Beste mensen:

Onze Stichting werd als gevolg van het ontbindingsbesluit zoals vastgesteld met algemene stemmen op de Algemene Bestuursvergadering Stichting Grafmonumenten Sint Pieter d.d. 10 augustus 2015 opgeheven per 1 januari 2016. Onze doelstelling werd zo goed als behaald. Wij willen iedereen die bijgedragen heeft bij de realisatie van onze doelstelling hartelijk bedanken. Initiatiefnemer Breur Henket zal als vrijwillige mede-kerkhofbeheerder actief blijven op het kerkhof van de parochie Sint Pieter.

De website van Stichting Grafmonumenten Sint Pieter scoorde per jaar gemiddeld 63.000 pageviews.

 

Gerealiseerde restauraties en projecten in de periode 2006-2016:

 

Het grafschrift van Geh. Kamerheer v.Z.H. den PAUS Keuller teruggevonden en herplaatst.
Een Mariabeeldje geplaatst in het grafmonument Rosier - Verhoef. 
Het grafmonument SIJEN - GOVERS geadopteerd.
Het grafmonument van bouwpastoor STEEGMANS in ere hersteld.
Het grafmonument CLAESSENS - SCHILLINGS geadopteerd.
Het grafmonument DIJK - ROSIER geadopteerd.
Een helpende hand: het grafteken ROSIER - BLANCKERS opnieuw gefundeerd en recht geplaatst.
Het oude grafkruis PRICK / FEY / THEUNISSEN opnieuw in gebruik.
Een hardstenen kruisje van een vernieuwd grafmonument herbruikt. VAN ECK - HENDERIKX / HUSSON.
Het grafmonument GORREN - TRIBULET geadopteerd.
Een geruimde grafsteen geadopteerd en herbruikt.
De restauratie van het grafmonument Adrianus Christianus Josephus MOONEN - Elisabeth Emelie Henriëtte BRACKEL.
De realisatie van het St. Hubertuspleintje. Drie urnengraven met gebruikmaking van bestaande en nieuwe graftekenelementen.
Het grafmonument VAN DEN BROEK - HENDRIKX / WINANTS geadopteerd.
Het grafteken LACROIX - SCHOUTEN geadopteerd.
Het grafteken Brouwers - Jeckerman geadopteerd.
"Eene nieuwe graftombe" mooier. Restauratie van de grafplek DRABBÉ / ZWIJSEN.
Het oude grafkruis VANDE CREFT opnieuw in gebruik.
Het "pastoorskruis" als element van een adoptiegraf. Een grafkruis herontdekt.
Het grafmonument van het echtpaar BRAKEN - JONGEN gerestaureerd.
Het grafmonument van de Maastrichtse schilder Han JELINGER en zijn echtgenote Riet ROBERTI in ere hersteld.
Het grafmonument van bouwpastoor KRIBS in ere hersteld.
Een helpende hand: het grafmonument GIELKENS - PLEUNIS gerestaureerd.
Een nieuw adoptiegraf met gebruikmaking van het 17de eeuws grafkruis GAEDET.
Het grafmonument MARES - HENDERIX. Herstel en ingebruikname als adoptiegraf.
Het grafmonument van de laatste kluizenaar van St. Pieter: Antonius Bernardus WAMSTEEKER.
Het grafkruis van Petrus Egidius Klaessens. Ons logo, motto ("en vergeet mij niet") tevens drijfveer in ere hersteld.
Restauratie van het adoptiegraf Feij - Loijens.
Restauratie van het adoptiegraf STOLTZENBERG - COOLEN.
Het grafkruis van pastoor Lotharius Franciscus Lebens aan de zuidmuur herplaatst en goed gefundeerd.
Restauratie graf JACOB - PEREBOOM. Herstel en hergebruik van een adoptiegraf.
Restauratie graf FEIJ (Fey) - WINANTS (Wijnands). Herstel en her-ingebruikname van een adoptiegraf.
Het grafmonument SCHRIJNEMAKERS - HENDRIKX - BEMELMANS geadopteerd en de restauratie.
Correcties door onbekendheid met historie in vak B. De graven van het gezin Willem ROYMANS en Maria Ida CLAESSENS.
Restauratie uit noodzaak: de grafsteen RUTTEN - LOUSBERCHS.
Het grafmonument MIESSEN geadopteerd. Een synthese van oud en recent.
De restauratie van het grafmonument KRISCHER - COOLEN. Een voorbeeld van adoptie.

