De graven van Religieuze Orden ten noorden van de kerk; voorheen "klooster-kerkhoven" genoemd in het toenmalige vak E V.

 

de zusters carmelitessen

15 december 1880 werd deze plek (in toenmaals vak E) aangekocht voor fl. 240,--; 32.50 m2 voor 6 graven.

Hier / verwachten / de zusters / carmelitessen / de dag der / verryzenis

Detail. Uit kunt inzoomen op linker staande foto.
Het grafmonument voorheen.
Oktober 2009: de plek weer in ere hersteld.

 

2018.

 

Mei 2018 werd deze begraafplek genivelleerd en fundaties onder de naamplaten aangebracht.
   
Catharina CORMANN (KORMANN), zuster Alph. Theresia werd geboren op 18 september 1827 te Lontzen (Pruissen). Zij overleed 8 augustus 1884, bijna 57 jaar oud te St. Pieter (Blekerij). Haar ouders waren Leonard CORMANN en Magdalena BOFFENRATH.
Carolina KLEMMER, zuster Antonia was een dochter van Anton KLEMMER en Josepha ROSSKNECHT.

Carolina werd geboren in 1841 te Sigmaringen (Duitsland). Carolina overleed 16 november 1915, 74 jaar oud te St. Pieter (Blekerij) en werd bijgezet op 18 november 1915 te St. Pieter.

De overlijdensaangifte te St. Pieter op 17 november 1915.

Josepha Catharina MARTIN, zuster Josepha a B.M. Virgine septem dolorum, dochter van Paul MARTIN en Barbara BREILL, werd geboren in 1839 te Maijen Pruisen. Zij overleed 1 mei 1918, ruim 78 jaar oud te St. Pieter en werd bijgezet op 3 mei 1918 te St. Pieter.
 

 

 

De Limburger Koerier van 16 oktober 1920: Marie Hubertine Agnes LEENAERS, zuster Marie-Thérèse.

De ouders van Marie Hubertine Agnes LEENAERS waren:
Jean François Joseph LEENAERS geboren op 18 maart 1817 te Lanaye. Hij huwde Marie Françoise HUTSEMAIKERS 8 juli 1855 te Lanaye. Jean overleed 31 mei 1888, 71 jaar oud te Maastricht. Hij was graanhandelaar van beroep, later bierbrouwer.
Marie Françoise HUTSEMAIKERS geboren op 16 november 1824 te Mortroux. Zij overleed 6 februari 1902, 77 jaar oud te Maastricht.


Agnes werd geboren op 16 oktober 1860 te Maastricht (Wijck). Zij overleed 14 oktober 1920, 59 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 18 oktober 1920 bijgezet te St. Pieter.
Maria Hermine BIELECKA, zuster Maria Magdalena, werd geboren op 8 oktober 1892 te Wenen als dochter van Maria Magdalena BIELECKA. Maria overleed 6 december 1949, 57 jaar oud Blekerij 40 te Maastricht en werd 9 december 1949 bijgezet te St. Pieter.

Marie Antoinette Ignace Hubertine SIEBEN, zuster Emmanuel, werd geboren op 29 mei 1902 te Maastricht als dochter Hendricus Wilhelmus Hubertus SIEBEN en Maria Anna Hubertina VRANCKEN. Zij overleed 14 augustus 1959, 57 jaar oud Blekerij 40 te Maastricht en werd bijgezet op 17 augustus 1959 te St. Pieter.

Maria Hubertina NOTERMANS, zuster Agnes, werd geboren op 10 januari 1879 te Limbricht als dochter van Joseph Xaverius NOTERMANS
en Maria Judith NOTERMANS.
Zij overleed 5 februari 1961, 82 jaar oud Blekerij 40 te Maastricht en werd bijgezet op 8 februari 1961 te St. Pieter.

 

Maria Barbara Hubertina VAESSENS, zuster Angela, werd geboren op 2 september 1867 te Heer en Keer als dochter van Gillis VAESSENS en Catharina VREEN. Zij overleed 29 maart 1963, 95 jaar oud Blekerij 40 te Maastricht en werd bijgezet op 1 april 1963 te St. Pieter.

Anna Margaretha MOSSONG, zuster Elisabeth, werd geboren op 13 juni 1893 te Lipperscheid (Luxemburg). Zij overleed 8 februari 1964, 70 jaar oud Blekerij 40 te Maastricht en werd bijgezet op 12 februari 1964 te St. Pieter.

De Tijd van 28 april 1970: Elisabeth Maria Aloijsa Hubertina GEULJANS, zuster Stephanie.

Elisabeth Maria Aloijsa Hubertina GEULJANS, zuster Stephanie, overleed 25 april 1970, 72 jaar oud Blekerij 40 te Maastricht.
Elisabeth werd bijgezet op 29 april 1970 te St. Pieter.
Zij werd geboren op 13 augustus 1897 te Venlo als
dochter van  Karel Maria Alois Hubert GEULJANS en Sophia Maria Aloijsa Huberta VAN RIJCKEVORSEL.
 

Anna Sibilla SCHMITZ, zuster Francisca, werd geboren op 31 maart 1880 te Rheinbach Flerzheim. Zij overleed 25 mei 1972, 92 jaar oud Blekerij 40 te Maastricht en werd bijgezet op 27 mei 1972 te St. Pieter.
Maria Hubertina WILLEMS, zuster Josephine, dochter van Hendrik Hubert WILLEMS en Johanna Maria PINCKAERS, werd geboren op 5 november 1886 te St. Geertruid. Zij overleed 24 maart 1974, 87 jaar oud en werd bijgezet op 27 maart 1974 te St. Pieter.

Na de begrafenis van zuster Dominica Bakker (* 1899) op 13 juli 1984. Links nog zichtbaar het indertijd aanwezige hekwerk rondom deze begraafplek.

19 mei 1984 Elisabeth Pauwels (* 1911).

 
Delphine Henriette Marie Josephine MINDEROP, M.v. St. Deodatus, dochter van Cornelis Marie Henri MINDEROP en Joanna Maria Ludovica Josepha VAN STRATUM, werd geboren op 16 september 1903 te Rotterdam. Zij overleed 4 augustus 1978, 74 jaar oud in het St. Laurentius-ziekenhuis te Roermond en werd bijgezet op 7 augustus 1978 te St. Pieter.

20 april 2009: de herbegrafenis van de tweeëntwintig zusters uit Egmond: religieus assistent pater Ignace Wishaupt O.C.D. zegende de graven en de herbegraven zusters. Een zuster las het afgebeelde gedicht voor.

 

 

In 1872 kwamen er vanuit Aalst in België Ongeschoeide Karmelietessen naar 's-Hertogenbosch. Niet lang daarna volgden er kloosters in Echt, Roermond (1875) en in Maastricht (1876): deze zusters moesten Duitsland ontvluchten vanwege de Kulturkampf. In Maastricht kregen zij een tijdelijk onderkomen van de St. Vincentiusvereniging aan de Kesselskade. In 1904 kwamen er zusters uit Frankrijk naar Bergen op Zoom. Ook zij waren op de vlucht, maar nu voor het Franse regime. Ze verhuisden later naar Huijbergen. Pas rond de jaren dertig van deze eeuw volgden vanuit de bestaande Karmelietessenkloosters zeven nieuwe stichtingen : Egmond (1920), Nijmegen en Arnhem (1928), Oirschot (1931), Hulst en Drachten (1935), en Beek (L)(1938). In 1946 volgde tenslotte een stichting in Haaren. In 1972 gingen de kloosters van de Karmelietessen een samenwerkingsverband aan in de vorm van een Federatie. Wegens de sterke afname van het aantal intredingen vanaf de jaren zestig, zijn de laatste jaren Karmels gefuseerd of opgeheven. Het KAN ordent en beschrijft momenteel de archieven van verschillende Karmelietessenkloosters, op verzoek van de Federatie van de Monialen van de Ongeschoeide Karmel en van pater Ignace Wishaupt OCD, religieus assistent van de Federatie en de Congregatie voor de Religieuze Instituten. Bron: http://www.karmelleven.nl/monial2.html.

Het hotel Bellevue aan de Blekerij, ook betiteld als casino, was geen gokhal, maar een ontmoetingsplek. Het was hier dat de kegelvereniging "50 keigeleers" hun verenigingsavonden hielden in de tweede helft van de negentiende eeuw. Bij hun oprichting op 1 april 1861 werd de toenmalige burgemeester van St. Pieter, Pieter Ceulen, erevoorzitter. Deze traditie werd gehandhaafd door zijn zoon en kleinzoon, eveneens burgemeesters van St. Pieter. Het hotel werd in 1875 verkocht aan de zusters Karmelietessen die hier hun klooster vestigden. In 1876 trokken de zusters het tot klooster verbouwde hotel Bellevue aan de Blekerij nr. 40 binnen. De “50 Keigeleers” verhuisden naar het ernaast gelegen café Dolhain.


