 september 1847 te Heerlen. Jan huwde Maria Louisa KICKEN 1 oktober 1880 te St. Pieter. Jan overleed 18 juni 1906, 58 jaar oud te St. Pieter. Schrijnwerker/timmerman wonende te St. Pieter.
Maria Louisa KICKEN geboren op 17 januari 1845 te Heerlen. Catharina huwde (1) Jan Jacob Lodewijk HEILIGERS 23 april 1879 te Maastricht. Jan Jacob Lodewijk HEILIGERS,
zoon van Jan Theodoor HEILIGERS en Maria Catharina VROOMEN, werd geboren op 17 januari 1850 te Heerlen. Hij overleed 15 oktober 1879, 29 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 18 oktober 1879 te St. Pieter. Schrijnwerker. 1879: Op den Deken.
Catharina huwde (2) Joannes Gerardus HEILIGERS,
broer van Jan Jacob, 1 oktober 1880 te St. Pieter. Catharina overleed 19 juli 1918, 73 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 22 juli 1918 te St. Pieter. Kruis fl. 5,-- betaald 26 juli 1919. Herbergierster. 1880: Op den deken. Bij overlijden Glacisweg.

Mathieu werd geboren op 21 juni 1882 te St. Pieter en gedoopt op 23 juni 1882 te St. Pieter. Hij huwde Maria Catharina ZEGERS, dochter van Leonardus ZEGERS (spoorwegbeambte) en Maria Hubertina NOTTEN, 5 juli 1912 (6 juli 1912 kerkelijk huwelijk) te St. Pieter.
De getuigen bij het kerkelijk huwelijk waren Joannes ZEGERS en Gerardus HEILIGERS.
 

Kinderen o.a.:

i. Maria Hubertina HEILIGERS geboren op 15 mei 1913 te St. Pieter. Zij huwde Hubertus Wilhelmus Johannes SCHIFFELEERS 22 juli 1938 te Maastricht.

ii. Maria Louisa Jeannetta HEILIGERS geboren op 21 maart 1915 te St. Pieter. Netta huwde Paul Hubert PAULISSEN 7 februari 1936 te Maastricht.

iii. Anna Johanna HEILIGERS geboren op 25 juni 1918 te St. Pieter. Zij overleed 28 juli 1918, 5 weken oud te St. Pieter en werd begraven op 30 juli 1918 te St. Pieter.
iv. Antonius Leonardus HEILIGERS geboren op 8 juni 1920 te Maastricht. Leon overleed 9 november 1948, 28 jaar oud Glacisweg 87 te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 12 november 1948 te St. Pieter. 1946 bouwkundig tekenaar. Leon en Maria Josepha WETZELS, dochter van Johann Leonhard WETZELS en Johanna Maria Hubertine FARBER, zijn 19 juli 1946 getrouwd te Maastricht. Maria werd 23 februari 1924 geboren te Aken.

iv. E.M.G. HEILIGERS 17 april 1925 geboren. Alice en Joannes Baptista DOYEN zijn 31 mei 1950 te St. Pieter getrouwd. Alice overleed op 12 oktober 2012, 87 jaar oud en werd 19 oktober 2012 begraven te Maastricht (Algemene Begraafplaats Tongerseweg).


Mathieu overleed 24 september 1960, 78 jaar oud en werd 27 september 1960 begraven te St. Pieter. Schrijnwerker. 1918: wagenmaker.
Maria Catharina werd geboren op 20 maart 1886 te Meerssen en gedoopt op 21 maart 1886. Zij overleed 19 september 1965, 79 jaar oud en werd 22 september 1965 bijgezet te St. Pieter. Glacisweg 87.

 

Leonardus ZEGERS werd geboren op 23 november 1853 te Meerssen. Hij huwde Maria Hubertina NOTTEN, dochter van Jan Pieter NOTTEN en Maria Elisabeth HERMANS, 23 april 1879 te Maastricht. Leonard overleed 14 augustus 1914, 60 jaar oud te Maastricht. Maria Hubertina NOTTEN werd geboren op 28 januari 1848 te Schimmert. Zij overleed 21 oktober 1932, 84 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 24 oktober 1932 te St. Pieter. Bij overlijden Glacyweg 87.
 

Vak H 55 geruimd 2005.

 

Chrétien Joseph VERTOMMEN - Margaretha Petronella JANSSEN

 - Een kruis I H S -

Hier rust in vrede / Maria P. M. Janssen / * 1-8-1874 / † 6-7-1949 / echtgenote van / Chretien Vertommen / * 23-4-1876 / † 25-3-1958

De ouders van Chrétien Joseph (Christianus Josephus) VERTOMMEN waren Joannes Franciscus VERTOMMEN en Ida Antoinetta SCHIJEN. Joannes Franciscus VERTOMMEN werd geboren te Campenhout (België). Hij huwde Ida Antoinetta SCHIJEN 2 oktober 1872 te Maastricht. Joannes overleed 19 augustus 1920 te Maastricht. Huisschilder; Herbenusstraat 46 te Maastricht. Ida Antoinetta SCHIJEN werd geboren te Maastricht. Ida overleed 6 april 1911 te Maastricht.

Chrétien werd geboren op 23 april 1876 te Maastricht. Hij huwde Margaretha Petronella JANSSEN,
dochter van Peter JANSSEN en Ida STOOT, 3 maart 1905 te St. Pieter. De kerkelijke huwelijksgetuigen waren Lambertus VERTOMMEN en Gulielmus JANSSEN.
Chrétien overleed 25 maart 1958, bijna 82 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 28 maart 1958 te St. Pieter. Hij was in 1905 verversgezel wonende te Maastricht. 1910: huisschilder Glacisweg; 1949 en 1958 Notgerusweg. Hij was lid van de Mannencongregatie. Maria werd geboren op 1 augustus 1874 te Venlo. Zij overleed 6 juli 1949, 74 jaar oud te Maastricht en werd op 9 juli 1949 te St. Pieter begraven. 1905: wonende te St. Pieter, voorheen Meerssen. Beiden werden begraven te St. Pieter.

 

De handtekeningen onder de huwelijksaangifte te St. Pieter op 8 februari 1905.

 

Kinderen:

i. Franciscus Hubertus Antoine VERTOMMEN geboren op 12 december 1905 te Maastricht. Frans huwde Marieke FRISSEN in mei 1949 te Maastricht. Frans overleed plotseling op 14 februari 1970, 64 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 18 februari 1970 te St. Pieter. Zie: vak V Vertommen.
ii. Petrus Johannes Wilhelmus VERTOMMEN geboren op 7 januari 1907 te St. Pieter. Pierre overleed 26 september 1988, 81 jaar oud te Maastricht. Hij werd gecremeerd op 30 september 1988 te Heerlen.
iii. Lambertus Hubertus Antonius VERTOMMEN geboren op 9 februari 1909 te St. Pieter. Lambert overleed 31 december 1972, 63 jaar oud te Scheveningen.
iv. Anna Maria Francisca VERTOMMEN geboren op 23 april 1910 te St. Pieter. Anna overleed 27 september 1910, 6 maanden oud Glacisweg te St. Pieter. Anna werd begraven op 29 september 1910 te St. Pieter.
 

 

Vak H 50 geruimd tussen 1988 en 14 maart 1995.

Hubertus Lambertus ALFERS / Lambertus Hubertus ALFERS

De ouders van Hubertus Lambertus ALFERS waren:
Peter Joseph Ot(t)gerus ALFERS geboren op 26 september 1848 te Havert (Pruisen). Peter huwde Elisabeth DOLDERS 16 oktober 1879 te Maastricht. Peter overleed 21 juni 1892, 43 jaar oud te Maastricht. Spekslager en kuiper van beroep. Elisabeth DOLDERS werd geboren op 11 februari 1856 te Reckheim (België). Elisa overleed 25 maart 1943, 87 jaar oud te Maastricht.

Hubert werd geboren op 24 april 1888 te Maastricht en gedoopt op 25 april 1888 te Maastricht, O.L.Vrouw. Hij huwde Maria Elisabeth KRIJN, dochter van Joseph Willem Hubert KRIJN en Carolina VAN DER LOO, 22 september 1921 te Maastricht; tevens kerkelijk huwelijk te St. Pieter op 22 september 1921. Getuigen daarbij waren Alphonsus ZWEZEREIJN en Gulielmus ALFERS. Hubert overleed 23 april 1948, 59 jaar oud te Maastricht en werd te St. Pieter begraven. Hij was meubelwerker van beroep. 1948: St. Antoniusstraat 9 te Maastricht. Maria Elisabeth werd geboren en gedoopt op 15 juli 1890 te Linne. Zij overleed 10 maart 1936, 45 jaar oud te Wittem-Nijswiller. Huberts broer Lambertus Hubertus ALFERS werd geboren op 19 september 1882 te Maastricht. Hij  overleed 12 januari 1960, 77 jaar oud te Maastricht en werd 16 januari 1960 bijgezet te St. Pieter in het graf van zijn broer. Hij was smid van beroep. Bij overlijden Blekerij 8.

 

Vak H 54 geruimd na 27 mei 1959.

Maria Anna COLPA-BECKERS / Wilhelmus Joannes Marie COLPA


De ouders van Hendrik COLPA waren Hubertus COLPA geboren op 7 augustus 1824 te Leiden. Hubertus huwde Rozetta LUKSENBURG 12 februari 1846 te Leiden. Rozetta LUKSENBURG werd geboren op 10 juni 1821 te Leiden.

Hendrik werd geboren op 22 mei 1852 te Boskoop. Hij huwde (1) Clara Maria SPIERINGS, dochter van Johannes Hendrikus SPIERINGS en Allegonda VAN DEN HEUVEL, 3 februari 1876 te Tiel. Clara werd geboren op 19 september 1840 te Rotterdam. Zij overleed 7 september 1897, 57 jaar oud des voormiddags te elf ure Kanaaldijk St. Pieter en werd 8 september 1897 te St. Pieter begraven. Clara was weduwe van Nicolaas Martinus Franciscus VAN HESTEREN, overleden op 13 juli 1874 te Tiel.

Kinderen:
i. Rosetta Catharina Maria COLPA geboren op 10 juni 1877 te Tiel.
ii. Berthe Cornelia COLPA geboren op 7 september 1878 te Tiel.
iii. Johannes Hendrikus COLPA geboren op 12 mei 1880 te Tiel.
iv. Franciscus Jozef COLPA geboren op 13 maart 1885 te Maastricht. Hij overleed 14 augustus 1885, 5 maanden oud te Maastricht.


Hendrik huwde (2) Maria Anna BECKERS,
dochter van Wilhelmus Hubertus BECKERS en Maria BOS, 27 september 1898 te Maastricht.
 

Kinderen:
i. Wilhelmina Clara COLPA geboren op 18 augustus 1899 te Luik. Zij overleed 6 januari 1917, 17 jaar oud te Maastricht.
ii. Gerardus Wilhelmus Josephus COLPA geboren op 2 november 1901 te Uden. Hij overleed 8 december 1959, 58 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 11 december 1959 te St. Pieter in vak P 6 (geruimd). Gerardus huwde Anna Cornelia MUIJRES,
dochter van Eduard MUIJRES en Sophia PERELAER, 14 november 1930 te Maastricht. 1930 tuinder. Bij overlijden Mergelweg 17. Anna werd geboren op 15 september 1904 te Maastricht. Zij overleed 29 april 1983, 78 jaar oud te Maastricht en werd gecremeerd op 4 mei 1983 te Heerlen.


iii. Maria Catharina COLPA geboren op 10 februari 1903 te Uden. Zij huwde Frederik DITMER,
zoon van Willem DITMER (1903 muzikant) en Lucia Louisa VERMEEREN, in juni 1937 te Maastricht. Maria overleed 26 januari 1958, 54 jaar oud en werd 30 januari 1958 begraven te St. Pieter. Woonadres: Mergelweg 17. Frederik werd geboren op 4 juni 1903 te Tiel. Hij overleed 8 augustus 1946, 43 jaar oud als oorlogsslachtoffer te Batavia en werd begraven te Jakarta (Indonesië). Hij was sergeant bij het K.N.I.L. en werd 8 maart 1942 gevangen genomen en geïnterneerd door de Japanners. Zie:
geruimd Colpa.

