Het kerkhof van Sint-Pieter "Op de Berg" bij Maastricht.

Een virtuele rondleiding aangevuld met historische achtergrondinformatie.

Adres: Ursulinenweg 2 te Maastricht.

Openingstijden:
1 mei tot 1 oktober: 09.00 - 20.00 uur,
1 oktober tot 1 mei: 09.00 - 17.00 uur.

   
 

 

 

 

 


Keuzemenu vakken:

 

De oppervlakte van dit kerkhof bedraagt omtrent 7.700 m²

 

Kies een vak door op de plattegrond op een letter of thema te klikken.

 

Door de diverse uitbreidingen van het kerkhof werden vakken hernoemd. De oorspronkelijke situatie voor de uitbreidingen was:

Vak A = vak A

Vak B = vak B

Begraafplaats familie Ceulen nu vak C was vak D XI

Vak E was vak C

Vak D = vak D

Vak IJ was vak E

 

Opmerking: de kerkhofregistratie van de oudst geruimde graven kent wat hiaten, talloze correcties en onzorgvuldigheden. Bovendien werden grafplekken opgedeeld of samengevoegd; paden werden gewijzigd.

 

  

 

Zoek binnen de website via:

 

site search by freefind advanced

 

De vakken in de meest recente uitbreiding zullen minder gedetailleerd worden uitgewerkt. Als u zelf als familielid/nakomeling meer informatie instuurt over een van deze graven, zal deze informatie met bronvermelding bijgeplaatst worden.

 

Codes bij de graven: H = van historisch belang. R = restauratie nodig. RD = restauratie dringend noodzakelijk. K = grafmonument gemaakt door beeldend kunstenaar, artiest, een andere bekende persoonlijkheid of graf van deze persoon. A = nog te adopteren grafmonument.

 

Indien U dit logo bij een graf ziet, zijn familieleden en/of sympathisanten lid van vrienden van Stichting GRAFMONUMENTEN Sint Pieter.

 

 

 

Nieuw aangeplante bomen/struikperken 2020-2023.

 

Veel gebruikte afkortingen:
 

INRI: de beginletters van het Latijnse opschrift op het kruis van Jezus: Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum (Jezus van Nazareth, koning der Joden). De bovenste tekst is dezelfde tekst in het Grieks. 


* geboren.
† overleden.
gehuwd met.
I.H.S.
Het monogram IHS wordt gevormd door de eerste drie Griekse letters van de naam Jezus (ΙΗΣΟΥΣ). Ook wordt dit monogram verklaard als de beginletters van Iesus Hominum Salvator (Jezus de Redder der Mensen). Een andere verklaring is: In Hoc Signo (In dit teken (zult gij overwinnen)), als verwijzing naar de droom die de Romeinse keizer Constantijn de Grote gehad zou hebben. Dit monogram kwam op in de hoge middeleeuwen. IHS vindt men terug op kerkgevels, biechtstoelen, bidprentjes en ook op oudere kazuifels. Het monogram werd vooral gebruikt door de welgestelde katholieke orde der Jezuļeten. Vandaar dat IHS ook wel eens spottend uitgelegd wordt als Iesuiti Habent Satis (de Jezuļeten hebben genoeg).

R.I.P. Reguiescat in Pace: Rust in Vrede.
XP Chr - een monogram van Christus; de X en de P vormen de eerste letters van de naam "Christus".

Indien dit loepje bij een afbeelding staat, kunt U inzoomen op de afbeelding door op de afbeelding te klikken. Bij bepaalde links vraagt Windows of onveilige items ook weergegeven moeten worden. Hier kunt U met ja op antwoorden. Alle links zijn gecontroleerd en veilig. De privacymelding verschijnt in IE in bepaalde omstandigheden (bijv. als cookies worden geblokkeerd, of als een site in de vertrouwde of in de beperkte zone staat). Dat is prima, want het wijst erop dat uw browser goed beveiligd is.

N.B. De gegevens van overledenen vallen niet onder de WBP (zie hiervoor de uitspraken van het CBP: het College Bescherming Persoonsgegevens). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is niet van toepassing op overledenen. Een persoonsgegeven is een gegeven over een nog in leven zijnde persoon. Daarom is er op grond van de Wbp weinig bezwaar mogelijk tegen het publiceren van een stamboom op internet. Als de gegevens van een overledene echter ook betrekking hebben op een nabestaande, kan de Wbp wel van toepassing zijn. In sommige stambomen worden namelijk zelfs de ziekten vermeld waaraan mensen zijn overleden. Dergelijke informatie kan betrekking hebben op nabestaanden en dus een persoonsgegeven zijn, als het bijvoorbeeld gaat om erfelijke ziekten waarmee de kinderen kunnen zijn belast. Dat kan het geval zijn bij een moeder die aan hemofilie leed. Omdat deze ziekte is gebonden aan een gen in het X-chromosoom, geeft zij de ziekte in ieder geval door aan zonen. In dat geval is de Wbp wel van toepassing en mag de genealoog alleen de gegevens van in leven zijnde personen publiceren op internet als deze daarin ondubbelzinnig hebben toegestemd. U kunt uw toestemming altijd intrekken. Zelfs als u ooit toestemming hebt gegeven om uw gegevens op internet te publiceren, kunt u deze op een later moment intrekken. Fotograferen van alle graven en zerken is dus toegestaan evenals het publiceren van de gegevens op internet. Mocht U toch om de een of andere persoonlijke reden een foto of gegeven verwijderd willen hebben van deze website, neem dan contact op met de maker van deze site via de link Contactgegevens kerkhof St. Pieter.

 

Top 1 onder de gebruikte bidprentjes (gedachtenisprentje/doodsprentjes) te St. Pieter: Sterre der Zee, Basiliek O.L. Vrouw Ten Hemelopneming Maastricht. Een uitgave van Kunst Adelt te Maastricht (in diverse varianten). Ook op de grafmonumenten wordt naast een kruisornament en Christushoofd vaak een Sterre der Zee (Maria met Kind afgebeeld).

 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

 

Deze website werd op vrijwillige basis ontworpen en wordt beheerd door Breur Henket - © 2005-2023 Maastricht.