Naar hoofdmenu.

Opmerking: U kunt op de plattegrond op een miniatuurplaatje klikken, dan komt U vervolgens automatisch bij de beschrijving van het graf.

Z

U

U

D

M

U

U

R

 
  Voorheen
Kerbusch -Janssen
 
 

Smeets

Voorheen Jacob

  Schrijnemakers Hendrikx Bemelmans Schrijnemakers

Van der Burg

Voorheen
Tasch-Fey

Van den Broek Hendrikx Winants

 Henket

 

Janssen

Breemer Ter Stege

 

 

Bergmans
Claessens

 

A

 

Voorheen

De Bruin-Protin

Van Wijmen

 

Voorheen

Fransen-Guerst

 

Voorheen

De Bruin

Wijnvoord

 

Voorheen Goovaerts

Nollée

Beng

Bollen

 

Voorheen

Jacob Pereboom

Roymans

Roymans

 Claessens

Dohmen

Voorheen

Ummels

Voorheen Demandt-Kitzen

Voorheen

Van Deurse?

  Voorheen Wouters

Voorheen

Schoenmakers

Voorheen

 Tijssen

 Closset

Voorheen

Bergervoet Savelkoul

 

Voorheen

 Schefman

 Bitch

Voorheen Bidlot

 
 

Vossen
Schiepers

Heiligers Bergmans Jansen

 

          Kribs

Van Genabeth

 
   

Voorheen

Satijn

Van den Boorn

 
  Lambriex  

Bouwman
Wijers
Senden

A

Henket
Roymans Hameleers Willems
  Strucken Van Gerwen Koolen Soudant  

Voorheen

Habets

Meijers

 
    KERK  

Claessens

 

Satijn

Janssen
 

    vak B    
 

Voorheen

PRick

Fey

Theunissen

     
Claessens Bergmans  

Voorheen

Bergmans Claessens

 

Het vak ten zuiden van de kerk. Vak B 1.  

 

H Wilhelmus ROYMANS - Maria Ida CLAESSENS / Wilhelmus Hubertus ROYMANS /Henricus NicolAas Hubertus ROYMANS

- Een steen, een kruis, een miskelk -

Hier rusten/ denhr Wilhs Roymans / echtgt van Ma IA Claessens / oud burgemr dezer gemeente / geb. 13 oct.1792 overled. 22 dec 1868 / __ / vrouwe Maria Ida Claessens /echtgte  van Wilhs ROYMANS / geb. 5 mei 1800 overl. 23 jan 1867 / __ / Wilhs Hubs ROYMANS zoon / geb. 16 april 1836 overl. 13 feb 1871

Den weleerw. Hr Henrs Nicols Hubs / ROYMANS zoon / in leven kapelaan te St Geertruid / Geb. 9 nov.1840 / te Maastricht overled. den 14 / en hier begraven den 18 jan. 1881 / R.I.P.

 

H Maria Ida Hubertina Roymans - Maria Catharina Hubertina Roymans - Maria Helena Hubertina Roymans

- Een kruis -

Hier rusten / vrouwe Maria Ida Hubertina / Roymans / echtgenoote van / Petrus Hubertus Eduardus / Pereboom / geboren te St Pieter den 20n september 1830/ aldaar overleden den 6n december 1890 / mevrouw Maria Catharina Hubertina Roymans / in leve zuster Maria Antonia / der arme Clare Coletiënen te Ostende  / geboren te St. Pieter den 14n january 1826 /en overleden te Ostende den 15n maart 1893 / __ / mejuffrouw Maria Helena Hubertina / Roymans / geboren te St Pieter den 19n july 1827 / en aldaar overleden den 12 juny 1893 / __

 

Deze grafmonumenten zijn gerestaureerd door Stichting GRAFMONUMENTEN Sint Pieter. Ga naar: de graven van het gezin Willem ROYMANS en Maria Ida CLAESSENS.

 

August Marie Eugène DOHMEN

- Een miskelk met hostie -

Gezegend zij God

A. M. E. Guus Dohmen / * 27-9-1924 / † 17-3-2005

Pastoor / St Pieter op de berg / 1977-1992 / herinrichting kerkhof / restauratie van de kerk

 

 

 

 

De ouders van August Marie Eugène DOHMEN waren:
Willem Joseph Eugène DOHMEN 17 februari 1877 geboren te Roosteren. Hij huwde Maria Theresia Francisca LEMMENS 13 januari 1920 te Kerkrade. Willem overleed te Kerkrade op 24 januari 1953, St.-Jozefziekenhuis, 75 jaar oud en werd 28 januari 1953 begraven te Kerkrade.
Maria Theresia Francisca LEMMENS 31 december 1883 geboren te Kerkrade. Zij overleed te Kerkrade op 4 juli 1961, 77 jaar oud St.-Jozefziekenhuis en werd 7 juli 1961 bijgezet te Kerkrade.

 

August Marie Eugène DOHMEN Dohmen werd op 27 september 1924 geboren te Kerkrade. Zijn middelbare studies volbracht hij op Rolduc (oude stijl), daarna ging hij naar het Grootseminarie te Roermond, waar hij door Mgr. Lemmens op 29 maart 1952 tot priester werd gewijd. Achtereenvolgens was hij kapelaan in Bunde, Molenberg-Heerlen, en in St. Martinusparochie te Wyck-Maastricht waar hij speciaal werd belast met de zorg voor het welbekende St. Gerarduskerkje in de Wycker Grachtstraat dat inmiddels is opgeheven. 1 juli 1977 werd hij benoemd tot Pastoor van St. Pieter op de Berg. Guus overleed 17 maart 2005, 80 jaar oud te Maastricht. Hij werd 21 maart 2005 begraven te St. Pieter. De plek van zijn graf werd uitgekozen vanwege de ligging tegenover het graf van pastoor Kribs (dezelfde situatie geldt voor het graf van Pastoor Theunissen). Zie ook: Kerkhistorie.

 

Thomas Johannes Servatius BOLLEN

- Een adoptiegraf -

Tom Bollen / * 14-10-1934 / † 20-1-2019 / ∞ / Iny Henkes

Zie verder: Roymans.

 

   

Hendricus Godefridus JACOB - Maria Coleta Helena Hubertina PEREBOOM

Christiaan Breemer ter Stege

Dit grafmonument is geadopteerd.

Hier rusten / Mijne geliefde ouders / de heer / Hendricus Godefridus / Jacob / overl. te Maastricht / 16 juni 1919 / en zijne echtgenoote / mejuffrouw / Maria Coleta / Helena Hubertina / Pereboom / overl.Te Maastricht / 30 aug. 1921 / ____ / Zij rusten in vrede

Chris Breemer ter Stege / 3 mei 1948  19 maart 2010

rust zacht lieve chrisje

Dit grafmonument werd gerestaureerd door Stichting GRAFMONUMENTEN Sint Pieter.

Ga naar: het grafmonument Jacob - Pereboom - Breemer ter Stege. Een adoptiegraf.

 

 

 

 

Bernardus Hubertus Vossen - Maria Catharina Schiepers / Bernardus Hubertus Vossen / Petrus Johannes Bernardus Vossen

- Een kruis, ornamenten (dit grafmonument is oorspronkelijk afkomstig uit Canne of verplaatst vanaf de Lichtenberg) -

Twee huurgraven.

Hier rusten / onze lieve ouders / Bernard Hubert / Vossen / * Canne 27-9-1852 / †  StPieter 30-5-1941 / en zyne Echtgenoote / Catharina Maria / Schiepers / * Canne 13-6-1858 / †  StPieter 25-3-1917 / en onze Dierbare Broeder / Bernard Hubert / Vossen / * StPieter 28-11-1904 / †  aldaar 22-5-1928 /

 dat zij rusten in vrede

Pie J.H. Vossen / * 1-12-1918  † 19-5-1994Detail.

Onder de wit marmeren plaat staat in de Naamse steen een tekst.

In 2006 werd de grondplaat vernieuwd:

Jean Hubert Vossen - Anna Maria Elisabeth Hubertina Thijssen / Petrus Johannes Bernardus Vossen

Jean H. Vossen / * Kanne 12-12-1889 / † St. Pieter 31-5-1959 / echtgenoot van / Hubertina Anna Maria Elsabeth Thijssen / * St. Pieter 9-1-1891 / † St. Pieter 24-1-1962 / en hun zoon / Petrus J.B. Vossen / * St. Pieter 1-12-1918 / † St. Pieter 19-5-1994

Bernard Hubert werd geboren 27 september 1852 te Canne (België) als zoon van Waltherus Willem VOSSEN en Maria FIAS. Hij overleed 30 mei 1941, 88 jaar oud te St. Pieter en werd te St. Pieter bijgezet. Hij was landbouwer van beroep. Hij huwde Maria Catharine SCHIEPERS, dochter van Petrus SCHIEPERS en Margaretha MOSMANS. Maria Catharina werd geboren op 13 juni 1858 te Canne. Zij overleed 25 maart 1917, 58 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 28 maart 1917 te St. Pieter. Landbouwster. Bij overlijden Lichtenberg.

De handtekening van Bernard Vossen onder de Memorie van Successie d.d. 22 juli 1886 opgemaakt na het overlijden van zijn schoonmoeder Margaretha MOSMANS op 16 november 1881 te Canne.

 

Kinderen:

i. Maria Margarita Gertrudis VOSSEN geboren op 22 mei 1882 te Canne en gedoopt op 22 mei 1882 te Canne, St. Hubertus. Zij huwde Henricus Hubertus VAN ENGELSHOVEN 8 juli 1913 te St. Pieter. Zie verder: Maria Catharina TILLI - Josephus Hubertus VAN ENGELSHOVEN. Het vak ten zuiden van de kerk. Vak A.

ii. Maria Catharina Helena VOSSEN geboren op 14 juni 1887 te Canne. Hélène huwde Christianus Hubertus LAMKIN 20 februari 1911 te St. Pieter. Zij overleed 22 mei 1968, 80 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Zie: vak A.

iii. Joannes Hubertus (Jan Hubert) VOSSEN geboren op 12 december 1889 te Canne en gedoopt op 13 december 1889 te Canne. Jean (Sjeng) huwde Anna Maria Elisabeth THIJSSEN, dochter van Joannes Hubertus THIJSSEN en Maria Gertrudis Elisabeth NICOLAES, 24 oktober 1913 te St. Pieter. Het kerkelijk huwelijk werd ingezegend te St. Pieter op 25 oktober 1913; getuigen waren Petrus THIJSSEN en Christianus LAMKIN. Hij overleed te Maastricht (St. Pieter) op 31 mei 1959, 69 jaar oud en werd 4 juni 1959 bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. Lichtenbergweg 2. Zijn bijnaam was "de meister". Hubertina werd geboren en gedoopt op 9 januari 1891 te St. Pieter. Zij overleed 24 januari 1962, 71 jaar oud op de hoeve Lichtenberg te Maastricht (St. Pieter) en werd 27 januari 1962 bijgezet in het familiegraf te St. Pieter.

Hun dochtertje Maria Elisabeth Hubertina VOSSEN werd geboren en gedoopt op 12 augustus 1914 te St. Pieter. Elisabeth overleed 29 juni 1915, ruim 10 maanden oud te St. Pieter en werd begraven op 1 juli 1915 te St. Pieter.

Pie Vossen links op de foto.

Foto: collectie fam. Ceulen-Vossen. Overlijdensannonce Jean Hubert Vossen. Bron: Centraal Bureau voor Genealogie - Collectie Familieadvertenties tot 1970. VOSSEN.

Hun zoon Petrus Johannes Bernardus Vossen werd geboren op 1 december 1918 te St. Pieter, overleed 19 mei 1994, 75 jaar oud te Maastricht en werd 24 mei 1994 bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. Pie was de laatste pachter op hoeve Lichtenberg. Zie: www.breurhenket.com Lichtenberg.

 

iv. Maria Joanna Catharina Christina (Jeanne Catharina) VOSSEN geboren te Canne en gedoopt op 15 juni 1892 te Canne. Jeanne huwde Jacobus Hendrikus Maria DONKERS, zoon van Henricus DONKERS (slager) en Cornelia NUIJTEN, 7 januari 1918 te St. Pieter. 8 januari 1918 werd het huwelijk kerkelijk ingezegend te St. Pieter; getuigen Christianus LAMKIN en Franciscus VOSSEN. Jacobus werd geboren op 16 april 1892 te Oosterhout en gedoopt op 17 april 1896 te Oosterhout, St. Joannes. In 1918 was hij portretschilder.

v. Franciscus Hubertus (François Hubert) VOSSEN geboren op 21 juni 1895 te Wonck (België). Zie: vak J Vossen.

vi. Marie Josephine VOSSEN geboren op 7 april 1900 te Wonck en 9 april 1900 gedoopt in Wonck. Zij huwde Hubertus Wilhelmus JONGEN 12 april 1921 te Maastricht. Josephina overleed 14 juni 1967, 67 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Zie: vak V Vossen.

vii. Bernardus Hubertus VOSSEN geboren 28 november 1904. Bernard overleed 22 mei 1928, 23 jaar oud te Maastricht (St. Pieter). Hij werd 25 mei 1928 te St. Pieter bijgezet in het familiegraf.

 

 

Gerardus Matheus Hubertus Heiligers - Maria Isabella Bergmans

- Een kruis, florale motieven -

Gerardus Heiligers / * 29-10-1886 † 15-3-1935 / echtgenoot van / Isabella BERGMANS / * 19-5-1888 † 20-10-1973

- Diverse ornamenten -

De ouders van Gerardus Matheus Hubertus HEILIGERS waren:
Jan Gerard HEILIGERS geboren op 9 september 1847 te Heerlen. Hij huwde Maria Louisa KICKEN 1 oktober 1880 te St. Pieter en overleed 18 juni 1906, 58 jaar oud te St. Pieter. Jan Gerard was schrijnwerker/timmerman van beroep.
Maria Louisa KICKEN werd geboren op 17 januari 1845 te Heerlen. Zij overleed 19 juli 1918, 73 jaar oud te St. Pieter. Zij was herbergierster van beroep.
Zie: geruimd Heiligers.

Gerard Heiligers.

Gerard werd geboren op 29 november 1885 te St. Pieter; op de grafsteen staat abusievelijk 29 november 1886. Hij werd gedoopt op 1 november 1885 te St. Pieter. Gerard huwde Maria Isabella BERGMANS, dochter van Arnoldus Hubertus BERGMANS en Petronella Hubertina CLAESSENS, 12 november 1915 te St. Pieter. 13 november 1915 werd het huwelijk kerkelijk ingezegend te St. Pieter; getuigen waren Matheus HEILIGERS en Leonardus BERGMANS. Gerard overleed 15 maart 1935, 49 jaar oud te Maastricht en werd 18 maart 1935 begraven te St. Pieter. Hij was smid van beroep. Glacisweg 85. Isabella werd geboren op 19 mei 1888 te St. Pieter en gedoopt op 20 mei 1888 te St. Pieter. Zij overleed 20 oktober 1973, 85 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 24 oktober 1973 te St. Pieter. Bekend adres: Papenweg 25 te Maastricht (St. Pieter).

 

Op de grondplaat schoondochter en zoon:                  Anthoinetta Jansen - Arnold Heiligers

- Een kruis -

Anthoinetta (Tonny) Jansen / * 9-10-1919 / † 27-12-2004 / ∞ / Arnold Heiligers / (Nol) * 1-6-1922 / † 10-9-2009

Tonny werd geboren op 9 oktober 1919. Zij overleed 27 december 2004, 85 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Tonny was gehuwd met Arnold HEILIGERS. Nol werd geboren op 1 juni 1922. Hij overleed 10 september 2009, 87 jaar oud en werd 15 september 2009 te St. Pieter bijgezet.

Zie ook: Arnoldus Hubertus BERGMANS - Petronella Hubertina CLAESSENS.

 

Arnoldus Hubertus Satijn - Maria Catharina Hubertina Janssen

- Een kruis -

Hier rusten / onze lieve ouders / Maria Catharina / Janssen / Geb. 24 febr. 1852 / overl. 25 sept. 1928 / en haar echtgenoot / Arnold Hubert / Satijn / Geb. 27 sept. 1849 / overl. 15 mei 1934

       R. I. P.

De ouders van Arnoldus Hubertus SATIJN waren Joannes Josephus Antoon SATIJN en Maria Gertrudis Hubertina GORREN. Joseph werd geboren omtrent 10 mei 1819 te Maastricht. Hij was te Maastricht, op de stoep van het Vondelingenhuis aan de "Linkule Straat" (nu Lenculenstraat 33, Toneelacademie), te vondeling gelegd op 18 mei 1819 en gevonden door Josephina ALBERT, dochter van de huishouder van het "vondelings-huis" en moeder van het vondelingenhuis.

Josephine Anne Marie (Anna Maria) ALBERT, dochter van Joannes Wenceslaus ALBERT - meester kleermaker, later econoom van het vondelingenhuis - en Anna Maria JAGENAU, was gehuwd met Joannes VAN DEN BOORN, zoon van Joannes Baptist VAN DEN BOORN en Maria Anna SCHRIJNEMAECKERS (SCHRIJNMEECKERS), op 14 november 1825 te Maastricht. Josephina overleed 11 juli 1871, 74 jaar oud te Maastricht. Joannes werd geboren op 3 februari 1794 te Gronsveld. Hij overleed 4 februari 1872, 78 jaar oud te Maastricht. Koopman in granen.

 

 

 

 

 

Lenculenstraat 33 te Maastricht. Bron: Collectie RijksArchief Limburg, Prenten, tekeningen- en fotocollectie [68] 01.01.1970. Foto: Alexander Simays 1912.

Maria Catharina Hubertina Janssen. Foto: privé collectie.

De vondeling was "oud zijnde omtrent acht dagen" (vondeling 156); op zijn katoenen mutsje was een stuk wit satijn gespeld, waarop stond: "il est baptisée Joseph". Joseph werd uitbesteed te St. Pieter aan Joannes BERGMANS gehuwd met (1) Maria VAN DEN BOREN - hij huwde Maria VAN DEN BOREN (VAN DE BOORE VAN DER BOORN), dochter van Joannes VAN DER BOOREN (VANDERBOOREN) en Anna Catharina CLAESSENS), 3 oktober 1802 te Oost en huwde (2) 28 mei 1818 te Maastricht na het overlijden van zijn eerste echtgenote op 35 jarige leeftijd te Oost op 29 mei 1810, Anna Catharina VAN DER BOOREN (VANDERBOOREN), dochter van Joannes VAN DER BOOREN (VANDERBOOREN) en Anna Catharina CLAESSENS, beiden zussen en nichten in de derde graad van bovengenoemde Joannes VAN DEN BOORN.