 

 


iv. Hubertus COLPA geboren op 25 juni 1904 te Geldern (Duitsland). Hij overleed 20 april 1927, 22 jaar oud te Maastricht.
v. Rosetta Catharina COLPA geboren op 18 juli 1905 te Maastricht. Rosetta overleed 23 augustus 1905, 5 weken oud te Maastricht.
vi. Wilhelmus Joannes Marie COLPA geboren op 8 september 1906 te Amby. Guillaume overleed 27 mei 1949, 42 jaar oud te Maastricht. Guillaume werd begraven op 31 mei 1949 te St. Pieter. Mergelweg 8 B.
vii. Johanna Rosetta COLPA geboren op 16 april 1908 te Amby. Josephine huwde Mathieu Hubertina VAN GLABBEECK 1 september 1926 te Maastricht.

Hendrik overleed 5 juni 1915, 63 jaar oud te Oud-Vroenhoven. 1876; boomkweker. 1898: bakker te Luik. Maria Anna BECKERS werd geboren op 30 september 1865 te Maastricht. Zij overleed 26 juli 1949, 83 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 29 juli 1949 bijgezet te St. Pieter. Sterfhuis Mergelweg 8 B. Op 15 juli 1929 wordt het pand Maagdendries 15 B bewoond door weduwe M.E.Beckers-Bartels en weduwe M.A.Colpa-Beckers, z.b. (Adresboek van Maastricht 15 juli 1929).
 

Vak I 3 geruimd op 9 november 2015. De grondplaat werd vernieuwd eind 2006. Op de foto de oude grondplaat.

Johan Joseph Henri Marie Verlinden - Catharina Adriana Elisabeth Romijn

- Een kruis -

In memoriam / Ir.J.J.M.H.Verlinden / * 21.7.1890 / † 21.4.1947 / echtgenoot van / Mevr.C.A.E.Romijn / * 24.5.1890 / † 6.5.1981

 

De ouders van Johan Joseph Henri Marie VERLINDEN waren Henry Pierre Maria VERLINDEN en Josephina Maria Huberta DE WERD.

Johan werd geboren op 21 juli 1890 te Bergen op Zoom. Hij huwde Catharina Adriana Elisabeth ROMIJN,
dochter van Cornelis ROMIJN en Catharina Adriana Elisabeth HELMIG, 28 april 1919 te Delft. Johan overleed 21 april 1947, 56 jaar oud te Maastricht. Hij werd begraven op 25 april 1947 te St. Pieter. Sterfhuis Prins Bisschopsingel 43. Johan was civiel ingenieur bij de Provinciale Waterstaat te Maastricht.

Toos werd geboren op 24 mei 1890 te Delft. Zij overleed 6 mei 1981, 90 jaar oud te Maastricht en werd 9 mei 1981 bijgezet in het graf van haar echtgenoot te St. Pieter.

 

 

 

 

Kinderen:

i. Kees VERLINDEN geboren op 18 september 1921 te Delft. Hij overleed 15 december 2008, 87 jaar oud te Maastricht en werd op 20 december 2008 te St. Pieter begraven. Zie: vak E Verlinden.

ii. Ton VERLINDEN.
iii. Catharina Adriana Elisabeth VERLINDEN geboren op 24 februari 1924 te Maastricht. Toos huwde J.W. SOLBERG 30 mei 1951 te Maastricht. Toos overleed 11 februari 2009, 84 jaar oud te Leiden. Zij werd gecremeerd op 18 februari 2009 te Eindhoven.

 

Vak I 9 geruimd eind 2006.

Detail.

Eugenius Josephus Claa(S)sens - Maria Sniers

 - Een kruis en Christus draagt het kruis -

In memoriam / Eugenius Joseph / Claassens / * te Borgharen / 21 febr. 1883 / † te Maastricht / 6 feb. 1949 / echtgenoot van / Maria Sniers / * te Weert / 10 aug 1883 / † te Maastricht / 13 jan. 1968

De ouders van Eugenius Josephus CLAASENS waren:
Joseph Hubertus CLAASENS geboren op 18 november 1852 te Borgharen. Hij huwde Maria Helena Regina RONNEN 17 april 1882 te Borgharen. Joseph overleed 20 februari 1903, 50 jaar oud te Borgharen. Hij was landbouwer van beroep.
Maria Helena Regina RONNEN geboren op 16 maart 1851 te Borgharen. Zij overleed 28 mei 1928, 77 jaar oud te Borgharen.
 


Eugène werd geboren op 21 februari 1883 te Borgharen. Hij huwde Maria SNIERS,
dochter van Petrus Joannes SNIERS en Anna Helena VAN DEN BOOGAERTS, 4 oktober 1910 te St. Pieter.
De kerkelijke inzegening van het huwelijk was op 8 november 1910 te St. Pieter; getuigen hierbij waren Hubertus CLAASSENS en Gulielmus PIETERS. Eugène overleed 6 februari 1949, 65 jaar oud te Maastricht en werd 9 februari 1949 begraven te St. Pieter. Hij was tuinman te St. Pieter in 1910. 1937 kantoorbediende. 1949 inspecteur bierbrouwerij. Marie werd geboren op 10 augustus 1883 te Weert en gedoopt op 11 augustus 1883 te Weert, St. Martinus. Zij overleed 13 januari 1968, 84 jaar oud Abtstraat 2 te Maastricht en werd 17 januari 1968 bijgezet te St. Pieter. Marie was dienstmeid te St. Pieter in 1910. Het gezin Claa(s)sens-Sniers heeft in de portierswoning van de Torentjes aan de Ursulinenweg gewoond. Maria was aldaar 1ste kokkin.

 

De handtekeningen onder de huwelijksaangifte te St. Pieter op 19 oktober 1910.

Zie: vak G Claassens.

 

Vak I 20 geruimd na 13 januari 1967.

Antonius Josephus SCHULTEIS - Maria Gertrudis GIELKENS

 

De ouders van Antonius Josephus SCHULTEIS waren Alexander Edmond SCHULTEIS en Maria Agatha KORVER.

Antoon werd geboren op 5 maart 1887 te Kerkrade. Hij huwde Maria Gertrudis GIELKENS, dochter van Peter Joseph GIELKENS en Maria Rosa GOOIJEN
, 1 februari 1911 te Kerkrade.
Antoon overleed 31 januari 1957, 69 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 4 februari 1957 te St. Pieter. Bij overlijden Glacisweg 20. Hij was mijnwerker in 1911. Maria Gertrudis werd geboren op 29 april 1884 te Bingelrade. Zij overleed 5 september 1942, 58 jaar oud te Maastricht en werd 8 september 1942 begraven te St. Pieter. Zij was dienstmeisje in 1911. Sterfhuis Glacisweg 20.

 

Vak I 24 geruimd na 27 september 1981.

Gilles Hubert VAN ERMINGEN - Sophia Catharina HOLLINDE


De ouders van Sophia Catharina HOLLINDE waren Guillaume Frederic HOLLINDE en Maria Hubertina HUNDERS.

Sophia werd geboren op 11 december 1868 te Maastricht. Zij huwde Gilles Hubert VAN ERMINGEN, zoon van Hubertus Leonardus Lambertus VAN ERMINGEN (zilversmid in 1846; geweermaker) en Maria Catharina Dina THEWISSEN, 29 augustus 1896 te Maastricht.

Hun dochter Maria Sophia Lambertina VAN ERMINGEN werd geboren op 16 juli 1897 te Maastricht. Zij overleed 15 augustus 1908, 11 jaar oud te Maastricht.

Sophia overleed 27 september 1941, 72 jaar oud te Maastricht en werd 30 september 1941 begraven te St. Pieter. Sterfhuis Glacisweg 46. Gilles werd geboren op 10 januari 1863 te Maastricht. Gilles overleed 28 juni 1950, 87 jaar oud, XII Apostelen Bogaardenstraat 1 B te Maastricht en werd 30 juni 1950 bijgezet te St. Pieter.
 

Vak I 26 geruimd januari 2018.

GERTRUDE MATHEA MARIE VELTMAN - LOUIS CORNELIS SCHRIJNEMAKERS

- Een kruis, Sterre der Zee -

IN MEMORIAM / TRUUT VELTMAN / * 20.10.1911 † 23.5.1969 / ECHTGENOTE VAN / LOUIS SCHRIJNEMAKERS / * 16.10.1908 † 11.9.1992

O.L.VROUW STERRE DER ZEE / BID VOOR ONS

Louis werd geboren op 16 oktober 1908 te St. Pieter als zoon van Hendrikus Hubertus Willem Servatius SCHRIJNEMAKERS en Maria Helena LAMKIN. Hij huwde Gertrude Mathea Marie VELTMAN, dochter van Johannes Wilhelmus Emanuel VELTMAN (banketbakker) en Maria Catharina Hubertina VAN HAAREN, 8 maart 1929 te Maastricht. Louis overleed 11 september 1992, 83 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 16 september 1992 te St. Pieter. 1929 monteur. Burg. Ceulenstraat 42b te Maastricht. Gertrude werd geboren op 20 oktober 1911 te Maastricht. Truud overleed 23 mei 1969, 57 jaar oud te Maastricht en werd 27 mei 1969 begraven te St. Pieter. Bij overlijden Heugemerweg 1.

Hendrikus Hubertus Willem Servatius SCHRIJNEMAKERS werd geboren op 31 augustus 1876 te Maastricht. Hij overleed 10 april 1943, 66 jaar oud in het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd 14 april 1943 begraven te St. Pieter in vak I 22. Schoenmaker. Maria werd geboren op 26 november 1879 te St. Pieter. Zij overleed 12 oktober 1952, 72 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. Parkweg 23. Het graf I 22 werd geruimd na 1963.

 

 

Vak I 28 geruimd op 6 april 2016.

 

Petrus Cornelis Wilhelmus Wolfs - Margaretha Josephina bOON

- Een kruis -

Petrus Wolfs / * 18-11-1904 † 25-8-1975 / echtgenoot van / Margaretha bOON / * 21-4-1907 † 5-10-1983

Petrus Cornelis Wilhelmus WOLFS werd geboren op 18 november 1904 te Amsterdam. Hij huwde Margaretha Josephina BOON. Petrus overleed 25 augustus 1975, 70 jaar oud te Maastricht. Margaretha werd geboren op 21 april 1907 te Sloten. Zij overleed 5 oktober 1983, 76 jaar oud. Beiden werden begraven te St. Pieter.

Zie verder: http://www.advandenoord.nl/biografieen/Wolfs_PCW.html.

 

 

 

 

Vak F C 7. I 26?

Agnes TILLI
 


De ouders van Agnes TILLI waren:
Hendrik TILLI geboren op 12 april 1802 te Maastricht. Hij huwde (1) Anna Maria DISTROVÉ 23 mei 1838 te Maastricht. Hendrik huwde (2) Agnes BEESMANS 25 november 1845 te Maastricht. Landbouwer van beroep.
Agnes BEESMANS geboren op 30 april 1816 te Maastricht. Zij overleed 10 mei 1882, 66 jaar oud te Maastricht.


