Caris vlinderkind

Kerkhofmuur  west  vak E     
      Onbekend afkomstig van Laatste uitbreiding    
    Ballieux Heijmen Klein Stroy      

Voorheen

cholly

Willems

Voorheen Groothausen Jongen

Pauwels

Vandenboorn

 

Miesen Sorokina

Voorheen Wolfs

Coenen
Eijssen
Schobbe
Creyghton Morel

Pans Wijsen

Wilhelmus Van der Linden

Voorheen Leben-Vangangelt

Eggen
Lutteke

 

Voorheen

 Van der Muelen Maarssenbroek

 

Van der Plaats
Stauffenbeil
Dentz

Slot

 

 

voorheen

Bragt

Voorheen

Sijstermans Vandermühlen

Voorheen

Snels Nouwen

 
 

Palmans

 Deckers

 

Voorheen Ummels Nicolaes

Motké Cordewener

 

Dumoulin Lemmens Coenen

Voorheen Vandenboorn

 

Vertommen Ubags

Voorheen Smeets-Körner

Janssen

 

voorheen Lahaije

Magnée

Hoeberechts

Janssen

 

Voorheen

Winants

Nicolaes

Verlinden Janssen  
 

Voorheen

Beckers

Willems 

Riemens

Hendriks

 

Voorheen

Brabant Groothausen Zenthner

Wamsteeker  

Verhoef
Rosier Rodolf

Rosier
Caenen
Van der Kwaak

 Rosier

Jongen

Reiner Lalieu

 Schreurs

Van der Put

Vanderbroeck

Smeets
Van der Put
Berkhof

Flaton Flaton

voorheen Janssen Moermans

Keijenberg

Voorheen Hougardy Fooij

 

Vak E: de graven van langs de westelijke kerkhofmuur 3.  Voorheen vak C I. Graven vanaf 1921.

Arthur - René Caris

Votieftegel: Herinnering aan / Arthur en René Caris / * 8 -2 -1955 † / Zoontjes van Jo en Virg

 

 

 

 

 

 

 

 

VLINDERKIND


Deze stichting, onder bezielende leiding van Christianne Meertens, heeft haar doel bereikt. Een monument op ons kerkhof ter gedachtenis van alle kinderen die vroegtijdig geboren werden en stierven en geen naam of graf kregen op een kerkhof. Die plek willen we hen nu geven. Er is behoefte aan. Dat bleek uit de grote respons die Christianne kreeg. Op zondag 21 juni 2009 om 14.30 uur was er een dienst in de kerk St.-Pieter boven, waarna het monument onthuld en ingezegend werd.

 
Dagblad De Limburger van 22 juni 2009. Foto: Harry Heuts.

Hubertus Henricus Joannes Antonius Stroy

- Een zuiltje, bloemmotief, een kindergraf -

Hier rust / ons / liefste zoontje / Hubert Stroy / geb.13 juni 1918 / overl. 12 jan.1919 / rust zacht / lieve engel

De ouders van Hubertus Hendricus Joannes Antonius STROIJ waren: Hermanus Hubertus STROIJ geboren op 19 december 1876 te Venraij. Hij huwde Maria Hendrika Elisabeth Lamberta VAN DEN HEUIJ 16 september 1913 te Oerle. Hermanus overleed 22 februari 1960, 83 jaar oud en werd bijgezet op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg te Maastricht. Maria Hendrika Elisabeth Lamberta VAN DEN HEUIJ werd geboren op 9 februari 1879 te Heumen. Henrica overleed 13 december 1941, 62 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 17 december 1941 te Maastricht op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg. Herman Hubert was in 1919 leraar aan de Rijkskweekschool voor onderwijzer en wonende aan de Papenweg te St. Pieter. Medeoprichter van de Coöperatieve verbruiksvereniging „Vooruit", te Maastricht, opgericht op 18 april 1919 te Maastricht.

Hubert werd geboren op 13 juni 1918 te St. Pieter. Hij overleed 12 januari 1919, 7 maanden oud te St. Pieter en werd begraven op 15 januari 1919 te St. Pieter in vak A IV 1. Het graf werd geruimd na 12 januari 1944 en het grafsteentje kwam later terecht in de tuin van de voormalige pastorie, vervolgens bij de ingang van de sacristie. Stg. Grafmonumenten St. Pieter verplaatste het monumentje in 2013 naar de definitieve plek in vak E.

 

Limburger Koerier van 13 januari 1919.

Huberts' zus Augusta Hermina Johanna Hubertina STROY werd geboren op 23 september 1915 te Stratum. Augusta overleed 22 april 1954, 38 jaar oud te Maastricht. Zij was gehuwd met Pieter Antoon PETERS.

 

H Johanna Juliana van der Plaats - Louis Willem Dentz / Gerardus Jacobus Van der Plaats - Johanna Juliana Stauffenbeil / Gerardus Jacobus van der Plaats  - Anna Theodora Christina van der Plaats - Verhoef

Antje Slot

- Een grafkelder -

(ongewijde grond)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linker segment:

Detail.

Johanna Juliana Dentz / V.d. Plaats / * 21-11-1897 Utrecht / † 3-10-1992 Maastricht

Johanna Juliana van der Plaats Gerardus Jacobus van der Plaats Johanna Juliana Stauffenbeil

Midden segment:

Hier rust / onze lieve man en vader / G.J.v.d.Plaats / geb. 27 maart 1864 / overl. 20 nov. 1928 / en onze lieve moeder / J.J.v/d./Plaats-Stauffenbeil / geb. 25 jan. 1860 / overl. 1 aug. 1938

Rechter segment:

Gerard J. v.d. Plaats / * 8.10.1903 te Utrecht / † 3.4.1995 Maastricht / ------ /Ans Th.C.v.d. Plaats / Verhoef / * 21.6.1904 Utrecht / † 16.8.1986 Maastricht / ------ / # hier bijgezet 5.3.1973 / Louis w. Dentz / * 7.9.1879 Batavia / † 10.8.1963 Maastricht

De ouders van Gerardus Jacobus VAN DER PLAATS waren Bernardus Jan VAN DER PLAATS en Johanna VISSER.
 

Gerard werd geboren op 27 maart 1864 te Utrecht. Hij huwde Johanna Juliana STAUFFENBEIL, dochter van George Wilhelm STAUFFENBEIL en Martje MOLENAAR, 28 september 1887 te Utrecht. Gerard overleed 20 november 1928, 64 jaar oud en werd bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. Gerard was arts-radioloog van beroep. Johanna werd geboren op 25 januari 1860 te Utrecht. Zij overleed 1 augustus 1938, 78 jaar oud te Maastricht en werd 4 augustus 1938 bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. Hoge Kanaaldijk 7 te Maastricht (St. Pieter).

Kinderen allen geboren te  Utrecht:
 

i. Bernardus Jan VAN DER PLAATS geboren op 23 augustus 1888. Ben huwde Agathe KEIJZER, dochter van Gerard Johan KEIJZER en Jacomina TOM, 20 december 1917 te Utrecht. Bernardus overleed 31 december 1957, 69 jaar oud te Maastricht en werd 4 januari 1958 gecremeerd in Dieren.. Hij was röntgenoloog van beroep. Oud-hoogleraar in de Radiologie aan de Universiteit te Batavia. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Drager van het Silver Laurel Leaf. Sterfhuis Hoge Kanaaldijk 11.

 

De Tijd, godsdienstig-staatkundig dagblad van 9 november 1951: "Engelse onderscheiding voor Nederlandse arts. Aan prof. dr. B. J. van der Plaats, arts-radioloog, thans wonende te Maastricht, is toegekend het Engelse silver laurel leaf emblem. Prof. van der Plaats is oud-hoogleraar in de radiologie aan de universiteit van Indonesië. Hij ontving deze onderscheiding als erkenning van zijn moedig gedrag en kostbare diensten bewezen aan medekrijgsgevangenen in Nederlands-lndië".

 

ii. George Wilhelm Pieter VAN DER PLAATS geboren op 23 april 1892. Hij huwde Cornelia JARING 6 april 1916 te Utrecht. George overleed 16 augustus 1964, 72 jaar oud te Groningen.
 

iii. Johanna Juliana VAN DER PLAATS geboren op 21 november 1897. Johanna huwde Louis Willem DENTZ, zoon van Henrij DENTZ en Carolina Catharina Elisabeth DEVONSHIRE, 30 juni 1921 te Utrecht. Johanna overleed 3 oktober 1992, 94 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. Louis werd geboren op 7 september 1879 te Batavia. Hij overleed 10 augustus 1963 te Maastricht en werd in dit familiegraf bijgezet op 5 maart 1973.
 

iv. Gerardus Jacobus VAN DER PLAATS geboren op 8 oktober 1903. Hij overleed 3 april 1995, 91 jaar oud te Maastricht en werd 8 april 1995 bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. Hij behaalde zijn artsexamen aan de Rijksuniversiteit te Utrecht in 1928. De opleiding tot radioloog werd gevolgd in Utrecht, Wenen en Frankfurt am Main. Hij promoveerde 1938 te Utrecht en werd achtereenvolgens radioloog aan het Binnenziekenhuis te Eindhoven (1930-1936), hoofd radiologische afdeling Ziekenhuis Calvariënberg, later St. Annadal (1936-1968). Hij was hoogleraar radiologie te Groningen van 1955-1958. Hij was huwde Anna Theodora Christina VERHOEF, dochter van Henricus Theodorus Andreas VERHOEFF en Joanna Adriana KIPP, 23 november 1936 te Maastricht. Zij werd geboren op 21 juni 1904 te Utrecht. Ans overleed 10 augustus 1986, 82 jaar oud te Maastricht en werd 14 augustus 1986 bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. Kinderen: 3 dochters.

 

 

De Limburger Koerier van 23 november 1936.

Gerardus Jacobus van der Plaats.

Anna Theodora Christina Verhoef.

Louis Willem Dentz.

Uit: "Eus eige Gezèt" No.91 - 15 mei 1973 (Klevarie).
 

 

Reeds 4 maanden na de ontdekking van de Röntgenstralen werden in het Gronings natuurkundig laboratorium op 26 maart 1896 door Prof. Haga, studievriend van Röntgen, de eerste radiologische opnamen gemaakt. Binnen 10 jaar werden er in de interne kliniek onder leiding van Prof. Wenckebach Röntgenfaciliteiten ontwikkeld die als landelijk voorbeeld golden, zoals bijv. het Groninger statief. Na de oorlog in 1955 heeft Prof. Van der Plaats de eerste Nederlandse schreden op het gebied van de cine-angiocardiografie de voorloper van de hartkatheterisatie gezet. Vanaf 1958 smeedde Prof. Blickman alle Groningse Röntgenfaciliteiten aaneen tot één radiologische afdeling. Ook verlegde hij de Nederlandse academische horizon naar de Verenigde Staten. Haga, Wenckebach, Van der Plaats en Blickman werden voor hun verdiensten onderscheiden met het erelidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie, terwijl Blickman als enige Nederlandse radioloog onderscheiden is met de Golden Medal van de Roentgen Society of North America.