Joseph huwde Maria Gertrudis Hubertina GORREN 19 februari 1846 te St. Pieter. Joseph overleed 10 februari 1878, 58 jaar oud te St. Pieter en werd 12 februari 1878 te St. Pieter begraven. Maria Gertrudis Hubertina GORREN werd geboren op 1 mei 1820 te St. Pieter. Gertrude overleed 11 januari 1881, 60 jaar oud te St. Pieter en werd 14 januari 1881 te St. Pieter bijgezet. 

Kleinzoon Petrus Hubertus SATIJN werd geboren op 20 november 1875 te St. Pieter als zoon van:

Antonius SATIJN geboren en gedoopt op 12 november 1846 te Heugem-Gronsveld. Peter en meter te Heugem waren Antonius GORREN en Maria Catharina JONGEN. Antoon huwde (1) Louisa WALSTOCK 13 oktober 1869 te Maastricht. Antoon huwde (2) Maria Anna Hubertina JONGEN 10 april 1874 te St. Pieter. Antoon overleed 31 oktober 1899, bijna 53 jaar oud op den Deken te St. Pieter des namiddags te acht ure werd 3 november 1899 te St. Pieter begraven.
Maria Anna Hubertina JONGEN werd geboren op 11 juni 1847 te St. Pieter. Zij overleed 20 januari 1914, 66 jaar oud te St. Pieter en werd 22 januari 1914 te St. Pieter begraven.

Pie huwde Anna Maria BEKS, dochter van Gerardus Hubertus BEKS en Maria Margaretha CEULEN, 14 december 1900 te St. Pieter. Pie overleed 6 april 1933, 57 jaar oud  te Maastricht. Winkelier. Meester in de Aartsbroederschap van de Allerheiligste Drievuldigheid. Anna werd geboren op 9 maart 1869 te Maastricht. Zij overleed 28 juni 1934, 65 jaar oud te Maastricht.
 

Ook de vondeling Johanna KOEN (vondeling nr. 248), gevonden door Josephina Albert, "in de rol" in de nacht van 24/25 mei 1820, 6 weken oud, met het briefje: "Deyt keynt heft onfan de heylegge Doop van het roms caateleyk geloof", werd in 1823 bij BERGMANS uitbesteed. Zij overleed 25 april 1904, 83 jaar oud te Maastricht. Theresia FINITO (vondeling 449), tussen 31 december 1822 en 2 januari 1823 in de rol aangetroffen door Josephina Albert, 5 maanden oud, werd in 1823 bij Bergmans uitbesteed.
 

In veel steden werd een vondelingenschuif of rol geïnstalleerd, zodat het kind niet te lang aan de weersomstandigheden werd bloot gesteld. In Maastricht werd deze rol pas in 1819 aangebracht. Bijlage bij een vondelingenakte, 1820. Archief Burgerlijke Stand Maastricht, bijlagen geboorten. Maria Anna Dicht.


Een van de naamloze vondelingen, voor wie een naam werd verzonnen, heette met haar voornaam Maria Anna. Vanwege het versje dat zij bij zich had, kreeg zij de achternaam "Dicht":

hier lig ik seer onbekwaam en
marianna is mijn naam
mijn vader wilt mijn niet
en mijn moeder die is doot
ik bide lieve godt maar om het
dagelijks broot

 

Bron: RHCL Schatkamer.

 

De geboorte van Maria Anna DICHT werd op 12 juli 1820 te Maastricht aangegeven. Als geboortedatum wordt 11 juli 1820 vermeld. Haar ouders worden vermeld als zijnde onbekend (NN). 12 augustus 1820 volgt de aangifte van haar overlijden op 11 augustus 1820 te Maastricht. Zij overleed 3 maanden oud (de overlijdensleeftijd komt niet overeen met de genoemde data, waarschijnlijk omdat de vinddatum als geboortedatum werd beschouwd).

 

Maria Runoldina DE LA CAPELLE (CHAPELLE) was een vondeling en werd gedoopt op 16 juni 1735 te Gronsveld. Peter en meter waren Leonardus GERITS en Catharina BEAUJEAN.

Maria Runoldina huwde Joannes PANCKERS 11 augustus 1765 te St. Pieter.
 

Kinderen allen gedoopt te St. Pieter:


i. Maria Josepha PANCKERS gedoopt op 27 september 1765. Zij huwde Petrus Michael JANSSEN (bijnaam: Pi de Baaij) 7 september 1788 te St. Pieter. Maria Josepha overleed 31 augustus 1844, 78 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 3 september 1844 te St. Pieter.
ii. Joannes PANCKERS (PANCKARTS) gedoopt op 5 juli 1768 te St. Pieter. Hij overleed 11 jaar oud en werd begraven op 12 september 1779 te St. Pieter.
iii. Maria Joanna (Marie Jeanne) PANCKERS gedoopt op 4 mei 1771 te St. Pieter. Jeanne huwde Joannes Bartholomeus HOFMAN 16 februari 1804 te Maastricht. Jeanne overleed 15 juni 1845, 74 jaar oud te Maastricht.
iv. Maria Margaretha PANCKERS gedoopt op 2 juli 1773 te St. Pieter. Margaritha overleed 74 jaar oud en werd begraven op 23 oktober 1779 te St. Pieter.
v. Fredericus PANCKERS gedoopt op 10 december 1776 te St. Pieter.


Maria Runoldina overleed 58 jaar oud en werd begraven op 10 februari 1794 te St. Pieter. Jan PANCKERS overleed 15 september 1779 en werd begraven op 15 september 1779 te St. Pieter. Hij was afkomstig van Tuijven. Een vetpot zal het in deze familie niet zijn geweest. Jean werd begraven als pauper (arme, armlastige).
 

Zie verder: geruimd Sprokkel.

 

 

Arnold Hubert werd geboren op 27 september 1849 te Heugem. Hij huwde Maria Catharina Hubertina JANSSEN, dochter van Ludovicus Hubertus JANSSEN en Maria Gertrudis Hubertina WELDERS, 29 januari 1875 te St. Pieter. Arnold Hubert overleed 15 mei (volgens annonce 16 mei) 1934, 84 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 18 mei 1934 bijgezet te St. Pieter. Sterfhuis: Observantenweg 34. Hij was landbouwer van beroep en o.a. woonachtig Op het Broek. Maria (landbouwster; zij werd "Mem op 't veld" genoemd) werd geboren op 24 februari 1852 te St. Pieter en overleed 25 september 1928, 76 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 28 september 1928 begraven te St. Pieter.
 

Kinderen (allen geboren te St. Pieter):

i. Antonius Arnoldus Hubertus SATIJN. Twain werd geboren op 14 mei 1875. Hij huwde Anna Maria Elisabeth VAN DEN BOORN, dochter van Gijsbertus Hubertus VAN DEN BOORN en Maria Helena BOOSTEN, 28 augustus 1896 te St. Pieter. Twain overleed 14 oktober 1967, 92 jaar oud te Maastricht en werd 18 oktober 1967 begraven te St. Pieter. Hij was landbouwer en eigenaar van een tuindersbedrijf.
ii. Lodewijk Hubertus SATIJN geboren op 2 mei 1877. Louis huwde Maria Mechtildis MARTENS,
dochter van Peter Nicolas MARTENS en Aldagonda ROBERTS, 6 juni 1902 te Sittard. Louis overleed 2 juni 1962, 85 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.

iii. Michaël Hubert SATIJN geboren op 25 januari 1882. Hij huwde Cornelia BRONSAER, dochter van Joannes BRONSAER en Maria BASTIAENS, 1 mei 1908 te St. Pieter. Michaël overleed 14 september 1952, 70 jaar oud te Maastricht.

iv. Petrus Hubertus SATIJN geboren op 15 januari 1884. Hij overleed 17 juli 1884, 6 maanden oud te St. Pieter en 19 juli 1884 te St. Pieter begraven
v. Petrus Hubertus SATIJN geboren op 11 juli 1885. Hij overleed 5 juli 1966, 80 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Hij was ongehuwd.
Zie:
vak G Satijn.

vi. Anna Maria SATIJN geboren op 1 maart 1887. Zij overleed 18 januari 1888, te St. Pieter.

vii. Anna Hubertina SATIJN geboren op 11 januari 1889 en gedoopt op 11 januari 1889 te St. Pieter. Anna huwde Hubertus SISTERMANS, zoon van Joannes Hubertus SISTERMANS (landbouwer) en Clara Hubertina TILLI, 28 februari 1919 te St. Pieter. Het kerkelijk huwelijk was op 1 maart 1919 te St. Pieter; getuigen waren Matheus SIJSTERMANS en Nicolaus SATIJN. Anna overleed 20 oktober 1949, 60 jaar oud te Heerlen. Hubert werd geboren en gedoopt op 5 oktober 1890 te Heer. Hij overleed 28 april 1962, 71 jaar oud te Scharn Heer.
viii. Anna Catharina SATIJN geboren op 11 juli 1890. Zij huwde Arnoldus Josephus LAMKIN,
zoon van Franciscus Hubertus LAMKIN en Anna Maria Hubertina CLAESSENS, 9 mei 1919 te St. Pieter. Catharina overleed 24 september 1954, 64 jaar oud. Zij werd te Gronsveld begraven.

 

 

 

ix. Nicolaas Hubertus SATIJN geboren op 16 december 1892. Nico (Nikkelaar) overleed 16 juli 1956, 63 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven te St. Pieter. Hij huwde Maria Gertrud PÜTZ. Zie: vak L Satijn.
x. Maria Gertrudis SATIJN geboren en gedoopt op 25 september 1897. Zij huwde Josephus Hubertus GODFROIJ, zoon van Hubertus Petrus Joannes GODFROIJ en Anna Maria Elisabeth HELTZEL, 9 januari 1920 te Maastricht; 10 januari 1920 werd het huwelijk kerkelijk ingezegend te St. Pieter; getuigen daarbij waren Nicolaus SATIJN en Ludovicus SATIJN. Maria overleed 23 januari 1979, 81 jaar oud te Maastricht en werd 27 januari 1979 te Maastricht bijgezet. Sjef werd geboren op 14 december 1896 te Maastricht en gedoopt op 15 december 1896 te Maastricht, O.L.Vrouw. Hij overleed 17 december 1960, 64 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 20 december 1960 te Maastricht, Begraafplaats Tongerseweg. Bouwkundig opzichter, aannemer. Oud-Wethouder van de Gemeente Maastricht. St. Lambertuslaan 26 te Maastricht.

xi. Arnoldus Hubertus SATIJN geboren op 21 januari 1899. Hij overleed 3 september 1899, 7 maanden oud des namiddags te acht ure Observantenweg te St. Pieter en werd 5 september 1899 te St. Pieter begraven.

 

H Hubert William Strucken

Hier ruht / im Herrn Pastor / Wilhelm Strucken / Geb. in Neuss / Am 22-8-1848 / Gest. in Maastricht / Am 6-6-1927 / - / R.I.P.

 

 

 

Detail van het grafkruis gerestaureerd door beeldend kunstenaar Dries Engelen.

 

De ouders van Hubert William STRUCKEN waren Ferdinand STRUCKEN en Wilhelmina HUTTEN.
Wilhelm werd geboren op 22 augustus 1848 te Neuss (Duitsland). Wilhelm overleed 6 juni 1927, 78 jaar en 9 maanden oud te Maastricht, Boschstraat 69 en werd 10 juni 1927 te St. Pieter begraven. Hij was "Duitse Pastoor bij de zusters".

De Limburger Koerier van 19 mei 1923: Donderdag is in het klooster der Zusters v.h. A.K.J. op de Boschstraat, het gouden priesterfeest gevierd van den Zeer Eerw. Heer Strucken, rustend pastoor, geboortig uit Neuss. Z. Eerw. was tijdens den Culturkampf van Duitschland naar Engeland uitgeweken. Hij was na den oorlog naar Holland gekomen en verbleef thans reeds enkele jaren in bovenbedoeld klooster.
De eigenlijke feestdag was op Witten Donderdag, maar is thans eerst om bijzondere redenen gevierd. 's Morgens werd door den jubilaris in de kloosterkapel een plechtige H. Mis opgedragen. Het feest droeg verder een intiem karakter, dat binnen de kloostermuren bleef.

22 april 2016 werd dit grafteken verplaatst naar vak B om ruimte te creëren in het vak van de zusters Reparatrix bij toekomstige bijzettingen.

 


Vak B 13. Geruimd januari 2022.

Antonius Arnoldus Hubertus SATIJN - Anna Maria Elisabeth VAN DEN BOORN

- Een kruis -

In Memoriam / Elisabeth / Van  den Boorn / * 24. 12. 1877 / 14. 3. 1934 / en echtgenoot / Antonius Satijn / * 14. 5. 1875 14. 10. 1967

De ouders van Antonius Arnoldus Hubertus SATIJN waren Arnoldus Hubertus SATIJN en Maria Catharina Hubertina JANSSEN. Arnold werd geboren op 27 september 1849 te Heugem, Dorpstraat. Hij huwde Maria Catharina Hubertina JANSSEN, dochter van Ludovicus Hubertus JANSSEN en Maria Gertrudis Hubertina WELDERS, 29 januari 1875 te St. Pieter. Arnold Hubert overleed 15 mei 1934, 84 jaar oud te Maastricht en werd 18 mei 1934 bijgezet te St. Pieter. Landbouwer. 1884, 1875 Langs het kanaal. 1888: in het Broek. Sterfhuis Observantenweg 34. Maria Catharina Hubertina JANSSEN werd geboren op 24 februari 1852 te St. Pieter. Zij overleed 25 september 1928, 76 jaar oud te Maastricht en werd werd 28 september 1928 begraven te St. Pieter. Landbouwster. Zij werd "Mem op 't veld" genoemd.

 

Het echtpaar Van den Boorn - Boosten.

 

Gijsbertus Hubertus VAN DEN BOORN werd geboren op 2 februari 1837 te St. Pieter. Op 3 februari 1837 werd hij gedoopt te St. Pieter; de doopgetuigen waren Gijsbertus MOERS en Lucia NN. Hij huwde Maria Helena BOOSTEN, dochter van Jan Hendrik BOOSTEN (BOESTEN) en Maria Mechtildis VROOMEN, 5 oktober 1870 te Maastricht. Hubertus overleed 6 maart 1929, 92 jaar oud te Maastricht en werd 9 maart 1929 begraven te Maastricht, Begraafplaats Tongerseweg. 1870 landbouwersknecht. Landbouwer. Maria Helena BOOSTEN werd geboren op 11 maart 1840 te Beek. Maria overleed 4 oktober 1914, 74 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 7 oktober 1914 te St. Pieter. 1870 dienstmeid. Landbouwster. Bij overlijden Cannerstraat.
 

Twain werd geboren op 14 mei 1875 te St. Pieter. Hij huwde Anna Maria Elisabeth VAN DEN BOORN, dochter van Gijsbertus Hubertus VAN DEN BOORN en Maria Helena BOOSTEN, 28 augustus 1896 te St. Pieter. Twain was landbouwer en eigenaar van een tuindersbedrijf. Hij overleed 14 oktober 1967, 92 jaar oud te Maastricht en werd 18 oktober 1967 te St. Pieter bijgezet. Lies werd geboren op 24 december 1877 te St. Pieter. Zij overleed 14 maart 1934, 56 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd op 16 maart 1934 te St. Pieter begraven. Sterfhuis: Kalverstraat (Kalfstraat) 62. Zij was lid der vereniging van Kristelijke Moeders te St. Pieter.

 

 

Petrus Martinus VAN DEN BOORN, broer van Anna Maria Elisabeth VAN DEN BOORN, werd geboren op 22 december 1879 te St. Pieter. Hij huwde Maria Louisa DEXTERS 15 mei 1908 te Opgrimbie. Petrus overleed 6 augustus 1962, 82 jaar oud te Maastricht.

 

Hun zoontje Julius Lambertus VAN DEN BOORN werd geboren en gedoopt op 1 april 1920 te Maastricht (St. Pieter). Julius overleed 12 februari 1921, 10 maanden oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 14 februari 1921 te St. Pieter.


Zoon Lambertus Richardus VAN DEN BOORN werd gedoopt op 31 december 1921 te St. Pieter. Hij overleed 31 maart 1924, 2 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 2 april 1924 te St. Pieter.
 

 

 

Het echtpaar Satijn - Van den Boorn. Foto's uit: De calepin van oud Sint Pieter - Maastricht 1975.

 

Kinderen allen geboren te St. Pieter:

i. Arnoldus Hubertus SATIJN geboren op 19 december 1896. Arnold overleed 3 juli 1897, 6 maanden oud te St. Pieter in het brook des namiddags te zeven ure. Hij werd begraven op 5 juli 1897 te St. Pieter.
ii. Maria Helena SATIJN geboren op 2 januari 1898 en gedoopt op 3 januari 1898 te St. Pieter. Zij huwde Lambertus ESSERS,
zoon van Thomas Henricus ESSERS en Theresia REUMERMAN, 24 april 1925 te Maastricht. Kerkelijk huwelijk te St. Pieter op 25 april 1925; getuigen waren Thomas ESSERS en Antonius SATIJN. Zij overleed in november 1967, 68 jaar oud te Maastricht en werd op 25 november 1967 begraven te Maastricht op de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg. Bij overlijden Luikerweg 38 A. Lambertus werd geboren op 16 oktober 1898 te Maastricht en gedoopt op 17 oktober 1898 te Maastricht, St. Servaas. Lambert overleed  21 juni 1976, 77 jaar oud te Maastricht en werd 24 juni 1976 bijgezet
te Maastricht op de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg. 1925 timmerman van beroep. Bij overlijden Reinaartsingel 70 te Maastricht.
iii. Gijsbertus Hubertus SATIJN geboren op 8 juli 1899 en 9 juli 1899 gedoopt in St. Pieter. Gijs overleed 8 december 1947, 48 jaar oud ten gevolge van een noodlottig ongeval te Maastricht (St. Pieter). Hij werd 11 december 1947 begraven te St. Pieter. Gijs was gehuwd met Anna Philomena VAN DEURSE
.

Zie: vak H geruimd.

 

 


iv. Maria Hubertina SATIJN geboren op 24 augustus 1900 en gedoopt op 25 augustus 1900 te St. Pieter. Zij overleed 21 oktober 1934, 34 jaar oud te Maastricht te Calvariënberg en werd te Maastricht begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg. Maria huwde Michaël Hubertus KEULEN,
zoon van Antonius KEULEN en Maria Gertrudis PAULISSEN, 4 september 1925. Kerkelijk huwelijk te St. Pieter op 5 september 1925; getuigen waren

Gijsbertus SATIJN en Henricus KEULEN. Michaël werd geboren op 28 maart 1896 te Oud-Vroenhoven en gedoopt op 29 maart 1896 te Oud-Vroenhoven. Michaël overleed 30 januari 1968, 71 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 2 februari 1968 te Maastricht op de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg. Landbouwer bij huwelijk. Papenweg 7. Bij overlijden Cannerweg 130.