De restauratie van het "eeuwig durend graf" HAMELEERS - JONGEN.
De restauratie van het grafmonument van de familie HENKET (Hinken) - ROUWMANS (Rooymans). Een voorbeeld van particulier initiatief.
De grafsteen EYSSEN, BERDEN, DUCHATEAU en PIELS. Van Eijssen naar (H)eussen. Landbouwers en hoevebewoners.
De familie CLOSSET - Visé, Sint Pieter, Maastricht. Een scheepswerf te Sint Pieter. Restauratie graven CLOSSET.
Deelname Week van de Geschiedenis 2009:
  Max Meijer, oorlogsslachtoffer door toeval. Zwarte Vrijdag.
  Irina Pavlona Schuschkewitsch, een "Displaced Person" deel 2.
  Een oorlogsgraf (met fouten…) Jean Perée.
Deelname Week van de Geschiedenis 2008:
  Irina Pavlona Schuschkewitsch, een "Displaced Person" deel 1
 

Tevens werden nog diverse historische achtergrondartikelen gepubliceerd betreffende het St. Pietersberggebied. Zie o.a. www.breurhenket.com.

 

(Nog) niet gerealiseerd werden:

het uit depot halen bij Gemeente Maastricht van een van de te Sint Pieter (locatie Lambertuskapel) opgegraven Merovingische of Karolingische sarcofagen en het terugplaatsten van een van deze sarcofagen in het portaal van de Kerk van Sint Pieter boven. Een van de oudste grafmonumenten terug naar de parochie van herkomst en weer zichtbaar voor iedereen! Een gezamenlijke inspanning van het Kerkbestuur van De Parochie Sint Pieter, het Dragersgilde van St. Pieter en SGSP.

De zerksteen van Herman van Eynatten / Frederick van Eynatten en Beatrix van Merode gelegen voor de St. Lambertuskapel dient nog "uit de loop" verplaatst te worden en behoed voor verder verval.

 

Het grafschrift van Geh. Kamerheer v.Z.H. den PAUS KEULLER teruggevonden en herplaatst. Gerealiseerd eind december 2015. Project 44.

Een Mariabeeldje geplaatst in het grafmonument ROSIER - VERHOEF. Geplaatst op 5 oktober 2015. Een project van Vrienden van Stichting Grafmonumenten Sint Pieter. Project 43.

Het grafmonument SIJEN - GOVERS geadopteerd. Start restauratie 10 december 2014. 6 maart 2015 gerealiseerd. 42ste restauratie.

Het grafmonument van pastoor Joseph Conrard Hubert STEEGMANS in ere hersteld. Start februari 2014. Afgerond op 13 maart 2014. Een project van Vrienden van Stichting Grafmonumenten Sint Pieter in samenwerking met het Kerkbestuur van de parochie St. Pieter. 41ste project.

Het grafmonument CLAESSENS - SCHILLINGS  geadopteerd. Start restauratie 12 november 2013. 16 mei 2014 afgerond. 40ste restauratie.

Het grafmonument DIJK - ROSIER geadopteerd. Start restauratie op 2 november 2013. Afgerond op 25 juni 2014. 39ste project.

Een helpende hand: het grafteken ROSIER - BLANCKERS opnieuw gefundeerd en recht geplaatst. Een project van de vrienden van Stichting Grafmonumenten Sint Pieter. 5 november 2013 gerealiseerd. 38ste project.

Het oude grafkruis PRICK / FEY / THEUNISSEN opnieuw in functie. Start restauratie op 18 oktober 2013. 22 november 2013 werd dit project afgerond. 37ste project.

Een hardstenen kruis van een vernieuwd grafmonument  - HUSSON - GERARDS - herbruikt. September 2013 gerealiseerd. 36ste project.

Het grafmonument GORREN - TRIBULET geadopteerd. Start restauratie op 27 juli 2013. Afgerond op 12 november 2013. 35ste restauratie.

Een geruimde grafsteen geadopteerd en herbruikt. Een project van de vrienden van Stichting Grafmonumenten Sint Pieter. Afgerond op 1 maart 2013. 34ste restauratie.

28 februari 2013 werd deze tombe ontmanteld ter restauratie. Adoptiegraf MOONEN - BRACKEL. De tombe werd 3 mei 2013 teruggeplaatst. 33ste restauratie.

1 februari 2013 werd begonnen met de opbouw van het St. Hubertuspleintje (drie urnengraven). Voorjaar 2013 werd de buitenste urnenstenenring nog beplant ter afwerking van het geheel. Het grafteken van Hubert Stroy werd verplaatst naar het monument voor het ongeboren kind. Een project van de vrienden van Stichting Grafmonumenten Sint Pieter. 25 april 2013 werd de restauratie afgerond. 32ste restauratie.

