Het familiewapen HENKET.

N.B.: niet alle gegevens zijn gecontroleerd met de oorspronkelijke bronnen. Ook zijn er een aantal hypothesen opgenomen. Meerdere aktes moeten nog getranscribeerd en vertaald worden. Een aantal gegevens zijn afgeleid uit literatuuronderzoek. Geraadpleegd zijn diverse genealogieën van meerdere internetsites. Andere gegevens zijn afkomstig van de Cd-rom Gendalim schijf 1 t/m 7; een productie van de Stg. Limburgs Genealogisch Archief en Stg. Geschiedkunde "De Maaskèntj". Tevens zijn gegevens afkomstig van het project WieWasWie (voorheen GenLias project) te raadplegen via: WieWasWie.nl | Zoek Bouw & Deel Je Stamboom

 Indien u iets wilt overnemen uit de inhoud van deze website, neem dan contact met mij op.

Hulpprogramma's:

- Latijn in kerkregisters en documenten treft u aan op de pagina van August de Man: toelichting.

- Op welke datum viel of valt Aswoensdag - Pasen - Hemelvaart - Pinksteren 1583-2600? Het antwoord is te vinden op Aswoensdag - Pasen - Hemelvaart - Pinksteren 1583 - 2600 / Easter.

- Met onderstaande calculator kunt u berekenen welke dag het was op een bepaalde datum.Vul eerst de datum in en klik dan op Welke dag om het resultaat te zien (in het voorbeeld: vrijdag).

Vul een datum in. Bijvoorbeeld: 24-03-1617

- De Republikeinse kalender: een goed conversieprogramma kunt U hier downloaden: download bestand.

Andere conversieprogramma's:

 

- Conversion de dates du calendrier républicain.

- Een website om de heraldische termen in 6 talen te vertalen: Heraldische Vertaalhulp.

- Via FreeFind kunt U op naam zoeken binnen de websites van Breur Henket:

site search by freefind advanced
 

Oorsprong naam HENKET HENQUET.
Geraadpleegde literatuur.
Voorbeelden reeds vertaalde akten.
Beroepenlijst Frans/Nederlands.
Navage. 't Gruwelijk verraet in den jaere 1638. D'Artagnan.
Van Helstraat tot Herbenusstraat. Militairen, industrie en wonen. Atjeh.
Van Visé naar Sint-Pieter en Maastricht. De Familie Closset. Van scheepstimmerlieden tot firmanten in baggeractiviteiten en de grindhandel.
Maastricht in de 19de en 20ste eeuw; Prof. Henket en Napoleon.
Historie kasteelhoeve Lichtenberg te Maastricht.
Nieuwe poorters van Maastricht afkomstig vanuijt de Vreijheijt St. Pieter in 't lande van Luijck. Periode 1442-1775.
De (vernieuwde) burgerinschrijvingen te Sint Pieter 1662.
"Spreeuwarts Thoorenthien" (De Torentjes) te Maastricht.
De familie Eijssen te St. Pieter.
Meer over drenkelingen en ongelukken gebeurd in samenhang met het Kanaal van Luik naar Maastricht en andere waterwegen.
Het kerkhof van Sint Pieter "op de berg" te Maastricht.
Week van de geschiedenis 2008/2009:

Irina Pavlona Schuschkewitsch, een "Displaced Person".

Max Meijer, oorlogsslachtoffer door toeval.

Het oorlogsgraf van Jean Perée.

Kunst in de Koepelkerk te Maastricht.

© Breur Henket 2015 | webmaster@breurhenket.com