Van 30 september t/m 2 oktober 1923 was er groot feest in het klooster van de Karmelietessen. Een van hun zusters, Thérèse van het Kindje Jezus (Thérèse van Lisieux) was zalig verklaard in de St. Pieter te Rome. Op 30 september 1897 overleed zuster Thérèse op 24-jarige leeftijd in een “geur van heiligheid”. Bij de zaligverklaring in Rome waren 9000 pelgrims aanwezig. In de kloosterkapel werd een plechtig Triduüm gehouden. Het Lof die middag werd door de Deken van Maastricht en pater Van Houtert S.J. gecelebreerd. De toeloop van gelovigen was zo groot dat de toehoorders zich in de gangen van het klooster moesten ophouden. Door een van de kloosterlingen was een voorstelling van zuster Thérèse in de Kapel aangebracht. Zuster Thérèse werd afgebeeld met een mantel waaruit uit de plooien een “rozenregen neerdaalde op de aarde”. Gedurende de volgende dagen werd het klooster en de kapel druk bezocht door de katholieke families van Maastricht en omgeving.

Bron: Limburger Koerier van 8 oktober 1923.

Bron: De Kolonist mei 2006.

Een van de hier begraven Carmelitessen, Maria Theresia Antoinetta RUSSEL, moeder-overste van het Carmelitessenklooster, is een dochter van Frans Erwin Joseph RUSSEL en Maria Theresia Petronella LEMMENS. Thérèse werd geboren op 16 maart 1833 te Eygelshoven en overleed 2 augustus 1892, 59 jaar oud, te St. Pieter op de Blekerij. Zij werd 5 augustus 1892 te St. Pieter begraven.

 

Dhr. H.B. Russel verstrekte mij nog de volgende informatie:

 

in mei 1875 werd in Duitsland een wet van kracht waardoor binnen de tijd van een half jaar alle kloosterlingen (10.000) Duitsland moesten verlaten. Vele religieuzen werden o.a. in Nederland opgevangen door de aldaar gevestigde gelijknamige orden. De karmelietessen uit Aken kochten een pachtboerderij van de familie Russel gelegen bij het station te Lutterade-Geleen. De overste van dit klooster werd Maria Theresia Antoinetta Russel, zus van notaris Frans Karel Joseph Russel uit Geleen en van Mgr. Prof. Peter Joseph Hubert Russel, professor aan het Seminarie te Roermond. Maria Theresia Antoinetta Russel is in 1861 ingetreden in de orde der Carmelitessen. 1866 werd zij gekozen tot subpriorin en 1ste raadzuster. 1869 gekozen tot priorin en deze functie heeft zij vervuld tot aan haar dood.

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail.

de zusters carmelitessen

Hier verwachten / de zusters / carmelitessen / de dag / der verrIJzenis

 

 

 

 

 

 

De begraafplek van de zusters Carmelitessen.

 

Zr. Servatia (Maria) Panis.

Bron: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-frerejean-nafzger/I2090.php

Maria Catharina Angela Josephina MOHR

Maria Catharina Angela Josephina MOHR, zuster Maria Magdalena van het Kostbaar Bloed, werd geboren op 17 oktober 1894 te Mechelen-Wittem als dochter van Jan Hubert Hendrik MOHR en Maria Magdalena Hubertina Josephina FRIJNS.
Netta overleed 15 januari 1993, 98 jaar oud in het klooster-bejaardenooord De Beyart te Maastricht. Zij werd werd bijgezet op 20 januari 1993 te St. Pieter.

Limburgs dagblad van 18 januari 1993.

 

 

9 juni 2016 werd een begin gemaakt met groot onderhoud van deze begraafplek:

 

 

Voorheen was op dit stuk de begraafplek van de Zusters van het Arme Kindje Jezus (Boschstraat en Brusselseweg te Maastricht). De Carmelitessen namen dit stuk in gebruik wegens plaatsgebrek op het andere stuk. Het stenen kruis op het tweede uitbreidingsstuk van het kerkhof is afkomstig van de vroegere plek. De stenen met de namen van de begraven zusters werden helaas stuk geslagen. 15 januari 1892 betaalden de Eerwaarde Zusters van het Arme Kind Jezus fl. 240,-- voor een begraafplaats van 4.65 x 6.25 m.
Detail. Detail.
  25 april 2008 overleed Zuster M. Elisabeth Agterof * 15 december 1917. 22 juli 2010 was de recentste bijzetting in dit vak.

 

Bruin scapulier.

 

Maria, moeder van de Karmel.

De Karmelietenorde dankt zijn naam aan de berg Karmel in het heilige land. Lang geleden trok daar de profeet Elia zich terug in een grot om er te leven als kluizenaar en profeet. In de 12de eeuw ontstonden op diezelfde berg de eerste karmelietenkloosters. De monniken beschouwden Elia als hun geestelijke vader, aangezien ze geen rechtstreekse stichter konden aanwijzen. De orde van de Karmelieten is een katholieke religieuze orde van mannen en vrouwen die, geïnspireerd door de geest van de profeet Elia en Maria, zoeken te leven in het voetspoor van Jezus Christus door middel van contemplatie, broederschap/zusterschap en dienstbaar leven temidden van de mensen. De karmelieten waren rond 1245 verdreven vanuit Israël en waren o.a. in Zuid Engeland terecht gekomen. Hun overste, Simon Stock, stond voor een onmogelijke opgave. Hij bad tot Maria en kreeg een verschijning, waarbij Maria hem beloofde dat ze de Karmelorde zou beschermen en helpen trouw te zijn aan haar roeping. Als teken van bescherming geeft ze het "Bruine Scapulier", het schouderkleed dat ook vandaag nog door de zusters en broeders van de Karmel wordt gedragen. Maria verscheen aan hem met het Bruine Scapulier in haar hand en zei tegen hem: "Mijn geliefde zoon, ontvang dit Scapulier voor jouw Orde. Het is een voorrecht voor jou en alle Karmelieten en zal jullie beschermen in tijden van gevaar". De verschijning van Heilige Maagd Maria aan Simon Stock in 1251 in Aylesford (Engeland) is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van het Christendom aldaar. Simon Stock trad in de Karmelietenorde in Kent (Engeland), toen hij 40 jaar oud was. Paus Johannes XXII bevestigde dit wonder, in de kerk beter bekend als de "Bulla Sabatina", op 23 maart 1322. Tijdens al haar verschijningen in Fatima benadrukte de H. Moeder herhaaldelijk de noodzaak van het dagelijks bidden van de rozenkrans, het dragen van het Bruine Scapulier van de Karmelberg en daden van eerherstel en boete.

 

 

 

 

 

Bron: Maria, Moeder van de Karmel.
De Karmelitessen stichtten in 1875 een klooster op St. Pieter gelegen aan de Blekerij. De daarbij horende kapel van O.L.Vrouw van de Onbevlekte Ontvangenis werd ingezegend op 2 juni 1876.

1966: het klooster vlak voor de afbraak. Foto: collectie Mevr. Brans Brabant - Van Engelshoven.

Uit de Limburger Koerier van 18 mei 1895.

De afbraak van het Karmelitessenklooster aan de Blekerij te Maastricht. November 1977 - januari 1978. De bouw van de parkresidentie was eind 1979 - begin 1980.

 

Het kerkhof van de Orde der Franciscaner Minderbroeders (O.F.M.):

de minderbroeders wilden bij voorkeur begraven worden met de eigen overledenen op een begraafplaats. Het kerkhof bij de St. Lambertuskapel moest dus worden verlaten. Met burgemeester Ceulen en het kerkbestuur van St. Pieter werd overeengekomen dat een stuk van het parochiekerkhof voor de minderbroeders zou worden bestemd; dit gedeelte van het kerkhof van St. Pieter is tot en met heden nog bestemd als laatste rustplaats voor de minderbroeders die gestorven zijn in Maastricht. Aldus werd besloten in 1886. De burgemeester stelde wel als voorwaarde dat de overbrenging van de gebeenten tussen zonsondergang en zonsopgang zou plaats vinden. Aldus gebeurde. Naast beenderen werden kledingstukken en ook sandalen opgegraven en overgebracht.

8 april 1883 werd fl. 240,-- betaald voor een begraafplaats van 32.40 m2 groot in het toenmalige vak E.

Koster Joannes Rosier schrijft in het Register van de begraffenisen te st pieter voor het jaar 1872:

"den 5 junij  is begraven Laurencius broeder van de Minebroeders van sapstraat (=Abtstraat) uijt het Kloester van de paters"

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, / door onze zuster / de lichamelijke dood / waaraan geen levend / mens ontkomen kan

- T -

aan onze zuster / moeder aarde / toevertrouwd

- 2 platen met namen -

 

Tau-kruisje.