6 oktober 2012 werd begonnen met de voorbereidingen t.g.v. het adoptiegraf  VAN DEN BROEK - WINANTS - HENKET - JANSSEN. 28 maart 2013 werd de restauratie afgerond. 31ste restauratie.

20 juli 2012 werd begonnen met de voorbereidingen t.g.v. het adoptiegraf LACROIX - SCHOUTEN - BELFI. 3 oktober 2012 werd de restauratie afgerond. 30ste restauratie.

15 maart 2012 werd begonnen met de voorbereidingen t.g.v. het adoptiegraf KAMM - BROUWERS. 7 september 2012 werd dit grafmonument opgeleverd. 29ste restauratie.

14 februari 2012 werd gestart met de uitvoering van de werkzaamheden aan de graftombe DRABBÉ - ZWIJSEN. 13 juli 2012  werden de werkzaamheden beëindigd. Deze restauratie werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het fonds Sociale Innovatie Instandhouding klein Religieus Erfgoed (SIRE). Adoptiegraf en 28ste restauratie.

2 september 2011 werd gestart met de werkzaamheden aan het adoptiegraf VLASKAMP - FABRY. 8 juni 2012 werd het grafmonument opgeleverd. 27ste restauratie.

9 april 2011 werden de eerste gesprekken gevoerd over een nieuw adoptiegraf met gebruikmaking van het zgn. "Pastoorskruis". 20 november 2011 werd deze restauratie afgesloten. Adoptiegraf en 26ste restauratie.

24 april 2011 werd een begin gemaakt met de restauratie van het grafmonument van het echtpaar BRAKEN - JONGEN. 1 juli 2011 werd deze restauratie afgesloten. Deze restauratie werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van "Vrienden van...".  25ste restauratie.

20 mei 2011 werd een begin gemaakt met de restauratie van het grafmonument van de Maastrichtse schilder Han JELINGER en zijn vrouw Riet ROBERTI. 16 juli 2011 werd deze restauratie afgerond. Adoptiegraf en 24ste restauratie.

19 maart 2011 werd een begin gemaakt met de restauratie van het grafmonument van het echtpaar GIELKENS - PLEUNIS. De rechthebbende riep de hulp in van onze Stichting ter begeleiding restauratie. De restauratie werd 13 mei 2011 afgerond. 23ste restauratie.

19 maart 2011 werd een begin gemaakt met de restauratie van het grafmonument van bouwpastoor KRIBS en zijn zus. 8 april werd de restauratie voltooid. Deze restauratie werd mogelijk gemaakt door de bijdragen van "Vrienden van ...". 22ste restauratie.

19 november 2010 werd begonnen met de restauratie van het 17de eeuwse grafkruis GAEDET. 24 maart 2011 werd de restauratie afgerond. Tevens werden enkele wees(kinder)grafsteentjes schoongemaakt en herplaatst. Adoptiegraf en 21ste restauratie.  

15 november 2010 werd begonnen met de restauratie van het grafmonument MARES - HENDERIX. 24 maart 2011 werd de restauratie afgerond. Adoptiegraf en 20ste restauratie.  

21 oktober 2010 werd begonnen met de restauratie van het grafmonument van Antonius Bernardus Wamsteeker; 27 oktober 2010 werd deze restauratie afgesloten. Deze restauratie werd mogelijk gemaakt door een donatie van De Stichting Bonhomme Tielens en bijdragen van "Vrienden van...". 19de restauratie.  

14 juli 2010 werd begonnen met de voorbereidende activiteiten t.b.v. de restauratie van het adoptiegraf Feij - Loijens. 18de restauratie. 8 oktober 2010 werd deze restauratie afgesloten.

Situatie voorheen.

Het grafkruis van pastoor Lotharius Franciscus LEBENS aan de zuidmuur werd herplaatst en goed gefundeerd. De werkzaamheden werden opgestart op 23 juni 2010 en 2 juli 2010 afgerond. Deze restauratie werd mogelijk gemaakt door een donatie van De Stichting Bonhomme Tielens. 17de restauratie.

Het grafkruis van Petrus Egidius KLAESSENS. Ons logo, motto ("en vergeet mij niet") en drijfveer in ere hersteld. 2 juli 2010 werden de werkzaamheden gestart. 7 juli 2010 werd deze restauratie afgesloten. Deze restauratie werd mogelijk gemaakt door een donatie van De Stichting Bonhomme Tielens. 16de restauratie.

