Z

U

I

D

M

U

U

R


Bar

Caminada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Tijssen
Closset

 

 

 

 

 

 

Montulet

Pecklers 

 

 

Ingang voormalige
pastorie
 
 

Z

U

I

D

M

U

U

R

Lebens

Deckers

Hollander

Eyssen
Berden
DuChateau
Piels
 

Rutten

Keuller

De grafmonumenten langs de zuidelijke muur van het kerkhof.

Naar hoofdmenu.

Zie voor Tryn Teellen, Lucia Mathis en Peter Jenten - Maerien Ryckeles?, Catharina Van Eckelraij - Aert Van de Beessen en Joseph Fransen - Cornelia Geurst: verdwenen of geruimde grafmonumenten. De beschrijvingen van een aantal oude en/of verdwenen grafschriften zijn te vinden achter in het overlijdensregister van de parochie St. Pieter van 1624-1747.

 

 

 

 

Willy Derby (Willem Frederik Christiaan DIEBEN (1886-1944).
De kleine kleuter Henk kwijnt weg door het verdriet om zijn overleden moeder. Zijn vader kan toch alles: waarom roept hij moedertje niet wakker? Uiteindelijk moet vader hem naast zijn moeder in het graf leggen. Alleen bij haar, in de hemel, kan Henk gelukkig zijn. Deze tranentrekker uit 1930 werd bekend in de uitvoering van Willy Derby. Het is een vertaling van het Duitse lied "An der alten Kirchhofmauer". De Nederlandse vertaling is van de hand van Ferry van Delden en werd tientallen malen herdrukt. Op de melodie werden diverse andere liedteksten geschreven, alle met een droevige strekking. Een mix van zeer oude dekstenen, grafkruizen en meer recente grafkruizen. Deze zijn afkomstig van andere locaties (Slavante of omgeving - St. Lambertuskapel - voormalig kerkhof) of vanuit de voormalige kerk ter plekke. De graftekens die los staan zullen, indien mogelijk, herbruikt worden ter behoud voor de toekomst.

 

 

Moeder verloor de strijd
Ging naar de eeuwigheid
En kleine Henk o straf
Bracht moeder mee naar het graf
Maar hij besefte niet
Ondanks zijn groot verdriet
Dat nu zijn moeder voorgoed hem verliet

Bij de muur van 't oude kerkhof
Wacht een kleuter droef en teer
Vraagt aan ons lief Heertje daar boven:
Wanneer komt mijn moesje weer
Vader zegt dat moesje slaapt hier
U kan alles is dat waar
Roep mijn moedertje dan wakker
Want ik kan heus niet buiten haar

Bij het ter ruste gaan
En als hij op moest staan
Miste hij meer en meer
Z'n moeders kussen weer
Leeg werd het om hem heen
Voelde zich droef alleen
Slechts bij het graf vond hij troost naar het scheen

Bij de muur van 't oude kerkhof
Smart om zijn moeders dood
Werd hem op laatst te groot
En ijlend riep hij: Moe
Straks kom ik naar U toe
En op een zeek're keer
Toen lei zijn vader teer
't Ventje in 't graf naast zijn moedertje neer

Bij de muur van 't oude kerkhof
Kwam het knaapje nimmer meer
't Was vereend weer met zijn moesje
Daar bij onze lieve Heer
Zonder moedertje te leven
Daarvoor was hij nog te klein
Daarom kon hij in de hemel
Alleen bij haar gelukkig zijn

 

H - Enkele ornamenten -

Renson Nicolaas Jozef Bar - Catharina Caminada - Maria Barbara Ludovica BAR

Hier rusten / het stoffelijk overschot / van onze innig geliefde / en onvergetelijke / ouders / Catharina Caminada / geboren te Delft / 23 november 1838 / overleden te St Pieter / 26 juni 1905 / en / Renson Nicolaas Jozef / Bar / geboren te Delft / 11 october 1835 / overleden te St Pieter / 25 januari 1928 / zij rusten in vrede

Het graf werd geruimd na 25 januari 1968.

De ouders van Renson Nicolaas Joseph BAR waren:
Rensonius BAR geboren op 13 november 1793 te Herstal (België). Renson huwde (1)
Maria Margaritha GEOTTE (GEHOTTE JEHOTTE) omtrent 1798 te Herstal (België). Marie Marguerite overleed 12 november 1829, 31 jaar oud te Breda.

De ouders van Catharina CAMINADA waren:
Johannes CAMINADA (KAMENADA) geboren op 23 december 1803 te Delft en gedoopt op 25 december 1803 te Delft, St. Hippolytus. Doopgetuigen waren Joannes EIJKHOORN en Anna KOSTER. Johannes huwde Johanna Catharina VAN BRUSSEL 7 mei 1828 te Delft. Johannes overleed 19 januari 1876, 72 jaar oud te Delft en werd 22 januari 1876 te Delft begraven. Bij overlijden woonde hij aan de Koornmarkt te Delft.
Johanna Catharina VAN BRUSSEL geboren op 1 april 1810 te Rotterdam en aldaar gedoopt op 1 april 1810 in de R.K. Kerk aan de Leeuwenstraat. Zij overleed 3 maart 1897, 86 jaar oud te 's-Gravenhage en werd op 6 maart 1897 te 's-Gravenhage begraven.

 

Bidprentje Renson Nicolaas Jozef Bar. Bron: collectie van de Achelse Kluis.

 

De voorouders van Renson Bar ∞ Catharina Caminada.

 

Het echtpaar Johannes CAMINADA en Johanna Catharina VAN BRUSSEL. Foto's: privé collectie familie Siskens Van Heyst en verwanten.

 

Uit het eerste huwelijk zijn 4 kinderen bekend, waaronder Jean François Joseph BÄR.

Jean werd geboren op 7 juli 1824 te Delft en overleed 16 april 1908, 83 jaar oud te Delft. Hij huwde Margaretha Elisabeth SCHONEVELD, dochter van Joannes Hermanus SCHONEVELD en Maria Elisabeth LANG, 7 juni 1848 te Delft. In 1843 wordt hij vermeld als geweermaker en milicien loteling in het vijfde regiment. Huwelijksgetuigen Burgerlijke Stand waren Hendrik MEIJER, 41 jaar oud en koopman; Joseph REEKERS, 34 jaar oud en schoenmaker; Joris MEIJER, 79 jaar oud en koopman; Adrianus PAULEERS, 73 jaar oud en kledermaker, allen van Delft. In 1857 en 1862 wordt hij vermeld als fabrikant in wapenen wonende te Delft. In 1880 verhuizing naar Zuiderstraat 48 kadnr. 0 te Delft (wapenfabriek). In 1886 wordt Jean vermeld in een adresboek van Delft als zijnde wapenfabrikant, Gasthuislaan 89; ook zijn dochter J.H.H. Bar wordt vermeld als zijnde onderwijzeres wonende in de Gasthuislaan 89 te Delft (Josephina Hubertina Helena BAR werd geboren op 20 januari 1863 te Delft).
.

 

Handtekeningen onder de huwelijksakte van Jean François Joseph BÄR en Margaretha Elisabeth SCHONEVELD 7 juni 1848 te Delft. Seinsleutel gemaakt door de Gebroeders P. en H. Caminada, instrumentmakers in Den Haag; deze morse sleutel is rond 1900 geleverd. Bron: PD2RSW.
Jean François Joseph Bar en halfbroer Renson Nicolas Joseph Bar. Bron: Adresboeken Delft 1881 en 1884.

De volgende adressen worden met deze firma in verband gebracht:

Gasthuishuislaan in Wijk 1 nr 287 (later vermeld als Gasthuislaan nr. 87 en 89);

Bastiaansvest in Wijk 1 nr 340;

Zuidersteeg nr. 46 kadastraal bekend sectie E nr. 1280;

(fabriek aan de) Zuiderstraat.

 

Gasthuislaan Delft omtrent 1903.

Zuiderstraat te Delft.

Gasthuislaan 87 en 89 situatie 1965. Deze foto is afkomstig uit het boek van H.E. Harder en W.A. Dreschler: Die Militärrevolver der Niederlande. Bron foto: Gemeente Archief Delft.