 

 


v. Michaël Hubert SATIJN geboren op 13 januari 1902. Hij overleed 12 juli 1923, 21 jaar oud te Maastricht in het Gesticht Calvarieberg en werd begraven op 14 juli 1923 te St. Pieter.

 

 


vi. Sophia Maria Gertrudis SATIJN geboren op 17 januari 1903. Sophia overleed 20 maart 1905, 2 jaar oud te St. Pieter.

vii. Anna Maria Josephina SATIJN geboren op 17 oktober 1903. Zij overleed 5 maart 1905, 1 jaar oud te St. Pieter.

viii. Maria Josephina SATIJN geboren op 22 april 1905. Zij huwde Hubertus Dionisius FLORACK, zoon van Hubertus Arnoldus FLORACK en Maria Christina LEENDERS, 25 januari 1930 te Maastricht Maria overleed 27 maart 1992, 86 jaar oud te Maastricht en werd begraven op het kerkhof Papyrussingel te Maastricht.
ix. Anna Maria Josephina SATIJN geboren op 15 september 1909. Zij huwde Henricus Hubertus ENGELBERT,
zoon van Joannes Michiel ENGELBERT en Anna Wilhelmina LEENDERS, 10 april 1931 te Maastricht.
x. Petrus Lambertus Antonius SATIJN geboren op 17 september 1910. Pie huwde Anna GROOTHAUSEN,
dochter van Nicolaus Hubertus GROOTHAUSEN en Anna Maria Catharina TILLIJ, 21 augustus 1938. Petrus overleed 1 mei 1991, 80 jaar oud te Maastricht en werd 5 juli 1991 begraven te St. Pieter.
xi. Cornelia Elisabeth SATIJN geboren op 2 juli 1913. Corry huwde Jozef Cornelis (Sjo) CRUTS,
zoon van Pieter Hubertus CRUTS en Geertruida Maria JANSSEN, 29 april 1938 te Maastricht. Corry overleed 9 april 2006, 92 jaar oud te Maastricht en werd begraven te Maastricht op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg.

xii. Petrus Antonius SATIJN geboren op 30 juli 1914. Petrus overleed 12 augustus 1914, 14 dagen oud te St. Pieter.

xiii. Maria Gertruda SATIJN geboren op 27 juli 1915. Truus overleed 6 november 1986, 71 jaar oud te Maastricht en werd 11 november 1986 bijgezet te Maastricht op de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg. Sterfhuis Cannerweg 99. Zij huwde Guillaume (Giel) GILISSEN, zoon van Jules GILISSEN en Elisa HAMELEERS, 6 november 1942 te Maastricht.

 

 


xiv. Maria Helena Antonia SATIJN geboren op 3 december 1916 en 4 december 1916 gedoopt te St. Pieter. Zij overleed 8 augustus, 1917, 8 maanden oud te St. Pieter en werd begraven op 10 augustus 1917 te St. Pieter. Bij overlijden Broeck.


 

H Adrianus Van Gerwen  - Maria Theresia Koolen

- Een kruis, motieven -

Hier rust / onze geliefde / echtgenoot en vader / de heer / Adrianus / Van Gerwen / geb. te Gemert N. B. / 23 dec. 1869 / overl. te Sint Pieter / 16 juli 1930

en zijne echtgenote / Maria Theresia / Koolen / geb. 2 aug. 1872 / overl. 17 mei 1958 / R. I. P.

De ouders van Adrianus VAN GERWEN waren:
Wilhelmus VAN GERWEN geboren op 10 september 1838 te Gemert. Willem huwde Hendrika VAN VEGHEL 17 februari 1868 te BEEK EN DONK. Willem overleed 5 maart 1918, 79 jaar oud te Maastricht.
Hendrika VAN VEGHEL geboren op 21 oktober 1839 te Beek en Donk.

Adrianus werd geboren 23 december 1869 te Gemert. Hij huwde Maria Thérèse KOOLEN, dochter van Joannes (Jean) KOOLEN en Maria Theresia (Thérèse) GEELEN, 19 januari 1893 te Meerssen. Adrianus overleed 16 juli 1930, ruim 60 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 19 juli 1930 te St. Pieter. Sterfhuis Luikerweg 23. Hij was landbouwer van beroep. Thérèse werd geboren op 2 augustus 1872 te Warsage (België). Zij overleed 17 mei 1958, 85 jaar oud te Maastricht en werd op 21 mei 1958 bijgezet te St. Pieter.

Joannes KOOLEN werd geboren op 31 maart 1837 te Gronsveld. Jean huwde Maria Theresia GEELEN omtrent 1862. Jean overleed 8 januari 1914, 76 jaar oud. te Maastricht. Dienstknecht; 1898 spoorwegbeambte.

 

Josephus Hubertus KOOLEN was een broer van Maria Thérèse KOOLEN. Hij  werd geboren op 20 juli 1870 te Gronsveld. Josephus huwde Anna Maria WILLEMS, dochter van Johannes Pieter WILLEMS en Cornelia HEUTS (HUIJTS) 21 april 1892 te Berg en Terblijt. Josephus overleed 25 februari 1939, 76 jaar oud te Maastricht. Adres: Dorpstraat Gronsveld.

Zie: Willem Hubert Koolen-Maria Cecilia Judith Pernot / Anna Maria Aelmans-Franciscus Xaverius Koolen.

Kinderen:

i. Adrianus Wilhelmus Johannes VAN GERWEN geboren op 19 november 1893 te St. Pieter. Hij huwde Maria Hubertina Odillia STEVENS, dochter van Johannes Servaas STEVENS en Maria Elisabeth ODEKERKEN, 28 juni 1919 te Meerssen. Adrianus overleed 29 april 1959, 65 jaar oud in het ziekenhuis St. Annadal te Maastricht en werd begraven te Maastricht. Hij was Broedermeester der Broederschap van de Levende Rozenkrans.

 

 


ii. Johannes Hubertus Henricus VAN GERWEN geboren en gedoopt op 19 juni 1896 te Oud-Vroenhoven. Hij huwde Maria Elisabeth GODDING,
dochter van Guillaume Johannes GODDING en Hubertina Theresia DE LA HAYE, 28 september 1917 te St. Pieter. 29 september 2017 werd het huwelijk kerkelijk ingezegend te St. Pieter; getuigen Franciscus VAN GERWEN en Antonius KOOLEN. 1917 chauffeur. Jean overleed december 1967, 71 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 21 december 1967 te Maastricht. Maria werd geboren op 14 augustus 1897 te Maastricht en gedoopt op 15 augustus 1897 te Maastricht, St. Mathias. Zij overleed januari 1980, 82 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 17 januari 1980 te Maastricht.
iii. Joseph Anthonius Lambertus VAN GERWEN geboren en gedoopt op 14 september 1899 te Heer. Hij huwde Maria Josephina Catharina NIJPELS,
dochter van Hendrikus Joannes NIJPELS en Maria Cathatina HEIJNEN, 12 augustus 1918 te St. Pieter. Maria werd geboren op 13 augustus 1890 te Maastricht en gedoopt op 14 augustus 1899 te Maastricht, St. Servaas.
iv. Henricus Wilhelmus VAN GERWEN geboren op 14 september 1899 te Heer en gedoopt op 14 september 1899 te Heer. Harie overleed te Maastricht. Hij huwde Margaretha Hubertina JANSSEN,
dochter van Petrus Hubertus JANSSEN en Maria Josephina VAN DEN BOORN, 29 juni 1923 te Maastricht.
30 juni 1923 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen waren Petrus JANSSEN en Joannes VAN GERWEN. 1923 leerlingmachinist.
v. Henrietta Maria Thérésia VAN GERWEN geboren op 25 januari 1902 te St. Pieter. Zij overleed 29 februari 1964, 62 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter.
 

Grondsegment:

Gerard Soudant

Gerard Soudant / * 12-7-1928 + 14-7-2002 / ∞ / Angèle Hermans

Detail grondsegment.

Gerard werd geboren op 12 juli 1928. Hij huwde Angèle HERMANS, dochter van Leonardus Hubertus Dionisius HERMANS en Henrietta Maria Theresia VAN GERWEN. Gerard overleed 14 juli 2002, 74 jaar oud te Maastricht en de asbus werd geplaatst te St. Pieter. Angèle overleed 12 mei 2012, 83 jaar oud te Maastricht en werd gecremeerd op 18 mei 2012. De asbussen werden naderhand uitgestrooid op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg te Maastricht.

 

Henricus Hubertus HENKET - Anna Maria ROYMANS / Maria Hubertina Henket 

- Passiekruis, krans met drie kruisnagels; diverse symbolen en ornamenten -

Gisteren My / Heden U / Eccl. 38. 23 / Hier ligt begraven de eerzame H. Henket / Echtgenoot van M. ROYMANS / Kerkmeester te St Pieter, overleden / de 8 september 1870 O. L. V. Geboortedag / in den ouderdom van 77 jaren / ontferm U myner /  Gy die myne / vrienden / zyt / Job. 19. 21 / Mej. / M. ROYMANS / Geb. / 26 feb. / 1795 / overl. 29 april / 1888 /  hunne / dochter / Mej. M.H. Henket / Geb. / 23 juli 1838 / overl. / 15 juli / 1892

 

 

 

 

 

 

 

Annonce overlijden Maria Rouwmans. Op de grafsteen staat als overlijdensdatum 29 april 1888, dit is echter de begrafenisdatum. Bron: Centraal Bureau voor Genealogie - Collectie Familieadvertenties tot 1970.

Detail bovensegment.

De drie kruisnagels verwijzen naar het lijdensverhaal van Christus. Het grafkruis zelf heeft de vorm van een passiekruis, een kruis dat in plaats van de gekruisigde Christus de passiewerktuigen afbeeldt (geselkoord, doornenkroon, kleed zonder naad, lans, hamers, spijkers, spons enz.). Het passiekruis symboliseert het lijden van Christus en de lijdensweg van de mens op aarde. Het passiekruis wordt meegedragen tijdens de kruiswegviering en is daartoe soms op een stok geplaatst. De grafkrans staat voor de ontmoeting van deze wereld met de volgende of symboliseert de beloning van een vroom leven in de hemel.

De gelobte ornameten kunnen verwijzen naar de grote mantel- of Jakobsschelp, een beeld van de wachtende moederschoot, van de ziel die zich openstelt voor het nieuwe, geboorte en wedergeboorte. Het leven is in de christelijke visie de bevrijdingsweg van de parel, het je bewust worden van het diepste doel van je leven. Het is de zoektocht naar de ware hemelse wijsheid. De poorten van het hemels Jeruzalem, doel van de "pelgrimstocht der mensen" zijn van parels gemaakt, zij vormen de tooi van de Hemelse Bruidegom en zijn Bruid, de mensenziel.

 

Passiekruis. Bron: www.religieuserfgoed.nl.

De kruisnagel zien wij vaker in de volksreligiositeit:  

Kruis met kruisnagel en reliek met fragment kruis Ex Ligno S. Crucis D.N.J.C. Collectie: Parochie St. Pieter.

 

In dit familiegraf werden in totaal 10 personen begraven verdeeld over 3 generaties.

 

"Voor de uitbreiding van de begraafplaats van St. Pieter werden twee perceeltjes aangekocht voor de som van fl. 100,00, waarvan akte op 6 november 1888. Een perceel hiervan, 3 are en 1 centiare bouwland was eigendom van de kinderen (broers en zus) uit het gezin Henket-Rouwmans. Bij de bouw van de nieuwe kerk werd het oude kerkhof geruimd en rond de oude plek werd een nieuw kerkhof aangelegd". Waarschijnlijk werd dit grafmonument gebouwd op een van deze perceeltjes bij het overlijden van Maria Roijmans op 27 april 1888 en het stoffelijk overschot van de reeds in 1870 plotseling overleden Hendrik Henket hier bijgezet. Hendrik was waarschijnlijk oorspronkelijk begraven op het oude kerkhof.

 

 

Het familiegraf werd door de voormalige rechthebbenden afgestaan aan de kerk. Dit grafmonument werd gerestaureerd door Stichting GRAFMONUMENTEN Sint Pieter dankzij een schenking.

 

 

 

 

 

 

Dhr. Frans Manderveld en Mevr. Marij Manderveld-Henket, groot oud nicht van Henricus Hubertus Henket hebben inmiddels dit graf geadopteerd. Zie: bovenstaand relatieschema. Zodoende blijft dit graf op deze wijze beschikbaar voor de familienaam Henket. Het steunijzer van het kruis aan de achterzijde was voorjaar 2008 bijna volledig doorgeroest. Het kruis kon ieder moment omvallen. Het grafmonument stond bovendien "uit het lood". De fundatie van één laag mergelblokken onder het kruisblok was niet meer intact; onder deze fundatie was geen grafkelder aanwezig. Ingrijpen was dringend noodzakelijk. 17 april 2008 werd dit grafmonument ontmanteld en tijdelijk ter restauratie door het bedrijf Edwin SCHUTZ Natuursteen naar Eijsden vervoerd.

 

De nog aanwezige stoffelijke resten werden 22 april 2008 op gepaste wijze op de oorspronkelijke plek herbegraven door grafdelver Dhr. Andrew van Thor. Een nieuwe fundatie voor het gerestaureerde grafmonument kan nu gemaakt worden en vervolgens wordt het grafmonument weer opgebouwd.

Een oude begrafenistraditie van de familie Henket kan zodoende op de originele locatie worden gecontinueerd met behoud van de gedachtenis aan de eerder hier ter aarde bestelden.

 

 

22 juni 2008 werd het nieuwe fundament voor het grafmonument geplaatst. 10 juli 2008 werd tenslotte het grafmonument weer ter plekke opgebouwd.

Het familiegraf vóór de restauratie.

Situatie op 24 juni 2008 na restauratie.

 

Een overzicht van de diverse fasen. Foto's: Andrew van Thor en Breur Henket.

 

 

Uit het lood.17 april 2008.17 april 2008.

24 juni 2008.

De ouders van Henricus (Hendricus) Hubertus HENKET (HINKEN) waren Arnoldus HENKET (HINKEN) en Maria Ida BLANCKAERS. Arnold werd geboren te Lanaye (België) en gedoopt op 27 oktober 1765 te Lixhe (België); de doopgetuigen waren Joannes DORET en Maria HENKET. Hij huwde Maria Ida BLANCKAERS, dochter van Engelbertus BLANCKAERTS en Maria Ida HAEMELAERS, 8 februari 1789 te Canne (België). Het huwelijk werd ook ingeschreven te St. Pieter. Huwelijksgetuigen waren Henricus HAMELAERS, Matthias COLLET(TE), Petronella I(J)SERMANS en Maria VRAN(C)KEN. Arnold overleed 38 jaar oud op 5 januari 1804 (14 Nivôse an 12) Langs de Maas te St. Pieter en werd op 7 januari 1804 te St. Pieter begraven. Maria Ida BLANCKAERS werd gedoopt op 13 januari 1757 te St. Pieter;de doopgetuigen waren Renerus HAMELERS en Christina HAMELERS. Maria Ida overleed 28 april 1821 Langs de Maas 53, 64 jaar oud te St. Pieter. Zij werd bijgezet op 30 april 1821 te St. Pieter. Dagboek ROSIER 1821): " 's Maandags den 30 april is begraven in st. pieter op den Kerkhof Maria Ida blankaars oud 64 jaren, vrouw geweest van Arnoldus henket, weduwe. Zij is begraven met volle rechten."

De handtekening van Henricus Hubertus Henket op 9 januari 1847 bij de aangifte van het overlijden van zijn schoonvader Nicolaus Renerus Rouwmans. De getuigen waren: Hendrick HENKET, landbouwer, ruim 53 jaar oud, schoonzoon van de overledene en Arnoldus JONGEN, landbouwer, 55 jaar oud; beiden van St. Pieter.
Uit het dagboek van Joannes Rosier: "In het jaar 1815, den 12 Junius, is het huys van Nicolaus Roymans op de Kleene Weert afgebroken omdat het te kort in de fortificatien lag".

Hendrik (Henderick) werd gedoopt op 21 november 1793 te St. Pieter. De doopgetuigen waren zijn oom Arnoldus BLANCKERS en zijn tante Joanna HENKET. Hij huwde Anna Maria ROUWMANS (ROYMANS ROUMANS), dochter van Nicolaus Reynerus ROUWMANS (ROOYMANS ROYMANS) en Joanna LODEWICK, 6 juli 1826 te St. Pieter. Het kerkelijk huwelijk werd voltrokken op 9 juli 1826 te St. Pieter. Anna Maria werd geboren en gedoopt op 26 februari 1795 te St. Pieter. De doopgetuigen waren grootvader Henricus LODEWICK en grootmoeder Maria Catharina DANIËLS. Anna Maria ROYMANS overleed 27 april 1888 in Den Wijngaard te St. Pieter, 93 jaar en 2 maanden oud en werd 29 april 1888 begraven te St. Pieter. Na de begrafenis werd 850 gulden betaald aan de kerk. Henderick overleed 8 september 1870 in het huis In Den Wijngaard te St. Pieter en werd 12 september 1870 te St. Pieter begraven. Hij was tuinder en landbouwer; daarnaast was hij kerkmeester van de parochie te St. Pieter.

Koster Joannes Rosier noteerde in zijn register het overlijden van Henderik Henket.

