Stichting GRAFMONUMENTEN Sint Pieter.

 

 

 

 

voorheen was in vak B 121 het grafmonument van Maria Elisabeth Jongen - Pierre Hubertus Arnold Bergmans en zoon Johannes Bergmans. Zie: geruimd vak B 121.

Dit grafteken was in vervallen staat en na overleg met betrokken partijen werd besloten dit grafmonument af te staan aan het Kerkbestuur van de parochie Sint Pieter; de stoffelijke resten op deze plek aangetroffen zijn 2 september 2011 herbegraven op dezelfde plek. Mevr. Hélène VLASKAMP-FABRY overleed 29 augustus 2011. Haar wens was om op een plek op het oude kerkhof begraven te worden. Dhr. Vlaskamp heeft dit graf geadopteerd en Mevr. Vlaskamp-Fabry werd 3 september 2011 op deze plek begraven.

Het nieuwe grafmonument zal opgebouwd worden met gebruikmaking van het "zwerfkruis" Vande Creft. Het kruis zal dan weer in functie dienst doen als betrokken grafsteen en zodoende meerwaarde geven aan het nieuwe monument.

Vande Creft / HÉlène Nicolette Marie VlaskAmp - FabryDetail.

H - Een schildje, beladen met een staande kreeft -

In laat-gotische minuskels (kleine letters) gebeeldhouwd; geen genealogische gegevens bekend.

nich (ULEC?)  vande creft

Dit grafkruis is toevallig terecht gekomen aan de zuidmuur van het kerkhof en waarschijnlijk oorspronkelijk afkomstig van het kerkhof van St. Pieter beneden bij de St. Lambertuskapel of van Slavante. Het gebruikte lettertype wijst naar het einde van de zestiende eeuw. De familie De CREEFT duikt pas in de achttiende eeuw op in Sint Truiden, Amby en Maastricht. De families Bavinghe, Krebs en Kreeft voeren een kreeft in het familiewapen.

Wellicht is met de belettering geen familienaam bedoeld. De kreeft is een symbool van dood/wedergeboorte en van de oerwateren. Kreeften vervellen regelmatig om te kunnen groeien - een soort wedergeboorte.

Het Journal de la province de Limbourg van 24 maart 1824:

 

Merkwaardig toeval: A. de Creeft en J. Fabry worden genomineerd tot wethouder in St. Truiden.

 

 

 

 

Hélène Fabry

Hélène werd geboren op 17 maart 1947 te Maastricht, als dochter van Antoine Joseph Emile FABRY en Maria Theresia Elisabeth JONGEN.

Antoine Joseph Emile FABRY werd geboren op 29 juni 1906. Emile overleed 18 januari 1980, 73 jaar oud te Maastricht. Hij werd 22 januari 1980 begraven op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg te Maastricht.
Maria Theresia Elisabeth JONGEN werd geboren op 21 september 1914. Mia overleed 18 mei 2003, 88 jaar oud en werd bijgezet
op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg te Maastricht.

 

 

 

 

 

 

 

Hélène huwde Fons (Funs) VLASKAMP, zoon van Leopold Marie VLASKAMP en Julia Elisabeth Maria Anna NEDERVEEN (zie: vak Q Vlaskamp - Nederveen), 29 januari 1972 te Maastricht. Hélène overleed 29 augustus 2011, 64 jaar oud te Maastricht en werd 3 september 2011 te St. Pieter begraven.

 

Begin 2012 werd het grafkruis VANDE CREFT evenals een ander naast staand grafkruis uitgegraven en ter restauratie bij de steenhouwer ondergebracht. Op de foto de voormalige plek aan de zuidmuur van het grafkruis.

3 mei 2012 werd het fundament voor het grafmonument gelegd.

 

8 juni 2012 werd het grafmonument opgeleverd:

 

Hélène Vlaskamp - Fabry / 1947 - 2011