De ontwikkeling van röntgentechnologie in de beginjaren van het Philips' Natuurkundig Laboratorium: om vragen op medisch gebied te kunnen beantwoorden, werden artsen in dienst genomen. Met hun specifieke kennis leverden zij belangrijke bijdragen aan Bouwers’
onderzoek. Dr. Daan, een gespecialiseerd röntgenoloog, kwam in 1928 op het Nat.Lab. Hij hield zich vooral bezig met longonderzoek. Deze arts zou slechts voor een korte tijd werkzaam zijn op de röntgenafdeling. Al in 1930 werd hij opgevolgd door dr. G.J. Van der Plaats. Hij was de jongere broer van de röntgenoloog B.J. van der Plaats uit Utrecht. G.J. Van der Plaats voerde onderzoek uit op het Nat.Lab. en promoveerde uiteindelijk in 1938 op een verhandeling "Over de behandelingen van huidcarcinomen met röntgenbestraling volgens de Röntgenkaustiekmethode". In zijn woord vooraf aan dit proefschrift bedankte hij Anton Philips en Bouwers voor de mogelijkheid om in het röntgenlaboratorium van Philips onderzoek te doen.

1953 verscheen het eerste leerboek over "medische röntgentechniek" samengesteld door Prof.Dr G.J. van der Plaats. Hij was in 1955 te Groningen tot buitengewoon hoogleraar benoemd. Daarvoor was Van der Plaats radioloog te Maastricht. Ieder aankomend assistent moest een onderkomen in Maastricht zoeken en op de röntgenafdeling twee maanden zonder genot van salaris werken; daarna ging de opleiding in Groningen verder. Van der Plaats keerde in 1958 naar Maastricht terug.

Hij hield privé praktijk - Specialisten Instituut A.M.I. Kesselskade 53 - samen met Dr. Mesker (neuroloog psychiater) en Dr. Van den Akker, oogarts. Ingang een langere gang.

Villa "Maaszicht", Ursulinenweg 3 te Maastricht (St. Pieter), het voormalige woonhuis van Prof. Van der Plaats voorjaar 2007. Foto: Breur Henket.

Deze villa was vanaf 1877 eigendom van de familie Claereboets en behoorde tot het landgoed Maeszigt. De villa werd in 1873 gebouwd naar een ontwerp van architect Albert Slootmaekers S.J. Zie: Lourdesgrot.

Zelf heb ik (Breur Henket) Dhr. Van der Plaats nog gekend na zijn pensionering tijdens mijn periode als projectleider bij Stichting Nieuwe Werkvormen. De professor maakte bij verkenning van zijn eigendommen met zijn bromfiets de omgeving van de St. Pietersberg ietwat onveilig. Ook werden er schapen in zijn tuin losgelaten om het onkruid in toom te houden. Hij was een bijzondere man; hij kwam wel eens "zakelijk en zuinig" over, maar liet zich voor ieder goed doel strikken.

Dhr. F. Tilman werd wel eens door Van der Plaats gebeld als er wat aan de hand was. Frans werd een keer gebeld door Van der Plaats met de melding dat de kerkklok van de kerk boven bleef slaan. Het uurwerk werd elektrisch bediend en er was iets misgegaan. Frans adviseerde natuurlijk de stop uit de meterkast van de kerk te draaien, daar had Van der Plaats nog niet aan gedacht. Het luiden hield natuurlijk op, maar pastoor Dohmen en de kerkbezoekers kwamen plotseling in het duister te zitten. Zelf had Van der Plaats geen enkele moeite de niet erg betrouwbaar uitziende aan elkaar geknoopte ladders van de kerktoren te bestijgen. Frans deed dit liever pas na het nemen van een aantal voorzorgsmaatregelen.

Dhr. Ton Nelissen, actief bezig geweest met het onderhoud van de röntgen apparatuur en later huisvriend van Van der Plaats, herinnert zich de steeds terugkerende vraag van de professor: "Hoe werkt toch eigenlijk een bel?" ... of: "Dat zal wel een boerenfout van mij zijn" ..., in geval Dhr. Nelissen iets onbenulligs moest uitleggen.

Mei 1986 werd in of bij het familiegraf de urn bijgezet van Antje SLOT.

De ouders van Antje SLOT waren:
Nan (Janszoon) SLOT geboren op 26 maart 1865 te Texel. Nan overleed 8 september 1938, 73 jaar oud te Den Helder. Hij huwde Stijntje SELSER 24 juni 1898 te Texel. Nan was werkman.
Stijntje SELSER geboren op 12 juni 1865 te Texel. Zij overleed 23 januari 1937, 71 jaar oud te Texel.

Antje werd geboren op 3 juli 1900 te Texel. Zij overleed 19 april 1986, 86 jaar oud te Maastricht. Antje werd gecremeerd op 22 april 1986 te Geleen. De urn werd bijgezet in mei 1986 te St. Pieter. Antje was Nederlands Hervormd.

 

Josephina Elisabeth Hubertina Janssen - Alfred Marie Joseph Hoeberechts / Alfred C.C.M. HOEBERECHTS

- Een kruis -

Fien Janssen / * 3.7.1918 † 2.6.1980 / echtgenote van / Fred Hoeberechts / * 20.11.1917 † 4.12.1987 / en hun zoon Alfred Hoeberechts / *11.10.1944 †5.2.2013

Fien werd geboren op 3 juli 1918 te Maastricht als dochter van Godefridus Hendrikus Hubertus JANSSEN en Elisabeth Hubertina EGGELS. Fred en Josephina Elisabeth Hubertina JANSSEN zijn 7 augustus 1942 getrouwd te Maastricht. Fien overleed 2 juni 1980, 61 jaar oud en te Maastricht en werd 6 juni 1980 begraven te St. Pieter. Fred werd geboren op 20 november 1917 te Maastricht als zoon van Georges Nicolas Hubert Marie Joseph HOEBERECHTS en Thecla Maria Adriana UNTIET. Hij overleed 4 december 1987, 70 jaar oud te Maastricht en werd 8 december 1987 te St. Pieter bijgezet.

Hun zoon Alfred C.C.M. HOEBERECHTS werd geboren op 11 oktober 1944 te Maastricht. Fred overleed 5 februari 2013, 68 jaar oud te Maastricht. Fred werd bijgezet op 9 februari 2013 te St. Pieter.

 

Dochter Thecla Elisabeth Clémence Marie HOEBERECHTS werd geboren op 5 juni 1946 te Maastricht. Thecla overleed 24 augustus 2015, 69 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 29 augustus 2015 te St. Pieter. Thecla huwde Adrianus Johannes Willibrordus VAN MARRELO, zoon van Charles Antonie VAN MARRELO en Cornelia Maria BORSBOOM. Aat werd 10 november 1932 geboren te 's-Gravenhage. Aat overleed te Cadier en Keer op 2 september 2016, 83 jaar oud en werd 8 september 2016 bijgezet te St. Pieter. Zie: vak AD Van Marrelo-Hoeberechts.

 

Kees Verlinden - Thérèse Janssen

- Maria met kind -

Kees Verlinden / * 18-9-1921 / † 15-12-2008 / Thérèse / Verlinden - JanssenDetail. / * 3-3-1921 / † 9-10-2012

vergeef me dat ik / achterlaat wat ik / zo zeer heb lief gehad

* 18 sep 1921  † 15 december 2008

De ouders van Kees VERLINDEN waren:
Johan Joseph Henri Marie VERLINDEN en Catharina Adriana Elisabeth ROMIJN.
Zie: vak I Verlinden.

 

 

Kees werd geboren op 18 september 1921 te Delft. Hij overleed 15 december 2008, 87 jaar oud te Maastricht. Kees werd 20 december 2008 te St. Pieter begraven. Thérèse werd geboren op 3 maart 1921 te Maastricht. Zij overleed 9 oktober 2012, 91 jaar oud te Eijsden en werd bijgezet op 13 oktober 2012 te St. Pieter.

 

 

 

Detail.

H Maria Johanna Cornelia Smeets - Martinus Wilhelmus van der Put  / Anna van der Put - Cornelis Berkhof

 - Een kruis met ornamenten, een Christushoofd -

- In memoriam / Cornelia Smeets / * 26-6-1870 † 31-5-1938 / en echtg. / Martinus / van der Put / * 13-10-1871 † 3-10-1941

Anna van der Put / * 7-3-1907 † 14-6-1982 / echtg. van / Cornelis Hubertus Berkhof / † 8-3-1994.

De ouders van Martinus Wilhelmus VAN DER PUT waren Adrianus VAN DER PUT en Maria Anna Hubertina DEBATS.

 

Martin werd geboren op 13 oktober 1871 te Maastricht en overleed 3 oktober 1941, 70 jaar oud te Maastricht in het ziekenhuis Calvariënberg en werd 6 oktober 1941 bijgezet te St. Pieter. Martin huwde Maria Johanna Cornelia SMEETS, dochter van Willem SMEETS en Maria Philomena RITZEN, 9 juni 1893 te St. Pieter. Martin was broodbakker van beroep in 1893, later landbouwer. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 82. Cornelia werd geboren op 25 juni 1870 te Maastricht; op de grafsteen wordt vermeld 26 juni 1870. Zij overleed 31 mei 1938, 67 jaar oud en werd 2 juni 1938 te St. Pieter begraven. Sterfhuis Lage Kanaaldijk 82.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kinderen:
i. Maria Johanna Philomena VAN DER PUT geboren op 15 april 1894 te St. Pieter. Philomena huwde Louis Joseph BECKERS 15 april 1921 te Maastricht. Zij overleed 22 januari 1973, 78 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.
Zie: vak Q Beckers.
ii. Winandus Hubertus Antonius VAN DER PUT geboren op 17 maart 1896 te St. Pieter. Winand huwde Rosalie Theodora VAN ITERSON 10 juni 1921 te Maastricht. Winand overleed 10 februari 1927, 30 jaar en 11 maanden oud en werd 14 februari 1927 begraven te St. Pieter.
Zie:
verdwenen of geruimde grafmonumenten en Van der Put.

iii. Petrus Hubertus VAN DER PUT geboren op 6 april 1898 te St. Pieter en gedoopt op 7 april 1898 te St. Pieter. Hij huwde Gertrudis Maria WILLEMS, dochter van Peter Johannes WILLEMS en Johanna SCHREURS, 14 juli 1922 te Maastricht. Kerkelijk huwelijk op 18 juli 1922 te St. Pieter; getuigen waren Winandus VAN DER PUT en Franciscus WILLEMS. Hij overleed 14 maart 1954, 55 jaar oud te Maastricht. 1922 kelner van beroep. Gertrudis werd geboren op 11 mei 1897 te Melick en Herkenbosch en gedoopt op 11 mei 1897 te Melick.

