Stichting GRAFMONUMENTEN Sint Pieter.

H Franciscus Hubertus SCHRIJNEMAKERS - Maria Louisa Hubertina HENDRIKX / Maria Cornelia SCHRIJNEMAKERS  / Maria Catharina Hubertina BEMELMANS - SCHRIJNEMAKERS

Peter van der Burg

Peter van der Burg / * 14-12-1925  † 14-1-2012 / ∞ / Miets Bollen

- Een kruis, ornamenten -

Voormalig huurgraf. Dit graf is geadopteerd door Dhr. en Mevr. Van der Burg - Bollen.

Hier rusten / Franciscus Hubertus / Schrijnemakers / oud wethouder / geb. 16 november 1829 / overl. 31 julI 1900 / en / Maria Louisa / Hub. / Hendrikx / geb. 22 november 1845 / overl. 16 mei 1908 / Maria Schrijnemakers / wed. van / N. Pasteger / * 10-12-1871  2-9-1959

C.H. Bemelmans / Schrijnemakers / * 19.7.1882  †  2.7.1968

De ouders van Franciscus Hubertus SCHRIJNEMAKERS waren Wilhelmus SCHRIJNEMAEKERS en Maria Gertrudis PRICK. Willem werd geboren 17 april 1792 te St. Pieter. Hij huwde Maria Gertrudis PRICK, dochter van Henricus PRICK en Maria Cornelia HAMELEERS, 26 september 1822 te St. Pieter. Willem overleed 29 december 1864, 72 jaar en 10 maanden oud te St. Pieter. De begrafenis was op  2 januari 1865 te St. Pieter. Hij was herbergier (1825, 1871) en koopman in steenkolen (1864). Bekend adres: Op de Blekerij.

Een broer van Maria Gertrudis PRICK was Henricus Hubertus PRICK. Henry Hubert (Hendrick) werd geboren en gedoopt op 15 januari 1807 te St. Pieter. Hij huwde (1) Maria Ida HAMELEERS, dochter van Christianus HAMELEERS (HAMELERS HAMELARS) bijgenaamd "de swarte Jeune" en Maria Catharina GEELEN (GELEN), 24 november 1842 te St. Pieter. Henry huwde (2) Maria Anna SCHIEPERS (SCHEPERS), dochter van Paulus SCHEPERS en Maria Catharina COUMANS, 30 januari 1856 te Maastricht. Henry overleed 4 maart 1862, 55 jaar oud te Maastricht (Wyck).
 

Het grafmonument voor de restauratie.

 

Maria Gertrudis PRICK werd gedoopt op 17 april 1798 te Canne (België). De doopgetuigen waren Gerardus PRICK, Maria HAMELAERS en Joanna Maria DE BAER. Gertrudis overleed 10 december 1840, 42 jaar oud op de Blekerij te St. Pieter en werd begraven op 12 december 1840 te St. Pieter. Zij was herbergierster op de Blekerij.

 

Van Willems oudoom Jamsinus SCHRINEMAEKERS (* 1719), brouwer en tuinder te St. Pieter, is een schuttersplaat bekend vervaardigd door Egidius Gillissen te Maastricht in 1760. Bron afbeelding: Limburgse zilversmeedkunst in de zeventiende en achttiende eeuw. Stadskeur en Meesterteken. DSM kalender 1989 -  Heerlen 1989.

Zilver der Schutterij van de heerlijkheid St. Pieter nabij Maastricht.

 

Medegedeeld door P. Doppler.

 

Op de tentoonstelling van oude en nieuwe Maastrichtsche Kunst en Kunstnijverheid, georganiseerd bij gelegenheid der Zevenjaarlijksche Heiligdomsvaart van 11 tot 26 juli 11. zal onder meer ingebracht worden

het zilver der schutterij van de voormalige heerlijkheid St. Pieter nabij Maastricht. Dat zilver behoort thans aan den WelEdel. Heer N. Gilissen-Lemaire van Maastricht, die te St. Pieter woont ten huize de zoogenaamde „torentjes". Beminnaar van al wat de kunst en de geschiedenis onzer stad Maastricht betreft heeft hij zeer oordeelkundig voormeld huis de „torentjes" in zijn vroegeren toestand laten terugbrengen, dat thans een sieraad der gemeente St. Pieter uitmaakt...