 

 

Hij produceerde o.a. het M73 revolver. Deze revolvers werden aangemaakt bij de volgende fabrikanten:


P. Stevens te Maastricht
E. de Beaumont - Soleil te Maastricht

J.F.J. Bar te Delft.
De M73 was een ontwerp van de Kapitein der Artillerie J.J. Bergansius. Deze officier nu had als hoofd van de Wapenkeuringscommissie te Maastricht, door zijn vele contacten met de Luikse wapenindustrie, een ruime kennis opgedaan omtrent de toen gangbare revolversystemen en fabricagemethoden. In 1869 verscheen een door hem geschreven "Handleiding tot de kennis van de inrigting en het gebruik van revolverpistolen". In dit boek was opgenomen een ontwerp van een oorlogsrevolver in snelvuuruitvoering. Enige exemplaren van deze revolver werden aangemaakt en aan de Minister van Oorlog ter beoordeling aangeboden. Op basis van dit ontwerp nu werd enige jaren later door hem een revolver ontworpen geschikt voor een patroon met centraalvuurontsteking in het kaliber 9,4 mm. Het was een degelijk, robuust geconstrueerd, voor die tijd modern wapen, uitermate geschikt om de voorlaadpistolen (M1815 en M1820) in gebruik bij de Cavalerie, de Koninklijke Marechaussee en de Artillerie, te vervangen. Een nadeel was echter, dat de verschoten hulzen stuk voor stuk moesten worden verwijderd uit de kamers van de cilinder. Hiervoor gebruikte men een losse pompstok of de steel van een schroevendraaier. Daarna kon pas worden geladen. Deze omslachtige procedure kostte natuurlijk veel tijd en aandacht. Vandaar dat na het leeg schieten niet veel meer overbleef als "een vrije worp". In het licht van die jaren vond men snel herladen niet zo belangrijk. De vooruitgang van een enkelschots-wapen naar een zesschots-wapen was al ruim voldoende.


 

Revolver M/1873.
Revolver J.F.J. Bar te Delft.
Bronnen:
Edouard-Eddy-de Beaumont en Harry Bär.

 

 

Renson huwde (2) Maria Josepha TELLINGS, dochter van Franciscus TELLINGS en Maria JACOBS, 10 oktober 1832 te Delft. Renson overleed 17 december 1877, 83 jaar oud wonend te St. Pieter, Langs het Kanaal. Hij werd 20 december 1877 te Maastricht als 2de lijk bijgezet op de Stedelijke Begraafplaats. De uitvaart was te St. Pieter, maar begraven werd  "op de Masthrich Kerk(hof)" schrijft koster Rosier. Dit graf werd niet weer ingehuurd per augustus 1908. Renson was in 1829/1830 geweermaker bij het Korps Rijdende Artillerie wonende te Breda, Boschstraat Wijk D No. 226. 1832, wonende te Delft. 1876: gepensioneerd wapencontroleur.

 

De handtekening van Renson Bar in 1830 onder de Memorie van successie, opgemaakt na het overlijden van Maria Margaritha GEOTTE.

 

Overlijdensakte Sint Pieter 1877 - 024:
"verscheen Schell Johannes Mathias, commies verificateur, wonend te Sint Pieter, 48 jr, schoonzoon van de overledene, Verklaarde dat Bar Renson, geboren 13 november 1793, weduwnaar van in eerste huwelijk van Gehotte Maria Margaritha en in tweede huwelijk van Tellings Maria Josephe, zonder beroep, zoon van Bar Jean en van Antoine Jeanne, oud 83 jr, geboren te Herstal (B), wonend Sint Pieter langs het kanaal is overleden 17 december 1877 te Sint Pieter, 19.00 h".

 

Maria Josepha TELLINGS werd geboren op 6 november 1805 te Maastricht. Marie Josèphe overleed 31 december 1876, 71 jaar oud, Sint Antoniusstraat 824 te Maastricht. Haar broer Lambertus Hubertus TELLINGS huwde Lambertine Josephine LAGUESSE, dochter van Marie Josephine LAGUESSE, 4 maart 1851 te Maastricht en hij is dan geweermaker van beroep. Josephine werd geboren te Luik.

 

Renson werd geboren op 11 oktober 1835 te Delft. Renson huwde Catharina CAMINADA, dochter van Johannes CAMINADA (instrumentmaker van beroep) en Johanna Catharina VAN BRUSSEL, 29 oktober 1862 te Delft.

 

Kinderen:

i. Renson Nicolas Joseph BAR geboren op 23 augustus 1863 te Maastricht. Renson huwde Maria Petronella VAN DER VALK 18 september 1901 te Delft. Renson overleed 20 december 1956, 93 jaar oud te Delft en werd op 24 december 1956 te Delft begraven.

ii. Johannes Petrus Joseph (Jean Pierre Joseph) BAR geboren op 3 januari 1865 te Maastricht. Jean huwde Maria Cornelia Petronella MURRÉ 10 september 1890 te Delft. Jean overleed 8 juli 1941, 76 jaar oud te Delft en werd 11 juli 1941 te Delft begraven.

iii. Maria Barbara Louisa BAR geboren op 9 juni 1866 te Maastricht. Zij overleed 16 mei 1907 des namiddags ten zeven ure, ruim 40 jaar oud en ongehuwd zijnde te St. Pieter, Papenweg en werd te St. Pieter bijgezet in het graf van haar moeder.

iv. François Joseph BAR geboren op 9 juni 1867 te Delft. Hij overleed 9 augustus 1867, 2 maanden oud te Delft.

v. Johanna Catharina BÄR geboren op 12 september 1868 te Delft. Johanna overleed 20 juni 1955  in het St. Joseph gasthuis, 86 jaar oud te Meerssen. Zij werd begraven op 23 juni 1955 te Meerssen.

vi. Jean Matthieu Joseph BÄR geboren op 4 november 1869 te Delft. Jean overleed 13 december 1902, 33 jaar oud te Bussum en werd 17 december 1902 te Bussum begraven.

vii. Jean Joseph BÄR geboren op 19 november 1871 te Maastricht. Jean huwde Agnes Constantia Cornelia Maria VAN GORP 9 februari 1903 te Tilburg. Jean overleed 16 juli 1928, 56 jaar oud te Utrecht en werd 20 juli 1928 te Utrecht begraven op het R.K. kerkhof. Hij werd na het overlijden van zijn echtgenote herbegraven op 3 augustus 1957 op de Heilig Land Stichting te Nijmegen.

 

De ouders van Agnes Constantia Cornelia Maria VAN GORP waren Wilhelmus Cornelius Antonius VAN GORP en Anna Maria DE WIJS.


Agnes werd geboren op 24 december 1880 te Tilburg. Zij overleed 23 december 1956, 75 jaar oud te Hees-Nijmegen en werd 27 december 1956 te Nijmegen op Heilig Land Stichting begraven.


 

Alwin Bär. Foto: Musicksmonument.

 

 

 

Kleinzoon Alwin Bär, zoon van Guillaume Franciscus Joseph Marie BÄR en Louise Maria Joanna VAN EWIJK, pianist en pedagoog, werd postuum geëerd. "The Piano Recordings of Alwin Bär", een uitgave, bestaande uit drie cd's en een cd-rom, is een postuum eerbetoon aan de in 2000 overleden Nederlandse pianist Alwin Bär. Hij debuteerde met orkest in 1962, met Chopins Eerste pianoconcert. Het was het begin van een internationale carrière. In 1975 won hij de Eerste Prijs op de Internationale Arnold Schönberg Competitie in Rotterdam. De deelnemers moesten alle pianocomposities van Schönberg beheersen, wat Bärs grote veelzijdigheid laat zien. Alwin Bär had grote faam als pedagoog en was hoofdvakdocent aan het Utrechts Conservatorium. Zijn solocarrière werd hierdoor overschaduwd en heeft dan ook nooit de aandacht gekregen die hij zijn oprechte en smaakvolle spel verdiende. Alwin Bär overleed kort na de opnamen van deze drie cd's in Kasteel Huis Bergh in 's-Heerenbergh. De luxueus uitgevoerde set wordt gecomplementeerd met een cd-rom met daarop schilderijen van de Vlaamse meesters, de meubels, de verluchte handschriften en het beeldhouwwerk van het kasteel. Bron: vereniging klassieke zaken.

 

 

Vader Guillaume Franciscus Joseph Marie BÄR werd geboren op 12 mei 1905 te Utrecht. Guillaume (Wim) overleed 30 juni 1968, 63 jaar oud in het St. Canisius Ziekenhuis te Ubbergen. Hij was ondermeer benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau, Ridder in de Orde van de H. Gregorius en medeoprichter en oud-geneesheer-directeur van de St. Maartenskliniek te Nijmegen.