iv. Johannes Hubertus Josephus VAN DER PUT geboren op 28 maart 1901 te St. Pieter. Hij overleed 10 januari 1948, 46 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Zie: vak H Van der Put.

v. Antonius Lambertus VAN DER PUT geboren op 9 oktober 1904 te St. Pieter. Hij huwde Margareta Gertrude DE VRIES, dochter van Samme DE VRIES en Sofie PÖRTING, 31 januari 1930 te Maastricht. Twan overleed 23 juni 1978 ,73 jaar oud te Maastricht en werd gecremeerd 28 juni 1978 te Heeze.
vi. Maria Joanna VAN DER PUT geboren op 7 maart 1907 te St. Pieter. Zij huwde Cornelis Hubertus BERKHOF, zoon van Louis BERKHOF en Joanna Maria BERGHMANS, 6 september 1929 te Maastricht. 7 september 1929 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen hierbij waren Nicolaus BERKHOF en Petrus VAN DE PUT. Anna overleed 14 juni 1982, 75 jaar oud in het ziekenhuis St. Annadal te Maastricht en werd 17 juni 1982 begraven te St. Pieter. Cornelis werd geboren op 21 september 1906 te Maastricht. Hij overleed 8 maart 1994, 87 jaar oud en werd 12 maart bijgezet te St. Pieter. Aardewerker, hoedenmaker, directiechauffeur ENCI.

 

 

Margaretha Theodora Flaton - Petrus Josephus Ignatius Flaton

- Diverse florale elementen -

Greetje Flaton / * 5-7-1945 / † 5-3-2005 / ∞ / Peter Flaton / * 19-11-1946 / † 10-5-2021

Margaretha Theodora FLATON werd geboren op 5 juli 1945 te Neede. Greetje overleed 5 maart 2005 te Maastricht en werd 10 maart 2005 te St. Pieter begraven. Peter werd 19 november 1946 geboren te Voorburg. Hij overleed 10 mei 2021, 74 jaar oud te Maastricht en werd 15 mei 2021 bijgezet te St. Pieter.

 

 

 

 

 

Willem Hofhuizen 1979: "Moeder en kind".

 

Huub Keijenberg

- Maria te Lourdes-

Huub Keijenberg / * 17-1-1943  † 3-1-1996 / ∞ / Helma Van Deurse

Huub KEIJENBERG werd geboren op 17 januari 1943 te Epen. Huub overleed 3 januari 1996, 52 jaar oud te Maastricht en werd te St. Pieter begraven.

 

 

 

 

 

 

 

 
Detail.

 

Gustaaf Hubert Eggen - Cornelia Lutteke / Joseph Johannes Hubertus Maria Eggen / Hubertina Johanna Maria Eggen

 - Een kruis -

Hier rust / Gustaaf  Eggen / * 1913  † 1974 / echtgenoot  van / Corry  Lutteke / * 1915  † 2001

Jan Eggen / 1948 - 2022

Ik krijg wat ik mis / zo niet hier / dan elders, als waar ongewis / Ik word toch / wat ik zelf beslis.

Fernando Pessoa

Tia Eggen, 1944 ˜ 2024

 

De ouders van Gustaaf Hubert EGGEN warenJan Mathijs Maria Elisabeth (Johannes Mathias) EGGEN en Maria Elisabeth HOEBERIGS.

Guus werd geboren op 2 juni 1913 te Borgharen en overleed 26 december 1974, 61 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 31 december 1974 te St. Pieter.  Bankwerker. 1941 kraandrijver bij Ankersmit. 1964 25-jarig jubileum bij Ankersmit. 1952 25 jaar afdelingsvoorzitter Credo-Pugno (onderdeel van de Katholieke Arbeiders Beweging), afdeling St. Pieter. Bestuurslid Harmonie Sint Pieter en kerkmeester van de parochie Sint Pieter beneden. St. Maternusstraat 11. Guus en Corry LUTTEKE, dochter van Jan Guillielmus LUTTEKE en Maria Hubertina WATRIN, zijn 30 mei 1941 getrouwd te Maastricht. Kerkelijk huwelijk op 31 mei 1941 te Maastricht (St. Lambertus). Corry werd geboren op 27 oktober 1915 te Maastricht en overleed 14 december 2001, 86 jaar oud te Maastricht. 18 december 2001 werd zij bijgezet te St. Pieter.

 

Maastricht 30 mei 1941.

Communie Jan, v.l.n.r. Tia, Riet, Corry, Guus,

Fred en Jan.

Dochter Hubertina Johanna Maria EGGEN werd 5 maart 1944 geboren te Maastricht. Zij overleed te Eindhoven op 5 april 2024, 80 jaar oud. De asbus werd 15 juni 2024 bijgezet in het ouderlijk graf te St. Pieter.

Dochter Samudra Maria Wilhelmina Anna EGGEN werd 22 december 1946 geboren te Maastricht. Riet overleed te Fort Garland Colorado (VS) op 26 september 2023, 76 jaar oud.

Zoon Joseph Johannes Hubertus Maria EGGEN werd 17 januari 1948 geboren te Maastricht. Jan overleed op 10 juni 2022, 74 jaar oud. De asbus werd 7 oktober 2022 bijgezet in het ouderlijk graf te St. Pieter.

Met dank aan Dhr. Fred Eggen.
 

Detail.K Godefridus Gerardus Franciscus Janssen

- Een sculptuur, tekst en twee harten verbonden -

Frits Janssen / 24-4-1924 Maastricht 29-1-1979 / man van Lily Heyting

Lies Frits Jeroen / Tovie Hammy

 

 

 

 

 

 

H Winandus Hubertus Antonius VAN DER PUT / Martinus Wilhelmus van der Put - Annetta VANDERBROECK

- IHS, florale motieven, een Christushoofd -

Bovensegment:

Hier rust in vrede / W. Van der Put / echtgenoot van / Rosalia Iterson / geb. te St Pieter / den 17 maart 1896 / aldaar overl.10-2-1927 / R. I. P.

Op plaat:

Ter herinnering / Martin van der Put / * 26.4.1922 † 21.10.1981 / echtg. van / Mariëtte / Vanderbroeck / * 26.7.1921  † 15.3.2017

De ouders van Winandus Hubertus Antonius VAN DER PUT waren Martinus Wilhelmus VAN DER PUT en Maria Johanna Cornelia SMEETS. Zie: Smeets.

Winand werd geboren op 17 maart 1896 te St. Pieter en gedoopt op 18 maart 1896 te St. Pieter. Hij huwde Rosalie Theodora VAN ITERSON (zij hertrouwde Gerard LAMKIN), dochter van Thomas Hubertus Wilhelmus VAN ITERSON en Maria Hubertina Josephina PENDERS, 10 juni 1921 te Maastricht. 14 juni 1921 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen waren Petrus VAN DER PUT en Ludovicus BECKERS. Winand overleed 10 februari 1927, 30 jaar oud te St. Pieter en werd 14 februari 1927 te St. Pieter begraven. 1921 groenteteler. Lage Kanaaldijk 86 en 54.

Hun zoon Martin VAN DER PUT werd geboren op 26 april 1922 te Maastricht. Martin overleed 21 oktober 1981, 59 jaar oud te Maastricht en werd 24 oktober 1981 begraven te St. Pieter. Hij huwde Mariëtte VANDERBROECK, dochter van Mathijs Hubertus VANDERBROECK en Maria MAES, 27 november 1942 te Maastricht. In 1942 was Martin machinebankwerker. Mariëtte werd geboren op 26 juli 1921 te Maastricht. Zij overleed 15 maart 2017, 95 jaar oud te Maastricht. De asbus werd op 24 mei 2017 te St. Pieter bijgezet. Hun dochter Maria Catharina Rosalie VAN DER PUT werd geboren op 23 december 1943 te Maastricht (St. Pieter). Zij overleed 10 december 2011, 67 jaar oud te Maastricht en werd 15 december 2011 te Geleen gecremeerd.

 

 

Waarschijnlijk werd op deze plek (voorheen C I 8) ook het echtpaar Gerardus Matheus Hubertus VANDERBROECK - Cornelia Hubertina LAMKIN begraven.

 

De ouders van Gerardus Matheus Hubertus VANDERBROECK waren:
Matthias Hubertus VANDERBROECK geboren en gedoopt op 11 oktober 1819 te St. Pieter. Hij huwde Maria Anna Hubertina WILLEMS 4 september 1845 te St. Pieter. Mathijs overleed 23 mei 1886, 68 jaar oud te St. Pieter en werd 25 mei 1886 te St. Pieter begraven.
Maria Anna Hubertina WILLEMS geboren op 11 augustus 1817 te St. Pieter en gedoopt op 12 augustus 1817 te St. Pieter. Zij overleed 30 maart 1881, 63 jaar en zeven maanden oud te St. Pieter. Anna Maria werd begraven op 1 april 1881 te St. Pieter.

Gradus werd geboren op 8 maart 1856 te St. Pieter. Hij huwde Cornelia Hubertina LAMKIN, dochter van Petrus Josephus LAMKIN en Maria Margaretha MASSING, 1 september 1882 te St. Pieter.