Agnes werd geboren op 13 september 1861 te Maastricht. Zij huwde Johannes Bernardus BAART, zoon van Hendrikus BAART en Petronella Johanna KIENE, 4 juli 1888 te Maastricht. Agnes en Johannes zijn gescheiden op 11 september 1902 te Maastricht. Agnes overleed 23 november 1943, 82 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 26 november 1943 te St. Pieter.
Dienstmeid in 1888. Sterfhuis Blekerij 30. Johannes werd geboren op 28 juni 1863 te Delft. Kapper van beroep.

 

Vak I 32 geruimd 2017.

Theodorus de Bok - Sophia Johanna Elisabeth Cornelissen

- Een kruis -

Rust zacht / Dorus de Bok / * 30-1-1913 † 27-1-1989 / echtgenoot van / Fia Cornelissen / * 27-3-1916 † 9-11-1993

Dorus werd geboren op 30 januari 1913 te Oosterhout als zoon van Johannes DE BOK en  Johanna RASENBERG. Dorus huwde Sophia Johanna Elisabeth CORNELISSEN, dochter van Petrus Joannes Julianus CORNELISSEN en Johanna Baptista VAN DAM, 5 augustus 1936 te Maastricht. Hij overleed 27 januari 1989, 75 jaar oud en werd 31 januari 1989 begraven te St. Pieter. Zetschipper van beroep. Sophia Johanna Elisabeth CORNELISSEN werd geboren op 27 maart 1916 te Venlo. Fia overleed 9 november 1993, 77 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 13 november 1993 te St. Pieter.

 

De Nieuwe Limburger van 19 februari 1964:

 

Vak I 40 geruimd voor 1979.

Laurent François Léon STIÉNNON kanunnik


De ouders van Laurent François Léon STIENNON waren Laurent François STIENNON en Anne Marie Josephine DEFAYS.

Léon werd geboren op 8 oktober 1851 te Sprimont. Hij overleed 13 mei 1941, 89 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 16 mei 1941 te St. Pieter.
Kanunnik, heeft gewoond in huis Krischer St. Pietershoeve. Sterfhuis St. Pieterskade 31 (waarschijnlijk 21). Zie: vak A Krischer

Limburgsch dagblad van 16 mei 1941:

MAASTRICHT KANUNNIK L. F. L. STIéNNON † Dinsdag overleed in den ouderdom van 90 jaren ten huize van familie kanunnik L. F. L. Stiénnon, in leven oud-pastoor van Anheit (B.) De overledene, die in 1877 priester werd gewijd in het bisdom Luik, was een bekend kansel redenaar. Gedurende zijn priesterleven was hij in verschillende plaatsen in het Luiksche diocees werkzaam, het laatst te Anheit. De laatste zes levensjaren bracht hij rustend door te Maastricht. Hij las geregeld de H. Mis bij de Paters Franciscanen of in de kapel van de Zusters Carmelitessen aan de Bleekerij. Van huis uit rijk begiftigd met aardsche goederen heeft hij deze geheel weggeschonken aan de zielzorg in den meest uitgebreiden zin van het woord. Zoo stelde hij een buitengoed nabij Brussel ter beschikking voor de inrichting van een noviciaat van de Paters van den H. Geest terwijl hij uit eigen middelen zorgde voor de vestiging van de Soeurs de la Divine Providence in zijn parochie. Kanunnik Stiénnon was ridder in de orde van Leopold II. De plechtige uitvaart heeft hedenochtend onder groote belangstelling in de O. L. Vrouwe Basiliek plaats gehad. Hieraan aansluitend vond de begrafenis plaats op het R. K. kerkhof te St. Pieter.

 

Vak I 43 geruimd voor 19 maart 1983.

Hendricus PIJLS - Dorothea VAN DE WINKEL

 

De ouders van Hendricus PIJLS waren Henricus PIJLS en Jacoba HOUBEN.

Hendrik werd geboren op 24 mei 1874 te Nederweert. Hij huwde Dorothea VAN DE WINKEL, dochter van Peter Hubertus VAN DE WINKEL en Anna Maria WALKERS, 27 juli 1904 te Maastricht.

Hendrik overleed 12 oktober 1941, 67 jaar oud te Maastricht en werd  17 oktober 1941 begraven te St. Pieter. Bij huwen was hij agent van politie. Oud Hoofdagent van Politie te Maastricht. Sterfhuis Glacisweg 38. Dorothea werd geboren op 2 augustus 1878 te Weert. Dorothea overleed 5 december 1957, 79 jaar oud te Eindhoven en werd bijgezet te St. Pieter.

 

Vak I 44 geruimd op 20 juli 2012.

 

Detail.

Frederik Hubertus Hamelers /Hubertus Hamelers - Maria Henzen (HENSEN)

- Een kruis, Christushoofd -

Bid voor de ziel / van onze geliefde moeder / Maria Henzen / geb. te Rosmeer (B) / 19 juni 1884 / overl. te St. Pieter / 18 october 1941 / Frederik Hubertus / Hamelers / geb. te St. Pieter / 15 juli 1888 / overl. te Maastricht / 16 maart 1949 / Hub. Hamelers / * 29-9-1917 † 7-2-1943 / Mijn Jezus Barmhartigheid

De ouders van Maria HENZEN waren Pieter HENSEN en Maria Catharina RAETS.

Maria werd geboren op 19 juni 1884 te Rosmeer (België). Zij huwde Frederik Hubertus HAMELERS,
zoon van Leonardus Hubertus HAMELERS (HAMELEERS) en Cornelia FLORENS, 1 oktober 1909 te St. Pieter. 2 oktober 1909 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; huwelijksgetuigen hierbij waren Henricus GHIJBELS en Franciscus HENSEN. Maria overleed 18 oktober 1941, 57 jaar oud te Maastricht en werd 21 oktober 1941 te St. Pieter begraven. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 50. Zij was dienstmeid in 1909 wonende te Maastricht. Frederik Hubertus werd geboren en gedoopt op 15 juli 1888 te St. Pieter. Hij overleed 16 maart 1949, 60 jaar oud te Maastricht en werd 19 maart 1949
bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. Landbouwer in 1909. Later bierbrouwersknecht. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 50.

 

 


 

De handtekeningen onder de huwelijksinschrijving te St. Pieter op 16 augustus 1909.

Hub Hamelers. Foto: ENCI Schakels.


Hun zoon Hubertus HAMELERS werd geboren op 29 september 1917 te St. Pieter. Hij overleed 7 februari 1943, 25 jaar oud te Maastricht en werd 10 februari 1943 te St. Pieter bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. Sterfhuis Glacisweg 52 B. Hij was spoorlegger van beroep. Hub huwde Maria Eva GOVERS,
dochter van Martinus GOVERS en Agnes VAN DER POL, 28 augustus 1942 te Maastricht. Maria Eva werd geboren 10 juli 1920 te Loom op Zand. Zij overleed 21 maart 2008, 87 jaar oud te Maastricht.

Dochter Mieny HAMELERS werd geboren op 5 februari 1926. Mieny overleed 2 augustus 2005, 79 jaar oud. Mieny werd begraven op 5 augustus 2005 te St. Pieter. Zie: Wittelings.

Zoon Leonardus Hubertus HAMELERS: zie Hamelers - Verhoef.


 

Vak I 45 geruimd na 17 januari 1982.

Willem PLETZERS - Maria Agnes VAN NOPPEN

 

De ouders van Willem PLETZERS waren:
Cornelis PLETZERS geboren op 1 februari 1835 te Oud-Vroenhoven. Hij huwde Helena BASTIAENS (BASTIAANS) 13 april 1863 te Oud-Vroenhoven. Cornelis overleed 14 september 1877, 42 jaar oud te Oud-Vroenhoven.
Helena BASTIAENS (BASTIAANS) geboren op 25 september 1839 te Oud-Vroenhoven. Helena overleed 7 januari 1914, 74 jaar oud te Maastricht.

Willem werd geboren op 27 februari 1864 te Oud-Vroenhoven. Hij huwde Maria Agnes VAN NOPPEN, dochter van Laurent VAN NOPPEN en Maria Barbara STEVENS, 30 april 1903 te Oud-Vroenhoven.

 

Kinderen o.a.:

i. Petrus Cornelius Johannes PLETZERS geboren op 27 januari 1906 te St. Pieter. Pierre huwde Wilhelmina Hubertina WASSEN 5 juli 1929 te Maastricht. Pierre overleed 19 augustus 1983, 77 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 24 augustus 1983 te St. Pieter. Zie: vak I Pletzers.

ii. Paulus Laurentius PLETZERS geboren op 19 maart 1910 te St. Pieter en gedoopt op 20 maart 1910 te St. Pieter. Hij overleed 10 februari 1919, 8 jaar en 10 maanden oud te Maastricht Calvariënberg en werd begraven op 12 februari 1919 te St. Pieter.

Willem overleed 15 oktober 1943, 79 jaar oud te Maastricht en werd
18 oktober 1943 bijgezet te St. Pieter. Hij was veldwachter te St. Pieter en woonachtig op de Observantenweg 22. Maria Agnes werd geboren op 7 oktober 1867 te Oud-Vroenhoven. Zij overleed 18 december 1941, 74 jaar oud Calvarieberg te Maastricht en werd 22 december 1941 begraven te St. Pieter.

 

 

Het laatste gemeentebestuur van St. Pieter (1919). In het midden burgemeester Léon Ceulen, rechts wethouder N. Willems en links wethouder A. Jongen. Verder de fungerende gemeentesecretaris J. Feij, de raadsleden M. Dinjens, M. Ghijbels, N. Gilissen, P. Le Bron de Vexela en J.P.G. Meijer. Staande de rijksveldwachter B. van Bergen (rechts) en links gemeenteveldwachter W. Pletzers. Bron: Stichting Oud Sint Pieter.

De handtekening van Willem Pletzers in 1914.

 

 

Vak I 46 geruimd september 2018: Zie: Weijts-Claessens.
Vak I 46 geruimd na 3 februari 1982.

Henricus Johannes KEURVERS - Louisa Josephina BRULS

 

De ouders van Henricus Johannes KEURVERS waren Christiaan Willem KEURVERS en Anna Hubertina Mechtilde HEIJNEN.

Henricus werd geboren op 6 juli 1886 te Maastricht. Hij huwde Louisa Josephina BRULS, dochter van Hendrik Mathijs Hubert BRULS en Anna Maria DAENEN
, 10 mei 1918 te Oud-Vroenhoven. Henricus overleed 5 november 1949, 63 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter.
Hij was kantoorbediende in 1918. Jekerweg 46 te Maastricht (St. Pieter). Louisa werd geboren op 8 november 1889 te Oud-Vroenhoven. Zij overleed 3 februari 1942, 52 jaar oud te Maastricht en werd 7 februari 1942 begraven te St. Pieter. Sterfhuis Jekerweg 40.

 

Vak I 51 geruimd januari 2018.

Egidius Henricus Hubertus Nijsten - Maria Cecilia Agnes Koolen

- Een kruis -

- In pace -

Harrie Nijsten / * 1896  † 1966 / wedn. van / Anna Renkens / echtg. van / Philomene Koolen / * 1899  † 1983

De ouders van Egidius Henricus Hubertus NIJSTEN waren:
Tossanus Pieter NIJSTEN geboren op 27 januari 1843 te Oud-Vroenhoven. Tossanus huwde (1) Maria Isabella Hubertina VRANKEN 21 februari 1878 te Oud-Vroenhoven. Tossanus huwde (2) Hélène DAENEN 18 november 1891 te St. Pieter. Tossanus overleed 18 december 1914, 71 jaar oud te St. Pieter en werd te St. Pieter begraven. Hij werd Henderick Niesten in de Molen genoemd en was molenaar te St. Pieter. 1914: Cannerstraat. Het graf in vak B werd geruimd na 1971.
Hélène DAENEN werd geboren op 16 november 1865 te Sichen Sussen Bolder (België). Zij overleed 8 september 1941, 75 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.