 

Een dochter doet ondervermeld verzoek:
 

Gemeente Nijmegen Vergadering / project Commissie straatnaamgeving. Vergaderstuk nummer / datum vergadering 01.2006 / 9 juni 2006. Brief van mevrouw Bär over vernoeming vader:
Mevrouw N. Bär licht haar verzoek toe. In de jaren ’20 kwam de combinatie onderwijs en revalidatie in de aandacht. Er was echter geen instelling van katholieke signatuur. Aangezien haar vader in Nederland de enige katholieke orthopeed was, kreeg hij uiteindelijk toestemming in de jaren ’30 om de St. Maartenskliniek op te richten. Oorspronkelijk werd hier alleen gerevalideerd, later vonden er ook operaties plaats. De heer Bär heeft er mede voor gezorgd dat joodse kinderen uit handen bleven van de bezetter. Tot 1968 is de heer Bär geneesheer-directeur geweest van de kliniek.
De voorzitter vraagt aan mevrouw Bär waarom zij nu pas met het voorstel is gekomen. De belangrijkste reden hiervoor is dat het 70 jaar geleden is, dat het eerste kind werd opgenomen. Dit zou een mooie gelegenheid kunnen zijn om een belangrijke Nijmeegse straat naar hem te vernoemen.
De commissie staat sympathiek tegenover het voorstel en onderstreept de belangrijke rol die de heer Bär gespeeld heeft. De heer Van Hees stelt voor om de naam op de reservelijst te plaatsen, aangezien er op dit moment geen straten voor naamgeving in aanmerking komen. Hij vraagt zich af of er misschien op het terrein van de kliniek een straat naar de heer Bär vernoemd zou kunnen worden. De familie hecht eraan dat in de directe omgeving van de kliniek een straat wordt vernoemd, maar de kliniek zelf ligt in Ubbergen. Het secretariaat zal nagaan wat de mogelijkheden zijn en of het verzoek eventueel doorgeleid kan worden naar de gemeente Ubbergen.

 

 

Bron: Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage van 7 juli 1868.

De familie Bär - Van Gorp omtrent 1915. V.l.n.r.: Johan, Annetje, vader Jean, Wim, Louis (in matrozenpak), To, Jos, moeder Agnès van Gorp en Gerard. Foto en bidprentjes: collectie Dhr. J.R.M. (Jos) Bär.

 

Opmerkelijk is dat zowel binnen de families Bar en Caminada het beroep van instrumentmaker een centrale rol speelt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat onder de nakomelingen een musicus en een orthopeed voorkomen. 

 

 

viii. Agnes Petronella Catharina Marie BÄR geboren op 5 april 1873 te Maastricht. Zij overleed 21 april 1942 in het St. Jozef pension, 69 jaar oud te Meerssen.

ix. Antonius Jean Henri BÄR geboren op 29 maart 1875 te Maastricht. Antoine (Anton) overleed 13 april 1964 in Huize St. Joseph, 89 jaar oud te Meerssen. Hij werd 17 april 1964 te Meerssen begraven. Anton was winkelier in 1904 en oud-directeur van de firma Vroom en Dreesmann te Amsterdam. Anton huwde Anna Theresia Louise Johanna TAPHORN, dochter van August Johann Bernard TAPHORN en Anna Maria Carolina TOMBROCK, 20 september 1904 te Amsterdam. Trees werd geboren op 4 februari 1881 te Amsterdam. Zij overleed 18 oktober 1967 Huize St. Joseph, 86 jaar oud te Meerssen. Kruis Pro Ecclesia et Pontifice.

 

Op de verlovingsfoto van Trees Taphorn met Anton Bär: Trees Bär-Taphorn, Anton Bär en zussen Bär.

Het echtpaar Bär-Taphorn had een meisje geadopteerd: Maria P. BÄR.

 

Foto's en bidprentje: collectie Mevr. Mieke Taphorn.

 

 

x. Pierre Marie Henri BAR geboren op 6 juni 1878 te Maastricht. Hij overleed 8 juni 1878, 2 dagen oud te Maastricht.

xi. Nn BAR, van het mannelijk geslacht, werd levenloos geboren op 10 november 1881 Gasthuislaan wijk 2 nr 87 te Delft.

xii. Maria Catharina BAR. Zij overleed 26 mei 1905 en werd bijgezet te St. Pieter.


 

Renson overleed 25 januari 1928, 92 jaar oud te Maastricht (St. Pieter), was woonachtig op de Papenweg 22 en werd 28 januari 1928 te St. Pieter bijgezet in het graf van zijn echtgenote. Renson was instrumentmaker van beroep. Catharina werd geboren op 23 november 1838 te Delft. Catharina overleed 26 juni 1905, 66 jaar oud te St. Pieter en werd aldaar begraven. Overgrootvader Pietro Vittorio CAMINADA gehuwd met Angelica CAMINADA woonde in Italië (Barni). Zoon Carlo Antonio (Carel Anthonij) CAMINADA (CAMINELE KAMENADA) werd geboren op 24 september 1757 te BARNI (Italië). Antoon huwde Geertruida EIJKHOORN 1 juni 1788 (ondertrouw 17 mei 1788) te Delft. Antoon overleed 15 februari 1828 te Delft. Diens zoon (5de kind) Johannes CAMINADA is de vader van Catharina CAMINADA.

Met dank aan Dhr. Henk de Koning voor de aanvullingen. Dhr. De Koning is gehuwd met een kleinkind van het echtpaar Bar-Van der Valk.

 

H - Kruis -

Franciscus Josephus Hubertus Tijssen - Maria Elisabeth Hubertina Closset / Josephus Franciscus Tijssen

F. TIJSSEN / 1880 1935 / E. CLOSSET / 1890 1918/ J. TIJSSEN  1914 1918

Maria Elisabeth Hubertina CLOSSET werd geboren op 30 juni 1890 te St. Pieter als dochter van Henri Joseph Hadelin CLOSSET en Catharina Hubertina FEIJ. Elisa huwde Franciscus Josephus Hubertus TIJSSEN, zoon van Hubertus Josephus TIJSSEN en Maria Anna Barbara DENESELLE (DENISELLE), 7 augustus 1911 te St. Pieter. Elisa overleed 16 november 1918, 28 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 19 november 1918 te St. Pieter. Bij het overlijden was zij woonachtig op de Blekerij te St. Pieter.

Frans werd geboren op 17 januari 1881 te Maastricht en overleed 20 mei 1935, 54 jaar oud Calvarieberg te Maastricht en werd bijgezet op 22 mei 1935 te St. Pieter. Bij overlijden Abtstraat 6 te Maastricht. In 1918 was hij smid van beroep. Frans en een zoon Josephus Franciscus THIJSSEN, geboren in 1914 en overleden op 19 november 1918, 4 jaar en 1 maand oud te St. Pieter werden bijgezet te St. Pieter. Moeder en zoon zijn waarschijnlijk overleden aan de gevolgen van de "Spaanse griep".

De oorspronkelijke locatie van dit graf was vak B 19.

Zie ook: vak A Henri Closset en Closset.

 

 

Detail.

R Lambertus Gerardus Antonius MONTULET

- Een engeltje - 

Ons geliefd zoontje / Bèrke Montulet / * 22 7 1935 / † 9 12 1936

 

 

 

 

 

 

De ouders van Lambertus Gerardus Antonius MONTULET waren Matheus Lambertus MONTULET en Anna Maria Leonie VAN HAREN. Zie: vak A Montulet - Haeren.

Bèrke werd 22 juli 1935 geboren te Maastricht (St. Pieter). Bèrke overleed 9 december 1936, 1 jaar en 4 maanden oud te Maastricht Lage Kanaaldijk 114 en werd 11 december 1936 begraven te St. Pieter.

 

H Anna PECKLERS

ici / repose / a. pecklers épouse s. bolsée / décédée le 23 novembre / 1839

Koster Joannes Rosier noteerde: "20 Dec. 1839 tusschen 2 en 3 uren een dood lighaem van het vrouwelijk geslacht is komen de Maas afdrijven" van Anna PECKLERS, geboren te Luik op 29 september 1807, dochter van Mathias "geweremaecker" en Anna QUETTEN, huisvrouw van Servaes Noel Joseph BOLSÉ.