Kinderen allen geboren te St. Pieter:
i. Maria Margaretha VANDERBROECK geboren op 17 juni 1883. Zij werd gedoopt op 18 juni 1883 te St. Pieter. Maria huwde Franciscus VAN GERWEN, z
oon van Wilhelmus VAN GERWEN en Hendrika VAN VEGHEL, 24 april 1908 (27 april kerkelijk huwelijk) te St. Pieter. Maria overleed 22 januari 1955, 71 jaar oud te Maastricht en werd begraven te Maastricht.
ii. Maria Mechtildus Hubertina VANDERBROECK geboren op 21 augustus 1884. Marie werd gedoopt op 21 augustus 1884 te St. Pieter. Zij huwde Joannes Hubertus CLAESSENS,
zoon van Wilhelmus Hubertus CLAESSENS en Maria Mechtildis Hubertina VANDERBROECK, 4 februari 1910 (5 februari 1910 kerkelijk huwelijk) te St. Pieter. Marie overleed 22 april 1966, 81 jaar oud te Maastricht en werd begraven te Maastricht.
iii. Helena Maria Henrica VANDERBROECK geboren op 15 mei 1886. Zij overleed 23 mei 1886, 8 dagen oud te St. Pieter en werd begraven op 25 mei 1886 te St. Pieter.
iv. Anna Cornelia Hubertina VANDERBROECK geboren op 31 maart 1887. Zij werd gedoopt op 1 april 1887 te St. Pieter. Anna huwde Ludovicus Hubertus HERMANS,
zoon van Pieter Antoon HERMANS en Josephine FERWERDA, 12 januari 1917 (13 januari 1917 kerkelijk huwelijk) te St. Pieter.
v. Maria Christina Hubertina VANDERBROECK geboren op 15 mei 1888. Hubertina werd gedoopt op 16 mei 1888 te St. Pieter. Zij huwde Simon Petrus HUBERT, z
oon van Willem Pieter HUBERT en Maria Catharina Johanna WINKEL, 21 mei 1909 (22 mei 1909 kerkelijk huwelijk) te St. Pieter.
vi. Anna Maria Hubertina VANDERBROECK geboren op 8 juni 1889. Anna werd gedoopt op 9 juni 1889 te St. Pieter. Zij huwde Lambertus BERGHOF,
zoon van Jacobus BERGHOF en Anna Hubertina QUADEN, 19 november 1915 te St. Pieter. 20 november 1915 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen hierbij waren Laurentius BERGHOF en Joannes CLAESSENS. Anna overleed onverwacht op 6 oktober 1930, 41 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 9 oktober 1930 te St. Pieter. Bij overlijden Papenweg 83. Lambert werd geboren op 11 april 1887 te Maastricht en gedoopt op 11 april 1887 te Maastricht, St. Mathias. Hij overleed 13 december 1953, 66 jaar oud te Maastricht en te Maastricht, begraafplaats Tongerseweg. 1917 glasarbeider.

Zoon Gerardus BERGHOF werd geboren en gedoopt op 24 september 1916 te St. Pieter. Hij overleed 17 januari 1917, 4 maanden oud te St. Pieter en werd begraven op 19 januari 1917 te St. Pieter. Bij overlijden Kanaaldijk.

vii. Maria Helena VAN DER BROECK geboren op 12 mei 1891. Zij huwde Petrus Hubertus RAEMAEKERS, zoon van Karel Hubert RAEMAEKERS en Catharina BARROIS, 2 oktober 1914 (6 oktober 1914 kerkelijk huwelijk) te St. Pieter. Maria overleed 4 april 1965, 73 jaar oud te Spekholzerheide en werd begraven op 8 april 1965 te Terwinselen.
viii. Gerardus Hubertus VANDERBROECK geboren op 30 april 1893 en gedoopt op 1 mei 1893 te St. Pieter. Gerardus huwde Josephina Anna Maria HAMELEERS,
dochter van Hubertus Matheus Nicolaus HAMELEERS en Helena Hubertina JANSSEN, 25 oktober 1918 (26 oktober 1918 kerkelijk huwelijk) te St. Pieter. Gerardus overleed 18 juni 1969, 76 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 21 juni 1969 te Maastricht, begraafplaats Tongerseweg.
ix. Henriette VANDERBROECK geboren op 18 december 1894. Zij huwde Hendrikus DE RUIJTER,
zoon van Hubertus DE RUIJTER en Francina HONING, 26 december 1919 te St. Pieter. Henriette overleed in 1971, 77 jaar oud te Maastricht.


Gradus overleed 30 september 1927, 71 jaar en 6 maanden oud te Maastricht en werd bijgezet op 3 oktober 1927 te St. Pieter. Landbouwer. Cornelia werd geboren op 16 juni 1857 te St. Pieter. Zij overleed 26 maart 1926, 68 jaar en 9 maanden oud te Maastricht en werd begraven op 29 maart 1926 te St. Pieter. Landbouwster.

 

Louis Wilhelmus - Marie van der Linden

- Maria; een trompet -

Louis Wilhelmus / * 13-7-1911 † 15-2-1999 / ∞ / Marie  van der Linden / * 1-3-1916 † 1-4-2014

Louis werd geboren op 13 juli 1911 te Maastricht. Hij overleed 15 februari 1999, 87 jaar oud te Maastricht Observantenweg 28B. Louis werd 20 februari 1999 te St. Pieter begraven. Hij was musicus van beroep.

Marieke werd geboren op 1 maart 1916 te Maastricht. Zij overleed 1 april 2014, 98 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 5 april 2014 te St. Pieter.

 

 

 

Mia Ubags / Frans Vertommen

 - Een kruis -

Hier rust / Mia Ubags / * 1-12-1933  † 9-10-1978 / en lieve zoon / Frans Vertommen /  * 1-8-1961  † 2-12-2011

Beiden veel te vroeg van  / ons heen gegaan / voor altijd in onze gedachten

Frans VERTOMMEN werd geboren op 1 augustus 1961 te Maastricht. Frans overleed 2 december 2011, 50 jaar oud te Maastricht en werd 9 december 2011 te St. Pieter bijgezet in het graf van zijn moeder. Mia UBAGS werd geboren op 1 december 1933. Zij overleed 9 oktober 1978, 44 jaar oud en werd 13 oktober 1978 te St. Pieter begraven.
 

 

 

 

 

Sterre der Zee.

K Louise Huberta Reiner - Johannes Andreas Lalieu / Joannes Renier Schreurs - Gerardina Anna Maria LALIEU

- Een Sterre der Zee -

Sterre der Zee gemaakt door Johannes Andreas Lalieu.

O.L. Vrouw Sterre der Zee bid voor haar

Hier rust in vrede / Louise Huberta / Reiner / * 8-8-1907 † 6-8-1960 / echtgenote van / Johannes Andreas / Lalieu / * 27-1-1900 † 22-1-1994 / tot ziens

René Schreurs / * 5-9-1935  ∞  † 1-12-2008 / Gerry Lalieu / * 12-5-1936  † 22-1-2019

De ouders van Johannes Andreas LALIEU waren Joannes Hubertus LALIEU geboren op 30 september 1858 te Thorn. Hij overleed 29 november 1902, 44 jaar oud te Thorn. Hij was stukadoor, huisschilder van beroep. Joannes huwde Maria Catharina SMEETS. Zij werd geboren op 5 mei 1865 te Maaseik (België). Zij overleed 4 april 1952, 86 jaar oud te Thorn. Winkelierster.

Jean werd geboren op 27 januari 1900 te Thorn. Hij huwde Louise Huberta REINER,
dochter van Jacobus Fredericus Hubertus REINER en Anna Barbara RADEMAKERS, 1 augustus 1930 te Maastricht.

 

Kinderen:

i. Maria Louisa LALIEU geboren op 25 maart 1927 te Heerlen. Zij huwde John William STURM 17 augustus 1950 te Los Angeles (VS).
 

ii. Theodorus Maria Jacobus LALIEU geboren op 11 mei 1931 te Maastricht. Theo huwde Theresia HAAN 3 september 1957 te Maastricht. Theo overleed 13 maart 1999, 67 jaar oud  in het AZM te Maastricht en werd 18 maart 1999 begraven te St. Pieter. Zie: vak B 2.
 

iii. Gerardina Anna Maria LALIEU. Gerry werd geboren op 12 mei 1936 te Maastricht (St. Pieter). Zij huwde Joannes Renier SCHREURS 4 mei 1960 te Maastricht. René werd 5 september 1935 geboren. Hij overleed 1 december 2008, 73 jaar oud te Maastricht. René werd op 5 december 2008 te St. Pieter bijgezet in het familiegraf Lalieu-Reiner. Gerry overleed 22 januari 2019, 82 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 26 januari 2019 te St. Pieter in het familiegraf.

 

Jean overleed 22 januari 1994 (datum grafsteen) of 23 januari 1994 (datum persoonskaart), 93 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter. Jean was banketbakker van beroep. Louise werd geboren op 8 augustus 1907 te St. Pieter. Louise overleed 6 augustus 1960, 52 jaar oud te Maastricht en werd 9 augustus 1960 te St. Pieter begraven. Bij overlijden Mergelweg 41.

 

Het graf voor de bijzetting van Johannes Andreas Lalieu en René Schreurs Lalieu. Foto: collectie Dhr. John Claessens.

 

Detail.

H Hendricus  Hubertus Nicolaus Pans - Maria Josephina Christina Wijsen

- Een kruis -

Hier rusten / onze lieve ouders / Henri  H.N. / Pans / *13-1-1871 †29-5-1929 / echtgenoot van / Christina M.J. / Wijsen / *14-7-1877 † 19-1-1952

De ouders van Hendricus Hubertus Nicolaus PANS waren:
Hubertus Nicolaus PANS geboren op 17 februari 1837 te Maastricht. Nicolaas huwde Maria Anna Hubertina HOOFT 28 april 1863 te Maastricht. Nicolaas overleed 13 maart 1903, 66 jaar oud te Maastricht.
Maria Anna Hubertina HOOFT werd geboren op 28 juni 1837 te Maastricht. Zij overleed 23 november 1890, 53 jaar oud te Maastricht.

Henri werd geboren op 13 januari 1871 te Maastricht. Hij huwde Maria Josephina Christina WIJSEN,
dochter van Josephus Hubertus WIJSEN en Catharina Hubertina JANSSEN, 6 juli 1915 te Maastricht
Henri overleed onverwacht op 29 mei 1929, 58 jaar oud te Maastricht
en werd begraven op 31 mei 1929 te St. Pieter. Van beroep was Henri winkelier. In 1913 erft hij f 625,91 van zijn neef, van moederskant HOOFT, Hermanus Maximilianus Henricus EVERSEN. Akte No 120 Minuut no 104 opgemaakt door notaris Wilhelmus Hermanus Antonius Maria ROELVINK te Amsterdam, op 15 december 1913. Hij treedt op als zaakgelastigde voor de familieleden PANS, die ook in deze erfenis delen. Adres: Papenweg 18 St. Pieter. Christina werd geboren op 14 juli 1877 te Maastricht en overleed 19 januari 1952, 74 jaar oud te Maastricht. Sterfhuis: Papenweg 12. Christina werd bijgezet op 22 januari 1952 te St. Pieter.

Het echtpaar kreeg 6 kinderen. Hun dochtertje Seraphina Marie Françoise PANS werd gedoopt op 26 september 1917 te St. Pieter. Zij overleed 5 oktober 1918, 1 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 7 oktober 1918 te St. Pieter. Bij overlijden Papenweg.

 

Detail.