Uit kunt inzoomen op linker staande foto.

 

 

Tau-kruis. De tau, de letter T is de laatste letter van het Griekse en ook van het Hebreeuwse alfabet. Dit teken in de vorm van een kruis komt in het Oude Testament - de Hebreeuwse bijbel - voor als een beschermingsteken - een zegen. De tau is een teken dat door Franciscus werd gebruikt om Gods zegen en vrede door te geven. Zie ook: speciale onderwerpen: het Zonnelied, Internationaal.

Herinneringsprentje ter gelegenheid van het Gouden Jubelfeest van de Eerwaarde Paters Minderbroeders te Maastricht. 1853- Juli - 1903.

Een chronogram: DUUWDVLUWIWWDVVUWILVVCICU = 1903

 
De begraafplek van de orde van de Minderbroeders (Franciscanen).
De begraafplek voor 1984. Foto uit: Werkgroep K.750: 750 jaar Minderbroeders in Maastricht 1234–1984 (Binnenpandreeks 8) - Utrecht 1984. De begraafplek was toen nog omheind. Pater Willems begraven op 29 september 1984.

 

Joannes VAN LAARHOVEN, Rooms Katholiek Priester van de orde der Franciscanen werd geboren op 4 februari 1822 te Tilburg als zoon van Antonius VAN LAARHOVEN en Maria Anna VAN GILS. Hij overleed 28 februari 1887, 65 jaar oud te Maastricht Tongersestraat 2152 (het huidige nummer 28, poort van de Patersbaan) en werd bijgezet op 3 maart 1887 te St. Pieter.

 

 

Joannes Henricus THIEMAN, pater Hugo, zoon van Bernardus Xaverius THIEMAN (koopman) en Anna VAN DER HURK, werd geboren op 16 juli 1867 te Haarlem. Hij overleed 21 augustus 1910, 43 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter op 24 augustus 1910.
 

Pater Wilhelmus ROSMALEN, zoon van Martinus ROSMALEN en Elisabeth MAESSEN, werd geboren op 5 maart 1861 te Wijchen. Hij overleed 1 april 1911, 50 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 4 april 1911 te St. Pieter.

 

Pater Antonius Hubertus THOLEN, zoon van Jacobus THOLEN en Maria GEELEN, werd geboren op 1 februari 1855 te Neeritter. Hij overleed 13 februari 1912, 57 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 16 februari 1912 te St. Pieter.
 

David Antonius VAN ES, pater Hippolytus, zoon van Wilhelmus VAN ES en Wilhelmina MOLENAARS, werd geboren op 14 mei 1851 te Sommelsdijk. Hij overleed 27 september 1912, 61 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 30 september 1912 te St. Pieter.
 

Johannes Meinardus WARTNA, broeder Marinus, zoon van Banke Franciscus WARTNA en Antoina Ludovica BUSCH, werd geboren op 25 januari 1890 te Bolsward. Hij overleed 22 maart 1913, 23 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 26 maart 1913 te St. Pieter.

 

Josef Antonius SCHONKEREN, broeder Rochus, zoon van Lambertus SCHONKEREN en Elisabeth JANSEN, werd geboren op 24 maart 1867 te Weert. Hij overleed 7 april 1913, 46 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 10 april 1913 te St. Pieter.

 

Petrus Theodorus Maria DANIËLS, pater Seraphicus, zoon van:
Wilhelmus Hubertus DANIËLS geboren op 13 oktober 1847 te Nijmegen. Hij huwde Alouisia Christiana Francisca BROEKMAN 7 februari 1876 te Nijmegen. Wilhelmus overleed 21 april 1927, 79 jaar oud te Rotterdam. Koopman.
Alouisia Christiana Francisca BROEKMAN geboren op 12 juni 1847 te Nijmegen. Aloysia overleed 1 januari 1926, 78 jaar oud te Nijmegen. Modiste.

Petrus werd geboren op 6 juli 1881 te Nijmegen. Hij overleed 14 mei 1916, 34 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 17 mei 1916 te St. Pieter.

Cornelis PIETERSE, pater Eusebius, zoon van Hendrikus PIETERSE en Jacoba Maria VAN DER HEIDE, werd geboren op 28 maart 1860 te Haarlem.
Cornelis overleed 16 februari 1918, 57 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 19 februari 1918 te St. Pieter.

 

Cornelis ERKENS, broeder O.F.M., zoon van Joannes Arnoldus ERKENS en Hendrina Engelina VAN WEEZELT, werd geboren op 9 september 1844 te Rotterdam. Hij overleed 1 juli 1918, 73 jaar oud Calvariënberg te Maastricht en werd bijgezet op 4 juli 1918 te St. Pieter.

 

Hermanus Bernardus WOLKEN, pater Andreas, zoon van Johann Heinrich WOLKEN en Maria Willemina SLUITJES, werd geboren op 5 juli 1861 te Dinxperlo.
Hij overleed 27 juli 1918, 57 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 30 juli 1918 te St. Pieter.


Gerardus VAN DE KERKHOF, broeder Aloijsius,
zoon van Franciscus Antonius VAN DE KERKHOF en Anna Maria VAN EIJK, werd geboren op 28 april 1846te Someren. Hij overleed 21 januari 1919, 72 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 24 januari 1919 te St. Pieter.

 

Wilhelmus Gerardus SOOS, broeder Joannes Josephus, zoon van Wilhelmus SOOS en Catharina VAN WERKHOVEN, werd geboren op 13 september 1840 te Gouda. Hij overleed 12 augustus 1919, 79 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 14 augustus 1919 te St. Pieter.


 

Henri Marie Anthonius VAN SCHAIK, pater Polycarpus, werd geboren 10 december 1861 te Utrecht als zoon van Hendricus VAN SCHAIK en Maria VAN DEN HURK. Hij overleed 15 januari 1934, 72 jaar oud in het Ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd bijgezet op 18 januari 1934 te St. Pieter.

 

Limburger Koerier van 17 januari 1934:

Foto: by Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23365750

 


Arnoldus Hubertus Johannes LA ROSE, pater Accursius, werd geboren op 13 maart 1866 te Grave. Hij overleed 25 december 1940, 74 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 28 december 1940 te St. Pieter. Hij was een
zoon van Christiaan Cornelis LA ROSE en Maria Catharina VLAISLOIR.

Stephanus Gerardus LUCASSEN, pater Stephanus, werd geboren op 4 augustus 1885 te Hillegersberg als zoon van Stephanus LUCASSEN en Geertruida Philimena JANSEN. Hij overleed 23 september 1947, 62 jaar oud te Maastricht, Tongersestraat 28 en werd 26 september 1947 bijgezet te St. Pieter.

Antonius Mattheus PEETERS, pater Romualdus, werd geboren op 29 augustus 1868 te Nijmegen als zoon van Antonius Lambertus PEETERS en Maria VOS.
Hij overleed 27 september 1947, 79 jaar oud te Maastricht, Tongersestraat 28 en werd 1 oktober 1947 bijgezet te St. Pieter.

Cornelis Jacobus KAGER, zoon van Johannes KAGER en Clementia POLLE, werd geboren op 24 september 1888 te Schoorl. Hij overleed 19 december 1947 59 jaar oud te Maastricht, Tongersestraat 28 en werd 22 december 1947 bijgezet te St. Pieter.

Leonard Herman Hubert VERSCHUEREN, zoon van Gerardus Hubertus VERSCHUEREN en Joanna AMENDT, werd geboren op 25 juli 1895 te Venlo. Hij overleed 10 december 1950, 55 jaar oud te Maastricht, Tongersestraat 28 en werd 13 december 1950 bijgezet te St. Pieter.

Petrus Franciscus JONG, pater Anicetus, werd geboren op 13 november 1877 te Zwaag als zoon van Pieter JONG en Maartje WIT. Hij overleed 22 december 1954, 77 jaar oud te Maastricht, Tongersestraat 28 en werd 24 december 1954 bijgezet te St. Pieter.

 

 

De Tijd Dagblad voor Nederland 23 december 1954:

Pater Anicetus Jong †
In de nacht van Dinsdag op Woensdag is in het ziekenhuis Sint-Annadal te Maastricht na een langdurige ziekte in de ouderdom van 77 jaar overleden pater Anicetus (Petrus Franciscus) Jong. Pater Anicetus, die 13 November 1877 te Zwaag (N.H.) werd geboren, trad in 1898 in de orde der pater Minderbroeders en werd in 1905 priester gewijd. Hij vierde in 1948 te Maastricht zijn gouden kloosterfeest en zou over enkele maanden zijn gouden priesterjubileum hebben gevierd. Voor pater Anicetus in December 1922 in het klooster te Maastricht kwam, was hij o.m. een aantal jaren in het Franciscanerklooster te Vorden (Gld.). De thans overledene heeft te Maastricht vele jaren lang de geestelijke leiding gehad van de jonge paters en doceerde er tot September 1934 de pastoraal theologie. Daarna wijdde hij zich geheel aan de taak van geestelijk leider en raadsman in de biechtstoel, door welke vorm van zielzorg pater Anicetus niet alleen in de kloosterkerk van de paters Minderbroeders te Maastricht maar ook in tal van kloosters elders in dit gewest grote bekendheid heeft verworven.