 

 

 

 

 

 

 

H  Joannes Eijssen - Maria Anna Berden / Waltherus Duchateau - Maria Gertrudis Piels

- Twee wapens (beide schilden ovaal) onder een helm met wrong: 1. een schuinkruis, waardoorheen een paal; 2. gedeeld: drie rozen, paalsgewijs; een boom op een grond. Dekkleden: helmteken: een zeemeermin met opgeheven armen, in de rechterhand een spiegel en in de linkerhand een kam houdende. Lager in een cartouche op de bovenlijst waarvan terzijde een doodshoofd ligt -

  N.S.G. / Hier Light - Begraven / Den - Eersaemen / Ioannes - Eyssen / Oudt - Borgemeester / Van - De Vrvheydt - St / Peter - Starf - Den / 25 April 1747 / ende syne Huysvrouwe / Maria Anna Berden / Starf - Den 12 Oct 1764 / En Den Eersamen - Walterus / Duchateau Oud Borgemeester / Van de Vryheerlijkheid StPieter / Sterfden 19 Augustus 1828 / ende zyn huisvrouw de Eersame / Maria Gertrudis Piels Gestorven / Den 16 October 1813 / Bidt Godt voor de / Zielen.

Dit grafmonument werd gerestaureerd door Stichting GRAFMONUMENTEN Sint Pieter.

Het uitgebreide relaas kunt U hier lezen.

 

 

 

Lotharius Franciscus Lebens

H - Een miskelk met hostie -

 Hier is begraven / de Wel eerwaarde Heer / Lotharius Franciscus Lebens / pastoor der parochie van O.L. Vrouwe Te / Maastricht / Ridder der Orde van de Eikenkroon en van de Lelie / Geboren te Maastricht / den 16 Augustus 1785 / en Aldaar overleden / den 3 October 1863 / Bidt God / voor zyne ziel.

Dit grafkruis werd gerestaureerd door Stichting GRAFMONUMENTEN Sint Pieter.

Het grafkruis van pastoor Lotharius Franciscus LEBENS aan de zuidmuur werd herplaatst en goed gefundeerd. De werkzaamheden werden opgestart op 23 juni 2010 en 2 juli 2010 afgerond. Deze restauratie werd mogelijk gemaakt door een donatie van De Stichting Bonhomme Tielens. 17de restauratie.

De ouders van Lotharius Franciscus LEBENS waren:
Joannes Godefridus LEBENS. Jean Godéfroi huwde Maria Mechtildis Petronella (Marie Mechtilde Pétronille) VAN GULPEN te Maastricht, St. Nicolaaskerk. Jean Godéfroi werd gedoopt 20 augustus 1752 te Rekem. Hij overleed te Maastricht. Hij was groothandelaar in lakense stoffen in "De Grote Gulden Toren" in de Maastrichter Brugstraat, rentmeester, schepen en secretaris van het graafschap Gronsveld van 1782-1795.
Maria Mechtildis Petronella (Marie Mechtilde Pétronille) VAN GULPEN werd gedoopt op 31 mei 1752. Zij overleed 14 april 1840, 87 jaar oud te Maastricht.

 

 

Frans werd geboren op 16 augustus 1785 te Maastricht. Hij overleed 3 oktober 1863, 78 jaar oud te Maastricht in de Plankstraat 3068 en werd 6 oktober 1863 te St. Pieter begraven als "pastoor in onze liefe Vrouwe Kerk". Waarschijnlijk is dit grafkruis afkomstig van een plek op het oude kerkhof "boven", verplaatst bij de nieuwbouw rond 1875. Hij was subdiaken te Amsterdam 22 september 1810, diaken en priester te Munster respectievelijk 22 en 23 december 1810, vicaris (onderpastoor) St. Nicolaas, Maastricht op 1 januari 1811 en pastoor van de O.L.V. kerk op 1 juli 1855. Onder zijn periode werd de Onze Lieve Vrouwekerk in 1837 weer teruggegeven als parochiekerk in ruil voor de St. Nicolaaskerk. De beloofde restauratie van de St. Nicolaaskerk werd niet uitgevoerd. Men besloot tot sloping van de kerk.

In 1841 stichtte Koning Willem II als Groothertog van Luxemburg de Orde van de Eikenkroon. Alhoewel dit geen Nederlandse orde was, werden onderscheidingen in de Orde van de Eikenkroon regelmatig toegekend aan Nederlanders en buitenlandse diplomaten.

 

Baton behorend bij het ridderschap van de orde van de eikenkroon.

Nog aanwezige gevelsteen in de Maastrichter Brugstraat.

 

Voor de stichting van een gemengde lagere school te Maastricht dragen vader Lebens en zonen Frans en Pierre respectievelijk 4, 10 en 2 gulden bij. Het onderwijs werd gegeven in de talen Vlaams en Frans.

 

2 juli 2010 werd dit kruis in het kader van de herschikking van de historische grafmonumenten een meter naar rechts herplaatst. Het kruis kreeg een fundatie en werd rechtgezet:

Links: oude situatie. Het kruis stond gewoon los in de grond, leunend tegen de muur. Zichtbaar is al de nieuwe fundatie ter rechterzijde. Midden: situatie na fundering en rechtzetting los van de muur. Het kruis staat meer los van de andere monumenten en komt nu beter tot recht. Een gedeelte van het grafkruis was onder de grond terecht gekomen. Bewust werd er voor gekozen, het onbewerkte originele fundatiestuk zichtbaar te maken. Zo kan iedereen zien hoe steenhouwers in die tijd een grafkruis maakten. Later in de tijd zie je wel eens een "namaakfundatie" terug in de grafstèle zoals (rechterfoto) bij het graf Schrijnemakers-Hendrikx in vak B.

 

Detail.

H MARIA HUBERTINA CATHARINA HOLLANDER - JOANNES ALPHONSUS  DESIDERIUS DECKERS / Antoinette Germaine Zoe DECKERS

 - Een kruis met stralen -  

A Deze steen (en nabije grafplek) kan geadopteerd worden.

IN MEMORIAM / MEVROUW / MARIA HUBERTINA / CATHARINA HOLLANDER / GEB. TE MAASTRICHT / 2 FEBR. 1861 / OVERL. ALDAAR / 27 FEBR. 1934 / ECHTGENOOTE VAN DEN HEER / JOANNES ALPHONSUS / DESIDERIUS DECKERS / GEB. TE MAASTRICHT / 14 NOV. 1854 / OVERL. TE SITTARD / 24 Jan 1938

De ouders van Joannes Alphonsus Desiderius DECKERS waren:
Hubertus Ludovicus Josephus DECKERS geboren op 10 november 1822 te Maastricht. Lodewijck huwde (1) Anna Maria Cornelia DUIJKERS 26 november 1845 te Maastricht. Lodewijck huwde (2) Anna Barbara DRESENS 7 januari 1851 te Maastricht. Lodewijck overleed 5 januari 1911, 88 jaar oud te Maastricht.
Anna Barbara DRESENS werd geboren op 25 december 1821 te Maastricht. Anna huwde (1) Joannes Quirinus Hubertus LEMMENS op 24 augustus 1847 te Maastricht. Anna overleed 12 mei 1897, 75 jaar oud te Maastricht.
 

 

Josef werd geboren op 14 november 1854 te Maastricht. Hij huwde (1) Ida DICKHAUT, dochter van Joannes Caesar DICKHAUT en Maria VAN ZWOL, 2 juli 1878 te Maastricht. Ida werd geboren op 5 maart 1856 te Maastricht. Zij overleed 21 december 1885, 29 jaar oud te Maastricht.
 

Josef en Ida kregen de volgende kinderen allen geboren te Maastricht:

i. Ludovicus Cesar Johannes DECKERS geboren op 10 juni 1881. Hij huwde (1) Maria Gertrudis Antoinetta SMEETS 26 mei 1904 te Maastricht. Maria werd geboren op 1 april 1881 te Maastricht. Ludovicus huwde (2) Maria Sophia ROOSENBOOM 25 november 1936 te Maastricht. Maria Sophia werd geboren op 12 april 1882 te Maastricht. Zij overleed 28 september 1942, 60 jaar oud te Apeldoorn. 1901 naaister. Ludovicus overleed 29 augustus 1958, 77 jaar oud te Maastricht.
ii. Jules Clemont DECKERS geboren op 7 december 1882. Hij overleed 25 juni 1883, 6 maanden oud te Maastricht.
iii. Antoinette Germaine Zoë DECKERS geboren op 7 februari 1884 te Maastricht. Antoinette overleed 22 juni 1970, 86 jaar oud Abtstraat 2 te Maastricht en werd bijgezet op 26 juni 1970 te St. Pieter. Zij was ongehuwd.
iv. Nn DECKERS levenloos geboren op 19 december 1885.