 

Onder andere werd ingebracht:

Eene kroon, daaronder:

Jaemcing

Schrinemaekers

Koninck van de

schutten der

vry heerlyckheit

St. Peter geeft

dese plaet

1760

 

 

Bron: De Maasgouw, 31e jaargang, juni 1909. No 6.

De familie SCHRIJNEMAKERS (ook geschreven met AE, EE, AA en CK) komt al enige honderden jaren voor in St. Pieter bij Maastricht. Haar leden behoorden vanouds tot het hoveniers- en smidsgilde en verschillende malen zijn zij opgetreden als burgemeester. De naam komt in St. Pieter in ieder geval voor sinds 1574 (Thiel SCRINEMEKERS).

Relatieschema:

Franciscus werd geboren op 17 december 1829 te St. Pieter (zie beneden staande akte). Op het grafteken wordt 16 november 1829 vermeld (?). De huwelijksakte in 1871 vermeldt als geboortedatum 17 december 1829. De getuigen bij de aangifte van zijn geboorte waren Hendrikus ROIJMANS, 39 jaar oud, Gemeente Secretaris en Willem KRISCHER, 44 jaar oud, herbergier; beiden van St. Pieter. Hij huwde Maria Louisa Hubertina HENDRIKX, dochter van Nicolas HENDRIKX en Maria Christina ROSIER, 20 januari 1871 te St. Pieter.

 

Detail grafteken.

Aangifte geboorte van Franciscus Hubertus Schrijnemakers te St. Pieter op 18 december 1829.

 

Kinderen, allen geboren te St. Pieter:

i. Maria Cornelia Hubertina SCHRIJNEMAKERS geboren op 10 december 1871. Zij huwde François Nicolas Josephus PASTEGER,
zoon van Pierre Joseph PASTEGER en Maria Augustina Hubertina BRUVIÈRE, 28 oktober 1907 te St. Pieter. 29 oktober 1907 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen waren Mathias SCHRIJNEMAKERS en Simon FEIJ. Maria overleed 2 september 1959, 87 jaar oud te Maastricht en werd 5 september 1959 bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. Lage Kanaaldijk 6. François Nicolas werd geboren te Warsage (België).
1907: wonende te Warsage. Hij was weduwnaar uit het eerste huwelijk op 25 juli 1868 te Warsage met Marie Anna Thérèse Léonie
LEJEUNE. Zij werd geboren op 29 juli 1844 te Aubel en overleed 14 december 1905, 61 jaar oud te Luik. François overleed 25 februari 1911, 65 jaar oud te Eijsden.
 

ii. Maria Elisabeth Christina SCHRIJNEMAKERS geboren op 7 maart 1873. Zij overleed 11 maart 1877, 4 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 13 maart 1877 te St. Pieter.

iii. Mathias Franciscus Hubertus SCHRIJNEMAKERS geboren op 31 mei 1874. Mathias huwde Maria Magdalena Wilhelmina Hubertina HENKET,
dochter van Henricus Wilhelmus Hubertus HENKET en Maria Magdalena Lambertina Hubertina HAMELERS, 6 september 1904 te St. Pieter. Hij overleed 29 februari 1948, 73 jaar oud in het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd 4 maart 1948 bijgezet in het familiegraf Henket te St. Pieter. Wilhelmina werd geboren op 28 november 1873 te St. Pieter. Zij overleed 10 september 1943, 69 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 14 september 1943 bijgezet in het familiegraf Henket te St. Pieter. Zie:
vak IJ Henket.
 

iv. Anna Maria Hubertina SCHRIJNEMAKERS geboren op 28 november 1875. Anna huwde Simon Pierre FEIJ, zoon van Henricus Hubertus FEIJ en Maria Roselia MAESEN, 23 februari 1900 te St. Pieter. Zij overleed 26 juli 1909, 33 jaar oud te Maastricht. Simon werd geboren op 14 juni 1877 te St. Pieter. Hij huwde na het overlijden van zijn eerste echtgenote (2) Maria Ida LUCASSEN, dochter van Pieter Willem LUCASSEN en Maria Catharina BEIJERS, 28 december 1909 te Eijsden. Hij overleed 20 juni 1940, 63 jaar oud te Maastricht (St.. Pieter) en werd begraven op 22 juni 1940 te St. Pieter. Simon was landbouwer van beroep. 1909 groentekweker, 1923 koffiehuishouder, 1927 kastelein. Sterfhuis: Papenweg 60.
 