 

Philippus Nicolaas VAN DER STOK werd geboren op 5 december 1879 te Leiden als zoon van Andreas Joannes VAN DER STOK en Christina Maria VAN DEN BOSCH. Philippus overleed 8 mei 1955, 75 jaar oud Tongersestraat 28 te Maastricht en werd bijgezet op 11 mei 1955 te St. Pieter.

 

Joseph Theodorus VAN PUTTEN werd geboren op 24 september 1911 te 's-Gravenhage als zoon van Joseph Theodorus VAN PUTTEN en Wilhelmina BEUGELSDIJK. Hij overleed 30 december 1955, 44 jaar oud Tongersestraat 28 te Maastricht en werd bijgezet op 3 januari 1956 te St. Pieter.
 

Arnoldus Wilhelmus Hubertus HOEFNAGELS werd geboren op 13 januari 1873 te ASTEN als zoon van Franciscus Josephus HOEFNAGELS en Anna Catharina Hubertina BEEREN. Hij overleed 24 mei 1958, 85 jaar oud Tongersestraat 28 te Maastricht en werd bijgezet op 28 mei 1958 te St. Pieter.
 

Johannes HONSELAAR werd geboren op 11 juni 1880 te Laag Nieuwkoop als zoon van Johannes HONSELAAR en Alida VAN ZAL. Hij overleed 4 december 1958, 78 jaar oud Tongersestraat 28 te Maastricht en werd bijgezet op 8 december 1958 te St. Pieter.

 

Petrus Antonius Joseph FRANKHUIJZEN zoon van Petrus Franciscus FRANKHUIJZEN en Elisabeth Johanna SNIJDERS werd geboren op 30 maart 1901 te Rotterdam. Hij overleed 3 april 1959, 58 jaar oud Tongersestraat 28 te Maastricht en werd bijgezet op 7 april 1959 te St. Pieter. 1958 wonende te Kerkrade.
 

Cornelis Henricus Maria CAMINADA, pater Honoratus, werd geboren op 4 april 1880 te 's-Gravenhage als zoon van Hendricus Johannes CAMINADA en Francina Elizabeth Maria LOOIJAARD. Hij overleed 23 oktober 1959, 79 jaar oud Tongersestraat 28 te Maastricht en werd bijgezet op 27 oktober 1959 te St. Pieter.

 

Matheus Renardus SCHOENMAECKERS, pater Domitianus, werd geboren op 23 december 1875 te Maastricht als zoon van Cornelis SCHOENMAECKERS en Anna Maria Hubertina CUIJPERS. Hij overleed 11 december 1960, 84 jaar oud Tongersestraat 28 te Maastricht en werd bijgezet op 14 december 1960 te St. Pieter.

Bartholomeus Petrus JUTTE werd geboren op 11 januari 1903 te Rotterdam. Hij overleed 31 januari 1961, 58 jaar oud te Jülich en werd bijgezet te St. Pieter.

 

Hubertus Johannes Joseph HOL, zoon van Hendrikus Hubertus HOL en Helena Hendrika DE GIER, werd geboren op 31 maart 1882 te Utrecht. Hij overleed 20 april 1961, 78 jaar oud Abtstraat 2 te Maastricht en werd bijgezet op 24 april 1961 te St. Pieter.

 

Pieter Nicolaas Maria GEMKE werd geboren op 14 april 1881 te Amsterdam. Hij overleed 29 augustus 1961, 80 jaar oud Tongersestraat 28 te Maastricht en werd bijgezet op 1 september 1961 te St. Pieter.

 

Antonius Fredericus DE KLEIJN, pater Cosmas, werd geboren op 23 juli 1879 te Rotterdam. Hij overleed 3 augustus 1962, 83 jaar oud Tongersestraat 28 te Maastricht en werd bijgezet op 6 augustus 1962 te St. Pieter.

 

Jozef Jean Maria OPBROEK werd geboren op 15 mei 1907 te Roermond als zoon van Willem Michiel Hubertus OPBROEK en Maria Margaretha Hubertina TONNAER. Hij overleed 22 november 1962, 55 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 26 november 1962 te St. Pieter. Hij was woonachtig Kasteel Montfoortstraat 1.

 

Theodorus Petrus KNOTS, zoon van Hendrikus KNOTS en Anna HEIJDEMAN, werd geboren op 2 mei 1896 te Zaandam. Hij overleed 23 december 1963, 67 jaar oud te Maastricht Tongersestraat 28 en werd bijgezet op 27 december 1963 te St. Pieter.

 

Joannes Maria BOSSE, pater Ludolphus, werd geboren op 2 november 1892 te Haarlem als zoon van Antonius BOSSE en Maria Jacoba Bernardina Cornelia GEIJER. Hij overleed 24 oktober 1964, 71 jaar oud te Venray en werd bijgezet op 28 oktober 1964 te St. Pieter.

 

Pater Ludolphus BOSSE. De Tijd / De Maasbode van 26 oktober 1964.

 

 

Gerardus Hermanus Antonius STOKMAN, zoon van Gerardus Johannes STOKMAN en Anna Margaretha Catherina FRIGERIO,  werd geboren op 13 maart 1888 te Alkmaar. Hij overleed 30 januari 1965, 76 jaar oud Tongersestraat 28 te Maastricht en werd bijgezet op 3 februari 1965 te St. Pieter.
1908 spiegelmaker.

 

Matthias Anthonius Petrus Paulus BOOMS, zoon van Adrianus Albertus BOOMS en Maria Elisabeth BULTERS, werd geboren op 29 juni 1880 te Bloemendaal.
Hij overleed 9 november 1965, 85 jaar oud Tongersestraat 28 te Maastricht en werd bijgezet op 12 november 1965 te St. Pieter.

Pater Jesuald VAN HEMERT werd geboren in 1882. Hij overleed 19 december 1966, 84 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 21 december 1966 te St. Pieter.

 

Pater Jesuald VAN HEMERT. Limburgsch Dagblad van 20 december 1966.

 

 

Pater Willem KAGER, zoon Cornelis KAGER en Trijntje DE WIT, werd geboren op 8 januari 1896 te Schoorl. Hij overleed 8 juni 1967, 71 jaar oud Tongersestraat 28 te Maastricht en werd bijgezet op 12 juni 1967 te St. Pieter.

 

Hendrikus Johannes Hubertus SMITS, zoon van Johannes Mathijs SMITS en Theodora Jacomina POELS, werd geboren op 27 januari 1887 te Venray. Hij overleed 31 december 1967, 80 jaar oud Brusselsestraat 38 te Maastricht en werd bijgezet op 4 januari 1968 te St. Pieter.

 

Pater Joannes JORNA, zoon van Bote JORNA en Elisabet TERPSTRA, werd geboren op 31 augustus 1895 te Bolsward. Hij overleed 6 mei 1968, 72 jaar oud te Gorssel en werd bijgezet op 9 mei 1968 te St. Pieter.


Petrus Joannes Bruno Maria BERNAERTS, pater Antonius, werd geboren op 6 oktober 1887 te Hamont. Hij overleed 15 januari 1969, 81 jaar oud Kasteel Montfortstraat 1 te Maastricht en werd 18 januari 1969 bijgezet te St. Pieter.

 

 

Christiaan HERMANS, broeder Valerius, zoon van Jan Jozef HERMANS en Cornelia VOORHAM, werd geboren op 20 december 1888 te Maastricht. Hij overleed 1 augustus 1970, 81 jaar oud Abtstraat 2 te Maastricht en werd bijgezet op 5 augustus 1970 te St. Pieter.

 

 

Pater Valerius HERMANS. De Tijd van 4 augustus 1970.


 

Johannes Maria Hubertus Franciscus PANS, pater Rodulphus, zoon van Franciscus Nicolaus Hubertus PANS en Maria Anna Petronella BANENS werd geboren op 29 september 1906 te Maastricht. Hij overleed 20 januari 1972, 65 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 24 januari 1972 te St. Pieter. Wonende Kasteel Montfortstraat 1.