Josef huwde (2) Maria Hubertina Catharina HOLLANDER, dochter van Hubertus Arnoldus Ludovicus HOLLANDER en Maria Barbara Hubertina KERPEN 15 juli 1889 te Maastricht.
 

Josef en Maria kregen de volgende kinderen allen geboren te Maastricht:

i. Alphonse Louis Jules DECKERS geboren op 18 mei 1890. Hij huwde Maria Helena Cornelia COENEGRACHTS 31 januari 1917 te Dordrecht.
ii. Pauline Christine Julienne DECKERS geboren op 29 augustus 1891.

iii. Theodoor DECKERS geboren op 21 oktober 1892. Hij overleed 6 november 1892, 16 dagen oud te Maastricht.
iv. Edouard François Xavier DECKERS geboren op 3 december 1894. Hij overleed 28 mei 1896, 17 maanden oud te Maastricht.
v. Eduard Emile DECKERS geboren op 30 augustus 1896. Hij overleed 7 december 1896, 3 maanden oud te Maastricht.
vi. Henriette Philomène DECKERS geboren op 17 oktober 1897. Zij overleed 30 november 1898, 13 maanden oud te Maastricht.
vii. Amélie Jeanne DECKERS geboren op 21 november 1898 en gedoopt op 23 november 1898 te Maastricht, St. Mathias. Zij huwde Alfred Theodorus Maria VAN BANNING,
zoon van Joannes Hermanus VAN BANNING en Bertha Maria POLMAN, 21 november 1924 te Maastricht. Kerkelijk huwelijk te St. Pieter op 22 november 1924; getuigen waren Eduardus DECKERS en Paulus HOLLANDER. Alfred werd geboren op 9 februari 1897 te Maastricht en gedoopt op 11 februari 1897 te Maastricht, St. Martinus. 1924 correspondent.
viii. Clement Joseph DECKERS geboren op 12 maart 1900.
ix. Diedonné François DECKERS geboren in 1903. Hij overleed 4 september 1903, 5 maanden oud te Maastricht.
x. Jean Joseph François DECKERS geboren in 1904. Hij overleed 9 oktober 1904, bijna 7 maanden oud te Maastricht.

Josef overleed 24 januari 1938, 83 jaar oud te Sittard en werd 27 januari 1938 bijgezet te St. Pieter. Hij was kantoorbediende in 1878, boekhouder in 1889 en 1904. Maria Hubertina Catharina HOLLANDER werd geboren op 2 februari 1861 te Maastricht. Zij overleed 27 februari 1934, 73 jaar oud te Maastricht en werd 1 maart 1934 begraven te St. Pieter.

 

De oorspronkelijke grafplek bevind zich links naast het graf Lamberti-Deckers vak A 20. Het graf werd geruimd in 1990. Zie ook: vak A Deckers-Lamberti.

 

H Nicolaus RUTTEN - Maria Catharina Agnes LOUSBERCHS

- Een Calvariekruis, waardoorheen I.N.R.I. en twee 6 puntige sterren terzijde -

 

 

 

 

Het Calvariekruis is een Latijns kruis op drie blokken of treden. Het staat voor trouw, hoop en (naasten)liefde.

 

Jesus ~ Maria ~ Joseph / Zalig zyn de dooden / die in den Heer Sterven Ap :14 C. / ‹―› / Gy allen die hier voorbygaat / Bidt voor de zielen van den Heer / Nicolaus Rutten Overleden te / Maestricht den 2den Dec. 1842. In / Zyn 68ste jaar en van Meiufvrouw / M. A. Lousberchs zyne Huisvrouw / aldaar overleden den 13 April / 1816 in haar 33ste jaar.

 

 - Een zandloper en een doodshoofd, waaronder twee gekruiste doodsbeenderen.

Daaronder: Hodie Mihi | R: I: P. |Cras Tibi - (Heden ik, morgen gij).

 "Zalig zijn de doden die in de Heer sterven" is afkomstig uit Openbaring 14:13.

 

 

Links: topsegment; vergelijk midden top kruis Petrus Egidius Klaessens. Rechts: Dhr. Willem Boersma maakte er mij op attent dat de leeftijd van Maria Agnes Lousberchs kennelijk in eerste aanleg verkeerd is gebeiteld, nl. 63, i.p.v. 33 (foto benedenstaand):

Dit grafmonument werd gerestaureerd door Stichting GRAFMONUMENTEN Sint Pieter.

19 april 2010: het bovenste gedeelte van de grafsteen Rutten-Lousberchs liggend op de grond aangetroffen. Onze eerdere kwalificatie met RD (restauratie dringend noodzakelijk) van deze grafsteen bleek terecht te zijn geweest. Het gedeelte boven de reeds lang aanwezige scheur bleek niet vastgezet te zijn met muurankers, enkel met een dunne laag lijm en wat cement. Toevalligerwijze had Breur Henket net een afspraak met de steenhouwer o.a. voor een offerte betreffende de restauratie van de steen Eijssen. Beide grafstenen zullen op korte termijn gerepareerd worden en op een juiste wijze bevestigd worden aan de muur naast elkaar, meer naar het midden van dit muurgedeelte. Door de herplaatsing verder af van de regenpijp en het poortje zullen deze mooie en unieke grafstenen beter tot recht komen. Beide grafstenen zullen geïmpregneerd worden ter voorkoming van verdere erosie. Deze restauraties worden gefinancierd en gerealiseerd door Stg. Grafmonumenten Sint Pieter.

Basement.

Op 23 juni 2010 werd het benedenstuk op een nieuw gemaakte fundatie geplaatst en vastgezet rechts naast de oude standplek  tegen de muur. Het bovenstuk werd nog even "geparkeerd". Het basement hoort waarschijnlijk niet bij de oorspronkelijk grafsteen. Dit basement is indertijd gebruikt bij de plaatsing van de grafsteen tegen de zuidelijke muur als fundament. Het basement is aan de zijkant bewerkt via een randslag. Dit is een rij haaks op de buitenrand liggende slagen. Omdat bij een slag parallel aan de buitenkant de steen de neiging heeft af te brokkelen door teveel kracht op de rand, wordt de eerste reeks er dwars op gehakt (horizontal en vertikaal gefrijnd). De achterzijde is onbewerkte steen.

 

2 juli 2010: het bovenstuk is gepend, verlijmd en vastgezet; rest nog het schoonmaken en impregneren. De dwarsscheur blijft zichtbaar; deze scheur is niet geheel verantwoord weg te werken. De grafsteen Eyssen wordt naast dit monument geplaatst.

Bewust werd er voor gekozen deze steen niet op te schuren ter voorkoming van het wegschuren van het nog zichtbare. Tevens werd de steen geïmpregneerd ter voorkoming van verdere corrosie. Nieuwe "veiligere" muurankers moeten nog worden aangebracht; de smid moet deze nog smeden. De restauratie werd 7 juli 2010 afgerond. 

De ouders van Nicolaus RUTTEN waren Nicolaus RUTTEN gedoopt op 9 februari 1730 te Maastricht par. St. Nicolaas (Brabants) en Catharina KLÖCKERS (KLÖCKER). Zij huwden op 18 april 1757 te Maastricht par. St. Nicolaas. Nicolaes overleed 14 november 1793, 63 jaar oud te Maastricht en hij werd te Maastricht begraven op 16 november 1793. Catharina KLÖCKERS (KLÖCKER) werd geboren te Maastricht en aldaar gedoopt op 5 april 1736 parochie St. Jacob (Luiks). Catharina overleed 5 augustus 1808, 72 jaar oud te Maastricht en werd te Maastricht begraven op 7 augustus 1808. Haar voorouders waren afkomstig van Aken en velen waren goud- en zilversmeden. Oudst bekende voorvader is Gillis KLÖCKERS geboren omtrent 1580. Zie: Geruimd Jentis.

 

Portret Catharina Klöckers.

 

Portret Catharina Klöckers.

Maria Catharina Agnes LOUSBERCHS, echtgenoot Nicolaus RUTTEN en Nicolaus RUTTEN op rijpere leeftijd.