Harrie werd geboren op 12 juni 1896 te St. Pieter. Hij huwde (1) Anna Maria Catharina RENKENS,
dochter van Henricus Hubertus RENKENS en Maria Christina Hubertina HOUTEN, 22 april 1921 te Maastricht. Anna werd geboren op 15 mei 1900 te Oud-Vroenhoven. Hij huwde (2) Maria Cecilia Agnes KOOLEN, dochter van Willem Hubert KOOLEN en Maria Cecilia Judith PERNOT. Harrie overleed 4 september 1966, 70 jaar oud oud ten gevolge van een noodlottig ongeval in het St. Jozefziekenhuis te Heerlen en werd te St. Pieter begraven. Observantenweg 26. Glacisweg 75b bij overlijden. 1921 schrijnwerker. Philomène werd geboren op 29 april 1899 te Meerssen. Zij overleed 23 mei 1983, 84 jaar oud te Maastricht en werd 26 mei 1983 bijgezet in het graf van haar echtgenoot te St. Pieter.

 

 

Vak I 53 geruimd na 3 september 1998.

Wilhelmus Henricus DENEKE - Anna Frieda Augusta WEHNERT / Johannes Hubertus Richard DENEKE
 

De ouders van Johannes Hubertus Richard DENEKE waren:
Wilhelmus Henricus DENEKE geboren op 17 april 1904 te Maastricht. Wim huwde Anna Frieda Augusta WEHNERT,
dochter van Richard WEHNERT(veehoeder) en Louise KASSULKE, 11 september 1931 te Maastricht. Wim overleed 15 oktober 1979, 75 jaar oud in de Verpleekkliniek "Klevarie" te Maastricht en werd begraven op 18 oktober 1979 te St. Pieter. Huisschilder van beroep.
Anna Frieda Augusta WEHNERT geboren op 19 augustus 1904 te Ratzebuhr (Polen). Zij overleed 15 januari 1988, 83 jaar oud te Maastricht. Anna werd bijgezet op 19 januari 1988 te St. Pieter.

Rudi werd geboren op 21 december 1939 te Maastricht. Hij overleed 30 augustus 1966, 26 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 3 september 1966 te St. Pieter. Ongehuwd. Bij overlijden Papenweg 52.

 

Vak I 64 geruimd april 2019.

Catharina van Doorn - Hubertus Roes

- Een kruis -

In memoriam / Catharina van Doorn / * 1.5.1886 † 5.8.1967 / echtgenote van / Hubertus Roes

De ouders van Maria Catharina VAN DOORN waren:
Francis Hendrik VAN DOORN geboren op 13 juni 1845 te Maastricht. Francis huwde Hubertina WALSTOCK 19 juni 1867 te Maastricht. Hij overleed 10 juni 1896, 51 jaar oud te Maastricht.
Hubertina WALSTOCK geboren op 24 juli 1845 te Maastricht. Zij overleed 3 november 1919, 74 jaar oud te Maastricht.

Catharina werd geboren op 1 mei 1886 te Maastricht. Zij overleed 5 augustus 1967, 81 jaar oud te Maastricht en werd 9 augustus 1967 te St. Pieter begraven. Hubertus werd geboren op 7 september 1889 te Maastricht als
zoon van Joannes ROES en Francisca SEUNTJENS. Hij overleed 20 mei 1972, 82 jaar oud Abtstraat 2 te Maastricht en werd bijgezet op 24 mei 1972 in het graf van zijn echtgenote te St. Pieter.

Vak I 80 geruimd op 3 december 2012.

  Franciscus Dingena - Elisabeth Maria Lucas

- Een kruis -

In memoriam / Elisabeth Maria Lucas / * 2-11-1911 † 18-1-1969 / echtgenote van / Franciscus Dingena

Elisabeth Maria LUCAS werd geboren op 2 november 1911 te Kampen als dochter Lucas LUCAS en Elisabeth VISSCHER. Zij overleed 18 januari 1969, 57 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Zij huwde Franciscus DINGENA. Leonard DINGENA, een broer van Franciscus, werd begraven in vak A omtrent 1930 (geruimd).

Vak I waarschijnlijk 82 geruimd na 1964.

Maria Dubislav-Lenoir

De ouders van Maria LENOIR waren Jan Baptist LENOIR en Agnes FRÈREJEAN.

Marie werd geboren op 19 januari 1868 te Maastricht. Zij huwde Hubertus Mathijs DUBISLAV, zoon van Joannes Frederik DUBISLAV en Anna Maria SPEELMANS, 28 maart 1894 te Maastricht. Marie overleed 25 mei 1944, 76 jaar oud te Maastricht en werd op 27 mei 1944 te St. Pieter begraven.
Dienstmeid in 1894. Bij overlijden Mergelweg 175 te Maastricht (St. Pieter). Hubert Mathijs was eerder gehuwd geweest met Wilhelmina VREESWIJK,
dochter van Willem VREESWIJK en Christina KROMSZIEK. Zij huwden op 26 januari 1887 te Maastricht. Wilhelmina werd geboren op 27 oktober 1861 te Maastricht. Zij overleed 26 februari 1893, 31 jaar oud te Maastricht. Hubertus werd geboren 11 december 1858 te Maastricht. Hij overleed 2 maart 1928 69 jaar oud te Maastricht. Bij overlijden Jekerstraat 16 te Maastricht. Aardewerker in 1894. Herbergier.


 

Vak I 85 geruimd 2016.

Wilhelmus Hubertus Engelbert - Maria hubertina Margaretha Abrahams

- Een kruis -

 In pace / Jean Engelbert / * 13-8-1892 / † 13-7-1969 / echtg. van / Margaretha Abrahams / * 24-1-1894 / † 6-2-1978

 

De ouders van Wilhelmus Hubertus ENGELBERT waren:
Jacobus ENGELBERT geboren op 29 augustus 1850 te Maastricht. Hij huwde Margaretha SEMMELING 15 april 1885 te St. Pieter. Margaretha SEMMELING geboren op 27 april 1859 te St. Pieter.

 

Jean werd geboren op 13 augustus 1892 te St. Pieter. Hij overleed 13 juli 1969, 76 jaar oud te Maastricht en werd 16 juli 1969 te St. Pieter begraven. Bij overlijden Papenweg 104. 1917 brouwmeester. Hij huwde Maria Hubertina Margaretha ABRAHAMS, dochter van Theodorus Hendrikus ABRAHAMS en Elisabeth SEMMELING, 21 juli 1917 te Maastricht. Margaretha werd geboren op 24 januari 1894 te Maastricht. Zij overleed 6 februari 1978, 84 jaar oud te Maastricht en werd 9 februari 1978 te St. Pieter bijgezet in het familiegraf.

 

Zoon Hubertus Joseph Theodorus ENGELBERT werd geboren op 23 juni 1926 te Maastricht. Bèr overleed 16 maart 1978, 51 jaar oud en werd 20 maart 1978 begraven te St. Pieter. Bèr huwde Gertrudis BERTUS, weduwe van Franciscus Johannes Gerardus DEN HOED († 6 november 1943 te Maastricht). Truus werd 1 oktober 1917 te Maastricht geboren. Zij overleed 2 september 2002, 84 jaar oud en werd 7 september 2002 te St. Pieter bijgezet in het familiegraf.

De Engelberts dreven een groentezaak op de Glacisweg (nu Belinda) te Maastricht St. Pieter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vak I 90 geruimd na 25 maart 1997.

Petrus Ludovicus Hubertus  FRANSSEN - Anna VAN HOORN

Petrus werd geboren op 9 mei 1877 te Maastricht. Hij huwde Anna VAN HOORN, dochter van Hubertus Joannes VAN HOORN en Elisabeth LOUIS, 12 april 1935.
Petrus overleed 21 april 1950, 72 jaar oud te Maastricht en werd 24 april 1950 begraven te St. Pieter. Adres: Lage Kanaaldijk 44 te Maastricht. Anna werd geboren op 22 september 1898 te Maastricht.
Anna huwde (1) Jules VAN HAARLEM,
zoon van Franciscus Hubertus VAN HAARLEM en Sibilla PAULISSEN, 22 december 1920 te Maastricht.

Het grafmonument op 30 september 1986.


Kinderen:

i. Elisabeth VAN HAARLEM geboren op 23 januari 1924 te Maastricht.

ii. Johann VAN HAARLEM  geboren op 16 september 1925 te Maastricht. Hij huwde Helene Arthur Eduardine Josephine DUMOULIN 31 juli 1959 te Maastricht. Johann overleed 20 maart 1963, 37 jaar oud te Maastricht.
 

Anna en Jules werden gescheiden op 17 april 1934 (4 januari 1934 huwelijk ontbonden) te Maastricht.

Anna huwde (2) Petrus Ludovicus Hubertus FRANSSEN, zoon van Pierre Lodewijk FRANSSEN en Maria Magdaleine Lucie HOS, weduwnaar van  Marie BOCK, op 12 april 1935. Zij overleed 26 september 1986, 13.45 uur, 88 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 30 september 1986 te St. Pieter.

 

Vak I 91 geruimd na 17 maart 1997.

Johannes Hubertus DIRIX - Helena Francisca FELIX
 

De ouders van Johannes Hubertus DIRIX waren Joannes Hubertus DIRIX en Maria REINERS.

Huub werd gedoopt op 30 juli 1907 te Heer en Keer. Hij huwde Helena Francisca FELIX, dochter van Martinus Franciscus FELIX en Elisabeth VAN DIJK, 11 september 1931 te Maastricht. Huub overleed 9 september 1978, 71 jaar oud te Maastricht en werd 14 september 1978 te St. Pieter begraven. 1931 aardewerker. St. Lambertuslaan 40. Helène werd geboren op 8 januari 1910 te Maastricht. Zij overleed 24 februari 1986, 76 jaar oud  te Maastricht en werd bijgezet op 28 februari 1986 te St. Pieter.

 

Vak I 92 opgezegd 15 maart 1997.

Hubertus Leonardus KRAFT - Theresia Catharina Wilhelmina HAMELERS

De ouders van Hubertus Leonardus KRAFT waren:
Hubertus KRAF(T) geboren op 31 juli 1854 te Maastricht. Hubert huwde Maria Hubertina BOOSTEN 27 oktober 1884 te Beek (Limburg). Hij overleed 20 januari 1922, 67 jaar en 6 maanden oud te Maastricht en werd begraven op 23 januari 1922 te St. Pieter. Schrijnwerker. Sterfhuis Luikerweg 3 te Maastricht (St. Pieter).
Maria Hubertina BOOSTEN werd geboren op 21 maart 1854 te Beek (Limburg). Zij overleed 4 juli 1932, 78 jaar oud te Schaesberg en werd bijgezet op 6 juli 1932 te St. Pieter.
 

Leonard werd geboren op 24 maart 1887 te St. Pieter en gedoopt op 25 maart 1887 te St. Pieter. Hij huwde Theresia Catharina Wilhelmina HAMELERS, dochter van Henricus (Renerus) Hubertus HAMELERS en Maria Mechtildis VAN GELEEN, 5 november 1909 te St. Pieter. 6 november 1909 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen hierbij waren Hubertus KRAFT en Matthaeus HAMELERS.
 