v. Egidius Franciscus Hubertus SCHRIJNEMAKERS geboren op 26 augustus 1877. Egidius overleed 26 oktober 1879, 2 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 29 oktober 1879 te St. Pieter.
 

vi. Maria Christina Hubertina SCHRIJNEMAKERS geboren op 5 juni 1879. Maria overleed 22 juni 1880, 1 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 24 juni 1880 te St. Pieter.
 

vii. Maria Catharina Hubertina SCHRIJNEMAKERS geboren op 19 juli 1882 en gedoopt op 20 juli 1882 te St. Pieter. Catharina huwde Jean Louis Joseph Ernest BEMELMANS, zoon van Alphons Marcellus Josephus BEMELMANS en Maria Anna Francisca Hubertina ROEBROECK, 17 februari 1912 te St. Pieter. Zij overleed 2 juli 1968, 85 jaar oud te Maastricht, Abtstraat 2 en werd 6 juli 1968 bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. Ernest werd geboren op 10 april 1878 te Maastricht. Hij overleed 12 april 1939, 61 jaar oud te Maastricht. Tuinder van beroep.

 

viii. Wilhelmus Franciscus Hubertus SCHRIJNEMAKERS geboren op 10 april 1886. Guillaume huwde Maria Jozefina HOEN, dochter van Balthasar HOEN en Philomina L'ORTIJE, 30 september 1910 te Kerkrade. Guillaume overleed 18 februari 1967, 80 jaar oud  te Sittard en werd 21 februari 1967 bijgezet te St. Pieter. Maria werd geboren op 28 januari 1879 te Oirsbeek. Zij overleed 20 oktober 1951, 72 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 23 oktober 1951 te St. Pieter.1951 Lage Kanaaldijk 6. Zie: Schrijnemakers - Hoen.

 

 

 

 

Franciscus Hubertus overleed 31 juli 1900, 70 jaar oud Kanaaaldijk des namiddags ten zes ure te St. Pieter en werd begraven te St. Pieter. De getuigen van de aangifte van zijn overlijden waren: Willem Hubert FEIJ, 53 jaar oud, bureaubeambte wonende te St. Pieter, geen bloedverwant van de overledene en Joannes Hermanus VRANKEN, 51 jaar oud, veldwachter wonende te St. Pieter, geen bloedverwant van de overledene. Hij was landbouwer, koffiehuishouder, herbergier en wethouder te St. Pieter. Maria Louisa Hubertina overleed 16 mei 1908, 62 jaar oud Kanaaldijk des voormiddags ten vijf ure (herbergierster) en werd bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. De getuigen bij de aangifte van haar overlijden waren Guillaume SCHRIJNEMAKERS, 23 jaar oud, kantoorbediende wonende te St. Pieter (zoon van de overledene) en Emmanuel HENKET, 31 jaren oud en van beroep opzichter wonende te St. Pieter, geen bloedverwant van de overledene.


 

 

16 februari 2009 werden de eerste plannen gemaakt betreffende de restauratie van dit grafmonument. 20 november 2009 werden de restauratiewerkzaamheden gestart. De stoffelijke resten werden opgegraven en weer "drie diep" herbegraven. Op de wijze wordt plaats gecreëerd voor toekomstige overleden parochianen met behoud van de oude "bewoners" en monument. Vervolgens werd het monument schoongemaakt en diepere scheuren gedicht. Het kruis op het monument werd opnieuw verankerd. Het grondstuk (voorwerk) werd geheel vernieuwd met een gesloten hardstenen plaat. 23 september 2010 werd de restauratie afgerond.

 

 

 

21 januari 2012 werd de adoptiehouder Dhr. Peter van der Burg bijgezet.