 

Franciscus Nicolaus Hubertus PANS werd geboren op 17 januari 1873 te Maastricht. Hij huwde Maria Anna Petronella Francisca BANENS 17 mei 1904 te Maastricht. Franciscus overleed 6 oktober 1953, ruim 80 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 9 oktober 1953 te Maastricht, begraafplaats Tongerseweg. Sterfhuis Papenweg 18. Hij was procuratiehouder bij de Limburgsche Credietvereniging, later Limburgsche Bankvereniging. Boekhouder, kantoorbediende. In 1928 werd hem bij Koninklijk Besluit de aan de Orde van Oranje-Nassau verbonden eremedaille in goud toegekend wegens zijn 40-jarig jubileum. Maria Anna Petronella Francisca BANENS werd geboren op 5 april 1882 te Maastricht. Zij overleed 11 maart 1952, bijna 70 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 14 maart 1952 te Maastricht, begraafplaats Tongerseweg.

 

Jacobus Johannes Josephus Marie PERNOT, pater Diomedes, zoon van Jacobus Adrianus PERNOT en Wilhelmina Maria LANDMAN, werd geboren op 3 april 1897 te Rotterdam. Hij overleed 5 augustus 1973, 76 jaar oud te Nijmegen en werd bijgezet op  9 augustus 1973 te St. Pieter.
 

Pieter MEKKEN, broeder Jeroen, zoon van Klaas MEKKEN en Trijntje TAMIS, werd geboren op 25 april 1908 te Zijpe. Hij overleed 18 januari 1974, 65 jaar oud te Heerlen en werd bijgezet op 22 januari 1974 te St. Pieter.
 

Petrus Rosalius Maria LAMBOOIJ werd geboren op 23 november 1902 te Dronrijp. Hij overleed 9 september 1974 Capucijnenstraat 75, 71 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 13 september 1974 te St. Pieter.

 

Alphonsius Julius Antonius SCHOONBROOD, pater Clementius, zoon van Jacobus Matheus Hubertus SCHOONBROOD en Maria Gertrudis Philomena KUIJPERS, werd geboren op 1 maart 1909 te Maastricht. Alphonsius overleed 27 april 1975, 66 jaar oud te Maastricht en werd 1 mei 1975 bijgezet te St. Pieter.

 

Jacobus Matheus Hubertus SCHOONBROOD werd geboren op 30 december 1882 te Oud-Vroenhoven. Hij huwde Maria Gertrudis Philomena KUIJPERS 9 februari 1907 te Oud-Vroenhoven. Jacobus overleed 27 augustus 1962, 79 jaar oud te Maastricht. Koopman van beroep.
Maria Gertrudis Philomena KUIJPERS werd geboren op 15 december 1883 te Maastricht. Zij overleed 29 januari 1968, 84 jaar oud St. Servaasbolwerk 39 te Maastricht.

Josephus Hubertus Leonardus HENKES, broeder Benjamin,
zoon van Pius Theodorus Joseph HENKES en Maria Anna HOFMAN, werd geboren op 17 maart 1903 te Maastricht. Hij overleed 20 april 1978, 75 jaar oud te Mariënhaven-Warmond en werd bijgezet op 25 april 1978 te St. Pieter.

 

Hubertus Cornelis Adrianus RATS, pater Renald, zoon van Hendrikus Gerardus Jacobus RATS en Henrica Antonia Catharina MUSKENS, werd geboren op 17 september 1900 te Udenhout. Hij overleed 17 april 1979, 78 jaar oud in het ziekenhuis St. Annadal te Maastricht en werd bijgezet op 20 april 1979 te St. Pieter.

 

Hendrik Johannes Hertog LOHUIS, pater Gilbertus, werd geboren op 10 september 1891 te Leiden, als zoon van Gerhard LOHUIS en Jannetje VAN TONGEREN. Hij overleed 15 maart 1980, 88 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 19 maart 1980 te St. Pieter.

 

Hendricus Jacobus VAN DER VELDT, pater Adam, werd geboren op 20 oktober 1899 te Sloten. Hij overleed 28 februari 1983, 83 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 4 maart 1983 te St. Pieter.

 

 

Rudolf Maria Antonius TESSER, pater Carolus, zoon van Theodorus Johannes Gerardus TESSER en Jacomina KEIJSER, werd geboren op 1 augustus 1898 te Nijmegen. Hij overleed 7 april 1983, 84 jaar oud in Huize De Kruuze te Venray en werd bijgezet op 11 april 1983 te St. Pieter.

 

  

De namen van de paters zijn:

Achterste rij:

V. Kruip 1918 - 1968, M. Jorna 1895 - 1968, T. Smits 1887 - 1967, F. Kager 1896 - 1967, J. van Hemert 1882 - 1966, B. Stokman 1888 - 1965, S. Booms 1880 - 1965, A. van de Stok 1879 - 1955, G. van Putte 1911 - 1955, B. Hoefnagels 1873 - 1958, N. Honselaar 1880 - 1958, Z. Frankhuyzen 1901 - 1959, E. Vrancken 1912 - 1992, H. Caminada 1880 - 1959, D. Schoenmaeckers 1875 - 1960.

 

Evermarus (Michael Josephus Hubertus) Vrancken. Foto en aanvullende informatie: collectie familie Bovy.

 

 

De ouders van Michael Josephus Hubertus VRANCKEN waren:
Wilhelmus Johannes VRANCKEN geboren op 23 februari 1878 te Oud-Vroenhoven. Wim huwde Maria Catharina GERAERDTS (GERIDTS) 11 mei 1907 te Oud-Vroenhoven. Hij overleed 11 november 1944, 66 jaar oud te Maastricht (Wolder).
Maria Catharina GERAERDTS (GERIDTS) geboren op 8 juli 1880 te Oud-Vroenhoven. Maria overleed in 1954.
Zie: vak R Bovy.

Evermardus werd geboren op 8 februari 1912 te Oud-Vroenhoven. Hij overleed 1 juni 1992, 80 jaar oud te Katwijk en werd op 4 juni 1992 te St. Pieter begraven bij zijn ordebroeders. Op 3 maart 1940 werd hij te Weert tot priester gewijd, in de leeftijd van 28 jaar. Hij woonde eerst in het klooster te Venray en daarna heeft hij (als typist) in het klooster Alverna te Wychen bij Nijmegen gewoond. Vanaf 1965 verbleef hij in het bejaardentehuis te Katwijk, alwaar hij is overleden.
 

Tweede rij: R. Pans 1906 - 1972, D. Pernot 1897 - 1973, F. Dassen 1913 - 1989, V. Hermans 1888 - 1970, A. Bernaerts 1887 - 1969, L. Bosse 1892 - 1964, W. Knots 1896 - 1963, P. Reters 1868 - 1947, C. Kager 1888 - 1947, J. van Elk 1914 - 1984, A. Willems 1907 - 1984, C. de Kleyn 1879 - 1962, N. Gemke 1891 (=1881) - 1961, L. Hol 1882 - 1961, F. Jutte 1902 (=1903) - 1961, R. Peters 1899 - 1986, F. van de Kerkhof 1908 - 1985.

 

Pater J. van Elk. Limburgsch dagblad van 14 maart 1984.

Pater Ascanius WILLEMS. Limburgsch Dagblad van 27 september 1984.

Pater Rufinus PETERS:

 

De begrafenis op 25 juni 1986.

Voorste rij:

C. Schoonbrood 1909 - 1975, V. Keulaerds 1908 - 1975, V. Keulaerds 1915 - 2001, L. Keulaerds  1921 -2007, G. Lohuis 1891 - 1980, R. Rats 1900 - 1979, B. Henkes 1903 - 1978, R. Zevenhoven 1910 - 1976, B. Lambooij 1902 - 1974, J. Mekken 1908 - 1974, C. Tesser 1898 - 1983, A. van der Veldt 1899 - 1983, B. Rozestraten 1922 - 1984, J. Seegers 1928 - 1998, V. Hentzen 1878 - 1960, L. Verschuren 1895 - 1950, S. Opbroek 1907 - 1962, S. Wijsen 1921 - 1996, A. Jong 1877 - 1954, Z. Moors 1909 - 1955, R. Dieteren  1915 -1995, P.E. Gordijn  1923 - 1988, F. Wijenberg 1930 - 2003, B. 's Gravendijk 1913 - 1988.

 

Remigius DIETEREN:  
Pierre Josephus Elisabeth GORDIJN.

De begrafenis op 24 februari 1988.

 
Servaas WIJSEN:

Harrie WIJSEN werd geboren op 1 oktober 1921 te Maastricht. Hij overleed 5 februari 1996, 74 jaar oud te Heerlen en werd begraven op 10 februari 1996 te Maastricht (St. Pieter).