Hij wordt genoemd (als Henricus HINKEN) in het dagboek van Joannes Rosier: "1821. Den eersten October op Heugemer Kermis­maandag is 's avonts naar Heugem gegaan Wilhelmus Frissen, oud 49 jaren, zoone van Joannes Frissen en Maria Anna Duchateau, hij was nog jonkman en 's avonts naar huis komende is met de pont willen over de Maas vaaren en hij is in de Maas verdronken, en Dynsdag den 2den October is hij gevonden achter de Maasbrug te Maastricht en is daar gevisiteerd en is den 3den October gebragt in een serk op de Blekerij bij Petrus Egidius Claessens en hij is in Sint Pieter begraven op de kerkhof den 4den October 1821. De pont lag hier in de Weert in den hoek gelijk men die plaats noemt, en zij hebben de pont gevonden den dag daarnaar op de Blekerij, zo moest hij zeker daaruyt gevallen zijn, maar hij was maar alleen als hij met de pont overkwam en thien jonkmans hebben hem ge­dragen en die hebben vereert in de kerk een glaasen kroon van 75 frangs, de jonkmans zijn geweest deze navolgende: te weten, Nicolaus Claessens, Wilhelmus Blankers, Henricus Hinken, Wilhelmus Schrijnemaekers, Gerardus Ysermans, Leonardus Moermans, Joannes Ysermans, schipper, Arnoldus Ysermans, Matthijs van Lijf en Joannes Hendrix, en wij hebben hem met het kruys gehaalt op de Blekerij den 4 October, Donderdags, hij was geboortig uyt Sint Pieter. Men zegt dat hij is overgevaaren met een boonstek in de plaats van een vurk, want hij had zijn vurk 's avonts naar Heugem gaande, verstoken, en die had hij niet meer konnen vinden en is toen met eenen boonstek willen overvaaren, want men heeft zijn vurk gevonden den dag daarnaar waar de pont gelegen had aan de Weert en het was ook dien avont zulk ontstuimig weer dat de boomen uyt de grond waeyden en zo duyster als het oyt geweest is, ik heb dit hier tot gedachtenis ge­schreven van aan dit ongeluk te denken, die dit zullen lezen. Joannes Rosier."

De Wijngaard met de destijds nog aanwezige aanbouwen op een ansichtkaart (bron: Stg. IN DE KIEKKAS fotografisch erfgoed) en de muurankers met 1828. Foto: Breur Henket.

Situatie in 1842:

Bron: https://hisgis.nl/kaartviewer/limburg/

 

Onderstaand een detail uit een kaart uit 1846 van aan te kopen eigendommen in de gemeente Sint Pieter in verband met de aanleg van het kanaal Luik-Maastricht. Bron: inventaris Rijkswaterstaat te Maastricht 07.H05/2 nrs. 1725 - 1727 - 1729.

 

Hendrik en zijn gezinsleden woonden tot 1847 in het huis van zijn vader Arnoldus; zie bovenstaande onteigeningskaart. Nadat dit echter afgebroken moest worden voor het graven van het kanaal van Luik naar Maastricht (1847), woonden zij van 1847-1849 in het zogenaamde "Witte Huis", gelegen tussen het Kanaal en de Maas, even beneden "De Grient" te St. Pieter.

31 januari 1853 - akte nr. 26 notaris Petrus Jacobus Hubertus Jessé: Hendrik koopt een perceel bouwland groot vier roeden twee en twintig ellen vierkant bouwland gelegen "op den groten weert" Sectie C nummer 106 van de landbouwer en zijn neef Willem Blanckers in huwelijk met Margaretha Montulet voor 125 gulden.

 

De Wijngaard anno 2010. Foto: Breur Henket.

Detail uit een kaart van Bory de St. Vincent met het Maison Blanche. Carte du Plateau de St. Pierre. Releve et dessinee par Mr. le Colonel Bory de St. Vincent en 1819. Grave par Ambroise Tardieu. (A Paris, Chez Mme. veuve Agasse, Imprimeur-Libraire, rue des Poitevins, no. 6. M.DCCCXXVII). Zie: De historie van kasteel hoeve Lichtenberg.

Bij het café Het Witte Huis - ook wel 't Withuis of la maison blanche genoemd - werden de trekpaarden voor de schepen die voeren over het Kanaal van Luik naar Maastricht gewisseld. Er werd verteld, dat er "gelegenheid werd gegeven". Burgemeester Ceulen ging samen met de veldwachter aan de overzijde van het kanaal "observeren"; maar dit was toch eigenlijk geen taak voor een burgermeester. De hulp werd ingeroepen van de marechaussee. Echter wegens personeelsgebrek en de te grote werkdruk (!) kon deze de burgemeester niet van dienst zijn. Het restte de burgemeester enkel nog bij de duivel, lees Gemeente Maastricht, te biecht te gaan, waarover correspondentie bestaat: de commissaris van politie te Maastricht werd bedankt door de burgemeester van Sint-Pieter, wegens het "tot een goed einde brengen van deze ergerniswekkende toestand".

Detail uit een plattegrond van 1889 met in het midden 't Witte huis. Bron: GAM.

 

Overzicht ter hoogte van huidige Sint Pietersluisweg kruising Hoge Kanaaldijk met zicht op het "witte huis". Datering: 1/1/1905 - 8/2/1905. Fotocollectie GAM nummer 4093.

Het "witte huis" anno 2008, Hoge Kanaaldijk 56, verbouwd tot appartementen en geel geverfd. Foto: Breur Henket.

Het kanaal van Luik naar Maastricht met de boot van Bonhomme tussen 1900 en 1903. De 'Koningin Wilhelmina' werd door Arnold Bonhomme aangekocht in 1900 en de bomenrij rechts op de Lage Kanaaldijk verdween al in 1903 wegens het toenemende autoverkeer. Links het "witte huis". Foto: collectie Dhr. Rob Kamps.

Situatie rond 1928: het is in ieder geval duidelijk dat de huizen niet zijn opgeofferd aan de bouw van de St. Pieterssluis. Foto: collectie Dhr. Rob Kamps. 

 

Na de grote overstroming van Nieuwjaar 1926 werd door Rijkswaterstaat haast gemaakt met het kanaliseren van de Maas. Schepen die de ENCI vanuit het noorden via de Zuid-Willemsvaart moesten bereiken, hoefden dan niet meer over het smalle en ondiepe kanaal door de binnenstad te varen, maar konden bij Bosscherveld al de Maas op. Het zal geen toeval zijn dat min of meer gelijktijdig met het begin van de grootschalige productie van cement (1928) de St. Pietersluis in bedrijf genomen werd om de ENCI sneller te bereiken en in omgekeerde richting ook weer op de Maas te komen. Tot dan toe waren de enige toegangswegen het kanaal via België en de sluis 20 bij het Bassin. Bedenk dat ook de St. Servaasbrug om deze reden in 1932-'33 voorzien werd van een beweegbaar (stalen) gedeelte.

Processie te Sint Pieter. Het Witte Huis ligt op de rechteroever met daarachter het Drifke. Hier verrees later de loods van Closset. Draaibrug no. 3 ligt achter de fotograaf. De huizen links zijn (nu) Lage Kanaaldijk 25 en 27. Foto: collectie Dhr. Erik Bazen.

Linksboven tegenover de laad- en loskade van de ENCI een groepje huizen waaronder het Witte huis. Op de voorgrond is men bezig met het aanleggen van het betonnen wegdek richting ENCI in de jaren dertig. Duidelijk is te zien dat het twee witte huizen betrof, naast de loods van de gebr. Closset, pal naast "het Drifke". Foto: collectie Dhr. Rob Kamps.

 

Huis "De Wijngaard" en detail uit een kaart uit 1846 met de ligging van de Wijngaard. Bron: inventaris Rijkswaterstaat te Maastricht 07.H05/2 nrs. 1725 - 1727 - 1729.

 

 

Situatie voor aanleg Kanaal van Luik naar Maastricht. De Wijngaard in het midden. Bron: collectie RHCL Veldwerkkaart.

 

Petrus Klöckers wordt in het famileblad rutten Marutgen 46 d.d. september 1986 vermeld als schout bewoonde hij het landgoed St.Pieters Wijngaardsberg langs de Maas, waarvan het herenhuis nog is bewaard; de erbij behorende hoeve c.a. zijn destijds afgebroken. Zie: geruimd Jentis. Schout Collette komt met een andere versie. Zie: fragment uit bovenstaand artikel.

 

1849 werd het huis "De Wijngaard" - nu Lage Kanaaldijk 87 - gekocht. Het huis Wijngaard is een bakstenen huis van een verdieping en met hoekblokken, zware gootlijst en gebeeldhouwde sluitsteen. Het huis heeft een gebroken kap met pannen en ankers met 1828. Verder een gesmeed ijzeren tuinhek met 18WYNGAARD29. Opmerkelijk is dat de letter N verkeerd om geplaatst is. Later werd op de oude fundamenten achter het huis een tweede huis gebouwd. Het afgebroken huis achter "De Wijngaard" leek ouder en oorspronkelijk was er tussen beide woningen een doorgang, die later slechts door het behang onzichtbaar was.

 

Anna Catharina Frederica FRISSEN, dochter van Joannes Lambertus Hubertus FRISSEN en Maria Joanna Hubertina STARMANS, werd 6 april 1869 geboren te St. Pieter op de Slavantenweg. Zij overleed te St. Pieter op 24 juli 1869, ruim 3 maanden oud in Den Wijngaard en werd 26 juli 1869 begraven te St. Pieter.
 

 

Panorama vanaf villa "Maaszicht" met de bebouwing aan de Lage Kanaaldijk en de Maas. Het achterhuis is nog aanwezig. Bron: Fotocollectie GAM nummer 4111.

De achtergevel na de sloop van het achterhuis. Foto: collectie familie Henket.

Het woonhuis achter het tegenwoordige huis werd helaas gesloopt. Omtrent 1975 liet een buurman op verzoek van de dames Henket de grote (wijn)kelders onder de tegenwoordige tuin instorten. 28 november 1975 ontvangt de familie Henket een schrijven van de Gemeente Maastricht met de mededeling dat het waterdicht afwerken van de achtergevel van het pand Lage Kanaaldijk 87 afdoende is. De afbraak van het achterhuis zal dus omtrent 1975 hebben plaatsgevonden.

Het toegangshek (18.WYI/I.GAARD.29) van huis De Wijngaard.

 Huis De Wijngaard weerspiegeld in het water van het Kanaal van Luik naar Maastricht. Foto: collectie Mevr. Berti Crijns-Claessens.

 

 

Over De Wijngaard en wijnbouw op de St. Pietersberg. Bron: De Nieuwe Limburger van 17 november 1967.

 

 

Bacchus in Maastricht. Bron: De Maaspost van 3 oktober 1979.

 

 

 

 

Fragment uit bovenstaand artikel. G. Henket is Giel Henket (1907-1987), oudste zoon van Henri Henket en Elise Vanderbroek.

Ornament met wapenschildhouder en een sater. Alles wijst erop - ook het huidige gevelraam bij de nok van het dak, waarschijnlijk ter gebruik van een laadboom - dat dit huis, voorheen gelegen aan de Maas gebruikt werd als handelshuis, wellicht voor verkoop van wijn. Foto's: Breur Henket.

 

 

 

 

 

 

 

Uittreksel uit het kadastrale plan Gemeente Sint Pieter, Sectie B, afgegeven te Maastricht op 5 januari 1960. Bron: collectie fam. Henket.

 

 

 

 

 

 

 

 

De latere hoogleraar Nicolaas HENKET bracht jaarlijks een groot gedeelte van zijn vakantie door bij zijn ouders en na hun overlijden bij zijn jongste broer Henricus Hubertus HENKET.

 

Volgens de telling van 1840 was de vondeling Joseph SATIJN tuinknecht; dienstmeid binnen het gezin Henket-Rouwmans was Maria Catharina FREIJTHOFF, geboren op 2 december 1808 te Maastricht, ongehuwd, dochter van Jean Abraham FREIJTHOFF en Joanna Catharina NEUMANS, overleden 17 november 1876 (Langs het Kanaal), bijna 68 jaar oud. Zij werd 19 november 1876 te St. Pieter begraven.

Maria Margaretha MASSING was ook dienstmeid in betreffend gezin: Zie: geruimd Lamkin-Massing.

 

Telling 1840. Langs de Maas 57.

 

 

Hendricus Hubertus overleed aan een beroerte ten gevolge van een schrik, opgelopen bij het zien van het ophalen van het lijk van een zekere Willem HAMELEERS die nabij "Den Wijngaard" verdronken was in het Kanaal. Hij was slechts één dag ziek. Nicolaas Hubertus (zijn zoon) schrijft in zijn aantekeningen: "Mijn vader was van middelmatige grootte, bijzonder werkzaam, een uitstekend echtgenoot en bijzonder goede vader. Beide ouders waren zeer godsdienstig en zo zijn de kinderen streng godsdienstig opgevoed in het Roomsch Katholieke geloof."

 

 

D. Heygele (ongedateerd) en Christoffel (Henk) Dijkman (gesigneerd 1936) schilderden De Wijngaard. Bron: privé collectie.

Beneden: De Wijngaard respectievelijk voor 1920 en 1967 bij het dempen van het kanaal. Foto's: collectie Dhr. Rob Kamps en Breur Henket.

 

Ansichtkaart door Emmanuel Henket verzonden naar zijn zus Hélène Henket. Voor- en achterzijde.

 

Kinderen:

Basement: 

Arnoldus Hubertus HENKET - Anna Maria Hubertina HAMELEERS 

Hun zoon / Arn. H. Henket / 4 OCT. 1827 - 2 SEPT. 1897 / en zijne echtgenote / A. M. H. Hameleers / 20 sept. 1824 - 5 oct. 1901

Dit grafstuk werd bij restauratie in 2008 180º gedraaid teneinde de namen van de toekomstige hier ter aarde te bestellenen aan de voorzijde te kunnen bijplaatsen; door deze werkwijze kunnen de oude inscripties behouden blijven.

i. Arnoldus Hubertus HENKET geboren op 4 oktober 1827 te St. Pieter. Arnold huwde Anna Maria Hubertina HAMELEERS, dochter van Franciscus HAMELEERS en Anna Maria IJSERMANS, 12 april 1861 te St. Pieter. Hij was bij de militaire keuring vrijgesteld voor één jaar wegens gebrek aan maat (1 meter 55 cm.). Hij was landbouwer. Op 29 augustus 1864 wordt hij vermeld als pompenmaker en woonde toen "langs het kanaal". Hij overleed 3 september 1897 (op grafsteen staat 2 september), bijna 70 jaar oud, Kanaaldijk te St. Pieter des namiddags te elf ure en werd begraven op 5 september 1897 te St. Pieter. Anna werd geboren op 20 september 1824 te St. Pieter. Zij overleed 5 oktober 1901, 77 jaar oud te St. Pieter en werd aldaar begraven.

 

De aangifte van overlijden op 4 september 1897. De aangevers waren: Hendrikus HENKET, 34 jaar oud, landbouwer, zoon van de overledene en Willem Hubert FEIJ, 50 jaar oud, bureaubeambte, aangehuwde neef, beiden woonachtig te St. Pieter

De handtekening van Arnoldus Hubertus Henket op 3 februari 1863 bij de aangifte van de geboorte van zijn zoon Henricus Hubertus Henket.

Opschriften in groeve Caestert. Arnold Henket van de Wijngaard en Maria Duchateaux/Henri Henket. Bron: CAESTERT Opschriften DataBase.

Opschrift in groeve Maarendal.

Van een van de makers van vermelde website de volgende informatie: Anna Maria Trinette HAMELEERS was een dochter van Hubertus Matheus Nicolaus HAMELEERS geboren op 16 januari 1865 te Maastricht. Hubert huwde Helena Hubertina JANSSEN 12 november 1886 te St. Pieter. Hubert overleed 8 februari 1936, 71 jaar oud te Amby. Zijn echtgenote Helena Hubertina JANSSEN werd geboren op 6 oktober 1863 te St. Pieter. Zij overleed 14 april 1936, 72 jaar oud te Maastricht. Anna Maria Trinette HAMELEERS werd geboren op 7 maart 1898 te St. Pieter. De ouders waren pachters van hoeve "De Schark". Zie: familie Hameleers De Schark. - MestreechOnline - Forum Stad Maastricht.

 

Diversen.

Voorwerk:

 

Henricus Hubertus HENKET - Anna Maria WILLEMS / Henricus Arnoldus Hubertus HENKET - Maria Agatha Willems / Anna Maria Henket

Hier rusten / Onze lieve ouders / H. Henket / * 3 febr. 1863 † 8 nov. 1935 / en zijne echtgenote / M. Willems / * 4 juli 1865 † 29 mei 1938 / Hunne zoon / Henri Henket / * 27 nov. 1896 † 22 apR. 1947 / A. Willems / echtgenote van / a. Henket /  * 10 febr. 1872 † 23 febr. 1944 / M. Henket / * 21 apr. 1893 †  17 JUL. 1974 

Hun zoon Henricus Hubertus HENKET werd geboren op 3 februari 1863 te St. Pieter. De getuigen bij de aangifte van zijn geboorte waren Arnoldus HAMELEERS, landbouwer, 42 jaar oud en Henricus Hubertus HENKET, oom, landbouwer, 27 jaar oud, beiden van St. Pieter. Henri huwde Anna Maria WILLEMS, dochter van Joannes Nicolaus WILLEMS en Anna Maria FRIJNS, 20 mei 1892 te St. Pieter. Henri overleed 8 november 1935, 72 jaar oud aan de Lage Kanaaldijk 89 te Maastricht (St. Pieter) en werd 11 november 1935 te St. Pieter begraven. Hij was landbouwer in 1892, groenteteler. Adres: Lage Kanaaldijk 89 te Maastricht (St. Pieter). Kerkmeester van de parochie St. Pieter. Maria, eveneens landbouwster, overleed 29 mei 1938, 72 jaar oud aan de Lage Kanaaldijk 89 te Maastricht (St. Pieter) en werd 1 juni 1938 te St. Pieter bijgezet.