 

Nicolaas werd gedoopt op 16 maart 1775 te Maastricht, parochie St. Nicolaas. De doopgetuigen waren Henricus DIRIX en Sophia RUTTEN i.p.v. Elisabeth SNIJDERS wonende te Antwerpen. Nicolaas was meester bierbrouwer, jeneverstoker; later koopman in wijn en gedestilleerd in de Jodenstraat 559 te Maastricht. Hij werd "Watercläöske" genoemd. Het echtpaar bezat te St. Pieter de goederen "Maas en Burg", afgebroken in 1938 en "Sint Pieter Wijngaardsberg": huis De Wijngaard. Daarnaast bezaten zij De Schijvenhof te Sint Geertruid, achttien huizen in Maastricht en 23 ha. grond. Nicolaas huwde Maria Catharina Agnes LOUSBERCHS, dochter van Paulus Lambertus LOUSBERCHS en Antoinetta Bernardina DOLMANS, 18 mei 1802 (28 Floréal An X) te Heer. Maria Catharina Agnes LOUSBERCHS werd gedoopt op 7 december 1782 te Heer en Keer; haar vader stierf 5 dagen na haar geboorte op 12 december 1782 te Heer. Zij overleed op 13 april 1816, 33 jaar oud in de Jodenstraat te Maastricht en werd begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg te Maastricht. In dit graf werden later haar moeder Antoinetta Bernardina DOLMANS (1757-1825) en dochter Marie Catherine RUTTEN (1804-1837) bijgezet.

 

De grafzerk op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg te Maastricht. Foto's: Dhr. W. Boersma.

 

maria catharina agnes lousberchs - Antoinetta Bernardina DOLMANS- Maria Catherina RUTTEN

 

 

hier legt begraven mejuffrouw

maria catharina agnes lousberchs

huysvrouw van nicolaus rutten

sterf den 13 april 1816

en hare moeder de wwe

p.l.lousberchs

overleden den 5 augustus

1825

en m.c. rutten dochter

der eerstegnoemde

sterf den 6  7ber  1837

 

Kinderen allen te Maastricht geboren:

 

i. Maria Antonia RUTTEN geboren op 8 februari 1803. Zij overleed 20 maart 1878, 74 jaar oud te Maastricht en werd begraven te Maastricht op de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg.

 

 

ii. Maria Catherina RUTTEN geboren op 5 maart 1804. Marie overleed 6 september 1837, 33 jaar oud te Maastricht. Zij werd 8 september 1837 bijgezet op de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg te Maastricht. Zij was woonachtig bij haar ouders in de "Jeuijstraet" (Jodenstraat) te Maastricht.

 

iii. Lambertus Wilhelmus RUTTEN geboren op 27 juli 1805. Lambert Willem (Guillaume) huwde Maria Helena Hubertina HERMANS 14 november 1833 te Maastricht. Hij overleed 6 januari 1881, 75 jaar oud te Maastricht. Hij zette de brouwerij van zijn vader voort tot het einde van de 19de eeuw. Helena HERMANS werd 10 oktober 1812 geboren te Maastricht. Zij overleed te Maastricht op 22 augustus 1888, 75 jaar oud.

 

iv. Pierre Matthieu Hubert RUTTEN geboren op 21 september 1806. Pierre overleed 17 april 1811, 4 jaar oud te Maastricht.
 

v. Catherine Hubertine RUTTEN geboren op 8 mei 1808. Zij overleed 6 december 1808, 7 maanden oud te Maastricht.


Louis Hubert Rutten.vi. Ludovicus Hubertus RUTTEN geboren op 8 december 1809. Louis Hubert overleed 16 december 1891, 82 jaar oud in het gesticht Frères Alexiens te Tirlemont-Thienen (België). Louis Hubert werd 19 december 1891 begraven te Maastricht op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg. In december 1991 echter werden zijn stoffelijke resten met grote eerbied overgebracht naar de Begraafplaats van de Broeders FIC Anjoulaan te Maastricht. In 1840 stichtte hij in het pand In den Rooden Leeuw, gelegen aan de Bogaardenstraat nr. 50, de Congregatie van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis. Deze stond aanvankelijk vooral bekend als de Broeders van Maastricht en later als de Broeders van de Beyart.
Zie: Brothers FIC. Louis Hubert was Ere-kamerheer van paus Pius IX.

 

Louis Hubert Rutten.

 

26 oktober 1854 wordt in de Raad van de Kerkfabriek van Sint Pieter een missive van L. Rutten, Roomsch Catholijken priester te Maastricht woonachtig, besproken betreffende zijn verzoek om het recht van begrafenis op het Kerkhof aan Sint Lambertuskapel voor hem en onder zijn geleide staande religieuzen en opvolgers zijnde de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis en de Ursulinen tegen betaling van een eenmalige som: driehonderd francs. Het verzoek wordt ingewilligd door de Kerkfabriek en ondertekend door L. Blanckars, J. Kruijen, L. Claessens (secretaris), H. Henket, P. Ceulen (burgemeester) en W. Heijnen (pastoor en voorzitter).

 

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten 27 december 1855 in te stemmen met een eenmalige betaling van ƒ 141,75 met het recht van begrafenis van de heer Rutten zelf en van de onder zijn leiding staande kloosterzusters Ursulinen op perceel 870. 5 maart 1856 verlenen Gedeputeerde Staten aanvullend dit recht voor de onder zijn geleide staande kloosterbroeders. Bisschop Paredis stemt in met het overeengekomene.

 

Handtekening van Louis Rutten in 1856.

 

 

 

 

 

 

Wat blijkt later:

 

"Ondanks de krapheid der geldmiddelen – ’t was medio 1896 en de Beyart was nog niet ingewijd – kocht men een deel van ’t kerkhof van Sint Pieter en richtte dat in voor onze overleden Broeders…" (blz. 198*). 19 april 1896 betaalt men fl. 700,-- voor 28 graven 9.42 x 6.60 m. Op welke plek op het kerkhof deze begraafplek zich bevond en hoeveel broeders op deze plek begraven werden is nog altijd niet duidelijk.

 

De te St. Pieter begraven broeders werden "broeders van liefde" genoemd. Formeel waren het "broeders van de Onbevlekte Ontvangenis" (broeders van de Beyart).

 

Uit de kerkhofadministratie van de parochie St. Pieter:

 

29 mei 1863 werd een "broeder van Liefden van Rutten" begraven te St. Pieter aan de kapel van St. Lambertus.

 

6 februari 1864 werd eveneens een broeder van liefde van Rutten begraven te St. Pieter aan de kapel van St. Lambertus.

 

----

Antoon Hubert GRIENS, geestelijk broeder, zoon van Hermanus Hubertus GRIENS en Anna Maria Barbara WIERTS, werd omtrent 1874 geboren te Aken. Antoon overleed te Maastricht op 27 december 1896, 22 jaar en 9 maanden oud bij tijdelijk verblijf aan de Brusselschestraat zonder nummer en werd 30 december 1896 bijgezet te St. Pieter.
 

Joannes Hubertus TOEBOSCH, geestelijk broeder, zoon van Theodorus TOEBOSCH en Catharina VAN ELSWIJK, werd 4 juni 1853 geboren te Maastricht. Hij overleed te Maastricht op 4 april 1897, 43 jaar oud en 10 maanden oud Capucijnengang 3 en werd 6 april 1897 bijgezet te St. Pieter.

 

Henricus Franciscus STARINGH, geestelijk broeder, zoon van Joannes Jacobus STARINGH en Maria BELS, werd omtrent 1845 geboren te Amsterdam. Hij overleed te Maastricht op 20 oktober 1897, 52 jaar en 8 maanden oud Brusselschestraat 38 en werd 22 oktober 1897 bijgezet te St. Pieter.

 

Joannes Franciscus PERKIN, broeder van liefde, zoon van Cornelis PERKIN en Anna Margaretha MERMANS, werd 20 april 1829 geboren te Tilburg. Jan Francis overleed te Maastricht op 1 juli 1898, 69 jaar en 2 maanden oud Brusselschestraat 40 en werd 5 juli 1898 bijgezet te St. Pieter. Hij was onder-overste der Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis.

 

Antonius DAANEN, geestelijk broeder, zoon van Martinus DAANEN en Gerarda HURKENS, werd 18 augustus 1878 geboren te Cuijk en Sint Agatha. Hij overleed te Maastricht op 17 oktober 1898, 20 jaar oud en 2 maanden oud Brusselschestraat 38 en werd 20 oktober 1898 bijgezet te St. Pieter.
 

Alphonse VAN ZON, broeder van liefde, zoon van Martinus VAN ZON en Hendrika VAN DE VIJFEIKE, werd 10 april 1873 geboren te Aalst. Hij overleed te Maastricht op 30 juni 1899, 26 jaar oud Brusselschestraat 38 en werd 3 juli 1899 bijgezet te St. Pieter.
 