Maria Hubertina Jongen - Martinus Matheus Hubertus Rosier / Maria Constantina Rosier

- Christushoofd, een kruis -

Ter herinnering / Maria Jongen * 22-12-1871 / † 11-6-1927 / en echtg. / Martin Rosier / * 10-7-1870 / † 11-1-1934 / Tina Rosier / * 3-4-1899 / † 17-12-1977

De ouders van Martinus Matheus Hubertus ROSIER waren:
Matheus Hubertus ROSIER geboren op 3 december 1833 en 4 december 1833 gedoopt in St. Pieter. Mathijs huwde Maria Anna Hubertina CLAESSENS 13 februari 1863 te St. Pieter. Mathijs overleed 31 januari 1890, 56 jaar oud te St. Pieter, langs het kanaal.
Maria Anna Hubertina CLAESSENS geboren en gedoopt op 26 januari 1842 te St. Pieter. Zij overleed 18 december 1904, 62 jaar oud te St. Pieter en werd 21 december 1904 begraven te St. Pieter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het echtpaar Rosier-Jongen. Foto: collectie Mevr. C.A.M. Henket-Lamberti, met dank aan Ria Rosier.

Retraitantenbond St. Pieter. Tweede rij van boven, derde van links Martinus Matheus Hubertus Rosier (1870-1934). Benedenste rij tweede van rechts is Emmanuël Ludovicus Hubertus Claessens (1865-1942) en uiterst rechts Augustus Petrus Joseph Marie Frissen (1887-1970). Foto: Emile Sohl Maastricht. Collectie Breur Henket.

 

Martin werd geboren op 10 juli 1870 te St. Pieter. Hij huwde Maria Hubertina JONGEN, dochter van Leonardus Hubertus JONGEN en Maria Catharina Hubertina CLAESSENS, 6 april 1894 (7 april 1894 kerkelijk huwelijk te St.Pieter) te St. Pieter.
 

Kinderen allen geboren te St. Pieter:

i. Anna Maria Josephina ROSIER geboren op 2 februari 1895. Zij huwde Henricus Hubertus JONGEN 14 januari 1921 te Maastricht.
Anna overleed 6 augustus 1943, 48 jaar oud in het Ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Anna huwde Henricus Hubertus JONGEN, zoon van Joannes Hubertus JONGEN en Petronella Gertrudis CLAESSENS (CLAASSENS), 14 januari 1921 te Maastricht. Harie werd geboren op 27 augustus 1897 te St. Pieter. Harie overleed 20 december 1950, 53 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd begraven te St. Pieter.

 

 

Anna Maria Josephina Rosier, echtgenoot Henricus Hubertus Jongen en bidprentje Harie Jongen.ii. Maria Catharina ROSIER geboren op 2 juli 1896. Netta huwde Petrus Hubertus CABERG,
zoon van Hermanus CABERG en Maria Elisabeth PLETZERS, 21 april 1922 te Maastricht en 22 april 1922 te St. Pieter. Zij overleed 30 september 1974, 78 jaar oud in het Ziekenhuis St. Annadal te Maastricht en werd op 3 oktober 1974 te St. Pieter bijgezet in het graf van haar echtgenoot.
Zie: Vak B 2.

iii. Maria Josephina ROSIER geboren op 17 november 1897 en gedoopt op 18 november 1897 te St. Pieter. Marie overleed 27 augustus 1962, 64 jaar oud in het Ziekenhuis St. Annadal te Maastricht en werd op 30 augustus 1962 begraven te Heer. Zij huwde Joannes Wilhelmus Hubertus TILLIE, zoon van Wilhelmus Johannes Hubertus TILLIE en Maria Anna LARDINOIS, 5 oktober 1923 te Maastricht. 6 oktober 1923 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen waren Gulielmus TILLIE en Petrus CABERG. Wil werd geboren op 11 juni 1899 te Oud-Vroenhoeven en gedoopt op 12 juni 1899 te Caberg. Hij overleed 26 juni 1966, 67 jaar oud in het Ziekenhuis St. Annadal te Maastricht en werd 29 juni 1966 te Maastricht (Heer) bijgezet in het graf van zijn echtgenote. Wil was pluimveehouder van beroep.

 

De zilveren bruiloft van het echtpaar Tillie - Rosier in 1948 te Heer. Midden (in zwart kader) het jubilerend echtpaar Wil en Marie. Overlijdensannonce van Tina Rosier.

iv. Maria Constantina ROSIER geboren op 3 april 1899. Tina overleed 17 december 1977, 78 jaar oud te Maastricht. Tina werd bijgezet in het graf van haar ouders op 21 december 1977 te St. Pieter.

v. Maria Isabella Antonia ROSIER geboren op 27 november 1900 te St. Pieter. Bèlke huwde Servatius Wilhelmus Hubertus VANGANGELT, zoon van Servatius Hubertus VANGANGELT en Maria Agnes Hubertina WINANTS, 2 juli 1926 te Maastricht. Bèlke overleed 26 maart 1987, 86 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Vöäs werd geboren op 21 mei 1900 te St. Pieter. Hij was tuinder van beroep. Vöäs overleed 17 oktober 1994, 94 jaar oud te Maastricht en werd te St. Pieter begraven. Zie: Vangangelt en www.breurhenket.com Torentjes.

 

Belke Rosier.
 

Bèlke Rosier.

vi. Louisa Anna Maria ROSIER geboren op 25 augustus 1902. Lewis huwde Renerus Henricus Hubertus HENKET 28 juni 1929 te Maastricht. Lewis overleed 12 november 1967, 65 jaar oud, Lage Kanaaldijk 89 te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Zie: vak B 2.

vii. Servatius Mathias Antonius ROSIER geboren op 14 oktober 1904. Väös huwde Hendrika CAENEN 2 februari 1933 te Maastricht. Hij overleed 6 september 1943, 38 jaar oud te Maastricht (St. Pieter). Zie: Caenen.

 

viii. Helena Maria Mathilda ROSIER geboren op 9 februari 1906. Lena huwde Cornelis VERHOEF 1 juli 1932 te Maastricht. Zij overleed 28 december 1976, 70 jaar oud te Maastricht en werd aldaar begraven. Zie: Verhoef.

 

ix. Matheus Servatius ROSIER geboren op 21 november 1907. Jeu huwde Magdalena Francisca VANDERBROECK 26 april 1935 te Maastricht. Hij overleed 4 april 1976, 68 jaar oud te Maastricht (Heer) en werd begraven te St. Pieter. Jeu was fabrieksarbeider, cementwerker van beroep. Zie: vak C.
 

x. Johannes Hubertus Martinus ROSIER geboren op 20 november 1910. Sjeng huwde Gertrude (Truus) BARTELS, dochter van Nicolas BARTELS en Maria Hubertina VAN DUURLING, 12 augustus 1938 te Maastricht. Sjeng overleed 10 december 1981, 71 jaar oud te Maastricht en werd op 14 december 1981 te Maastricht begraven. Hij was kantoorbediende bij de P.T.T. Truus werd geboren op 23 juli 1913 te Maastricht. Zij overleed 24 februari 2000, 86 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet op 28 februari 2000 te Maastricht. Beroepsmatig was zij als fabrieksarbeidster en dienstmeisje actief geweest.

 

Huwelijksfoto van het echtpaar Rosier-Bartels.

xi. Martinus Josephus ROSIER werd geboren op 8 januari 1913. Martin huwde (1) Maria Elisabeth MORDANG, dochter van Nicolas Gilles MORDANG en Maria Anna TILMAN, 10 september 1937 te Maastricht. Martin overleed 10 juli 1975, 62 jaar oud te Californië in de Verenigde Staten. Martin was bankwerker van beroep. Martin werd begraven op 16 juli 1975 te Brunssum (Rumpen). Lies werd geboren op 17 december 1913 te Maastricht. Lies huwde (2) Peter Joseph (Sjef)PAPEN na 10 juli 1975. Lies overleed 21 augustus 1980, 66 jaar oud te Heerlen en werd 23 augustus 1980 te Brunssum begraven.

Martin overleed 11 januari 1934, 63 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 13 januari 1934 bijgezet in het graf van zijn echtgenote te St. Pieter. Martin was tuinder van beroep. Hij verhuist 4 juni 1931 naar Lage Kanaaldijk 85a. Sterfhuis: Lage Kanaaldijk 72. Hij was lid van het Broederschap van het H. Sacament en lid van de Retraitantenbond te St. Pieter. Tina werd geboren op 22 december 1871 te St. Pieter "Onder de Berg". Zij overleed 10 juni 1927, 55 jaar en 5 maanden oud in het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd 13 juni 1927 te St. Pieter begraven. Op het grafmonument staat 11 juni 1927 als overlijdensdatum vermeld. Zij was lid van de St. Anna Congregatie te St. Pieter.
 

Lies Mordang.

Het gezin Rosier-Mordang juli 1951. V.l.n.r. Ria Rosier, moeder Lies Mordang, vader Tin Rosier, Nico Rosier en Jef Rosier.

10 oktober 2010: 2de familiereünie Rosier. Op de foto de kleinkinderen van het echtpaar Rosier-Jongen.

 

V.l.n.r. bovenste rij: Jeu Rosier (noonk Väös en tant Rika Caenen), Martin Rosier (noonk Tin en tant Lies Mordang), Stoffel en Martin Verhoef (noonk Cor en tant Léna Rosier, Bert Tillie (noonk Wil en tant Merie Rosier, Jeanne Schols-Rosier (noonk Jeu en tant Lène Vanderbroeck, Pierre Henket (noonk Renier en Tant Lewis Rosier), Servé Tillie, Hays Henket, Martin Rosier (noonk Sjeng en tant Truus Bartels).

Benedenste rij: Ria Haenen-Rosier (noonk Tin en tant Lies), Mous Henket, Miets Lamberti-Caberg (noonk Pie en tant Net Rosier), Martin Tillie, Rina Ringhs-Vangangelt (noonk Väös en tant Bel Rosier, Miets Rosier (noonk Jeu en tant Lène).

Met dank aan Dhr. Martin Rosier.

 

Detail.

Servatius Mathias Antonius Rosier - Hendrika Caenen - Cornelis Jacobus van der Kwaak / Catharina Maria Theresia Gilissen-Rosier

- Een kruis met rozen -

Hier rust / Servatius Rosier / * 14-10-1904 † 16-9-1943 / echtg. van / Hendrika Caenen / * 19-11-1907 † 18-9-1992 / echtg. van / Cornelis / v. d. Kwaak / * 24-2-1916 † 13-7-2003 / Rinie / Gilissen Rosier / * 12-3-1937 † 31-5-2000

 

De ouders van Servatius Mathias Antonius ROSIER waren Martinus Matheus Hubertus ROSIER geboren op 10 juli 1870 te St. Pieter. Martin huwde Maria Hubertina JONGEN 6 april 1894 (7 april 1894 kerkelijk huwelijk te St. Pieter) te St. Pieter. Martin overleed 11 januari 1934, 63 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 13 januari 1934 bijgezet te St. Pieter. Sterfhuis: Lage Kanaaldijk 72.

Maria Hubertina JONGEN geboren op 22 december 1871 te St. Pieter, Onder den Berg. Tina overleed 11 juni 1927, 55 jaar en 5 maanden oud in het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht en werd 13 juni 1927 te St. Pieter begraven. Zie: Jongen.
 