 

Kinderen allen geboren te St. Pieter:

i. Johannes Maria HENKET geboren op 26 mei 1892. Joannes overleed 26 augustus 1892, 3 maanden oud te St. Pieter en werd 28 augustus 1892 te St. Pieter begraven.
ii. Anna Maria HENKET geboren op 21 april 1893. Zij was naaister van beroep en ongehuwd. Maria overleed 17 juli 1974, 81 jaar oud, Lage Kanaaldijk 89 te Maastricht. Zij werd bijgezet in het familiegraf te St. Pieter op 20 juli 1974.


iii. Wilhelmus Arnoldus Hubertus HENKET geboren op 8 september 1893. Hij overleed 15 september 1894, 7 dagen oud te St. Pieter en werd 17 september 1894 te St. Pieter begraven.
iv. Maria Elisabeth Hubertina HENKET geboren op 30 augustus 1895. Elisa overleed 28 augustus 1896, 1 jaar oud te St. Pieter, langs het kanaal des voormiddags te drie ure te St. Pieter en zij werd begraven op 30 augustus 1896 te St. Pieter. De getuigen van de aangifte van overlijden waren Henricus Hubertus HENKET, vader, 33 jaar oud, landbouwer en Willem Hubert FEIJ, 49 jaar oud, bureaubeambte, halve neef van de overlevende, beiden wonende te St. Pieter.
v. Henricus Arnoldus Hubertus HENKET geboren op 27 november 1896. Henri overleed 22 april 1947, 50 jaar en 5 maanden oud te Maastricht en werd bijgezet op 25 april 1947 in het familiegraf te St. Pieter. Henri was landbouwer/tuinder van beroep. ongehuwd. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 89.
vi.
Petrus Arnoldus Hubertus HENKET geboren op 25 november 1898. Pierre huwde Maria Hubertina Carolina BOCK, dochter van Nicolaas BOCK en Josephina PELZER, 5 augustus 1927 te Maastricht. Pierre overleed 13 februari 1985, 86 jaar oud in de Verpleegkliniek Klevarie te Maastricht en werd 16 februari 1985 begraven te St. Pieter. Pierre was smid en metaaldraaier van beroep. Caroline BOCK werd geboren op 9 januari 1902 te Heer. Zij overleed 28 februari 1980, 78 jaar oud, in de Verpleegkliniek Klevarie te Maastricht en werd op 1 maart 1980 te Maastricht begraven op het kerkhof van St. Pieter. Zie:
vak E Pelzer.
vii. Renerus Henricus Hubertus HENKET geboren op 24 maart 1901. Renier huwde Louisa Anna Maria ROSIER, dochter van Martinus Matheus Hubertus ROSIER en Maria Hubertina JONGEN, 28 juni 1929 te Maastricht. Hij overleed 8 december 1973, 72 jaar oud, Lage Kanaaldijk 89 te Maastricht. Renier werd bijgezet in het graf van zijn echtgenote te St. Pieter. Renier was tuinder van beroep. Lewis werd geboren op 25 augustus 1902 te St. Pieter. Zij overleed 12 november 1967, 65 jaar oud, Lage Kanaaldijk 89 te Maastricht. Zij werd te St. Pieter begraven. Zie: vak B Renerus Henricus Hubertus Henket.

 


ii. Nicolaas Hubertus HENKET geboren op 7 november 1829 te St. Pieter. Nicolaas huwde Jacoba Wilhelmina Geertruida VAN DE WALL,
dochter van Jelis VAN DE WALL en Hendrina SPEIJERS, 17 december 1862 te Salatiga, residentie Samarang (Java) te Indonesië. Nicolaas overleed 11 mei 1904 te 's-Gravenhage, 74 jaar oud en werd 14 mei 1904 te 's-Gravenhage, Begraafplaats Nieuw Eykenduynen begraven. Het grafnummer was I-530; dit graf werd op 8 oktober 1987 opnieuw uitgegeven en toen ook geruimd. Jacoba werd geboren op 2 februari 1841 te Dieren. Zij overleed 6 februari 1915, 74 jaar oud te 's-Gravenhage en werd 10 februari 1915 te 's-Gravenhage, begraafplaats Nieuw Eik en Duinen begraven. Nicolaas Henket deed in 1848 met goed gevolg examen als landmeter, maar zijn werkkring heeft zich niet tot dat vak beperkt. Hij werd omstreeks die tijd vrijwilliger bij de aanleg van het kanaal Luik-Maastricht, vervolgens heeft hij hier en daar als opzichter of hoofdopzichter bij het aanleggen van water- en spoorwegen gewerkt, vooral om opmetingen te doen, later in Rijksdienst tot in Indië toe. Toen men aan de polytechnische school te Delft een hoogleraar in wegen, spoorbruggen en bruggenbouw zocht, beval ir. T.J. Stieltjens, Henket aan. Hij werd op 3 mei 1866 benoemd en is gebleven tot september 1902. Henket was alom de man voor adviezen inzake de drinkwatervoorziening, maar ook wat betreft spoorwegen en waterwerken. Zo adviseerde hij aan het gemeentebestuur van Maastricht over het onschadelijk maken van de overstromingen veroorzaakt door het riviertje de Jeker te Maastricht. Zijn plannen werden uitgevoerd met afdoende resultaat. Henket was een man met een helder hoofd en een praktische blik, een geliefd en prettig docent. Hij heeft verschillende publicaties nagelaten. Het portret van Nicolaas Hubertus Henket werd in houtskool op mergel in de grotten van Maastricht te Sint Pieter aangebracht. Het Prof. Henketplein te Maastricht is naar hem vernoemd; evenals de Prof. Henketstraat te Delft. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

 

 

Carte de visite van het echtpaar Henket-Van de Wall. Collectie Breur Henket.

 

Zie ook: het vak ten noorden van de kerk en Maastricht in de 19de en 20ste eeuw.

Het portret van Nicolaas Hubertus Henket in houtskool op mergel waarschijnlijk aangebracht door het bekende duo H. van der Veur en Alex Simays op 30 juli 1904 in het museum Zonneberg. Foto: privé collectie Breur Henket.

Naast het portret links drie handtekeningen: A? Henket 15 8 1904 St Pieter, H. Henket 15 8 1904 en ? Henket. Waarschijnlijk de handtekeningen van de kinderen van Nicolaas welke op familiebezoek te St. Pieter waren. Nicolaas overleed 11 mei 1904 te 's-Gravenhage.

1984: Jan Spee op de foto bij de afbeelding van Nicolaas Hubertus Henket. Foto: Collectie Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven (SOK).

iii. Joannes Hubertus HENKET geboren op 4 januari 1833 te St. Pieter. Jan Hubert overleed 20 december 1835, 3 jaar oud, Langs de Maas 53 te St. Pieter. Hij werd begraven op 23 december 1835 te St. Pieter.

iv. Henricus Wilhelmus Hubertus HENKET geboren op 9 mei 1835 te St. Pieter. Henri huwde Maria Magdalena Lambertina (Lamberta) Hubertina HAMELERS (HAMELEERS), dochter van Petrus Renerus Hubertus HAMELERS en Maria Magdalena THEUNISSEN, 10 juli 1865 te St. Pieter. Henri overleed 25 december 1911, 76 jaar oud te St. Pieter. Hij werd op 28 december 1911 te St. Pieter bijgezet in het familiegraf. Helena werd geboren op 3 juni 1842 te St.Pieter en overleed 13 april 1923, 80 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. Zie: vak IJ Henket.

De handtekening van Henricus Wilhelmus Hubertus Henket op 3 februari 1863 bij de aangifte van de geboorte van zijn neef Henricus Hubertus Henket.

1880: opschrift in de Zonneberg van Henri Henket.

 

 

John Caris ging nog eens in de Zonneberg kijken (2008) en fotografeerde onderstaande inscripties geplaatst op niet meer dan 15 meter afstand van elkaar:

R. Henket 1882

R. Henket 1883

Henket Henri

Regnier Henket 1882

Arrnold Henket 1885 en een aantal personen welke schuilden in de berg voor de bevrijding in 1944 waaronder Jo Caris: 7 augustus 1944

Harie Henket 29 jan 1903

In 2009 trof John Caris nog enkele inscripties aan:

R. Henket 1885

R. Henket 1887

Arnold Henket 1890, lid van de bierbuiken

Met dank aan Dhr. John Caris.

 

Detail Maria Hubertina Henket.v. Maria Hubertina HENKET geboren op 23 juli 1838 te St. Pieter. Zij overleed 15 juli 1892, 54 jaar oud te St. Pieter en werd 29 april 1892 te St. Pieter begraven.

Detail segment Maria Hubertina Henket.

Annonce overlijden Maria Hubertine Henket. Bron: Centraal Bureau voor Genealogie - Collectie Familieadvertenties tot 1970.

Zie verder: Het tijdschrift Sint-Pieter vroeger en nu. Nummer 28. Najaar 2018: Breur Henket: Het Huis 'De Wijngaard'.

 

H Maria Emelie Josephine Lambriex / Maria Gertrudis Victoria Lambriex  / Anna Maria Agnes LAMBRIEX

- Waarschijnlijk een kruis (afgebroken) -

Hier rust / Josephine Lambriex / 30 juni 1867-17  febr. 1923 / Victorine Lambriex / 8 aug. 1866-23 juni 1923 / R.I.P.

 

De ouders van de drie zussen LAMBRIEX waren:

Hubertus Franciscus LAMBRIEX geboren op 8 juli 1840 te Maastricht. François huwde Maria Catharina Hubertina VAN BENEDEN 17 oktober 1865 te Maastricht. François overleed 18 april 1911, 70 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te Maastricht, kerkhof Tongerseweg. Bij overlijden Nieuwstraat 8 te Maastricht.
Maria Catharina Hubertina VAN BENEDEN geboren op 25 april 1843 te Maastricht. Catharina overleed 10 september 1904, 61 jaar oud te Maastricht en werd begraven te Maastricht, kerkhof Tongerseweg.

 

Josephine LAMBRIEX werd geboren op 30 juni 1867 te Maastricht. Zij overleed 17 februari 1923 te Maastricht (St. Pieter), 55 jaar oud en werd begraven op 20 februari 1923 te St. Pieter. Ongehuwd. Bij overlijden Luikerweg 2.

 

Victorine LAMBRIEX werd geboren op 8 augustus 1866 te Maastricht. Zij overleed 23 juni 1923, 56 jaar oud te Calvarieberg te Maastricht en werd  26 juni 1923 bijgezet in het graf van haar recent overleden zus Josephine te St. Pieter. Ongehuwd. Bij overlijden Luikerweg 2. Boekhoudster.

 

Anna werd geboren op 13 oktober 1877 te Maastricht. Zij overleed 30 augustus 1957, 79 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 3 september 1957 te St. Pieter. Bij overlijden Abtstraat 2a.

H Marie Catharine Bouwman / Hendrikus Jacobus Bouwman - Hendrina Grada WEijers / Maria Helena Senden

- Een afbeelding van het Heilig Hart Van Jezus -

Ter vrome Herinnering aan / Marie Catharine Bouwman / echtgenote van J.G. Holstege / geb. te Losser 30 mei 1887 / overl. te Maastricht 15 aug. 1924 / en haar ouders / H.J. Bouwman 1850-1925 / H.G. Wijers 1854-1934 / en zijn 2de Echtgenote / M.H. Senden 1900-1948. / Mijn Jezus barmhartigheid

(Steenhouwer) Delcourt

A Dit grafmonument is beschikbaar voor adoptie.

De ouders van Marie Catherine BOUWMAN waren:
Hendrikus Jacobus BOUWMAN geboren op 28 januari 1850 te Wageningen. Hij huwde Hendrina Grada WEIJERS 10 augustus 1880 te Wisch. Hendrikus overleed 4 maart 1925, 75 jaar oud te Maastricht en werd 7 maart 1925 te St. Pieter begraven. Hij was hoofdonderwijzer van beroep.

Hendrina Grada WEIJERS werd geboren  op 4 juni 1854 te Terborg (Wisch). Zij overleed 3 april 1933, 79 jaar oud te Maastricht en werd te St. Pieter bijgezet.

Marie werd geboren op 30 mei 1887 te Losser. Zij huwde Johan Gerardus HOLSTEGE, zoon van Coenraad HOLSTEGE (stationschef van beroep) en Anna Maria JANSSEN, 30 juni 1914 te Losser. Marie overleed 15 augustus 1924, 37 jaar oud te Maastricht en werd 18 augustus 1924 begraven te St. Pieter. Johan Holstege werd geboren op 9 februari 1887 te Ede. Johan was calculator van beroep. Hij huwde (2) Maria Helena SENDEN 16 september 1928 te Maastricht. Johan overleed februari 1969, 81 jaar oud te Cadier en Keer. Maria Helena werd geboren op 17 september 1900 te Valkenburg, Zij overleed 12 april 1948, 47 jaar oud te Maastricht en werd te St. Pieter bijgezet.

Limburgsch Dagblad van 7 september 1940.

ZILVEREN JUBILEUM BIJ DE P.L.E.M .

Vrijdag herdacht de heer J. G. Holstege, chef der afdeeling comptabiliteit, het feit, dat hij vóór 25 jaar in dienst trad bij de Prov. Limb. Electr. Mij. toen nog genaamd Stroomverkoop Mij. De jubilaris, vergezeld van zijn vader, betrad om 1½ uur het P.L.E.M.-gehouw, alwaar het personeel zich voor de directeurskamer had opgesteld. Allereerst sprak de directeur der P.L.E.M., prof. dr. ir. Gelissen, die wees op de groote verdiensten van den heer Holstege op administratief en financieel gebied voor het bedrijf en vervolgens den Jubilaris schilderde als persoon met een degelijk karakter, streng van opvatting, wars van formeele dingen, gul van harte en begiftigd met een scherp verstand. Ook voor het personeel heeft hij groote verdiensten en was hij lange jaren voorzitter van de vereeniging tot ontspanning en ontwikkeling van het personeel en penningmeester van het personeelfonds. Naast dit alles is de heer Holstege een edel mensch, die gaarne helpt en gaarne geeft, waaromtrent de directeur treffende staaltjes vertelde. Als herinnering bood prof. Gelissen den jubilaris een luidspreker aan. Vervolgens sprak ir. V. R. P. J. Blom namens de procuratiehouders en bood een vulpen als geschenk aan. Namens de afdeeling sprak de heer H. Diepen waardeerende woorden tot zijn chef, onder aanbieding ven een passend cadeau. Ontroerd, hetgeen ook in zijn woorden duidelijk waarneembaar was en oversloeg op talrijke aanwezigen, dankte tenslotte de heer Holstege voor deze huldiging en voor de ontvangen geschenken. Rest nog te vermelden, dat talrijke fraaie bloemstukken waren binnengekomen, waaruit bleek hoe ook de heer Holstege buiten zijn werkkring gerespecteerd wordt.

 

 

H Petrus Aegidius Klaessens

Een calvariekruis in een veld en doodshoofd met beenderen op de schacht.

I.N.R.I. / Mar [ia] / [Hier] ligt begraven de [Eerzame / P]etrus Egidius Klaessens, overleden / [25 se]ptember 1843. in het 76ste iaar / [sijns] ouderdoms; ontfermt U mijner / [Ontfer]mt U myner Gijl - ten minsten / [Over] mijne naast / bestaande / bloedver / =verwanten / iob - XIX. V. 21 / Bid voor mij / Esth IV. V. 76 / en vergeet / mij niet / Ls. XL IV. V. 21

R: I : P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Job 19, 21: "Vrienden dan toch, heb meelij met mij, want de hand van God heeft mij geslagen."

Jes. 44, 21: "Wees dit alles indachtig, gij Jacob, gij Israel die immers mijn dienstknecht zijt. Ik heb u gevormd, mijn dienstknecht zijt gij; gij wordt door Mij niet vergeten."

 

Dit grafmonument werd gerestaureerd door Stichting GRAFMONUMENTEN Sint Pieter.
De rechter kruisarm van dit kruis werd helaas "afgehakt": het kruis stak een beetje uit over het pad langs de muur; men vond dit lastig bij begrafenissen. Een zodanige actie was natuurlijk uit cultuurhistorisch perspectief gezien niet verantwoord. Dit feit en de woorden "EN VERGEET MIJ NIET" waren o.a. de aanleiding voor de oprichting van Stichting Grafmonumenten Sint Pieter.

De ouders van Peter Aegidius (Pierre Egide) waren Martinus CLAESSENS, zoon van Wijnant CLAESSENS en Catharina KERSSEMAEKERS, en Maria Catherina JASPERS, dochter van Theodorus JASPAERS en Margaretha CLAESSENS. Catherina JASPERS was afkomstig uit "den Rooden Haan". Martin werd gedoopt op 29 juni 1738 te St. Pieter. Martin huwde Marie Catherine JASPERS, zijn nicht, 13 september 1761 te Lanaye (België) met dispensatie wegens bloedverwantschap in de tweede graad en in drie roepen. Martin overleed 14 april 1820, 81 jaar oud te St. Pieter in de Rode Haen om 22.00 uur. Hij werd te St. Pieter bijgezet op 16 april 1820. Koster Rosier  vermeldt: Bij de begrafenis zijn 156 man geweest met mantels. Marie Catherine JASPERS werd geboren te Lanaye en 15 januari 1737 te Lixhe gedoopt De doopgetuigen waren Laurent LOUP en Anne Marie CLASSENS. Catherina overleed 5 november 1816, 79 jaar oud te St. Pieter en werd aldaar begraven op 7 november 1816. Haar zus Joanna JASPERS (JASPAERS) werd gedoopt op 3 februari 1740 te Canne. Jenneton overleed 23 januari 1806, 65 jaar oud "bij Martinus Claasens in den Rooden Haan onder de berg" (Dagboek koster Rosier). Zij was woonachtig geweest in Luik en gehuwd geweest met Jean BOOR, soldaat van een regiment van Saksen-Gotha.

Gilis wordt vermeld als "Brasseur de profession", bierbrouwer, brander, herbergier, landbouwer, schipper, koopman, grondeigenaar en rentenier. Zijn huis met brouwerij, genaamd "De Son" ("Zon"), lag op de Blekerij. Uit een opgave van jeneverstokerijen betreffende het kanton Maastricht in 1818 blijkt dat te St. Pieter Gilis Claessens drie stokerijen bezit waarvan slechts een in bedrijf is met drie werknemers; ook Henri Hameleers (met twee werknemers), Henri Prick (twee werknemers) en Simon Prick (2 werknemers) houden zich bezig met het stoken van jenever. Pieter Gilis woonde Op de Blekerij. Hij was een gefortuneerd man die bij zijn overlijden veel onroerende zaken naliet aan zijn kinderen, welke onder meer waren gelegen te St. Pieter, Maastricht (onder andere een huis aan de Markt), Heugem, Gronsveld, Maasmechelen en Lanaye. 

 

In het Poorterboek van Maastricht wordt vermeld:
"Petrus Egidius Claessens geboortig van Ternaeyen is borger afgeroepen door den Bode Mouchard onder het Cremer ambagt en heeft den eed gedaan in handen v.d. Heer Borgemeester Joppen desen 11 maij 1795".
 

Na sluiting van het klooster Slavante in 1796 is dit complex voor 12100 francs verkocht aan een zekere J.W. Dubois, een gewezen Franciscaan van Slavante. Pieter Gilis koopt op 22 november 1827 van Christiaan BROUWERS en Thomas VAN LYF het voormalige klooster der Minderbroeders Observanten, in de volksmond "Slavante", voor 4000 Nederlandse Gulden. In de originele koopakte van Slavante en in de originele verkoopakte staat duidelijk dat Pieter Gilis Claessens persoonlijk aanwezig is met zijn tweede echtgenote Maria Catharina Vroenen. Zie: Registrum memoriale Ecclesiae et Parochiae Sti Petri prope Trajectum ad Mosam.

 

 

De koopakte werd 23 november 1827 verleden voor notaris Carolus Antonius Remigius de Flize te Maastricht. De koper liet de kerk en het grootste gedeelte van de kloostergebouwen afbreken en het overblijvende gedeelte inrichten als casino. Op het vrijgekomen terrein bouwde hij een café. Zie: Pater Dalmatius van Heel O.F.M.: Het Minderbroedersklooster te Lichtenberg bij Maastricht "Slavanten" - Gouda 1951, pag. 99.