Kinderen o.a.:
i. Maria Mechtildis KRAFT geboren in 1910. Zij overleed 14 januari 1911, bijna 4 maanden oud te St. Pieter (Deken) en werd 16 januari 1911 begraven te St. Pieter.

ii. Maria Hubertina KRAFT geboren op 2 maart 1912 te St. Pieter. Hubertina overleed 6 oktober 1971, 59 jaar oud te Maastricht en werd begraven op te St. Pieter. Zij was gehuwd met Franciscus Antonius FRIJNS.
iii. Elisabeth Mathilde KRAFT geboren op 19 november 1913 te St. Pieter. Mathilde overleed 13 oktober 1957, 43 jaar oud, verdronken in de sluis bij Ternaaien na auto-ongeluk te Lanaye. Mathilde werd begraven op 17 oktober 1957 te St. Pieter. Zij was gehuwd met Maria Eduard Lambert KERBUSCH.
iv. Hubertus Leonardus KRAFT geboren op 23 december 1919 te St. Pieter. Bèr overleed 19 juli 2008, 88 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 23 juli 2008 te St. Pieter. Hij was gehuwd met Mathilda Catharina Gertruda STAKENBORG.
vi. Alexander Renier KRAFT geboren in 1922 te Maastricht. Hij overleed 15 mei 1922, 3 maanden oud te Maastricht en werd begraven op 15 mei 1922 te St. Pieter.

 

Leonard overleed 30 september 1965, 78 jaar oud Abtstraat 2 te Maastricht en werd 2 oktober 1965 bijgezet te St. Pieter. 1909: schrijnwerker wonende te St. Pieter. 1949 Mergelweg 117 te Maastricht (St. Pieter).

Theresia werd geboren op 10 december 1886 te Oud-Vroenhoven. Zij overleed 27 maart 1950, 63 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 30 maart 1950 te St. Pieter. Sterfhuis Mergelweg 117.

 

 

Het grafmonument in 1975.

Gedeelte van het grafmonument op 27 juni 1986.

13 oktober 1909: de handtekeningen onder de huwelijksaangifte te St. Pieter.

 

 

Vak I 94 geruimd september 2018.

MARIA AGNES HUBERTINA WINANTS - SERVATIUS HUBERTUS VANGANGELT / MARIA ISABELLA ANTONIA ROSIER - SERVATIUS WILHELMUS HUBERTUS VANGANGELT

Zie: Vangangelt Winants Rosier.

Vak J 9 geruimd na 1 december 1997.

Jan Herman Hubert WAUBEN - Maria Gertrudis LACROIX

De ouders van Jan Herman Hubert WAUBEN waren Jacob Hubert WAUBEN en Maria Joanna HOEDEMAKERS.

Jean werd geboren op 9 oktober 1893 te Geleen en gedoopt te Lutterade. Hij huwde Maria Gertrudis LACROIX, dochter van Hendricus Petrus LACROIX en Maria Elisabeth SCHOUTEN, 15 oktober 1921 te Maastricht; tevens kerkelijk huwelijk op 15 oktober 1921 te St. Pieter; getuigen waren Joannes Gulielmus WAUBEN en Alexander LACROIX. Jean overleed 12 december 1987 in het bejaardentehuis Huize Franciscus, 94 jaar oud te Beek en werd bijgezet op 16 december 1987 te St. Pieter. Hij was in 1921 sergeant.

Gertrudis werd geboren op 29 januari 1896 te Maastricht en gedoopt op 30 januari 1896 te Maastricht, St. Servaas. Zij overleed 22 februari 1953, 57 jaar oud en werd begraven op 25 februari 1953 te St. Pieter. Bij overlijden Hoge Kanaaldijk 37. Zie verder: Belfi.

 

16 december 1987.

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail.

Vak J 11 geruimd op 29 november 2012.

Pierre Schreurs - Maria Catharina Hubertina Montulet / Catharina Francisca  Schreurs

- De goede herder; een kruis -

Pierre Schreurs / * 1899 † 1979 / echtegenoot van / Maria Montulet / * 1887 † 1996 / en hun dochter / Ria Schreurs / * 1928 † 1953 / R. I. P.

De ouders van Pierre SCHREURS waren:
Franciscus SCHREURS geboren op 1 oktober 1870 te Maastricht en 2 oktober 1870 gedoopt in Maastricht, St. Servaas. Hij huwde (1) huwde Joanna Catharina Hubertina LEMMENS 2 oktober 1897 te St. Pieter. Franciscus huwde (2) Barbara Elisabeth SONNEVILLE 2 oktober 1916 te St. Pieter. Hij overleed 23 oktober 1947, 77 jaar oud en werd 28 oktober 1947 begraven te St. Pieter. Hij was broodbakker van beroep; bekend adres: Glacisweg 12 te Maastricht (St. Pieter).
Joanna Catharina Hubertina LEMMENS geboren op 8 augustus 1877 te St. Pieter. Zij overleed 7 maart 1908, 30 jaar oud te Maastricht (verdronken) en werd 10 maart 1908 begraven te St. Pieter.
Zie: Schreurs.
 

Pierre werd geboren op 15 oktober 1899 te Maastricht. Pie huwde Maria Catharina Hubertina MONTULET, dochter van Lambertus Hubertus MONTULET en Catharina Hubertina ROSIER. 22 januari 1926 te Brunssum. Pie overleed onverwacht op 19 mei 1979, 79 jaar oud te Maastricht en werd 22 mei 1979 bijgezet te St. Pieter. May ("Tant May") werd geboren op 25 december 1897 te St. Pieter. Zij overleed 19 november 1996, 98 jaar oud te Maastricht en werd 21 november 1996 bijgezet te St. Pieter.

Hun dochter Ria SCHREURS werd geboren op 27 juni 1928 te Brunssum. Zij overleed overleed 20 maart 1953, ruim 24 jaar oud te Maastricht (St. Pieter). Ria werd begraven op 24 maart 1953 te St. Pieter. Sterfhuis: Lage Kanaaldijk 91.

 

Bevolking Maastricht 1920-1938. RHCL Maastricht.

 

 

 

Vak J 14 geruimd september 2018.

George Janssen

- Een kruisbeeld -

In memoriam / George Janssen / * 10 - 2 - 1930 / † 31 - 12 - 1991 / ∞ / Ria van Rooy

De ouders van George JANSSEN waren:
Michael Hubertus JANSSEN geboren op 22 februari 1887 te St. Pieter. Hij werd gedoopt op 23 februari 1887 te St. Pieter. Michel Hubert huwde Maria Hubertina WILLEMS 19 februari 1909 (20 februari kerkelijk huwelijk te St. Pieter) te St. Pieter. Michel Hubert overleed 21 maart 1954, 67 jaar oud in het Ziekenhuis St. Annadal te Maastricht. Michel Hubert werd begraven op 24 maart 1954 te St. Pieter. Hij was pompenmaker bij huwelijk in 1909; loodgietersbedrijf M.H. Janssen en zonen Glacisweg 59. Lid van de Mannencongregatie van O.L. Vrouw van Lourdes en lid van de Derde Orde van St. Franciscus.
Maria Hubertina WILLEMS geboren en gedoopt op 15 september 1890 te St. Pieter. Zij overleed 14 november 1959, 69 jaar oud Glacisweg 59 te Maastricht en werd bijgezet op 17 november 1959 te St. Pieter.

 

Beide echtgenoten werden begraven in vak J 14. George werd 4 januari 1991 bijgezet in het ouderlijk graf.
 

 

Detail.

Vak J 16 geruimd op 28 november 2012.

Gerrit Hilhorst - Anna Maria Hubertina Manderveld 

- Een kruis -

In memoriam / Anna M.H. Hilhorst / Manderveld / * 15-7-'83 † 20-4-'53 / en / Gerrit / Hilhorst / * 10-2-'88 † 20-7-'66

De ouders van Anna Maria Hubertina MANDERVELD waren Henricus Hubertus MANDERVELD en Petronella Hubertina CUIJPERS. Zij zijn gehuwd op 22 januari 1879 te Maastricht.

Hubertina werd geboren op 15 juli 1883 te Maastricht.
Zij huwde (1) Willem Hubertus LEJEUNE,
zoon van Mathijs LEJEUNE en Maria Gertrudis Hubertina HENKET, 29 juli 1903 te Maastricht. Willem werd geboren op 22 augustus 1883 te Maastricht. Willem overleed 7 augustus 1916, 32 jaar oud te Maastricht.
 

Kinderen:

i. Petronella Hubertina LEJEUNE 23 november 1903 geboren te Maastricht. Petronella huwde Leonard Maria Albert VONCKEN 30 oktober 1942 te Schinnen. Petronella overleed 23 februari 1987, 83 jaar oud te Maastricht.


ii. Hubertus Franciscus Nicolaas LEJEUNE 6 december 1905 geboren te Maastricht. Hubertus overleed 26 juni 1944, 38 jaar oud in de Straat van Malakka aan boord van de Harukiki Maru. Hij was soldaat van het KNIL. Geïnterneerd in een Japans krijsgevangenkamp. Het transportschip verging en werd vermist voor de oostkust van Sumatra op 26 juni 1944. Hubertus was gehuwd met Geertruida Hendrika ERADES. 

iii. Clara Maria LEJEUNE 9 augustus 1908 geboren te Maastricht. Clara overleed 23 november 1909, 1 jaar oud te Maastricht.

iv. Johanna Maria Clara Wilhelmina LEJEUNE 31 augustus 1910 geboren te Maastricht. Johanna overleed 5 januari 1911, 4 maanden oud te Maastricht.

v. Hubertina LEJEUNE 23 oktober 1911 geboren te Maastricht. Hubertina huwde Josephus Joannes Antonius Maria STEGERMAN 8 december 1943  te Maastricht. Hubertina overleed 13 april 2000, 88 jaar oud te Maastricht. Hubertina werd 18 april 2000 begraven te St. Pieter.
Zie: vak B Stegerman.

vi. Joannes Hubertus LEJEUNE 25 april 1914 geboren te Maastricht. Jean huwde Philomena Maria Hubertina WILMES. Jean overleed 12 september 1986, 72 jaar oud te Bayeux (Frankrijk) en werd 19 september 1986 begraven te St. Pieter.
Zie: vak Q Lejeune.

Hubertina huwde (2) Gerrit HILHORST,
zoon van Hendrik HILHORST en Grada Johanna REGELINK, 29 oktober 1919 te Maastricht. Hubertina overleed 20 april 1953, 69 jaar oud te Maastricht en werd op 23 april 1953 te St. Pieter begraven. Sterfhuis: Mergelweg 121. Gerrit werd geboren op 10 februari 1888 te Vorden (Gelderland). Gerrit overleed 20 juli 1966, 78 jaar oud te Maastricht en werd 23 juli 1966 te St. Pieter bijgezet.

 

Vak J 18 geruimd januari 2018.

Petrus Tak - Antonia van Ham / Wilhelmus Tak

- Een engel; een kruis -

Hier rusten / Petrus Tak / * 11-10-1898 † 18-12-1952 / echtg. van / Antonia van Ham / * 18-9-1900 † 11-6-1971 / en hun zoon / Wim Tak / * 17-9-1924 † 1-5-1953

De ouders van Petrus TAK waren:
Martien TAK geboren op 29 oktober 1865 te Oud en Nieuw Gastel. Hij huwde Anna ROCKX 15 september 1888 te Oud en Nieuw Gastel. Martien overleed 31 oktober 1939, 74 jaar oud te Oud en Nieuw Gastel.
Anna ROCKX geboren op 12 december 1869 te Oud en Nieuw Gastel. Zij overleed 15 april 1946, 76 jaar oud te Oud en Nieuw Gastel.