 

Väös werd geboren op 14 oktober 1904 te St. Pieter. Väös huwde Hendrika CAENEN, dochter van Everardus CAENEN en Barbara SMEETS, 2 februari 1933 te Maastricht.
 

Kinderen:

i. Anna Maria Barbara ROSIER geboren op 28 juni 1934 te Maastricht. Zij huwde Jan VEEKE.
ii. Mathieus Martinus Johannes ROSIER geboren op 16 december 1935 te Maastricht.
iii. Catharina Maria Theresia ROSIER geboren op 12 maart 1937 te Maastricht. Rinie huwde Antonius Hubertus GILISSEN 9 april 1958 (kerkelijk huwelijk 20 februari 1960 St. Pieter) te Maastricht. Rinie overleed 31 mei 2000, 63 jaar oud te Bunde en 4 augustus 2000 werd te St. Pieter de urn bijgeplaatst. Ton werd geboren op 12 januari 1937 te Maastricht. Hij overleed 28 juli 2019, 82 jaar oud en werd 3 augustus 2019 gecremeerd te Geleen.


Väös overleed 6 september 1943 (op de vernieuwde grafplaat staat een verkeerde datum), 38 jaar oud, Mergelweg 177 te Maastricht (St. Pieter) en werd 9 september 1943 te St. Pieter begraven. Hij was timmerman van beroep. Hendrika werd geboren op 19 november 1907 te Meers-Elsloo. Rika huwde (2) Cornelis Jacobus VAN DER KWAAK, zoon van  Simon VAN DER KWAAK en Charlotte VAN 'T WOUT, 17 februari 1950 te Maastricht. Uit dit huwelijk werd een zoon geboren (Jo). Rika overleed 18 augustus 1992, 84 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet te St. Pieter. Cornelis Jacobus VAN DER KWAAK werd geboren op 24 februari 1916 te Noordwijk. Cor overleed 13 juli 2003, 87 jaar oud in het Zorgcentrum Campagne te Maastricht. Cor werd bijgezet op 17 juli 2003 te St. Pieter.

 

 

Het echtpaar Väös Rosier en Rika Caenen.

 

 

Cornelis Verhoef - Helena Maria Mathilda Rosier / Christoffel Cornelis VERHOEF - Johanna Geertruida Rodolf

- O.L.Vrouw -

Rust zacht / Ans Rodolf / * 10-6-1940 † 25-3-2024/ ∞ / Stoffel Verhoef / * 3-6-1935  † 25-8-2016

Bedaank veur de sjoen jaore

Ter herinnering / Cor Verhoef / * 10-8-1906 / † 27-12-1970 / echtg. van / Lena Rosier / * 9-2-1906 / † 28-12-1976

De ouders van Cornelis VERHOEF waren Christoffel VERHOEF en Berdina VAN DER VEEKE. Zie: vak G Van der Veeke.

Cor werd geboren op 10 augustus 1906 te Voorburg. Hij huwde Helena Maria Mathilda ROSIER, dochter van Martinus Matheus Hubertus ROSIER en Maria Hubertina JONGEN, 1 juli 1932 te Maastricht. Cor was baggermachinist bij Van Roosmalen.

 

 

 

 

Het echtpaar Verhoef-Rosier.

 

Het echtpaar Cor Verhoef en Lena Rosier.

Carnaval jaren 30: links boven Lène Vanderbroeck en Jeu Rosier, daarnaast Lena Rosier en Cor Verhoef. Op de voorgrond Lena Brouns en Jan Verhoef. Onbekende vrouw.

 

Begin 1933 (gepubliceerd in de Limburger Koerier van 11 februari 1933) wordt het gezin Verhoef-Rosier ingeschreven van Krommenie naar Papenweg 77 te Maastricht (St. Pieter).

   

Het grafmonument voor 2017.

Ter herinnering / Cor Verhoef / * 10-8-1906 / † 27-12-1970 / echtg. van / Lena Rosier / * 9-2-1906 / † 28-12-1976

Rust in vrede lieve / opa en oma

 


Kinderen allen geboren te Maastricht (St. Pieter):

 

i. Martinus Christoffel Cornelis VERHOEF geboren op 10 mei 1933. Tin huwde (1) Josephina Maria Gerarda DOLS 9 april 1958 (22 mei 1958 kerkelijk huwelijk in de St. Theresiakerk te Maastricht) te Maastricht. Tin huwde (2) Louise Francisca Maria OFFERMANS 10 juli 1979 te Maastricht.


ii. Christoffel Cornelis VERHOEF geboren op 3 juni 1935. Stoffel huwde Johanna Geertruida RODOLF 15 januari 1960 (kerkelijk huwelijk 16 januari 1960 St. Martinuskerk te Maastricht) te Maastricht. Stoffel overleed 25 augustus 2016, 81 jaar oud te Maastricht en werd 30 augustus 2016 te St. Pieter bijgezet in het familiegraf. Ans werd 10 juni 1940 geboren te Heerlen. Zij overleed te Maastricht op 25 maart 2024, 83 jaar oud en werd 30 maart 2024 op Stille Zaterdag bijgezet te St. Pieter in het graf van haar echtgenoot en schoonouders.

 

De bijzetting van Ans op 30 maart 2024:

 

iii. Anna Maria Cornelia Helena VERHOEF geboren op 16 september 1936 te Maastricht. Zij overleed 20 juni 1937, 8 maanden oud te Maastricht en werd begraven op 22 juni 1937 te St. Pieter. Bij overlijden Lage Kanaaldijk 77.


iv. Nn VERHOEF levenloos geboren op 9 augustus 1938 te Maastricht. Nn werd begraven op 11 augustus 1938 te St. Pieter. Bij overlijden Lage Kanaaldijk 77.

 

Cor overleed 27 december 1970, 64 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 30 december 1970 te St. Pieter begraven. 11 februari 1933 van Krommenie naar Papenweg 77 te Mastricht (St. Pieter). Bij overlijden Papenweg 83. Lena werd geboren op 9 februari 1906 te St. Pieter. Lena overleed 28 december 1976, 70 jaar oud te Maastricht en werd bijgezet in het graf van haar echtgenoot.

 

 

 

Met dank aan de familieleden Caberg en Rosier voor de diverse foto's.

 

Detail.

K Johannes Jacobus Petrus Creyghton - Maria Josephine Morel

- Een mozaïek, Christus aan het kruis -

Jan J. P. Creyghton / * 16-3-1900 † 15-1-1981 / en echtgenote / Maria J. Morel / * 5-10-1910 † 1-4-1999

Johannes Jacobus Petrus CREYGHTON werd geboren op 16 maart 1900 te Nijmegen. Jan huwde Maria Josephine MOREL 18 november 1931 te Nijmegen. Jan overleed 15 januari 1981, 80 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter. Van beroep was Jan journalist. Maria Josephine werd geboren op 5 oktober 1910 te Nijmegen, overleed 1 april 1999, 88 jaar oud te Maastricht en werd 6 april 1999 begraven te St. Pieter.

Detail.

Zie: De Creyghton genealogie.

 

 

Mozaïek met de gekruisigde Christus; aan de voet van het kruis de naam Jesua (=Jezus in het Armeens).

Het mozaïek werd, evenals een aantal andere mozaïeken op dit kerkhof, gemaakt door hun zoon Patrick Creyghton. Hij werd 27 februari 1934 geboren te Nijmegen. Woonde en werkte in Maastricht. Hij volgde een opleiding aan de Kunstnijverheidschool in Maastricht, de tegenwoordige Stadsacademie voor toegepaste kunsten (1952-1956). Na het vervullen van zijn militaire dienstplicht kwam hij in 1958 op de Jan van Eyckacademie te Maastricht. Hij verliet deze academie in 1961. 1959 huwde Patrick Creyghton met de beeldhouwster Agnès Motké. Het kunstenaarsechtpaar woonde eerst in "het huisje van Frissen" waar Agnès al eerder haar atelier had. Zodoende waren zijn ook overburen van Greetje Blanckers. Net zoals alle jonge kunstenaarsechtparen had dit echtpaar niet veel geld te besteden. Greetje had blijkbaar een zwak voor deze jonge mensen. Patrick bracht haar vaker vers drinkwater en samen met anderen werd geholpen met de bewerking van het land van Greetje. Moest er geploegd worden dan werd bij Bergmans de ploeg geleend, het paard kwam van Crijns en iemand anders kwam weer paard en ploeg "bedienen". Het eggen werd gezamenlijk gedaan met diversen buren, harken totdat de duistermis inviel. Greetje zorgde ondertussen voor stevige pannenkoeken met appel. Een zak aardappelen of een geslacht konijn stond vaker klaar voor die "erm keender". Zie: vak B2 Volkers.

Ander religieus werk van Patrick Creyghton te Maastricht:

Basiliek van Onze Lieve Vrouw "Sterre der Zee":
Orgel: het orgel werd in 1652 gebouwd door de uit Luik afkomstige orgelbouwer André Séverin. Het orgel telt 38 registers, 3 manualen en een pedaal. Het positief is in 1984 hersteld en op de oorspronkelijke plaats teruggebracht. De luiken van het positief zijn van de hand van Patrick Creyghton.

Literatuur: P. Haimon: Patrick Creyghton - Venlo 1978.

 

Limburgsch dagblad van 7 december 1974. Klik op de afbeelding om te lezen.

Patrick Creyghton en zijn vrouw Agnès Motké.

Situatie anno 2016.

"De weg van de pastoor". Woonhuis en atelier bij de kerk van St. Pieter, 50x80 - o/d - 1977. Met dank aan Dhr. Vinkenburg.

Aan de zuidmuur van het kerkhof in het vak van de laatste uitbreiding hangt dit mozaïek opgebouwd uit stukjes baksteen en vervaardigd door Patrick Creyghton in 1960 in opdracht van pastoor Theunissen. Dit drieluik was oorspronkelijk opgesteld in de doopkapel van de kerk. De volgende pastoor vond het niet mooi - veel te Byzantijns- en heeft het van de muur gehaald en in de kelder gelegd. Na herontdekking werk dit werk tegen de kerkhofmuur geplaatst. Deze locatie was ongelukkig gekozen. Het mozaïek is gemaakt op platen herakliet en niet bedoeld als buitenwerk. Vooral het middenpaneel van dit triptiek is toe aan een restauratiebeurt, veel baksteentjes laten los en liggen op de grond of zijn al verdwenen. Waarschijnlijk is het middenpaneel met waterglas bewerkt en daardoor doffer van kleur geworden.