Advertentie in het Journal de la province de Limbourg van 26 augustus 1827.

 

 

Rosier vermeldt in zijn dagboek: "1833. Op den 9 April, Paasdynsdag, is op het stadhuys te Maastricht verkogt het, huys van Maria Joanna Claessens, weduwe van Watherus Montulet in Sint Pieter. Gilis Claassens van de Blekerij in Sint Pieter heeft het gekogt voor 12 honderd 75 Nederlandsche guldens."
 

Hij koopt op 21 januari 1834 van Maria Ida HENKET, echtgenote van Leonard JONGEN voor 224 Nederlandse Gulden een huisje gelegen langs de Maas onder De Torentjes. Bij akte van 12 mei 1843, het sterfjaar van Petrus Aegidius, verkopen Pieter Gilis CLAESSENS junior en vaders tweede echtgenote Maria Catharina VROENEN het landgoed "Slavante" aan de "Groote Sociëteit" te Maastricht voor 12.000 Nederlandse Gulden. De akte betreffende de verkoop van Slavante aan de Groote Sociëteit is verleden voor notaris Matheus Hubert Haenen. Bron: Titus Panhuysen.

 

De handtekening van Martinus in 1804 bij de aangifte van de geboorte van Marie Elisabeth KLAESSENS (zijn oud nicht).
Hij was tuinder, landbouwer en exploitant van de brouwerij en uitspanning "De Rode Haen" te St. Pieter. Laurentius Loop, bouwde in 1717 dit huis. De herberg stond o.a. bekend om de daar gehouden hanengevechten. "Bij akte verleden voor notaris L.H.Wouters te Maastricht op 18 maart 1795, geregistreerd door het gerecht te St. Pieter op 20 maart 1795, verkoopt Maria Catharina ROOSEN, "douariere" (adelijke weduwe) van Joannes Jacobus de Mée, in leven schepenen-president van Luikse zijde te Maastricht, aan Martinus CLAESSENS te St. Pieter, gehuwd met Catharina JASPARS, een goed, genaamd "Spreeuwarts Thoorenthien'' (De Torentjes) - voorheen het huis "Bovorts, Bevorts of Beauvors", te St. Pieter, voor 7000 gulden." De koper verobligeert voor een gedeelte van de koopsom o.a. zijn woonhuis met aanhorig hof en stallingen te St. Pieter langs de berg aan de Maas, genaamd "Den Rooden Haen''. In plaats van een deftig buitenverblijf van Maastrichtse Magistraatpersonen, werd het gebouw gebruikt als boerenhuis, herberg enz.

Zijn broer Martinus CLAESSENS gedoopt 3 op januari 1775 te St. Pieter (de doop werd ook in Lixhe ingeschreven) was herbergier in de Rode Haan. Hij was getuige bij het huwelijk van Leonardus JONGEN met Maria Ida HENKET in 1822. Martin overleed 29 november 1834, 59 jaar oud Onder den Berg 55 om 19.00 uur te St. Pieter. 1 december 1834 werd hij te St. Pieter begraven. Koster Rosier vermeldt over zijn begrafenis dat de jonkmans die hem gedragen hebben, hebben vereert een gouden ketting en een gouden medaille om aan de monstrans of aan het houweerdig te hangen. Het koste 36 francs. Er waren 130 man aanwezig bij de begrafenis.

Kadastrale parcellaire plan St. Pieter sectie B genaamd De Maas 4de blad 1830.

Zie verder: http://www.breurhenket.com/torentjes.htm.


 

Detail uit een tekening van Philippe van Gulpen. Bron: GAM CvdN 505.: links De Roode Hen, met de linde en rechts De Roode Haan; in de Roode Hen - café Schrijnemakers, voorheen café Le Tilleul (De Linde)  - werd in 1839 de Sociëteit Momus gesticht. Met dank aan Tiny Feij voor de verstrekte informatie.

Detail uit het Minuutplan Sint Pieter 1830. Ter linkerzijde De Roode Hen. Landmeter F.W. Voncken.

De instorting van den St-Pietersberg. Bron: pagina 39 + foto "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 januari 1917.

Tekst onder de foto's:

Het ondergrondsche smokkelbedrijf in Zuid-Limburg. (Haags Persbureau). De smokkelgang in het kreupelhout achter "De Roode Haan", die in verbinding stond met Belgie; de ingang hierboven (links) in beeld gebracht, bevindt zich in den "Kannenberg", die met den Lichtenberg", den "Zonnenberg" en den "St-Pietersberg", een geheel vormt. Eenige geniesoldaten hebben door dynamiet den toegang tot België doen springen.

De instorting van den St.-Pietersberg, welke tegelijkertijd den ingang van de grot verspert, die rechtstreeks naar Luik voert. - In aansluiting met de foto in het vorige nummer plaatsen wij hierboven nog een afbeelding, die in het bijzonder wegens haar schilderachtig aanzien, de aandacht verdient. - Op den achtergrond rechts ziet men het geweldige gat in den berg waar het vallend gesteente den ingang tot de grot verspert.

Met dank aan Erica voor de scans.

Opmerking: het ondergronds smokkelen naar België in de Eerste Wereldoorlog van goederen en levensmiddelen was vooral  gericht op de illegale handel met de Duitse bezetter in België. Nederland voerde een neutraliteitspolitiek en in 1916 werd dan ook besloten te pogen een einde te maken aan de illegale grensoverschrijdingen. Meer hierover kunt U lezen in een artikel van Rob Heckers: Sint Pietersberg. Over oude ingangen en smokkelaars. SOK mededelingen nr. 45, december 2006.

Voormalig café De Roode Hen. Foto: collectie Dhr. Rob Kamps.

De Roode Haan. Boven de tweede deur ter rechterzijde is nog de gevelsteen met een chronogram ManU Del ConstrUCta tUI (1716 gebouwd door de hand van God) aanwezig. Foto: collectie Stichting Oud Sint Pieter.

Th. Loomans volgde in 1946 Dhr. Lammers op als laatste bewoner van het huis "De Roode Haan" aan de voet van de St. Pietersberg. Vanwege de uitbreiding van de ENCI richting zuid moest deze historische plek helaas verdwijnen. Dhr. Loomans kreeg 1949 een ander café aan de Herbenusstraat nr. 9 toegewezen, alwaar het originele schild "In de Roode Haan" boven de ingang werd geplaatst. Helaas is dit schild momenteel niet meer op deze plek aanwezig.

Op de foto de Roode Hen met de bekende linde, Le Tilleul, die in 1919 gekapt werd. Foto: collectie Dhr. Rob Kamps.
De Rode Hen is gesloopt; enkel het tuinhek met de heg staat nog overeind en, tegen de gevel, een aantal kozijnen. De Rode Haan verderop lijkt ook verdwenen. Foto: collectie Dhr. Rob Kamps.

 

Jaren '40 Lage Kanaaldijk bij de elektrische centrale van de Enci. Foto: collectie Dhr. Rob Kamps. Rechter gedeelte Rode Haan met opschrift Cafe M. Hameleers en Rode Haan.
Uitsnede foto Cafe M. Hameleers en Rode Haan.

Omtrent 1949 richting zuiden. De Roode Haan naast de elektrische centrale is weg. De Roode Haan werd in 1948 gesloopt. De kanaaloever is aangepast voor laden en lossen. Foto's: collectie Dhr. Rob Kamps.

 

Foto Sohl Maastricht (privé collectie). Links Rode Haan en de elektrische centrale van de Enci. Iemand heeft 1938 op deze foto geschreven. Klopt dit jaartal dan zien we Villa Chalet - de directeurswoning ENCI gebouwd voor directeur Ir. Heinrich Wilhelm Mooser, Zwitser van origine - ter rechterzijde. Moosers' opvolger de Maastrichtenaar Ir. Jules Marie Josef Gadiot zal ook in dit chalet woonachtig zijn.

Detail gevelplaat Inden rooden Haan ten tijde van Dhr. Lammers (voor 1946); tante Leen in de deuropening. Foto's: Dhr. Ger Coolen. Limburger Koerier van 29 januari 1938: "Lammers K. A., schipper, met gezin, van Dordrecht n. Lage Kanaaldrijk 116." Eind jaren 40 uitbaters van de Roode Haan.

 

Het pand Herbenusstraat 9 anno 2005. Foto: Breur Henket.

 

 

Pieter Gilis werd geboren op 29 juni 1768 te "Sub Monte" (onder de berg) en hij werd dezelfde dag te St. Pieter en te Lixhe gedoopt.
 

Eerste huwelijk: Pieter Gilis huwde Anna Helwidis DEGEER (DEJEER DEGER DEGAIRE DEGIER DEJAIR DEJAAR), dochter van Franciscus DEGEER (DEJAIR) en Joanna (Geniton) DELOINE (DELVENNE), 12 januari 1795 te Lanaye; getuigen hierbij waren Winandus CLAESSENS en Maria Margarita CLAESSENS. Kerkelijk huwelijk 20 januari 1795 Lanaye; getuigen hierbij waren Winandus CLAESSENS, Maria Margaretha CLAESSENS, Simon DEGEER en Oda LEMPERÉ.

 

Kinderen:
i. Martinus CLAESSENS geboren en gedoopt op 3 december 1795 te St. Pieter en te Maastricht parochie St. Nicolaas. Martinus huwde Maria Catharina JANSSEN, d
ochter van Josephus JANSSEN en Maria Cornelia HAMERS, 27 september 1821 te St. Pieter. Martin overleed te Boorsem (België) op 2 februari 1875, 79 jaar oud.
ii. Laurentius CLAESSENS gedoopt op 3 december 1795 te Maastricht parochie St. Nicolaas.
iii. Franciscus CLAESSENS geboren op 8 november 1797 (18 Brumaire an VI) te St. Pieter. Francis huwde (1) Maria Marguerita MEERTENS,
dochter van Gerardus MEERTENS en Petronella REIJNDERS (REIJNIERS), 9 april 1825 te Vroenhoven. Margarita werd 1 januari 1803 geboren te Vroenhoven. Zij overleed te St. Pieter op 9 augustus 1838, Blekerij 13, 19.00 uur 35 jaar oud na een bevalling en werd 11 augustus 1838 begraven te St. Pieter. Herbergierster. 1838 woonde zij op de Blekerij. Rosier: heeft 6 kinderen waarvan het oudste 12 jaar is. Ze is 6 weken ziek geweest. Francis huwde (2) Maria Joanna DUCHATEAU, dochter van Joannes DUCHATEAU en Maria Catharina DOBBELSTEIN (DOBBELSTIJN), 21 februari 1839 te Lanaken (België). Johanna werd 2 juni 1806 geboren en gedoopt te Borgharen. Zij vestigde zich na de dood van haar man te Lanaken.J ohanna overleed te Eisden (België)) op 13 juni 1872, 66 jaar oud.
Francis overleed 2 september 1860, 62 jaar oud te St. Pieter, Op de Blekerij om 15.00 uur.
iv. Maria Catharina CLAESSENS geboren op 30 september 1799 (8 Vendémiaire an VIII) te St. Pieter. Zij huwde Wilhelmus (Guillaume) KRISCHER (KREIJSCHER)
zoon van Joannes KREIJSCHER en Maria Digna LENAERS, 6 juni 1817 te St. Pieter. Maria overleed 1 februari 1862 Blekerij te St. Pieter om 03.00 uur, 62 jaar oud.
v. Peter Egidius CLAESSENS geboren op 12 oktober 1801 (20 Vendémiaire an X) te St. Pieter. Pieter Gilis huwde Maria Agnes KRUIJEN (CRUIJEN CRUIJENS),
dochter van Joannes Christianus KRUIJEN en Maria Elisabeth GORREN, 23 april 1829 te St. Pieter. Pieter Gilis overleed 11 mei 1873 om 17.00 uur, 71 jaar oud  te Heugem-Gronsveld.

Dochter Maria Catharina Hubertina CLAESSENS werd geboren op 16 mei 1839 te Gronsveld-Heugem en gedoopt op 16 mei 1839 te Heugem. De doopgetuigen waren Maria Catharina CLAESSENS (= "vrouw Krischer" van de Blekerij) en Joannes KRUIJEN.  Zij huwde Leonardus Hubertus JONGEN, zoon van Arnoldus JONGEN en Maria Catharina (Marie Catharine) HENKET (HINKEN), 13 oktober 1864 te Gronsveld. Maria overleed 22 februari 1924 om 16.00 uur, 84 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) Lage Kanaaldijk 122 en werd begraven op 25 februari 1924 te St. Pieter. Het graf werd geruimd na 22 maart 1934. Adressen: In het Paveer te Heugem. Lage Kanaaldijk 122. Herbergierster; landbouwster in 1916. Leonardus werd geboren en gedoopt op 13 februari 1827 te St. Pieter. De doopgetuigen waren Leonardus JONGEN en Maria ROIJMANS. Hij overleed 3 april 1908, 81 jaar oud Kanaaldijk te St. Pieter en werd begraven 6 op april 1908 te St. Pieter. Tuinder. Kanaaldijk. Zoon Arnoldus Hubertus JONGEN werd geboren op 3 januari 1867 te Heugem. Nol overleed 20 maart 1932, 65 jaar en 2 maanden oud Lage Kanaaldijk 122 te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven op 23 maart 1932 te St. Pieter. Hij was ongehuwd en landbouwer van beroep.

vi. Maria Johanna CLAESSENS geboren 4 november 1803 (12 Brumaire an XII) te St. Pieter. Joanna huwde Joannes Joseph TIMMERMANS, zoon van Joannes Martinus (Jean Martin) TIMMERMANS en Maria Cornelia HINKEN (HENKEN HINCKEN HEYNCKE), herbergier van beroep op 7 februari 1839 te Maastricht. Joanna overleed 25 december 1856 Op de Blekerij te St. Pieter om 21.00 uur, 53 jaar oud. Zij woont in 1821 bij haar vader. Herbergierster te St. Pieter.

Joseph TIMMERMANS werd geboren op 14 december 1807 te Maastricht. Hij overleed 25 mei 1846 om 23.00 uur, 38 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 27 mei 1846 te St. Pieter.

vii. Maria Margaretha CLAESSENS geboren 20 augustus 1806 te St. Pieter. Margarita huwde Joannes Henricus (Jean Henry) HENQUET (HENKET), zoon van Joannes HENQUET (HENKET) en Maria Helena ORBAN, 17 april 1836 te St. Pieter. Margarita overleed 14 december 1857, om 5 uur in de namiddag 51 jaar oud te Lanaye.

viii. Leonardus CLAESSENS geboren op 18 maart 1809 te St. Pieter. Leonard overleed 8 mei 1810, 1 jaar oud om 14.30 uur te St. Pieter.

 

Heilluid (Helena) DEGEER werd geboren in 1767 te Lanaye. Zij werd gevormd op 24 juni 1778 te Lanaye, meter is daarbij Ida Degeer. Helena overleed 27 november 1810 Op de Blekerij te St. Pieter, 43 jaar oud tussen 08.00 en 09.00 uur. De aangifte van haar overlijden werd gedaan door Winand CLAESSENS "cabaretier, natif et domicilié à St.Pierre", 49 jaar oud, schoonbroer van de overledene. Helena werd 30 november 1810 te St. Pieter begraven.
 

Tweede huwelijk: Pieter Gilis huwde Maria Catharina VROENEN, dochter van Petrus Leonardus (Pieter Leonard) VROENEN en Maria Catharina MOERMANS, voor de burgerlijke stand op 20 februari 1811 te St. Pieter. 21 februari 1811 volgde het kerkelijk huwelijk aldaar.
 

Pieter Gilis en Maria kregen de volgende kinderen, geboren te St. Pieter:

i. Nn CLAESSENS geboren op 20 oktober 1811. Zij overleed 20 oktober 1811, 14.30 uur te St. Pieter.
ii. Nn CLAESSENS geboren op 2 oktober 1812. Zij overleed 2 oktober 1812, 11.00 uur te St. Pieter.
iii. Maria Gertrudis Huberta CLAESSENS geboren op 13 september 1813. Gertrude huwde Joannes MEEUWISSEN,
zoon van Franciscus MEUWISSEN (MEEWISSEN) en Maria VANLIER, 27 januari 1843 te St. Pieter. Zij overleed 19 mei 1868, 54 jaar oud te Sittard. Joannes MEEUWISSEN was verificateur ontvanger.
iv. Winandus Hubertus CLAESSENS geboren op 5 januari 1815. Winandus overleed 27 februari 1816 te St. Pieter en werd 28 februari 1816 begraven te St. Pieter.
v. Egidius Hubertus CLAESSENS geboren op 3 mei 1817. Egidius overleed 8 augustus 1819, 2 jaar oud te St. Pieter en werd 10 augustus 1819 begraven te St. Pieter.
vi. Maria Ida Hubertina CLAESSENS geboren op 6 juni 1819. Ida en Joannes Henricus Hubertus TIMMERMANS,
zoon van Joannes Martinus (Jean Martin) TIMMERMANS en Maria Cornelia HINCKEN (HINKEN HENKEN HEYNCKE), zijn 16 april 1839 getrouwd te St. Pieter. Ida overleed te Maastricht op 13 september 1894, Markt 68, 75 jaar oud. Zij was koffiehuisuitbaatster Markt 68,  tegenwoordig café de Zwaan.
vii. Maria Catharina Hubertina CLAESSENS geboren op 23 augustus 1821. Zij overleed 24 maart 1823, 1 jaar oud Aan de Blekerij 13 te St. Pieter om 22.00 uur.
viii. Nn CLAESSENS levenloos geboren op 4 november 1826. Zij werd 5 november 1826 begraven te St. Pieter.

 

Maria Catharina Vroenen werd gedoopt op 12 december 1782 te Maastricht, parochie St. Catharina. Doopgetuigen waren Bartholomeus SCHARLIER (Charlier?), Joannes VROENEN, Maria Gertrudes MOERMANS en Joanna Maria PHILIPPENS. Zij overleed 21 december 1847 Op de Blekerij te St. Pieter, 65 jaar oud om 05.30 uur. Maria werd 23 december 1847 te St. Pieter begraven.

 

Pieter Gilis overleed 25 september 1843 om 15.00 uur aan de gevolgen van een beroerte te Heugem-Gronsveld en werd 27 september 1843 te St. Pieter begraven. In het dagboek van koster Rosier is te lezen dat Petrus Egidius op 25 september 1843 subiet is gestorven van een beslag. Hij kwam terug van Eijsden en van Gronsveld, waar hij contributie was gaan betalen. Hij is 's avonds naar zijn huis gebracht op de Blekerij. Bij zijn begrafenis waren 160 mensen.