Hij was de zoon van Paul Joseph Hubert Antoine WIJSEN en Anna Maria Cecilia Louisa SOONS. Paul WIJSEN werd geboren op 13 juni 1886 te St. Pieter. Hij huwde Anna Maria Cecilia Louisa SOONS 8 januari 1918 te St. Pieter. Paul overleed 11 mei 1970, 83 jaar oud te Maastricht.
Anna Maria Cecilia Louisa SOONS werd geboren op 26 juli 1893 te Maastricht. Anna overleed 3 augustus 1983, 90 jaar oud te Maastricht.

Franciscus Xaverius Servatius WIJENBERG.

De ouders van Franciscus Xaverius Servatius WIJENBERG waren:
Nicolaas Henricus WIJENBERG geboren op 19 juli 1901 te Maastricht. Henri huwde Cornelia Maria Hubertina TILLIE 6 september 1929 te Maastricht. Henri overleed 26 februari 1986, 84 jaar oud te Maastricht, Luikerweg 34. Henri werd bijgezet op 3 maart 1986 te Maastricht, Begraafplaats Tongerseweg.
Cornelia Maria Hubertina TILLIE geboren op 4 september 1902 te Maastricht. Cornelia overleed 29 augustus 1973 en werd begraven te Maastricht,
Begraafplaats Tongerseweg.

Frans werd geboren op 7 juli 1930 te Maastricht. Hij overleed 22 februari 2003, 72 jaar oud te Utrecht. Frans werd bijgezet op 27 februari 2003 te St. Pieter.

 

De namen van de broeders zijn:

M. Cardinaal 1856 - 1930, A. Goossen 1864 - 1931, E. Tulp 1867 - 1931, C. Franken 1876 - 1939, C. Kuipers 1878 - 1941, M. Janson 1886 - 1942, I. van Boort 1860 - 1942, R. Haarman 1919 - 1944, W. Rigter 1895 - 1944, A. van Betuw 1920 - 1945, S. Link 1889 - 1949, P. Claassen 1891 - 1956.

 

 

Via onderstaande fotolinks kunt U de situatie anno 2006 bekijken. U kunt klikken op de afbeeldingen om te vergroten.

Wilhelm Joseph Gerardus KEULAERDS

Willy - pater Laetus - werd geboren op 27 februari 1921 te Heerlen aan de Willemstraat. In 1946 werd hij gewijd te Hoogcruts.

Zijn ouders waren Cornelius Joseph Hubert KEULAERDS geboren op 16 juli 1877 te Schaesberg. Hij huwde Maria Theresia WERRY 13 juni 1907 te Kerkrade. Cornelius overleed 29 juni 1949, 86 jaar oud te Heerlen en werd begraven op 2 juli 1949 te Heerlen. Maria Theresia werd geboren op 22 oktober 1884 te Spekholzerheide. Zij overleed 5 december 1967, 83 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 9 december 1967 te Heerlen.


Willy overleed 5 december 2007, 86 jaar oud in het A.Z.M. te Maastricht. 10 december 2007 werd hij te St. Pieter begraven tussen zijn Minderbroeders en bij zijn twee broers pater Vitalis KEULAERDS en pater Viventius KEULAERDS.

 

Pater Laetus kijkt zelf naar de viering, zijn uitvaart. Hij schrijft:

Maak er geen droeve bijeenkomst van, als ik dood ben.. . Daar is helemaal geen reden voor, want ik bereikte een mooie leeftijd (onuitwisbaar staan alle namen en gezichten in mijn geheugen van jonge mensen die ik gekend heb en vroeg stierven)...

- en die hoge leeftijd in jaren is niet het belangrijkste, maar dat ik mag terugkijken op àl die voorbije jaren als heerlijke en gelukkige jaren (waardoor ik mij het minder prettige nooit lang herinnerde)

- de 25 enthousiaste jaren onder de jeugd op Veldeke en op 't Antonius Doctor college in Kerkrade - waardoor ik jong van hart kon blijven -

- de 17 jaren als pastor in het academisch ziekenhuis St. Annadal (later AZM); de diepgaande vragen rond leven en dood; mogen . ervaren wat "echt" geloven is in zoveel schitterende, gelovige zieke mensen... Wat een rijkdom heb ik daar ontvangen!

- en nà mijn 65ste St. Pieter, waar ik als vrijwilliger heb mogen deelnemen aan 'n hechte christelijke gemeenschap, die mij gastvrij opnam als één van hen. Daarom is er geen reden om droevig te doen... En als ik dan óók nog mag hopen op nòg beter en nòg gelukkiger  "nà mijn dood  ...."?!

- het is één en al vreugde welke ik vond in mijn werk, in de liturgie, in de zang op St Pieter (beneden en boven), in mijn favoriete Byzantijnse Koor, in de verkondiging, vooral ook bij doop, huwelijken, etc.

- en telkens te mogen ervaren dat het duidelijk de H. Geest was die mij daarbij bezielde... (want uit mijzelf was ik niet tot veel in staat)

- voor dat alles ben ik O.L.Heer zo dankbaar.

- Pijn doet mij het afscheid van zò veel lieve mensen - van mijn familie, vooral van mijn jongste, lieve zus Gerda, en Elly, Jo, Roger, Guido en Mira. Gerda, die zich van nature zo totaal inzet, niet alleen voor haar gezin, maar overal waar zij anderen van dienst kan zijn. Zonder haar had ik niet zo lang op St. Pieter kunnen blijven (want ik heb/had twee linkse handen).

- Zing daarom liederen van dank aan de goede God... in deze Eucharistie - ten - uitvaart

- Zingt aanstonds met de hele kerk ook het aloude "Credo" als uiting van ons geloof in Hem als het laatste fundamentele houvast tot over de dood heen

- en óók als vergeving voor mijn momenten van twijfel, en voor mijn ontoereikendheid, in het uitdragen van mijn geloof in Hem en in Jezus Christus.. .

 

Parochianen van St Pieter

 

Dank voor jullie hartelijkheid en vriendschap - speciaal aan pastoor Frans.

Want het was niet mijn wil om alléén te wonen zonder broederschap, nadat vier communiteiten waar ik verbleef (Tongersestraat, Hertogsingel, parochie Nazareth, Antonius Doctor) werden opgeheven en het mij tot tweemaal toe niet lukte om na Malberg een nieuwe gemeenschap binnen Maastricht te herbeginnen...

Doodjammer is dat na zeven en een halve eeuwen "Minderbroeders" in Maastricht (zo hecht verbonden met de geschiedenis van deze prachtige stad), hier geen "bruine" woon­ en leefgemeenschap meer bestaat.

Dank tenslotte aan mijn confraters van Zuid-Limburg die mij steeds stimuleerden om de geest van Franciscus trachtten te bewaren en te beleven.

U allen bedankt en ooit "tot ziens"...! al wens ik u allemaal toe, dat dit "tot ziens" voor u nog vele, vele jaren zal/moge duren. Geniet van uw leven in dankbaarheid, en in "laetitia", in blijheid en vreugde.

 

w.g.       Laetus Keulaerds

 

 

 

 

 

 

Het Zonnelied - Fransiscus van Assisi (1182-1228):
Originele tekst Vrije vertaling
Altissimu onnipotente bon signore,
tue so le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione.
Ad te solo, altissimo, se konfano,
et nullu homo ene dignu te mentovare.
Laudato sie, mi signore, cun tucte le tue creature,
spetialmente messor lo frate sole,
lo qual’è iorno, et allumini noi per loi.
Et ellu è bellu e radiante cun grande splendore,
de te, altissimo, porta significatione.
Laudato si, mi signore, per sora luna e le stelle,
in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.
Laudato si, mi signore, per frate vento,
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale a le tue creature dai sustentamento.
Laudato si, mi signore, per sor aqua,
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.
Laudato si, mi signore, per frate focu,
per lo quale enn’allumini la nocte,
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte.
Laudato si, mi signore, per sora nostra matre terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.
Laudato si, mi signore, per quelli ke perdonano
per lo tuo amore,
et sostengo infirmitate et tribulatione.
Beati quelli ke ’l sosterrano in pace,
ka da te, altissimo, sirano incoronati.
Laudato si, mi signore, per sora nostra morte corporale,
da la quale nullu homo vivente pò skappare.
Guai a quelli, ke morrano ne le peccata mortali:
beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime voluntati,
ka la morte secunda nol farrà male.
Laudate et benedicete mi signore,
et rengratiate et serviateli cun grande humilitate.
 