 

 

Links Maria. Zij is degene die ontvangt. Zij laat zien met welke overgave het Heil van God in ontvangst moet worden genomen. Centraal Christus: de Godmens die aan de mensheid van alle tijden zijn boodschap van heil brengt; Hij is de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. Rechts Johannes de Doper in een kameelharen mantel. Hij verwijst naar Hem, die komt, de Grotere, die dopen zal met de Heilige Geest.

 

September 2016 verrichtte Patrick Creyghton enkele werkzaamheden tot verder behoud van dit werk.

 

 

 

Detail.

Maria Catharina Elisabeth Motké / Anna Maria Hubertine Edmonde Leonie Cordewener / Josephina Margaretha Odilia  Motké

- Een veldkruis met mozaïek -

Maria C.E. Motké / * 11_4_1887 † 21_9_1973 / Anna M.H.E.L. Cordewener / * 16_11_1898 † 10_7_1975 / wed. van Theodorus Hendriks / en echtg. van / Johannes C.T. Motké / en / J.M. Odilia Motké / * 21_2_1896 † 19_2_1978 / echtgen. van / Gerardus B. Balkestein

Mozaïek vervaardigd door Patrick Creyghton met de tekst "Ik ben de verrijzenis en het leven" (Joh. 11,25).
 

De ouders van Johannes Christoffel Tilmanus MOTKÉ waren:

Thomas Antonius MOTKÉ geboren op 27 oktober 1835 te Thorn. Hij huwde Anna Catharina Odilia BERGMANS 24 november 1871 te Maasbree. Thomas Antoon overleed 6 november 1921, 86 jaar oud te Oss en werd op 9 november 1921 te Oss begraven. Hij was in 1917 1ste luitenant der Artillerie; 1948 kapitein der Artillerie buiten dienst in Breda. Anna Catharina Odilia BERGMANS werd geboren op 1 augustus 1855 te Maasbree. Zij overleed 28 januari 1934, 78 jaar oud te Maastricht en werd 31 januari 1934 te Maastricht begraven op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg.

 

Dochter Maria Catharina Elisabeth MOTKÉ werd geboren op 11 april 1887 te Asten. Zij overleed 21 september 1973, 86 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 26 september 1973 te St. Pieter. Zij was ongehuwd.
 

Johannes werd geboren op 15 maart 1889 te Asten. Jan huwde (1) Eugénie Emillienne POELS, dochter van Peter Antoon POELS en Hermina TOMASSEN, 28 juni 1917 te Giessen. Jan huwde (2) Anna Maria Hubertine Edmonde Leonie CORDEWENER, dochter van Egide Joseph Leonard Louise Eugene CORDEWENER en Anne Marie Jeanne Bertha JANSSEN, 28 februari 1948 te Nuland. Jan overleed 20 mei 1986, 97 jaar oud te Limbricht en werd begraven te Breda. Eugénie Emillienne werd geboren op 10 februari 1887 te Gorinchem. Zij overleed 6 juli 1939, 52 jaar oud te Utrecht en werd begraven op 10 juli 1939 te Breda. Anna Maria Hubertine Edmonde Leonie CORDEWENER werd geboren op 16 november 1898 te 's-Hertogenbosch. Anna overleed 10 juli 1975, 76 jaar oud en werd bijgezet te St. Pieter. Zij huwde (1) Theodorus HENDRIKS, zoon van Theodorus HENDRIKS en Theodora PRUDON, 14 november 1922 te 's-Hertogenbosch. Theodorus werd geboren op 19 april 1891 te Nijmegen te Nijmegen. Hij overleed 26 juli 1943, 52 jaar oud te Utrecht. In 1922 was hij 1ste luitenant der Infanterie wonende te Helmond. 1913 en 1925 directeur Geldersche Crediet Vereeniging. 1943 bankdirecteur.
 

De familie Motké wordt binnen de familie ook wel de Motké belastingdynastie genoemd. Vele Motkés waren belastingambtenaar tot in Nederlands Indië toe, zoals Peter Motké (1826-1872).

28 december 1874, bijna drie jaar na zijn overlijden, werd ter ere van belastingambtenaar Peter Motké in Thorn een monument onthuld. Foto: "Limburg in Beeld" 1929.

Agnès Theodora Mechelina MOTKÉ, dochter van het echtpaar MOTKÉ-POELS, werd geboren op 24 mei 1928 te Breda. Agnès huwde Patricius Stephanus Wilhelmus CREYGHTON, zoon van Johannes Jacobus Petrus CREYGHTON en Maria Josephina MOREL, 3 september 1959 (5 september 1959 te Holset kerkelijk huwelijk) te Maastricht.

Met dank aan Patrick Creyghton, Agnes Motké en Pater Harrie Heesters (†).

 

Detail.

Miep Dumoulin-Coenen / Sophia Maria Lemmens - Franciscus Henricus Coenen

- Een Christushoofd met ECCE HOMO -

Ecce homo (Johannes 19:5; Latijn voor "Zie de mens"). Met deze woorden toonde Pontius Pilatus Jezus met de doornenkroon aan het volk na de geseling.

Miep Dumoulin / Coenen / * 17-7-1922 / † 3-10-1999 / Sophia Maria Lemmens / * 19-8-1899 / † 20-1-1971 / echtgenote van / Franciscus Henricus / Coenen / * 7-2-1901 / † 11-3-1972

De ouders van Franciscus Henricus COENEN waren Christiaan COENEN en Joanna Philomena SEGERS.

 

 

 

Franciscus werd geboren op 7 februari 1901 te Maastricht. Hij huwde Sophia Maria LEMMENS, dochter van Leonardus LEMMENS en Catharina Maria COLSON, 5 mei 1920 te Maastricht.

Catharina Maria COLSON werd geboren op 23 augustus 1866 te Oud-Vroenhoven. Zij huwde Leonardus LEMMENS, zoon van Cornelis LEMMENS en Anna Elisabeth LEENDERS, 28 mei 1890 te Maastricht. Catharina overleed 5 maart 1931, 64 jaar oud te Maastricht. Leonardus werd geboren op 14 april 1868 te Maastricht. Hij overleed 5 mei 1943, 75 jaar oud te Maastricht en werd begraven op 7 mei 1943 te Maastricht. Sterfhuis Jekerweg 71.

Kinderen o.a.:
i. Christiaan François Joseph COENEN geboren in 1920. Christiaan overleed 1 juni 1921, 6 maanden oud te Maastricht.
ii. Miep COENEN geboren op 17 juli 1922. Miep overleed 3 oktober 1999, 77 jaar oud en werd 7 oktober 1999 bijgezet te St. Pieter.
iii. Franciscus Michiel COENEN geboren in 1923. Hij overleed 18 februari 1924, 3 maanden oud te Maastricht.
iv.
Jo COENEN geboren op 17 juni 1925. Jo overleed 5 december 1969, 44 jaar oud en werd begraven te St. Pieter.

Franciscus overleed 11 maart 1972, 71 jaar oud te Sittard en werd 15 maart 1972 bijgezet te St. Pieter. Sophia werd geboren op 19 augustus 1899 te Maastricht. Zij overleed 20 januari 1971, 71 jaar oud te Maastricht en werd 23 januari 1971 te St. Pieter begraven.

Evenals een aantal andere grafzerken op dit kerkhof is deze grafzerk gemaakt door het familiebedrijf Schutz uit Eijsden. Al vijf generaties lang is dit bedrijf actief in de uitvaartbranche. Detail.

 


 

Jo Coenen - Annie Eijssen // Michael Schobbe / Maria Anna Francisca Josephine COENEN

- Een Christushoofd met ECCE HOMO -

Jo Coenen / 17-6-1925 † 5-12-1969 / ∞ / Annie Eijssen / * 26-9-1920 † 21-2-2000 / en hun kleinzoon / Michael Schobbe / * 10-8-1980 † 7-8-1999 / Marianne Montanari - Coenen / * 24-11-1949 † 1-12-2020
 

Annie Eijssen.

Jo werd geboren op 17 juni 1925. Hij huwde Anna EIJSSEN, dochter van Johannes Hubertus Leonardus EIJSSEN en Maria Helena Gertruida THOMASSEN, 3 mei 1949 te Maastricht. Hij overleed 5 december 1969, 44 jaar oud en werd begraven te St. Pieter. Annie werd geboren op 26 september 1920. Zij was eerder gehuwd geweest met André WALSTOCK. Annie overleed 21 februari 2000, 79 jaar oud en werd 25 februari 2000 te St. Pieter bijgezet. Zij was hoedenmaakster, modiste van beroep.

 

Kleinzoon Michael SCHOBBE werd geboren op 10 augustus 1980. Hij overleed 7 augustus 1999, 18 jaar oud in het A.Z.M. te Maastricht aan de gevolgen van een noodlottig ongeval en werd 13 augustus 1999 bijgezet te St. Pieter. Zijn vader Antoine Joseph SCHOBBE, zoon van Joseph Laurentius SCHOBBE en Clementina HALMANS, werd geboren op 9 mei 1942 te Maastricht. Ton overleed 10 augustus 2011, 69 jaar oud te Maastricht en werd gecremeerd. De asbus werd bijgezet te St. Pieter in het columbarium. Ton huwde Maria Anna Francisca Josephine COENEN. Marianne werd 24 november 1949 geboren te Maastricht. Zij overleed 1 december 2020, 71 jaar oud te Haarlem en werd 5 december 2020 bijgezet te St. Pieter.

 

Mathias Gerardus Miesen - Antonija Sorokina

Matjo Miesen / * 19-7-1921   † 15-8-1982 / ∞ / Tonja Sorokina / * 12-10-1924   † 17-6-2002

Matjo werd geboren op 19 juli 1921 te Maastricht als zoon van Hubertus Antonius Wilhelmus MIESEN en Helena NAFZGER. Hij overleed 15 augustus 1982, 61 jaar oud te Maastricht en werd 18 augustus 1982 te St. Pieter begraven. Matjo en Antonija SOROKINA, dochter van Maksim Prokofewich SOROKINA en Lukija Srgeewna LJASCHENKO, zijn 28 februari 1945 getrouwd te Maastricht.
Tonja werd geboren op 12 oktober 1924 te Artemosk (Oekraïne). Zij overleed 17 juni 2002, 77 jaar oud te Maastricht en werd 22 juni 2002 bij haar echtgenoot bijgezet te St. Pieter.

 

 

Vak E 31. Geruimd juli 2020.