 

De oudst bekende voorouder Claessens is Mertens Claessen van Bunne; 7 september 1667 wordt hij groot-burger van St. Pieter. Onderstaand de originele inschrijving en de transcriptie gemaakt door de Stichting Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis (Delhougne) in opdracht van Johannes Arnoldus Hubertus CLAESSENS. Bron: collectie Mevr. Berti Crijns-Claessens. Klik op de afbeeldingen om te vergroten.

 

 

 

Stefan Vrancken publiceerde in GeneVer Jaargang 1, nummer 3, augustus 1998 het artikel Huwelijken met een "luchtje". In dit artikel beschrijft Stefan hoe sommige echtparen aan elkaar geraakten; enkele fragmenten uit dit artikel betreffende de familie Claessens en andere bekende St. Pieterse gezinnen:
 

Gedurende mijn genealogisch onderzoek ben ik erg geboeid geraakt door de vaak gecompliceerde verwantschappen tussen personen. Ook kan ik meestal niet de verleiding weerstaan een verklaring te vinden voor het feit waarom bepaalde personen met elkaar in het huwelijksbootje zijn gestapt. Liefde zal ongetwijfeld meegespeeld hebben, maar bij bepaalde huwelijken heb ik een sterk vermoeden dat andere factoren zonder twijfel ook een grote rol gespeeld hebben. In dit artikel wil ik dan ook een aantal praktijkvoorbeelden geven van huwelijken tussen mensen die in een bepaalde relatie tot elkaar stonden. Die relatie heeft in bepaalde gevallen zeker tot het huwelijk geleid. Op het eerste gezicht is zo'n relatie niet altijd even duidelijk te bemerken, maar als men langere tijd in een bepaalde plaats bezig is met onderzoek dan zijn al die verhoudingen geen geheim meer.

 

Zogenaamde kettinghuwelijken mogen welbekend zijn. Een dergelijk geval deed zich voor tussen drie Sint Pieterse broers Claessens die in het huwelijk traden met drie Heugemse zusjes Kersemakers. Omstreeks 1716 vond het eerste huwelijk plaats tussen Martinus Claessens (1692-1722) en Anna Kersemakers (1688-1766). In 1721 volgde het tweede huwelijk, deze keer tussen Lambertus Claessens (1695-1748) en Joanna Kersemakers (1697-1777). Het geheel werd omstreeks 1728 compleet gemaakt met het huwelijk tussen Winandus Claessens (1700-1771) en Catharina Kersemakers (1702-1761), mijn voorouders. Ook de zusjes Degaire uit Lanaye vonden hun huwelijkspartner in de Sint Pieterse
familie Claessens. Omstreeks 1791 huwde Ida Degaire (ca. 1765-1803) met Ludovicus Claessens (1764-1834), in 1795 werd dit gevolgd door het huwelijk van Helena Degaire (ca. 1767-1810) met Pieter Gilis Claessens (1768-1843), een volle neef van haar zwager Ludovicus Claessens.


Wat betreft de familie Claessens, inteeltpraktijken waren deze familie zeker niet vreemd. Een lange stroom van neef-en-nicht-huwelijken heeft zich hier voorgedaan. Mijn voorvader Martinus Claessens (1738-1820) gaf waarschijnlijk de aanzet toen hij in 1761 trouwde met zijn nicht Catharina Jaspers (ca. 1736-1816) uit Lanaye. Zijn waren de ouders van de eerder genoemde Pieter Gilis Claessens, mijn voorvader.
Twee dochters van het hierboven genoemde echtpaar Ludovicus Claessens en Ida Degaire, namelijk Joanna (geb. 1794) en Maria Catharina (geb. 1801), huwden respectievelijk in 1821 en 1824 met hun neven Ludovicus Claessens (geb. 1794) en Louis Claessens (geb. 1801). De ouders van deze laatste (Louis), Joannes Claessens (1774-1852) en Maria Claessens (1775-1860), waren eveneens neef en nicht. Uit het tweede huwelijk van Ludovicus Claessens (weduwnaar van Ida Degaire) met Catharina Kies (ca. 1775-1835) werd een zoon geboren, Simon Claessens (geb. 1811). Deze huwde in 1836 met Maria Josepha Montulet (geb. 1807), wederom een nicht.

 

In bepaalde gevallen kunnen twee personen een gemeenschappelijke oom en tante hebben, en dan toch geen neef en nicht zijn. Het huwelijk van mijn voorouders Pieter Gilis Claessens (1801-1873) met Agnes Kruijen (1804-1876) te Sint Pieter in 1829 zal op deze manier bevorderd zijn: de tante van Pieter Gilis, Anna Maria Claessens (1777-1823), was gehuwd met de oom van Agnes, Leonardus Kruijen (geb. 1759).
Ook huwelijken tussen oom en nicht waren niet geheel ongebruikelijk. In 1652 huwde te Sint Pieter de reeds tweemaal weduwnaar geworden Wouter van Lichtenborch (geb. ca. 1595) met zijn oomzegster Mechtildis Pasmans (geb. ca. 1627), een kind van zijn zuster. Ook Franciscus Loskus (geb. 1802) huwde zijn oomzegster. Nadat hij weduwnaar was geworden huwde hij met Maria Ida Gorren (1829-1863), een dochter van de
zus van zijn eerste echtgenote Maria Gertrudis Jongen (geb. 1793).

Huwelijken tussen schoonbroers en -zusters waren ook zeer "populair"! Arnoldus Hubertus Gorren (geb. 1826) vond op die manier een tweede bruid. Nadat zijn eerste vrouw, Anna Catharina Lardenoye (1826-1858), te Sint Pieter in het kraambed was overleden ging hij ruim negen maanden later een tweede huwelijk aan met de jongere zus van zijn vrouw, Maria Lardenoye (geb. 1834). Een pikant detail aan dit huwelijk was dat de bruid ruim twee weken na het huwelijk van een kind beviel! Dit kan twee dingen betekenen: òf Arnoldus Hubertus heeft niet lang om zijn eerste vrouw getreurd, òf Maria Lardenoye was reeds zwanger van een andere man! Na een kortstondig huwelijk van slechts drie maanden (!) met Elisabeth Jongen (1799-1822) huwde Franciscus Janssen (geb. 1796) zestien jaar later (!) met de weduwe van zijn jongere broer Pieter Paulus Janssen (1808-1837), Maria Gertrudis Jongen (1810-1843). Hun huwelijk werd in 1838 te Sint Pieter ingezegend. Maria Gertrudis was tevens een nicht van zijn eerste echtgenote!

De restauratie:

30 mei 2010 leverden de heren Evert-Jan Halkus (de restaurateur van de graftrommel) en Leon Bok van Bureau Funeraire Adviezen een gerestaureerde graftrommel af bij secretaris Breur Henket.

Deze graftrommel werd 7 juli 2010 op het voorwerk bij het grafkruis van Petrus Egidius Klaessens geplaatst als symbool voor de inspanningen verricht door degenen die zich bezighouden met onderzoek naar, het herstel van en het behoud van het funeraire erfgoed.

2 juli 2010 werd het kruis uit de grond verwijderd - duidelijk zichtbaar is het originele fundatiegedeelte, geparkeerd en een nieuwe fundering gemaakt:

7 juli 2010: restauratie afgerond.

 

H  Arnoldus Hubertus BERGMANS - Petronella Hubertina CLAESSENS

- Een kruis -

A Dit grafmonument is beschikbaar als adoptiegraf.

 HIER RUST / IN CHRISTUS VREDE / DEN HEER / Arnoldus / Hubertus / BERGMANS / Geb. Te St. Pieter / 5 maart 1856 / OverL. 1 nov. 1930 / 2 emblemen en portretfoto's /  En zijne echtgenoote  Mejuffrouw / Petronella CLAESSENS / GEB. 28 aug. 1861 / overl. 28 jan 1939

De ouders van Arnoldus Hubertus BERGMANS waren:
Arnoldus Hubertus BERGMANS en Maria Ida JONGEN. Arnold werd geboren en gedoopt op 31 augustus 1822 te St. Pieter. Hij huwde Maria Ida JONGEN 18 juni 1847 te St. Pieter. Arnold overleed 22 maart 1886, 63 jaar oud te St. Pieter en werd 24 maart 1886 begraven te St. Pieter.
Maria Ida JONGEN werd geboren op 18 maart 1816 te St. Pieter. Ida overleed 28 november 1886, 70 jaar oud te St. Pieter en werd 1 december 1886 te St. Pieter bijgezet.

Arnold werd geboren op 5 maart 1856 te St. Pieter. Hij huwde Petronella Hubertina CLAESSENS, dochter van Ludovicus Hubertus (Lodewijk Hubertus) CLAESSENS en Maria Helena Hubertina CLAESSENS, 12 september 1884 te St. Pieter.

 

Kinderen allen geboren te St. Pieter:


i. Helena Maria Catharina BERGMANS werd geboren en gedoopt op 26 juni 1885 te St. Pieter. Zij huwde huwde Charles Lambert Joseph JAMBLIN,
zoon van Andreas Josephus JAMBLIN en Marie Elisabeth (Elisa) CUITTE, 30 augustus 1912  te St. Pieter.
31 augustus 1912 Kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen waren Petrus BERGMANS en Thomas CLAESSENS. Maria overleed 16 maart 1930, 44 jaar oud te Maastricht en werd 20 maart 1930 te St. Pieter begraven.
B II 1.begraven te St. Pieter in vak B II 1
(graf is geruimd). Charles werd geboren en gedoopt op 23 maart 1880 te Lixhe. Metselaar van beroep.
ii. Maria Helena Hubertina BERGMANS geboren op 25 juni 1885.
iii. Pierre Arnold Hubertus BERGMANS geboren op 27 december 1886. Hij huwde Maria Elisabeth JONGEN 13 januari 1911 te St. Pieter. Pierre (Pie) overleed 28 maart 1978 te Maastricht en werd 31 maart 1978 te St. Pieter begraven.
Zie:
Maria Elisabeth Jongen-Pierre Hubertus Arnold Bergmans.
iv. Maria Isabella BERGMANS geboren op 19 mei 1888. Isabella huwde Gerardus Matheus Hubertus HEILIGERS 12 november 1915 te St. Pieter. Isabella overleed 20 oktober 1973, 85 jaar oud en werd te St. Pieter begraven.
Zie: Gerardus HEILIGERS - Isabella BERGMANS.

v. Leonardus Ludovicus BERGMANS. Léon werd geboren op 4 maart 1890 en gedoopt op 5 maart 1890 te St. Pieter. Hij huwde Helena MOEST, dochter van Henricus MOEST en Maria GUFFENS, 2 juli 1915 te St. Pieter. Léon overleed 12 december 1951, 61 jaar oud te Bressoux-Luik (België)en werd begraven op 15 december 1951 te Bressoux. Sterfhuis: Rue Emile van der Velde 75 Bressoux. In 1915 was hij kelner van beroep.

 

Léon Bergmans.

 

vi. Maria Catharina Petronella BERGMANS, geboren op 15 september 1893. Netta huwde Hubertus Martinus NIESTEN 26 oktober 1920 te Maastricht. Netta  overleed 13 februari 1970 te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Zie: geruimd Niesten.

Arnold overleed 1 november 1930, 74 jaar oud te Maastricht en werd 4 november 1930 begraven te St. Pieter. Sterfhuis: Lage Kanaaldijk 123 te Maastricht (St. Pieter). Hij was landbouwer van beroep. Nelke werd geboren op 28 augustus 1861 te St. Pieter (op het bidprentje wordt abusievelijk 18 augustus 1861 vermeld). De getuigen bij de aangifte van de geboorte waren: Jan Willem TETSELER, onderwijzer, 52 jaar oud en André HANON, veldwachter, 50 jaar oud, beiden wonende te St. Pieter. Zij overleed 28 januari 1939, 77 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd bijgezet op 31 januari 1939 te St. Pieter. Sterfhuis: Mergelweg 42 (nr. 46 volgens Burgerlijke Stand). Zij was lid van de St. Anna Congregratie, van het broederschap van het H. Sacrament en van het Maria-uur.

 

Het grafmonument op de oorspronkelijke locatie bij de ingang van de sacristie.

Het echtpaar Bergmans - Claessens.

De Limburger Koerier van 30 januari 1939:

 

Bidprentjes van Arnoldus Hubertus Claessens gehuwd met Maria Catharina Hubertina Claessens.

Dit grafmonument dreigde om te vallen. 25 oktober 2010 werd het grafmonument ontmanteld, gelet op de gevaarlijke situatie voor bezoekers van het kerkhof en eventueel te verwachten schade door omvallen van dit grafmonument. Het grafmonument werd weer opgebouwd achter de apsis en is beschikbaar als adoptiegraf. Een project van Stichting GRAFMONUMENTEN Sint Pieter.

De scheefstand op 22 oktober 2010. 24 juni 2011 werd begonnen met de opbouw van het grafmonument op de nieuwe plek. 1 juli 2011 werd het grafmonument opnieuw opgebouwd.

 

Detail.

H Catharina Hubertina BERGMANS - Christianus Hubertus claessens

- Een afbeelding -

Bid voor de ziel / van Zaliger / Catharina Hubertina BERGMANS / GEB. 11 11 1849 / overl. 5 nov. 1930 / echtgenoOte van christianus / Hubertus / CLAESSENS / GEB. 15-4-1847/ overl. 28 juni 1938

 

De ouders van Christianus Hubertus CLAESSENS waren Gasper (Gaspard) CLAESSENS en Joanna Ursula VANGANGELT. Gasper werd geboren op 7 februari 1813 te St. Pieter. Kasper (Casper) huwde Joanna Ursula VANGANGELT (VAN GANGEL) 27 februari 1840 te St. Pieter. Kasper (Casper) overleed 25 november 1879, 66 jaar oud te St. Pieter.
Joanna Ursula VANGANGELT werd geboren op 17 mei 1813 te St. Pieter. Zij overleed 7 maart 1907, 93 jaar oud om 23.30 uur In de Kluis te St. Pieter.

Christianus ("De Witte") werd geboren en gedoopt op 15 april 1847  te St. Pieter. De doopgetuigen waren Gertrudis THIJSSENS en Ludovica CLAASSENS. Hij huwde Catharina Hubertina BERGMANS, dochter van Arnoldus Hubertus BERGMANS en Maria Ida JONGEN, 30 augustus 1872 te St. Pieter. Christianus overleed 28 juni 1938, 91 jaar oud om 09.00 uur te Maastricht (St. Pieter) Lage Kanaaldijk 129 en werd 30 juni 1938 te St. Pieter bijgezet. Christianus was landbouwer van beroep. In 1937 woonde hij op de Lage Kanaaldijk 129 te St. Pieter. Hier woonde hij tot aan zijn overlijden. Catharina werd geboren op 11 november 1849 te St. Pieter. Zij overleed 5 november 1930, Lage Kanaaldijk 120 te Maastricht om 20.00 uur, 80 jaar oud en werd 8 november 1930 begraven te St. Pieter.

 

 

Christianus Hubertus Claessens, foto van omstreeks 1937 genomen voor de woning Lage Kanaaldijk 129.

Overlijdensannonce uit de Limburger Koerier van 29 juni 1938.

 

Kinderen allen geboren te St. Pieter:

 

i. Nn CLAESSENS, mannelijk, levenloos geboren op 6 februari 1873 en begraven op 8 februari 1873 te St. Pieter.


ii. Maria Ida Hubertina CLAESSENS op 3 juni 1874. Zij overleed 12 mei 1881, 6 jaar oud te St. Pieter en  werd begraven op 14 mei 1881 te St. Pieter.

 

iii. Arnoldus Hubertus CLAESSENS geboren op 28 september 1876 te St. Pieter en gedoopt op 29 september 1876 te St. Pieter. Nol huwde Maria Catharina Hubertina CLAESSENS, dochter van Ludovicus Hubertus (Lodewijk Hubertus) CLAESSENS en Maria Helena Hubertina CLAESSENS, 7 februari 1902 te St. Pieter. 8 februari 1902 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen waren Ludovicus CLAESSENS en Hubertus CLAESSENS. Nol ("van De Witte") overleed 27 februari 1946, 69 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 1 maart 1946 te St. Pieter bijgezet in vak B XII 10. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 128. Hij was zelfstandig tuinier van beroep. Netta werd geboren en gedoopt op 9 juli 1875 te St. Pieter. Netta overleed 27 november 1930, 55 jaar oud in haar woning aan de Lage Kanaaldijk 128 te Maastricht (St. Pieter) en werd 29 november 1930 begraven in vak B XII 10 (graf is geruimd na 29 november 1946).

 

 

Arnoldus Hubertus Claessens, omtrent 1902.

Maria Catharina Hubertina Claessens. Foto van rond 1902.

Pasfoto van Arnoldus Hubertus Claessens afkomstig van een bewijs van Nederlanderschap.

 

      

Kinderen allen geboren te St. Pieter:

 

i. Maria Catharina Hubertina Gerardina CLAESSENS geboren op 30 maart 1903. Netta huwde Derk DODDE, zoon van Tammo DODDE en Geertruida STOK, 27 september 1929 te Maastricht. Kerkelijk huwelijk op 28 september 1929 te St. Pieter; getuigen hierbij waren Hubertus CLAESSENS en Mattheüs HENDRIX. Netta overleed 19 januari 1989, 85 jaar oud te Maastricht en werd 23 januari 1989 te Maastricht bijgezet (R.K. Kerkhof Oostermaas). Derk werd 18 oktober 1906 geboren te Wijnbritseradeel. Hij overleed te Maastricht op 4 september 1967, 60 jaar oud en werd 7 september 1967 begraven te Maastricht (R.K. Kerkhof Oostermaas). Dagloner, cementwerker, monteur.

 

 

In een roeiboot op het kanaal bij de steiger van de douane. Staand Derk Dodde, zittend Biena Starren en Netta Claessens.

Zomer 1932, langs de Maas ter hoogte van Klein Ternaaien. Het kleinste mannetje op de voorgrond is Bèrke Dodde. Links achter hem zijn vader Derk Dodde, de man met het kale hoofd. Op de achtergrond de altijd breiende madame Lamkin van Klein Ternaaien.

 


ii. Christianus Hubertus Gerardus CLAESSENS geboren op 17 mei 1905. Bèr huwde Maria Sabina STARREN 15 april 1931. Bèr overleed 25 november 1982, 77 jaar oud ten gevolge van een ongeval te Heerlen. Bèr werd 27 november 1982 bijgezet op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg te Maastricht. Hij was werkzaam bij de ENCI. Biena werd geboren op 3 september 1906 te Gronsveld. Zij overleed 7 augustus 1978, 71 jaar oud te Maastricht en werd 11 augustus 1978 begraven
op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg te Maastricht.