 

29 juni 2010 werd begonnen met het plaatsen van het aluminium logo-plaatje van onze Stichting bij de afgeronde restauratie- en adoptieprojecten. De periode van het blauwe 'pioniersstickertje' werd daarmee afgesloten.

15 juni 2010 werd begonnen met de restauratie van het grafmonument JACOB - PEREBOOM. 23 juni 2010 werd het grafmonument opgebouwd en werd deze restauratie afgesloten. Adoptiegraf. 15de restauratie.

2 juli 2010 werd begonnen met de restauratie van het grafmonument COOLEN - STOLTZENBERG. 16 juli 2010 werd de restauratie van het adoptiegraf voltooid. Schenking privé persoon. 14de restauratie.

17 mei 2010 werd begonnen met de restauratie van het grafmonument FEIJ - WINANTS, gemaakt door steenhouwer H. Pirey. 11 oktober 2010 werd deze restauratie afgerond. Adoptiegraf. Schenking privé persoon. 13de restauratie.

19 april 2010 werden de restauratiewerkzaamheden aan de grafsteen RUTTEN - LOUSBERCHS opgestart. De restauratie werd 7 juli 2010 afgerond. Deze restauratie werd mogelijk gemaakt door een donatie van De Stichting Bonhomme Tielens. 12de restauratie.

Eveneens op 19 april 2010 werden de restauratiewerkzaamheden aan de grafsteen EYSSEN - BERDEN - DUCHATEAU - PIELS opgestart. De restauratie werd 7 juli 2010 afgerond. 11de restauratie. Deze restauratie werd mogelijk gemaakt door een donatie van De Stichting Bonhomme Tielens en de bijdragen van "Vrienden van ...".

Hier ziet U omtrent 40 jaar tijdsverschil tussen twee gelijke grafstenen (grafsteen families Eijssen, Berden, Duchateau en Piels). De erosie is enorm. Restauratie was dringend noodzakelijk tot behoud van deze steen afkomstig van het kerkhof te Slavante. 

De werkzaamheden aan het graf SCHRIJNEMAKERS werden 20 november 2009 opgestart. Adoptiegraf. Schenking privé persoon. 10de restauratie. De restauratie werd 23 september 2010 afgerond.

Aan de restauratie van de grafstenen van de familie ROYMANS - CLAESSENS werd 5 november 2009 begonnen. De restauratie werd 23 maart 2010 afgerond. Adoptiegraf. Schenking privé persoon. 8ste en 9de restauratie.

Restauratie familiegraf MIESSEN; een synthese van oud en recent.  22 oktober 2009: de definitieve afronding. Adoptiegraf. Schenking privé persoon. 7de restauratie.

26 juni 2009: eerste fase restauratie grafmonument BAR - CLOSSET in vak A opgestart. 7 september 2009 werkzaamheden afgerond. Schenking privé persoon. 6de restauratie.

Situatie graf KRISCHER - COOLEN voor en na de restauratie in 2009. Adoptiegraf. Schenking privé persoon. 5de restauratie.

Situatie graf HAMELEERS - JONGEN voor en na de restauratie in 2009. Adoptiegraf. Schenking privé persoon. 4de restauratie.

 Situatie graven CLOSSET en HENKET - ROYMANS anno 2008 na restauratie van de graven. 1ste en 2de restauratie (mogelijk gemaakt door een schenking van Stichting Elisabeth Strouven en een schenking van een privé persoon) en 3de restauratie (adoptiegraf) mogelijk gemaakt door een schenking privé persoon.
Detail familiegraf Closset-Feij. Familiegraf Closset-Feij.
Familiegraf Closset-Jodogne.
Situatie graven Closset anno 2007 voor restauratie. Situatie graf Henket-Roymans voor 2008.
Situatie graven Closset jaren 70.
17 januari 2007 begonnen wij met de eerste voorbereidingen van de restauratieactiviteiten. Dankzij een schenking van Stichting Elisabeth Strouven en een gift van een nakomelinge van Jean Henri Closset (1805-1886) werden 30 maart 2008 de gerestaureerde graven Closset ingezegend. Met dank aan allen die dit mogelijk gemaakt hebben. Plannen voor de restauratie van andere graven zijn al weer in de maak en de realisatie van deze plannen wordt mogelijk gemaakt door uw giften en de bijdragen van onze sponsors. Zie: de restauratie van de familiegraven.

Een terugblik op de historie van Stichting Grafmonumenten Sint Pieter kunt u hier lezen.