Petrus werd geboren op 11 oktober 1898 te Oud en Nieuw Gastel. Petrus huwde Antonia VAN HAM, dochter van Willem VAN HAM en Anna Maria HAGENAARS, 7 februari 1920 te Fijnaart en Heiningen.
Petrus overleed 18 december 1952, 54 jaar oud. Hij verdronk  in de Maas nabij Argenteau. Petrus werd begraven op 5 februari 1953 te St. Pieter. Hij was machinist op de baggermolen "Gelderland". Antonia werd geboren op 18 september 1900 te Fijnaart en Heiningen. Antonia overleed 11 juni 1971, 70 jaar oud te Maastricht en werd bij haar man en zoon bijgezet op 15 juni 1971 te St. Pieter. Het echtpaar Tak - Van Ham kreeg 11 kinderen.

Zoon Wim TAK werd geboren op 17 september 1924 te Oud Gastel. Wim overleed 1 mei 1953, 28 jaar oud door een noodlottig ongeval te Buggenum. Wim werd 5 mei 1953 bij zijn onlangs verongelukte vader bijgezet te St. Pieter. Wim en Catharina DE JONG hadden een zoon: Toontje TAK. Het gezin woonde op de Glacisweg 63 te Maastricht. Catharina DE JONG werd geboren op 19 februari 1926 te Steenbergen en Kruisland. Kaatje overleed 15 februari 2014, 87 jaar oud te Maastricht en werd gecremeerd op 19 februari 2014 te Heerlen.

 

Het grafmonument na de crematie van Kaatje DE JONG.

De Limburger Koerier berichtte op 19 december 1952 over dit noodlottig ongeval.

Overlijdensannonce in de Limburger Koerier van 2 mei 1953. De Limburger Koerier van 4 mei 1953.

 

Vak J 19

Matheus Hubertus Rosier - Anna Maria Elisabeth Satijn

Zie: vak D Rosier - Satijn.

Kinderen:

i. Anna Maria Hubertina (Anna) ROSIER geboren op 12 juli 1909 te Maastricht. Zij huwde Wilhelmus Hubertus Antonius WIJNANDS. Anna overleed 19 oktober 1987, 78 jaar oud tijdens een bedevaart naar Maria te Medjugorje (Bosnië en Herzegovina).

ii. Petrus Hubertus (Pie) ROSIER geboren op 3 juli 1913 te St. Pieter. Pie huwde (1) Maria Theresia THANS 20 maart 1935 te Heer. Maria Theresia THANS werd geboren op 24 juni 1915 te Meerssen. Zij overleed 17 februari 1947, 31 jaar oud te Maastricht. Petrus huwde (2) Petronella Francisca Johanna STIL 19 maart 1947 te 's-Gravenhage. Zij werd geboren op 27 augustus 1924 te 's-Gravenhage. Petronella overleed in 2004 te Lelystad. Petrus overleed 10 november 1970, 57 jaar oud te 's-Gravenhage.

 

Pie Rosier omtrent 1945.

Truus Rosier in 1970.

Foto's: collectie Mevr. P. De Waal-Rosier, dochter van Pie Rosier en Nel Stil.

iii. Nn ROSIER geboren op 3 juli 1913 te St. Pieter. Nn overleed 3 juli 1913, Lage Kanaaldijk 136 te St. Pieter en werd begraven op 5 juli 1913 te St. Pieter. Hij ontving de nooddoop door de vroedvrouw Hubertina HERMANS.

iv. Arnoldus Joannes ROSIER geboren op 31 januari 1916 te St. Pieter. Nol overleed in 1973, 56 jaar oud en werd 6 juli 1973 begraven te St. Pieter. Zie: vak B Rosier - Coumans.

 

v. Nn ROSIER geboren op 3 november 1920 te Maastricht (St. Pieter). Nooddoop door de vroedvrouw. Nn overleed 3 november 1920 te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 4 november 1920 te St. Pieter.
 

vi. Gertrudis Maria (Truus) ROSIER geboren op 2 juni 1922 te Maastricht. Zij huwde J. HOLLANDER.


 

Vak J 21 geruimd voor 3 april 1984.

Johannes Hubertus WESCHÉ - Antoinetta FABRY

De ouders van Johannes Hubertus WESCHÉ waren:
Hubertus Jacobus WESCHE geboren op 29 juni 1858 te Maastricht. Hij huwde Elisabeth Hubertina MOERS 12 oktober 1881 te Maastricht. Hubertus overleed 26 februari 1912, 53 jaar oud te Maastricht. Hij was meubelmaker van beroep.
Elisabeth Hubertina MOERS geboren op 20 december 1855 te Oud-Vroenhoven. Zij overleed 2 december 1899, 43 jaar oud te Maastricht.

Johannes werd geboren op 12 september 1882 te Maastricht. Hij huwde Antoinetta FABRY, dochter van Jean Guillaume FABRY en Maria Hubertina HAEMERS (HAMERS) 17 mei 1905 te Maastricht.

Kinderen o.a.:
i. Jean Pierre Joseph WESCHE geboren in 1906. Hij overleed 14 maart 1908, 2 jaar oud te Maastricht.
ii. Jacobus Hubertus WESCHE geboren op 4 november 1906 te Maastricht. Jacques huwde Elizabeth Helena Maria SMEETS 10 oktober 1930 te Maastricht. Jacques overleed 30 september 1980, 73 jaar oud te Sittard in het ziekenhuis "De Goddelijke Voorzienigheid" en werd 4 oktober 1980 te Born begraven.
iii. Digna Catharina WESCHE geboren in 1909. Zij overleed 14 augustus 1911, 2 jaar oud te Maastricht.
iv. Florence Antoinette WESCHE geboren op 11 februari 1910 te Maastricht. Zij huwde Arnoldus Hendrikus Hubertus SATIJN 9 september 1932 te Maastricht. Florence overleed 14 juli 1984, 74 jaar oud in de Verpleegkliniek Klevarie te Maastricht. Zij werd 18 juli 1984 te Heerlen gecremeerd. Nol werd geboren op 20 april 1909 te St. Pieter. Hij overleed 15 maart 1991, 81 jaar oud te Maastricht. Nol was dagloner; aanvankelijk bij kantonnier; sluisknecht bij verschillende sluizen; woonde aan het Bassin no. 5; vanaf 3 november 1938 Papenweg 67. Daarna Papenweg 83B en 63 te Maastricht (St. Pieter)


Johannes overleed 8 oktober 1952, 70 jaar oud in het Ziekenhuis St. Annadal te Maastricht en werd begraven op 10 januari 1952 te St. Pieter. Hij was sigarenmaker, ovenwerker, voerman. Huurgraf. Papenweg 67 te Maastricht. Antoinette werd geboren op 19 december 1879 te Maastricht. Zij overleed 24 november 1954, 74 jaar oud te Maastricht en werd 27 november 1954 bijgezet te St. Pieter.

 

N.B.: Bidprentjes werden vaak in series gedrukt. Diverse voorzijden met identieke achtertekst.

 

 

Vak J 22 geruimd na 10 november 1993.

Petrus Josephus Antonius DUIJSENS - Josephina Genoveva Carolina DEBIE

De ouders van Petrus Josephus Antonius DUIJSENS waren:

Joannes Antonius DUIJSENS geboren op 29 december 1845 te Maastricht. Hij huwde Barbara Hubertina THANS 8 mei 1873 te Borgharen. Johannes overleed 19 februari 1915, 69 jaar oud te Maastricht.
Barbara Hubertina THANS geboren op 22 juli 1851 te Heer. Zij overleed 15 augustus 1908, 57 jaar oud te Maastricht.

Pierre werd geboren op 12 december 1888 te Maastricht. Hij huwde Josephina
Genoveva Carolina DEBIE, dochter van Laurens Jozef DEBIE en Anna Maria Francisca HEUTS, 27 november 1920 te Heer en Keer. Pierre overleed 8 september 1952, 63 jaar oud te Maastricht en werd 11 september 1952 begraven te St. Pieter. Sterfweg Papenweg 22. 1920 machinist. Carolina werd geboren op 10 november 1889 te Maastricht. Zij overleed 22 juni 1973, 83 jaar oud en werd 27 juni 1973 bijgezet te St. Pieter. 1920 dienstbode.

 

Vak J 23a geruimd na 10 januari 1996.

Petrus Hubertus REUPERS - Maria Gertruda DE LA HAIJE
 

De ouders van Petrus Hubertus REUPERS waren:
Joannes Andreas REUPERS geboren op 24 juni 1873 te Maastricht. Hij huwde Maria Gertruda DE LA HAIJE 12 juni 1895 te Maastricht. Joannes overleed 5 januari 1936, 62 jaar oud te Maastricht. 1895 schoenmaker; 1919 mijnwerker.
Maria Gertruda DE LA HAIJE geboren op 21 september 1868 te Maastricht. Zij overleed 28 april 1938, 69 jaar oud te Maastricht.


Petrus werd geboren op 26 februari 1900 te Maastricht. Hij huwde Anna Catharina DRINCKWAARD, dochter van Gerrit Josephus DRINCKWAARD, 1897 schippersknecht, en Maria Helena FRIJNS, 1897 ovenwerkster, 22 oktober 1919 te Maastricht.
 

Kinderen:
i. Jan REUPERS werd geboren op 6 november 1919 te Maastricht. Jean overleed 15 september 1980 en werd begraven op 19 september 1980 te St. Pieter.
Zie:
vak K Reupers.
ii. Mia REUPERS.
iii. Wies REUPERS.


Petrus overleed 28 mei 1985, 85 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 1 juni 1985 te St. Pieter. 1890 mijnwerker. Helstraat nr. 20. Bij overlijden St. Gerlachusweg 11 B te Maastricht. Anna overleed 27 april 1980, 78 jaar oud te Maastricht en  werd begraven op 1 mei 1980 te St. Pieter.

 

Vak J 23? geruimd na 1962.

Hermanus Johannes VAN TILBURG - Jozephina Hubertina WINKELMOLEN

De ouders van Hermanus Johannes VAN TILBURG waren Pieter VAN TILBURG (schoenmaker) en Adriana BLEWANUS.

Herman werd geboren op 25 april 1888 te Oosterhout. Hij huwde Jozephina Hubertina WINKELMOLEN,
dochter van Johannes Antonius WINKELMOLEN en Mathea LEVELS, 31 mei 1916 te Amersfoort. Herman overleed 23 augustus 1952, 64 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Sterfhuis Papenweg 19. Jozephina werd geboren op 10 maart 1891 te Neer. Zij overleed 20 december 1961, 70 jaar oud te Roermond.
 

Vak J 24 geruimd januari 2018.

Johannes Joseph Schurgers - Elisabeth Meijers -- Joannes Antonius Maria Blanckers

 - Een kruis -

In pace / Johannes Schurgers / * 17-3-1914 / † 14-6-1952 / echtgenoot van / Elisabeth Meijers / * 26-9-1913 † 1-10-1981 / echtgenote van / Jean Blanckers / * 27-5-1913 † 1-3-1996

Jean BLANCKERS werd geboren op 27 mei 1913 te St. Pieter als zoon van Wilhelmus Hubertus BLANCKERS en Anna Maria Petronella Ernestina GOFFIN en huwde in 1955 Bertha SCHURGERS-MEIJERS. Hij overleed 1 maart 1996, 82 jaar oud in het Academisch Ziekenhuis te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter. Mergelweg 441. Elektricien bij de K.N.P. Zie: geruimd Blanckers Goffin.
Elisabeth MEIJERS werd geboren op 26 september 1913 te Maastricht als
dochter van Martinus Hubertus MEIJERS en Hubertina Henriette Josephine ROUMEN. Bertha overleed 1 oktober 1981, 68 jaar oud te Maastricht Verpleegkliniek Klevarie en werd 6 oktober 1981 bijgezet te St. Pieter. Haar eerste echtgenoot Johannes SCHURGERS werd geboren op 17 maart 1914 te Schaesberg als zoon van Pieter Leonard SCHURGERS en Maria Catharina MERKELBACH. Bertha huwde Johannes Joseph SCHURGERS 9 oktober 1934 te Maastricht. Hij overleed 14 juni 1952, 38 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 17 juni 1952 te St. Pieter. 1934: kappersbediende. Bij overlijden Mergelweg 6. Zie: geruimd Meijers.