Idonie Augusta AntoinettA Willems - Jules jOSEPH mARIA Cholly

- Een Sterre der Zee -

Idonie / Willems Cholly / * 1913  † 1976 / ∞ / Jules Cholly / * 1909 † 1992

Idonie werd geboren op 8 juli 1913 te Heerlen als dochter van Joseph Hubert Eduard Antoine WILLEMS en Josephine Johanna Marie BENOODT. Idonie huwde Maria Johannes Jules CHOLLY, zoon van Wilhelmus Hubertus Michael CHOLLY en Maria Hubertina Josephina MICHON, 21 april 1939 te Maastricht.
Idonie overleed 3 juni 1976, 62 jaar oud te Heerlen en werd 8 juni 1976 begraven te St. Pieter. Jules werd geboren op 12 december 1909 te Maastricht. Hij overleed 18 maart 1992, 82 jaar oud te Maastricht en werd 23 maart 1992 te St. Pieter bijgezet. Jules was elektrisch installateur van beroep.

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail.

Eugène Johannes Josephus Maria Palmans - Guillaumina Maria Anna Deckers

- Een kruis -

Eugène Palmans / * 24-2-1904 † 22-9-1973 / echtgenoot van / Guillaumène Deckers / * 25-1-1911 † 22-1-2006

De ouders van Eugène Johannes Josephus Maria PALMANS waren:
Johannes Eduardus PALMANS geboren op 26 oktober 1874 te Maastricht. Hij huwde Maria Julietta Antonia DRABBÉ 3 juli 1900 te Maastricht. Joannes overleed 15 december 1912, 38 jaar oud te Maastricht.
Maria Julietta Antonia DRABBÉ geboren op 26 juli 1877 te Gent. Zij overleed 4 juni 1924, 46 jaar oud te Maastricht.
 

Gène werd geboren op 24 februari 1904 te Maastricht. Hij overleed 22 september 1973, 69 jaar oud te Maastricht en werd  27 september 1973 begraven te St. Pieter. Glacisweg 77. Gène huwde Guillaumina Maria Anna DECKERS, dochter van Jan Michael DECKERS en Catharina Anna MACHIELS, 14 april 1939 te Maastricht. Mène werd geboren op 25 januari 1911 te Oud-Vroenhoven. Zij overleed 22 januari 2006, 94 jaar oud te Maastricht en werd 27 januari 2006 bijgezet in het familiegraf te St. Pieter.

 

De ouders van Guillaumina Maria Anna DECKERS waren:
Jan Michaël DECKERS geboren op 25 februari 1864 te Klimmen. Hij huwde Catharina Anna MACHIELS 13 april 1893 te Oud-Vroenhoven. Jan overleed 22 december 1910, 46 jaar oud te Maastricht, tijdelijk verblijvend Abtstraat 2.
Hij was indertijd een van de grootste boeren/landbouwers omgeving Dousberg. Hij overleed aan de gevolgen van een ernstige mishandeling. De dader werd ondanks volhardende ontkenning veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf.

 

Delftsche Courant van 23 december 1910.


Catharina Anna MACHIELS geboren op 14 december 1869 te Oud-Vroenhoven. Zij overleed 12 december 1954, 84 jaar oud te Maastricht.

 

 

Annonce overlijden Joannes PALMANS, de opa van Eugène Palmans. Bron: familie advertenties Centraal Bureau voor Genealogie.

Detail.


 

Anna Maria Elisabeth Vandenboorn - Johannes Petrus Pauwels

- Een Sterre der Zee -

Hier rust in Gods vrede / A.M. Elisabeth / Vandenboorn / * 30-7-1897 † 6-11-1978 / echtg. van / Johannes P.Pauwels / * 17-2-1898 † 8-9-1979

De ouders van Johannes Petrus PAUWELS waren:
Piet PAUWELS geboren op 21 augustus 1869 te Hees-Nijmegen. Piet huwde Theodora Charlotta MARTENS 10 mei 1894 te Nijmegen. Piet overleed 2 november 1938, 69 jaar oud te Maastricht en werd 5 november 1938 begraven te St. Pieter.
Theodora Charlotta MARTENS werd geboren op 28 april 1868 te Arnhem. Theodora overleed 23 maart 1962, 93 jaar oud en werd 26 maart 1962 begraven te St. Pieter.
Zie: vak C Pauwels.

Johannes werd geboren op 17 februari 1898 te Hatert en gedoopt op 18 februari 1898 te Hatert. Hij overleed 8 september 1979, 81 jaar oud te Maastricht en werd 12 september 1979 bijgezet te St. Pieter. Begiftigd met de pauselijke onderscheiding "Pro Ecclesia et Pontifice". 1923 opzichter tekenaar; 1938 technisch ambtenaar wonende te Heerlen. Hij huwde Anna Maria Elisabeth VANDENBOORN,
dochter van Sebastianus Joannes VANDENBOORN en Hendrika Josephina Maria Anna GOFFIN, 16 mei 1923 te Maastricht; 17 mei 1923 kerkelijk huwelijk te St. Pieter; getuigen waren Franciscus SNIJKERS en Ernestus VAN DEN BOORN.
Elisabeth werd geboren op 30 juli 1897 te St. Pieter en gedoopt op 1 augustus 1897 te St. Pieter. Zij overleed 6 november 1978, 81 jaar oud te Bunde en werd 9 november 1978 te St. Pieter begraven.

 

 
Hun zoon Wilhelmus Hubertus PAUWELS werd geboren in 1935. Wilhelmus overleed 9 oktober 1940, 5 jaar oud te Heerlen.

 

 K Leonard Antonij Marinus Riemens - Rietje Hendriks

- Symbolen uit de klassieke muziek en opera -

Hier rust / Leo Riemens / * 3.12.1910 † 3.4.1985 / echtg. van / Rietje Hendriks

Pace, Pace, Mio Dio

Leo werd geboren op 3 december 1910 te Zevenbergen als zoon van Leonard Anthonij Marinus RIEMENS en Dieuwertje VAN 'T LINDENHOUT. Leo overleed 3 april 1985 te Maastricht, 74 jaar oud en werd 6 april 1985 begraven te St. Pieter. Sterfhuis Hubertuslaan 47. Rietje werd geboren op 17 mei 1936. Zij overleed 25 oktober 2010, 74 jaar oud te Maastricht en werd 30 oktober 2010 te St. Pieter bijgezet.
 

 

 

 

De begrafenis van Leo Riemens op 6 april 1985. Linksboven is nog de muur zichtbaar welke verwijderd werd bij de laatste uitbreiding van het kerkhof.

De tekst Pace, Pace, Mio Dio is afkomstig uit La Forza del Destino (de macht van het noodlot) van Giuseppe Verdi:

wanneer Don Alvaro de dochter van de markies van Calatrava, Leonora, wil ontvoeren, schiet hij per ongeluk de markies dood. De geliefden vluchten, maar ieder naar een ander oord. Leonora vlucht naar een klooster waar zij ontvangen wordt door Fra Melitone, die haar als heremiet de bergen instuurt. Alvaro heeft dienst genomen bij de Spaanse troepen die aan de macht zijn in Italie. Op een dag redt Alvaro het leven van een man: Leonora's broer, Don Carlo. Beiden weten echter niet van elkaar wie ze zijn en ze sluiten vriendschap. Ze besluiten samen op te trekken tegen de vijand.

Als Alvaro zwaar gewond raakt, vertrouwt hij zijn papieren aan Carlo toe. Tussen deze papieren vindt hij een portret van zijn zuster Leonora. De vriendschap verandert in woede en bloeddorst. Nadat Alvaro voldoende hersteld is, komt het tot een duel tussen beide mannen. De beide partijen worden gescheiden door een groep voorbijtrekkende soldaten en het duel kent geen winnaar en verliezer.

Alvaro trekt zich als pater Raffaele terug in het klooster bij pater Melitone. Don Carlo geeft echter de strijd niet op en komt Alvaro opzoeken om te duelleren. Tijdens dit gevecht raakt Carlo dodelijk gewond. Wanneer Alvaro voor Carlo een biechtvader gaat halen, ontmoet hij een heremiet. Hij herkent in haar zijn geliefde Leonora. Als zij hoort dat het Alvaro is geweest die haar broer dodelijk verwondde, is het te veel voor haar. Voordat zij haar laatste adem uitblaast en haar ogen sluit, vergeeft zij haar oude geliefde toch deze doodzonde. De macht van het noodlot is groot... Bron: www.dse.nl/pso.

Leo Riemens.

LEONORA:

Pace, pace, mio Dio!

Cruda sventura

M'astringe, ahimé, a languir;

Come il dì primo

Da tant'anni dura

Profondo il mio soffrir.

L'amai, gli è ver!

Ma di beltà e valore

Cotanto Iddio l'ornò.

Che l'amo ancor.

Né togliermi dal core

L'immagin sua saprò.

Fatalità! Fatalità! Fatalità!

Un delitto disgiunti n'ha quaggiù!

Alvaro, io t'amo.

E su nel cielo è scritto:

Non ti vedrò mai più!

Oh Dio, Dio, fa ch'io muoia;

Che la calma può darmi morte sol.

Invan la pace qui sperò quest'alma

In preda a tanto duol.

Leo Riemens hield radiovoordrachten voor de publieke omroep sinds maart 1935. Hij beschikte over de grootste gespecialiseerde verzameling zang-platen en gegevens over zangkunst en zangers ter wereld.

Publicaties o.a.:

Elseviers Groot Operaboek: een onmisbaar naslagwerk voor zowel de theater bezoekende muziekliefhebber als voor de luisteraar thuis; geïllustreerd met foto's; beroemde operacentra; zeer uitvoerige beschrijving van opera's; uitgeverij Amsterdam Brussel.
Uren der zangkunst. Geïllustreerd; over o.m. coryfeeën als Caruso, Tauber, Hayes, Urlus, Ferrier, Brouwenstein, en andere onderwerpen; 1954 Uitgeverij De Bezige Bij.
Operagids; Elseviers kleine operagids, 1960; met enkele foto's.

 

Uitvaart stoffelijk overschot Hans Kaart uit de Stadsschouwburg. De wagen met de, Bestanddeelnr 915-2930

 

Vak E 12 geruimd 2022.

Antonius Martinus van Bragt Achterzijde kruis.

- Een oud kruis op sokkel -

Tony van Bragt / * 14-11-1914 / † 8-3-1976

 

 

De ouders van Antonius Martinus VAN BRAGT waren Antonius VAN BRAGT en Anna Maria STRIJBOSCH.

Tony werd geboren op 14 november 1914 te Gemert. Hij overleed 8 maart 1976, 61 jaar oud te Maastricht en werd 12 maart 1976 te St. Pieter begraven. Hij huwde Martina Helena Arnoldina NIES,
dochter van Cornelis NIES en Elisabeth Arnoldina FLIPSEN. Tinie werd geboren op 1 april 1923 te Deurne. Zij overleed 2 december 2012, 89 jaar oud te Maastricht.
 

Tonnie van Bragt, was professor aan de Academie voor beeldende kunsten, de Jan van Eijck Academie te Maastricht. Tonny was o.a. lid van de BKR-commissie (Beeldende Kunst Regeling). Zie: vak D Hofhuizen.