 

De drie gebroeders Claessens, van links naar rechts: Gaspar, Bèr en Aarnol Claessens. De foto dateert naar schatting van rond 1918.

Christianus Hubertus Gerardus Claessens  (Bèr) en Maria Sabina Starren (Biena) in verkeringstijd - omstreeks 1930.

Bèr Claessens en zijn "grote" zus Netta bij de fotograaf in 1906.

 

 

iii. Arnoldus Hubertus CLAESSENS geboren op 14 februari 1909. Aarnol overleed 31 mei 1948, 39 jaar oud; hij verdronk te Maastricht in het Kanaal van Luik naar Maastricht. Aarnol werd 3 juni 1948 te St. Pieter begraven in vak F (61). Dit graf werd na 1958 geruimd. Hij was cementwerker. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 128.

 

Voor het huis no. 128; voorjaar 1938. Van links naar rechts: Arnoldus Hubertus Claessens, roepnaam Aarnol, daarnaast Maria Catharina Hubertina Gerardina (Netta) Claessens met op haar arm zoontje Arnold Theodorus Jacobus (Nol) Dodde, geboren 17 november 1937 en tenslotte haar vader Arnoldus Hubertus Claessens.

Arnold Claessens. Bron: Enci-schakels. N.B. in de betreffende ENCI-schakel zijn geboorte- en overlijdensdatum niet juist vermeld.

 

 

 

Bidprentje en krantenberichten Arnold Claessens. Bron: collectie Dhr. B. Dodde.

Netta Claessens met haar drie zonen op de Markt in Maastricht. Van groot naar klein: Netta Dodde-Claessens, Bèr, Arnold Theodorus Jacobus (Nol) en Thomas Gaspar Johannes (Theo).

 

iv. Gaspar Wilhelmus Hubertus CLAESSENS geboren op 11 november 1910. Casper huwde Maria Hubertina ROSIER 29 november 1935. Casper overleed 25 januari 1990 te Maastricht.

 

iv. Hubertus Lambertus CLAESSENS "Noonk B" geboren op 20 november 1878. Hubert huwde Catharina Maria MOORS 29 december 1904 te Oud-Vroenhoven. Hubert overleed 27 januari 1930, 51 jaar oud te Maastricht. Hubert was zinkwitwerker (te Eijsden) van beroep.

 

v. Gaspar Wilhelmus Hubertus CLAESSENS geboren op 3 december 1880. Caspar huwde Maria Josephina JONGEN 4 september 1903 te St. Pieter. Caspar overleed 16 maart 1936, 55 jaar oud te Maastricht. Hij werd begraven op 19 maart 1936 te St. Pieter. Caspar was landbouwer van beroep. Zie: vak B 2 Claessens-Dassen.


vi. Ludovicus Wilhelmus Hubertus CLAESSENS geboren op 6 april 1883 te St. Pieter en gedoopt op 8 april 1883 te St. Pieter. Louis huwde Maria Johanna (Net) PRICKEN,
dochter van Leonardus Gerlachus PRICKEN en Maria Catharina VLECKEN, 17 juli 1914 te St. Pieter. 18 juli 1914 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen hierbij waren Gasparus CLAESSENS en Arnoldus CLAESSENS. Louis overleed 14 september 1972, 89 jaar oud te Maastricht. Net werd 20 januari 1878 geboren te Houthem en 21 januari 1878 gedoopt in Houthem (St. Gerlachus). Zij overleed 14 februari 1954, 76 jaar oud te Limmel-Maastricht en werd 17 februari 1954 begraven te Limmel (R.K. Kerkhof). Bij huwelijk dienstmeid. Bij overlijden Bredeweg 50 Limmel-Maastricht.

Hun dochtertje Anna Maria Wilhelmina CLAESSENS werd geboren op 14 maart 1916 te St. Pieter en gedoopt op 15 maart 1916 te St. Pieter. Anna overleed 22 maart 1916, 8 dagen oud te St. Pieter en werd begraven op 24 maart 1916 te St. Pieter.

Zoon Johan Hendrik CLAESSENS werd geboren op 5 mei 1917 te St. Pieter. Hij huwde Fiena SMEETS. Sjeng overleed 9 april 1977, 59 jaar oud te Maastricht (Limmel) en werd begraven op 14 april 1977 te Maastricht (Limmel).

vii. Catharina Maria Anna CLAESSENS geboren op 29 juni 1884. Catharina overleed 19 december 1885, 1 jaar oud te St. Pieter. Zij werd begraven op 21 december 1885 te St. Pieter.

viii. Arnoldus Wilhelmus Hubertus CLAESSENS geboren op 17 oktober 1885. Noël huwde Maria Gertrudis Hubertina Sophia UMMELS, dochter van Jan Joseph UMMELS en Joanna Hubertina NICOLAES, 6 februari 1914 te St. Pieter. Noël overleed 15 augustus 1975, 89 jaar oud te Maastricht en werd 19 augustus 1975 te St. Pieter bijgezet in vak K. Geertruda (Trui) werd geboren op 11 februari 1888 te St. Pieter. Trui overleed 16 februari 1954, 66 jaar oud te St. Pieter en werd 18 februari 1954 begraven te St. Pieter in vak K. Zie: vak K.  Dit graf is later hergebruikt door de familie Cremers-Van Heesch. Noël was cementwerker van beroep. Nöel en Trui woonden aan de Lage Kanaaldijk 129 te St. Pieter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de pensionering van Nol Claessens.  Even later keren de makers van de Enci-schakels terug om te kijken hoe het Nol en Trui vergaat. Bron: Enci-schakels 1950.

 

 

 

De huidige bewoners van het pand aan de Lage Kanaaldijk 128, de familie Lindeboom, wist in het RHCL te Maastricht via de bevolkingsregisters de volgende bewoners van deze locatie bij elkaar te sprokkelen:

Lage Kanaaldijk 128 bewoners
St. Pieter B 3020

1. Mathieu Vroemen en Riet Jager. Zie: vak Z Vroemen.

J. Koch, Planetenhof 4, 11 okt. 1982 (aannemer Cannerweg te Maastricht; verbouwing).

2. Twee opmerkelijke figuren: Lien en Peter.

3. Arnold H. Claessens, tuinder, dochter Netta getrouwd met Dirk Dodde, zoon Arnold verdronken in kanaal, zoon Casper, zoon Hubert
1921: A. H. Claessens (groenteteler)
1923: A. H. Claessens (groenteteler)
J. Brandenburg (commies DB), M. Wesdorp (kommies Directe Belasting)
1926: A. H. Claessens (groenteteler), R. Baar (kommies DB), A. van den Herberg (kommies DB), J./G. Th. Kleeven (kommies DB), B. H. Koopman (kommies DB)
1929: A. H. Claessens (groenteteler), D. Dodde (monteur), M. S. Starren
1931: A. H. Claessens (landbouwer), D./A.H. Dodde (landbouwer)
1934: A. H. Claessens (landbouwer), Chr. H. G. Claessens (fabrieksarbeider), D. Dodde (dagloner/cementwerker)
1938: A. H. Claessens (landbouwer), D. Dodde (monteur ABC)

4. Noel Claessens, getrouwd met Trui, dochter (Tina), Jean, zoon, Lisa, dochter en Netta, dochter.

 

Noël en Trui kregen de volgende kinderen:

i. Maria Gertrudis Hubertina CLAESSENS geborenen op 24 februari 1914 te St. Pieter. Tina huwde Harrie DE KONING 22 april 1938. Tina overleed 14 mei 2000 te Heerlen.

 


ii. Arnoldus Hubertus Johannes CLAESSENS geboren op 11 juni 1915 te St. Pieter. Jean huwde Mia CORTLEVEN 28 oktober 1938 te Maastricht. Jean overleed 30 januari 2009, 93 jaar oud in het Academisch Ziekenhuis te Maastricht. Hij werd 4 februari 2009 te Maastricht begraven op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg.

Mia werd geboren op 12 februari 1916 te Meerssen. Zij overleed 22 oktober 2012, 96 jaar oud in het Zorgcentrum Campagne, Médoclaan 104D te Maastricht. Mia werd gecremeerd op 27 oktober 2012 te Eijsden.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het echtpaar Claessens-Cortleven februari 2008. Foto: Dhr. John Claessens.
 

  iii. Maria Gertrudis Elisa CLAESSENS geboren op 1 september 1918 te St. Pieter. Liza huwde Mathieu HENDRIX 27 juni 1941.
iv. Maria Hubertina Catharina CLAESSENS geboren op 31 december 1922 te Maastricht. Netta (Nettie) huwde L.C. BAADE 8 maart 1946.

Lage Kanaaldijk 129 en 128 omstreeks 1980. Links (129) het huis waar Noël en Trui woonden en waar hun vader Christianus Hubertus CLAESSENS tot zijn overlijden inwoonde. Beneden: Lage Kanaaldijk 129 en 128 nu.

Omstreeks 1928. Voor het huis Lage Kanaaldijk 128. Op de achterste rij van links naar rechts: twee Zwitserse ingenieurs betrokken bij de bouw van de ENCI, in de kost bij het echtpaar Claessens-Claessens. Naast de rechter staat zijn echtgenote, die op bezoek was. Vervolgens Derk Dodde en Christianus Hubertus Gerardus (Bèr) Claessens. Zittend links: Biena Starren de toekomstige echtgenote van Bèr en rechts Maria Catharina Hubertina Gerardina (Netta) Claessens de toekomstige echtgenote van Derk Dodde.

Zomer 1938. Op de bank voor het huis aan de Lage Kanaaldijk 128. Links Netta Claessens, rechts Derk Dodde en in het midden zoon Bèrke Dodde.

Trouwpartij op 10 februari 1956 van Maria Catharina Hubertina (Ria) Claessens geboren op 10 december 1931 te Lanaye, dochter van Christianus H.G. (Bèr) Claessens en Maria Sabina Starren met J.P. (Sjeng) Ramakers. Van links naar rechts: De moeder van de bruid Biena Claessens-Starren; Ramakers, de vader van de bruidegom; dan vermoedelijk een broer van de bruidegom; dan vermoedelijk een zus van Ria, Catharina Maria (Mia) Claessens (huwelijksgetuigen); het bruidsmeisje is Sabine Claessens; rechts naast de bruid een nog onbekende vrouw; daarnaast Arnoldus Hubertus, de oudste zoon van Bèr Claessens (huwelijksgetuigen), de vader van de bruid; daarnaast de moeder van de bruidegom en tenslotte de vader van de bruid, Bèr Claessens.

Bèr Dodde: "Mijn moeder bezocht in de zomer van 1984 onder meer mijn atelier in het politiebureau, waar ik haar als 'verdachte' gefotografeerd heb".

 

 

Het echtpaar Dodde-Claessens in Amersfoort (1964) met kleinzoon Bert Dodde en kleindochter Lilian.

Ook de andere foto's betreffende de tak Dodde-Claessens en familie zijn afkomstig uit de collectie van Dhr. Ber Dodde. Waarvoor hartelijk dank!

 

ix. Maria Cornelia CLAESSENS geboren 20 juni 1887. Maria overleed 16 juli 1887, 1 maand oud te St. Pieter. Zij werd begraven op 18 juli 1887 te St. Pieter.


x. Andreas Wilhelmus CLAESSENS geboren op 16 maart 1889. Andreas huwde Hubertina Anna Maria VAN GANGELT,
dochter van Joannes Christiaan Hubertus VANGANGELT en Maria Anna WINANTS, 30 juni 1911 te St. Pieter. Dries overleed 10 februari 1972, 82 jaar oud te Maastricht en werd 12 februari 1972 begraven te St. Pieter. Hubertina werd geboren op 3 januari 1888 te St. Pieter en 4 januari 1888 gedoopt in St. Pieter. Zij overleed 13 januari 1965, 77 jaar oud te Maastricht en werd 16 januari 1965 begraven te St. Pieter.

 

 

Hubertina Anna Maria Van Gangelt.

 

 

xi. Leonardus Hubertus CLAESSENS geboren op 8 juli 1890. Leon huwde Hubertina Maria Sophia TRIEPELS, dochter van Joannes Joseph TRIEPELS en Maria Sophia THEUNISSEN, 21 januari 1919 te Oud-Vroenhoven. Hij overleed 2 januari 1940, 49 jaar oud te Maastricht in het Ziekenhuis Calvariënberg aan de gevolgen van een val van de trap in zijn woning aan de Heerderweg 127 en werd begraven op 5 januari 1940. Het echtpaar dreef een aardappelhandel aan de Heerderweg 127 te Maastricht. Hubertina werd geboren op 6 december 1892 te Oud-Vroenhoven. Zij overleed 9 mei 1954, 61 jaar oud te Maastricht en werd 12 mei 1954 bijgezet.
 

Limburger Koerier van 3 januari 1940. Limburger Koerier van 10 februari 1940.

Limburger Koerier van 3 januari 1940.

 


xii. Franciscus Hubertus CLAESSENS geboren op 4 maart 1892. Francis overleed 9 juli 1892, 4 maanden oud te langs het Kanaal te St. Pieter en werd 11 juli 1892 begraven te St. Pieter


xiii. Johannes Hubertus CLAESSENS 5 januari 1894 geboren te St. Pieter en 6 januari 1894 gedoopt in St. Pieter. Jean en Josephina Maria Virginie DEVENS,
dochter van Michael Hubertus DEVENS en Marie Elisabeth Hubertina JANSSEN, zijn 15 juli 1921 (16 juli 1921 kerkelijk huwelijk te St. Pieter) getrouwd te Maastricht. Jean overleed in 1973 en werd 5 januari 1973 begraven te Maastricht. 1921 huisschilder. Sjeng was eigenaar van de zuurkoolfabriek aan de Mergelweg 30 te Sint Pieter. Sterfhuis Mergelweg 34.

 

50-jarig huwelijksfeest.

De familie Christianus Hubertus Claessens en Catharina Hubertina Bergmans bij gelegenheid van hun 50-jarig huwelijksfeest in 1922. In deze foto lijken sommige hoofden "hermonteerd". Met dank aan Sjaak Bouvrie, Bèr Dodde, John Claessens en Jean Claessens.

1. Arnoldus Hubertus Johannes Claessens, roepnaam Jean Mia Cortleven; zoon van Arnoldus Wilhelmus Hubertus en Maria Gertrudes (Gertrudis) Hubertina Sophia Ummels.

2. Christianus Hubertus Claessens, "de Witte".

3. Maria Gertrudis Elisa Claessens, roepnaam Lisa, dochter van Arnoldus Wilhelmus Hubertus en Maria Gertrudes (Gertrudis) Hubertina Sophia Ummels.

4. Catharina Hubertina Bergmans ∞ Christianus Hubertus Claessens, "de Witte".

5. Hubertus Lambertus Claessens, roepnaam Hubert, "Noonk B".
6. Catharina Maria Moors Hubertus Lambertus Claessens, roepnaam Hubert, "Noonk B".
7. Maria Johanna Pricken, roepnaam NetLudovicus Wilhelmus Hubertus Claessens, roepnaam Louis.
8. Ludovicus Wilhelmus Hubertus Claessens, roepnaam Louis.
9. Anna Maria Hubertina Claessens, dochter van Andreas Wilhelmus, roepnaam Dries Hubertina Anna Maria Vangangelt.

10. Andreas Wilhelmus Claessens, roepnaam Dries.

11. Maria Joanna Catharina Hubertina Claessens, roepnaam Sjaan, dochter van Andreas Wilhelmus Claessens, roepnaam Dries Hubertina Anna Maria Vangangelt. Vertrekt naar Australië.

12. Hubertina Anna Maria Vangangelt Andreas Wilhelmus Claessens.

13. Arnoldus Hubertus Claessens, roepnaam Aarnol of Arnold, zoon van Arnoldus Hubertus, roepnaam Nol Maria Catharina Hubertina Claessens, roepnaam Netta. Verdronken in het kanaal van Luik naar Maastricht.

14. Maria Catharina Hubertina Gerardina Claessens, roepnaam Netta of Netty, dochter van Arnoldus Hubertus, roepnaam Nol Maria Catharina Hubertina Claessens, roepnaam Netta.

15. Hubertina Maria Triepels ∞ Leonardus Hubertus Claessens.

16. Maria Gertrudis Hubertina Claessens, roepnaam Tina, dochter van Arnoldus Wilhelmus Hubertus Maria Gertrudes (Gertrudis) Hubertina Sophia Ummels.

17. Leonardus Hubertus Claessens.
18. Johannes Arnoldus Caspar roepnaam Sjeng, zoon van Caspar en Maria Josephina Jongen, verdronken.

19. Dochter van Hubertus Lambertus Claessens, roepnaam Hubert, "Noonk B" Catharina Maria Moors.

20. Christianus Hubertus Gerardus, roepnaam Ber, zoon van Arnoldus Hubertus, roepnaam Nol Maria Catharina Hubertina Claessens, roepnaam Netta.

21. Josephina Maria Virginie Devens Johannes Hubertus Claessens, roepnaam Sjeng.
22. Johannes Hubertus Claessens, roepnaam Sjeng. Sjeng was eigenaar van de zuurkoolfabriek aan de Mergelweg.

23.

24.

25.

26.

27. Arnoldus Wilhelmus Hubertus (Noël) Claessens ∞ Maria Gertrudis Hubertina Sophia (Trui) Ummels.

28. Caspar Wilhelnus Hubertus Claessens ∞ Maria Josephina Jongen.

29. Maria Josephina Jongen ∞ Caspar Wilhelnus Hubertus Claessens

30. Jef Claessens zoon van Caspar Wilhelnus Hubertus Claessens ∞ Maria Josephina Jongen.

31. Liza Claessens dochter van Caspar Wilhelnus Hubertus Claessens ∞ Maria Josephina Jongen.

32. Maria Catharina Hubertina (Netta) Claessens ∞ Arnoldus Hubertus (Nol) Claessens.

33. Maria Gertrudis Hubertina Sophia (Trui) Ummels ∞ Arnoldus Wilhelmus Hubertus (Noël) Claessens

34.

35.

36. Johan Hendrik Claessens, geboren te St. Pieter op 5 mei 1917 en overleden te Maastricht op 9 april 1977; zoon van Ludovicus Wilhelmus Hubertus Claessens ∞ Johanna Maria Pricken altijd gewoond hebbende op de Sionsweg te Maastricht (Limmel).
37. Arnoldus Hubertus (Nol) Claessens ∞ Maria Catharina Hubertina (Netta) Claessens.

Weet U de namen van de andere personen op de foto, laat het mij even weten via webmaster@b