 

 

 

 

 

 

Vak K 5 geruimd na 1973.

Johannes Tossanus VAN ENGELSHOVEN - Maria Gertrudis PENNINGS


De ouders van Johannes Tossanus VAN ENGELSHOVEN waren:
Franciscus Hubertus VAN ENGELSHOVEN geboren op 9 februari 1854 te Heer. Hij huwde Elisabeth KONINGS 2 mei 1877 te Maastricht. Franciscus overleed 17 mei 1921, 66 jaar oud te Maastricht. Spoorwegbeambte in 1877 en gepensioneerde bij Staats Spoor.
Elisabeth KONINGS werd geboren op 5 januari 1857 te Maastricht. Elisabeth overleed 27 januari 1906, 49 jaar oud te Maastricht.


Johannes werd geboren op 1 november 1879 te Maastricht. Hij huwde Maria Gertrudis PENNINGS,
dochter van Henricus PENNINGS en Maria Gertrudis SERPENTI, 19 oktober 1904 te Maastricht.
 

Kinderen:
i. Franciscus Hubertus VAN ENGELSHOVEN geboren op 29 juni 1905 te Maastricht. Hij overleed 2 september 1905, 1 maand oud te Maastricht.
ii. Margaretha Maria VAN ENGELSHOVEN geboren op 23 april 1907 te Maastricht. Margaretha huwde Johannes Hubertus BLEIZE,
zoon van Servais Hubert Léonard BLEIZE en Anna EUWES 16 augustus 1933 te Maastricht. Johannes werd geboren op 4 april 1906 te Maastricht. 1933 tegelbewerker.
iii. Christina Elisa VAN ENGELSHOVEN geboren op 29 oktober 1908 te Maastricht. Christien huwde Theodorus Nicolaas KRISCHER,
zoon van Joannes Winandus Hubertus KRISCHER en Maria Lucia BRONNENBERG, 18 oktober 1929 te Maastricht. Christien overleed 2 januari 1999 Verpleegkliniek De Zeven Bonnen, 90 jaar oud te Maastricht. Zij werd gecremeerd op 7 januari 1999 te Geleen. Dor werd geboren op 6 december 1905 te Maastricht. Hij overleed 18 maart 1962 te Maastricht, 54 jaar oud en werd te St. Pieter begraven in vak H 42. Geruimd na 29 december 1997.
1929 bankwerker.

Johannes overleed 23 december 1953, 74 jaar oud en werd 26 december 1953 begraven te St. Pieter. Aardewerkschilder, uitpakker, 1933 biscuitschilder. Maria werd geboren op 15 februari 1881 te Maastricht. Zij overleed 17 september 1957, 76 jaar oud en werd 21 september 1957 bijgezet te St. Pieter.

 

Vak K 6 geruimd voor 24 januari 1991.

Gerard Laurend Hubert BEMER - Agnes Hubertina GROOTHAUSEN

De ouders van Gerard Laurend Hubert BEMER waren:

Laurentius BEMER geboren op 15 september 1858 te Canne en Anna Hubertina BROENS( BROUNTS) geboren op 31 juli 1858 te Thorn. Laurens overleed 24 juni 1910, 51 jaar oud Glacisweg te St. Pieter en werd 27 juni 1910 begraven te St. Pieter. Anna overleed 31 december 1933, 75 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 3 januari 1934 te St. Pieter. Glacisweg 14. Sterfhuis Luikerweg 33. Graf in vak B XIV 4 (B 49) werd geruimd.

Gerard werd geboren op 23 april 1885 te Canne en gedoopt op 25 april 1885 te Canne. Hij huwde Agnes Hubertina GROOTHAUSEN, dochter van Nicolaus Hubertus GROOTHAUSEN en Maria Ida Hubertina JONGEN, 14 augustus 1907 te St. Pieter. 20 augustus 1907 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen waren Ludovicus BRAUNEBERG en Petrus KEULEN.

 

Nicolaus Hubertus GROOTHAUSEN werd geboren op 10 juni 1850 te St. Pieter. Hij huwde Maria Ida Hubertina JONGEN, dochter van Leonardus JONGEN en Maria Ida HENKET, 30 juni 1874 te St. Pieter. Nicolaus overleed 11 maart 1929, 78 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 13 maart 1929 te St. Pieter. Maria Ida Hubertina JONGEN werd geboren op 2 oktober 1845 te St. Pieter en gedoopt op 3 oktober 1845 te St. Pieter. Zij overleed 21 december 1929, 84 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 24 december 1929 te St. Pieter.


 

De handtekeningen onder de huwelijksaangifte te St. Pieter op 2 augustus 1907.

 

 

Kinderen:

i. Laurent Gerardus Hubertus BEMER geboren op 2 oktober 1908 te St. Pieter. Hij overleed 3 oktober 1908, 2 dagen oud te St. Pieter
ii. Anna Maria Hubertina Antonia BEMER geboren op 10 mei 1910 te St. Pieter. Anna huwde Jan Baptist Marie ZEMMAER 17 november 1939 te Maastricht. Anna overleed 7 september 1987, 77 jaar oud en werd begraven te Maastricht, Begraafplaats Tongerseweg.
iii. Guillaume Antonius Gerardus Laurentius BEMER geboren op 3 april 1913 te St. Pieter.
Zie:
vak R Bemer.
iv. Petrus Laurentius Josephus BEMER geboren op 10 januari 1915 te St. Pieter. Hij overleed 18 januari 1915, 8 dagen oud te St. Pieter en werd begraven op 20 januari 1915 te St. Pieter. Bij overlijden Cannerstraat.
v. Joannes Maria Hubertus BEMER geboren en gedoopt op 10 januari 1915 te St. Pieter. Hij overleed 23 januari 1915, 13 dagen oud te St. Pieter en werd begraven op 26 januari 1915 te St. Pieter.

 

Gerard overleed 30 januari 1954, 68 jaar oud te Maastricht en werd 2 februari 1954 begraven te St. Pieter. Hij was schrijnwerker van beroep; 1939 aannemer. 1914: Cannerstraat. Bij overlijden Luikerweg 33. Agnes werd geboren op 27 april 1884 te St. Pieter. Zij overleed 10 februari 1959, 74 jaar oud en werd 13 februari 1959 bijgezet te St. Pieter. Café- en winkelhoudster. Luikerweg 33.
 

Vak K 8 geruimd na 14 november 1989.

Fredericus DINGENA - Maria Catharina MAWHIN

De ouders van Fredericus DINGENA waren:
Franciscus DINGENA geboren op 5 april 1856 te Maastricht. Hij huwde (1) Anna Maria DRIESSEN 3 maart 1880 te Maastricht. Franciscus huwde (2) Maria Elisabeth HERTOGS 17 augustus 1887 te Maastricht. Franciscus overleed 7 november 1918, 62 jaar oud te Maastricht. Aardewerker, fabrieksopzichter.
Maria Elisabeth HERTOGS geboren op 23 september 1859 te Maastricht. Zij huwde Maria huwde (1) Alphonse Nicolas VAN DEN BOGAARD 15 juni 1881 te Maastricht. Maria overleed 29 december 1914, 55 jaar oud te Maastricht.

Fredericus werd geboren op 21 oktober 1893 te Maastricht. Hij huwde Maria Catharina MAWHIN, dochter van Joannes Lambertus MAWHIN en Anna Maria Barbara Margaretha DEN BESTEN, 29 april 1914 te Maastricht.
 

Kinderen:
i. Franciscus DINGENA geboren op 27 juli 1914 te Maastricht. Franciscus huwde Cornelia Jeannette Anna Maria KOOLEN,
dochter van Johannes KOOLEN en Anna Carolina Agnes VAN MUNSTER, 31 oktober 1934 te Maastricht. 1934 sigarenmaker. Franciscus en Cornelia zijn gescheiden op 13 november 1947 te Maastricht. Hij huwde (2) Elisabeth Maria LUCAS. Elisabeth werd geboren op 2 november 1911 te Kampen als dochter van Lucas LUCAS (sigarenmaker) en Elisabeth VISSCHER. Zij overleed 18 januari 1969 en werd begraven te St. Pieter. I 80 geruimd op 3 december 2012.
ii. Maria DINGENA geboren op 12 december 1915 te Maastricht.
iii. Petrus Hubertus DINGENA geboren op 16 februari 1918 te Maastricht.
iv. Mathias DINGENA geboren op 22 november 1919 te Maastricht.
v. Leonardus DINGENA geboren in 1922 te Maastricht. Hij overleed 1 april 1932, bijna 11 jaren oud te half 3 uur namiddag te Maastricht.
Bij overlijden Mergelweg 147.

vi. Magdalena DINGENA.

Fritz overleed 20 mei 1963 in het Ziekenhuis St. Annadal, ruim 69 jaar oud te Maastricht en werd 24 mei 1963 bijgezet te St. Pieter, tot 1987 in vak H 45. 1914 en 1934 aardewerker. Maria werd geboren op 8 mei 1893 te Maastricht. Zij overleed 1 februari 1954, 60 jaar oud te Maastricht en werd 4 februari 1954 begraven te St. Pieter. 1914 aardewerkster.

 

Vak K 9 geruimd na 15 januari 1998.

Maria Gertrudis Hubertina Sophia UMMELS - Arnoldus Wilhelmus Hubertus CLAESSENS

- Een kruis -

Hier rust in vrede / Gertrudis Ummels / geb. 11-2-1888 / overl. 16-2-1954 / echtgenote van / Arnoldus Claessens / geb. 17-10-1885 / overl. 15-8-1975

De ouders van Arnoldus Wilhelmus Hubertus CLAESSENS waren Christianus Hubertus CLAESSENS en Catharina Hubertina BERGMANS. Zie: vak B Bergmans-Claessens.

Noël werd geboren op 17 oktober 1885 te St. Pieter en gedoopt op 18 oktober 1885 te St. Pieter. Hij huwde Maria Gertrudis Hubertina Sophia UMMELS, dochter van Jan Joseph UMMELS en Joanna Hubertina NICOLAES, 6 februari 1914 te St. Pieter. 7 februari 1914 werd het huwelijk kerkelijk ingezegend te St. Pieter; getuigen waren Petrus UMMELS en Arnoldus CLAESSENS. Noël overleed 15 augustus 1975, 89 jaar oud te Maastricht en werd op 19 augustus 1975 te St. Pieter bijgezet. Hij was cementwerker van beroep. Trui werd geboren op 11 februari 1888 te St. Pieter en gedoopt op 12 februari 1888 te St. Pieter. Zij overleed 16 februari 1954, 66 jaar oud te Maastricht in het Ziekenhuis St. Annadal en werd 18 februari 1954 begraven te St. Pieter. Bekend adres: Lage Kanaaldijk 129 en Abtstraat 2 te Maastricht.