Petrus Antonius ELDERS, zoon van Antonius ELDERS en Maria TUNNISSEN, werd geboren omtrent 1828 te Goch (Duitsland). Hij overleed 9 augustus 1899, 71 jaar oud te Maastricht en werd 11 augustus 1899 te St. Pieter begraven.

 

Jacobus Joannes Wilhelmus TILLEMAN, zoon van Willem TILLEMAN en Catharina Gesina VAN HULST, werd geboren omtrent 1824 te Amsterdam. Hij overleed 7 november 1899, 75 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 10 november 1899 te St. Pieter.
 

Ludovicus DE RIJK, zoon van Christianus DE RIJK en Maria VAN NEERVEN, werd geboren op 8 januari 1817 te Boxmeer. Hij overleed 24 december 1901, 85 jaar oud te Maastricht en werd 27 december 1901 te St. Pieter begraven.

 

Petrus Stephanus TRIX, zoon van Antonius TRIX en Catharina Gertrudis (Geertruida Maria) COMPANS, werd geboren op 6 december 1833 te Boxmeer. Hij overleed 11 april 1902, 68 jaar oud te Maastricht en werd 14 april 1902 te St. Pieter begraven.

 

Wilhelm Anton Justus Marinus DAVID, zoon van Michel DAVID en Joanna Maria Elisabetha FRIETMAN, werd geboren omtrent 1830 te 's-Hertogenbosch. Hij overleed 6 mei 1902, 72 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 9 mei 1902 te St. Pieter.

Lodewijk Joannes VOOGT, zoon van Wouter Johannes VOOGT en Maria Elisabeth VAN ARKEL, werd geboren op 22 maart 1861 te Schiedam.
Lodewijk overleed 1 juni 1902, 41 jaar oud te Maastricht en werd  begraven op 4 juni 1902 te St. Pieter.

 

Jan Hubert LEERS, zoon van Jan Leonard LEERS en Hubertina ARETZ, werd geboren op 11 april 1883 te Heerlen. Hij overleed 26 juli 1902, ruim 19 jaar oud te Maastricht en werd 28 juli 1902 te St. Pieter begraven.

Antonius Johannes ARNOLDS, broeder Bernardinus, zoon van Johannes Jacobus ARNOLDS en Mechelina VAN STEENBERGEN, werd geboren op 28 december 1826 te Rotterdam. Hij overleed 25 april 1903, 76 jaar oud te Maastricht en werd 28 april 1903 te St. Pieter begraven. Hij was oud-algemeen overste.

 

Jean Michel SOLHEID, zoon van Hubert SOLHEID en Margerith DEMOULIN, werd geboren omtrent 1831 te Remonval (Duitsland). Hij overleed 16 maart 1904, ruim 73 jaar oud te Maastricht en werd 19 maart 1904 te St. Pieter begraven.
 

Andries Jozef WIJNEN, zoon van Jan Jacob WIJNEN en Anna Maria STIJFS, werd geboren op 4 juni 1858 te Heerlen. Hij overleed 6 september 1904, 46 jaar oud te Maastricht en werd 9 september 1904 te St. Pieter begraven.

 

Hendrikus VAN BREE, zoon van Willem VAN BREE en Wilhelmina PETERS, werd geboren op 15 april 1871 te Vlierden. Hij overleed 29 september 1904, 33 jaar oud te Maastricht en werd 1 oktober 1904 te St. Pieter begraven.

 

Hendrikus LEIJSSEN, zoon van Hendrik LEIJSSEN en Maria Agnes JANS werd geboren omtrent 1852 te Kleinebrogel (België). Hij overleed 29 december 1907, 55 jaar oud te Maastricht en werd 31 december 1907 te St. Pieter begraven.

 

Christiaan VAASSEN, zoon van Nicolaas VAASSEN en Anna Gertruid KEUBGEN, werd geboren op 4 januari 1837 te Meerssen. Hij overleed 11 juni 1908, 71 jaar oud te Maastricht en werd 13 juni 1908 te St. Pieter begraven.
 

Joannes Leonardus Antonius VAN HEES, zoon van Joannes Christiaan HEES (VAN HEES) en Maria Elisabeth VOS werd geboren op 30 augustus 1859 te Echt. Hij overleed 9 juli 1908, 49 jaar oud te Maastricht en werd 13 juli 1908 te St. Pieter begraven.

 

Joannes BAETENS, zoon van Antonius BAETENS en Elisabeth DE BOITSELIER, werd geboren omtrent 1834 te Liedekerke (België). Hij overleed 11 september 1909, 75 jaar oud te Maastricht en werd 13 september 1909 te St. Pieter begraven.
 

Als laatste werd te St. Pieter begraven Franciscus Antonius HOMPESCH, zoon van Franciscus Antonius HOMPESCH en Clara Catharina TERMEIJTELEN. Franciscus werd geboren omtrent 1827 te Amsterdam. Hij overleed 22 januari 1910, 83 jaar oud te Maastricht en werd 25 januari 1910 te St. Pieter begraven.

 

Op de steen op het kerkhof aan de Anjoulaan staat dat er 49 personen van het kerkhof van St. Pieter werden overgebracht. De exhumatie en overbrenging heeft plaatsgevonden in september 1923.

 

"Het eerste wat bij de nieuwe kweekschool [Tongerseweg te Maastricht] werd verzorgd, was het kerkhof voor onze overledenen [1909]. Wel had men aan het Kerkbestuur der parochie St. Pieter de voorwaarden gevraagd tot uitbreiding van ons daar bestaande kerkhof, omdat dit bijna geheel bezet was, maar die nieuwe voorwaarden luidden heel wat zwaarder dan de vroegere, zodat men de oplossing zocht op eigen terrein. De gemeente Oud-Vroenhoven gaf terstond verlof tot inrichting van dit kerkhof onder enige niet bezwarende voorwaarden. En zo kunnen voortaan onze afgestorven medebroeders als het ware in ons midden blijven." (blz. 215*).

 

*Uit: Br. Hyacinthus, In honderd jaren, 1840-1940, Maastricht 1940. Tegenover blz. 185 een foto van br. Bernardus Hoecken, de eerste overste († 1880). Het monument stond op het katholieke gedeelte van de Algemene Begraafplaats. Daar lag ook mgr. Rutten, de stichter, maar het graf had nog steeds geen monument, klaagt de schrijver in 1940.  Met dank aan Mevr. I.M.H. Evers.

 

 

Oorspronkelijke grafsteen op het kerkhof Tongerseweg te Maastricht. Bron: Graftombe.nl.

Gevelsteen In de Rooden Leeuw. Bron: Welkom.

 

 

Dagblad De Limburger van 9 december 2009:

 

Enkele foto van de begraafplaats aan de Anjoulaan te Maastricht. Foto's Wil Lem.

 

 

 

Uiteindelijk zullen de zusters Ursulinen begraven worden op het kerkhof van St. Pieter "boven".

 

 

Detail uit de ontwerpkaart voor de aanleg van het Kanaal van Luik naar Maastricht uit 1846. Rechts de St. Lambertuskapel ingetekend op de oorspronkelijke plaats. Zie verder: St. Lambertuskapel.

 

vii. Anne Elisabeth Hubertina RUTTEN geboren op 11 maart 1812. Anne overleed 16 september 1812 te Maastricht.
 

viii. Maria Catharina Hubertina RUTTEN geboren op 31 augustus 1813. Zij huwde Petrus Franciscus Henricus HOUTAPPEL 23 april 1838 te Maastricht. Hubertina overleed 15 december 1874, 61 jaar oud te Maastricht en werd 18 december 1874 begraven te Maastricht (Algemene Begraafplaats Tongerseweg).
 

Nicolaas overleed 2 december 1842, 67 jaar oud te Maastricht aan een "beslag" en werd op 5 december 1842 begraven te St. Pieter. "Hij werd met drie koetsen naar St. Pieter gebracht." (dagboek Rosier).

17 september 1829 was zijn broer Petrus RUTTEN al begraven op het kerkhof.

 

Dagboek Rosier:

"1829. De 17 September op Sint Lambertusdag is in Sint Pieter begraven op den kerkhof Petrus Rutten, man geweest van Anna Catharina Bemelmans, dit is geweest zijn eerste vrouw en die is ook in Sint Pieter begraven (17 mei 1815), maar nu is hij weer getrouwt en hij is gestorven in Maastricht den 15 September 1829 Dynsdags, hij is onder de parochie van Sint Nicolaes en naar den dienst op den 17 September die in Sint Nicolaes gedaan wierd is hij naar Sint Pieter gebragt met 3 koetsen, en is op den kerkhof begraven. Hij woonde aan Ons Livvrouwe Poort in de Helstraat maar hij had altijd gewoont in de Gubbelstraat, het was eenen brouwer, en den lijkdienst is in Sint Pieter geweest den 21 September."