Allerhoogste, almachtige, goede Heer,
aan U zijn de lof, de roem, de eer en alle zegening.
U alleen, Allerhoogste, komen zij toe
en geen mens is waardig U te noemen.
Wees geloofd, mijn Heer met al Uw schepselen
vooral door broeder zon,
die de dag brengt en ons beschijnt;
schoon is hij :en stralend in grote luister:
van U, Allerhoogste, ons een gelijkenis.
Wees geloofd, mijn Heer, door zuster maan en de sterren,
aan de hemel heeft U ze gezet, klaar, kostbaar en mooi.
Wees geloofd, mijn Heer, door broeder wind en de lucht
en wolken en heldere hemel en al het weer,
waardoor gij Uw schepselen onderhoudt.
Wees geloofd, mijn Heer, door zuster water,
zo nuttig en nederig, zo kostelijk en kuis.
Wees geloofd, mijn Heer, door broeder vuur,
door wie U de nacht laat verlichten.
Schoon is hij en vrolijk, en krachtig en sterk.
Wees geloofd, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde,
die ons draagt en bestuurt,
en die ons velerlei vruchten schenkt, en kleurige bloemen en gras.
Wees geloofd, mijn Heer, door hen die
om Uw liefdes wil vergeven zijn,
en die ziekte en verdriet verdragen hebben.
Zalig zij die in vrede volharden.
Zij zullen door U worden gekroond.
Wees geloofd, mijn Heer, door onze zuster, de lijfelijke dood
waaraan geen levend mens kan ontsnappen.
Wee degenen die in doodzonde stierven
Zalig degenen die zij vindt, terwijl zij Uw heiligste wil doen.
Hen kan de tweede dood niet deren.
Looft en prijst mijn Heer!
Brengt Hem dank en dient Hem met grote nederigheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neomist Viventius Keulaerds, het gezin Keulaerds en de gebroeders Viventius en Vitalis Keulaerds. Foto's: Stg. Oud Sint Pieter en collectie pater Laetus Keulaerds (†).

 

 

Hij trad in de Orde der Minderbroeders op 8 september 1929 en werd tot priester gewijd op 22 maart 1936. Hij was actief als Franciscaner op vele plekken in Nederland. Van 1961 tot 1970 was pater Viventius, gardiaan en rector/pastoor van de R.K. Parochie H.H. Martelaren van Gorkum te Heerlen. Sedert 13 februari 1970 was hij kapelaan in Rottenburg. Hubert Joseph Marie KEULAERDS, pater Viventius, werd geboren op 30 augustus 1908 te Heerlen. Hij overleed 16 april 1975, 66 jaar oud te Rottenburg (Duitsland) en werd 23 april 1975 te St. Pieter begraven.

 

 

 

 

Onder het pastoraat van Vitalis Keulaerds (1974-1987) werd Parochiekerk van St. Theresia van het Kind Jezus in de kerk van Ransdaal op de eerste zondag van september en de zondag in het octaaf tussen 15.00 en 16.00 uur nog voor de parochianen de kinderzegen gegeven. Vitalis (Sjef) werd geboren op 6 juli 1915 te Heerlen. Hij overleed 20 augustus 2001, 86 jaar oud en werd bijgezet op 24 augustus 2001 te St. Pieter.

 

Paoter Laetus, Minderbroeder en St. Pieternaar - ter nagedachtenis. Een kleine keuze uit een actief leven.

Het gezin Keulaerds, een religieuze bakermat  Met zijn medepaters Docentenkorps Veldeke 1951

Abbé Pierre op bezoek Keulen 1956. Eerste bouwkamp; er zullen nog veel volgen Bouwvakker te Keulen en op vele andere plekken Naar Lourdes met "de Staalwerken"; Miel van Oppen, Bèr Essers en vele anderen

Pater Laetus thuis, de Sint Maternusstraat te St. Pieter.

Na een leven van zorg voor en over anderen, weldra "thuis".

 

 

Schoolparlementsverkiezingen, stunts, politiek en maatschappelijk geëngageerd

Belangstelling tonen - oud leerlingen 1987

Het leerlingenblad "Stroomopwaarts" wint de eerste prijs

 

Elftallen begeleiden, trainen en bidden dat de bal en het net geraakt wordt... Piet ("De Pie") Schröder doet het voor.

Audiëntie bij de patriarch van Jeruzalem 1960 Mahler-Führer, een geliefde rol. 1963 Toneel: "Bloed en liefde", pingpongen, schaakclub, fotoclub, schoolreisjes enz., enz.

Dopen Verbinden Zegenen
Met dank aan Wil Lem voor het inscannen van de vele foto's, Stichting Oud Sint Pieter en en aan alle anderen welke via e-mail gereageerd hebben om een bijdrage te leveren aan bovenstaande fotohommage.

 

7 december 2008. Jaardienst voor pater Laetus. Foto: Dhr. Pierre Swaen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGBLAD De Limburger:

 

DE STER 30 van 12 december 2008:

 

Peter Franken

Pater Peter Falco Franken OFM

 

Overkoepeling, jaargang 50, nr. 1 januari 2009:

 

In Memoriam Pater Falco Franken.

Op 18 november j.l. overleed op 74 jarige leeftijd Pater Peter Falco Franken, franciscaan. Op de zaterdagavond van Allerheiligen ging hij nog voor in de H.Mis in de Koepelkerk, als vaste voorganger van het toen aanwezige Slavisch Byzantijns Koor Anastasis o.l.v. de heer H. Custers.
Zijn ouderlijk huis stond aan het Koningsplein in Maastricht (hoek Scharnerweg) en in 1964 droeg hij zijn Eerste H.Mis op in "onze" Koepelkerk, zoals hij mij op 1 november nog vertelde.

Pater Falco, onder welke naam ik hem altijd gekend en aangesproken heb, leerde ik in 1964 kennen als begeleider op het klein seminarie in Venray. Niet alleen was hij hier de begeleider van de jonge prieterstudenten, hij was ook degene die ons probeerde de gezangen van de H.Mis (toen nog in het Latijn) en de kerkliederen van o.a. Huub Oosterhuis bij te brengen. Ook was hij als muziekdocent verbonden aan het R.K. Lyceum voor jongens in Venray (het latere Boschveldcollege).
Ik ontmoette hem, na mijn vertrek van voornoemd klein seminarie, pas weer in 2001 in de franciscaner woongemeenschap Beersdal in Heerlen, na het overlijden van mijn persoonlijke vriend en voormalig pastor van onze parochie in Gronsveld, Pater Arie Klaver.

Ikzelf was blij verrast, toen hij op 1 november j.l. in de Koepelkerk voorging. Maar ook aan hem was de tijd niet ongemerkt voorbijgegaan. Hij was op dat moment al moeilijk ter been, maar zijn muzikaliteit was nog als vanouds. Ondanks het lange staan tijdens de H.Mis wist hij me te boeien door de manier waarop hij alle gebeden al zingend in harmonie met het aanwezige koor ten gehore bracht.

Vele oud-internaatstudenten van het kleinseminarie in Venray, als ook de leerlingen van het latere Boschveld college, zullen zich hem herinneren als een strenge doch hartelijke en geïnteresseerde begeleider en docent. Het Slavisch Byzantijns Koor Anastasis zal op zoek moeten gaan naar een andere muzikale voorganger, en zal Pater Falco node missen. En ondanks het sporadische contact dat ik met hem gehad heb, zal ook ik hem missen.

Enige aandacht voor hem in het parochieblad van de kerk, waar hij zijn eerste H.Mis opdroeg en waarin hij zeer recentelijk nog voorging, heeft hij wel verdiend.
 

Pater Falco, rust in vrede!
 

                                          Peter van den Hove.

 

 

 

20 december 2011: Gerardus Antonius BANNIER, pater Eucherius.

28 december 2011: Jacobus PEPERZAK, pater Bruno.

13 maart 2012: Carl Louis Maria GRASVELD, pater Angelinus.

 

 
5 maart 2016: Piet ROZESTRATEN,  pater Simeon.
25 februari 2019: Hendrik Johannes POT, pater Leonides.  

 

De orde der Minderbroeders leeft volgens de regels van Franciscus van Assisi. Vader Franciscus leefde van 1182 tot 1226 en deze man van Assisi stichtte in 1209 een orde. Hij schreef een voorlopige Regel van 1221 en een definitieve Regelredactie kwam tot stand in 1223, deze laatste werd schriftelijk goedgekeurd door paus Honorius III. Als identiteit én opdracht voor de nieuwe religieuze groep had Franciscus de naam van "mindere broeders" gekozen. De Minderbroeders in Maastricht werden na het "verraad" van 1638 op 25 juni 1639 uit de stad "verbannen" - in werkelijkheid vertrokken zij op eigen initiatief - en vestigden zich aan de oever van de Maas, tegen de flanken van de Sint-Pietersberg, waar nu Slavante is. Deze paters behoorden tot de Recollecten, een strengere richting van de Minderbroederorde, voortkomend uit de Observanten. De paters van Slavante beoefenden o.a. de wijnbouw op de hellingen van de St. Pietersberg. Slavante is dus evenals chateau Neercanne een terrassenkasteel. In 1853 vestigden de Franciscanen zich wederom in de stad Maastricht. In 1859 werden hun kerk en klooster aan de Tongersestraat ingezegend. 