Johannes Josephus UMMELS werd geboren op 14 november 1860 te Bunde. Jan Joseph huwde Joanna Hubertina NICOLAES 17 september 1886 te St. Pieter. Jan Joseph overleed 12 februari 1929, 68 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter.
Joanna Hubertina NICOLAES werd geboren op 25 augustus 1861 te St. Pieter. Joanna overleed 10 maart 1938, 76 jaar oud in het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.


Dochter Maria Elisabeth Hubertina UMMELS werd geboren op 7 november 1891 te St. Pieter en gedoopt op 8 november 1891 te St. Pieter. Zij huwde Coenradus Antonius FRÈREJEAN, zoon van Joannes Baptist FRÈREJEAN en Maria Margaretha CRAMER, 6 juli 1917 te St. Pieter. 7 juli 1917 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen hierbij waren Petrus UMMELS en Josephus FRÈREJEAN. Maria overleed 6 oktober 1923, 31 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 9 oktober 1923 te St. Pieter. Dienstmeid bij huwelijk. Coenradus werd geboren op 15 januari 1893 te Maastricht en gedoopt op 15 januari 1893 te Maastricht, St. Mathias. Coenradus overleed in 1980 te Maastricht. 1917 loodgieter.

 

 

Kinderen o.a.:

i. Maria Gertrudis Hubertina CLAESSENS geboren op 24 februari 1914 te St. Pieter. Tina en Adrianus Franciscus DE KONING, zoon van Marinus DE KONING en Petronella Hubertina GUSSEN, zijn 22 april 1938 te Maastricht getrouwd. Tina overleed 14 mei 2000 te Heerlen.

ii. Arnoldus Hubertus Johannes CLAESSENS  geboren op 11 juni 1915 te St. Pieter. Jean huwde Mia CORTLEVEN,
dochter van Marcellus CORTLEVEN en Barbara Josephina BOOSTEN, 28 oktober 1938 te Maastricht. Jean overleed 30 januari 2009, 93 jaar oud
in het Academisch Ziekenhuis Maastricht en werd 4 februari 2009 te Maastricht, Algemene Begraafplaats Tongerseweg begraven.
 

 Josephina Arnoldina Claessens

- Een kruis met IHS en bloemmotief -

Hier rust / onze / lieveling / Joséke / Claessens / * 16-1-41†16-5-45

Hun dochtertje Josephina Arnoldina CLAESSENS werd geboren op 16 januari 1941 te Maastricht. Joséke overleed 16 mei 1945, 4 jaar oud te Maastricht aan de gevolgen van een ongeluk. Joséke werd overreden op de Kanaaldijk en door Amerikanen naar het Ziekenhuis Calvariënberg gebracht. Zij werd begraven op 19 mei 1945 in vak A 56. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 86 A. Dit kindergrafje is geruimd.

 

 

iii. Maria Gertrudis Elisa CLAESSENS geboren op 1 september 1918 te St. Pieter. Wieza huwde Mathieu HENDRIX 27 juni 1941. Jeu werd geboren op 25 juni 1918 te St. Pieter. Hij overleed 5 juni 1991, 72 jaar oud te Maastricht (Daalhof).

iv. Maria Hubertina Catharina CLAESSENS geboren op 31 december 1922 te Maastricht. Netta (Nettie) huwde L.C. BAADE 8 maart 1946.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vak K 15 geruimd 2005.Detail.

- Een kruis; sterk verweerde grafplaat -

 LOUIS OLVERS

Hier rust / Louis Olvers / * 20 10 1917 † 8 10 1954 / echtgenote van / Anna SNELS

 

De ouders van Louis OLVERS waren:
Henricus Adolf OLVERS geboren op 5 mei 1892 te Maastricht. Hij huwde Maria Gertrudis POOLMANS 29 november 1916 te Maastricht. Henricus overleed 31 januari 1934, 41 jaar oud te Maastricht. Hij was porseleindrukker van beroep.
Maria Gertrudis POOLMANS geboren op 12 november 1887 te Maastricht. Maria Gertrudis huwde (2) Guillaume Joseph HERMANS,
zoon van Joannes Alphonsus HERMANS en Maria Regina PEETERS, 28 december 1934 te Maastricht. Zij overleed 5 oktober 1974, 86 jaar oud en werd begraven te Maastricht, Algemene Begraafplaats Tongerseweg.
 

Louis werd geboren op 20 oktober 1917 te Maastricht. Louis huwde Anna Catharina Ludovica SNELS, dochter van Gustavus SNELS en Anna Maria Elisabeth MAES, 28 juni 1940 te Maastricht. Louis overleed 8 oktober 1954, 36 jaar oud te Maastricht (Limmel) en werd op 12 oktober 1954 te St. Pieter begraven. Anna overleed 2 december 1997, 82 jaar oud te Margraten en werd gecremeerd te Geleen.

 

Zoon: Gustave OLVERS. Zie ook: vak V Snels.

 

 

 

 

 

Louis Olvers werd door de CBR uit België naar St. Pieter gestuurd om mee te werken aan de bouw van de Enci-fabriek te Maastricht. Later werd hij fietsenhandelaar en dreef een rijwielhandel in de Rechtstraat 106 te Maastricht. Bekend adres: Kasteel Neuborgweg 50 te Maastricht (Limmel).

Met dank aan Dhr. G. Olvers en Dhr. J. Snels voor de verstrekte informatie.

 

Vak K 11 geruimd september 2018.

Maximiliaan Hubert Berger - Gertrude Barbe Adrienne Lambertine Louise NIJST

Hier rust in vrede / Max. Hub. Berger / * 14-12-1901 † 5-1-1955 / echtgenoot van Louise Nijst

Maximiliaan Hubert (Max) BERGER werd geboren op 14 december 1901 in Simpelveld als zoon van Hubertus Cornelis (Hubert) BERGER en Johanna Hubertina Elisabeth (Elisa) VAN WERSCH. Max overleed 5 januari 1955, 53 jaar oud te Roermond. Hij werd 8 januari 1955 begraven te St. Pieter. Max huwde 7 juli 1939 te Maastricht met Gertrude Barbe Adrienne Lambertine Louise NIJST, dochter van Joannes Lambertus NIJST en Elisa Maria Hubertina JANSSENS. Louise werd 21 juni 1900 te Maastricht geboren. Zij overleed 3 maart 1993, 92 jaar oud te Maastricht en werd 9 maart 1993 bijgezet in het graf van haar man. Max was export-chef van beroep.

 

Vak K 14 geruimd na 1980.

 

Michaël Hubertus NIESTENDe ouders van Michaël Hubertus NIESTEN waren Lambert Martin NIESTEN en Maria Catharina BECKERS.

Michaël werd geboren op 4 februari 1861 te Maastricht. Hij  huwde Anna Maria NOTERMANS, dochter van Godfried NOTERMANS en Catharina OTERMANS, 23 april 1891 te Ulestraten.
 

Kinderen:
i. Hubertus Martinus NIESTEN geboren op 27 januari 1892 te Maastricht. Martin huwde Maria Catharina Petronella BERGMANS 26 oktober 1920 te Maastricht. Martin overleed 24 januari 1979, 86 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 27 januari 1979 te St. Pieter.
ii. Joseph Frederik NIESTEN geboren op 30 maart 1893 te Maastricht. Joseph huwde Bertha Maria Hubertina KRIJN 17 november 1920 te Maastricht.
iii. Marie Josephine Catherine NIESTEN geboren op 2 november 1894 te Maastricht. Marie overleed 9 februari 1897, 2 jaar oud te Maastricht.
iv. Hendrikus Lambertus NIESTEN geboren op 21 mei 1896 te Maastricht. Hendrikus overleed 12 juli 1897, 13 maanden oud te Maastricht.
v. Maria Catharina Hubertina NIESTEN geboren op 7 juni 1906 te St. Pieter. Maria overleed 27 juli 1910, 4 jaar oud te Maastricht.

Michaël overleed 23 oktober 1954, ruim 93 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 26 oktober 1954 begraven te St. Pieter. Huisschilder. Lid van de Broederschap van O.L.Vrouw Sterre der Zee. Hij komt op 27 januari 1906 uit Maastricht naar St. Pieter. Mergelweg 46 te Maastricht (St. Pieter). Maria werd geboren op 31 mei 1862 te Ulestraten. Zij overleed 8 maart 1914, 51 jaar oud te Maastricht.

 

Vak K 16 geruimd 2017.

Martinus Hubertus MEIJERS - Hubertina Henriette Josephine ROUMEN

- Een kruis XP -

In Memoriam / Hubertine H.J. / Roumen / * 2.11.1882 / 12.7.1954 / echtg. van / Martinus.H. / Meijers / * 2.5.1886 / 27.2.1958

De ouders van Martinus Hubertus MEIJERS waren Jacobus MEIJERS en Maria Catharina CALLEMEIJN.

Martin werd geboren op 2 mei 1886 te St. Pieter. Hij huwde Hubertina Henriette Josephine ROUMEN, dochter van Andreas ROUMEN en Marie Sidonie BEKEN, 26 mei 1909 te Maastricht. Martin "Van de keet" overleed 27 februari 1958, 71 jaar oud te Maastricht en werd 3 maart 1958 bijgezet te St. Pieter. Tina werd geboren op 2 november 1882 te Maastricht. Zij overleed 12 juli 1954, 71 jaar oud te Maastricht en werd 15 juli 1954 begraven te St. Pieter. Luikerweg 61.

 

A LA GROTTE BENIE NOUS AVONS PRIE POUR VOUS

 

 

Kinderen:

i. Johannes Jacobus MEIJERS geboren op 9 maart 1910 te St. Pieter. Hij overleed 28 april 1910, ruim 1 maand oud te St. Pieter en werd 30 april 1910 te St. Pieter begraven.
ii. Maria Catharina MEIJERS geboren op 10 maart 1911 te Maastricht. Zij huwde Leonardus Hubertus JONGEN,
zoon van Joannes Hubertus JONGEN en Elisabeth SAVELKOUL, 9 juni 1933 te Maastricht. Leonardus werd geboren op 12 april 1908 te Maastricht. Hij overleed 4 oktober 1995, 87 jaar oud te Maastricht en werd 7 oktober 1995 te Maastricht begraven.

iii. Elisabeth MEIJERS geboren op 26 september 1913 te Maastricht. Bertha huwde (1) Johannes Joseph SCHURGERS, zoon van Pieter Leonard SCHURGERS en Maria Catharina MERKELBACH, 9 oktober 1934 te Maastricht. Zij huwde (2) Joannes Antonius Maria BLANCKERS, zoon van Wilhelmus Hubertus BLANCKERS en Anna Maria Petronella Ernestina GOFFIN, in 1955. Bertha overleed 1 oktober 1981, 68 jaar oud te St. Pieter en werd 6 oktober 1981 te St. Pieter begraven.
iv. Leonardus MEIJERS geboren op 23 januari 1920 te Maastricht. Hij huwde Anna Maria SPEES,
dochter van Jozef Hubertus SPEES en Maria MAKA, 27 oktober 1943 te Maastricht. Leonard overleed 24 januari 2000, 80 jaar oud te Maastricht. Sterfhuis Mergelweg 187. Hij was melkventer van beroep. Anna werd geboren op 6 mei 1925 te Maastricht. Zij overleed 24 maart 1993, 67 jaar oud te Maastricht.

Hun kindje Nn MEIJERS werd levenloos geboren op 28 oktober 1950 te Maastricht en begraven op 31 oktober 1950 te St. Pieter. Sterfhuis Mergelweg 187.

v. Jean MEIJERS geboren op 13 april 1923 te Maastricht. Jean overleed 17 september 2011, 88 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 24 september 2011 te Maastricht op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg. Jean huwde Lieke LIMPENS. Lieke