1832 werd een andere broer nl. Gerardus Rutten begraven te Maastricht.

Anna Catharina Elisabeth BEMELMANS. Zij overleed 15 mei 1815, 39 jaar oud te Maastricht in de Gubbelstraat. Anna werd begraven op 17 mei 1815 te St. Pieter. "Ze is naar buiten gebracht met drie koetsen; woonde in de Gubbelstraat, waar ze is gestorven en begraven in de kerk van stPieter aan de predikstoel."

Petrus Rutten huwde (2) Maria Theresia CORBEAU, dochter van Franciscus Josephus CORBEAU en Maria Ida REIJNIERS, 20 mei 1818 te Maastricht. Maria Theresia werd gedoopt op 24 januari 1774 te Maastricht parochie St. Catharina. Zij werd bijgezet op 18 februari 1834 te St. Pieter. Zij werd met 3 koetsen naar St. Pieter gebracht en aldaar bij haar man begraven. Maria Theresia werd 60 jaar oud.

 

"1830 den 16 Augustus zijn in Maastricht getrouwt Joannes, Wilhelmus Klambers, eerste luitenant bij de 4e compagnie ligte dragonders, in garnizoen in Mechelen, met Susanna Charlotte Ducos, vintineerster, woonachtig in Sint Pieter in de zomer op het buytengoed van Mijnheer Rutten. Joannes Wilhelmus Klambers is gereformeerd en Susanna Charlotte Ducos is katholijk."

 

Rosier schrijft verder: "1832 den 11 Maart Zondags is in Maastricht begraven gerardus Rutten, brouwer, woonachtig in de wolfstraat in het gulde verken, getrouwt geweest den eersten keer met joffrouw Conegragt, en nu met joffrouw Niest." Verder vermeldt Rosier: "1827 den 26 November heeft mijnheer Rutten uyt Maastricht, in de Beer in de Jeustraat is hij woonagtig, gekogt het goed genaamd Masenburg langs de Maas in Sint Pieter voor 6 duizent frangs, het hoorde toe aan mavrouw Theden uyt Maastricht."

 

In 1843 is Gaspard CLAESSENS (1819-1876) gehuwd met Maria Catharina MAILLARD (1814-1863) herbergier te Masenburg. Schoonvader Franciscus Joséphus MAILLARD (1767-1844) was koffiehuishouder en vanaf 1828 herbergier op Slavante.

 

L'éclaireur: journal politique, commercial et littéraire de Maestricht van 4 mei 1828:

Het landhuis Maesenburg uit 1772, gelegen achter de brugwachterwoning en in 1938 stilzwijgend afgebroken.  Bron: collectie STG. IN DE KIEKKAS fotografisch erfgoed.

Detail uit een kaart van aan te kopen eigendommen in de gemeente Sint Pieter in verband met de aanleg van het kanaal van Luik naar Maastricht.

Limburger Koerier van 23 april 1938:
 

Op Slavante werd "Villa Chalet" gebouwd. Architect Alphons Boosten, die dit huis in 1938 ontwierp, liet zich inspireren door het voormalige chalet dat hier had gestaan. Het toegangshek van Maesenburg werd gebruikt bij de tuinaanleg van het nieuwe chalet. Momenteel is het betreffende hekwerk buiten gebruik, maar zal weer opgenomen worden in het tuinontwerp van het huidige chalet.
Fotocollectie GAM Nummer 3271. Woonhuis directeur ENCI. Hier stond het voormalige chalet "Lichtenberg". Het toegangshek is duidelijk zichtbaar. Auteur: Naseman. Datering: 1/1/1951 - 31/12/1951.
 

Het nog aanwezige hekwerk. Foto: Breur Henket.

Fotocollectie GAM Nummer: 4454. Wilhelminaweg. Noord Westen. Chalet "Lichtenberg" naar Zwitsers model. Datering: 1/1/1905 - 31/12/1910.

Maasenburg op een veldwerkkaart ingetekend (nrs. 587 en 588). Kaart uit dienstjaar 1838; later bijgewerkt i.v.m. nieuwe kadastrale nummering. Collectie RHCL.

Het voormalige buiten Maasenburg te St. Pieter (het huis met de trappen). Bron: collectie Stg. Oud Sint Pieter. In 1899 werd besloten de drie voetbruggen over het Kanaal van Luik naar Maastricht te vervangen door een ijzeren draaibrug over het Nederlands gedeelte van het Kanaal van Luik naar Maastricht bij Maasenburg. De nieuwe brug is zichtbaar op de linkerfoto.

Links het huis In den Engel en noordwaarts het buiten Maasenburg tegen de helling. Deze foto is een uitsnede van een kalender uit 1929 van De Vereeniging van Raden van Arbeid. Bron: collectie Dhr. Erik Bazen. Zie: verantwoording.

In het Nieuws van den dag/Kleine courant van 22 mei 1889 lezen wij een beschrijving van het te koop aangeboden buitengoed "Maesenburg".

De Tijd / godsdienstig-staatkundig dagblad van 5 juni 1891: in 1882 vierde hij (Hendricus Clemens ZWIJSEN) zijn 50-jarig priesterschap. Verscheiden jaren woonde hij vervolgens te Boitsfort, bij Brussel, waar hij een uitgestrekt landhuis bewoonde. Om gezondheidsredenen richtte hij zijn oog op de omstreken van Maastricht, kocht de villa Maesenburg en vestigde voorgoed zijn verblijf te Sint-Pieter. Zie: Zwijsen Drabbe.

De huidige situatie (2016). Vijf woningen aan de Lage Kanaaldijk 99-100C. Voor de ENCI ontworpen door architect Alphons Boosten in 1938.

 

 

In de Jodenstraat was jarenlang bierbrouwerij DE BEER van de gebroeders Rutten gevestigd. In de Jodenstraat nr. 1 vinden we momenteel een geketende beer zonder onderschrift, afkomstig uit de Gemeentelijke opslag/museum. Deze gevelsteen werd geplaatst boven een reeds aanwezig chronogram: "ChrIsto aVspICe DoMVs reCens eXstrUItUr" (= 1833: onder bescherming van Christus wordt dit huis nieuw opgebouwd). De beer was afkomstig van het vroegere logement "De Beer" in de Rechtstraat 25, dat afgebroken werd bij de doorbraak van "de Percee" in 1881.

 

Na 1881 was op deze plek een andere gemuilkorfde beer te zien, staande tegen een boomstam met het geschilderde onderschrift IN DEN BEER.

Het gevelbeeld van de staande beer was het oorspronkelijke beest van de Jodenstraat. De lopende beer uit de Rechtstraat kwam er voor in de plaats, waarna de staande beer met Louis Rutten naar de Bogaardenstraat verhuisde.

Op een archieffoto is te zien dat de staande beer tegen de gevel was opgehangen door middel van haken. Het was dus eigenlijk geen gevelsteen, maar een los beeld gelet op de ophangconstructie. Wanneer deze beer verdwenen is, is niet bekend. Het houten gevelbeeld dat oorspronkelijk was aangebracht, is meegenomen door Louis Rutten (1878-1934, een achterkleinzoon van het "waterkläöske", zoon van Theophile Rutten-Rutten en kleinzoon van Lambert Rutten-Hermans) en heeft jarenlang op de zolder van diens huis in de Bogaardenstraat nr. 43 gelegen.

 

Naar verluidt zou het vermolmde restant van de beer ergens in de dertiger jaren door een conciërge, waarschijnlijk in dienst van het Groene Kruis, voorheen vanaf 1930 gevestigd in de Bogaardenstraat 43, zijn afgevoerd van de zolder naar het stort. In het huis Bogaardenstraat 43 was het Bureau van L.G.O.G. gevestigd van 1 juni 1968 tot 15 mei 1988 en werd gehuurd van de gemeente Maastricht.

Zie verder: Gevelstenen.net.

 

Detail van een foto uit ca. 1865 met gezicht op de Wycker Brugstraat. Aan het einde van de straat (pijl) ligt het logement De Beer met links ervan De Kriekenboom. Bron: J. J. F. van den Boogard e.a. Maastrichts Silhouet 9: De Percee - Maastricht 1982.

 

 

Met dank aan Dhr. W. Boersma voor zijn bijdragen.