Bron: D. van Heel, "Necrologium van de minderbroederkloosters te Maastricht en te Lichtenberg (Slavante)", Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 86-87 (1950-1951) blz. 273-336.

Het klooster te Slavante in 1740. De ruines van kasteel Lichtenberg zijn nog duidelijk zichtbaar. Gravure van Hendrik Spilman uitgegeven door Isaac Tirion (1705-1769) uit "Het verheerlykt Nederland of Kabinet van hedendaagsche gezigten", Amsterdam 1754.

Pater Vinck.Pater Vinck: 3 maart 1638 werd de Minderbroeder Servatius Vinck, sinds enkele weken gardiaan van het Minderbroederklooster, gearresteerd. Hij werd van betrokkenheid bij het verraad verdacht, maar legde ondanks zware martelingen geen bekentenis af. Negen verdachten werden uiteindelijk schuldig bevonden en ter dood gebracht. Voor de Jezuïeten kwam van katholieke zijde internationale diplomatieke hulp op gang om de executies te voorkomen, maar tevergeefs. De terechtstelling vond plaats op 7 juni 1638. De afgehakte hoofden van Lansmans, De la Court, Caters, pater Vinck en broeder Nottijn werden als afschrikwekkend voorbeeld, met het gezicht naar de vijand, op ijzeren pinnen tentoongesteld op het bastion "De Drie Duiven". Sinds die tijd heet dit rondeel "De Vijf Koppen". In de nabijheid is een muurtoren van de tweede stadsmuur, die in de jaren 1906 en 1907 werd gerestaureerd, naar pater Vinck genoemd: "Het Pater-Vinktorentje".

Meer weten hier over: Navagne / Van 't gruwelijk verraet in den jaere 1638 op Maestricht gepractiseert. d'Artagnan.

In vak D werden de zusters Franciscanessen Missionarissen van Maria Maastricht (St. Franciscus Missionaire de Marie) uit de Capucijnengang 3 te Maastricht bijgezet in gepachte graven. In 1911 heeft de congregatie van de Broeders van Maastricht het hele Capucijnenklooster met aanliggende panden verkocht aan de zusters Franciscanessen, missionarissen van Maria ("grijze zusters"). Deze in 1877 in India gestichte missiecongregatie had sinds 1907 een vestiging in een huis aan de Grote Gracht nr. 12 in Maastricht. Naast de aanbidding van het Allerheiligste, het bidden voor de katholieke missie en het vervaardigen van kerkelijke paramenten, hielden de zusters zich bezig met de opvoeding van en het onderwijs aan jonge meisjes (o.a. in Huize Bethlehem in Limmel). Patronaatswerk behoorde ook tot hun activiteiten. Voor pastoor Theunissen hebben zij een Stola gemaakt (nog aanwezig). Op 1 augustus 1968 verlieten de 32 overgebleven zusters het kloostercomplex in Maastricht en togen naar een flatgebouw in Weiteveen in Drenthe. Wellicht zijn de stoffelijke overschotten van de zusters meeverhuisd naar de nieuwe locatie. Zie verder: Lourdesgrot.

 

De genoemde stola van pastoor Theunissen.

Koorkap (nog steeds in gebruik).

 

Zuster Rosa BOCH, dochter van Melchior BOCH en Barbara ÖSTERLE, werd geboren omtrent 1889 te Langen (Oostenrijk). Zij overleed 21 juli 1920, 31 jaar oud Capucijnengang 3 te Maastricht.
 

Zuster Anna Elisabeth KÖSTERS, dochter van Bernard KÖSTERS en Elisabeth LANDENKÖTTER, werd geboren omtrent 1879 te Bentlage (Duitsland). Zij overleed 12 april 1922, 43 jaar oud Capucijnengang 3 te Maastricht.
 

Zuster Elisabeth Maria GOETS, dochter van Johannnes Wilhelmus GOETS en Francisca JANSEN, werd geboren op 9 januari 1883 te Deursen-Dennenburg. Zij overleed 5 maart 1929, 46 jaar oud Capucijnengang 3 te Maastricht.
 

Zuster Valerie DRAHAN werd geboren op 4 november 1884 te Wenen. Zij overleed 15 september 1944, 59 jaar oud Capucijnengang 3 te Maastricht en werd bijgezet op 18 september 1944 te St. Pieter.

Zuster Arnoldina STEEGS, dochter van Albertus STEEGS en Catharina VAN ZEELAND, werd geboren op 19 mei 1877 te Gemert. Zij overleed 6 februari 1951, 73 jaar oud Capucijnengang 3 te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter.

Zuster Josefine Antonia PLESCHBERGER, dochter van Franz PLESCHBERGER en Hedwig Mathilde HÖFRER, werd geboren op 20 februari 1882 te Klagenfurt. Zij overleed 16 april 1957, 75 jaar oud Capucijnengang 3 te Maastricht en werd bijgezet op 19 april 1957 te St. Pieter.
 

Zuster Gordina Francina VAN HOUT, dochter van Jacobus VAN HOUT en Maria Helena MENKE, werd geboren op 4 november 1872 te Schiedam. Zij overleed 1 juli 1957, 84 jaar oud Capucijnengang 3 te Maastricht en werd bijgezet op 3 juli 1957 te St. Pieter.

 

Zuster Henriette KUPFERSCHLAG, dochter Joseph KUPFERSCHLAG en Sophia KUGELMANN, werd geboren op 7 mei 1875 te Borgentreich (Duitsland). Zij overleed 8 februari 1959, 83 jaar oud Capucijnengang 3 te Maastricht en werd bijgezet op 11 februari 1959 te St. Pieter.

 

Zuster Maria Ardina VAN HOUT, dochter van Wouter VAN HOUT en Johanna GIJSBERS, werd geboren op 6 maart 1905 te Nederasselt. Zij overleed 30 april 1961, 56 jaar oud Capucijnengang 3 te Maastricht en werd bijgezet op 3 mei 1961 te St. Pieter.

 

Zuster Eugenia CHILETTO werd geboren op 20 maart 1878 te Forcegno (I). Zij verleed 20 september 1961, 83 jaar oud Capucijnengang 3 te Maastricht en werd bijgezet op 23 september 1961 te St. Pieter.

 

Zuster Alida Jacoba VAN BERKEL, dochter van Wilhelmus VAN BERKEL en Maria Antonia VAN BOHEMEN, werd geboren op 15 december 1887 te Voorburg. Zij overleed 11 mei 1962, 74 jaar oud Capucijnengang 3 te Maastricht en werd bijgezet op 15 mei 1962 te St. Pieter.

 

Zuster Geertrudes Alida Jacoba OVERTOOM, dochter van Petrus Hendrikus OVERTOOM en Johanna HES, werd geboren op 16 september 1905 te Heerhugowaard. Zij overleed 6 december 1964, 59 jaar oud Capucijnengang 3 te Maastricht en werd bijgezet op 9 december 1964 te St. Pieter.

Zuster Marie Héloïse HERGAULT werd geboren op 7 mei 1881 te Flers (Frankrijk). Zij overleed 28 maart 1965, 83 jaar oud Capucijnengang 3 te Maastricht en werd bijgezet op 31 maart 1965 te St. Pieter.
 

Zuster Paulina HUHN werd geboren op 24 maart 1889 te Mackenzell (Duitsland). Zij overleed 28 juli 1965, 76 jaar oud Capucijnengang 3 te Maastricht en werd bijgezet op 31 juli 1965 te St. Pieter.

 

Zuster Paula Elisabeth THOMA werd geboren op 27 augustus 1890 te München-Gladbach (D). Zij overleed 20 april 1966, 75 jaar oud Capucijnengang 3 te Maastricht en werd bijgezet op 23 april 1966 te St. Pieter.

 

Zuster Kužma LUCIJNA werd geboren op 15 augustus 1881 te Wólka Kozuchowska (Polen). Zij overleed 17 juli 1967, 85 jaar oud Capucijnengang 3 te Maastricht en werd bijgezet op 20 juli 1967 te St. Pieter.
 

Zuster Johanna Clara Alijda VAN HATTUM, dochter van Hendrik VAN HATTUM en Anna Maria VAN DE ZANDE, werd geboren op 29 mei 1884 te Woerden. Zij overleed 23 oktober 1967, 83 jaar oud Capucijnengang 3 te Maastricht en werd bijgezet op 25 oktober 1967 te St. Pieter.
 

Maria SCHANZ, zuster Maria Amantia, werd geboren op 22 december 1885 te Laurensberg. Zij overleed 3 juli 1968, 82 jaar oud Capucijnengang 3 te Maastricht en werd bijgezet op 5 juli 1968 te St. Pieter.